Anda di halaman 1dari 5

KUB MARIA FATIMA - POTU 2A

IBADAT ZIARAH ROSARIO


DI GUA MARIA PAROKI SALIB SUCI SO’A
29 OKTOBER 2017

Lagu Pembukaan
Tanda Salib dan Salam
P : Dalam Nama Bapa dan Puta dan Roh Kudus
U : Amin
P : Semoga rahmad Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan
Persekutuan Roh Kudus beserta kita sekalian.
U : Sekarang dan selama-lamanya.

Pernyataan Tobat :
P : Bapak/ibu dan Saudara/i seiman, agar kita layak menghadap ke hadirat
Tuhan dan memohon kepada-Nya, maka marilah kita terlebih dahulu
mengakui akan kesalahan dan dosa kita baik dihadapan Tuhan maupun
dihadapan sesama kita.
PU.Saya mengaku ........
U. Kepada Allah yang Maha Kuasa....
P : Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa
kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin

Doa Pembukaan
P : Marilah kita berdoa :..............
PU. Allah Bapa yang mahakudus, Engkau berkenan menguduskan seluruh
umat-Mu dengan mengutus Roh Kudus. Dialah yang membaharui segala
sesuatu, dan menyatu-padukan seluruh bahasa dalam pengakuan iman yang
satu dan sama. Tanamkanlah sabda suci-Mu dalam lubuk hati kami, dan
teguhkanlah persatuan umat-Mu di Kelompok Umat Basis Maria Fatima ini,
serta baharuilah semangat cinta kasih kami satu sama lain bersama
bundaMu, ibu kami Santa Perawan Maria. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu,
Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus,
hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa.
U : Amin.

Ibadat Sabda
P : Bapak/ibu dan Saudara/i sekalian, marilah kita siapkan pikiran dan hati
kita untuk mendengarkan Sabda Tuhan.

Bacaan Injil : Injil Mateus 22:34-40

P: Semoga Tuhan beserta kita


U: Sekarang dan selama-lamanya
P: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Mateus.
U: Dimuliakanlah Tuhan.
L : Demikianlah Injil Tuhan
U : Terpujilah Kristus

Lagu Antar Bacaan

Renungan (Peserta Ziarah diberi kesempatan untuk merenungkan sabda


Tuhan dalam hatinya masing-masing)
Doa Rosario

Bapak/ibu, saudara/I seiman, marilah kita mengakui iman dan kepercayaan


kita akan Kristus dan Gereja Kudus dalam doa Kredo.
P: Aku Percaya......
U: Akan Allah ....
P: Bapa Kami...
U: Yang Ada Di Surga...
Salam Puteri Allah Bapa, Salam Maria....
Salam Bunda Allah Putera, Salam Maria ...
Salam Mempelai Tersuci Allah Roh Kudus, Salam Maria....
Kemuliaan Kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U: Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu dan Sepanjang asa. Amin

P: Saudara/I sekalian, pada hari ini kita merenungkan peristiwa-peristiwa


Mulia.

1. Peristiwa I
P: Pada Peristiwa pertama, marilah kita satukan hati bersama Bunda Tersuci
Perawan Maria berdoa bagi penguatan iman, pengokohan persaudaraan dan
ikatan kekeluargaan dalam kmomunitas Umat Basis kita. Kiranya Yesus sang
Guru Ilahi mengajarkan kita untuk hidup saling mengasihi, dan terutama
mengasihi Allah Bapa lebih dari segala sesuatu. Dalam Peristiwa rosario ini
kita kenangkan “Yesus Bangkit dari Mati”
1X Bapa Kami dan 10X Salam Maria.....

2. Peristiwa II
P: Pada Peristiwa kedua, marilah kita satukan hati bersama Bunda Tersuci
Perawan Maria berdoa bagi para pelayan pastoral dan para gembala umat,
kiranya mereka mendapatkan penguatan khusus untuk berkarya dalam
semangat iman. Semoga semangat Roh Kudus menyala laksana api yang
menghangatkan siapa saja yang mereka jumpai dalam jejal pewartaan
mereka. Dalam Peristiwa rosario ini kita kenangkan “Yesus Naik Ke Surga”
1X Bapa Kami dan 10X Salam Maria.....

Lagu Selingan

3. Peristiwa III.
P: Pada Peristiwa ketiga, marilah kita satukan hati bersama Bunda Tersuci
Perawan Maria berdoa bagi para pejabat fungsional dan struktural bangsa
Indonesia. Semoga Karya Roh Kudus tercurah ke atas mereka sehingga
mereka berkarya dalam keutamaan yang positif, melayani masyarakat
dengan sungguh, mementingkan kebutuhan dasar seluruh warga, terhindar
dari segala bentuk indikasi koruptif, egosentris dan perbuatan yang
menyesatkan. Dalam Peristiwa rosario ini kita kenangkan “Roh Kudus Turun
Atas Para Rasul”
1X Bapa Kami dan 10X Salam Maria.....

4. Peristiwa IV
P: Pada Peristiwa keempat, marilah kita satukan hati bersama Bunda Tersuci
Perawan Maria berdoa bagi Kaum muda, anak-anak dan para peserta didik
yang ada pada Komunitas Umat Basis Maria Fatima Potu 2A. Semoga Tuhan
melimpahi mereka dengan rahmatNya untuk menumbuhkan iman mereka
sehingga berani bersaksi tentang Kristus dan kebenaran. Dan semoga oleh
pencurahan tujuh karunia Roh Kudus ke atas mereka, menolong mereka
untuk menata masa depan secara lebih baik dan bijaksana. Dalam Peristiwa
rosario ini kita kenangkan “Maria Di angkat Ke Surga”
1X Bapa Kami dan 10X Salam Maria.....
Lagu Selingan

5. Peristiwa V
P: Pada persitiwa Kelima, marilah kita satukan hati bersama Bunda Tersuci
Perawan Maria berdoa bagi kita sebagai peserta ziarah iman ini. Semoga
pengalaman iman yang dijumpai dalam ziarah ini menolong kita dalam
berbagai upaya, niat dan cita-cita kita. Dan berkat iman ini, Allah berkenan
menjamah semua kebutuhan kita. Dalam Peristiwa rosario ini kita
kenangkan “Maria Dimahkotai Di Surga”
1X Bapa Kami dan 10X Salam Maria.....

Doa Umat
P : Marilah berdoa
Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah memberikan perintah kepada para murid
mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan
mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu.
Karena setiap orang yang meminta, menerima; dan setiap orang yang
mencari, mendapat; dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu
dibukakan
Maka marilah kita mohon kepada Allah.
L : Ya Bapa, semoga Engkau berkenan menganugerahkan kebahagiaan dan
damai sejahtera kepada keluarga kami masing-masing. Marilah kita mohon
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
L : Marilah kita berdoa untuk seluruh warga KUB Maria Fatima Potu 2A yang
sakit dan dalam keadaan kesusahan. Allah Bapa kami. Berkenanlah
menguatkan mereka yang menderita, menyembuhkan yang sakit dan
memberikan penghiburan bagi yang sedang menderita kesusahan. Marilah
kita mohon ....
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
L : Marilah berdoa untuk kita yang hadir di sini. Allah Bapa kami. Bimbinglah
kami agar mampu memperbaharui hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu.
Bimbinglah pula perjalanan pulang kami sebentar menuju Ende, tempat
dimana kami akan membagi pengalaman iman kami ini dengan saudara-
saudari kami yang tidak sempat ambil bagian dalam ziarah iman ini.Marilah
kita mohon .....
P : Kami persilahkan untuk menyampaikan doa-doa secara spontan.
P : Marilah kita mohon.
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Doa penyerahan kepada Bunda Maria


P: Marilah kita berdoa
Santa Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, engkaulah Ratu dunia
termulia. sudilah engkau menjadi ratu kami semua. Tunjukanlah kepada
kami jalan menuju kesucian dan bimbinglah kami supaya jangan tersesat.
Kuasailah budi kami, supaya kami hanya mencari yang benar.
Kuasailah kehendak kami, supaya kami hanya menginginkan yang baik.
Kuasailah hati kami, supaya kami saling mengasihi sebagi saudara.
Kuasailah diri kami masing-masing dan segenap anggota keluarga.
Kuasailah segenap warga masyarakat, segala bangsa dan pembesar-
pembesar dunia.
Sudilah engkau menjadi tali pengikat mereka semua dalam persatuan yang
teguh.
Kuasailah seluruh umat manusia.
Bukakanlah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal Putramu, Yesus.
Bantulah agar segala bangsa bersatu padu, hidup rukun dan damai.
Naungilah seluruh umat manusia, lebih-lebih yang dianiaya dan dikejar-
kejar.
Tabahkanlah mereka di dalam penindasan dan terangilah mereka di dalam
kegelapan, agar tetap setia kepada Yesus, Puteramu.
Hantarlah semua permohonan kami kepada Putramu, sang Maharaja
kerajaan damai, tempat setiap doa permohonan dikabulkan, setiap beban
hati diringankan dan segala kelemahan disembuhkan.
semoga orang yang mengenal kekuasaan-Nya dan menaruh harapan pada-
Nya. sekali waktu melihat kemegahan kerajaan Putramu, yang bersama
Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin

P : Marilah kita berdoa, sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita
Yesus Kristus, penyelamat kita.
PU Bapa kami .....
P : Ya Bapa. Ampunilah dan bantulah kami agar kami senantiasa
memperbaiki dan membaharui hidup kami agar dapat hidup sesuai dengan
kehendak-Mu. Sementara kami mengharapkan kedatangan penyelamat kami
Yesus Kristus.
U : Sebab Engkau-lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya

Doa Penutup
P. Marilah kita berdoa.......
Syukur kepada-Mu, ya Bapa, sebab Engkau telah membuka hati kami bagi
Roh Kudus. Syukur pula atas kurnia surgawi yang Kau-limpahkan dengan
perantaraan Dia. Semoga kami semakin dijiwai Roh Kudus, dan makin hari
makin berkembang menjadi manusia baru menurut gambaran Putera-Mu.
Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan
sepanjang masa.
U : Amin

Berkat Perutusan
P : Marilah kita mohon berkat Tuhan
P : Semoga Tuhan Berserta Kita
U : Sekarang dan selama lamanya
P : Semoga kita sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang maha
kuasa. Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U : Amin
P : Bapak/ibu dan Saudara/i, Doa Rosario kita sudah selesai, marilah kita
pulang dalam damai Tuhan
U : Syukur kepada Allah
P : Mari kita menyanyikan lagu penutup
P : Dipermuliakan kiranya Tuhan kita Yesus Kristus
U : Sampai selama-lamanya
PU : Amin
TEKS LAGU ZIARAH IMAN
KUB MARIA FATIMA POTU 2A
1. Lagu Pembuka : BERZIARAH UMATMU
Reff. Berziarah UmatMu ke Surga Lewat padang gurun yang gersang
Berziarah umatMu ke surga tanah elok dan tenang
Solo: 1. Dalam kasihMu yang mesra Dikau undang segala bangsa memperoleh hidup kekal dan
bersatu di rumah Bapa. Reff
2. Kadang-kadang jalan umat ditutupi awan yang gelap namun susah serta duka akan hilang diganti
terang. Reff
3. Tersedia bekal berkat bagi umat yang berziarah dalam kitab suci mulia yang menjadi penuntun
jalan. Reff
2. Lagu Antar Bacaan: SABDAMU TUHAN
Reff. SabdaMu Tuhan pelita lorongku sinarnya menembusi kabut dunia mengarah ke taman surga.
Solo: 1. Tuhan telah bersabda Akulah jalan kehidupan bahagialah yang melangkah denganKu menuju
rumah Bapa. Reff
2. Tuhan suri teladan mengajak umat Allah mematuhi segala hukumNya demi hidup abadi. Reff
2. Selingan-selingan
MENGASIH MARIA
1. Mengasih Maria kerinduanku menjadi abdiNya cita hidupku. Ya Bunda surgawi sambut baktiku.
Kini kuhaturkan doa padamu
2. Maria pemurah Ratu surgawi. Engkaulah bundaku aku anakmu. Janganlah biarkan apapun juga
memisahkan kita kini dan kelak
3. Ratu yang perkasa dengar doaku dampingilah aku di medan hidup. Ulurkan tanganmu bila kujatuh.
Dan hantarkan aku ke dalam surga
HARI YANG TERINDAH
1. Hari yang terindah kini telah tiba ku puja maria prawan tersuci
Reff. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
2. Bunda Maha Murah dengarlah doaku jadikan hatiku suci selalu.
Reff. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
SANCTA MARIA
1. Sancta sancta sancta Maria sancta Dei genitrix. Sancta virgo virgo virginum. Ora ora pronobis
2. Sancta sancta sancta Maria sponsa sancti spiritus sponsa sancta sponsa lucida. Ora ora pronobis
3. Sancta sancta sancta Maria virgo prudentisima. Virgo potens virgo sapiens. Ora ora pronobis
3. LAGU PENUTUP
MARIA BUNDA KITA
1. Maria Bunda kita bunda penuh cinta. Bunda Perawan yang tidak bercela. Ratu surgawi pemohon
rahmat Allah. Pendamping Gereja Kristus sepanjang masa. Reff
2. Di seputar arca bunda anakmu berhimpun. Madah pujian dan doa beralun. Bunda dengarlah
jutaan pengharapan ungkapaniman nan ikhlas bersama bunda. Reff
Reff. Ave Ave Maria, Ave Bunda Allah, Ave Ave Maria bunda kita penuh cinta.

Doa penyerahan kepada Bunda Maria


P: Marilah kita berdoa
Santa Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, engkaulah Ratu dunia termulia. sudilah engkau menjadi
ratu kami semua. Tunjukanlah kepada kami jalan menuju kesucian dan bimbinglah kami supaya jangan
tersesat.
Kuasailah budi kami, supaya kami hanya mencari yang benar.
Kuasailah kehendak kami, supaya kami hanya menginginkan yang baik.
Kuasailah hati kami, supaya kami saling mengasihi sebagi saudara.
Kuasailah diri kami masing-masing dan segenap anggota keluarga.
Kuasailah segenap warga masyarakat, segala bangsa dan pembesar-pembesar dunia.
Sudilah engkau menjadi tali pengikat mereka semua dalam persatuan yang teguh.
Kuasailah seluruh umat manusia.
Bukakanlah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal Putramu, Yesus.
Bantulah agar segala bangsa bersatu padu, hidup rukun dan damai.
Naungilah seluruh umat manusia, lebih-lebih yang dianiaya dan dikejar-kejar.
Tabahkanlah mereka di dalam penindasan dan terangilah mereka di dalam kegelapan, agar tetap setia
kepada Yesus, Puteramu.
Hantarlah semua permohonan kami kepada Putramu, sang Maharaja kerajaan damai, tempat setiap doa
permohonan dikabulkan, setiap beban hati diringankan dan segala kelemahan disembuhkan.
semoga orang yang mengenal kekuasaan-Nya dan menaruh harapan pada-Nya. sekali waktu melihat
kemegahan kerajaan Putramu, yang bersama Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan
sepanjang masa. Amin