Anda di halaman 1dari 2

Jadual Spesifikasi Ujian kertas 2 Sains

Sukan
Soalan Struktur
No. Tunjan Konstruk Markah
Soalan g
S1 1 Pengetahuan 3
kefahaman
S2 1 Pengetahuan 5
Kefahaman
S3 2 Pengetahuan 3
kefahaman
S4 2 Pengetahuan 4
Aplikasi
Analisis/sintesis
S5 2 Pengetahuan 5
Kefahaman
Aplikasi
Analisis/sintesis
S6 3 Pengetahuan 3
Kefahaman
Aplikasi
S7 3 Pengetahuan 4
Kefahaman
Aplikasi
S8 3 Kefahaman 5
Aplikasi
Analisis/sintesis
S9 4 Pengetahuan 4
Kefahaman
Aplikasi
S10 4 Pengetahuan 4
Aplikasi
Analisis/sintesis
Jumlah 40
Esei
S1 1 Kefahaman 10
S2 2 Aplikasi 10
S3 3 Analisis 10
S4 4 Sintesis 10
Jumlah 20