Anda di halaman 1dari 1

ANEXA 1

PROCES-VERBAL
PRIVIND ALEGEREA
REPREZENTANŢILOR ANGAJAŢILOR
încheiat astăzi, ………………

Noi, Comisia de validare a alegerilor reprezentantilor salariatilor


………………………………………..
(nume societate)
Preşedinte ………………….. ______________
Secretar …………………… ______________
Membru …………………… ______________

Constatam:
In urma desfasurarii votului, au fost validate toate cele ….. voturi
exprimate.
Votul a fost secret si au fost alesi 1 reprezentanti.

Astfel:
MANDATĂM PENTRU NEGOCIEREA MODIFICARILOR SALARIILOR BRUTE

1. Dl/dna.………………………., CNP ………………., funcţia


……………………., tel. ……………………

Prezentul mandat este valabil pana la data finalizarii negocierilor dar nu


mai mult de 20.12.2017.

Atributii:
- participarea la negocierea majorarii salariilor brute , in contextul
transferului CAS și CASS în totalitate la salariați,
- urmarirea respectari drepturilor salariatilor, in conformitate cu legislatia
in vigoare
- promovarea intereselor salariatilor cu contract individual de munca
referitoare la salariu

Luat la cunoştinţă …………………. (semnătura si data) ………..…/……………..