Anda di halaman 1dari 26

-

-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2% 7% 3500
4% 2.840
3000
17%
21% 2500
2000
MW

1500
1000
13% 500
1%
0
35% 2018 2019 2020 2022 2024
-

Sistema Capacidad [MW] Capacidad [%]


SEN 22.655 99,3%
SEA 63 0,3%
9% 2%
SEM 104 0,4%
21%
13% Subtotal 22.822 100%
- -
2%
6%

13%
15% 19%

6%
58%

36%

3%
15%

82%

-
-

8.000 4,5% Generación Bruta


Mensual Anual
7.000 [GWh]
6.000
SEN 6.482 0,5% 4,5%
5.000
GWh

4.000
3.000
2.000
1.000
0
jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018

0,5% 5% 3%
2%
6.452 6.482
15% 15% 11%
20% 22%

11%
65% 63%
40%

22%
may.-18 jun.-18 5%
-

Sistema [MW] Mensual Anual


10.200

9.400 SEN 10.416 3,7% (*)


8.600

7.800
MW

7.000

2.600

2.300

2.000
jun.-17 ago.-17 oct.-17 dic.-17 feb.-18 abr.-18 jun.-18

Barra [USD/MWh] Mensual Anual


100
Quillota 77,9 -0,6% -16,0%

80 Crucero 54,1 -4,6% -0,9%


USD / MWh

Tarapacá 56,1 -4,4% 0,7%


60
Atacama 54,3 -5,7% -3,7%
40 Cardones 52,0 -6,3% 32,5%

Pán de Ázucar 54,9 -17,9% -5,3%


20
jun.-17 ago.-17 oct.-17 dic.-17 feb.-18 abr.-18 jun.-18
Charrúa 77,8 -1,4% -15,6%

P. Montt 79,2 3,4% -7,2%


-

110 Sistema [USD/MWh]* Mensual Anual


105 SEN 93,7 -3,0% (*)
100
USD/MWh

95

90

85

80

75
jun.-17 ago.-17 oct.-17 dic.-17 feb.-18 abr.-18 jun.-18

-
46 Sistema $/kWh Mensual Anual
44 PNE SIC 43,9 0,0% 0,0%
42
PNE SING 31,6 0,0% 0,0%
40
$ / kWh

38

36

34

32

30
jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18
-

-
8.000 Sistema $/kW Mensual Anual
PNP SIC 6.978 0,0% 0,0%
7.000
PNP SING 5.485 0,0% 0,0%
$ / kW

6.000

5.000

4.000
jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18

Barra [USD/MWh] Indexación Anual Barra [USD/MW-mes] Indexación Anual


Pta Arenas 70 0,0% 1,1% Pta Arenas 15.309 0,0% -6,3%

Tres Puentes 70 0,0% 1,1% Tres Puentes 15.309 0,0% -6,3%

Pto Natales 101 0,0% 0,1% Pto Natales 8.058 0,0% 0,0%

Porvenir 95 0,0% 0,4% Porvenir 11.600 0,0% -0,8%

Pto Williams 319 0,0% 6,2% Pto Williams 22.372 0,0% 0,3%

Aysén 23 96 0,0% 5,2% Aysén 23 11.905 0,0% -1,8%

Chacab23 96 0,0% 5,2% Chacab23 11.905 0,0% -1,8%

Mañi23 96 0,0% 5,2% Mañi23 11.905 0,0% -1,8%

Ñire33 96 0,0% 5,2% Ñire33 11.905 0,0% -1,8%

Tehuel23 96 0,0% 5,2% Tehuel23 11.905 0,0% -1,8%

Palena 93 0,0% -0,8% Palena 17.020 0,0% -1,1%

G.Carrera 126 0,0% 8,4% G.Carrera 23.745 0,0% 0,2%

Cochamó 202 0,0% 10,5% Cochamó 23.424 0,0% 0,3%

Hornopirén 179 0,0% 6,6% Hornopirén 14.455 0,0% -1,5%


-

1,03 Sistema Indexador Mensual Anual


CDAT 1,091 -0,4% 3,6%
1,02
CDBT 1,085 -0,6% 3,2%

1,01

0,99
jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18

700,00 Embalse [mm] Mensual Anual


600,00 Abanico 355 38% -14%
500,00 Canutillar 536 50% -7%
400,00
Cipreses 141 11% -63%
mm

300,00
Colbún 328 93% -32%
200,00
Otros (*) 183 >100% -36%
100,00
Pangue 464 48% -3%
0,00
jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18 Pehuenche 245 43% -42%

Pilmaiquén 144 -21% -29%

Total 2.395 44% -96%


-

2.400 Embalse [m.s.n.m.] Mensual Anual

2.000 Embalse Colbún 409 -0,5% 2,0%

1.600 Embalse El Melado 642 -0,1% -0,1%


m.s.n.m.

1.200 Embalse Ralco 694 0,0% -0,2%

800 Embalse Rapel 101 0,2% -0,7%

Lago Chapo 224 -0,3% -1,6%


400

Lago Laja 1.316 0,0% 0,6%


0
jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18 Laguna El Maule 2.159 0,0% 0,1%

Laguna La Invernada 1.294 -0,2% 0,5%

1.600 Embalse [hm3] Mensual Anual


1.400 Embalse Colbún 606 -7,7% 34,7%
1.200
Embalse El Melado 111 -2,0% -2,1%
1.000
Embalse Ralco 434 0,8% -4,9%
hm3

800

600 Embalse Rapel 238 5,1% -13,9%


400
Lago Chapo 197 -11,7% -46,0%
200
Lago Laja 779 1,9% >100%
0
jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18 Laguna El Maule 300 -0,8% 24,8%

Laguna La Invernada 34 -20,3% >100%


-

-
-

80,00 Índice USD/bbl. Mensual Anual

BRENT DTD 74,2 -3,5% 59,8%


70,00
USD/bbl.

WTI 67,7 -3,1% 49,9%


60,00

50,00

40,00
jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18

4,00 Índice USD/MMBtu Mensual Anual


3,75 HENRY HUB SPOT 2,93 5,3% -0,2%
3,50
USD/MMBtu

3,25

3,00

2,75

2,50
jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18

145,00 Índice USD/ton Mensual Anual


CARBON TERMICO EQ.
125,00 121,5 0,02% 10,6%
7.000 kCal/kg
USD/ton

105,00

85,00

65,00
jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18
-

Combustible $/litro Mensual Anual


850
Gasolina 93 SP 819 3,7% 10,0%
750

Gasolina 95 SP 852 3,5% 9,1%


$/litro

650

550 Gasolina 97 SP 880 3,4% 7,9%


450
Kerosene 656 0,7% 20,4%
350
jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18 Petróleo Diesel 599 4,9% 20,8%

Combustible $/litro Mensual Anual


850
Gasolina 93 SP 778 4,2% 7,4%
750
Gasolina 95 SP 815 4,1% 6,8%
$/litro

650

550 Gasolina 97 SP 877 3,1% 7,9%

450 Kerosene 656 -1,1% 15,3%


350
Petróleo Diesel 563 5,9% 17,6%
jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18

Combustible $/litro Mensual Anual


850
Gasolina 93 SP 780 3,9% 10,5%
750
Gasolina 95 SP 805 3,7% 9,5%
$/litro

650

550 Gasolina 97 SP 838 3,6% 8,0%

450 Kerosene 656 2,3% 19,7%


350
Petróleo Diesel 579 5,2% 21,9%
jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18
-

Combustible $/litro Mensual Anual


850
Gasolina 93 SP 803 3,8% 9,3%
750
Gasolina 95 SP 836 3,8% 8,6%
$/litro

650

550 Gasolina 97 SP 866 3,7% 8,0%

450 Kerosene 679 0,8% 20,4%


350
Petróleo Diesel 596 5,0% 21,0%
jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18

Combustible $/litro Mensual Anual


850
Gasolina 93 SP 822 3,8% 9,7%
750
Gasolina 95 SP 850 3,7% 8,8%
$/litro

650

550 Gasolina 97 SP 878 3,5% 7,9%


450 Kerosene 689 0,4% 19,8%
350
Petróleo Diesel 610 5,0% 19,6%
jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18

100 Gasolina 93 $/litro Mensual Anual

90 $ V Región 57 1,5% -29,6%


80
$ VI Región 89 1,1% 3,8%
70
$/litro

60
$ VII Región 51 1,8% 38,4%

50 $ VIII Región 83 0,7% -4,7%

40
$ Metropolitana 52 2,3% 13,7%
30
jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18 $ XII Región 62 -0,7% 10,1%
-

100
Petróleo Diesel $/litro Mensual Anual
90
$ V Región 51 2,0% -30,5%
80
$ VI Región 89 0,1% 2,3%
$/litro

70
$ VII Región 53 0,1% 12,5%
60
$ VIII Región 88 0,2% -0,4%
50
$ Metropolitana 62 0,7% 5,2%
40
$ XII Región 65 -0,9% 8,6%
jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18

Empresa (Región) $ Mensual Anual


26.000
Lipigas
18.873 0,0% 22,0%
22.000 (II Región)
18.000 Gasvalpo
20.202 0,0% 5,0%
$ (V Región)
14.000
Metrogas
21.413 0,0% 9,2%
10.000 (Metropolitana)
6.000 Gassur
24.816 5,8% 19,1%
(VIII Región)
2.000
may-17 jul-17 sep-17 nov-17 ene-18 mar-18 may-18 Intergas
26.527 3,2% 9,9%
(VIII Región)
Gasco Magallanes
3.416 0,2% 1,8%
(XII Región)
-

21.500 Tipo $ Mensual Anual


20.500 Catalítico 20.800 0,7% 9,3%
19.500
Corriente 18.100 0,9% 5,8%
$ 18.500
17.500

16.500

15.500
jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18

Tipo $ Mensual Anual


18.500
Catalítico 18.429 1,4% 10,8%
17.500
Corriente 18.107 1,1% 11,5%
16.500
$
15.500

14.500

13.500
jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18

Tipo $ Mensual Anual


18.500
Catalítico 18.413 1,2% 9,9%
17.500
Corriente 18.107 0,8% 11,7%
16.500
$
15.500

14.500

13.500
jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18
-

Tipo $ Mensual Anual


20.000
Catalítico 20.280 0,7% 10,1%
19.000
Corriente 19.520 0,8% 10,6%
18.000
$
17.000

16.000

15.000
jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18

- -
-

Combustible [miles de Ton] Mensual Anual Combustible [miles de Ton] Mensual Anual
Carbón 826 -3,5% -29,2% Carbón 44 -74% (*)
Crudo 684 -19,5% -4,4% Diesel 4 -64% 31%
Diesel 502 12,0% 56,5% Fuel Oil 6 0 (**) (**)
Gas Natural 345 33,4% 16,4% Gas Natural 5 >100% (*)
Gasolina 50 32,6% >100% Gasolina 0 -93% -97%

GLP 92 2,0% -9,4% GLP 0 (**) (**)


Kerosene 58 69,2% >100% IFO 0 (**) (**)
Total 53 -73,0% 74,7%
Total 2.558 -0,7% -1,9%
-

Estados
Unidos Resto
Argentina
Total 162Mt Combustibles
Mt
826Mt 19,6% 9Mt
Resto 0,2%
32,3% 17,1%
Combustibles
Total 44Mt
1.732Mt
China 82,9%
Colombia 67,7%
620Mt Australia 44Mt
45Mt 99,8%
75,0%
5,4%

Brasil
422Mt
Total
61,7% Total
Mt
684Mt
Ecuador 0,3%
26,7%
Resto Resto
262Mt Bolivia
Combustibles Combustibles
38,3% 0,15Mt
1.874Mt 53Mt 100,0%
73,3% 99,7%

Total Total Argentina


Estados 502Mt 4Mt Mt
Unidos 19,6% 6,9% 2,5%
501Mt
Resto China Resto
99,9%
Combustibles 1Mt Combustibles
2.056Mt 0,1% 50Mt Bolivia
80,4% 93,1% 4Mt
97,5%

Argentina Total Total 5Mt


18Mt 345Mt 9.9%
Estados
5,3% 13,5%
Unidos Resto
Resto Argentina
90Mt Combustibles
Combustibles 5Mt
26,2% 48Mt
Guinea 2213Mt 100,0%
90,1%
Ecuatorial 86,5%
60Mt
17,5%
-

1.600 [miles
Venta Combustibles Mensual Anual
1.400 m3]
1.200
Kerosene 3 >100% 23,5%
1.000
miles de m3

800 P. Combustibles 92 33,8% -8,3%

600 Gas Licuado 186 22,0% 5,6%


400
Gasolinas 417 6,4% 5,6%
200
Diesel 870 11,7% 3,2%
0
mar-17 may-17 jul-17 sep-17 nov-17 ene-18 mar-18 Total General 1.568 12,6% 3,4%

1.800 [miles
Combustible Mensual Anual
1.600 de m3]
1.400 Gasolina Av. 1 -33,9% -29,5%
1.200
Kerosene D. 25 -5,9% 40,9%
miles de m3

1.000
Petróleo
800 63 2,1% -12,3%
Combustibles
600
400 Kerosene Av. 134 18,9% 41,1%

200 Gasolina
272 10,6% 7,1%
0 Autom.
jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18
Gas Licuado 221 -13,0% -15,6%

Petróleo Diesel 397 33,6% 9,9%

Petróleo Crudo 619 6,7% 35,2%

TOTAL GENERAL 1.733 9,6% 13,9%


-

2,1% 2,6%
10,… 5,4% 1,2%
11,3%

75,9% 91%
-

-
-

3.000 15.000
2.420

8.960
2.000 10.000
MMUSD

1.435
1.337

1.000 817 5.000


685
511
333 245 320 281 307
154 115
0 0
jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018
-

-
-

-
-