Anda di halaman 1dari 9

Penghayatan dalam nyanyian atau permainan alat muzik.

Ekspresi dalam muzik merangkumi: TOPIK 6


 Dinamik
 Mud
Saksikan sebuah persembahan nyanyian Taiwanese Boy Lin Yu
Chun Sings Whitney Houston's "I Will Always Love You" Pergerakan
https://www.youtube.com/watch?v=1RgXC303Q5A - Action songs
- Singing games
- Tarian
- Pergerakan kreatif
Tanda atau simbol muzik yang terdapat - Cerita pendek dengan corak
Aktiviti irama (rhythmic patterns)
pada skor notasi sebagai isyarat kepada
1 penyanyi dan pemain muzik untuk
mengawal kadar kekuatan bunyi yang
dihasilkan.

 : Lembut
 : Sederhana Lembut
 : Sederhana Kuat
 : Kuat
: Ansur Kuat

: Ansur Lembut

CAN CAN

 

   


DHMK3013 #1
1.1 Berdasarkan contoh lagu CAN CAN di atas, tuliskan tanda-tanda dinamik yang sesuai
pada skor lagu Putra Putri.

PUTRA PUTRI

1.2 Nyanyikan lagu Putra Putri berdasarkan tanda-tanda dinamik yang anda tetapkan pada
skor.

1.3 Nyatakan perasaan anda ketika menyanyi lagu Putra Putri mengikut tanda-tanda
dinamik yang anda tetapkan. Adakah anda menyanyi dengan pengahayatan?

DHMK3013 #2
Penghayatan yang diperolehi daripada perasaan cemas, serram, sedih,
Aktiviti gembira, semangat dan sebagainya melalui muzik.

2 2.1 Dengarkan setiap audio yang diberikan dan nyatakan perasaan


anda terhadap bunyi serta muzik tersebut.

I) Audio I : _____________________
II) Audio II : _____________________
III) Audio III : _____________________
IV) Audio IV : _____________________

2.2 Sila cadangkan muzik atau bunyi yang sesuai bagi gambar berikut:

I) Judul muzik/bunyi: _____________ II) Judul Muzik/bunyi:________________

III) Judul muzik/bunyi: _____________ IV) Judul Muzik/bunyi:_______________

DHMK3013 #3
Saksikan video bertajuk Action Song 2017 SKBU2
Aktiviti https://www.youtube.com/watch?v=-aZI7SXIrXg
3 3.1 Pilih sebuah lagu dan koreograf sebuah pergerakan action song
berdasarkan lirik dan rentak lagu tersebut. Pastikan pergerakan
kumpulan anda hendaklah dalam bentuk lokomotor dan bukan
lokomotor.

3.2 Persembahkan pergerakan kumpulan anda.

Saksikan video bertajuk Tassia School-Singing Game


Aktiviti https://www.youtube.com/watch?v=SNqyYO8vk48
4 4.1 Pilih sebuah lagu kanak-kanak atau lagu rakyat dan koreograf
sebuah pergerakan singing game berdasarkan lirik dan rentak lagu
tersebut. Pastikan pergerakan kumpulan anda hendaklah dalam
bentuk lokomotor dan bukan lokomotor.

4.2 Persembahkan pergerakan kumpulan anda.

5.1 Pilih sebuah lagu tarian tradisional atau moden dan koreograf
Aktiviti sebuah pergerakan tarian berdasarkan rentak lagu tersebut. Pastikan
5 pergerakan kumpulan anda hendaklah dalam bentuk lokomotor dan
bukan lokomotor.
5.2 Persembahkan tarian kumpulan anda.

DHMK3013 #4
Saksikan video bertajuk Creative Movement
Aktiviti https://www.youtube.com/watch?v=yaN7TXB35IQ
6 6.1 Pilih sebuah lagu kontemporari atau lagu ballet dan koreograf
sebuah pergerakan kreatif berdasarkan mud lagu tersebut. Pastikan
pergerakan kumpulan anda hendaklah dalam bentuk lokomotor
dan bukan lokomotor.

6.2 Persembahkan pergerakan kumpulan anda.

Saksikan video bertajuk Berani Cik Gu Rotan Saya?


Aktiviti https://www.youtube.com/watch?v=HoMixNtL2gw
7 7.1 Reka sebuah cerita pendek dan pilih muzik yang sesuai sebagai latar
lakonan kumpulan anda. Pastikan pergerakan kumpulan anda
hendaklah dalam bentuk lokomotor dan bukan lokomotor
mengikut corak irama yag terdapat dalam muzik.

7.2 Persembahkan lakonan kumpulan anda.

DHMK3013 #5
TOPIK 6


Aktiviti Rekoder bersama-sama
8 Mainkan skor ensembel rekoder dan
perkusi berikut mengikut kumpulan.
ensemble perkusi
- Memainkan melodi mudah
yang mengandungi not B, A,
Pastikan tanda-tanda dinamik, mud dan
G, C’, D’, F#, F
tempo lagu dimainkan dengan betul - Meniup / memainkan alat
ENSEMBEL 1 mengikut dinamik, mud,
tempo
ModeratoDHMK3013 #6
TOPIK 6

Nyanyian
Aktiviti - Sesuara (menyanyi
9 Nyanyikan skor Putra Putri secara koir
mengikut kumpulan Soprano, Alto dan
mengikut dinamik, mud,
tempo)
- Koir (menyanyi mengikut
Tenor. Pastikan tanda-tanda dinamik,
dinamik, mud, tempo)
mud dan tempo lagu dimainkan dengan
betul.
PUTRA PUTRI
Moderato

 

 

 

DHMK3013 #7
DHMK3013 #8
DHMK3013 #9