Anda di halaman 1dari 133

1

MODUL PERTANDINGAN KARNIVAL STEM KEMENTERIAN PENDIDIKAN


MALAYSIA
PENASIHAT
Pn Roslina Mohd Roslin BKK, Kementerian Pendidikan Malaysia

PENYELARAS
Pn Zalina Kamis BKK, Kementerian Pendidikan Malaysia
Pn Norhayati Mustapha BKK, Kementerian Pendidikan Malaysia

KETUA PENULIS
En Shamsir Jemain JPN Pulau Pinang

PENULIS MODUL PERTANDINGAN REKACIPTA & INOVASI STEM


En Shamsir Jemain JPN Pulau Pinang
Pn Normalis Mohd Annuar JPN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
En Norman Suhaili JPN Sarawak
En Mohd Faizal Zainul SMK Dato’ Sheikh Ahmad, Perlis
En Mohamad Fairus Sarkavi SMK Permas Jaya, Johor Bahru, Johor
Pn Suhanna Zainudin SMK Ghafar Baba, Melaka
Pn Nor Zaihan Shamsuddin SMK Kubang Bemban, Pasir Mas, Kelantan
Pn Rafidah Mustapa SK Putrajaya Presint 18(1), Putrajaya

PENULIS MODUL PERTANDINGAN INOVASI KAPAL TERBANG KAWALAN JAUH


Tn Hj Mohd Hafiz bin Mohd Salleh JPN Kedah
Pn Hayati Halim JPN Kelantan
En Ronizam Sairizal Mohd Sani PPD Langkawi, Kedah
En Alias Ali SMK Tunku Ampuan Durah, N.Sembilan
En Moktar Darus SMK Permatang Rawa, Pulau Pinang
En Hisham bin Abdul Aziz SMK Mutiara, WP, Labuan
En Fuad Muhammad Ruslan SMK Bandar Tasek Selatan, WP, Kuala
Lumpur

PENULIS MODUL PERTANDINGAN ROKET AIR SEKOLAH MENENGAH


En Hanif Omri JPN Melaka
En Arman Mohamad Tojid JPN Pahang
En Shaifolhizam Mohamed Ali JPN Perlis
En Mior Hanip Yunus SMK Batu Sepuluh, Setiawan, Perak
En Clarence Joannes Sigam SMK St John, Tuaran, Sabah
En Adnan Zakaria SMK Gombak Setia, Selangor
Pn Zamina Mohd Zakaria SMK Sungai Isap Murni, Kuantan, Pahang

2
PENULIS MODUL PERTANDINGAN PROJEK VIDEO DIGITAL STEM
Pn Noor Ashikin Hashim JPN Terengganu
En Halim Hamid JPN Negeri Sembilan
En Norhasmadi Nordin SK Taman Bunga Raya 1, Selangor
En Rosli Mohd Nor SMK Putrajaya Presint 16(1)
En Mohd Nazrul Hisham Md Nawi SMK Padang Negara, Terengganu
Pn Noor Azrinawati Marsit SMK Asajaya, Sarawak
Pn Dewi Naiwan Hashim SMK Batu Kikir, (MK), Negeri Sembilan

PENULIS MODUL PERTANDINGAN ROKET AIR SEKOLAH RENDAH


En Arman Mohamad Tojid JPN Pahang
En Hanif Omri JPN Melaka
En Shaifolhizam Mohamed Ali JPN Perlis
En Mohd Zaki Ghazali SK Convent Infant Jesus1, Melaka
En Abdul Jalil Mat SK Bandar Tasek Selatan, WP, Kuala Lumpur
Pn Khairul Nisah Bujang SK Pantai, Wilayah Persekutuan, Labuan
En Mohd Rodzi Abdul Razak SK IPGM, Perlis

PENULIS MODUL PERTANDINGAN BERCERITA STEM SEKOLAH RENDAH


Pn Nariza Nayan JPN Wilayah Persekutuan, Putrajaya
Pn Nur’ainsham Abu Bakar JPN Perak
Pn Sherly Boniface JPN Sabah
En Mohd Yusran Othman SK Kg Baru, Pasir Mas, Kelantan
Pn Chau Shung Ling @ Christina SK Penampang, Sabah
En Musa Atan SK Seri Tebrau, Johor Bahru, Johor

PENULIS MODUL PERTANDINGAN STEM ACTION SONG


Y.M. Tunku Saidatul Bariah Tunku Nizam JPN Selangor
Tn Hj Azmi Abu JPN Johor
En Mohd Aminuddin Hj Abdul Malek JPN Wilayah Persekutuan, Labuan
En Muhamad Hasan Hasmali PPD Kota Setar, Kedah
En Azman Saad SK Batu Feringghi, Pulau Pinang
Pn Chong Mee Ling SK St Michael, Ipoh, Perak
Pn Noyah Che Haat SK Air Putih, Kuantan, Pahang
En Wan Mohd Nazim Wan Omar SK Sultan Sulaiman 1, Kuala Terengganu

3
KERTAS KONSEP
PERTANDINGAN REKACIPTA DAN INOVASI
SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING & MATHEMATICS (STEM)
PERINGKAT KEBANGSAAN

1.0 PENGENALAN

Pertandingan Rekacipta dan Inovasi STEM adalah satu pertandingan untuk mengumpulkan saintis-
saintis dan perekacipta muda dari seluruh negara. Ia merupakan satu platform perkongsian dan
pengembangan hasil kajian penyelidikan sains dan kejuruteraan para murid. Program ini telah
melahirkan ramai murid yang berbakat besar di dalam dunia penyelidikan dan telah juga menghasilkan
projek-projek sains dan kejuruteraan bertaraf dunia.

Tujuan asal pertandingan ini ialah untuk mengembangkan pengaplikasian pengetahuan ilmu sains dan
kejuruteraan yang menjurus kepada penyelesaian masalah dan penggunaan teknologi terkini dalam
kehidupan harian. Ia juga ingin memberi kesedaran dan peningkatan minat kepada para murid tentang
kebaikan dan kehebatan sains dan kejuruteraan di dalam kehidupan.

2.0 OBJEKTIF

2.1 Mencungkil bakat murid-murid di dalam bidang penyelidikan dan pembangunan


inovasi sains dan kejuruteraan dan Matematik (STEM).
2.2 Memperkembangkan potensi dan kemahiran saintifik murid dalam membuat kajian
terkini.
2.3 Meningkatkan kemahiran komunikasi dan kemahiran sosial dalam proses
pembangunan projek.
2.4 Mengembangkan kebolehan dan penciptaan murid dalam bidang sains dan
kejuruteraan dan Matematik ke platform yang lebih tinggi.

3.0 KELAYAKAN / SYARAT- SYARAT PENYERTAAN

3.1 Pertandingan ini terbuka kepada semua murid Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah
yang belajar di sekolah menengah dan sekolah rendah bantuan kerajaan persekutuan.
Sekolah bantuan kerajaan negeri dan swasta dibenarkan menyertai pertandingan ini
diperingkat daerah dan negeri (sahaja) atas dasar jemputan dan segala kos pertandingan
ditanggung oleh sekolah tersebut. Pelaksanaan adalah mengikut 2 kategori peserta
iaitu:
a. Kategori Sekolah Rendah (Tahun 4 atau 5 atau gabungan Tahun 4 dan 5)
b. Kategori Sekolah Menengah (Tingkatan 1 atau 2 atau 4 atau gabungan
Tingkatan 1, 2, dan 4)
3.2 Hanya SATU (1) projek sahaja yang akan mewakili setiap sekolah yang menyertai.
3.3 Setiap projek boleh diwakili secara individu atau maksima 3 orang sepasukan.
3.4 Semua murid yang menyertai mestilah Warganegara Malaysia.
3.5 Bidang yang dipertandingkan ialah:
a. Kejuruteraan ( Rekacipta Kejuruteraan)
b. Sains Tulen ( Fizik, Kimia, Biologi) atau Sains Alam Sekitar
5
c. Matematik dan ICT
3.6 Peserta diminta untuk menyediakan 2 salinan kertas projek atau penyelidikan
dan dibawa ke tempat pertandingan.
3.7 Setiap kertas projek atau penyelidikan perlu disertakan bersama 2 salinan
abstrak / ringkasan projek. (abstrak / ringkasan projek tidak melebihi 250 patah
perkataan dan hendaklah ditulis dalam satu muka surat kertas bersaiz A4). Penggunaan
Bahasa Inggeris amat digalakkan. Walau bagaimanapun, abstrak dalam Bahasa Melayu
masih juga diterima.

4.0 PANDUAN PENULISAN LAPORAN PROJEK

4.1 Gunakan Kertas A4


4.2 Gunakan font Arial
4.3 Tajuk ditulis dengan font bersaiz 20 pt, bold, tengah
4.4 Nama murid dan penasihat ditulis dengan font 14 pt, tengah
4.5 Tajuk utama : 14 pt, bold, sebelah kiri
4.6 Subtajuk utama : 12 pt, bold, sebelah kiri
4.7 Gunakan selang 1.5
4.8 Rajah dan jadual perlu dilabel dan dinomborkan dengan betul.
4.9 Laras bahasa dan format penulisan perlu diedit dan disemak sebelum penghantaran
laporan dibuat.

5.0 FORMAT KERTAS KAJIAN

Muka surat Penerangan


Nyatakan tajuk projek, nama peserta, penasihat dan sekolah.
Tajuk Projek
Tajuk perlu ditulis dengan ‘bold’ dan mudah dibaca.
Sinopsis kepada keseluruhan kajian.
Abstrak (nyatakan persoalan kajian, hipotesis, methodologi, hasil analisis dan
kesimpulan kajian)
Nyatakan bilangan dan nombor muka surat mengikut topik. Nombor muka
Isi kandungan
surat diletakkan di bahagian tengah atau hujung kiri setiap muka surat.
Senaraikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan
Penghargaan
sumbangan kepakaran, bahan, sokongan dalam menjayakan projek.
Latar belakang projek, Penyataan Masalah, Signifikan kajian, Takrif istilah,
Pengenalan
Skop dan batasan kajian, perbandingan kajian lepas.
Metodologi/ Rekabentuk dan perincian projek, Bahan dan alatan, rawatan atau prosedur
Proses Kajian yang dijalankan.
Terangkan metodologi yang digunakan untuk pengumpulan data dan
pemerhatian. Sertakan foto atau lakaran bahan projek atau penyelidikan.
Eksperimen
Pengumpulan data projek atau penyelidikan boleh direkodkan dalam buku
data.
Hasil kajian Analisa data, tafsiran keputusan dan hasil dapatan.
Bahagian terpenting. Keputusan dan perbincangan perlu dianalisis secara
Perbincangan
terperinci, membuat perbandingan antara nilai teori dan praktikal, semakan
dan
data di jurnal dan sebagainya. Bincangkan inovasi atau pembaharuan jika ada.
kesimpulan
Ringkasan keputusan perlu spesifik.

6
Senarai rujukan hendaklah disertakan jika melibatkan dokumentasi yang bukan
hasil persendirian mengikut format tertentu.
Rujukan
(Contoh: Tajuk buku, artikel, jurnal, nama pengarang, tahun terbitan, muka
surat, dsb.)
Rajah, jadual, gambar, graf dan apa sahaja bahan visual yang diperolehi dari
Apendiks
eksperimen yang dijalankan.

6.0 BAHAN PAMERAN (PROJEK / PROTOTAIP)

6.1 Semua projek hendaklah berfungsi pada hari pertandingan. Prototaip boleh
dipamerkan sepanjang pertandingan. Saiz maksima bahan projek yang dipamerkan
ialah 76 cm lebar, 122 cm panjang dan 274 cm tinggi.
6.2 Spesifikasi papan pameran yang telah ditetapkan adalah seperti berikut:
i. Bahan : Contoh bahan (Papan lapis, styrofoam, mounting board)
ii. Bilangan papan pameran: 3 keping (setiap satu bersaiz 2 kaki (lebar)
x 4 kaki (tinggi)
iii . Saiz keseluruhan : 6 kaki (lebar) x 4 kaki (tinggi

Contoh gambar papan pameran

6.3 Dua buah meja peperiksaan dan dua kerusi akan disediakan oleh pengelola.
6.4 Setiap pasukan perlu melengkapkan Borang Penyertaan dengan lengkap.
6.5 Semua Borang Penyertaan yang lengkap serta Laporan Projek yang layak ke
peringkat kebangsaan hendaklah dihantar kepada JPN Pengelola semasa pendaftaran
pertandingan peringkat kebangsaan.
6.6 Semua keputusan panel hakim adalah muktamad dan sebarang rayuan tidak akan
dilayan.
6.7 Penggunaan ujian/demonstrasi terhadap haiwan tidak dibenarkan.
6.8 Pasukan tidak dibenarkan mempamer sebarang bentuk anugerah kemenangan di dalam
kawasan pameran.
6.9 Hanya seorang guru pembimbing bagi kategori sekolah rendah sahaja yang dibenarkan
membantu persediaan projek dalam tempoh yang ditetapkan.

7
7.0 Hadiah & Anugerah
Berikut adalah cadangan anugerah pertandingan peringkat kebangsaan:
7.1 Kategori Sekolah Menengah:
2 Anugerah Emas + Sijil Pencapaian
4 Anugerah Perak + Sijil Pencapaian
10 Anugerah Gangsa + Sijil Pencapaian

7.2 Kategori Sekolah Rendah:


2 Anugerah Emas + Sijil Pencapaian
4 Anugerah Perak + Sijil Pencapaian
10 Anugerah Gangsa + Sijil Pencapaian
Dalam pertandingan peringkat negeri, pihak pengelola diminta memilih projek
terbaik (1 projek sekolah menengah dan 1 projek sekolah rendah) yang akan
bertanding ke peringkat kebangsaan. Bilangan anugerah emas, perak dan gangsa
dalam pertandingan peringkat negeri bergantung kepada pengelola peringkat negeri.

8.0 KRITERIA PEMARKAHAN

Komponen Kriteria Peratus


Menggunakan pengetahuan dan prinsip sains/
Pameran 10
matematik
Projek Menggunakan komputer atau teknikal dan grafik 10
(25%)
Keaslian/ Kreativiti/ Inovasi yang digunakan 05
Kemahiran penyampaian 10
Penyampaian Kemahiran saintifik dan kreativiti 05
laporan
Kemahiran interaksi dan menjawab soalan 05
(25%)
Personaliti keseluruhan 05
Abstrak 05
Pengenalan dan Tinjauan Literature 05
Penulisan
Laporan Methodologi 05
(25%)
Keputusan, Hasil dapatan dan Perbincangan 05
Kesimpulan dan Cadangan Kajian 05
Pemikiran saintifik/ matlamat kejuruteraan 10
Projek Sumbangan kepada keperluan dan kemandirian
Signifikan 10
pembangunan masyarakat
(25%)
Kesan kepada kualiti alam sekitar dan masyarakat 05

8
9.0 PENYAMPAIAN LAPORAN KAJIAN

Murid diberi masa selama 7 minit sahaja untuk membentangkan hasil kajian di dalam Bahasa
Melayu atau Bahasa Inggeris dan 5 minit untuk menjawab soalan yang diberikan oleh hakim
dan para peserta yang hadir.

10. HAKIM

10.1 Hakim akan dipilih dari 3 sektor utama iaitu;


i. Hakim dari Kementerian Pendidikan Malaysia
ii. Hakim dari sektor industri / perkilangan / pembinaan
iii. Hakim dari IPTA/ IPTS

10.2 Ketua Hakim akan dipilih oleh pihak pengelola.

11. CARTA ALIR PERTANDINGAN

Pendaftaran
Projek

Hari Pertama
Taklimat Pertandingan

Cabutan Nombor Booth

Pemasangan Bahan Pameran

` Hari Kedua
Penilaian Hakim I -Penilaian Hakim secara individu

Penilaian Hakim 2 -Penilaian Hakim secara berkumpulan


-Borang Pengumpulan Markah diserah kepada
pengelola
Hari Ketiga Rumusan Hakim

Pameran

Hari Keempat
Pengumuman
Pemenang

9
12. TENTATIF PERTANDINGAN

Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga Hari Keempat

8.00-10.30 pagi 8.00-10.30 pagi 8.00-9.00 pagi

Perjalanan Lawatan orang awam


Pemasangan Projek ke pameran inovasi
Penghakiman 2
dan rekacipta

2.00 – 4.00 petang 11.00-1.00 ptg 11.00-1.00 ptg 11.30-2.00 petang

Pendaftaran Pasukan Penghakiman 1 Majlis Penutup dan


Rumusan hakim
/ Hakim / Teknikal Penyampaian Hadiah

8.30 – 10.00 malam 2.30-4.30 ptg 2.00-5.00 ptg 3.00 petang

Kemas bahan
pameran
Lawatan orang awam
dan
Taklimat (Pasukan / ke pameran inovasi
Pergerakan balik ke
Hakim / Teknikal / Penghakiman 1 dan rekacipta
destinasi masing-
Urus setia)
masing

10
PERTANDINGAN REKACIPTA DAN INOVASI STEM PERINGKAT KEBANGSAAN
KOD KUMPULAN : …………………………………………………………….
TAJUK PROJEK : …………………………………………………………….
KOMPONEN KRITERIA SKALA PEMARKAHAN JUMLAH
Menggunakan pengetahuan dan prinsip
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sains/matematik
PAMERAN
PROJEK Menggunakan komputer atau teknikal dan /25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25% grafik
Keaslian/ Kreativiti/ Inovasi yang
1 2 3 4 5
digunakan
Kemahiran penyampaian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PENYAMPAIAN Kemahiran saintifik 1 2 3 4 5
LAPORAN /25
25% Kemahiran interaksi dan menjawab soalan 1 2 3 4 5
Personaliti keseluruhan 1 2 3 4 5
Abstrak 1 2 3 4 5
Pengenalan dan Tinjauan Literature 1 2 3 4 5
PENULISAN
LAPORAN Methodologi 1 2 3 4 5 /25
25% Keputusan, Hasil dapatan dan Perbincangan 1 2 3 4 5
Kesimpulan dan Cadangan Kajian 1 2 3 4 5
Pemikiran saintifik atau matlamat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kejuruteraan
PROJEK
Sumbangan kepada keperluan dan
SIGNIFIKAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 /25
kemandirian pembangunan masyarakat
25%
Kesan kepada kualiti alam sekitar dan
1 2 3 4 5
masyarakat
JUMLAH MARKAH /100
Disediakan oleh:
………………………………………..
NAMA HAKIM:

11
13. PANDUAN PENGELOLA (KEBANGSAAN / NEGERI)

13.1 Persiapan Tempat Pertandingan dan peralatan


13.1.1 Dewan (16 SR dan 16 SM projek peringkat Kebangsaan)
Dewan/ bilik darjah/ makmal fizik (Peringkat Negeri/ Daerah) untuk
mempamerkan bilangan projek inovasi.

13.1.2 2 meja lipat (banquet)/meja peperiksaan bagi setiap pasukan.

13.1.3 2 buah kerusi bagi setiap pasukan.

13.1.4 Sistem siaraya

13.1.5 Sumber tenaga elektrik (plug point) untuk setiap booth

13.1.6 Keperluan hakim

▪ Bilik mesyuarat hakim.


▪ 6 unit clip file (3 SR, 3SM)
▪ 6 Kalkulator (3 SR, 3SM)
▪ 4 unit meja banquet beserta alas (2 SR, 2 SM)
▪ 8 unit kerusi (4 SR, 4 SM)
▪ Borang penghakiman
▪ 6 batang pen

13.1.7 Keperluan penolong teknikal


▪ 2 unit meja banquet
▪ 6 unit kerusi
▪ 6 stop watch/ buzzer
▪ Alat tulis
▪ 1 softboard
▪ 1 rim Kertas A4

13.2 Bilangan urus setia / pembantu urus setia / hakim

Kategori Jumlah
Petugas
Menengah Rendah (orang)
Hakim 3 3 6
Pembantu Teknikal (Guru) 3 3 6
Urus setia (Murid) 5 5 10

12
13.3 Perjalanan pertandingan

13.3.1 Pendaftaran pertandingan akan dijalankan pada malam hari pertama.


13.3.2 Taklimat pasukan dan hakim akan diadakan pada malam pertama karnival.
13.3.3 Penetapan ruang pameran akan dibuat secara undian pada malam taklimat.
13.3.4 Setiap pasukan diberikan masa selama 1 jam 30 minit untuk menyediakan
bahan projek.
13.3.5 Peserta tidak dibenarkan menukar kedudukan yang telah ditetapkan dengan
peserta lain.
13.3.6 Tidak dibenarkan pihak luar membantu penyediaan projek termasuk guru
pembimbing.
13.3.7 Semua maklumat bahan pameran hendaklah dipamerkan dengan
menggunakan panel yang telah ditetapkan.
13.3.8 Semua pasukan tidak dibenarkan menampal sebarang maklumat projek pada
dinding ruang pameran.
13.3.9 Semua peserta dikehendaki memakai pakaian yang beridentitikan sekolah/
baju t yang berkolar.

13.4 Proses penghakiman

13.4.1 Setiap pasukan perlu menghantar 2 salinan kertas projek kepada urus setia
pada hari pertandingan (sebelum penyediaan bahan projek).
13.4.2 Proses penghakiman akan dijalankan secara lawatan ke setiap projek secara
individu dan berkumpulan.
13.4.3 Proses penghakiman diberikan kepada dua slot. 8 kumpulan slot pertama dan
8 kumpulan slot kedua.
13.4.4 Sesi penghakiman dianggarkan berjalan selama 12 minit (pembentangan dan
soal jawab) bagi setiap pasukan.
13.4.5 Peserta diminta bersedia dimeja projek masing-masing semasa proses
penghakiman dijalankan.
13.4.6 Urus setia hendaklah memastikan hanya peserta sahaja yang berada dalam
dewan semasa sesi penghakiman dijalankan.
13.4.7 Borang-borang penghakiman dan clip file perlu disediakan oleh urus setia.
13.4.8 Hakim akan bermesyuarat di bilik mesyuarat untuk mendapatkan keputusan.
13.4.9 Keputusan pertandingan diserahkan kepada urus setia pertandingan.
13.4.10 Keputusan hakim adalah muktamad.

13.5 Lokasi pertandingan

13.5.1 Lokasi pertandingan akan ditentukan oleh pihak pengelola


13.5.2 Setiap booth akan dilabelkan dengan nombor sahaja seperti SR1, SR2, SR3,…
bagi kategori Sekolah Rendah dan SM1, SM2, SM3,… bagi kategori Sekolah
Menengah.
13.5.3 Lawatan projek akan dibuka kepada pelawat selepas proses penghakiman
selesai.
13.5.4 Peserta atau wakil perlu berada dimeja projek masing-masing dalam masa
pameran dibuka.

13
13.5.5 Sepanjang pameran, keselamatan projek adalah di bawah tanggungjawab
setiap pasukan masing-masing.

13.6 Keselamatan Projek

13.6.1 Sepanjang pertandingan, pihak urus setia diminta mengambil kira aspek
keselamatan projek-projek yang bertanding.
13.6.2 Dewan/ bilik pameran hendaklah dikunci apabila tidak digunakan.
13.6.3 Setiap peserta hendaklah memastikan semua projek dikemaskan dan tidak
meninggalkan sebarang bahan atau peralatan projek sebaik sahaja tamat
pertandingan.

SENARAI KEPERLUAN
PERTANDINGAN INOVASI STEM

BIL PERKARA KUANTITI CATATAN


1. Dewan / bilik darjah/ makmal fizik 1 (32 projek)
2. Bilik mesyuarat hakim 1 (10 - 12 orang)
3. Softboard 1 unit
4. Meja lipat (banquet) beralas (hakim dan urus setia) 6 unit
5. Kerusi (hakim dan urus setia) 14 unit
*saiz minimum
6. Meja lipat (banquet) / peperiksaan 2 buah x 32 projek = 64
55 cm x 120 cm
7. Kerusi 2 buah x 32 projek = 64
8. Sistem siaraya 1 set
9. Clip file 6 unit
6 hakim x 32 projek =
10. Borang penghakiman
64 set
11. Pen penghakiman 15 unit
12. Stop watch / buzzer 6 unit
13. Kalkulator 6 unit

14. Kertas A4 1 rim

15. First aid kit 1 set

14
SPESIFIKASI TUGAS DAN PERANAN

PERTANDINGAN REKACIPTA DAN INOVASI


SCIENCE TEKNOLOGI ENGINEERING & MATHEMATICS (STEM)
PERINGKAT KEBANGSAAN

PETUGAS BIL PERINCIAN TUGAS


1. Menyediakan tempat pertandingan mengikut senarai semak peralatan oleh pengelola
2. Mendapatkan pelan lantai pertandingan daripada pihak pengelola
3. Menyediakan borang maklumat hakim semasa pendaftaran
4. Mengiringi hakim ke tempat pertandingan
5. Menyediakan alat tulis dan keperluan hakim
6. Menjalankan taklimat kepada hakim, guru pembimbing, peserta dan pembantu teknikal
7. Membuat pendaftaran peserta
8. Mengumpul Kertas Projek untuk diserahkan kepada hakim semasa pemasangan projek
PEGAWAI
9. Menjalankan pengundian tempat pertandingan
TEKNIKAL
10. Memberikan taklimat akhir sebelum pertandinganbermula
11. Menetapkan masa penyediaan tempat pertandingan
12. Memastikan hanya peserta sahaja yang membuat pemasangan projek
13. Membantu hakim semasa proses pengiraan markah
14. Mengumpul keputusan pertandingan untuk diserahkan kepada pihak pengelola
15. Mengedarkan borang soal selidik kepada peserta dan guru pembimbing
16. Memastikan keselamatan tempat pertandingan (mengunci dewan pertandingan)
17. Memastikan kebersihan dewan setelah selesai pertandingan
1. Mendapatkan maklumat pertandingan dari Pegawai Teknikal
2. Menerima borang pemarkahan dan peralatan yang diperlukan
3. Meneliti laporan projek yang diterima semasa peserta memasang booth pameran
Menjalankan penilaian kepada setiap pasukan secara individu semasa penghakiman 1 secara
HAKIM 4.
berkumpulan semasa penghakiman 2
Sewaktu penghakiman 1 peserta diberi masa 7 minit untuk membuat persembahan projek. Hakim
5.
diberi masa 5 minit untuk bersoal jawab dengan peserta
6. Melengkapkan borang pemarkahan

15
Mengadakan mesyuarat bersama Pegawai Teknikal untuk menetapkan pemenang mengikut kategori
7.
Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah
8. Ketua hakim membuat rumusan pertandingan kepada peserta
9. Mengisi borang soal selidik untuk penambahbaikan program
Membantu Pegawai Teknikal untuk menyediakan tempat pertandingan mengikut senarai semak
1.
peralatan oleh pengelola
2. Menyusun meja mengikut pelan lantai pertandingan
3. Mengedarkan alat tulis dan keperluan hakim
4. Membantu proses pendaftaran peserta
5. Menyerahkan Kertas Projek kepada hakim
PEMBANTU 7. Menetapkan dan melabelkan booth pameran untuk setiap peserta
TEKNIKAL 8. Memberi bantuan kepada peserta jika diperlukan
9. Membantu hakim jika diperlukan
10. Mengawal pergerakan peserta semasa pertandingan
11. Mengedarkan borang soal selidik kepada peserta dan guru pembimbing
12. Memastikan keselamatan tempat pameran (mengunci dewan pameran)
13. Memastikan kebersihan dewan setelah selesai pertandingan
14. Memastikan peserta bersedia di kawasan projek masing-masing sepanjang lawatan daripada luar
1. Menjaga masa semasa penilaian hakim secara individu
Memastikan hanya peserta sahaja yang berada di tempat pertandingan sepanjang masa persediaan
Urus setia (Murid) 2.
dan pertandingan
3. Membantu pegawai teknikal menyusun dan mengemas tempat pertandingan

16
PELAN LANTAI

PENTAS

MEJA URUS SETIA

SR 9 –SR 16

SM 9 –SM 16
SR 1 –SR 8

8 PROJEK
8 PROJEK

SM 1 –SR 8

8 PROJEK
8 PROJEK
PENDAFTARAN SR PENDAFTARAN SM

17
BORANG PENGUMPULAN MARKAH HAKIM
PERTANDINGAN REKACIPTA DAN INOVASI
SCIENCE, TECHNOLOGY & MATHEMATICS (STEM)
KATEGORI SEKOLAH RENDAH

PASUKAN HAKIM 1 HAKIM 2 HAKIM 3 PURATA RANKING


SR 1
SR 2
SR 3
SR 4
SR 5
SR 6
SR 7
SR 8
SR 9
SR 10
SR 11
SR 12
SR 13
SR 14
SR 15
SR 16

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

……………………………………….. ……………………………
NAMA KETUA HAKIM: PEGAWAI TEKNIKAL:

18
BORANG PENGUMPULAN MARKAH HAKIM
PERTANDINGAN REKACIPTA DAN INOVASI
SCIENCE, TECHNOLOGY & MATHEMATICS (STEM)
KATEGORI SEKOLAH MENENGAH

PASUKAN HAKIM 1 HAKIM 2 HAKIM 3 PURATA RANKING


SM 1
SM 2
SM 3
SM 4
SM 5
SM 6
SM 7
SM 8
SM 9
SM 10
SM 11
SM 12
SM 13
SM 14
SM 15
SM 16

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

……………………………………….. ……………………………
NAMA KETUA HAKIM: PEGAWAI TEKNIKAL

19
BORANG MAKLUMAT HAKIM
PERTANDINGAN REKACIPTA DAN INOVASI
SCIENCE, TECHNOLOGY & MATHEMATICS (STEM)
KATEGORI SEKOLAH MENENGAH

INSTITUT/AGENSI/SEKOLAH BIDANG NO.


BIL NAMA T/T CATATAN
JAWATAN PENGKHUSUSAN TEL

Disahkan oleh:

……………………………
Pengelola:

20
BORANG MAKLUMAT HAKIM
PERTANDINGAN REKACIPTA DAN INOVASI
SCIENCE, TECHNOLOGY & MATHEMATICS (STEM)
KATEGORI SEKOLAH RENDAH

INSTITUT/AGENSI/ BIDANG
BIL NAMA NO. TEL T/T CATATAN
SEKOLAH

Disahkan oleh:

……………………………
Pengelola:

21
BORANG PENYERTAAN
PERTANDINGAN REKACIPTA DAN INOVASI SCIENCE TECHNOLOGY, ENGINEERING &
MATHEMATICS (STEM) KEBANGSAAN
STAINABLE ENERGY
NEGERI

AND BUILT ENVIRONMENT ”

NAMA SEKOLAH ALAMAT NO TEL / FAKS E-MAIL

GURU PEMBIMBING JANTINA BANGSA MYKAD NO TEL

BANGSA
BIL NAMA PESERTA JANTINA MYKAD
M C I L

BILANGAN VEGETARIAN
GURU MURID

KATEGORI (√) NAMA PRODUK


Kejuruteraan
KEPERLUAN
Sains

Matematik / ICT

Pengesahan: Cop Rasmi :


...........................................................
( ) Tarikh:

22
BORANG MAKLUM BALAS PERTANDINGAN
NAMA PERTANDINGAN:
KATEGORI: PEGAWAI TEKNIKAL / GURU / HAKIM*
*Sila pilih salah satu
UMUR:
JANTINA:
KEKUATAN PERTANDINGAN :

KELEMAHAN PERTANDINGAN:

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :

Silakan serahkan borang kepada pihak Urusetia Pengelola. Maklum balas anda amat
dihargai. Terima kasih.

23
KERTAS KONSEP
PERTANDINGAN INOVASI KAPAL TERBANG KAWALAN JAUH
SEKOLAH MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

1.0 PENGENALAN
Pembinaan model kapal terbang merupakan satu aktiviti STEM yang tidak asing lagi
di Malaysia. Sama ada pembinaan model kapal terbang dalam bentuk statik, "free
flight" atau model kawalan jauh adalah terpulang kepada setiap individu untuk memilih
dan menikmatinya. Inovasi STEM mereka bentuk kapal terbang kawalan jauh hanya
memerlukan murid menggunakan kemahiran asas dan sedikit kefahaman dalam bidang
aeromodeling. Pertandingan ini bertujuan memupuk minat, memperkaya serta
memperkukuhkan pengetahuan murid mengenai bidang aeromodeling dan keupayaan
mereka cipta model pesawat kapal terbang (jet) serta pengenalan kepada peralatan
elektronik kawalan jauh penerbangan (peralatan bantuan mengawal kapal terbang).

2.0 OBJEKTIF
2.1 Membina dan mereka bentuk sebuah pesawat kapal terbang (jet) kawalan jauh
yang boleh diterbangkan dan dikawal dengan baik serta dapat melakukan aksi-
aksi aerobatik dan mengharungi cabaran dalam litar penerbangan.
2.2 Membuat pemasangan dan menetapkan komponen elektronik yang
membolehkan kapal terbang diterbangkan secara kawalan jauh.
2.3 Menggalakkan murid memahami, mengamalkan dan mengaplikasikan
konsep teknologi aeromodelling seperti dalam dasar-dasar STEM Kebangsaan.
2.4 Berupaya berinovasi mereka cipta pelbagai jenis dan bentuk kapal terbang
kawalan jauh yang boleh di uji dalam pelbagai aspek.

3.0 KELAYAKAN / SYARAT PENYERTAAN


3.1 Pertandingan ini adalah terbuka kepada semua murid sekolah menengah
(Tingkatan 1 hingga 5 sahaja) yang belajar di sekolah menengah bantuan
kerajaan persekutuan. Sekolah bantuan kerajaan negeri dan swasta
dibenarkan menyertai pertandingan ini di peringkat daerah dan negeri
(sahaja) atas dasar jemputan dan segala kos pertandingan ditanggung
oleh sekolah tersebut.
3.2 Semua murid yang menyertai mestilah warganegara Malaysia.
3.3 Pertandingan adalah secara berpasukan. Setiap pasukan terdiri daripada 2
orang peserta dengan seorang guru pembimbing.
3.4 Penyertaan adalah secara berpasukan dari sekolah yang sama.

25
4.0 KAEDAH PERTANDINGAN
4.1 Bengkel pembinaan akan dilaksanakan selama 4 jam pada sesi pagi.
4.2 Peserta bebas menentukan rekabentuk dan saiz kapal terbang semasa sesi
pembinaan. (*Template kapal terbang akan disediakan oleh pihak penganjur
untuk digunakan oleh peserta.)
4.3 Sesi bengkel pemasangan komponen elektronik adalah selama 3 jam pada sesi
petang.
4.4 Bengkel simulasi penerbangan akan dilaksanakan selama 4 jam.
4.5 Pengujian kestabilan kapal terbang akan dibuat oleh instruktor penerbangan.
Pengujian penerbangan akan dijalankan pada sesi petang selepas Ujian
Kestabilan.
4.6 Kapal terbang yang dihasilkan mestilah boleh diterbangkan.

4.7 PERINGKAT PERTAMA – BENGKEL REKA BENTUK DAN PEMBINAAN


4.7.1 Murid dikehendaki menghasilkan kapal terbang sendiri dengan seliaan guru
penasihat.
4.7.2 Murid bebas menggunakan bahan-bahan yang telah ditetapkan (sila rujuk
lampiran B dan C).
4.7.3 Kapal terbang yang dihasilkan mestilah asli buatan murid sendiri semasa
bengkel dan TIDAK menggunakan pihak ketiga untuk menyiapkan kapal
terbang berkenaan.

4.8 PERINGKAT KEDUA – UJIAN PENERBANGAN


4.8.1 Kapal terbang yang dihasilkan akan diuji oleh instruktor untuk keseimbangan
dan kestabilan penerbangan.
4.8.2 Murid akan diuji menerbangkan kapal terbang tersebut dengan melaksanakan
sekurang-kurangnya 2 kali pusingan, 2 kali aksi aerobatik, 2 kali aksi
menaik dan 2 kali aksi menurun dalam tempoh masa minimum 2 minit
dan maksimum 5 minit.
4.8.3 Kapal terbang perlu melalui cabaran yang ditetapkan pada litar pertandingan
penerbangan. (*AKAN DILAKSANAKAN BERMULA PADA TAHUN
2020)
4.8.4 Setiap pasukan akan diberikan maksima 2 kali peluang untuk membuat ujian
penerbangan. Giliran sesi pengujian penerbangan akan ditentukan melalui
undian semasa pendaftaran atau taklimat pertandingan.
4.8.5 Sebarang kerosakan pada kapal terbang semasa sesi pengujian penerbangan
adalah tanggungjawab pasukan sendiri. Pasukan dibenarkan membuat
pembaikan pada kerosakan kapal terbang.
4.8.6 Dalam mengendalikan kapal terbang kawalan jauh seseorang juruterbang itu
mestilah memiliki etika juruterbang rc (airmanship) yang baik.

26
5.0 SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN

5.1 Binaan badan kapal terbang hendaklah menggunakan bahan-bahan yang dibenarkan
sahaja iaitu: Compressed foam board, polystyrene atau corrugated plastic board (straw board).
5.2 Bahan-bahan asas binaan kapal terbang (lampiran A) akan disediakan oleh pihak
penganjur.
5.3 Peralatan untuk pembinaan (lampiran B) perlu dibawa oleh setiap pasukan.
5.4 Komponen elektronik (lampiran C) untuk peringkat pembinaan adalah dibawah
tanggungan pasukan masing-masing. Komponen elektronik perlu dibawa oleh pasukan
masing-masing semasa bengkel pembinaan hari pertandingan.
5.5 Pihak penganjur berhak meminda sebarang syarat dan kriteria pertandingan dari
masa ke semasa dan akan dimaklumkan kepada semua pasukan.

6.0 KAEDAH PENGHAKIMAN

6.1 Sekurang-kurangnya 3 orang hakim akan menghakimi sesi pembinaan, pembentangan dan
penerbangan.
6.2 Penilaian markah akan ditentukan berdasarkan kriteria berikut:
6.2.1 Pembinaan dan Rekabentuk - 40%
6.2.2 Soal jawab semasa bengkel - 10%
6.2.3 Ujian penerbangan - 50%

7.0 PANDUAN PENGELOLAAN

7.1 Persiapan Tempat


7.1.1 Tempat bengkel pembinaan dan pemasangan:
Dewan tertutup dan berkunci untuk sesi pembinaan kapal terbang dan kuarantin kapal
terbang.
2 meja banquet (3’x2’) bersama 2 buah kerusi untuk setiap pasukan.
7.1.2 Tempat Ujian Penerbangan
Kawasan lapang tanpa halangan bersaiz sekurang-kurangnya saiz padang bola sepak.

7.2 Keperluan Hakim


7.2.1 Klip fail pemarkahan
7.2.2 Ball pen, artline pen, stapler gun, binding tape, pensil dan pemadam
7.2.3 Kalkulator

8.0 KEPERLUAN PERTANDINGAN

8.1 Papan pelapik untuk pemotongan 4’x3’ (plywood)


8.2 Pembesar suara boleh alih (portable speaker)
8.3 1 Khemah/Kanopi (tepi padang ujian penerbangan)

9.0 AM

Sebarang pindaan adalah tertakluk kepada Bahagian Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian
Pendidikan Malaysia

27
BORANG PEMARKAHAN
PERTANDINGAN INOVASI KAPAL TERBANG KAWALAN JAUH (RC)
SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT KEBANGSAAN
NAMA SEKOLAH : __________________________________________

NEGERI : ___________________________

NO. KAPAL TERBANG : ___________________________

MARKAH
KRITERIA SKOR
PENUH
REKA BENTUK Kekemasan potongan foam 5
PEMBINAAN Cara penyusunan wayar 5
Kreativiti reka bentuk (aerodinamik) 10
Kreativiti corak dan dekorasi 10
Keunikan reka bentuk pesawat 5
Kebersihan dan ketertiban 5
SOAL JAWABKefahaman konsep fizik penerbangan 5
Kebolehan teknikal mengaturcara
komponen elektronik (transmitter, receiver 5
dan komponen elektronik)
PENERBANGAN Mula penerbangan (take off) 5
Kestabilan model (Centre Of Gravity) 5
Kawalan terbang lurus 5
Kawalan pusingan lengkap (kiri/kanan) 10
Kawalan aksi menaik 5
Kawalan aksi menurun 5
Pergerakan aerobatik (Dinamik) 5
Pendaratan (landing zone) 5
Masa penerbangan 5
JUMLAH 100

28
LAMPIRAN A

BAHAN-BAHAN ASAS BENGKEL INOVASI KAPAL TERBANG KAWALAN JAUH


(disediakan pihak penganjur)

1. Compress foam (1 pasukan 4 keping) 64 keping


2. Fiber tape 16 roll
3. Solder set 2 set
4. Velcro (1 inci) 10 meter
5. Double sided tape (3M) 2 roll
6. Extension plug (5 meter) 5 set
7. Plywood nipis (single layer) 1 keping
8. Gergaji kecil 1 unit
9. Peti kecemasan 1 set

LAMPIRAN B

PERALATAN PEMBINAAN KAPAL TERBANG


(perlu dibawa oleh pasukan)

1. Cutting Board/Cutter Mat


2. Cutter dan Blades
3. Hot Glue Set (1 hot glue gun & 10 glue stick)
4. Pembaris Besi (50cm)
5. Pemutar Skru Philip (laptop)
6. Playar
7. Sticker Colour Tape (pelbagai warna)
8. Extension Plug (3 meter)

29
LAMPIRAN C

KOMPONEN ELEKTRONIK KAPAL TERBANG KAWALAN JAUH


(perlu dibawa oleh pasukan)

NO ITEM BIL

1 Motor 2200kv 1

2 Propeller (6x4) 1

3 Eelectronic Speed Control (ESC) 40A 1

4 Bateri 2200mah 3s 40C 1

5 Servo Metal (9g) 2

6 Control Horn 2

7 Linkage Stopper 2

8 Terminal Connector 3

9 Battery Connector 1

10 Push Rod 2

11 Rod Fiber 1

12 Radio Transmitter + Receiver 1

13 Pengecas Bateri 1

14 Checker Bateri 1

15 Simulator Penerbangan 1

30
LAMPIRAN D

TENTATIF PROGRAM

HARI MASA AKTIVITI

1400 – 1800 Pendaftaran Pasukan


HARI
1800 – 2000 Rehat dan Makan Malam
PERTAMA
2000 - 2300 Taklimat dan Majlis Pembukaan

0700 – 0800 Sarapan Pagi

0800 – 1300 Bengkel Pembinaan

1300 – 1400 Rehat dan Makan Tengah Hari


HARI
KEDUA
1400 – 1700 Bengkel Pemasangan Komponen Elektronik

1700 – 2000 Rehat dan Makan Malam

2000 – 2300 Bengkel Simulasi Penerbangan

0700 – 0800 Sarapan Pagi

0800 – 1300 Bengkel Simulasi Penerbangan

1300 – 1400 Rehat dan Makan Tengah Hari


HARI
KETIGA
1400 – 1700 Pengujian Penerbangan

1700 – 2000 Rehat dan Makan Malam

2000 – 2300 Majlis Perasmian

0700 – 0800 Sarapan Pagi


HARI
KEEMPAT
0800 – 1000 Pergerakan Pulang

31
BORANG PENYERTAAN
BENGKEL INOVASI KAPALTERBANG KAWALAN JAUH SEKOLAH MENENGAH
PERINGKAT KEBANGSAAN
STAINABLE ENERGY

NEGERI

AND

NAMA SEKOLAH ALAMAT NO TEL / FAKS E-MAIL

NAMA GURU JANTINA BANGSA MYKAD NO TEL

BANGSA
BIL NAMA PESERTA JANTINA MYKAD
M C I L

BILANGAN VEGETARIAN
GURU: MURID:

Pengesahan: Cop Rasmi :

...........................................................
( ) Tarikh:

32
BORANG MAKLUM BALAS PERTANDINGAN
NAMA PERTANDINGAN:
KATEGORI: PEGAWAI TEKNIKAL / GURU / HAKIM*
*Sila pilih salah satu
UMUR:
JANTINA:
KEKUATAN PERTANDINGAN :

KELEMAHAN PERTANDINGAN:

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :

Silakan serahkan borang kepada pihak Urusetia Pengelola. Maklum balas anda amat
dihargai.
Terima kasih.

33
KERTAS KONSEP
PERTANDINGAN ROKET AIR
SEKOLAH MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

1.0 PENGENALAN
Pertandingan Roket Air ini merupakan satu aktiviti STEM yang memperkenalkan teknologi
pelancaran roket air. Pertandingan ini bertujuan mencungkil bakat, kreativiti dan memberi
pendedahan kepada murid-murid sekolah menengah mengenai ilmu sains angkasa, teori-
teori dalam kejuruteraan fizikal dan memupuk minat murid dalam mata pelajaran sains dan
teknologi.

1.1 Pertandingan ini terbahagi kepada DUA kategori iaitu :


10.1.1 Kategori RS1 – Sasaran (Target)
10.1.2 Kategori RS2 – Payung Terjun Berbeban (Payload)

1.2 Sasaran pertandingan ini ialah murid Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 sekolah
menengah bantuan kerajaan persekutuan.

2.0 OBJEKTIF
Matlamat pertandingan ini adalah untuk :
2.1 Memberi peluang kepada murid untuk meneroka pembelajaran di luar bilik darjah
dan meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT).
2.2 Memupuk minat murid dalam mata pelajaran Sains berunsurkan STEM
2.3 Meningkatkan penguasaan kemahiran STEM murid yang merangkumi kemahiran
komunikasi, kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis, kemahiran menyelesaikan
masalah secara berkumpulan.
2.4 Menanam minat kepada murid sekolah menengah untuk menyambung pelajaran
dalam bidang berkaitan STEM.
2.5 Meningkatkan peratus penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum berunsurkan
Inovasi Sains, Kejuruteraan dan Matematik.

3.0 KELAYAKAN / SYARAT PENYERTAAN


3.1 Pertandingan ini adalah terbuka kepada semua murid sekolah menengah
(Tingkatan 1 hingga 5 sahaja) yang belajar di sekolah menengah bantuan
kerajaan persekutuan. Sekolah bantuan kerajaan negeri dan swasta
dibenarkan menyertai pertandingan ini di peringkat daerah dan negeri (sahaja) atas
dasar jemputan dan segala kos pertandingan ditanggung oleh sekolah tersebut.

3.2 Semua murid yang menyertai mestilah warganegara Malaysia.

3.3 Pertandingan adalah secara berpasukan. Setiap pasukan terdiri daripada 2 orang
peserta dengan seorang guru pembimbing.

3.4 Penyertaan adalah secara berpasukan dari sekolah yang sama.

35
4.0 KATEGORI PERTANDINGAN
4.1 Pertandingan ini terbahagi kepada DUA kategori seperti berikut:
i. Kategori RS1 – Sasaran (Target)
ii. Kategori RS2 – Payung Terjun Berbeban (Payload)

4.2 Setiap pasukan wajib mengambil bahagian dalam kedua-dua kategori RS1 dan RS2
sebagai syarat penentuan pemenang kejohanan.

4.3 Johan keseluruhan ditentukan berdasarkan jumlah markah yang diperolehi


daripada kategori-kategori seperti berikut:
i. Kategori RS1 – 60 %
ii. Kategori RS2 – 40 %

4.4 Kaedah dilaksanakan


i. Hari pertama :
Sesi 1 : Pembinaan Roket – Sasaran dan Payung Terjun Berbeban.
Sesi 2 : Pelancaran Roket – Sasaran.
ii. Hari kedua :
Sesi 1 : Pelancaran Roket – Payung Terjun Berbeban.

4.5 Masa
i. Pembinaan Model Roket adalah 4 jam.
ii. Sesi Pelancaran Roket (Sasaran dan Payung Terjun Berbeban)
** mengikut giliran undian kumpulan yang bertanding.

5.0 PROSEDUR

5.1 Kategori Sasaran (Target)


5.1.1 Setiap pasukan dikehendaki melancarkan model roket air yang akan jatuh pada
sasaran yang ditetapkan.

5.1.2 Jarak sasaran, x dari tapak pelancar adalah ditetapkan dalam julat 80m hingga 100m.
Walau bagaimanapun, panel hakim pada hari pertandingan berhak menentukan
jarak yang akan dipertandingkan secara undian.

5.1.3 Untuk memastikan roket air yang dilancarkan jatuh pada sasaran, setiap pasukan
perlu menentukan sendiri parameter seperti paras air dalam botol, tekanan udara
dan sudut roket.

5.1.4 Semua roket air hanya dilancarkan pada tekanan tidak melebihi 60 psi.

5.1.5 Setiap pasukan hanya dibenarkan membuat dua (2) kali pelancaran sahaja.
Tempoh persediaan untuk pelancaran roket air adalah tidak melebihi 5 minit.

5.1.6 Jarak roket air yang jatuh dalam zon sasaran akan diukur dan markah akan
ditentukan berdasarkan jarak terdekat roket air dari sasaran (bull’s-eye). Ukuran
diambil berdasarkan tempat jatuhan pertama komponen utama roket.

5.1.7 Roket air yang jatuh di luar zon sasaran adalah dianggap gagal. Sekiranya terdapat
kurang daripada 5 pasukan yang memasuki zon sasaran, maka jarak jatuhan roket

36
yang paling hampir dengan sasaran (di luar zon sasaran) akan diambil bagi
melengkapkan lima pasukan terbaik kategori sasaran.

5.1.8 Hanya percubaan terbaik sahaja akan diambil kira dalam pengiraan markah johan
keseluruhan.

5.1.9 Sekiranya roket air berpecah kepada dua (2) bahagian selepas pelancaran, percubaan
tersebut adalah dianggap gagal (tiada markah diberikan).

Gambarajah berikut menunjukkan pelan tapak pelancaran dan zon sasaran.

80m – 100m

5.2 Kategori Payung Terjun Berbeban (Payload)

5.2.1 Setiap pasukan dikehendaki melancarkan model roket air yang dilengkapi payung
80m – 100m
terjun beserta beban yang ditentukan pihak penganjur.

5.2.2 Catatan masa payung terjun bersama beban di udara akan dicatat. (Sebanyak tiga
catatan masa oleh tiga orang hakim akan diambil bagi setiap pelancaran dan kaedah
purata bagi dua masa yang paling hampir antara satu dengan yang lain akan
digunakan bagi mendapatkan masa pasukan berkenaan).

5.2.3 Payung terjun dan beban mestilah diletakkan di bahagian atas komponen utama
roket air. Sila rujuk Model Roket Air / Komponen Utama Roket Air.

5.2.4 Beban mesti jatuh bersama payung terjun ke permukaan Bumi tanpa
rosak/pecah di zon pendaratan yang ditetapkan.

5.2.5 Setiap pasukan perlu menentukan sendiri parameter seperti paras air dalam botol
dan tekanan udara.

5.2.6 Semua roket air hanya dilancarkan pada tekanan tidak melebihi 60 psi.

5.2.7 Setiap pasukan hanya dibenarkan membuat dua (2) kali pelancaran sahaja.

5.2.8 Masa pendaratan diambil bermula dari pelancaran roket air sehingga ianya:

5.2.8.1 Jatuh ke permukaan tanah; atau


5.2.8.2 Tersangkut di atas objek lain seperti pokok, bangunan atau pagar; atau
5.2.8.3 Hilang daripada pandangan para hakim; atau
5.2.8.4 Berada di udara melebihi 15 minit.

37
5.2.9 Penilaian adalah berdasarkan 3 aspek:
5.2.9.1 Masa
a. Masa payung terjun bersama beban berada di udara selepas
pelancaran.
b. Markah tertinggi akan diberikan kepada catatan masa yang paling
lama berada di udara.

5.2.9.2 Pendaratan
a. Payung terjun bersama beban jatuh dalam zon pendaratan yang
telah ditetapkan.

5.2.9.3 Fizikal Beban


a. Beban berada dalam keadaan yang baik selepas pendaratan.

6.0 SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN

6.1 Bahan dan Peralatan

6.1.1 Botol plastik minuman berkarbonat 1.5 liter merupakan bahan utama
pembinaan sebuah model roket air.

6.1.2 Semua model roket air akan dilancarkan dengan menggunakan pelancar
roket yang disediakan oleh penganjur sahaja.

6.2 Senarai bahan dan peralatan yang dibenarkan dalam Sesi Pembinaan Roket Air
(Water Rocket Making Session):-

6.2.1 Disediakan oleh penganjur:

1 Kertas putih
2 PVC sheet
3 Clear binding cover (A4)
4 Straw board / Corrugated board A4
5 Beg plastik sampah
6 Benang
7 Alat Penimbang
8 Beban
9 Straw

38
6.2.2 Dibawa oleh setiap pasukan (bergantung kepada keperluan):

1 Botol Plastik Minuman Berkarbonat 1.5 liter


2 Plastisin
3 Pensil/pen
4 Marker pen
5 Pembaris
6 Gunting
7 Pen-knife (NT Cutter)
8 Celulose tape
9 Masking tape
10 Binding tape
11 Double-sided tape
12 Gelang getah
13 One hole punch
14 Reinforcement ring
15 Cutting matt
16 Bedak

6.3 Penganjur berhak mengubah senarai bahan yang ditetapkan mengikut keperluan
dan kepentingan pertandingan.

6.4 Peserta boleh menggunakan bahan dan peralatan lain yang tidak disediakan dengan
syarat mendapat kebenaran penganjur terlebih dahulu dan pihak penganjur tidak
akan bertanggungjawab sekiranya bahan atau peralatan berkenaan tidak dibenarkan
dan menganggu proses pembinaan roket pasukan berkenaan.

6.5 Pembinaan
6.5.1 Spesifikasi Model Roket Air

39
6.5.2 Setiap model roket air bagi kedua-dua kategori harus dibina dalam Sesi
Pembinaan Roket Air (Water Rocket Making Session) yang akan diadakan di
peringkat kebangsaan nanti.

6.5.3 Setiap komponen utama model roket air perlu dibina dengan menggunakan
botol plastik minuman berkarbonat 1.5 liter.

6.5.4 Semua peralatan dan bahan keperluan untuk pembinaan model roket air
semasa Sesi Pembinaan Roket Air (Water Rocket Making Session) akan
disediakan oleh pihak penganjur. Sila rujuk Senarai Keperluan Bahan dan
Peralatan Untuk Pertandingan. Masa pembinaan yang ditetapkan
adalah 4 jam (untuk kedua-dua kategori).

6.5.5 Semua tenaga yang dibekalkan kepada roket air adalah kombinasi tekanan
air dan udara sahaja.

6.5.6 Semua roket air akan dilancarkan dengan menggunakan pelancar yang
disediakan oleh pihak penganjur.

6.5.7 Setiap pasukan dinasihatkan membina model roket air seperti bilangan
berikut:
a) Kategori Sasaran – dua roket sahaja
b) Kategori Payung Terjun Berbeban – dua roket sahaja

6.5.8 Semua syarat dan peraturan pertandingan adalah tertakluk kepada


perubahan semasa tanpa notis awal.

40
6.5.9 Guru pengiring tidak dibenarkan berada di dalam dewan semasa sesi
pembinaan.

6.5.10 Semua model roket yang dibina akan dikuarantinkan.

6.5.11 Pihak penganjur tidak menyediakan ‘rocket stand’. Kerosakan roket sewaktu
tempoh kuarantin, adalah tanggungjawab peserta.

6.5.12 Keputusan panel hakim adalah muktamad bagi semua kategori


pertandingan.

6.6 Penglibatan

6.6.1 Hanya 2 orang peserta yang terlibat dalam pembinaan dan pelancaran
rocket.

41
7.0 KAEDAH PENGHAKIMAN

7.1 Bilangan Hakim


7.1.1 Kategori Sasaran

Zon Bilangan hakim Pembantu hakim


Sasaran 3 3
Tapak pelancaran 2 2
Jumlah hakim 5 5

7.1.2 Kategori Payung Terjun Berbeban

Zon Bilangan hakim Pembantu hakim


Pendaratan 3 2
Tapak pelancaran 2 2
Jumlah hakim 5 4

7.2 Pemarkahan
7.2.1 Sasaran (60%)
Markah diberikan berdasarkan jarak terdekat jatuhan roket di dalam zon
sasaran berdasarkan jadual dibawah.

Kedudukan Markah
1 60
2 53
3 47
4 42
5 38
6 35
7 33
8 31
9 30
10 29
seterusnya berkurang 1 markah

*roket yang mendarat di luar zon sasaran adalah gagal dan markah ‘ 0 ’ diberikan.

7.2.2 Payung Terjun Berbeban (Payload) (40%)


7.2.2.1 Markah (masa pendaratan)

Kedudukan Markah
1 25
2 20
3 16
4 13
5 11
6 10
7 9

42
8 8
9 7
10 6
11 5
12 4
13 3
14 2
15 1
16 1

7.2.2.3 Keadaan Fizikal Beban

Keadaan fizikal beban Markah


Baik 8
Rosak/pecah/retak 0

7.2.2.4 Jatuhan Payung Dan Beban

Kedudukan jatuhan beban Markah


Dalam zon 7
Di luar zon 0

7.3 Kategori Pemenang

7.3.1 Pemenang diberikan untuk tempat pertama hingga ketiga, berdasarkan:


i. Kategori Sasaran Terbaik
ii. Kategori Payung Terjun Berbeban Terbaik
iii. Kategori Keseluruhan

7.3.2 Keputusan hakim adalah muktamad

8.0 PANDUAN PENGELOLAAN

8.1 Persiapan Tempat


8.1.1 Bilik Pembinaan (Dewan atau makmal)
8.1.2 Bilik Kuarantin
i. Meja meletakkan roket
8.1.3 Padang terbuka ( saiz minima 100 m x 60 m )

43
8.2 Keperluan Khusus

8.2.1 Bilangan Urus setia / Pembantu / Hakim


a. Bilangan Hakim
i.Kategori Sasaran

Zon Bilangan hakim Pembantu hakim


Pendaratan 3 3
Tapak pelancaran 2 2
Jumlah 5 5

ii. Kategori Payung Terjun

Zon Bilangan hakim Pembantu hakim


Pendaratan 3 2
Tapak pelancaran 2 2
Jumlah hakim 5 4

iii. Urusetia

Zon Bilangan
Pengacara Majlis 1
Pengira markah 2
Runner 4
Jumlah 7

44
8.2.2 Peralatan dan bahan pertandingan untuk satu pasukan

Bil Perkara Kuantiti


1 Botol Plastik Minuman 4 buah
Berkarbonat
2 Kertas putih 20 helai
3 Kertas PVC 5 keping
4 Clear binding cover (A4) 10 keping
5 Straw board / Corrugated board 1 keping
6 Pensil 5 batang
7 Marker pen 2 batang lain warna
8 Pembaris 1 batang
9 Gunting 2
10 Pen-knife 2
11 Span 5
12 Beg plastik sampah 10
13 Benang 2
14 Penimbang 1
15 Gelang getah 10
16 One hole punch 1
17 Plastisin 1
18 Ring Reinforcement 2
19 Pita pelekat 2
20 Corrugated board 2 keping
21 Bedak 1
22 Telur (gred sama bagi setiap 2 biji
pasukan)
23 Straw minuman 10 unit

45
8.3 Perjalanan Pertandingan

1. Pendaftaran peserta oleh guru pembimbing.


2. Tanggungjawab guru untuk memastikan pendaftaran
peserta berjalan lancar.
Pendaftaran 3. Taklimat ringkas diberikan kepada semua peserta
perjalanan pertandingan.
4. Peserta mencabut undi giliran untuk pelancaran roket
sasaran dan payung terjun berbeban.

5. Pembinaan roket oleh peserta dipantau oleh hakim dan


Sesi 1 : Pembinaan urusetia menggunakan peralatan dan bahan yang
roket disediakan.
6. Tanggungjawab peserta untuk memastikan roket yang
diperlukan siap dalam masa yang ditetapkan.

7. Hakim akan memanggil wakil peserta untuk mencabut


Sesi 2 : Pelancaran undi bagi jarak sasaran roket.
roket (Sasaran) 8. Roket dikumpul dalam bilik kuarantin setelah tamat sesi 2.

Sesi 3 : Pelancaran 9. Peserta mengambil roket dari bilik kurantin.


roket (Payung Terjun 10. Hakim memanggil peserta mengikut giliran.
Berbeban) 11. Pelancaran roket payung terjun.

14. Runner akan menghantar borang markah kepada urus setia


setiap kali selesai sesi dan markah akan dikira.
Pengiraan markah
15. Markah akan direkod kedalam komputer dan dicetak untuk
statistik pertandingan.

16. Keputusan akhir diserahkan kepada pengelola karnival.


Keputusan

46
8.4 Tugas dan Peranan

Bil Jawatan Bidang Tugas


1 Pegawai Teknikal - Bertindak sebagai urusetia pertandingan
- Menjadi tempat rujukan sekiranya berlaku sebarang
masalah berhubung pertandingan.
- Menyelaraskan keputusan pertandingan.
2 Hakim - Mencatat jarak sasaran
- Menyelaras cabutan undian jarak roket sasaran
- Merekod masa untuk roket payung terjun berbeban
3 Pembantu Hakim - Memberi isyarat sedia semasa pelancaran roket sasaran
- Mengambil jarak menggunakan pita ukur

9.0 KEPERLUAN PERTANDINGAN

9.1 Keperluan Am :

Bil Perkara Jumlah


1 Meja Urus Setia 2
2 Kerusi Urus Setia 10
3 Payung Besar ( Payung Pasar Malam ) 2
4 Bendera Kecil Merah & Putih 4 set
5 Pelancar Roket 2
6 Pita Pengukur 50m 2
7 Borang Penyertaan 16
8 Portable PA System ( Padang ) / Hailer 1
9 PA System Urusetia ( Khemah Urusetia ) 1
10 Plug Point 2
11 Kanopi 2
12 Bilik Pembinaan Roket / Dewan 1
13 Tiang Bendera Sasaran 4
14 Penyembur Cat Putih
6
( Penanda Kawasan Perimeter Sasaran )
15 Laptop / Komputer 1
16 Pencetak 1
17 Kertas A4 2 rim
18 Stapler 2
19 Dawai kokot 10 kotak
20 Paip air 1
21 Wayar penyambung 2
22 Sarang telur 3
23 Silinder penyukat, 500ml 2 unit
24 Baldi 2 unit
25 Peralatan Pertolongan cemas 1 set

* Pasukan Bulan Sabit Merah diperlukan semasa sesi pelancaran roket.

47
9.2 Keperluan Hakim

Bil Perkara Jumlah


1 Clip file 5
2 Alat tulis Ikut keperluan
3 Digital Stopwatch 4
4 Borang Penghakiman Ikut jumlah
pasukan
5 Pen hitam 10
6 Wisel 6
7 Kalkulator 2

10.0 AM
Sebarang pindaan adalah tertakluk kepada Bahagian Kokurikulum Dan Kesenian
Kementerian Pendidikan Malaysia.

11.0 BORANG PENGHAKIMAN

10.1 Borang Penyertaan (rujuk Lampiran 4)


10.2 Borang Penghakiman Sasaran (rujuk Lampiran 1)
10.3 Borang Penghakiman Payung Terjun (rujuk Lampiran 2)
10.4 Borang Hakim Keseluruhan (rujuk Lampiran 3)
10.5 Borang Undian Giliran (Lampiran 5)

48
BORANG PEMARKAHAN KATEGORI SASARAN
PERTANDINGAN ROKET AIR (SEKOLAH MENENGAH) PERINGKAT KEBANGSAAN

Percubaaan Sasaran Markah


Bil. No. Pasukan Kedudukan
T1 T2 Terbaik (60%)
1

10

11

12

13

14

15

16

Nama Hakim

Tandatangan

49
RUBRIK PEMARKAHAN KATEGORI SASARAN

Kedudukan Markah
1 60
2 53
3 47
4 42
5 38
6 35
7 33
8 31
9 30
10 29
seterusnya berkurang 1 markah

50
BORANG PEMARKAHAN KATEGORI PAYUNG TERJUN BERBEBAN (PAYLOAD)
PERTANDINGAN ROKET AIR (SEKOLAH MENENGAH) PERINGKAT KEBANGSAAN
PERCUBAAN 1 Percubaan 2
NO. Markah
Bil Beban Zon Beban Zon
PASUKAN Masa Rank Markah Jumlah Masa Rank Markah Jumlah Tertinggi
(8m) (7m) (8m) (7m)

*Rujuk rubrik pemarkahan


Nama Hakim
Tandatangan

51
RUBRIK PEMARKAHAN KATEGORI PAYUNG TERJUN BERBEBAN (PAYLOAD)

Kedudukan Markah
1 25
2 20
3 16
4 13
5 11
6 10
7 9
8 8
9 7
10 6
11 5
12 4
13 3
14 2
15 1
16 1

52
BORANG PEMARKAHAN KESELURUHAN
BORANG MARKAH KESELURUHAN
PERTANDINGAN ROKET AIR (SEKOLAH MENENGAH) PERINGKAT KEBANGSAAN
SASARAN PAYUNG TERJUN Markah
No. Kedudukan
Bil. Sasaran Markah (60%) Markah (40%) Keseluruhan
Pasukan Kedudukan Kedudukan Kejohanan
Terbaik (A) (B) (A + B)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

53
BORANG UNDIAN GILIRAN
PERTANDINGAN ROKET AIR (SEKOLAH MENENGAH) PERINGKAT KEBANGSAAN

PASUKAN
BIL. GILIRAN
(NEGERI/DAERAH)
1

10

11

12

13

14

15

16

Nama Ketua Hakim


Tandatangan

54
BORANG PENYERTAAN
PERTANDINGAN ROKET AIR (SEKOLAH MENENGAH) PERINGKAT KEBANGSAAN
STAINABLE ENERGY

NEGERI
AND BUILT ENVIRONMENT ”

NAMA SEKOLAH ALAMAT NO TEL / FAKS E-MAIL

NAMA GURU JANTINA BANGSA MYKAD NO TEL

B BANGSA
I NAMA PESERTA JANTINA S C I L MYKAD
L M

VEGETARIAN

GURU MURID

Pengesahan: Cop Rasmi :


...........................................................
( ) Tarikh:

55
BORANG MAKLUM BALAS PERTANDINGAN
NAMA PERTANDINGAN:
KATEGORI: PEGAWAI TEKNIKAL / GURU / HAKIM*
*Sila pilih salah satu
UMUR:
JANTINA:
KEKUATAN PERTANDINGAN :

KELEMAHAN PERTANDINGAN:

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :

Silakan serahkan borang kepada pihak Urusetia Pengelola. Maklum balas amat
dihargai.
Terima kasih.

56
PERTANDINGAN PROJEK VIDEO DIGITAL STEM
SEKOLAH MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

1.0 PENGENALAN

Pertandingan Projek Video Digital STEM adalah anjuran Bahagian Kokurikulum dan
Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia. Pertandingan ini terbuka kepada murid-murid
sekolah menengah di bawah kerajaan Persekutuan. Pertandingan ini berbentuk penghasilan
video pendek yang melibatkan pelbagai kemahiran teknologi maklumat dan kreativiti peserta.
Dalam pertandingan ini, peserta akan menghasilkan sebuah video pendek dengan
menggunakan teknik dan kaedah memanipulasi grafik menggunakan perisian komputer.
Pertandingan ini juga mampu memberikan pendedahan dan kefahaman kepada murid tentang
kemahiran Teknologi Maklumat dan Multimedia sebagai prospek kerjaya murid pada masa
depan.

2.0 MATLAMAT DAN OBJEKTIF

Pertandingan ini bertujuan untuk melahirkan murid yang mempunyai kefahaman dan
kemahiran untuk mentafsir dan menguasai kemahiran STEM. Murid akan dapat dapat
mengaplikasi kemahiran STEM dalam bidang multimedia, seni kreatif dan dunia digital.
Program ini juga bertujuan untuk memgukuhkan STEM sebagai inisiatif utama dalam Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Pertandingan ini juga bertujuan untuk
memenuhi objektif-objektif seperti berikut:-

2.1 Memberikan peluang yang lebih luas kepada murid sekolah menengah untuk menyertai
aktiviti kokurikulum berunsurkan STEM

2.2 Menyokong dan mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran aktif melalui aktiviti
STEM di sekolah yang menekankan idea-idea kreatif dan kemahiran berfikir aras tinggi
(KBAT)

2.3 Mendedahkan murid dengan dunia seni kreatif berasaskan kemahiran multimedia dan
dunia digital

2.4 Memupuk kerjasama dan perpaduan dalam kalangan murid yang pelbagai latar
belakang dan kaum,

2.5 Melahirkan generasi lebih kreatif, celik IT dan mahir dalam bidang digital.

3.0 KELAYAKAN / SYARAT PENYERTAAN

3.1 Pertandingan ini terbuka kepada semua murid sekolah menengah (Tingkatan 1 hingga
5 sahaja) yang belajar di sekolah menengah bantuan kerajaan persekutuan. Sekolah
bantuan kerajaan negeri dan swasta dibenarkan menyertai pertandingan ini di peringkat

58
daerah dan negeri (sahaja) atas dasar jemputan dan segala kos pertandingan ditanggung
oleh sekolah tersebut.

3.2 Semua murid yang menyertai mestilah warganegara Malaysia.

3.3 Pertandingan adalah secara berpasukan. Setiap pasukan terdiri daripada 2 orang peserta
dengan seorang guru pembimbing.

3.4 Penyertaan adalah secara berpasukan dari sekolah yang sama.

3.5 Setiap negeri dibenarkan menghantar satu pasukan sahaja.

4.0 SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN

4.1 Penyertaan melibatkan video berdurasi 3 hingga 5 minit tidak termasuk kredit video.

4.2 Peserta boleh menggunakan Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.

4.3 Peserta dikehendaki menyediakan laporan ringkas mengikut format laporan yang
disenaraikan di dalam syarat pertandingan

4.4 Setiap Projek Digital STEM adalah merupakan hasil karya sendiri.

4.5 Karya yang diciplak adalah tidak dibenarkan. Sekiranya didapati video yang dihantar
bukan karya asli, maka penyertaan peserta akan dibatalkan serta-merta.

4.6 Setiap karya juga mestilah tidak pernah menyertai atau memenangi mana-mana
pertandingan filem/video.

4.7 Peserta mestilah menggunakan peralatan merakam sendiri sama ada menggunakan
telefon pintar atau perakam video untuk menghasilkan video di mana elemen lakonan
atau unsur-unsur lain berdasarkan kreativiti masing-masing adalah dibenarkan.

4.8 Semua peranti digital (komputer riba, telefon pintar, kamera) yang digunakan di dalam
pertandingan ini mestilah diisytiharkan dan dilabelkan semasa pendaftaran. Penukaran
peralatan yang rosak mestilah mendapat kelulusan pegawai teknikal dan dalam
pengetahuan semua pasukan bertanding.

4.9 Peserta dibenarkan menggunakan sebarang perisian dan bahan (template atau rangka)
yang sedia ada namun keupayaan dan kreativiti peserta yang akan membezakan
penilaian dan pemarkahan juri.

4.10 Peserta dilarang membuat perhubungan dengan dunia luar melalui semua jaringan
telekomunikasi semasa tugasan pembinaan video pendek dijalankan.

59
4.11 Tidak dibenarkan menyentuh sensitiviti kaum, agama serta politik dalam pembikinan
video berkenaan.

4.12 Format video yang ditetapkan adalah AVI, WMV, MOV, FLV & MP4 dengan resolusi
minima video 720p.

4.13 Setiap penyertaan hendaklah disalin ke DVD/flash Drive atau setara dengannya dan
mesti dihantar selepas tamat waktu kurantin pembikinan video kepada urusetia
pertandingan untuk penilaian juri.

4.14 Setiap penghantaran bahan perlulah dilabel oleh pasukan bertanding bagi mengelakan
berlaku kekeliruan pihak juri.

4.15 Setiap peserta perlulah mematuhi etika pertandingan yang digariskan oleh pihak urus
setia pertandingan.

4.16 Kos penyertaan pertandingan ditanggung oleh Jabatan Pendidikan Negeri masing-
masing.

4.17 Setiap peserta perlu membentangkan hasil kerja di hadapan juri selama 8 minit untuk
dinilai dan 2 minit sesi soal jawab juri.

5.0 KAEDAH PERLAKSANAAN PERTANDINGAN

5.1 Pencarian bahan (persekitaran lokasi karnival STEM) – Hari pendaftaran sehingga jam
12.00 tengah hari hari kedua

5.2 Pembinaan video pendek (di bilik yang disediakan) – 2.00 hingga 6.00 petang pada hari
kedua.

5.3 Persediaan slide pembentangan – Tiada had masa pada hari kedua.

5.4 Pembentangan, tayangan video pendek dan soal sawab – hari ketiga, 15 minit setiap
pasukan.

6.0 KAEDAH PENGHAKIMAN

6.1 Bilangan hakim 5 orang


6.1.1 KPM
6.1.2 BTPN
6.1.3 FINAS/Bahagian Penerbitan Penyiaran RTM/Pihak Media Swasta

6.2 Justifikasi Pemarkahan (%)


6.2.1 Projek Digital STEM (Video Pendek) 80%
6.2.2 Pembentangan 20%

60
7.0 PANDUAN PENGELOLAAN
(rujuk lampiran)

8.0 KEPERLUAN PERTANDINGAN


(rujuk lampiran)

9.0 HADIAH PERTANDINGAN

9.1 Hadiah untuk tempat pertama, kedua dan ketiga

9.2 Anugerah khas

9.2.1 Best Presentation Award (1,2,3)

9.2.2 Best Content Award (1,2,3)

9.2.3 Best Cinematography Award (1,2,3)

10.0 AM

Sebarang pindaan adalah tertakluk kepada Bahagian Kokurikulum dan Kesenian,


Kementerian Pendidikan Malaysia.

11.0 BORANG PENGHAKIMAN


(Rujuk lampiran)

61
PANDUAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN PROJEK DIGITAL STEM
SEKOLAH MENENGAH, PERINGKAT KEBANGSAAN

PANDUAN PENGELOLAAN :

1. PERSEDIAAN TEMPAT PERTANDINGAN

Lokasi Dewan / Bilik Tertutup


BIL Item Kuantiti
1 Meja banquet (3’x2’) atau setara 20 unit
2 Kerusi 40 unit
3 PA system 1 unit
4 LCD projektor 1 unit
5 Skrin Layar 1 unit
6 Wayar audio 1 unit
7 Komputer riba 1 unit

2. BILANGAN URUS SETIA / PEMBANTU / HAKIM

BIL Item Kuantiti


1 Urusetia/ Teknikal 4 orang
2 Juri 5 orang
3 Pembantu Pegawai Teknikal 4 orang

3. PERALATAN PERTANDINGAN

BI Item Kuantiti
L
1 Stop watch/jam randik 1 unit
2 alat tulis ( pen, pensil, pemadam) 5 set
3 buzzer / loceng 1 unit
4 Klip fail (mengikut keperluan) 5 unit
5 Borang pemarkahan 5 set
6 Kalkulator 5 set

62
4. CARTA ALIR PERTANDINGAN PROJEK DIGITAL STEM

1. Pendaftaran peserta dibuat oleh guru


Pendaftaran pembimbing.
2. Segala peralatan yang dibawa adalah
tanggungjawab setiap pasukan. Pihak
penganjur/ urusetia tidak akan
Taklimat Pertandingan & bertanggungjawab atas kerosakan atau
Undian kehilangan peralatan yang dibawa.
3. Taklimat pertandingan dan pemarkahan akan
diberikan oleh pasukan teknikal pertandingan.
Pencarian & 4. Peserta bebas menggunakan apa-apa peranti /
Pengumpulan peralatan digital untuk mencari bahan dan
Bahan pembikinan projek.
5. Peserta hanya dibenarkan mencari bahan
Proses Pembinaan Projek Digital STEM di sekitar kawasan
Video karnival mengikut masa yang akan ditetapkan
oleh pihak teknikal pertandingan.
6. Peserta akan dikuarantin dalam bilik/ kawasan
Persediaan khas semasa pembikinan video projek digital
Pembentangan STEM.
7. Salinan projek dalam bentuk soft copy mestilah
diserahkan kepada pihak penganjur/urusetia
pertandingan.
Pembentangan
8. Peserta boleh membuat persediaan
pembentangan sepanjang masa sehingga waktu
pembentangan
9. Guru pembimbing atau individu selain pihak
Rumusan & Ulasan
urusetia pertandingan dilarang memasuki
Juri
kawasan kuarantin peserta.
10. Peserta akan dipanggil mengikut nombor
giliran yang telah diundi untuk pembentangan
Tamat dan penjurian.
11. Pembentangan hasil projek berlaku dihadapan
juri tanpa dihadiri oleh guru pengiring dan
peserta lain.
12. Pembentangan hasil projek dibuat dalam masa
10 minit termasuk sesi soal jawab juri
13. Ketua juri akan membuat ulasan dan
merumuskan keseluruhan hasil projek yang
dipertandingkan dihadapan semua peserta dan
guru pengiring.

63
4. CARTA ALIR PENJURIAN

1. Juri mendaftarkan diri dengan urus setia


Pendaftaran Juri

Taklimat Juri 2. Taklimat juri oleh jawatankuasa teknikal Projek


Digital STEM

Proses Penjurian
3. Penjurian terhadap Projek Digital STEM oleh juri-
video
juri di bilik kurantin

Proses Penjurian 4. Penilaian juri terhadap pembentangan projek


Pembentangan digital STEM oleh peserta
5. Penentuan keputusan dan pemenang dengan
mengabungkan markah video projek digital STEM
dengan pembentangan

Rumusan & Ulasan 6. Ulasan dan rumusan juri


Juri

7. Penyerahan keputusan pertandingan


Penyerahan Keputusan
Pertandingan

Tamat

64
7. KESELAMATAN PROJEK

7.11.1 Bilik kuarantin / kawasan kuarantin ditanda dengan pita keselamatan merah putih.
Semua peralatan dan bahan pertandingan perlu dikuarantinkan.

8. TUGAS DAN PERANAN

BIL Item Bidang Tugas


1 Urus setia/Teknikal Mengelolakan keseluruhan pertandingan
Memastikan pertandingan berjalan lancar
2 Juri Menilai dan membuat penjurian
Membuat rumusan dan ulasan selepas
pertandingan
3 Pembantu Pegawai Membantu Urusetia dan Pegawai Teknikal
Teknikal sepanjang pertandingan.

65
BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN PROJEK VIDEO DIGITAL STEM SEKOLAH MENENGAH

Bil
Markah
Kriteria Pemarkahan NEGERI:____________________________________
Maksima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pengenalan:
• Nama pasukan dan tajuk projek dinyatakan 10
2. Kreativiti dan teknik persembahan video
• Kreativiti dalam persembahan isi kandungan 10
• Teknik penggayaan dan penghasilan video 10
(cara persembahan dan penghasilan video)
• Kemahiran menggunakan perkakasan dan peranti 10
elektronik (software dan alat elektronik)
3. Kualiti dan inovasi
• Keaslian (ketulenan video yang dihasilkan tidak termasuk
pendahuluan dan penutup persembahan video) 10
• Sinematografi (Mempunyai teknik mengambil gambar 10
dan mengabungkannya sehingga menjadi rangkaian
gambar yang boleh menyampaikan idea dan penceritaan
• Kualiti gambar dan video (gambar dan video yang jelas 10
dan menarik)
• Pemilihan muzik/lagu latar dan audio yang jelas dan 10
sesuai
4. Teknik persembahan video
• Teknik persembahan yang menarik dan komprehensif. 10
(Dipersembahkan dengan mengabungkan pelbagai
teknologi, teknik dan kemahiran bagi menghasilkan
sebuah video yang kreatif dan menarik).
Nilai dan pengajaran
5. • Nilai murni dan pengajaran yang universal diamalkan 10
JUMLAH SKOR 100
JUMLAH:_____________

66
BORANG PEMARKAHAN PEMBENTANGAN PROJEK VIDEO DIGITAL STEM

Bil
Markah NEGERI:_____________________________________
Kriteria Pemarkahan
Maksima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pengenalan:
• Nama pasukan dan tajuk projek dinyatakan
10
2. Pembentangan Projek
• Sinopsis projek diterangkan dengan jelas dan
20
menepati tema
• Memahami konsep dan elemen STEM dalam 10
perlaksanaan projek
• Penggunaan perkakasan (softwere) dan peranti 20
elektornik (gajet elektronik) dijelaskan dengan
baik.
• Pembentangan yang yakin, jelas dan mudah 10
difahami.
3. Teknik Persembahan
• Menunjukkan kreativiti dalam pembentangan
dan persembahan projek (projek dibentang 10
secara kreatif dan menarik)
4. Ketepatan Masa
• Pengurusan masa yang baik (Menepati masa
10
yang diperuntukan)
5. Kefungsian Video
• Video berfungsi dengan baik (video berfungsi
dengan baik semasa pembentangan)
10
(Penggunaan Komputer sendiri digalakkan bagi
mengelakkan masalah teknikal)
JUMLAH SKOR 100
JUMLAH:_____________

67
BORANG PENDAFTARAN DAN PENGISTIHARAN PERALATAN ELEKTRONIK UNTUK
PERTANDINGAN PROJEK VIDEO DIGITAL STEM SEKOLAH MENENGAH

NEGERI:.............................................................................................

BIL NAMA PERALATAN JENAMA MODEL CATATAN

Dengan ini saya megesahkan pengistiharan peralatan elektronik yang akan digunakan di dalam
Pertandingan Projek Digital STEM

Individu Terlibat Nama dan Nombor Kad Pengenalan Tandatangan

Guru Pengiring

Peserta 1

Peserta 2

Urusetia Bertugas

68
BORANG PENGHANTARAN PROJEK VIDEO DIGITAL STEM
PERTANDINGAN PROJEK VIDEO DIGITAL STEM SEKOLAH MENENGAH

BIL NAMA NEGERI JENIS MEDIA TANDATANGAN


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Disahkan oleh:

Nama:
Tandatangan:

69
BORANG PENYERTAAN
PERTANDINGAN PROJEK VIDEO DIGITAL STEM SEKOLAH MENENGAH
PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 2018
STAINABLE ENERGY

NEGERI

AND
NAMA SEKOLAH ALAMAT NO TEL / FAKS E-MAIL

NAMA GURU JANTINA BANGSA MYKAD NO TEL

PESERTA

BANGSA
BIL NAMA PESERTA JANTINA MYKAD
M C I L

BILANGAN VEGETARIAN

GURU MURID

Pengesahan:

Cop Rasmi :
...........................................................
( ) Tarikh :

70
BORANG MAKLUM BALAS PERTANDINGAN
NAMA PERTANDINGAN:
KATEGORI: PEGAWAI TEKNIKAL / GURU / HAKIM*
*Sila pilih salah satu
UMUR:
JANTINA:
KEKUATAN PERTANDINGAN :

KELEMAHAN PERTANDINGAN:

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :

Silakan serahkan borang kepada pihak Urusetia Pengelola. Maklum balas amat dihargai. Terima
kasih.

71
KERTAS KONSEP
PERTANDINGAN ROKET AIR SEKOLAH RENDAH
PERINGKAT KEBANGSAAN

1.0 PENGENALAN

1.1 Pertandingan Roket Air ini merupakan satu aktiviti STEM yang memperkenalkan
teknologi pelancaran roket air. Pertandingan ini bertujuan mencungkil bakat, kreativiti
dan memberi pendedahan kepada murid-murid sekolah rendah mengenai ilmu sains
angkasa, teori-teori dalam kejuruteraan fizikal dan memupuk minat murid dalam mata
pelajaran sains dan teknologi.

1.2 Pertandingan ini terbahagi kepada DUA bahagian iaitu :


1.2.1 Bahagian 1 – Sasaran (Target)
1.2.2 Bahagian 2 – Payung Terjun (Parachute)

1.3 Sasaran pertandingan ini ialah murid Tahun 4 hingga Tahun 6 sekolah rendah bantuan
kerajaan.

2.0 OBJEKTIF

Matlamat pertandingan ini adalah untuk:


2.1 Memberi peluang kepada murid untuk meneroka pembelajaran di luar bilik darjah dan
meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT).
2.2 Memupuk minat murid dalam mata pelajaran Sains berunsurkan STEM
2.3 Meningkatkan penguasaan kemahiran STEM murid merangkumi kemahiran
komunikasi, kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis, kemahiran menyelesaikan
masalah secara berkumpulan.
2.4 Meningkatkan peratus penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum berunsurkan
Inovasi Sains, Kejuruteraan dan Matematik.

3.0 KELAYAKAN / SYARAT PENYERTAAN

3.1 Pertandingan ini adalah terbuka kepada semua murid sekolah rendah (Tahun 4 hingga
6 sahaja) yang belajar di sekolah rendah bantuan kerajaan persekutuan. Sekolah
bantuan kerajaan negeri dan swasta dibenarkan menyertai pertandingan ini di peringkat
daerah dan negeri (sahaja) atas dasar jemputan dan segala kos pertandingan ditanggung
oleh sekolah tersebut.
3.2 Semua murid yang menyertai mestilah warganegara Malaysia.
3.3 Pertandingan adalah secara berpasukan. Setiap pasukan terdiri daripada 2 orang peserta
dengan seorang guru pembimbing.
3.4 Penyertaan adalah secara berpasukan dari sekolah yang sama.

73
4.0 KAEDAH PERTANDINGAN

4.1 Peserta dinasihatkan untuk memakai pakaian yang sesuai. Contohnya pakaian sukan
yang melambangkan sekolah / negeri masing masing.
4.2 Kaedah pertandingan

i. Hari pertama
Sesi 1: Pembinaan Roket
Sesi 2: Pelancaran ( Sasaran ) dan soal jawab
ii. Hari kedua:
Sesi 3: Pelancaran Roket - Payung Terjun

4.3 Masa
4.3.1 Pembinaan model roket ialah 4 jam
4.3.2 Sesi Pelancaran Roket (Sasaran dan Payung Terjun)
** mengikut giliran undian kumpulan yang bertanding

5.0 KATEGORI PERTANDINGAN

5.1 Pertandingan ini terbahagi kepada DUA bahagian seperti berikut:


5.1.1 Bahagian 1 – Pelancaran roket Sasaran (Target)
5.1.2 Bahagian 2 – Pelancaran roket Payung Terjun ( Parachute )

5.2 Johan ditentukan berdasarkan jumlah markah yang diperolehi daripada bahagian-
bahagian seperti berikut:
5.2.1 Soal jawab (10%)
5.2.2 Pelancaran Roket Sasaran (50%)
5.2.3 Pelancaran Roket Payung Terjun (40%)

6.0 SESI SOAL JAWAB

6.1 Soal jawab akan diadakan semasa sesi menunggu giliran pada sesi kedua hari pertama.
6.2 10 soalan telah disediakan kepada hakim dan hanya 5 soalan yang ditanya berdasarkan
perkara berikut:
6.2.1 Reka Bentuk Roket
6.2.2 Bahagian-bahagian roket
6.2.3 Konsep asas Sains dalam teknologi pelancaran roket.

6.3 Pemarkahan akan diberi berdasarkan kepada :


6.3.1 Keupayaan murid menjawab soalan hakim dengan baik.
6.3.2 Kefahaman murid terhadap konsep konsep STEM yang diterapkan dalam
pembinaan roket.

74
7.0 PELANCARAN ROKET (SASARAN)

7.1 Setiap pasukan dikehendaki melancarkan model roket air yang akan jatuh pada sasaran
yang ditetapkan oleh teknikal pertandingan.
7.2 Jarak sasaran, x dari tapak pelancar adalah ditetapkan dalam jarak 60m, 70m atau 80m.
Sebelum acara dimulakan, murid akan mencabut undi jarak yang akan digunakan oleh
kesemua peserta. Walau bagaimanapun, panel hakim pada hari pertandingan berhak
menentukan jarak baru di antara 60m dan 80m.
7.3 Untuk memastikan roket air yang dilancarkan jatuh pada sasaran, setiap pasukan perlu
menentukan sendiri parameter seperti paras air dalam botol, tekanan udara dan sudut
roket.
7.4 Semua roket air hanya dilancarkan pada tekanan tidak melebihi 50 psi.
7.5 Setiap pasukan hanya dibenarkan membuat dua (2) kali pelancaran sahaja. Tempoh
pemasangan (setup), persediaan dan pelancaran roket air adalah tidak melebihi 5 minit.
7.6 Jarak roket air yang jatuh dalam zon sasaran akan dinilai dan markah akan ditentukan
berdasarkan jarak terdekat roket air dari sasaran (bull’s-eye).
7.7 Pembantu hakim akan memberikan isyarat bendera merah sekiranya peserta masih
belum bersedia.
7.8 Bendera putih akan dikibarkan setelah semua persiapan pelancaran selesai.
7.9 Hakim akan memberi isyarat pelepasan dan peserta perlu melepaskan roket kearah
sasaran.
7.10 Roket air yang jatuh di luar zon sasaran adalah dianggap GAGAL. Sekiranya terdapat
kurang daripada 5 pasukan yang memasuki zon sasaran, maka jarak jatuhan roket yang
paling hampir dengan sasaran (di luar zon sasaran) akan diambil bagi melengkapkan
lima pasukan terbaik kategori sasaran.
7.11 Hanya percubaan terbaik sahaja akan diambil kira dalam pengiraan markah johan
keseluruhan.
7.12 Sekiranya roket air berpecah kepada dua (2) bahagian selepas pelancaran, percubaan
tersebut adalah dianggap gagal (tiada markah diberikan).
7.13 Gambarajah berikut menunjukkan pelan tapak pelancaran dan zon sasaran.

8.0 PELANCARAN ROKET (PAYUNG TERJUN)

8.1 Setiap pasukan dikehendaki melancarkan model roket air yang dilengkapi payung
terjun dan catatan masa roket di udara akan diambil.
8.2 Payung terjun mestilah diletakkan di bahagian atas komponen utama roket air
(payload). Sila rujuk Model Roket Air / Komponen Utama Roket Air
8.3 Komponen utama roket air harus jatuh bersama payung terjun ke permukaan bumi.
Setiap pasukan perlu menentukan sendiri parameter seperti paras air dalam botol dan
tekanan udara.
75
8.4 Semua roket air hanya dilancarkan pada tekanan tidak melebihi 50 psi.
8.5 Hakim akan bersedia sekiranya peserta telah selesai membuat persiapan.
8.6 Hakim akan memberi isyarat supaya roket dilepaskan dan masa akan diambil.
8.7 Setiap pasukan hanya dibenarkan membuat dua (2) kali pelancaran sahaja.
8.8 Masa akan diambil bermula dari pelancaran roket air sehingga ianya:
8.8.1 jatuh ke permukaan tanah; atau
8.8.2 tersangkut di atas objek lain seperti pokok, bangunan atau pagar; atau
8.8.3 hilang daripada pandangan para hakim; atau
8.8.4 berada di udara melebihi 15 minit.
8.9 Sebanyak tiga catatan masa oleh tiga orang hakim akan diambil bagi setiap pelancaran
dan kaedah purata bagi dua masa yang paling hampir antara satu dengan yang lain akan
digunakan bagi mendapatkan masa pasukan berkenaan.

9.0 SYARAT – SYARAT PERTANDINGAN

9.1 Setiap negeri hanya dibenarkan menghantar SATU pasukan sahaja.


9.2 Setiap pasukan terdiri daripada dua (2) orang murid (Tahun 4 hingga Tahun 6 dan
berusia 10 hingga 12 tahun sebelum 31 Disember tahun semasa) dan diiringi oleh
seorang (1) guru pembimbing.

10.0 SPESIFIKASI MODEL ROKET AIR

10.1 Setiap model roket air mesti dibina dalam Sesi Pembinaan Roket Air
Making Session) yang akan diadakan pada hari pertandingan. Setiap komponen utama
model roket air perlu dibina dengan menggunakan botol plastik minuman berkarbonat
1.5 liter yang dibawa sendiri.
76
10.2 Semua peralatan dan bahan keperluan untuk pembinaan model roket air semasa Sesi
Pembinaan Roket Air (Water Rocket Making Session) akan disediakan oleh pihak
penganjur. Sila rujuk Senarai Keperluan Bahan dan Peralatan Untuk Pertandingan.
Masa pembinaan yang ditetapkan adalah 4 jam.
10.3 Semua tenaga yang dibekalkan kepada roket air adalah kombinasi tekanan air dan udara
sahaja.
10.4 Semua tenaga yang dibekalkan kepada roket air adalah kombinasi tekanan air dan
udara sahaja.
10.5 Semua roket air akan dilancarkan dengan menggunakan pelancar yang disediakan oleh
pihak penganjur.
10.6 Setiap pasukan dinasihatkan membina sebanyak sekurang-kurangnya 2 model roket
air (1 sasaran dan 1 payung terjun)
10.7 Walaubagaimanapun, setiap pasukan dinasihatkan membina sekurang-kurangnya :-
2 roket sasaran dan 2 roket payung terjun
11.0 PENGHAKIMAN DAN BANTAHAN
11.1 Semua syarat dan peraturan pertandingan adalah tertakluk kepada perubahan
semasa tanpa notis awal.
11.2 Keputusan panel hakim adalah muktamad bagi semua kategori pertandingan.
11.3 Cara pengiraan markah adalah seperti berikut:
• Sasaran
Markah diberikan berdasarkan jarak terdekat jatuhan roket berdasarkan jadual
dibawah.

Kedudukan Markah
1 50
2 43
3 38
4 35
5 30
6 28
7 26
8 24
9 22
10 20
seterusnya berkurang 2 markah

• Payung terjun
Markah diberikan berdasarkan masa jatuhan roket berdasarkan jadual dibawah.

Kedudukan Markah
1 40
2 35
3 30
4 25
5 20

77
6 18
7 16
8 14
9 12
10 10
seterusnya berkurang 2 markah

11.4 Pasukan dianggap gagal sekiranya roket pecah kepada 2 bahagian atau lebih sewaktu
pelancaran bagi kedua-dua kategori

12.0 BILANGAN HAKIM

12.1 Kategori Sasaran

Zon Bilangan hakim Pembantu hakim


Pendaratan 3 4
Tapak pelancaran 2 1
Jumlah 5 5

12.2 Kategori payung terjun

Zon Bilangan hakim Pembantu hakim


Tapak pelancaran 2 1
Jumlah 2 1

13.0 KATEGORI PEMENANG

13.1 Pemenang diberikan untuk tempat pertama hingga ke-3, berdasarkan Kategori:
13.1.1 Sasaran terbaik: Tempat Pertama hingga Tempat Ketiga
13.1.2 Payung terjun masa terbaik: Tempat Pertama hingga Tempat Ketiga
13.1.3 Johan Keseluruhan: Johan keseluruhan: Tempat Pertama hingga Tempat
Ketiga

14.0 PANDUAN PENGELOLAAN

14.1 Persiapan tempat : padang


14.2 Keperluan khusus : pelancar roket, bendera, pita ukur

78
15.0 SENARAI KEPERLUAN BAHAN DAN PERALATAN

15.1 Botol plastik minuman berkarbonat 1.5 liter merupakan elemen utama
pembinaan sebuah model roket air.
15.2 Semua model roket air akan dilancarkan dengan menggunakan pelancar yang
disediakan oleh pihak penganjur sahaja.
15.3 Senarai bahan dan peralatan yang dibenarkan dalam Sesi Pembinaan Roket Air (Water Rocket
Making Session):-

15.2.1 Disediakan oleh penganjur:

1 Kertas putih
2 PVC sheet
3 Clear binding cover (A4)
4 Straw board / Corrugated board A4
5 Beg plastik sampah
6 Benang
7 Alat Penimbang
8 Straw

15.2.2 Dibawa oleh setiap pasukan (bergantung kepada keperluan):

1 Botol Plastik Minuman Berkarbonat 1.5 liter


2 Plastisin
3 Pensil/pen
4 Marker pen
5 Pembaris
6 Gunting
7 Pen-knife (NT Cutter)
8 Celulose tape
9 Masking tape
10 Binding tape
11 Double-sided tape
12 Gelang getah
13 One hole punch
14 Reinforcement ring
15 Cutting matt
16 Bedak

16.0 AM
Sebarang pindaan adalah tertakluk kepada Bahagian Kokurikulum dan Keseniaan,
Kementerian Pendidikan Malaysia.

79
PANDUAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN ROKET AIR SEKOLAH RENDAH

1. PERSEDIAAN TEMPAT PERTANDINGAN


1.1 Lokasi : PADANG ( saiz minima 100 m x 60 m )
60 meter

100 meter

80
1.2 Keperluan :

Bil Perkara Jumlah


1 Meja Urus setia 2
2 Kerusi Urus setia 10
3 Payung Besar ( Payung pasar malam ) 2
4 Meja peserta ( jika di luar dewan ) 50
5 Kerusi peserta ( jik di luar dewan 100
6 Bendera kecil merah & putih 1 set
7 Pelancar roket 4
8 Pita pengukur 4
9 Borang penyertaan Ikut jumlah
pasukan
10 PA system portable ( padang ) / hayler 1
11 PA system urusetia ( khemah urus setia ) 1
12 Plug point 2
13 Kanopi 2
14 Bilik pembinaan roket / dewan 1
15 Kalkulator 2
16 Tiang bendera sasaran 4
17 Spray cat putih ( penanda kawasan perimeter sasaran ) 6
18 Laptop / Komputer 1
19 Pencetak 1
20 Kertas A4 2 rim
21 Stapler 2
23 Dawai kokot 10 kotak
24 Paip air 1
25 Wayar penyambung 2
26 Peti pertolongan cemas 2

1.3 Keperluan hakim

Bil Perkara Jumlah


1 Clip file 4
2 Alat tulis Ikut keperluan
3 Stopwatch 4
4 Borang Penghakiman Ikut jumlah peserta
5 Pen hitam 10
6 Topi kebun 13
7 Wisel 6

81
2. BILANGAN URUSETIA / PEMBANTU / HAKIM
2.1 Bilangan Hakim
• Kategori Sasaran

Zon Bilangan hakim Pembantu hakim


Pendaratan 3 4
Tapak pelancaran 2 1
Jumlah 5 5
• Kategori payung terjun

Zon Bilangan hakim Pembantu hakim


Tapak pelancaran 2 1
Jumlah 2 1
2.3 Urusetia

Zon Bilangan
EMCEE 1
Pengira markah 2
Runner 4
Jumlah 7

3. PERALATAN PERTANDINGAN UNTUK SATU PASUKAN

Bil Perkara Kuantiti


1 Kertas putih 20 helai
2 Kertas pvc 5 keping
3 Clear binding cover (A4) 10 keping
4 Strow board 1 keping
5 Pensil 5 batang
6 Marker pen 2 batang lain warna
7 Pembaris 1 batang
8 Gunting 2
9 Pen-knife 2
10 Span 5
11 Beg plastic sampah (Hitam) 10
12 Benang 2
13 Penimbang 1
14 Gelang getah 10
15 One hole punch 1
16 Plastisin 1
17 Ring Reinforcement 2
18 Pita pelekat 2
19 Corrugated board 2 keping
20 Bedak 1

82
4. PERJALANAN PERTANDINGAN

1. Pendaftaran peserta oleh guru pembimbing.


2. Tanggungjawab guru untuk memastikan pendaftaran
peserta berjalan lancar.
Pendaftaran 3. Taklimat ringkas diberikan kepada semua peserta
perjalanan pertandingan.
4. Peserta mencabut undi giliran untuk pelancaran roket
sasaran dan payung terjun.

5. Pembinaan roket oleh peserta dipantau oleh hakim dan


Sesi 1 : Pembinaan urusetia menggunakan peralatan dan bahan yang
roket disediakan.
6. Tanggungjawab peserta untuk memastikan roket yang
diperlukan siap dalam masa yang ditetapkan

Sesi 2 : Pelancaran 7. Hakim akan memanggil wakil peserta untuk mencabut undi
roket sasaran + soal bagi jarak sasaran roket.
jawab 8. Hakim memanggil peserta mengikut giliran.
9. Sesi soal jawab akan diadakan sebelum pelancaran roket
sasaran.
10. Roket dikumpul dalam bilik kuarantin setelah tamat sesi 2.

11. Peserta mengambil roket dari bilik kurantin.


Sesi 3 : Pelancaran 12. Hakim memanggil peserta mengikut giliran.
Payung terjun 13. Pelancaran roket payung terjun

14. Runner akan menghantar borang markah kepada urusetia setap


kali selesai sesi dan markah akan dikira.
Pengiraan markah
15. Markah akan direkod kedalam computer dan dicetak untuk
simpanan

16. Keputusan akhir diserahkan kepada pengelola karnival.


Keputusan

83
5. PROSES PENGHAKIMAN
5.1 Kaedah
5.2 Markah diambil sewaktu pertandingan dan dihantar ke meja urusetia untuk dikira
5.3 Keperluan hakim (seperti dinyatakan di atas)
5.4 Bilik mesyuarat (jika ada) untuk pengiraan markah

6. PAMERAN PROJEK PERTANDINGAN


6.1 Selepas selesai pertandingan, roket yang masih sempurna akan dipamerkan.

7. KESELAMATAN PROJEK
7.1 Bilik kuarantin diperlukan untuk menyimpan roket,
7.2 Memastikan pelancar roket mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan.

8. TUGAS DAN PERANAN

Bil Jawatan Bidang tugas


1 Pegawai - bertindak sebagai urusetia pertandingan
Teknikal - menjadi tempat rujukan sekiranya berlaku sebarang
masalah berhubung pertandingan.
- Menyelaraskan keputusan pertandingan.
2 Hakim - bertugas mengambil markah semasa soal jawab
- Mencatat jarak sasaran
- Menyelaras cabutan undian jarak roket sasaran
- Merekod masa untuk roket payung terjun
3 Pembantu - Memberi isyarat sedia semasa pelancaran roket sasaran
Hakim - Mengambil jarak menggunakan pita ukur
-

84
BORANG PEMARKAHAN ROKET SASARAN
PERTANDINGAN ROKET AIR KARNIVAL STEM SEKOLAH RENDAH

Bil Nama Sekolah Jarak Cubaan 1 Jarak Cubaan 2

85
BORANG PEMARKAHAN ROKET SASARAN
PERTANDINGAN ROKET AIR KARNIVAL STEM SEKOLAH RENDAH

Bil Nama Sekolah Masa Cubaan 1 Masa Cubaan 2

86
BORANG PEMARKAHAN ROKET SASARAN
PERTANDINGAN ROKET AIR KARNIVAL STEM SEKOLAH RENDAH

JARAK
Kedudukan Markah Nama Sekolah
Terbaik
1 50
2 43
3 38
4 35
5 30
6 28
7 26
8 24
9 22
10 20
11 18
12 16
13 14
14 12
15 10
16 8
17 6
18 4
19 2
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
28 0
30 0

87
BORANG PEMARKAHAN ROKET SASARAN
PERTANDINGAN ROKET AIR KARNIVAL STEM SEKOLAH RENDAH

Kedudukan Markah Nama Sekolah Masa Terbaik


1 40
2 35
3 30
4 25
5 20
6 18
7 16
8 14
9 12
10 10
11 8
12 6
13 4
14 2
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
28 0
30 0

88
BORANG PEMARKAHAN SOAL JAWAB
PERTANDINGAN ROKET AIR KARNIVAL STEM SEKOLAH RENDAH
Nama Pasukan :
Sekolah :
Kod Sekolah :
MARKAH
Bil Perkara Peserta menjawab Peserta boleh menjawab
JUMLAH
dengan kurang dengan baik dan memberi
MARKAH
keyakinan beberapa contoh
1 Ceritakan tentang rekabentuk roket ini ? * 1 2
2 Kenapa roket ini perlu menggunakan air ? 1 2
3 Bagaimana roket air boleh terbang ? 1 2
4 Adakah roket akan terbang tanpa menggunakan air ? 1 2
5 Apakah isipadu air yang terbaik untuk roket ini terbang dan
1 2
mengapa ?
6 Kenapa roket yang penuh dengan air gagal untuk terbang ? 1 2
7 Kenapa arah air keluar bertentangan dengan arah pergerakan roket ? 1 2
8 Adakah berat roket mempengaruhi jarak sasaran roket ? 1 2
9 Adakah bentuk roket mempengaruhi jarak sasaran roket ? 1 2
10 Bagaimana untuk mendapatkan jarak sasaran roket yang optimum ? 1 2
*Soalan wajib kepada peserta
**Hakim perlu memilih 5 soalan daripada 10 pilihan di atas.

89
BORANG PEMARKAHAN KESELURUHAN
PERTANDINGAN ROKET AIR KARNIVAL STEM SEKOLAH RENDAH

Markah
Markah Markah
Roket Markah
Bil Nama Sekolah Roket Soal Kedudukan
Payung Keseluruhan
Sasaran Jawab
Terjun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30

90
BORANG PENYERTAAN
PERTANDINGAN ROKET AIR (SEKOLAH RENDAH)
PERINGKAT KEBANGSAAN
STAINABLE ENERGY

NEGERI
AND BUILT ENVIRONMENT ”

NAMA SEKOLAH ALAMAT NO TEL / FAKS E-MAIL

NAMA GURU JANTINA BANGSA MYKAD NO TEL

BANGSA
BIL NAMA PESERTA JANTINA MYKAD
M C I L

VEGETARIAN
GURU MURID

Pengesahan: Cop Rasmi :


...........................................................
( ) Tarikh:

91
BORANG MAKLUM BALAS PERTANDINGAN
NAMA PERTANDINGAN:
KATEGORI: PEGAWAI TEKNIKAL / GURU / HAKIM* (*Sila pilih salah satu)
UMUR:
JANTINA:
KEKUATAN PERTANDINGAN :

KELEMAHAN PERTANDINGAN:

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :

Silakan serahkan borang kepada pihak Urusetia Pengelola. Maklum balas amat dihargai.
Terima kasih.

92
KERTAS KONSEP
PERTANDINGAN BERCERITA (STEM)
SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN

1.0 PENDAHULUAN

Pertandingan Bercerita Sains Sekolah Rendah telah menjadi acara tahunan dalam Karnival
Sains dan Teknologi Peringkat Kebangsaan anjuran Bahagian Kokurikulum dan Kesenian,
KPM sejak tahun 2008.

Mulai tahun 2018, pertandingan ini telah diberi nafas baharu untuk meningkatkan minat murid
dalam bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM). Aktiviti bercerita dalam
pengukuhan STEM merupakan pendekatan yang sesuai digunakan untuk mengasah kemahiran
berfikir aras tinggi terutamanya semasa sesi bercerita spontan (impromptu).

Oleh yang demikian, Pertandingan Bercerita STEM wajar dijadikan aktiviti pertandingan pada
peringkat sekolah, daerah, negeri dan juga kebangsaan.

2.0 OBJEKTIF

2.1 Mencungkil bakat dan kreativiti murid bercerita secara spontan dan meyakinkan
berdasarkan fakta sains dan bahan rangsangan.

2.2 Menggalakkan murid-murid membaca, memahami dan menyampaikan fakta sains


dalam bentuk penceritaan menarik.

2.3 Membina keyakinan diri dan semangat juang yang tinggi serta berdaya saing dalam
kalangan murid.

2.4 Meningkatkan kemahiran berbahasa iaitu mendengar, bertutur dan membaca.

3.0 KELAYAKAN/ SYARAT PENYERTAAN

3.1 Pertandingan ini adalah terbuka kepada semua murid sekolah rendah ( Tahun 4
hingga Tahun 6 sahaja) yang belajar di sekolah rendah bantuan kerajaan
persekutuan. Sekolah bantuan kerajaan negeri dan swasta dibenarkan menyertai
pertandingan ini diperingkat daerah dan negeri (sahaja) atas dasar jemputan dan segala
kos pertandingan ditanggung oleh sekolah tersebut.

3.2 Semua peserta mestilah warganegara Malaysia.

3.3 Pertandingan adalah secara individu. Setiap pasukan terdiri daripada seorang peserta
dengan seorang guru pembimbing.

94
4.0 KAEDAH PERTANDINGAN

4.1 Kaedah Dilaksanakan :

Pertandingan dijalankan dalam DUA (2) bahagian iaitu:

Bahagian Pertama : Cerita bertema ( Tema cerita berdasarkan Dokumen Standard


Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Sains Sekolah Rendah
Mata Pelajaran Sains yang ditetapkan oleh penganjur )

Bahagian Kedua : Cerita spontan ( berdasarkan bahan rangsangan situasi


bergambar ).
Contoh:

4.2 Peringkat Pertandingan :

Peringkat Pengelola
Kebangsaan Jabatan Pendidikan Negeri yang dilantik sebagai tuan
rumah oleh Bahagian Kokurikulum dan Kesenian,
Kementerian Pendidikan Malaysia

Negeri Jabatan Pendidikan Negeri


Daerah Pejabat Pendidikan Daerah
Sekolah Sekolah

95
4.3 Masa :

Bahagian Pertama Panjang cerita hendaklah bersesuaian dengan masa yang


diperuntukkan iaitu LIMA (5) minit.

Loceng akan dibunyikan seperti berikut :


i. Permulaan - 1 kali
ii. Minit keempat - 1 kali
iii. Minit kelima - 2 kali

Bahagian Kedua Bahagian kedua dilaksanakan selepas bahagian pertama


( Spontan ) selesai ( secara terus )

Peserta diberikan rangsangan situasi bergambar :


2 minit : Persediaan
3 minit : Persembahan cerita

Loceng akan dibunyikan seperti berikut :


i. Persediaan - 1 kali
ii. Permulaan cerita - 1 kali
iii. Tamat - 2 kali

Persediaan Persembahan

0 2 minit 5 minit
m
i
n
i
t
4.4 Prosedur :

4.4.1 Setiap peserta dikehendaki mengisi dan menghantar borang penyertaan yang
disahkan oleh Guru Besar/Pegawai PPD/ Pengarah Pendidikan Negeri
berserta salinan sijil kelahiran.
4.4.2 Lima (5) salinan (hardcopy) skrip cerita hendaklah diserahkan kepada
Urus Setia Pertandingan semasa hari pendaftaran.

4.4.3 Skrip cerita perlu disediakan seperti maklumat berikut:


4.4.3.1 Tajuk cerita ( Huruf besar)
4.4.3.2 Menggunakan aksara saiz 12,
4.4.3.2 Font Arial
4.4.3.4 Langkau 2 baris (double-spacing)

96
5.0 SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN

5.1 Cerita hendaklah dipersembahkan dalam Bahasa Melayu.

5.2 Kualiti cerita:

5.2.1 Tema cerita hendaklah berdasarkan DSKP Sains Tahap 2 yang telah
ditetapkan pada tahun semasa.
5.2.2 Isi cerita mestilah mengandungi unsur-unsur STEM, pengajaran dan nilai-
nilai murni sejagat yang tidak menyentuh isu-isu politik, ras dan agama.

5.3 Masa pertandingan :

5.3.1 Bahagian 1:
Lima minit sahaja untuk persembahan cerita
Markah TIDAK akan diberikan selepas loceng terakhir dibunyikan.

5.3.2 Bahagian 2:
Pertandingan cerita secara spontan ini dijalankan selepas sahaja selesai
pertandingan cerita bahagian pertama.
(Peserta diberi masa selama dua (02) minit untuk persediaan dan tiga
(03) minit untuk persembahan).
Markah TIDAK akan diberikan selepas loceng terakhir dibunyikan.

5.4 Penggunaan komputer, projektor LCD, OHP, props, muzik, kesan bunyi dan bahan
sokongan lain semasa bercerita adalah TIDAK DIBENARKAN.

5.5 Unsur puisi, nyanyian dan cakap ajuk dibenarkan untuk mengukuhkan penceritaan
tetapi tidak keterlaluan hingga menjejaskan penceritaan. (Tidak melebihi satu (01)
minit daripada keseluruhan cerita untuk kedua-dua unsur tersebut).

5.6 Peserta perlu bercerita dengan gaya penceritaan yang bersahaja, menarik dan
memikat penonton. Peserta bebas melakukan pergerakan dan penggunaan pentas
yang bersesuaian dengan tema cerita yang disampaikan.

5.7 Peserta dibenarkan memakai kostum atau pakaian seragam sekolah.

5.8 Bahagian Kedua ( Spontan ):

5.8.1 Peserta akan menyampaikan cerita secara spontan berdasarkan bahan


rangsangan bergambar yang akan dikemukakan oleh Pengerusi
Pertandingan melalui cabutan undi.

5.8.2 Peserta akan menyampaikan cerita masing-masing secara spontan berdasarkan


bahan rangsangan situasi bergambar yang ditentukan oleh penganjur.

5.8.3 Nombor soalan ditentukan melalui cabutan undi.

97
5.8.4 Pengerusi pertandingan akan membaca nombor tersebut dan gambar slaid
berkenaan akan ditayangkan.

5.8.5 Masa persediaan 2 minit bermula sebaik sahaja slaid ditayangkan.

5.8.6 Pengerusi pertandingan akan meminta peserta memulakan cerita apabila tamat
masa persediaan 2 minit.

5.8.7 Loceng akan dibunyikan sekali menandakan bermulanya masa bercerita.

5.8.8 Loceng akan dibunyikan dua (2) kali menandakan masa tamat.

5.8.9 Peserta tidak dibenarkan memulakan cerita spontan sebelum tamatnya masa
persediaan.

6.0 KAEDAH PENGHAKIMAN

6.1 Bilangan hakim :

6.1.1 Peringkat daerah/negeri: Tiga orang hakim


Seorang bidang bahasa + Dua orang bidang Sains

6.1.2 Peringkat Kebangsaaan: Lima orang hakim


Dua orang bidang bahasa + Tiga orang bidang Sains

6.2 Kriteria Pemarkahan Bahagian Pertama:

6.2.1 Isi, Fakta Sains dan Pengolahan 40 Markah


6.2.2 Persembahan 20 Markah
6.2.3 Bahasa dan pertuturan 20 Markah
6.2.4 Kreativiti 15 Markah
6.2.5 Pakaian 5 Markah
JUMLAH 100 Markah

6.3 Kriteria Pemarkahan Bahagian Kedua :

6.3.1 Isi, Fakta Sains dan Pengolahan 20 Markah


6.3.2 Persembahan dan Kreativiti 10 Markah
6.3.3 Kelancaran 10 Markah
6.3.4 Bahasa dan Pertuturan 10 Markah
JUMLAH 50 Markah

6.4 Keputusan hakim adalah MUKTAMAD.

6.5 Pemenang ditentukan melalui jumlah markah Bahagian Satu dan Bahagian Dua.

6.6 Hadiah disediakan untuk pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga.

98
7.0 Panduan Pengelolaan
( Sila Rujuk Lampiran A )
8.0 Keperluan Pertandingan

Bil Perkara /Keterangan Kuantiti/pax


1 Persediaan Tempat 03 orang
• Dewan dengan pentas atau ruang untuk persembahan.
• Pentas dibiar terbuka tanpa langsir.
• Meja dan kerusi : Hakim dan penjaga masa 07 buah
Mengikut keperluan
• Kerusi penonton
2 Pengurusan Sistem Pembesar Suara
• Memastikan klip mikrofon dipasang dan berfungsi 03 orang
• Klip mikrofon 03 unit
• Mikrofon 03 unit
01 set
• Sistem pembesar suara yang lengkap dan berfungsi
01 set
• Portable speaker ( kontingensi )
3 Pengurus Pentas
• Menyelaras pergerakan peserta di pentas. 02 orang
4 Pengurus Peserta
• Menyelaras giliran peserta keluar masuk pentas untuk 02 orang
membuat persembahan.
5 Penjaga Masa 02 orang
• Jam randik digital 02 unit
• Loceng 02 unit
• Borang catatan masa 02 set
6 Hakim
• Borang penghakiman 05 set (Ikut bilangan
• Kalkulator peserta)
• Pensel, pemadam, pen dan kertas A4 05 unit
06 set
• Klip fail
06 unit
7 Peralatan TMK
• Komputer riba 01 buah
• Projektor LCD 02 buah
• Skrin layar putih 02 buah
8 Bilik Hakim 01 buah
• Pencetak berwarna 01 buah
9 Pendaftaran
• Meja pendaftaran 01 buah
• Kerusi 03 buah
• Tag nama /nombor giliran peserta Ikut bilangan peserta
• Nombor undian untuk giliran peserta
• Nombor untuk undian bahagian kedua

99
PANDUAN PENGELOLAAN
PERTANDINGAN BERCERITA STEM
SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN

1. Persediaan Tempat Pertandingan


1.1 Lokasi
Dewan tertutup / dewan terbuka / auditorium (mempunyai pentas)

1.2 Keperluan
1.2.1 Meja dan kerusi hakim : 5 buah
1.2.2 Meja dan kerusi penjaga masa : 2 buah
1.2.3 Kerusi peserta dan penonton : Ikut keperluan penganjur
1.2.4 Lectern Pengacara majlis : 1 buah
1.2.5 P.A. System : 2 set (1 set mudah alih dan 1 set tetap)
: 3 klip mikrofon
: 3 unit mikrofon tanpa wayar
: 3 unit bateri 12V
1.2.6 Plug point dan extention wire : 3 unit
1.2.7 Peti pertolongan cemas : 1 unit
1.2.8 Komputer riba, LCD projektor : 2 set
dan layar putih

1.3 Keperluan Penghakiman:


1.3.1 Klip fail : 6 unit
1.3.2 Pen, pemadam dan pensel : 7 set
1.3.3 Kalkulator : 5 unit
1.3.4 Jam randik digital : 2 unit
1.3.5 Loceng / buzzer : 2 unit
1.3.6 Borang penghakiman : 5 set

2. Bilangan Urus Setia:


2.1 Pengacara majlis : 1 orang
2.2 Pengurus pentas : 2 orang
2.3 Pengurus peserta : 2 orang
2.4 Penjaga masa : 2 orang
2.5 Kawalan slaid / komputer : 2 orang

3. Peralatan Pertandingan :

3.1 Skrip cerita : Diserahkan kepada urus setia semasa pendaftaran hari pertandingan.

100
4. Perjalanan Pertandingan :

Carta Alir Pertandingan Bercerita STEM

Pendaftaran

Taklimat Pertandingan

Undiaan Giliran & Nombor


Rangsangan Bergambar

Penyesuaian Pentas

Pertandingan Bahagian 1
(Cerita Bertema)

Pertandingan Bahagian 2
(Cerita Spontan)

Rumusan Ketua Hakim

Tamat

101
4.1 Hari Pertama ( Sebelum Pertandingan )

4.1.1 Persediaan Lokasi


Teknikal memastikan ruang dan peralatan pertandingan disediakan
4.1.1.2 Ruang pertandingan /pentas
4.1.1.3 Peralatan pertandingan seperti PA sistem, meja pertandingan, borang-borang
pertandingan, jadual pertandingan

4.1.2 Taklimat Teknikal dan Hakim Pertandingan


Teknikal akan menerangkan garis panduan pemarkahan pertandingan kepada
hakim dan perkara yang perlu dinilai dan perkara yang diberi penekanan dalam
penilaian model.
Penerangan tentang rubrik pemarkahan dan borang-borang yang perlu diisi oleh
hakim.

4.1.3 Taklimat Pasukan /Peserta


Teknikal akan menerangkan sekali lagi proses pertandingan kepada pasukan/peserta
yang bertanding :
4.1.3.1 Masa pertandingan
4.1.3.2 Cabutan undi : Nombor giliran dan nombor rangsangan Bahagian Kedua
4.1.3.3 Pengacara majlis mendapatkan maklumat nombor giliran peserta dan nombor
rangsangan Bahagian Kedua
4.1.3.4 Sesi penyesuaian pentas oleh peserta (mengikut jadual oleh pihak penganjur)

4.2 Hari Pertandingan

4.2.1 Peserta bersama guru pembimbing bersedia di tempat pertandingan

4.2.2 Hakim bersedia di meja hakim bersama penjaga masa

4.2.3 Pengacara majlis menjalankan tugas bagi memulakan pertandingan

4.2.4 Peserta menyampaikan persembahan cerita mengikut nombor giliran


Bahagian Pertama: 5 minit

4.2.5 Setelah peserta menamatkan persembahan bahagian pertama, slaid ( ransangan situasi
bergambar ) akan dipaparkan. Peserta diberikan masa dua minit untuk persediaan.
Setelah tamat dua minit, peserta mempersembahkan cerita dalam tempoh tiga minit

4.2.6 Setelah selesai proses penghakiman dan pemarkahan oleh hakim dan teknikal, pihak
hakim dan teknikal perlu bersama untuk membuat rumusan pertandingan. Ketua
hakim akan membuat rumusan secara keseluruhan kepada semua pasukan /peserta
yang bertanding

102
5. Proses Penghakiman

5.1 Kaedah :
Terbahagi kepada dua bahagian :
Bahagian Pertama : 100 markah
Bahagian Kedua : 50 markah

5.2 Hakim menilai peserta mengikut kriteria pemarkahan yang telah ditetapkan :

Bahagian Pertama :
Isi, Fakta Sains dan Pengolahan 40 Markah
Persembahan 20 Markah
Bahasa dan pertuturan 20 Markah
Kreativiti 15 Markah
Pakaian 5 Markah

JUMLAH 100 Markah

Bahagian Kedua ( Spontan )


Isi, Fakta Sains dan Pengolahan 20 Markah
Persembahan dan Kreativiti 10 Markah
Kelancaran 10 Markah
Bahasa dan Pertuturan 10 Markah

JUMLAH 50 Markah

5.3 Keperluan hakim :

5.3.1 Borang penghakiman ( Sila rujuk lampiran )


5.3.2 Alat tulis ( Pen, pensel, kalkulator )
5.3.3 Bilik mesyuarat

103
6. Tugas dan Peranan

TUGAS SPESIKASI TUGAS DAN PERANAN


1. Mengurus pendaftaran peserta pertandingan sebelum taklimat.
2. Mengumpul semua skrip dari setiap negeri semasa pendaftaran.
3. Memberi taklimat penghakiman kepada hakim yang dilantik.
4. Memberi taklimat pertandingan kepada guru pembimbing dan peserta
pertandingan pada hari pertama pertandingan.
5. Membuat undian giliran dan cabutan undian nombor rangsangan
bergambar untuk peserta.
Pegawai 6. Memastikan keperluan hakim dan pertandingan disediakan.
Teknikal 7. Mengurus, mengatur dan melaksanakan pertandingan secara
keseluruhannya.
8. Mengendalikan pertandingan mengikut kertas konsep yang telah
ditetapkan.

1. Mendengar taklimat pertandingan daripada ketua teknikal.


2. Menilai peserta pertandingan
3. Membincangkan rumusan penilaian bersama teknikal
Hakim 4. Mengesahkan keputusan pertandingan
5. Membuat rumusan keseluruhan bersama peserta yang bertanding.

1. Menyediakan ruang pertandingan


2. Membantu menjalankan proses undian pasukan.
3. Membantu hakim sepanjang pertandingan.
4. Menyediakan bahan dan keperluan penghakiman semasa pertandingan.
5. Memastikan tempat pertandingan sesuai dan terkawal semasa
Pembantu pertandingan.
Teknikal 6. Menyediakan borang-borang yang berkaitan kepada teknikal dan
hakim
7. Memastikan pertandingan berjalan dengan lancar dan teratur
8. Menyerahkan keputusan rasmi pertandingan kepada urus setia induk.

7. Borang Maklum Balas Guru Mentor / Hakim


Sila rujuk lampiran

104
BORANG PENYERTAAN
PERTANDINGAN BERCERITA STEM SEKOLAH RENDAH
PERINGKAT KEBANGSAAN
STAINABLE ENERGY
NEGERI

NAMA SEKOLAH ALAMAT NO TEL / FAKS E-MEL

TAJUK CERITA
(Sila kepilkan 5 salinan skrip)

NAMA GURU JANTINA BANGSA NO MYKAD NO TEL

BANGSA NO MYKAD
NAMA PESERTA JANTINA
M C I L

BILANGAN VEGETARIAN
GURU: MURID:

Pengesahan: Cop Rasmi :


...........................................................
( ) Tarikh:

105
BORANG MAKLUM BALAS PERTANDINGAN
NAMA PERTANDINGAN:
PERTANDINGAN BERCERITA STEM SEKOLAH RENDAH

KATEGORI: PEGAWAI TEKNIKAL / GURU / HAKIM*


*Sila pilih salah satu

UMUR:

JANTINA:

KEKUATAN PERTANDINGAN :

KELEMAHAN PERTANDINGAN:

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :

Sila serahkan borang kepada pihak Urus Setia. Maklum balas anda amat dihargai.
Terima kasih.

106
BORANG PENGHAKIMAN (BAHAGIAN PERTAMA)
PERTANDINGAN BERCERITA STEM
SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN 5 MINIT
NAMA PESERTA : ……………………………………………............................................ ANGKA GILIRAN :( )

TAJUK CERITA : .........................................................................................................

MARKAH YANG DIPEROLEHI JUMLAH


Kriteria MARKAH
Tandakan ( / ) untuk pilihan markah
Isi Fakta Sains dan pengolahan ( 40 markah ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Sekurang-kurangnya lima fakta sains
dinyatakan dalam penceritaan
(10 markah)
• Fakta Sains diulas dengan tepat dan saintifik
(10 markah)
• Fakta Sains hanyalah merujuk kepada
Dokumen Standard Kurikulum dan
Pentaksiran ( DSKP ) Sains Sekolah Rendah
1 KSSR
(5 markah)
• Penggunaan istilah Sains yang tepat
(2 markah)
• Fakta yang diberikan dan diulas konsisten
serta berkaitan dengan tajuk cerita
(10 markah)
• Mesej yang disampaikan mudah diterima dan
difahami
(1 markah)
• Mempunyai nilai murni sejagat yang sesuai
dengan kemampuan dan umur peserta
(2 markah)

Ulasan

107
MARKAH YANG DIPEROLEHI
Kriteria JUMLAH
Tandakan ( / ) untuk pilihan markah
MARKAH
Persembahan ( 20 markah ) 1 2 3 4
• Teknik persembahan menarik dan memikat penonton
(4markah)
• Peserta menunjukkan keyakinan dan tenang dalam penyampaian cerita
(4markah)
2 • Gerak geri bersahaja dan bersesuaian dengan mesej yang disampaikan
(4markah)
• Menghayati dan menyampaikan cerita dengan lancar
(4markah)
• Kawalan suara sesuai mengikut jalan cerita ( tidak menjerit, mendatar
sepanjang penceritaan dan tidak beremosi).
(4markah)

Ulasan

Kriteria MARKAH YANG DIPEROLEHI


Tandakan ( / ) untuk pilihan markah JUMLAH
MARKAH
Bahasa dan Pertuturan ( 20 markah ) 1 2 3 4 5
3 • Bahasa gramatis (5 markah)
• Intonasi yang betul (5 markah)
• Sebutan jelas dan tepat (5 markah)
• Tatabahasa yang tepat (5 markah)

Ulasan

108
Kriteria MARKAH YANG DIPEROLEHI
Tandakan ( / ) untuk pilihan markah JUMLAH
MARKAH
Kreativiti ( 15 markah ) 1 2 3 4
• Sesuai dengan jalan cerita ( menentukan klimaks
atau antiklimaks sesuatu cerita) (4 markah)
• Impak hubungan antara pencerita dengan audiens
4 menggunakan pandangan mata (4 markah)
• Unsur puisi dan cakap ajuk tidak melebihi 1 minit
( keseluruhan ) (3 markah)
• Penggunaan pentas dan ruang yang menyeluruh
(3 markah)
• Tidak ada prop, kesan bunyi dan muzik
(1 markah)

Ulasan

Kriteria MARKAH YANG DIPEROLEHI


Tandakan ( / ) untuk pilihan markah JUMLAH MARKAH
Pakaian ( 5 markah ) 1
• Bersesuaian dengan topik cerita (1 markah)
5 • Sopan (1 markah)
• Penggunaan amalan lestari seperti menggunakan
bahan terbuang/bahan terpakai (1 markah)
• Menarik (1 markah)
• Kreatif (1 markah)

Ulasan

Markah keseluruhan Bahagian Pertama :


Tandatangan Hakim:
Nama Hakim:
...........................................................................

109
BORANG PENGHAKIMAN ( BAHAGIAN KEDUA )
PERTANDINGAN BERCERITA STEM
SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN 3 MINIT
NAMA PESERTA : ……………………………………………............................................ ANGKA GILIRAN : ( )

MARKAH YANG DIPEROLEHI


Kriteria JUMLAH
Tandakan ( / ) untuk pilihan markah
Isi Fakta Sains dan pengolahan ( 20 markah ) 1 2 3 4 5 6 MARKAH

• Sekurang-kurangnya dua fakta/konsep sains


dinyatakan dalam penceritaan (6 markah)
1
• Fakta Sains diulas dengan tepat dengan situasi
gambar yang diberikan (6 markah)
• Fakta yang diberikan dan diulas secara konsisten
serta berkaitan dengan situasi gambar (4 markah)
• Mesej yang disampaikan mudah diterima dan
difahami (4 markah)

Ulasan

MARKAH YANG DIPEROLEHI


Kriteria JUMLAH
Tandakan ( / ) untuk pilihan markah
MARKAH
Persembahan dan Kreativiti ( 10 markah ) 1 2 3
• Peserta menunjukkan keyakinan dan tenang dalam
penyampaian cerita (3 markah)
• Gerak geri bersahaja ( spontan ) dan bersesuaian dengan
2
mesej yang disampaikan (3 markah)
• Impak hubungan antara pencerita dengan audiens
menggunakan pandangan mata (3 markah)
• Menyelitkan unsur puisi yang tidak keterlaluan (1 markah)

Ulasan

110
MARKAH YANG DIPEROLEHI
Kriteria JUMLAH
Tandakan ( / ) untuk pilihan markah
Kelancaran ( 10 markah ) MARKAH
1 2 3 4
• Penyampaian lancar dan tersusun
3 (4 markah)
• Penyampaian tidak terganggu oleh masalah bahasa
(3 markah)
• Penyampaian tidak terlalu laju atau terlalu perlahan
(3 markah)

Ulasan

MARKAH YANG DIPEROLEHI


Kriteria JUMLAH
Tandakan ( / ) untuk pilihan markah
Bahasa dan pertuturan ( 10 markah ) MARKAH
1 2 3
4 • Bahasa gramatis (2 markah)
• Intonasi yang sesuai (3 markah)
• Sebutan jelas dan tepat (3 markah)
• Tatabahasa yang tepat (2 markah)

Ulasan

Markah keseluruhan Bahagian Pertama : Tandatangan Hakim :


Nama Hakim :
...................................................................................

111
BORANG UNDIAN GILIRAN
PERTANDINGAN BERCERITA STEM
SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN

NOMBOR STATUS CATATAN


NO CABUTAN PENGHANTARAN
TAJUK CERITA NAMA MURID NEGERI
GILIRAN (CERITA SKRIP
SPONTAN) (ADA/TIDAK)

112
NOMBOR STATUS CATATAN
CABUTAN PENGHANTARAN
NO
TAJUK CERITA NAMA MURID NEGERI (CERITA SKRIP
GILIRAN
SPONTAN) (ADA/TIDAK)

10

11

12

13

14

15

16

Tandatangan Teknikal :
Nama Teknikal : ...............................................................................................................................

113
BORANG PENGHAKIMAN (MARKAH KESELURUHAN)
PERTANDINGAN BERCERITA STEM
SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN

BAHAGIAN PERTAMA BAHAGIAN KEDUA JUMLAH MARKAH


NO GILIRAN CATATAN
( 100 MARKAH ) ( 50 MARKAH ) ( 150 MARKAH )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tandatangan Hakim :
Nama Hakim : ...............................................................................................................................

114
KEPUTUSAN HAKIM
PERTANDINGAN BERCERITA STEM
SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN

No Keputusan Hakim
Giliran Tajuk Cerita Jumlah Kedudukan
Peserta Hakim 1 Hakim 2 Hakim 3 Hakim 4 Hakim 5

115
KEPUTUSAN HAKIM
PERTANDINGAN BERCERITA STEM
SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN

No Keputusan Hakim
Giliran Tajuk Cerita Jumlah Kedudukan
Peserta Hakim 1 Hakim 2 Hakim 3 Hakim 4 Hakim 5

10

11

12

13

14

15

16

Tandatangan Ketua Hakim :


Nama Ketua Hakim : ...............................................................................................................................

116
PERTANDINGAN BERCERITA STEM SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN

NO GILIRAN
KEDUDUKAN TAJUK CERITA SEKOLAH/ DAERAH/ NEGERI
PESERTA

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Ketua Hakim / : .................................................................................................... Tandatangan : ...................................


Hakim 1

Hakim 2 : .................................................................................................... Tandatangan : ...................................


Hakim 3 : .................................................................................................... Tandatangan : ...................................

Hakim 4 : .................................................................................................... Tandatangan : ...................................


Hakim 5 : .................................................................................................... Tandatangan : ...................................

117
CONCEPT PAPER
STEM ACTION SONG COMPETITION
FOR PRIMARY SCHOOLS
MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA

1.0 Introduction

The STEM Action Song Competition is held to create awareness and encourage pupils to
enjoy the learning of STEM.

2.0 Objectives

2.1 To develop confidence and familiarity with STEM among the young learners.

2.2 To develop skills of integrating the scripting of music, movement along with STEM
and language.

2.3 To provide a platform of learning STEM in a fun and enjoyable manner.

3.0 Competition Rules

3.1 Eligibility: This competition is open to Year Four, Year Five, or a mixture of Year
4 and Year 5 pupils from government-aided schools only. However, private schools
are encouraged to participate in district and state level.

3.1.1 Each STEM Action Song team comprises members from the same school.

3.2 Team: Each team should comprise 5 to 15 pupils inclusive of performers and
musicians. Each team should be accompanied by 3 teachers.

3.3 Time: On-stage presentation is 5 to 8 minutes. Marks will be deducted thereafter. 2


minutes is allocated for stage preparation before and another 2 minutes after the
presentation with the two teachers as stage technicians.

3.3.1 Performance should be confined to the stage only.

3.3.2 The timing of the presentation starts with the first movement, first sound of
music, first word uttered by the singers or any sound effects produced.

3.4 Theme: Choice or selection of theme is on STEM within the Primary School
Syllabus.

119
3.5 Lyrics:

3.5.1 Lyrics can be original or adapted.

3.5.2 Contestants are not allowed to refer to any notes or texts during presentation.
3.5.3 Five (5) copies of the lyrics must be submitted to the organisers. For national
level, the copies of the lyrics must be submitted during registration of the
competition.
3.5.4 Lyrics should not touch on sensitive issues such as race, religion, politics, etc.

3.6 Presentation: Creativity is encouraged. Nevertheless, movements should not


exceed and overwhelm the articulation of the song by the contestants.
Overdramatisation, miming and prompting are not allowed.

3.7 Props: Props should be minimal.

3.8 The use of excessive devices or tools, which could disturb the flow of the
competition, is not permitted.

3.8 Costume: Participants should wear appropriate costumes and relevant with the
theme.

3.9 Music:

3.9.1 Only minus-one music is allowed, which is saved in a form of CD or flash


drive.

3.9.2 Music used can be original or adapted.

3.9.3 Use of musical instruments is allowed. However, musicians must sing and
perform together with the team members during presentation.

3.9.4 The performance must be a continuous medley of songs without any


obvious gaps or breaks.

3.10 The microphones will be prepared by the organiser. The use of clip microphone
is not allowed.

3.11 Judges:

3.11.1 The competition shall be judged by a panel of 3 or 5 judges.

3.11.2 Judges must be a combination of teachers with Science,


Mathematics and English Language background.

3.11.3 Judges adjudicate on different task respectively.

120
3.12 Decisions:

3.12.1 A panel of at least 3 or 5 judges will be appointed for all the rounds at all levels.
The competition at the national level will be judged by a panel of 5 judges,
appointed by the Division of Co-curriculum and Arts, Ministry of Education.

3.12.2 Points will be awarded according to the scoresheet.

3.12.3 The team with the majority of votes will be declared the winner.

3.12.4 The decision of the judges is final.

3.12.5 Individual team marks will not be disclosed.


4.0 Prizes:

4.1 Plaques and certificates of achievement will be awarded to the winning teams.

4.2 Certificates of participation will be awarded to all participating teams.

Note:
• The winning teams from the previous year may participate in the current year but the
text and presentation must not be an exact replica.

• The organising process should be flexible so that any change can be incorporated
during the competition.

• This concept paper is valid until further notification or revision from the Ministry of
Education and can be used at all levels for competitions organised by the Ministry.

121
STEM ACTION SONG COMPETITION FOR
PRIMARY SCHOOLS NATIONAL LEVEL

ADJUDICATION FORMS

122
ADJUDICATION GUIDELINES

1. Marks will be awarded based on the following band:


Maximum Very Poor Poor Fair Good Excellent
5 1 2 3 4 5
15 1–3 4-6 7-9 10 - 12 13 - 15
35 1–7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 35
45 1–9 10 - 18 19 - 27 28 - 36 37 - 45

2. Adjudication:

2.1 Contents (45 marks - Judge 1 and Judge 2)


Marks will be awarded based on the following:

i. on STEM matters
ii. must consist a minimum of two STEM related elements
iii. accurate STEM facts and concept

2.2 Delivery and Presentation (35 marks – Judge 3 and Judge 4)


Marks will be awarded based on the following:

i. correct use of grammar and effective choice of words (diction)


ii. well coordinated and creative choreography
iii. voice projection and clarity
iv. team cooperation and coordination

2.3 Theme (15 marks – Judge 5)


Marks will be awarded based on the following:

i. must be related with STEM matters


ii. interesting and appealing
iii. continuity in sequence and action
iv. integrated moral and scientific values

2.4 Costumes and Props (5 marks – Judge 5)


Marks will be awarded based on the following:

i. suitability
ii. creativity

3. Penalty:
A total of 5 marks to be deducted if:
i. sensitive issues touched
ii. below or above stipulated time (on-stage presentation)
iii. above stipulated time (stage preparation before and after the presentation)

123
TIME SHEET

STEM ACTION SONG COMPETITION FOR PRIMARY SCHOOLS


NATIONAL LEVEL YEAR ___________

Stage Preparation On-Stage Presentation After Stage Presentation


Team No. (2 minutes) (5 - 8 minutes) (2 minutes)

Begin End Duration Begin End Duration Begin End Duration


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Timekeeper's name Signature


(1)
(2)
Date :

124
SCORESHEET A1

STEM ACTION SONG COMPETITION FOR PRIMARY SCHOOLS


NATIONAL LEVEL YEAR __________
JUDGE 1 AND JUDGE 2
CONTENTS (45 marks)

STEM elements
Accuracy of facts Accuracy of concept
(Minimum 2) Total
TEAM (15 marks) (15 marks)
(15 marks)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

125
Judge’s Name :
Signature : Date :
SCORESHEET A2

STEM ACTION SONG COMPETITION FOR PRIMARY SCHOOLS


NATIONAL LEVEL YEAR __________

FINAL SCORESHEET FOR CONTENTS

Total
J1 + J2
Judge 1 Judge 2
TEAM 2
(45 marks)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

126
SCORESHEET B1

STEM ACTION SONG COMPETITION FOR PRIMARY SCHOOLS


NATIONAL LEVEL YEAR __________
JUDGE 3 AND JUDGE 4
DELIVERY AND PRESENTATION (35 MARKS)

Grammar and Choreography and Voice projection and


diction coordination clarity Total
TEAM
(15 marks) (10 marks) (10 marks)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

127
Judge’s Name :
Signature : Date :
SCORESHEET B2

STEM ACTION SONG COMPETITION FOR PRIMARY SCHOOLS


NATIONAL LEVEL YEAR __________

FINAL SCORESHEET FOR DELIVERY AND PRESENTATION

Total
J3 + J4
Judge 3 Judge 4
TEAM 2
(35 Marks)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

128
sSCORESHEET C
STEM ACTION SONG COMPETITION FOR PRIMARY SCHOOLS
NATIONAL LEVEL YEAR __________
JUDGE 5 (Chief Judge)
THEME, COSTUMES AND PROPS (20 MARKS)

Theme Costumes Props


Total
TEAM (15 marks) (3 marks) (2 marks)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Judge’s Name :
Signature : Date :

129
FINAL SCORESHEET

STEM ACTION SONG COMPETITION FOR PRIMARY SCHOOLS


NATIONAL LEVEL YEAR __________

A2 B2 C
Delivery Theme Costumes Penalty
TEAM Content and (15 m) and Max. Total Placing Time
(45 m) Presentation Props (-5 m)
(35 m) (5 m)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Chief judge’s name :

Signature : Date :

130
BORANG KEPUTUSAN RASMI
STEM ACTION SONG COMPETITION FOR PRIMARY SCHOOLS NATIONAL LEVEL YEAR
_____________

PLACING TEAM TITLE OF SONG SCHOOL / STATE

FIRST

SECOND

THIRD

FORTH

FIFTH

Position Name Signature

Chief Judge

Judge 1

Judge 2

Judge 3

Judge 4

Date

131
BORANG PENYERTAAN
PERTANDINGAN STEM ACTION SONG SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN
NEGERI
NAMA SEKOLAH ALAMAT NO TEL / FAKS E-MAIL

NAMA GURU JANTINA BANGSA MYKAD NO TEL

BANGSA
BIL NAMA PESERTA JANTINA MYKAD
M C I L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BILANGAN VEGETARIAN
GURU: MURID:
Pengesahan: Cop Rasmi :
.................................................
( ) Tarikh:

132
BORANG MAKLUM BALAS PERTANDINGAN
NAMA PERTANDINGAN:
KATEGORI: PEGAWAI TEKNIKAL / GURU / HAKIM*
*Sila pilih salah satu
UMUR:
JANTINA:
KEKUATAN PERTANDINGAN :

KELEMAHAN PERTANDINGAN:

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :

Silakan serahkan borang kepada pihak Urusetia Pengelola. Maklum balas anda amat
dihargai. Terima kasih.

133