Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Kelas : Tahun 6 Jujur

Bilangan Murid : 26 orang ( Lelaki : 12 / Perempuan : 14 )

Tarikh : 17-8-2010 ( Selasa )

Masa : 11.00 - 12.00 tengah hari ( 60 minit )

Bidang : Mengenal kraf tradisional

Tajuk : Kelarai Bercorak

Kaedah : Anyaman

Aktiviti : Menghasilkan karya anyaman tikar dengan

menggunakan teknik kelarai.

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah belajar dan menghasilkan karya

anyaman.

Hasil pembelajaran : Aras 1 – Mengetahui istilah dalam kraf

tradisional.

Aras 2 – Mengaplikasikan Asas Seni Reka

dalam penghasilan kraf trdisional.

Aras 3 – Membuat penyataan perasaan tentang

Hasil kerja dengan rakan yang kreatif.


Objektif Pengajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat

i. Menghasilkan anyaman tikar dengan

kelarai mengikut kreativiti murid.

ii. Menghasilkan hasil kerja sendiri dan rakan

Kemahiran berfikir : Membanding beza, menghubung kait dan kreatif

Penerapan nilai : Berdisiplin, toleransi, mematuhi peraturan,

kerajinan dan menghormati hasil kerja rakan.

Keperluan :

i. Alat : Gunting dan pisau

ii. Bahan : Kertas warna, kertas lukisan, gam, pensel 2B

dan pembaris.

iii. Rujukan : Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni

Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

(KBSR) Tahun 6

ABM / BBM : Komputer riba( Powerpoint ), gambar, kotak, kad,

gelung getah, kertas warna, kertas lukisan, gam,

dan gunting.

Langkah / Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan


Masa Pembelajaran

Permainan
Set Induksi 1. Set 3 stesen 1. Guru menerangan akan Kemahiran
dalam kelas,
( ± 5 minit ) menjalankan satu permainan. Berfikir:
iaitu : Melayu,
Cina dan India. 2. Guru meletakkan 3 gelung Membanding
2. Murid mencabut
getah di dalam bilik dan beza
gambar dari
kotak. lekatkan Kad tulisan ( Melayu,
3. Berdiri di stesan Penerapan
Cina, India ) pada gelung
masing-masing
berdasarkan getah tersebut. Nilai :
gambar. 3. Guru menerangkan bahawa Berdisiplin,

( Lampiran 1 ) setiap gelung membawa mematuhi

maksud sejenis kaum. peraturan dan

4. Guru mengeluarkan sebuah toleransi

kotak dan menerangkan cara


permainan. BBM:

5. Murid mencabut sekeping Gambar,

gambar dari kotak dan gelung getah,

memikirkan gambar tersebut kotak kad

Soalan: berkaitan dengan kaum apa


1. Apakah jenis lalu berdiri di dalam gelung
gambar-gambar
yang dicabut getah yang mewakili setiap
tadi? kaum.
Kraf tradisional
6. Guru dan murid menyemak
2. Sebutkan kraf jawapan bersama.
tradisional kaum
7. Guru menanya soalan
Melayu.
Anyaman, wau manakala murid menjawab.
bulan, kuda
8. Guru mengaitkan isi pelajaran
kebang,
wayang kulit. hari ini – anyaman.

Langkah 1 Menayangkan 1. Guru menayangkan gambar- Kemahiran


( ± 7 minit ) powerpoint untuk gambar kraf tradisional kaum Berfikir:
mengenalkan kraf- Melayu. Menghubung
kraf tradisional 2. Guru meminta murid kait
kaum Melayu. sebutkan nama kraf
tradisional yang ditayangkan. Penerapan
( Lampiran 2 ) 3. Guru memberi penerangan Nilai :
ringkas tentang kraf Berdisiplin

tradisional yang ditayangkan.


4. Akhirnya, guru menayangkan BBM::

gambar-gambar anyaman Komputer

yang berlainan corak sambil riba, LCD

memberi penerangan ( Powerpoint )

tentang anyaman.
5. Guru membimbing murid
untuk menyenaraikan bahan
yang diperlukan untuk
menghasilkan anyaman.

Langkah 2 Menunjukkan cara- 1. Guru menunjukkan cara-cara Kemahiran


( ± 8 minit ) cara menghasilkan menghasilkan kelarai Berfikir:
kelarai anyaman anyaman yang berbeza Kreatif

yang berbeza. sanbil memberi penerangan. BBM::

2. Guru mempamerkan Powerpoint,

beberapa contoh kelarai kertas warna,

anyaman sebagai rujukan kertas

murid dengan powerpoint. lukisan, gam


dan gunting

Langkah 3 Menghasilkan 1. Guru meminta murid Kemahiran


( ± 25 anyaman dengan mengeluarkan bahan-bahan Berfikir:
minit ) kelarai yang kreatif. amali yang dibawa: kertas Kreatif
lukisan, kertas warna yang
telah dipotong selebar 1 cm, Penerapan

gam, gunting dan pisau. Nilai :


2. Guru meminta murid melakar Kerajinan

dan membuat garisan 1cm


secara melintang pada BBM::

kertas lukisan dan Kertas warna,

potongkan. kertas

3. Selepas itu, guru meminta lukisan, gam,

murid menggunakan kertas pisau,

warna yang disediakan untuk gunting,

menghasilkan kelarai yang pensel 2B

kreatif untuk menjadikan dan

anyaman yang cantik. pembaris.

4. Guru membimbing dan


memberi tunjuk ajar apabila
murid menjalankan aktiviti
menghasilkan anyaman.

Langkah 4 Pembentangan 1. Guru memilih beberapa Kemahiran


( Apresiasi ) hasil kerja orang murid yang telah siap Berfikir:
( ± 10 anyaman. menghasilkan anyaman Kreatif,
minit ) untuk membentangkan hasil membanting

kerjanya. beza

2. Murid membentang hasil Penerapan

kerja anyaman, murid yang Nilai:

lain memberi komen Menghormati


3. Guru memberi galakan dan hasil kerja
pujian terhadap hasil kerja orang lain.
murid.

Penutup 1. Membuat 1. Guru membuat kesimpulan


( ± 5 minit ) kesimpulan. tentang hasil kerja murid.
2. Mempamerkan 2. Guru meminta murid yang
hasil kerja pada belum siap menhasilkan
papan anyaman di rumah.
kenyataan 3. Guru meminta murid yang

dalam kelas. siap menghasilkan anyaman


melekatkan hasil kerjanya
pada papan kenyataan di
dalam kelas.

Lampiran 1
Lampiran 2
Gambus Wau Bulan

Tembikar Batik

Anyaman Kelarai Ukiran Kayu