Anda di halaman 1dari 3

Fadhilah sholat tarawih hari 1-30

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra.

bahwasannya Rasulullah saw pernah ditanya

seseorang mengenai fadhilah shalat tarawih di

bulan Ramadhan, maka beliau berkata “(fadhilah

tarawih) di malam;

1 : membebaskan seorang mu’min dari dosanya

seperti ketika ia baru dilahirkan ibunya.

2 : diampunkan dosa kedua ibu-bapaknya, jika

kedunya beriman.

3 : berseru malaikat dari bawah ‘arasy “mulailah

beramal, Allah telah menghapus dosa-dosa yang

terhadulu”.

4 : baginya pahala seperti membaca semua kitab

Allah (taurat, injil, zabur dan alqur’an)

5 : Allah berikan padanya pahala shalat di Masjidil

Haram, Masjid Madinah dan Masjidil aqsha.

6 : Allah berikan padanya pahala orang yang

thawaf di baitul ma’mur seraya memohonkan

ampun untuknya segala batu dan lumpur.

7 : seolah baginya hidup di zaman nabi Musa dan

turut berperang melawan Fir’aun dan Hamman.

8 : Allah berikan kepadanya apa-apa yang

diberikan kepada nabi Ibrahim as.

9 : seolah-olah ia menyembah Allah swt seperti


kelasnya ibadah Rasulullah saw.

10 : Allah berikan rizqi kepadanya berupa

kebaikan dunia dan akhirat.

11 : akan keluar dari dunia (mati) seperti hari

ketika dilahirkan ibunya.

12 : wajahnya seperti bulan tanggal empat belas

di hari kiyamat nanti.

13 : aman dai segala keburukan di hari kiyamat

nanti

14 : dibebaskan dari pemeriksaan di hari kiyamat

atas dasar persaksian malaikat atas shalat

tarawihnya.

15 : memintakan ampun untuknya semua

malaikat pemikul ‘arasy dan kursi.

16 : Allah swt menuliskan untuknya keselamatan

dari neraka, dan kebebasan memasuki surga.

17 : diberikan kepadanya pahala Nabi-Nabi.

18 : berserulah seorang malaikat “wahai hamba,

Allah telah ridha kepadamu dan kedua orang

tuamu”

19 : Allah swt mengangkat derajatnya di surga

firdaus.

20 : diberikan kepadanya pahala orang-orang yang

mati syahid dan para shalihin.

21 : Allah swt buatkan rumah di surga dari


cahaya.

22 : terbebaskan dari duka-cita ketika di hari

kiyamat nanti.

23 : Allah swt buatkan kota di dalam surga

24 : ada 24 doa yang mustajabah baginya.

25 : Allah swt bebaskan darinya siksa kubur.

26 : Allah swt angkatkan dosanya selama empat

puluh tahun.

27 : melewati shirath di hari kiyamat nanti secepat

kilat.

28 : Allah swt angkatkan baginya seribu derajat di

dalam surga.

29 : Allah swt berikan padanya pahala seribu haji

yang diterima.

30 : Allah swt berkata padanya “Wahai hambaku

makanlah oleh buah-buahan surga, dan mandilah

dari air (surga) salsabila, dan minumlah dari air

telaga (surga) al-Kautsar, Aku tuhanmu dan

Engkau adalah hambaku.

*Durrotun naasihiin*

#mugi_mugi_saget_istiqomah