Anda di halaman 1dari 15

SULIT 4551/2

Bahagian A
[ 60 markah ]
Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1. Rajah 1.1 menunjukkan sistem X dan organ Y yang terdapat pada manusia.

Sistem X Organ Y

Rajah 1.1

(a) (i) Namakan sistem X dan organ Y.


X :…………………………………………………………………….. 1a(i)
Y :…………………………………………………………………….
[2 markah]

(ii) Nyatakan mengapa X dikelaskan sebagai sistem.


……………………………………………………………………... 1a(ii)
[1 markah]
iii) Organ Y terdiri daripada beberapa tisu yang bergabung bersama
untuk melakukan sesuatu fungsi khusus.
Namakan SATU tisu yang membentuk organ Y.
………………………………………………………………………… 1a(iii)
[1 markah]
3

(b) Organ Y memainkan peranan penting dalam proses mengawal atur


Suhu badan supaya sentiasa berada pada suhu yang optimum.
Terangkan peranan otot erektor dan kelenjar peluh dalam mengekalkan
suhu badan manusia pada hari panas.
Otot Erektor
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… s1(b)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
[2 markah]
Kelenjar Peluh
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 1(b)
………………………………………………………..…………………..
……………………………………………………………………………
[2 markah]
(c) Terangkan SATU struktur pada organ Y yang berfungsi menghalang
kemasukan patogen ke dalam badan.
…………………………………………………………………………… 1(c)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
[2 markah]
(d) Seorang remaja mengadu sistem X kelihatan kering, kusam dan
bersisik. Apakah nasihat yang boleh anda berikan kepadanya.
..………………………………………………………………………… 1 (d )
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
[2 markah] TOTAL

SULIT
4

2 Rajah 2.1 menunjukkan vertebra X pada turus vertebra manusia.

Rajah 2.1

(a) (i) Namakan X.


……………………………………………………………………….. 2a(i)
[1 markah]

ii) Nyatakan ciri-ciri X.


………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 2a(ii)
[2 markah]

(b) Y terletak di antara dua tulang pada turus vertebra.


Terangkan fungsi Y.
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 2(b)
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
[3 markah]

SULIT
5

(c ) Rajah 2.2 menunjukkan sepasang otot pada rangka anggota.

Otot bisep
femoris
Otot kuadrisep
femoris

Rajah 2.2
Terangkan apa yang berlaku pada otot tersebut semasa mengalami
kekejangan.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 2 c (i)
[2 markah]

(e) Rajah 2.3 menunjukkan sendi palsu pada lutut wanita yang berat
badan melebihi berat unggul.

Rajah 2.3
(i) Mengapakah wanita tersebut diberikan rawatan sendi palsu?
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 2 d (ii)
……………………………………………………………………........
[2 markah]
(ii) Cadangkan cara untuk mengelakkan rawatan sendi palsu.
………………………………………………………………… 2d(ii)
…………………………………………………………………
…………………………………………….…………………… TOTAL
[2 markah]

SULIT
6

3. Rajah 3.1 menunjukkan proses pembentukan sel R.

Rajah 3.1
(a)(i) Nyatakan bilangan kromosom dalam sel P dan sel Q. 3 (a) (i)
P : ..........................................................................
Q : ..........................................................................
[2 markah]
(ii) Terangkan apa yang berlaku yang menyebabkan perbezaan bilangan
kromosom antara sel P dan sel Q.

...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 3 (a) (ii)
...............................................................................................................................
[2 markah]
(b) Terangkan proses pembentukan sel R.

...............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………... 3 (b)
…………………………………………………………………………………...
[2 markah]

SULIT
7

(c) Rajah 3.2 menunjukkan perlakuan kromosom semasa meiosis satu sel haiwan

T U

W V
Rajah 3.2

(d) (i)Peringkat T, U, V dan W disusun mengikut tertib.


3 (d) (i)
Lengkapkan Rajah 3.2 di peringkat U untuk menunjukkan perlakuan kromosom.

[1 markah]

(ii) Terangkan perlakuan kromosom pada peringkat T.

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 3 (d) (ii)


...............................................................................................................................
[2 markah]

(e) Seorang lelaki mempunyai kromosom seks 45 + XY. Kecacatan genetik ini
berlaku disebabkan kegagalan kromosom berpisah pada peringkat V.

Terangkan bagaimana keadaan ini boleh berlaku.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 3 (e)
.................................................................................................................................
[3 markah]

SULIT
8

4 Rajah 4.1 menunjukkan keratan rentas daun dan kloroplas yang didapati dalam
sel mesofil palisad.

kloroplas

Tenaga Cahaya
diserap oleh klorofil

Rajah 4.1

(a) Nyatakan tindak balas X dan Y.


X : …………………………………………………………………………….. 4 (a)
Y : ……………………………………………………………………………..
[2 markah]
(b) Terangkan bagaimana gas N terbentuk dalam tindak balas X.
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 4(b)
………………………………………………………………………………….
[2 markah]
(c) Nyatakan dua perbezaan antara tindak balas X dengan tindakbalas Y.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 4(c)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

SULIT
9

[2 markah]
(d) Daun tersebut didapati berwarna kekuningan setelah pohonnya diberikan
pembajaan yang tidak mencukupi. Pada tempoh yang lama buah yang
dihasilkan juga berkurang.
Terangkan mengapa tindakan pembajaan itu memberikan kesan kepada
penghasilan buah.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 4(d)
………………………………………………………………………………….
[3 markah]
(e) Rajah 4.2 menunjukkan graf kesan keamatan cahaya ke atas pengambilan dan
pembebasan karbon dioksida dalam tumbuhan.

Rajah 4.2
Jika tumbuhan ini diletakkan di dalam rumah hijau yang mana keamatan
cahaya dikawal pada aras optimum sepanjang hari, terangkan kesan ke atas
titik M.
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 4(e)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. TOTAL
[3 markah]

SULIT
10

5 Rajah 5.1 menunjukkan perubahan tekanan udara dalam peparu semasa satu
kitar pernafasan. P dan Q merupakan proses yang berlaku dalam mekanisme
pernafasan. Tekanan atmosfera ialah 760 mmHg.
Tekanan udara dalam peparu
[mmHg]

P Q
Rajah 5.1

(a) (i) Namakan P dan Q.


P : ……………………………………………………………………… 5 (a) (i)
Q : …...…………………………………………………………………
[2 markah]
(ii) Terangkan peranan otot respirasi dalam mekanisme pernafasan pada P.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
5 (a) (ii)
…………………………………………………………………………
[3 markah]
(b) Rajah 5.2 menunjukkan komposisi gas dalam udara sedutan dan udara
hembusan.

Gas Udara Sedutan Udara Hembusan


(%) (%)
Oksigen 21 16
Karbon Dioksida 0.03 4

Rajah 5.2
(i) Berapakah peratus gas oksigen yang dapat meresap masuk ke 5 (b) (i)
dalam kapilari darah pada alveolus?
…………………………………………………………………

SULIT
11

(ii) Terangkan bagaimana bahan kimia dalam asap rokok dapat


mempengaruhi resapan masuk gas oksigen ke dalam kapilari
darah.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
5 (b) (ii)
…………………………………………………………………
[3 markah]

(c) Rajah 5.3 menunjukkan rawatan CPR (cardiopulmonary resuscitation)


diberikan kepada seorang lelaki kelemasan air. CPR merupakan bantuan
pernafasan dari mulut ke mulut dan mampatan dada kepada individu yang
terhenti pernafasan.

Individu
Q

Individu
S

Rajah 5.3

(d) Terangkan bagaimana individu S dan Q dapat membantu rakannya dengan


melakukan CPR.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 5 (d)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
[4 markah] TOTAL

SULIT
12

Bahagian B
[40 markah]
Jawab mana-mana dua soalan dalam bahagian ini.

6 (a) Rajah 6.1 menunjukkan sistem peredaran darah dalam organisma P dan Q.

Insang Peparu

P Q
Rajah 6.1

(i) Bandingkan antara sistem peredaran darah organisma P dengan organisma Q.


[6 markah]
(ii) Jika pada bahagian S terdapat lubang kecil, apakah masalah kesihatan yang
akan dialami oleh individu tersebut.
[4 markah]
(b) Rajah 6.2 menunjukkan seorang individu memperolehi keimunan semasa ia pada peringkat
bayi dan setelah berusia 13 tahun.

Rajah 6.2
Huraikan mengapa individu tersebut masih memerlukan suntikan vaksin untuk mendapat
keimunan walau pun telah memperolehi keimunan semasa peringkat bayi?
[ 10 markah ]

SULIT
13

7 (a) Rajah 7.1 menunjukkan perubahan aras hormon seks, P pada wanita yang berlaku ketika
dua bulan awal kehamilan.

Aras
hormon
seks P

Jan Feb
Masa / minggu
Persenyawaan
berlaku
Rajah 7.1
Pada pertengahan bulan februari, wanita ini telah mengalami keguguran dan ia dikenalpasti
tidak berlaku sebarang gegaran akibat kemalangan.
Terangkan bagaimana kejadian keguguran berlaku pada wanita tersebut.
[ 4 markah]

(b) Kitar haid dikawal oleh beberapa hormon. Bagaimanakah pil pencegah kehamilan bertindak
secara mekanisme suap balik negatif mengelakkan kehamilan.
[6 markah]
(c) Rajah 7.2 menunjukkan dua kordinasi gerak balas yang berlaku terhadap rangsangan
berbeza bagi menyelamatkan diri masing-masing.

Rajah 7.2
Terangkan bagaimana gerak balas koordinasi dapat berlaku demi untuk keselamatan dua
individu tersebut.
[10 markah]

SULIT
14

8. (a) Rajah 8.1(a) adalah hasil daripada pembiakbakaan sejenis tumbuhan dan Rajah 8.1(b)
menunjukkan penghasilan hormon insulin bagi merawat penyakit kencing manis.

Dura.sp Pisifera.sp

Tempurun
g

Sabut

Tenera.sp

Rajah 8.1(a)

Dikulturkan Ekstrak
Plasmid dalam medium insulin
rekombinan

Bakteria
Plasmid

Rajah 8.1(b)

(i) Berdasarkan rajah 8.1(a) dan rajah 8.1(b), terangkan bagaimana kaedah-kaedah ini
dapat memberikan kebaikan kepada manusia.
[10 markah]

SULIT
15

(b) Rajah 8.2 menunjukkan graf untuk satu jenis variasi yang terdapat pada manusia.

Rajah 8.2
Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan variasi tersebut.
[10 markah]

9 (a) Rajah 9.1 menunjukkan aktiviti-aktiviti manusia yang berlaku di kawasan Q.


Penduduk kawasan Q mendakwa suhu di kawasan tersebut telah meningkat .

Rajah 9.1

Terangkan kejadian fenomena alam sekitar yang menyebabkan peningkatan suhu


tersebut serta kesan ke atas ekosistem.
[ 10 markah ]

SULIT
16

(b) .Rajah 9.2 menunjukkan satu spesies tumbuhan bakau yang terdapat di suatu
paya bakau Y.

Rajah 9.2

Satu syarikat pelancongan berhasrat untuk memajukan kawasan tersebut dengan


mendirikan sebuah resort. Anda sebagai seorang Pencinta Alam menentang
hasrat syarikat itu. Terangkan alasan anda untuk mengekalkan kawasan paya
bakau tersebut.
[ 10 markah ]

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT

SULIT