Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran : Muzik

Kelas : 4Takwa

Bilangan Murid : 26 orang

Tarikh : 7 Ogos 2018

Masa : 12.45 p.m – 1.15 p.m (30 minit)

Aspek : Pengalaman Muzikal


Standard kandungan : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran diharap murid-murid
dapat::
1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir
Standard pembelajaran : 1.1.6 Bernyanyi dengan sebutan yang betul.
Objektif pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran diharap murid-murid
dapat::
1. menyanyikan lagu Azam Baru dengan sebutan huruf
vocal yang jelas dan betul.
Pengetahuan sedia ada : Murid pernah menyanyi
Nilai murni : Berkeyakinan
BBM : Lirik lagu, speaker, laptop, kibod
Langkah / Isi Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran Catatan
Kandungan
Masa

Set Induksi Aktiviti 1.Guru tunjukcara dan Nilai:


menarik membimbing murid ~ Patuh arahan
nafas menarik nafas dengan ~ Menghayati
betul. ~ Bersyukur

Langkah 1 Memperkena 1. Guru menulis lirik lagu ‘Azam BBM :


lkan lagu Baru’ di papan putih. - Lirik lagu
‘Azam Baru’ 2. Guru menyanyikan lagu ‘Azam - Laptop
Baru’. - Speaker
3. Guru memasang lagu Azam - Pen marker
Baru di laptop dengan - Papan putih
menggunakan speaker.
4. Murid memerhati lirik lagu yang Nilai :
dipamerkan sambil mendengar -Bekerjasama
lagu yang dinyanyikan.

Langkah 2 Latihan 1. Murid mendengar lagu huruf Nilai:


sebutan
vokal ( a,e,i,o,u,) ~ Bekerjasama
huruf vokal ~ Teliti
2. Murid menyanyi lagu huruf
a,e,i,o,u. ~ Berkeyakinan
vokal (2x)
3. Kali pertama ‘e’ bunyi ‘e’
pepet.
4. Kali kedua ‘e’ bunyi ‘e’
taling.
Langkah 3 Latih tubi 1. Murid melihat power point BBM:
sebutan huruf dan bunyi vokal ~ power point huruf
huruf vokal 2. Murid melihat gambar dan -gambar vokal

huruf vokal
3. Guru membuat latih-tubi
Nilai:
menyebut dan
~ Bekerjasama
membunyikan huruf vokal
~ Berkeyakinan
4. Guru membuat latihan
interaktif menggunakan
power point.

Langkah 4 Nyanyian 1. Guru memasang kembali lagu


dengan ‘Azam Baru’
sebutan 2. Guru meminta murid nyanyi
vokal yang bersama.
jelas dan 3. Guru membimbing murid
betul. menyanyi dengan sebutan
huruf vokal yang jelas dan
betul.
4. Murid menyanyi dengan vokal
yang jelas dan betul.

Penutup 1. Guru membuat rumusan


tentang aktiviti yang dijalankan