Anda di halaman 1dari 3

Puasa (Islam)

Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa

Indonesia.

LPuasa dalam agama Islam artinya menahan diri dari makan dan

minum dan dari segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa,

mulai dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari.

Berpuasa merupakan salah satu perkara dalam Rukun Islam.

Terdapat beberapa macam puasa dengan hukum yang berbeda

namun caranya tetap sama.

Waktu haram puasa adalah waktu di mana umat Muslim dilarang

berpuasa. Hikmahnya adalah ketika semua orang bergembira,

seseorang itu perlu turut bersama merayakannya.

 Hari Raya Idul Fitri (1 Syawal)

 Hari Raya Idul Adha (10 Zulhijjah)

 Hari-hari Tasyrik (11, 12, dan 13 Zulhijjah)

Perintah dalam Al-Quran


Perintah berpuasa dari Allah terdapat dalam Al-Qur'an di surat

Al-Baqarah ayat 183.

“ Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas

kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-

umat yang sebelum kamu, semoga kamu menjadi orang-orang

yang bertaqwa."

Secara Simbolis

Ibadah shaum Ramadhan yang diwajibkan Allah kepada setiap

mu’min adalah ibadah simbolik seperti yang tertera dalam QS. Al-

Baqarah/2: 183. Inti dari ibadah shaum itu sendiri adalah melatih

manusia untuk sabar dalam menjalani hidup. Sabar dalam

pemahaman al- Quran bukanlah sabar seperti dalam pemahaman

manusia. Sabar yang dimaksud dalam al- Quran adalah ‘gigih dan

ulet’ seperti yang dimaksud dalam QS. Ali ‘Imran/3: 146.

Secara Aktivitas

Nilai-nilai kesabaran (gigih dan ulet) diaplikasikan dalam hidup dan

kehidupan demi tegaknya Din Islam.

Jenis-jenis Puasa

 Puasa yang hukumnya wajib


o Puasa Ramadan

o Puasa karena nazar

o Puasa kifarat atau denda

 Puasa yang hukumnya sunah

o Puasa 6 hari di bulan Syawal

o Puasa Arafah

o Puasa Senin-Kamis

o Puasa Daud (sehari puasa, sehari tidak)