Anda di halaman 1dari 4

PANDUAN UNTUK MENGISI BORANG PERMOHONAN KE

PROGRAM MATRIKULASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PERHATIAN: Bagi melancarkan permohonan, pemohon dinasihatkan untuk menggunakan web


browser google chrome. Setiap pemohon perlu mendapatkan nombor pengenalan individu (PIN)
untuk membuat permohonan.

Tatacara permohonan dalam talian.

1. Layari laman sesawang https://matrikulasi.moe.gov.my


2. Klik pada menu Permohonan Baru
3. Masukkan No Kad Pengenalan dan no PIN. Klik butang Seterusnya untuk meneruskan
permohonan
4. Lengkapkan semua maklumat yang berkaitan seperti senarai di bawah. (untuk panduan
mengisi permohonan)

BAHAGIAN A (Pilihan Jurusan,Kolej dan Maklumat Peribadi)


Medan Cara Mengisi
1. Kategori Pemohon
Jenis sekolah pemohon
A. Pemohon Dari Sekolah Menengah
Bantuan Kerajaan
B. Pemohon Dari Sekolah Menengah Sila klik senarai yang berkaitan dengan
Bantuan Kerajaan Negeri jenis sekolah anda. Jika anda dari
C. Pemohon Dari Maktab Rendah Sains sekolah Bantuan Kerajaan, sila klik
Mara (Mrsm) butang yang berkaitan.
D. Pemohon Dari Sekolah Menengah
Kebangsaan Pendidikan Khas.
E. Pemohon Dari Sekolah Swasta
F. Lain-Lain (Selain Daripada Senarai Di Atas)

2. Pilihan Jurusan/Aliran Sila klik senarai jurusan/aliran pilihan


(Sains) anda. Jika anda memilih Jurusan
(Kejuruteraan) Perakaunan, sila klik senarai yang
(Perakaunan) berkaitan. Pastikan jurusan yang dipilih
(Perakaunan Profesional) layak dengan mata pelajaran SPM yang
anda daftar.
3. a) Pilihan Kolej Yang Pertama
b) Pilihan Kolej Yang Kedua
c) Pilihan Kolej Yang Ketiga

KOLEJ MATRIKULASI MELAKA-KMM


KOLEJ MATRIKULASI NEGERI SEMBILAN-KMNS
KOLEJ MATRIKULASI PULAU PINANG-KMPP
KOLEJ MATRIKULASI PERLIS-KMP Sila klik kolej pilihan anda yang berbeza
KOLEJ MATRIKULASI LABUAN-KML mengikut keutamaan iaitu pilihan 1,
KOLEJ MATRIKULASI JOHOR-KMJ pilihan 2 dan pilihan 3 untuk anda
KOLEJ MATRIKULASI PERAK-KMPk
ditempatkan sekiranya berjaya. Walau
bagaimanapun anda diingatkan
KOLEJ MATRIKULASI KEDAH-KMK
bahawa penempatan berdasarkan
KOLEJ MATRIKULASI PAHANG-KMPh
kekosongan tempat / logistik dan
KOLEJ MATRIKULASI KEJURUTERAAN KEDAH-KMKK anda tidak dijamin mendapat tempat
KOLEJ MATRIKULASI KEJURUTERAAN PAHANG-KMKPh yang anda pilih.
KOLEJ MATRIKULASI KEJURUTERAAN JOHOR-KMKJ
KOLEJ MATRIKULASI SELANGOR-KMS
KOLEJ MATRIKULASI KELANTAN-KMKt
KOLEJ MATRIKULASI SARAWAK-KMSw
KOLEJ MARA KUALA NERANG-KMKN
KOLEJ MARA KULIM-KMKm

4. Nama Sedia ada

5. Angka Giliran SPM Sedia ada

6. Kod Sekolah Sedia ada

7. No Kad Pengenalan Sedia ada

8. Tarikh Lahir Sedia ada ( Boleh diubah )


Sila klik senarai yang berkaitan
9. Kewarganegaraan Calon

10. Jantina Calon

Lelaki
Perempuan Sila pilih jantina
Ragu

11. Agama Calon

Islam
Hindu Sila klik senarai yang berkaitan
Buddha
Kristian
Lain-lain
12. Status OKU

Ya
Tidak Sila klik senarai dan lengkapkan
maklumat yang berkaitan
Jika Ya, Sila lengkapkan maklumat berikut:
 No OKU
 Kategori OKU
 Tahap OKU

13. Bilangan Adik-beradik Isi jumlah bilangan adik-beradik

14. Mempunyai kembar sila klik yang berkaitan

15. NoKP Kembar (Jika ada kembar) Isi ruangan yang disediakan

BAHAGIAN B (Maklumat Keluarga dan Waris Terdekat

1. Pelajar tinggal dengan

IBUBAPA (KELUARGA)
IBU
BAPA
DATUK
NENEK
KELUARGA ANGKAT
BAPA SAUDARA
IBU SAUDARA
BAPA TIRI
IBU TIRI
ABANG Sila lengkapkan semua maklumat yang
KAKAK mana berkenaan sahaja
ASRAMA KEBAJIKAN
ASRAMA ANAK YATIM
LAIN-LAIN

Jika tinggal selain IBUBAPA, sila klik Hubungan Ibu Bapa yang
berkaitan.

Hubungan Ibubapa

BERCERAI HIDUP
BERCERAI MATI
TIADA IBUBAPA

Sila pilih jumlah tanggungan daripada


2. Jumlah Tanggungan
senarai yang diberi. Jika tiada
- Termasuk isteri dan anak yang tidak bekerja
tanggungan, sila pilih 0.

3. Pendapatan Keluarga Isi pendapatan keluarga. (Contoh 3000)

4. Nama Waris Kecemasan Sila lengkapkan nama waris

5. No. Telefon Waris Kecemasan Isi maklumat nombor telefon


6. Hubungan dengan pelajar
Sila klik senarai yang berkaitan
SAUDARA MARA / WARIS
KELUARGA ANGKAT

Bahagian C (Alamat Tetap)


1. Alamat Tetap

Alamat Sila taip alamat anda yang tetap dan


Bandar terkini. Jika terlalu panjang. Sila
Poskod gunakan singkatan.
Negeri Contoh : BANDAR BARU SIMPANG
No Telefon PERTANG
Alamat Emel Jadikan : BB SPG PERTANG

1. Pengakuan Sila baca dengan teliti. Anda tidak perlu


menandatangan pengakuan dalam
borang permohonan melalui internet
ini tetapi anda tertakluk terhadap
pengakuan ini.

Saya mengaku bahawa maklumat yang


diberikan dalam borang ini adalah benar dan
saya bersetuju jika maklumat ini palsu,
Kementerian Pendidikan Malaysia berhak
menolak permohonan ini, menarik kembali
atau menamatkan pengajian saya di
Program Matrikulasi pada bila-bila masa.