Anda di halaman 1dari 1

Bangunan Utama Irigasi

Bangunan utama (head works) dapat didefinisikan sebagai kompleks bangunan yang
direncanakan di dan sepanjang sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke
dalam jaringan saluran agar dapat dipakai untuk keperluan irigasi. Bangunan utama
bisa mengurangi kandungan sedimen yang berlebihan, serta mengukur banyaknya air
yang masuk.
Bangunan utama terdiri dari bendung dengan peredam energi, satu atau dua
pengambilan utama pintu bilas kolam olak dan (jika diperlukan) kantong lumpur,
tanggul banjir pekerjaan sungai dan bangunan-bangunan pelengkap