Anda di halaman 1dari 3

KELAS/ Minggu/Tarik

SAINS / 6A Masa 10.40 – 11.40 1 / 4.1.16 / ISNIN


SUBJEK h/ Hari

TEMA/TAJUK PENGENALAN KEPADA SAINS / PERATURAN BILIK SAINS

STANDARD
PEMBELAJAR 2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains
AN
OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat:
PEMBELAJAR 1. Menyatakan peraturan bilik sains
AN 2. Mengaplikasi peraturan bilik sains
3. Memberi sebab peraturan bilik sains dipatuhi

BAHAN BANTU BELAJAR

Buku teks √ Gambar/Carta Visualizer OHP Internet/Kompute Radas


r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil Lain-Lain

Lembaran Kerja √ LCD Projektor Model Spesimen/Bahan

KEMAHIRAN PROSES SAINS (KPS)

Memerhati √ Meramal Mendefinisi Secara Operasi

Mengelas √ Berkomunikasi √ Mengawal Pembolehubah

Mengukur & Menggunakan Menggunakan Hubungan Ruang & Membuat Hipotesis


Nombor Masa
Membuat Inferens Mentafsir Data Mengeksperimen

ELEMEN MERENTAS KBAT KAEDAH PdP


KURIKULUM(EMK)
Kreativiti & Inovasi ALAT BERFIKIR ARAS SOALAN PERBINCANGAN SIMULASI

TMK I-THINK(Bulatan) Analisis


I-THINK Buih Penilaian
Keusahawanan ITHINK(BuihBergand Aplikasi PROJEK EKSPERIMEN
a) Sintesis
Bekerjasama
I-THINK Pokok
I-THINK Dakap KAJIAN MASA LAWATAN &
I-THINK Alir DEPAN PENGGUNAAN
I-THINK Pelbagai Alir SUMBER LUAR
I-THINK Titi BILIK DARJAH
Peta Minda
PENYELESAIAN
MASALAH

Aktivi
ti 1)INDUKSI-
1. Berkenalan dengan murid
2. Menyatakan buku-buku yang perlu disediakan untuk tahun 2016
3. Membincangkan peraturan yang perlu dipatuhi dalam PdP sains.

2)PENCETUSAN IDEA-
1. Murid membuat senarai semak peraturan bilik sains
2. Murid menampal senarai semak ke dalam buku nota sains

3)PENSTRUKTURAN SEMULA IDEA-


1. Bersoal jawab tentang amalan peraturan BS untuk memahami peraturan bilik sains melalui m/s 15 BT

4)APLIKASI IDEA-
1. Bersoal jawab dan menaakul tentang kesan kepatuhan murid terhadap peraturan Bs melalui aktiviti
yang sesuai.

5)PENUTUP-
1. Menjalankan pertandingan mereka pamplet ‘Peraturan Bilik Sains’ (BT ms 18)