Anda di halaman 1dari 2

,

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU KE-29

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 JAYA


TARIKH /HARI 8 OGOS 2018 / RABU MASA 7.30 – 8.30 PAGI
TEMA NEGARAKU TERCINTA UNIT 24 : CINTAILAH NEGARA KITA
TAJUK PANTUN 4 KERAT
STANDARD 1.5.1
PEMBELAJARAN 5.1.6
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
PEMBELAJARAN  Melafazkan pantun.
KRITERIA KEJAYAAN:
 Murid dapat melengkapkan dan pantun 4 kerat..
 Murid dapat menulis 4 maklumat tersirat berdasarkan pantun.
AKTIVITI 1. Murid berbincang tentang pantun 4 kerat yang mereka tahu.
PENGAJARAN & 2. Murid melengkapkan pantun dengan perkataan yang sesuai.
PEMBELAJARAN 3. Murid melafazkan pantun dengan intonasi yang betul.
4. Murid berbincang dan mencari maklumat tersirat berdasarkan pantun.
5. Murid menulis pantun di dalam buku tulis.
6. Rumusan dan penutup.
7. Saringan LINUS membaca.
SISTEM BAHASA  Tatabahasa  Kosa kata  Peribahasa
 Sistem Ejaan  Sebutan & intonasi
NILAI Bekerjasama
BAHAN BANTU  Buku teks  LCD  Gambar/carta
BELAJAR  Powerpoint  VLE FROG  Model
 Internet  Buku Cerita  Lain-Lain
ELEMEN  Keusahawanan  Patriotisme  Nilai murni
MERENTAS  Bahasa  Sains & Teknologi  Kreativiti & Inovasi
KURIKULUM  Pendidikan Alam  TMK
Sekitar
TAHAP PEMIKIRAN  Mengingat  Mengaplikasi  Menilai
 Memahami  Menganalisis  Mencipta
KBAT / I-THINK  Peta Bulatan  Peta Alir  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Peta Buih  Peta Buih Berganda
PENILAIAN  Hasil kerja  Pemerhatian  Lisan
 Lembaran kerja  Kuiz  Projek / Tugasan
REFLEKSI  ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
 ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru dan diberi latihan pemulihan.
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana …
 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah : ……………………………………….
 Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
 Cuti Bencana / Cuti Khas
 Lain – lain : ………………………………………………
 Aktiviti PdP dibawa ke ………………………………………………………………..

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 JAYA


TARIKH 8 OGOS 2018 / RABU MASA 9.00 – 10.00 PAGI
TEMA MASYARAKAT MUHIBBAH UNIT 6 : BUKU SEGALANYA
TAJUK PROJEK JUALAN BUKU LAMA
STANDARD 5.1.2
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
PEMBELAJARAN 1. Menggariskan kata kerja aktif transitif yang sesuai.

Kriteria kejayaan:
1. Murid dapat membaca petikan dengan betul.
2. Murid dapat menggariskan 6 kata kerja aktif transitif yang sesuai.
AKTIVITI 1. Murid membaca dialog dengan bimbingan guru.
PENGAJARAN & 2. Murid menyebut kata kerja transitif yang terdapat dalam petikan.
PEMBELAJARAN 3. Murid Menggariskan kata kerja aktif transitif yang sesuai dengan ayat.
4. Perbincangan dan rumusan.
SISTEM BAHASA  Tatabahasa  Kosa Kata  Peribahasa
 Sistem Ejaan  Sebutan & intonasi
NILAI Kasih sayang
BAHAN BANTU  Buku Teks  LCD  Gambar / Carta
BELAJAR  Powerpoint  VLE FROG  Model
 Internet  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN  Keusahawanan  Patriotisme  Nilai murni
MERENTAS  Bahasa  Sains & Teknologi  Kreativiti & Inovasi
KURIKULUM  Pendidikan Alam  TMK
Sekitar
TAHAP  Mengingat  Mengaplikasi  Menilai
PEMIKIRAN  Memahami  Menganalisis  Mencipta
KBAT / I-THINK  Peta Bulatan  Peta Alir  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Peta Buih  Peta Buih Berganda
PENILAIAN  Hasil kerja  Pemerhatian  Lisan
 Lembaran kerja  Kuiz  Projek
 Tugasan
REFLEKSI  ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
 ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru dan diberi latihan pemulihan.
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana …
 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah : ……………………………………….
 Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
 Cuti Bencana / Cuti Khas
 Lain – lain : ………………………………………………
 Aktiviti PdP dibawa ke ………………………………………………………………..