Anda di halaman 1dari 1

PANDUAN PENULISAN JURNAL PRAKTIKUM

Keberkesanan Langkah Yang Dicadangkan :

1. Guru Pelatih perlu membuat jangkaan scara tepat terhadap tempoh masa bagi menyelesaikan isu yang telah
dikenal pasti melalui tindakan susulan.
2. Tempoh masa tersebut boleh ditetapkan dengan membuat analisis terhadap kemampuan diri, penerimaan
murid, situasi dari aspek yang boleh dikawal serta tidak boleh dikawal.

Contoh Penulisan :

Saya akan mengambil tindakan pembetulan iaitu mendapatkan bahan berbentuk video yang berkaitan dengan
pengajaran topik yang saya ingin ajar, kemudian menghasilkan bahan bantu mengajar yang mengandungi
video tersebut.

Muka Surat 1