Anda di halaman 1dari 1813

KODE_KANTOR KANTOR_CABANG KANWIL

A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT


B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B13 MANDAILING NATAL PANYABUNGAN KANWIL SUMBAGUT
B13 MANDAILING NATAL PANYABUNGAN KANWIL SUMBAGUT
B13 MANDAILING NATAL PANYABUNGAN KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
A00 LHOKSEUMAWE KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
B06 BINJAI KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
B00 MEDAN KOTA KANWIL SUMBAGUT
A02 LANGSA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
B05 MEDAN UTARA KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B03 PADANG SIDEMPUAN KANWIL SUMBAGUT
A01 BANDA ACEH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
A03 MEULABOH KANWIL SUMBAGUT
B02 KISARAN KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B01 PEMATANGSIANTAR KANWIL SUMBAGUT
B04 TANJUNG MORAWA KANWIL SUMBAGUT
NAMA_PPK
KLINIK AMANAH
KLINIK PRATAMA HARAPAN KITA
KLINIK PRATAMA SERASI BERINGIN
KLINIK DR. HELMI SINAGA
RSU MITRA MEDIKA AMPLAS
KLINIK TEST KANTOR PUSAT BPJSTK
KLINIK AMANAH
KLINIK PRATAMA KRAKATAU
PRAKTEK DOKTER UMUM DOKTER MUHAMMAD YUSUF AKBAR
KLINIK ZAIM MEDICA
KLINIK AULIA
KLINIK CAHAYA BUNDA
KLINIK KHANSA
KLINIK CITRA MEDIKA
BALAI PENGOBATAN ZAFIRA
KLINIK PRATAMA CITRA MEDIKA 3
KLINIK CITRA MEDIKA
KLINIK PRATAMA HARAPAN JAYA
KLINIK PRATAMA ARAPENTA
KLINIK PRATAMA PLATINUM
KLINIK PRATAMA NEW MILLENIUM
KLINIK MEURASI LAMBARO
PRAKTEK DOKTER UMUM SUWARDI
RS HERMINA MEDAN
PRAKTEK DOKTER EMMALIANA S
KLINIK DOKTER MARYAN SUHADI, M.KES
KLINIK PT PADANG PALMA PERMAI
PRAKTEK DOKTER UMUM DOKTER H.M.NUR FAJRI, M.KES
PRAKTEK DOKTER T.ABDUL KARIM
KLINIK ARYANTI
KLINIK KEUMALA
KLINIK KITA
PRAKTEK UMUM DOKTER HJ SRI HARIATY
RSU DELIMA
KLINIK RAMALA
KLINIK KELUARGA
PUSKESMAS JULOK
PUSKESMAS DARUL AMAN
PUSKESMAS PEUREULAK KOTA
PUSKESMAS PEUNARON
PUSKESMAS BATANG BULU
PUSKESMAS GADING
PUSKESMAS TANJUNG BOTUNG
PUSKESMAS PADANG GARUGUR
PUSKESMAS HURISTAK
PUSKESMAS PINARIK
PUSKESMAS UJUNG BATU I
PUSKESMAS SIBUHUAN
PUSKESMAS UJUNG BATU III
PUSKESMAS SIHAPAS
PUSKESMAS HURAGI
PUSKESMAS BINANGA
PUSKESMAS PARINGONAN
PUSKESMAS SOSOPAN
PUSKESMAS LATONG
PUSKESMAS PASAR UJUNG BATU
KLINIK KURNIA
KLINIK MITRA KELUARGA
RSUD DR ZUBIR MAHMUD
KLINIK RESTU
RS PRINCE NAYEF BIN ABDUL AZIZ UNIVERSITAS SYIAH KUALA
KLINIK MITRA SEHAT
KLINIK NAYAKA HUSADA 01
RSUD SULTAN ABDUL AZIS SYAH PEUREULAK
KLINIK BINA ASSYIFA
KLINIK BERSALIN IBU ROS
KLINIK RAWAT INAP RIZKI YAYASAN NURUL A"LA
KLINIK BRANDEEH
PRAKTEK UMUM DR YUSMARDIATI
PRAKTEK DR KELUARGA DR. MUHAMMAD ANDI MARDIANSYAH
RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA SIGLI
KLINIK PRATAMA MAMI PELITA
PUSKESMAS SANGKUNUR
PUSKESMAS HUTA RAJA
PUSKESMAS HURABA
PUSKESMAS BATU HORPAK
PUSKESMAS MARANCAR UDIK
PUSKESMAS BATANG TORU
PUSKESMAS DANAU MARSABUT
PUSKESMAS PINTUPADANG
PUSKESMAS HANOPAN
PUSKESMAS SIMARPINGGAN
PUSKESMAS SIMANGAMBAT
PUSKESMAS SITINJAK
PUSKESMAS SIPAGIMBAR
PUSKESMAS PARGARUTAN
PUSKESMAS BIRU
KLINIK KASIH BUNDA
RSU DR FERDINAND LUMBANTOBING SIBOLGA
KLINIK PRATAMA KITA
PRAKTEK DR ANNI ROHANI SYAFII SAGALA
RS METTA MEDIKA PADANGSIDIMPUAN
RSUD GUNUNG TUA
KLINIK FATA HUSADA TAMORA
KLINIK FATA HUSADA AMPLAS
KLINIK PRATAMA RESTU IBU
RSU TRIANDA
RSU MITRA MEDIKA BANDAR KLIPPA
RSU YOSHUA
KLINIK BERSAMA DR H EDI GUNAWAN, MARS
KLINIK CUT MEUTIA
KLINIK UMMI
RUMAH SAKIT UMUM METHODIST SUSANNA WESLEY
KLINIK PERMATA BUNDA
KLINIK GABRIEL MEDICAL CENTRE
PRAKTEK DOKTER PITRA PRANA SUSILA
PUSKESMAS PAMAR ACEH TENGAH
PUSKESMAS KETAPANG ACEH TENGAH
PUSKESMAS KEKUYANG ACEH TENGAH
PUSKESMAS BINTANG ACEH TENGAH
PUSKESMAS CELALA ACEH TENGAH
PUSKESMAS KETOL ACEH TENGAH
PUSKESMAS SILIH NARA ACEH TENGAH
PUSKESMAS JAGONG JEGET ACEH TENGAH
PUSKESMAS LINGE ACEH TENGAH
PUSKESMAS BIES ACEH TENGAH
PUSKESMAS PEGASING ACEH TENGAH
PUSKESMAS KUTE PANANG
PUSKESMAS BEBESAN ACEH TENGAH
PUSKESMAS LUT TAWAR
PUSKESMAS ATU LINTANG
PUSKESMAS KEBAYAKAN ACEH TENGAH
KLINIK PRATAMA KEMALEMEN
KLINIK BALQIS
PUSKESMAS SINGA
PUSKESMAS DOLAT RAYAT
PUSKESMAS NAMAN
PUSKESMAS KORPRI
PUSKESMAS MARDINGDING
PUSKESMAS LAUBALENG
PUSKESMAS JUHAR
PUSKESMAS TIGABINANGA
PUSKESMAS MUNTE
PUSKESMAS KUTABULUH
PUSKESMAS TIGANDERKET
PUSKESMAS MEREK
PUSKESMAS BARUSJAHE
PUSKESMAS TIGAPANAH
PUSKESMAS BERASTAGI
PUSKESMAS KABANJAHE
KLINIK NATAMA
PUSKESMAS SEMULA JADI
PUSKESMAS DATUK BANDAR
PUSKESMAS MAYOR UMAR DAMANIK
PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
PUSKESMAS SIPORI-PORI
PUSKESMAS TELUK NIBUNG
RSU NATAMA TEBING TINGGI
RUMAH SAKIT UMUM PERMATA BUNDA
PUSKESMAS RUSIP ANTARA ACEH TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM RIDOS
KLINIK DR CHIK
PUSKESMAS CINTA MAJU GAYO LUES
RUMAH SAKIT UMUM ANANDA PUTRI MEDAN
KLINIK UTAMA MEDAN MEDICAL CENTER
KLINIK UTAMA MEDICA
RUMAH SAKIT SUFINA AZIZ
KLINIK CITRA
RUMAH SAKIT UMUM SINAR HUSNI
KLINIK PRATAMA HAJI
KLINIK SAHABAT
KLINIK SAHABAT
KLINIK SEHAT
PUSKESMAS GUMPANG
PUSKESMAS DABUN GELANG
PUSKESMAS RIKIT GAIB
PUSKESMAS PINTU RIME
PUSKESMAS REREBE
PUSKESMAS BLANGJERANGO
PUSKESMAS PINING
PUSKESMAS KENYARAN
PUSKESMAS TERANGUN
PUSKESMAS KUTAPANJANG
PUSKESMAS BLANG KEJEREN
KLINIK SUMBER SEHAT
PUSKESMAS SEI PENGGANTUNGAN
PUSKESMAS GUNUNG SELAMAT
PUSKESMAS TANJUNG HALOBAN
PUSKESMAS PERLAYUAN
PUSKESMAS KOTA RANTAU PRAPAT
PUSKESMAS LINGGA TIGA
PUSKESMAS SIGAMBAL
PUSKESMAS SEI BEROMBANG
PUSKESMAS LABUHAN BILIK
PUSKESMAS TELUK SENTOSA
PUSKESMAS NEGERI LAMA
PUSKESMAS JANJI
PUSKESMAS PANGKATAN
RSU MALAHAYATI BIREUEN
KLINIK MANDIRI BERSAMA
PUSKESMAS NAGA TIMBUL
PUSKESMAS GURGUR PARDOMUAN
PUSKESMAS UNING SI GUR GUR
PUSKESMAS TANOH ALAS
PUSKESMAS LAWE PERBUNGA
PUSKESMAS LAWE SIGALA GALA
PUSKESMAS BIAK MULI
PUSKESMAS LAWE DUA
PUSKESMAS LAWE SUMUR
PUSKESMAS NGKERAN
PUSKESMAS DELENG POKHISON
PUSKESMAS LEUSER
PUSKESMAS JAMBUR LAK LAK
PUSKESMAS MAMAS
PUSKESMAS NATAM
PUSKESMAS KUTAMBARU
PUSKESMAS KOTA KUTACANE
PRAKTEK DOKTER RONALD PARLINDUNGAN SITORUS (PAGURAWAN)
PRAKTEK DOKTER RONALD PARLINDUNGAN SITORUS (MEDANG DERAS)
KLINIK PRATAMA ARDOI
KLINIK AZKIA
RUMAH SAKIT UMUM BANDUNG
PUSKESMAS GONTING MALAHA
PUSKESMAS PULO BANDRING
PUSKESMAS SILO LAUT
PUSKESMAS RAHUNING
PUSKESMAS SEI KEPAYANG TIMUR
PUSKESMAS AIR TELUK KIRI
PUSKESMAS OFA PADANG MAHONDANG
PUSKESMAS BINJAI SERBANGAN
PUSKESMAS TINGGI RAJA
PUSKESMAS AEK LEDONG
PUSKESMAS AIR BATU
PUSKESMAS SEI DADAP
PUSKESMAS AEK LOBA
PUSKESMAS AEK SONGSONGAN
PUSKESMAS BAGAN ASAHAN
PUSKESMAS SEI APUNG
PUSKESMAS SEI KEPAYANG BARAT
PUSKESMAS PULAU RAKYAT
PUSKESMAS GAMBIR BARU
PUSKESMAS BP. MANDOGE
PUSKESMAS SEI KEPAYANG INDUK
PUSKESMAS PRAPAT JANJI
PUSKESMAS HESSA AIR GENTING
PUSKESMAS SETIA JANJI
PUSKESMAS RAWANG PASAR IV
BLK UPT LATIHAN KERJA PEMATANGSIANTAR
KLINIK PRATAMA BANDUNG
KLINIK DOKTER MUSTAKIM, M.KES,SPAK
RS CHEVANI TEBING TINGGI
DR. DIKY HARDIANSYAH
KLINIK PRATIWI MEDICAL CENTER
KLINIK MUDA CHIK
PUSKESMAS TANJUNG LEIDONG
PUSKESMAS TANJUNG PASIR
PUSKESMAS SONOMARTANI
PUSKESMAS SIMANGALAM
PUSKESMAS SIMONIS
PUSKESMAS LONDUT
PUSKESMAS MARBAU
PUSKESMAS KUALA BANGKA
PUSKESMAS KAMPUNG MASJID
PUSKESMAS KAMPUNG PAJAK
PUSKESMAS GUNTING SAGA
PUSKESMAS BATU TUNGGAL
PUSKESMAS BANDAR DURIAN
PUSKESMAS BELONGKUT
PUSKESMAS AEK KOTA BATU
PUSKESMAS AEK KANOPAN
PUSKESMAS AEK KORSIK
RUMAH SAKIT KHUSUS MATA SMEC
PUSKESMAS AEK GODANG
PUSKESMAS SIMUNDOL
PUSKESMAS PORTIBI
PUSKESMAS PASAR MATANGGOR
PUSKESMAS HUTAIMBARU
PUSKESMAS GUNUG TUA
PUSKESMAS NAPAGADUNG LAUT
PUSKESMAS BATANG PANE II
PUSKESMAS LANGKIMAT
PUSKESMAS PANGKIRKIRAN
PUSKESMAS SIBIO BIO
PUSKESMAS KOSIK PUTIH
PUSKESMAS ULOK TANO
PUSKESMAS NAGASARIBU
PUSKESMAS SIPIONGOT
PUSKESMAS BATU GANA
PUSKESMAS SIUNGGAM
KLINIK RAIFAN
KLINIK ADVENT
RS GRAHA BUNDA
KLINIK DR. SYARBAINI, M.KES
PUSKESMAS TIGA RUNGGU
PUSKESMAS MARUBUN JAYA
PUSKESMAS PARBUTARAN
PUSKESMAS BUNTU TURUNAN
PUSKESMAS BANDAR SIANTAR
PUSKESMAS BAH BOLON
PUSKESMAS BANDAR TINGGI
PUSKESMAS MARIHAT BANDAR
PUSKESMAS CINGKES
PUSKESMAS RAMBUNG MERAH
PUSKESMAS SINASIH
PUSKESMAS BAH TONANG
PUSKESMAS PAMATANG RAYA
PUSKESMAS JAWA MARAJA
PUSKESMAS SARAN PADANG
PUSKESMAS TANAH JAWA
PUSKESMAS TIGA BALATA
PUSKESMAS RAJA MALIGAS
PUSKESMAS SIDAMANIK
PUSKESMAS HARANGGAOL
PUSKESMAS PERDAGANGAN
PUSKESMAS TIGA DOLOK
PUSKESMAS PAMATANG SILIMAHUTA
PUSKESMAS SERBELAWAN
PUSKESMAS PEMATANG BANDAR
PUSKESMAS SARIMATONDANG
PUSKESMAS BOSAR MALIGAS
PUSKESMAS SIPINTU ANGIN
PUSKESMAS PANOMBEIAN PANE
PUSKESMAS SILAU MALAHA
PUSKESMAS NEGERI DOLOK
PUSKESMAS SINDAR RAYA
PUSKESMAS PARAPAT
PUSKESMAS BANGUN
PUSKESMAS TAPIAN DOLOK
PUSKESMAS KERASAAN
PUSKESMAS HUTA BAYU
PUSKESMAS GUNUNG MALIGAS
PUSKESMAS BANDAR HULUAN
PUSKESMAS DARUSSALAM
PUSKESMAS DARUSSALAM
RSU JEUMPA HOSPITAL
PUSKESMAS HATONDUHAN
PUSKESMAS SARIBU DOLOK
PUSKESMAS UJUNG PADANG
PUSKESMAS PANEI TONGAH
PUSKESMAS BATU ANAM
PUSKESMAS BANDAR MASILAM
KLINIK PRATAMA CITRA
KLINIK PRATAMA LESTARI
KLINIK SUWANDY
KLINIK ASIAN AGRI SEHAT AEK NABARA
KLINIK ASIAN AGRI SEHAT GUNUNG MELAYU
KLINIK ASIAN AGRI SEHAT NEGERI LAMA
KLINIK KASIH HUSADA
KLINIK PRATAMA SETIA BUDI
PUSKESMAS GUNUNG MERIAH
KLINIK PRATAMA MITRA BAKTI HUSADA
KLINIK PRATAMA UMMI
PUSKESMAS GUNUNG MERIAH
RSU MUFID
RSUD TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNUEN
RSU TELAGA BUNDA
KLINIK BUNDA PATIMAH
RSU WULAN WINDY
PUSKESMAS BANDAR SINEMBAH
PUSKESMAS HAH HASAN
PUSKESMAS JATI MAKMUR
PUSKESMAS KEBUN LADA
PUSKESMAS BINJAI KOTA
PUSKESMAS BINJAI ESTATE
KLINIK SPESIALIS ANUGERAH IBU
BP PERTAMEDIKA BRANDAN
KLINIK KURNIA MEGA MAS
RSU MINA PADI
PUSKESMAS KAMPUNG BARU
PUSKESMAS KAMPUNG BARU
PUSKESMAS IDI TUNONG
PUSKESMAS BROHOL
PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
PUSKESMAS TELUK KARANG
PUSKESMAS PABATU
PUSKESMAS RANTAU LABAN
PUSKESMAS SRI PADANG
PUSKESMAS PASAR GAMBIR
PUSKESMAS SATRIA
KLINIK SEHATI MEDICA
PUSKESMAS UJUNG PADANG RASIAN
PUSKESMAS MANGGAMAT
PUSKESMAS LADANG TUHA
PUSKESMAS KLUET UTARA
PUSKESMAS LHOK BENGKUANG
PUSKESMAS TAPAK TUAN
PUSKESMAS LADANG RIMBA
PUSKESMAS TRUMON
PUSKESMAS SEUBADEH
PUSKESMAS SAWANG
PUSKESMAS BAKONGAN
PUSKESMAS KLUET SELATAN
PUSKESMAS DURIAN KAWAN
PUSKESMAS SAMADUA
PUSKESMAS MEUKEK
PUSKESMAS KEUDE GEUROBAK
PUSKESMAS DARUL IHSAN
PUSKESMAS PEUDAWA
PUSKESMAS IDI TIMUR
PUSKESMAS PEULAMAT
PUSKESMAS BLANG KEUJREN
PUSKESMAS KARANG BARU
PUSKESMAS KLUET TIMUR
PUSKESMAS DRIEN JALO
PUSKESMAS KUALA BA'U
PUSKESMAS KRUENG LUAS
PUSKESMAS BUKIT GADENG
PUSKESMAS KAMPONG PAYA
PUSKESMAS SEI BEJANGKAR
PUSKESMAS PANTEE BIDARI
PUSKESMAS MADAT
PUSKESMAS IDI RAYEUK
PUSKESMAS DARUL FALAH
PUSKESMAS SUNGAI RAYA
PUSKESMAS MATANG PUDENG
PUSKESMAS PEUREULAK BARAT
PUSKESMAS BIREM BAYEUN
PUSKESMAS PEUREULAK TIMUR
PUSKESMAS SIMPANG JERNIH
PUSKESMAS RANTO PEUREULAK
PUSKESMAS LOKOP
PUSKESMAS PERKEBUNAN INTI
PUSKESMAS RANTAU SELAMAT
PUSKESMAS NURUSSALAM
PUSKESMAS SIMPANG ULIM
PUSKESMAS ALUE IE MIRAH
RSU HIDAYAH
RSU PUTRI BIDADARI
PUSKESMAS KARTINI
PUSKESMAS BP NAULI
PUSKESMAS BAH BIAK
PUSKESMAS MARTIMBANG
PUSKESMAS AEK NAULI
PUSKESMAS RAYA
PUSKESMAS KARO
PUSKESMAS BAH KAPUL
PUSKESMAS SINGOSARI
PUSKESMAS RAMI
PUSKESMAS MARTOBA
PUSKESMAS SIMARIMBUN
PUSKESMAS KAHEAN
PUSKESMAS KESATRIA
PUSKESMAS TOMUAN
PUSKESMAS PARDAMEAN
PUSKESMAS GURILLA
PUSKESMAS BANE
PUSKESMAS PARSOBURAN
PUSKESMAS PANTAI CERMIN
PUSKESMAS PEGAJAHAN
PUSKESMAS MELATI
PUSKESMAS SIALANG BUAH
PUSKESMAS DESA PON
PUSKESMAS PANGKALAN BUDIMAN
PUSKESMAS SEI RAMPAH
PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
PUSKESMAS BANDAR KHALIFAH
PUSKESMAS TEBING SYAHBANDAR
PUSKESMAS PAYALOMBANG
PUSKESMAS NAGA KESIANGAN
PUSKESMAS DOLOK MERAWAN
PUSKESMAS SIPISPIS
PUSKESMAS KUALA BALI
PUSKESMAS DOLOK MASIHUL
PUSKESMAS BINTANG BAYU
PUSKESMAS SILINDA
PUSKESMAS KOTARIH
RSUD DR DJASAMEN SARAGIH
RUMAH SAKIT MATA SIANTAR
RS HADI HUSADA
RSUD DOLOK SANGGUL
PUSKESMAS LABUHAN HAJI
PUSKESMAS MANDALA
PUSKESMAS LEMBAH SABIL
PUSKESMAS LHANG
PUSKESMAS ALUE PISANG
PUSKESMAS TANGAN-TANGAN
PUSKESMAS MANGGENG
PUSKESMAS ALUE SUNGAI PINANG
PUSKESMAS BLANG PIDIE
PUSKESMAS SANGKALAN
PUSKESMAS SUSOH
PUSKESMAS BABAH ROT
PUSKESMAS KUALA BATEE
PUSKESMAS IE MIRAH
PUSKESMAS BINEH KRUENG
PUSKESMAS MERANTI
PUSKESMAS MERDEKA
PUSKESMAS BATEE
PUSKESMAS PIDIE
PUSKESMAS KOTA SIGLI
PUSKESMA KEMBANG TANJONG
PUSKESMAS PEUKAN BARO
PUSKESMAS INDRAJAYA
PUSKESMAS GRONG- GRONG
PUSKESMAS REUBEE
PUSKESMAS DELIMA
PUSKESMAS PADANG TIJI
PUSKESMAS MILA
PUSKESMAS SAKTI
PUSKESMAS TITEUE
PUSKESMAS KEUMALA
PUSKESMAS TANGSE
PUSKESMAS TIRO
PUSKESMAS MUTIARA BARAT
PUSKESMAS UJONG RIMBA
PUSKESMAS MUARA TIGA
PUSKESMAS GLUMPANG BARO
PUSKESMAS TEUPIN RAYA
PUSKESMAS GLUMPANG TIGA
PUSKESMAS MANE
PUSKESMAS GEUMPANG
KLINIK 24 JAM ASY-SYIFA'
KLINIK NUR SYIFA
RSUD DR HUSNI THAMRIN NATAL
KLINIK DR MESRA RIANA LUBIS
KLINIK DR RIDHA FAUZIAH NASUTION
RSIA CEMPAKA AZ-ZAHRA
KLINIK NANDA LHOKSEUMAWE
PUSKESMAS MUTIARA
PUSKESMAS MUTIARA
RUMAH SAKIT PERTAMEDIKA UMMI ROSNATI
PRAKTIK UMUM DR. RAHMAT SURYADI, MPH
KLINIK AMANDA
KLINIK PRATAMA CANTIKA
RSUD DR. H. KUMPULAN PANE
PUSKESMAS PAGAR JATI
RUMAH SAKIT HARAPAN
PUSKESMAS KUTA TINGGI
PUSKESMAS SIMPANG KANAN
PUSKESMAS KUALA BARU
PUSKESMAS SINGKIL
PUSKESMAS SINGKOHOR
PUSKESMAS SURO
PUSKESMAS DANAU PARIS
PUSKESMAS SINGKIL UTARA
PUSKESMAS PULAU BANYAK
PUSKESMAS PULAU BANYAK BARAT
PUSKESMAS KUTA BAHARU
BINA SEHAT ORTHOTICS DAN PROSTHETICS
PRAKTEK DOKTER SARIFIN USMAN KOMBIH
PUSKESMAS KUALA MAKMUR
PUSKESMAS TEUPAH BARAT
PUSKESMAS TELUK DALAM
PUSKESMAS ALAFAN
PUSKESMAS SIMEULUE BARAT
PUSKESMAS SALANG
PUSKESMAS SIMEULUE TENGAH
PUSKESMAS TEUPAH SELATAN
PUSKESMAS SIMEULUE TIMUR
PUSKESMAS SANGGIRAN
PUSKESMAS SIMEULUE CUT
PUSKESMAS TEUPAH TENGAH
RSU BUNDA THAMRIN
PUSKESMAS PAYUNG
RSU PERMATA HATI
KLINIK PRATAMA ANATA KASIH
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
PRAKTEK DR. TRI SARI DHARMAYANTI
PUSKESMAS JONTOR
PUSKESMAS BAKAL BUAH
PUSKESMAS LONGKIP
PUSKESMAS SULTAN DAULAT
PUSKESMAS PENANGGALAN
PUSKESMAS RUNDING
KLINIK PRATAMA BERTHA
KLINIK PRATAMA DELIMA
KLINIK HJ. SULASTRI
RSUD MUYANG KUTE REDELONG
RSU CITRA MEDIKA
BALAI PENGOBATAN WIRA BHAKTI
PUSKESMAS PERBAUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
PUSKESMAS PASIE RAYA
PUSKESMAS TEUNOM
PUSKESMAS PERBAUNGAN
PUSKESMAS PANGA
PUSKESMAS KRUENG SABEE
KLINIK MADINAH
PUSKESMAS CALANG
PUSKESMAS LAGEUN
PUSKESMAS PATEK
PUSKESMAS LHOK KRUET
PUSKESMAS LAMNO
KLINIK AGUNG MULIA
KLINIK WULANDARI
PUSKESMAS INDRA JAYA
KLINIK TIARA MEDISTRA
RS THEOTOKOS
KLINIK MEURASI ANEUK GALONG
KLINIK MEURASI BATOH
POLIKLINIK GOHOR LAMA
POLIKLINIK TANJUNG KELILING
KLINIK PRATAMA ARAFAH
RSU TERE MARGARETH
KLINIK PRATAMA DENDANG TIRTA
RSUD TGK. CHIK DITIRO SIGLI
RSUD KABUPATEN NAGAN RAYA
KLINIK ANUGRAH
KLINIK PRATAMA INDOSEHAT
KLINIK HAMIDAH 2
KLINIK KURNIA SERASI
RSU SAKINAH LHOKSEUMAWE
KLINIK FLORENC
RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE
RUMAH SAKIT EFARINA ETAHAM BERASTAGI
RUMAH SAKIT UMUM LASMI KARTIKA
RSU CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA
DR SAID ALAM ZULFIKAR
RUMAH SAKIT UMUM HKBP BALIGE
KLINIK PRATAMA RIDHO
KLINIK ERNI
KLINIK AL-KHOIR
RUMAH SAKIT UMUM NURAINI
KLINIK K.S.U WASSALAM
KLINIK HABIB
RSU UNPRI TEBING TINGGI
RS COLUMBIA ASIA MEDAN
RSUD DJOELHAM BINJAI
RS RACHMAD INSANI
KLINIK MELATI
PRAKTEK UMUM DR. FERDIAN SUBHAN
RSU ELPI AL AZIS
KLINIK AIDO MARSADA
KLINIK PUTRA JAYA
PRAKTEK UMUM DR. RIZA FAHMI
RUMAH SAKIT BIREUEN MEDICAL CENTRE (BMC)
BLUD RUMAH SAKIT JIWA ACEH
KLINIK PRATAMA PRIMA MELATI
RS SURYA
OLASVI HEALTH AND CARE
KLINIK PRATAMA PABERNA
KLINIK PRATAMA ANUGERAH
KLINIK PRATAMA SUNARTIK
RS PERTAMINA P. BRANDAN
KLINIK QYTA MEDIKA
RUMAH SAKIT METHODIST MEDAN
RSU RATU MAS
RSUD PADANGSIDIMPUAN
KLINIK BAITU SSYIFA
RSUD ACEH TAMIANG
MURNI TEGUH MEMORIAL HOSPITAL
RSUD TANJUNG PURA
UPT LOKA LATIHAN KERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH
BALAI BESAR LATIHAN KERJA INDUSTRI MEDAN
RUMAH SAKIT PMI ACEH UTARA
RSU ARTHA MEDICA BINJAI
RSU LATERSIA
RSU BIDADARI
UPTD BLK BIREUN
UPTD BLK KOTA SUBUSSALAM
UPTD BLK ACEH UTARA
UPTD BLK TAPAKTUAN
BLK UKM DINSOS ACEH TIMUR
UPTD BLK BENER MEURIAH
UPTD BLK MARITIM KOTA SABANG
UPTD BLK MEULABOH
BBLKI BANDA ACEH
RSUD ZAINOEL ABIDIN
PUSKESMAS RAMBUNG
KLINIK PRATAMA DOA IBU
KLINIK PRATAMA HARAPAN SEHAT SEJAHTERA
KLINIK PRATAMA MEDAN DELI INDONESIA
PUSKESMAS RAMBUNG
RS SILOAM DHIRGA SURYA MEDAN
PUSKESMAS SAYUR MATINGGI
RUMAH SAKIT SETIABUDI
KLINIK PUJA
KLINIK ABIZA
KLINIK RAIHAN
RSUD DATU BERU KABUPATEN ACEH TENGAH
PUSKESMAS SAYUR MATINGGI
RS SRI PAMELA
RS MORAWA UTAMA
PUSKESMAS SIDODADI
KLINIK MITRA MEDISTRA
KLINIK PRATAMA SEHAT SEHATI
RSUD MEURAXA
RSU FULL BETHESDA
BALAI PENGOBATAN HOMBING
RSU AVICENNA
KLINIK PRATAMA ESSIVA
KLINIK PRATAMA MARS
PUSKESMAS MEDAN DELI
RSUD TEUNGKU PEUKAN
PUSKESMAS DARUL IMARAH
PUSKESMAS INGIN JAYA
KLINIK VITA MEDISTRA
PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
RUMAH SAKIT IBNU SINA
BP HARAPAN BUNDA 1
RSUD PANYABUNGAN
RSUD KABUPATEN BATU BARA
RUMKIIT BHAYANGKARA
KLINIK KESUMA BANGSA
BPS SARANA
KLINIK DANDY
PUSKESMAS PETATAL
PUSKESMAS SEI MENCIRIM
PUSKESMAS SIMPANG KIRI
PRAKTEK DOKTER SRI WAHYUNI
PUSKESMAS SIMPANG KIRI
KLINIK BERSAMA
PUSKESMAS KRUENG BARONA JAYA
PUSKESMAS LAYUNG ACEH BARAT
PUSKEMAS SEULIMUM
PUSKESMAS LHOONG
PUSKESMAS RANTAU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
PUSKESMAS SIMPANG TIGA
PUSKESMAS SIMALINGKAR
KLINIK AINON
PUSKESMAS KEDAI DURIAN
RSU CUT NYAK DHIEN
KLINIK PRATAMA PAKAM
PUSKESMAS SUKARAYA
RUMAH SAKIT UMUM UMMI
PUSKESMAS TALUN KENAS
KLINIK DR. IRVAN DALIMUNTHE
KLINIK ARDIFARMA JAYA
PUSKESMAS BATANG KUIS
PUSKESMAS SEI SEMAYANG
PUSKESMAS NAMORAMBE
PUSKESMAS DALU SEPULUH
RSU WIRA HUSADA
PUSKESMAS PANCUR BATU
PUSKESMAS COT KUTA
PUSKESMAS ALUE BILIE
PUSKESMAS JEURAM
KLINIK AVIATI 3
KLINIK AZIZZI GATOT SUBROTO
RUMAH SAKIT TINGKAT IV IM 07.02 MEULABOH
PUSKESMAS SIMPANG TIGA
KLINIK MUTIARA DISKI
RUMAH SAKIT UMUM BUNDA LHOKSEUMAWE
PUSKESMAS SUKA MAKMUR
PUSKESMAS SUKA MAKMUR
KLINIK HAJI MEDAN PANCING
PUSKESMAS LANGSA BARAT
PUSKESMAS LANGSA KOTA
PUSKESMAS SIMPANG DOLOK
PUSKESMAS SEI SUKA
PUSKESMAS LABUHAN RUKU
PUSKESMAS KENANGAN
RS PATAR ASIH
KLINIK PERMATA IBU
PUSKESMAS GALANG
PUSKESMAS BANGUN PURBA
PUSKESMAS TIGA JUHAR
PUSKESMAS KUTA MALAKA
PUSKESMAS SUKAMAKMUR
PUSKESMAS PULO ACEH
PUSKESMAS LAMPISANG
KLINIK RIZKY
PUSKESMAS IE ALANG
PUSKESMAS INDRAPURI
PUSKESMAS SEI AGUL
PUSKESMAS PB SERING
PUSKESMAS TUNTUNGAN
PUSKESMAS KOTA MATSUM
RSU SEMBIRING DELI TUA
PUSKESMAS LABUHAN DELI
RSU PRIMA HUSADA CIPTA MEDAN
PUSKESMAS BEUTONG
PRAKTEK DOKTER DIAN ASPASIA LIMBONG
PUSKESMAS PANTE CEUREUMEN
RS CITRA HUSADA SIGLI
KLINIK TUTUN SEHATI
RSU HERNA
KLINIK SERASI
KLINIK BINA SEJAHTERA
KLINIK MILLENIUM
PUSKESMAS SUKARAME
RSUD KAB. ACEH BESAR
KLINIK ADISMA HUSADA TEMBUNG
RS. UMUM DAERAH KOTA SABANG
PUSKESMAS TANJUNG TIRAM
PUSKESMAS KEDAI SIANAM
PUSKESMAS SEI BALAI
KLINIK PRATAMA MANNA
PUSKESMAS PAGAR MERBAU
RSU SWASTA MONTELLA MEULABOH
PUSKESMAS SIBOLANGIT
KLINIK JEUMPA MEDICA
KLINIK BINA HUSADA
KLINIK RIDHO
PUSKESMAS PEUKAN BADA
KLINIK KULON PROGO
PUSKESMAS SENTOSA BARU
PUSKESMAS MEDAN AREA SELATAN
PUSKESMAS BANDA MULIA
KLINIK HUSADA LHOKSUKON
RSUD TUAN RONDAHAIM
PUSKESMAS PASAR MERAH
PUSKESMAS MEDAN POLONIA
PUSKESMAS GLUGUR DARAT
PUSKESMAS BINJAI
PUSKESMAS BANDAR BARU
PUSKESMAS KUTALIMBARU
PUSKESMAS HAMPARAN PERAK
PUSKESMAS PATUMBAK
PUSKESMAS TANGKEH
PUSKESMAS SUKA MULIA
PRAKTEK DR ASRIAL
RS MARTHA FRISKA MULTATULI
PUSKESMAS MEUTULANG ACEH BARAT
PUSKESMAS LANGSA LAMA
RSUD CUT NYAK DHIEN MEULABOH
RS ISLAM MALAHAYATI
RSU MATERNA
KLINIK ESTOMIHI
RS ESTOMIHI
PUSKESMAS LANGSA BARO
KLINIK ATHARI
PUSKESMAS LIMA PULUH
RSU PERMATA MADINA PANYABUNGAN
PUSKESMAS KOTA DATAR
KLINIK ANANDA FAMILY
KLINIK AKSARA
KLINIK GRIYA MEDICAL CENTER
KLINIK PUTERI KEMBAR
PUSKESMAS PIYEUNG
PUSKESMAS COT SEUMEREUNG ACEH BARAT
PUSKESMAS SERUWAY
PUSKESMAS KUTA COTGLIE
RSU SARI MUTIARA LUBUK PAKAM
PUSKEMAS LHOKNGA
PUSKESMAS TITI PAPAN
PUSKESMAS JOHAN PAHLAWAN ACEH BARAT
KLINIK PUTRI PARAPAT
PUSKESMAS PADANG BULAN
PUSKESMAS PB SELAYANG II
PUSKESMAS BROMO
PUSKESMAS PEKAN LABUHAN
PUSKESMAS PANTAI LABU
RS MARTHA FRISKA
PUSKESMAS SIMPANG JAYA
PUSKESMAS BEUTONG ATEUH
PUSKESMAS PEUREUMUE ACEH BARAT
PUSKESMAS PIR BATEE PUTEH ACEH BARAT
RSU MITRA MEDIKA
KLINIK PRATAMA MORAWA
RSU DR.GL TOBING PTPN II
KLINIK AZIZZI SUMARSONO
BP HARAPAN BUNDA 3
PUSKESMAS TANAH TINGGI
KLINIK HELVETIA III
KLINIK AZIZI
PUSKESMAS PAGURAWAN
PUSKESMAS LALANG
RS ADVENT MEDAN
PUSKESMAS KARANG ANYER
RSU MELATI PERBAUNGAN
PUSKESMAS BIRU-BIRU
RSUD TEUKU UMAR
KLINIK MADANI
PIUSKESMAS MONTASIK
PUSKESMAS MESJID RAYA
CEMPAKA LIMA
PUSKESMAS LAMTEUBA
PUSKESMAS SAPTA JAYA
PUSKESMAS TEGAL SARI
PUSKESMAS PULO BRAYAN
PUSKESMAS SUAK RIBEE ACEH BARAT
RSUD ACEH SINGKIL
PUSKESMAS AMPLAS
KLINIK PRATAMA KULON PROGO BANGUN SARI
PUSKESMAS SIMPANG LIMUN
PUSKESMAS MEDAN LABUHAN
RUMAH SAKIT IMELDA
PUSKESMAS PETUMBUKAN
RSUD SIBUHUAN
BPS SARTIKA
PUSKESMAS ALUE RAMBOT
KLINIK BUNDA
KLINIK PUTRI TANAH JAWA
RS BHAYANGKARA TK.III TEBING TINGGI
KLINIK MURNI
RSU BINA KASIH
BPS KURNIA SEHAT
KLINIK HAJI KRAKATAU
KLINIK ADISMA HUSADA DARUSSALAM
RUMAH SAKIT AVICENNA BIREUEN
BLUD RS IBU DAN ANAK ACEH
PUSKESMAS PEMATANG PANJANG
PUSKESMAS LAUTADOR
PUSKESMAS UJUNG KUBU
RS BHAYANGKARA MEDAN
RSU VINA ESTETICA
PUSKESMAS PAYA BAKONG
KLINIK GRAHA UMMI
KLINIK MEDICA
PRAKTEK DOKTER SRI PRIHATIN K N HARAHAP
DR. SYARIFAH RINA MARLINA
KLINIK LATIFAH
RSUD PANDAN
RSUD DR H YULIDDIN AWAY
PUSKESMAS MANYAK PAYED
PUSKESMAS KUTA BARO
PRAKTEK DOKTER SRI FARIDA LESTARI HUTAHAEAN
RSU SARI MUTIARA
PUSKESMAS TAMIANG HULU
RUMAH SAKIT TK II PUTRI HIJAU
PUSKESMAS HELVETIA
PUSKESMAS DESA LALANG
PUSKESMAS DELI TUA
PUSKESMAS BANDAR KHALIPAH
KLINIK DEWI SARTIKA
KLINIK KASIH
RSU PROF DR BOLONI
RSU HERNA MEDAN
RSU CUT MEUTIA
PUSKESMAS KAJEUNG ACEH BARAT
PUSKESMAS MEUREUBO ACEH BARAT
PUSKESMAS LANGSA TIMUR
KLINIK HAMIDAH
RSU TIGA BERSAUDARA
RUMAH SAKIT KASIH IBU
KLINIK RAKYAT
PUSKESMAS INDRAPURA
RSUD KOTA SUBULUSSALAM
KLINIK LHOKSEUMAWE HUSADA
KLINIK VINCA ROSEA TAKENGON
KLINIK PANDU
PUSKESMAS BLANG BINTANG
PUSKESMAS DARUL KAMAL
PUSKESMAS BAITUSSALAM
PUSKESMAS LEMBAH SEULAWAH
PUSKESMAS BENDAHARA
PUSKESMAS DRIEN RAMPAK ACEH BARAT
KLINIK VINCA ROSEA LHOKSEUMAWE
PUSKESMAS LEUPUNG
PUSKESMAS MARTUBUNG
PUSKESMAS KEJURUAN MUDA
RSUD KABUPATEN PIDIE JAYA
KLINIK SIWAH MEDIKA CENTER
RSU SWASTA HARAPAN SEHAT MEULABOH
PUSKESMAS SUKARAMAI
PUSKESMAS TELADAN
PUSKESMAS MEDAN JOHOR
RUMAH SAKIT UMUM BUNGA MELATI
PUSKESMAS GLUGUR KOTA
PUSKESMAS LUBUK PAKAM
PUSKESMAS TANJUNG REJO
PUSKESMAS ARAS KABU
KLINIK TIMUR JAYA
PRAKTEK DOKTER YUDIKA KRISTIANA
PUSKESMAS PEMATANG JOHAR
BPS VITA SERASI
PUSKESMAS PADANG PANJANG
PUSKESMAS UTEUN PULO
PUSKESMAS LUENG KEUBEU JAGAT
PUSKESMAS KUALA TADU
KLINIK MUTIARA KOTA BANGUN
KLINIK AVIATI 1
RSU METTA MEDIKA
KLINIK ADISMA MANDIRI
RSU MITRA SEJATI
BP HARAPAN BUNDA
MITRA KLINIK DR H AHYAR RANGKUTI
RSU ARUN LHOKSEUMAWE
BALAI PENGOBATAN DELIMA
KLINIK HELVETIA VIII
KLINIK SENYUM JAYA ABADI
KLINIK UMMI AISYAH
RS ROYAL PRIMA
KLINIK CEMPAKA LIMA MEULABOH
PUSKESMAS TANJUNG MORAWA
RUMAH SAKIT VITA INSANI
RSUD DELI SERDANG
PUSKESMAS KOTA JANTHO
PUSKESMAS SUNGAI IYU
PUSKESMAS LAMPUPOK
PUSKESMAS SEKERAK
PUSKESMAS DESA TERJUN
PUSKESMAS KOTA KUALA SIMPANG
KLINIK PRATAMA SARI MUTIARA TANDEM
RSU KELIAT
KLINIK KIMIA FARMA
PUSKESMAS RANTANG
PUSKESMAS MEDAN SUNGGAL
PUSKESMAS BESTARI
RSUD KOTA LANGSA
PUSKESMAS BELAWAN
PUSKESMAS DENAI
RS HARAPAN BUNDA
PUSKESMAS MULIOREJO
RSU PERMATA MADINA SIBUHUAN
KLINIK KELUARGA ASMAUL HUSNA
PUSKESMAS PADANG RUBEK
PUSKESMAS UJONG FATIHAH
RSUD SULTAN SULAIMAN
PUSKESMAS WOYLA ACEH BARAT
RS SETIO HUSODO
RS GRAND MEDISTRA
PT.PRIMA MEDICA NUSANTARA RS PABATU
PT.PRIMA MEDICA NUSANTARA RS LARAS
PT.PRIMA MEDICA NUSANTARA RS BALIMBINGAN
RSU MITRA SEHAT
ALAMAT_PPK
JALAN ISKANDAR MUDA NO.12 GAMPONG SEULUMPANG PAYONG KECAMATAN BLANG PIDIE KAB.ACEH BARAT DAYA
JL. SECANGGANG PSR.12 DESA SUKA MULIA NO. 155
JLN MEDAN KM 9,5 SINAKSAK KECAMATAN TAPIAN DOLOK
SIMPANG MAYANG PERDAGANGAN KEC. BANDAR KAB . SIMALUNGUN
JL SISINGAMANGARAJA NO. 11 KEL. HARJOSARI 1 KEC. MEDAN AMPLAS KOTA MEDAN
JL GATSU NO 79
JL. SEI SILAU TIMUR KEC. BUNTU PANE KAB ASAHAN
JL. GUNUNG KRAKATAU NO. 112
JLN MEDAN BANDA ACEH KM 10 GAMPONG BUKET MEUTUAH KEC LANGSA TIMUR
JALAN SISINGAMANGARAJA NO.107 GP. MULIA KEC. KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH
DUSUN III DESA SEI SUKA DERAS (KEBUN KOPI) KEC. SEI SUKA KAB. BATUBARA
JL. KEBUN RAJA GP. IE MASEN KEC. ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH
JL. LAKSAMANA MALAHAYATI KM. 8 GP. KAJHU KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR
JL.PLATINA RAYA NO.58 MEDAN
JL NGUMBAN SURBAKTI NO 100 TJ SARI
DSN XII LIMAU MANIS TJ MORAWA
JALAN SISINGAMANGARAJA NO 7 KM 4,5
JL SUDIRMAN DUSUN III CINTA RAKYAT
JL MEDAN- PANCUR BATU NO 29
JL GATOT SUBROTO KOMP TAPIAN MAS NO 6
JL DAHLIA KOMP DAHLIA INDAH NO 24 MEDAN PETISAH
JALAN BANDA ACEH- MEDAN GP. LAMBARO KEC. INGIN JAYA KAB. ACEH BESAR
JLN MEDAN BANDA ACEH GP KUTA BLANG KAB ACEH TIMUR
JL. ASRAMA / AMPERA II KELURAHAN SEI SIKAMBING C II KECAMATAN HELVETIA
JALAN NASIONAL KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN
JLN IR H. JUANDA KAMPUNG BUNDAR KEC KARANG BARU ACEH TAMIANG
DESA KEBUN TANAH TERBAN
JL. KUALA SIMPANG-LANGSA DESA SAPTA MARGA KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG
JALAN GAJAH MADA GAMPONG DRIEN RAMPAK KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT
JL.T.TUAN MEULABOH DESA BLANG TENGOH KEC KUALA KABUPATEN NAGAN RAYA
JL.GEUREUTEE JURONG II
JLN SIDOREJO DSN MULIA GP SIDOREJO KEC LANGSA LAMA
JLN PANGLIMA POLEM NO 64 KEL GAMPONG JAWA KEC LANGSA KOTA KOTA LANGSA
JL. YOS SUDARSO KM 13,6 NO. 19 A MEDAN MARTUBUNG
JL LILAWANGSA DUSUN ANALISA GP PAYA BUJOK TUNONG KECAMATAN LANGSA BARO
JL MEDAN NO.18 KM 4 P SIANTAR
DESA MATANG KECAMATAN JULOK
JL MEDAN - BANDA ACEH DESA GP KEUDE KECAMATAN DARUL AMAN
JL. MEDAN BANDA ACEH DESA ALUE NIBONG KECAMATAN PEUREULAK
JL.PEUNARON-LOKOP DESA PEUNARON BARU KECAMATAN PEUNARON
DESAGUNUNG INTAN, KEC. BARUMUN KAB. PADANG LAWAS
DESA GADING KEC. BARUMUN TENGAH KAB. PADANG LAWAS
DESA TANJUNG BOTUNG, KEC. BARUMUN KAB. PADANG LAWAS
DESA PADANG GARUGUR KEC. BARUMUN TENGAH KAB. PADANG LAWAS
DESA HURISTAK KEC. HURISTAK KAB. PADANG LAWAS
DESA SIADAM KEC. BATANG LUBU SUTAM KAB. PADANG LAWAS
DESA UJUNG BATU I KEC. HUTA RAJA TINGGI KAB. PADANG LAWAS
LK. IV KEL PASAR SIBUHUAN KEC BARUMUN KAB PADANG LAWAS
DESA UJUNG BATU III KEC. HUTA RAJA TINGGI KAB. PADANG LAWAS
DESA PADANG HASIOR LOMBANG KEC. BARUMUN TENGAH KAB. PADANG LAWAS
DESA HURAGI, KEC. HUTA RAJA TINGGI KAB. PADANG LAWAS
DESA UNTE RUDANG KEC. BARUMUN TENGAH KAB.PADANG LAWAS
DESA PARINGONAN KEC. ULU BARUMUN KAB. PADANG LAWAS
DESA SOSOPAN KECAMATAN SOSOPAN, KAB. PADANG LAWAS
DESA PASAR LATONG KEC. LUBUK BARUMUN KAB. PADANG LAWAS
DESA PASAR UJUNG BATU KEC. SOSA KAB. PADANG LAWAS
JL GATOT SUBROTO KM 8.8 NO 11 KP LALANG MEDAN
JL. MEDAN-BANDA ACEH GAMPONG BATUPHAT TIMUR
JLN MEDAN BANDA ACEH KM 375 IDI RAYEUK ACEH TIMUR
JL. T. NYAK ARIEF SP. INDISER GP. BARABUNG KEC. DARUSSALAM KAB. ACEH BESAR
JL. LINGKAR KAMPUS GAMPONG KOPELMA DARUSSALAM KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH
JL. KARTINI NO. 195 KECAMATAN KOTA KISARAN BARAT KABUPATEN ASAHAN
JL. MEDAN - BINJAI KM 11.5 DUSUN I DESA PUJI MULYO KEC. SUNGGAL
JLN MONISA 1 PEUREULAK
JLN TM BAHRUM DUSUN BAROH KP PAYA BUJOK TEUNGOH LANGSA BARAT
DUSUN TEUNGKU DIACEH DESA BUKIT PALA KEC RANTO PEUREULAK
JLN MEDAN BANDA ACEH KM 384 DUSUN KUTA DAYAH GP BEUSA SEBERANG KEC PEUREULAK BARAT
JLN MEDAN BANDA ACEH GAMPONG TANJUNG MINJEI KEC MADAT
JLN MEDAN BANDA ACEH GAMPONG KEUDE JURONG KEC NURUSSALAM
JLN MEDAN BANDA ACEH DUSUN TANJUNG MULIA DESA MATANG SEULEUMAK KEC NURUSSALAM
JL LINGKAR KEUNIRE NO. 21-24 SIGLI
JL PERTAHANAN GG PELITA NO 24
KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR
KELURAHAN HUTA RAJA KECAMATAN MUARA BATANG TORU
DESA HURABA KECAMATAN ANGKOLA TIMUR
DESA BTU HORPAK KECAMATAN SAYUR MATINGGI
DESA MARANCAR KECAMATAN MARANCAR
KELURAHAN WEK KECAMATAN BATANG TORU
KELURAHAN PASAR SIPIROK KECAMATAN SIPIROK
KELURAHAN PINTU PADANG II KECAMATAN BATANG ANGKOLA
KELURAHAN ARSE NAULI KECAMATAN ARSE
KELURAHAN SIMARPINGGAN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN
DESA PASAR SIMANGAMBAT KECAMATAN SAIPAR DOLOK HOLE
KELURAHAN SITINJAK KECAMATAN ANGKOLA BARAT
KELURAHAN PASAR SIPAGIMBAR KECAMATAN SAIPAR DOLOK HOLE
KELURAHAN PASAR PARGARUTAN KECAMATAN ANGKOLA TIMUR
DESA BIRU KECAMATAN AEK BILAH
JL SM RAJA NO 80 PADANGSIDIMPUAN
JL. DR. FL TOBING NO 35 KOTA BERINGIN KOTA SIBOLGA
JL. YOS SUDARSO KM 17,5 PEKAN LABUHAN MEDAN
JL. IMAM BONJOL NO 20 B PADANGSISIMPUAN
JL. SM RAJA NO 113 KEL SITAMIANG KEC PADANGSIDIMPUAN SELATAN
JL. RAYA GUNUNG TUA BINANGA KM 6
JL. KEBUN SAYUR NO. 327 DUSUN I DESA LIMAU MANIS KEC. TANJUNG MORAWA KAB. DELI SERDANG
JL. AMPLAS RAYA KOMPLEK RUKO NO A 11 KOTA MEDAN
JL. KEBUN KOPI NO. 22 PASAR VI MARINDAL I KEC. PATUMBAK KAB. DELI SERDANG
JL. MEDAN-TEBING TINGGI KM 42,5 NO 752 B DESA PASAR BENGKEL KEC. PERBAUNGAN KAB. SERDANG BEDAGAI
JL. MEDAN-BATANG KUIS DUSUN XI EMPLASEMEN DESA BANDAR KLIPPA
JL. MEDAN LUBUK-PAKAM NO. 70 LUBUK PAKAM KAB. DELI SERDANG
JLN BANDA ACEH MEDAN KM 391 PEUREULAK ACEH TIMUR
JLN T RAJA HUSEN DUSUN BUKET ANTARA GP COT GIREK
JLN SUDIRMAN NO 12 GP DAULAT KEC LANGSA KOTA
JL HARMONIKA BARU PASAR 1 P BULAN
JLN BESAR SIMPANG KAWAT KM 13,8 DESA AIR TELUK KIRI KEC TELUK DALAM KAB ASAHAN
JL. DELIMA KEL. SENTANG KEC. KISARAN TIMUR KAB. ASAHAN
JL. SIPORI-PORI KEL. KAPIAS KEC. TELUK NIBUNG KOTA TANJUNG BALAI
ACEH TENGAH
ACEH TENGAH
ACEH TENGAH
JL. BINTANG SERULE KUALA I
JL. ANGKUP-BETUNG
JL. GLP PAYUNG-SIMPANG BALIK
JL. TAKENGON - BLANG MANCUNG
JL. TAKENGON - GEGARANG
JL. TAKENGON-BLANK KEJREN
JL. TAKENGON-ANGKUP
JL. TAKENGON - ISAQ
JL. RATAWALI - BLANG MANCUNG
JL. BEBESAN BLANG GELE
JL. PAHLAWAN BATU AFU
JL. MERAH MEGE - JAGONG
JL. ABDUL WAHAB KEBAYAKAN TAKEN
JL. PERJUANGAN DESA BATU PENJEMURAN KEC. NAMORAMBE
DUSUN PAYANIBUNG I DESA SEI BULUH TELUK MENGKUDU SERDANG BEDAGAI
DS SINGA KEC TIGAPANAH
JL BESAR BERASTAGI - MEDAN KEC DOLAT RAYAT
DS NAMAN KEC NAMAN TERAN
KOMP PERUM KORPRI
JL KOTA CANE KEC MARDINGDING
JL RENUN LAU BALENG KEC LAU BALENG
JL JUHAR TIGA BINANGA
JL KUTACANE KEC TIGABINANGA
JL TANJUNG BERINGIN KEC MUNTE
JL KUTABULUH KEC KUTABULUH
JL TIGANDERKET KEC TIGANDERKET
JL MEREK - SIDIKALANG NO 137 KEC MEREK
DS BARUS JAHE KEC BARUS JAHE
JL KABANJAHE - SIANTAR TIGAPANAH
JL VETERAN NO 34 BERASTAGI
JL SELAMET KETAREN KABANJAHE
JALAN CEMPAKA I NO. 44 TEBING TINGGI
JL.PUTRI MALU NO.3 KEL.SEMULA JADI
JL.H.ADLIN ADLIN KEL.GADING
JL.MAYOR UMAR DAMANIK KEL.PANTAI BURUNG
JL.KHAIRIL ANWAR KEL.TANJUNGBALAI KOTA.IV
JL.SEI CITARUM KEL.SUMBER SARI
JL.SIPORI-PORI KEL.KAPIAS PULAU BUAYA
JL.BAWAL KEL.PEMATANG PASIR
JALAN KARTINI NO. 32 A KOTA TEBING TINGGI
JL SISINGAMANGARAJA NO 7 MEDAN
JL. ANGKUP PAME
JL MENTENG VII NO 62
JLN MEDAN BANDA ACEH GP BAROE LANGSALAMA KOTA LANGSA
DESA UMELAH
JL JAMIN GINTING KM 11 NO 78
JL MULTATULI INDAH BLOK BB NO 56-57
JL LETJEND DJAMIN GINTING NO 194 ABCD
JL. KARYA BARU NO. 1 HELVETIA TIMUR
JL. PROF HM. YAMIN NO. 99 MEDAN
JL. VETERAN GG. UTAMA PASAR V HELVETIA
JL. BAKARAN BATU NO. 3 DESA TUMPATAN KEC. BERINGIN
JLN TITI GANTUNG LR JERUK NO 1 DUSUN DAMAI DESA SIDOREJO LANGSA LAMA
JLN ACCES ROAD INALUM NO.77 DSN 8 DESA BROHOL KEC SEI SUKA KAB BATUBARA
JLN RANTAU PEUREULAK SIMPANG TIGA GAMPONG BEUSA SEBERANG KECAMATAN PEUREULAK BARAT
JLN BLANGKEJEREN KUTACANE KEC PUTRI BETUNG
JLN BADAK-PINING DESA BADAK KEC DABUN GELANG
KECAMATAN RIKIT GAIB
JLN LOKOP SERBAJADI DESA PINTU RIME KEC PINING
KECAMATAN TERIPE JAYA
KECAMATAN BLANGJERANGO
KECAMATAN PINING
KECAMATAN PANTAN CUACA
DESA TERANGUN KEC TERANGUN
JLN H JAKA UJUNG TEPAYANG KEC KUTAPANJANG
JLN BLANGKEJEREN KUTAPANJANG KOTA BLANG KEJEREN
JALAN KAPTEN TANDEAN BLOK D 8 P SIANTAR
JL. BESAR SEI PENGGANTUNGAN KEC. PANAI HILIR
JL. LINTAS SUMATERA KEC. BILAH HULU
JL. BESAR TANJUNG HALOBAN KEC. BILAH HILIR
JL. BOLA KAKI NO.1, KEC. RANTAU UTARA
DS. LINGGA TIGA, KEC. RANTAU SELATAN
DS. LINGGA TIGA, KEC. RANTAU SELATAN
JL. PROF. HM YAMIN SH, KEC. RANTAU SELATAN
SEI BEROMBANG, KEC. PANAI HILIR
JL. KESEHATAN LABUHAN BILIK, KEC. PANAI TENGAH
DS. TELUK SENTOSA, KEC. PANAI HULU
NEGERI LAMA, KEC. BILAH HILIR
JL. LINTAS SUMATERA, KEC BILAH BARAT
JL. PROTOKOL, KEC. PANGKATAN
JL. MEDAN BANDA ACEH NO. 100 M GP BIREUEN MEUNASAH BLANG
GAMPONG PARANG IX KEC MATANG KULI ACEH UTARA
KEC LEUSER
DS PARDOMUAN I KEC BABUL MAKMUR
DS UNING SIGUR GUR KEC BABUL RAHMAD
KEC TANOH ALAS
JLN KUTACANE MEDAN KM 30 DS BAKTI KEC BABUL MAKMUR
JLN KUTACANE MEDAN KM 23,5 DESA LAWE SIGALA GALA KEC LAWE SIGALA GALA
JLN KUTACANE MEDAN DS BIAK MULI KEC BAMBEL
DS LAWE DUAKEC BUKIT TUSAM
JLN KELAPA GADING DS LAWE SUMUR KEC BABUL RAHMAD
DS NGKEREN KEC LAWE LAWAS
DS BERIRING NARU KEC DELENG POKHISEN
KEC LEUSER
JLN KUTACANE BLANGKEJEREN DS LAK LAK KEC KETAMBE
JLN PANGLIMA BEDUL DS MAMAS KEC DARUL HASANAH
JLN KUTACANE BLANGKEJEREN KM 10 DESA NATAM KEC BADAR
JLN KAMPUNG NANGKA DESA KUTAMBARU KEC LAWE BULAN
JLN ANANAS DS PULONAS KEC BABUSSALAM
JL. PANGLIMA MUDA KEL. PANGKALAN DODEK BARU KEC PAGURAWAN KAB. BATU BARA
DUSUN PEKAN DESA LALANG KEC MEDANG DERAS KAB. BATU BARA
JALAN KEBUN KOPI PASAR V MARINDAL KEC. PATUMBAK KAB. DELI SERDANG
JLN MEDAN BANDA ACEH TITI BARO IDI RAYEUK
JL MISTAR NO 39-43
KEL GONTING MALAHA
KEC PULO BANDRING
KEC SILO LAUT
KEC RAHUNING
KEC SEI KEPAYANG TIMUR
KEL AIR TELUK KIRI
KEL OFA PADANG MAHONDANG
KEL BINJAI SERBANGAN
KEL TINGGI RAJA
KEC AEK LEDONG
KEC AIR BATU
KEC SEI DADAP
KEL AEK LOBA
KEC AEK SONGSONGAN
KEL BAGAN ASAHAN
KEL SEI APUNG
KEC SEI KEPAYANG BARAT
KEC PULAU RAKYAT
KEL GAMBIR BARU
DESA BANDAR PASIR MANDOGE
KEL SEI KEPAYANG INDUK
KEL PRAPAT JANJI
DESA HESSA AIR GENTING
KEL SILAU MARAJA KEC SETIA JANJI
KEL RAWANG PASAR IV
JLN. H. ULAKMA SINAGA RAMBUNG MERAH KECAMATAN SIANTAR KAB. SIMALUNGUN
JL. JAMIN GINTING KM. 23 DESA TIANG LAYAR KEC. PANCUR BATU
JL. CUT NYAK DIEN KOTA LINTANG KUALA SIMPANG KAB.ACEH TAMIANG
JL. PROF. HM. YAMIN NO 17 LINGK. III KEL. TANJUNG MARULAK HILIR, KEC. RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI
JL MEDAN BANDA ACEH GAMPONG MANE TUNONG
JL MEDAN BANDA ACEH GAMPONG MATANG SAGOE
JL. MEDAN BANDA ACEH KEUDE BUNGKAIH
DESA TANJUNG LEIDONG
DESA TANJUNG PASIR
DESA SONOMARTANI
DESA SIMANGALAM
DESA SIMONIS
DESA LONDUT
DESA MARBAU
DESA KUALA BANGKA
DESA KAMPUNG MASJID
DESA KAMPUNG PAJAK
DESA GUNTING SAGA
DESA BATU TUNGGAL
DESA BANDAR DURIAN
DESA BELONGKUT
DESA AEK KOTA BATU
DESA AEK KANOPAN
DESA AEK KORSIK
JL ISKANDAR MUDA NO 278-280
DESA AEK GODANG KEC HULU SIHAPASA
DESA PASAR SIMUNDOL KEC DOLOK SIGOMPULON
DESA PORTIBI KEC PORTIBI
DESA MATANGGOR KEC BATANG ONANG
JL LINTAS GUNUNG TUA - LANGGA PAYUNG KM 25 HUTAIMBARU KEC HALONGONAN
JL VETERAN KEL PASAR GUNUNG TUA KEC PADANG BOLAK
DESA NAPAGADUNG LAUT KEC PADANG BOLAK
DESA BATANG PANE II KEC HALONGONAN
DESA LANGKIMAT KEC SIMANGAMBAT
DESA PENGIRKIRAN KEC HALONGONAN
DESA SIBIO BIO KEC DOLOK
DESA KOSIK PUTIH KEC SIMANGAMBAT
DESA ULOK TANO KEC SIMANGAMBAT
DESA NAGASARIBU KEC PADANG BOLAK
DESA PASAR SIPIONGOT KEC DOLOK
DESA BATU GANA KEC PADANG BOLAK
JL. LINTAS GUNUNG TUA KM 15 SIUNGGAM
JL.LINTAS SUMATERA UTARA LINGKUNGAN MARTOPOAN KEL LANGGAPAYUNG
JL .IMAM BONJOL 143 KEL AEK TAMPANG
JLN MEDAN BANDA ACEH BUKIT PALA IDI RAYEUK ACEH TIMUR
JLN A YANI NO 154 B GP JAWA KOTA LANGSA
DESA TIGA RUNGGU KEC.PURBA
MARUBUN JAYA KEC. TANAH JAWA
PARBUTARAN KEC. BOSAR MALIGAS
BUNTU TURUNAN KEC. HATONDUHAN
KECAMATAN GUNUNG MALELA
NAGORI BAH BOLON KECAMATAN RAYA
BANDAR TINGGI KEC. BANDAR MASILAM
KECAMATAN BANDAR
KEC. NEGERI DOLOK
RAMBUNG MERAH KECAMATAN SIANTAR
KECMATAN SILAU KAHEAN
KECAMATAN BAH TONANG
PEMATANG RAYA KEC. RAYA
DS JAWA M.B. JAMBI KEC. JAMBI
DS. SARAN PADANG KEC. DOLOK SILAU
DESA TANAH JAWA KEC. TANAH JAWA
DS TIGA BALATA KEC. JORLANG HATARAN
DS RAJA MALIGAS KEC. HUTA BAYU RAJA
DESA PEMATANG SIDAMANIK KEC. SIDAMANIK
DESA HARANGGAOL KEC. HARANGGAOL HORISON
PERDAGANGAN KEC. BANDAR
TIGA DOLOK KEC. DOLOK PANRIBUAN
KEC. SILIMAHUTA
SERBALAWAN KEC. DOLOK BATU NANGGAR
KEC. PEMATANG BANDAR
DESA TIGA BOLON KEC. SIDAMANIK
DS. BOSAR MALIGAS KEC. BOSAR MALIGAS
DESA SIPINTU ANGIN KEC. DOLOK PARDAMEAN
PANOMBEIAN KEC. PANOMBEIAN PANEI
SILAU MALAHA KEC. SIANTAR
DS NEGERI DOLOK KEC. SILAU KAHEAN
DS. SINDAR RAYA KEC. RAYA KAHEAN
KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON PARAPAT
BANGUN KAB. SIMALUNGUN
KEC. TAPIAN DOLOK
KERASAAN I KEC. PEMATANG BANDAR
HUTA BAYU KEC. HUTA BAYU RAJA
KEC. GUNUNG MALIGAS
KEC. BANDAR HULUAN
JL DARUSSALAM
JL. LAMBARO ANGAN, KEC. DARUSSALAM, KODE POS 23373
JL. BANDA ACEH-MEDAN KM 220 NO. 102 DUSUN TERATAI GAMPONG GEULANGGANG BARO
DESA HATONDUHAN KEC. HATONDUHAN
DESA SARIBU DOLOK KECAMATAN SILIMA KUTA
DS. UJUNG PADANG KEC. UJUNG PADANG
PANE TONGAH KEC. PANEI
KEC. SIANTAR
KEC. BANDAR MASILAM
JL SARI NO 20 DUSUN VI PASAR V DESA MARINDAL I KEC. PATUMBAK
KOMPLEK PERUMAHAN SRI GUNTING BLOK A-32
DUSUN SIMPANG BANDAR KEL SIMPANG KOPI KEC SEI SUKA
DESA S-2 AEK NABARA KEC.BILAH HULU KAB. LABUHANBATU
DSN VII DESA BATU ANAM KEC. RAHUNING
DESA SIDOMULYO PT. HARI SAWIT JAYA NEGERI LAMA KEC.BILAH HILIR KAB. LABUHANBATU
JLN. DI PANJAITAN NOMOR 136 B TARUTUNG
JL SETIA BUDI NO 379C
GUNUNG LAGAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH
JL JAMIN GINTING NO.266 PADANG BULAN
JL AMAL NO.70 MEDAN SUNGGAL
DESA GUNUNG MERIAH KEC. GUNUNG MERIAH
JL. PROF A. MAJID IBRAHIM NO. 62-66 SIGLI
JL. BANDA ACEH- MEDAN KM 125.5 KOTA MINI BEYREUNUEN KAB. PIDIE
JL PEUTUA BANTA NO. 7 DUSUN BALEE ARON GAMPONG BIREUEN MEUNASAH BLANG
JL. PASAR 6 ANDAN SARI KEL. TERJUN
JL. MARELAN RAYA NO. 17 A KEL. RENGAS PULAU
JL KEDONDONG BINJAI BARAT
JL HAH HASAN BINJAI BARAT
JL NIBUNG 1 BINJAI BARAT
JL PERINTIS KEMERDEKAAN BINJAI UTARA
JL MONGONSIDI BINJAI KOTA
JL SAMANHUDI BINJAI SELATAN
JL NIBUNG RAYA NO 28-24 MEDAN PETISAH
JL BESITANG GG BERSAMA LINGK V ALUR DUA
JL KAPTEN JUMHANA NO 75B MEDAN AREA
JLN. MEDAN KM. 10 NOMOR 82 SINAKSAK/BERINGIN PEMATANGSIANTAR
JL.DI.PANJAITAN KEL.TANJUNGBALAI KOTA.III
JL BRIG KATAMSO/PS SENIN
JL. KEUDEU GEURUEUBAK KEC IDI TUNONG
JL. LKMD 1 TEBING TINGGI
JL. YOS SUDARSO, TEBING TINGGI
JL. LETDA SUJONO, PINANG MANCUNG
JL. GATOT SUBROTO, PABATU
JL. BUKIT TEMPURUNG, TEBING TINGGI
JL. TAMAN MAKAM BAHAGIA
JL. SISINGAMANGARAJA, TEBING TINGGI
JL. T.I. BONJOL, TEBING TINGGI
JALAN NASIONAL MEULABOH TAPAK TUAN GAMPONG UJONG PATIHAH
KECAMATAN PASIE RAJA
MANGGAMAT KEC.KLUET TENGAH
LADANG TUHA KEC.PASIE RAJA
KOTA FAJAR KEC.KLUET UTARA
LHOK BENGKUANG KEC.TAPAK TUAN
AIR BERUDANG KEC.TAPAK TUAN
DESA LADANG RIMBA KEC.TRUMON TIMUR
KEUDE TRUMON KEC.TRUMON
SEUBADEH KEC.BAKONGAN TIMUR
DESA MELIGO KEC.SAWANG
KEUDE BAKONGAN KEC.BAKONGAN
SUAK BAKONG KECAMATAN KLUET SELATAN
DURIAN KAWAN KECAMATAN KLUET TIMUR
JILATANG KEC.SAMADUA
KOTA BARU KECAMATAN MEUKEK
IDI ALUE IE MIRAH PANTON RAYEUK M KE, BANDA ALAM
JLN PADANG PEUTUALI-KEUDE DUA KEC DARUL IHSAN
JLN MEDAN BANDA ACEH GAMPONG KEUDE KM 378 KECAMATAN PEUDAWA
JL MEDANBANDA ACEH SEUNEUBOK TEUNGOH KEC IDI TIMUR
KECAMATAN PEULAMAT
DESA KUTA TRIENG
KECAMATAN KARANG BARU
PAYA DAPUR
KECAMATAN DRIEN JALO
JALAN KOTA FAJAR
DESA KRUENG LUAS
DESA BUKIT GADENG
DESA KAMPONG PAYA
DSN VIII SEI BEJANGKAR
JLN TEUPIN BATE MEUNASAH TUNONG KECAMATAN PANTEE BIDARI
JLN PAYA NADEN-SIMPANG ULIM DESA MADAT
JLN SULTAN ISKANDAR MUDA MO 02 GP. JAWA KEC IDI RAYEUK
JLN GMPONG TUNONG ULEE GAJAH KEC DARUL FALAH
JLN MEDAN BANDA ACEH KM 26 KEC SUNGAI RAYA
JLN MEDAN-BANDA ACEH GAMPONG MATANG PUDENG KEC. PANTE BIDARI
JLN MEDAN-BANDA ACEH KEC PEUREULAK BARAT
JLN MEDAN-BANDA ACEH GP. KEUDE BIREM KEC BIREM BAYEUN
JLN MEDAN-BANDA ACEH DESA BABAH KRUENG KEC PEUREULAK TIMUR
GAMPONG SIMPANG JERNIH KEC SIMPANG JERNIH
JLN. LOKOP-KP. BESAR KEC RANTO PEUREULAK KAB. ACEH TIMUR
J;LN PEUNARON - BLANG KEJEREN KEC SERBAJADI KAB ACEH TIMUR
DUSUN ALMUJAHID GAMPONG SEUNEUBOK CINA KEC INDRA MAKMU KABUPATEN ACEH TIMUR
JLN MEDAN BANDA CEH
JLN ULEE ATEUNG KM 0,3 GAMPONG MATANG SEULIEUMAK KEC NURUSSALAM
JLN MEDAN BANDA ACEH KEC SIMPANG ULIM KABUPATEN ACEH TIMUR
JLN ALUE IE MIRAH-KUTA BINJEI KM 18
JL. MEDAN-DELI TUA KM 8.5 NO 55 DESA SUKA MAKMUR KEC. DELI TUA KAB. DELI SERDANG
JL STABAT TANJUNG PURA DUSUN DONDONG SEJATI
JLN. DAHLIA NO. I KEC. SIANTAR BARAT
JLN. MARIHAT BARIS KEC. SIANTAR MARIHAT
JLN. MANUNGGAL KARYA KEC. SIANTAR MARIHAT
JLN. TOBA I KEC. SIANTAR SELATAN
JLN. RICARDO SIAHAAN NO. 10 KEC. SIANTAR SELATAN
JLN. RAYA KEC. SIANTAR BARAT
JLN. PANE NO. 2 KEC. SIANTAR SELATAN
JLN. CADIKA KEC. SIANTAR SITALASARI
JLN. SINGOSARI NO. 16 KEC. SIANTAR BARAT
JLN. MEDAN KM.4,5
JLN. TB. SIMATUPANG NO. 117 KEC. SIANTAR UTARA
JLN. PARAPAT KEC. SIANTAR MARIHAT/JLN DI PANJAITAN SIMP.2
JLN. TUALANG NO. 28 SIANTAR UTARA
JLN.PDT. JUSTIN SIHOMBING NO. 196 KEC. SIANTAR TIMUR
JLN. REL MUNTIK KEC. SIANTAR TIMUR/JLN PATTIMURA UJUNG PEMATANGSIANTAR
JLN. MANGGA UJUNG KEC.SIANTAR MARIHAT
JLN. GURILLA SELATAN KEC. SIANTAR SITALASARI
JLN. NANGGAR SUASA NO.22 KEC. SIANTAR UTARA
JLN. PARSOBURAN NO. 22 KEC. SIANTAR MARIHAT
JL. MHT RIZAL NURDIN NO. 68 KEC. PANTAI CERMIN
JL. BESAR PEGAJAHAN KEC. PEGAJAHAN
DESA MELATI II PERBAUNGAN
DESA PASAR BARU KEC. TELUK MENGKUDU
JL. LINTAS DESA PON KM. 64 KEC. SEI BAMBAN
JL. MEDAN TEBING TINGGI KM. 61 SEI RAMPAH
DUSUN III DESA SEI REJO SEI RAMPAH
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 68 TANJUNG BERINGIN
JL. BESAR PAGURAWAN KEC. BANDAR KHALIFAH
JL. SOEKARNO HATTA GG. PENDIDIKAN TEBING SYAHBANDAR
JL. BESAR PAYALOMBANG KEC. TEBING TINGGI
DUSUN V DESA NAGA KESIANGAN KEC. TEBING TINGGI
DESA DOLOK MERAWAN KEC. DOLOK MERAWAN
DESA SERBA NANTI SIPISPIS
KUALA BALI KEC. SERBA JADI
JL. ISMAILIYAH LK. III PEKAN DOLOK MASIHUL
JL. UTAMA NO. 2 BINTANG BAYU
JL. PROPINSI DESA SUNGAI BUAYA KEC. SILINDA
JL. UTAMA KEC. KOTARIH
JLN SUTOMO NO 230 PEMATANGSIANTAR
JLN. KARTINI NO. 18 B-C PEMATANGSIANTAR
JLN JEND SUDIRMAN NO 26 KOTA TANJUNG BALAI
JLN RUMAH SAKIT UMUM NO.1 DOLOK SANGGUL
DESA MANGGIS HARAPAN
JL CUCAK RAWA TEGAL SARI MANDALA II
KECMATAN LEMBAH SABIL
DESA LHANG
KECAMATAN KUALA BATEE
KECAMATAN TANGAN-TANGAN
KECAMATAN MANGGENG
KECAMATAN BLANG PIDIE
DESA KUTA TUHA
DESA PALAK KERAMBIL
KECAMATAN SUSOH
KECAMATAN KUALA BATEE
KECAMATAN KUALA BATEE
JL DESA IE MIRAH KEC BABAH ROT
DESA BINEH KRUENG
KEC MERANTI
DS MERDEKA KEC MERDEKA
JL. KRUENG RAYA- TIBANG KM. 4.5 KEC. BATEE
JL. SIGLI- GAROT GAMPONG BARAT DS. GAMPONG BARAT KEC. PIDIE
JL. KESEHATAN NO. 02 KEC. KOTA SIGLI
JL. KEMBANG TANJONG KM. 12 KEC. KEMBANG TANJONG
JL. BANDA ACEH- MEDAN KM. 121 DS. LAMPOIH SAKA KEC. PEUKAN BARO
JL. CALEU- GAROT DS. ULEE BIRAH KEC. INDRAJAYA
JL. GRONG- GRONG- REUBEE NO 18 DS. GRONG- GRONG KEC. GRONG- GRONG
JL. RAJA HUSEIN NO. 41 KEC. DELIMA
JL. GP. AREE- MILA KP. AREE KEC. DELIMA
JL. BANDA ACEH-MEDAN KM 97 KEC. PADANG TIJI
JL. JABAL GHAFUR DS LAGANG KEC. MILA
JL. TANGSE NO 3 KOTA BAKTI KEC. SAKTI
JL. TANGSE BEURENUEN KEC, KEUMALA
JL. BEUREUNUEN- MEULABOH KM.12 KEC. KEUMALA
JL. BEUREUNUEN- MEULABOH KM. 46 KEC. TANGSE
JL. PINTU SATU KEC. TIRO
JL. BLANG MALU- DIDOH NO 3 KEC. MUTIARA TIMUR
JL. DAYAH BABUL MU'ARIF KEC. MUTIARA
JL. SIMPANG BEUTONG- LAWEUNG KEC. MUARA TIGA
JL. TGK. SYIK DI TRUENG CAPLI NO. 04 KEC. GLUMPANG BARO
JL. BANDA ACEH MEDAN KEC. GLUMPANG TIGA
JL. BANDA ACEH MEDAN KEC. GLUMPANG TIGA
JL. TANGSE- GEUMPANG KEC. MANE
JL. GEUMPANG-TUTUT KEC. GEUMPANG
JL. KL. YOS SUDARSO KM 12,8 NO. 61 MEDAN
JL. TUASAN NO. 95 KEL. SIDOREJO HILIR
JL MULTATULI NO 72 KEL PASAR II NATAL
DESA BANGUN SAROHA KEC FRANTO BAEK
JL SAWAH PEMBIBITAN AEK GALOGA KEC PANYABUNGAN
JALAN POCUT BAREN NO.33-40 GP. LAKSANA KEC. KUTA ALAM
JL. MEDAN BANDA ACEH NO. 56 CUNDA PANGGOI
KEL MUTIARA
JL. BANDA ACEH- MEDAN KM. 125.5 KEC. MUTIARA
JL. SEKOLAH NO.5 GP. ATEUK PAHLAWAN KEC. BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH
JL. PERDAGANGAN NO. 17
JL. KARANG SARI DESA PEGAJAHAN KEC. PEGAJAHAN
JL. PASAR I DUSUN I DESA SIDOMULYO KEC. SIBIRU-BIRU
JL. DR. H. KUMPULAN PANE NO. 226 KOTA TEBING TINGGI
DESA PAGAR JATI KEC. LUBUK PAKAM
JLN FAREL PASARIBU NO 21 PEMATANGSIANTAR
KECAMATAN SIMPANG KANAN
LIPAT KAJANG KECAMATAN SIMPANG KANAN
KECAMATAN KUALA BARU
DESA PASAR KECAMATAN SINGKIL
KECAMATAN SINGKOHOR
SULAMPI KECAMATAN SURO MAKMUR
KECAMATAN DANAU PARIS
KAMPUNG BARU KECAMATAN SINGKIL UTARA
PULAU BALAI KECAMTAN PULAU BANYAK
JL.SUTAN UMAR
DESA LENTONG
JL BRIGJEND KATAMSO NO 37-37A
JALAN HAMZAH FANSURI SUBULUSSALAM
DESA KUALA MAKMUR KECAMATAN SIMEULUE TIMUR
KECAMATAN TEUPAH BARAT
KECAMATAN TELUK DALAM
KECAMATAN ALAFAN
KECAMATAN SIMEULUE BARAT
KECAMATAN SALANG
KECAMATAN SIMEULUE TENGAH
KECAMATAN TEUPAH SELATAN
KECAMATAN SIMEULUE TIMUR
TGK ISMAIL SIMEULUE BARAT
KECAMATAN SIMEULUE CUT
JALAN SINABANG - LASIKIN
JALAN SEI BATNAG HARI NO 28 - 30 - 42
DS PAYUNG KEC PAYUNG
JLN IR H JUANDA NO 21 LK I, KARANG ANYAR, KISARAN TIMUR
JL BRIGJEND KATAMSO NO 45 B MEDAN
JL T MANSYUR NO 66 KAMPUS USU
JL. SITI AMBA
DESA JONTOR
DESA MAKMUR JAYA
JL. T. UMAR NO.196
PASIR REBO
JL. TEUKU UMAR
JL. RUNDING
JL. PANCING NO. 82 PASAR 4 MABAR HILIR
JL. MEDAN-LUBUK PAKAM KM. 19,5 KEC. TANJUNG MORAWA KAB. DELI SERDANG
JL. RAO NO. 02 TEBING TINGGI
JL TERITIT PONDOK BARU SIMPANG IV KUTE KERING REDELONG
JL. MEDAN-BATANG KUIS NO. 377 PASAR X BANDAR KLIPPAH KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG
JL ISKANDAR MUDA GAMPONG KAMPUNG JAWA
JL. BAMBU KUNING A. NABARA, KEC. BILAH HULU
JL. RUMAH SAKIT HAJI MEDAN ESTATE
DS. TUWI KAREUNG
DS. TANOH MAYANG
JL. SULTAN SERDANG NO. 5 SP. TIGA PEKAN PERBAUNGAN
DS. KEUDE PANGA
DS. PAYA SEUMANTOK
JL. NASIONAL MEULABOH - TAPAK TUAN GAMPONG SUKARAJA
KAMPUNG BLANG
DS. LHOK GEULUMPANG
DS. PATEK
DS. LHOK KRUET
DS. GLE PUTOH
JLN. BRIGJEND. ZEIN HAMID KOMP. CITRA BARU 44-F, KEL. TITIKUNING, KEC. MEDAN JOHOR
JLN. BUNGA RAYA NO 12 KEL. ASAM KUMBANG KEC MEDAN SELAYANG
JL. DESA ALUE JANG
JL. PENDIDIKAN NO. 99 DESA BANDAR SETIA KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG
JL. BESAR NAMORAMBE NO. 10-15 DESA DELI TUA
JL. BAND AACEH- MEDAN KM. 14.5 GP ANEUK GALONG TITI KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR
JL DR. MR. MOHD HASAN GP. BATOH KEC. LUENG BATA KOTA BANDA ACEH
KEBUN GOHOR LAMA EMPLASMEN III
JL BINJAI BUKIT LAWANG
JL RAYA SAWIT SEBERANG KBUN SAYUR
JL RING ROAD GAGAK HITAM NO 11-14
JL SUDIRMAN KEL SEI DENDANG
JL PROF A MAJID IBRAHIM SIGLI
JLN. NASIONAL (MEULABOH - TAPAKTUAN ) KM. 28,5 DESA UJONG PATIHAH KECAMATAN KUALA. KABUPATEN NAGAN
JL GUMBA NO 6 LINGK X CENGKEH TURI
JL TANDEM HILIR PASAR I
JL. BESAR PANTAI LABU PASAR 4,5 DUSUN TANI-B DESA SIDODADI RAMUNIA KECAMATAN BERINGIN
JL MEDAN BINJAI KM 12 NO 38
JL DARUSSALAM GG ANTARA NO. 30 KP JAWA BARU BANDA SAKTI LHOKSEUMAWE
JL. SISINGAMANGARAJA NO. 14 KABANJAHE SUMATERA UTARA
JL. SELAMAT KETAREN KABANJAHE SUMATERA UTARA
JL. JAMIN GINTING DESA RAYA NO. 1 DESA RAYA SUMATERA UTARA
JL PANCASILA DUSUN X DESA TANAH TINGGI KECAMATAN AIR PUTIH KABUPATEN BATUBARA
JL BANDA ACEH - MEDAN KM.6 BUKET RATA LHOKSEUMAWE
JL MEDAN-BANDA ACEH NO 36 KREUNG GEUKEH KEC DEWANTARA ACEH UTARA
JL GEREJA NO.17 KAB TOBA SAMOSIR
JL PEMBANGUNAN NO 3 MULYOREJO
JL. PROF. HM. YAMIN PSR SIBUHUAN KEC. BARUMUN PADANG LAWAS
DESA MENANTI SOSA JAE KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
JALINSUM BLOKSONGO KOTA PINANG
JLN PONDOK PUTIH KP SELAMAT KEC TENGGULUN KAB ACEH TAMIANG
JLN BANDA ACEH-MEDAN SP. KAPAL DESA IE BINTAH KEC MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG
JL. SIMALUNGUN NO. 7A
JL LISTRIK NO 2A MEDAN
JL SULTAN HASANUDDIN NO 9 BINJAI
JL PERNIAGAAN NO 36 STABAT BARU
JL KAMPUNG TEMPEL BAHOROK
JALAN MESJID NO 05 C DS UTEUNKOT KEC. MUARA DUA
JL. WR. SUPRATMAN RANTAU PRAPAT
DUSUN VI BANDAR PASIR MANDOGE
DESA AIR MERAH KAMPUNG RAKYAT KAB LABUHAN BATU SELATAN
JL. MAYJEN T HAMZAH BENDAHARA NO 19-21 APOTIK KIMIA FARMA KABUPATEN BIREUEN
JALAN BIREUEN-TAKENGON KM 1,6 KECAMATAN JULI KABUPATEN BIREUEN
JL. DR. SYARIEF THAYEB NO. 25 GP. BANDAR BARU
JL KL YOS SUDARSO NO 43
JL K H ZAINUL ARIFIN NO 8 STABAT BARU
JL SAMUDERA BARU GAMPONG SIMPANG EMPAT KEC BANDA SAKTI
JL TANI ASLI NO 12 DESA TANJUNG GUSTA
JL SENTOSA NO 94 DESA MULYO REJO
DUSUN VII DESA SEI MENCIRIM SUNGGAL
JL WAHIDIN NO 1 PANGKALAN BRANDAN
JL KAPTEN RAHMAD BUDIN LINGKUNGAN 13 KELURAHAN TERJUN
JL. M H THAMRIN NO 105
JL T AMIR HAMZAH NO 281 A
JL F L TOBING NO 10
DSN KUTA DESA KEUDE PEUREULAK KEC PEUREULAK ACEH TIMUR
JL KESEHATAN KEC KARANG BARU
JL JAWA NO 2 MEDAN
JL KHAIRIL ANWAR TANJUNG PURA
JALAN BAKARAN BATU KOTAK POS 13 LUBUK PAKAM
JL. JEND GATOT SUBROTO KM. 7,8 MEDAN
JALAN SAMUDERA GAMPONG KAMPUNG JAWA KEC BANDA SAKTI
JL SAMANHUDI NO 22 BINJAI
JL SOEKARNO HATTA NO 451
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO 147 BINJAI
JL KESATRIA GEUCEU KOMPLEK BANDA ACEH
JL KESATRIA GEUCEU KOMPLEK BANDA ACEH
JL KESATRIA GEUCEU KOMPLEK BANDA ACEH
JL KESATRIA GEUCEU KOMPLEK BANDA ACEH
JL KESATRIA GEUCEU KOMPLEK BANDA ACEH
JL KESATRIA GEUCEU KOMPLEK BANDA ACEH
JL KESATRIA GEUCEU KOMPLEK BANDA ACEH
JL KESATRIA GEUCEU KOMPLEK BANDA ACEH
JL KESATRIA GEUCEU KOMPLEK BANDA ACEH
JL. TGK H.M DAUD BEUREUEUH NO 108 BANDA ACEH
JL JAMIN GINTING BINJAI SEALTAN
JL SUDIRMAN LINGK II SETIA NO 53 PERDAMAIAN
JL MARELAN RAYA BESI PUTIH MEDAN KEL TANAH ENAM RATUS
JL KL YOS SUDARSO NO 109 A KEL TANJUNG MULIA KEC MEDAN DELI
JL. DARAT, TEBING TINGGI
JL IMAM BONJOL NO 6 MEDAN
KELURAHAN SAYUR MATINGGI KECAMATAN SAYUR MATINGGI
JL MESJID NO 3 TANJUNG REJO MEDAN
JL. BESAR PETUMBUKAN NO. 12 DS PETUMBUKAN KEC. GALANG
DSN II DESAS SILAU RAKYAT KEC. SEI RAMPAH
MENTENG INDAH BLOK B1 NO. 29 MEDAN
JL. RUMAH SAKIT UMUM NO. 153 TAKENGON
KECAMATAN SAYUR MATINGGI
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 299
JL. MEDAN - TJ.MORAWA KM. 18,5
KEL SIDODADI
JL. RESIDEN DANUBROTO GP. LAMLAGANG KEC. BANDA RAYA
JL RAYA BINJAI KM 14.6 DISKII
JL. SOEKARNO HATTA KM.2 MIBO KEC. BANDA RAYA
JL BINJAI KM 10.8 GG SAMA NO 71 SUNGGAL
JL. SUDIRMAN NO. 148 NO. 148 DOLOK MASIHUL
JL. LINTAS SUMATERA SIMPANG SIRANGGONG DAMULI PEKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
JL. PASAR VII NO. 16 DESA TEMBUNG KEC. PERCUT SEI TUAN
JALAN GALANG DUSUN IA NO. 121 DESA PURWODADI KEC. PAGAR MERBAU
KL. YOS SUDARSO KM 11,1 KOTA BANGUN
BLANG PIDIE,ACEH BARAT DAYA
JLN. ELAK- BILUY (0651 ) 48375
JLN. B.ACEH MEDAN KM 8,5 LAMBARO
JL.PATTIMURA NO.11 KEL PAHLAWAN KEC SIANTAR TIMUR PEMATANGSIANTAR
JL KESEHATAN KEC SIMP EMPAT
KEC SIMPANG EMPAT
JL B. ACEH-MEDAN KM 25,5 DESA SINYEU KEC INDRAPURI
JL BALAI DESA NO 7 MEDAN POLONIA
JL MERDEKA NO 40 KAYU JATI PANYABUNGAN
JL. DATUK KWALA GUNUNG KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA
JL. CUT NYAK DHIEN NO. 1 KEL. LAMTEUMEN
JL. LINTAS SUMATERA NO. 9 DUSUN I DESA RAHUNING KECAMATAN RAHUNING KABUPATEN ASAHAN
JL BINJAI KM 11.7 NO 57 DESA PUJIMULYO SUNGGAL
JL. RUMAH POTONG HEWAN NO.15 A
JL. LINTAS SUMATERA KM. 131 PETATAL KEC. TALAWI KAB. BATU BARA
DESA SEI MENCIRIM KEC. SUNGGAL
SIMPANG KIRI
JL SULTAN HASANUDDIN NO 30 PADANG SIDIMPUAN
KECAMATAN SIMPANG KIRI
JL JAMIN GINTING NO 502 P BULAN MEDAN
JL. T. ISKANDAR, KM. 5 DESA COT IRIE, KEC. KRUENG BARONA JAYA
JL. SUAK TIMAH KUALA BHEE KM 12, KEC. BUBON
JLN B.ACEH - MEDAN KM 42 DESA SEUNEBOK, SEULIMUM TLP. 93026
JLN. B. ACEH - MEULABOH KM. 54 KODE POS 23354
KECAMATAN RANTAU
JL.KOL TPR SINAGA KEC.GIRSANG SIPANGAN BOLON KAB SIMALUNGUN
JL. SIGLI- KEMBANG TANJONG KEC. SIMPANG TIGA
JL BAWANG RAYA
JL.MEDAN KM 4.5 NO.88-Q KEL. NAGA PITA P.SIANTAR
KEDAI DURIAN
JL. T.M. BACHRUM NO 1 KOTA LANGSA
JL. MEDAN NO. 38 A LUBUK PAKAM
DESA SUKARAYA KEC. SUKARAYA
JL PROF A.MAJID IBRAHIM DUSUN SATRIA RT 02 SUNGAI PAUH KECAMATAN LANGSA BARAT
DESA TALUN KENAS KEC. TALUN KENAS
JL. SOEKARNO-HATTA NO. 6 LINGKUNGAN IV PERUMAHAN TAMBANG PERMAI INDAH
JL. STASIUN DSN II KP. KELING KEC. SEI RAMPAH
BATANG KUIS KEC. BATANG KUIS
JL. SEI MENCIRIM GG. PUSKESMAS KEC. SUNGGAL
DESA NAMORAMBE KEC. NAMORAMBE
DESA DALU X KEC. BERINGIN
JL. KARTINI NO. 209 KEL. SENDANG SARI KEC. KOTA KISARAN BARAT
DESA PANCUR BATU KEC. PANCUR BATU
JL. NASIONAL MBO-JEURAM, KEC. SEUNAGAN
JL. ERWIN IBRAHIM, KEC. DARUL MAKMUR
JL. KESEHATAN NO.2, KEC. SEUNAGAN
JL JAMIN GINTING KM 8.5 KOMP DELTA NO 5 MEDAN TUNTUNGAN
JL JEND GATOT SUBROTO NO 333 MEDAN
JL. MERAH PUTIH GAMPONG SUAK INDRAPURI KEC. JOHAN PAHLAWAN
JL. T. FAKINAH, DESA KRUENG MAK, SIMPANG TIGA
JL BINJAI KM 12 DESA MULIOREJO KEC SUNGGAL
JL. DARUSSALAM NO. 16 KECAMATAN BANDA SAKTI
JL. BESAR SUKA MAKMUR KEC. BILAH BARAT
JLN KUTACANE MEDAN KM 20 DESA SUKA MAKMUR KEC SEMADAM
JL. PANCING / WILLEM ISKANDAR NO. 113 E
JL. PROF A.MAJID IBRAHIM DESA BIREM PUNTONG KEC LANGSA BARAT
JLN H. AGUS SALIM NO. 10 SUNGAI PAUH KEC LANGSA BARAT KOTA LANGSA
DUSUN I DESA SIMPANG DOLOK KAB. BATU BARA
JL.LINTAS SUMATERA DESA SEI SUKA DERAS KEC.SEI SUKA KAB. BATU BARA
JL. IMAM BONJOL NO.17 KEL. LABUHAN RUKU KEC. TALAWI KAB. BATU BARA
DESA KENANGAN KEC. PERCUT SEI TUAN
JL. BAKARAN BATU DSN MANGGIS NO. 45 DESA TUMPATAN BERINGIN
JALAN TANJUNG RAMBUT NO 31 KAMPUNG BUKIT TEMPURUNG KEC KOTA KUALASIMPANG
JL. BUKIT BARISAN GALANG KOTA KEC. GALANG
DESA BANGUN PURBA KEC. BANGUN PURBA
DESA TIGA JUHAR KEC. STM HULU
JL. BANDA ACEH-MEDAN KM. 19,5 SAMAHANI
JLN. B. ACEH - MEDAN KM 16,5 SIBREH
DESA LAMPUYANG, PULAU BREUH, KEC. PULO ACEH.
JL. B. ACEH-MEULABOH, DESA LAMPISANG KEC. PEUKAN BADA
JL DESA HAPESONG BARU KEC.BATANG TORU
GAMPONG IE ALANG MESJID
JLN. B. ACEH - MEDAN KM 25 ( 0651 ) 24657 KODE POS 23363
JL. KARYA II NO. 45 SUKARAMAI II
JL.SERING SIDOREJO MEDAN TEMBUNG
JL BUNGA MELATI
JL AMALIUN
JL. BESAR NO. 77 DELI TUA
DESA LABUHAN DELI KEC. LABUHAN DELI
JL.STASIUN NO.92 BELAWAN II
LHOK SEUMOT, KEC.BEUTONG
JL NUSA INDAH NO 21 PADANG SIDIMPUAN
DS. PANTE CEUREUMEN, KEC. PANTE CEUREUMEN
JL. PROF MAJID IBRAHIM LAMPEUDEU BAROH KOTA SIGLI KABUPATEN PIDIE
JL. PASAR BARU KM 17 TJ.MORAWA A NO.2
JL. BALAI KOTA NO. 2
JL. JEND. A. YANI NO. 179K P SIANTAR
JL.K.L YOS SUDARSO NO.68
JL KAPTEN MUSLIM NO 58C
DESA SUKARAME
JL. BANDA ACEH-MEDAN KM. 25 GP.SINYEU KEC. INDRAPURI, KABUPATEN ACEH BESAR
JL BESAR MEDAN BATANG KUIS DSN XI TEMBUNG
JL. TEUKU UMAR NO.21 KOTA ATAS KOTA SABANG
JL. RAHMADSYAH DESA.SUKA MAJU KEC. TANJUNG TIRAM KAB. BATU BARA
JL. H.MUHAMMAD ZEIN DESA KEDAI SIANAM KEC. LIMA PULUH KAB. BATU BARA
JL.PERINTIS KEMERDEKAAN DESA SEI BALAI KEC.SEI BALAI KAB. BATU BARA
JL. PERTAHANAN NO. 98 PATUMBAK
DESA BANDAR DOLOK KEC. BANDAR DOLOK
JL. BERINGIN JAYA DUSUN COT GAMPONG SEUNEUBOK KEC. JOHAN PAHLAWAN
DESA SIBOLANGIT KEC. SIBOLANGIT
JL. GAJA MADA NO.40 MEULABOH
JL. T. CHIK DITIRO NO. 3 GAMPONG PAYA BUJOK TUNONG LANGSA BARO
JALAN HARANGGAOL NO 89 KEL TIGARAJA KEC SIPANGAN BOLON KAB SIMALUNGUN
JLN. MESJID TGK CHIK MAHARAJA GURAH NO. 03 KODE POS 23351
JL. BATANG KUIS GG. KANDAR NO. 8 DS TELAGA SARI TANJUNG MORAWA
JL.SENTOSA BARU MEDAN
JL. MEDAN AREA SELATAN NO. 100
KECAMATAN BANDA MULIA
JL TGK CHIK DITUNONG GAMPONG KUTA LHOKSUKON KEC. LHOKSUKON KAB. ACEH UTARA
KOMP PEMKAB SIMALUNGUN PEMATANG RAYA
HM JONI
JL POLONIA
JL. PENDIDIKAN NO. 8 GLUGUR DARAT I
JL. M. NAWI HARAHAP MEDAN
DESA BANDAR BARU KEC. BANDAR BARU
DESA KUTALIMBARU KEC. KUTALIMBARU
DESA HAMPARAN PERAK KEC. HAMPARAN PERAK
DESA PATUMBAK KEC. PATUMBAK
DS. TANGKEH, KEC. WOYLA TIMUR
JL. SEUNEUAM, KEC. DARUL MAKMUR
JL SM RAJA NO 200 PADANGSIDIMPUAN
JL MULTATULI KOMP MULTATULI INDAH NO 1
JL. MEULABOH MEUTULANG, KEC. PANTON REU
JL PENDIDIKAN DS MEURANDEH DAYA KEC LANGSA LAMA
JL. GAJAH MADA MEULABOH
JL. PANGERAN DIPONEGORO NO 2-4
JL TEUKU UMAR NO 11 MEDAN
JL. PERINTIS NO. 18 SIMPANG KAWAT DUSUN I KELURAHAN HESSA PERLOMPONGAN KECAMATAN AIR BATU KABUP
JL SISINGAMANGARAJA NO 235
JL. LILAWANGSA NO. 01 PAYA BUJOK TUNONG KEC LANGSA BARO
JL. RUKOH UTAMA NO.21 GP. RUKOH KEC. SYIAH KUALA -KOTA BANDA ACEH
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.73 KEL. LIMA PULUH KEC. LIMA PULUH KAB. BATU BARA
JL MERDEKA NO 155 PANYABUNGAN KAB MANDAILING NATAL
DESA KOTA DATAR KEC. KOTA DATAR
JL. CUT MEUTIA NO.34 MEULABOH
JL AKSARA NO 120 MEDAN
JL KAPTEN MUSLIM NO 43B
DALIL TANI NO.40 P SIANTAR
JLN AYAHANDA
DS. COT SEUMEUREUNG, KEC. SAMATIGA
KECAMATAN SERUWAY
JL. BANDA ACEH-MEDAN KM. 36, LAMPAKUK
JL. MEDAN NO. 17 LUBUK PAKAM
DESA MONIKEN, PASAR LHOKNGA
JL.PLATINA IV NO.10 MEDAN
JL. TGK DIRUNDENG MEULABOH, KEC. JOHAN PAHLAWAN
JL SISINGAMANGARAJA NO.20 KEL PARAPAT KEC GIRSANG SIPANGAN BOLON KAB. SIMALUNGUN
JL JAMIN GINTING
BUNGA WIJAYA KUSUMA
JL. ROTARY NO. 5 MEDAN DENAI
JL. KL. YOS SUDARSO KM 18,5 PEKAN LABUHAN
DESA PANTAI LABU KEC. PANTAI LABU
JL. KL YOS SUDARSO KM. 6 NO.91 PULO BRAYAN TANJUNG MULIA
JL. MBO-TPK TUAN, KEC. TADU RAYA
DESA KRUENG CUT
JL. MEULABOH TUTUL, KEC. KAWAY XVI
DS. PASI MALL, KEC. WOYLA BARAT
JL KL YOS SUDARSO KM 7.5 TANJUNG MULIA
JL. MEDAN-LUBUK PAKAM KM. 17
JL.RAYA MEDAN-TJ.MORAWA KM 16,5
KOMP TASBI I BLOK SS NO 26 MEDAN
JL BRIGJEN KATAMSO NO 440 B
JL CUT NYAK DHIEN BINJAI TIMUR
JL.KL YOS SUDARSO SP.KANTOR
JL.TEMPULING NO.111 A MEDAN
JL. SUDIRMAN NO.149 KEL.P.DODEK KEC. MEDANG DERAS KAB. BATU BARA
JL. ACCES ROAD INALUM DESA LALANG KEC. MEDANG DERAS KAB. BATU BARA
JL GATOT SUBROTO KM 4 MEDAN
DESA KARANG ANYER KEC. KARANG ANYER
JL. DELI NO. 105-115 PERBAUNGAN
DESA BIRU-BIRU KEC. BIRU-BIRU
JLN. GUNONG ALI LR. PMI NO.1 CALANG KEC. KRUENG SABEE
JL. BESAR NAMORAMBE TITI KUNING
JLN. AYAHANDA TGK SYEKH IBRAHIM MONTASIK PASAR COT GOH, KEC MONTASIK
JL. LAKSAMANA MALAHAYATI DESA MEUNASAH KEUDE, KRUENG RAYA
JLN. TGK. H. M. DAUD BEUREUEH NO.78 A BEURAWE KEC.KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH
DESA LAMTEUBA DROE, KEC. SEULIMUM.
KECAMATAN SAPTA JAYA
JL. SRIKANDI TEGAL SARI MANDALA III
JL.KL YOS SUDARSO NO. 136 PULO BRAYAN KOTA
JL. KUTA PAYA SUAK RIBEE MEULABOH, KEC. JOHAN PAHLAWAN
JL. RIMO-SINGKIL KM.8 ACEH SINGKIL
JL SM RAJA
JL. MEDAN-TJ.MORAWA DESA BANGUN SARI
JL KEMIRI
JL. HAMPARAN PERAK LK. VII PEKAN LABUHAN
JL. BILAL NO.24 P.BRAYAN DARAT I
DESA PETUMBUKAN KEC. PETUMBUKAN
JL KI HAJAR DEWANTARA SIBUHUAN
JL. BESAR NEGERI LAMA KECAMATAN BILAH HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU
DESA ALUE RAMBOT, KEC. DARUL MAKMUR
JL.BANDA ACEH-MEDAN NO.1 GAMPONG BARO JAMAN KEC. MUTIARA
HUTA II NAGORI BAJA DOLOK KEC TANAH JAWA
JL. PAHLAWAN NO. 17 TEBING TINGGI
JL MELANTHON SIREGAR NO.206 P SIANTAR
JL JEND TB SIMATUPANG NO 148 SUNGGAL
JL. JEND SUDIRMAN LK.02 (DEPAN RS SRI PAMELA)
JL. G. KRAKATAU NO. 48 A / 110
JL DARUSSALAM NO 5A
JL KUALA RAJA NO.1 GAMPONG LHOK AWE TEUNGOH KECAMATAN KOTA JUANG
JL. PROF. A. MAJID IBRAHIM I NO. 3 KEL. PUNGE JURONG KEC MEURAXA
JL. MEDAN-KISARAN NO.110 DESA PEMATANG PANJANG KEC.AIR PUTIH KAB. BATU BARA
KEC. LAUTADOR KAB. BATU BARA
JL. BESAR UJUNG KUBU DUSUN IV KAB. BATU BARA
JL.KH WAHID HASYIM NO 1 MEDAN
JL SULTAN ISKANDAR MUDA NO 119
JL TGK SYIK PAYA BAKONG CEUMPEUDAK KAB ACEH UTARA
JL. IMAM BONJOL NO. 27-28 SEUNEUBOK MEULABOH
JL MANGARAJA BATANG PANE NO 56 GUNUNG TUA
JL LINTAS GUNUNGTUA-LANGGA PAYUNG DESA SIHOPUK BARU
JL. H AGUSSALIM NO. 20 KAMPUNG BLANG LANGSA KOTA
JL. SOEKARNO -HATTA N0.04 DSN. MELATI GP. GAROT KEC. DARUL IMARAH KAB. ACEH BESAR
DR FERDINAND LUMBAN TOBING NO 5
JL T. BEN MAHMUD NO 86 A, TAPAKTUAN ACEH SELATAN, ACEH
KECAMATAN MANYAK PAYED
JL. BLANG BINTANG LAMA KM. 10,5 , PEUKAN ATEUK, KEC KUTA BARO KODE POS 23372 TLP. ( 0651 ) 581159
JL SM RAJA NO 28 LING II PASAR BARU PO MANDUAMAS
JL KAPTEN MUSLIM NO 79 MEDAN
KECAMATAN TAMIANG HULU
JL. PUTRI HIJAU NO.17 MEDAN
JL CEMPAKA PERUMNAS HELVETIA
JL BINJAI KM 7.5
DESA DELI TUA KEC. PATUMBAK
DESA BANDAR KHALIPAH KEC. PERCUT SEI TUAN
JL. BEDAGAI NO. 129 KOTAPINANG KECAMATAN KOTA PINANG KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN
HUTA II BENDO NAGORI DUSUN ULU KEC. UJUNG PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN
JL MONGONSIDI NO 11 MEDAN
JL MOJOPAHIT NO 118A MEDAN
JL GARUDA NOMOR 1 KEBUN BARU KECAMATAN LANGSA BARO
DS. KAJEUNG, KEC. SUNGAI MAS
JL. NASIONAL DS. UJUNG TANJUNG, KEC. MEUREUBO
JL. MEDAN-BANDA ACEH KM. 7 GP ALUE PINEUNG KEC LANGSA TIMUR
JL.MEDAN-TJ.MORAWA KM 18,5 GG. PRIBADI
JL. SIMONIS DUSUN I A DESA KAMPUNG PAJAK KECAMATAN NA IX-X
JL MERDEKA NO 17 GP KUTA BLANG KEC BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE
JL. SM RAJA UJUNG BANDAR KECAMATAN RANTAU SELATAN KABUPATEN LABUHAN BATU
JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 63 BATUBARA
JALAN SUBUSSALAM RUNDING KM.5 DUSUN RAHMAH KEC. SIMPANG KIRI KOTA SUBUSSALAM
JLN. MERDEKA BARAT NO.12 F GAMPONG KUTA BLANG KEC. BANDA SAKTI
JLN. ABDUL WAHAB KP. SIMPANG EMPAT KECAMATAN BEBESAN
JL. SM. RAJA NO. 627 PERDAGANGAN KABUPATEN SIMALUNGUN
DESA KAMPONG BLANG, KEC. BLANG BINTANG. JLN. SULTAN ISKANDAR MUDA
JLN. TGK FAKINAH KM.9 PEUKAN BILUY KODE POS 23352
JL. LAKSAMANA MALAHAYATI KM. 10,5 KEC. BAITUSSALAM
GAMPONG ACEH SUKADAMAI, SAREE, KEC. LEMBAH SEULAWAH KODE POS 23952
KECAMATAN BENDAHARA
JL. MEULABOH - BANDA ACEH, KEC. ARONGAN LAMBALEK
JL. DARUSSALAM NO. 36 GAMPONG JAWA BARU
JLN. B.ACEH - MEULABOH KM. 30 KEDE POS 23353
JL. TEMPIRAI MEDAN LABUHAN
KECAMATAN KEJURUAN MUDA
JL. BANDA - ACEH KM. 158, MEUREUDU KABUPATEN PIDIE JAYA
JL.T.P. POLEM NO. 168-174 GP.PEUNANYONG, KEC. KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH
JL. SISINGAMANGARAJA DESA GAMPA KEC. JOHAN PAHLAWAN KAB. ACEH BARAT
JL DENAI
JL SM RAJA
JL KARYA DHARMA
JL SAMUDERA BARU NO. 3 KEUDE ACEH KEC. BANDA SAKTI
JL. KL. YOS SUDARSO NO. 7
JL. DIPONEGORO GG. WAKAF KEC. LUBUK PAKAM
DESA TANJUNG REJO KEC. PERCUT SEI TUAN
DESA ARAS KABU KEC. BERINGIN
JL.KL.YOS SUDARSO KM 10,6 MEDAN
JL YOSSUDARSO NO 160 GUNUNGSITOLI
DESA PEMATANG JOHAR KEC.PEMATANG JOHAR
DUSUN I DESA PETATAL KEC TALAWI KAB BATUBARA
PADANG PANYANG, KEC. KUALA PESISIR
DS. BLANG PANYANG, KEC. SEUNANGAN TIMUR
DESA LUENG KEUBEU JAGAT
DS. KUALA TADU, KEC. TADU RAYA
JL KL YOS SUDARSO KM 10.5
JL JAMIN GINTING NO 15 P BULAN MEDAN BARU
JL SUTOYO SISWOMIHARJO NO 34 SIBOLGA
JL MEDAN BINJAI KM 10.8 DESA PAYA GELI SUNGGAL
JL. AH NASUTION NO. 7 P. MASYHUR MEDAN
JL. BRIGJEND ZEIN HAMID NO 39 TITI KUNING
DUSUN 1C DESA KAMPUNG PAJAK KEC NA IX-X KAB LABUHAN BATU UTARA
JL. PLAJU KOMPLEK PT. ARUN NGL GP. BATUPHAT BARAT KEC. MUARA SATU
JL.MEDAN BELAWAN KM 21.5 MEDAN
JL.KL YOS SUDARSO KM 20,5 MEDAN
JL SETIABUDI NO 117 LINK V TG SARI
JL. PERDAGANGAN GAMPONG KUTA BARAT KOTA SABANG
JL AYAHANDA NO 68 A
JL. SWADAYA NO.39F-H MEULABOH
KEL. TANJUNG MORAWA PEKAN KEC. TANJUNG MORAWA
JL. MERDEKA NO.329 PEMATANGSIANTAR
JL. THAMRIN LUBUK PAKAM
JLN. TEUREUBEH KOTA JANTHO TLP. (0651 ) 92601 KODE POS 23918
DS SUNGAI IYU KECAMATAN BENDAHARA
JLN.BANDA ACEH MEDAN KM 23. LAMPUPOK RAYA, INDRAPURI
KECAMATAN SEKERAK
JL. KAPTEN RAHMAT BUDIN TERJUN
KECAMATAN KUALA SIMPANG
JL TANJUNG PURA NO 98 DESA TANDEM HILIR HAMPARAN PERAK
JL SULTAN ARAB NO 111 DESA KLUMPANG KAMPUNG HAMPARAN PERAK
JL. PERDAGANGAN NO. 1 KOTA SIGLI KEC. KOTA SIGLI KAB. PIDIE
RANTANG
SUNGGAL
JL ROTAN KOMP PETISAH
JALAN JEND. AHMAD YANI NO 1 KOTA LANGSA
JL. BUNGA NO. 1 KOMPLEK PT. KA
JL. JERMAL XV NO. 6 MEDAN DENAI
T UMAR NO 181, 183, 185 GP SEUTUI KEC. BAITIRRAHMAN B ACEH
DESA MULIOREJO KEC. SUNGGAL
JL KIHAJAR DEWANTARA
JALAN BANDA ACEH- MEDAN NO. 120 KEC. BANDAR DUA KAB. PIDIE JAYA
DS. PADANG RUBEK, KEC. KUALA PESISIR
DS. BLANG MUKO, KEC. KUALA
JL. NEGARA KM 58 NO. 315 SEI RAMPAH
DS. KUALA BHEE, KEC. WOYLA
JL. SISINGAMANGARAJA NO. 67 KEL. KISARAN TIMUR KEC. KOTA KISARAN TIMUR
JL. MEDAN-LUBUK PAKAM KM.25 NO. 66
JL. DESA KEDAI DAMAR KECAMATAN TEBING TINGGI
JL. BESAR PEKAN BAHAPAL KECAMATAN BANDAR HULUAN
KOMPLEK RS BALIMBINGAN KECAMATAN TANAH JAWA
JL. SEI MERAH NO. 300 DESA DAGANG KERAWANG
TELEPON_AREA_PPK TELEPON_PPK CONTACT_PERSON
081360065807
0813 75911738 081375911738

081 396829398 081262101788


0617879080 08121612008
085312696997
0812 63077480 081263077480
081263341400 085296199639

08116879101
0852 97350468 082370244432
08126923720
082272213130
061685999 085207189869
061 80047605 08126079884
061 80047605 08126079884
061 7863134 08126079884
061 80047605 081376250988
061 80047605 081376250988
061 80441610 081376250988
061 80031132 081376250988
0651 06518070179 085260956272

06180862525 082163711411
08126936426

085268906178
08126918991
08126481170
08126045615
081375758575
085262157460
08116708681
0616855195 081361782337
085261944344
0622 28951 08126431259
085202541271
085277777345

081360056300

081362676439
081361741367
08126385380
081269040752

081371565456

081265574292
081262376988

082277770679
085261333999
061 850915 085358007741
085260587878

081260839090
085362745543
08126286145 08126286145
081265858809
(0646)31008
08116701002
085260348223
085262393580
085206234309
085261319356
085260197226
0653 082366449441
08116551130
082165611373
082165611373
082165611373
082165611373
082165611373
082165611373
082165611373
082165611373
082165611373
082165611373
082165611373
082165611373
082165611373
082165611373
082165611373
082304541833
0811626330
06142068531 081375700507
082162269932
082283004085
082267456374
081245975024
081245975024
082161750717
0617990597 085372420516
0616640999 082167396703
0617956061 081370666677
085266550399
085275919444
081361630259
082166829696
082304276784
081392360209
08126511467
081377379222
081377379222
081377379222
081377379222
081377379222
081377379222
081377379222
081377379222
081377379222
081377379222
081377379222

081377379222
081377379222
081377379222
081377379222
081269257206
085262785442
08126462402
081263920639
081260662655
081263243172
082365160403
081375102110
081376885338
081263327993
081278255788
081165299980
082363436138
081362254811
0811627144
087748421414
081263294004
082362894111
0621326334 081397477500
08126308841
081263223507
082161020636
085296149985
085262980379
085276452777
085261396765
062124404 082272530718
081263265254
081377379222
082165249787
08126922267

082168708935
085833947618
081360067734
0618441111 08126318185
0614156212 081397490093
0618463432 085262501876
061 082168511454
08116706110
08126314444
085296129050

0812 6574736 08126574736


081361473084
081260511045
081396433995
081370796000
08126054369
081265244988
081386886825
085262486455
082385786900
085261625602

085296106740
081375618158
081370827272
081362144673

081362665398
081376664350
085296259222
081260666644

081377245077
085270105061
082165834084

082258447448
082168571004
085296131992
085370083035
081315125894
085376511157
081361792625
081361792625
06142779578 081263384881
082165687985
061 004572324 081376665578
082272663999
082272663999
082272663999
081360101887
082272663999
082272663999
082272663999
082272663999
082272663999

082272663999
082272663999
082272663999
082272663999
082272663999
082272663999
082272663999
082272663999
082272663999
082272663999
082272663999
082272663999
082272663999
082272663999
082272663999
0622 0622570046 082163071801
085296244993
082216045565
06213950222 085206889484
08126952772
085361110658
085296119660
085277848421
081260215070
081265515598
08126574843
08526502667
081325104081
085261022041
081325104081
082304178440
08126549866
081263461718
081263214440
082366867377
08126341911
081370277577
081265528999
0811622212
061 04525058 085359857373
085270571066
085275127454
085270150103
08116802086
DINKES KOTA MEDAN
085260159222
085277977752

082367502875 081370974541
082137964323
062231590 082365690505
062429506 082166387580
062429506 082166387580
062429506 081264721222
08126260386
061 0618226955 0811640006
082161317098
061 0618215305 0811613111
061 42564529 081375644812
081397999343 SARIAMAN SEMBIRING, SKM
0653 0811686882
082360602828
0644
081361711213 081361566449
0616850200 082277058737
081375773077
082166548533
08126596039

082167504061
085358796265
061 0614147782 0812859993304
081291594444
061 00000000 085358007741
085297087417
08126473940

085373162828
082367738888
081376619898
081370738198
085276168006
081396751765
085261936182
08126502144
081370968098
085260276300
081362144649

085359871501
085277360582

085277701515

085275166737
085277807797
085260041464

085270422001
085276100642
085211740383
085275136439
085270988353
085260292170
085261046528
081364652214
085260413202
085260183462
085276981936
082369468439

08116288552
085261617615
082360758775
082370114978
085246465656
081375474566
085277351418
085213375897
085276263412
085277524166
085373581011
085260619923
085276131835
085270854554
082363745600
085227024290
085275334102
081361316600
0617033149 082301197029
08135755437
085275549888
08126431259
081370286434
08116204978
081373387111
081361318325
081361279429
081260463108
081376237476
081361415117
08126367698
085276999123
081376614771
081362426915
081260004795
081396229544
081375256232
081361212558
0622211193
081260831053
082160262806
081263242657
081361569662
08126519449
081370163999
081376873435
081376327867
085277777584
081262632233
082362715266
081362253372
085361447527
08126591652
081362322885
081397240209
081362428283
08126506167
085254164596
081396552031
0622 062227677 082167327298
062392707 082361612158
082167722531
085260503628
061 7351781 0617351781
081360508192
085260665081
085260850999
085277726888
081364598989
085261247108
085260572716
085372330025
081372824174
082324341969
082324341969
081269455840
081269331874
082272663999
085270389784
08527792323
085218462362
08126930166
08126940163
081360418302
08126929203
085310008074
085276667971
085370668215
085260022730
081372494795
08126433542
085377032407
081269005600
081360477131
085260028008
085260056596
085260292395
085260300814
085270048528
085276297412
081214838538
085294075540
0616850504 082337045481
081397937899 081397937899
085296877388
081370611515
082110262792
0651 065131066 081360999070
08116702478
082272663999
08126903991
0651 065135092 085277954447
08126482549
085270548464 085270548464
081370896770 081360317651
062121967 081370225491
08126588410 DR. KARO MALEM
0622 081362177638
085260300427
085276981255
082274765831
081264763364
081361354008
081361427972
081376212677
081269106034
082367304916
085275625009
0813 75128736 081375128376
081360210753

0852 75900632
0823 52043873

08163116453
082161532999
081360101887
085276052355
061 085261566482

082247320461 082247320461
081264128730 '081361609611
081396751765
0643 085360921345
0617384555 085269570984
085260903667
08126413452
0616619520 081263874150

085261475799

0823 60220722 082367667575


061 0618216215 081268245336

0617380209 085262112317
0617032854 081265674878
081360777813

77200717 085297528082
08126005503
082165614999 082165614999
0618226089 085270231546
061-8910343 081362099004
0653 08126943314
085260508144
081396665180 081396665180
081294022407 081294022407
085362573787
0819850915 0819850915
081360174935
0628 0628323078 085261167134
0628 062820012 085262415463
0628 323716 , 323717 085276078549
081263257555
08126978999
085338437373
08126379539
061 082168473337
08129696029
08129696029
0624495883 082113973896
08126578345
085207444469
0621 0621328488 081376000922
061 081361216895
061
081375726842
0813 61682821 081361682821
081268230268
0624326061 085261760099
081263117587 081263117587
082304604886 082304604886
085211671025
0644323055 085260545549
0651 065132020 081360232063
0616859795 085262423005

0645 082364812040
08126467775
0852 88235003 085288235003
081 396661440 081396661440
081360599132 081360599132
06188810909 081260541966
0617369000 081261559937
081390828817
0634 081260953803
085213562818
061 80501888 081269836006
061
061 0617952659 081397909058
061
0645 085260002223
061 081370580036
061 085359790108
081338092422 081338092422
08126930491
08126930491
08126930491
08126930491
08126930491
08126930491
08126930491
08126930491
08126930491
0852 60668923 085260668923
08126021944
085261245530
081377393818 085261680688
081377393818
08126563525
061 88881900 081370229988
082165611373
061
061 082165977184
085359461777 085359461777
081265410449 081265410449
064321396 081361494863

0621 24748 085261913134


061 7945058 08126317438
082272663999
081360232063
082391969630 082391969630
0651 43097 085260965554
0823 65570210 082365570210
085260446061 085296268482
0624 7672018 081361331999
061 7380666 081265711757
061 7952511 081362119087
0614706203 0614706203
0659 92522 081376723787
0651 48375 081360291680
0651 2790 081269399227
0812 64731970 081264731970
081362254811
082272663999
0651 085238105999 085360065264
0811 6504129 081322217179
0636 20181 081314740436
DR. MARLIANA LUBIS
0651 41470 085260426216
085261585929 DRG FITRI/085261585929
082274276541 082274276541
0616851661 085358084781
085275999784 081162885552
081370221459 DR. SUSAN HELEN HUTAPEA

0812 6455987 DR SRI WAHYUNI


081265193134
0823 68272131 082368272131
081360613264
08116819798
085260209178
081361720220
081260441263
0813 62054053 081264530224
081377202737

0812 63863934 08126205667


061 7032005
0641 22228 085270376276
08126523815 085275475050
08126501329 DR. ABDINA
0641 22886 081361630259
081375190502 DR. HERLINA SEMBIRING
0859 23443444 085923443444
0621 441543 081264603672
08126540600 DR. ROSMAWATI
08116075420 DR. JULIANI PERANGIN-ANGIN
081264262444 DR. MANGAPOH FM
081376077435 DR. TATASI
0623 42532 08126361416
082168463332 DR. TETTY R. KELIAT
08126909176
085277344968
085276494330
08288 3436450 085276052355
061 4155528 081265500715
08116890914
081260918724
081260909505
0645 46924 081376411627
081361705684

0616612412 081265102888
0641 23093 085270944044
08126922267
081361063456 PUSKESMAS SIMPANG DOLOK
081162885552
081362061445 081162885552
085358348281 DR. LENNY ESTIANI
061 7950449 081262300398
085260006808 DR RAZALI
08126587680 DRG. JULI RITA ZAHARA TARIGAN, M.KES
085262706056 DR. ROSIDA SINAGA
081265818732 DR. BENNY LEONTA BUKIT
08136024851
0651 7400250 081360444984
081360361147
081360129732
DR MELVA ARWITA LUBIS
085260209178
085260707636
0615237874 0615237874
08126573080 08126573080

061 7030802 081376490201


081269230222 DR. JEFRI ZUSKA
061 6941927 085270440903
085260119322
0821 63595343 DR DIAN ASPASIA LIMBONG
085217581841
0813 96707970 081360646410
061 7945676 081375885715
0621 21476 08126397391
0622 28756 0811632573
0616841189 081375700507
0812 63792195 081376250988
081269203222
08126939173
061 7383103 085275391202
0652 22156 085277088993
081264222800 PUSKESMAS TANJUNG TIRAM
081361449866 081162885552
082360571537 081162885552
081318510876
081376670815 DR. ANTON B. NAINGGOLAN
+62 6557110645 085277358711
08126420297 DR. TOMO EDY
08126915217
085361873663 085361873663
0812 64530224 081264530224
081360410195
061 7942321 085359157704
0614144396 0614144396
0617350214 0617350214
085275453457
0645 31120 081269777116
0622 331170 082167582106

061662573 061662573
08126452428 08126452428
081397941999 DR. MHD. NURHIDAYAT
081361326400 DRG. KORNELIUS PINEM
082160351011 DR. AULIA AGUSTIN
085275960879 DR. HERRY KURNIA, MARS
085277667755
085260457780
DR ASRIAL
061 4149666 081376969687
081360819070
085261368625
0655 21137 081362746600
061 4518766 0811610112
061 4514222 081362106340
08126286145 DR PATAR MT PANJAITAN/08126286145
061 7861771 081361010229
085262043787
081360575720
081162885552
0636 20279 APRILIA ULFA
082164747266 DR. M.FEBRYANTO
081360609069
0813 97374384 081265500025
0813 97374384 082167725212
0813 62164746 081362164746
085371937131
085260307124
085270118101
081360026396
061 7951339 085359595850
081264143007
0616857720 0616857720
081360601232
0812 6474965 08126474965

08126585616 08126585616
0616856738 0616942329
081263587546 DR. FIFI ACHMALINDA
0616610910 081361511318
085371824045
085260098000
081360389591
085276558647
0616640999 080126407632
061 7942361 08196007223
061 7944796 08126559362
061 80030330 081265500715
081322217179
081361698899
082165008783 082277197869
0614155528 081265500715
081162885552
081162885552
061 4524875 081361037002
081272118888 DR. HENDRA L. TOBING
061 7990056 081376368878
081262175005 DR. SUSI EVANTA SEMBIRING, M.KES
0654 2210322 081315290300
061 7032626 081265500025
08126925340
081360028155
0651 33345 085260313555
081313657011
085260746332
08126032584 08126032584
0616942329 0616942329
085262648484
085260142997
061 7862798 DINKES KOTA MEDAN
085275246273 085275246273

061 6856738 0616856738


0616610072 08137692437
08126415151 DR. ASRI JOHANES GINTING
0636 421678 085275155183
0812 64339055 081264339055
08126905635
082281361432
0813 76137512 08136137512
621326701 081269983874
0811 6204978 08116204978
061 8475111 081362473911
08196007223
0616612251 082166666301
061 4153169 085275391202
0644 22887 085260179555
0651 637433 085275911934
08126470444 081162885552
081162885552
081361006865 PUSKESMAS UJUNG KUBU
061 8215990 085261108180
061 4147646 081396294801
08126941956
085260690619
081 396746406 DR.HJ.ZUNAIDAH HASANAH M.KES
DR SRI PRIHATIN K N HARAHAP
0641 20354 081370954001
08116851590
08126315993
0656 323615 085275112183
085358091334

DR SRI FARIDA LESTARU HUTAHAEAN


061 8451812 081269496960
08116133319
0614553900 081362173696
061 8451226
061 5237868 DINKES KOTA MEDAN
08126432015 DR. RIAUATI SINURAT
081362408181 DR. RAHMAT GINTING
0812 64339055 081264339055
0853 72908220 081263681970
061 4512687 082161222221
061 4510766 082163296999
0641 23071 085275870148
081360029241
085261923101
08126478653
061 7945983 085362573787
081360103239 DR LATIF/081263995759
0645 48713 HENI : 085297336368
08126286145 08126286145
081376616429 08116288552
62731700 085270876595
081396697999 085275391202
085338437373
082364697797
081360010713
081360166655
085260016853
08126913691
085277213585
081360646408
081360500303
081360036614
08126623032 08126623032
085275231971
08126925267
085370508240
082165087855

0645 44821 FUADI DAUD, SE.,AK


061 6942329 0616942329
085276730440 DR. SURIATI
081264209777 DR. BUDI AFRIYAN
082167926514 DR. RATNA TANJUNG
0616854410 0811632573
DR YUDIKA KRISTIANA ZENDRATO
082160580199 DR. LINDA SIMANJUNTAK
0813 61311291 081361311291
081377424860
082363544444
085260468269
081360229651
0616840313 082276093063
0828 6103683 085276052355
0631 25007
08126567553 08126567553
061 7875967 082276689037
061 7852636 081322217179
0823 67617181 082367617181
0645 653165 081361556924
0616940598 081263175073
082277966122 082277197869
061 8219006 081375651110
081360181359
061 88813182 082360097671
08126980242
081375253099 DRG. MARIANI
0622 22520 08116200161
061 7952068 081376095546
081360254344
08126317369
08126581331
082168103036
0616858186 0616858186
085272110394
081 396880292
08126368799 08126368799
0653 21536 085288086290

061 4150066 DINKES MEDAN


0641 22051 085296112346
061 4520331 08526206620
0617853967 0617853967
0651 48114 085228523807
081375333643 DR. HJ. MUZDALIFAH HAFID
0636 421060 081270169627
085260003661
081362505098
085260758992
085275007408
085260070576
0623 44999 085270479393
061 7955114 082367500033
085359381850
08126 081260963170 081260963170
0813 70829112 081370829112
061 77607489 08126020191
TELEPON_PEMILIK TELEPON_EXT_PEMILIK JENIS_FASKES STATUS
081360065807 081360065807 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081265101788 081265101788 KLINIK TC AKTIF
0617879080 0617879080 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
63077480 63077480 KLINIK TC AKTIF
081263341400 081263341400 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
97350468 97350468 KLINIK TC AKTIF
08126923720 08126923720 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
08126079884 08126079884 KLINIK TC AKTIF
04572324 04572324 KLINIK TC AKTIF
04572324 04572324 KLINIK TC AKTIF
6079884 6079884 KLINIK TC AKTIF
80047605 80047605 KLINIK TC AKTIF
80047605 80047605 KLINIK TC AKTIF
80441610 80441610 KLINIK TC AKTIF
80031132 80031132 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
08126918991 08126918991 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
082164346006 082164346006 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0617332856 0617332856 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
08116819755 08116819755 RUMAH SAKIT TC AKTIF
08126286145 08126286145 KLINIK TC AKTIF
082216619314 082216619314 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
80019443 80019443 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
06142068531 06142068531 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0617990597 0617990597 RUMAH SAKIT TC AKTIF
085361880118 085361880118 RUMAH SAKIT TC AKTIF
0617956061 0617956061 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081269257206 081269257206 KLINIK TC AKTIF
085262785442 085262785442 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081397477500 081397477500 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
062124404 062124404 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0618441111 0618441111 RUMAH SAKIT TC AKTIF
081265253500 081265253500 KLINIK TC AKTIF
0618463432 0618463432 RUMAH SAKIT TC AKTIF
082168511454 082168511454 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
6574736 6574736 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081263384881 081263384881 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
04572324 04572324 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
BLK / TRAINING CENTRE AKTIF
082161532999 082161532999 KLINIK TC AKTIF
08527360000 08527360000 KLINIK TC AKTIF
06213950222 06213950222 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
04525058 04525058 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
085270150103 085270150103 RUMAH SAKIT TC AKTIF
0811676222 0811676222 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0618226955 0618226955 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0618215305 0618215305 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
081361566449 081361566449 KLINIK TC AKTIF
0616850200 0616850200 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0614147782 0614147782 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
805000000 805000000 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
(0621) 326864 (0621) 326864 KLINIK TC AKTIF
(0621) 326864 (0621) 326864 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
(0621) 326864 (0621) 326864 KLINIK TC AKTIF
(0621) 326864 (0621) 326864 KLINIK TC AKTIF
(0621) 326864 (0621) 326864 KLINIK TC AKTIF
(0621) 326864 (0621) 326864 KLINIK TC AKTIF
(0621) 326864 (0621) 326864 KLINIK TC AKTIF
085260276300 085260276300 KLINIK TC AKTIF
081362144649 081362144649 KLINIK TC AKTIF
085276293886 085276293886 KLINIK TC AKTIF
085359871501 085359871501 KLINIK TC AKTIF
085277360582 085277360582 KLINIK TC AKTIF
085260405883 085260405883 KLINIK TC AKTIF
085277701515 085277701515 KLINIK TC AKTIF
081362262130 081362262130 KLINIK TC AKTIF
085275166737 085275166737 KLINIK TC AKTIF
085277807797 085277807797 KLINIK TC AKTIF
085260041464 085260041464 KLINIK TC AKTIF
085270891702 085270891702 KLINIK TC AKTIF
085270422001 085270422001 KLINIK TC AKTIF
085276100642 085276100642 KLINIK TC AKTIF
085211740383 085211740383 KLINIK TC AKTIF
085275136439 085275136439 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
085260413202 085260413202 KLINIK TC AKTIF
085260183462 085260183462 KLINIK TC AKTIF
085276981936 085276981936 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
082369468439 082369468439 KLINIK TC AKTIF
085275439575 085275439575 KLINIK TC AKTIF
085260636480 085260636480 KLINIK TC AKTIF
082364116311 082364116311 KLINIK TC AKTIF
085260798415 085260798415 KLINIK TC AKTIF
085277979345 085277979345 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081361316600 081361316600 KLINIK TC AKTIF
0813979419999 0813979419999 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
(0621) 442132 (0621) 442132 KLINIK TC AKTIF
(0621) 442132 (0621) 442132 KLINIK TC AKTIF
(0621) 442132 (0621) 442132 KLINIK TC AKTIF
(0621) 442132 (0621) 442132 KLINIK TC AKTIF
(0621) 442132 (0621) 442132 KLINIK TC AKTIF
(0621) 442132 (0621) 442132 KLINIK TC AKTIF
(0621) 442132 (0621) 442132 KLINIK TC AKTIF
(0621) 442132 (0621) 442132 KLINIK TC AKTIF
(0621) 442132 (0621) 442132 KLINIK TC AKTIF
(0621) 442132 (0621) 442132 KLINIK TC AKTIF
(0621) 442132 (0621) 442132 KLINIK TC AKTIF
(0621) 442132 (0621) 442132 KLINIK TC AKTIF
(0621) 442132 (0621) 442132 KLINIK TC AKTIF
(0621) 442132 (0621) 442132 KLINIK TC AKTIF
(0621) 442132 (0621) 442132 KLINIK TC AKTIF
(0621) 442132 (0621) 442132 KLINIK TC AKTIF
(0621) 442132 (0621) 442132 KLINIK TC AKTIF
(0621) 442132 (0621) 442132 KLINIK TC AKTIF
(0621) 442132 (0621) 442132 KLINIK TC AKTIF
062223823 062223823 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
085260503628 085260503628 KLINIK TC AKTIF
4520331 4520331 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
085294075540 085294075540 KLINIK TC AKTIF
085294075540 085294075540 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
085294075540 085294075540 KLINIK TC AKTIF
085294075540 085294075540 KLINIK TC AKTIF
085294075540 085294075540 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
085294075540 085294075540 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
085294075540 085294075540 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
085294075540 085294075540 KLINIK TC AKTIF
085294075540 085294075540 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
085294075540 085294075540 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
085294075540 085294075540 KLINIK TC AKTIF
085294075540 085294075540 KLINIK TC AKTIF
085294075540 085294075540 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
08126541636 08126541636 KLINIK TC AKTIF
081397937899 081397937899 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
065135092 065135092 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
082365152900 082365152900 KLINIK TC AKTIF
081360317651 081360317651 RUMAH SAKIT TC AKTIF
062121272 062121272 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081269106034 081269106034 KLINIK TC AKTIF
082367304916 082367304916 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081375128736 081375128736 KLINIK TC AKTIF
SENTRA ORTHOSE / PROTHOSE AKTIF
0813-7718-8818 0813-7718-8818 KLINIK TC AKTIF
0853-6218-2360 0853-6218-2360 KLINIK TC AKTIF
0853-6062-0179 0853-6062-0179 KLINIK TC AKTIF
0852-9652-6030 0852-9652-6030 KLINIK TC AKTIF
0852-6032-4366 0852-6032-4366 KLINIK TC AKTIF
0813-6074-7422 0813-6074-7422 KLINIK TC AKTIF
0813-6055-0638 0813-6055-0638 KLINIK TC AKTIF
0813-7701-3177 0813-7701-3177 KLINIK TC AKTIF
0852-7590-0632 0852-7590-0632 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
08126476165 08126476165 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
082247320461 082247320461 KLINIK TC AKTIF
081361609611 081361609611 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
082370562102 082370562102 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0614156000 0614156000 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
(0621) 442132 (0621) 442132 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
67667575 67667575 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081362092011 081362092011 KLINIK TC AKTIF
08126015121 08126015121 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
77200717 77200717 KLINIK TC AKTIF
082165614999 082165614999 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
081362099004 081362099004 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081294022407 081294022407 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0624495883 0624495883 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0621328488 0621328488 RUMAH SAKIT TC AKTIF
0614566368 0614566368 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
081361682821 081361682821 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
085261760099 085261760099 RUMAH SAKIT TC AKTIF
081263117587 081263117587 KLINIK TC AKTIF
082304604886 082304604886 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
081370625848 081370625848 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
0645-42885 0645-42885 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
06188810909 06188810909 KLINIK TC AKTIF
0617369000 0617369000 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
80501888 80501888 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
0617952659 0617952659 BLK / TRAINING CENTRE AKTIF
BLK / TRAINING CENTRE AKTIF
08126417755 08126417755 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
BLK / TRAINING CENTRE AKTIF
BLK / TRAINING CENTRE AKTIF
BLK / TRAINING CENTRE AKTIF
BLK / TRAINING CENTRE AKTIF
BLK / TRAINING CENTRE AKTIF
BLK / TRAINING CENTRE AKTIF
081360561689 081360561689 BLK / TRAINING CENTRE AKTIF
BLK / TRAINING CENTRE AKTIF
BLK / TRAINING CENTRE AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
085261680688 085261680688 KLINIK TC AKTIF
0811611565 0811611565 KLINIK TC AKTIF
(0621) 326864 (0621) 326864 KLINIK TC AKTIF
88881900 88881900 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
085359461777 085359461777 KLINIK TC AKTIF
081265410449 081265410449 KLINIK TC AKTIF
064321396 064321396 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
24748 24748 RUMAH SAKIT TC AKTIF
7945058 7945058 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081360232063 081360232063 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
22744 22744 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
085260446061 085260446061 KLINIK TC AKTIF
081361331999 081361331999 RUMAH SAKIT TC AKTIF
082272181785 082272181785 KLINIK TC AKTIF
7952511 7952511 KLINIK TC AKTIF
0614520331 0614520331 KLINIK TC AKTIF
60175226 60175226 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
64731970 64731970 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
61135862 61135862 KLINIK TC AKTIF
20181 20181 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
41470 41470 RUMAH SAKIT TC AKTIF
081397689667 081397689667 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
082166516974 082166516974 KLINIK TC AKTIF
085275999784 085275999784 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
6455987 6455987 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
96098400 96098400 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081260441263 081260441263 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
72193111 72193111 RUMAH SAKIT TC AKTIF
085294075540 085294075540 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081376550000 081376550000 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081361630259 081361630259 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
23443444 23443444 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
61215340 61215340 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
08126361416 08126361416 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
6909176 6909176 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
77344968 77344968 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
76494330 76494330 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
245024 245024 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
77244033 77244033 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
46924 46924 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0811651549 0811651549 KLINIK TC AKTIF
085270944044 085270944044 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
08126922267 08126922267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081361063456 081361063456 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081362061445 081362061445 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
7950550 7950550 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
085260006808 085260006808 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
77878844 77878844 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
0614520331 0614520331 KLINIK TC AKTIF
0614520331 0614520331 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
0616941927 0616941927 RUMAH SAKIT TC AKTIF
60119322 60119322 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
63595343 63595343 KLINIK TC AKTIF
17581841 17581841 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
96707970 96707970 RUMAH SAKIT TC AKTIF
7945676 7945676 KLINIK TC AKTIF
21476 21476 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
850915 850915 KLINIK TC AKTIF
0616841189 0616841189 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081360048267 081360048267 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
081264222800 081264222800 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081361449866 081361449866 KLINIK TC AKTIF
082360571537 082360571537 KLINIK TC AKTIF
08138510876 08138510876 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
085277999012 085277999012 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
6915217 6915217 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
085361873663 085361873663 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
64530224 64530224 KLINIK TC AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
7942321 7942321 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
0614520331 0614520331 KLINIK TC AKTIF
0614520331 0614520331 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
0811675404 0811675404 KLINIK TC AKTIF
331170 331170 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
4520331 4520331 KLINIK TC AKTIF
0614520331 0614520331 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
77667755 77667755 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
60457780 60457780 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
61032553 61032553 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
60819070 60819070 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
085261368625 085261368625 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
21137 21137 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
4518766 4518766 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
08126286145 08126286145 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
085262043787 085262043787 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081360575720 081360575720 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
20279 20279 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
62164746 62164746 KLINIK TC AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
70938458 70938458 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
085270118101 085270118101 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
0614520331 0614520331 KLINIK TC AKTIF
61923101 61923101 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
6474965 6474965 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
4520331 4520331 KLINIK TC AKTIF
4520331 4520331 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
0811616589 0811616589 RUMAH SAKIT TC AKTIF
71824045 71824045 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
60098000 60098000 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
96079918 96079918 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
76558647 76558647 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
0616640999 0616640999 RUMAH SAKIT TC AKTIF
7942361 7942361 KLINIK TC AKTIF
7944796 7944796 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
33103105 33103105 KLINIK TC AKTIF
61135862 61135862 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
082165008783 082165008783 KLINIK TC AKTIF
081265500715 081265500715 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
4524875 4524875 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
0617990056 0617990056 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
65500025 65500025 KLINIK TC AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
31105 31105 KLINIK TC AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
085260746332 085260746332 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
0614520331 0614520331 KLINIK TC AKTIF
0614520331 0614520331 KLINIK TC AKTIF
71034433 71034433 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
4520331 4520331 KLINIK TC AKTIF
081375009887 081375009887 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
421623 421623 RUMAH SAKIT TC AKTIF
64339055 64339055 KLINIK TC AKTIF
6905635 6905635 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
76137512 76137512 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
6204978 6204978 KLINIK TC AKTIF
082294288145 082294288145 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0811651549 0811651549 KLINIK TC AKTIF
96697999 96697999 KLINIK TC AKTIF
22887 22887 RUMAH SAKIT TC AKTIF
637433 637433 RUMAH SAKIT TC AKTIF
08126470444 08126470444 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081361006865 081361006865 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
085260382230 085260382230 KLINIK TC AKTIF
60690619 60690619 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
396746406 396746406 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
64293110 64293110 KLINIK TC AKTIF
20354 20354 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0631 372343 0631 372343 RUMAH SAKIT TC AKTIF
21037 21037 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
085358091334 085358091334 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
40241614 40241614 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
061-8451812 061-8451812 RUMAH SAKIT TC AKTIF
08116133319 08116133319 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
0614553900 0614553900 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
64339055 64339055 KLINIK TC AKTIF
72908220 72908220 KLINIK TC AKTIF
811596 811596 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
23071 23071 RUMAH SAKIT TC AKTIF
60029241 60029241 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
60601232 60601232 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
08126478653 08126478653 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
7945983 7945983 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081360103239 081360103239 RUMAH SAKIT TC AKTIF
263765165 263765165 RUMAH SAKIT TC AKTIF
08126286145 08126286145 KLINIK TC AKTIF
081376616429 081376616429 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081396697999 081396697999 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
62376028 62376028 KLINIK TC AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
085277213585 085277213585 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
61295741 61295741 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
0614520331 0614520331 KLINIK TC AKTIF
085275231971 085275231971 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
44821 44821 RUMAH SAKIT TC AKTIF
4520331 4520331 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
0811632573 0811632573 KLINIK TC AKTIF
75566888 75566888 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
61311291 61311291 KLINIK TC AKTIF
77424860 77424860 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
63544444 63544444 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
60468269 60468269 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
60229651 60229651 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
082161644435 082161644435 KLINIK TC AKTIF
648581 648581 KLINIK TC AKTIF
25007 25007 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
61135862 61135862 KLINIK TC AKTIF
67617181 67617181 KLINIK TC AKTIF
0811677679 0811677679 RUMAH SAKIT TC AKTIF
0616940598 0616940598 KLINIK TC AKTIF
082277966122 082277966122 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081360181359 081360181359 KLINIK TC AKTIF
4155441 4155441 RUMAH SAKIT TC AKTIF
980242 980242 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
7952068 7952068 RUMAH SAKIT TC AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
08126317369 08126317369 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081360048267 081360048267 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
0614520331 0614520331 KLINIK TC AKTIF
085272110394 085272110394 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
26368799 26368799 RUMAH SAKIT TC AKTIF
082310330082 082310330082 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
22051 22051 RUMAH SAKIT TC AKTIF
4520331 4520331 KLINIK TC AKTIF
4520331 4520331 KLINIK TC AKTIF
48114 48114 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
421060 421060 RUMAH SAKIT TC AKTIF
082124514353 082124514353 KLINIK TC AKTIF
62505098 62505098 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
60758992 60758992 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
62728090 62728090 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
44999 44999 RUMAH SAKIT TC AKTIF
7955114 7955114 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
70829112 70829112 RUMAH SAKIT TC AKTIF
085261330868 085261330868 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KODE_KAKANTOR_CABANG KANWIL
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D05 DURI KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D05 DURI KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
D05 DURI KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
D05 DURI KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D05 DURI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D15 SIAK RAJA KECIK KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
D05 DURI KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D05 DURI KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D05 DURI KANWIL SUMBARRIAU
D05 DURI KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
D05 DURI KANWIL SUMBARRIAU
D05 DURI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
D05 DURI KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D05 DURI KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D00 PEKANBARU KOTA KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
D03 DUMAI KANWIL SUMBARRIAU
C02 SOLOK KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
D06 PEKANBARU PANAM KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D04 RENGAT KANWIL SUMBARRIAU
C01 BUKIT TINGGI KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
D07 BATAM SEKUPANG KANWIL SUMBARRIAU
D02 BATAM NAGOYA KANWIL SUMBARRIAU
D05 DURI KANWIL SUMBARRIAU
C00 PADANG KANWIL SUMBARRIAU
D01 TANJUNG PINANG KANWIL SUMBARRIAU
NAMA_PPK
RSUD PASAMAN BARAT
RSKM PADANG EYE CENTRE
RSUD LUBUK SIKAPING
BALAI PENGOBATAN BATAM SEHAT
KLINIK AMANAH
KLINIK AULIA
PKM TELUK BELITUNG
PKM ANAK SETATAH
PKM BANDUL
PKM ALAI
PKM TANJUNG SAMAK
PUSKESMAS AIA GADANG
PUSKESMAS VI KOTO SELATAN
PUSKESMAS RANAH SALIDO
PUSKESMAS KINALI
PUSKESMAS IV KOTO
PUSKESMAS OPHIR
PUSKESMAS SASAK
PUSKESMAS SUKAMENANTI
PUSKESMAS LEMBAH BINUANG
PUSKESMAS KAJAI
PUSKESMAS TALU
PUSKESMAS MUARA KIAWAI
PUSKESMAS PARAMAN AMPALU
PUSKESMAS SUNGAI AUR
PUSKESMAS UJUNG GADING
PUSKESMAS PARIT
PUSKESMAS SILAPING
PUSKESMAS DESA BARU
PUSKESMAS AIR BANGIH
PKM PULAU MERBAU
PKM SELAT PANJANG
PKM ALAH AIR
KLINIK KURNIA
KLINIK MEDIKA
KLINIK MITRA KELUARGA
KLINIK PRATAMA BULAN INSANI
BALAI PENGOBATAN MEDICINE
KLINIK HUSADA CITRA MEDIKA GREENLA
KLINIK SUCI MEDIKA
PUSKESMAS PUSAKO
PUSKESMAS SABAK AUH
PUSKESMAS BUNGA RAYA
PUSKESMAS SUNGAI APIT
PUSKESMAS MEMPURA
PUSKESMAS KOTO GASIB
PUSKESMAS LUBUK DALAM
PUSKESMAS DAYUN
PUSKESMAS TUALANG
PUSKESMAS PERAWANG
PUSKESMAS KERINCI KANAN
PUSKESMAS SIAK
PUSKESMAS KANDIS
PUSKESMAS SUNGAI MANDAU
PUSKESMAS MINAS
PUSKESMAS BANDAR PETALANGAN
PUSKESMAS PANGKALAN LESUNG
PUSKESMAS UKUI
PUSKESMAS PANGKALAN KURAS II
PUSKESMAS SEIKIJANG
PUSKESMAS PANGKALAN KERINCI
PUSKESMAS LANGGAM
KLINIK PRIMA HUSADA
RUMAH SAKIT MUTIA SARI
KLINIK VELY AVIARI
KLINIK PUTRI K6
PUSKESMAS TOAPAYA
PUSKESMAS SEI LEKOP
PUSKESMAS KELONG
PUSKESMAS MANTANG
PUSKESMAS TANJUNG UBAN
PUSKESMAS TELUK BINTAN
PUSKESMAS BERAKIT
PUSKESMAS KUALA SEMPANG
PUSKESMAS TAMBELAN
PUSKESMAS SRI BINTAN
KIMIA FARMA HAMKA
KIMIA FARMA TABING
KLINIK KIMIA FARMA PAYAKUMBUH SOET
KLINIK KIMIA FARMA PASAMAN BARAT
KLINIK KIMIA FARMA LUBUK ALUNG
KLINIK KIMIA FARMA LUBEG
RSIA MUTIARA AINI
KLINIK KIMIA FARMA ANDALAS
KLINIK KIMIA FARMA 238 A YANI
KLINIK KIMIA FARMA 94 PROKLAMASI
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK GRIYA MED
RSU CITRA BUNDA MEDICAL CENTRE (B
PUSKESMAS BERINGIN SAKTI
PUSKESMAS TIUMANG
PUSKESMAS SIALANG
PUSKESMAS SEI DAREH
PUSKESMAS SILAGO
PUSKESMAS TIMPEH
PUSKESMAS SITIUNG I
PUSKESMAS SITIUNG II
PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
PUSKESMAS PADANG LAWEH DHARMAS
PUSKESMAS KOTO BARU
PUSKESMAS KOTO BESAR
PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI
KLINIK PRATAMA SANTO YOSEF
KLINIK ASIAN AGRI SEHAT BUATAN
KLINIK ANDINI MEDIKA
KLINIK PRATAMA MEDIKA SALSABILA
KLINIK PRATAMA HANGTUAH MEDIKA
RB-BP GENTA MEDICAL CENTRE
PUSKESMAS PADANG LAWEH
PUSKESMAS TANJUNG AMPALU
PUSKESMAS MUARO BODI
PUSKESMAS PADANG SIBUSUK
PUSKESMAS KUMANIS
PUSKESMAS SUMPUR KUDUS
PUSKESMAS AIR AMO
PUSKESMAS KAMANG
PUSKESMAS SUNGAI LANSEK
PUSKESMAS TANJUNG GADANG
PUSKESMAS SIJUNJUNG
PUSKESMAS GAMBOK
RUMAH SAKIT LAPANGAN ANAMBAS
RUMAH SAKIT BERGERAK JEMAJA
PUSKESMAS TAREMPA
KLINIK UTAMA SANO MEDIKA
PUSKESMAS JEMAJA TIMUR
PUSKESMAS BENTENG
KLINIKPRATAMA KIMIA FARMA PAMEDAN
PUSKESMAS PLUS MANDIANGIN
PUSKESMAS GULAI BANCAH
PUSKESMAS NILAM SARI
PUSKESMAS MANDIANGIN
PUSKESMAS TIGO BALEH
PUSKESMAS RASIMAH AHMAD
PUSKESMAS GUGUK PANJANG
RS INDAH
RS BHAYANGKARA DUMAI
KLINIK CITRA MEDICA
KLINIK SHAFA MEDICARE
RUMKIT TK.IV 01.07.06 SOLOK
KLINIK NAOMI
PUSKESMAS LETUNG
KLINIK RATU MUTIARA
PUSKESMAS SIANTAN SELATAN
KLINIK CASA MEDICAL BATU AJI
KLINIK CASA MEDICAL SEKUPANG
KLINIK CASA TANJUNG UNCANG
PUSKESMAS PENDALIAN IV KOTO
PUSKESMAS RAMBAH HILIR 1
PUSKESMAS KABUN
PUSKESMAS KUNTO DARUSSALAM
PUSKESMAS TANDUN II
PUSKESMAS TAMBUSAI
PUSKESMAS ROKAN IV KOTO 1
PUSKESMAS UJUNG BATU
PUSKESMAS TAMBUSAI UTARA 1
PUSKESMAS KEPENUHAN
KLINIK CASA BATAM CENTRE
KLINIK CASA MEDICAL BENGKONG
KLINIK CASA MEDICAL JODOH
KLINIK CASA MEDICAL PANBIL
KLINIK CASA MEDICAL UTAMA
KLINIK TANJUNG PIAYU
PUSKESMAS KAMPUNG BUGIS
PUSKESMAS TEMBILAHAN KOTA
PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU
PUSKESMAS TELUK PINANG
PUSKESMAS TELUK BELENGKONG
PUSKESMAS TANAH MERAH
PUSKESMAS SUNGAI SALAK
PUSKESMAS SUNGAI PIRING
PUSKESMAS SUNGAI GUNTUNG
PUSKESMAS SELENSEN
PUSKESMAS SAPAT
PUSKESMAS PULAU KIJANG
PUSKESMAS PULAU BURUNG
PUSKESMAS PENGALIHAN KERITANG
PUSKESMAS PENGALIHAN ENOK
PUSKESMAS PELANGIRAN
PUSKESMAS MANDAH
PUSKESMAS KUALA LAHANG
PUSKESMAS KUALA ENOK
PUSKESMAS KEMPAS JAYA
PUSKESMAS GAJAH MADA
PUSKESMAS ENOK
PUSKESMAS CONCONG LUAR
PUSKESMAS BATANG TUMU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUS
PRAKTEK SOLO DR WIDODO
PUSKESMAS LUBUK ULANG ALING
PUSKESMAS ABAI
PUSKESMAS TALUNAN
PUSKESMAS MERCU
PUSKESMAS BIDAR ALAM
PUSKESMAS LUBUK GADANG
PUSKESMAS PAKAN SALASA
PUSKESMAS MUARA LABUH
PUSKESMAS PAKAN RABAA
KLINIK PRATAMA MAHKOTA SEBANGAR
KLINIK DAN LABORATORIUM MEDIPLUS
PUSKESMAS KOTA BARU
RS LANCANG KUNING
KLINIK DR EKA JUNIARTI
KLINIK DOKTER RAMLAN
KLINIK PRATAMA KUBANG RAYA MEDIKA
PUSKESMAS LUBUK TAROK
PUSKESMAS LUBUK TAROK
RUMAH SAKIT UMUM 'ASYIYAH PADANG
RUMAH SAKIT TMC PARIAMAN
AMANDA CLINIC
RSUD DABO SINGKEP
KLINIK PRATAMA ALIFA
KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN PT.TIDAR
KLINIK PRATAMA KIMIA FARMA NO 31 BIN
KLINIK PRATAMA KIMIA FARMA NO 646
BALAI LATIHAN KERJA DINAS TENAGA K
KLINIK HORPINTA MEDICAL CENTER
PKM BAGAN BATU
KLINIK M-SEHAT
RUMAH SAKIT OTORITA BATAM - BP BATA
KLINIK NAYAKA 05 BATAM CENTRE
KLINIK SENTRAL BNS
BLUD PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HIT
BLUD PUSKESMAS KPIK
BLUD PUSKESMAS LAPAI
BLUD PUSKESMAS LUBUK KILANGAN
BLUD PUSKESMAS ALAI
BLUD PUSKESMAS LUBUK BUAYA
BLUD PUSKESMAS AMBACANG
BLUD PUSKESMAS ULAK KARANG
BLUD PUSKESMAS AIR DINGIN
BLUD PUSKESMAS RAWANG
BLUD PUSKESMAS PEMANCUNGAN
BLUD PUSKESMAS PAGAMBIRAN
BLUD PUSKESMAS PADANG PASIR
BLUD PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG
BLUD PUSKESMAS KURANJI
BLUD PUSKESMAS BUNGUS
BLUD PUSKESMAS BELIMBING
BLUD PUSKESMAS ANDALAS
BLUD PUSKESMAS AIR TAWAR
BLUD PUSKESMAS SEBERANG PADANG
BLUD PUSKESMAS PAUH
BLUD PUSKESMAS ANAK AIR
PUSKESMAS NANGGALO
KLINIK DUTA KENCANA MEDIKA
KLINIK PERMATA MEDICAL CENTER
RUMAH SAKIT SANTA MARIA
RUMAH SAKIT YOS SUDARSO PADANG
KLINIK MEDISSRA
RS SOEDARSONO DARMOSOEWITO
RS NAILI DBS
RUMAH SAKIT UMUM LAPANGAN LINGGA
KLINIK KASIH IBU
RS PRIMA PEKANBARU
RSUD INDRASARI RENGAT
RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
KLINIK SANTA ELISABETH SEI LEKOP
RS SANTA ELISABETH BATAM KOTA
RS SANTA ELISABETH BATAM
KLINIK HARAPAN KITA MARCHELIA
RSUD BANGKINANG
RUMAH SAKIT MESRA
RSUD SOLOK SELATAN
KLINIK MUTIARA MEDICAL BATAM
KLINIK DR ELI SUSANTI
KLINIK BIOCARE INDONESIA
KLINIK PRATAMA ADELIA MEDICAL
KLINIK PT. KSI
RSJ PROF HB SAANIN PADANG
AULIA HOSPITAL
RSUD MENTAWAI
KLINIK TIN ISKANDAR MEDIKAL
POLIKLINIK KEBUN KOTO KAMPAR
KLINIK PRATAMA DOKTER HARRY BARMA
KLINIK PRATAMA DAREL MEDIKA
KLINIK FAMELA JAYA MEDIKA
RUMAH SAKIT ANGKATAN LAUT DR MIDIY
KLINIK PRATAMA BERKAH
KLINIK PRATAMA DR. IR
RSI IBNU SINA PADANG
RS SEMEN PADANG
RS SITI RAHMAH
DELICIA MEDICAL CLINIC
BP HARAPAN KITA VILLA PESONA ASRI
RS BUDI KEMULIAAN BATAM
BP HARAPAN KITA NAGOYA
KLINIK BUNDA DINDA
KLINIK DINDA
KLINIK PRATAMA ELLIYA HUSADA
KLINIK PRATAMA TIFFANY MEDIKA
KLINIK PRATAMA CENDANA HUSADA
KLINIK CITRA BUNDA
KLINIK PRATAMA INDO SEHAT PEKANBA
RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA
KLINIK FANISA
RS GRAHA HERMINE
KLINIK PRATAMA KIMIA FARMA M.T HAR
KLINIK PRATAMA KIMIA FARMA GANET
KLINIK PRATAMA KIMIA FARMA D.I PANJA
PUSKESMAS NUMBING
KLINIK FITRIA
RSUD PADANG PARIAMAN
RS AISYIYAH PARIAMAN
KLINIK AISYIYAH II KAMPUNG PERAK
KLINIK AISYIYAH III
RSUD DR RASYDIN PADANG
KLINIK PRATAMA PT AMP PLANTATION
KLINIK MITRA SENDONA
RSUP DR M DJAMIL PADANG
PUSKESMAS LUBUK KANDIS
PUSKESMAS KILAN
PUSKESMAS KULIM JAYA
PUSKESMAS SEBERIDA
PUSKESMAS PANGKALAN KASAI
PUSKESMAS SENCANO JAYA
PUSKESMAS BATANG PERANAP
PUSKESMAS RAKIT KULIM
PUSKESMAS POLAK PISANG
PUSKESMAS SUNGAI PARIT
PUSKESMAS SEI LALA
PUSKESMAS AIR MOLEK
PUSKESMAS LIRIK
PUSKESMAS PEKAN HERAN
PUSKESMAS KAMPUNG BESAR KOTA
PUSKESMAS SIPAYUNG
PUSKESMAS KUALA CENAKU
PUSKESMAS PERANAP
UPTD BALAI LATIHAN KERJA DISNAKERT
PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
RSUD DR M ZEIN PAINAN
PKM BALAI JAYA
PKM SINABOI
PKM RANTAU PANJANG KIRI
PKM BAGAN PUNAK
PKM RIMBA MELINTANG
PKM BANTAIAN
PKM PEDAMARAN
PKM PUJUD
PKM SIMPANG KANAN
PKM PANIPAHAN
PKM SEDINGINAN
KLINIK HUSADA KARIMUN
PKM BAGAN SIAPI-API
PKM BANGKO KANAN
KLINIK INTRO MEDIKA
PKM RANTAU KOPAR
KLINIK MEDIKA YAKESPEN KIJANG
UPTD BALAI LATIHAN KERJA PAYAKUMBU
PUSKESMAS ALAHAN PANJANG
RS KHUSUS BEDAH KARTIKA DOCTA
KLINIK ANANDA
BP AMANAH
RS SURYA INSANI
PKM DUMAI KOTA
PRAKTEK DR SYAHRIL S
KLINIK ALAM SEHAT BATU AJI
RS SYAFIRA
RSUD KERPI TANJUNG UBAN
BALAI PENGOBATAN DIAN HUSADA
RSUD KECAMATAN MANDAU
RS SELAGURI
BALAI PENGOBATAN SEHATI
RUMAH SAKIT BINA KASIH
KLINIK PARIWISATA LAGOI
BP HARAPAN KITA BATU AJI
KLINIK ARBA
KLINIK ALAM SEHAT KABIL
KLINIK NAYAKA HUSADA 03 KABIL
KLINIK VELY
BP HARAPAN KITA PURI LEGENDA
KLINIK PANBIL MEDIKA
RSUD KABUPATEN BINTAN
PUSKESMAS KAWAL
KLINIK XYSTERA
KLINIK PURI SEHAT
KLINIK AL UMMI
KLINIK ALTHAF
PRAKTEK DR. ERWIN BUNTORO
BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN SOLO
PKM BUMI AYU
PUSKESMAS TANJUNGPINANG/PANCUR
KLINIK MUIZZAH
BALAI PENGOBATAN MUTIARA KASIH
RSI IBNU SINA SIMPANG AMPEK
RSUP KEPRI TANJUNGPINANG KM 8
KLINIK ERNES PT. ALAM INDAH BINTAN
KLINIK ERNES PT. BINTAN LAGOON RES
RSUD KOTA TANJUNGPINANG
PUSKESMAS MEKAR BARU
RUMAH SAKIT KHUSUS BEDAH ROPANAS
BP HARAPAN KITA SUKAJADI
KLINIK DUTA KUANSING MEDIKA
PKM JAYAMUKTI
PKM BUKIT KAYU KAPUR
KLINIK KELUARGA SEHAT DOKTOR BAST
RS EFARINA
BALAI PENGOBATAN TIARA MEDIKA
KLINIK RAWAT INAP TUNAS MUDA MEDIK
RUMAH SAKIT SANSANI
RSUD DR ACHMAD MOCHTAR BUKITTING
RSUD EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM (T
KLINIK MEDILAB KARIMUN
PKM BANGKO JAYA
RSUD NATUNA
KLINIK TIBAN SEHAT
PRAKTEK DR MARNIYANTI
KLINIK ERNES
KLINIK HUSADATAMA
KLINIK DUNIA MEDICAL CENTRE
KLINIK NAYAKA HUSADA DURI
KLINIK NAYAKA HUSADA II
PKM DUMAI BARAT
RS AWAL BROS PANAM
RUMAH SAKIT UMUM BHAKTI KESEHATAN
RSIA BUNDA ANISYAH
KLINIK DR H AGUNG MULIA MARS
KLINIK ROHIL MEDIKA
KLINIK NAYAKA HUSADA 02 TIBAN
RSUD SOLOK
KLINIK ARUM SARI
RS. CHARIS MEDIKA
BALAI LATIHAN KERJA PADANG
PKM TANAH PUTIH
KLINIK SIMPANG ANDURING
KLINIK PRATAMA NURJINIS
PKM BUKIT KAPUR
BP BATAM VIEW BEACH RESORT
PKM PURNAMA
PUSKESMAS MELAYU KOTA PIRING
KLINIK SAMUDRA MEDIKA
BP BUDI ROSARI
RSUD DUMAI
KLINIK NAYAKA HUSADA 01 BATU AJI
BLUD-RSUD SAWAHLUNTO
KLINIK PRATAMA HAYATI
RS CAMATHA SAHIDYA
RS BHAYANGKARA PADANG
RSUD AROSUKA KABUPATEN SOLOK
RS AMALIA MEDIKA
PKM MEDANG KAMPAI
RSUD SIJUNJUNG
RSUD PARIAMAN
RS CAHAYA
KLINIK TAMARA
RSUD DR RM PRATOMO
KLINIK NAYAKA HUSADA 04 NAGOYA
RUMAH SAKIT PERMATA HATI
RS AWAL BROS UJUNG BATU
RS PROF DR TABRANI
RS AWAL BROS
RS AWAL BROS
PUSKESMAS TELUK SASAH
PKM SUNGAI SEMBILAN
PKM BUKIT TIMAH
RSUD SUNGAI DAREH
KLINIK PANJI HUSADA
KLINIK AZZAHRA
KLINIK PRATAMA UWA MEDIKA
RS HARAPAN BUNDA
KLINIK BATAMEDIKA
KLINIK MUIZZAH 2
RSI IBNU SINA PAYAKUMBUH
KLINIK YAHYA MEDICAL CENTER
KLINIK ALAM SEHAT TIBAN
BATAMINDO INDUSTRIAL PARK KLINIK
BALAI PENGOBATAN DURI MEDIKA
RS TENTARA REKSODIWIRYO
PUSKESMAS KIJANG
ALAMAT_PPK
JL JEND SUDIRMAN SIMAPNG AMPEK PASAMAN BARAT
JL PEMUDA NO 53 OLO, PADANG BARAT
JLN. SUDIRMAN NOMOR 33 LUBUK SIKAPING
JALAN HANG JEBAT KOMPLEK H.RAHMAN BLOK A1 NO. 1-2 KEL BATU BESAR KEC. NONGSA BATAM.
JL. RAYA PADANG BUKITTINGGI KM 19 DUKU KEC. BATANG ANAI
RUKO TUNAS REGENCY BLOK C6 NO 06, KEL SEI BINTI, KEC SAGULUNG BATAM
JL KAMBOJA TELUK BELITUNG KEC MERBAU
JL UTAMA ANAK SETATAH
JL. BANDUL, KEC. TASIK PUTRI PUYU.
PELABUHAN, KEC. TEBING TINGGI BARAT
JL JEND SUDIRMAN TANJUNG SAMAK
NAGARI AIA GADANG, KEC. PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT
KEC. KINALI KAB. PASAMAN BARAT
DS. RANAH SALIDO KEC. LEMBAH MELINTANG KAB. PASAMAN BARAT
JL. ABDUL MUIS, KEC. KINALI KAB. PASAMAN BARAT
DS. IV KOTO KEC. KINALI KAB. PASAMAN BARAT
DS. OPHIR, KEC. PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT
JL. RAYA PADANG HALABAN SASAK, KEC. PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT
JL. GUGUK III PADANG TUJUH, KEC. PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT
DS. LEMBAH BINUANG, KEC. PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT
DS. KAJAI, KEC. TALAMAU KAB. PASAMAN BARAT
DS. TALU, KEC. TALAMAU KAB. PASAMAN BARAT
JL. SUDIRMAN MUARO KAWAI, KEC. GUNUNG TULEH KAB. PASAMAN BARAT
JL. PARAMAN AMPALU, KEC. GUNUNG TULEH KAB. PASAMAN BARAT
JL. RAYA SIMPANG EMPAT ¿ UJUNG GADING, KEC. LEMBAH MELINTANG KAB. PASAMAN BARAT
JL. HALMAHERA UJUNG GADING, KEC. LEMBAH MELINTANG KAB. PASAMAN BARAT
JL. LINTAS AIR BANGIS ¿ UJUNG GADING KM 40, KEC. TALAMAU KAB. PASAMAN BARAT
JL. SENOPATI NO. 105, KEC. SEI BEREMAS KAB. PASAMAN BARAT
DS. BARU, KEC. RANAH BATAHAN KAB. PASAMAN BARAT
JL. GAJAH MADA AIR BANGIS, KEC. SEI BEREMAS KAB. PASAMAN BARAT
JL PARIT BARU SEMUKUT, KEC. PULAU MERBAU
JL KESEHATAN KEC MERBAU
JL. ALAH AIR, KEL ALAH AIR, KEC. TEBING TINGGI
JL DT PERPATIH NAN SABATANG KOTA SOLOK
JL R.E MARTADINATA, KOMP WIJAYA BLOK G NO.5 SEKUPANG. BATAM
JL. SULTAN SYARIF QASIM NO. 288 DUMAI
DR SUGIATI, SSI
KOMPLEK BUMI INDAH BLOK I NO 54. NAGOYA
KOMPLEK RUKO GREENLAND BLOK B NO.12 BATAM CENTER
JL. RAYA SUNGAI TARAB KM. 5 JORONG SUNGAI TARAB NAGARI SUNGAI TARAB KEC SUNGAI TARAB KAB TANAH DAT
JL PEMDA
JL. JAYA MUARA DUA BANDAR PEDADA
JL. SULTAN SYARIF KHASIM
JL. RINTIS NO.1
JL. RAYA SIAK-BUTON
DS. PANGKALAN PISANG
JL. PUSKESMAS
JL. RAYA PERAWANG-BUTON KM.69
JL. HANG TUAH KM2 DS. TUALANG
JL. DT. SRI MARAJA, KEL. PERAWANG
JL. RAYA PERTAMINA KM.72
JL. SULTAN SYARIF KHASIM
JL. RAYA PEKANBARU ¿ DURI KM 74
DS. MUARA KELANTAN
JL. KESEHATAN NO.1 MINAS
DS. BANDAR PETALANGAN, KEC. BANDAR PETALANGAN
JL. PANGLO, KEC. PANGKALAN LESUNG
JL. LINTAS TIMUR, KEC. UKUI
JL. LINTAS TIMUR, SOREK I, KEC. PANGKALAN KURAS
JL.LINTAS TIMUR KM.30, KEC. BANDAR SEKIJANG
JL. KAMBOJA NO. 06, KEC. PANGKALAN KERINCI
JL. JEND SUDIRMAN NO.1, KEC. LANGGAM
KOMPLEK RUKO SMK ALJABAR BLOK B NO.3 BENGKONG INDAH BATAM
JALAN BATHIN BETUAH NO.1A SIMPANG-DURI
PERUM RUKO GRIYA PRIMA
JL KH AHMAD DAHLAN BLOK A NO 5 KOMP PASAR SEI HARAPAN SEKUPANG
JL. RAYA TANJUNG UBAN KM.26, KEC. TOAPAYA
JL. NUSANTARA KM 18, KP. SIDOMULYO, KEL. SEI LEKOP KEC. BINTAN TIMUR
JL. KESEHATAN DS. KELONG, KEC. BINTAN PESISIR
JL. KAYU ARANG RT 2 RW 1 MANTANG LAMA, KEC. MANTANG
JL IMAM BONJOL TANJUNG UBAN KAB BINTAN
JL TOK SADEK NO 5 DESA TEMBELING KAB BINTAN
JL. BATHIN MUHAMMAD ALI. BINTAN UTARA. KEPULAUAN RIAU
JL. RAYA LINTAS BARAT KM. 56 (JEMBATAN KUALA SEMPANG) KUALA SEMPANG-BINTAN KEPULAUAN RIAU
JL BHAKTI HUSADA TAMBELAN KEPULAUAN RIAU
DESA SRI BINTAN, JL.RAYA TANJUNG UBAN KM 51, KEC. TELUK SEBONG
JL. PROF. DR. HAMKA, PARUPUK TABING, KOTO TANGAH, KOTA PADANG, SUMATERA BARAT 25173
JL. ADINEGORO NO.08, BUNGO PASANG, KOTO TANGAH, KOTA PADANG
JALAN JEND. SUDIRMAN PETAAN 2 SIMPANG BENTENG, KOTO BARU BALAI JANGGO, PAYAKUMBUH UTARA, KANING
JL. SUDIRMAN BATANG HALUAN SIMPANG AMPEK
JL. SUDIRMAN NO. 137 PASAR MUDIK LUBUK ALUNG
JL ARU NO 33 LUBUK BEGALUNG
JL BATU AJI II BLOK A NO 1
JL RAYA ANDALAS NO 159 KEL ANDURING KEC KURANJI
JL A YANI NO 40
JL PROKLAMASI NO 24 KEL SAWAHAN KEC PADANG TIMUR
JALAN LAKSAMANA BINTAN KOMPLEK MEGA INDAH BLOK A 3-4 & B 1-4 KEL. SUNGAI PANAS BATAM
JL PROKLAMASI NO 31,33,37 KEL ALANG LAWEH PADANG SELATAN
BERINGIN SAKTI
TIUMANG
SIALANG
SEI DAREH
SILAGO
TIMPEH
SITIUNG I
SITIUNG II
GUNUNG MEDAN
PADANG LAWEH KAB DHARMASRAYA
KOTO BARU KAB DHARMASRAYA
KOTO BESAR DHARMASRAYA
SUNGAI LIMAU
SUNGAI RUMBAI
JL A YANI NO 48 RT 1 RW 1 PEKANBARU
JL LINTAS TIMUR KM 65
JL BERINGIN NO 10 RT 01 RW 12
JL MELUR NO 57 B
JL HANGTUAH UJUNG
PERUM MUKA KUNING INDAH I BLOK F NO.10 BATAM
PADANG LAWEH
TANJUNG AMPALU
MUARO BODI
PADANG SIBUSUK
KUMANIS
SUMPUR KUDUS
AIR AMO
KAMANG
SUNGAI LANSEK
TANJUNG GADANG
KAB SIJUNJUNG
SIJUNJUNG
JL IMAM BONJOL, PAYALAMAN, SIANTAN, KAB KEP ANAMBAS, KEPRI
PADANG MELANG DESA BATU BERAPIT, MAMPOK, JEMAJA, KAB KEP ANAMBAS, KEPRI
JL IMAM BONJOL NO 38, TAREMPA, KEC SIANTAN, KAB KEP ANAMBAS, KEPULAUAN RIAU
RUKO PUTRI HIJAU A NO 16-20
KUALA MARAS, JEMAJA TIMUR, KAB KEP ANAMBAS, KEPRI
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL.RAJA ALI HAJI KM 4 NO.3 TANJUNGPINANG
JL. PINTU KABUN NO.29, PUHUN PINTU KABUN, MANDIANGIN KOTO SELAYAN, KOTA BUKITTINGGI,
JL. KUSUMA BHAKTI NO.27, KUBU GULAI BANCAH, MANDIANGIN KOTO SELAYAN, KOTA BUKITTINGGI
JL. DATUK MANGKUTO AMEH, BENTENG PASAR ATAS, MANDIANGIN KOTO SELAYAN, BENTENG, PASAR ATAS BUKITT
JL. ABDUL MANAN NO.8, CAMPAGO IPUH, MANDIANGIN KOTO SELAYAN, KOTA BUKITTINGGI
JL. KOTO SELAYAN, PARIT ANTANG, AUR BIRUGO TIGO BALEH, KOTA BUKITTINGGI,
JL UMAR GAFAR, GUGUK PANJANG, BUKITTINGGI
JL MOH YAMIN, TAROK DIPO, GUGUK PANJANG, BUKITTINGGI
JL JEND SUDIRMAN KM 3 BAGAN BATU
JLN HANG TUAH NO. 01 DUMAI
JL M YAMIN NO 58 DUMAI
JL KELAKAP 7 DUMAI
JL. PROKLAMASI NO. 03 KEL. KAMPUNG JAWA KOTA SOLOK
RUKO PURI NIAGA FF-12 BATU AJI BATAM
JL MERDEKA KELURAHAN LETUNG KECAMATAN JEMAJA
JL JEND SUDIRMAN UJUNG TANJUNG
JL DESAN DESA AIR BINI KECAMATAN SIANTAN SELATAN
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK C NO. 03 BATU AJI
KOMPLEK PERTOKOAN CIPTA PURI BLOK BB NO. 03 SEKUPANG
KOMP. PERTOKOAN FANINDO BLOK E NO. 08 TANJUNG UNCANG
DS PENDALIAN KEC PENDALIAN IV KOTO
JL DIPONEGORO DESA RAMBAH HILIR
JL RAYA KABUPATEN KOTA TANAH
JL TAMAN PAHLAWAN KUTO LAMA
JL BUKIT SULIGI DESA DAYO
JL TAMBUSAI DESA TALIKUMAIN
JL KESEHATAN NO 01
JL JENDRAL SUDIRMAN NO 217
JL DR SUTOMO MAHATO SAKTI
JL SUDIRMAN NO 156
KOMPLEK PERTOKOAN TAMAN LAKOTA BLOK B NO. 11 BATAM CENTRE
KOMPLEK TAMAN SENTOSA INDAH BLOK F NO.19 SEI PANAS
KOMPLEK. TANJUNG PANTUN BLOK H NO. 11A SEI JODOH
KOMPLEK PANBIL COMMERSIAL AREA BLOK A NO. 3A MUKA KUNING
KOMPLEK NAGOYA GATEWAY BLOK D2 NO.2 BATAM
RUKO CIPTA GARDEN AYU BLOK G1 NO. 16 TANJUNG PIAYU
JALAN ABDUL RAHIM KELURAHAN KAMPUNG BUGIS, TANJUNGPINANG
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL.VETERAN NO 52 TEMBILAHAN
SIDODADI, JORONG LIMAU PURUIK, KINALI, PASBAR
LUBUK ULANG ALING
ABAI
TALUNAN
MERCU
BIDAR ALAM
LUBUK GADANG
PAKAN SELASA
MUARA LABUH
KECAMATAN PAKAN RABAA
JALAN LINTAS DURI DUMAI KM 18 MANDAU
KAVLING SAGULUNG BARU BLOK T NO 167
JL. M BOYA NO 67 TEMBILAHAN KOTA
JL RONGGOWARSITO UJUNG NO 5 A GOBAH PEKANBARU
JL YOS SUDARSO NO 30 LIMBUNGAN BARU
DUSUN KOTO SIMPANG DESA KOTOBARU KEC SINGINGI HILIR
JL RAYA PEKANBARU KUBANG NO 63 C SIAK HULU KAMPAR
LUBUK TAROK
LUBUK TAROK
JL H AGUS SALIM NO 6 SAWAHAN
JL BASUKI RAHMAT NO 1 KARAN AUR KEC PARIAMAN
JL KARTINI NO 31 PEKANBARU
JL KESEHATAN NO 1 DABO SINGKEP
JL SOEKARNO HATA NO 135 BENAI
JR MANGUN JAYA NAGARI LUBUK BESAR KEC ASAM JUJUHAN KAB DHARMASRAYA
JL BINTAN NO 656-658 TANJUNGPINANG
JL DR SUTOMO NO 9 TANJUNGPINANG
JL KESEHATAN NO 5
JL. SIMPANG LIBO BARU KM.79 KANDIS
JL JEND SUDIRMAN NO 562 BAGAN BATU
DESA TANJUNG SIMPANG PELANGIRAN
JL DR CIPTO MANGUNKUSUMO
JALAN HANG KESTURI KOMP. RUKO GLORY VIEW 2 BLOK A3-2 BATAM CENTRE
TELUK BAKAU ESTATE KM 05
DADOK TUNGGUL HITAM
IKUR KOTO KEC. KOTO TANGAH
JL. JONI ANWAR LAPAI I PERUMNAS KEC. NANGGALO
JL. ULU GADUT KEC. LUBUK KILANGAN
JL. TEUKU UMAR (SIMPANG ALAI) KEC. PADANG UTARA
JL. ADINEGORO KM 15 KEC. KOTO TANGAH
JL. RAYA BY PASS KM.8,5 KEL PASAR AMBACANG KEC. KURANJI
JL. MEDAN NO. 6 ULAK KARANG KEC. PADANG UTARA
JL. AIR DINGIN KEL BALAI GADANG KEC. KOTO TANGAH
KOMP. YANDUL RAWANG KEC. PADANG SELATAN
JL. PEMANCUNGAN I KEC. PADANG SELATAN
JL. PIRUS RAYA KEC. LUBUK BEGALUNG
JL. PADANG PASIR IV KEC. PADANG BARAT
JL. PULAU AIR 7D KEC. LUBUK BEGALUNG
JL. RAYA KURANJI KEC. KURANJI
JL. RAYA PADANG PAINAN KEC. BUNGUS TELUK KABUNG
JL. RAMBUTAN RAYA PERUMNAS BELIMBING KEC. KURANJI
JL. ANDALAS KEC. PADANG TIMUR
JL. MERAK NO. 6 AIR TAWAR KEC. PADANG UTARA
JL SEBERANG PADANG UTARA I KEC PADANG SELATAN
GANG IRIGASI KEC PAUH PADANG
ANAK AIR KEC KOTO TANGAH PADANG
PERUMAHAN ITEBA KEC NANGGALO
JL LINTAS TIMUR BELILAS
JR RANAH MAKMUR NAGARI KOTO GADANG KAB DHARMASRAYA
JL. JEND. A. YANI NO 68
JALAN SITUJUH NOMOR 1
JL SULTAN RENGAT
HANG KESTURI KM 4,5 KABIL. BATAM
JL RATULANGI NO.24
JL. MASJID SULTAN LINGGA NO 46 KP DARAT KAB LINGGA
JLN LINTAS PKU DURI KM 80 PSR MINGGU KANDIS KOTA
JL BIMA NO 1 NANGKA UJUNG TUANKU TAMBUSAI
JL. LINTAS SUMATRA -RENGAT - PEMATANG REBA
JL HR SUBRANTAS KM 12.5 PEKANBARU
KAV. SEI LEKOP RT.005/RW.007 KEL. SEI LEKOP KEC. SAGULUNG-KOTA BATAM
JL. RAJA ALI KELANA, KEL. BELIAN, KEC. BATAM KOTA
JLN ANGGREK BLOK II BALOI , LUBUK BAJA BATAM
RUKO GRAND CALIFORNIA BLOK B2 NO.7 BATAM CENTER
JL LINGKAR BANGKINANG - BATU BELAH KABUPATEN KAMPAR
JL. RAYA PASIR PUTIH NO. 3 A-C
JL RAYA KM 1 MUARO LABUH KAB SOLOK SELATAN
JL GAJAH MADA CLUSTER MELATI RESIDENCE BLOK A NO 7 BATAM
RT.17/RW.04 DESA PETAPAHAN KEC. TAPUNG
KOMP TUNAS REGENCY BLOK A1 NO 12, SAGULUNG, BATAM
JL LINTAS PEKANBARU DURI PANGKALAN LIBUT PINGGIR
JORONG SUNGAI TANGAH KENAGARIAN SUNGAI KUNYIT
JL. RAYA ULU GADUT KEL LIMAU MANIS SELATAN
JL. HR SUBRANTAS NO. 63
JL. RAYA TUAPEJAT KM 9 KEC SIPORA UTARA
JL M YAMIN SH NO 21 KAMPUNG BARU
PT PADASA ENAM UTAMA KEBUN KOTO KAMPAR
JL RAYA PEKANBARU-BANGKINANG KM 39
JL. SUKARNO HATTA NO 8C PEKANBARU
JL KUBANG RAYA KEC. SIAK HULU KAMPAR
JALAN CIPTADI NO I TANJUNGPINANG
JALAN LINTAS DURI ¿ PEKANBARU DESA PINGGIR
JL TELAGA BIRU TEMBILAHAN HULU
JL. GAJAH MADA KEL GUNUNG PANGILUN
JL. BY PASS KM 7 KEL PISANG KEC PAUH
JL. RAYA BY PASS KM. 15 AIE PACAH
BIDA KABIL BLOK KEMBANG SARI NO 02 KEL KABIL KEC NONGSA
PERUM VILLA PESONA ASRI BLOK A19 NO.10
JL BUDI KEMULIAAN NO.1 SERAYA BATAM
RUKO DIAN CENTER BLOK F NO 7 NAGOYA BATAM
JL LINTAS TIMUR UKUI
JL LINTAS TIMUR KM 118
JL DELIMA NO 138 PANAM
JL. LINTAS TIMUR BANDAR SEI KIJANG
JL. JATI NO. 76 SENAPELAN
JL RAYA SUKARAMAI KEC. TAPUNG HULU KAB. KAMPAR
JL. KAHARUDIN NASUTION NO. 36-39 MARPOYAN DAMAI
JL. MELATI NO. 60
JL. KAPTEN PIERE TENDEAN NO 4 KAMPUNG BARU
JL JEND SOEPRAPTO RUKO ASIH RAYA BLOK B NO 6-15 BATUAJI
JLN M.T HARYONO KM 3 TANJUNGPINANG
JLN GANET BLOK A NO 1-2 TANJUNGPINANG
JLN D.I PANJAITAN KM 9 TANJUNGPINANG
KP GIN BESAR RT 001 RW 001
JL. BY PASS KM 6 SIMPANG PARAK KARAKAH
JL. RAYA PADANG BUKITTINGGI KM 42 PARIT MALINTANG
JL. ABDUL MUIS NOMOR 26 TARATAK
JL. SM JAMIL KAMPUNG PERAK
JL PADANG BUKITTINGGI SIMPANG LINTAS LUBUK ALUNG
JL. SEI SAPIH KEC KURANJI
DESA TAPIAN KANDIS, KEC. PALEMBAYAN, KAB. AGAM
JL. DR SUTOMO NOMOR 85 KEL KUBU MARAPALAM
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN
DESA KEPAYANG SARI BATANG CENAKU
DS BUKIT LUPAI BATANG CENAKU
DS KULIM JAYA LUBUK BATU JAYA
SIMPANG EMPAT BELILAS
JL LINTAS TIMUR SEBERIDA
KEC BATANG PERANAP
DESA PERANAP KEC BATANG PERANAP
DESA PETONGGAM RAKIT KULIM
SIMPANG KOTA MEDAN KEC KELAYANG
DESA PASIR BONGKAL SEI LALA
PERKEBUNAN SEI LALA KEC SEI LALA
JL JEND SUDIRMAN AIR MOLEK
DESA LAMBANG SARI LIRIK
DESA PEKAN HERAN KEC RENGAT BARAT
JL HANGLEKIR KAMBESKO RENGAT
JL HANGTUAH SEKIP HULU KEC RENGAT
DS KUALA CENAKU KEC KUALA CENAKU
JL PASAR PERANAP KECAMATAN PERANAP
JL. DI PANJAITAN KM 8 NO 12
JL. KATIMAHA, KEC. PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT
JL DR A RIVAI KOTA PAINAN
JL LINTAS RIAU SUMUT KM 39 BALAI JAYA
JL. UTAMA KEC SINABOI
JL. JEND. SUDIRMAN SIMPANG PELITA RANTAU PANJANG KIRI
JL KEC BAGANSIAPI API DS BAGAN PUNAK KEC BANGKO
JL. LINTAS BAGAN SIAPIAPI
JL LINTAS BAGANSIAPIAPI UJUNG TANJUNG KEC BATU HAMPAR
JL. LINTAS PESISIR KEPENG PEDAMARAN KEC PEKAITAN
JL JEND SUDIRMAN PUJUD
JL M YAZID HAMTA SIMPANG KANAN
JL DHARMA NO 77A PANIPAHAN KEC PASIR LIMAU KAPAS
JL KH ALIMUDDIN NO 03 SEDINGINAN
JL. AHMAD YANI NO 7-8 KEC. MERAL KABUPATEN KARIMUN
JL. JAMBU NO.22 BAGAN SIAPIAPI
JL H ANAS MAAMUN KEPENG BANGKO KANAN
JL H AGUS SALIM NO 19
JL. LINTAS SEKAPAS RANTAU KOPAR
JL.TANAH KUNING A 5 KIJANG KOTA BINTAN
JALAN KAMBOJA NO 10 SEBERANG BETUNG PAYAKUMBUH
KEC LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK
JL. GAJAH MADA NO. 14 GUNUNG PANGILUN
JALAN D.I PANJAITAN KM 10
JL SOEKARNO HATTA KM 14 BAGAN BESAR
JL. DIPONEGORO KM 4 PASIR PENGARAIAN
JL. PATTIMURA KEL.DUMAI KOTA KEC. DUMAI KOTA
JORONG SUDIRMAN, NAGARI MUARO KIAWAI, KEC. GUNUNG TULEH, PASAMAN BARAT
RUKO LIMANDA BLOK A NO. 10-11 BATU AJI
JL JENDRAL SUDIRMAN NO 134
JL. INDUNSURI NO 1 TANJUNG UBAN
JL. GAJAH MADA NO. 31 SEBANGA DURI
JL. STADION NO. 10 DURI
JL JEND A. YANI NO 26
JL. PANGERAN DIPONEGORO/SUKAJADI NOMOR 83B
JL. SAMANHUDI NO. 3-5 SENAPELAN
JL.KOTA KAPUR LAGOI
RUKO CENTRAL MUKA KUNING BLOK A NO.8 BATU AJI
NAGARI SUNGAI RUMBAI TIMUR KEC SUNGAI RUMBAI
KOMP RUKO TAMAN JASINTA INDAH BLOK A NO 15-16 KEL KABIL KEC NONGSA BATAM
RUSUNAWA BPJS KETENAGAKERJAAN KABIL
KOMPLEK RUKO FANINDO BLOK A NO 12 A KEL TANJUNG UNCANG
RUKO PURI LEGENDA BLOK D3 NO.17 BATAM
KOMP. PERDAGANGAN PANBIL BLOK A NO.9 MUKA KUNING BATAM
JL.KESEHATAN NO.1 KIJANG KOTA
JL. WISATA BAHARI KM 9
KOMPLEK GENTA PLAZA BLOK B NO. 5-6 MUKA KUNING BATAM
RUKO PURI LEGENDA BLOK D3 NO.9 BATAM CENTER
JL BELIMBING NO.123 KEL RIMBA SEKAMPUNG KEC. DUMAI KOTA
JL M YAMIN NO 83
JL PERMAISURI TANJUNG UBAN
JL RAYA LUBUK SELASIH KM 01 KAYU ARO
JL. BUDI UTOMO GG PUSKESMAS KEL BUMI AYU
JL. IR. JUANDA NO.1 KEL. KP. BARU, KEC. TANJUNG PINANG BARAT
JL. RAYA PEMATANG REBA - PEKAN HERAN
JL RAYA LUBUK GAUNG RT 008 SEI SEMBILAN
JL M. NATSIR PASAMAN BARU SIMPANG EMPAT PASAMAN BARAT
JL. BARU SUNGAI CARANG KM.8 TANJUNGPINANG
JL. LOT 1-2-3 LAGOI
JL. INDERA SEGARA SITE A-12 LAGOI
JL SUDIRMAN 795
JL CENDERAWASIH KM 8 TANJUNGPINANG
JL. AUR NO. 8 PADANG
KOMP.RUKO TAMAN NIAGA BLOK N NO.03 SUKAJADI BATAM KOTA
JL. DIPONEGORO NO. 3 TALUK KUANTAN
JL. KH NASUTION KEL. JAYA MUKTI
JL. SOEKARNO HATTA KM 27,5 KEL BUKIT KAYU KAPUR
JL GARUDA SAKTI KM 2
JL.LINTAS TIMUR NO.1
JL. TELUK SASAH TANJUNG UBAN
JL WAN DAHLAN IBRAHIM NO 8 DUMAI
JALAN SOEKARNO HATTA (ARENGKA ATAS) PEKANBARU
JL. DR . A. RIVAI BUKITTINGGI
JL. R.SOEPRAPTO BLOK D NO.1-9 BATU AJI
JL.R.H FISABILILLAH RT/RW 003/004 DESA PANGKE KECAMATAN MERAL TANJUNG BALAI KARIMUN
JL. LINTAS RIAU-SUMUT BALAM KM 12 BANGKO JAYA
JL. H.ALI MURTOPO, KABUPATEN NATUNA
JL GAJAH MADA RAYA TIBAN LAMA NO 15 RT 01/13 TIBAN LAMA BATAM
RAMBAH KINALI. JORONG IV KOTO, KEC. KINALI, PASAMAN BARAT
JL.PERMAISURI NO.08 TANJUNG UBAN KEPULAUAN RIAU
JL.IMAM BONJOL KOMP.GALAXY NO.3-4 NAGOYA BATAM
RUKO FANINDO BLOK B NO 7-10 TJ UNCANG, BATU AJI-BATAM
JL DEWI SARTIKA KELURAHAN BALIK ALAM KECAMATAN MANDAU
JALAN HANGTUAH RT 04 RW 01 DESA TAMBUSAI BATANG DUI KECAMATAN MANDAU
JL. MH THAMRIN KEL PANGKALAN SESAI
JL HR SOEBRANTAS TUAH KARYA
JLN JENDRAL SUDIRMAN SAGO KENAGARIAN SAGO-SALIDO KEC IV JURAI
JL RAYA PEKANBARU BANGKINANG KM 52 AIR TIRIS
PERUMAHAN PASAMAN BARU GARDEN BLOK L/4 JORONG KATIMAHA, NAGARI LINGKUANG AUA, KECAMATAN PASAM
JL LINTAS BAGANSIAPIAPI LENGGADAI HILIR KEC RIMBA MELINTANG
KOMPLEK PERTOKOAN CIPTAPURI BLOK CC NO 17, TIBAN
SIMPANG RUMBIO KOTA SOLOK
JL SUTAN SYAHRIL NO.332
JL, R, SUPRAPTO BLOK D NO.1 BATU AJI BATAM
JALAN SUNGAI BALANG BANDAR BUAT
JL. LINTAS BAGAN SIAPIAPI-UJUNG TNHPTH
JL ANDALAS SIMPANG ANDURING NO 7 ANDURING KURANJI
JL BUKIT BERBUNGA NAGARI SUNGAI RUMBAI TIMUR
JL. SOEKARNO HATTA KM 17 KEL BAGAN BESAR
KOMPLEK BATAM VIEW BEACH RESORT JL.HANG LEKIR NONGSA
JL. TUN SRI LANANG NO.3A KEL. PURNAMA
JL. KIJANG LAMA BATU 7 KEL. MELAYU KOTA PIRING, KEC. TJ PINANG TIMUR
JL PALEMBANG NO 20 GAUNG
JALAN MAHKOTA SIMPANG NO.1 BENGKONG MAHKOTA BATAM
JL TANJUNG JATI NO 4
JL BRIGJEN KATAMSO RUKO CITRA KARYA BLOK A5 BATU AJI
JL KARTINI NO 18
JL DURI-DUMAI KM 16 DESA BONCAH MAHANG KECAMATAN MANDAU
JL A YANI NO. 8 MUKA KUNING
JL JATI NO 1 PADANG
JL LINTAS SUMATERA AROSUKA KABUPATEN SOLOK
JL MAHARAJA INDRA NO 433 PANGKALAN KERINCI
JL. RAYA DUMAI SEI PAKNING KM 11 KEL. TELUK MAKMUR
JL LINTAS SUMATRA KM 110 TANAH BADANTUANG
JL PROF M YAMIN SH NO 5
JL LINTAS RIAU UJUNG TANJUNG
JL ENGKU PUTRI RUKO TAMAN LAKOTA BLOK F NO 8-9 BATAM CENTER
JL PAHLAWAN NO 13 BAGAN SIAPIAPI
JL RAJA ALI HAJI JODOH KOMP TANJUNG PANTUN BLOK U NO.6 NAGOYA BATAM
JL JEND. SUDIRMAN NO 37 KEL GAJAH SAKTI KEC MANDAU DURI
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 314 UJUNGBATU
JL SUDIRMAN NO 410
JL GAJAH MADA KAV I BALOI
JL JENDRAL SUDIRMAN NO 117
JALAN TELUK SASAH LOBAM BINTAN
JL. RAYA DUMAI BASILAM BARU KM 14 KEL. LUBUK GAUNG
KOMP. BTN BUMI DUMAI BARU KEL BUKIT TIMAH
JL LINTAS SUMATERA KM 2 PULAU PUNJUNG
DESA KABUN KAB. ROKAN HULU
JL. HANG JEBAT KIJANG
JL HR SUBRANTAS NO 92 A-C KEL SIMPANG BARU
JL SERAYA 01. BATAM
KOMPLEK SAMPURNA CENTER BLOK F NO 07 KEL DURIANGKANG KEC SEI BEDUK TANJUNG PIAYU
JL. LINTAS TIMUR SIMP 4 BELILAS
JL PEMUDA NO 14 PAYAKUMBUH
RUKO SAGULUNG PERMAI BLOK B NO 14-15 BATU AJI
RUKO GAJAH MADA SQUARE BLOK B NO 05 TIBAN BATAM
JL DADAP BLOK A TOWN CENTER UNIT1-6 BATAMINDO INDUSTRIAL PARK MUKAKUNING BATAM
JL. JEND SUDIRMAN RT/RW 02/05 KEL. BALAI MAKAM DURI
JL DR WAHIDIN NO.1 PADANG
JL.BAREK MOTOR, KIJANG
TELEPON_AREA_PPK TELEPONCONTACT_PERSON TELEPON_PEMILIK
081374816161
0751 08116681200 075130094
0753 085361002284
081378089085213143635 081378089875
0751 481291 081266369666 66369666
0778 077838500081276624577 07783850043
0813_71696399
0852_65811769
0852_90692222
0812_60509941
0813_61336336
085264170477
081363029999
081397320047
082170114848
082387050000
081374863069
082170388251
08116607005
085274566072
085363899900
081374736690
085274566072
085278667465
081363773308

085376184393
081374857411
081375155420
085263839143
0813_65089098
0813_54040801
0812_70815081

082389094081372417482 431547
0765 085263467720
082284104123
0778 077843202081276800405 0778432020
0778 077841676081276800405 07784167631
+62 823902066085363796099 082390206668
081288429959
08126829399
081371892777
08126876100
085265911213

085364331693
08127583303
082171614466
08126865100
085270919191

085271691868
082388832220
07619585008127636383
076195850
076195850
07619585008127636383
07619585008127636383 076195850
076195850 076195850
0761 07619585008127636383 076195850
0812 61433634 081372417482 431457
081374555593
0778 077836502081364033381 0778365026
07778 077880153082285362228 07788015335
0811699466 081364993610
081277060008 082173151577
081364214296 082283238062
081277208847 085264529292
081365443354 08117043314
081364314174
082174782605 081372988489
081364745264 085261060445
085272179170 081372363765
081364704567 081219442940
0751 075170523081261186021 075134360
0751 075189706081261186021 075134360
0752 075279703081261186021 075134360
0753 075365652081261186021 075134360
0751 075196200081261186021
0751 075174945081261186021
0778 077833200081225077288 0778332002
075189500081261186021 075134360
075123620081261186021 075134360
0751 075189119081261186021 075134360
0778 473266 / 081270107474 473266 / 473269
0751 082169752255
081374181773
082174335523
081363387297
082169578498
0811667767
085364664450
085274174274
085271399670
085274747550
081268463895
085374612346
081363353067
08116602410
081363317784
0812 26622876 081226622876
082390339833
0779 077922011085264221258 077922011
0821 69726446 085365853895 085376617788
082285598669
0778 082389124786 0778-427854
085278585661
085272470462
08116607578
081374747988
081374798822
085274144919
081374645134
081363163444
085263586938
08126757535
085374369740
085274069032
08126163556
08126163556
08126163556
0813 64195003 08126165935 081364321040
08126163556
0768 076832818085265977240 0768328188
0771 077131763082244748165 0771317631
085213231118
081374434339
08126693526
085272933847
08126742534
08126703044
082383555303
081277165927
081371427999
08127595008
0765 082170921658
0755 075520263
0778 077836117082173781286 08127039136
085264992202
0852 63038632 081265079005
08223 082237020082237020600 082237020600
0778 0778395140811771155 0778371271
0778 0778323830811771155 0778371271
0778 0778358100811771155 0778371271
08126851648
08127690696
081371763777 076991062
081270826729 076991062
085265769622
081365250960
081275452536 076991062
081270820573 076991062
0769 076991062082162783600 076991062
082173520167 076991062
0778 077847129082135104545 0778371271
0778 077845294082135104545 0778371271
0778 077845414082135104545 0778371271
0778 077837137082135104545 0778371271
0778 077845022082135104545 0778371271
0778 077837912082135104545 0778371271
08126708815 08126708815
0768 076832818085265977240 0768328188
0768 076832818085265977240 0768328188
0768 076832818085265977240 0768328188
0768 076832818085265977240 0768328188
0768 076832818085265977240 0768328188
0768 076832818085265977240 0768328188
0768 076832818085265977240 0768328188
0768 076832818085265977240 0768328188
0768 076832818085265977240 0768328188
0768 076832818085265977240 0768328188
0768 076832818085265977240 0768328188
0768 076832818085265977240 0768328188
0768 076832818085265977240 0768328188
0768 076832818085265977240 0768328188
0768 076832818085265977240 0768328188
0768 076832818085265977240 0768328188
085265977240
0768 076832818085265977240 0768328188
0768 076832818085265977240 0768328188
0768 076832818085265977240 0768328188
0768 076832818085265977240 0768328188
0768 076832818085265977240 0768328188
0768 076832818085265977240 0768328188
0768 07682211808127559299 076822118
081363542999
082386258171
082390967888

081374072173
081275486999
08126641965
085274057589
081374692964
081365458082
0813 74328889 08127607156 08127607156
0778 0778358170811 872 371
0768 076832818085265977240 0768328188
0761859270812750960905
076152760085278120505 076152760
081266035979 081268293001
0822 8853 7717081270500479
082390147548
082390147548
085272157572 075123843
081363489779 081372873520
0823 87517653 082288450663 081371978870
0776 00322605 081270139173 0776322605
08127641305

0771 00021091 085272416622


0771 077127662085272416622

082370821877 085271164687
08126809007
08116176943 08116176943
0778 0778-3221081276304404 0778-322121
0778 0778-3222081261515880 0778-457857
08127024315
081266247251 081266247251
082389232367 081266247251
0751-789507517056209 081266247251
0751-7450081311402548 081266247251
0751-7854082389400131 081266247251
0751-4803081363579435 081266247251
0751-789708126767972 081266247251
0751-5343081363937010 081266247251
0751-49960751499654 081266247251
0751-7650081374853677 081266247251
0751-7853081376996783 081266247251
0751-76640751766477 081266247251
0751-2179081284230290 081266247251
0751-765508126634064 081266247251
0751-4988081266327242 081266247251
0751-751408125810283 081266247251
0751-4975085274979802 081266247251
0751-3086081363380570 081266247251
0751-705008116677999 081266247251
0751-236908116606621 081266247251
0751-7774085377365977 081266247251
0822-8313082388116989 081266247251
0751-7878081266247251
081275785691

0761 0812-7583869 0761 20235


075133230082384645780
081276653777 081276653777
0778 0778-7119085273000890 0778-711960
0751-8951081275977111
081372771085228033434 081372771583
'0822 68441566 082268441566 082283681836
0761 8419007 081275532789
0769 081365564878 085363492255
0761 076163240081276951052
0778 0778-7207082363975895 0778-7207822
0778 (0778)480 081265312435 (0778)4803191
0778 457357/42082172723170 457357/422096
0778 0778-4804081276836222 0778-4804259
0762 076232333085364509314 0762323330
081365692081268376869
081274394047
0778 077832639085272113185 0778326397
085271554239
0778 0778-2101082172149999 0778-2101112
081275133744 08137124111
082174327191
0751-720008126729020
0761 6700.000 08127760946
082384143635
0812 67191675 081267191675
081378438210
085355701707 081261198403
08127515300

0771 081332227601
0765 08127622715
0768 00021717 085266085324 00021717
0751-4447085263515723
081339316876
0751-463008116613183
0778 077874972081376140004 07787497276
0778 0778-809908122372181 0778-8099568
0778 077845404081270033443 0778454044
0778 0778-4591081276836222 0778-459174
08117520117 08117520117
08117520117 08117520117
0761 081270852339
081276804230 085271483462
0761 081270852334 085271483462
0822 84273323 082391540776
082288498081268319504
0761 0761 2424081371027800 0761 24242
0751 93205 08126619113
0778 363318 363318

081270195153 081270195153
0751 775322 081373700598

0751 92544 081266400426


0751 92544 081266400426
0751 92544 081266400426
0751-499158
08126619357
081363429509
0751 32371 081363145320
0812 7662247
0771 7007758 7007758
081268391770
0756 21428215108126630156
08127507925
081365466668
085271564442
081328639400
081268466160
08126864869
085295009000
082386137561
081361541665
08126424429
085275849000
0777 325100 081364027111 081277385000
081268989398
08127665433
0751 811150 081267933331
085263001173
DR. REZA FADILAH (0811694250)
0752 93632 081363446705

0751 4481278 081374375065 081374375065


081270276YUNISAF 08127027685
08127598583 7598583
0762 7003404 081280002015
0853 76879661 085376879661
08127699601 7699601
0778 361958 08116774049 361958
0761 3061000 YULMIZEN 3061000
0771 482795 DR. H. ARIANTHO SIDASUHA PURBA, SPPD, MUHARDI,
0765 92404 085265205500 92404
0765 7038918 085271007188
0751-330108116630712
0765 34584 08117501858
0761 21718 DR.H. NOORCHALIS AS
7510438
081277692MUSLIM 08127769269
0778 0778-3614081276836222 0778-361475

0778 711569 08116114049 711569


0778 711448 081261515880 457857
0778 9131737 083164033381 9131737
0778 8096104 081276836222 8096104
0778 371338 085364212392 371338
0771 DR. MEBY (082169971761664
DR BAMBANG
0778 7293995 081372417482 431457
0853 38701249 081372417482 431457
0812 68080533 085261016611

081372490663 081372490663

0813 18177095 082170239052


DR. LISA (08527221329085272213297
DR. LINA Y KIRAM 71514243
081378691688
0753 7464015 082112456444 22680
DR. SUPARTINI (081364733520
DR. ODRI ANGNES T (085265696020)
DR. ODRI ANGNES T (008126102628
0771 313000 DR. YUNISAF 313000
0771 7003559 SITI 7003559
0751 31938 081363322447 63322447
0778 7372056 081276836222 7372056
0812 7642345 DR. REZA TJAHYADI
0822 83771888 082283771888
0813 78799339 081378799339
0761 7875077 081270769391 081365461461
0761 494500 HERMANUS F SEBAYA494500
0771 484427 DR. ERIKA M KAMIL 484427
0765 439026 085274463438 439026
0761 564666 085266590853
0752 21720 085364051997 37626
0778 364446 081364192213 364446
0777 0777-705108117713570 0777-7051499
085376208995
0773 31128 INA ROZIANA (082388931128
081931178081931178484 081931178484
085265485858
085265696RINA 085265696020
0778 431457 081372417482 431457
0778 3581242 081277219998 3581242
0765 598085 085278873118 65946973
0765 560757 085278873118 65946973
0812 -7593322 08127593322
0761 586888 081378000037
0852 63385109 085263385109 63719666
081243533082388721638
08126624576
085355883191 75842211
0778 322259 DODDY SUDRAJAT , D322259
0755 20826 WAT ADRIANI 20826
0751-6318081363474133 081363474133
0778 0778-3582081261346681 0778-3582502
0751 71906 082174389574
081371540053
0751-2449085263924657

0852 78050705 085278050705


0778 761740 081270012359 68678472
0812 66780687 081266780687
0771 DR. PUJI RAHAYU (08127061789)
0852-6355-6658
0778 0778-4278082389124786 0778-427854
0765 38367 08126819033 38367
0778 457857 DODY SUDRAJAT 457857
0852 74066837 BU MUL
0813 71049091 081371049091 74067941
0778 371003 082172300994 0778371003
0751-2239081363463977

0761 95348 SARI


0852 28065693 08126430306
0754 20056 DR. EDWIN SUPRAYOGI
0751 91118-914081374931119
0812 66818300 DRG CAHAYA PURNAM66818300
0778 8097629 082387318102 8097629
0767 21731 08127506960 21864
0778 457857 081261515880 457857
0765 94902 INDRA NELFI, S. HUM 595799
0762 7363329 085375247174 7363329
0761 35464 NITA 35464
0778 431777 082265565666 0778-431777
0761 47333 H NASRUL EDY SE (0847333
085365206DR YEVINA 085365206193
0852 78038833 085278038833
0852 71304595 085271304595
0754 40347 DR. ARMAYANI RUSLI, SP.B
081365713109 081365713109
DR. IWAN MULYANA (081270029461)
0761 7872833 08127515300 08127515300
0778 457333 082173208179 0778457333
0853 64212392 081380565420 431496
DR. LINA Y KIRAM 71514243
0752 92222 081270025205 92222
0778 392748 081361688937 392748
0778 07783217308116774049 0778321738
0770 611907 081384337697 0770611907
0765 594469 08127500846 92404
0751 31003 081374363562 31003
0771 61118 61118
TELEPON_EXT_PEMILIK JENIS_FASKES STATUS
RUMAH SAKIT TC AKTIF
075130094 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
081378089875 KLINIK TC AKTIF
66369666 KLINIK TC AKTIF
07783850043 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
431547 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0778432020 KLINIK TC AKTIF
07784167631 KLINIK TC AKTIF
082390206668 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
076195850 KLINIK TC AKTIF
076195850 KLINIK TC AKTIF
076195850 KLINIK TC AKTIF
431457 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
0778365026 KLINIK TC AKTIF
07788015335 KLINIK TC AKTIF
081364993610 KLINIK TC AKTIF
082173151577 KLINIK TC AKTIF
082283238062 KLINIK TC AKTIF
085264529292 KLINIK TC AKTIF
08117043314 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081372988489 KLINIK TC AKTIF
085261060445 KLINIK TC AKTIF
081372363765 KLINIK TC AKTIF
081219442940 KLINIK TC AKTIF
075134360 KLINIK TC AKTIF
075134360 KLINIK TC AKTIF
075134360 KLINIK TC AKTIF
075134360 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0778332002 RUMAH SAKIT TC AKTIF
075134360 KLINIK TC AKTIF
075134360 KLINIK TC AKTIF
075134360 KLINIK TC AKTIF
473266 / 473269 RUMAH SAKIT TC AKTIF
082169752255 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
077922011 KLINIK TC AKTIF
085376617788 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0778-427854 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081364321040 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
0771317631 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
08127039136 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
082237020600 KLINIK TC AKTIF
0778371271 KLINIK TC AKTIF
0778371271 KLINIK TC AKTIF
0778371271 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
076991062 KLINIK TC AKTIF
076991062 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
076991062 KLINIK TC AKTIF
076991062 KLINIK TC AKTIF
076991062 KLINIK TC AKTIF
076991062 KLINIK TC AKTIF
0778371271 KLINIK TC AKTIF
0778371271 KLINIK TC AKTIF
0778371271 KLINIK TC AKTIF
0778371271 KLINIK TC AKTIF
0778371271 KLINIK TC AKTIF
0778371271 KLINIK TC AKTIF
08126708815 KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
076822118 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
08127607156 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0768328188 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
076152760 KLINIK TC AKTIF
081268293001 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
075123843 RUMAH SAKIT TC AKTIF
081372873520 RUMAH SAKIT TC AKTIF
081371978870 KLINIK TC AKTIF
0776322605 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
BLK / TRAINING CENTRAKTIF
085271164687 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
08116176943 KLINIK TC AKTIF
0778-322121 RUMAH SAKIT TC AKTIF
0778-457857 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081266247251 KLINIK TC AKTIF
081266247251 KLINIK TC AKTIF
081266247251 KLINIK TC AKTIF
081266247251 KLINIK TC AKTIF
081266247251 KLINIK TC AKTIF
081266247251 KLINIK TC AKTIF
081266247251 KLINIK TC AKTIF
081266247251 KLINIK TC AKTIF
081266247251 KLINIK TC AKTIF
081266247251 KLINIK TC AKTIF
081266247251 KLINIK TC AKTIF
081266247251 KLINIK TC AKTIF
081266247251 KLINIK TC AKTIF
081266247251 KLINIK TC AKTIF
081266247251 KLINIK TC AKTIF
081266247251 KLINIK TC AKTIF
081266247251 KLINIK TC AKTIF
081266247251 KLINIK TC AKTIF
081266247251 KLINIK TC AKTIF
081266247251 KLINIK TC AKTIF
081266247251 KLINIK TC AKTIF
081266247251 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0761 20235 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
081276653777 KLINIK TC AKTIF
0778-711960 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
081372771583 RUMAH SAKIT TC AKTIF
082283681836 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
085363492255 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
0778-7207822 KLINIK TC AKTIF
(0778)4803191 RUMAH SAKIT TC AKTIF
457357/422096 RUMAH SAKIT TC AKTIF
0778-4804259 KLINIK TC AKTIF
0762323330 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
0778326397 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0778-2101112 KLINIK TC AKTIF
08137124111 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081261198403 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
00021717 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
07787497276 KLINIK TC AKTIF
0778-8099568 KLINIK TC AKTIF
0778454044 RUMAH SAKIT TC AKTIF
0778-459174 KLINIK TC AKTIF
08117520117 KLINIK TC AKTIF
08117520117 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
085271483462 KLINIK TC AKTIF
085271483462 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0761 24242 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
363318 RUMAH SAKIT TC AKTIF
AKTIF
AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081270195153 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
7007758 BLK / TRAINING CENTRAKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081277385000 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
BLK / TRAINING CENTRAKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081374375065 RUMAH SAKIT TC AKTIF
08127027685 KLINIK TC AKTIF
7598583 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
7699601 KLINIK TC AKTIF
361958 KLINIK TC AKTIF
3061000 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
BA, SPPD, MUHARDI, RUMAH SAKIT TC AKTIF
92404 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
7510438 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
08127769269 KLINIK TC AKTIF
0778-361475 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
711569 KLINIK TC AKTIF
457857 KLINIK TC AKTIF
9131737 KLINIK TC AKTIF
8096104 KLINIK TC AKTIF
371338 KLINIK TC AKTIF
61664 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
431457 KLINIK TC AKTIF
431457 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081372490663 KLINIK TC AKTIF
PPK II / RUMAH SAKIT AKTIF
KLINIK TC AKTIF
085272213297 KLINIK TC AKTIF
71514243 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
22680 RUMAH SAKIT TC AKTIF
733520 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
08126102628 KLINIK TC AKTIF
313000 RUMAH SAKIT TC AKTIF
7003559 KLINIK TC AKTIF
63322447 RUMAH SAKIT TC AKTIF
7372056 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081365461461 KLINIK TC AKTIF
494500 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
484427 KLINIK TC AKTIF
439026 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
37626 RUMAH SAKIT TC AKTIF
364446 RUMAH SAKIT TC AKTIF
0777-7051499 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
31128 RUMAH SAKIT TC AKTIF
081931178484 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
085265696020 KLINIK TC AKTIF
431457 KLINIK TC AKTIF
3581242 KLINIK TC AKTIF
65946973 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
65946973 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
63719666 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
75842211 KLINIK TC AKTIF
322259 KLINIK TC AKTIF
20826 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081363474133 KLINIK TC AKTIF
0778-3582502 RUMAH SAKIT TC AKTIF
BLK / TRAINING CENTRAKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
68678472 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0778-427854 KLINIK TC AKTIF
38367 RUMAH SAKIT TC AKTIF
457857 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
74067941 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
0778371003 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
66818300 RUMAH SAKIT TC AKTIF
8097629 KLINIK TC AKTIF
21864 RUMAH SAKIT TC AKTIF
457857 KLINIK TC AKTIF
595799 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
7363329 RUMAH SAKIT TC AKTIF
35464 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
0778-431777 RUMAH SAKIT TC AKTIF
47333 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
085365206193 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081365713109 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
08127515300 KLINIK TC AKTIF
0778457333 RUMAH SAKIT TC AKTIF
431496 KLINIK TC AKTIF
71514243 KLINIK TC AKTIF
92222 RUMAH SAKIT TC AKTIF
392748 KLINIK TC AKTIF
0778321738 KLINIK TC AKTIF
0770611907 KLINIK TC AKTIF
92404 KLINIK TC AKTIF
31003 RUMAH SAKIT TC AKTIF
61118 KLINIK TC AKTIF
KODE_KAKANTOR_CABANG KANWIL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G07 LAHAT PASAR LAMA KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G08 OGAN KOMERING ULU BATURAJA TIMUR KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G08 OGAN KOMERING ULU BATURAJA TIMUR KANWIL SUMBAGSEL
G08 OGAN KOMERING ULU BATURAJA TIMUR KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G08 OGAN KOMERING ULU BATURAJA TIMUR KANWIL SUMBAGSEL
G08 OGAN KOMERING ULU BATURAJA TIMUR KANWIL SUMBAGSEL
G08 OGAN KOMERING ULU BATURAJA TIMUR KANWIL SUMBAGSEL
G08 OGAN KOMERING ULU BATURAJA TIMUR KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G08 OGAN KOMERING ULU BATURAJA TIMUR KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
E00 JAMBI KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
G03 MUARA ENIM KANWIL SUMBAGSEL
H01 LAMPUNG TENGAH KANWIL SUMBAGSEL
G01 BENGKULU KANWIL SUMBAGSEL
E01 MUARO BUNGO KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
G00 PALEMBANG KANWIL SUMBAGSEL
H00 BANDAR LAMPUNG KANWIL SUMBAGSEL
G02 PANGKAL PINANG KANWIL SUMBAGSEL
NAMA_PPK
PUSKESMAS TANJUNG BARU OKU
PUSKESMAS MUARA JAYA OKU
PUSKESMAS ULAK PANDAN OKU
PUSKESMAS PENYANDINGAN OKU
PUSKESMAS PENGARINGAN OKU
PUSKESMAS KARYA MUKTI OKU
PUSKESMAS LUBUK BATANG OKU
PUSKESMAS PENINJAUAN OKU
PUSKESMAS TANJUNG LENGKAYAP OKU
PUSKESMAS KEMALARAJA OKU
PUSKESMAS SUKARAYA OKU
PUSKESMAS SEKAR JAYA OKU
PUSKESMAS LUBUK RUKAM OKU
PUSKESMAS MENDINGIN OKU
PUSKESMAS PENGANDONAN OKU
PUSKESMAS BATUMARTA UNIT II OKU
PUSKESMAS TANJUNG AGUNG OKU
UPTD PUSKESMAS BETUNG
UPTD PUSKESMAS BURNAI MULYA
UPTD PUSKESMAS CEMPAKA
UPTD PUSKESMAS TRIMOHARJO
UPTD PUSKESMAS TARAMAN
UPTD PUSKESMAS TOTOREJO
UPTD PUSKESMAS PURWODADI
UPTD PUSKESMAS NUSA BAKTI
UPTD PUSKESMAS WAY HITAM IV
UPTD PUSKESMAS GUMAWANG
UPTD PUSKESMAS RASUAN
UPTD PUSKESMAS BANGSA NEGARA
UPTD PUSKESMAS BATUMARTA VIII
UPTD PUSKESMAS MUNCAK KABAU
UPTD PUSKESMAS SUKARAJA
UPTD PUSKESMAS PANDAN AGUNG
UPTD PUSKESMAS RAWA BENING
UPTD PUSKESMAS PEMETUNG BASUKI
UPTD PUSKESMAS JAYAPURA
UPTD PUSKESMAS BUNGA MAYANG
UPTD PUSKESMAS KOTABARU
UPTD PUSKESMAS MARTAPURA
KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 13 BENG
KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 12 BENG
KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 11 BENG
KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 10 BENG
KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 09 BENG
KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 08 BENG
KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 07 BENG
KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 06 BENG
KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 05 BENG
KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 04 BENG
KLINIK MEDIKA BHAYANGKARA 03 BENG
KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 02 BENG
KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 01 BENG
FKTP DR IBNU HAJAR
APOTEK KIMIA FARMA 539 SUNGAILIAT
APOTEK KIMIA FARMA 118 AHMAD YANI
APOTEK KIMIA FARMA 503 SOEKARNO H
APOTEK KIMIA FARMA 540 SEMABUNG
APOTEK KIMIA FARMA PELENGKAP 29 R
RS AS-SYIFA MANNA
PUSKESMAS MULYOJATI
PUSKESMAS TEJO AGUNG
PUSKESMAS SUMBERSARI BANTUL
PUSKESMAS GANJAR AGUNG
PUSKESMAS METRO
PUSKESMAS KAMPUNG MELAYU
PUSKESMAS BERMANI ULU
PUSKESMAS BANGUN JAYA
PUSKESMAS KOTA PADANG
PUSKESMAS SINDANG BELITI ILIR
PUSKESMAS PU TANDING
PUSKESMAS SINDANG DATARAN
PUSKESMAS SINDANG JATI
PUSKESMAS KEPALA CURUP
PUSKESMAS BERINGIN TIGA
PUSKESMAS SUMBER URIP
PUSKESMAS SIMPANG NANGKA
PUSKESMAS CURUP TIMUR
PUSKESMAS TALANG RIMBO LAMA
PUSKESMAS WATAS MARGA
PUSKESMAS KAMPUNG DELIMA
PUSKESMAS TUNAS HARAPAN
PUSKESMAS PERUMNAS CURUP
RSUD CURUP
PUSKESMAS CURUP
KLINIK KARUNIA INDAH MEDIKA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA LAM
KLINIK AL-FARIZH
KLINIK AL-FITRAH
KLINIK NAYAKA HUSADA 02
PUSKESMAS SRI MULYO
KLINIK STEELINDO WAHANA PERKASA
RSUD LEBONG
PUSKESMAS KEBUN TEBU
PUSKESMAS AIR HITAM
PUSKESMAS BATU KETULIS
PUSKESMAS BUNGIN
PUSKESMAS FAJAR BULAN
PUSKESMAS SUMBER JAYA
PUSKESMAS BANDAR NEGERI SUOH
PUSKESMAS PAGAR DEWA
PUSKESMAS BATU BRAK
PUSKESMAS SEKINCAU
PUSKESMAS KENALI
PUSKESMAS LOMBOK
PUSKESMAS BUAY NYERUPA
PUSKESMAS LIWA
PUSKESMAS TEMPILANG
PUSKESMAS KELAPA
PUSKESMAS SEKARBIRU
PUSKESMAS PUPUT
PUSKESMAS JEBUS
PUSKESMAS SIMPANG TERITIP
PUSKESMAS KUNDI
PUSKESMAS MUNTOK
RUMAH SAKIT HAJI KAMINO
RS SILOAM BANGKA
PUSKESMAS KARANG TINGGI
PUSKESMAS PEMATANG TIGA
PUSKESMAS BENTIRING
PUSKESMAS PEKIK NYARING
PUSKESMAS SEKAYUN
PUSKESMAS ATURAN MUMPO
PUSKESMAS RENAH KANDIS
PUSKESMAS TANJUNG DALAM
PUSKESMAS SRIKUNCORO
PUSKESMAS LUBUK UNEN
PUSKESMAS SUKARAMI
PUSKESMAS TABA TERET
PUSKESMAS TABA LAGAN
PUSKESMAS UJUNG KARANG
PUSKESMAS KARANG NANDING
PUSKESMAS ARGA INDAH II
KLINIK SAKINAH
PUSKESMAS AIR BARA
PUSKESMAS LEPAR PONGOK
PUSKESMAS TANJUNG LABU
PUSKESMAS AIR GEGAS
PUSKESMAS TIRAM
PUSKESMAS RIAS
PUSKESMAS TOBOALI
PUSKESMAS SIMPANG RIMBA
PUSKESMAS BATU BETUMPANG
PUSKESMAS TALANG JAYA TELANG
PUSKESMAS MUARA TELANG
PUSKESMAS KARANG AGUNG ILIR
PUSKESMAS SUNGSANG
PUSKESMAS SRIKATON
PUSKESMAS MAKARTI JAYA
PUSKESMAS TIRTA HARJA
PUSKESMAS DAYA UTAMA
PUSKESMAS SIMPANG RAMBUTAN
PUSKESMAS SUNGAI DUA
PUSKESMAS CINTA MANIS
PUSKESMAS MARIANA
PUSKESMAS TANJUNG LAGO
PUSKESMAS KENTEN LAUT
PUSKESMAS GASING LAUT
PUSKESMAS SEMBAWA
PUSKESMAS PANGKALAN BALAI
PUSKESMAS TELUK BETUNG
PUSKESMAS KARANG MANUNGGAL
PUSKESMAS DANA MULYA
PUSKESMAS TALANG JAYA BETUNG
PUSKESMAS BETUNG KOTA
PUSKESMAS SEMUNTUL
PUSKESMAS PENGUMBUK
RS MITRA MEDIKA BATANGHARI
KLINIK RAWAT INAP PRATAMA MARDI W
KLINIK RAWAT INAP GUNUNG PASIR JAYA
KLINIK RAWAT INAP KALIANDA
RS MARDI WALUYO
PUSKESMAS MELINTANG
PUSKESMAS GIRIMAYA
PUSKESMAS GERUNGGANG
PUSKESMAS SELINDUNG
PUSKESMAS TAMAN SARI
PUSKESMAS PANGKALBALAM
PUSKESMAS KACANG PEDANG
PUSKESMAS AIR ITAM
PUSKESMAS AIR ITAM
KLINIK AL FAYYADH
PUSKESMAS AIR HITAM LAUT
PUSKESMAS SUNGAI JAMBAT
PUSKESMAS SUNGAI LOKAN
PUSKESMAS SUNGAI TERING
PUSKESMAS NIPAH PANJANG
PUSKESMAS SIMPANG BERBAK
PUSKESMAS RANTAU RASAU
PUSKESMAS KAMPUNG LAUT
PUSKESMAS SIMBUR NAIK
PUSKESMAS LAMBUR
PUSKESMAS MUARA SABAK TIMUR
PUSKESMAS MUARA SABAK BARAT
KLINIK UTAMA RAWAT INAP TANJUNG BA
PUSKESMAS SIMP PANDAN
PUSKESMAS SP TUAN
PUSKESMAS PANGKAL DURI
PUSKESMAS MENDAHARA
RUMAH SAKIT TNI AD TK/IV 02.07.02 LAH
PUSKESMAS BANDAR AGUNG
MEDICARE KLINIK
PUSKESMAS BANDAR AGUNG
PUSKESMAS BANDAR JAYA
PUSKESMAS BANDAR JAYA
PUSKESMAS BANJARSARI
PUSKESMAS KOTA DALAM
PUSKESMAS KEDONDONG
PUSKESMAS ROWOREJO
PUSKESMAS BERNUNG
PUSKESMAS GEDONG TATAAN
PUSKESMAS PEDADA
PUSKESMAS HANURA
PUSKESMAS BUNUT
PUSKESMAS PADANG CERMIN
PUSKESMAS TRIMULYO
PUSKESMAS TEGINENENG
PUSKESMAS BENTENG
PUSKESMAS ABUNG KUNANG
PUSKESMAS KEMALO ABUNG
PUSKESMAS PEKURUN
PUSKESMAS KARANG SARI
PUSKESMAS BUMI AGUNG
PUSKESMAS WONOGIRI
PUSKESMAS BLAMBANGAN
PUSKESMAS GEDUNG NEGARA
PUSKESMAS MULYO REJO
PUSKESMAS CEMPAKA
PUSKESMAS KOTABUMI II
PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
PUSKESMAS BATU NANGKOP
PUSKESMAS ULAK RENGAS
PUSKESMAS TANJUNG RAJA
PUSKESMAS OGAN LIMA
PUSKESMAS NEGARA RATU
PUSKESMAS KOTABUMI I
PUSKESMAS SEMULI RAYA
PUSKESMAS KUBU HITU
PUSKESMAS SUBIK
PUSKESMAS TATA KARYA
PUSKESMAS MADUKORO
PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
PUSKESMAS KALIBALANGAN
PUSKESMAS TULANG BAWANG BARI123
PUSKESMAS DENDANG
PUSKESMAS DENDANG
KLINIK UTAMA RAHAYU
PUSKESMAS TAMBANG EMAS
PUSKESMAS KOTA RAJA
PUSKESMAS SIMPANG LIMBUR
PUSKESMAS AUR BERDURI
PUSKESMAS KEDERASAN PANJANG
PUSKESMAS MUARA DELANG
PUSKESMAS MUARA JERNIH
PUSKESMAS PANGKALAN JAMBU
PUSKESMAS SIMPANG PARIT
PUSKESMAS SUNGAI MANAU
PUSKESMAS RANTAU SULI
PUSKESMAS MUARA MADRAS
PUSKESMAS MASURAI
PUSKESMAS SIAU
PUSKESMAS SEKANCING
PUSKESMAS PAMENANG
PUSKESMAS SUNGAI BULIAN
PUSKESMAS RANTAU LIMAU MANIS
PUSKESMAS MUARA KIBUL
PUSKESMAS SUMBER AGUNG
PUSKESMAS RANTAU PANJANG
PUSKESMAS PEMATANG KANDIS
PUSKESMAS BANGKO
PT. PRATAMA SENTRA REHABILITASI
RUMAH SAKIT PENAWAR MEDIKA
KLINIK ASIAN AGRI SEHAT TAMAN RAJA
PUSKESMAS JAMBU
RUMAH SAKIT BHAKTI TIMAH KARIMUN
KLINIK BHAKTI TIMAH PARIT TIGA
KLINIK PRATAMA BHAKTI TIMAH MANGG
KLINIK BHAKTI TIMAH TOBOALI
KLINIK PRATAMA BHAKTI TIMAH PANGKA
KLINIK BHAKTI TIMAH TANJUNG PANDAN
KLINIK PRATAMA BHAKTI TIMAH
RUMAH SAKIT BHAKTI TIMAH MUNTOK
PKM BENTIRING BENGKULU
PKM PENURUNAN BENGKULU
PKM SIDOMULYO BENGKULU
PKM BERINGIN RAYA BENGKULU
PKM RATU AGUNG BENGKULU
PKM KAMPUNG BALI BENGKULU
PKM SUKAMERINDU BENGKULU
PKM PASAR IKAN BENGKULU
PKM ANGGUT ATAS BENGKULU
PKM LINGKAR BARAT BENGKULU
PKM SAWAH LEBAR BENGKULU
PKM LINGKAR TIMUR BENGKULU
PKM KUALA LEMPUING BENGKULU
PKM JEMBATAN KECIL BENGKULU
PKM NUSA INDAH BENGKULU
PKM KANDANG BENGKULU
PKM PADANG SERAI BENGKULU
PKM BETUNGAN BENGKULU
PKM BASUKI RAHMAT BENGKULU
PUSKESMAS KALIREJO
PUSKESMAS RENGGIANG
PUSKESMAS KALIREJO
PUSKESMAS SIMPANG PESAK
PUSKESMAS GANTUNG
PUSKEMAS KELAPA KAMPIT
PUSKESMAS MENGKUBANG
BKJM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PUSKESMAS TENAM
PUSKESMAS SELAT
PUSKESMAS JEMBATAN MAS
PUSKESMAS JANGGA BARU
PUSKESMAS DURIAN LUNCUK
PUSKESMAS SUNGAI RENGAS
PUSKESMAS PASAR TERUSAN
PUSKESMAS PENEROKAN
PUSKESMAS MUARA BULIAN
PUSKESMAS SUNGAI PUAR
PUSKESMAS ARO
PUSKESMAS MARO SEBO ILIR
PUSKESMAS TIDAR KURANJI
PUSKESMAS BATIN
PUSKESMAS PASAR MUARA TEMBESI
HAMIDAH MEDIKA CLINIC
KLINIK PRATAMA TANJUNG BARU MEDIKA
KLINIK PT TEL PP "LESTARI EMERGENCY
KLINIK SAHABAT MANDIRI
UPTD BALAI LATIHAN KERJA KALIANDA
KLINIK PRATAMA RAWAT INAP ASTRI KAL
KLINIK CITRA UTAMA
PUSKESMAS KETAPANG
PUSKESMAS MANGGAR
PUSKESMAS MARGO MULYO
PUSKESMAS MEKARSARI
RUMAH SAKIT CANDIMAS MEDICAL CEN
RUMAH SAKIT PANTI SECANTI
KLINIK DIRA MEDIKA
PUSKESMAS MERANTI
PUSKESMAS MERDEKA
PUSKESMAS MUARA TIGA
RSUD BAYUNG LENCIR
RSUD SUNGAI LILIN
PUSKESMAS KARANG MUKTI
PUSKESMAS BERO JAYA TIMUR
PUSKESMAS PENINGGALAN
PUSKESMAS SUMBER HARUM
PUSKESMAS SUKA JAYA
PUSKESMAS BAYUNG LENCIR
PUSKESMAS MEKAR JAYA
PUSKESMAS KARYA MAJU
PUSKESMAS TANJUNG KERANG
PUSKESMAS SRI GUNUNG
PUSKESMAS SUNGAI LILIN
PUSKESMAS GARDU HARAPAN
PUSKESMAS TELUK KIJING
PUSKESMAS LAIS
PUSKESMAS JIRAK
PUSKESMAS TEBING BULANG
PUSKESMAS LUMPATAN
PUSKESMAS BALAI AGUNG
PUSKESMAS NGULAK
PUSKESMAS BUKIT SELABU
PUSKESMAS LUBUK BINTIALO
PUSKESMAS SIDORAHAYU
PUSKESMAS CINTA KARYA
PUSKESMAS SUKA DAMAI
PUSKESMAS ULAK PACEH
PUSKESMA BABAT TOMAN
RS AZ ZAHRA
PUSKESMAS SUKA MERINDU
PUSKESMAS GOLDEN GREAT BORNEO
PUSKESMAS MUARA LAWAI
PUSKESMAS USILA
PUSKESMAS SENABING
PUSKESMAS NANJUNGAN
PUSKESMAS PALEMBAJA
PUSKESMAS PSEKSU
PUSKESMAS TANJUNG AUR
PUSKESMAS MUARA PAYANG
PUSKESMAS PAJAR BULAN
PUSKESMAS TINGGI HARI
PUSKESMAS TANJUNG TEBAT
PUSKESMAS PAGAR JATI
PUSKESMAS SIMPANG III PUMU
PUSKESMAS PAGAR JATI
PUSKESMAS RIMBO TENGAH
PUSKESMAS SAUNG NAGA
PUSKESMAS PULAU PINANG
PUSKESMAS PERANGAI
PUSKESMAS PAGAR GUNUNG
PUSKESMAS MERAPI I
PUSKESMAS RANTAU KELOYANG
KLINIK BINA KASIH
PUSKESMAS BUMI LAMPUNG
PUSKESMAS BUNGAMAS
PUSKESMAS PAGAR AGUNG
PUSKESMAS SELAWI
PUSKESMAS PERUMNAS
PUSKESMAS TANJUNG SAKTI PUMI
PUSKESMAS JARAI
PUSKESMAS KOTA AGUNG
PUSKESMAS MERAPI
PUSKESMAS PASAR BARU
PUSKESMAS PUDING BESAR
PUSKESMAS BATU RUSA
PUSKESMAS GUNUNG MUDA
PUSKESMAS RIAU SILIP
PUSKESMAS BELINYU
PUSKESMAS SINAR BARU
PUSKESMAS BAKAM
PUSKESMAS PEMALI
PUSKESMAS KENANGA
PUSKESMAS SUNGAILIAT
PUSKESMAS PENAGAN
PUSKESMAS PASIR PUTIH
RS MATA PERMANA SARI
PUSKESMAS PAYUNG
BLK PROVINSI BENGKULU DI DAERAH K
RS MAYANG MEDICAL CENTRE
RS BHAYANGKARA TK.III BENGKULU
RS KAMBANG
KLINIK MEDISTRA
RSUD SUNGAILIAT
PUSKESMAS PETALING
KLINIK CIPTA MEDIKA
RSUD SUNGAI BAHAR
RS BAITURRAHIM
PUSKESMAS PETALING
KLINIK PRATAMA RIZKY MEDIKA
RS BHAYANGKARA POLDA LAMPUNG
RSUD DR H MARSIDI JUDONO
PUSKESMAS PONCOWARNO
KLINIK NAYAKA HUSADA-01
KLINIK NAYAKA HUSADA-06
RS ISLAM SITI KHADIJAH
KLINIK PRATAMA CHALISTA
SUN CLINIC
RUMAH SAKIT MUTIARA BUNDA
RS SURYA ASIH
KLINIK MEDIKA STANIA
KLINIK FKTP DR NURMAN
KLINIK FKTP DR HASRIENTI UTAMI
RSUD SUKADANA
RS GRAHA HUSADA
KLINIK RAWAT INAP TEMBESI MEDIKA
PUSKESMAS NAMANG
PUSKESMAS SUNGAI SELAN
PUSKESMAS PANGKALAN BARU
PUSKESMAS LUBUK
PUSKESMAS KOBA
PUSKESMAS SIMPANG KATIS
PUSKESMAS LAMPUR
KLINIK INTAN MEDIKA
RS TIARA SELLA
RS KHUSUS JIWA SOEPRAPTO PROVINS
BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN MUSI
LOKA LATIHAN KERJA UKM LAHAT
KLINIK BUAH HATI
KLINIK EL PUTRI
BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN OGA
KLINIK RIDHO BERSAMA
PUSKESMAS ABAB
PUSKESMAS TEMPIRAI
PUSKESMAS SIMPANG BABAT
PUSKESMAS TALANG UBI
RUMAH SAKIT ST THERESIA JAMBI
RSU UMMI BENGKULU
RS RAFFLESIA BENGKULU
RSUD DR (HC) IR SOEKARNO
PUSKESMAS JALAN GEDANG
RSUD KEPAHIANG
BP MAKO LANAL BENGKULU
RSUD BANGKA TENGAH
RUMAH SAKIT BESEMAH PAGAR ALAM
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINS
RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT
RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PROVINSI
RSUP DR. MOHAMMAD HOESIN
LOKA LATIHAN KERJA MANNA BENGKULU
RSUD KOTA BENGKULU
RSUD MUARA DUA
RSUD DR EKO MAULANA ALI
KLINIK 3F MEDIKA
RSUD IBNU SUTOWO
RSUD BANGKA SELATAN
BLKI DISNAKERTRANS PROV BABEL
PUSKESMAS LEMBAK
RUMAH SAKIT SANTO ANTONIO
RS PANTI BHAKTININGSIH CHARITAS BEL
RSUD MARTAPURA
RSUD OKU TIMUR
RSUD DR M YUNUS
RS RUMKIT TK IV DR NOESMIR
PUSKESMAS PULAU PANGGUNG
KLINIK PRATAMA RAWAT INAP PT. GREAT
KLINIK RATU DUTA
RS YUKUM MEDICAL CENTRE
PUSKESMAS SAMBIREJO
RS RK CHARITAS PALEMBANG
PUSKESMAS SIDODADI
RSUD CHATIB QUZWAIN SAROLANGUN
KLINIK SEHAT KELUARGA CERIA
RSUD SEKAYU
PUSKEMAS MUKO-MUKO BATHIN VII TC
PUSKESMAS BATHIN III TC
PUSKESMAS MUARA BUNGO I TC
PUSKESMAS KESUMADADI
PUSKESMAS PUJO KERTO
PUSKESMAS SEPUTIH SURABAYA
PUSKESMAS PONCOWATI
PUSKESMAS BANGUNREJO
RUMAH SAKIT KHUSUS PARU PROVINSI
BP INDRATAMA MEDICA CENTER
RSK DR RIVAI ABDULLAH PALEMBANG
RSUD MUKOMUKO
RS ISLAM ASY-SYIFAA
RUMAH SAKIT MEDIKA STANNIA
KLINIK PRATAMA KOSASIH TELUK
PUSKESMAS BASUKI RAHMAT
KLINIK RAWAT INAP KOSASIH SUMBER
PUSKESMAS KRAMASAN
PUSKESMAS MAKRAYU
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PALEMBA
RS DR BRATANATA
PUSKESMAS BABEKO TC
PUSKESMAS TANAH SEPENGGAL LINTAS
PUSKESMAS PUNGGUR
PUSKESMAS PADANG RATU
PUSKESMAS GUNUNG SUGIH
PUSKESMAS SUKO BINANGUN
PUSKESMAS SENDANG AGUNG
PUSKESMAS SUKAJADI
RS AR BUNDA PRABUMULIH
RSUD TEBING TINGGI
RS TINGKAT IV 02.07.04 (RS DKT) BAND
RSUD SULTAN THAHA SYAIFUDDIN
PUSKESMAS KALIDONI
PUSKESMAS SUKARAJA
PUSKESMAS BOOM BARU
PUSKESMAS 11 ILIR
RS FADHILAH
PUSKESMAS PEMBINA
BP KESEHATAN KERJA
RSUD DEMANG SEPULAU RAYA
RSUD DAUD ARIF
RSUD RADEN MATTAHER JAMBI
RSUD DEPATI HAMZAH PANGKAL PINANG
RS ARSANI
KLINIK KEDATON MEDICAL CENTER
PUSKESMAS TANAH SEPENGGAL TC
PUSKESMAS TANAH TUMBUH TC
PUSKESMAS PAYUNG REJO
PUSKESMAS PULAU BATU TC
PUSKESMAS SEPUTIH MATARAM
RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK PROVINS
PUSKESMAS MERSAM
PUSKESMAS SUKARAME
PUSKESMAS SUKARAME
RSUD LAHAT
RS DR SOBIRIN
RSUD PESAWARAN
KLINIK UTAMA RAWAT INAP MITRA KOSAS
PUSKESMAS SABOKINGKING
PUSKESMAS ARIODILLAH
PUSKESMAS PLAJU
PUSKESMAS PAKJO
RSUD MENGGALA
KLINIK KELUARGA PANJANG MEDIKA
KLINIK LEMATANG MEDICAL CENTER
RSUD HAJI ABDOEL MADJID BATOE
PUSKESMAS MUARA BUNGO II
PUSKESMAS KARANG ANYAR
PUSKESMAS RUMBIA
PUSKESMAS JATI DATAR
PUSKESMAS SRI TEJO KENCONO
PUSKESMAS SEI SELINCAH
RS TK IV 02.07.01 ZAINUL ARIFIN
BP REZKY MEDICA
PUSKESMAS SOSIAL
RSUD PRABUMULIH
RS NATAR MEDIKA
PUSKESMAS SUNGAI BAUNG
RSUD BENGKULU TENGAH
RSUD SITI AISYAH
PUSKESMAS SUNGAI BAUNG
RS WISMA RINI
PUSKESMAS TANAH ABANG
KLINIK PRATAMA KOSASIH PANJANG
KLINIK PRATAMA KOSASIH AMANAH
KLINIK PRATAMA KOSASIH PALAPA
PUSKESMAS SEKIP
PUSKESMAS KENTEN
PUSKESMAS TANAH ABANG
PUSKESMAS TALANG RATU
PUSKESMAS KERTAPATI
RSUD AHMAD RIPIN
RSUD HM RABAIN
BP DARAPETAK
PUSKESMAS SUKA NEGARA
PUSKESMAS KOTA GAJAH
RSUD ARGA MAKMUR
PUSKESMAS SURABAYA
PUSKESMAS LIMBUR LUBUK MENGKUAN
PUSKESMAS GEDUNG SARI
PUSKESMAS SEPUTIH BANYAK
PUSKESMAS GAYA BARU LIMA
RS RIMBO MEDIKA
PUSKESMAS TANJUNG AGUNG
PUSKESMAS TANJUNG AGUNG
RS AR BUNDA LUBUKLINGGAU
RSUD DR. H. BOB BAZAR, SKM
KLINIK FADHILAH
KLINIK NAYAKA HUSADA-03
PUSKESMAS KARYA JAYA
RS GLADISH MEDICAL CENTER
RSD MAYJEN. HM. RYACUDU
RS PERTAMINA PRABUMULIH
KLINIK OPINA
PUSKESMAS KUAMANG KUNING X TC
PUSKESMAS TERBANGGI SUBING
PUSKESMAS GELUMBANG KAB. MUARA E
PUSKESMAS CANDI REJO
PUSKESMAS BINA KARYA UTAMA
PUSKESMAS SIMPANG AGUNG
PUSKESMAS SEPUTIH RAMAN
KLINIK TANJUNG LUMUT
RSUD BELITUNG TIMUR
PUSKESMAS BUKIT SANGKAL
PUSKESMAS PUNTIKAYU
UPTD BALAI LATIHAN KERJA BANDAR L
PUSKESMAS TALANG BETUTU
KLINIK DIATARI MEDIKA
RSUD KAYU AGUNG
KLINIK ANANDA JAMBI
RS IMANUEL WAY HALIM
RS MUHAMMADIYAH METRO
KLINIK BETHESDA
KLINIK PRATAMA KOSASIH KEMILING
KLINIK PRATAMA KOSASIH TIRTAYASA
PUSKESMAS PADANG SELASA
PUSKESMAS DEMPO
PUSKESMAS 23 ILIR
KLINIK RAWAT INAP KOSASIH RAJABASA
PUSKESMAS NAGASWIDAK
PUSKESMAS KAMPUS
PUSKESMAS GANDUS
PUSKESMAS 1 ULU
RS TK II DR AK GANI
RS URIP SUMOHARJO
RS ALMAH
PUSKESMAS RANTAU IKIL TC
PUSKESMAS RANTAU PANDAN TC
PUSKESMAS KUAMANG KUNING I TC
RSUD MUARA RUPIT
PUSKESMAS PAJAR BULAN
PUSKESMAS HAJI PEMANGGILAN
PUSKESMAS SRI WIJAYA MATARAM
RS ROYAL PRIMA JAMBI
RS BHAYANGKARA TK III BENGKULU
RS BLK METRO
PUSKESMAS WANARAYA
RSUD H HANAFIE MUARA BUNGO
PUSKESMAS WATES
KLINIK PKU MUHAMMADIYAH PLAJU
PUSKESMAS OPI
PUSKESMAS TAMAN BACAAN
PUSKESMAS 4 ULU
RS PELABUHAN PALEMBANG
RS BAKTI TIMAH
RSUD H ABDUL MANAP
PUSKESMAS PELAYANG TC
PUSKESMAS KUAMANG JAYA TC
RS BUKIT ASAM MEDIKA
PUSKESMAS YOSOMULYO
PUSKESMAS BATHIN III ULU TC
PUSKESMAS SIMBAR WARINGIN
PUSKESMAS SEGALA MIDER
PUSKESMAS BUMI NABUNG
PUSKESMAS RAMA INDRA
PUSKESMAS ALANG-ALANG LEBAR
RS BHAYANGKARA JAMBI
PUSKESMAS MUARA TEMBESI
KLINIK FMC 24 JAM
PUSKESMAS MULTIWAHANA
PUSKESMAS SAKO
PKM KEMBANG SERI
RSUD TALANG UBI
RSU HANDAYANI
KLINIK PRATAMA GUNUNG BUNGKUK ME
RSUD KOL ABUNDJANI BANGKO - TC
RSIA YK MADIRA
RS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PUSKESMAS 5 ILIR
KLINIK RAWAT INAP KOSASIH URIP
KLINIK RAWAT INAP KOSASIH TUGU
PUSKESMAS 7 ULU
RUMAH SAKIT MYRIA PALEMBANG
RS PERTAMINA PLAJU PALEMBANG
RS MITRA HUSADA
RS BHAKTI WARA
ALAMAT_PPK
JL. KARANG ANYAR-TANJUNG BARU OKU
JL. RAYA DESA MUARA JAYA OKU
DESA ULAK PANDAN OKU
JL. RAYA MUARA DUA OKU
JL. LINTAS SUMATERA KM. 16 OKU
DESA KARYA MUKTI OKU
JL. LINTAS BATURAJA-LUBUK BATANG OKU
JL. PUTRI CANDI DESA PENINJAUAN OKU
JL. LINTAS MUARA DUA KM. 30 NO. 193 OKU
JL. DR SETIA BUDI BATURAJA OKU
JL. PROF HAMKA SRIWIJAYA OKU
JL. KORPRI HAMKA LR. AMNGGIS NO. 556 OKU
JL. K.H.M. BARLIAN OKU
JL. RAYA MENDINGIN KM. 9 OKU
JL. LINTAS SUMATERA KM.45
JL. RAYA BATUMARTA II
JL. KOL.BURLIAN NO. 121 BATURAJA BARAT
DESA BETUNG
JL. RAYA BURNAY MULYA KEC. SEMENDAWAI TIMUR
DESA CEMPAKA KEC. SEMENDAWAI TIMUR
DESA TROMOHARJO KEC. SEMENDAWAI SUKU III
DESA TARAMAN KEC. SEMENDAWAI SUKU II
DESA TOTOREJO KEC. BELITANG II
DESA PURWODADI KEC. BELITANG MULYA
DESA NUSA BAKTI KEC. BELITANG III
DESA KARSA JAYA KEC. BELITANG JAYA
DESA GUMAWANG KEC. BELITANG
DESA RASUAN KEC. MADANG SUKU I
DESA BANGSA NEGARA KEC. BELITANG MADANG RAYA
BATUMARTA VIII KEC. MADANG SUKU II
DESA MUNCAK KABAU KEC.BUAY PEMUKA BANGSA RAJA
DESA SUKARAJA TUHA KEC BUAY MADANG
JL. RAYA KOMERING DESA PANDAN AGUNG KEC MADANG SUKU II
DESA SRIKATON KEC. BUAY MADANG TIMUR
SAUNG DADI,BUAY PEMUKA PELIUNG KAB OKU SUMSEL
DESA JAYAPURA KEC. JAYAPURA
NEGERI RATU BARU,BUNGA MAYANG KAB.OKUT SUMSEL
DESA KOTA BARU KEC. MARTAPURA
JL. KOL.H.BURLIAN KEL.PASAR KEC MARTAPURA
JL RAYA CURUP SELUPU REJANG (SPN BUKIT KABA)
POLRES MUKO MUKO
JL RAYA BENGKULU KM. 4 BINTUHAN (KAUR)
JL. RAYA MUARA AMAN - LEBONG
POLRES SELUMA
JL. LETKOL SYAMSUL BAHRUN NO. 1 MANNA
JL. PROF . M. YAMIN NO. 418 ARGAMAKMUR
JL. AIPDA MUAN- KEPAHIANG
JL. BASUKI RAHMAT - CURUP
JL. IRIAN NO. 1 KEL. SURABAYA BENGKULU
JL. A. YANI NO. 1 BENGKULU
JL ADAM MALIK KM. 9 BENGKULU
JL. VETERAN NO. 5 BENGKULU
JL RAYA LINTAS BARAT SUMATERA
JALAN DEPATI HAMZAH
JALAN DEPATI HAMZAH
JALAN DEPATI HAMZAH
JL. MAYOR SYAFRI RAHMAN KOMP. RSU PANGKAL PINANG
JL. DEPATI HAMZAH NO. 31 SEMABUNG LAMA BUKIT INTAN
JALAN GERAK ALAM RT 13 KELURAHAN KOTA MEDAN KOTA MANNA
JL.SOEKARNO HATTA MULYOJATI
JL.AHMAD YANI GG.BELIMBING NO.2 TEJO AGUNG, METRO TIMUR
JL.JEND SUPRAPTO NO.04 KEL.SUMBERSARI BANTUL, METRO SELATAN, KOTA METRO
JL.JEND.SUDIRMAN GANJAR AGUNG
JL.RAYACUDU NO.26 METRO PUSAT
DESA KAMPUNG MELAYU
DESA BERMANI ULU
DESA BANGUN JAYA
DESA KOTA PADANG
SINDANG BELITI ILIR
PADANG ULAK TANDING
DESA SINDANG DATARAN
DESA SINDANG JATI
KEPALA CURUP
DESA BERINGIN TIGA
DESA SUMBER URIP
DESA SIMPANG NANGKA
CURUP TIMUR
TALANG RIMBO LAMA
DESA WATAS CURUP
DESA KAMPUNG DELIMA
DESA TUNAS HARAPAN
PERUMNAS CURUP
SUKAWATI CURUP
CURUP
JL. MAYOR TJIK AGUS KIEMAS-LINTAS KEPUR MUARA ENIM
JL TEUKU UMAR NO 3 BALIK BUKIT LIWA LAMPUNG BARAT
JL. RAYA BATURAJA NO. 654 TANJUNG ENIM
JL. PRAMUKA IV NO. 330 KEL. PASAR II KEC. MUARA ENIM
JL BASUKI RAHMAT NO 1676
JL MAWAR NO 4 WAY MANGKU LAMPUNG BARAT
DESA SENYUBUK KEC. KELAPA KAMPIT
JALAN MUNING AGUNG LEBONG SAKTI
JL MAWAR NO 4 WAY MANGKU LAMPUNG BARAT
JL MAWAR NO 4 WAY MANGKU LAMPUNG BARAT
JL MAWAR NO 4 WAY MANGKU LAMPUNG BARAT
JL MAWAR NO 4 WAY MANGKU LAMPUNG BARAT
JL MAWAR NO 4 WAY MANGKU LAMPUNG BARAT
JL MAWAR NO 4 WAY MANGKU LAMPUNG BARAT
JL MAWAR NO 4 WAY MANGKU LAMPUNG BARAT
JL MAWAR NO 4 WAY MANGKU LAMPUNG BARAT
JL MAWAR NO 4 WAY MANGKU LAMPUNG BARAT
JL MAWAR NO 4 WAY MANGKU LAMPUNG BARAT
JL MAWAR NO 4 WAY MANGKU LAMPUNG BARAT
JL MAWAR NO 4 WAY MANGKU LAMPUNG BARAT
JL MAWAR NO 4 WAY MANGKU LAMPUNG BARAT
JL MAWAR NO 4 WAY MANGKU LAMPUNG BARAT
JL. PANGLIMA ANGIN NO. 20 DS. TEMPILANG, KEC. TEMPILANG
JL. TAMBANG KERING DS. SEKAR BIRU, KEC. JEBUS
JL. TAMBANG KERING DS. SEKAR BIRU, KEC. JEBUS
JL. PASAR PARIT III DS. PUPUT, KEC. JEBUS
JL. KAMPAK NO. 188 DS. JEBUS, KEC. JEBUS
L. RAYA MUNTOK-PANGKAL PINANG DS. PELANGES, KEC. SIMPANG TERITIP
DS. KUNDI, KEC. SIMPANG TERITIP
L. BASUKI RAHMAD NO. 190 KEL. SUNGAI DAENG, KEC. MENTOK
JL. SRIWIJAYA NO 56 SETIA NEGARA KEC BARADATU KAB WAY KANAN
JALAN SOEKARNO HATTA KM 5 KAB BANGKA TENGAH
DS. KARANG TINGGI, KEC. KARANG TINGGI
DS. BATU BERIANG, KEC. PEMATANG TIGA
DS. TANJUNG TERDANA, KEC. PONDOK KELAPA
DS. PEKIK NYARING, KEC. PONDOK KELAPA
DS. SEKAYUN, KEC. PEMATANG TIGA
DS. ATURAN MUMPO, KEC. PEMATANG TIGA
DS. RENAH KANDIS, KEC. PAGAR JATI
DS. TANJUNG DALAM, KEC. PONDOK KELAPA
DS. SRIKUNCORO, KEC. PONDOK KELAPA
DS. LUBUK UNEN, KEC. TABA PENANJUNG
DS. SUKARAMI, KEC. TABA PENANJUNG
DS. TABA TERET, KEC. TABA PENANJUNG
DS. TABA LAGAN, KEC. TALANG EMPAT
DS. UJUNG KARANG, KEC. KARANG TINGGI
DS. KARANG NANDING, KEC. KARANG TINGGI
DS. ARGA INDAH, KEC. PAGAR JATI
JL ASAHAN RT 037 RW 001 DUSUN PURWOSARI KEC PELEPAT ILIR
JALAN AIR BARA
DESA PONGOK
DESA TANJUNG LABU
JL. RAYA AIR GEGAS
JL. RAYA SADAI
JL. RIAS
JL. PUPUT
JL. RAYA SIMPANG RIMBA
DESA BATU BETUMPANG
DESA TALANG JAYA JALUR 8, KEC. MUARA TELANG
JL. TELANG RAYA RT. 01 RW 01 DS MUARA TELANG, KEC. MUARA TELANG
DESA SRI AGUNG, KEC. BANYUSIN II
JL. EKA JAYA SUNGSANG, KEC. BANYU ASIN II
DS. SRIKATON JALUR 10, KEC. AIR SALEK
DS. SRIKATON JALUR 10, KEC. AIR SALEK
DESA TIRTA HARJA, KEC. MUARA SUGIHAN
DS. DAYA UTAMA JALUR 18, KEC. MUARA PADANG
JL. PALEMBANG-OKI KM.27,5 DS RAMBUTAN, KEC. RAMBUTAN
JL. PALEMBANG-OKI DS. SUNGAI DUA, KEC. RAMBUTAN
JL. INPRES NO.11 DS. CINTA MANIS BARU, KEC. BANYUASIN I
JL. SABAR JAYA LRG PUSKESMAS KEL. MARIANA, KEC. BANYUASIN I
DESA TANJUNG LAGO, KEC. TANJUNG LAGO
JL. PANGERAN AYIN, SIMPANG PU DS. KENTEN LAUT, KEC. TALANG KELAPA
JL. TANJUNG SIAPI-API DESA GASING LAUT, KEC. TALANG KELAPA
JL. PETERNAKAN KM 29 DS LALANG SEMBAWA, KEC. BANYU ASIN III
JL. CAHAYA BERLIAN NO.37 KEL. P.BALAI, KEC. BANYU ASIN III
DESA TELUK BETUNG, KEC. PULAU RIMAU
DUSUN KARANG MANUNGGAL P.14, KEC. PULAU RIMAU
DUSUN DANA MULYA, KEC. PULAU RIMAU
DESA TALANG JAYA RAYA I, KEC. BETUNG
JL. PENGHULU ALI BASIR LK.1 KEL. RIMBA ASAM, KEC. BETUNG
JL. LINTAS SUNGAI MUSI KM.17 DS. SEMENTUL, KEC. RANTAU BAYUR
JL. RAYA PENGUMBUK TEBING ABANG, KEC. RANTAU BAYUR
JL GAJAH MADA KELURAHAN TERATAI KECAMATAN MUARA BULIAN
JL.SMU NEGERI 1
GUNUNG PASIR JAYA
KALIANDA
JL.JEND.SUDIRMAN NO.156 GANJAR ASRI
JL.MELINTANG
JL. RASA KUNDA
JL.TUA TUNU
SELINDUNG LAMA
JL BALAI
JL.RE.MARTADINATA
JL.KACANG PEDANG
JL.SAMPUR
JL PERINTIS KEMERDEKAAN, DESA AIR ITAM KECAMATAN PENUKAL
JL.PAGAR ALAM NO.112A
JL. H.M. ARSYAD AIR HITAM LAUT, KEC. SADU
DS. SUNGAI JAMBAT, KEC. SADU
DS. SUNGAI LOKAN, KEC. SADU
JL. LINTAS SUNGAI TERING, KEC. NIPAH PANJANG
JL. FLAMBOYAN NO.06, KEC. NIPAH PANJANG
DS. SIMPANG, KEC. BERBAK
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 5, KEC. RANTAU RASAU
JL. LAGAN NO. 222, KEC. KUALA JAMBI
JL. SUNGAI SIALANG, KEC. MUARA SABAK TIMUR
JL. BERINGIN NO. 04, KEC. MUARA SABAK TIMUR
JL. KAPT.MARZUKI RT.01 KEL. MUARA SABAK ILIR, KEC. MUARA SABAK TIMUR
JL. LINTAS TALANG BABAT RT.03, KEC. MUARA SABAK BARAT
JL SUMBER JAYA NO 667 TANJUNG BARU
JL. SILIWANGI NO.02 PANDAN JAYA, KEC. GERAGAI
DS. SIMPANG TUAN, KEC. MENDAHAR ULU
JL. H. AMBO PAIRU NO. 39, KEC. MENDAHARA
JL. TARUMA MENDAHARA ILIR, KEC. MENDAHARA
JL. LETJEN HARUN SOHAR
JL. DESA BANDAR AGUNG. KARANG AGUNG TENGAH. KECAMATAN LALAN. KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
JL. RAYA AIR KENANGA RUKO NO.03 KENANGA SUNGAILIAT
BANDAR AGUNG, KEC. TERUSAN NUNYAI
JL. KAPTEN ZEIN ALI KEL. BANDAR AGUNG KEC. LAHAT
JL. A.YANI NO.33 BANDAR JAYA, KEC. TERBANGGI BESAR
JL.PATIMURA BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO
JL.KRAMAT, DS.KOTA DALAM, KEC.WAY LIMA
JL.TRITURA NO.3 KEC.KEDONDONG 35381
JL.KESEHATAN NO.1 ROWOREJO, KEC.NEGERI KATON 35371
JL.RAYA BERNUNG KM.18 DS.BERNUNG KEC.GEDONG TATAAN
JL. RAYA GANJARAN NO.127, GEDUNG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN, LAMPUNG 35366
JL.RAYA PEDADA NO.9 DS SUKARAME PUNDUH PEDADA
JL.SUPRAPTO NO.1 DESA HANURA, PADANG CERMIN PESAWARAN
DS.WAY RATAI DS.BUNUT, KEC.PADANG CERMIN
JL.KESEHATAN DS.TANJUNG MAS , KEC.PADANG CERMIN
DESA TRIMULYO, TEGINENENG, PESAWARAN, LAMPUNG 35363
'JL.PANGGUNGAN, BUMI AGUNG, TEGINENENG
JL. BATU BELUBANG DS. BENTENG, KEC. PANGKALAN BARU
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
KOTA BUMI LAMPUNG UTARA
JL. MERIAM PATAH, KEC. DENDANG
KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANNGARAWAN
JL PROKLAMATOR RAYA NO 124 BANDAR JAYA TIMUR
DS TAMBANG EMAS
BANGKO
DS SIMPANG LIMBUR
DS AUR BERDURI
RANTAU PANJANG
DS MUARA DELANG
DS MUARA JERNIH
DS PANGKALAN JAMBU
DS SIMPANG PARIT
DS SUNGAI MANAU
DS RANTAU SULI
DS MUARA MADRAS
PASAR MASURAI
DS MUARA SIAU
DS SEKANCING
PASAR PAMENANG
DS SUNGAI BULIAN
DS RANTAU LIMAU MANIS
DS MUARA KIBUL
JL SUMBER AGUNG MARGO TABIR
DS. RANTAU PANJANG, TABIR
JL LINTAS SUMATERA KM.1 DS. PEMATANG KANDIS
JL PROF HM YAMIN SH BANGKO
RUKO GOLDEN BOULEVARD BLOK F2 NO.43 BSD CITY, KEL. LENGKONG KARYA KEC. SERPONG UTARA KOTA TANGE
JL LINTAS TIMUR SUMATRA DESA AGUNG DALAM
DESA LUBUK BERNAI KECAMATAN BATANG ASAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, JALAN BARU PT. DAS
DS. JAMBU, KEC. TABA PENANJUNG
JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.51B PANGKALPINANG
JL RAYA PARIT TIGA DESA PUPUT KEC. PARIT TIGA
JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.51B PANGKALPINANG
JL JENDERAL SUDIRMAN NO 227 TOBOALI
JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.51B PANGKALPINANG
JALAN MELATI KELURAHAN PARIT KAB. BELITUNG
JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.51B PANGKALPINANG
JL RAYA KOMPLEK UNMET KEL. SUNGAI BARU KEC. MUNTOK
JL. KORPRI RAYA, BENTIRING, MUARA BANGKA HULU, KOTA BENGKULU
PENURUNAN, RATU SAMBAN, KOTA BENGKULU
SIDO MULYO, GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU
BERINGIN RAYA, MUARA BANGKA HULU, KOTA BENGKULU
NUSA INDAH, RATU AGUNG, KOTA BENGKULU
JL. BALI, KAMPUNG BALI, TELUK SEGARA, KOTA BENGKULU
GG. JAWA 01, SUKA MERINDU, SUNGAI SERUT, KOTA BENGKULU
JL. PASAR IKAN NO.254, MALABERO TELUK SEGARA BENGKULU
JL. SOEKARNO, ANGGUT ATAS, RATU SAMBAN, KOTA BENGKULU
JL. MERAK, CEMP. PERMAI, GADING CEMPAKA, KOTA BENGKULU
JL SEPAKAT SAWAH LEBAR BARU
JL. JERUK, LKR. TIM., SINGARAN PATI, KOTA BENGKULU
JL KUALA LEMPUING RATU AGUNG BENGKULU
JALAN RINJANI 7, JEMBATAN KECIL, SINGARAN PATI, JEMB. KECIL, BENGKULU, KOTA BENGKULU, BENGKULU 38223
NUSA INDAH, RATU AGUNG, KOTA BENGKULU
JL. RE. MARTADINATA, KANDANG MAS, KP. MELAYU, KOTA BENGKULU
JL. SUKAMAJU PADANGSERAI, SAWAH LEBAR, RATU AGUNG, KOTA BENGKULU, BENGKULU
JL. SIMPANG 4 BETUNGAN, BETUNGAN, SELEBAR, KOTA BENGKULU
PAGAR DEWA, SELEBAR, KOTA BENGKULU, BENGKULU 38216
JL.RAYA BRANTI , DS ROWOREJO KEC.NEGERI KATON
KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANNGARAWAN
KALIREJO, KEC. KALIREJO
KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANNGARAWAN
KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANNGARAWAN
KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANNGARAWAN
KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANNGARAWAN JL.RAYA MANGGAR-GANTUNG DSN. MANGGARAWAN DS. PAD
KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANNGARAWAN
DS. TERUSAN, KEC. MARO SEBO ILIR
DS. SELAT, KEC. PEMAYUNG
DS. JEMBATAN MAS, KEC. PEMAYUNG
DS. JANGGA BARU, KEC. BATHIN XXIV
DS. DURIAN LUNCUK, KEC. BATHIN XXIV
DS. SIMPANG SUNGAI RENGAS,KEC. MARO SEBO ULU
DS. PASAR TERUSAN, KEC. MUARA BULIAN
DS. PENEROKAN, KEC. BAJUBANG
DS. MUARA BULIAN, KEC. MUARA BULIAN
DS. SUNGAI PUAR, KEC. MERSAM
DS. ARO, KEC. MUARA BULIAN
KEC. MARO SEBO ILIR
DS. TIDAR KURANJI, KEC. MARO SEBO ILIR
DS. BATIN, KEC. BAJUBANG
KEL. PASAR MUARA TEMBESI, KEC. MUARA TEMBESI
JALAN RAMBUTAN NO 32 SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA
JL. SUMBER JAYA NO.33 KELURAHAN BUKIT KEMUNING LAMPUNG UTARA
DESA NIRU TEBAT AGUNG KEC RAMBANG DANGKU KA. MUARA ENIM
JALAN GUB. HA. BASTARI - JAKABARING
JL.TRANS SUMATERA KM06
JL.SDN 03 KALIREJO
JALAN SH. WARDOYO NO. 897 KEL. 7 ULU KEC. SEBRANG ULU 1 PALEMBANG
JL. GANESHA NO 01 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANNGARAWAN JL.RAYA MANGGAR-GANTUNG DSN. MANGGARAWAN DS. PAD
DS. MARGO MULYO JALUR 16, KEC. MUARA SUGIHAN
JALUR I, RT I, DS. I, DS. MEKAR SARI, KEC. PULAU RIMAU
JL. ALAMSYAH RATU PERWIRA NEGARA NO. 47 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
JL. RAYA GISTING
JLAMIR HAMZAH NO.92/15 GOTONG ROYONG, TANJUNG KARANG PUSAT
DS MERANTI RENAH PAMENANG
JL. MERDEKA NO. 66 PALEMBANG, KEC. BUKIT KECIL
DESA MUARA TIGA KEC. MULK ULU
JL RAYA PALEMBANG-JAMBI KM 200 KEC, BAYUNG LENCIR
JL. PALEMBANG-JAMBI KM.117 KECAMATAN SUNGAI LILIN
RT. 08 DESA KARANG MUKTI KECAMATAN LALAN
JL. PALEMBANG-JAMBI KM.180. DESA BERO JAYA TIMUR. KECAMATAN TUNGKAL JAYA. KABUPATEN MUSI BANYUASIN
JL. PALEMBANG-JAMBI KM. 149 DESA PENINGGALAN. KECAMATAN TUNGKAL JAYA. KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
JL. RAYA PALEMBANG-JAMBI KM. 175. DESA SUMBER HARUM. KECAMATAN TUNGKAL JAYA. KABUPATEN MUSI BANYU
JL. RAYA PALEMBANG-JAMBI KM.244 DESA SUKA JAYA. KECAMATAN BAYUNG LENCIR. KABUPATEN MUSI BANYUASIN
JL. RAYA PALEMBANG-JAMBI KM.208. KELURAHAN BAYUNG LENCIR. KECAMATAN BAYUNG LENCIR. KAB. MUBA. KOD
JL. RAYA KELUANG-MEKAR JAYA. DUSUN 1. DESA SIDOREJO. KECAMATAN KELUANG. KABUPATEN MUSI BANYUASIN
JL. NUSANTARA DESA KARYA MAJU. KECAMATAN KELUANG. KABUPATEN MUSI BANYUASIN. KODE POS 30754
JL. PALEMBANG-JAMBI. KM.82 DESA TANJUNG KERANG. KECAMATAN BABAT SUPAT. KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
JL. RAYA PALEMBANG-JAMBI. KM. 134. KECAMATAN SUNGAI LILIN. KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
JL. RAYA PALEMBANG-JAMBI. KM. 111. KECAMATAN SUNGAI LILIN. KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
DESA TANJUNG AGUNG BARAT. KECAMATAN LAIS. KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
DUSUN IV. DESA TELUK KIJING II. KECAMATAN LAIS. KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
JL. SEKAYU-BETUNG. KECAMATAN LAIS. KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
JL. PERTAMINA. DUSUN IV. DESA JIRAK. KECAMATAN SUNGAI KERUH. KABUPATEN MUSI BANYUASIN. KODE POS 307
JL. SEKAYU-JIRAK. DESA TEBING BULANG. KM.30. KECAMATAN SUNGAI KERUH. KABUPATEN MUSI BANYUASIN. KOD
JL. PALEMBANG-SEKAYU NO.72 DESA LUMPATAN. KECAMATAN SEKAYU. KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
JL. MERDEKA SEKAYU
JL. DEPATI H.M. SAHID RT.02 LK. I KEL. NGULAK I KEC. SANGA DESA
SP2 BUKIT SELABU
JL. CHONOCO PHILIPS. GAS SUBAN GRISIK. KM. 9. DESA LUBUK BINTIALO. KECAMATAN BATANG HARI LEKO. KABUP
JL. PANGERAN PEKIK NYARING. SIDORAHAYU. KECAMATAN PLAKAT TINGGI. KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
JL. RAYA PANGERAN PEKIK NYARING. DESA CINTA KARYA. KECAMATAN PLAKAT TINGGI. KABUPATEN MUSI BANYUAS
DESA SUKA DAMAI. KECAMATAN PLAKAT TINGGI. KABUPATEN MUSI BANYUASIN. KODE POS 30757
JL. SEKAYU-MANGUNJAYA KM. 28 DUSUN 1 DESA ULAK PACEH. KECAMATAN LAWANG WETAN. KABUPATEN MUSI BA
JL. SEKOLAH LINGKUNGAN IV. KELURAHAN BABAT TOMAN. KECAMATAN BABAT TOMAN. KABUPATEN MUSI BANYUAS
JL.KARTINI NO.109 KALIREJO
DESA SUKA MERINDU KEC. SUKA MERINDU LAHAT
DESA GUNUNG KEMBANG KED. MERAPI TIMUR
JL. LINTAS SUMATERA LAHAT-MUARA ENIM KEL. LEBUAY BANDUNG KEC. MERAPI TIMUR
KELURAHAN TALANG JAWA SELATAN KAB. LAHAT
PIR PTP SENABING KEC. LAHAT
DESA NANJUNGAN KEC. KIKIM SELATAN
DESA SP I PALEMBAJA KEC. KIKIM BARAT TIMUR
DESA TANJUNG RAYA KEC. PSEKSU
JL. LINTAS SUMATERA LAHAT-TEBING TINGGI DESA TANJUNG AUR KEC. KIKIM TENGAH
JL. PAGAR ALAM KEPAHYANG DESA MUARA PAYANG KEC. MUARA PAYANG
DESA SIMPANG III SUMUR KEC. PAJAR BULAN
DESA TINGGI HARI KEC. GUMAY ULU
JL. LAHAT-PAGAR ALAM DESA TANJUNG TEBAT KEC. TANJUNG TEBAT
DS. PAGAR JATI, KEC. PAGAR JATI
DESA SIMPANG III PUMU KEC. TANJUNG SAKTI PUMU
DESA PAGAR JATI KEC. KIKIM SELATAN
RIMBO TENGAH
JL. LINTAS SUMATERA LAHAT-TEBING TINGGI DESA SAUNG NAGA KEC. KIKIM BARAT
JL. LINTAS PAGAR ALAM-LAHAT DESA JATI KEC. PULAU PINANG
DESA PERANGAI KEC. PAGAR GUNUNG
DESA SIRING AGUNG KEC. PAGAR GUNUNG
JL. LINTAS SUMATERA DESA ARAHAN KEC. MERAPI TIMUR
DESA RANTAU KELOYANG
JL LINTAS SUMATERA
DESA SP II BUMI LAMPUNG KEC. KIKIM TIMUR
JL. HBR MOETIK DESA BUNGMAS KEC. KIKIM TIMUR
JL. AH. YANI KEL. PAGAR AGUNG KEC. LAHAT
BERINGIN JAYA PERUMNAS SELAWI KEC. LAHAT
JL. KAMBOJA PERUMNAS III KEL. BANDAR JAYA KEC. LAHAT
DESA TANJUNG SAKTI KEC. TANJUNG SAKTI PUMI
JL. PAGAR ALAM-KEPAHYANG PASAR JARAI KEC. JARAI
JL. HARUN SOHAR DESA SUKARAMI KEC KOTA AGUNG LAHAT
JL. LINTAS SUMATERA DESA MERAPI KEC. MERAPI LAHAT
DS PASAR MASURAI
JL A YANI JALUR II KEL PARIT PADANG SUNGAILIAT
JL A YANI JALUR II KEL PARIT PADANG SUNGAILIAT
JL A YANI JALUR II KEL PARIT PADANG SUNGAILIAT
JL A YANI JALUR II KEL PARIT PADANG SUNGAILIAT
JL A YANI JALUR II KEL PARIT PADANG SUNGAILIAT
JL A YANI JALUR II KEL PARIT PADANG SUNGAILIAT
JL A YANI JALUR II KEL PARIT PADANG SUNGAILIAT
JL A YANI JALUR II KEL PARIT PADANG SUNGAILIAT
JL A YANI JALUR II KEL PARIT PADANG SUNGAILIAT
JL A YANI JALUR II KEL PARIT PADANG SUNGAILIAT
JL A YANI JALUR II KEL PARIT PADANG SUNGAILIAT
KEL. PASIR PUTIH
JL.HOS COKROAMINOTO NO.87
JL. RAYA PAYUNG
JL. RAYA TABAMULAN KM. 5 KAB. KEPAHIANG
JL. IR JUANDA NO. 56 SIMPANG III SIPIN MAYANG - KOTA JAMBI
JLN VETERAN NO 02, JITRA BENGKULU
JALAN KOLONEL AMIR HAMZAH NO. 53, SEI KAMBANG, TELANAIPURA, SELAMAT, JAMBI, KOTA JAMBI
JLN S.PARMAN
JENDERAL SUDIRMAN SUNGAILIAT
JL. ZAINUDIN RT. 5 DS PETALING, KEC. BANYU ASIN III
JL. SOEKARNO HATTA DESA SUKA MAKMUR KEC. SUNGAI BAHAR KAB. MUARO JAMBI
JL. SOEKARNO HATTA DESA SUKA MAKMUR KEC. SUNGAI BAHAR KAB. MUARO JAMBI
JL. PROF. M. YAMIN NO. 30 JAMBI
JL A YANI JALUR II KEL PARIT PADANG SUNGAILIAT
JALAN RAYA BENGKULU-CURUP KM 14 KEMBANG SERI KECAMATAN TALANG EMPAT, KABUPATEN BENGKULU TENGA
JL.PRAMUKA NO2 RAJABASA
JEND SUDIRMAN TANJUNG PANDAN
DS. PONCOWARNO, KEC. KALIREJO
JL ANGKATAN 45 NO 99 A RT.42 KEL LOROK PAKJO KEC ILIR BARAT 1 PALEMBANG
JL SULTAN MANSYUR NO.42 RT 16 KEL 32 ILIR KEC ILIR BARAT I
JL DEMANG LEBAR DAUN LOROK PAKJO ILIR BARAT 1 PALEMBANG
JALAN PALEMBANG BETUNG KM. 14 KELURAHAN SUKAJADI KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN
JL. SOLIHIN GP NO. 92 PANGKAL PINANG
JL LINTAS TIMUR II NO 1147
JLN JEND A. YANI NO 51 PRINGSEWU
JL DEPATI AMIR 1E BUKIT KETOK
JL LINTAS BARAT, DESA MEKAR MULYA, KEC PENARIK, KAB MUKO MUKO
PKM LUBUK SANAI DESA LUBUK SANAI KEC XIV KOTO, KAB MUKO MUKO
JL.LETNAN ADNAN SANJAYA LINTAS TIMUR MATARAM MARGA SUKADANA
JL.GAJAH MADA NO.6 GH BANDAR LAMPUNG
JL JAMBI MUARA BUNGO RT 08/11 KEL KAMPUNG BARU KEC MUARA TEMBESI
JL. RAYA KOBA DS. NAMANG, KEC. PANGKALAN BARU
JL. BATIN TIKAL DS. SUNGAI SELAN, KEC. SUNGAI SELAN
JL. RAYA KOBA DS. BELULUK, KEC. PANGKALAN BARU
JL. RAYA LUBUK BESAR DS. LUBUK BESAR, KEC. KOBA
JL. POS KOBA KEL. KOBA, KEC. KOBA
JL. RAYA SUNGAI SELATAN DS. SIMPANG KATIS, KEC. SIMPANG KATIS
JLN. RAYA LAMPULUR KEC. SUNGAI SELAN
JL GIOK I NO.77 KEL.BATU INTAN PANGKALPINANG
JL. SPARMAN NO 61 PADANG JATI
JL. BHAKTI HUSADA LINGKAR BARAT
JALAN LINTAS SUMATERA KM 12.5 MUARA BELITI BARU KECAMATAN MUARA BELITI
JL JEND. A. YANI KM 1.5 PAGAR AGUNG
JLN BALTI SISWA KEL BATU GADING KEC CURUP TENGAH
JL ASAHAN DUSUN PURWOSARI
JL JENDERAL A YANI KM 4,5 KEMELAK BATURAJA TIMUR
JL BATANG HARI KUAMANG KUNING I DUSUN PURWOSARI
JL RAYA BETUNG, KECAMATAN ABAB
JL RAYA TEMPIRAI SELATAN PRABU MENANG, KECAMATAN PENUKAL UTARA
JL SIMPANG BELIMBING-SEKAYU DESA BABAT
JL TALANG ANDING KELURAHAN TALANG UBI TIMUR
JL SUTOMO NO 19 JAMBI
JALAN HIBRIDA SIDOMULYO
JALAN MAHONI KOTA BENGKULU
JL ZIPUR DESA AIR ANYIR KEC.MERAWANG BANGKA
JL. P NATADIRJA KM. 7,5
JALAN LINTAS KEPAHIANG KM. 03 DESA TEBAT MONOK
JL. RE MARTADINATA KOTA BENGKULU
JL BY PASS KOBA, BANGKA TENGAH
JL. ADE IRMA NASUTION NO. 03 PAGAR ALAM
JL. TEMBUS TERMINAL NO. 2 KM. 12 KELURAHAN ALANG ¿ ALANG LEBAR PALEMBANG
JL. KOL. H. BURLIAN KM. 6 PALEMBANG
JL. KOL. H. BURLIAN KM. 6 PALEMBANG
JL. JEND. SUDIRMAN, SEKIP JAYA, ILIR TIM. I, KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
JALAN BLK 24
JALAN BASUKI RAHMAT NO 1
JL RAYA RANAU DESA SUKAJAYA KEC BUAY RAWAN
JL RAYA BELINYU, DUSUN CANGKUM, DESA RIDING PANJANG
JL PUNCAK II NO 748 GUMAWANG BELITANG
JL DR M HATTA NO 1 BATURAJA TIMUR
JL RAYA GADUNG
PULAU PONGOK KELURAHAN AIR ITAM
JL RAYA PLG-PBM NO. 11 LEMBAK
JL KOMISARIS UMAR NO 33 BATURAJA
JL CHARITAS NO 1 TEGALREJO BELITANG KAB OKU TIMUR
JL LETNAN MUCHTAR NO 185 TEBAT SARI, KEC MARTAPURA KAB OKU TIMUR
JALAN RAYA BELITANG RASUAN NO 1 TULUS AYU KEC. BELITANG MADANG RAYA KAB OKU TIMUR
JALAN BAYANGKARA BENGKULU
JL DR M HATTA NO 64 BATURAJA, OKU
JL SERSAN M. BAHTIAR NO. 92,
KAMPUNG TERBANGGI BESAR KM 77 KEC. TERBANGGI BESAR
JL LINTAS SUMATERA KM 01 KEL PASAR SAROLANGUN
JL. NEGARA NO. 99 KM 67 YUKUM JAYA KEC. TERBANGGI BESAR
DESA SAMBIREJO
JL. JNEDRAL SUDIRMAN NO 1054
DS. SIDODADI, KEC. PONDOK KELAPA
JL. LINTAS SUMATERA KM.09 DESA BUKIT,SAROLANGUN
JL LINTAS SUMATERAKM 15 ARAH PADANG RT 07 DUSUN EMBACANG GEDANG KEC TANAH SEPENGGAL LINTAS
JALAN KOLONEL WAHID UDIN LINGKUNGAN 1 KELURAHAN KAYUARA SEKAYU
JL KOMPLEK PERKANTORAN NO 02 TANJUNG AGUNG KEC MUKO-MUKO BATHIN VII
DS AIR GEMURUH KEC BATHI III
JL KESUMA MUARA BUNGO KEC PASAR MUARA BUNGO
DS. KASUMADADI, KEC. BEKRI
JL. RAYA GOTONG ROYONG, KEC. TRIMURJO
SEPUTIH SURABAYA, KEC. SEPUTIH SURABAYA
JL. A.YANI NO.1 PONCOWATI, KEC. TERBANGGI BESAR
DS. BANGUNREJO, KEC. BANGUNREJO
JL. MERDEKA NOMOR 10 PALEMBANG
JALAN MP MANGKU NEGARA NO.10 RT.002/012 KELURAHAN KALIDONI PALEMBANG
JL. SUNGAI KUNDUR KELURAHAN MARIANA KECAMATAN BANYUASIN 1
JALAN DANAU NIBUNG DESA KOTA PRAJA
JL. LINTAS SUMATRA KM 65 BANDAR JAYA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 3 SUNGAILIAT
JL. IKAN SALEM NO. 05 TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG
JL. SERSAN SANI NO. 1350 RT. 18, KEC. KEMUNING
JL. RAYA GADING REJO NO. 221 GADING REJO
JL. ABIKUSNO COKRO SUYOSO LRG GOTONG ROYONG, KEC. KERTAPATI
JL. MAKRAYU 32 ILIR, KEC. ILIR BARAT II
JL JEND SUDIRMAN KM 4,5 PALEMBANG
JL RD MATTAHER NO 33
DS BABEKO KEC BATHIN II BABEKO
JL LINTAS SUMATERA KM 25 ARAH PADANG KEC TANAH SEPENGGAL LINTAS
TANGGULANGIN, KEC. PUNGGUR
HAYUNGAN RATU, KEC. PADANG RATU
DS. GUNUNG SUGIH, KEC. GUNUNG SUGIH
JL. MERDEKA NO.1, KEC. WAY SEPUTIH
DS. SENDANG AGUNG, KEC. SENDANG AGUNG
JL. PALEMBANG JAMBI KM.16 LRG.CAMAT KEL. SUKAJADI, KEC. TALANG KELAPA
JL ANGKATAN 45 NO 525 KELURAHAN GUNUNG IBUL
JL TEBING BENTENG NO.1 KELURAHAN KUPANG KEC TEBING TINGGI
JL. KAPT. A RIVAI 7 PENENGAHAN TANJUNG KARANG PUSAT
JL SULTAN THAHA SYAIFUDDIN KM 04
JL. TALANG GADNG RT. 07 NO. 78 TALANG GADING, KEC. KALIDONI
DS. SUKARAJA KARANG AGUNG ULU KEC. TUNGKAL ILIR
JL. MAYOR MEMET SASTRAWIRYA NO. 29 LAWANG KIDUL, KEC. ILIR TIMUR II
JL. SLAMET RIADY NO. 455 11 ILIR , KEC. ILIR TIMUR II
JL JEND SUDIRMAN NO 01 PRABUMULIH
JL. A. YANI NO. 62 SILABERANTI, KEC. SEBERANG ULU I
JL A YANI NO 111 KEL 16 ULU
JALAN RAYA LINTAS SUMATERA KAMPUNG TERBANGGI AGUNG KEC. GUNUNG SUGIH
JL SYARIF HIDAYATULLAH KUALA TUNGKAL
LETJEN SUPRAPTO NO 31 TELANAIPURA
JL MAYOR SYAFRIE RACHMAN PANGKAL PINANG
JL RAYA KENANGA SUNGAILIAT
JL. ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM NO 77/79 GEDUNG MENENG
JL TANAH TUMBUH PASA LUBUK LANDAI KEC TANAH SEPENGGAL
JL BUKIT HARAPAN KEC TANAH TUMBUH
DS. PAYUNGREJO, KEC. PUBIAN
DS PULAU BATU KEC JUJUHAN ILIR
REJOSARI, KEC. SEPUTIH MATARAM
JALAN DR. RIVAI NOMOR 06 PENENGAHAN
JL LINTAS JAMBI - MA TEBO KM 102 MERSAM
JL. LINTAS SUMATERA LAHAT-TEBING TINGGI DESA SUKARAMI KEC. GUMAY TALANG
JL. KEBUN BUNGA RT. 37 NO. 1 KM. 9, KEC. SUKARAMI
JL LETJEN HARUN SOHAR I NO 28 LAHAT
JL YOS SUDARSO NO 13 LUBUK LINGGAU
JL. RAYA KEDONDONG DESA WAY LAYAP KEC. GEDONG TATAAN
JL. MS. BATUBARA NO. 70 KUPANG TEBA TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG
JL. SABOKINGKING NO. 13 RT. 1, KEC. ILIR TIMUR II
JL. ARIODILLAH NO. 2102, KEC. ILIR TIMUR I
JL. DI PANJAITAN PLAJU ULU, KEC. PLAJU
JL. INSPEKTUR MARZUKI NO. 2240, KEC. ILIR BARAT I
JL. MEGOW PAK NO. 08 MENGGALA
JALAN TELUK AMBON NO 14 KEL. PIDADA PANJANG
JL. SUTAMI KM. 11 NO. 135 LEMATANG TANJUNG BINTANG
JL PROF DR SRI SUDEWI, SH MUARA BULIAN
JL DURIAN DS SUNGAI ARANG KEC BUNGO DANI
DS. KARANG ANYAR, KEC. SELAGAI LINGGA
RESTU BARU, KEC. RUMBIA
JATI DATAR, KEC. BANDAR MATARAM
SRITEJO KENCONO, KEC. KOTA GAJAH
JL. MAYOR ZEN SEI SELINCAH, KEC. KALIDONI
JL. ZAINAL ARIFIN GADING CEMPAKA
JALAN LETJEN HARUN SOHAR NOMOR 241
JL. SOSIAL KOMPLEK PSBD "BUDI PERKASI" KM. 5, KEC. SUKARAMI
JL LINGKAR KEL GUNUNG IBUL PRABUMULIH TIMUR
JL. RAYA NATAR NOMOR 4 MUARA PUTIH
JL RAYA BENAKAT-PENDOPO DUSUN II DESA SUNGAI BAUNG KEC. TALANG UBI
JL. RAYA BENGKULU-KEPAHIANG KM.34,5 BAJAK 1
JL LAPTER SILAMPARI KELURAHAN AIR KUTI
JL. PERTIWI RT.10 DWIKORA II, KEC. ILIR BARAT I
JL. WISMA RINI NO. 01 PRINGSEWU
JL. PUSKESMAS DUSUN I DESA TANAH ABANG KECAMATAN BATANG HARI LEKO
JL. TANJUNG PURA II NO. 50 PANJANG UTARA BANDAR LAMPUNG
JL. IKAN KEMBUNG NO. 70 A TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG
JL. CUT NYAK DIEN NO. 62 PALAPA BANDAR LAMPUNG
JL. AMPHIBI NO. 812 RT.09 RW.03, KEC. KEMUNING
JL. MANGKUNEGARA NO. 1 KENTEN, KEC. ILIR TIMUR II
JL PERTAMINA PENGABUAN- TANAH ABANG JAYA
JL. TALANG RATU KM 5 ILIR D-IV, KEC. ILIR TIMUR I
JL. KOMPLEK SEMEN BATURAJA, KEC. KERTAPATI
JL LINTAS SUMATERA SENGETI
SULTAN MAHMUD BADARUDIN II NO. 49
JL. RAYA BRANTI DESA BUMI SARI KEC. NATAR
SUKA NEGARA, KEC. BANGUNREJO
JL. RAYA GUNUNG SUGIH, KEC. KOTA GAJAH
JALAN SITI KHADIJAH NO.08 ARGA MAKAMUR
DS. SURABAYA, KEC. PADANG RATU
DS. LIMBUR LB. MENGKUANG KEC LIMBUR LUBUK MENGKUANG
GEDUNG SARI, KEC. ANAK RATU AJI
DS. SEPUTIH BANYAK, KEC. SEPUTIH BANYAK
GAYA BARU V, KEC. BANDAR SURABAYA
JL PATIMURA RT 02 KENALI BESAR
DESA TANJUNG AGUNG
JL BATURAJA NO 456
JL GARUDA NO 245 RT 3 KEL BANDUNG KIRI KEC LUBUKLINGGAU BARAT I
JALAN LETTU ROHANI NOMOR 14B KALIANDA
PT TEL DI DESA NIRU KEC RAMBANG DANGKU
JL SUKABANGUN II A2 RT.006 RW.02
DS. KARYA JAYA DARAT, KEC. KERTAPATI
JL. RAYA AHMAD YANI NO.36 RT 01 RW 01 DESA TAMAN SARI KEC. GEDONG TATAAN KAB. PESAWARAN
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 2 KEC. KOTABUMI SELATAN
JL. KESEHATAN NO. 100 KOMPERTA PRABUMULIH
JL KADIR TKR LR SAILUN NO 1200
JL BHAKTI HUSADA DUSUN MULIA BHAKTI KEC PELEPAT
JL. LINTAS SUMATERA,TERBANGGI SUBING, KEC. GUNUNG SUGIH
DS GELUMBANG KEC. GELUMBANG
JL. RAYA LINTAS SUMATERA, KEC. WAY PANGUBUAN
BUMI NABUNG, KEC. BUMI NABUNG
DS. SIMPANG AGUNG, KEC. SEPUTIH AGUNG
JL. RAYA SEPUTIH RAMAN, KEC. SEPUTIH RAMAN
JL LINGKAR TIMUR I TANJUNG LUMUT KEL TALANG BAKUNG
JL RAYA GANTUNG DS PADANG MANGGAR
JL. TANJUNG SARI II NO. 46 RT. 33, KEC. KALIDONI
JL. SRIJAYA KM 5.5, KEC. ALANG ALANG LEBAR
JL. PAGAR ALAM NOMOR 127 BANDAR LAMPUNG
JL. TALANG BETUTU, KEC. SUKARAMI
JL. MP. MANGKUNEGARA KOMP. PUSRI KEBON SIRIH NO.1 KELURAHAN BUKIT SANGKAL KALIDONI PALEMBANG
JALA. MARZUKI ZAHRI NO.1037 CINTARAJA KAYUAGUNG
JL LINTAS TEBING TINGGI RT 03
JL. SOEKARNO HATTA KEL. WAY DADI KEC. SUKARAME
JL. SOEKARNO HATTA NO. 42 MULYOJATI 16 B KEC. METRO BARAT KOTA METRO
JL. LINTAS PAGAR ALAM DESA PERMU IMIGRASI
JL. TEUKU CIK DITIRO BLOK E NO. 4 KEMILING BANDAR LAMPUNG
JL. PANGERAN TIRTAYASA NO. 181 SUKABUMI BANDAR LAMPUNG
JL. PADANG SELASA BUKIT BESAR, KEC. ILIR BARAT I
JL. KOLONEL ATMO NO. 17, KEC. ILIR TIMUR I
JL. DATUK M. AKIB NO. 100, KEC. BUKIT KECIL
JL. KAPTEN ABDUL HAQ NO 9/31 RAJABASA
JL. A. YANI LR GUMAI RT 22, 14 ULU, KEC. SEBERANG ULU II
JL. GOLF BLOK G-6 KAMPUS, KEC. ILIR BARAT I
JL. TPH. SOFYAN KENAWAS NO. 690, KEC. GANDUS
JL. H. FAQIH USMAN NO. 2329 RT. 43 ULU LAUT, KEC. SEBERANG ULU I
JL DR AK GANI NO 01
JL URIP SUMOHARJO NO 200 SUKARAME
JL. JEND. SUDIRMAN, KM 11, NO 1 DESA BULUH TUMBANG DUSUN PERAWAS II RT 3 RW 2 TANJUNG PANDAN
DS RANTAU IKIL KEC JUJUHAN
DS RANTAU PANDAN KEC RANTAU PANDAN
DS KUAMANG JAYA KEC PELEPAT ILIR
JL KESEHATAN NO 1 DESA LAWANG AGUNG KEC RUPIT
DS PAJAR BULAN , KEC SEMENDO DARAT ULU KAB MUARA ENIM
DS. HAJI PEMANGGILAN, KEC. ANAK TUHA
JATI DATAR, KEC. BANDAR MATARAM
JL RADEN WIJAYA RT 35 KEBON KOPI
JL. VETERAN NO.02 BENGKULU
JALAN DEWI SARTIKA NO. 90 BANJAR SARI METRO UTARA
DESA PAJAR BULAN KEC. KIKIM BARAT
JLN TEUKU UMAR NO 68 MUARO BUNGO
JL. RAYA LINTAS SUMATERA, KEC. BUMI RATU NUBAN
JL. KAPTEN ABDULLAH NO. 02 RT.030 KELURAHAN PLAJU ILIR KECAMATAN PLAJU PALEMBANG
DS. 15 ULU, KEC. SEBERANG ULU I
JL. K.H. AZHARI TAMAN BACAAN, KEC. SEBERANG ULU II
JL. WAHID HASYIM 4 ULU DARAT, KEC. SEBERANG ULU I
JL MAYOR MEMET SASTRAWIRYA NO 01 BOOM BARU
JL. BUKIT BARU NO.1, PANGKAL PINANG
JL SK RD SYAHBUDDIN MAYANG MANGURAI
DS PELAYANG KEC BATHIN II PELAYANG
DS KUAMANG KEC PELEPAT ILIR
JL RAYA BUKIT ASAM NO 118 TANJUNG ENIM
JL.LET JEND BASUKI RAHMAD NO.16 YOSOMULYO METRO PUSAT
DS. MUARA BUAT KEC. BATHIN III ULU
DS. SIMBAR WARINGIN, KEC. TRIMURJO
JL PRAMUKA KAMPUNG SEGALA MIDER KEC PUBIAN
BUMI NABUNG, KEC. BUMI NABUNG
RAMA INDRA, KEC. SEPUTIH RAMAN
KEC. ALANG ALANG LEBAR
JL RADEN MATTAHER NO 03
JL JAMBI - MA BUNGO RT 8 KAMPUNG BARU MUARA TEMBESI
JL PADAT KARYA KELURAHAN GUNUNG IBUL
JL. MITRA RAYA BLOK H NO. 4858, KEC. SAKO
JL. LEMATANG RAYA NO. 16 RT. 29 LEBONG GAJAH, KEC. SEMATANG BORANG
JALAN RAYA BENGKULU-CURUP KM. 14 BENGKULU TENGAH
JL TAMAN SISWA KELURAHAN PASAR BHAYANGKARA, KECAMATAN TALANG UBI
JL. SOEKARNO HATTA NO. 94 TANJUNG HARAPAN KEC. KOTABUMI SELATAN
JALAN ROKAN KIRI NO.1 KEL. PADANG HARAOAN KEC. GADING CEMPAKA
JL KESEHATAN NO 20 BANGKO
JL. JENDRAL SUDIRMAN 1051 C-D-E
JL A. YANI RT.028 RW. 001 KELURAHAN 13 ULU KECAMATAN SEBRANG ULU II
JL. BAMBANG UTOYO, KEC. ILIR TIMUR II
JL URIP SUMOHARJO NO 176 KEDATON
JL. KAPTEN HAYAM WURUK NO. 20 TANJUNG KARANG TIMUR
JL. K.H. AZHARI 7 ULU, KEC. SEBERANG ULU I
JL KOL H BURLIAN NO 228 PALEMBANG
KOMPLEK PERTAMINA UP III PLAJU, JL. PENGANTINGAN NO. 1, KOMPERTA, KEC. PLAJU, KOTA PALEMBANG
JL. JEND. A. YANI NO. 14 PRINGSEWU
JL.SUNGAI SELAN KM.4 PANGKALPINANG
TELEPON_AREA_PPK TELEPONCONTACT_PERSON TELEPON_PEMILIK

082375189933
082375189933
082375189933
082375189933
082375189933
082375189933
082375189933
082375189933
082375189933
082375189933
082375189933
082375189933
082375189933
082182354326
082371107775
082371107775 0211500255
082371107775 0211500255
082371107775 0211500255
0717 071742301082371107775 0211500255
081367233443
072542662

08127963569
085262632603
081271484416
085236211423
085236124562
085231412360
081273769829
085236213210
085264212300
085236421320
085231632100
085231654125
085236123621
085311132156
0813621311120
081326312231
08523141361
085231312300
085231331200
085231261400
085321023100
081278508006
08562312100
081373116311
081369118461
081373753789
081373753789
0719 0719 - 92 081949222407
00000000

081540868587
081540868587
081540868587
081540868587
0716 071673230081278083450
0716 071673230081278083450
0716 071673230081278083450
0716 071673230081278083450
0716 071673230081278083450
0716 071673230081278083450
0716 071673230081278083450
0716 071673230081278083450
0812 72095786 085279832888
085758648485

08127451700 08127451700
082175200211
081373732390
081929046688
0718 071842067087801702177
0718 071842067081995568602
0718 071842067081995568602
08127851249
0718 071842067081377610534
0718 07184206708127120411

0812733801274
081278566150
081273705871
081367020146
081367965753
081367488948
081368218229
081367452270
085368737277
082280410677
082175544396
081366813465
082375838093
081233332900
082175133441
082180939937

082183985418
08127896857
082179154020
082178107780
081369167792
08127345999

087898975290
087898975290
087898975290
087898975290
0717 081319397085273170627
0717 081377690085273170627
0717 085269889085273170627 0717 412466
0717 081218198085273170627
0717 082185686085273170627 0717 412466
0717 085268444085273170627 0717 412466
0717 081370646085273170627
0717 081227067085273170627 0717 412466
08127970775

085279410025

085378325701
081273997755
08117111001
529838
081379563110
529838
000 081377980081377980951

085368386761
085368386761
085368386761
085368386761
085368386761
085368386761
085368386761
085368386761
085368386761
085368386761
081367665407
081274738899
081325420505

(0746) 21226
(0746) 21226
(0746) 21226
(0746) 21226
(0746) 21226

(0746) 21226
(0746) 21226
(0746) 21226
(0746) 21226

(0746) 21226
(0746) 21226
0746331064 (0746) 21226
(0746) 21226
(0746) 21226

(0746) 21226

074621206
0746 074621265 074621265
NGERANG SELATAN 0816 1670378
082260027476
081266104356

0717 071743318081368425691 0717433181


0715 071535114081368425691
0717 071743318081368425691 0717433181
0717 071741771081368425691
0717 071743318081368425691 0717433181
0717 071743318081368425691
0717 071743318081368425691 0717433181
0717 071743318081368425691 0717433181
082181100100
082284347154
085266929515
085267463655
085719565040
081377677597
081367626666
082362541233
08170813611
085279992000
0811213411
0811635214
081315522221
081363325957
0811647122
08117300703
0811731772
082281371897
081373075902
085368386761
081933379479
529838
082175677992
085268641066
082176197179
082178182163
081933379479
082183593888
085279410025
0713 08127133835
0812 78983545

085789596389
085231525346

081949172128

085220738688

0729 072934755082176525438 072921011


0721 081273438788 08975404209

081373047264
08117423443
081273067621
085266767560
081367681092
081373691473
081373759442
ASIN. KODE POS 30756 085267067038
KODE POS 30756 081373607304
ASIN. KODE POS 30754 081367049905
08217504880
081367713888
0811783290
085273596659
081278726911
081373982044
081532623199
081271712826
KODE POS 30711. 081373507014
081369058987
081369058987
081373396069
081271194585
BUPATEN MUSI BANYUASIN. 081273272745
082178872381
081328412507
085267907822
BANYUASIN. 085227287696
081368153791
0729 072937008081369166234
085838314000
085268197118
0813683214848
081369436643
085368204960
082179640607
08136726129
081379193825
085369009574
081367616144
0823371702882
081368911442
081367453529

082177214450
085366817337
085266792036
085379086111
081274413000
08127241119
0852800007484
087796137068
081373440694
085266057866
081279313235
085379573032
082182633352
082184201480
082184733477
081279111155
081367087970
082279738286
082175638118

0717 071792102081367626032 071792536


0717 071792102081367626032 071792536
0717 071792102081367626032 071792536
0717 071792102081367626032 071792536
0717 071792102081367626032 071792536
0717 071792102081367626032 071792536
0717 071792102081367626032 071792536
0717 071792102081367626032
0717 071792102081367626032 071792536
0717 071792102081367626032 071792536
0717 071792102081367626032 071792536
0717 081367476085273170627 0717 412466
0721 072126143082375060006 0721261432
0718 071842067082175200211
0811732915 0811732915
0741 081316618080
0852 62600994 085362600994 085262600994
074161714082177977816
0852 68369081 085268369081 085268369081
0717 07179248908127810742

074251230082180395544 074251230
074323353081366307477 074323353
074135165081386786011 074135165
0717 071792102081367626032 071792536
0857 64921509 081381733307 081381733307
0721 082180165311
07190210708170758008
529838

082230455533
081271395888
081367500057
0729 072921162085658869030
081273046884
085325805274
082304563060
08137900700
0828 80770000 081272528687
085267042085267042000 085267042000
081367665407
081367665407
081367665407
0718 081367665407
0718 081367665407
0718 081367665407
0718 081367665407
0717 4340990000717434099 0717434099
085381271110
085382575868

085369887396
085374057602 085374057602

085296332650

0741 07412311908127432945 074123119


085268782474
08232666656
0717-4262081273810088 0717-4262141
082180056469
0811738896
081327907338
0718-7362085378245715

0711 05645126 081278612774 05645126


0711 05610491 08159324546 00350651
0711 005612838085267640640 00351749
0711 00354088 08153866884 00354088
081367089057
0736 08127817027
0735 081368269697
081171797081273705252
0735 085270286008
0735 08127850155
071842209085381958788
085267555026
0821-7572-5125
0735 081379942210 3265554123
0735 082183751518 321569885
0735 081278269111 081278269111
0735 322655651082175394998
085268164214
0735 085380883986
082377363588
081396398227 081366666311
0725 072525333085381223306
0811321231

085378503088 (RIKI) 085378503088


081366823355 081366823355
0714 321855 DR. IRA 7100305
HJ NITA AFRIYANTI, SKM
DR MIKE RATA WARI (KA PUSKEMAS)
DR ONENG SOEKIRATEN
529838
529838
529838
529838
529838
INDAH
DR. YULIA
BAPAK SENO
0737 71148 081366221020-FITRI 71148

0717 95837 081368793883 436284


0721 7641529 085380123453 7773665

0729 7910645 085380123453 7773665

0741 20388 081366388120 074134564


SUANDY DESKY, AMS (KA PUSKESMAS)
DR ERMALINA E (KA PUSKESMAS)
529838

529838
529838
529838
081377859080
0713 322954 081367495359 322954
0702 21047 ANI 21047
0721 770430 081379111487
0744213708127408430 074421372

085378116238
0713 3300032 PUJI RAMADINI, AMD 33000032

0725 529898 529898


074221621082379555505 074221621
0741 61692 082181651416 074161692
0717-422608127849855
0717 4297825 08127116393
0721 085380135RISMA 081294049622
H IBROHIM, SKM
H A ZARKASI AMK
529838
DR JHON PRASETYA. S
529838
0721 703312 081379150500
08237770808237770818 08237770818
082183262629

0731 21785 PAK ANDRE 21785


0733 321013 DR EVI DAMAYANTI 321013

0721 7327768 085380123453 7773665

0726 21131 21131


081279111DR AILA KARYUS 081279111659
072135014DR AGUS KELANA 089631062444
DR H HUSNY E TAUFIK, SP RAD
RIDWAN, AMK (KA PUSKESMAS)
529838
529838
529838
529838

0736 21048 081271287382 (KASYATIN)


DWI

0713 7001085 082176486461 7001085


0721 92521

0821 75683474 085380459988 (DINA)


0733 452776 NASROWI 452776
0729 21582 081379123300
085267141457
0721 9761738 085380123453 7773665
0721 7175938 085380123453 7773665
0721 7140218 085380123453 7773665

074159011085377664847 0741590111
0734 424345 082185169157 424345
082177114DR ELVIRA IRIANTY 08217711463
529838
529838
0737 521118 IRA (085268121999)
529838
YUSNA SKM
529838
529838
529838
0741 5820081366348884 0741 582030
085263214100
081273709545
0733 324963 DR SARAH 324963
0727 322160 08127932579
0853 24102380 085380766610 24102380
0711 5612245 RIRIN - 0823715786411

082186928500

0713 382742 082360837104 382742

SUPRIYONO, SKM
529838
0852 73610770 0852-7361-0770
529838
529838
529838
529838
0741 5730085210001415 0741 573063
0719 071991738085379102461
08127940458

FARIDA
0712 323889 DR. HJ. LINDA 323889
085340969DR H PUTRI ANDAYAN085340969310
0721 704900 081274385522
0725 7008000 TRISNO
ROSMAWATI PURBA 63865964
0721 3540424 085380123453 7773665
0721 7167635 085380123453 7773665

0721 7511491 7773665

DR.HURRIAH DEWI S. PANJAITAN

0721 771322 BAMBANG SEPRIANT771322


071992256085314515676
DR RONI NAHAR
RISA GANTI SARI, AM KEP
DR RONI EKA PUTRA (KA PUSKESMAS)
DIAN
0853 69870030 085377674811 69870030
529838
529838
074141010081273171813 074141010
0736 341086 085368600994

082177333131
0747 21314 MANALU 21314
529838
0711 542628 IBU YUSNANI

0711 712840 712840


0717-4210081278058811
0741 670455 081319806831 0741670455
FERDIANSYAH, SKM
A RIDWAN NOER SKM
0813-7362-1005
0725 072542815072542815
SULHATRIL, SKM
529838
529838
529838
529838

0741 23246 081274515893 074123246


085384380085384380504 085384380504
0858 68044521 PUJI RAMADINI, AMD 3300032

MARIA 081273757080
0713 390487 081271453733 390487
0724 328399 328399
08117302560 NETTY
074621459INAYA (081274563093)
0711 364954 SUKMA 356173
0711 513144 DR. NANDA

0721 3526413 7773665


0721 7365397 7773665

0729 23792 23792


0717 422605 082298181586 42206
TELEPON_EXT_PEMILIK JENIS_FASKES STATUS
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0211500255 KLINIK TC AKTIF
0211500255 KLINIK TC AKTIF
0211500255 KLINIK TC AKTIF
0211500255 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
08127451700 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0717 412466 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0717 412466 KLINIK TC AKTIF
0717 412466 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0717 412466 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
(0746) 21226 KLINIK TC AKTIF
(0746) 21226 KLINIK TC AKTIF
(0746) 21226 KLINIK TC AKTIF
(0746) 21226 KLINIK TC AKTIF
(0746) 21226 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
(0746) 21226 KLINIK TC AKTIF
(0746) 21226 KLINIK TC AKTIF
(0746) 21226 KLINIK TC AKTIF
(0746) 21226 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
(0746) 21226 KLINIK TC AKTIF
(0746) 21226 KLINIK TC AKTIF
(0746) 21226 KLINIK TC AKTIF
(0746) 21226 KLINIK TC AKTIF
(0746) 21226 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
(0746) 21226 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
074621265 KLINIK TC AKTIF
SENTRA ORTHOSE / P AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0717433181 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0717433181 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0717433181 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
0717433181 KLINIK TC AKTIF
0717433181 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
BLK / TRAINING CENTRAKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
072921011 RUMAH SAKIT TC AKTIF
08975404209 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
071792536 KLINIK TC AKTIF
071792536 KLINIK TC AKTIF
071792536 KLINIK TC AKTIF
071792536 KLINIK TC AKTIF
071792536 KLINIK TC AKTIF
071792536 KLINIK TC AKTIF
071792536 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
071792536 KLINIK TC AKTIF
071792536 KLINIK TC AKTIF
071792536 KLINIK TC AKTIF
0717 412466 KLINIK TC AKTIF
0721261432 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0811732915 BLK / TRAINING CENTRAKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
085262600994 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
085268369081 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
074251230 KLINIK TC AKTIF
074323353 RUMAH SAKIT TC AKTIF
074135165 RUMAH SAKIT TC AKTIF
071792536 KLINIK TC AKTIF
081381733307 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
085267042000 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0717434099 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
BLK / TRAINING CENTRAKTIF
BLK / TRAINING CENTRAKTIF
KLINIK TC AKTIF
085374057602 KLINIK TC AKTIF
BLK / TRAINING CENTRAKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
074123119 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
0717-4262141 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
05645126 RUMAH SAKIT TC AKTIF
00350651 RUMAH SAKIT TC AKTIF
00351749 RUMAH SAKIT TC AKTIF
00354088 RUMAH SAKIT TC AKTIF
BLK / TRAINING CENTRAKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
BLK / TRAINING CENTRAKTIF
KLINIK TC AKTIF
3265554123 RUMAH SAKIT TC AKTIF
321569885 RUMAH SAKIT TC AKTIF
081278269111 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081366666311 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
085378503088 RUMAH SAKIT TC AKTIF
081366823355 KLINIK TC AKTIF
7100305 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
71148 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
436284 RUMAH SAKIT TC AKTIF
7773665 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
7773665 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
074134564 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
322954 RUMAH SAKIT TC AKTIF
21047 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
074421372 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
33000032 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
529898 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
074221621 RUMAH SAKIT TC AKTIF
074161692 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
081294049622 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
08237770818 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
21785 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
321013 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
7773665 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
21131 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081279111659 KLINIK TC AKTIF
089631062444 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
7001085 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
452776 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
7773665 KLINIK TC AKTIF
7773665 KLINIK TC AKTIF
7773665 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0741590111 RUMAH SAKIT TC AKTIF
424345 RUMAH SAKIT TC AKTIF
08217711463 KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
0741 582030 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
324963 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
24102380 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
382742 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
0741 573063 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
BLK / TRAINING CENTRAKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
323889 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
085340969310 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
63865964 KLINIK TC AKTIF
7773665 KLINIK TC AKTIF
7773665 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
7773665 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
771322 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
69870030 KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
074141010 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
21314 RUMAH SAKIT TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
712840 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
0741670455 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
529838 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
074123246 RUMAH SAKIT TC AKTIF
085384380504 KLINIK TC AKTIF
3300032 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
390487 RUMAH SAKIT TC AKTIF
328399 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
356173 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
7773665 KLINIK TC AKTIF
7773665 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
23792 RUMAH SAKIT TC AKTIF
42206 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KODE_KAKANTOR_CABANG KANWIL
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K05 SERANG KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K13 TANGERANG CIKUPA KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K17 TANGERANG CIMONE KANWIL BANTEN
K19 TANGERANG SELATAN KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
J11 TANGERANG BATUCEPER KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
K04 TANGERANG CIKOKOL KANWIL BANTEN
NAMA_PPK
RUMAH SAKIT SELARAS
BLK SELESIAN DON BOSCO
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG
KLINIK AMIRA
KLINIK BHAKTI MEDIKA SEJAHTERA
KLINIK CITRA HUSADA
KLINIK CITRA MEDIKA
UPT LABKESDA TANGSEL
PUSKESMAS SAWAH BARU TANGSEL
PUSKESMAS LENGKONG WETAN TANGSE
PUSKESMAS BAMBU APUS TANGSEL
PUSKESMAS PONDOK CABE ILIR
PUSKESMAS PARIGI TANGSEL
PUSKESMAS JURANG MANGU TANGSEL
PUSKESMAS PONDOK AREN TANGSEL
PUSKESMAS PONDOK JAGUNG TANGSEL
PUSKESMAS SERPONG TANGSEL
PUSKESMAS KRANGGAN TANGSEL
PUSKESMAS SETU TANGSEL
PUSKESMAS KAMPUNG SAWAH TANGSE
PUSKESMAS JOMBANG TANGSEL
PUSKESMAS PAMULANG TANGSEL
PUSKESMAS CIPUTAT TANGSEL
PUSKESMAS CIPUTAT TIMUR TANGSEL
PUSKESMAS SITU GINTUNG TANGSEL
PUSKESMAS BAKTI JAYA TANGSEL
PUSKESMAS RAWA BUNTU TANGSEL
PUSKESMAS PONDOK BENDA TANGSEL
PUSKESMAS BENDA BARU TANGSEL
PUSKESMAS SERPONG II TANGSEL
PUSKESMAS PAKU ALAM TANGSEL
PUSKESMAS PONDOK KACANG TIMUR
PUSKESMAS PONDOK PUCUNG TANGSE
PUSKESMAS PONDOK BTUNG TANGSEL
PUSKESMA PONDOK RANJI TANGSEL
PUSKESMAS RENGAS TANGSEL
PUSKESMAS PISANGAN TANGSEL
KLINIK SINCU MEDIKA
KLINIK DUTA MEDIKA
KLINIK EDELWEISS
KLINIK GLOBAL MEDIKA
KLINIK MITRA MEDICARE
KLINIK PT. CHING LUH INDONESIA
PUSKESMAS WARUNG GUNUNG
PUSKESMAS SAJIRA
PUSKESMAS RANGKASBITUNG
PUSKESMAS PRABUGANTUNGAN
PUSKESMAS PARUNG SARI
PUSKESMAS PANGGARANGAN
PUSKESMAS PAMANDEGAN
PUSKESMAS PAJAGAN
PUSKESMAS MUNCANG
PUSKESMAS MALINGPING
PUSKESMAS MAJA
PUSKESMAS LEUWIDAMAR
PUSKESMAS LEBAK GEDONG
PUSKESMAS KOLELET
PUSKESMAS KALANGANYAR
PUSKESMAS GUNUNG KENCANA
PUSKESMAS CURUGBITUNG
PUSKESMAS CITOREK
PUSKESMAS CISUNGSANG
PUSKESMAS CISIMEUT
PUSKESMAS CIRINTEN
PUSKESMAS CIPANAS
PUSKESMAS CIMARGA
PUSKESMAS CILOGRANG
PUSKESMAS CILELES
PUSKESMAS CIKULUR
PUSKESMAS CIJAKU
PUSKESMAS CIHARA
PUSKESMAS CIGEMBLONG
PUSKESMAS CIBEBER
PUSKESMAS CIBADAK
PUSKESMAS SARAGENI
PUSKESMAS BOJONG MANIK
PUSKESMAS BOJONG JURUH
PUSKESMAS BINUANGEN
PUSKESMAS BAYAH
PUSKESMAS BAROS
PUSKESMAS KEDAUNG WETAN
PUSKESMAS NEGLASARI
PUSKESMAS CIKOKOL
PUSKESMAS SUKASARI
PUSKESMAS PANUNGGANGAN
PUSKESMAS KUNCIRAN
PUSKESMAS GONDRONG
KLINIK PERMATA
PUSKESMAS PORIS PLAWAD
PUSKESMAS CIPONDOH
PUSKESMAS PEDURENAN
PUSKESMAS PONDOK BAHAR
PUSKESMAS CIPADU
PUSKESMAS LARANGAN UTARA
PUSKESMAS TAJUR
PUSKESMAS CILEDUG
PUSKESMAS KUNCIRAN BARU
PUSKESMAS BENDA
PUSKESMAS JURUMUDI BARU
PUSKESMAS SANGIANG
PUSKESMAS GEMBOR
PUSKESMAS PERIUK JAYA
PUSKESMAS JATIUWUNG
PUSKESMAS BAJA
PUSKESMAS CIBODASARI
PUSKESMAS PABUARAN TUMPENG
PUSKESMAS BUGEL
PUSKESMAS KARAWACI BARU
KLINIK SA MEDIKA CILEDUG
PUSKESMAS BATU CEPER
PUSKESMAS PORIS GAGA LAMA
KLINIK MEDICAL CARE
KLINIK SA MEDIKA KARAWACI
KLINIK 8 MEDIKATAMA
KLINIK KIMIA FARMA PERIUK
KLINIK ARAFA MEDIKA
KLINIK SAHABAT KITA
KLINIK GRAHA MITRA
KLINIK HARAPAN CANDI KENCANA
KLINIK ROYAL MEDICAL CENTER
KLINIK ADI PARASO
RSU BUNDA DALIMA
RSIA MUTIARA BUNDA
KLINIK PUSPITA
RSIA PUTRA DALIMA
KLINIK TELKOMEDIKA
KLINIK ICHSAN BINTARO
KLINIK WIJAYA KUSUMA
KLINIK DK CEGER
KLINIK BERLIAN
KLINIK SILOAM CYBERPARK
KLINIK NEROGTOG MEDICAL CENTER
KLINIK WINARTI
KLINIK RAHMA MEDIKA
KLINIK MEDI GO KLINIK PRATAMA
KLINIK SATELIT GARUDA SENTRA MEDIKA
KLINIK BERKAH SALAMAH
LARASATI KLINIK
KLINIK KIMIA FARMA PASAR ANYAR
KLINIK PINANG SARI 2
PT OTTOBOCK HEALTHCARE INDONESIA
RS ARIA SENTRA MEDIKA
KLINIK PRIMA MEDIKA
KLINIK SAHABAT
KLINIK KELAPA DUA MEDIKA
PUSKESMAS SUMUR
PUSKESMAS SINDANGRESMI
PUSKESMAS SAKETI
PUSKESMAS PICUNG
PUSKESMAS PERDANA
PUSKESMAS PATIA
PUSKESMAS PANIMBANG
PUSKESMAS PANDEGLANG
PUSKESMAS PAGELARAN
PUSKESMAS PAGADUNGAN
PUSKESMAS MUNJUL
PUSKESMAS MENES
PUSKESMAS MEKARJAYA
PUSKESMAS MAJASARI
PUSKESMAS LABUAN
PUSKESMAS KADUHEJO
PUSKESMAS JIPUT
PUSKESMAS CISATA
PUSKESMAS CIPEUCANG
PUSKESMAS CIMANUK
PUSKESMAS CIMANGGU
PUSKESMAS CIKUPA
PUSKESMAS CIKEUSIK
PUSKESMAS CIKEDAL
PUSKESMAS CIGEULIS
PUSKESMAS CIBITUNG
PUSKESMAS CIBALIUNG
PUSKESMAS CARITA
PUSKESMAS CADASARI
PUSKESMAS BANJAR
PUSKESMAS BANGKONOL
PUSKESMAS ANGSANA
KLINIK SAPTA MEDIKA 2
KLINIK MODERN MEDIKA KAREO
KLINIK SAPTA MEDIKA
RSU ST CAROLUS SUMMARECON SERP
KLINIK TRIAS MEDIKA
KLINIK AZ ZAHRA
KLINIK BHAKTI ASIH
KLINIK MULYA
RSIA MURNI ASIH
FARIS MEDIKA KLINIK
KLINIK PRATAMA
RS AQIDAH
KLINIK KARUNIA SEHAT II
KLINIIK PT. VICTORY CHINGLUH INDONES
KLINIK TIRTA SANTOSO 2
KLINIK PRATAMA NAYAKA ERA HUSADA 0
PUSKESMAS BANJARSARI
RSIA HARAPAN MULIA
PUSKESMAS KELURAHAN DURI KOSAMBI
PUSKESMAS BOJONG
PUSKESMAS KELURAHAN DURI KOSAMBI
PUSKESMAS KELURAHAN KEDAUNG KAL
PUSKESMAS KELURAHAN RAWA BUAYA
PUSKESMAS KELURAHAN CENGKARENG
PUSKESMAS KELURAHAN KAPUK II
PUSKESMAS KELURAHAN KAPUK I
PUSKESMAS KELURAHAN CENGKARENG B
PUSKESMAS KELURAHAN CENGKARENG
PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG
RS PERMATA IBU
PUSKESMAS CIPEUNDEUY
KLINIK ALIYANTI 3
KLINIK ALIYANTI 2
KLINIK ALIYANTI 1
KLINIK PERTAMEDIKA PONDOK RANJI
RS ISLAM ASSHOBIRIN
KLINIK INTI MEDIKA
RS SARI ASIH SANGIANG
RSIA INSAN PERMATA
RUMAH SAKIT SYARIF HIDAYATULLAH
PUSKESMAS KARANG TENGAH
KLINIK OMEGA VILLA BALARAJA
KLINIK OMEGA JAYA
KLINIK OMEGA KRONJO
KLINIK OMEGA RAJEG
KLINIK OMEGA KRESEK
KLINIK OMEGA TUNTEX
KLINIK OMEGA TIGARAKSA
KLINIK CITRA OMEGA
KLINIK OMEGA
KLINIK BINA WALUYA
KLINIK AVIA MEDIKA
KLINIK ELLA MEDIKA
KLINIK KARUNIA HUSADA
KLINIK KARUNIA SEHAT
KLINIK MUTIARA SEHAT 2
PUSKESMAS KELURAHAN KAMAL II
PUSKESMAS KELURAHAN KAMAL I
PUSKESMAS KELURAHAN TEGAL ALUR III
PUSKESMAS KETAPANG
PUSKESMAS KELURAHAN TEGAL ALUR II
PUSKESMAS KELURAHAN TEGAL ALUR I
PUSKESMAS KELURAHAN PEGADUNGAN
PUSKESMAS KELURAHAN PEGADUNGAN
PUSKESMAS KELURAHAN PEGADUNGAN
PUSKESMAS KELURAHAN KALIDERES II
PUSKESMAS KELURAHAN KALIDERES I
PUSKESMAS KELURAHAN SEMANAN II
PUSKESMAS KELURAHAN SEMANAN I
PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES
PUSKESMAS MANDALA
PUSKESMAS MANDALAWANGI
PUSKESMAS MEKARSARI
KLINIK SULTAN MEDIKA
KLINIK MURNI MEDIKA
RS HERMINA TANGERANG
RS MITRA KELUARGA KALIDERES
KLINIK KUSUMA
RIS HOSPITAL
PUSKESMAS PASAR BARU
RS PREMIER BINTARO
RS MEDIKA LESTARI
KLINIK RATNA ASIH MEDIKA
RSIA KARUNIA BUNDA
RS MULYA
KLINIK HSE MEDIKA
KLINIK DR. JERRY
KLINIK F&H CIKUPAMAS
KLINIK PRIMA SENTUL 2
PRIMA SENTUL PT. FREETREND
KLINIK SUMA MEDIKA
KLINIK WAHYU
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK TIARA
KLINIK TIRTA SANTOSO
RS HERMINA CIPUTAT
KLINIK SELARAS
KLINIK BUNDA SEJATI
RS AWAL BROS TANGERANG
RUMAH SAKIT SUCI PARAMITA
KLINIK ARDHIFA MEDIKA
KLINIK GANDASARI MEDIKA
RS AMINAH
MITRA MEDICARE PASAR KEMIS
RSU KECAMATAN KALIDERES
RS TIARA
RS HERMINA SERPONG
PUSKESMAS PULOSARI
RUMAH SAKIT IBU & ANAK SELARAS
RUMAH SAKIT HERMINA BITUNG
KLINIK GEBANG MEDIKA
RSK DR SITANALA TANGERANG
RS KRAKATAU MEDIKA
KLINIK SEMANAN
RS OMNI ALAM SUTERA
RS HERMINA DAAN MOGOT
KLINIK PRATAMA NAYAKA HUSADA 04 DKI
KLINIK YADIKA TEGAL ALUR
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK BUN
KLINIK KOKITS MEDIKA
KLINIK KAINA HEALTH CARE
RS MEDIKA BSD
RS KARANG TENGAH MEDIKA
KLINIK MAKMUR JAYA II - PAMULANG
RS BETHSAIDA HOSPITAL
KLINIK MODERN MEDIKA CIKANDE
RS. SILOAM HOSPITALS LIPPO VILLAGE
RS DINDA
PUSKESMAS SOBANG
PUSKESMAS SOBANG
RSU ARIYA MEDIKA
KLINIK SUMBER ASIH I
KLINIK DOKTER PRAKTEK PERORANGAN
KLINIK ASA MEDIKA
KLINIK MILENIA SEJAHTERA 2 BALARAJA
RS SARI ASIH CIPUTAT
RSIA KELUARGA KITA
KLINIK ARMADA MEDIKA III
RSUD DR. ADJIDARMO
KLINIK BETH RAPHA AGAVE INSANI
KLINIK SURADITA
RS. SARI ASIH CILEDUG
KLINIK DIANA PERMATA MEDIKA
KLINIK MAKMUR JAYA
RUMAH SAKIT MULIA INSANI
KLINIK SUDIMARA BARAT
RS IMC BINTARO
KLINIK ALAM INDAH
RSUD BANTEN
RSU AN NISA
KLINIK PRIMA SENTUL
KLINIK SABI MEDISTRA
RS. USADA INSANI
KLINIK DR RANNY
RS BHAKTI ASIH
PUSKESMAS TANAH TINGGI
KLINIK MULYA RAHAYU
KLINIK MILENIA SEJAHTERA 1 TIGARAKS
KLINIK ARMADA MEDIKA I
KLINIK KARAWACI MEDIKA
KLINIK CITRA SEJAHTERA
RS. SARI ASIH KARAWACI
RS PERMATA PAMULANG
KLINIK CITRA INSANI
BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT (
KLINIK NURBAYAN
KLINIK TIGA MANDIRI
KLINIK PUTI HANDIYAH
RSU KABUPATEN TANGERANG
BLKI PROVINSI BANTEN
RS BHINEKA BAKTI HUSADA
RS HERMINA CIRUAS
RSUD CENGKARENG
MAYAPADA HOSPITAL TANGERANG
KLINIK MEDIKA BINA SEJAHTERA
KLINIK UMUM & BERSALIN YULISATI
KLINIK BHAKTI MULYA KRONJO
KLINIK METTA MEDIKA
RS SARI ASIH SERANG
RSUD BALARAJA
KLINIK MAKMUR JAYA I - CIPUTAT
KLINIK BHAKTI MANDALA
KLINIK SUMBER ASIH KELAPA DUA
KLINIK DR HARYANI
KLINIK RAZZAAQ
KLINIK HANIFA MEDIKA
KLINIK PEGA CITA
KLINIK PRADHANA
KLINIK PRASHANTI
KLINIK PRATAMA MH THAMRIN CENGKA
CIPUTRA HOSPITAL CITRARAYA TANGER
RS MITRA HUSADA
KLINIK RATNA MEDIKA
KLINIK RAJA MEDIKA
KLINIK AL HUSAENI
KLINIK PRATAMA MH THAMRIN KALIDERE
KLINIK MULIA ASIH
KLINIK LESTARI ASIH
ALAMAT_PPK
JL. RAYA LAPAN RUMPIN SURADITA CISAUK
JL. PEMDA TIGARAKSA DS. MATAGARA
JL PAJAJARAN NOMOR 101 PAMULANG TANGSEL
GRIYA LOKA BSD TANGSEL
PRAMBANAN RAYA BLOK A NO 8 & 9 RT 006 RW 012 KEL CIBODAS BARU KEC CIBODAS KOTA TANGERANG
JL. DEWI SARTIKA RT 001/005 NO. 2
GATOT SUBROTO KM 4,5 RUKO JATI BARU NO 64 RT 002 RW 001 KEL SANGIANG JAYA KEC JATIUWUNG KOTA TANGE
JL TEKNO WIDYA BLOK H I CIATER SETU TANGSEL
KOMPLEK PALEM PURI I SAWAH BARU CIPUTAT
JL PERUM GSB RT 03/09 PARIGI KEL LENGKONG WETAN
KOMPLEKS VILLA PAMULANG MAS, JL KANA MAS KEL PONDOK APUS KEC PAMULANG
JL CABE VI PONDOK CABE HILIR PAMULANG
JL PARIGI RAYA KEL PARIGI KEC PONDOK AREN
JL KEL JURANG MANGU TIMUR KEC PONDOK AREN
JL PONDOK AREN NO 4 KEC PONDOK AREN
KOMPLEKS PERUM EKABAKTI RT 06/01 KEL PONDOK JAGUNG
JL RAYA SERPONG KEC SERPONG
JL BARU LINGKAR SELATAN KEL KERANGGAN KEC SETU
JL RAYA PUSPITEK NO 1 KEC SETU
JL GELATIK NO 1 RT 006/RW 1 KEL SAWAH LAMA KEC CIPUTAT
JL SUMATRA NO 3 KEC CIPUTAT
JL SURYA KENCANA NO I KEC PAMULANG
JL KI HAJAR DEWANTORO NO 27 KEC CIPUTAT
JL ANGGUR I REMPOA KEC CIPUTAT TIMUR
JL BOUGENVILLE KAMPUNG DUKUH KELURAHAN SERUA
JL PERMATA RAYA DESA BAKTI JAYA KEC SETU
JL RAYA RAWA BUNTU KEL RAWA BUNTU KEC SERPONG
JL BENDA BARAT 14 PERUMAHAN PAMULANG PERMAI 2 RT 06/RW 10 KEL. PONDOK BENDA KEC PAMULANG
VILLA DAGO KEL BENDA BARU KEC PAMULANG
JL RAYA SERPONG PUSPITEK RT 05/04 KEL SERPONG
JL GRIYA HIJAU SERPONG NO 11 KEL PAKU ALAM KEC SERPONG UTARA
KP KACANG TIMUR RT 01/02 KEL PONDOK KC TIMUR KEC PONDOK AREN
JL SANTUNAN JAYA RT 001/03 KEL PONDOK PUCUNG KEC PONDOK AREN
JL PONDOK BETUNG RAYA RT 04/05 KEL PONDOK BETUNG KEC PONDOK AREN
JL BERUANG II RT 002/RW 02 CIPUTAT TIMUR
JL KENARI IV SEKTOR 2 KEL RENGAS KEC CIPUTAT TIMUR
PERUM PDK HIJAU KEL PISANGAN KEC CIPUTAT TIMUR
JALAN RAYA DIPATIUKUR NO. 12A, KELURAHAN UWUNG JAYA, CIBODAS, KOTA TANGERANG
JL. DAAN MOGOT KM. 20 KEBON BESAR BATU CEPER TANGERANG
JL. BENTENG BETAWI RUKO EDELWEISS NO. 23-25 TAMAN ROYAL 3 KEL. PORIS PLAWAD KEC. CIPONDOH TANGERA
JL JOMBANG RAYA A20/17 PONDOK PUCUNG INDAH II PONDOK AREN TANGSEL
JL GATOT SUBROTO KM 5 KOMPLEK RUKO SASTRA PLAZA BLOK A NO 19-20, JATIUWUNG TANGERANG
JL. RAYA SERANG KM 16, TALAGASARI CIKUPA
JL. RAYA PANDEGLANG KM 8.5, KEC. WARUNG GUNUNG
JL. ALUN ALUN SAJIRA KP. SADANG DESA SAJIRA
JL. BERINGIN NO.7 KOMPLEK PEMDA CIJORO PASIR RANGKASBITUNG
JL. RAYA GUNUNGKENCANA - DS.PRABUGANTUNGAN CILELES
JL. RAYA BARENGKOK KATAPANG KM 4 KP. BECEK DS. PARUNGSARI KEC. WANASALAM
KP. PONDOK PANJANG JL. RAYA BAYAH, KEC. PANGGARANGAN
JL. RAYA KADU AGUNG CILELES KM 12 DS. CIKULUR KEC.CIKULUR
JL. RAYA JENDRAL SUDIRMAN KM 13 KEC. RANGKASBITUNG
KP. CIMINYAK RT.06/01, KEC. MUNCANG
JL. ALUN-ALUN UTARA NO.06 DS.MALINGPING KEC.MALINGPING
JL. ALUN ALUN NO : 30 DESA MAJA KEC. MAJA
JL. RAYA RKS - LEUWIDAMAR KM.22 LEUWIDAMAR
JL. MUARA - CIKOMARA LEBAK GEDONG DESA CIPANAS
JL. KUNCOROJATI KM 7 DESA KOLELET
JL.RAYA LEUWIDAMAR KM.3 DS. PARIUK RANGKASBITUNG
KP. GN. BILUL RT 01 / 03 DS. GUNUNG KENCANA
JL. RAYA MAJA - KOLEANG DS.CANDI CURUGBITUNG
KP. GURADOG DS CITOREK, KEC. CIBEBER
JL. RAYA CISUNGSANG, KEC. CIBEBER
JL. RAYA CISIMEUT, DS CIBOLEGER CISIMEUT KEC. LEUWIDAMAR
JL. RAYA PARIGI KP. CIRINTEN, KEC. CIRINTEN
JL. RAYA GAJRUG - MUNCANG KM. 1, KEC. CIPANAS
JL. RAYA LEUWIDAMAR KM. 9, KP. CILAKI, DS. CIKULUR, KEC. CIMARGA
JL.RAYA BAYAH - CIBARENO, DS.CILOGRANG , KEC.CILOGRANG
JL. CILELES NO. 10 DS.SAJIR CILELES
JL. RAYA SAMPAI - CILLELES KM 04, KEC. CIKULUR
JL. SUKAMAJU-PASAR KUPA KM.1 DS. CIJAKU
JL. RAYA BAYAH-MALINGPING KM. 11 DESA PONDOK PANJENG, KEC CIHARA
PASAR KUPA - CIGEMBLONG KM.01 DS.CIGEMBLONG KEC. CIGEMBLONG
TERMINAL BARU PANDEGLANG, JL.RAYA CIKOTOK - PELABUHAN RATU, DS.CIKOTOK
JL. ARIF RAHMAN HAKIM , KEC. CIBADAK
JL. RAYA CILELES KM.20 SARAGENI KEC.CIMARGA
KP. KALANGANYAR RT 06/03 DS. KADUDAMAS KEC. BOJONGMANIK
JL. RAYA MALINGPING, KEC. BANJARSARI
KP. BINUANGEN, DS. MUARA, KEC. WANASALAM
JL. RAYA BAYAH CIKOTOK DESA BAYAH KEC. BAYAH
JL. RAYA PANDEGLANG KM. 14 KP. BAROS
JL. AMD MANUNGGAL X RT 004/004 KEDAUNG WETAN
JL. MUSTANG NO. 1 NEGLASARI TANGERANG
JL. MH. THAMRIN CIKOKOL TANGERANG
JL. VETERAN RAYA NO. 1 TANGERANG
JL. KYAI MAJA NO. 2 TANGERANG
JL. PEPABRI KEC. PINANG
JL. KH. MAS MANSYUR RT03/03 KEC. GODRONG
TAMAN CIBODAS, JL DUTA RAYA BLOK A7 NO 1 KEL SANGIANG KEC PERIUK
JL. BENTENG BETAWI KEC. CIPONDOH
JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 1 CIPONDOH
KOMP. CILEDUG INDAH II
JL. SUNAN GIRI NO. 2 PONDOK BAHAR
JL. MUTIARA KEL. CIPADU
JL. INPRES VI, LARANGAN UTARA TANGERANG
JL. WISMA TAJUR CILEDUG TANGERANG
JL. RADEN PATAH NO.125 KEC. CILEDUG
JL. PINANG-KUNCIRAN NO.13, KUNCIRAN, PINANG, KOTA TANGERANG, BANTEN 15144
JL. HUSEIN SASTRANEGARA NO.1, RT.4/RW.8, BENDA, KOTA TANGERANG, BANTEN 15125
JALAN HALIM PERDANA KUSUMA, BELENDUNG, BENDA, PAJANG, BENDA, KOTA TANGERANG, BANTEN 15123
PERUM TAMAN CIBODAS, JL. CEMP. XIII, SANGIANG JAYA, PERIUK, TANGERANG CITY, BANTEN 15132
KOMP. TOTAL PERSADA, KELURAHAN GEMBOR, KECAMATAN PERIUK, PERIUK JAYA, PERIUK, KOTA TANGERANG, BA
JL. PERIUK JAYA RAYA KELURAHAN PERIUK JAYA, KECAMATAN PERIUK, PERIUK JAYA, PERIUK, TANGERANG CITY, IN
JALAN JEND. GATOT SUBROTO KM 5 JATIUWUNG
JALAN BAJA RAYA KEC CIBODAS
JL PALEM RAYA NO 1 PERUMNAS TANGERANG
JL BENUA RAYA KEL PABUARAN TUMPENG
JALAN ARIA WANGSAKARA NO 5
JALAN BERINGIN RAYA KEC KARAWACI
JL. HOS COKROAMINOTO NO.1 KEL. KARANG TIMUR
JL DAAN MOGOT KM 21 NO 257
JL FLAMBOYAN II BLOK F4 BATUCEPER
JL. HOS COKROAMINOTO NO. 64A KEL. KARANG TENGAH TIMUR TANGERANG
JL. IMAM BONJOL NO. 11B KEL. SUKAJADI KE. KARAWACI TANGERANG
JL CIRENDEU RAYA NO 1A KEL CIRENDEU CIPUTAT TIMUR
VILLA REGENCY BLOK EE NO 12A KEL PERIUK
KARET RAYA NO 24B RT 003 RW 011 KEL CIBODASARI KEC CIBODAS KOTA TANGERANG
H ANING KP GEBANG NO5 KEL SANGIANG JAYA
PANDAN RAYA NO 5A-B, CIBODASARI, CIBODAS KOTA TANGERANG
DUTA RAYA BLOK K1 NO 13 KEL SANGIANG
JL. BENTENG BETAWI RUKO CENDANA NO.32 TAMAN ROYAL 1KEL. TANAH TINGGI
VILLA PAMULANG DA 2/1 PONDOK BENDA PAMULANGF
NUSA LOKA SEKTOR XIV BLOK J11 NO.1, BUMI SERPONG DAMAI, SERPONG TANGERANG,
JL. DR. CIPTO MANGUNKUSUMO NO.3 KEL. SUDIMARA TIMUR KEC.CILEDUG
L. PAMULANG PERMAI 2 NO.89, SERUA, CIPUTAT, KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN 15416, SERUA, CIPUTAT, KOT
BSD SEKTOR 1-2 BLOK UA 26/27 RAWA BUNTU KEC SERPONG TANGERANG SELATAN
RUKO GOLDEN BOULEVARD BLOK T 11 BSD CITY
RUKO KEBAYORAN ARCADE III BINTARO JAYA
JL CIPEUCANG KAV SERPONG NO 47 SERPONG
JL RAYA CEGER NO 85 PONDOK AREN
JL. KI HAJAR DEWANTORO NO. 99 RT 01/01 KEL. KETAPANG KEC. CIPONDOH TANGERANG
JL. BOULEVARD GAJAH MADA NO. 2001 RUKO CYBERPARK KEL. PANUNGGANGAN BARAT KEC. CIBODAS
JL. KH. HASYIM ASHARI KEL. NEROGTOG KEC. PINANG TANGERANG
PAMULANG PERMAI 1 BLOK A12/10-11 PAMULANG BARAT
BATAN INDAH BLOK B-31 RT 020/004 KADEMANGAN SETU
VILLA MELATI MAS BLOK C1 NO 11 BSD
JL PERUMAHAN BINTARO JAYA BLOK B9/5 NO 01 PARIGI LAMA KOTA TANGSEL
JL KERTAMUKTI 1 CIPUTAT TIMUR
JL. PORIS GAGA RT 04/03 NO. 21 KEL. PORIS GAGA KEC.BATUCEPER
JL. AHMAD YANI NO. 31 KEL. SUKARASA KEC. TANGERANG
KH. MAS MANSYUR NO. 90 KEL. SUDIMARA PINANG KEC. PINANG TANGERANG
TAMAN TEKNO BLOK F1/FG BSD TANGERANG SELATAN
JL ARYA PUTRA NO 9 KEL KEDAUNG KEC PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN
JL. RAYA SERANG KM.14,8 KOMP RUKO B/16 CIKUPA
JALAN TELESONIC UJUNG NO 65 RT 009/02 DESA BUNDER KEC CIKUPA TANGERANG
JL. DAYUNG RAYA NO. 51 RT 006/006 KEL. KELAPA DUA KAB. TANGERANG
JL. TELUK NO. 7, KEC. SUMUR
JL. SINDANGRESMI KM 05, KEC. SINDANG RESMI
JL. RAYA LABUAN KM 19, KEC. SAKETI
JL. RAYA SAKETI MALIMPING KM 19, KEC. PICUNG
KP. PASAR KERAMAT 04/01, DS. PERDANA, KEC. SUKARESMI
JL. RAYA PAGELARAN-PERDANA KM 5
JL. RAYA CIBALIUNG NO. 5, KEC. PANIMBANG
JL. SALIM NO. 2 KADOMAS, KEC. PANDEGLANG
JL. RAYA SERANG KM 3 KRG TANJUNG, KEC. PAGELARAN
JL. RAYA SERANG KM 3, KEC. KARANG TANJUNG
JL. PESANGGRAHAN NO. 2, KEC. MUNJUL
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, KEC. MENES
JL. SARAKOLE KM 20, KEC. PANIMBANG
JL. RAYA STADION BADAK, KEC. PANDEGLANG
JL. JEND SUDIRMAN NO.164, KEC. LABUAN
JL. RAYA LABUAN KM 6, KEC. KADUHEJO
JL. RAYA MANDALAWANGI JIPUT, KEC. JIPUT
JL. RAYA LABUAN KM 22 PALANYAR, KEC. CISATA
JL. RAYA LABUAN KM 13 PALANYAR , KEC. CIPEUCANG
JL. RAYA LABUAN KM 10 BATUBANTAR, KEC. CIMANUK
JL. CIBALIUNG SUMUR KM 12 KP. POLOS , KEC. CIMANGGU
JL. RAYA PANDEGLANG - LABUAN KM 02, KEC. PANDEGLANG
JL. RAYA CIKEUSIK, KEC. CIKEUSIK
JL. RAYA BOJONG CANAR KP. CENING , KEC. CIKEDAL
JL. RAYA CIBALIUNG KM 16 CIGEULIS , KEC. CIGEULIS
JL. RAYA CIKADU KM 4, KEC. CIBITUNG
JL. RAYA CIMANGGU-CIBALIUNG, KEC. CIBALIUNG
JL. RAYA LABUAN CARITA KM 6
JL. RAYA SERANG KM.05
JL. RAYA CIBIUK NO.02
JL. RAYA RANGKASBITUNG KM 04
KP CIKAPAN DS. SUMUR LABAN
JL RAYA SERANG KM 10 KP. NAMBO KEC CIRUAS
JL RAYA CIKANDE RANGKASBITUNG KM 5 KEC JAWILAN
JL RAYA SERANG KM 71 KEDINDING KEC CIKANDE
JL GADING GOLF BOULEVARD KAV 08 GADING SERPONG DESA CIHUNI PAGEDANGAN TANGERANG
JL. PASAR KEMIS RAJEG RT 005/005 KEC. PASAR KEMIS
KOMPLEK PURNABHAKTI NO. 17 RT 03 RW 03 KARANGSARI
JL. RADEN PATAH NO 62, SUDIMARA BARAT
JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 10, SUDIMARA PINANG
JL. RAYA LEGOK NO. 86, MEDANG, PAGEDANGAN, TANGERANG
JL PERUM DASANA INDAH BLOK SA 1 NO. 9, BOJONG NANGKA
JL CIRARAB RAYA NO 61 LEGOK
JL RADEN FATAH NO 40 KEL PARUNG SERAB KEC CILEDUG
RUKO TOL BOULEVARD BLOK B NO 18 JL PAHLAWAN SERIBU BSD CITY TANGSEL
JALAN OTONOM NO.48-49 PASR KEMIS, TANGERANG, BANTEN, INDONESIA
ALAMAT RUKO BUMI INDAH BLOK. RA NO. 18 KUTAJAYA PASAR KEMIS TANGERANG
JL. RAYA MAUK KM. 11 NO. 88A KEL. SEPATAN TANGERANG
DESA CIDAHU L. LEBAK KP. HARAPAN BANJARSARI
JL. RAYA PEMDA TIGARAKSA DESA MATAGARA KECAMATAN TIGARAKSA
JL. PUSKESMAS 1 RT.04 RW.07 DURI KOSAMBI
JL. RAYA SAKETI MALIMPING KM.10, KEC. BOJONG
JL. RAYA DURI KOSAMBI RT.10 RW.02 NO.33 DURI KOSAMBI
JL. KOMP. DEP. AGAMA RT.07 RW.03 KEDAUNG KALI ANGKE
JL. BOJONG RAYA RT.02 RW.04 RAWA BUAYA
JL. NURUL AMAL RT.13 RW.04 CENGKARENG TIMUR
JL. RAYA KAPUK RT.04 RW.05 NO.28 KAPUK
JL. RAYA KAPUK RT.03 RW.11 KAPUK
JL. NURI IV RT.08 RW.06 CENGKARENG BARAT
JL. FLAMBOYAN NO. 74 RT.04 RW.08 CENGKARENG BARAT
JALAN RAYA KAMAL NO.2 RT.09/07 KELURAHAN CENGKARENG BARAT JAKARTA BARAT
JL. KH MAS MANSUR NO 2 KUNCIRAN,
JL. RAYA MALINGPING ¿ SAKETI KM. 9 KP. GINTUNG PASAR DESA CIPEUNDEUY
PERUMAHAN PONDOK MAKMUR GEBANG RAYA PERIUK
JL SENTOSA PASAR DOYONG PERUM PURATI
JL GAJAH TUNGGAL KP PASIR JAYA NO. 14 KEC JATIUWUNG
JL WR SUPRATMAN NO 2 PONDOK RANJI CIPUTAT TANGSEL
JL RAYA SERPONG NO 11 PONDOK JAGUNG SERPONG UTARA TANGSEL
GATOT SUBROTO KM 8 RUKO ARI PLAZA BLOK C NO 28 JATAKE
JL MOCH TOHA KM 3,4 SANGIANG KEL PERIUK KEC PERIUK
JL BHAYANGKARA 1 NO 68 PAKU JAYA SERPONG UTARA
JL. IR. H. JUANDA NO 95 PISANGAN, CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN.
KOMP. KEUANGAN JL. CERMAI RAYA KARANG TENGAH
PERUM VILLA BALARAJA BLOK A3 NO 19B DESA SAGA KEC BALARAJA
JALAN PADJAJARAN 14 NO 62 KP DUMPIT KEL GANDASARI KEC JATIUWUNG
JL RAYA MAUK - KRONJO DS PAGEDANGAN UDIK KEC KRONJO
RUKO LINGGA ASRI JL RAYA RAJEG MAUK KP KEBON KELAPA RT 15/05 DS TANJAKAN KEC RAJEG
JALAN RAYA KRESEK KM 15 DESA RENGED KEC KRESEK
JALAN RAYA SERANG KM 18 CIKUPA
ARIA JAYA SANTIKA DEPAN MTS TIGARAKSA
ARIA JAYA SANTIKA PASIR BOLANG - TIGARAKSA
RUKAN DANAU A2/10 CITRA RAYA CIKUPA
JL. RAYA KRONJO NO. 5 DS. PASILIAN KEC. KRONJO KAB. TANGERANG
JL. RAYA KRONJO NO. 5 DS. PASILIAN KEC. KRONJO KAB. TANGERANG
JL RAYA SERANG KM 35 JAYANTI
VETERAN NO. 25 DS KADUJAYA BITUNG CISEREH CURUG
RUKO CIKUPA BLOK B NO 21-23 JL RAYA SERANG KM 14,8 CIKUPA
JL. RAYA PLP CURUG KM 5 N0.10 RT 01/01 DS. CURUG KULON
JL KAMPUNG BELAKANG RT 006/003 KAMAL
JL KEBON KELAPA RT 007/001 KAMAL
JL KAYU BESAR RT 005/012 TEGAL ALUR
JL. DARUSSALAM XI CIPONDOH
JL KOMPLEK KEBERSIHAN RT 007/04 TEGAL ALUR
JL SUKATANI RAYA RT 006/002
JL KOMPLEK PERUM CITRA II BLOK M3 NO 02
JL PERUMAHAN CITRA 2 EXT KEL PEGADUNGAN
JL PETA UTARA RT 002/006 NO 30 PEGADUNGAN
JL RAYA KUMBANG RT 003/007 KALIDERES
JL PETA SELATAN RT 007/011
JL SEMANAN RAYA RT 005/003 SEMANAN
JL SEMANAN RAYA RT 006/007 NO 37 SEMANAN
JL TANJUNG PURA RT 006/05 PEGADUNGAN JAKBAR
JL. MAULANA HASANUDIN, KEC. CIBADAK
JL. RAYA PARI KM 13 DS. KD MARIA, KEC. MANDALAWANGI
JL. RAYA RANGKASBITUNG - CIKANDE KM. 11
JL RAYA KAWASAN INDUSTRI DS. SUKA ASIH
RUKO GRAND SUTRA BLOK R12
JALAN KS TUBUN NO 10 PASAR BARU TANGERANG
JL PETA SELATAN NO 1 RT 007/011
JL PETA SELATAN NO 50 RT006 RW03
JL. LENGKONG TIMUR GUDANG TIMUR TANGERANG SELATAN
JL KS TUBUN KEL KOANG JAYA KARAWACI
JL MH THAMRIN NO 1 SEKTOR 7 BINTARO JAYA TANGSEL
JL HOS COKROAMINOTO PERUMAHAN PONDOK LESTARI BLOK C1
ARIA SANTIKA NO 28 KEL MARGASARI KEC KARAWACI
ARIA SANTIKA NO 28 KEL MARGASARI KEC KARAWACI
JL KH HASYIM ASHARI NO 18 SUDIMARA TNG
JL. RAYA RAJEG TANJAKAN, KP. KEBON KELAPA RT. 15/05 DESA. TANJAKAN KEC. RAJEG
JL. RAYA STPI CURUG RUKO SELATAN NO.11 RT 004/002, KECAMATAN CURUG KABUPATEN TANGERANG
JL. RAYA SERANG KM. 18 DESA BOJONG, KECAMATAN CIKUPA - KABUPATEN TANGERANG
JL. RAYA KRESEK KM.2 DS MERAK SUKAMULYA TANGERANG
JL. RAYA SERANG KM.25 RT. 01/02 SENTUL - BALARAJA TANGERANG
PERUMAHAN WISMA MAS BLOK B 3 NO 14 RT 002 RW 014 KUTAJAYA
JL GRAHA RAYA GG. WORTEL RIZKI NO 50 PONDOK KC BARAT
JL. RAYA SERANG KM. 14,5 NO. 1 CIKUPA TANGERANG
JLN RAYA SERANG KM 27 NO 111 POS SENTUL BALARAJA
JL CIPUTAT RAYA NO 2/KERTAMUKTI CIPUTAT
JL RAYA SERPONG BSD SEKTOR IV RUKO E43-45 SERPONG TANGERANG
JL PRABU SILIWANGI NO 11 JATIUWUNG TANGERANG
JL MH THAMRIN NO 3 KEBON NANAS CIKOKOL TANGERANG
KAWASAN INDUSTRI CCM JL. RAYA SERANG KM. 28,5 KAV F. 1-8 BALARAJA TANGERANG
JL PASAR KEMIS CIKUPA NO 37 SINDANG JAYA TANGERANG
JL RAYA CARENANG KP. GANDASARI RT 010/004
JL HOSCOKROAMINOTO NO 4A KREO SELATAN LARANGAN TANGERANG
JL GATOT SUBROTO KM 5 KOMPLEK RUKO SASTRA PLAZA BLOK A NO 19-20, JATIUWUNG TANGERANG
JL SATU MARET NO 48
JL. BERINGIN RAYA NO. 3-5 KEL. NUSAJAYA KEC. KARAWACI KOTA TANGERANG
JL RAYA PUSPITEK KP SETU BUARAN KEC SERPONG TANGERANG SELATAN
JL. RAYA MENES BARU SATU KM 5, DS. PULOSARI, KEC. PULOSARI
JL RAYA SERANG KM 18,5 DS BOJONG CIKUPA
JALAN RAYA SERANG KM 10 CURUG
JL PRABU KIAN SANTANG NO 30 RT 001 RW 001 KEL GEBANG RAYA KEC PERIUK KOTA TANGERANG
JL DR SITANALA NO 99 KOTA TANGERANG
JL SEMANG RAYA
JL SEMANAN RAYA NO 23 RT 001/002
JL ALAM SUTERA BOULEVARD KAV 25 SERPONG
JL KINTAMANI RAYA NO 2 DAAN MOGOT BARU
RUKO 100 JL KP MELAYU SALEMBARAN KP BISKEN RT 01/RW13 KP MELAYU TIMUR
JL. KAMAL RAYA BLOK H.7 NO. 7 - 11, TEGAL ALUR KALIDERES
JL KOSAMBI RAYA NO 2 TANGERANG
RUKO PLAZA PASAR BARU - BLOK B1 JL. MOH TOHA, PABUARAN TANGERANG
JL. PETA SELATAN NO. 6 KALIDERES
JL LETNAN SOETOPO KAV KOM III A NO 7 BSD CITY SERPONG
JL KARYAWAN IV CILEDUG KARANG TENGAH
CIPUTAT TIMUR
GADING SERPONG
RUKO B6 KOMP MODERN INDUSTRI CIKANDE JL RAYA SERANG KM 68
JL. SILOAM NO 6 LIPPO VILLAGE TANGERANG
GALUH NO 2 JATIUWUNG
KOMP PASIR EURIH DS.SINDANGLAYA SOBANG
JL. RAYA SAKETI MALIMPING KM.17, KEC. PANIMBANG
JL INDUSTRI RAYA I BLOK A NO.1-10 JATAKE
JL. RAYA SERANG KM 10,5 RT 001/001 DS BITUNG JAYA KAB TANGERANG
JL. CENDRAWASIH RAYA 2 CENGKARENG BARAT
JL PAHLAWAN SERIBU 21 RT 001/02 KADEMANGAN SETU
RUKO ULITMATE BLOK A1-2 JL RAYA SERANG KM24 BALARAJA
JL OTISTA RT 001/011 KELURAHAN CIPUTAT KEC CIPUTAT KOTA TANGSEL
JL. RAYA PLP CURUG NO.8 KM.4 CURUG TANGERANG
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO. 34 LT.1
JL IKO DJATMIKO NO.1 RANGKASBITUNG
JL. MAULANA HASANUDIN GANG AMPERA 2 NO 7-8 PORIS GAGA BATU CEPER
JL WIJAYA KUSUMA RAYA 10 - 11 PERUMNAS SURADITA
JL HOS COKROAMINOTO NO 38 CILEDUG
JL MH. THAMRIN KAV. 888C PANUNGGANGAN PINANG
JL CEGER RAYA - PONDOK AREN
JL.RAYA SERANG KM 16.8 SUKAMULYA CIKUPA 15710
JL. RADEN FATAH NO.46 RT002/002 KEL. SUDIMARA BARAT KEC CILEDUG
JL RAYA JOMBANG NO 56 BINTARO SEKTOR IX CIPUTAT TANGSEL
JL KH HASYIM ASHARI NO 31 C TANGERANG
JL SYECH NAWAWI AL-BANTANI
JL GATOT SUBROTO NO 96 KM 3, CIBODAS
JL. RAYA SERANG KM.24 A/11 SENTUL BALARAJA
JL DANAU SENTANI NO 1 PERUMNAS TANGERANG
JL. K.H HASYIM ASHARI NO. 24 TANGERANG
JL BUARAN RAYA RT 003/001 SERPONG
JL RADEN SALEH NO 10 KARANG TENGAH TANGERANG
JL. MUHAJIRIN KEL. TANAH TINGGI TANGERANG
JL. PLP LEGOK ASEM NO.124 LEGOK
JL MILENIUM RAYA 1A /A11 18-19 TIGARAKSA
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO. 34 LT.2
JL. IMAM BONJOL RAYA NO. 11 KEC. KARAWACI TANGERANG
JL. RAYA M. TOHA KM. 4 RT 02/02 KEL. PERIUK KEC. PERIUK
JL. IMAM BONJOL NO.38
JL RAYA SILIWANGI NO 1A PAMULANG
MARDI GRAS RUKO KF02/05 CITRA RAYA CIKUPA
JL RAYA SERANG KM.31 SUMUR BANDUNG JAYANTI
JL. METEOROLOGI, KOMP GURU MINDA KEL. TANAH TINGGI

JL JEND AHMAD YANI NO 9 TANGERANG 15111


JL. RAYA SERPONG KM 12 SERPONG UTARA KOTA TANGSEL
JL. CABE RAYA NO. 17 PAMULANG
JL RAYA SERANG JAKARTA KM 9 CIRUAS
JL KAMAL RAYA BUMI CENGKARENG INDAH
JL. HONORIS RAYA KAV. 6, KOTA MODERN TANGERANG
JL. KOSAMBI UTARA RAYA BLOK E1 NO. 11 A
JL. RAYA SERANG KM 36 JAYANTI 10/03
JL.RAYA KRONJO NO.6 DESA PASILIAN KRONJO
JL LIO BARU NO 1 (JL BOURAQ) BATU CEPER
JL JEND SUDIRMAN NO 38 SERANG
JL.RAYA RUMAH SAKIT NO.88 DS.TOBAT KEC. BALARAJA KAB.TANGERANG
JL WR SUPRATMAN NO.29
JL. MOH. TOHA NO. 20C PABUARAN TUMPENG KEC. KARAWACI TANGERANG
JL. BOJONG NANGKA RAYA NO. 49 RT 05/01 MEDANG LESTARI,KEC. PAGEDANGAN
JL. KAPUK KAMAL RAYA, RAWA MELATI NO. 47 JAKARTA BARAT
JL BHAYANGKARA RAYA NO 9 RT/RW 001/004 PONDOK JAGUNG TIMUR SERPONG
JL. RAYA RAJEG RT 02/01 RAJEG RAJAWALI DESA RAJEG KEC. RAJEG
JL. RAYA PAKUHAJI RT 006/001 DS KAYU AGUNG KEC. SEPATAN KAB. TANGERANG
RUKO PANORAMA NIAGA NO. 16-17. JL. HALIM PERDANA KUSUMA, JURUMUDI BARU-TANGERANG
RUKO PANORAMA CIBODAS A2/7 JL. KIANSANTANG KEL. SANGIANG JAYA KEC. PERIUK TANGERANG
JL DAAN MOGOT KM 17 NO 69 RT02/04 KLDRS
JL CITRA RAYA BOULEVARD BLOK V.00/08 SEK. 3.4 TANGERANG
JL KAMPUNG MELAYU BARAT NO 11 A TELUK NAGA
JL.METROLITE RAYA BLOK SQ 2 NO.3 PURI JATAKE INDAH
JL CENDANA 2 RT /RW 005/004 NO 17 KAV SERPONG
JL RAYA MAUK KM 16 BUARAN JATI RT02/03
JL PETA SELATAN RUKO INDAH KALIDERES BLOK A2/2 KLDRS JAKBAR
PERUM BINONG BLOK B5 NO. 14 KEC. CURUG KAB. TANGERANG
PERUM MEDANG LESTARI BLOK C4-C5 KEC. PAGEDANGAN KAB. TANGERANG
TELEPON_AREA_PPK TELEPONCONTACT_PERSON TELEPON_PEMILIK
081315046613

021 74718440 082112734886


INDRA
021 085811244085811244006 085811244006
021558948081210258898 0215589487
021 021556577081280607125 02155657742
021 37615849 087717617499
087717617499 29307897
087717617499 29307897
087717617499 29307897
087717617499 29307897
021 29520869 087717617499 29307897
021 73881743 087717617499 29307897
021 73447624 087717617499
021 087717617499 29307897
021 087717617499
087717617499 29307897
021 75874864 087717617499
021 74700060 087717617499
021 74862115 087717617499
021 087717617499 29307897
021 74702350 087717617499
021 087717617499 29307897
021 70019967 087717617499 29307897
021 087717617499 29307897
021 44220900 087717617499 29307897
021 73439677 087717617499 29307897
021 74645873 087717617499 29307897
021 74723113 087717617499 29307897
021 29868769 087717617499 29307897
021 70790416 087717617499 29307897
021 37927976 087717617499 29307897
021 087717617499 29307897
021 087717617499 29307897
021 087717617499 29307897
021 22740820 087717617499 29307897
0819-0617-6992
082125449938 082125449938
021 021292381081314411397 02129238152
021 021745655081288243535
021 55655854 085946232565 55655854
0819 0291 4185
025220131087773811170 0252201312
025220131087773811170 0252201312
025220131087773811170 0252201312
025220131087773811170 0252201312
025220131087773811170 0252201312
025220131087773811170 0252201312
025220131087773811170 0252201312
025220131087773811170 0252201312
025220131087773811170 0252201312
025220131087773811170 0252201312
025220131087773811170 0252201312
025220131087773811170 0252201312
025220131087773811170 0252201312
025220131087773811170 0252201312
025220131087773811170
025220131087773811170 0252201312
025220131087773811170 0252201312
025220131087773811170 0252201312
087773811170 0252201312
087773811170 0252201312
087773811170
087773811170 0252201312
087773811170
087773811170 0252201312
087773811170 0252201312
087773811170 0252201312
087773811170
087773811170 0252201312
087773811170 0252201312
087773811170 0252201312
087773811170 0252201312
0252 025220131087773811170 0252201312
087773811170 0252201312
087773811170 0252201312
0252201312
087773811170 0252201312
087773811170 0252201312
082125577670
082125577670
082125577670
082125577670
082125577670
082125577670
082125577670
021 0215533310215533314 0215533314
082125577670
082125577670
082125577670
082125577670
082125577670
082125577670
082125577670
082125577670
021 0215523670215523677 0215523677
021 0215523670215523677 0215523677
021 0215523670215523677 0215523677
021 0215523670215523677 0215523677
021 0215523670215523677 0215523677
021 0215523670215523677 0215523677
021 0215523670215523677 0215523677
021 0215523670215523677 0215523677
021 0215523670215523677 0215523677
021 0215523670215523677 0215523677
021 0215523670215523677 0215523677
021 0215523670215523677 0215523677
0816-1123-838

021 0217304920897-2732-572 0217304925


021 02155733508161123838 02155733581
0856-9566081381222303 0856-9566-1088
021 021553457081219411551 0215534572
021 0215525310215525318 0215525318
021 021593200087809566665 02159320073
021 021557697089648718191 0215576972
021 021552736081585163564 0215527366
021 021557014081221200400 02155701431
021 74705912 08588189066 74705912
021 021531544081317699100 021 53154447
021 021730136081225851860 0217301365
KOTA TANGERANG SELATAN, 082380335082380352348
021 021 53803085717682007 021 5380375
021 53163384 085718175692
021 02129521655 0217456379
021 02175874808129065821 02175874830
021 02173294608111322666 0217329467
021 021902526085718867991 02190252662
021 021552667081318504090 0215526673
081212911140 081284414885
021740475021 7404755 0217404755
021 75873107 082184888711 082184888711`
021 021537808081280082298 021 5378084
021 081296710556
021 74705012 74705012 021 74705012
021554008087877170102 021540086
02155184308156719021 0215518433
021 73440767 08128362135 73440767
021 021 2966608119917294 29666597
021 021749919087886533672

021 021593000081316762768 02159300041


081385926964 0818992515
087871155571
087877122447
081213129933
085558650348
08179133536
0811125376
08129546655
081310727944
087773217812
087741055208
087772336207
087871197445
08529835793
087773846877
085815443944
08121203361
087772674947
082110852488
08170831855
087871956818
08111444100 0253201064
087772505018
085717372996 0253201064
081387389101
081382995530

08170971532 0253201064
081910851785
081295747339 0253201064
085945937468 0253201064
085210014949 0253201064
087772181283
081297746858
081385254589
081297746858
021 54220811 08562599666 54220811
021 33173950 087773824939 33173950
087871220768
0815-8634-3760

081220541882
0812-1301-9842
021 54260359 081281932460 54260359
021 73450244 081357323992 73450244
021 53158045 08161121558 53158045
081381182917
08998026016
021 59372189 08561108608 59372189
087773811170 0252201312
0812 8573 0591

087773458808

089663679220
0217334340813-1605-2411
087773811170 0252201312
021 59304554 087808318611
021 59304554 087808318611
021 59304554 087808318611
021- 08129001043
021 081288749060
021 02159162508161892184 0215916255
021 02155827308161123838 0215582732
021 53121344 089671459930 53121344
021 081294090826 021 7202718
082125577670
0812 85675956 081318621515 59400203
0812 94102005 081318621515 59400203
0812 83006735 081318621515 59400203
0812 81102127 081318621515 59400203
0812 80674065 081318621515 59400203
0812 19012500 59400203
0812 80270958 081318621515 59400203
0801 281036248081318621515 59400203
021 59400203 081318621515 59400203
087885091309
087885091309
082129044315
085998000858
08161121558
0215982174

082125577670

087778504500
025220131087773811170 0252201312
087773645650
025220131087773811170 0252201312
02159306808788986888 02159306888
021296654082363255584 02129665412
02155772508128007360 02155772525
081311472816 22523700
021 0215419747
021 29660950-085694668878 53155701
021 0215523670215523677 0215523677
021 74555500 081290624884 74555500
021 081287989826
021 02155188608121050293 0215518866
021 021552035081387142563 0215520356
021 081315223299
021 5935 06750821 1037 1145
0812-9540-7743
021 0857-1578-9131
021 59430591 08159930572
021 08159930572
021 021592639082112208195 0215926390
0818690791
021 081314668677
021 085778134989
021 021 7470208129995676 02174702552
021 021537031085100383812 021 5370311
021590013081310423620 0215900136
021 55758888 081288267372 55758888
021 5954858 0812-1805-2327
081319317031
081290986480
021 081380290821
021 29664756 085946232565 55655854
021 54390576 082125074303 54390576
021 2923 8000081399953339 29238000
021 75884999 082112240085 75884999
081293415812
021 59401277 081387700462 59401277
021 59497525 082110198886 59497525
021 55773345 082210281811 085216725273
081316672338 0215523059
0254397450818605248
0811150776 54382401
021 53125555 081287594305 53125555
081384459555 0215408989
08129495019
089622222482
02170610735 02170610735
021 5520870 085719536998 5520870
081777075DR. MELANIE HUSNA 0817770753
021 5373396 IBU VRINA 5373396
021 7336699 IBU LOBINA

BUDI / RS BETHSAIDA
0254 400554 ARIN/087897525535 400554
021 5460055 DR. MARLINA CHANDRA 082260263300
0819-0617-6992 55650577
025220131087773811170 0252201312
085219392966
021 5902226 BU CICI 0215902229
0878 85145757 087885145757 85145757
7311750 089642300235 7311750

021 29015571 29015571


021 7410808 IBU MARIA INDRIASTU7410808
081310337291
0215596410817776026 02155964117
0252 376433 NANI IRIANTI 376433
0821 23693773 082123693773 23693773

021 7333430 MARIA INDRIASTUTI, 7333430


021 5397314 PAK ARIF 5397314

021 5962790 ERNI 5962790


0853-1909-4718
021 7456379 DR AYU 7456379
021 46708434 085100201114 46708434
0254 8490911 DRG. RIMA ASTUSTI 8490911
021 5525564 081232111579

021 5911830 BPK BUALA 0812806075911830


021 55752575 VERNA 081315051553 55752575
021 75874222 DR. RANNY RULIYANTI
021 7305662 INDAH KUSUMA (081557305662
082125577670

021 29006869 29006869


0817776026 02155964117
021 55798985 089655111006 55111006
0812 90329972 081290329972 90329972
021 5522794 MARIA INDRIASTUTI, 5522794
021 74704999 DR SATYA SATWIKO/S74704999

0896-8033-9644
08976875620 55798533
021 74711292 74711292
021 7562156 DR. HJ. NITA GILIK, M 7562156
021 5523507 ARI (08128481760) 5523507
021 5383042 BPK ASEP 5383042
021 7490018 DR LILIS 7490018
0254 280555 IBU NENG OYOH / IBU280555
021 54382793 PAK AGUNG 54382793
021 55781888 021-55781999 0215781888
021 08128597575 (IKA)

087887876886
0254 220022 085881023523 55768751
021 26327666 DR BUDI

021 5518867 085645678412 45678412


021 54213590 081377469306 54213590
93133089 93133089
021 70947446 DINDA 70947446
087895847058
0888 118754 08888118754 118754
021 54380703 08159346282
08159346282
021 54396298 DR DIANINGSIH MARY54396298
021 59405555 0813 8241 0485 59405555
082125449082125449938
0813-1041-9624
021 5386400 5386400
08170799708170799749 08170799749
5456027 087884596244 081770799749
087774445868 74445868
087774847144 74847144
TELEPON_EXT_PEMILIK JENIS_FASKES STATUS
RUMAH SAKIT TC AKTIF
BLK / TRAINING CENTRAKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
085811244006 KLINIK TC AKTIF
0215589487 KLINIK TC AKTIF
02155657742 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
29307897 KLINIK TC AKTIF
29307897 KLINIK TC AKTIF
29307897 KLINIK TC AKTIF
29307897 KLINIK TC AKTIF
29307897 KLINIK TC AKTIF
29307897 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
29307897 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
29307897 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
29307897 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
29307897 KLINIK TC AKTIF
29307897 KLINIK TC AKTIF
29307897 KLINIK TC AKTIF
29307897 KLINIK TC AKTIF
29307897 KLINIK TC AKTIF
29307897 KLINIK TC AKTIF
29307897 KLINIK TC AKTIF
29307897 KLINIK TC AKTIF
29307897 KLINIK TC AKTIF
29307897 KLINIK TC AKTIF
29307897 KLINIK TC AKTIF
29307897 KLINIK TC AKTIF
29307897 KLINIK TC AKTIF
29307897 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
082125449938 KLINIK TC AKTIF
02129238152 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
55655854 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0215533314 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0215523677 KLINIK TC AKTIF
0215523677 KLINIK TC AKTIF
0215523677 KLINIK TC AKTIF
0215523677 KLINIK TC AKTIF
0215523677 KLINIK TC AKTIF
0215523677 KLINIK TC AKTIF
0215523677 KLINIK TC AKTIF
0215523677 KLINIK TC AKTIF
0215523677 KLINIK TC AKTIF
0215523677 KLINIK TC AKTIF
0215523677 KLINIK TC AKTIF
0215523677 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0217304925 KLINIK TC AKTIF
02155733581 KLINIK TC AKTIF
0856-9566-1088 KLINIK TC AKTIF
0215534572 KLINIK TC AKTIF
0215525318 KLINIK TC AKTIF
02159320073 KLINIK TC AKTIF
0215576972 KLINIK TC AKTIF
0215527366 KLINIK TC AKTIF
02155701431 KLINIK TC AKTIF
74705912 KLINIK TC AKTIF
021 53154447 RUMAH SAKIT TC AKTIF
0217301365 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
021 5380375 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0217456379 KLINIK TC AKTIF
02175874830 KLINIK TC AKTIF
0217329467 KLINIK TC AKTIF
02190252662 KLINIK TC AKTIF
0215526673 KLINIK TC AKTIF
081284414885 KLINIK TC AKTIF
0217404755 KLINIK TC AKTIF
082184888711` KLINIK TC AKTIF
021 5378084 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
021 74705012 KLINIK TC AKTIF
021540086 KLINIK TC AKTIF
0215518433 KLINIK TC AKTIF
73440767 KLINIK TC AKTIF
29666597 SENTRA ORTHOSE / P AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
02159300041 KLINIK TC AKTIF
0818992515 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0253201064 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0253201064 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0253201064 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0253201064 KLINIK TC AKTIF
0253201064 KLINIK TC AKTIF
0253201064 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
54220811 RUMAH SAKIT TC AKTIF
33173950 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
54260359 KLINIK TC AKTIF
73450244 RUMAH SAKIT TC AKTIF
53158045 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
59372189 KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
0215916255 KLINIK TC AKTIF
0215582732 RUMAH SAKIT TC AKTIF
53121344 RUMAH SAKIT TC AKTIF
021 7202718 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
59400203 KLINIK TC AKTIF
59400203 KLINIK TC AKTIF
59400203 KLINIK TC AKTIF
59400203 KLINIK TC AKTIF
59400203 KLINIK TC AKTIF
59400203 KLINIK TC AKTIF
59400203 KLINIK TC AKTIF
59400203 KLINIK TC AKTIF
59400203 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
02159306888 KLINIK TC AKTIF
02129665412 KLINIK TC AKTIF
02155772525 RUMAH SAKIT TC AKTIF
22523700 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
53155701 RUMAH SAKIT TC AKTIF
0215523677 KLINIK TC AKTIF
74555500 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
0215518866 KLINIK TC AKTIF
0215520356 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0215926390 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
02174702552 RUMAH SAKIT TC AKTIF
021 5370311 KLINIK TC AKTIF
0215900136 KLINIK TC AKTIF
55758888 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
55655854 KLINIK TC AKTIF
54390576 RUMAH SAKIT TC AKTIF
29238000 RUMAH SAKIT TC AKTIF
75884999 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
59401277 RUMAH SAKIT TC AKTIF
59497525 RUMAH SAKIT TC AKTIF
085216725273 KLINIK TC AKTIF
0215523059 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
54382401 KLINIK TC AKTIF
53125555 RUMAH SAKIT TC AKTIF
0215408989 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
02170610735 RUMAH SAKIT TC AKTIF
5520870 KLINIK TC AKTIF
0817770753 KLINIK TC AKTIF
5373396 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
400554 KLINIK TC AKTIF
082260263300 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
55650577 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
0252201312 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0215902229 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
85145757 KLINIK TC AKTIF
7311750 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
29015571 KLINIK TC AKTIF
7410808 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
02155964117 KLINIK TC AKTIF
376433 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
23693773 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
7333430 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
5397314 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
5962790 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
7456379 RUMAH SAKIT TC AKTIF
46708434 KLINIK TC AKTIF
8490911 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
5911830 KLINIK TC AKTIF
55752575 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
7305662 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
29006869 KLINIK TC AKTIF
02155964117 KLINIK TC AKTIF
55111006 KLINIK TC AKTIF
90329972 KLINIK TC AKTIF
5522794 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
74704999 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
55798533 KLINIK TC AKTIF
74711292 KLINIK TC AKTIF
7562156 KLINIK TC AKTIF
5523507 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
5383042 BLK / TRAINING CENTRAKTIF
7490018 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
280555 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
54382793 RUMAH SAKIT TC AKTIF
0215781888 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
55768751 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
45678412 KLINIK TC AKTIF
54213590 KLINIK TC AKTIF
93133089 KLINIK TC AKTIF
70947446 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
118754 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
54396298 KLINIK TC AKTIF
59405555 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
5386400 KLINIK TC AKTIF
08170799749 KLINIK TC AKTIF
081770799749 KLINIK TC AKTIF
74445868 KLINIK TC AKTIF
74847144 KLINIK TC AKTIF
KODE_KAKANTOR_CABANG KANWIL
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K40 SUMEDANG KANWIL JAWA BARAT
K40 SUMEDANG KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K40 SUMEDANG KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K40 SUMEDANG KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K40 SUMEDANG KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K40 SUMEDANG KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K40 SUMEDANG KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K07 TASIKMALAYA KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K12 BANDUNG SOEKARNO HATTA KANWIL JAWA BARAT
K00 BANDUNG SUCI KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K40 SUMEDANG KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K40 SUMEDANG KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K11 CIMAHI KANWIL JAWA BARAT
K09 PURWAKARTA KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K06 SUKABUMI KANWIL JAWA BARAT
K01 BEKASI KOTA KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K02 BOGOR KOTA KANWIL JAWA BARAT
K03 CIREBON KANWIL JAWA BARAT
K14 BEKASI CIKARANG KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K18 DEPOK KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K10 KARAWANG KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
K15 BANDUNG LODAYA KANWIL JAWA BARAT
K16 BOGOR CILEUNGSI KANWIL JAWA BARAT
NAMA_PPK
KLINIK ASRI
RUMAH SAKIT LANUD SULAIMAN
KLINIK RATNASARI SEHAT
KLINIK AFIATI CICALENGKA
KLINIK AFIATI SOREANG
KLINIK AFIATI BOJONGSOANG
KLINIK CAHAYA QALBU
KLINIK MEDIKA PRATAMA III
KLINIK MEDIKA PRATAMA II
NAYAKA ERA HUSADA 05
KLINIK AMIRA
PUSKESMAS SUKAMAJU BARU
PUSKESMAS CIMPAEUN
PUSKESMAS CILANGKAP
PUSKESMAS JATIJAJAR
TC KLINIK TASIK AMC
TC KLINIK TSK CARMEL MEDIKA
TC KLINIK TSK AZZAHRA
TC KLINIK BJR PKU MUHAMADIYAH
TC KLINIK BJR ABDURRAUF
PUSKESMAS DEPOK JAYA
PUSKESMAS KEMIRIMUKA
PUSKESMAS RANGKAPAN JAYA
PUSKESMAS TANAH BARU
PUSKESMAS CISALAK PASAR
PUSKESMAS RATU JAYA
PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN
PUSKESMAS DUREN SERIBU
PUSKESMAS HARJAMUKTI
PUSKESMAS KALIMULYA
PUSKESMAS VILLA PERTIWI
PUSKESMAS SENTUL
KLINIK IBU TITI
TC PKM GRT GAADOG
PUSKESMAS TAJUR HALANG
PUSKESMAS RAGAJAYA
PUSKESMAS KEMUNING
PUSKESMAS SULIWER
PUSKESMAS GUNUNG SINDUR
PUSKESMAS CIBEUTEUNG UDIK
PUSKESMAS CISEENG
PUSKESMAS COGREG
PUSKESMAS PARUNG
PUSKESMAS RANCABUNGUR
PUSKESMAS BANTARJAYA
PUSKESMAS JAMPANG
PUSKESMAS KEMANG BOGOR
PUSKESMAS SUKAHARDJA
PUSKESMAS CIJERUK
PUSKESMAS CIBURAYUT
PUSKESMAS CIGOMBONG
PUSKESMAS CINAGARA
PUSKESMAS CIDERUM
PUSKESMAS CARINGIN
PUSKESMAS CITAPEN
PUSKESMAS CIAWI
PUSKESMAS MEGAMENDUNG
PUSKESMAS CIBULAN
PUSKESMAS CANGKURAWOK
PUSKESMAS KAMPUNG MANGGIS
PUSKESMAS DRAMAGA
PUSKESMAS SUKARESMI
PUSKESMAS TAMANSARI
PUSKESMAS SIRNAGALIH
PUSKESMAS KOTA BATU
PUSKESMAS LALADON
PUSKESMAS CIAPUS
PUSKESMAS CIOMAS
PUSKESMAS TENJOLOYA
PUSKESMAS CIHEUDANG UNIK
PUSKESMAS PASIR
PUSKESMAS CIAMPEA UDIK
PUSKESMAS CIAMPEA
PUSKESMAS CIBENING
PUSKESMAS PAMIJAHAN
PUSKESMAS CIASMARA
PUSKESMAS SITU UDIK
PUSKESMAS CIJUJUNG
PUSKESMAS CIBUNGBULANG
PUSKESMAS CICANGKAL
PUSKESMAS GOBANG
PUSKESMAS RUMPIN
PUSKESMAS SADENG PASAR
PUSKESMAS LEUWI SADENG
PUSKESMAS PURASEDA
PUSKESMAS LEUWILIANG
PUSKESMAS CURUG BITUNG
PUSKESMAS NANGGUNG
PUSKESMAS PASAR REBO BOGOR
PUSKESMAS TENJO
PUSKESMAS DAGO BOGOR
PUSKESMAS PARUNG PANJANG
PUSKESMAS KIARAPANDAK
PUSKESMAS SUKAJAYA
PUSKESMAS BUNAR
PUSKESMAS LEBAKWANGI
PUSKESMAS CIGUDEG
PUSKESMAS BAGOANG BOGOR
PUSKESMAS JASINGA BOGOR
TC PKM GRT CIMARI
TC PKM GRT CIBALONG
TC PKM GRT CIKELET
TC PKM GRT CISOMPET
TC PKM GRT BUNGBULANG
TC PKM GRT MEKARMUKTI
TC PKM GRT PAMEUNGPEUK
TC PKM GRT SINDANGRATU
TC PKM GRT PEUNDEUY
TC PKM GRT CISEWU
TC PKM GRT SUKARAME
TC PKM GRT BANJARWANGI
TC PKM GRT CIHURIP
TC PKM GRT TALEGONG
TC PKM GRT SINGAJAYA
TC PKM GRT PAMULIHAN
TC PKM GRT CIKAJANG
TC PKM GRT CISANDAAN
KLINIK UTAMA CAHAYA KALBU
TC PKM GRT SUKAMULYA
TC PKM GRT LIMBANGAN
TC PKM GRT SELAWI
TC PKM GRT CIBIUK
KLINIK UTAMA MEDICINE INDONESIA
TC PKM GRT PAKUWON
TC PKM GRT CISURUPAN
TC PKM GRT BOJONGLOA
TC PKM GRT CILAWU
TC PKM GRT SUKAHURIP
TC PKM GRT CILIMUS
KLINIK UTAMA PRIANGAN MEDICAL CENTER
TC PKM GRT BAYONGBONG
TC PKM GRT MAROKO
TC PKM GRT KARANGTENGAH
TC PKM GRT TEGALGEDE
TC PKM GRT MARIPARI
TC PKM GRT KARANGSARI
TC PKM GRT SUKAMUKTI
TC PKM GRT SUKAWENING
TC PKM GRT CITERAS
PUSKESMAS CITEUREUP
PUSKESMAS KLAPA NUNGGAL
TC PKM GRT MALANGBONG
TC PKM GRT SUKAMERANG
TC PKM GRT CIBATU
TC PKM GRT LEUWIGOONG
TC PKM GRT RANCASALAK
PUSKESMAS KARANGGAN
TC PKM GRT KADUNGORA
TC PKM GRT LEMBANG
TC PKM GRT LELES
PUSKESMAS SUKADAMAI
TC PKM GRT GADOG
TC PKM GRT PADAAWAS
PUSKESMAS GUNUNG PUTRI
TC PKM SUKAKARYA
TC PKM GRT SAMARANG
TC PKM GRT SUKARAJA
TC PKM GRT BAGENDIT
TC PKM GRT SUKASENANG
TC PKM GRT PEMBANGUNAN
PUSKESMAS PASIR ANGIN
TC PKM GRT KERSAMENAK
TC PKM GRT HAURPANGGUNG
TC PKM GRT MEKARWANGI
TC PKM GRT CIPANAS
TC PKM GRT TAROGONG
PUSKESMAS JONGGOL
TC PKM GRT GARAWANGSA
TC PKM GRT CIMARAGAS
TC PKM GRT WANARAJA
TC PKM GRT CEMPAKA
TC PKM GRT KARANGMULYA
TC PKM GRT KARANGPAWITAN
TC PKM GRT PASUNDAN
PUSKESMAS GANDOANG
PUSKESMAS CILEUNGSI
PUSKESMAS CIANGSANA
PUSKESMAS CARIU
PUSKESMAS BOJONG NANGKA
KLINIK CAHAYA BUNDA
KLINIK MEDIKA MULIA BEKASI
TC PKM GRT GUNTUR
TC PKM GRT SULIWANGI
TC KLINIK CMS BAKTI INSAN MEDIKA
TC KLINIK CMS ALIKSA MEDIKA
TC KLINIK CMS WIDAYA MEDIKA
TC KLINIK CMS SEJAHTERA
TC KLINIK CMS PARIS MEDIKA
TC KLINIK CMS BUDI MULYA JL SUDARSO
TC KLINIK CMS MUTIARA HATI
TC KLINIK CMS MITRA DELIMA
TC KLINIK CMS BINA HUSADA
TC KLINIK CMS (DOBEL) AMAL BAKTI
TC KLINIK CMS HIBAN NUR MEDIKA PAMARICAN
TC KLINIK CMS MITRA KELUARGA
TC KLINIK CMS AL KHOIROT PRATAMA
TC KLINIK CMS HIBAN NUR MEDIKA PURWADADI
TC KLINIK CMS AMANDA PRATAMA
TC KLINIK CMS SURYA MAJU UTAMA
TC KLINIK CMS SETIA DHARMA
TC KLINIK CMS PURWA SEHAT
TC KLINIK CMS POLRES PRATAMA
TC KLINIK CMS AZZAHRA
TC KLINIK CMS MISFALAH PRATAMA
TC KLINIK CMS AD DAWA PRATAMA
TC KLINIK CMS AMAL BAKTI
TC KLINIK CMS KHASANAH
TC KLINIK CMS CISAGA 27
TC KLINIK CMS RIZKA RIZKI (R2)
TC KLINIK CMS SINARASA NGAYUGA BALAREA
TC KLINIK CMS ZAMZAM PRATAMA
TC KLINIK CMS CAHAYA MEDIKA PANJALU
TC KLINIK CMS PAMARICAN MITRA MEDIKA
TC KLINIK CMS MEDICAL GUNUNG JATI
TC KLINIK CMS PRIMA HUSADA
TC KLINIK CMS HARAPAN BUNDA UTAMA
TC KLINIK CMS GRAHA PERSADA MERDEKA
TC KLINIK CMS SINAR TERANG
TC KLINIK CMS RANCAH MEDIKA
TC KLINIK CMS HARAPAN SEHAT
TC KLINIK CMS SHANIA MEDIKA
TC KLINIK CMS ZANUURE PRATAMA
TC KLINIK CMS BERKAH MEDIKA
TC KLINIK CMS NATALIA MEDIKA
TC KLINIK CMS AQILA PRATAMA
TC KLINIK CMS GLOBAL MEDIKA
TC KLINIK CMS NUR FALAH
TC KLINIK CMS PRATAMA PUTRI MEDIKA
TC KLINIK CMS BUDI MULYA
TC KLINIK CMS ALYYA PRATAMA
TC KLINIK CMS PELOPOR MAJU
TC KLINIK CMS UNIGAL PRATAMA
TC KLINIK CMS INSAN HUSADA
TC KLINIK CMS PMI PRATAMA
TC KLINIK CMS SIDADADI MEDIKA
TC KLINIK CMS MITRA MEDIKA PRATAMA
TC KLINIK CMS CAHAYA MEDIKA PRATAMA
TC KLINIK CMS AL FITROH PRATAMA
TC KLINIK CMS ASSYFA PRATAMA
TC PKM CMS PURWADADI
TC PKM CMS SUKADANA
TC PKM CMS KAWALI MUKTI
TC PKM CMS PANJALU
TC PKM CMS KAWALI
TC PKM CMS JATINAGARA
TC PKM CMS RAJADESA
TC PKM CMS GARDUJAYA
TC PKM CMS SUKAMANTRI
TC PKM CMS CIEURIH
TC PKM CMS PANAWANGAN
TC PKM CMS CIJEUNGJING
TC PKM CMS HANDAPHERANG
TC PKM CMS PANUMBANGAN
TC PKM CMS CISAGA
TC PKM CMS SUKAMULYA
TC PKM CMS RANCAH
TC PKM CMS TAMBAKSARI
TC PKM CMS CIHAURBEUTI
TC PKM CMS CIMARAGAS
TC PKM CMS CIDOLOG
TC PKM CMS PAMRICAN
TC PKM CMS KERTAHAYU
TC PKM CMS LUMBUNG
TC PKM CMS LAKBOK
TC PKM CMS SINDANGKASIH
TC PKM CMS SIDAHARJA
TC PKM CMS CIKONENG
TC PKM CMS BAREGBEG
TC PKM CMS BANJARSARI
TC PKM CMS IMBANAGARA
TC PKM CMS CIGAYAM
TC PKM CMS CIULU
TC PKM CMS SADAYANA
TC PKM CMS CIAMIS
TC PKM CMS PAYUNGSARI
KLINIK MELI
DR. AINUR ROSYAD (SEPATU MAS IDAMAN)
DR. YOGI SUGIHARTO (YUPI)
KLINIK KIMIA FARMA CILEUNGSI
RUMAH SAKIT SILOAM BOGOR
KLINIK PRATAMA MITRA SEHAT CIMAREME
TC KLINIK AL MUSLIMIN
TC KLINIK BAKTI TUNAS HUSADA
TC KLINIK FATHIN MEDIKA
TC KLINIK VITA MEDIKA 2
TC KLINIK VITA MEDIKA 1
TC KLINIK HIDAYAH MEDIKA
TC KLINIK DUROTUL AFIYAH
TC KLINIK AL GHANI INDIHIANG
TC KLINIK AL GHANI MANGKUBUMI
TC KLINIK AL MUGHNI
TC KLINIK MUTIARA BUNDA
TC KLINIK MELATI
TC KLINIK PAMELA
TC KLINIK MADANI
TC PKM PATARUMAN 3
TC PKM PATARUMAN 1
TC PKM LANGENSARI 1
TC PKM PURWAHARJA 1
TC PKM BANJAR 1
TC PKM PURWAHARJA 2
TC PKM BANJAR 3
TC PKM LANGENSARI 2
TC PKM BANJAR 2
TC PKM PATARUMAN 2
KLINIK NADYA MH THAMRIN BUBULAK BOGOR
KLINIK RAJA FARMA
KLINIK PKU MUHAMMADIYAH KOTA CIREBON
KLINIK PKU MUHAMMADIYAH LEMAH ABANG
RSB MUHAMMADIYAH
KLINIK KAI
KLINIK KALITANJUNG
RSUD SENTOT PATROL
RSUD INDRAMAYU
RSUD LINGGARJATI
RS MEDIMAS
KLINIK BHAKTI MEDIKA KLANGENAN
KLINIK DUTA MEDIKA
KLINIK AMANDA MEDIKA
KLINIK ARTHA SARI
TC KLINIK BJR BUNGA MAWARNI
TC KLINIK BJR DR MAMIK SETIAWATI
TC KLINIK BJR DR SARI WIHARSO
TC KLINIK BJR SBS MEDICAL CENTER
TC KLINIK ZAHRA MEDIKA BANJAR
TC KLINIK BJR DR T SUGIARTO
TC KLINIK BJR VITA MEDIKA
TC KLINIK BJR KASIH IBU
KLINIK TRIMEDIKA
KLINIK DUTA SEHAT
KLINIK PRATAMA DEWI SARTIKA
KLINIK PRATAMA IZZATI
RSU PAKUWON
PUSKESMAS SUMEDANG SELATAN
KLINIK PRATAMA KIMIA FARMA 446 NAROGONG
KLINIK UTAMA KHUSUS MATA JEC CIBUBUR
RUMAH SAKIT HERMINA BOGOR
BLK KOTA BOGOR
KLINIK PABUARAN MEDIKA
KLINIK PRATAMA PT. ANTAM
KLINIK PALSIGUNUNG 2
KLINIK PALSIGUNUNG
PKM KEDAWUNG
PKM SINDANG JAWA
KLINIK PRADIPA 2
KLINIK PRADIPA 1
KLINIK PELABUHAN PPK I
KLINIK AKBID MUHAMMADIYAH
KLINIK PRATAMA WAHIDIN
KLINIK SA'ADAH BINA MEDIKA
KLINIK CAHAYA KELUARGA
RS SUMBER HURIP
RS MM INDRAMAYU
RSU PERMATA MEDICAL CENTER
RS ZAMZAM
KLINIK BHAKTI MEDIKA KARANGAMPEL
KLINIK BHAKTI MEDIKA HAURGEULIS
KLINIK BHAKTI MEDIKA SUMBER
KLINIK BHAKTI MEDIKA RAJAGALUH
KLINIK BHAKTI MEDIKA PEMUDA
RSIA SUMBER KASIH
RSIA CAHAYA BUNDA
RSUD ARJAWINANGUN
RS PERTAMINA
RS SEKAR KAMULYAN
RS JUANDA
RSUD 45
RSU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON
RS KHALISHAH
RS PUTERA BAHAGIA
KLINIK PRATAMA CIREMAI
KLINIK BAHAR MEDIKA III
KLINIK BAHAR MEDIKA II
KLINIK BAHAR MEDIKA
KLINIK TIRTA HUSADA
KLINIK ARIEF MEDIKA
RSIA SETYA BHAKTI
RSUD KOTA DEPOK
KLINIK HARAPAN SEHAT
KLINIK AVASINA
KLINIK PRATAMA PT. KAI (PERSERO) BANDUNG
KLINIK EDELWEISS
KLINIK ALTHA MEDIKA DUA
PKM CIKONDANG
KLINIK MEGAFARMA
KLINIK MAWAR
KLINIK PEDULI SEHAT
KLINIK KELUARGA
RSU BUNDA MARGONDA
KLINIK IHSAN MEDIKA
KLINIK BERKAH
KLINIK SABRINA
KLINIK AIZAR
KLINIK DR NOPEN ANDRIYANDI (TELAGA MURNI)
KLINIK DOKTER KELUARGA
KLINIK SRI ADIKA
KLINIK DR NOPEN ANDRIYANDI (TEGAL DANAS)
KLINIK LIANCO MEDICAL CENTER
KLINIK CITRA SEHAT
RUMAH SEHAT CIKEAS
RS SANTO BORROMEUS
PUSKESMAS KOTAKALER
KLINIK IBU MAS
KLINIK UMI RAHMA
KLINIK IMANI MEDIKA
KLINIK GUCI MEDIKA
RS AWAL BROS BEKASI TIMUR
KLINIK MITRA MEDICARE
RS HARAPAN MULIA
KLINIK TLAJUNG
KLINIK MITRA BHAKTI
KLINIK MITRA MEDIKA
KLINIK MITRA SEHAT
KLINIK MUTIARA MEDIKA
KLINIK MANAMI MEDIKA
KLINIK MITRA SEHAT
KLINIK BUDI LUHUR I
KLINIK BUDI LUHUR
RS KARTIKA CIBADAK
PKM NANGGELA
PKM PAMENGKANG
PKM KALIMARO
RS KARTIKA HUSADA TAMBUN
HADI MEDIKA CENTER
KLINIK MULIA MEDIKA
KLINIK MULIA MEDIKA
KLINIK KEMALA 3
KLINIK KEMALA 2
KLINIK KEMALA
KLINIK KIMIA FARMA PILARMAS
KLINIK KIMIA FARMA CIBITUNG
KLINIK KIMIA FARMA JATIMULYA
KLINIK KIMIA FARMA 583 PASADENA
KLINIK KIMIA FARMA BOSIH
KLINIK KIMIA SUKARESMI
KLINIK PRATAMA KIMIA FARMA
KLINIK METRO MEDIKA
KEYSA VILLA MUTIARA
RS KARYA MEDIKA II
KLINIK NAYAKA HUSADA 02
KLINIK PRATAMA NAYAKA HUSADA 06 JONGGOL
KLINIK BABELAN MEDICAL CENTER
KLINIK NAYAKA HUSADA 02
KLINIK NAYAKA HUSADA 03
RS KARTIKA HUSADA SETU
RS DR IQBALI TAUFAN
KLINIK CLEO MEDIKA CIKARANG
NOAH AROFAH MEDICA
KLINIK NAYAKA HUSADA 03
KLINIK NAYAKA HUSADA 04
KLINIK NAROGONG MEDIKA
KLINIK KF MAJALENGKA
KLINIK KF JATIWANGI
KLINIK KF JATIBARANG
KLINIK KF MARTADINATA
KLINIK KF FATAHILAH
KLINIK KF PEMUDA
KLINIK KF TUPAREV
KLINIK KF SILIWANGI
KLINIK KF KESAMBI
KLINIK KF INDRAMAYU
KLINIK KF PERUM
KLINIK KF SUMBER
KLINIK KF GUNUNG JATI
KLINIK NAYAKA HUSADA 06
KLINIK AL QOMAR
RS PERMATA CIBUBUR
RS KARYA MEDIKA BANTAR GEBANG
KLINIK PRATAMA ASRYFA II
KLINIK PRATAMA ASRYFA III
PUSKESMAS CIKALONGWETAN
KLINIK MULYA MEDIKA 2
KLINIK BUNDA AMINAH
KLINIK KEYSA
KLINIK PENUH BERKAH MEDIKA
KLINIK PERTAMEDIKA BEKASI
KLINIK PERTAMEDIKA JATIWARINGIN
RS KASIH INSANI SUKATANI
KLINIK RIBU MEDIKA
KLINIK VIVA MEDIKA TAMBUN
RS DOKTER ADAM TALIB
KLINIK VIVA MEDIKA CIKARANG
KLINIK NAYAKA HUSADA 06 TAMBELANG
KLINIK DR IQBALI TAUFAN
JB MEDICAL CENTER/KLINIK JAYA BERSAMA
KLINIK GRAHA TSURAYA
RS ADVENT
SILOAM CLINIC JABABEKA
RS MITRA KELUARGA CIBUBUR
RSUD CILEUNGSI
RS MARY CILEUNGSI
SILOAM CLINIC ROBSON
KLINIK PARA MEDIKA
KLINIK KARTIKA JAYA PRADANA (KJP)
PKM NUSAHERANG
PKM MEKARWANGI
PKM CIMAHI
PKM CINGAMBUL
KLINIK 24 JAM DIPONEGORO
PRESIDENT MEDICAL CENTER
RS MITRA KELUARGA CIKARANG
KLINIK ADELINA
KLINIK ADELINA MEDIKA
PUSKESMAS CIPAYUNG
PUSKESMAS SUKMAJAYA
UPT PKM KEC. LIMO
PUSKESMAS KEC TAPOS
PUSKESMAS CILODONG
PUSKESMAS SAWANGAN
UPT PKM KEC. CINERE
PUSKESMAS PANCORAN MAS
PUSKESMAS KEC CIMANGGIS
PUSKESMAS BOJONGSARI
PUSKESMAS KECAMATAN BEJI
PKM MARGADADI
PKM LOHBENER
KLINIK PRIMA HUSADA
PKM PATROL
PKM SUKRA
PKM BUGIS
PKM ANJATAN
PKM BONGAS
PKM KANDANG HAUR
PKM CEMARA
PKM LOSARANG
PKM CIDEMPET
PKM KIAJARAN WETAN
PKM PASEKAN
PKM CANTIGI
PKM BABADAN
PKM MARGADI
PKM BALONGAN
PKM JATI SAWIT
PKM TAMBI
PKM SLIYEG
PKM PONDOH
PKM KEDOKAN BUNDER
PKM KAPLONGAN
PKM KARANG AMPEL
PKM KEDUNGWUNGU
PKM KRANGKENG
KLINIK UTAMA PERISAI HUSADA
PKM SUKAGUMIWANG
PKM KERTA SEMAYA
KLINIK UTAMA MELATI BUNDA
PKM WIDASARI
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUN
KLINIK UTAMA NETRA
KLINIK UTAMA KESEHATAN JIWA NUR ILAHI
KLINIK YUSUF PRATAMA
KLNIK YUSUF MEDIKA
RSTC PRASETYA BUNDA
KLINIK BANDUNG MEDICAL CENTER
UPT KESEHATAN UNISBA
KLINIK PRATAMA DAHLIA
KLINIK PRATAMA MEDIKA ANTAPANI II
KLINIK HEALTHY LIFE
KLINIK POLDA JABAR
KLINIK PRATAMA SECAPA AD
KLINIK IMC PMI KAB BANDUNG
BALKES UNPAD
KLINIK POLRESTABES BANDUNG
KLINIK AFIATI
KLINIK NAYAKA HUSADA 10
KLINIK PRATAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA
KLINIK PRATAMA PERDITA
KLINIK HIKMAH II
PUSKESMAS PADALARANG
KLINIK HIKMAH
PUSKESMAS CIPONGKOR
KLINIK UJUNGBERUNG
PUSKESMAS LEMBANG
PUSKESMAS RAJAMANDALA
KLINIK UTAMA AL ISLAM AWIBITUNG
KLINIK CARINGIN
PUSKESMAS SUMURBANDUNG
PUSKESMAS MUKAPAYUNG
PUSKESMAS GUNUNGHALU
PUSKESMAS RENDE
KLINIK PRATAMA YASKA MEDIKA
KLINIK UTAMA CERMAT
KLINIK PRATAMA SENO MEDIKA
PUSKESMAS CICANGKANGGIRANG
PUSKESMAS CILILIN
PUSKESMAS CIRATA
PUSKESMAS CIBODAS
PUSKESMAS PARONGPONG
PUSKESMAS SAGULING
PUSKESMAS PATARUMAN
KLINIK PRATAMA KIARA SEHAT
KLINIK PRATAMA PANGESTU 2
KLINIK PRATAMA KOMUNITAS SEHAT CIBIRU
KLINIK PRATAMA SEHAT MARGASARI
KLINIK PRATAMA YKCJ. RIUNG BANDUNG
PUSKESMAS CITALEM
KLINIK PRATAMA YDPI. SUKASARI
KLINIK PRATAMA YRAP. MELONG ASIH
PUSKESMAS RONGGA
KLINIK PRATAMA YRAP. GEGERKALONG
KLINIK PRATAMA YRAP. TUBAGUS ISMAIL
PUSKESMAS CIMAREME
KINIK PRATAMA CAHAYA KALBU
KLINIK PRATAMA ASRI HUSADA 3
KLINIK PRATAMA ASRI HUSADA 2
KLINIK PRATAMA ASRI HUSADA 1
CV ORTONESIA
TC KLINIK DOKTER ANDA
KLINIK SAKINAH
KLINIK SAPTA MEDIKA
PKM TUKDANA
PKM KERTICALA
PKM BANGODUA
PKM TUGU
PKM LELEA
PKM TERISI
PKM CIKEDUNG
PKM DRUNTENWETAN
PKM GABUS WETAN
PKM TEMIYANG
PKM KROYA
PKM GANTAR
PKM WANAKAYA
PKM CIPANCUH
PKM HAURGEULIS
PUSKESMAS CONGGEANG SUMEDANG
PUSKESMAS SUKARAHAYU
PUSKESMAS PAGADEN BARAT
KLINIK KAMOJING
KLINIK SEHAT SEJAHTERA
KLINIK SUMBER SEHAT
PUSKESMAS CILAMAYA GIRANG
PUSKESMAS BLANAKAN
PUSKESMAS LEGONKULON
PUSKESMAS PUSAKA NAGARA
PUSKESMAS BATANGSARI
PUSKESMAS PAMANUKAN
PUSKESMAS JATIBARU
PUSKESMAS WANAJAYA
PUSKESMAS TAMBAK DAHAN
PUSKESMAS BINONG
PUSKESMAS JATIREJA
PUSKESMAS COMPRENG
PUSKESMAS CIPUNAGARA
PUSKESMAS CIKAUM
PUSKESMAS PURWADADI
PUSKESMAS RANCABANGO
PUSKESMAS PATOKBEUSI
PUSKESMAS PRINGKASAP
PUSKESMAS KALIJATI
PUSKESMAS CIKALAPA
PUSKESMAS PAGADEN
PUSKESMAS GUNUNG SEMBUNG
PUSKESMAS CIRANGKONG
PUSKESMAS TANJUNG WANGI
PUSKESMAS TANJUNG SIANG
PUSKESMAS CISALAK
PUSKESMAS KASOMALANG
PUSKESMAS PALASARI
PUSKESMAS JALAN CAGAK
RSTC RSU PERMATA BUNDA
PUSKESMAS SEGALAHERANG
PUSKESMAS SERANGPANJANG
KLINIK WIJAYA MEDIKA
KLINIK SUMBER WARAS
KLINIK CIKARANG MEDIKA JAYA
KLINIK YULIARPAN MEDIKA
PKM CIDAHU
KLINIK UTAMA RIDHO
PUSKESMAS MEKARWANGI
PUSKESMAS KAYU MANIS
PUSKESMAS PONDOK RUMPUT
PUSKESMAS KEDUNG BADAK
PUSKESMAS TANAHSAREAL
PUSKESMAS SINDANG BARANG
PUSKESMAS PASIR MULYA
PUSKESMAS PANCASAN
PUSKESMAS GANG KELOR
PUSKESMAS SEMPLAK
PUSKESMAS BELONG
PUSKESMAS GANG AUT
PUSKESMAS SEMPUR
PUSKESMAS BOGOR TENGAH
PUSKESMAS WARUNG JAMBU
PUSKESMAS BOGOR UTARA
PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
PUSKESMAS PULO ARMYN
PUSKESMAS BOGOR TIMUR
PUSKESMAS BONDONGAN
PUSKESMAS LAWANG GINTUNG
PUSKESMAS CIPAKU
PUSKESMAS BOGOR SELATAN
RSUD LEUWILIANG
PKM CIDAHU
PKM PABUARAN
PKM PABUARAN
PKM PLUMBON
PKM PLUMBON
RS PERMATA CIREBON
RS MITRA PLUMBON MAJALENGKA
RS MITRA PLUMBON
KLINIK UTAMA HALMAHERA MEDIKA
PKM SELAJAMBE
RSU KASIH BUNDA
PKM SELAJAMBE
PKM SIDAMULYA
PKM SIDAMULYA
PKM SINDANG
PKM SINDANG
KLINIK MEDISTIRA 2
KLINIK SUMARNO
KLINIK LIMUS PRATAMA MEDIKA
RSUD KOTA BEKASI
RS PELABUHAN CIREBON
PKM SUMBERJAYA
PKM LIGUNG
PKM PANONGAN
PKM JATITUJUH
PKM SUKAMULYA KERTAJATI
PKM KERTAJATI
PKM KADIPATEN
PKM PANYINGKIRAN
PKM KASOKANDEL
PKM BALIDA
PKM LOJI
PKM JATIWANGI
PKM WARINGIN
PKM LEUWIMUNDING
PKM SINDANGWANGI
PKM RAJAGALUH
PKM SALAGEDANG
PKM SUKAHAJI
PKM CIGASONG
PKM MUNJUL
PKM MAJALENGKA
PKM MAJA
PKM ARGAPURA
PKM BANJARAN
PKM TALAGA
PUSKESMAS CINGAMBUL
PKM CIKIJING
PKM MALAUSMA
PKM MARGAJAYA
PKM LEMAHSUGIH
PKM WINDUSENGKAHAN
PKM SUKAMULYA
PKM SUBANG
PKM SINDANGAGUNG
PKM PASAWAHAN
PKM PANCALANG
PKS NUSAHERANG
PKS MEKARWANGI
PKM MANGGARI
PKM MANDIRANCAN
PKM MALEBER
PKM LURAGUNG
PKM LINGGAJATI
PKM LAMEPAYUNG
PKM KUNINGAN
PKM KRAMAT MULYA
PKM KARANGKANCANA
PKM KALIMANGGIS
PKM KADUGEDE
PKM JAPARA
PKM JALAKSANA
PKM HANTARA
PKM GARANGWANGI
PKM DARMA
PKM CIWARU
PKM CIPICUNG
PKM CIBINGBIN
RSUD KABUPATEN BEKASI
RS CIKARANG MEDIKA
RS BUDI ASIH
KLINIK SABILA MEDIKA
KLINIK BUNDA AULIA
PKM CINIRU
PKM CIMAHI
PKM CILEBAK
PKM CIHAUR
PKM CIGANDAMEKAR
PKM CIBEUREUM
PKM CIAWIGEBANG
PUSKESMAS BANJARSARI
PUSKESMAS NGAMPRAH
PUSKESMAS CIHAMPELAS
PUSKESMAS PASIR LANGU
PUSKESMAS CIPATAT
PUSKESMAS TAGOG APU
PUSKESMAS CIWARUGA
PUSKESMAS SINDANGKERTA
PUSKESMAS JAYAGIRI
PUSKESMAS JAYAMEKAR
PUSKESMAS BATUJAJAR
PUSKESMAS CIKOLE
RSTC RSUD DR SLAMET GARUT
PUSKESMAS BOJONGSOANG
PUSKESMAS CIBEUNYING
PUSKESMAS CIMENYAN
PUSKESMAS SANTOSA
PUSKESMAS KERTASARI
PUSKESMAS PANCA
PUSKESMAS WANGISAGARA
PUSKESMAS CIKARO
PUSKESMAS PADAMUKTI
PUSKESMAS SOLOKAN JERUK
PUSKESMAS CIPEDES
PUSKESMAS SUDI
PUSKESMAS JELEKONG
PUSKESMAS IBUN
PUSKESMAS SAWAH LEGA
PUSKESMAS RANCAMANYAR
PUSKESMAS CICALENGKA
PUSKESMAS NAGREG
PUSKESMAS BALEENDAH
PUSKESMAS CILULUK
PUSKESMAS CIKANCUNG
PUSKESMAS PAKUTANDANG
PUSKESMAS NANJUNG MEKAR
PUSKESMAS LINGGAR
PUSKESMAS SUMBERSARI
PUSKESMAS RANCAEKEK
PUSKESMAS CILENGKRANG
PUSKESMAS CIBIRU HILIR
PUSKESMAS CINUNUK
PUSKESMAS CILEUNYI
PUSKESMAS CIPARAY
PUSKESMAS CIMAUNG
PUSKESMAS CIKALONG
PUSKESMAS WARNASARI
PUSKESMAS PANGALENGAN
PUSKESMAS NAGRAK
PUSKESMAS KIANGROKE
PUSKESMAS BOJONG
PUSKESMAS BANJARAN KOTA
PUSKESMAS PAMEUNGPEUK
PUSKESMAS BANJARAN DTP
PUSKESMAS GANEAS
PUSKESMAS ARJASARI
PUSKESMAS RAHAYU
PUSKESMAS MARGAASIH
KLINIK EMPANG
PUSKESMAS SANGKAN HURIP
PUSKESMAS KATAPANG
PUSKESMAS BIHBUL
PUSKESMAS MARGAHAYU
PUSKESMAS CANGKUANG
PUSKESMAS DAYEUHKOLOT
PUSKESMAS RANCABALI
PUSKESMAS RAWABOGO
PUSKESMAS CIWIDEY
PUSKESMAS SUGIHMUKTI
PUSKESMAS PASIR JAMBU
PUSKESMAS KOPO
PUSKESMAS KUTAWARINGIN
PUSKESMAS SOREANG
PUSKESMAS BOJONG GEDE
PUSKESMAS BOJONG GEDE
KLINIK IBNU SINA
KLINIK RANCAJIGANG MEDIKA
PUSKESMAS CIPEUNDEUY
PUSKESMAS CISARUA
PUSKESMAS CISARUA
PUSKESMAS CURUG
BLK BANDUNG
PUSKESMAS CURUG
PKM WARUNG KIARA
PKM WALURAN
PKM TEGAL BULEUD
PKM TAMANJAYA
PKM SURADE
PKM SUKARAJA
PKM SIMPENAN
PKM SAGARANTEN
PKM PURABAYA
PKM PALABUHANRATU
PKM NYALINDUNG
PKM NAGRAK
PKM LIMBANGAN
PKM LENGKONG
PKM KELAPA NUNGGAL
PKM KEBON PEDES
PKM KALIBUNDER
PKM KABANDUNGAN
PKM JAMPANG TENGAH
PKM JAMPANG KULON
PKM GIRIJAYA
PKM GEGER BITUNG
PKM CURUG KEMBAR
PKM CITARIK
PKM CISOLOK
PKM CISAAT
PKM CIREUNGHAS
PKM CIRACAP
PKM CIMANGGU
PKM CIKIDANG
PKM CIKAKAK
PKM CIJANGKAR
PKM CIEMAS
PKM CIDOLOG
PKM CIDADAP
PKM CIBOLANG KIDUL
PKM CIBITUNG
PKM CIAMBAR
PKM CARINGIN
PKM BUNIWANGI
PKM BOJONG GENTENG
PKM BANTAR GADUNG
PKM BANGBAYANG
PUSKESMAS GEMPOL
RS MITRA KELUARGA BEKASI
RS GRAHA JUANDA
RS ANNA
RS MITRA KELUARGA BEKASI TIMUR
KLINIK CITRA PRIMA MEDIKA
KLINIK DR BETTY
RS CITRA HARAPAN
KLINIK ALAMANDA MEDIKA
KLINIK PRATAMA PAPAN MAS
RS ST ELISABETH BEKASI
KLINIK MITRA MEDIKA PADALARANG
PUSKESMAS KARANGANYAR
KLINIK PRATAMA MITRA MEDIKA CIMAREME
KLINIK PRATAMA DWIPAPURI
CV. ORTONESIA
KLINIK PRATAMA WALUYA SENTOSA
PUSKESMAS WANAKERTA
PUSKESMAS WADAS
PUSKESMAS TUNGGAKJATI
PUSKESMAS TIRTAMULYA
PUSKESMAS TIRTAJAYA
PUSKESMAS KOTABARU
PUSKESMAS LEMAH DUHUR
PUSKESMAS TELUK JAMBE
PUSKESMAS TANJUNG PURA
PUSKESMAS MAJALAYA
PUSKESMAS MAJALAYA
PUSKESMAS MANDALAWANGI
PUSKESMAS MEKARSARI
RS DOKTER HAFIZ (RSDH)
KLINIK PRATAMA KAHATEX
PUSKESMAS TALAGASARI
PUSKESMAS SUNGAIBUNTU
PUSKESMAS RENGASDENGKLOK
PUSKESMAS RAWAMERTA
PUSKESMAS PLAWAD
PUSKESMAS PEDES
PUSKESMAS PASIRRUKEM
PUSKESMAS PANGKALAN
PUSKESMAS PAKIS JAYA
PUSKESMAS PACING
PUSKESMAS MEDANG ASEM
PUSKESMAS LOJI
PUSKESMAS TEMPURAN
PUSKESMAS LEMAH ABANG
PUSKESMAS KUTAWALUYA
PUSKESMAS KUTAMUKTI
PUSKESMAS KLARI
PUSKESMAS KERTAMUKTI
PUSKESMAS KARAWANG KULON
PUSKESMAS KALANGSARI
PUSKESMAS JOMIN
PUSKESMAS JAYAKERTA
PUSKESMAS JATISARI
PUSKESMAS CILAMAYA
PUSKESMAS CIKAMPEK UTARA
PUSKESMAS CIKAMPEK
PUSKESMAS CICINDE
PUSKESMAS CIBUAYA
PUSKESMAS CIAMPEL
PUSKESMAS BAYUR LOR
PUSKESMAS BATUJAYA
KLINIK PUTRA MANDIRI PURWAKARTA
PUSKESMAS BALONGSARI
PUSKESMAS ANGGADITA
PUSKESMAS ADIARSA
KLINIK AR-RAHMAN MEDIKA
RSUD JAMPANG KULON
RS CAHYA KAWALUYAN
KLINIK MITRA SEHAT PURWAKARTA
RS KARISMA CIMAREME
PUSKESMAS PACET
RSTC RSU NURHAYATI GARUT
PUSKESMAS PASEH
PUSKESMAS PASEH
RSUD MAJALAYA
RS MUHAMMADIYAH BANDUNG
KLINIK CASA MEDIKA
KLINIK GREEN CARE
KLINIK PKO MUHAMMADIYAH
OPTIK KIMIA FARMA 11 BANDUNG
OPTIK KIMIA FARMA 43 BANDUNG
KLINIK PRATAMA KF 289 BANDUNG
KLINIK PRATAMA KIMIA FARMA PENDIDIKAN UNPAD
KLINIK KIMIA FARMA 11 BANDUNG
APOTEK KIMIA FARMA 51 BANDUNG
RS SUMBER WARAS
KLINIK YAPIDA 2
KLINIK YAPIDA
KLINIK BUKAKA
KLINIK CANDRA MEDIKA
APOTEK KIMIA FARMA TUBAGUS ISMAIL
APOTEK KIMIA FARMA CIUMBULEUIT
APOTEK KIMIA FARMA UNPAD
APOTEK KIMIA FARMA CIJERAH
APOTEK KIMIA FARMA CIBADUYUT
APOTEK KIMIA FARMA CIPACING
APOTEK KIMIA FARMA SETIABUDI BANDUNG
APOTEK KIMIA FARMA KF SINDANGLAYA BANDUNG
APOTEK KIMIA FARMA TERUSAN BUBAT BANDUNG
APOTEK KIMIA FARMA GATSU BANDUNG
APOTEK KIMIA FARMA 405 SUBANG
APOTEK KIMIA FARMA 380 BANDUNG
APOTEK KIMIA FARMA 360 SUMEDANG
APOTEK KIMIA FARMA 356 BANDUNG
APOTEK KIMIA FARMA 355 BANDUNG
APOTEK KIMIA FARMA 320 BANDUNG
APOTEK KIMIA FARMA 319 BANDUNG
APOTEK KIMIA FARMA 289 BANDUNG
APOTEK KIMIA FARMA 240 BANDUNG
APOTEK KIMIA FARMA 204 BANDUNG
APOTEK KIMIA FARMA 127 BANDUNG
APOTEK KIMIA FARMA 58 BANDUNG
APOTEK KIMIA FARMA SULANJANA
APOTEK KIMIA FARMA 43 BANDUNG
APOTEK KIMIA FARMA 14 BANDUNG
APOTEK KIMIA FARMA 12 BANDUNG
APOTEK KIMIA FARMA 11 BANDUNG
APOTEK KIMIA FARMA 10 BANDUNG
PUSKESMAS KARAWANG
PUSKESMAS NAGASARI
RS SENTRAL MEDIKA
RUMAH SAKIT INDOSEHAT 2003
RSU HERMINA PASTEUR
RSUD KABUPATEN KARAWANG
RS DR.H.MARZOEKI MAHDI BOGOR
RS MELINDA 2
RS PERMATA KELUARGA JABABEKA
RS JIWA PROVINSI JAWA BARAT
PUSKESMAS PURWASARI
PUSKESMAS PURWASARI
RSGM UNPAD
KLINIK SEROJA MEDIKA CANGKUANG
RS TAMAN HARAPAN BARU
RSTC RSUD KOTA BANJAR
RUMAH SAKIT PARU DR. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO
RS OMNI CIKARANG
RS MEDIKA DRAMAGA
RS RUMAH SEHAT TERPADU
RS MEDIROSSA 2 CIBARUSAH
RS KARYA MEDIKA I
RS ANNA MEDIKA
RS HERMINA DEPOK
RS ROSELA
RSU HERMINA ARCAMANIK
RS ANNISA CIKARANG
KLINIK CURUG RAHAYU
BALAI LATIHAN KERJA KAB KARAWANG
RS HOSANA LIPPO CIKARANG
KLINIK GRAHA BINA HUSADA
RS MANDAYA
RS HERMINA BEKASI
RS PERMATA BEKASI
RS HERMINA GALAXY
KLINIK MUTIARA SEHAT CINERE
RS HERMINA GRAND WISATA
KLINIK BERKAT MELIMPAH JABABEKA
KLINIK ANNISAIII
KLINIK SATRIA MEKAR
KLINIK RHAGASINDO
RSUP HASAN SADIKIN BANDUNG
RSKB HALMAHERA SIAGA
RS BUNDA MULIA
KLINIK CEMPAKA MEDICAL CENTER
KLINIK PRATAMA RAHARDJA
RS PERMATA JONGGOL
BLUD RS SEKARWANGI
RUMAH SAKIT KHUSUS BEDAH RAMAHADI
KLINIK BHAKTI JAYA
KLINIK YANI MEDIKA
PKM JUNTINYUAT
PKM KERTAWINANGUN
PKM JATIBARANG
RS WIJAYA KUSUMA KUNINGAN
RS BHAKTI YUDHA
KLINIK PRATAMA KIMIA FARMA 51 BANDUNG
KLINIK BINA MEDIKA
RSTC CIREMAI
RS BHAYANGKARA BANDUNG (TRAUMA CENTER)
KLINIK PRATAMA KIMIA FARMA SETIABUDI
RS. SALAMUN
KLINIK PRATAMA KIMIA FARMA 14 BANDUNG
KLINIK PRATAMA KIMIA FARMA SINDANGLAYA BANDUNG
RS VANIA
RSIA ANNISA
RSUD CIMACAN
RSU BUNGSU
RUMAH SAKIT UMUM BINA SEHAT
KLINIK DERA ASSYIFA
PKM WALED
PKM WATUBELAH
PKM PASALEMAN
PKM SENDANG
RS SETO HASBADI
PKM ASTANALANGGAR
KLINIK PRATAMA KIMIA FARMA 43 BANDUNG
PUSKESMAS RAWALELE
PKM CICURUG
RS SILOAM HOSPITALS LIPPOCIKARANG
KLINIK PRATAMA SEHAT BUDI LUHUR
RSUD KOTA BANDUNG
KLINIK NAYAKA
TC RSIA KENARI GRAHA MEDIKA
RSTC JASA KARTINI
KLINIK ANNISA IV
PKM KARANGSEMBUNG
PKM GEMPOL
PKM GEBANG
RS TUGU IBU
KLINIK PADJAJARAN SUKANAGARA
KLINIK PADJAJARAN ASSALAM
RS PMI BOGOR TC
KLINIK GRAHA MEDIS KOSAMBI
RS MITRA MEDIKA
PKM WANGUNHARJA
PKM SUSUKAN LEBAK
PKM SINDANGJAWA
PKM SINDANGLAUT
PKM ASTANAJAPURA
SILOAM HOSPITALS PURWAKARTA
PUSKESMAS SUKAJADI
KLINIK MH THAMRIN BEKASI
PKM KADUDAMPIT
PKM CICANTAYAN
RS LIRA MEDIKA
KLINIK SAHABAT SEHAT AMPUH
KLINIK PRATAMA AL-IKHLAS 3
KLINIK NAYAKA HUSADA 09
PUSKESMAS SUKAMANAH
KLINIK NAYAKA ERA HUSADA KOTA CIREBON
RS BETHA MEDIKA
RS CITRA SARI HUSADA
RSUD KOTA BOGOR
PUSKESMAS SUKAMANAH
PKM KAMARANG
PKM LURAH
PKM KALIBUNTU
PKM GEMBONGAN
RS MELANIA
RS KARYA BHAKTI PRATIWI
RSUD CIBABAT CIMAHI
RSUD AL IHSAN PROV. JABAR
RS CIBITUNG MEDIKA
RS PINDAD
RUMAH SAKIT IMMANUEL
KLINIK INSANIYAH MEDICAL CENTRE
RS AS-SHOFWAN
SANTOSA HOSPITAL BANDUNG KOPO
PKM PANGURAGAN
PKM CIBOGO
KLINIK NAYAKA 01 BEKASI
KLINIK ANGGI
RS CITRA MEDIKA DEPOK
PUSKESMAS SUKATANI
PUSKESMAS SUKATANI
PKM GUNUNG GURUH
PKM CIKEMBAR
PKM SEKARWANGI
RS KARTIKA KASIH
KLINIK MEDIKA HARMONY
KLINIK NAYAKA ERA HUSADA
RS SENTRA MEDIKA
PKM KUBANGDELEG
RS MATA CICENDO
RS BHAYANGKARA SIKESJAS KORBRIMOB
RS SIMPANGAN DEPOK
RSTC GRHA PERMATA IBU
RS SENTRA MEDIKA CISALAK
RSU AVISENA
RSTC MH THAMRIN CILEUNGSI
RS. MH THAMRIN PURWAKARTA
RS SENTRA MEDIKA CIBINONG TC
RS FAMILY MEDICAL CENTER TC
KLINIK GRAHA MEDIS KOPEL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOREANG
RS MULTAZAM MEDIKA
PKM WARUROYOM
PKM SURANENGGALA
PKM TALUN
PKM PLERED
PKM BEBER
PKM ASTAPADA
PUSKESMAS CIPEUNDEUY SUBANG
KLINIK CIKARANG MEDICAL CENTER
BATIK MEDICAL CENTER
PKM CIPARI
PKM CIBADAK
RUMAH SAKIT RAJAWALI
PKM WINONG
PKM KEDATON
BP NURDIN WAHID
PKM GEGESIK
PKM GUNUNG JATI
KLINIK KASIH ANUGERAH
RSUD SAYANG
RS AWAL BROS BEKASI
RS HERMINA SUKABUMI
RS METRO HOSPITALS
RS AMANDA CIKARANG
RS AMC (TRAUMA CENTRE)
RS SARININGSIH
KLINIK GRAHA MEDIS CIKAMPEK
RS TIARA BEKASI
PKM SUSUKAN
PKM PALIMANAN
KLINIK YAKESTI
RS IZZA
RSUD KABUPATEN SUMEDANG
KLINIK PURWA MEDIKA
KLINIK ANNISA
KLINIK RATNASARI 2
KLINIK NAYAKA ERA HUSADA KASOKANDEL MAJALENGK
KLINIK NAYAKA ERA HUSADA PLUMBON CIREBON
PUSKESMAS TANJUNGSARI
RS. BHAYANGKARA TK III SETUKPA
RS ISLAM KARAWANG
RSUD KELAS B KABUPATEN SUBANG
KLINIK BHAKTI MEDIKA
PKM KEPUH
PKM JEMARAS
PKM KALIWEDI
RS HOSANA MEDICA BEKASI
RS BINA HUSADA TC
KLINIK LUHUR MEDICA CENTRE
PUSKESMAS TUGU
PKM PANGENAN
PKM PANGKALAN
PKM BUNDER
KLINIK MIRACLE
KLINIK MITRA GEMPOL
RSUD BAYU ASIH
PKM PARUNGKUDA
KLINIK SEHAT MEDIKA UTAMA
SALSABILLA MEDICAL CENTRE
PUSKESMAS CIASEM
PKM KARANGSARI
PKM JAGAPURA
RSD CIBINONG TC
KLINIK KATAPANG
KLINIK GRAHA MEDIS CILAMAYA
KLINIK SRITINA
RSUD CIAWI BOGOR
PKM SEDONG
KLINIK SETO HASBADI 01
PKM BABAKAN
RSTC GUNUNG JATI
KLINIK YAKESTI BEKASI
KLINIK HANDAYANI MEDIKA
PKM KARAWANG
KLINIK ALBAR
KLINIK NORMA MASITHA
KLINIK AMUNA MEDIKA
PUSKESMAS CIBOGO
RS KARYA HUSADA
KLINIK ANNISA II
PKM MAYUNG
PKM LOSARI
PKM CIPERNA
RS BHAKTI HUSADA II PURWAKARTA
KLINIK AVIATI KOPO
RS DUSTIRA
KLINIK PADJADJARAN RENDE
KLINIK AS-SHOFWAN
PKM TERSANA
KLINIK NAYAKA 04 BEKASI
KLINIK HARAPAN BARU
KLINIK GEMPOL
PKM SUKALARANG
PKM PARAKANSALAK
RS TRIMITRA
KLINIK PRATAMA AL-IKHLAS 1
PUSKESMAS PABUARAN
KLINIK WIRATAMA
RSUD PELABUHAN RATU
KLINIK CAHAYA ASYPA
RS HARAPAN KELUARGA
PKM DUKUPUNTANG
RS ISLAM BOGOR
RSTC BHAYANGKARA TK. IV INDRAMAYU
RS RIDHOKA SALMA
KLINIK BHAYANGKARA HUSADA POLRES BANDUNG
RS PERMATA DEPOK
KLINIK IRENK MEDIKA
KLINIK YASMIN
KLINIK WIDYA BHAKTI INTI
RS DELIMA ASIH SISMA MEDIKA
RS HERMINA MEKARSARI
KLINIK EKA MEDIKA
SANTOSA HOSPITAL BANDUNG CENTRAL
KLINIK GRACIA
ALAMAT_PPK
JL OTTOISKANDAR DINATA I NO 7 BOJONGHERANG
JL TERUSAN KOPO KM 10 NO 457
JL SOREANG BANJARAN DESA CILUNCAT
JL RAYA BARAT NO.157 CICALENGKA KAB.BANDUNG
JL RAYA SOREANG ¿ BANJARAN NO.298 KAB.BANDUNG
JL RAYA BOJONGSOANG NO.98 KAB.BANDUNG
JL. LASWI NO. 480 CIKOPO CIPARAY
JL RAYA BANJARAN NO.534 RT04/06 DS. SUKASARI PAMEUNGPEUK
JL RAYA BANDUNG GARUT KM.21 NO. 26A RANCAEKEK
JL. MOH. TOHA RT. 02 RW. 06 KP. PALASARI PASAWAHAN DAYEUH KOLOT
JL. BYPASS LEMAH ABANG SINGAR BARAT DS KARANG SARI CIKARANG TIMUR
JL KENARI RAYA KOMP TNI AD, KEL. SUKAMAJU BARU
PERUMAHAN PERSADA DEPOK TAPOS
KP BANJARAN PUCUNG RT.01/07 CILANGKAP
JL SETU JATIJAJAR NO.25 RT.07/03 JATIJAJAR
JALAN RAYA CIAWI KM. 08 PAGENDINGAN DESA JATIHURIP KECAMATAN CISAYONG
JL. JEND. AH. NASUTION NO. 168 MANGKUBUMI
JL SETIARASA, MANGKUBUMI KOTA TASIK
JL DR HUSEN KERTASASMITA NO 48
JL RAYA PATURAMAN NO 722 LINGKUNGAN JELAT RT RW 001/002 PATARUMAN
JL MELATI RAYA DEPOK JAYA
JL. CILIWUNG N0. 12 KEMIRI MUKA
JL KEADILAN RANGKAPAN JAYA
PERUM DEPOK MULYA III
JL JAMRUD VI PERUM PERMATA PURI I RT.06/09 CISALAK PASAR
PERUMAHAN PERMATA DEPOK REGENCY
KOMP VILLA KALISARI BLOK B RT.12/01 CIMANGGIS DEPOK
JL. DELIMA NO 2 KOMPLEK ARCO
JL ANANTAKUPA RAYA KOMP DEPPEN KEL. HARJAMUKTI
JALAN KAMPUNG JATI
KOMPLEK VILLA PERTIWI
JLN PINTU 3 SIRKUIT SENTUL, BABAKAN MADANG KADUMANGU BOGOR JAWABARAT
JL RAYA BOGOR KM 31 RT/ 02/06 CISALAK PASAR DEPOK
PASIRWANGI
JL. CENDRAWASIH NO.11, TAJURHALANG, TAJUR HALANG, BOGOR, JAWA BARAT 16320
KAMPUNG CARINGIN, RT 1 RW 8, RAGA JAYA, CIMANDE HILIR, CARINGIN, BOGOR, JAWA BARAT 16730
JL. KEDUNGWARINGIN - CIMANGGIS, CIMANGGIS, BOJONG GEDE, BOGOR, JAWA BARAT 16920
JL. PAHLAWAN, CIBINONG, GN. SINDUR, BOGOR, JAWA BARAT 16340
JL. RAYA PEMUDA, GN. SINDUR, BOGOR, JAWA BARAT 16340
JL. RAYA CIBEUTEUNG UDIK, CISEENG, KARIHKIL, CISEENG, BOGOR, JAWA BARAT 16120
JL. NUSA CISEENG, CISEENG, BABAKAN, CISEENG, BOGOR, JAWA BARAT 16120
JALAN RAYA PAHLAWAN, RT. 01 RW. 06, COGREG, PARUNG, COGREG, PARUNG, BOGOR, JAWA BARAT 16330
JL. JKT - BOGOR NO.359-570, PARUNG, BOGOR, JAWA BARAT 16330
JL. RAYA RANCABUNGUR, RANCABUNGUR, RANCA BUNGUR, BOGOR, JAWA BARAT 16310
JALAN LETKOL ATANG SANJAYA KM. 2, RT 001/ 01, SEMPLAK, BANTARJAYA, RANCA BUNGUR, BANTARJAYA, RANCA B
JL. KP. JAMPANG NO.42, RT.1/RW.6, JAMPANG, KEMANG, BOGOR, JAWA BARAT 16310
JALAN KEMANG KIARA, RT. 14 RW. 4, KEMANG, BOGOR, JAWA BARAT 16310
SUKAHARJA, CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT 16740
DESA TANJUNG SARI RT 9 RW 4 NO 421 KEC. CIJERUK, TJ. SARI, CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT 16740
JL. CIBURAYUT NO.4, CIBURAYUT, CIGOMBONG, BOGOR, JAWA BARAT 16110
WATESJAYA, CIGOMBONG, BOGOR, JAWA BARAT 16740
JL. CINAGARA, CINAGARA, CARINGIN, BOGOR, JAWA BARAT 16730
KAMPUNG CIKERETEG, RT 1 RW 1, CIDERUM, CARINGIN, CIDERUM, CARINGIN, BOGOR, JAWA BARAT 16730
JL. KOL BUSTOMI, DESA CARINGIN, CARINGIN, BOGOR, JAWA BARAT 16730
JL. RAYA TAPOS, DESA CITAPEN, CIAWI, BANJAR WARU, CIAWI, BOGOR, JAWA BARAT 16720
JALAN RAYA MAYOR KHR. MOH. TOHA NO. 287, BENDUNGAN, CIAWI, BENDUNGAN, CIAWI, BOGOR, JAWA BARAT 1672
DESA CIPAYUNG GIRANG NO 1, MEGAMENDUNG, NO 1, MEGAMENDUNG, CIPAYUNG GIRANG, MEGAMENDUNG, BOG
JL. RAYA PUNCAK KM.81, LEUWIMALANG, CISARUA, BOGOR, JAWA BARAT 16750
KAMPUNG CANGKURAWOK, BABAKAN, DRAMAGA, BABAKAN, DRAMAGA, BOGOR, JAWA BARAT 16680
JL. PEMUDA DRAMAGA NO.26, DRAMAGA, BOGOR, JAWA BARAT 16680
JL. RAYA CIHERANG, DESA CIHERANG, DARMAGA, CIHERANG, DRAMAGA, BOGOR, JAWA BARAT 16680
KAMPUNG CIPADUNG CIOMAS CIOMAS KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT, MENTENG, BOGOR BAR., KOTA BOGOR, J
SUKAJAYA, TAMANSARI, BOGOR, JAWA BARAT 16610
JL. RAYA CIAPUS NO.2, SIRNAGALIH, TAMANSARI, BOGOR, JAWA BARAT 16610
JL. KOMP. BADAK PUTIH NO.189, KOTA BATU, CIOMAS, BOGOR, JAWA BARAT 16610
KOMPLEK LALADON PERMAI, CIOMAS, CIOMAS, LALADON, CIOMAS, BOGOR, JAWA BARAT 16610
JL. RAYA SUKA MAKMUR, SUKAMAKMUR, CIOMAS, BOGOR, JAWA BARAT 16610
JL. KRETEG, RT. 1 RW. 2, NO. 1, PAGELARAN, CIOMAS, PADASUKA, CIOMAS, BOGOR, JAWA BARAT 16610
JL. RAYA ABDUL FATAH, TAPOS I, TENJOLAYA, BOGOR, JAWA BARAT 16370
CIHIDEUNG UDIK, CIAMPEA, BOGOR, JAWA BARAT 16620
CINANGKA, CIAMPEA, BOGOR, JAWA BARAT 16620
JL. RAYA CIBUNTU NO.40, CIBUNTU, CIAMPEA, BOGOR, JAWA BARAT 16620
JL. RAYA LETNAN SUKARNA NO.24, CIAMPEA, BOGOR, JAWA BARAT 16620
JL. KAPTEN DASUKI BAKRI NO.1, CIBENING, PAMIJAHAN, BOGOR, JAWA BARAT 16810
ALAN RAYA GUNUNG SALAK ENDAH NO. 2, PASAR JUM'AT RT. 02/05, KEC. PAMIJAHAN BOGOR, JAWA BARAT, INDONE
PAMIJAHAN
JALAN K.H ABDUL HAMID, SITU UDIK, CIBUNGBULANG, SITU UDIK, BOGOR, JAWA BARAT 16630
CIJUJUNG, CIBUNGBULANG, BOGOR, JAWA BARAT 16630
CIBATOK 1, CIBUNGBULANG, BOGOR, JAWA BARAT 16630
RUMPIN, KELURAHAN BOGOR UTARA
GOBANG, RUMPIN, BOGOR, JAWA BARAT 16350
JL. PRADA SAMLAWI NO. 16, KP. WR. SAWAH RT. 06/04, DESA RUMPIN, KEC. RUMPIN, RUMPIN, BOGOR, JAWA BARAT
DS. BABAKAN SADENG, LEUWISADENG, SADENG, LEUWISADENG, BOGOR, JAWA BARAT 16640
JOGLO, SADENG, LEUWISADENG, SADENG, LEUWISADENG, BOGOR, JAWA BARAT 16640
PURASEDA, LEUWILIANG, BOGOR, JAWA BARAT 16640
JL. MOH NOOR, NO. 3, DESA LEUWIMEKAR, LEUWILIANG, LEUWIMEKAR, LEUWILIANG, BOGOR, JAWA BARAT 16640
KAMPUNG CIBEBER, CURUG BITUNG, NANGGUNG, MAMPIR, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT 16820
JL. ACE TABRANI, KM 5, DS PARAKAN MUNCANG KEC. NANGGUNG, PARAKAN MUNCANG, NANGGUNG, BOGOR, JAW
KP. PASAR REBO RT. 4/2 DESA BOJONG KEC. TENJO KAB BOGOR, JAWA BARAT
JL. RAYA JASINGA, RT 3 RW 2, TENJO, PANGAUR, JASINGA, BOGOR, JAWA BARAT 16370
PARUNG PANJANG
JL. RAYA MOH. TOHA NO.3, CIBUNAR, PARUNG PANJANG, BOGOR, JAWA BARAT 16360
KIARAPANDAK, SUKAJAYA, BOGOR, JAWA BARAT 16660
JL. TAMANSARI, TAMAN SARI, BOGOR BAR., BOGOR, JAWA BARAT 16610, INDONESIA
JL. RAYA JASINGA KM 39, DESA BUNAR CIGUDEG, BUNAR, CIGUDEG, BOGOR, JAWA BARAT 16670
JL. RAYA NANGGUNG NO.3988, RENGASJAJAR, CIGUDEG, BOGOR, JAWA BARAT 16660
JL RAYA BOGOR, KM. 34, CIGUDEG, JASINGA, CIGUDEG, BOGOR, JAWA BARAT 16660
BAGOANG JASINGA, PALEDANG, BOGOR TENGAH, PALEDANG, BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR, JAWA BARAT 16122
PAMAGERSARI, JASINGA, BOGO
CIMARI CIKELET
MIRAMAREU
JL RY CIKELET
JL RY CISOMPET 74
GARUDA BUNGBULANG
PANTAI CIJAYANA
JL CILAUTEUREUN 212
BUNGBULANG
JL RY PEUNDEUY
CISEWU
SUKARAME
JL RY BANJARWANGI NO 45
JL RY CIHURIP
TALEGONG
JL RAYA SINGAJAYA
PAKENJENG
JL RY CIKAJANG NO 1
JL RAYA BUNGBULANG
JL. SUKARAJA NO 318, CICENDO, BANDUNG
KP SUKAMULYA
LIMBANGAN TENGAH
SELAWI
CIBIUK
JL. TUBAGUS ISMAIL VII NO 21, BANDUNG
JL RY PANGAUBAN
JL RY CISURUPAN NO 27
JL RY GARUT TASIK KM8 NO 73
JL RY GARUT TASIK KM 18
JL RY CIGEDUG NO 23
JL RY BAYONGBONG
JL. NANA ROHANA NO 07/RT 01 RW 01 KEL WARUNG MUNCANG, BANDUND KULON
JL SIMPANG BAYONGBONG 183
MAROKO
JL RY CINTAMANIK
TEGALGEDE
JL RY CIBATU KM 4.5
KARANGSARI
JL SUKAWENING NO 56
JL RAYA SUKAWENING NO 18
JL RAYA MALANGBONG KM 5R .
JL. TENGSAW NO.08, PUSPANEGARA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
JL KEMBANG KUNING, KLAPANUNGGAL, KEMBANG KUNING, KLP. NUNGGAL, BOGOR, JAWA BARAT
JL RAYA ALUN-ALUN TIMUR NO 5
JL RAYA SUKAMERANG
JL KI HAJAR DEWANTORO NO 10
JL RAYA LEUWIGOONG NO 4
JL RAYA RANCASALAK KEC.KADUNGORA
JL. RAYA KARANGGAN NO.55, KARANGGAN, GN. PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
JL RAYA KADUNGORA
JL LEMBANG KEC.LELES
JL PRAMUKA NO 4 KEC.LELES
SUKADAMAI, SUKAMAKMUR, BOGOR, JAWA BARAT
JL RAYA PASIRWANGI
JL RAYA PASIRWANGI
JL. RAYA WANAHERANG NO.468, WANAHERANG, GN. PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
JL RAYA KOMOJANG KEC.SAMARANG
JL RAYA SAMARANG NO 85
JL RAYA WARUNG PEUTEUY
JL H.HASAN ARIF KEC BANYURESMI
JL H.HASAN ARIF
JL PEMBANGUNAN NO 216 TAROGONG
JL. RAYA SETU, RT1 RW 1, DESA PASIR ANGIN, CILEUNGSI, PASIR ANGIN, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
KERSAMENAK
GUNTUR MELATI
JL RAYA SAMARANG NO 218
JL RAYA CIPANAS
JL SUHERMAN NO 3 KEC.TAROGONG
SINGAJAYA, JONGGOL, BOGOR, JAWA BARAT
KP SUKARATU DS SUKARATU
JL RAYA CIBATU KM 6
JL RAYA WANARAJA NO 30
CEMPAKA, GARUT
JL CIBANGBAN KEC KARANGPAWITAN
JL RAYA KARANGPAWITAN
JL PASUNDAN NO 104 GARUT KOTA
JL. RAYA CILEUNGSI JONGGOL, DESA GANDOANG, CILEUNGSI, GANDOANG, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
JL. RAYA NAROGONG NO.654, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
KAMPUNG CIKEAS HILIT, RT 5/RW 3, CIANGSANA, GUNUNG PUTRI, CIANGSANA, GN. PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT 16
JL. BRIGADIR JENDERAL DARSONO NO.13, CARIU, BOGOR, JAWA BARAT 16840
JL. RIVERSIDE GOLF CLUB, DESA BOJONG NANGKA, GUNUNG NANGKA, BOJONG NANGKA, GN. PUTRI, BOGOR, JAW
JL PASIR KEMIRI BLOK A NO. 2 RT01 RW18 DS CIGUGUR GIRANG KEC PARONGPONG
JL. A. YANI KOMPLEK RUKO MUTIARA BEKASI CENTER BLOK A NO 1 RT 009/012 KAYURINGIN JAYA BEKASI SELATAN
JL GUNTUR NO.171 DS KOTA WETAN KEC GARUT KOTA
JL. SILIWANGI NO. 13
DSN BOJONG ANYAR RT 04//01 BANJARSARI
DSN SUKANAGARA RT 01/01 DS SUKANAGARA KEC LAKBOK
DSN SUKAJADI RT 08/02 DS SUKAJADI KEC PAMARICAN
DSN KELAPAGADA RT RW 2604 DS KELAPAGADA KEC LAKBOK
DSN CISAPAR RT RW 02/01 DS CISAPAR KEC BANJARSARI
JL RAYA SUDARSO NO 109 CIAMIS KEC CIAMIS
JL RAYBA SINDANGKASIH NO 65 DUSUN ANCOL I RT RW 01/01 KEC SINDANGKASIH
DUSUN KERTANARJA RT RW 14/03 DESA SUKAMUKTI KEC PAMARICAN
DUSUN GONDASARI RT RW 09/05 DESA GUNUNG CUPU KEC SINDANGKASIH
DUSUN CISAOR RT RW 19/03 DESA KERTAHAYU KEC PAMARICAN
DUSUN PAMARICAN RT 01/03 DESA PAMARICAN KEC PAMARICAN
DUSUN CIAWITAH RT RW 05/02 DESA PURWADADI KEC PURWADADI
DUSUN WANAJASA RT RW 03/01 DESA CIBADAK KEC BANJARSARI
DUSUN KARANGPANINGGAL RT RW 021/005 DESA KARANGPANINGGAL KEC PURWADADI
DUSUN PENGKOLAN RT RW 18/06 DESA SINDANGKASIH
DSN LUMBUNGSARI RT RW 16/04 DS PAMARICAN KEC PAMARICAN
DUSUN RANCAH GIRANG RT RW 004/002 DESA RANCAH KEC RANCAH KAB CIAMIS
DUSUN HARJAMUKTI RT RW 001/002 DESA CISONTROL KEC RANCAH
LINK CIBEUREUM RT 03/06 DS SINDANGRASA KEC CIAMIS
DSN KADAWANG RT 10/02 DS SIDAHARJA KEC LAKBOK
DUSUN CIHERAS RT RW 009/011 DS SALACAI KEC CIPAKU KAB CIAMIS
DSN PASARSAPTU RT 01/06 DS CIKONENG KEC CIKONENG
DSN CISAAR RT RW 09/03 DS KERTAHAYU KEC PAMARICAN
DSN WARUDOYONG RT 02/04 DS SINDANGHERANG KEC PANUMBANGAN
DSN CISAGA RT 01/01 DS CISAGA KEC CISAGA
DSN BOJONG RT 04/07 DS SUKAMULYA KEC CIHAURBEUTI
DSN CIEURIH RT 11/05 DS CIOMAS KEC PANJALU
DSN DEPOK RT 01/04 DS SUKAJADI KEC SADANANYA
DSN PABEASAN RT 06/03 DS PANJALU KEC PANJALU
DSN PAMARICAN RT 01/01 DS PAMARICAN KEC PAMARICAN
DSN KARANGANYAR RT 15/10 DS KARYAMUKTI KEC BANJARANYAR
DSN AWISARIRT 01/07 DS CIKONENG KEC CIKONENG
JL IR H JUANDA NO 327 LINK SIKURAJA RT 02/10 KEL LINGGASARI KEC CIAMIS
PERUM GRAHA PERSADA BLOK A NO 1 RT53/16 DS SINDANGKASIH KEC SINDANGKASIH
DSN TALAGASARI RTRW 09/03 DS SUKASARI KEC CIDOLOG
DSN INDANG RT 05/07 DS RANCAH KEC RANCAH
DSN BUNIASIH RT 02/05 DS KERTANEGARA KEC PURWADADI
DSN LINTANG PAKES RT 02/16 DS KRGPACITAN KEC KAWALI
LINK JANGGALA RT R01/04 KEL CIAMIS KEC CIAMIS
DSN PASIRIPES DESA SINDANGRASA KEC BANJARSARI KAB CIAMIS
DSN LANDEUH RT 03/02 DS SINDANGHERANG KEC PANUMBANGAN
DSN BUDI ASIH RT RW 004/012 DESA MUKTISARI KAB CIAMIS
DSN TIMBANG WINDU RT 24/08 DS PAMALAYAN KEC CIJEUNGJING
LINGKUNGAN KERTAHAYU RT RW 02/11 KAB CIAMIS
LINK SIKAREJA RT 02/10 KEL LINGGASARI KEC CIAMIS
DUSUN CIMANGGU DS LINGGASARI KEC CIAMIS KAB CIAMIS
LINGKUNGAN DESA KOLOT RT RW 003/024 KEL CIAMIS
DUSUN CIGOROWONG RT RW 04/02 DESA PASIRTAMIANG KEC CIHAURBEUTI KAB CIAMIS
DSN BAREGBEG RT 04/04 DS BAREGBEG KEC BAREGBEG
DSN SUKACAI RT RW 04/09 RANCAH KEC RANCAH
JL TENTARA PELAJAR 46 CIAMIS
DSN PASUNGSARI RT 23/03 DS SIDARAHAYU KEC PURWADADI
DSN BUNIRASA RT RW 08/06 DS PAWINDAN KEC PAWINDAN
DSN KARANGSARI RT02/08 DS CIHOSO KEC BANJARSARI
DSN SUKSDSNS RT RW 03/03 DS CIGAYAM KEC BANJARSARI
DSN PASIRNANGKA RT 11/04 DS BEBER CIMARAGAS
CIAWITALI
JL. RAYA CIILAT NO.13, SUKADANA
JL. CIGINTUNG, KAWALIMUKTI, KAWALI
JL.RAYA PASANGGRAHAN NO 27
JL.SILIWANGI NO 260 DS. KAWALI
JL RAYA RAJADESA NO.19
JL RAYA RAJADESA NO.35
JL CIAMIS-CIREBON KM 45
JL.RAYA SUKAMANTRI NO 111
JL RAYA CIEURIH DS.CIEURIH
JL CIAMIS-CIREBON KM 30
JL RAYA CIAMIS-BANJAR NO 625
JL H. HASAN NO 11
JL RAYA CIAWI NO.209
JL RAYA BANJAR-CIAMIS NO 206
JL RAYA PANJALU NO 24
JL KESEHATAN NO 17
JL RAYA TAMBAKSARI NO 137
JL .RAYA UTARA CIHAUBEUTI NO.7
JL RAYA MANONJAYA NO 26
JL CIDOLOG-CINEAM DS JANGGALA
JL RAYA PAMARICAN NO 05
JL RAYA PANGANDARAN NO 532
LUMBUNG
JL RAYA LAKBOK NO 607
JL RAYA SINDANGKASIH NO 457
JL BENDUNG MANGANTI
JL. RAYA CIKONENG NO.93, CIKONENG
JL RAYA BAREGBEG NO 291
JL.RAYA BANJARSARI NO 112
JL.YOGASWARA NO.2
DSN SIDAMULYA DS CIGAYAM
JL RAYA PANGANDARAN KM 5 NO 85
JL RAYA SADANANYA NO 477
JL TENTARA PELAJAR NO 26
JL. PAYUNGSARI NO.3
JL. LETDA NATSIR NO.64, NAGRAK, GN. PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT 16967
JL SUKARAJA NO 29 DESA PASIRLAJA, KEC SUKARAJA, BOGOR
JL PANCASILA IV KM 9, DES CICADAS, KEC. GUNUNG PUTRI, KAB BOGOR.
JL RAYA ALTERNATIF CIBUBUR-CILEUNGSI NO.01 B, RT 001 RW 004 DESACILEUNGSI, KECMATAN CILEUNGSI BOGOR
JL. RAYA PAJAJARAN NO.27, TEGALLEGA, BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR, JAWA BARAT 14140
JL. RAYA BATUJAJAR NO. 76
JL TAMANSARI GOBRAS MULYASARI
JL LETJEN MASHUDI KEC CIBEUREUM
JL MOHAMAD HATTA SUKAMANAH KEC CIPEDES
JL SUKAWARNI NO 28
JL RE MARTADINATA NO 123
JL LETJEN IBRAHIM AJIE NO 131 A
GRAND SUKARINDIK REGENCY BLOK A 7 SUKARINDIK
JL LETJEN IBRAHIM ADJIE INDIHIANG
JL AH NASUTION 214 MANGKUBUMI
JL LEUWIDAHU NO 16
JL PERINTIS KEMERDEKAAN NO 2320A
JL PERINTIS KEMERDEKAAN NO 238 KARSAMENAK
JL TENTARA PELAJAR NO 22 TAWANG
JL KHOER AFFANDI NO 225 CIBEUREUM
DUSUN BABAKAN SARI BANJAR
JL MAY JEND LILI KUSUMAH NO 458 LINK TANJUNG SUKUR KEL HEGARSARI KEC PATARUMAN
JL BOJONGKANTONG
JL BRIGJEN ISA NO 131 BANJAR
JL RAYA PETA DESA BALOKANG
JL RAYA SILIWANGI NO 148 KM 04
JL KAPTEN JAMHUR NO 103 A
LANGENSARI
JL HUSSEIN KARTASASMITA NO 487 SITUBATU BANJAR
JL RAYA KARYAMUKTI NO 174 KEC PATARUMAN
JL. KH. ABDULLAH BIN NUH NO. 09 A KEL. SINDANG BARANG KEC. BOGOR BARAT BUBULAK BOGOR
DOKTOR WAHIDIN SUDIRO H, SUKAPURA, KEJAKSAN, SUKAPURA, KEJAKSAN, KOTA CIREBON, JAWA BARAT
JL. KALITANJUNG TIMUR NO. 14/18A, HARJAMUKTI, KOTA CIREBON, JAWA BARAT
JL. KH. WAHID HASYIM, CIPEUJEUH WETAN, LEMAHABANG, CIREBON, JAWA BARAT
JL. DR. W SUDIROHUSODO NO. 79
JL. INSPEKSI NO. 16
JL. KALITANJUNG NO.17, HARJAMUKTI, KOTA CIREBON, JAWA BARAT
JL. BY PASS PATROL KM.46, PATROL LOR, PATROL, PATROL LOR, PATROL, KABUPATEN INDRAMAYU, JAWA BARAT
JL. MURAHNARA NO.7, SINDANG, KEC. INDRAMAYU, KABUPATEN INDRAMAYU, JAWA BARAT
JALAN RAYA BANDORASA WETAN NO. 27A, BANDORASA WETAN, CILIMUS, BANDORASA WETAN, CILIMUS, KABUPATE
JL. EVAKUASI NO.116
JL. KM. 18, ENDER, PANGENAN, CIREBON, JAWA BARAT
RUKO DUTA MEKAR ASRI B1/3 CILEUNGSI KIDUL BOGOR JAWABARAT
JL LETDA M NASIR NO 21 KEL BOJONG KULUR KEC GUNUNG PUTRI BOGOR
JL ALTERNATIF CIBUBUR NO 41 CIMANGGIS DEPOK
JL CIMENYAN II (BKR) NO 65
JL BOJONG KANTONG KM 9 KEL KUJANGSARI
JL DIPATIUKUR BANJAR KOLIT
JL GARUDA NO 374 LANGENSARI KOTA BANJAR
JL DR HUSEN KARTASASMITA NO 48
JL PERINTIS KEMERDEKAAN NO 21
JL DR HUSEN KARTASASMITA PINTU SINGA
JL PEGADAIAN/BKR NO 9 HEGARSARI
JL. BINTARA RAYA NOMOR 1-B RT 001/RW 008 BINTARA BEKASI BARAT
JL. DUTA BOULEVARD DANAU BARAT C-14 DUTA HARAPAN HARAPAN BARU BEKASI UTARA
JL. BAROS NO. 109 KEL. UTAMA
JL. SUKA INDAH 2 NO. 2 BBR KOMPLEK PADASUKA INDAH CIMAHI
JL RD. DEWI SARTIKA NO. 17
JL. PANGERAN KORNEL NO 48
JL RAYA NAROGONG PANGKALAN 8 KP BAKOM RT 010 RW 015 CILENGSI KAB BOGOR
JL ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI RT 001/011
JLN. RING ROAD I-KAVLING 23,25,27 PERUMAHAN TAMAN YASMIN, CURUG MEKAR, BOGOR
JL. BATUTULIS BN. SIDIQ NO. 14 KOTA BOGOR
JL. RAYA BOGOR KM. 40 PABUARAN CIBINONG BOGOR
PERUMAHAN TEGALLEGA PERMAIJL. EMAS RAYA NO 1 DESA KALONG LIUD KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN B
JL MENPOR KP. AREMAN 001/007 KEL TUGU KEC CIMANGGIS
JL AKSES UI NO 56 KEL TUGU KEC CIMANGGIS
JL. IR H. JUANDA, KEDAWUNG, CIREBON, JAWA BARAT 45153
SINDANGJAWA, DUKUPUNTANG, CIREBON, JAWA BARAT
JL. RAYA CILIMUS, CARACAS, CILIMUS, KABUPATEN KUNINGAN, JAWA BARATJL. RAYA CILIMUS, CARACAS, CILIMUS,
JL. RAYA CILIMUS, CARACAS, CILIMUS, KABUPATEN KUNINGAN, JAWA BARAT
JL. SISINGAMANGARAJA, PANJUNAN, LEMAHWUNGKUK, KOTA CIREBON, JAWA BARAT
JL. KALITANJUNG NO.101, HARJAMUKTI, KOTA CIREBON, JAWA BARAT
JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO.66, SUKAPURA, KEJAKSAN, KOTA CIREBON, JAWA BARAT
JL. DIPONEGORO NO.27, KESENDEN, KEJAKSAN, KOTA CIREBON, JAWA BARAT
JALAN CIDENG RAYA NO. 2, KERTAWINANGUN, KEDAWUNG, KERTAWINANGUN, KEDAWUNG, CIREBON, JAWA BARAT
JL. DEWI SARTIKA NO.15, TUKMUDAL, SUMBER, CIREBON, JAWA BARAT
ALAN LETNAN JENDERAL SUPRAPTO NO.292, KEPANDEAN, INDRAMAYU, KEPANDEAN, KEC. INDRAMAYU, KABUPATE
PANYINDANGAN WETAN, SINDANG, PANYINDANGAN WETAN, KEC. INDRAMAYU, KABUPATEN INDRAMAYU, JAWA BAR
JL. LETNAN JONI, JATIBARANG BARU,
JL. RAYA BAR. KARANGAMPEL, KARANGAMPEL KIDUL, KARANGAMPEL, KABUPATEN INDRAMAYU, JAWA BARAT 4528
HAURGEULIS, KABUPATEN INDRAMAYU, JAWA BARAT 45264
JL P. CAKRABUANA, NO. 12, KEMANTREN, SUMBER, CIREBON, JAWA BARAT 45611
JL. MUTIARA, RAJAGALUH LOR, RAJAGALUH, KABUPATEN MAJALENGKA, JAWA BARAT 45472
B, JL. PEMUDA NO.21, SUNYARAGI, KESAMBI, KOTA CIREBON, JAWA BARAT 45132
JL. SILIWANGI NO.135, KEBONBARU, KEJAKSAN, KOTA CIREBON, JAWA BARAT
JL. PERJUANGAN NO.8, SUNYARAGI, KESAMBI, KOTA CIREBON, JAWA BARAT 45132
JL. BY PASS PALIMANAN - JAKARTA KM. 2 NO. 1, KEBONTURI, ARJAWINANGUN, KEBONTURI, ARJAWINANGUN, CIREB
JL PATRA RAYA KLAYAN, DRAJAT, KESAMBI, KOTA CIREBON, JAWA BARAT 45133
JALAN RUMAH SAKIT NO. 28, CIGUGUR, KABUPATEN KUNINGAN, JAWA BARAT 45552
JL. IR H JUANDA NO.207, PURWAWINANGUN, KEC. KUNINGAN, KABUPATEN KUNINGAN, JAWA BARAT 45511
JL. JEND. SUDIRMAN NO.68, KUNINGAN, KEC. KUNINGAN, KABUPATEN KUNINGAN, JAWA BARAT 10250
JL. KH. WAHID HASYIM, NO. 8, MERTAPADA WETAN, ASTANAJAPURA, MERTAPADA WETAN, ASTANAJAPURA, CIREBON
JL. DR. SETIABUDI NO. 8, PEGAGAN, PALIMANAN, PEGAGAN, PALIMANAN, CIREBON, JAWA BARAT
JL. CIREMAI RAYA NO.114, KECAPI, HARJAMUKTI, KOTA CIREBON, JAWA BARAT 45142
SIDAMULYA, JALAKSANA, KABUPATEN KUNINGAN, JAWA BARAT
JL KH USMAN NO.86 RT 06/04 KEL KUKUSAN KEC BEJI DEPOK
JL RAYA SAWANGAN NO 16A RT 03/06 KEC PANCORAN MAS DEPOK
JL DEWI SARTIKA NO 48 KEL DEPOK KEC PANCORAN MAS DEPOK
JL RAYA KSU/ PARUNG SERAB NO 7 RT 07/05 KEL TIRTAJAYA KEC SUKMAJAYA DEPOK
JL RAYA SUMBERSARI RT 05/01 DESA SUMBERSARI KECAMATAN PABAYURAN
JL RAYA BOGOR KM 30 CIMANGGIS DEPOK
JL RAYA MOCHTAR NO 99 SAWANGAN
JL. GATOT SUBROTO NO. 181, BANDUNG
KOMP SUROPATI CORE, BLOK BOULEVARD 21, JL. PHH MOESTOPHA - BANDUNG 40192
JL. KEBONKAWUNG NO. 43, BANDUNG
PERUMAHAN CITRA GRAND CIBUBUR RUKO CITYWALK 2 NO 1-2 JATI KARYA SAMPURNA BEKASI
JL SILIWANGI NO 5 SUNDAWENANG
JL CIKONDANG SUKARAMA CIKONDANG BOJONGPICUNG
RUKO ARTHA NIAGA BLOK N 4/05 JL TARUM BARAT2, CIKARANG BARU
KOMPLEK PEMDA BLOK A1/04 RT 02/RW 03 JATIASIH BEKASI
JL PILAR SUKATANI NO.62 KP SUKAMANTRI RT 03/03 DS SUKARAYA KEC. CIKARANG BAHAGIA
JL CIGOMBONG NO 64
JL MARGONDA RAYA NO. 28, PONDOK CINA - DEPOK
JL KAPITAN RAYA NO:22 KEL SUKATANI KEC TAPOS KOTA DEPOK
JL URIP SUMOHARJO KP LEMAHABANG DS WALUYA KECAMATA CIKARANG UTARA
JL RAYA PULE RT 01/01 DS KARANG SETIA KECAMATAN KARANG BAHAGIA
KP MEKARSARI BOJONG KEMBAR CIKEMBAR
TELAGA MURNI RT D1/10 A DS TELAGA MURNI KEC. CIKARANG BARAT
JL TELAGA ASIH RAYA NO. 39 RT 06/02 KECAMATA CIKARANG BARAT
JL BARU RT 03/02 DS SUKADARMA KEC. SUKATANI
JL RAYA TEGAL DANAS RT 01/01 DS JAYA MUKTI CIKARANG PUSAT
JL. CUT MUTIA NO 99E MARGAHAYU BEKASI TIMUR KOTA BEKASI
JL. CENDRAWASIH RAYA NO 38 KACV 2 PERUMNAS 1 KAYURINGIN JAYA BEKASI SELATAN KOTA BEKASI
JALAN LETDA NASIR RT 02 RW 01 DS.NAGRAK KEC. GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR
JL. IR H JUANDA NO. 100, BANDUNG
JL SOPIAN ISKANDAR NO.34 SUMEDANG
JL RAYA BOGOR KM.34 DEPOK
JL. ASEM RAYA MUSTIKA JAYA BEKASI
JL. RAYA TAMAN NAROGONG BLOK A10 NO 03 RT 007/RW 007 PENGASINAN RAWALUMBU BEKASI
JL. PRAMUKA NO 79 RAWALUMBU BEKASI
JALAN H.M JOYOMARTONO MARGAHAYU BEKASI TIMUR BEKASI
JL RAYA RANCAEKEK KP WARUNG CINA DESA LINGGAR KEC RANCAEKEK KAB BANDUNG
JL RAYA CIBARUSAH NO.5 KEBON KOPI KEC. CIBARUSAH
JL. MERCEDES BENZ NO 79 RT. 02/03 DS. TLAJUNG KEC. GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR
JL PABRIK GULA SINDANGLAUT NO. 118 A
JL. PENGUIN RAYA 2A, BANDUNG
JL RAWA KUDA RT 05/03 DS KARANG HARUM KEDUNG WARINGIN
PERUM MUTIARA BEKASI JAYA SINDANG MULYA KECAMATAN CIBARUSAH
PERUM MUTIARA BEKASI JAYA A 2/16 KECAMATAN CIBARUSAH
JL KOSAMBI CURUG NO 28 DESA DUREN KEC KLARI
JL IMAM BONJOL II KP RAWA CITRA RT 03/03 TELAGA ASIH CIKARANG BARAT
JL IMAM BONJOL NO.74 DS SUKADANAU KEC. CIKARANG BARAT
JL RAYA SILIWANGI NO 139 CIBADAK
NANGGELA, KAB. CIREBON
PAMENGKANG, KAB. CIREBON
KALIMARO, KAB. CIREBON
JL RAYA MANGUN JAYA KP RUNGKEM RT 03/13 KEC. MANGUN JAYA KAB.BEKASI
JL K.H JUNAIDI NO.6 KP. PANGGARUTAN DS. SETIA ASIH TARUMAJAYA
JL CICADAS NO 26 RT 003 RW OO4 DESA CICADAS KECAMATAN GUNUNG PUTRI BOGOR
JL. KALIABANG TENGAH PEJUANG NO.1 A, PERWIRA, BEKASI UTARA
JL. DR CIPTOMANGUNKUSUMO BLOK B/12 JABABEKA CIKARANG UTARA
PERUM MUTIARA BEKASI JAYA RT 04/05 DS SINDANG MULYA KECAMATAN CIBARUSAH
JL TARUM BARAT 2 0-2/23 A DESA JAYA MUKTI CIKARANG PUSAT
JL KI HAJAR DEWANTARA NO. 10-11 KARANG ASIH CIKARANG UTARA
JL IMAM BONJOL NO.178 TELAGA ASIH
RUKO JATIMULYA PERMAI NO. 10 JATIMULYA TAMBUN SELATAN
JL TARUM BARAT BLOK Q1 NO 23-25 CIKARANG UTARA
JL BOSIH RAYA NO. 8 D-E WANASARI CIBITUNG
JL RAYA CIKARANG CIBARUSAH KP. LEUWI MALANG SUKARESMI CIKARANG SELATAN
JL KASUARI RAYA RUKO ROXY BLOCK C 2-3 NEKAR MUKTI CIKARANG UTARA
RUKO PTM 1 NO 42 RT 04/01 DESA LIMUSNUNGGAL KECAMATAN CILEUNGSI
RUKO PALAZO BLOK AB 49*50 VILLA MUTIARA DS CIANTRA CIAKRANG SELATAN
JL SULTAN HASANUDIN NO. 63 TAMBUN SELATAN
JL INDUSTRI PASIR GOMBONG JABABEKA CIKARANG
RUKO MENTENG CITRA INDAH BLOK R 03 NO.11 RT.01/08 SUKMA JAYA JONGGOL
JL RAYA BABELAN BLOK B.9-10 BABELAN SQUARE RT 20/01 BABELAN KOTA KAB BEKASI
PERUM BATUJAJAR REGENCY R6 JL RAYA BATUJAJAR KM 1 RUKO R-6 RT 10 RW 03 KAB BANDUNG BARAT
JL RAYA CIBARUSAH NO.02 SUKARESMI
JL RAYA BURANGKENG RT 01/06 DSBUANGKENG SETU
VILLA MUTIARA CIKARANG 2 BLOK E 3 NO. 16-20 SUKA SEJATI CIKARANG SELATAN
JL PASIR GOMBONG DESA PASIR GOMBONG CIKARANG UTARA
JL PASIR GOMBONG DS PASIR GOMBONG KEC. CIKARANG UTARA
JL. BAROS RT 001 RW 004 KEL LEUWIGAJAH KEC CIMAHI SELATAN
JL TERUSAN KOPO KM 12 KATAPANG KAB. BANDUNG
JALAN RAYA NAROGONG KM 7 RT 09 RW 03 DESA KEMBANG KUNING KECAMATAN KLAPA NUNGGAL KABUPATEN BO
JL. AHMAD YANI NO. 172 MAJALENGKA
JL. RAYA PASAR CIBORELANG, JATIWANGI
JL. RAYA BULAK NO. 23 JATIBARANG, INDRAMAYU
JL. RE MARTADINATA NO.
JL. FATAHILAH NO. 12 WERU KAB. CIREBON
JL. PEMUDA NO. 18 CIREBON
JL. TUPAREV NO. 85B CIREBON
JL. SILIWANGI NO. 119 CIREBON
JL. KESAMBI NO. 132 CIREBON
JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 95 INDRAMAYU
JL. CIREMAI RAYA NO. 275 PERUMNAS CIREBON
JL. DEWI SARTIKA NO. 36 SUMBER CIREBON
JL. KESAMBI NO. 167 CIREBON
KP RANCAKUDA RT 001 RW 003 DESA CITAPEN KEC CIHAMPELAS KAB BANDUNG BARAT
RUKO PERMATA CIBUBUR D4 NO 1-2 DESA CILEUNGSI KIDUL KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR
JALAN RAYA JL. ALTERNATIF CIBUBUR-CILEUNGSI NO 6 A KECAMATAN JATI SAMPURNA KOTA BEKASI
JL RAYA NAROGONG KM 1 A BANTAR GEBANG BEKASI
JL. RAYA CIMINDI NO. 242 KEL. CIGUGUR TENGAH KEC. CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI
JL. H. BAKAR KP HUJUNG KALER KEL. UTAMA KEC CIMAHI SELATAN
JLN. RAYA PURWAKARTA DS. MANDALAMUKTI KEC. CIKAONGWETAN KAB. BANDUNG BARAT
PERUM GRAMAPURI BLOK D 1/5 KEL. WANASARI CIBITUNG
RUKO PERUM LIBERSA MANSION NO.8 RT 04/05 DS KARANG SATRIA TAMBUN UTARA
JL MH THAMRIN RUKO PLAZA MENTENG BLOK B 17 LIPPO CIKARANG SELATAN
PERUM PESONA SETU INDAH BLOK C 4/1 BURANGKENG SETU
RUKO KALIMALANG SQUARE BLOK J17 JL RAYA KALIMALANG PEKAYON JAYA BEKASI SELATAN
JL. SANGATA BLOK I NO 1 JATIWARINGIN PONDOK GEDE BEKASI
JL RAYA PILAR SUKATANI NO.9 DS KARANG SENTOSA KEC. KARANG BAHAGIA
JL RAWA JULANG DS MEKARWANGI CIKARANG BARAT
RUKO TAMBUN CITY BLOK RB NO.16 JLN SULTAN HASANUDDIN KEC. TAMBUN SELATAN
JL TEUKU UMAR NO. 25 CIKARANG BARAT
RUKO CIKARANG CENTRAL CITY BLOK G NO.23 JL CIKARANG-CIBARUSAH DS CIANTRA CIKARANG SELATAN
JL KP. WATES RT 02/02 DS SUKAMAJU KEC. TAMBELANG
VILLA MUTIARA CIAKRANG 2 BLOK B1/27 DESA SUKASEJATI KEC. CIKARANG SELATAN KAB. BEKASI
RUKO PERMATA JUNCTION BLOK A 15-16 JABABEKA I CIKARANG
JL H DIMUN RT.001/022 KEL SUKAMAJU KEC CILODONG KOTA DEPOK
JL. CIHAMPELAS 161, BANDUNG
JL NIAGARA RAYA RUKO METRO BOULEVARD BLOK B6 KAWASAN INDUSTRI JABABEKA 2 CIKARANG
JL TRANSYOGI ALTERNATIF CIBUBUR RT 002/009 JATI SAMPURNA KOTA BEKASI
JALAN RAYA CILEUNGSI ¿ JONGGOL KM. 10 KABUPATEN BOGOR
JL RAYA NAROGONG KM 21 CILEUNGSI KAB BOGOR
JL MH THAMRIN BLOK C/18 RUKO ROBSON LIPPO CIKARANG
JL MT HARYONO NO 7 TAMAN SARI KEC. SETU KAB. BEKASI
JL KEJAYAAN BLOK IX NO.4 KEL.ABADIJAYA KEC SUKMAJAYA DEPOK
JL. RAYA CIKADU NO. 5, KEC. NUSAHERANG
JL. RAYA MEKARWANGI NO. 274, KEC. LEBAKWANGI
DS. CIMAHI, KEC. CIMAH
JL.RAYA CINGAMBUL NOMOR 40
JL DIPONEGORO NO.26 JATI MULYA TAMBUN
JL KI HAJAR DEWANTARA NO 81-83 KOTA JABABEKA CIKARANG BARU
JL INDUSTRI RAYA NO.100 CIKARANG DESA MEKARMUKTI KEC. CIKARANG UTARA
JL RAYA TANAH BARU NO 105 KEL TANAH BARU BEJI DEPOK
JL H SULAEMAN NO 1-2 KEL BEDAHAN SAWANGAN
JALAN BLOK RAMBUTAN NO 108, DEPOK
JL ARJUNA RAYA NO.1 SUKMAJAYA DEPOK II TENGAH
JL RAYA GROGOL NO 4
JL RAYA TAPOS NO.85 RT 02/12 TAPOS DEPO
JL ASRAMA CILODONG KEL. KALIBIRU KEC. CILODONG, DEPOK
JL RAYA MUCHTAR NO 73 SAWANGAN, DEPOK
JL. CINERE RAYA NO 30.KECAMATAN CINERE DEPOK
JL PEMUDA NO.2 RT 02/08 KEL PANCORAN MAS KEC PANCORAN MAS DEPOK
JL RAYA BOGOR KM 33 CIMANGGIS
JL KOMPLEK PAMULANG VILLAGE BLOK H 8 NO 8 RTRW 6/14 KEL PONDOK PETIR KEC BOJONGSARI DEPOK
JL BAMBON RAYA
JL. SASTRA ATMAJA NO. 49, KEC. INDRAMAYU
JL. BY PASS PANTURA, KEC. LOHBENER
JL. GATOT SUBROTO NO. 313
DS. PATROL, KEC. PATROL.
JL. RAYA SUKRA WETAN, KEC. SUKRA
JL. RAYA BUGIS, KEC. ANJATAN
JL. RAYA ANJATAN UTARA, KEC. ANJATAN.
JL. GEBANG MAMPANG, KEC. BONGAS
JL. RAYA KANDANGHAUR, KEC. KANDANG HAUR.
JL. RAYA CEMARA, KEC. LOSARANG
JL. BY PASS LOSARANG, KEC. LOSARANG
DS. CIDEMPET, KEC. ARAHAN.
JL. BY PASS KIAJARANWETAN, KEC. LOHBENER.
JL. BRAWIJAYA NO. 1, DS. PABEAN KENCANA, KEC. PASEKAN
DS. CANTIGI KULON, KEC. CANTIGI
JL. MAY. DASUKI DS. BABADAN, KEC. SINDANG
JL. SASTRA ATMAJA NO. 49, KEC. INDRAMAYU
JL. RAYA BALONGAN, KEC. BALONGAN.
JL. RAYA JATISAWIT ¿ JATIBARANG, KEC. JATIBARANG
DS. TAMBI, KEC. SLIYEG.
JL. RAYA SLIYEG, KEC. SLIYEG
JL. RAYA DS. PONDOH, KEC. JUNTINYUAT
JL. RAYA KEDOKAN BUNDER KEC. KEDOKAN BUNDER
JL. KAPLONGAN LOR, KEC. KARANG AMPEL.
JL. LAPANGAN BOLA BENDA, KEC. KARANG AMPEL.
JL. RAYA KEDUNGWUNGU, KEC. KRANGKENG
JL. RAYA KRANGKENG, KEC. KRANGKENG
JL. HALMAHERA NO.8, CITARUM, BANDUNG WETAN, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT 40115
DS. SUKAGUMIWANG, KEC. SUKAGUMIWANG
JL. BY PASS TULUANGUNG, KEC. KERTASEMAYA
JL. KIARACONDONG KOMPLEK DOLOG NO. 17 BANDUNG
JL. BY PASS WIDASARI, KEC. WIDASARI
JL. CIBADAK NO. 214, BANDUNG
JL. SUPRATMAN NO. 17, BANDUNG
JL. PERTAMINA NO. 12 BANDUNG
RUKO MUARA REGENCY NO. 14B, LEUWIPANJANG, BANDUNG
JL. AHMAD YANI NO. 102, BANDUNG
JL IR H JUANDA NO 1 SIMPANG JATI
JL. CIJAGRA NO. 51A, LENGKONG, BANDUNG
JL. TAMANSARI NO. 1, BANDUNG
JL. ANGGREK NO. 25, BANDUNG
JL. PARAKANSAAT KOMP PARADISE REGENCY KAV R3, ANTAPANI, BANDUNG
JL. CARINGIN NO. 119B
JL. BKR NO. 181 BANDUNG
JL. HEGARMANA NO. 152, BANDUNG
JL. TERUSAN AL FATHU SOREANG
JL. DIPATI UKUR NO. 46, BANDUNG
JL. JAWA NO. 1, BANDUNG
JL. KOPO NO. 59 RT 01/05, PANJULAN, ASTANA ANYAR BANDUNG
JL. RAYA GADOBANGKONG NO. 164 DESA GADOBANGKONG
JL. PAJAJARAN NO. 154, BANDUNG
JL. CILENGKRANG I, RT 01/01, KEL CISURUPAN, KEC CIBIRU, BANDUNG
JL. IBRAHIM AJI NO. 145, KIARA CONDONG, BANDUNG
JL. RAYA PADALARANG NO. 541 DESA KERTAMULYA
JL. PESANTREN NO. 8A, RT 01/04, KELURAHAN SUKAMISKIN, KECAMATAN ARCAMANIK, BANDUNG
JL PLTA SAGULING DESA SARINAGEN
JL. RUMAH SAKIT NO.5 RT. 006/07, PAKEMITAN, CINAMBO, BANDUNG
JL. GRAND HOTEL NO. 14 DESA LEMBANG
JL. RAYA CIPATAT NO. 01 DESA CIPTAHARJA
JL. AWIBITUNG NO. 29-31 CICADAS BANDUNG
JL. BABAKAN CIPARAY NO. 249, BANDUNG
JL RAYA PURWAKARTA KM 10 DESA SUMURBANDUNG
JL. SIRNAGALIH DESA MUKAPAYUNG
JL. RAYA GUNUNGHALU NO. 49 DESA SIRNAJAYA
JL RAYA RENDE CIPEUNDEUY DESA RENDE
JL. SUKAPURA N. 22 RT 02/05, BANDUNG
JL. ASTANA ANYAR NO. 124 BANDUNG
JL. A. YANI NO. 675-677 BANDUNG
JL. RAYA CICANGKANGGIRANG KP SUKASARI DESA CICANGKANGGIRANG
JL. RAYA RADIO NO. 1 DESA CILILIN
JL RAYA CIRATA DESA CIROYOM
JL. MARIBAYA TIMUR NO. 100 DESA CIBODAS
KP KARYAWANGI DESA KARYAWANGI
KP CIGEMPOL RT 001 RW 001 DESA CIPANGERAN
JL. RAYA CIPATIK SOREANG NO. 04 PATARUMAN CIHAMPELAS
JL. KIARA CONDONG NO. 299 BANDUNG
JL. BINONG JATI IIRT. 01/06 BANDUNG
JL. DESA CIPADUNG- CIGAGAK IV NO. 1 BANDUNG
JL. MARGASARI NO. 221 A BANDUNG
JL. RIUNG HEGAR RAYA NO. 8 BANDUNG
JL PLTA SAGULING NO. 2 DESA CITALEM
JL. GEGERKALONG HILIR NO. 165 BANDUNG
JL. MELONG ASIH NO. 2 BANDUNG
JL RAYA CIBEDUG NO. 13 DESA CIBEDUG
JL. GEGERKALONG HILIR NO. 70 BANDUNG
JL. TUBAGUSA ISMAIL NO. 8A BANDUNG
JL. RAYA CIMAREME KOMP CIMAREME INDAH NO. I
JL. GUNUNG BATU NO. 15 (DEPAN BRI SEBELAH INDOMARET) BANDUNG
JL. CISARANTEN KULON NO. 127 BANDUNG
JL. TITIRAN NO. 16 BANDUNG
JL. BEKAMIN NO. 18 BANDUNG
JL SEKEPANJANG 1 NO 70 RT 02 RW 10 CIKUTRA CIBEUNYIN KIDUL
JL GARUDA RUKO BUMI PARAHYANGAN BLOK R3
JL. KOLONEL MASTURI NO. 48
JL RAYA NAROGONG PANGKALAN VII RT 03 RW 05 DESA LIMUS NUNGGAL KC CILEUNGSI KAB BOGOR
JL. RAYA BY PASS DS LAJER
JL. RAYA KERTICALA
JL. RAYA DS. TEGALGIRANG
JL. RAYA TUGU
JL. RAYA LELEA
JL. RAYA RAJASINGA
JL. RAYA CIKEDUNG
DS. DRUNTEN WETAN, KEC. GABUS WETAN
JL. PUI SARADAN, KEC. GABUS WETAN
JL. PU CILEGE,
JL. PU KROYA NO.7
JL. RAYA GANTAR KM 1
JALAN MT. HARYONO NO. 9
JL. GATOT KACA-CIPANCUH
JL. RAYA GANTAR KM 1
JL RAYA CONGGEANG NO. 314
JL. APEL RAYA NO. 43 SUBANG
JL. RAYA BENDUNGAN SUBANG
DESA KAMOJING JL RAYA SITU KAMOJING KARAWANG
JL LAMAJANG NO.119 DAYEUHKOLOT
JL K.H FUDHOLI 50 CIKARANG UTARA, BEKASI
DS. TALUN PARE CILAMAYA SUBANG
DS. BLANAKAN SUBANG
DS. LEGONKULON SUBANG
PUSAKANAGARA SUBANG
JL. RAYA PAMANUKAN KM.8 SUBANG
JL. JON MARTASASMITA NO. 30 SUBANG
DS. JATIBARU SUBANG
DS. WARUNG CENDOL SUBANG
DS. TAMBAK DAHAN SUBANG
DS. CICADAS SUBANG
DS. JATIREJA SUBANG
JL. RAYA COMPRENG SUBANG
DS. TANGJUNGWANGI SUBANG
JL. RAYA TARUM TIMUR SUBANG
DS. PASIRBUNGUR NO. 1 SUBANG
DS. RANCABANGO SUBANG
JL. RAYA CIBERES SUBANG
JL. SUKAWERA NO. 86 SUBANG
DS. KALIJATI TIMUR SUBANG
JL. KALIMANTAN NO. 39
JL. KAMARUNG PAGADEN SUBANG
JL. PAGADEN NO. 6 SUBANG
DS. CIRANGKONG SUBANG
DS TANJUNG WANGI SUBANG
JL RAYA TANJUNG SIANG SUBANG
DS CISALAK SUBANG
KASOMALANG WETAN SUBANG
DS PALASARI SUBANG
JL. CAGAK NO. 90 SUBANG
JL BRIGJEN HR WASITAKUSUMAH INDIHIANG
JL. ALUN ALUN TIMUR SUBANG
JL. RAYA SERANGPANJANG SUBANG
JL. RAYA CIBURUY NO. 714 PADALARANG
JL RAYA CIBARUSAH KP CIJAMBE DS SUKADAMI KEC. CIKARANG SELATAN
JL YOS SUDARSO NO. 27 CIKARANG, KABUPATEN BEKASI
JL RAYA SETU KM. 3 NO.149 DS CIBUNTU KEC. CIBITUNG BEKASI
JL. RAYA CIDAHU NO. 59
JL RAYA B. BOSIH NO 18 WANASARII, CIBITUNG, BEKASI
JL. PERUM BUKIT CIMANGGU VILLA, KEC. TANAH SAREAL
JL. KAYUMANIS, KEC. TANAH SAREAL
JL. GG BIAWAS NO. 11 KEBON PEDES, KEC. TANAH SAREAL
JL. PENATARAN CIMANGGU PERMAI, KEC. TANAH SAREAL
JL. KESEHATAN NO. 3, KEC. TANAH SAREAL
JL. SINDANG BARANG, KEC. BOGOR BARAT
JL. RE ABDULLAH GUNUNG BATU, KEC. BOGOR BARAT
JL. ARIA SURIALAGA NO.12, PASIR JAYA, BOGOR BAR., KOTA BOGOR, JAWA BARAT 16119
JL. GANG KELOR NO.6, KEC. BOGOR BARAT
JL. RING ROAD LINGKAR UTARA YASMIN, KEC. BOGOR BARAT
JL. RODA BELONG, KEC. BOGOR TENGAH
JL. GANG AUT, KEC. BOGOR TENGAH
JL. SEMPUR KALER, KEC. BOGOR TENGAH
JL. TELEPON NO.1 KEC. BOGOR TENGAH
JL. GATOTKACA BTN INDRAPRASTA, KEC. BOGOR UTARA
JL. BOGOR BARU, KEC. BOGOR UTARA
JL. PALUPUH PERUMNAS BANTAR JATI, KEC. BOGOR UTARA
JL. RAYA PAJAJARAN, KEC. BOGOR TIMUR
JL. PAKUAN NO. 6, KEC. BOGOR TIMUR
JL. PAHLAWAN , KEC. BOGOR SELATAN
GG SKIP LAWANG GINTUNG, KEC. BOGOR SELATAN
JL RAYA CIPAKU KEC. BOGOR SELATAN
JL. BATU TULIS NO. 42 KEC. BOGOR SELATAN
JALAN RAYA LEUWILIANG - BOGOR, LEUWILIANG, BOGOR, JAWA BARAT 16640
JL RAYA CIDAHU KM 7
JL. PABUARAN NO. 08 KP. PUNCAK TUGU RT 01 RW 01 DESA PABUARAN KECAMATAN PABUARAN
JL. P. SUTAJAYA NO. 192 DESA PABUARAN KP 451887
JL. RAYA JATIBARANG INDRAMAYU KM.6
JL. RAYA PLUMBON KM 12 PLUMBON
JL. TUPAREV NO.117, PILANGSARI, KEDAWUNG, CIREBON
JL. RAYA BARAT PASAR PRAPATAN NO. 109, DESA PANJALIN KIDUL, KECAMATAN SUMBER JAYA, KABUPATEN MAJAL
JALAN RAYA PLUMBON KM. 11 PALIMANAN CIREBON
JL. HALMAHERA NO. 2 -BANDUNG
JL. SILIWANGI NO. 63, KEC. SELAJAMBE
JL. MAHAR MARTANEGARA NO 166 RT 01/012 KEL BAROS KEC CIMAHI TENGAH
JL. SELAJAMBE NO. 462 DESA SALAJAMBE KECAMATAN CISAAT
JL. IRIGASI BK 7, KEC. BONGAS
JL. SIDAMULYA NO. 375 DESA SIDAMULYA
DS. RAMBATAN WETAN, KEC. SINDANG
DS. SINDANG, KEC. SINDANG
JALAN RAYA CICADAS KP. PABUARAN RT 001/009 DESA CICADAS KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR
JALAN RAYA NAROGONG KM. 19 NO. 203 RT 006/002 DESA LIMUSNUNGGAL KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BO
RUKO PERUM LIMUS PRATAMA BLOK A NO 10 DESA LIMUSNUNGGAL KECAMATAN CILEUNGSI
JL. PRAMUKA NO 55 BEKASI
JL SISINGAMANGRAJA NO 45
DS. SUMBERJAYA, KEC. SUMBERJAYA
DS. LIGUNG, KEC. LIGUNG.
DS. PANONGAN, KEC. JATITUJUH
DS. JATITENGAH, KEC. JATITUJUH.
DS. SUKAMULYA, KEC. KERTAJATI
DS. KERTAJATI, KEC. KERTAJATI.
DS. LIANGJULANG, KEC. KADIPATEN.
DS. KARYAMUKTI, KEC. PANYINGKIRAN
DS. KASOKANDEL, KEC. KASOKANDEL.
DS. GUNUNGSARI, KEC. DAWUAN
DS. LOJI, KEC. JATIWANGI
DS. MEKAR SARI, KEC. JATIWANGI
DS. WARINGIN, KEC. PALASAH
DS. LEUWIMUNDING, KEC. LEUWIMUNDING.
DS. SINDANGWANGI, KEC. SINDANGWANGI
DS. RAJAGALUH, KEC. RAJAGALUH
DS. SALAGEDANG, KEC. SUKAHAJI
DS. CIKALONG, KEC. SUKAHAJI
DS. BARIBIS, KEC. CIGASONG.
DS. MUNJUL, KEC. MAJALENGKA
DS. MAJALENGKA WETAN, KEC. MAJALENGKA
DS. MAJA SELATAN, KEC. MAJA
DS. SUKASARI KIDUL, KEC. ARGAPURA.
DS. BANJARAN, KEC. BANJARAN
DS. TALAGAWETAN, KEC. TALAGA.
DS. CINGAMBUL, KEC. CINGAMBUL.
DS. CIKIJING, KEC. CIKIJING.
ALAMAT: DS. MALAUSMA, KEC. MALAUSMA
DS. MARGAJAYA KEC. LEMAH SUGIH
DS. LEMAHSUGIH, KEC. LEMAHSUGIH
JL. OLAHRAGA NO. 12 CUT NYAK DHIEN, KEC. KUNINGAN
JL. RAYA SUKAMULYA NO. 597, KEC. CIGUGUR
JL. H.OTTO ISKANDARDINATA NO. 12, KEC. SUBANG
JL. RE. MARTADINATA NO. 532, KEC. SINDANGAGUNG
JL. DESA PASAWAHAN, KEC. PASAWAHAN
JL. RAYA PANCALANG, KEC. PANCALANG
JL. RAYA CIKADU NO. 5, KEC. NUSAHERANG
JL. RAYA KOREAK, KEC. CILIMUS
JL. RAYA KOREAK, KEC. CILIMUS
JL. PELANTIKAN NO. 39, KEC. MANDIRANCAN
JL. MALEBER NO. 575, KEC. MALEBER
JHL. RAYA LURAGUNG DS. LURAGUNG, KEC. LURAGUNG
DS. LINGGARJATI, KEC. CILIMUS
JL. RAYA ARUJI KARTAWINATA NO. 21
JL. RE MARTADINATA NO.64 KEL CIJOHO, KEC. KUNINGAN
JL. RAYA KRAMATMULYA NO. 08, KEC. KRAMATMULYA
JL. 11 APRIL NO. 40 DS. KARANGKENCANA, KEC. KARANGKENCANA.
JL. KALIMANGGIS NO.61, KEC. KALIMANGGIS
JL. RAYA KUNINGAN ¿ CIAMIS NO. 62, KEC. KADUGEDE
L. PUSKESMAS NO. 45, KEC. JAPARA
JL. RAYA JALAKSANA NO. 158, KEC. JALAKSANA
JL. RAYA HANTARA NO. 12 DS. HANTARA, KEC. HANTARA
JL. RAYA GARAWANGI, KEC. GARAWANG
JL. RAYA DARMA NO. 01, KEC. DARMA
JL. 11 APRIL NO. 479 DS. CIMARA, KEC. CIBEUREUM
JL. RAYA MEKARSARI NO. 136, KEC. CIPICUNG
JL. RAYA PASAR CIBINGBIN NO. 246, KEC. CIBINGBIN
JL TEUKU UMAR CIBITUNG BEKASI
JL KH FUDHOLI NO 78 KARANGASIH CIKARANG UTARA BEKASI
JL RAYA SERANG CIBARUSAH DS SERANG
RUKO MELAWAI BLOK A NO 27 TAMAN LEMBAH HIJAU LIPPO CIKARANG BEKASI
JL H. RATIM NO. 143 RT 02/02 DS JATIWANGI, CIKARANG BARAT
JL. RAYA CINIRU NO. 57 DS. CINIRU, KEC. CINIRU
DS. CIMAHI, KEC. CIMAHI
DS. CILEBAK, KEC. CILEBAK
JL. RAYA CIHAUR NO. 10 DS. CIHAUR, KEC. CIAWI GEBANG
JL. DESA BABAKANJATI, KEC. CIGANDAMEKAR
JALAN RAYA CIBEREUM - CIBINGBIN
JL. SILIWANGI NO. 145
AGEN JNE RIFAZ (VETERAN BANJARSARI), NO. 1, BANJAR SARI,CIAWI,, JL. VETERAN 3, BANJAR SARI, CIAWI, BOGOR
JL. RAYA NGAMPRAH NO. 9 RT 01 RW 08 DS SUKATANI
JL. RAYA CIHAMPELAS NO. 149 DESA CIHAMPELAS
KP SUKARAJA RT 05 RW 05 DS. PASIRLANGU KEC. CISARUA
JL. RAYA CIPATAT NO. 28 DESA CIPATAT
JL. RAYA PURWAKARTA RT 01 RW 04 DS. TAGOG APU KEC. PADALARANG
JL. WARUGA JAYA NO. 7 RT 01 RW 03 KEC PARONGPONG KAB. BANDUNG BARAT
JL.RAYA SINDANGKERTA NO. 1 KP CISANDAUT DESA CINTAKARYA KEC. SINDANGKERTA KAB. BANDUNG BARAT
JL. JAYAGIRI NO. 35 DESA JAYAGIRI KEC. LEMBANG
JL. RAYA DS.JAYAMEKAR KP PURABAYA NO. 47 RT 05 RW 06 DS. JAYAMEKAR KEC. PADALARANG
JL. RAYA BATUJAJAR NO. 383 KEC. BATUJAJAR KAB. BANDUNG BARAT
JL. RAYA LAPANG NO. 78 DESA CIKOLE KEC. LEMBANG KAB. BANDUNG BARAT
JL RUMAH SAKIT UMUM NO 12
JL. TERS. BUAH BATU NO. 232 BOJONGSOANG
JL. LIGAR AYU NO. 5 DS. CIBEUNYING
JL. TERUSAN PADASUKA ATAS KEC. CIMENYAN
PTT VII TALON SANTOSA KEC. KERTASARI
JL. LAPANG SARI RT 01/18 DS. CIBEREUM
JLN. SALAWI NO 23 RT 03/04 NAGRAK
JL RAYA WANGISAGARA MAJALAYA
JL KESEHATAN RT03/03 MAJAKERTA
KP LEMBANG BAGUS RT01/09
JL RHA KOSASIH RT02/09
JL JATISARI NO.4 PASEH
MAJALAYA SUDI NO.1 RT02/08
JL. RAYA LASWI SANGKIRING NO.705 DS. WARGA MEKAR
JL OMA ANGGAWISASTRA NO.3
DS NAGROS CICALENGKA
BOJONGKONENG DS. RANCAMANYAR
JL RAYA CICALENGKA NO.321
JL RAYA NAGREG KM 37
JL. RAYA PACET KP. CIPAKU RT 01/20 DS. PAKUTANDANG
JL RAYA CIJAPATI CILULUK NO 78
JL CIKANCUNG DS MANDALASARI
JL. RAYA PACET KP. CIPAKU RT 01/20 DS. PAKUTANDANG
JL RAYA BANDUNG GARUT NO.54 KM26.5
JL CIKIJING RT06/10 DS LINGGAR
JL. RAYA SAPAN NO. 74 KEC. CIPARAY
JL RAYA RANCAEKEK NO.79
JL MOCH YUSUF NO.10
KAV. MEKAR BIRU RT03/07 CIBIRU
JL RAYA CINUNUK CILEUNYI NO.175
JL RAYA CILEUNYI KM 18 DS CILEUNYI
JL. RAYA LASWI NO. 819 DS. MANGUNHARJA KEC. CIPARAY
JL. GUNUNG PUNTANG KM 28 KAB BANDUNG
JL. RAYA PANGALENGAN NO.91 DS. CIKALONG
JL. RAYA SITU CILEUNCA DS. WARNASARI
JL. ALUN-ALUN PANGALENGAN
KP. SINGKUR RT 01/06 CANGKUANG DS. JATISARI
JL. RAYA PANGALENGAN KEC. BANJARAN
JL. KLAPA NUNGGAL DESA BOJONG, KEC. KLAPA NUNGGAL, BOGOR BOGOR, JAWA BARAT, INDONESIA
JL. PAJAGALAN NO. 18
JL RAYA BANJARAN KM.14 DS. SUKASARI
JL. RAYA BANJARAN NO. 495
JL UMAR WIRAHADIKUSUMAH DESA CIKONENG, KEC. GANEAS KAB SUMEDANG.
JL. RAYA ARJASARI NO. 02
JL. SADANG NO. 4 DS. RAHAYU KEC. MARGAASIH
JL. RANCAMALANG RT05/16 MARGAASIH
JALAN EMPANG NO.11 REGOL WETAN SUMEDANG SELATAN KAB. SUMEDANG
JL. PASANTREN RT 03/06 DS. SUKAMUKTI
JL. TERUSAN KOPO KM 13.5 NO. 20 DS. PANGAUBAN
JL. TERUSAN KOPO NO. 14 DS. MARGAHAYU TENGAH
KOMP. MARGAHAYU KENC. BLOK E.4
JL. RAYA PALASARI NO DS CANGKUANG KULON
JL RAYA DAYEUH KOLOT NO. 423 KEC. DAYEUHKOLOT
JL.TAMAN UNYIL DS. ALAM ENDAH NO. 7
JL.SIMPANG III RT 01/11 DS.RAWABOGO
JL.BABAKAN TIGA NO.61 DS CIWIDEY
KP.MUARA RT 03/10 DS.SUGIHMUKTI
JL.STASION CISONDAR NO.1 DS.PASIRJAMBU
JL. RAYA SOREANG-CIPATIK NO.79 DS KOPO
JL.RAYA SOREANG-CIPATIK KM- 5
JL. BANJARAN SOREANG KM -3 SOREANG
JL RAYA BOJONG GEDE NO 27, BOJONG BARU KAB BOGOR
JL. PUSKESMAS NO.31, BOJONG BARU, BOJONG GEDE, BOGOR, JAWA BARAT 16920
JL RANCAEKEK MAJALAYA RT03/08 SOLOKAN JERUK
JL RANCAJIGANG NO.196 MAJALAYA
JL. RAYA CIPEUNDEUY NO. 604 DESA CIPEUNDEUY RT 03 RW 06 KEC. CIPEUNDEUY KAB. BANDUNG BARAT
JL. RAYA PUNCAK, KM. 83, 4, TUGU UTARA, CISARUA, TUGU UTARA, CISARUA, BOGOR, JAWA BARAT 16750
JL. KOLONEL MASTURI NO. 19 RT 001 RW 001 KEL. JAMBUDIPA
CURUG JASINGA, PALEDANG, BOGOR TENGAH, PALEDANG, BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR, JAWA BARAT 16122
JL. GATOT SUBROTO NO. 170, BANDUNG,
DESA CURUG KLARI
JL. RAYA PELABUHAN II KM. 25 WARUNGKIARA KECAMATAN WARUNGKIARA
JL. RAYA CIMULEK KM. 1 KECAMATAN WALURAN
KP. JAYA ASIH RT 07 RW 02 DESA BUNI ASIH KECAMATAN TEGALBULEUD
JL. RAYA TAMANJAYA RT 02 RW 01 DESA TAMANJAYA KECAMATAN CIEMAS
JL. RAYA SURADE NO. 53 KECAMATAN SURADE
JL. RAYA SUKARAJA NO. 1 KM. 5 SUKARAJA KECAMTAN SUKARAJA
JL. CITAMIANG RT 02 RW 10 DESA CIDADAP KECAMATAN SIMPENAN
JL. CIGADOG RT 16 RW 06 DESA SAGARANTEN KECAMATAN SAGARANTEN
JL. RAYA PURABAYA KM. 39 KP. MIRAMONTANA RT 07 RW 02 DESA PURABAYA KECAMATAN PURABAYA
JALAN RAYA CANGEHGAR KM. 01 NO. 1007 KELURAHAN PELABUHANRATU KECAMATAN PELABUHANRATU
JL. RAYA NYALINDUNG KM. 28 NYALINDUNG KECAMATAN NYALINDUNG
JL. RAYA SINAGAR NO. 56 RT 2 RW 2 DESA NAGRAK UTARA KECAMATAN NAGRAK
JL. GOALPARA KM. 5 DESA LIMBANGAN KECAMATAN SUKARAJA
JL. RAYA LENGKONG NO. 20 RT 02 RW 01 KP. LENGKONG DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG
JL. RAYA KALAPANUNGGAL KM. 17,5 KP. KALAPANUNGGAL RT 14 RW 06 DESA KALAPANUNGGAL KECAMATAN KALAP
JL. JAMBENENGGANG KM. 8 DESA JAMBENENGGANG KECAMATAN KEBONPEDES
JL. RAYA KALIBUNDER KM. 14 JAMPANGKULON DESA KALIBUNDER KECAMATAN KALIBUNDER
JL. TIRTA ATMAJA DESA KABANDUNGAN KECAMATAN KABANDUNGAN
JL. RAYA BOJONGLOPANG RT 04 RW 02 KP. JELEBUD DESA JAMPANG TENGAH KECAMATAN JAMPANG TENGAH
JL. CIKASO NO. 113 DESA BOJONGGENTENG KECAMATAN JAMPANGKULON
JL. KARANG TENGAH CIREUNDEU KP. BOJONG KAWUNG RT 01 RW 07 DESA GIRIJAYA KECAMATAN NAGRAK
JL. PRAMUKA RT 04 RW 01 DESA GEGERBITUNG KECAMATAN GEGERBITUNG
JL. RAYA CIKADU KM. 5 RT 04 RW 1 KP. CIMANGGU DESA CURUGKEMBAR KECAMATAN CURUGKEMBAR
JL. PALABUHANRATU KM. 6 KP. LEGOKLOA RT 01 RW 14 DESA CITARIK KECAMATAN PALABUHANRATU
JL. RAYA CISOLOK KM. 1 DESA CISOLOK KECAMATAN CISOLOK
JL. GELANGGANG PEMUDA CISAAT KP. RAMBAY RT 04 RW 03 DESA SUKAMANAH KECAMATAN CISAAT
JL. CIREUNGHAS KM 10 NO. 28 RT 01 RW 01 DESA CIPURUT KECAMATAN CIREUNGHAS
JL. H. ANWARI NO. 76 CIRACAP KECAMATAN CIRACAP
JL. CIMANGGU KP. SIRNA RASA RT 04 RW 02 DESA KARANGMEKAR KECAMATAN CIMANGGU
JL. RAYA CIKIDANG KM. 19 RT 02 RW 02 DESA CIKIDANG KECAMATAN CIKIDANG
JL. RAYA CISOLOK KM. 7 DESA CIKAKAK KECAMATAN CIKAKAK
JL. RAYA SAGARANTEN KM. 11,5 KP. CIJANGKAR RT 02 RW 06 DESA CIJANGKAR KECAMATAN NYALINDUNG
JL. RAYA CIEMAS RT 07 RW 01 KP. CIEMAS DESA CIEMAS KECAMATAN CIEMAS
JL. SELAMANJAH I RT 02RW 01 NO. 4 DESA CIDOLOG KECAMATAN CIDOLOG
KP. CIBARENGKOK RT 08 RW 01 DESA CIDADAP KECAMATAN CIDADAP
JL. RAYA MANGKALAYA KECAMATAN GUNUNGGURUH
JL. CIKASO KM. 6 CIBITUNG KECAMATAN CIBITUNG
JL. CIKATOMAS KP. PASIR ANGIN RT 3 RW 2 DESA CIAMBAR KECAMATAN CIAMBAR
KP. SALAAWI RT 2 RW 1 DESA CARINGIN KULON KECAMATAN CARINGIN
JL. RAYA CIBUNGUR NO. 2 DESA BUNIWANGI KECAMATAN SURADE
JL. RAYA BEREKAH KM. 10,5 BOJONG GENTENG KECAMATAN BOJONG GENTENG
JL. RAYA PALABUHANRATU KM. 24 BANTAR GADUNG KECAMATAN BANTAR GADUNG
JL. BUNIWANGI NO. 1 BANGBAYANG KECAMATAN TEGALBULEUD
JL. RAYA GEMPOL CILAMAYA
JL. JEND AHMAD YANI BEKASI
JL. IR. H. JUANDA NO 326 BEKASI TIMUR
JL RAYA PEKAYON NOMOR 36 JAKASETIA BEKASI SELATAN
JL PENGASINAN RAWASEMUT MARGAHAYU
PERUMAHAN CITRA INDAH CLUSTER BUKIT RAYA BLOK M 9 A NO 3-5 DESA SUKAMAJU KEC JONGGOL KAB BOGOR
PERUMAHAN PT SEMEN CIBINONG JL RAYA NAROGONG RT 001/009 DESA CILEUNGSI KAB BOGOR
JL. RAYA HARAPAN INDAH KAWASAN SENTRA NIAGA NO 3-5 PEJUANG MEDAN SATRIA
JL RAYA ALAMANDA BLOK G 02 NO 37,39,41,43 KARANG SATRIA
JL RAYA PAPAN MAS BLOK F NO 16,34,35,36 SETIA MEKAR TAMBUN
JL RAYA NAROGONG NO 202 KEMANG PRATAMA
JL. RAYA SITU SAEUR PAMUCATAN NO.128A PADALARANG, KAB. BANDUNG BARAT
SDN PERUMNAS 1 KARANGANYAR SUBANG
JL. RAYA CIMAREME NO.333B PADALARANG ¿ KAB. BANDUNG BARAT
JL. RAYA RANCAEKEK KM 24, 56 KAB. SUMEDANG
JL. SEKEPANJANG 1 RT 002/010, CIKUTRA, CIBEUNYING KIDUL BANDUNG
JL. RAYA RANCAEKEK-MAJALAYA NO 389 KAB BANDUNG
JL. JOHAR LOJI WANAKERTA
JL. PINTU AIR NO. 1 DESA. WADAS
JL. RAYA PROKLAMASI TUNGGAKJATI BARAT
KP. PARAKAN RT. 02/02 DESA CITARIK
DESA SABAJAYA TIRTAJAYA
JL. RAYA KOTABARU
JL. SILIH ASIH DESA BAYUR LEMAHDUHUR TEMPURAN
JL. JALITRI TELUKJAMBE TIMUR
JL. RANGGAGEDE NO. 27 TANJUNGPURA BARAT
JL STASIUN MAJALAYA NO 3
DUSUN CIRANGGON IV RT. 18/04 CIRANGGON MAJALAYA
JL. RAYA CIASEM SUBANG
JL TIPAR RAYA I RT.04/09 MEKARSARI
JL PRAMUKA NO 15 SUKAMULYA
JL. RAYA RANCAEKEK KM26 NO 25 KAB SUMEDANG
JL. TELAGASARI KOSAMBI TELAGASARI
JL. SUNGAIBUNTU PEDES
JL. TUGU PROKLAMASI RT. 22/12 RENGASDENGKLOK SELATAN
JL. PENDIDIKAN NO. 62
JL. SYEH QURO NO. 2 PLAWAD TIMUR
JL. RAYA PEDES PAYUNGSARI
JALAN RAYA PASIRUKEM KEC. CILAMAYA KULON
JL. RAYA PANGKALAN LOJI CIPTASARI
JL. RAYA PAKISJAYA TANJUNGBUNGIN PAKISJAYA
JL. RAYA PACING JATISARI
JL. RAYA MEDANGASEM MEDANGASEM JAYAKERTA
JL. RAYA LOJI PANGKALAN CINTALAKSANA
JL. SILIH ASIH DESA BAYUR LEMAHDUHUR
JL. SYEH QURO NO. 16 RT. 16/05 LEMAHABANG
JL. RAYA SAMPALAN SAMPALAN
JL. RAYA PORIS DESA KUTAMUKTI
JL. RAYA KOSAMBI RT. 01/01 DUREN
JL. RAYA CILEBAR
JL. KERTABUMI KEL. KULON
JL. RAYA PROKLAMASI NO. 42
JLN. RAJAWALI NO. 56 RAWAMAS INDAH
JL. BENDAJAYA DESA MAKMURJAYA JAYAKERTA
JL. RAYA JATISARI
JL. PASAR CILAMAYA CILAMAYA WETAN
JL. WIRASABA NO. 6 CIKAMPEK UTARA KOTABARU
JL. A. YANI NO. 50 RT. 02/05 CIKAMPEK SELATAN CIKAMPEK
JLN. RAYA CILAMAYA NO. 02 KEC. BANYUSARI
JL. MOH. THOYIB
JL. CIKONJU DESA KUTAPOHACI CIAMPEL
DESA BAYURLOR CILAMAYA KULON
JL. RAYA PASAR BATUJAYA
KP CISANGKA RT 07/RW 04 CINANGKA KEC BUNGURSARI KAB PURWAKARTA
JL. MANUNGGAL NO. 4 DESA BALONGSARI RAWAMERTA
JL. RAYA DESA ANGGADITA DUREN KLARI
JL. WIRASABA JOHAR
JL RAYA PERURI NO 7 DESA SUKAKARYA RT 2/1
JL CIBARUSAH NO 1 JAMPANGKULON
JL. PARAHYANGAN KM 3 KOTABARU PARAHYANGAN
KP SADANG RT 40 RW 13 SALAM JAYA KEC PABUARAN SUBANG
JL. RAYA CIMAREME NO. 235
JL. RAYA CAGAK NO. 1 DS. MARUYUNG PACET
JL JEND SUDIRMAN NO 6 DESA SUCI KARANGPAWITAN
JALAN RAYA PASEH NO.1 SUMEDANG
JL CIPAKU RT02/08 DS CIPAKU
JL RAYA CIPAKU NO.87 PASEH MAJALAYA
JL. KH AHMAD DAHLAN NO 53 BANDUNG
JL. PHH MUSTOPHA KOMP. SURAPATI CORE BLOK M27 PASIRLAYUNG
JL CIPAMOKOLAN NO.22 BANDUNG
PERUM PTSC JL ANGGREK BLOK A NO 12 KEC CILEUNGSI
JL. SUPRATMAN 72 BANDUNG
JL. BUAH BATU 259 BANDUNG
JL. BKR 87 BANDUNG
JL. IR.H.JUANDA 248 BANDUNG
JL. SUPRATMAN 72 BANDUNG
JL. SULANJANA, TAMANSARI, BANDUNG WETAN, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
JL.URIP SUMOHARJO NO.5
JALAN UTAMA GRAND KAHURIPAN CLUSTER SINDORO BLOK DF 5-6 DESA DAYEUH CILEUNGSI ¿ BOGOR
RAYA NAROGONG KM.5 RT 002/013 DESA TLAJUNG UDIK KEC. GUNUNG PUTRI ¿ BOGOR
JALAN RAYA NAROGONG BEKASI KM. 19,5 CILEUNGSI ¿ BOGOR
JL RAYA NAROGONG GUNUNG PUTRI KP. KEDEP RT 02/20 DESA TLAJUNGUDIK
JL. TUBAGUS ISMAIL NO 39, BANDUNG
JL. CIUMBULEUIT NO 73 BANDUNG
JL. IR H. JUANDA NO 248, BANDUNG
JL. MELONG ASIH NO 67, BANDUNG
JL. CIBADUYUT RAYA NO. 69 B BANDUNG
JL. CIPACING KM 21 RANCAEKEK BANDUNG
JL. SETIABUDI NO 36. BANDUNG
JL. SUKAMISKIN NO 162B BANDUNG
JL. TERUSAN BUAH BATU NO 219, BANDUNG
JL. GATOT SUBROTO NO 235 BANDUNG
JL. OTISTA NO 199 SUBANG
JL. PURWAKARTA NO 43, BANDUNG
JL. PRABU GEUSAN ULUN NO 82 SUMEDANG
JL. BANTENG NO 96, BANDUNG
JL. LEUMAH NEUNDEUT NO 1E BANDUNG
JL. CINUNUK NO 192, BANDUNG
JL. RAYA VENUS NO 27, BANDUNG
JL. BKR NO 87, BANDUNG
JL. RANCABOLANG NO 60
JL. ABDURRAHMAN SALEH NO 39 BANDUNG
JL. RAYA UJUNGBERUNG NO 40 BANDUNG
JL. PASIR KALIKI NO. 235, BANDUNG
JL. SULANJANA NO 4, BANDUNG
JL. BUAH BATU NO 259 BANDUNG
JL. CIHAMPELAS NO 7, BANDUNG
GEDUNG ASABA, JL. MERDEKA NO. 68, BANDUNG
JL. SUPRATMAN NO 72 BANDUNG
JL. BRAGA NO 2-4 BANDUNG
JL. AHMAD YANI KARAWANG
JL.NAGASARI NO. 2 KEL NAGASARI KEC KARAWANG BARAT
JL RAYA CIKALONGSARI NO 42 JATISARI KARAWANG
JL. RAYA SUBANG KM 28 KP TEGAL GARU RT 12 RW 04 KEC CIPEUNDEUY KAB SUBANG
JL. DR DJUNDJUNAN NO 107
JL GALUH MAS RAYA NO 1 DESA SUKAHARJA TELUK JAMBE TIMUR
JL DR SEMERU NO 114
JL. DR. CIPTO NO. 1, PASIRKALIKI, CICENDO, JAWA BARAT
JL. DR. CIPTO MANGUNKUSUMO BLOK A/1A, MEDICAL CITY, KOTA JABABEKA, BEKASI 17530
JALAN KOLONEL MASTURI KM 7 CISARUA BANDUNG BARAT
JL. H. MUSTOPA NO.13, PURWASARI, DRAMAGA, BOGOR, JAWA BARAT 16680
JL. RAYA PURWASARI RT. 03/03 PURWASARI
JL. SEKELOA SELATAN I, BANDUNG 40132
JL RAYA SORENG BANJARAN NO123A
JL RAYA KALIABANG TENGAH NO.2 KALIABANG TENGAH
JL HUSEIN KARTASASMITA NO. 5
JL. RAYA PUNCAK KM 83 CISARUA KABUPATEN BOGOR
KOMPLEKS OASIS KAV. 1 JL RAYA CIKARANG CIBARUSAH KEL SUKARESMI KEC CIKARANG SELATAN KAB BEKASI
JL. RAYA DRAMAGA KM 7,3 KEL MARGAJAYA KEC BOGOR BARAT
JL RAYA PARUNG
JL. RAYA CIBARUSAH NO.5, DESA SINDANG MULYA, KEC.CIBARUSAH, KAB.BEKASI,
JL RAYA IMAM BONJOL NO 9B CIBITUNG
JL RAYA PERJUANGAN NO 45 HARAPAN BARU BEKASI
JL RAYA SILIWANGI NO 50 PANCORAN MAS DEPOK
JL. INTERCHANGE NO 3 TOL KARAWANG BARAT DS WADAS
JL. A H NASUTION NO. 50 BANDUNG, JAWA BARAT, 40291
JL CIKARANG BARU, NO.31, KECAMATAN CIKARANG UTARA, KAB.BEKASI
KP KARAJAN 2 DS CURUG KEC KLARI
JL. SUROTOKUNTO KM 6
JL UTAMA BIIE ,NO. 01, LIPPO CIKARANG BEKASI
JL.INDUSTRI SELATAN NO.1A, BLOK NN 3A,JABABEKA 2
JL. ARTERI TOL KARAWANG BARAT
JL KEMAKMURAN NO 39 MARGAJAYA BEKASI
JL LEGENDA RAYA NO 9 MUSTIKA JAYA
JL GARDENIA RAYA BLOK BA I NO 11 GRAND GALAXY CITY BEKADI SELATAN
JL CINERE RAYA PERUMAHAN GRIYA CINERE 2 KAV 48 NO 12A LIMO
FESTIVAL BOULEVARD GRAND WISATA DS LAMBANG SARI KEC TAMBUN SELATAN BEKASI
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA 1B 8 CIKARANG UTARA-BEKASI
JL. NIAGA RAYA, RUKO GOLDEN BOULEVARD BLOK CC 5 NO 12 SENTRA INDUSTRI JABABEKA II CIKARANG
JL PANGKALAN LOJI DESA TAMAN MEKAR KEC. PANGKALAN
JL.RAYA SIMPANG CICANTAYAN NO.1
JL. RAYA PASTEUR NO 36, BANDUNG
JL.L.L.R.E.MARTADINATA NO.28, JAWA BARAT 40115
JL IMAM BONJOL NO 80 WARUNG BONGKOK RT 008/008 SUKADANAU CIKARANG BARAT
JL SETIA MEKAR NO 3 TAMBUN
JL RAYA PURWAKARTA NO. 332 TAGOG APU PADALARANG
JL RAYA JONGGOL NO 1 A SUKAMANAH JONGGOL
JL. RAYA SILIWANGI NO.49 CIBADAK
JL RAYA SADANG-SUBANG DESA CIWANGI-BUNGURSARI PURWAKARTA
JL. KARTINI - CITAYAM RAYA NO.18 A
JL KARTINI NO 48 RT.03/09 KEL DEPOK KEC PANCORAN MAS
JL. RAYA JUNTINYUAT KAB. INDRAMAYU
JL. RAYA ERETAN KAB. INDRAMAYU
JL. RAYA JATIBARANG KAB. INDRAMAYU
JL MARTADINATA NO.172 KUNINGAN
JL RAYA SAWANGAN NO 2A DEPOK
JL.IR.H.JUANDA 69 BANDUNG
JL RAYA TELUK JAMBE NO 5 DESA TELUK JAMBE
JL KESAMBI NO.237

JL.SETIABUDI 36 BANDUNG
JL. CIUMBELUIT NO. 203, BANDUNG, JAWA BARAT, 40142
JL. CIHAMPELAS 7 BANDUNG
JL. SUKAMISKIN 126B BANDUNG
JL SILIWANGI NO 11 KEL SUKASARI BOGOR TIMUR
JL RAYA KARANGGAN NO 2 DS PUSPASARI CITEUREUP
JL. RAYA CIMACAN NO. 17 CIPANAS
JL. VETERAN NO. 6, BANDUNG
JL. RAYA DAYEUH KOLOT NO.325
JL RAYA NAROGONG KM 23 DESA CILEUNGSI
JL. DEWI SARTIKA NO. 124 DESA WALED KOTA
JL. TANGKIL GEDE NO. 5 KEL. WATUBELAH
JL. RAYA PASALEMAN DESA PASALEMAN
JL. SYECH NURJATI NO. 351 KEL. SENDANG
JL RAYA SEROJA NO 19 HARAPAN JAYA
JL. SILIWANGI DESA ASTANALANGGAR
JL. BUAH BATU 59 BANDUNG
JL RAYA SUBANG KALIJATI KEC DAWUAN
JL SILIWANGI NO 113 KEC CICURUG
JL MH THAMRIN KAV 105 LIPPOCIKARANG
JL. KERKOF NO 32 CIMAHI SELATAN
JL. RUMAH SAKIT NO. 22, UJUNGBERUNG
JL TUPAREV NO 334 B DAN C KARAWANG
GRIYA KENARI MAS BLOK B2 CILEUNGSI BOGOR
JL OTTO ISKANDARDINATA NO. 15
JL.CIBARUSAH RAYA, NO.69, DS SERANG BARU, SERANG ,KABUPATEN BEKASI
JL. RAYA KARANGTENGAH NO. 2 KEC.KARANGSEMBUNG
JL. DESA GEMPOL
JL. RAYA GEBANG KM 21 DESA GEBANG KULON
JL RAYA JAKARTA BOGOR KM 29 CIMANGGIS DEPOK
JL. RAYA SUKANAGARA KM 45
JL. RAYA CIKALONGKULON NO 61A
JL PAJAJARAN NO 80
JL RAYA KOSAMBI NO 23 DESA DUREN KLARI
JL RAYA JATIWANGI-CIKEDOKAN, CIKARANG BARAT,KAB.BEKASI
JL. MOH RAMDAN DESA WANGUNHARJA KEC. JAMBLANG
JL. LETKOL H. M. YUSUF DESA SUSUKAN LEBAK
JL. NYI AGENG SERANG DESA SINDANG JAWA KEC. DUKUPUNTANG 456523209
JL. LETJEN M.T. HARYONO DESA LEMAHABAG KULON
JL. RAYA KH WAHID HASYIM KP 45181
JL. BUNGURSARI NO 1
JL.RAYA SOREANG-CIWIDEY KM-13
JL HM JOYOMARTONO NO 31B BEKASI TIMUR
JL SITUGUNUNG KM 6 KEC KADUDAMPIT
JL KH DAMANHURI KM 2 KEC CICANTAYAN
JL SYECH QURO NO 14 PALUMBONSARI
JL TERUSAN KOPO NO 593 KM 11,5 DS PANGAUBAN KATAPANG
JL. JEND AMIR MACHMUD NO 95 KOMP BUMI INDAH H-7 RT 006 RW 020 KEL CIBEUREUM KEC CIMAHI SELATAN
JL. CIHALIWUNG NO 181/10 A RT 03/10 KERTAMULYA KEC PADALARANG KAB BANDUNG BARAT
JL. CIKOPO SEL., SUKAMANAH, MEGAMENDUNG, BOGOR, JAWA BARAT 16770
JALAN VETERAN NO.13 KEBONBARU KOTA CIREBON
JL. RAYA CISAAT NO. 595
JL RAYA KOSAMBI TELAGASARI KM 3 KLARI
JALAN RAYA SUMERU NO 120
JLN RAYA PINTU RT 05/01 DS. SUKAMANAH
JL. JENDRAL A YANI NO.17 DESA KAMARANG KEC.GREGED
JL. LURAH KEDUANAN NO. 1 KEC. PLUMBON
JL. DI PANJAITAN KM 5.5 DESA KALIBUNTU KEC PABEDILAN
JL. DESA GEMBONGAN
JALAN PAHLAWAN NO 91 BOGOR SELATAN
JALAN RAYA DRAMAGA KM 7
JL. AMIR MAHMUD NO 140 CIMAHI
JL KIASTRAMANGGALA - BALEENDAH
JL RAYA BOSIH NO.117 CIBITUNG
JL. GATOT SUBROTO NO.517 PAPANGGUNGAN BANDUNG
JL. KOPO NO 161 KOTA BANDUNG
JL TERUSAN AL FATHU KM 17 RT 05 RW 04 DESA PAMEKARAN SOREANG
JL. RAYA KARAWANG-BEKASI KM 30, DS BOJONGSARI,KEC KEDUNG WARINGIN, KABUPATEN BEKASI
KH. WAHID HASYIM NO 461- 463 KOPO BANDUNG
JL. NYI MAS GANDASAN DESA PANGKALAN
JL. RAYA KH. ZAENAL ARIFIN DESA CIBOGO NO.12
JL. IR. H. JUANDA KAV. 143 RUKO NO. 9A-10
KP CIBEBER DS KAHURIPAN KLAPANUNGGAL
JL.RAYA KALIMULYA NO.68 CILODONG KOTA KEMBANG DEPOK
KOMP KOPASSUS JL WIJAYA KUSUMA RT.04/09 SUKATANI
JL. SINGAPERBANGSA NO. 159 SUKATANI KEC. CILAMAYA WETAN
JL PELABUHAN II PANYWEUAN DS SIRNA RESMI
JL PELABUHAN II KEC CIKEMBAR
JL SILIWANGI RW 017 KEC CIBADAK
JL. JEND. A. YANI NO 18A
JL FATAHILLAH NO 1 CIKARANG BARAT
JL. JEND. H. AMIR MACHMUD NO 477 CIBABAT CIMAHI
JL RAYA INDUSTRI PASIR GOMBONG, CIKARANG, BEKASI
JL. RAYA KUBANGDELEG
JL. CICENDO NO. 4 BANDUNG
JL RAYA AKSES UI KELAPA DUA DEPOK
JL RAYA JAKARTA BOGOR KM 36 SUKAMAJU DEPOK
JL KH USMAN NO 168 BEJI KUKUSAN DEPOK
JL RAYA JAKARTA BOGOR KM 33 CISALAK DEPOK
JL. MELONG NO 170 BLOK CIKENDAL
JL RAYA NAROGONG KM 16 LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI
JL. RAYA BUNGURSARI NO. 36 SADANG
JL MAYOR OKING JAYAATMAJA
JL RAYA JAKARTA BOGOR KM 51 SUKARAJA
JL RAYA KLARI DS KLAPANUNGGAL RT 26/07 GINTUNG KERTA KLARI
JL ALUN ALUN UTARA NO 1 SOREANG
JALAN RAYA PERUMAHAN JATIMULYA NO. 1 TAMBUN SELATAN BEKASI TIMUR
JL. WARUKAWUNG KEC. DEPOK
JL. SUNAN GUNUNGJATI DESA SURANENGGALA KEC. SURANENGGALA
JL. P. CAKRABUANA DESA KECOMBERANAN
JL. OTTO ISKANDARDINATA NO, 40 DESA TEGALSARI
JL. P.SUDIRMAN NO.33 DESA BEBER
JL. KIYAI AGENG TAPA DESA ASTAPADA
JL.RAYA PABUARAN CIPEUNDUY

JL KAYUMANIS NO 09 RT 02/ 01 KEL CIBINONG


JL RAYA CISAAT DS CISAAT KEC CICURUG
JL RAYA SEGOG KM 11 KEC CIBADAK
JL RAJAWALI NO 38 RT 03 RW 10 KEC ANDIR
JL. RAYA WINONG BY PASS WINONG DESA WINONG
JL. SUNAN GUNUNGJATI DESA KAPETAKAN KEC.KAPETAKAN KP 45152
JL HM ASHARI NO 22 CIBINONG
JL. RAYA GEGESIK NO. 20 DESA GEGESIK
JL. SUNAN GUNUNG JATI NO.56 DESA MERTASINGA
JL RAYA CIBARUSAH, KP.BUNISARI, RT.007/004, KEC.SERANG BARU
JL. RUMAH SAKIT NO.1
JL KH NOER ALI KAYURINGIN JAYA BEKASI SELATAN
JL RAYA SUKARAJA SUKABUMI
JL ANGGREK I B2/2 JABABEKA
JL RAYA SERANG, NO.83, CIKARANG
JL. RAYA CILEUNYI RANCAEKEK
JL. LL RE MARTADINATA NO. 9
JL A. YANI NO 51 DAWUAN TIMUR
JL. RAYA BABELAN NO.63, KEBALEN, KABUPATEN BEKASI
JL. RAYA SUSUKAN NO. 27 DESA SUSUKAN
JL. OTTO ISKANDARDIANATA NO. 7 PALIMANAN
JL RAYA KLARI RT 01/02 GINTUNG KERTA KLARI KARAWANG
JL RAYA CISELANG DESA CIKAMPEK UTARA KECAMATAN KOTA BARU
JL. P GEUSAN ULUN NO.41
JL RAYA TAMELANG NO 53 DESA MEKARJAYA KEC. PURWASARI
JL RAYA KAMPUNG BARU KEMANG RT 03/04 JATIBENING BARU PD GEDE BEKASI
JL RAYA CIWIDEY KP PEER RT 03 RW 23 DESA CIWIDEY KEC CIWIDEY
JL CIREBON BANDUNG DESA/KEC KASOKANDEL
JALAN RAYA CIREBON BANDUNG KM 11 BLOK KALONG RT.01/RW 03 DEPOK PLUMBON CIREBON
JL RUMAH SAKIT NO.01 TANJUNGSARI
JL. AMINTA AZMALI NO. 59
JL. PANGKAL PERJUANGAN KM. 2
JL BIGJEN KATAMSO NO 37
JL AHMAD YANI NO 100 DAWUAN CIKAMPEK
JL. KI AGENG TEPAK NO. 147 DESA KEPUH
JL. NYI MAS ENDANG GEULIS NO.88 DESA BANGODUA
JL. GI GESANG NO. 1 DESA KALIWEDI LOR
JL PRAMUKA NO.12 RAWA LUMBU NAROGONG
JL MAYOR OKING JAYAATMAJA
JL JEND SUDIRMAN NO 472/474 ANDIR - BANDUNG
JL AKSES UI PALSIGUNUNG RT.05/03 TUGU CIMANGGIS
JL. RAYA CIREBON LOSARI KM 17 DESA ENDAR
JL. NYI GEDE CANGKRING NO. 6 DESA PANGKALAN KEC. PLERED
JL. BY PASS DESA BUNDER KP 45168
KOMP ANEKA JASA BLOK A2 NO. 9-10 KBI
JL PROKLAMASI NO 15 KW 8 RT 003/005 KEL TUNGGAK JATI KEC KARAWANG BARAT
JL VETERAN NO 39
JL RAYA SILIWANGI NO 21 KEC PARUNGKUDA
JL PANGALENGAN SITU CILEUNCA KP SIDAMUKTI RT 01 RW 04 PANGALENGAN
JL KSR DADI KUSMAYADI RUKO LMC NO 70 CIKARET CIBINONG
JL. RAYA CIASEM KEC CIASEM
JL. KISABALANGKA NO.1 DESA KARANGSARI KEC.WERU
JL. RAYA JAGAPURA GEGESIK KP 45164 DESA GEGESIK
JL DESA TENGAH NO 27 CIBINONG
JL TERUSAN KOPO NO 65 KATAPANG-SOREANG
JL RAYA CILAMAYA DESA CILAMAYA WETAN KAB KARAWANG
JL IMAM BONJOL NO 8 RT 01/01 TELAGA MURNI CIKARANG BARAT
JL.RAYA PUNCAK NO.479 CIAWI
JL. KAPTEN MUSTOPA NO. 3 DESA SEDONG
JL SEROJA NO 10A KA CEGER RT 06/02 HARAPAN JAYA
JL. P.SUTAJAYA NO.40 DESA BABAKAN KP 45191
JALAN KESAMBI NO.56 CIREBON
JL. RAYA NAROGONG, KM. 7, NO. 45, BOJONG MENTENG, BOJONG MENTENG, KOTA BEKASI
JL RAYA KALIMALANG NO 9 DS CIBUNTU CIBITUNG BEKASI
JL SELABINTANA KM 5
JL TERUSAN KOPO NO 371 KOPO MARGAHAYU
JL RAYA TIMUR NO 41 BANJARAN KAB BANDUNG
JL SILIWANGI KM 12 NAROGONG BT.GEBANG
JL RAYA CINANGSI KEC CIBOGO
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 98 CIKAMPEK KARAWANG
JL. RAYA CIBARUSAH RUKO POIN, NO.31-R ,DESA SUKARESMI, KEC. CIKARANG SELATAN, KABUPATEN BEKASI
JL. KI GEDE MAYUNG NO. 36 DESA MAYUNG KEC. GUNUNGJATI 45151
JL. H. DULNGALIM
JL. DESA CIPERNA
JL. RAYA SADANG -SUBANG KM 5 RT 1/1 DS CIKUMPAY KEC. CAMPAKA
JL KOPO NO. 59 PANJUNAN - KOTA BANDUNG
JL. RUMAH SAKIT NO 1 CIMAHI
JL RAYA RENDE KEC CIKALONGWETAN BANDUNG BARAT
JL. KEDUNG WARINGIN,KEC KEDUNG WARINGIN, KABUPATEN BEKASI
JL. MAYJEN SUTOYO NO. 4 DESA TERSANA KEC. PABEDILAN
JL RAYA PERJUANGAN NO.26 TELUK PUCUNG
JL HARAPAN BARU BARAT NO 51
JL RANGGA GEDE NO 29 GEMPOL KEL TANJUNG PURA KEC KARAWANG BARAT
JL LEMBUR KM 7 KEC SUKALARANG
JL NEGLASARI NO 3 KEC PARAKANSALAK
JL RAYA JAKARTA BOGOR KM 43 CIBINONG
JL. LETKOL GA MANULANG NO 141 RT 02 RW 02 PADALARANG
JL RAYA PASAR SENEN PABUARAN KEC PABUARAN
KOMP PLAZA METROPOLITAN BLOK A.3/8 TAMBUN SEL
JL. A. YANI NO. 2 PELABUHAN RATU
TAMAN NAROGONG INDAH BLOK C.18 NO 1 BEKASI
JL. KASUARI RAYA KAV 1A & 1B KOTA JABABEKA CIKARANG BARU, BEKASI
JL. IMAM BONJOL DESA CIKAHALANG KEC.DUKUPUNTANG
JALAN PERDANA RAYA NO 22
DS. KARIMUN LOSARANG
JL.IMAM BONJOL NO.7, KP.GARDU SAWAH RT.001/001,DESA KALIJAYA ,KEC.CIKARANG BARAT, KABUPATEN
JL. BHAYANGKARA NO. 1 POLRES BANDUNG - SOREANG
JL RAYA MUCHTAR NO.22 SAWANGAN DEPOK
JL BAHAGIA RAYA NO 18 DEPOK TIMUR
JL IR H JUANDA KM2 KOTA BARU RT 02/05
JL. MOCH TOHA NO.77 BANDUNG
JL WIRASABA NO 54 JOHAR KEC KARAWANG TIMUR
JL RAYA CILEUNGSI JONGGOL KM 1
JL RAYA NAROGONG NO 116 KLAPANUNGGAL
JL KEBONJATI NO 38 BANDUNG
JL RAYA NAROGONG KM 17 DESA CILEUNGSI
TELEPON_AREA_PPK TELEPONCONTACT_PERSON TELEPON_PEMILIK
08122396920
022 08126785149
022 081321134979
0811231930811231937
0811231930811231937
0811231930811231937
022 8596 3081214696423
022 - 859 082126088521
022 - 878 082126088521
022 66403081322181881 022 6640384
081213196139
021 0218762908
021 02187922036 02187922036
021 02123728283
021 0218763417 0218763417

012345678910
012345678910
012345678910
08123456789
021 0217520130 0217520130
0217757033 021-7757033
021 0217520130 0217520130
0217757033 0217757033
021 0218741072

021 0218741072 0218741072


021-74771693 74771693
0218741072

081211114444
08129436426 (021) 87951490
021 021872730087870534536 0218727305
08111111111
CA BUNGUR, BOGOR, JAWA BARAT 16310

BOGOR, JAWA BARAT 16770

R, JAWA BARAT 16117

JAWA BARAT 16650


021 59761356
081286355604

081286355604

081286355604
0818196011 (021) 8758850
081111111111 (021) 82495559

081111111111

085882726661

081380077075 (021) 8672440

08111111111

08111111111
081284335656 (021) 8232725
08111111111
08111111111
08111111111
08111111111
08111111111
081310995552 081310995552
08111111111
08111111111
08111111111
08111111111
08111111111
08111111111
08111111111
081111111111 (021) 8232335
085888327786 (021) 8230348
082112068786 (021) 84932176
081111111111 (021) 89960941
JAWA BARAT 16963 08161983225 (021) 8672440
022 022200655083820435877 0222006554
021 88963701 087878810228
08111111111
08111111111

08111111111
08111111111

08111111111
012345678910
012345678910
012345678910
012345678910
012345678910
012345678910
012345678910
012345678910
012345678910
012345678910
08111111111
012345678910
012345678910
08111111111
08111111111
012345678910
08111111111
08111111111
08111111111

08111111111
08111111111
08111111111
08111111111
081111111
08111111111
08111111111

08111111111
08111111111
08111111111
08111111111
08111111111
012345678910
08111111111
012345678910
08111111111
012345678910
08111111111
081234567890

081234567890
08111111111
08111111111
08111111111
08111111111
08111111111
08111111111
08111111111
08111111111
08111111111
081111111111

08111111111
08111111111
08111111111
081111111111
08111111111
01234567890
012345678910
08111111111
012345678910
012345678910
081111111111

081111111
012345678910
012345678910
08111111
012345678910
012345678910

08111111
012345678910
081111111
012345678910
012345678910
08111111
012345678910
0811111111
012345678910
012345678910
012345678910
0811111111
0811111111111
081299072916 (021) 82499302
087877138707 0251-652678
087877138707 0218672450
085747544891 (021) 82493448
08988581551
022 02268678008991288598 0226867809
08111111
081111111
0811111111

081111111
08111111111
0811111111
081111111
0811111111
081111111
081111111111
08111111111
0811111111
08111111111

081111111
08111111111
0811111111
08111111111
08111111111
08111111111
08111111111
08111111111
08111111111111
0813 10345982
PATEN KUNINGAN, JAWA BARAT

081218866465 08182480002
089611424675 02182430822
089611424675 02184591048
081111111111
08111111111
08111111111
08111111111
081111111111
08111111111
0811111111111
081111111111
085 03444000 08999367425
021 88973567 081218068070 88973567
022 022664820081322854361 0226648200
022 085956266346 022 6646978
081221450036
081394380023
021 82483778 089604295493 82483778
021 29221000 081310210960 29221000
085691133505 085691133505
02518319387
081283074348 081283074348
081210002661
021 021228673085881523975 02122867373
021 021872298085881523975 0218722981

US, KABUPATEN KUNINGAN, JAWA BARAT

PATEN INDRAMAYU, JAWA BARAT 45214


REBON, JAWA BARAT 45122

08122064565
BON, JAWA BARAT

021 021772034081296650578 02177203440


021 021777545081296650578 0217775451
021 021772034081296650578 02177203440
021 0217703490217703493 0217703493
081295991326
021 0218711510218711517 0218711517
0251 025186025085210785668 02518602534
022 022-7311336
022 87242672 08122232193
081910059772 022 76767338

0266 53122000

0812112055880
021 087885270240
081210119545
0812 97771590 087820145135
021 78890551 081238657411 02178890551
021 021877456081210004987 02187745671
08128540156
081218507840
0266 63234420 085624331331
085714019052
085714019052
085714019052
085714019052
021 88347695 081383870868
021 081297110821
083811622313 82484261
087824104503
081320621413
021 021874636081285872784 0218746361
021 29081767 081212698096 29081767
021 82731078 081388631939 82731078
021 82433158 081906785089 82433158
021 82679999 082111189863 82679999
022 87242750 082216147886
081287172689
0816906611

0812 2308 750


085714019052
085372059543
085703066574
0267 433930 081380019399
087784343189
087784343189

08161107540
081398289391
0817400864 (021) 8673464
021 88987741 081288392624
081295991326
081295991326
081295991326
0823-3732-0791
0823-3732-0791
0823-3732-0791
0823-3732-0791
0823-3732-0791
0823-3732-0791
0823-3732-0791
021 82492703 085921392479 82492703
082298222316
081281730564
021 89835510 DR.HJ.SRI EMILIA 88958142
021 89934727 087883962427 5260518
081320100307
08510271208179253727 6640384
021 89677085 DR HJ SRI EMILIA 89677085
087881085335
081399337233
081219880446
081312286118
08510079208179253727 6640384
022 61804614 DRS H UNDANG SYAR6640384
081218050216

08532024108179253727 6640384
021 29099597 087872259001 29099597
021 081385850754
021 021825462089654447488 0218254629
228780572081223739771
082129100020 082129100020
0226970718
081329250333

08229822316
081318431997
021 88962946 081806762901 88962946
021 84990644 085779020324 84990644

081290926615
081267586005
082216204946
081212853266
087879072373
0218971769 021891769
085731776836
0812 82682262 081282682262 081282682262
022 0811239350
081932398112
021 84311771 0818818451 84311771
021 89934667081311139163 89934667
021 82492222 082143185993 82492222
081932398112
081316555424
021 021771460089616796905 0217714605
085711690022
082111499440
081383452552
021 02177218408558837294
021 02177218408558837294
0217792364
021 02177824902177824908
0217757033
0218762908

081213125678
021 0217520130
021 0218741070218741072
021 74771693 081380550770 021-74771693
021 0217757033 0217757033

081222963940
085222377938

022 022-7311759

022 6011523 0816619654


022 7201720 08122019229
0812 2052 3901
0821 2859 7243
0812 8848 449
0265 026534444085222968420
0856 5914 2700
022 4203368 08112310677
022 7274463 08122035637
022-71520472
022 54410617 082118454596
022-52005741
0852 3823 0922
022-8587 4343
022-2512497
0877 2256 7615

085721770085721770070 082318663332
022-6055138
0821 1601 8157
0858 6333 3599
02268093902287786086 0226809398
0858 6333 3599

0858 6333 3599


087724972087724972342 087724972342
0226900790226900790 0226900790
0821 1654 3157
022-20565985

022694036082214447456 0226940367
0226950420226950422 0226950422
081394972081394972008 081394972008
081382216818
022-6018671
022 7232007 0811234887

0226940060226940069 0226940069
022697374083822671732 0226973744
02287785802287785862 02287785862

0817623299
08122057909
022 7815743/ 081322922508
022 87311251 081321731581
022-7564829
02286861902286861942 02286861942
022-2012853
022-60009555
022695000087824341735 0226950001
022-2020732
022-2510995
08122472146 08122472146
022-6009218
022-63721177
022-2507293 022-20451344
022-87245792
08179867560
0265 02657297008510083100 02657297000
022 02287774908562342591 02287774938
021 081585862562

0811 082218113867

022 5204139 DR RUKHIYAT SYAHIDI5204139


021 081991991092

0265 026534565085316012425

022 6806125 081809313857 6806125


021 081991991092
021 89110303 0218901318 89110303
021 90567323 085763491234 90567323
ENENG
081573128272

JALENGKA
0818436201
089666420091

08122308750
081573128272

021 087873435374 021 8670130


021 82497960 085600241636 82497960
021 82492961 085813769202 82492961
021 08159457127
08122140516
082111456798
021 29568831 081298363675
021 89677795 081384344064 89677795
021 70990164 085735277110 70990164
021 89983742 081286303177 89983742

0232878443
GOR, JAWA BARAT 16720

022 226865351 226865351

022 69000457 2269000457 2269000457


022 226812350226812350 22226812350
022 82000134 2282000134 82000134
022 226941160226941160 226941160
022 222787513222787513 222787513
082118375417
022 2268686140226868614 226868614
022 081375101934 222785612
0262 026223232085222160606
022 0227514513 0225897521
022 0222505028 0225897521
022 02270363456 0225897521
022 0225979864 0225897521
081394207081394207325 0225897521
087821953369 0225897521

022 02285961120 0225897521


022 085220597027 0225897521

022 0225942106 0225897521

022 02270777843 0225897521

022 02270817475 0225897521

022 0225950976 0225897521


022 0222040803 0225897521
022 0225973086 0225897521
022 02270849186 0225897521
022 0225979403 0225897521
022 02285962177 0225897521
022 0225945150 0225897521
08161983225 08161983225
022 0225940017 0225897521
022 02285960264 0225897521
022 0225940017 0225897521
081221200235
022 0225941133 0225897521
022 022-5411512 0225897521
022 0226672801 0225897521
082121700172
022 0229234250 0225897521
022 0225891895 0225897521
022 0225401971 0225897521
022 0225418834 0225897521
022 0225430136 0225897521
022 0225223805 0225897521
022 0225927075 0225897521
022 0225928854 0225897521
022 0225928118 0225897521
0225897521
022 0225928103 0225897521
0225891833 0225897521
022 0225880077 0225897521
022 0225897420
081111111111

022 085210139624
022 85960668 082126305205 0811222589
022 226970210 226970210

081214616935

087871163910

081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
ALAPANUNGGAL 081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081573128272
081318242771
021 081298808126
021 081280485501
021 82432211 087887475361 82432211
021 89999222 08561558212 89999222
021 89932537 089522672175 89932537
021 82493032 081288363858 82493032
021 88870606 081288980006 88870606
021 081388631939
021 081388631939
021 82430101 081646040715 82430101
08122041086

085100352730 085100352730
082221891960
022 31294666 0817 9867560
0813 1315 8440

085776861579

085814339464

021 0218741072 0218741072


0263 026329100082312454129
08122308750
085700000406
085718792501
081513330588
085697740989
085693067289
085719946166
085697086205
087879234311
08567588932
081315694472
085883323174
085710452403
085813453555
085692297992
085814499680
085697592384
081288378355
085716216116
085720450509
081510715386
081809808915
081574852424
08561529005
081931311557
082113327998
08159192670
08568718519
081314545161
085777333153
0264 087779631519 0264319189

0267 0267429800

08119506022 02678558155
085659655886
022 022680370087824166384 0226803700
085215383085215383587
022 0226866210817923002 02266866221
022 02285962177 0225897521
0262 026223896085322971017
085224388810

08122471407
022 022730106081322858256 0227301062
022 87241345 082216147886 08882337160
085721821658
021 82495084 085838406199
022 727 1 0813 4276 3089 022 727 1413
022.730 5019 022.730 5019
022 522 9 0813 4276 3089 022 522 9766
022 8252 0813 4276 3089 022 8252 6432
022 727 1 0813 4276 3089 022 727 1413
022 022. 420 3081342763089 022. 420 3331
0813 24422008 081324422008 0231341079
081318694680 081318694680
021 08129089240 08129089240
021 08568187638 08129225883
021 085718273743 08121100619
022 20512096 081342763089 20512096
022 82602181 081342763089 82602181
022 82526432 081342763089 82526432
022 93272767 081342763089 93272767
022 93278127 081342763089 93278127
022 93272327 081342763089 93272327
022 022203804081342763089 0222038048
022 022727866081342763089 0227278664
022 91932777 081342763089 91932777
022 022731816081342763089 0227318160
022 022420272081342763089 022420272
022 022723268081342763089 0227232689
0261 026120106081342763089 0261201063
022 022731931081342763089 0227319311
022 87783619 081342763089 87783619
022 022780187081342763089 0227801875
022 022756462081342763089 0227564623
022 022522976081342763089 0225229766
022 022751675081342763089 0227516751
022 022601609081342763089 0226016098
022 022783260081342763089 0227832602
022 022203512081342763089 022203512
022 85880430 081342763089 85880430
022 022730501081342763089 0227305019
022 022420159081342763089 0224201596
022 022420542081342763089 0224205421
022 022727141081342763089 0227271413
022 022 423 3081342763089 0224233615

081297548659
02648 085719200969
0260 0260713320857-9828-2874 0817773004
022 081220133525 0226072525
0251 025132402087870100906 0251324024
022 081322414435 0816600247
021 2908 33990812 8968 0906 29083399
022 222700260081320515500

082112846684
022 0818207891 022-2533044
081321134979 081320605293
021 88981055 085691021252 88981055
0265 026574403082120454576
02518253608121800080 02518253630
021 29779999 087786050215
0251 025183089085695841789 02518308900
085310577125 021 7821292
021 89955555 085891249097
021 29493400 081310292902 29493400
021 88882211 081383627383 88882211
021 77202525 081398565467 02177202525
0267 081291138955
088 87242525 08121406631 87242525

085281811542

0267 081290053400
021 081299345763
021
021
021 7533780 970532
021 82651212 081212341056 82651212
021 8937941 8937941
021 8976189 8976189
085624943085624943888 085624943888
0266 211068
022 2034953 2034953
022 4206061 4206061
021 8900579 081222088511 89106317
021 8807111 8807111
022 081321355081321355812 0226812388
021 89931333 89931333

0264 202136
021 77203062 77203062
021 77219553 86206506
0234 428136 272125
0234 272125 272125
0234 351284 272125
0232 871565 871565
021 7520082 DR AMRI
022 4203331 DRS. CHANDRA HARI 84241458
0267 641968 '08568996811 08121918055
0231 201861 201861
022 5229544 DR SETYO PURWANTO
022 2038048 HANI NOVIANTI,S.FAR87804760
022 2032090 IBU INKRIS 2032090
022 4201596 DRS. ONO DARSONO,87804760
022 7178664 LEA OKTAVIANI,S.FAR 87804760

0263 512465 HENDRAWAN


022 4231550 IBU ISTITI 081220340523
022 5207963 DR. H GUNTUR ALAMS5207963
021 8234492 8234492

021 88958674 0818197076 88958674


0231 832059
022 7305019 DRS. MUHAMMAD HILM 84281458
082216333H MULYADI
ENENG
021 29636900 DR DANNY WIDJAJA, 29636900
022 6674146 081321288460 6674146
022 7811794 IBU SRI / BP HERI
0267 418430 082122339044 087879084963
021 8230426 IBU KINING IBU PIPIN 8230426
02653316408211960844 331808
021 89954434 DR. H ISMAIL ALMUCHTARO
0231 635600

021 8710870 DR PEPIE FIRAIDIE


RIRIN
RIRIN
DR SAPTONO RAHARJO
0267 435527 081290050753
021 98213879 FIRDAUS 89970080
0264 219168 MEDIALEKTA
081 322102045081322102045

ENENG
ENENG
0267 8452555 087776644480
022 5897000 DRS AHMAD SUHAND 5897000
022 6123955 081249955597 6123955
08231866308179253727 6640384

0231 8300223 8300223


0266 224128 TENI SOEKARSIH
0267 437507 081284696113

022 02271361802 0225897521


0231 324025
0231 244505
0231 663363

0251 8321196
0251 8626868
022 6652025 081221404959 0226652025
022 5940872 DRS AHMAD DAHLAN,5940875
021 88323444 085693704047 88323444
022 7322468 KOMARUDIN
022 5201051 081223725611 5224216
022 85874343 IBU SANTI / BP ASEP 85874343
021 89141890 UMI 89141890
022 54280555 HARLANDI KARO KAR4248333

021 88958142 082131435726 88958142


021 29219678 DEASY
021 29671000 ROSIANA
021 0218741282 0218741282
081510491372
ENENG
ENENG
ENENG
0266 6250902 RONALD
89110027 083877004338
022 6640384 08179253727 6640384
021 8904160

022 4231280 TIURMA SIMARMATA, 4231281


021 87704691 IBU TITI, BPK SUJARWO
021 IBU NYAI DEWI
021 7778899 7778899
021 8743790 DR ROSNA
022 6000830 081312400395 0226000830
021 8235052 DR TIWI DAN DR IKA 8235052
0264 8222222 DR.H. KEMAL MUHAMA8222222
021 87909999
DR BAMBANG P
081290050753
022 5891355 DR DENI JAENI 5897521
021 021821510085213697245

0231 616028

DODOY DIMYATI
021 8934371 8934371
021 295333182DR NASRIL 295333182
ENENG
ENENG
022 6011913 BPK. SOPIAN 6031087

021 87916739
0231 357788

021 8995261 IR.DELIMA SIRAIT, MM8995261


MEY
021 8868888 081210200734 8868888
0266 6252525
021 29620630 08129304285 29620630
021 8971643 DR HAMIDAH M.KES 8971643
022 7781630 DR. FERY FARDIAN 7781630
IBU PONINGSIH
0264 310101 081290050753
021 89131111 089619400429 89131111
0267 432416 081389806476
0264 8386830 085883432086 319307
022 7217744 DAHLAN 7217744
0267 433653 081384412221

022 5927794 APENG HIDAYAT 081321134979


0233 664664 8300223
0231 341738 8300223
022 08179807068 08179807068
0266 229207 DIDAN
08979238909

0264 8862936 087879396692

0231 357185
021 8221570 081280677079 8221570
021 87911000
022 6037679 IBU UNI NURHAYATI 6044837
0218741072

0264 351377
483749 085213561117

ENENG
081320605APENG HIDAYAT 081321134979
021 87905768
081320777H SUGIANA SKEP,MM 411418

022 21175677 DR FELIX KASIM M.KE08122065866


0264 340202 081290050753
081315522815
0251 081211012085772545958

0818197076

0231 206330
021 8253516 081288392624 8253516
08111833450
ENENG
085863333087822595109 08563333599
022 5944144 WARSITO BP 5944144
32960966 083896022470 32960966
081218499DR WAHYUNI SUCI W 411418
YUYUN
021 8976189 DR. NOOR ARIDA SOFIANA, MBA

0231 831604

0264 8225344 YATI / 085926146636


022 5232291 CITRA S. S.SI APT 5232291
022 6633967 081322581961 0226633967
022 022873053085109494975 02287305361
021 89140813 UMI SHOFUANAH 89140813

021 89132587 085101502640


8862936 081288392624
0267-8453085213561117 08121918055
ENENG
ENENG
021 8763055
022 6806575 081249955597 6806575
081320284HERMAN SKEP MMKE411418
021 88326918 089656388130 88326918
UJANG ZULKIFLI
021 82427019 08129405863
021 89840745 89840745
0231 342358
0251 8316822

021 89116527 89116527


022 85871980 858871980
021 29669000 29669000
021 7715039 80286226
081382402895
022 5201501 5201501
0267 403073 089632127774
021 29232525 29232525
021 29289475 29289475
022 4248555 4263856
TELEPON_EXT_PEMILIK JENIS_FASKES STATUS
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
022 6640384 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
02187922036 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0218763417 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0217520130 KLINIK TC AKTIF
021-7757033 KLINIK TC AKTIF
0217520130 KLINIK TC AKTIF
0217757033 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0218741072 KLINIK TC AKTIF
74771693 KLINIK TC AKTIF
0218741072 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081211114444 KLINIK TC AKTIF
(021) 87951490 KLINIK TC AKTIF
0218727305 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
(021) 8758850 KLINIK TC AKTIF
(021) 82495559 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
(021) 8672440 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
(021) 8232725 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081310995552 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
(021) 8232335 KLINIK TC AKTIF
(021) 8230348 KLINIK TC AKTIF
(021) 84932176 KLINIK TC AKTIF
(021) 89960941 KLINIK TC AKTIF
(021) 8672440 KLINIK TC AKTIF
0222006554 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
(021) 82499302 KLINIK TC AKTIF
0251-652678 KLINIK TC AKTIF
0218672450 KLINIK TC AKTIF
(021) 82493448 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
0226867809 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
08182480002 KLINIK TC AKTIF
02182430822 KLINIK TC AKTIF
02184591048 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
88973567 KLINIK TC AKTIF
0226648200 KLINIK TC AKTIF
022 6646978 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
82483778 KLINIK TC AKTIF
29221000 RUMAH SAKIT TC AKTIF
085691133505 RUMAH SAKIT TC AKTIF
02518319387 BLK / TRAINING CENTRAKTIF
081283074348 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
02122867373 KLINIK TC AKTIF
0218722981 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
02177203440 KLINIK TC AKTIF
0217775451 KLINIK TC AKTIF
02177203440 KLINIK TC AKTIF
0217703493 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0218711517 RUMAH SAKIT TC AKTIF
02518602534 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
022 76767338 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
02178890551 RUMAH SAKIT TC AKTIF
02187745671 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
82484261 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0218746361 KLINIK TC AKTIF
29081767 KLINIK TC AKTIF
82731078 KLINIK TC AKTIF
82433158 KLINIK TC AKTIF
82679999 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
(021) 8673464 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
82492703 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
88958142 KLINIK TC AKTIF
5260518 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
6640384 KLINIK TC AKTIF
89677085 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
6640384 KLINIK TC AKTIF
6640384 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
6640384 KLINIK TC AKTIF
29099597 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
0218254629 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
082129100020 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
88962946 KLINIK TC AKTIF
84990644 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
021891769 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081282682262 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
84311771 RUMAH SAKIT TC AKTIF
89934667 RUMAH SAKIT TC AKTIF
82492222 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0217714605 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
021-74771693 KLINIK TC AKTIF
0217757033 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
082318663332 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0226809398 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
087724972342 KLINIK TC AKTIF
0226900790 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0226940367 KLINIK TC AKTIF
0226950422 KLINIK TC AKTIF
081394972008 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0226940069 KLINIK TC AKTIF
0226973744 KLINIK TC AKTIF
02287785862 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
02286861942 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0226950001 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
08122472146 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
022-20451344 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
SENTRA ORTHOSE / P AKTIF
02657297000 KLINIK TC AKTIF
02287774938 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
5204139 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
6806125 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
89110303 KLINIK TC AKTIF
90567323 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
021 8670130 KLINIK TC AKTIF
82497960 KLINIK TC AKTIF
82492961 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
89677795 RUMAH SAKIT TC AKTIF
70990164 KLINIK TC AKTIF
89983742 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
226865351 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
2269000457 KLINIK TC AKTIF
22226812350 KLINIK TC AKTIF
82000134 KLINIK TC AKTIF
226941160 KLINIK TC AKTIF
222787513 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
226868614 KLINIK TC AKTIF
222785612 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
08161983225 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0811222589 KLINIK TC AKTIF
226970210 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
BLK / TRAINING CENTRAKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
82432211 RUMAH SAKIT TC AKTIF
89999222 RUMAH SAKIT TC AKTIF
89932537 KLINIK TC AKTIF
82493032 KLINIK TC AKTIF
88870606 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
82430101 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
085100352730 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
SENTRA ORTHOSE / P AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0218741072 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
0264319189 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
02678558155 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
0226803700 RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
02266866221 RUMAH SAKIT TC AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
0227301062 RUMAH SAKIT TC AKTIF
08882337160 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
022 727 1413 OPTIK AKTIF
022.730 5019 OPTIK AKTIF
022 522 9766 KLINIK TC AKTIF
022 8252 6432 KLINIK TC AKTIF
022 727 1413 KLINIK TC AKTIF
022. 420 3331 KLINIK TC AKTIF
0231341079 RUMAH SAKIT TC AKTIF
081318694680 KLINIK TC AKTIF
08129089240 KLINIK TC AKTIF
08129225883 KLINIK TC AKTIF
08121100619 KLINIK TC AKTIF
20512096 KLINIK TC AKTIF
82602181 KLINIK TC AKTIF
82526432 KLINIK TC AKTIF
93272767 KLINIK TC AKTIF
93278127 KLINIK TC AKTIF
93272327 KLINIK TC AKTIF
0222038048 KLINIK TC AKTIF
0227278664 KLINIK TC AKTIF
91932777 RUMAH SAKIT TC AKTIF
0227318160 KLINIK TC AKTIF
022420272 KLINIK TC AKTIF
0227232689 KLINIK TC AKTIF
0261201063 KLINIK TC AKTIF
0227319311 KLINIK TC AKTIF
87783619 KLINIK TC AKTIF
0227801875 KLINIK TC AKTIF
0227564623 KLINIK TC AKTIF
0225229766 KLINIK TC AKTIF
0227516751 KLINIK TC AKTIF
0226016098 KLINIK TC AKTIF
0227832602 KLINIK TC AKTIF
022203512 KLINIK TC AKTIF
85880430 KLINIK TC AKTIF
0227305019 KLINIK TC AKTIF
0224201596 KLINIK TC AKTIF
0224205421 KLINIK TC AKTIF
0227271413 KLINIK TC AKTIF
0224233615 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
0817773004 RUMAH SAKIT TC AKTIF
0226072525 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
0251324024 RUMAH SAKIT TC AKTIF
0816600247 RUMAH SAKIT TC AKTIF
29083399 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
022-2533044 RUMAH SAKIT TC AKTIF
081320605293 KLINIK TC AKTIF
88981055 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
02518253630 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
02518308900 RUMAH SAKIT TC AKTIF
021 7821292 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
29493400 RUMAH SAKIT TC AKTIF
88882211 RUMAH SAKIT TC AKTIF
02177202525 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
87242525 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
BLK / TRAINING CENTRAKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
970532 AKTIF
82651212 RUMAH SAKIT TC AKTIF
8937941 AKTIF
8976189 KLINIK TC AKTIF
085624943888 KLINIK TC AKTIF
AKTIF
2034953 RUMAH SAKIT TC AKTIF
4206061 RUMAH SAKIT TC AKTIF
89106317 RUMAH SAKIT TC AKTIF
8807111 KLINIK TC AKTIF
0226812388 KLINIK TC AKTIF
89931333 RUMAH SAKIT TC AKTIF
AKTIF
AKTIF
77203062 AKTIF
86206506 AKTIF
272125 PPK I AKTIF
272125 PPK I AKTIF
272125 PPK I AKTIF
871565 PPK II / RUMAH SAKIT AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
84241458 KLINIK TC AKTIF
08121918055 KLINIK TC AKTIF
201861 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
87804760 KLINIK TC AKTIF
2032090 RUMAH SAKIT TC AKTIF
87804760 KLINIK TC AKTIF
87804760 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081220340523 RUMAH SAKIT TC AKTIF
5207963 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
8234492 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
88958674 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
84281458 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
29636900 RUMAH SAKIT TC AKTIF
6674146 KLINIK TC AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
087879084963 KLINIK TC AKTIF
8230426 RUMAH SAKIT TC AKTIF
331808 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
89970080 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
5897000 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
6123955 KLINIK TC AKTIF
6640384 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
8300223 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
0225897521 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
0226652025 RUMAH SAKIT TC AKTIF
5940875 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
88323444 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
5224216 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
85874343 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
89141890 RUMAH SAKIT TC AKTIF
4248333 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
88958142 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
0218741282 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
6640384 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
4231281 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
7778899 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
0226000830 RUMAH SAKIT TC AKTIF
8235052 RUMAH SAKIT TC AKTIF
8222222 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
5897521 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
8934371 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
295333182 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
6031087 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
8995261 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
8868888 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
29620630 RUMAH SAKIT TC AKTIF
8971643 RUMAH SAKIT TC AKTIF
7781630 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
89131111 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
319307 RUMAH SAKIT TC AKTIF
7217744 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
081321134979 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
8300223 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
8300223 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
08179807068 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
8221570 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
6044837 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
0218741072 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
081321134979 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
411418 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
08122065866 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
8253516 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
08563333599 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
5944144 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
32960966 KLINIK TC AKTIF
411418 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
5232291 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
0226633967 RUMAH SAKIT TC AKTIF
02287305361 KLINIK TC AKTIF
89140813 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
08121918055 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
6806575 KLINIK TC AKTIF
411418 RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
88326918 KLINIK TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
KLINIK TC AKTIF
89840745 RUMAH SAKIT TC AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
RS. TRAUMA CENTRE AKTIF
89116527 RUMAH SAKIT TC AKTIF
858871980 AKTIF
29669000 AKTIF
80286226 KLINIK TC AKTIF
KLINIK TC AKTIF
5201501 AKTIF
RUMAH SAKIT TC AKTIF
29232525 RUMAH SAKIT TC AKTIF
29289475 KLINIK TC AKTIF
4263856 AKTIF
KLINIK TC AKTIF
KODE_KAKANTOR_CABANG KANWIL
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J16 JAKARTA SUDIRMAN KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J08 JAKARTA KEBON SIRIH KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J08 JAKARTA KEBON SIRIH KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J08 JAKARTA KEBON SIRIH KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J08 JAKARTA KEBON SIRIH KANWIL DKI JAKARTA
J08 JAKARTA KEBON SIRIH KANWIL DKI JAKARTA
J08 JAKARTA KEBON SIRIH KANWIL DKI JAKARTA
J08 JAKARTA KEBON SIRIH KANWIL DKI JAKARTA
J08 JAKARTA KEBON SIRIH KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J08 JAKARTA KEBON SIRIH KANWIL DKI JAKARTA
J08 JAKARTA KEBON SIRIH KANWIL DKI JAKARTA
J08 JAKARTA KEBON SIRIH KANWIL DKI JAKARTA
J08 JAKARTA KEBON SIRIH KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J0P JAKARTA SLIPI KANWIL DKI JAKARTA
J0P JAKARTA SLIPI KANWIL DKI JAKARTA
J0P JAKARTA SLIPI KANWIL DKI JAKARTA
J0P JAKARTA SLIPI KANWIL DKI JAKARTA
J0P JAKARTA SLIPI KANWIL DKI JAKARTA
J0P JAKARTA SLIPI KANWIL DKI JAKARTA
J0P JAKARTA SLIPI KANWIL DKI JAKARTA
J0P JAKARTA SLIPI KANWIL DKI JAKARTA
J0P JAKARTA SLIPI KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J08 JAKARTA KEBON SIRIH KANWIL DKI JAKARTA
J0P JAKARTA SLIPI KANWIL DKI JAKARTA
J08 JAKARTA KEBON SIRIH KANWIL DKI JAKARTA
J08 JAKARTA KEBON SIRIH KANWIL DKI JAKARTA
J08 JAKARTA KEBON SIRIH KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J16 JAKARTA SUDIRMAN KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J16 JAKARTA SUDIRMAN KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J16 JAKARTA SUDIRMAN KANWIL DKI JAKARTA
J16 JAKARTA SUDIRMAN KANWIL DKI JAKARTA
J16 JAKARTA SUDIRMAN KANWIL DKI JAKARTA
J16 JAKARTA SUDIRMAN KANWIL DKI JAKARTA
J16 JAKARTA SUDIRMAN KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J16 JAKARTA SUDIRMAN KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J16 JAKARTA SUDIRMAN KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J16 JAKARTA SUDIRMAN KANWIL DKI JAKARTA
J16 JAKARTA SUDIRMAN KANWIL DKI JAKARTA
J16 JAKARTA SUDIRMAN KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J08 JAKARTA KEBON SIRIH KANWIL DKI JAKARTA
J16 JAKARTA SUDIRMAN KANWIL DKI JAKARTA
J16 JAKARTA SUDIRMAN KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J08 JAKARTA KEBON SIRIH KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J0P JAKARTA SLIPI KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J08 JAKARTA KEBON SIRIH KANWIL DKI JAKARTA
J08 JAKARTA KEBON SIRIH KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J16 JAKARTA SUDIRMAN KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J14 JAKARTA CILINCING KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J0P JAKARTA SLIPI KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J04 JAKARTA RAWAMANGUN KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J05 JAKARTA MENARA JAMSOSTEK KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J17 JAKARTA MAMPANG KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J13 JAKARTA KEBAYORAN BARU KANWIL DKI JAKARTA
J07 JAKARTA GAMBIR KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J15 JAKARTA MANGGA DUA KANWIL DKI JAKARTA
J09 JAKARTA CEGER KANWIL DKI JAKARTA
J10 JAKARTA PLUIT KANWIL DKI JAKARTA
J06 JAKARTA CILANDAK KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
J0P JAKARTA SLIPI KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J12 JAKARTA PULOGEBANG KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J03 JAKARTA KELAPA GADING KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J00 JAKARTA SALEMBA KANWIL DKI JAKARTA
J02 JAKARTA GROGOL KANWIL DKI JAKARTA
NAMA_PPK
ORTHOCARE INDONESIA PT
SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS
KLINIK PRATAMA ATMAJAYA BSD
KLINIK PRATAMA ATMAJAYA PENJARINGA
KLINIK ANCOL MEDICAL CENTRE
KLINIK NOTO SUNTER
KLINIK NOTO KELAPA GADING
KLINIK MEDIKA PRAKARSA
KLINIK KINAN MEDICAL CENTER
RS FIRDAUS
KLINIK PUTEWA
KLINIK YAYASAN KESUMA SAKTI
KLINIK FELIVY
KLINIK PRATAMA SISMA MEDIKAL SEMPE
KLINIK CITRA MEDIKA
RSUD JATI PADANG
KLINIK PT PANASONIC MANUFACTURING
KLINIK ANGGREK MEDIKA - PKP
KLINIK ASRI MEDIKA II
KLINIK SETIA MEDIKA
KLINIK MEDIKA 1 RADIO DALAM
KLINIK MEDIRA MANGGA BESAR
KLINIK CITRA MEDIKA CIBUBUR
KLINIK MEDIKA SARTIKA
KLINIK MEDIKA KRAMAT JATI
KLINIK MEDISSA PONDOK BAMBU
KLINIK RAWASARI
KLINIK MEDISARI
KLINIK PATRIA MEDIKA
KLINIK SARTIKA
KLINIK KELUARGA KITA
RSU ADHYAKSA
KLINIK PRATAMA AL FAUZAN
KLINIK BUDHI PRATAMA GEDONG
KLINIK GLOBAL MEDIKA
KLINIK SURYA MEDIKA 2
KLINIK BINA HUSADA BAKTI
KLINIK RESTU IBU PEJATEN
KLINIK UTAMA BUDHI PRATAMA
KLINIK UTAMA RAWAT INAP ARAS
KLINIK SUAKA INSANI
KLINIK SUMBER ASIH 2
KLINIK BUNDA ASIH
KLINIK PRATAMA KK
KLINIK MEDIKA
KLINIK MITRA KJI
KLINIK MITRA CAKUNG
KLINIK MGM 24
KLINIK MITRA MEDIKA
KLINIK TAWAKAL
KLINIK KHADIMUL INSAN
KLINIK PRATAMA YAKRIJA
KLINIK NURMALA MEDIKA 2
KLINIK ZAFIRA MEDIKA KAYUMANIS
RUMAH SAKIT UMUM BUNDA JAKARTA
KLINIK PRATAMA MELATI
RS KHUSUS MATA SMEC JAKARTA
KLINIK SUCI HUSADA
KLINIK PRATAMA MEDIKASIH
KLINIK PRATAMA RATNASARI
PUSKESMAS KELURAHAN GELORA
PUSKESMAS KELURAHAN PETAMBURAN
PUSKESMAS KELURAHAN KAMPUNG BAL
PUSKESMAS KELURAHAN KARET TENGS
PUSKESMAS KECAMATAN TANAH ABANG
KLINIK PRIMSTAR MEDIKA
KLINIK FAIRY
KLINIK MITRA
KLINIK UTAMA ASSHOMADIYAH
IN HOUSE KLINIK KANTOR KEMENTRIAN
IN HOUSE KLINIK KANTOR PUSAT BPJS
KLINIK CEMPAKA
PUSKESMAS KELURAHAN KEDOYA UTAR
PUSKESMAS KELURAHAN KELAPA DUA
PUSKESMAS KELURAHAN SUKABUMI UT
PUSKESMAS KELURAHAN SUKABUMI SE
PUSKESMAS KELURAHAN KEBON JERUK
PUSKESMAS KELURAHAN DURI KEPA
KLINIK NAYAKA ERA HUSADA 01
PUSKESMAS KELURAHAN KEDOYA SELA
PUSKESMAS KECAMATAN KEBON JERUK
KLINIK PRATAMA DEVITA PROFIT
KLINIK PRATAMA ANANDA
RS. TK. IV CIJANTUNG KESDAM JAYA
KLINIK PERMATA MEDIKA
KLINIK PRATAMA DERMAGA RAYA
KLINIK PERMATA MEDIKA
PUSKESMAS KELURAHAN UNTUNG JAWA
PUSKESMAS KELURAHAN PULAU PARI
PUSKESMAS KECAMATAN KEPULAUAN SE
RSUD MATRAMAN
KLINIK PERTAMEDIKA BEKASI
KLINIK PERTAMEDIKA JATIWARINGIN
KLINIK ROYAL HEALTH CARE
KLINIK PRATAMA NAYAKA HUSADA 01
KLINIKDK CEGER TANGSEL
KLINIKDK BEKASI
KLINIKDK BINTARO
KLINIK ADVANCED MEDICAL CENTER
KLINIK GRAHA MANDIRI
KLINIK WISMA MANDIRI
KLINIK PLAZA MANDIRI
RS UMUM YPK MANDIRI
KLINIK PRATAMA YAKRI TARUMA JAYA
BP HJ SRI LESTARI
PUSKESMAS KELURAHAN PANGGANG
PUSKESMAS KELURAHAN HARAPAN
KLINIK PRATAMA YAKRI
PUSKESMAS KECAMATAN KEPULAUAN SE
KLINIK PRATAMA LESTARI I
KLINIK PRIMA MEDIKA
KLINIK ARMADA MEDIKA 4
KLINIK ARMADA MEDIKA 2
RSIA ASIH
KLINIK PRATAMA KALIBATA
KLINIK PERTAMEDIKA CINERE
KLINIK PERTAMEDIKA DEPOK
KLINIK PERTAMEDIKA BOGOR
PKM KEL JATI PULO II
PKM KEL SLIPI II
PKM KEL PALMERAH II
PKM KEL KOTA BAMBU UTARA
PKM KEL KOTA BAMBU SELATAN
PKM KEL JATI PULO I
PKM KEL SLIPI I
PKM KEL KEMANGGISAN
PKM KEL PALMERAH I
KLINIK SUMBER SEHAT
KLINIK WIJAYA MEDIKA
PUSKESMAS KELURAHAN GROGOL UTAR
PUSKESMAS KELURAHAN GROGOL UTAR
PUSKESMAS KELURAHAN GROGOL SELA
PUSKESMAS KELURAHAN CIPULIR 2
PUSKESMAS KELURAHAN CIPULIR 1
PUSKESMAS KELURAHAN KEBAYORAN L
PUSKESMAS KELURAHAN PONDOK PINA
PUSKESMAS KECAMATAN KEBAYORAN L
PUSKESMAS KELURAHAN PEGANGSAAN
PKM KEC PALMERAH
KLINIK ANGGREK TELUK MAS
KLINIK ANGGREK CITRA GARDEN
KLINIK ANGGREK SUNTER KEMAYORAN
RUMAH SAKIT PERTAMINA
KLINIK PT TAINAN CIANJUR
KLINIK PT TAINAN 3
PUSKESMAS KEC. TAMBORA
KLINIK LANTANA MEDIKA
KLINIK PT TAINAN V
PUSKESMAS KELURAHAN JAGAKARSA 2
PUSKESMAS KEL. KALIANYAR TAMBORA
PUSKESMAS KEL. DURI UTARA
PUSKESMAS KEL. JEMBATAN BESI
PUSKESMAS KEL. ANGKE
PUSKESMAS KEL. TAMBORA
PUSKESMAS KEL. ROA MALAKA
PUSKESMAS KEL.PEKOJAN 2
PUSKESMAS KELURAHAN CIGANJUR
PUSKESMAS KELURAHAN LENTENG AGUN
PUSKESMAS KELURAHAN LENTENG AGUN
PUSKESMAS KELURAHAN JAGAKARSA I
PUSKESMAS KEL. PEKOJAN 1
KLINIK INDOSEHAT 2003 CILINCING
KLINIK INDOSEHAT 2003 WARAKAS VII
KLINIK INDOSEHAT 2003 WARAKAS I
BALKESMAS DWI AYU
SYIFA MEDICAL CENTER
KLINIK SPESIALIS ZAMZAM
RS KARTIKA PULOMAS
KLINIK PRATAMA ST CAROLUS CENGKA
KLINIK PRATAMA ST CAROLUS SAMADI
KLINIK PRATAMA ST CAROLUS CIJANTUN
KLINIK PRATAMA ST YOSEF
KLINIK PRATAMA ST CAROLUS PASEBAN
KLINIK CIPUTRA
RUMAH SAKIT UMUM KEPULAUAN SERIB
RUMAH SAKIT PURI CINERE
PUSKESMAS KECAMATAN JAGAKARSA
PUSKESMAS KELURAHAN TANAH TINGGI
PUSKESMAS KELURAHAN KAMPUNG RA
PUSKESMAS KELURAHAN GALUR
PUSKESMAS KELURAHAN JOHAR BARU II
PUSKESMAS KELURAHAN JOHAR BARU II
PUSKESMAS KECAMATAN JOHAR BARU
PUSKESMAS KELURAHAN PADEMANGAN B
PUSKESMAS KELURAHAN PADEMANGAN
PUSKESMAS KELURAHAN ANCOL
PUSKESMAS KECAMATAN PADEMANGAN
PRAKTEK DOKTER UMUM DAN GIGI DR. E
PUSKESMAS KELURAHAN KARET
KLINIK MILLENNIUM SEHAT
PUSKESMAS KELURAHAN PEJATEN TIMU
PUSKESMAS KELURAHAN CILANDAK TIM
PUSKESMAS KELURAHAN RAGUNAN
PUSKESMAS KELURAHAN JATI PADANG
PUSKESMAS KELURAHAN KEBAGUSAN
PUSKESMAS KELURAHAN PESANGGRAH
PUSKESMAS KELURAHAN ULUJAMI
PUSKESMAS KELURAHAN PETUKANGAN
PUSKESMAS KELURAHAN PETUKANGAN
PUSKESMAS KELURAHAN PASAR MINGG
PUSKESMAS KECAMATAN PESANGGRAH
PUSKESMAS KELURAHAN PEJATEN BARA
PUSKESMAS KELURAHAN PEJATEN BARA
PUSKESMAS KELURAHAN PEJATEN BARA
PUSKESMAS KECAMATAN PASAR MINGG
PUSKESMAS KELURAHAN MANGGARAI S
RS ST CAROLUS
RS MEDIROS
BALAI LATIHAN KERJA PROPINSI JAKART
RS PETUKANGAN
PUSKESMAS KELURAHAN KUNINGAN TI
PUSKESMAS KELURAHAN SETIABUDI
PUSKESMAS KELURAHAN MENTENG ATA
PUSKESMAS KELURAHAN KARET KUNIN
PUSKESMAS KELURAHAN BUKIT DURI
PUSKESMAS KELURAHAN LEBAK BULUS
PUSKESMAS KELURAHAN CIPETE SELAT
PUSKESMAS KELURAHAN GANDARIA UT
PUSKESMAS KELURAHAN PONDOK LABU
PUSKESMAS KELURAHAN CILANDAK BAR
PUSKESMAS KECAMATAN CILANDAK
PUSKESMAS KELURAHAN KALIBATA 2
PUSKESMAS KELURAHAN KELIBATA 1
PUSKESMAS KELURAHAN RAJAWATI 2
PUSKESMAS KELURAHAN RAJAWATI 1
PUSKESMAS KELURAHAN CIKOKO
PUSKESMAS KELURAHAN PENGADENGA
PUSKESMAS KELURAHAN DUREN TIGA
PUSKESMAS KELURAHAN PANCORAN
PUSKESMAS KECAMATAN PANCORAN
PUSKESMAS KELURAHAN PINANG RANTI
PUSKESMAS KELURAHAN MAKASAR
PUSKESMAS KELURAHAN KEBON PALA
PUSKESMAS KELURAHAN HALIM 2
PUSKESMAS KELURAHAN HALIM 1
PUSKESMAS KELURAHAN CIPINANG MEL
PUSKESMAS KECAMATAN MAKASAR
PUSKESMAS KELURAHAN GEDONG
PUSKESMAS KELURAHAN KALISARI
PUSKESMAS KELURAHAN BARU
PUSKESMAS KELURAHAN CIJANTUNG
PUSKESMAS KELURAHAN KEBON BARU
RSIA SAMMARIE BASRA
PUSKESMAS KELURAHAN PEKAYON
PUSKESMAS KECAMATAN PASAR REBO
PUSKESMAS KELURAHAN KRAMAT JATI I
PUSKESMAS KELURAHAN DUKUH
PUSKESMAS KELURAHAN TENGAH
PUSKESMAS KELURAHAN BATU AMPAR
PUSKESMAS KELURAHAN BALEKAMBAN
PUSKESMAS KELURAHAN CILILITAN
PUSKESMAS KELURAHAN CAWANG
PUSKESMAS KECAMATAN KRAMAT JATI
PUSKESMAS KELURAHAN PASAR MANGG
RSUD KRAMAT JATI
RSUD CIRACAS
PUSKESMAS KELURAHAN RAMBUTAN
PUSKESMAS KELURAHAN CIRACAS
PUSKESMAS KELURAHAN KELAPA DUA
PUSKESMAS KELURAHAN CIBUBUR
PUSKESMAS KELURAHAN TEBET BARAT
PUSKESMAS KELURAHAN MANGGARAI
PUSKESMAS KELURAHAN MENTENG DA
KLINIK KIMIA FARMA (KF) 581 BANGKA
KLINIK KIMIA FARMA (KF) 535 PONDOK P
KLINIK KIMIA FARMA (KF) 447 CIR