BIMBINGAN & KAUNSELING (DPNB 4103

)

TAJUK: PROFIL UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING

DISEDIAKAN UNTUK: HJ. ISHAMMUDIN HJ. ISMAIL

DISEDIAKAN OLEH: MUHAMMAD FARITH AZMAN (0952010) AHMAD ZAKI OSMAN (0952037)

KURSUS: DIPLOMA PENDIDIKAN (TESL A)

SESI: I (2010 / 2011)

ISI KANDUNGAN

Topik 1.0 Pendahuluan 2.0 Pengenalan 2.1 2.2 2.3 2.4 Definisi Bimbingan & Kaunseling Tujuan Kaunseling Peranan Kaunseling ³Kaunseling´ dan ³Psikoterapi´

m/s

3.0 Profil Unit Bimbingan & Kaunseling Kajian 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 Carta Organisasi Falsafah Perkhidmatan Visi Perkhidmatan Misi Perkhidmatan Objektif Matlamat Piagam Pelanggan Prinsip-prinsip Bimbingan & Kaunseling Jenis Perkhidmatan Aktiviti

4.0 Kesimpulan Lampiran Bibliografi

Lampiran 1
PENGERUSI PN NORAINI BT ARSHAD GURU BESAR TIMBALAN PENGERUSI PN NOR BAKYAH BT NORDIN GPK HAL EHWAL MURID NAIB PENGERUSI I EN JAMIL B AYOP GPK PENTADBIRAN NAIB PENGERUSI II PN HJH ENGKU ROHANI BT ENGKU ISMAIL GPK KOKURIKULUM SETIAUSAHA PN NORSILAWATI BT MD ARSHAD GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING AHLI JAWATANKUASA EN MAZLI B JAAFAR PN HJH ROHANI BT SELAMAT GURU PENYELARAS TAHUN 6 GURU DISIPLIN GURU PRASEKOLAH

Lampiran 2 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN ANGGERIK JOHOR BAHRU CARTA GANTT TAHUN 2010 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID UNIT : BIMBINGAN DAN MOTIVASI

MAC

OGO

NOV

OKT

APR

MEI

FEB

JUN

JAN

SEP

JUL

Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Aktiviti / Program Mesyuarat AJK Ceramah Keibubapaan Ceramah Motivasi Tahun 6 Kursus Kepimpinan & Bina Insan Aktiviti Caring & Friendly Aktiviti Kaunseling Berfokus ± Ponteng Aktiviti Kaunseling Berfokus ± Akademik (Galus / Cemerlang) Aktivti Sambutan Bulan Kemerdekaan

DIS

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Majlis Restu Calon UPSR Solat Hajat Motivasi Tahun 4 & 5 Bimbingan Kerjaya Bimbingan Perkhidmatan & Kaunseling Psikososial & Kesejahteraan Mental Bimbingan Pendidikan Pencegahan Anti Dadah Dokumentasi & Perancangan

Lampiran 3 PERANCANGAN TAHUNAN 2010 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SK TAMAN ANGGERIK JOHOR BAHRU BULAN Januari PROGRAM - Mengemaskini bilik bimbingan dan kaunseling. - Menyediakan borang Program Keibubapaan Suaikenal murid Tahun 1 Orientasi mata pelajaran murid Tahun 4 (KT, KH, Sivik, PAFA) Orientasi Murid Pra Ming.3 Semua murid Pra GBK / Guru Pra Sekolah Ming.2 Semua murid Tahun 4 Ming.2 Semua murid Tagun 1 GBK Guru Tahun 1 GBK / Ketua Panitia TARIKH ./ TEMPAT Ming.1 SASARAN Perkhidmatan B&K Ibu Bapa murid Tahun 6 PERSONALIA GBK GBK Guru Tahun 6

Sekolah Ming.3 Penubuhan AJK Unit B&K dan mesyuarat kali pertama Kursus Kepimpinan Pelajar Ming.4

Sekolah AJK B&K GBK

Semua pemimpin Pengawas, Pusat Sumber, PRS

GBK Penyelaras Unit

Februari

Pelancaran Program Mentor ± Mentee / Kaunseling Berfokus Kempen Pendidikan Pencegahan Anti Dadah & Rokok Cuti Tahun Baru Cina Kursus Induksi PRS

Ming.1

Semua murid Tahun 6

Guru PPDa

Ming.2

Semua murid

GBK

Ming.3 Ming.4 Ming.1 PRS Tahun 4 GBK GBK

Mac

Bimbingan Kemahiran Belajar Bimbingan Kemahiran

Ming.2

Tahun 5

GBK

Belajar Cuti Pertengahan Penggal 1 Penerapan Input Psikososial & Kesejahteraan Mental April Teknik Menjawab soalan UPSR Motivasi sahsiah Tahap 2 Program sekolah selamat Penerpan Input Psikososial & Kesejahteraan Mental Mei Kaunseling Berfokus Ming.1 - 2 Murid ponteng / Bermasalah Teknik menjawab soalan UPSR Peperiksaan Pertengahan Tahun Ming.3 Semua murid Semua guru Ming.2 Tahun 6 GBK Semua guru Guru Tahun 6 Ming.3 Ming.1 - 4 Ming.2 Murid Ponteng Tahun 4, 5, 6 Semua guru Semua murid Ming.1 Semua murid Tahun 6 GBK Guru Tahun 6 GBK Semua guru GBK Semua guru Ming.3 13 - 21 MAC Ming.1-4 Semua murid Semua guru

Motivasi Perdana

Ming.4

Tahun 5 dan 6

GBK Semua guru

Jun

Cuti Pertengahan Tahun 29 Mei ± 13 Jun Laporan ½ Tahun Unit B&K Input Kerjaya

Ming.1 Ming.2 Ming.3 PPD / JPN GBK Guru Besar Ming.4 Ming.1 Murid Tahun 4 & 5 Tahun 6 GBK GBK

Julai

Penerapan Input Psikososial & Kesejahteraan Mental Kempen Keselamatan / Kebakaran Mesyuarat AJK B&K Teknik Menjawab Soalan UPSR

Ming.2

Semua Murid

GBK / AJK Keselamatan

Ming.3 Ming.4

Murid Tahun 6 Murid Tahun 6

GBK GBK Guru Tahun 6

Ogos

Penerapan Input Psikososial & Kesejahteraan Mental Perkembangan Staf

Ming.1 ± 4

Murid Tahun 6

Semua Guru

Ming.2

Semua Guru

Guru Besar

Persediaan Menghadapi UPSR Kempen Patriotisme

Ming.3

Murid Tahun 6 Guru Tahun 6

AJK Peperiksaan Guru Tahun 6 Guru Besar / HEM

Ming.2,3,4

Semua murid, guru & ibu bapa

September

Cuti Pertengahan Penggal 2 4 ± 12 September Seminar Awal Remaja

Ming.1

Ming.2

Murid Tahun 6

GBK Murid Tahun 6

Motivasi Tahun 4

Ming.3

Murid Tahun 4

GBK Murid Tahun 4

Penerapan Input Psikososial & Kesejahteraan Mental Oktober Menyediakan laporan B&K tahun semasa Peperiksaan Akhir Tahun Motivasi Tahun 5

Ming.1 ± 4

Semua Murid

Semua Guru

Ming.1

GBK

Guru Besar

Ming.2

Semua Murid

Semua Guru

Ming.3

Murid Tahun 5

GBK Guru Tahun 5

Permohonan ke SBP & Sekolah Kawalan JPNJ November Merancang perkhidmatan B&K tahun berikutnya Disember Kemaskini bilik dan fail unit B&K Januari ± November Mengendalikan sesi Bimbingan Individu & Kelompok Khidmat Konsultasi Ibu Bapa Lawatan ke rumah

Ming.4

Murid Tahun 6

GBK

Ming.1 ± 4

-

AJK B&K

Ming.1 ± 4

-

AJK B&K

Sepanjang Sesi Persekolahan

Murid & Ibu Bapa

GBK

Lampiran 4 PELAN TINDAKAN / SASARAN KERAJA TAHUN 2010 PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUSELING SEK.KEB.TAMAN ANGGERIK JOHOR BAHRU BIL. SENARAI PROGRAM 1. PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING Sasaran : Semua murid, guru, staf, dan ibu bapa. Memberi khidmat sesi bimbingan dan kaunseling kepada murid, guru, kakitangan dan ibu bapa. Matlamat : 100% murid mendapat perkhidmatan kausneling. Jangkamasa : Sepanjang tahun Guru Bimbingan & Kaunseling (GBK) 40 % KUANTITI STANDARD PELAKSANAAN PERSONALIA SASARAN (%)

2.

Akademik :

Sasaran : Semua murid.

Matlamat : 80% murid menguasai kemahiran belajar. Jenis Aktiviti : Bimbingan kelompok Bimbingan individu Bengkel Seminar Kem / Perkhemahan Tayangan Video Taklimat Mentor Mentee Lawatan Ceramah Pameran

Jangkamasa Pelaksanaan : Januari - Julai

Guru B&K Guru Pentadbiran

10%

Merancang, mengurus, mengenalpasti, mengawalselia berkaitan dengan bidang akademik.

Bank 3. Kerjaya : Merancang, melaksana, mengawalselia, dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan murid kepada peluang pengajian dan kerjaya. Jenis Aktiviti : Bimbingan kelompok Bimbingan individu Ujian Psikometrik Lawatan / Ceramah Pameran / Sasaran : Semua murid Matlamat : 100% murid didedahkan dengan maklumat peluang pendidikan dan kerjaya. Jangkamasa Pelaksanaan : Mac - Julai Guru B&K GPK Pentadbbiraan GPK HEM GPK Kokurikulum Profesioanl Jemputan 10%

Seminar Pertandingan ± Buku Skrap Kerjaya 4. PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL : Sasaran Semua Murid Matlamat : 100% murid akan didedahkan input dalam Merancang, menyediakan, mengurus, mengenalpasti, mengawalselia berkaitan dengan bidang Psikososial dan Kesejahteraan Mental termasuk perkembangan diri & murid. Jenis Aktiviti : Bimbingan merentaasi kurikulum dan bidang psikososial, kesihatan mental dan perkembangan diri murid. Jangkamasa Pelaksana : Sepanjang tahun Guru B&K Pegawai Kesihatan Pegawai Kebajikan Masyarakat PRS 10%

kokurikulum Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Bimbingan kelompok Bimbingan individu Kursus Seminar / Bengkel Kem Bina Insan Lawatan LDK Perkhemahan Ibadah 5. PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH ROKOK / INHALAN / HIV / Sasaran : Semua murid Matlamat : Semua murid didedahkan dengan Jangkamasa Pelaksanaan : Seanjang tahun GBK GPK HEM Guru PPDa Agensi Anti 5%

AIDS

pendidikan pencegahan

Dadah Kebangsaan (AADK)

Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan, inhalan, rokok dan alkohol.

dadah.

Jenis Aktiviti : Ceramah Seminar Pertandingan esei Pertandingan poster Pertandingan boria Pertandingan nasyid Kuiz 5 minit Anti Dadah Pameran Bimbingan

kelompok Bimbingan individu 6. PEMBANGUNAN DIRI : Sasaran : Semua murid Matlamat : Memberi input dan pendedahan Merancang, melaksana, mengawalselia pengurusan dan aktiviti pembangunan diri muuird. 7. KEIBUBAPAAN : Sasaran : Semua warga Merancang, melaksana, mengawalselia pengurusan dan aktiviti konsultasi dan konferens Jenis Aktiviti : Interaksi guru dan ibu bapa sekolah yang terlibat Matlamat : Memberi input dan pendedahan keibubapaan Jangkamasa Pelaksanaan : Awal tahun. Selepas peperiksaan pertengahan tahun. Sebelum GBK PIBG Pakar Motivasi Ibu Bapa Guru Pakar 5% pembangunan diri Jangkamasa Pelaksanaan : Sepanjang tahun GBK GPK Pentadbiran GPK HEM Ketua Panitia Personalia Jemputan 10%

keibubapaan.

Bengkel Keibupaan

peperiksaan UPSR. Jangkamasa Pelaksanaan : Sepanjang tahun Guru Besar GPK Pentadbiran GPK HEM GPK Kokurikulum Ketua Panitia GBK 10%

8.

PENGURUSAN & PENTADBIRAN :

Sasaran : Semua warga sekolah yang

Matlamat : Memberi perkhidmatan kepada semua warga sekolah yang memerlukan.

Merancang, melaksana, mengawalselia pengurusan dan pentadbiran Perkhidamatan Bimbingan dan Kaunseling.

terlibat dengan Perkhidamatn Bimbingan & Kaunseling.

Jenis Aktiviti : Sistem fail Sebaran maklumat Kajian kes Kajian tindakan

Lampiran 5 GURU BIMBINGAN & KAUNSELING Guru Bimbingan dan Kaunseling perlu memiliki : y y y y y y y y Kemahiran berkomunikasi Kemahiran melayan Kemahiran mendengar Kemahiran menyelesai masalah Kemahiran pengurusan masa Kemahiran motivasi Kemahiran membimbing Sikap mengutamakan keselamatan dan keharmonian sekolah

Sikap menutamakan keselamatan dan keharmonian sekolah : y y y y y Bertindak mengikut peraturan Mengutamakan keadilan Mengamalkan sikap terpuji Senang didampingi Menyimpan kerahsian pelajar

Tugas guru bimbingan dan kaunseling : y y y y y y y y y Inventori individu Perkhidmatan memberi maklumat Perkhidmatan bimbingan kelompok Perkhidmatan kanseling Perkhidmatan penempatan Perkhidmatan pencegahan penyalahgunaan dadah Perkhidmatan rundingan dan rujukan Perkhidmatan koordinasi Perkhidmatan konferensi dengan ibubapa

Lampiran 6

PROSES DALAM KAUNSELING Dalam prosedur kaunseling terdapat 6 langkah iaitu analisis, sintesis,dignosis, pronogsis, kaunseling( rawatan), dan susulan. Ia adalah proses-proses semasa kita ingin menjalankan bimbingan kaunseling. ANALISIS Peringkat pengumpulan semua data yang relevant tentang klien, termasuk data dari skor ujian standard dan maklumat dari rekod komulatif klien. Menolong kaunselor memahami klien melalui pengumpulan data dan penginteraksiannya menjadi satu rekod yang komprehensif. SINTESIS Proses menggabungkan semua data yang relevan, menyusun dan mengaturnya menjadi satu untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang klien. Melalui proses ini kekuatan dan kelemahan klien dapat dikenalpasti dan ditentukan. DIGNOSIS Proses apabila berasaskan maklumat yang dikumpulkan, masalah dan puncanya dikenal pasti. Kepakaran dan intuisi kaunselor sangat penting dalam tahap ini. PRONOGSIS Langkah atau proses apabila peluang kejayaan klien dan juga perkara yang mungkin menghalang kejayaan klien dalam mengatasi suatu masalah yang diramalkan. RESOLUSI Tahap apabila klien dibeikan pertolongan secara langsung untuk mengatasi sesuatu masalah.

KAUNSELING Proses pertemuan bersemuka sebenar antara kaunselor dan klien yang bertujuan untuk membantu pelajar. Sikap kaunselor amat penting semasa kaunseling. Kaunselor dipandu oleh hipotesis bahawa individu mempunyai cukup keupayaan untuk menghadapi dengan membina semua aspek kehidupannya yang terpendam.

Bibliografi
Temubual bersama Puan Norsilawati Md.Arshad. Guru Bimbingan dan Kaunseling, Sek.Keb.Taman Anggerik, Johor Bahru pada Jun 2010. Jam 9.00 pagi. Hj.Ishammudin Hj.Ismail. Jun 2010. Manual Kaunseling Kontemporari Apa,Mengapa, dan Bagaimana. Cetakan Pertama. Kuala Lumpur : Pusat Ilmu Jelatek.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful