Anda di halaman 1dari 4

1.

KK_223
2. sabar sahaja sambil selerak
3.
4.
5. Emak mengemas barang-barang
Ali yang berselerak itu.
6. Guru kelas saya selalu bersabar
dan tidak cepat marah.
7. Kakak suka membuat kerja
rumah sambil mendengar radio.
8. Sami itu makan sayur sahaja, dia
tidak makan daging.
9. 
10.
11.
12. EV_223
13. bite care carry change cover
crawl cross deep under working
14.
15.
16. The puppy bites my always shoe.
17. Pam her baby cares for brother.
18. The little a big boy carries box.
19. The under the mouse is chair.
20. David clothes changes his.
21. The not is clock working .
22. She cover the table with a table
cloth.
23. Don't cross the road when the
light is red.
24. The little girl crawl on the floor.
25. The hole is very deep.
26.
27. 
28.
KK_223
sembur sempit senjata senyap

1. Bank itu dirompak oleh tiga


orang pemuda bersenjata.
2. Kelas kami menjadi senyap
apabila guru besar lalu.
3. Lori tidak boleh melalui jambatan
yang sempit itu.
4. Petani sembur racun untuk
membunuh serangga.
MV_223
asing pamer lawat lihat nampak
pahlawan taat tarik


Ramai orang (1) Muzium Negara.
Ada ibu bapa, ada kanak-kanak,
ada murid sekolah dan ada juga
pelawat (2) . Mereka melihat
barang-barang yang (3) . Mereka
(4) wau bulan yang besar dan
wayang kulit. Kemu- dian mereka
pergi (5) senjata orang dahulu kala.
Sani sangat (6) hari menengok
gambar Hang Tuah. Hang Tuah
seorang (7) Melayu yang terkenal.
Beliau sangat (8) kepada sultan
sehingga sanggup membunuh
saudaranya sendiri.