Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran Kelas Bilangan Murid Tarikh Masa Bidang Tajuk Kaedah Aktiviti

: Pendidikan Seni Visual : Tahun 6 Jujur : 26 orang ( Lelaki : 12 / Perempuan : 14 ) : 17-8-2010 ( Selasa ) : 11.00 - 12.00 tengah hari ( 60 minit ) : Mengenal kraf tradisional : Kelarai Bercorak : Anyaman : Menghasilkan karya anyaman tikar dengan menggunakan teknik kelarai.

Pengetahuan sedia ada

: Murid pernah belajar dan menghasilkan karya anyaman.

Hasil pembelajaran

: Aras 1 – Mengetahui istilah dalam kraf tradisional. Aras 2 – Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf trdisional. Aras 3 – Membuat penyataan perasaan tentang Hasil kerja dengan rakan yang kreatif.

Objektif Pengajaran

: Pada akhir pembelajaran, murid dapat i. Menghasilkan anyaman tikar dengan kelarai mengikut kreativiti murid. ii. Menghasilkan hasil kerja sendiri dan rakan

Kemahiran berfikir Penerapan nilai

: Membanding beza, menghubung kait dan kreatif : Berdisiplin, toleransi, mematuhi peraturan, kerajinan dan menghormati hasil kerja rakan.

Keperluan i. Alat ii. Bahan

: : Gunting dan pisau : Kertas warna, kertas lukisan, gam, pensel 2B dan pembaris.

iii. Rujukan

: Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahun 6

ABM / BBM

: Komputer riba( Powerpoint ), gambar, kotak, kad, gelung getah, kertas warna, kertas lukisan, gam, dan gunting.

Langkah /

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Masa Set Induksi ( ± 5 minit ) Permainan 1. Set 3 stesen dalam kelas, iaitu : Melayu, Cina dan India. 2. Murid mencabut gambar dari kotak. 3. Berdiri di stesan masing-masing berdasarkan gambar. ( Lampiran 1 ) 1. Guru menerangan akan menjalankan satu permainan. 2. Guru meletakkan 3 gelung getah di dalam bilik dan lekatkan Kad tulisan ( Melayu, Cina, India ) pada gelung getah tersebut. 3. Guru menerangkan bahawa setiap gelung membawa maksud sejenis kaum. 4. Guru mengeluarkan sebuah kotak dan menerangkan cara permainan. 5. Murid mencabut sekeping gambar dari kotak dan memikirkan gambar tersebut berkaitan dengan kaum apa Soalan: lalu berdiri di dalam gelung 1. Apakah jenis gambar-gambar getah yang mewakili setiap yang dicabut kaum. tadi? Kraf tradisional 6. Guru dan murid menyemak jawapan bersama. 2. Sebutkan kraf tradisional kaum 7. Guru menanya soalan Melayu. manakala murid menjawab. Anyaman, wau bulan, kuda 8. Guru mengaitkan isi pelajaran kebang, hari ini – anyaman. wayang kulit. BBM: Gambar, gelung getah, kotak kad Penerapan Nilai : Berdisiplin, mematuhi peraturan dan toleransi Kemahiran Berfikir: Membanding beza

Langkah 1 ( ± 7 minit )

Menayangkan powerpoint untuk mengenalkan krafkraf tradisional kaum Melayu.

1. Guru menayangkan gambargambar kraf tradisional kaum Melayu. 2. Guru meminta murid sebutkan nama kraf tradisional yang ditayangkan.

Kemahiran Berfikir: Menghubung kait

Penerapan Nilai : Berdisiplin

( Lampiran 2 )

3. Guru memberi penerangan ringkas tentang kraf tradisional yang ditayangkan.

4. Akhirnya, guru menayangkan BBM:: gambar-gambar anyaman yang berlainan corak sambil memberi penerangan tentang anyaman. 5. Guru membimbing murid untuk menyenaraikan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan anyaman. Langkah 2 ( ± 8 minit ) Menunjukkan caracara menghasilkan kelarai anyaman yang berbeza. 1. Guru menunjukkan cara-cara menghasilkan kelarai anyaman yang berbeza sanbil memberi penerangan. 2. Guru mempamerkan beberapa contoh kelarai anyaman sebagai rujukan murid dengan powerpoint. Kemahiran Berfikir: Kreatif BBM:: Powerpoint, kertas warna, kertas lukisan, gam dan gunting Langkah 3 ( ± 25 Menghasilkan anyaman dengan 1. Guru meminta murid mengeluarkan bahan-bahan Kemahiran Berfikir: Komputer riba, LCD ( Powerpoint )

minit )

kelarai yang kreatif.

amali yang dibawa: kertas lukisan, kertas warna yang telah dipotong selebar 1 cm, gam, gunting dan pisau. 2. Guru meminta murid melakar dan membuat garisan 1cm secara melintang pada kertas lukisan dan potongkan. 3. Selepas itu, guru meminta murid menggunakan kertas warna yang disediakan untuk menghasilkan kelarai yang kreatif untuk menjadikan anyaman yang cantik. 4. Guru membimbing dan memberi tunjuk ajar apabila murid menjalankan aktiviti menghasilkan anyaman.

Kreatif

Penerapan Nilai : Kerajinan

BBM:: Kertas warna, kertas lukisan, gam, pisau, gunting, pensel 2B dan pembaris.

Langkah 4 ( Apresiasi ) ( ± 10 minit )

Pembentangan hasil kerja anyaman.

1. Guru memilih beberapa orang murid yang telah siap menghasilkan anyaman untuk membentangkan hasil kerjanya.

Kemahiran Berfikir: Kreatif, membanting beza

2. Murid membentang hasil kerja anyaman, murid yang

Penerapan Nilai:

lain memberi komen 3. Guru memberi galakan dan pujian terhadap hasil kerja murid.

Menghormati hasil kerja orang lain.

Penutup ( ± 5 minit )

1. Membuat kesimpulan. 2. Mempamerkan hasil kerja pada papan kenyataan dalam kelas.

1. Guru membuat kesimpulan tentang hasil kerja murid. 2. Guru meminta murid yang belum siap menhasilkan anyaman di rumah. 3. Guru meminta murid yang siap menghasilkan anyaman melekatkan hasil kerjanya pada papan kenyataan di dalam kelas.

Lampiran 1

Lampiran 2

Gambus

Wau Bulan

Tembikar

Batik

Anyaman Kelarai

Ukiran Kayu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful