Anda di halaman 1dari 2

LAM-PUS-03-04

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA


DAN
INSTITUT PENDIDIKAN GURU

IPGM / IPG RAJANG

LATIHAN PEMBANGUNAN STAF (LPS)

FORMAT LAPORAN LPS IPGM DAN IPG


(Laporan dihantar kepada KU JKPP / KU LDP
satu minggu selepas LPS dilaksanakan bersama LAM-PUS-03-03)

A. Bahagian Kulit Laporan

i. Tajuk LPS : Taklimat DSKP KSSR Sejarah Tahun 6


ii. Tempat : Jabatan Sains Sosial
iii. Tarikh : 18.9.2015
iv. Penganjur : Jabatan Sains Sosial, IPGK Rajang

B. Bahagian Kandungan Laporan

a. Pengenalan : Proses p n p Sejarah perlu memberikan keutamaan


kepada penguasaan pengetahuan dan pemahaman bagi membolehkan
murid mencipta dan menilai konsep Sejarah yang dipelajari.
b. Objektif : Memberi pendedahan kepada semua pensyarah supaya
mendapat maklumat dan kefahaman yang sama dalam mengendalikan
Taklimat DSKP KSSR Sejarah Tahun 6 2016.
c. Nama Fasilitator : Wong Mee Leng
d. Atur Cara / Jadual Kursus 0800-0900
e. Laporan sesi (i) Sesi : Taklimat Umum DSKP
(ii) Tajuk : DSKP Tahun 6
(iii) Nama Penceramah : Wong Mee Leng
(iii) Masa : 0800-0900
(iv) Pengisian sesi :
 Konsep Sejarah Baru
 Kemahiran Pemikiran Sejarah – Peta i-
think
 Taklimat KBAT
 Kajian Kes
Julai 2014
LAM-PUS-03-04

 Pelaporan Prestasi offline


(v) Nama pelapor setiap sesi : Tiada
f. *Laporan analisis (berdasarkan LAM-PUS-03-03)

(* Bagi kursus melebihi 6 jam dan ke atas sahaja)

g. Senarai nama peserta (Nama dan No. KP)

Bil Nama Pensyarah No. K.P

1. Lawrence Law Sze Yung 661005-13-5261

2. Janom Bin Saadun 650207-04-5279

3. Salahuddin Bin Mohamed Nor 640101-03-5161

h. Pengesahan KPP / KJ / KU

Julai 2014