Anda di halaman 1dari 6

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

( PKK )
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
Jl. RAYA TANJUNG NO. 21 DESA TANJUNG
KODE POS 28453

KETUA TP-PKK KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU


Nomor : 01 /SEKR-TP.PKK/2016

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS TP-PKK


KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

KETUA TP-PKK KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

MENIMBANG : 1. Bahwa Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan adalah sebagai Penggerak dan
mengkoordinasikan semua kegiatan dan aktifitas anggota PKK dan Kaum
Wanita yang ada di Kecamatan dan di Desa/Kelurahan;
2. Bahwa dipandang perlu untuk mengangkat pengurus Kecamatan Koto Kampar
Hulu;
3. Bahwa untuk melaksanakan tugas dimaksud perlu ditetapkan dalam suatu
keputusan ketua TP-PKK Kecamatan Koto Kampar Hulu;
MENGINGAT : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa;
b. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga
ketahanan masyarakat Desa sebutan lainnya;
c. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 pedoman Umum
pengaturan mengenai Desa;
d. Keputusan menteri dalam negeri nomor 63 tahun 1999 tentang petunjuk
pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan Desa/Kelurahan;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000
tanggal 20 Desember 2000 tentanggerakan Pemberdayaan dan Ksejahteraan
Keluarga;
f. Keputusan Bupati Kampar Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 10 Maret 2004
tentang Pembenrtukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan;
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagai pengurus TP-PKK Kecamatan
Koto Kampar Hulu;
KEDUA : Dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan wewanang sebagi penggerak dan
mengkoordinasikan kegiatan dan mengaktifkan anggota PKK dan kaum wanita
sesuai dengan ketentuan berlaku;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan
diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : Tanjung

PADA TANGGAL : 14 Februari 2018.

Mengetahui :
NOMOR : 01 / Sekr.TP PKK/2018
TANGGAL : 14 Februari 2018.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA TP-PKK KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU


TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS TP-PKK
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU.

I KETUA : Ny.FAZIRA
WAKIL KETUA I : Ny.

II SEKRETARIS I : MELI
SEKRETARIS II :

III BENDAHARA : MIMI ADILLA

IV POKJA I
KETUA : AZMIATI
WAKIL KETUA : SARIDA
SEKRETARIS : SULIS
ANGGOTA : DETIS

V POKJA II
KETUA : LINDA
WAKIL KETUA : LENA SASNITA
SEKRETARIS : ZELWANI
ANGGOTA : WAHYUNI

VI POKJA III
KETUA : EVI
WAKIL KETUA : WANI
SEKRETARIS : ROSDA
ANGGOTA : ULI

VII POKJA IV
KETUA : ELI YURNI
WAKIL KETUA : RANI
SEKRETARIS : FITRA ELIZA
ANGGOTA : ARMITA
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
( PKK )

KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU


Jl. RAYA TANJUNG NO. 21 DESA TANJUNG
KODE POS 28453

KETUA KETUA TP-PKK KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU


Nomor : 05 /SEKR-TP.PKK/2016

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA PKK DESA GUNUNG MALELO
KETUA TP-PKK KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

MENIMBANG : 1. Bahwa Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan adalah sebagai Penggerak dan
mengkoordinasikan semua kegiatan dan aktifitas anggota PKK dan Kaum
Wanita yang ada di Kecamatan dan di Desa/Kelurahan;
2. Bahwa dipandang perlu untuk mengangkat Ketua Penggerak PKK Desa
Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu;
3. Bahwa untuk melaksanakan tugas dimaksud perlu ditetapkan dalam suatu
keputusan ketua TP-PKK Kecamatan Koto Kampar Hulu;
MENGINGAT : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa;
b. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga
ketahanan masyarakat Desa sebutan lainnya;
c. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 pedoman Umum
pengaturan mengenai Desa;
d. Keputusan menteri dalam negeri nomor 63 tahun 1999 tentang petunjuk
pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan Desa/Kelurahan;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000
tanggal 20 Desember 2000 tentanggerakan Pemberdayaan dan Ksejahteraan
Keluarga;
f. Keputusan Bupati Kampar Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 10 Maret 2004
tentang Pembenrtukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan;
g. Keputusan Ketua TP-PKK Kabupaten Kampar Nomor : SK.821.2/Sekr-PKK/
Kab.KPR/090 Tanggal Februari 2015 tentang pengangkatan Ny. LILI
MARDAWATI NI’AM sebagai Ketua TP-PKK Kecamatan Koto Kampar
Hulu.
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA : Mengangkat Ny. FAZIRA untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang
sebagai pengurus TP-PKK Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu
dalam masa jabatan suaminya sebagai Kepala Desa Gunung Malelo.
KEDUA : Dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan wewanang sebagi penggerak dan
mengkoordinasikan kegiatan dan mengaktifkan anggota PKK dan kaum wanita
sesuai dengan ketentuan berlaku;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan
diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : Tanjung

PADA TANGGAL : 14 Februari 2018.

Mengetahui :
KETUA TP-PKK
CAMAT KOTO KAMPAR HULU KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

NI’AM, SP. Ny. LILI MARDAWATI NI’AM


NIP. 19631231 198710 1 005