Anda di halaman 1dari 2

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BIL KELAS DAN SUBJEK ISU/ KELEMAHAN PDP CADANGAN PENAMBAHBAIKAN REFLEKSI

1 Kelas: 1 Malligai Murid tidak mengingati dan tidak 1. Menyenaraikan kosa kata Bahasa Inggeris 1. 2 orang murid berjaya
Subjek: Bahasa Inggeris mengusai kosa kata dalam yang perlu dipelajari oleh murid. menguasai kosa kata
Bahasa Inggeris 2. Menyediakan buku latih tubi kosa kata sehingga topik terkini.
Jumlah murid: 6 orang
Bahasa inggeris. 2. 4 orang murid kurang
3. Ciri-ciri buku: setiap kosa kata disertakan motivasi untuk
dengan gambar dan murid perlu mengeja, melengkapkan tugasan
menulis kosa kata secara berulang, dan perlu yang diberi. Tindakan:
mengingat ejaan dan maksud kosa kata membuat latih tubi ejaan
tersebut. di dalam kelas.

2. Kelas: 1 Malligai Murid lemah dalam mengingati 1. Memperkenalkan Phonic Song. 1. Semua murid berjaya
Subjek: Bahasa Inggeris bunyi phonemes 2. Kad imbas abjad bergambar ditampal di menguasai bunyi-bunyi
dalam kelas. Phonic Song akan dinyanyikan abjad dalam masa kurang
Jumlah murid: 6 orang
berdasarkan kad imbas ini. daripada sebulan.
3. Menjadikan nyanyian lagu tersebut sebagai
rutin setiap hari sebelum kelas bermula.
4. Bersoal jawab dengan murid secara rawak
tentang bunyi-bunyi huruf tersebut.
3. Kelas: 2 Saamanthi Murid lemah dalam proses 1. Blending: gunakan phonic windmill 1. Semua murid dapat
Subjek: Bahasa Inggeris blending and segmenting 2. Segmenting: gunakan penutup botol yang menggunakan phonic
ditulis abjad. Murid boleh gunakannya untuk windmill untuk blending.
Jumlah murid: 10 orang
mencerakinkan abjad daripada perkataan 2. Tidak dapat penyertaan
yang dibentuk. daripada semua murid
kerana kekangan jumlah
penutup botol. Tindakan:
buat sistem giliran.
4. Kelas: 2 Saamanthi Murid keliru untuk menjawab 1. Menjawab semula soalan ujian. 1. Semua murid dapat
Subjek: Sains soalan berbentuk objektif. 2. Membuat latihan berbentuk objektif supaya menjawab soalan
murid faham untuk buat pemilihan jawapan. berbentuk objektif
Jumlah murid: 10 orang
dengan cara yang betul.
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN AKTIVITI PPB GURU

TAHAP KEPERLUAN
BIL CADANGAN AKTIVITI PPB FOKUS PPB
1: TIDAK PERLU 2: PERLU 3: SANGAT PERLU

1 Lawatan Penanda Aras Pengayaan dan peningkatan kompetensi 2

2. Bengkel Pengurusan Fail Peningkatan pengurusan 3

3. Kursus Keperluan Khusus - KBAT Pembangunan kompetensi dan potensi diri 2

4. Kursus Elektif – Pengurusan database Pengukuhan kompetensi 2

5. Kursus Elektif – multimedia Pengukuhan kompetensi 2

6. Kursus Keperluan Khusus – Kursus


Pembangunan kompetensi dan potensi diri 3
Semakan Kertas Jawapan

7. Lawatan Penanda Aras Amalan Terbaik


Pengayaan dan peningkatan kompetensi 3
Pdp /Kepimpinan Instruksional

8. PLC : perbincangan ilmiah dengan sekolah


Pengukuhan kompetensi 3
berdekatan/ komuniti online