Anda di halaman 1dari 1

SOAL ULANGAN HARIAN KIMIA SOAL ULANGAN HARIAN KIMIA

SENYAWA ALKANA SENYAWA ALKANA


KODE A KODE C

1. Gambarkanlah senyawa hidrokarbon Alkana 1. Gambarkanlah senyawa hidrokarbon Alkana


dari: dari:
a. 2 –etil - pentana a. 2 –etil - butana
b. 2,3 – dietil – 2 – Metil - heksana b. 2,3 – dietil – 2 – Metil - butana
c. 2,2- dimetil - pentana c. 2,2- dimetil - heksana
d. 2,2 – dietil – 3,3 – dimetil – heksana d. 2,2 – dietil – 3,3 – dimetil – heptana
e. 3 – ters-butil – 2 – metil – heptana e. 2 – ters-butil – 2 – metil – heptana
f. 3 – etil – 4 – metil – 2 – ters-butil – heptana f. 3 – etil – 2– metil – 2 – ters-butil –
heptana
2. Tuliskan nama IUPAC dari :
2. Tuliskan nama IUPAC dari :

SOAL ULANGAN HARIAN KIMIA SOAL ULANGAN HARIAN KIMIA


SENYAWA ALKANA SENYAWA ALKANA
KODE B KODE D

1. Gambarkanlah senyawa hidrokarbon Alkana 1. Gambarkanlah senyawa hidrokarbon Alkana


dari: dari:
a. 3 – metil - pentana a. 2 – etil - pentana
b. 2,3 – dimetil – 2 – etil - heksana b. 2,2 – dimetil – 3 – etil - heksana
c. 2,2- dietil - pentana c. 2,3- dietil - pentana
d. 2,2 – dimetil – 3,3 – dietil – heksana d. 2,2 – dietil – 3,3 – dimetil – heksana
e. 2 – ters-butil – 3 – metil – heptana e. 3 – ters-butil – 2 – metil – heptana
f. 2 – etil – 3 – metil – 4 – ter-butil – heptana f. 2 – metil – 3 – etil – 4 – ter-butil – heptana

2. Tuliskan nama IUPAC dari : 2. Tuliskan nama IUPAC dari :