Anda di halaman 1dari 6
vy malaysiabiz.mampu.gov.my Do reicysotsiz LATAR BELAKANG Di bawah Pelan Induk Perusahaan Kecil dan Sederhana 2012-2020, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri (MAMPU, JPM) telah diberi tanggungjawab untuk menerajui pelaksanaan Program Berimpak Tinggi 1 Perusahaan Kecil dan Sederhana (SME HIP1): Integrasi Pendaftaran dan Pelesenan Perniagaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan, SME HIP1 dilaksanakan dengan kerjasama strategik bersama Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia), Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (ICU, JPM). Portal Informasi Pendaftaran dan Pelesenan Perniagaan Setempat ataupun Portal MalaysiaBiz merupakan quick win SME HIP1. Portal ini telah dibangunkan pada tahun 2015 dan boleh diakses oleh pengguna mulai tahun 2016 melalui pautan: malaysiabiz.mampu.gov.my. Portal MalaysiaBiz telah dilancarkan oleh YAB Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia pada 23 Jun 2016 di Putrajaya bersempena dengan Mesyuarat Majlis Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana Kebangsaan Ke-20. e} KEISTIMEWAAN PORTAL MALAYSIABIZ PORTAL SETEMPAT BAG! MAKLUMAT PENDAFTARAN DAN PELESENAN fas USTs cic Me MUL Cae Vaated ULE) Ua TO Ce CD aT n ANCE PORTAL MALAYSIABIZ AKAN MEMBANTU ANDA | PORTAL MALAYSIABIZ Klik untuk maklumat pendaftaran perniagaan > Selamavatang oO ea naa 2 Klik untuk maklumat pelesenan perniagaan MAKLUMAT PENDAFTARAN PERNIAGAAN MENGIKUT JENIS ENTITI