Anda di halaman 1dari 4

KUB MARIA FATIMA - POTU 2A

IBADAT ZIARAH ROSARIO


DI RUMAH KELUARGA BAPAK ZAKARIAS HAMI
26 OKTOBER 2017

Lagu Pembukaan
Tanda Salib dan Salam
P : Dalam Nama Bapa dan Puta dan Roh Kudus
U : Amin
P : Semoga rahmad Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan
Persekutuan Roh Kudus beserta kita sekalian.
U : Sekarang dan selama-lamanya.

Pernyataan Tobat :
P : Bapak/ibu dan Saudara/i seiman, agar kita layak menghadap ke hadirat
Tuhan dan memohon kepada-Nya, maka marilah kita terlebih dahulu
mengakui akan kesalahan dan dosa kita baik dihadapan Tuhan maupun
dihadapan sesama kita.
PU.Saya mengaku ........
U. Kepada Allah yang Maha Kuasa....
P : Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa
kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin

Doa Pembukaan
P : Marilah kita berdoa :..............
PU. Allah sumber iman dan harapan kami. Terdorong oleh KuasaMu yang
Maha dahsyat itu, kami kau kumpulkan dalam satu kelompok umat basis di
tempat ini. Kiranya melalui firmanMu yang akan kami dengarkan nanti,
menghantar kami pada perjumpaan dengan Dikau sang pemberi kehidupan
kami. Sebab Engkaulah Allah yang dan berkuasa, bersama dengan Dikau
dan Roh Kudus, Kini dan sepanjang masa...
U : Amin.

Ibadat Sabda
P : Bapak/ibu dan Saudara/i sekalian, marilah kita siapkan pikiran dan hati
kita untuk mendengarkan Sabda Tuhan.

Bacaan Injil : Injil Lukas 12:49-53

P: Semoga Tuhan beserta kita


U: Sekarang dan selama-lamanya
P: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas.
U: Dimuliakanlah Tuhan.
L : Demikianlah Injil Tuhan
U : Terpujilah Kristus

Lagu Antar Bacaan

Renungan (Peserta Ziarah diberi kesempatan untuk merenungkan sabda


Tuhan dalam hatinya masing-masing)

Doa Rosario

Bapak/ibu, saudara/I seiman, marilah kita mengakui iman dan kepercayaan


kita akan Kristus dan Gereja Kudus dalam doa Kredo.
P: Aku Percaya......
U: Akan Allah ....
P: Bapa Kami...
U: Yang Ada Di Surga...
Salam Puteri Allah Bapa, Salam Maria....
Salam Bunda Allah Putera, Salam Maria ...
Salam Mempelai Tersuci Allah Roh Kudus, Salam Maria....
Kemuliaan Kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U: Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu dan Sepanjang asa. Amin

P: Saudara/I sekalian, pada hari ini kita merenungkan peristiwa-peristiwa


Terang.

1. Peristiwa I
P: Pada Peristiwa pertama, marilah kita satukan hati bersama Bunda Tersuci
Perawan Maria berdoa bagi keluarga yang kita kunjungi malam ini. Kiranya
keluarga ini semakin mengenal Allah sumber kehidupan dan terang sejati,
sehingga dalam kehidupan dan karya mereka setiap hari, mereka senantiasa
mengandalkan Tuhan sehingga terhindar dari berbagai aral rintangan,
mampu melakukan hal yang baik dan menghindari hal-hal yang tidak baik,
malkukan karya, mewujudkan cita-cita sejalan dengan kehendak Tuhan.
Dalam Peristiwa rosario ini kita kenangkan “Yesus dipermandikan di sungai
Yordan”
1X Bapa Kami dan 10X Salam Maria.....
2. Peristiwa II

P: Pada Peristiwa Kedua, marilah kita satukan hati bersama Bunda Tersuci
Perawan Maria berdoa bagi orang tua yang ada dalam KUB ini. Kiranya
mereka dikaruniai tujuh karunia roh kudus agar mampu menahkodai rumah
tangga mereka masing-masing dengan baik seturut kuasa Allah. Dalam
Peristiwa rosario ini kita kenangkan “Yesus menyatakan diri pada pesta
pernikahan di Kana”
1X Bapa Kami dan 10X Salam Maria.....

Lagu

3. P: Pada Peristiwa pertama, marilah kita satukan hati bersama Bunda


Tersuci Perawan Maria berdoa bagi Anak-anak dan kaum muda di KUB ini.
Kiranya mendapat perlindungan dari Allah Bapa di Surga dalam setiap
aktivitas mereka sehingga mereka mampu melaksanakan hal-hal yang
berguna demi terwujudnya cita-cita hidup mereka. Dalam Peristiwa rosario
ini kita kenangkan “Yesus mewartakan Kerajaan Allah dengan menyerukan
pertobatan”
1X Bapa Kami dan 10X Salam Maria.....

4. P: Pada Peristiwa pertama, marilah kita satukan hati bersama Bunda


Tersuci Perawan Maria berdoa bagi Arwah anggota keluarga yang telah
meninggal khususnya: Bapak Lambertus Mboro, Mama Yuliana Pidi, dan
anak Corleon. Kiranya mereka kini mengambil bagian dalam perjamuan
kebahagiaan kekal di surga. Dalam Peristiwa rosario ini kita kenangkan
“Yesus menampakan kemuliaanNya”
1X Bapa Kami dan 10X Salam Maria.....

Lagu

5. P: Pada Peristiwa pertama, marilah kita satukan hati bersama Bunda


Tersuci Perawan Maria berdoa bagi Para pemimpin negara dan gereja , agar
dengan kuasa Roh Kudus, mereka selalu menjalankan karya seturut karya
pewartaan Kristus. Dalam Peristiwa rosario ini kita kenangkan “Yesus
menetapkan ekaristi”
1X Bapa Kami dan 10X Salam Maria.....

Sembayang Malam .....

Doa Malaikat Allah...


Doa 3 kali Salam Maria

P: Marilah kita berdoa


Santa Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, engkaulah Ratu dunia
termulia. sudilah engkau menjadi ratu kami semua. Tunjukanlah kepada
kami jalan menuju kesucian dan bimbinglah kami supaya jangan tersesat.
Kuasailah budi kami, supaya kami hanya mencari yang benar.
Kuasailah kehendak kami, supaya kami hanya menginginkan yang baik.
Kuasailah hati kami, supaya kami saling mengasihi sebagi saudara.
Kuasailah diri kami masing-masing dan segenap anggota keluarga.
Kuasailah segenap warga masyarakat, segala bangsa dan pembesar-
pembesar dunia.
Sudilah engkau menjadi tali pengikat mereka semua dalam persatuan yang
teguh.
Kuasailah seluruh umat manusia.
Bukakanlah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal Putramu, Yesus.
Bantulah agar segala bangsa bersatu padu, hidup rukun dan damai.
Naungilah seluruh umat manusia, lebih-lebih yang dianiaya dan dikejar-
kejar.
Tabahkanlah mereka di dalam penindasan dan terangilah mereka di dalam
kegelapan, agar tetap setia kepada Yesus, Puteramu.
Hantarlah semua permohonan kami kepada Putramu, sang Maharaja
kerajaan damai, tempat setiap doa permohonan dikabulkan, setiap beban
hati diringankan dan segala kelemahan disembuhkan.
semoga orang yang mengenal kekuasaan-Nya dan menaruh harapan pada-
Nya. sekali waktu melihat kemegahan kerajaan Putramu, yang bersama
Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin

Lagu Penutup