Anda di halaman 1dari 14

BIDANG HAL EHWAL MURID

UNIT DISPLIN

SJK TAMIL JALAN PARIT IBRAHIM, PONTIAN

MATLAMAT : MELAHIRKAN PEMIMPIN YANG MEMPUNYAI CIRI-CIRI KEPIMPINAN YANG BERKUALITI

INISIATIF/ STRATEGI S1 PROGRAM PENINGKATAN HAL EHWAL MURID


BIL PROGRAM TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS / OUTPUT / KPI SASARAN PELAN
SUMBER OUTCOME KONTIGENSI
1 Kempen Jom Guru Besar,GPK JANUARI RM100.00 Meningkat Meningkatkan Semua murid
Ke Sekolah HEM, unit disiplin, peratus kehadiran Kehadiran Murid. sekolah
-
unit pengawas, dan Murid ke sekolah.
Unit Bimbingan dan NOVEMBER Sifarkan ambil
Kaunseling Ponteng .
2018
2 Kursus Guru Besar,GPK FEBRUARI RM200.00 Melahirkan Pelajar akan Semua murid
Kepimpinan HEM, unit disiplin, pelajar yang berkeyakinan/ sekolah
&
Jati Diri, unit pengawas, dan mempunyai ciri- mempunyai jati
Motivasi dan Unit Bimbingan dan OKTOBER ciri pelajar yang diri yang kental
Disiplin Kaunseling berkualiti dalam dan tahan lasak
2018 ahklak . dari segi fizikal
dan mental.
3 Program Guru Besar,GPK JAN RM200.00 Pelajar Pelajar yang Semua murid
Displin Diri HEM, unit disiplin, tugas/peranan/ berdisiplin dan sekolah
– tanggungjawab cekap dalam
unit pengawas, dan
Unit Bimbingan dan NOV sebagai seorang urusan tugasan
Kaunseling pelajar sekolah harian.
2018 yang ceria dan
berdisplin tinggi .
4 Program 3S Guru Besar,GPK JAN RM100.00 Pelajar masih Pelajar terbuka Murid
HEM, unit disiplin, belum terbuka minda dan mata Sekolah
( Salam, -
unit pengawas, dan minda dan tidak dan boleh
Senyum,
Unit Bimbingan dan NOV peka terhadap menggunakan
Segak )
Kaunseling situasi sekeliling pelbagai
2018 /hanya pendekatan semasa
mencontohi apa berurusan.
yang sedia ada
NAMA PROGRAM Kempen Jom Ke Sekolah

MATLAMAT Meningkatkan peratus kehadiran murid ke sekolah

OBJEKTIF Meningkatkan kehadiran Murid

TEMPOH Januari 2018

SASARAN Semua murid sekolah

KOS RM100.00

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS /


PELAN KONTIGENSI

1 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa AJK Disiplin & Januari 2018 Sekiranya GB tiada PK HEM akan
Pengawas mempengerusikan mesyuarat.
1.1 Ucapan Pengerusi Unit Displin
1.2 Ucapan Guru Besar / PK HEM
1.3 Pembentukan jawatankuasa tahun 2018
dan tugas
2 Membentangkan program AJK Disiplin & Januari 2018
Pengawas
2.1 Menetapkan tarikh / tempoh / kos
pelaksanaan program
2.2 Menetapkan murid yang disasarkan
untuk mengikuti program yang dirancang.
3 Taklimat kepada murid AJK Disiplin & Januari 2018
3.1 AJK memberi taklimat kepada murid Pengawas
berkaitan dengan program yang akan
dilaksanakan.
4 Pelaksanaan Program AJK Disiplin & Januari 2018
Pengawas
4.1 AJK menyediakan alatan yang diperlukan
untuk program.
4.2 Guru akan memantau pelaksanaan
program.
4.3 Murid-murid akan di berikan ceramah
tentang kepentingan kehadiran penuh.
5 Pemantauan Guru Besar/ PK HEM Januari 2018

5.1 Guru Besar / PK HEM akan membuat


pemantauan dari masa ke semasa
mengikut keperluan.

6 Penilaian AJK Pengawas & Januari 2018


Disiplin
6.1 Menyediakan laporan bertulis
6.2 Membincangkan tindakan susulan
berdasarkan penilaian yang dicapai
CARTA GANTT PROGRAM WATIKAH PELANTIKAN

Bil Aktiviti Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt

1 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa

2 Membentangkan Program

3 Taklimat kepada murid

4 Pelaksanaan Program

5 Pemantauan

6 Penilaian
NAMA PROGRAM Kursus Kepimpinan Jati Diri, Motivasi dan Disiplin

MATLAMAT Memastikan semua pelajar mempunyai ciri – ciri pelajar yang berkualiti

OBJEKTIF Murid - murid mempunyai jati diri yang kental dan tahan lasak dari segi fizikal dan mental

TEMPOH Februari & Oktober 2018

SASARAN Semua Murid sekolah

KOS RM100.00

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS /


PELAN KONTIGENSI

1 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa AJK Disiplin & Feb & Sekiranya GB tiada PK HEM akan
1.1 Ucapan Pengerusi Badan Pengawas Pengawas Oktober mempengerusikan mesyuarat.
1.2 Ucapan Guru Besar / PK HEM 2018
1.3 Pembentukan jawatankuasa tahun 2018
dan tugas
2 Membentangkan program AJK Disiplin & Feb &
2.1 Menetapkan tarikh / tempoh / kos Pengawas Oktober
pelaksanaan program 2018
2.2 Menetapkan murid yang disasarkan
untuk mengikuti program yang dirancang.
3 Taklimat kepada murid AJK Disiplin & Feb &
3.1 AJK memberi taklimat kepada murid Pengawas Oktober
berkaitan dengan program yang akan 2018
dilaksanakan.

4 Pelaksanaan Program AJK Disiplin & Feb &


4.1 AJK menyediakan alatan yang diperlukan Pengawas Oktober
untuk program 2018
4.2 Guru akan memantau pelaksanaan
program.
4.3 Murid-murid akan melibatkan diri dalam
kursus ini .

5 Pemantauan Guru Besar/ PK HEM Feb &


5.1 Guru Besar / PK HEM akan membuat Oktober
pemantauan dari masa ke semasa 2018
mengikut keperluan.

6 Penilaian AJK Disiplin & Feb &


6.1 Menyediakan laporan bertulis Pengawas Oktober
6.2 Membincangkan tindakan susulan 2018
berdasarkan penilaian yang dicapai
CARTA GANTT PROGRAM Kursus Kepimpinan Jati Diri, Motivasi dan Displin

Bil Aktiviti Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt

1 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa

2 Membentangkan Program

3 Taklimat kepada murid

4 Pelaksanaan Program

5 Pemantauan

6 Penilaian
NAMA PROGRAM Program Displin Diri ( Sebulan Sekali )

MATLAMAT Murid-murid dapat perlu dipertingkatkan Displin diri dan tatasusila

OBJEKTIF Pelajar yang berdisiplin dan cekap dalam urusan tugasan harian .

TEMPOH Jan - Nov 2018

SASARAN Semua murid sekolah

KOS -

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS /


PELAN KONTIGENSI

1 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa AJK Disiplin & Jan – Nov Sekiranya GB tiada PK HEM akan
1.1 Ucapan Pengerusi Badan Pengawas Pengawas 2018 mempengerusikan mesyuarat.
1.2 Ucapan Guru Besar / PK HEM
1.3 Pembentukan jawatankuasa tahun 2018
dan tugas
2 Membentangkan program AJK Disiplin & Jan – Nov
2.1 Menetapkan tarikh / tempoh / kos Pengawas 2018
pelaksanaan program
2.2 Menetapkan murid yang disasarkan
untuk mengikuti program yang dirancang.
3 Taklimat kepada murid AJK Disiplin & Jan – Nov
3.1 AJK memberi taklimat kepada murid Pengawas 2018
berkaitan dengan program yang akan
dilaksanakan.
4 Pelaksanaan Program AJK Disiplin & Jan – Nov
4.1 AJK menyediakan alatan yang diperlukan Pengawas 2018
untuk program.
4.2 Guru akan memantau pelaksanaan
program.
4.3 Murid-murid akan mengikut arahan Guru
Displin dan akan melaksanakan.

5 Pemantauan Guru Besar/ PK HEM Jan – Nov


5.1 Guru Besar / PK HEM akan membuat 2018
pemantauan dari masa ke semasa
mengikut keperluan.

6 Penilaian AJK Disiplin & Jan – Nov


6.1 Menyediakan laporan bertulis Pengawas 2018
6.2 Membincangkan tindakan susulan
berdasarkan penilaian yang dicapai
CARTA GANTT PROGRAM DISPLIN

Bil Aktiviti Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov

1 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa

2 Membentangkan Program

3 Taklimat kepada murid

4 Pelaksanaan Program

5 Pemantauan

6 Penilaian
NAMA PROGRAM Program 3S ( Salam , Senyum , Segak )

MATLAMAT Pelajar yang berbudaya akhlak tinggi.

OBJEKTIF Muird-murid boleh menggunakan pelbagai pendekatan semasa berurusan dengan pihak lain

TEMPOH Jan hingga Nov 2018

SASARAN Semua murid sekolah

KOS -

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS /


PELAN KONTIGENSI

1 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa AJK Disiplin & Julai 2018 Sekiranya GB tiada PK HEM akan
1.1 Ucapan Pengerusi Pengawas mempengerusikan mesyuarat.
1.2 Ucapan Guru Besar / PK HEM
1.3 Pembentukan jawatankuasa tahun 2018
dan tugas
2 Membentangkan program AJK Disiplin & Julai 2018
2.1 Menetapkan tarikh / tempoh / kos Pengawas
pelaksanaan program
2.2 Menetapkan murid yang disasarkan
untuk mengikuti program yang dirancang.
3 Taklimat kepada murid AJK Disiplin & Ogos 2018
3.1 AJK memberi taklimat kepada murid Pengawas
berkaitan dengan program yang akan
dilaksanakan.
4 Pelaksanaan Program AJK Disiplin & September
4.1 AJK menyediakan alatan yang diperlukan Pengawas 2018
untuk program.
4.2 Guru akan memantau pelaksanaan
program.
4.3 Murid-murid akan mempelajari sesuatu
perkara yang baharu .

5 Pemantauan Guru Besar/ PK HEM September


5.1 Guru Besar / PK HEM akan membuat 2018
pemantauan dari masa ke semasa
mengikut keperluan.

6 Penilaian AJK Disiplin & September


6.1 Menyediakan laporan bertulis Pengawas 2018
6.2 Membincangkan tindakan susulan
berdasarkan penilaian yang dicapai
CARTA GANTT PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR / PENANDA ARAS

Bil Aktiviti Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Oct

1 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa

2 Membentangkan Program

3 Taklimat kepada murid

4 Pelaksanaan Program

5 Pemantauan

6 Penilaian

Anda mungkin juga menyukai