Anda di halaman 1dari 27

YAYASAN PONDOK PESANTREN NU DARUL KAWAKIB

Jl. Suropati Raya Tegalgubug Lor, Arjawinangin, Cirebon 45162 Telp 0231 357463

JADWAL PELAJARAN SMKS DARUL KAWAKIB, JURUSAN TKJ


TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018

KELAS X KELAS XI KELAS XII


HARI JAM WAKTU
KE-
MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG

07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama

1 07.30 - 08.10 Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera

2 08.10 - 08.50 Penjas DK8 Matematika DK7 Merancang bangun dan DK12
menganalisa WAN

3 08.50 - 09.30 Penjas DK8 Matematika DK7 Merancang bangun dan DK12
menganalisa WAN

Merancang bangun dan


SENIN

4 09.30 - 10.10 Bahasa Inggris DK9 Kewirausahaan DK10 DK12


menganalisa WAN

10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT

Merancang bangun dan


5 10.40 - 11.20 Bahasa Inggris DK9 Kewirausahaan DK10 menganalisa WAN DK12

Perbaikan/setting ulang
6 11.20 - 12.00 IPA DK13 koneksi jaringan DK12 Bahasa Inggris DK9

Perbaikan/setting ulang
7 12.00 - 12.40 IPA DK13 koneksi jaringan DK12 Bahasa Inggris DK9

JAM KELAS X KELAS XI KELAS XII


HARI KE- WAKTU
MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG

07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama

1 07.30 - 08.10 Desain Grafis DK12 IPS DK10 Bahasa Indonesia DK16

2 08.10 - 08.50 Desain Grafis DK12 IPS DK10 Bahasa Indonesia DK16

3 08.50 - 09.30 Kewirausahaan DK10 Pend. Agama & BP DK6 KKPI DK12
SELASA

4 09.30 - 10.10 Kewirausahaan DK10 Pend. Agama & BP DK6 KKPI DK12

10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT

5 10.40 - 11.20 Desain Grafis DK12 Matematika DK7 Kewirausahaan DK10

6 11.20 - 12.00 Desain Grafis DK12 Matematika DK7 Kewirausahaan DK10

7 12.00 - 12.40 Desain Grafis DK12 Al Qur'an DK17 IPS DK10

JAM KELAS X KELAS XI KELAS XII


HARI KE- WAKTU
MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG

07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama

1 07.30 - 08.10 Pend. Agama & BP DK6 Al Qur'an DK17 Matematika DK7

2 08.10 - 08.50 Pend. Agama & BP DK6 Al Qur'an DK17 Matematika DK7

3 08.50 - 09.30 Matematika DK7 FIQIH DK6 Bahasa Inggris DK9

4 09.30 - 10.10 Matematika DK7 FIQIH DK6 Bahasa Inggris DK9


RABU

10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT

Mendiagnosis masalah
5 10.40 - 11.20 Aswaja DK15 Bahasa Inggris DK9 DK20
perangkat ke WAN
Mendiagnosis masalah
6 11.20 - 12.00 Al Qur'an DK17 Bahasa Inggris DK9 perangkat ke WAN DK20

7 12.00 - 12.40 Al Qur'an DK17 Bahasa Inggris DK9 Aswaja DK15


KELAS X KELAS XI KELAS XII
HARI JAM WAKTU
KE-
MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG

07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama

1 07.30 - 08.10 PPKN DK5 Seni dan Budaya DK10 Matematika DK7

2 08.10 - 08.50 PPKN DK5 Seni dan Budaya DK10 Matematika DK7

3 08.50 - 09.30 Bahasa Indonesia DK16 PPKN DK5 Pend. Agama & BP DK6

4 09.30 - 10.10 Bahasa Indonesia DK16 PPKN DK5 Pend. Agama & BP DK6
KAMIS

10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT

Membuat desain sistem


5 10.40 - 11.20 Fiqih DK6 Bahasa Indonesia DK16 keamanan jaringan DK3

6 11.20 - 12.00 Matematika DK7 Bahasa Indonesia DK16 Membuat desain sistem DK3
keamanan jaringan

7 12.00 - 12.40 Matematika DK7 Aswaja DK15 PPKN DK3

KELAS X KELAS XI KELAS XII


HARI JAM WAKTU
KE-
MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG

07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama

Membuat desain sistem


1 07.30 - 08.10 Komp. Jaringan Dasar DK20 Penjas DK8 keamanan jaringan DK3

2 08.10 - 08.50 Komp. Jaringan Dasar DK20 Penjas DK8 Membuat desain sistem DK3
keamanan jaringan

3 08.50 - 09.30 Pemrograman Dasar DK3 Perbaikan/setting ulang DK12 Penjas DK8
koneksi jaringan
SABTU

4 09.30 - 10.10 Simulasi dan Komunikasi DK20 Perbaikan/setting ulang DK12 Penjas DK8
Digital koneksi jaringan

10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT

Simulasi dan Komunikasi Perbaikan/setting ulang Membuat desain sistem


5 10.40 - 11.20 Digital DK20 koneksi jaringan DK12 keamanan jaringan DK3

6 11.20 - 12.00 Pemrograman Dasar DK3 KKPI DK20 Fiqih DK6

7 12.00 - 12.40 Pemrograman Dasar DK3 KKPI DK20 Fiqih DK6

JAM KELAS X KELAS XI KELAS XII


HARI KE- WAKTU
MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG

07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama

Menginstalasi perangkat
1 07.30 - 08.10 Bahasa Indonesia DK16 IPA DK2 jaringan berbasis WAN DK20

Menginstalasi perangkat
2 08.10 - 08.50 Bahasa Indonesia DK16 IPA DK2 jaringan berbasis WAN DK20

Membuat disain jaringan


3 08.50 - 09.30 Komp. Jaringan Dasar DK20 lokal (LAN) DK3 Al Qur'an
AHAD

Membuat disain jaringan


4 09.30 - 10.10 Komp. Jaringan Dasar DK20 lokal (LAN) DK3 Al Qur'an

10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT

5 10.40 - 11.20 Sejarah Indonesia DK10 Membuat disain jaringan DK3 Menginstalasi perangkat DK20
lokal (LAN) jaringan berbasis WAN

6 11.20 - 12.00 Sejarah Indonesia DK10 Membuat disain jaringan DK3 Menginstalasi perangkat DK20
lokal (LAN) jaringan berbasis WAN

7 12.00 - 12.40 Seni dan Budaya DK10 IPA DK2


Cirebon 10 Agustus 2017
Kepala SMK Darul Kawakib

Ahmad Hasan, S.Pd.I


Tabel Kode Guru
KG Nama Guru Mata Pelajaran
DK1 Ahmad Hasan, S.Pd
DK2 Asep Satriadi, S.Pd IPA/Fisika
DK3 Feryanto, S.Pd Produktif
DK5 Mohammad Fahdi, S.H. PPKN
DK6 Musadad, S.Pd Alqur'an
DK7 Nur'aini andriyani, S.Pd Matematika
DK8 Sandi Sunandar Penjas
DK9 Taufiq Rohman, S.Pd Bahasa Inggris
DK10 Tholibin, S.Sos IPS/Sejarah/Kewirausahaan
DK11 Ulul Azmi, L.Hz Al Qur'an
DK12 Taufik Abdillah, S.Kom Produktif TKJ
DK13 Umyati, S.Pd IPA FISIKA
DK14 Supardi Produktif TKR 089601884584
DK15 Muhyi Aswaja
DK16 Didin Zainudin, S.Pd Bahasa Indonesia
DK17 Amrun Hakim Al Qur'an 3
DK 19 Muhammad Amri Produktif TKR
DK20 Fajar Hariyanto Produktif TKJ
DK21 Shofiyuddin, S.Pd.I
JADWAL PELAJARAN SMK DARUL KAWAKIB
JURUSAN TKJ DAN TKR
TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera
2 08.10 - 08.50 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Penjas DK8 Penjas DK8 Matematika DK7 Matematika DK7
3 08.50 - 09.30 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Penjas DK8 Penjas DK8 Matematika DK7 Matematika DK7
SENIN

4 09.30 - 10.10 Fisika DK13 Fisika DK13 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Fisika DK13 Fisika DK13 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK5
6 11.20 - 12.00 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 IPA DK13 IPA DK13 Kewirausahaan DK10 Kewirausahaan DK10
7 12.00 - 12.40 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 IPA DK13 IPA DK13 Kewirausahaan DK10 Kewirausahaan DK10

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ


HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 SimKom Digital DK12 SimKom Digital DK12 Teknologi Dasar DK14 Desain Grafis DK12 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16
Otomotif
2 08.10 - 08.50 SimKom Digital DK12 SimKom Digital DK12 Teknologi Dasar DK14 Desain Grafis DK12 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16
Otomotif
3 08.50 - 09.30 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Kewirausahaan DK10 Kewirausahaan DK10 IPS DK10 IPS DK10
SELASA

4 09.30 - 10.10 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Kewirausahaan DK10 Kewirausahaan DK10 IPS DK10 IPS DK10
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Teknologi Dasar DK14 Desain Grafis DK12 Matematika DK7 Matematika DK7
Otomotif
6 11.20 - 12.00 Sejarah Indonesia DK10 Sejarah Indonesia DK10 Teknologi Dasar DK14 Desain Grafis DK12 Matematika DK7 Matematika DK7
Otomotif
7 12.00 - 12.40 Sejarah Indonesia DK10 Sejarah Indonesia DK10 Teknologi Dasar DK14 Desain Grafis DK12 Al Qur'an DK17 Al Qur'an DK17
Otomotif

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ


HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Penjas DK8 Penjas DK8 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Repair Suspensi DK14 Instalasi Software DK20
2 08.10 - 08.50 Penjas DK8 Penjas DK8 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Repair Suspensi DK14 Instalasi Software DK20
3 08.50 - 09.30 Al Qur'an DK11 Al Qur'an DK11 Matematika DK7 Matematika DK7 FIQIH DK6 FIQIH DK6
RABU

4 09.30 - 10.10 Matematika DK7 Matematika DK7 Matematika DK7 Matematika DK7 FIQIH DK6 FIQIH DK6
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Matematika DK7 Matematika DK7 Aswaja DK15 Aswaja DK15 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9
6 11.20 - 12.00 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 Al Qur'an DK17 Al Qur'an DK17 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9
7 12.00 - 12.40 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 Al Qur'an DK17 Al Qur'an DK17 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ


HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 PPKN DK5 PPKN DK5 PPKN DK5 PPKN DK5 Penjas DK8 Penjas DK8
2 08.10 - 08.50 PPKN DK5 PPKN DK5 PPKN DK5 PPKN DK5 Penjas DK8 Penjas DK8
3 08.50 - 09.30 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 PPKN DK5 PPKN DK5
KAMIS

4 09.30 - 10.10 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 PPKN DK5 PPKN DK5
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Fiqih DK6 Fiqih DK6 Fiqih DK6 Fiqih DK6 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10
6 11.20 - 12.00 Matematika DK7 Matematika DK7 Matematika DK7 Matematika DK7 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10
7 12.00 - 12.40 Matematika DK7 Matematika DK7 Matematika DK7 Matematika DK7 Aswaja DK15 Aswaja DK15

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ


HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Gambar Teknik DK19 Desain Grafis DK20Gambar Teknik OtomotifDK19 Komp. Jaringan Dasar DK20 Serv. Msn Bensin DK4 Re-Setting LAN DK12
2 08.10 - 08.50 Gambar Teknik DK19 Desain Grafis DK20Gambar Teknik OtomotifDK19 Komp. Jaringan Dasar DK20 Serv. Msn Bensin DK4 Re-Setting LAN DK12
3 08.50 - 09.30 Pek. Das. Otomotif DK19 Desain Grafis DK20 Pekerjaan Dasar DK19 Pemrograman Dasar DK3 Serv. Msn Diesel DK4 Re-Setting LAN DK12
Otomotif
SABTU

4 09.30 - 10.10 Pek. Das. Otomotif DK19 Desain Grafis DK20 Simulasi da DK20 Simulasi dan DK20 Serv. Msn Diesel DK4 Re-Setting LAN DK12
Komunikasi Digital Komunikasi Digital
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK3 Simulasi da DK20 Simulasi dan DK20 KKPI DK20 KKPI DK20
Komunikasi Digital Komunikasi Digital
6 11.20 - 12.00 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK3 Pekerjaan Dasar DK19 Pemrograman Dasar DK3 KKPI DK20 KKPI DK20
Otomotif
7 12.00 - 12.40 Aswaja DK15 Aswaja DK15 Pekerjaan Dasar DK19 Pemrograman Dasar DK3 KKPI DK20 KKPI DK20
Otomotif

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ


HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Pek. Das. Otomotif DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Service Kopling DK4 Desain LAN DK3
2 08.10 - 08.50 Pek. Das. Otomotif DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Service Kopling DK4 Desain LAN DK3
3 08.50 - 09.30 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK3 Gambar Teknik OtomotifDK19 Komp. Jaringan Dasar DK20 Fisika DK2 Fisika DK2
AHAD

4 09.30 - 10.10 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK3 Gambar Teknik OtomotifDK19 Komp. Jaringan Dasar DK20 Fisika DK2 Fisika DK2
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Gambar Teknik DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Sejarah Indonesia DK10 Sejarah Indonesia DK10 Maint. Transmisi DK4 Desain LAN DK3
6 11.20 - 12.00 Gambar Teknik DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Sejarah Indonesia DK10 Sejarah Indonesia DK10 Maint. Transmisi DK4 Desain LAN DK3
Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10

Cirebon
Kepala
Ahmad H

Tabel Kode Guru


KG Nama Guru Mata Pelajaran
DK1 Ahmad Hasan, S.Pd
DK2 Asep Satriadi, S.Pd IPA/Fisika
DK3 Feryanto, S.Pd Produktif
DK4 Wawan, ST
DK5 Mohammad Fahdi, S.H. PPKN
DK6 Musadad, S.Pd Alqur'an
DK7 Nur'aini andriyani, S.Pd Matematika
DK8 Sandi Sunandar Penjas
DK9 Taufiq Rohman, S.Pd Bahasa Inggris
DK10 Tholibin, S.Sos IPS/Sejarah/Kewirausahaan
DK11 Ulul Azmi, L.Hz Al Qur'an
DK12 Taufik Abdillah, S.Kom Produktif TKJ
DK13 Umyati, S.Pd IPA FISIKA
DK14 Supardi Produktif TKR
DK15 Muhyi Aswaja
DK16 Didin Zainudin, S.Pd Bahasa Indonesia
DK17 Amrun Hakim Al Qur'an
DK 19 Muhammad Amri Produktif TKR
DK20 Fajar Hariyanto Produktif TKJ
DK21 Shofiyuddin, S.Pd.I
KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera
Matematika DK7 Matematika DK7 Pend. Agama & BP DK6 Desain WAN DK12
Matematika DK7 Matematika DK7 Pend. Agama & BP DK6 Desain WAN DK12
Kewirausahaan DK10 Kewirausahaan DK10 Bahasa Inggris DK9 Desain WAN DK12
ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
Kewirausahaan DK10 Kewirausahaan DK10 Bahasa Inggris DK9 Desain WAN DK12
Perbaikan/setting
Memperbaiki unit DK14 ulang koneksi DK12 Fiqih DK6 Bahasa Inggris DK9
Kopling Perbaikan/setting
jaringan
Memperbaiki unit DK14 DK12 Fiqih DK6 Bahasa Inggris DK9
Kopling ulang koneksi
jaringan

KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
IPS DK10 IPS DK10 Serv. Kelistrikan DK14 Penjas DK8
IPS DK10 IPS DK10 Serv. Kelistrikan DK14 Penjas DK8
Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Resetting Wiring DK14 KKPI DK12
Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Resetting Wiring DK14 KKPI DK12
ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
Matematika DK7 Matematika DK7 KKPI DK12 IPS DK10
Matematika DK7 Matematika DK7 KKPI DK12 Fisika DK2
Al Qur'an DK17 Al Qur'an DK17 Aswaja DK15 Fisika DK2

KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
Memperbaiki unit DK14 Al Qur'an DK17 Bahasa Inggris DK9 Matematika DK7
Kopling
Memperbaiki unit DK14 Al Qur'an DK17 Bahasa Inggris DK9 Matematika DK7
Kopling
FIQIH DK6 FIQIH DK6 Kewirausahaan DK10 Bahasa Inggris DK9
FIQIH DK6 FIQIH DK6 Kewirausahaan DK10 Bahasa Inggris DK9
ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 IPS DK10 Diagnosis WAN DK20
Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Matematika DK7 Diagnosis WAN DK20
Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Matematika DK7 Aswaja DK15

KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 Serv. roda dan ban DK14 Matematika DK7
Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 Serv. roda dan ban DK14 Matematika DK7
PPKN DK5 PPKN DK5 Matematika DK7 Pend. Agama & BP DK6
PPKN DK5 PPKN DK5 Matematika DK7 Pend. Agama & BP DK6
ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 PPKN DK5 Firewall Jaringan DK3
Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 PPKN DK5 Firewall Jaringan DK3
Asawaja DK15 Aswaja DK15 Al Qur'an DK11 PPKN DK3

KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
Penjas DK8 Penjas DK8 Maintc. Gardan DK14 Firewall Jaringan DK3
Penjas DK8 Penjas DK8 Maintc. Gardan DK14 Firewall Jaringan DK3
Memperbaiki Perbaikan/setting
DK19 ulang koneksi DK12 Fisika DK2 Firewall Jaringan DK3
Sistem Suspenai Perbaikan/setting
Memperbaiki jaringan
DK19 ulang koneksi DK12 Fisika DK2 Kewirausahaan DK10
Sistem Suspenai jaringan
ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
Perbaikan/setting
Memperbaiki DK19 ulang koneksi DK12 Overhaul DK4 Kewirausahaan DK10
Sistem Suspenai
jaringan
KKPI DK20 KKPI DK20 Overhaul DK4 Fiqih DK6
KKPI DK20 KKPI DK20 Overhaul DK4 Fiqih DK6

KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
IPA DK2 IPA DK2 Penjas DK8 Bahasa Indonesia DK16
IPA DK2 IPA DK2 Penjas DK8 Bahasa Indonesia DK16
Membuat disain DK3 Service rem DK4 Instalasi WAN DK20
jaringan lokal (LAN)
Membuat disain DK3 Service rem DK4 Instalasi WAN DK20
jaringan lokal (LAN)
ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
Membuat disain DK3 Bahasa Indonesia DK16 Al Qur'an DK11
jaringan lokal (LAN)
Membuat disain DK3 Bahasa Indonesia DK16 Al Qur'an DK11
jaringan lokal (LAN)
JADWAL PELAJARAN SMK DARUL KAWAKIB
JURUSAN TKJ DAN TKR
TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera
2 08.10 - 08.50 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Matematika DK7 Matematika DK7 Pend. Agama & BP DK6 Desain WAN DK12
3 08.50 - 09.30 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Matematika DK7 Matematika DK7 Pend. Agama & BP DK6 Desain WAN DK12
SENIN

4 09.30 - 10.10 Fisika DK13 Fisika DK13 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Bahasa Inggris DK9 Desain WAN DK12
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Fisika DK13 Fisika DK13 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK5 Bahasa Inggris DK9 Desain WAN DK12
6 11.20 - 12.00 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Kewirausahaan DK10 Kewirausahaan DK10 Fiqih DK6 Bahasa Inggris DK9
7 12.00 - 12.40 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Kewirausahaan DK10 Kewirausahaan DK10 Fiqih DK6 Bahasa Inggris DK9

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 SimKom Digital DK12 SimKom Digital DK12 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Serv. Kelistrikan DK14 Penjas DK8
2 08.10 - 08.50 SimKom Digital DK12 SimKom Digital DK12 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Serv. Kelistrikan DK14 Penjas DK8
3 08.50 - 09.30 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 IPS DK10 IPS DK10 Resetting Wiring DK14 KKPI DK12
SELASA

4 09.30 - 10.10 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 IPS DK10 IPS DK10 Resetting Wiring DK14 KKPI DK12
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Matematika DK7 Matematika DK7 KKPI DK12 IPS DK10
6 11.20 - 12.00 Sejarah Indonesia DK10 Sejarah Indonesia DK10 Matematika DK7 Matematika DK7 KKPI DK12 Fisika DK2
7 12.00 - 12.40 Sejarah Indonesia DK10 Sejarah Indonesia DK10 Al Qur'an DK17 Al Qur'an DK17 Aswaja DK15 Fisika DK2

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Penjas DK8 Penjas DK8 Repair Suspensi DK14 Instalasi Software DK20 Bahasa Inggris DK9 Matematika DK7
2 08.10 - 08.50 Penjas DK8 Penjas DK8 Repair Suspensi DK14 Instalasi Software DK20 Bahasa Inggris DK9 Matematika DK7
3 08.50 - 09.30 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 FIQIH DK6 FIQIH DK6 Matematika DK7 Bahasa Inggris DK9
RABU

4 09.30 - 10.10 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 FIQIH DK6 FIQIH DK6 Matematika DK7 Bahasa Inggris DK9
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Matematika DK7 Matematika DK7 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 IPS DK10 Diagnosis WAN DK20
6 11.20 - 12.00 Matematika DK7 Matematika DK7 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Kewirausahaan DK10 Diagnosis WAN DK20
7 12.00 - 12.40 Al Qur'an DK11 Al Qur'an DK11 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Kewirausahaan DK10 Aswaja DK15

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 PPKN DK5 PPKN DK5 Penjas DK8 Penjas DK8 Serv. roda dan ban DK14 Matematika DK7
2 08.10 - 08.50 PPKN DK5 PPKN DK5 Penjas DK8 Penjas DK8 Serv. roda dan ban DK14 Matematika DK7
3 08.50 - 09.30 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 PPKN DK5 PPKN DK5 Matematika DK7 Pend. Agama & BP DK6
KAMIS

4 09.30 - 10.10 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 PPKN DK5 PPKN DK5 Matematika DK7 Pend. Agama & BP DK6
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Fiqih DK6 Fiqih DK6 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 PPKN DK5 Firewall Jaringan DK3
6 11.20 - 12.00 Matematika DK7 Matematika DK7 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 PPKN DK5 Firewall Jaringan DK3
7 12.00 - 12.40 Matematika DK7 Matematika DK7 Aswaja DK15 Aswaja DK15 Al Qur'an DK11 PPKN DK3

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Gambar Teknik DK19 Desain Grafis DK20 Serv. Msn Bensin DK4 Re-Setting LAN DK12 Maintc. Gardan DK14 Firewall Jaringan DK3
2 08.10 - 08.50 Gambar Teknik DK19 Desain Grafis DK20 Serv. Msn Bensin DK4 Re-Setting LAN DK12 Maintc. Gardan DK14 Firewall Jaringan DK3
3 08.50 - 09.30 Pek. Das. Otomotif DK19 Desain Grafis DK20 Serv. Msn Diesel DK4 Re-Setting LAN DK12 Fisika DK2 Firewall Jaringan DK3
SABTU

4 09.30 - 10.10 Pek. Das. Otomotif DK19 Desain Grafis DK20 Serv. Msn Diesel DK4 Re-Setting LAN DK12 Fisika DK2 Kewirausahaan DK10
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK3 KKPI DK20 KKPI DK20 Overhaul DK4 Kewirausahaan DK10
6 11.20 - 12.00 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK3 KKPI DK20 KKPI DK20 Overhaul DK4 Fiqih DK6
7 12.00 - 12.40 Aswaja DK15 Aswaja DK15 KKPI DK20 KKPI DK20 Overhaul DK4 Fiqih DK6

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Pek. Das. Otomotif DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Service Kopling DK4 Desain LAN DK3 Penjas DK8 Bahasa Indonesia DK16
2 08.10 - 08.50 Pek. Das. Otomotif DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Service Kopling DK4 Desain LAN DK3 Penjas DK8 Bahasa Indonesia DK16
3 08.50 - 09.30 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK3 Fisika DK2 Fisika DK2 Service rem DK4 Instalasi WAN DK20
AHAD

4 09.30 - 10.10 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK3 Fisika DK2 Fisika DK2 Service rem DK4 Instalasi WAN DK20
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Gambar Teknik DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Maint. Transmisi DK4 Desain LAN DK3 Bahasa Indonesia DK16 Al Qur'an DK11
6 11.20 - 12.00 Gambar Teknik DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Maint. Transmisi DK4 Desain LAN DK3 Bahasa Indonesia DK16 Al Qur'an DK11

Cirebon, 10 Agustus 2017


Kepala SMK Darul Kawakib
Ahmad Hasan, S.Pd.I

Tabel Kode Guru


KG Nama Guru Mata Pelajaran
DK1 Ahmad Hasan, S.Pd
DK2 Asep Satriadi, S.Pd IPA/Fisika
DK3 Feryanto, S.Pd Produktif
DK4 Wawan, ST
DK5 Mohammad Fahdi, S.H. PPKN
DK6 Musadad, S.Pd Alqur'an
DK7 Nur'aini andriyani, S.Pd Matematika
DK8 Sandi Sunandar Penjas
DK9 Taufiq Rohman, S.Pd Bahasa Inggris
DK10 Tholibin, S.Sos IPS/Sejarah/Kewirausahaan
DK11 Ulul Azmi, L.Hz Al Qur'an
DK12 Taufik Abdillah, S.Kom Produktif TKJ
DK13 Umyati, S.Pd IPA FISIKA
DK14 Supardi Produktif TKR
DK15 Muhyi Aswaja
DK16 Didin Zainudin, S.Pd Bahasa Indonesia
DK17 Amrun Hakim Al Qur'an
DK 19 Muhammad Amri Produktif TKR
DK20 Fajar Hariyanto Produktif TKJ
DK21 Shofiyuddin, S.Pd.I
JADWAL PELAJARAN SMK DARUL KAWAKIB
JURUSAN TKJ DAN TKR
SEMESTER GENAP - TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera
2 08.10 - 08.50 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 Pend. Agama & BP DK6 Web Database DK12
3 08.50 - 09.30 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 Pend. Agama & BP DK6 Web Database DK12
SENIN

4 09.30 - 10.10 Fisika DK13 Fisika DK13 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Bahasa Inggris DK9 Web Database DK12
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Fisika DK13 Fisika DK13 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK5 Bahasa Inggris DK9 Web Database DK12
6 11.20 - 12.00 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Kewirausahaan DK10 Kewirausahaan DK10 Fiqih DK6 Bahasa Inggris DK9
7 12.00 - 12.40 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Kewirausahaan DK10 Kewirausahaan DK10 Fiqih DK6 Bahasa Inggris DK9

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Matematika DK 22 Matematika DK 22 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Penjas DK8 Penjas DK8
2 08.10 - 08.50 Matematika DK 22 Matematika DK 22 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Penjas DK8 Penjas DK8
3 08.50 - 09.30 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Matematika DK 22 Matematika DK 22 Service Pengapian DK14 KKPI DK12
SELASA

4 09.30 - 10.10 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Matematika DK 22 Matematika DK 22 Service Pengapian DK14 KKPI DK12
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 IPS DK10 IPS DK10 Matematika DK 22 Fisika DK9
6 11.20 - 12.00 SimKom Digital DK12 SimKom Digital DK12 IPS DK10 IPS DK10 Matematika DK 22 Fisika DK9
7 12.00 - 12.40 SimKom Digital DK12 SimKom Digital DK12 Al Qur'an DK17 Al Qur'an DK17 Aswaja DK15 IPS DK10

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Penjas DK8 Penjas DK8 Service poros roda DK14 Back Restore Soft DK20 Bahasa Inggris DK9 Kewirausahaan DK10
2 08.10 - 08.50 Penjas DK8 Penjas DK8 Service poros roda DK14 Back Restore Soft DK20 Bahasa Inggris DK9 Kewirausahaan DK10
3 08.50 - 09.30 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 FIQIH DK6 FIQIH DK6 KKPI DK12 Bahasa Inggris DK9
RABU

4 09.30 - 10.10 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 FIQIH DK6 FIQIH DK6 KKPI DK12 Bahasa Inggris DK9
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Kewirausahaan DK10 Admin. Server DK20
6 11.20 - 12.00 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Kewirausahaan DK10 Admin. Server DK20
7 12.00 - 12.40 Al Qur'an DK11 Al Qur'an DK11 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 IPS DK10 Aswaja DK15

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 PPKN DK5 PPKN DK5 Penjas DK8 Penjas DK8 Serv. Sistem AC DK14 Matematika DK 22
2 08.10 - 08.50 PPKN DK5 PPKN DK5 Penjas DK8 Penjas DK8 Serv. Sistem AC DK14 Matematika DK 22
3 08.50 - 09.30 Matematika DK 22 Matematika DK 22 PPKN DK5 PPKN DK5 Repair Kelistrikan DK14 Pend. Agama & BP DK6
KAMIS

4 09.30 - 10.10 Matematika DK 22 Matematika DK 22 PPKN DK5 PPKN DK5 Repair Kelistrikan DK14 Pend. Agama & BP DK6
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Fiqih DK6 Fiqih DK6 Matematika DK 22 Matematika DK 22 PPKN DK5 Re-Setting WAN DK3
6 11.20 - 12.00 Sejarah Indonesia DK10 Sejarah Indonesia DK10 Matematika DK 22 Matematika DK 22 PPKN DK5 Re-Setting WAN DK3
7 12.00 - 12.40 Sejarah Indonesia DK10 Sejarah Indonesia DK10 Aswaja DK15 Aswaja DK15 Al Qur'an DK11 PPKN DK3

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Gambar Teknik DK19 Desain Grafis DK20 Servis Engine DK4 Diagnosis PC - LAN DK12 Serv. Statter, Isi DK14 Matematika DK 22
2 08.10 - 08.50 Gambar Teknik DK19 Desain Grafis DK20 Servis Engine DK4 Diagnosis PC - LAN DK12 Serv. Statter, Isi DK14 Matematika DK 22
3 08.50 - 09.30 Pek. Das. Otomotif DK19 Desain Grafis DK20 Servis Engine DK4 Diagnosis PC - LAN DK12 Matematika DK 22 Re-Setting WAN DK3
SABTU

4 09.30 - 10.10 Pek. Das. Otomotif DK19 Desain Grafis DK20 Servis Engine DK4 Diagnosis PC - LAN DK12 Matematika DK 22 Re-Setting WAN DK3
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Aswaja DK15 Aswaja DK15 KKPI DK20 KKPI DK20 Service Injection DK4 Re-Setting WAN DK3
6 11.20 - 12.00 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK3 KKPI DK20 KKPI DK20 Service Injection DK4 Fiqih DK6
7 12.00 - 12.40 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK3 KKPI DK20 KKPI DK20 Serv Kontrol Emisi DK4 Fiqih DK6

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Pek. Das. Otomotif DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Service Sist. Kemudi DK4 Instal SO LAN GUI DK3 Fisika DK21 Bahasa Indonesia DK16
2 08.10 - 08.50 Pek. Das. Otomotif DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Service Sist. Kemudi DK4 Instal SO LAN GUI DK3 Fisika DK21 Bahasa Indonesia DK16
3 08.50 - 09.30 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK3 Fisika DK21 Fisika DK21 Prosedur Diagnosa DK4 Admin. Server DK20
AHAD

4 09.30 - 10.10 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK3 Fisika DK21 Fisika DK21 Prosedur Diagnosa DK4 Admin. Server DK20
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Gambar Teknik DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Maint. Baterai DK4 Instal SO LAN GUI DK3 Bahasa Indonesia DK16 Al Qur'an DK11
6 11.20 - 12.00 Gambar Teknik DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Maint. Baterai DK4 Instal SO LAN GUI DK3 Bahasa Indonesia DK16 Al Qur'an DK11

Cirebon, 07 Oktober 2017


Kepala SMK Darul Kawakib

Ahmad Hasan, S.Pd.I


Kode
No Nama Guru Mata Pelajaran Hari
Guru
1 DK3 Feryanto, S.Pd Produktif TKJ Kamis Sabtu
2 DK4 Wawan, ST Produktif TKR Sabtu
3 DK5 Mohammad Fahdi, S.H. PPKN Kamis
4 DK6 Musadad, S.Pd Alqur'an, Fiqih Senin Selasa Rabu Kamis Sabtu
5 DK8 Sandi Sunandar Penjas Rabu Kamis
6 DK9 Taufiq Rohman, S.Pd Bahasa Inggris Senin Selasa Rabu
7 DK10 Tholibin, S.Sos IPS, Sejarah, Kewirausahaan Senin Selasa Rabu
8 DK11 Ulul Azmi, L.Hz Al Qur'an Rabu
9 DK12 Taufik Abdillah, S.Kom Produktif TKJ Senin Selasa Kamis Sabtu
10 DK13 Umyati, S.Pd Fisika Senin
11 DK14 Supardi Produktif TKR Selasa Rabu Kamis Sabtu
12 DK15 Muhyi Aswaja Selasa Rabu Kamis Sabtu
13 DK16 Didin Zainudin, S.Pd Bahasa Indonesia Senin Selasa Kamis
14 DK17 Amrun Hakim Al Qur'an, Fiqih Selasa
15 DK 19 Muhammad Amri Produktif TKR Sabtu
16 DK20 Fajar Hariyanto Produktif TKJ Rabu Sabtu
17 DK21 Shofiyuddin, S.Pd.I Fisika Selasa
18 DK 22 Fauziah Matematika Selasa Kamis Sabtu
i

Minggu
Minggu

Minggu
Minggu

Minggu

Minggu

Minggu
Minggu
Minggu
JADWAL PELAJARAN SMK DARUL KAWAKIB
JURUSAN TKJ DAN TKR
SEMESTER GENAP - TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera
2 08.10 - 08.50 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 Pend. Agama & BP DK6 Web Database DK12
3 08.50 - 09.30 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 Pend. Agama & BP DK6 Web Database DK12
SENIN

4 09.30 - 10.10 Fisika DK13 Fisika DK13 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Bahasa Inggris DK9 Web Database DK12
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Fisika DK13 Fisika DK13 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK5 Bahasa Inggris DK9 Web Database DK12
6 11.20 - 12.00 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Kewirausahaan DK10 Kewirausahaan DK10 Fiqih DK6 Bahasa Inggris DK9
7 12.00 - 12.40 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Kewirausahaan DK10 Kewirausahaan DK10 Fiqih DK6 Bahasa Inggris DK9

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Matematika DK 22 Matematika DK 22 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Penjas DK8 Penjas DK8
2 08.10 - 08.50 Matematika DK 22 Matematika DK 22 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Penjas DK8 Penjas DK8
3 08.50 - 09.30 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Matematika DK 22 Matematika DK 22 Service Pengapian DK14 KKPI DK12
SELASA

4 09.30 - 10.10 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Matematika DK 22 Matematika DK 22 Service Pengapian DK14 KKPI DK12
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 IPS DK10 IPS DK10 Matematika DK 22 Fisika DK9
6 11.20 - 12.00 SimKom Digital DK12 SimKom Digital DK12 IPS DK10 IPS DK10 Matematika DK 22 Fisika DK9
7 12.00 - 12.40 SimKom Digital DK12 SimKom Digital DK12 Al Qur'an DK17 Al Qur'an DK17 Aswaja DK15 IPS DK10

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Penjas DK8 Penjas DK8 Service poros roda DK14 Back Restore Soft DK20 Bahasa Inggris DK9 Kewirausahaan DK10
2 08.10 - 08.50 Penjas DK8 Penjas DK8 Service poros roda DK14 Back Restore Soft DK20 Bahasa Inggris DK9 Kewirausahaan DK10
3 08.50 - 09.30 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 FIQIH DK6 FIQIH DK6 KKPI DK12 Bahasa Inggris DK9
RABU

4 09.30 - 10.10 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 FIQIH DK6 FIQIH DK6 KKPI DK12 Bahasa Inggris DK9
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Kewirausahaan DK10 Admin. Server DK20
6 11.20 - 12.00 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Kewirausahaan DK10 Admin. Server DK20
7 12.00 - 12.40 Al Qur'an DK11 Al Qur'an DK11 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 IPS DK10 Aswaja DK15

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 PPKN DK5 PPKN DK5 Penjas DK8 Penjas DK8 Serv. Sistem AC DK14 Matematika DK 22
2 08.10 - 08.50 PPKN DK5 PPKN DK5 Penjas DK8 Penjas DK8 Serv. Sistem AC DK14 Matematika DK 22
3 08.50 - 09.30 Matematika DK 22 Matematika DK 22 PPKN DK5 PPKN DK5 Repair Kelistrikan DK14 Pend. Agama & BP DK6
KAMIS

4 09.30 - 10.10 Matematika DK 22 Matematika DK 22 PPKN DK5 PPKN DK5 Repair Kelistrikan DK14 Pend. Agama & BP DK6
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Fiqih DK6 Fiqih DK6 Matematika DK 22 Matematika DK 22 PPKN DK5 Re-Setting WAN DK3
6 11.20 - 12.00 Sejarah Indonesia DK10 Sejarah Indonesia DK10 Matematika DK 22 Matematika DK 22 PPKN DK5 Re-Setting WAN DK3
7 12.00 - 12.40 Sejarah Indonesia DK10 Sejarah Indonesia DK10 Aswaja DK15 Aswaja DK15 Al Qur'an DK11 PPKN DK3

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Gambar Teknik DK19 Desain Grafis DK20 Servis Engine DK4 Diagnosis PC - LAN DK12 Serv. Statter, Isi DK14 Matematika DK 22
2 08.10 - 08.50 Gambar Teknik DK19 Desain Grafis DK20 Servis Engine DK4 Diagnosis PC - LAN DK12 Serv. Statter, Isi DK14 Matematika DK 22
3 08.50 - 09.30 Pek. Das. Otomotif DK19 Desain Grafis DK20 Servis Engine DK4 Diagnosis PC - LAN DK12 Matematika DK 22 Re-Setting WAN DK3
SABTU

4 09.30 - 10.10 Pek. Das. Otomotif DK19 Desain Grafis DK20 Servis Engine DK4 Diagnosis PC - LAN DK12 Matematika DK 22 Re-Setting WAN DK3
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Aswaja DK15 Aswaja DK15 KKPI DK20 KKPI DK20 Service Injection DK4 Re-Setting WAN DK3
6 11.20 - 12.00 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK3 KKPI DK20 KKPI DK20 Service Injection DK4 Fiqih DK6
7 12.00 - 12.40 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK3 KKPI DK20 KKPI DK20 Serv Kontrol Emisi DK4 Fiqih DK6

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Pek. Das. Otomotif DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Service Sist. Kemudi DK4 Instal SO LAN GUI DK3 Fisika DK21 Bahasa Indonesia DK16
2 08.10 - 08.50 Pek. Das. Otomotif DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Service Sist. Kemudi DK4 Instal SO LAN GUI DK3 Fisika DK21 Bahasa Indonesia DK16
3 08.50 - 09.30 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK3 Fisika DK21 Fisika DK21 Prosedur Diagnosa DK4 Admin. Server DK20
AHAD

4 09.30 - 10.10 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK3 Fisika DK21 Fisika DK21 Prosedur Diagnosa DK4 Admin. Server DK20
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Gambar Teknik DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Maint. Baterai DK4 Instal SO LAN GUI DK3 Bahasa Indonesia DK16 Al Qur'an DK11
6 11.20 - 12.00 Gambar Teknik DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Maint. Baterai DK4 Instal SO LAN GUI DK3 Bahasa Indonesia DK16 Al Qur'an DK11

Cirebon, 07 Oktober 2017


Kepala SMK Darul Kawakib

Ahmad Hasan, S.Pd.I


DRAFT JADWAL PELAJARAN SMK DARUL KAWAKIB
JURUSAN TKJ DAN TKR
SEMESTER GENAP - TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera
2 08.10 - 08.50 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 Pend. Agama & BP DK6 Web Database DK23
3 08.50 - 09.30 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 Pend. Agama & BP DK6 Web Database DK23
SENIN

4 09.30 - 10.10 Fisika DK13 Fisika DK13 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Bahasa Inggris DK9 Web Database DK23
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Fisika DK13 Fisika DK13 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK5 Bahasa Inggris DK9 Web Database DK23
6 11.20 - 12.00 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Kewirausahaan DK10 Kewirausahaan DK10 Fiqih DK6 Bahasa Inggris DK9
7 12.00 - 12.40 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Kewirausahaan DK10 Kewirausahaan DK10 Fiqih DK6 Bahasa Inggris DK9

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Matematika DK 22 Matematika DK 22 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Penjas DK8 Penjas DK8
2 08.10 - 08.50 Matematika DK 22 Matematika DK 22 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Penjas DK8 Penjas DK8
3 08.50 - 09.30 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Matematika DK 22 Matematika DK 22 Service Pengapian DK14 KKPI DK12
SELASA

4 09.30 - 10.10 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Matematika DK 22 Matematika DK 22 Service Pengapian DK14 KKPI DK12
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 IPS DK10 IPS DK10 Matematika DK7 Fisika DK9
6 11.20 - 12.00 SimKom Digital DK12 SimKom Digital DK12 IPS DK10 IPS DK10 Matematika DK7 Fisika DK9
7 12.00 - 12.40 SimKom Digital DK12 SimKom Digital DK12 Al Qur'an DK17 Al Qur'an DK17 Aswaja DK15 IPS DK10

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Penjas DK8 Penjas DK8 Service poros roda DK14 Resetting LAN DK12 Bahasa Inggris DK9 Kewirausahaan DK10
2 08.10 - 08.50 Penjas DK8 Penjas DK8 Service poros roda DK14 Resetting LAN DK12 Bahasa Inggris DK9 Kewirausahaan DK10
3 08.50 - 09.30 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 FIQIH DK6 FIQIH DK6 KKPI DK12 Bahasa Inggris DK9
RABU

4 09.30 - 10.10 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 FIQIH DK6 FIQIH DK6 KKPI DK12 Bahasa Inggris DK9
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Kewirausahaan DK10 Admin. Server DK23
6 11.20 - 12.00 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Kewirausahaan DK10 Admin. Server DK23
7 12.00 - 12.40 Al Qur'an DK11 Al Qur'an DK11 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 IPS DK10 Aswaja DK15

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 PPKN DK5 PPKN DK5 Penjas DK8 Penjas DK8 Serv. Sistem AC DK14 Matematika DK7
2 08.10 - 08.50 PPKN DK5 PPKN DK5 Penjas DK8 Penjas DK8 Serv. Sistem AC DK14 Matematika DK7
3 08.50 - 09.30 Matematika DK 22 Matematika DK 22 PPKN DK5 PPKN DK5 Repair Kelistrikan DK14 Pend. Agama & BP DK6
KAMIS

4 09.30 - 10.10 Matematika DK 22 Matematika DK 22 PPKN DK5 PPKN DK5 Repair Kelistrikan DK14 Pend. Agama & BP DK6
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Fiqih DK6 Fiqih DK6 Matematika DK 22 Matematika DK 22 PPKN DK5 Analisa WAN DK3
6 11.20 - 12.00 Sejarah Indonesia DK10 Sejarah Indonesia DK10 Matematika DK 22 Matematika DK 22 PPKN DK5 Analisa WAN DK3
7 12.00 - 12.40 Sejarah Indonesia DK10 Sejarah Indonesia DK10 Aswaja DK15 Aswaja DK15 Al Qur'an DK11 PPKN DK3

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.20 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.20 - 07.55 Gambar Teknik DK19 Desain Grafis DK20 Servis Engine DK4 Resetting LAN DK12 Serv. Statter, Isi DK14 Matematika DK7
2 07.55 - 08.30 Gambar Teknik DK19 Desain Grafis DK20 Servis Engine DK4 Resetting LAN DK12 Serv. Statter, Isi DK14 Matematika DK7
JUM'AT

3 08.30 - 09.05 Pek. Das. Otomotif DK19 Desain Grafis DK20 Servis Engine DK4 Resetting LAN DK12 Matematika DK7 Analisa WAN DK3
4 09.05 - 09.40 Pek. Das. Otomotif DK19 Desain Grafis DK20 Servis Engine DK4 Instal SO LAN GUI DK3 Matematika DK7 Analisa WAN DK3
09.40 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.15 - 11.00 Aswaja DK15 Aswaja DK15 KKPI DK20 KKPI DK20 Serv Kontrol Emisi DK4 Analisa WAN DK3

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.20 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.20 - 07.55 Pek. Das. Otomotif DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Service Sist. Kemudi DK4 Instal SO LAN GUI DK3 Fisika DK21 Bahasa Indonesia DK16
2 07.55 - 08.30 Pek. Das. Otomotif DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Service Sist. Kemudi DK4 Instal SO LAN GUI DK3 Fisika DK21 Bahasa Indonesia DK16
U
3 08.30 - 09.05 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK3 Fisika DK21 Fisika DK21 Prosedur Diagnosa DK4 Admin. Server DK23
SABTU
4 09.05 - 09.40 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK3 Fisika DK21 Fisika DK21 Prosedur Diagnosa DK4 Admin. Server DK23
09.40 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.15 - 10.50 Gambar Teknik DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Maint. Baterai DK4 Instal SO LAN GUI DK3 Bahasa Indonesia DK16 Al Qur'an DK11
6 10.50 - 11.25 Gambar Teknik DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Maint. Baterai DK4 Instal SO LAN GUI DK3 Bahasa Indonesia DK16 Al Qur'an DK11
7 11.25 - 12.00 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK3 KKPI DK20 KKPI DK20 Service Injection DK4 Fiqih DK6
8 12.00 - 12.35 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK3 KKPI DK20 KKPI DK20 Service Injection DK4 Fiqih DK6

Cirebon, 30 Desember 2017


Kepala SMK Darul Kawakib

Ahmad Hasan, S.Pd.I


Tabel Kode Guru
KG Nama Guru Mata Pelajaran
DK1 Ahmad Hasan, S.Pd
DK2 Asep Satriadi, S.Pd IPA/Fisika
DK3 Feryanto, S.Pd Produktif TKJ
DK4 Wawan, ST Produktif TKR
DK5 Mohammad Fahdi, S.H. PPKN
DK6 Musadad, S.Pd Alqur'an
DK7 Nur'aini andriyani, S.Pd Matematika
DK8 Sandi Sunandar Penjas
DK9 Taufiq Rohman, S.Pd Bahasa Inggris
DK10 Tholibin, S.Sos IPS/Sejarah/Kewirausahaan
DK11 Ulul Azmi, L.Hz Al Qur'an
DK12 Taufik Abdillah, S.Kom Produktif TKJ
DK13 Umyati, S.Pd FISIKA
DK14 Supardi Produktif TKR
DK15 Muhyi Aswaja
DK16 Didin Zainudin, S.Pd Bahasa Indonesia
DK17 Amrun Hakim Al Qur'an
DK 19 Muhammad Amri Produktif TKR
DK20 Fajar Hariyanto Produktif TKJ
DK21 Shofiyuddin, S.Pd.I FISIKA
DK 22 Fauziah Matematika
DK 23 Ubaidillah, S.Kom Produktif TKJ

A.3. PROGRAM PRODUKTIF TKJ Semester ke -


3.1. Dasar Kompetensi Kejuruan I II III IV V VI
3.1.1. Menginstalasi PC 6
3.1.2.Mendiagnosis masalah operasi PC ke periferal 4
3.1.3.Melakukan perbaikan/setting ulang sistem PC 6
3.1.4.Melakukan perbaikan periferal 4
3.1.5.Melakukan perawatan PC dan Peripheral 2
JUMLAH DASAR KOMPETENSI JURUAN 12 10 0 0 0 0

3.2. Kompetensi Kejuruan


3.2.1.Melakukan perawatan periferal 2
3.2.2.Menginstalasi Sistem Operasi berbasis GUI 4
3.2.3.Menginstalasi sistem operasi berbasis text
3.2.4.Menginstalasi software 4
3.2.5.Mem back up dan merestore software 4
3.2.6.Membuat disain jaringan lokal (LAN) 4
3.2.7.Mendiagnosis masalah PC ke jaringan 4
3.2.9.Melakukan perbaikan/setting ulang koneksi jaringan 8
3.2.10.Menginstalasi sistem operasi jaringan berbasis GUI 8
3.2.11.Menginstalasi sistem operasi jaringan berbasis Text 0 0 0 0 0 0
3.2.12.Menginstalasi perangkat jaringan berbasis WAN 6
3.2.13.Mendiagnosis masalah perangkat ke WAN 4
3.2.14.Membuat desain sistem keamanan jaringan 6
3.2.15.Melakukan perbaikan/setting ulang koneksi ke WAN 5
3.2.16.Mengadministrasi server dalam jaringan 6
3.2.17.Merancang bangun dan menganalisa WAN 7
3.2.18.Merancang web database untuk content server 8
JUMLAH KOMPETENSI KEJURUAN 2 4 16 16 21 21

A.3. PROGRAM PRODUKTIF TKR Semester ke -


3.1. Dasar Kompetensi Kejuruan I II III IV V VI
3.1.1. Memahami Dasar-dasar Mesin 4
3.1.2. Memahami Proses-proses dasar pembentukan Logam 2
3.1.3. Menjelaskan Proses-Proses Mesin Konversi Energi 2
3.1.4. Menginterpretasikan Gambar Teknik 4
3.1.5. Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Di Tempat Kerja 2
3.1.6. Menerapkan Prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja dan
Lingkungan Tempat Kerja 2

3.1.7. Menggunakan Alat-alat Ukur (Measuring Tools) 4


JUMLAH DASAR KOMPETENSI KEJURUAN 12 8 0 0 0 0

3.2. Kompetensi Kejuruan


3.2.1. Memperbaiki Sistem Hidrolik dan Kompresor Udara 4
3.2.2. Melaksanakan Prosedur Pengelasan, Pematrian, Pemotongan 4
dengan Panas dan Pemanasan
3.2.3. Melakukan overhaul sistem pendingin dan komponen– 4
komponennya
3.2.4. Memelihara/servis sistem bahan bakar bensin 4
3.2.5. Memperbaiki sistem injeksi bahan bakar diesel 3
3.2.6. Memeliharaan/servis engine dan komponen-komponennya 4
3.2.7. Memperbaiki unit kopling dan komponen - komponen sistem 2
pengoperasian
3.2.8. Memelihara transmisi 2
3.2.9. Memelihara unit final drive/gardan 2
3.2.10. Memperbaiki poros penggerak roda 3
3.2.11. Memperbaiki roda dan ban 2
3.2.12. Memperbaiki sistem rem 4
3.2.13. Memperbaiki sistem kemudi 2
3.2.14. Memperbaiki sistem suspensi 4
3.2.15. Memelihara baterai 2
3.2.16. Memperbaiki kerusakan ringan pada rangkaian/ sistem 4
kelistrikan, pengaman dan kelengkapan tambahan
3.2.17. Memperbaiki sistem pengapian 4
3.2.18. Memperbaiki sistim starter dan pengisian 4
3.2.19. Memelihara/servis sistem AC (Air Conditioner) 4
3.2.20. Overhaul, Memeriksa, Mengukur dan Menguji Engine 5
3.2.21. Memasang, Menguji dan Memperbaiki Sistem Penerangan dan 4
Wiring
3.2.22. Memperbaiki Sistem Kelistrikan 4
3.2.23. Memperbaiki dan Memelihara Sistem Kontrol Emisi 4
3.2.24. Melakukan Prosedur Diagnosa 4
3.2.25. Memelihara dan Memperbaiki Sistem Injeksi Elektronik 5
JUMLAH DASAR KOMPETENSI KEJURUAN 4 8 17 17 21 21
JADWAL PELAJARAN SMK DARUL KAWAKIB
JURUSAN TKJ DAN TKR
SEMESTER GENAP - TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera
2 08.10 - 08.50 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 Pend. Agama & BP DK6 Web Database DK12
3 08.50 - 09.30 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 Pend. Agama & BP DK6 Web Database DK12
SENIN

4 09.30 - 10.10 Fisika DK13 Fisika DK13 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Bahasa Inggris DK9 Web Database DK12
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Fisika DK13 Fisika DK13 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK5 Bahasa Inggris DK9 Web Database DK12
6 11.20 - 12.00 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Kewirausahaan DK10 Kewirausahaan DK10 Fiqih DK6 Bahasa Inggris DK9
7 12.00 - 12.40 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Kewirausahaan DK10 Kewirausahaan DK10 Fiqih DK6 Bahasa Inggris DK9

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Penjas DK8 Penjas DK8 Service poros roda DK14 Resetting LAN DK12 Service Pengapian DK14 KKPI DK12
2 08.10 - 08.50 Penjas DK8 Penjas DK8 Service poros roda DK14 Resetting LAN DK12 Service Pengapian DK14 KKPI DK12
3 08.50 - 09.30 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Matematika DK7 Matematika DK7 Penjas DK8 Penjas DK8
SELASA

4 09.30 - 10.10 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Matematika DK7 Matematika DK7 Penjas DK8 Penjas DK8
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 IPS DK10 IPS DK10 Matematika DK22 Fisika DK21
6 11.20 - 12.00 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 IPS DK10 IPS DK10 Matematika DK22 Fisika DK21
7 12.00 - 12.40 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Al Qur'an DK17 Al Qur'an DK17 Aswaja DK15 IPS DK10

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Matematika DK22 Matematika DK22 FIQIH DK6 FIQIH DK6 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Indonesia DK16
2 08.10 - 08.50 Matematika DK22 Matematika DK22 FIQIH DK6 FIQIH DK6 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Indonesia DK16
3 08.50 - 09.30 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 KKPI DK20 KKPI DK20 Kewirausahaan DK10 Bahasa Inggris DK9
RABU

4 09.30 - 10.10 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 KKPI DK20 KKPI DK20 Kewirausahaan DK10 Bahasa Inggris DK9
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 SimKom Digital DK20 SimKom Digital DK20 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 KKPI DK12 Kewirausahaan DK10
6 11.20 - 12.00 SimKom Digital DK20 SimKom Digital DK20 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 KKPI DK12 Kewirausahaan DK10
7 12.00 - 12.40 Al Qur'an DK11 Al Qur'an DK11 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 IPS DK10 Aswaja DK15

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 PPKN DK5 PPKN DK5 Penjas DK8 Penjas DK8 Serv. Sistem AC DK14 Matematika DK22
2 08.10 - 08.50 PPKN DK5 PPKN DK5 Penjas DK8 Penjas DK8 Serv. Sistem AC DK14 Matematika DK22
3 08.50 - 09.30 Matematika DK22 Matematika DK22 PPKN DK5 PPKN DK5 Repair Kelistrikan DK14 Pend. Agama & BP DK6
KAMIS

4 09.30 - 10.10 Matematika DK22 Matematika DK22 PPKN DK5 PPKN DK5 Repair Kelistrikan DK14 Pend. Agama & BP DK6
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Fiqih DK6 Fiqih DK6 Matematika DK7 Matematika DK7 PPKN DK5 Al Qur'an DK11
6 11.20 - 12.00 Sejarah Indonesia DK10 Sejarah Indonesia DK10 Matematika DK7 Matematika DK7 PPKN DK5 Al Qur'an DK11
7 12.00 - 12.40 Sejarah Indonesia DK10 Sejarah Indonesia DK10 Aswaja DK15 Aswaja DK15 Al Qur'an DK11 PPKN DK 5

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
1 07.15 - 07.40 Gambar Teknik DK12 Desain Grafis DK20 Servis Engine DK4 Bahasa Indonesia DK16 Serv. Statter, Isi DK14 Matematika DK22
2 07.40 - 08.25 Gambar Teknik DK12 Desain Grafis DK20 Servis Engine DK4 Bahasa Indonesia DK16 Serv. Statter, Isi DK14 Matematika DK22
3 08.25 - 09.00 Gambar Teknik DK12 Desain Grafis DK20 Fisika DK21 Fisika DK21 Prosedur Diagnosa DK4 Fiqih DK6
JUM'AT

4 09.00 - 09.40 Gambar Teknik DK12 Desain Grafis DK20 Fisika DK21 Fisika DK21 Prosedur Diagnosa DK4 Fiqih DK6
09.40 - 10.00 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.00 - 11.00 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.20 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.20 - 07.55 Pek. Das. Otomotif DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Service Sist. Kemudi DK4 Instal SO LAN GUI DK3 Fisika DK21 Admin. Server DK12
2 07.55 - 08.30 Pek. Das. Otomotif DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Service Sist. Kemudi DK4 Instal SO LAN GUI DK3 Fisika DK21 Admin. Server DK12
3 08.30 - 09.05 Pek. Das. Otomotif DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Maint. Baterai DK4 Instal SO LAN GUI DK3 Matematika DK22 Admin. Server DK12
4 09.05 - 09.40 Pek. Das. Otomotif DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Maint. Baterai DK4 Instal SO LAN GUI DK3 Matematika DK22 Admin. Server DK12
SABTU

09.40 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT


5 10.15 - 10.50 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK20 Servis Engine DK4 Resetting LAN DK3 Bahasa Indonesia DK16 Analisa WAN DK12
6 10.50 - 11.25 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK20 Servis Engine DK4 Resetting LAN DK3 Bahasa Indonesia DK16 Analisa WAN DK12
7 11.25 - 12.00 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK20 Bahasa Indonesia DK16 Resetting LAN DK3 Service Injection DK4 Analisa WAN DK12
8 12.00 - 12.35 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK20 Bahasa Indonesia DK16 Resetting LAN DK3 Service Injection DK4 Analisa WAN DK12

Cirebon, 05 Januari 2018


Kepala SMK Darul Kawakib

Ahmad Hasan, S.Pd.I


UNBK 2-5 APRIL 2018 07.30 - 09.30
USBN 19 - 21 MARET 2018 SEMUA MAPEL 07.30 - 09.30
US SELURUH MAPEL

SIMULASI UNBK 9 - 10 FEB 2018


JADWAL PEMAKAIAN LAB KOMPUTER SMK DARUL KAWAKIB
SEMESTER GENAP - TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018

HARI JAM KE- WAKTU MATA PELAJARAN KG KELAS TEKNISI LAB KETERANGAN

1 07.30 - 08.10
2 08.10 - 08.50 Web Database DK12 XII TKJ
3 08.50 - 09.30 Web Database DK12 XII TKJ
4 09.30 - 10.10 Web Database DK12 XII TKJ

SENIN
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Web Database DK12 XII TKJ
6 11.20 - 12.00
7 12.00 - 12.40

HARI JAM KE- WAKTU MATA PELAJARAN KG KELAS TEKNISI LAB KETERANGAN

1 07.30 - 08.10 KKPI DK12


2 08.10 - 08.50 KKPI DK12
3 08.50 - 09.30
4 09.30 - 10.10
SELASA

10.10 - 10.40 ISTIRAHAT


5 10.40 - 11.20
6 11.20 - 12.00
7 12.00 - 12.40

HARI JAM KE- WAKTU MATA PELAJARAN KG KELAS TEKNISI LAB KETERANGAN

1 07.30 - 08.10 SimKom Digital DK20 X TKJ


2 08.10 - 08.50 SimKom Digital DK20 X TKJ
3 08.50 - 09.30 KKPI DK20 XI TKJ & TKR
4 09.30 - 10.10 KKPI DK20 XI TKJ & TKR
RABU

10.10 - 10.40 ISTIRAHAT


5 10.40 - 11.20 KKPI DK12 XII TKR
6 11.20 - 12.00 KKPI DK12 XII TKR
7 12.00 - 12.40

HARI JAM KE- WAKTU MATA PELAJARAN KG KELAS TEKNISI LAB KETERANGAN

1 07.30 - 08.10
2 08.10 - 08.50
3 08.50 - 09.30
4 09.30 - 10.10
KAMIS

10.10 - 10.40 ISTIRAHAT


5 10.40 - 11.20
6 11.20 - 12.00
7 12.00 - 12.40

HARI JAM KE- WAKTU MATA PELAJARAN KG KELAS TEKNISI LAB KETERANGAN

1 07.15 - 07.40 Desain Grafis DK20 X TKJ


2 07.40 - 08.25 Desain Grafis DK20 X TKJ
3 08.25 - 09.00 Desain Grafis DK20 X TKJ
JUM'AT

4 09.00 - 09.40 Desain Grafis DK20 X TKJ


09.40 - 10.00 ISTIRAHAT
5 10.00 - 11.00

HARI JAM KE- WAKTU MATA PELAJARAN KG KELAS TEKNISI LAB KETERANGAN

1 07.20 - 07.55 Komp & Jar Dasar DK20 X TKJ MINGGU KE 1


2 07.55 - 08.30 Komp & Jar Dasar DK20 X TKJ MINGGU KE 1
3 08.30 - 09.05 Komp & Jar Dasar DK20 X TKJ MINGGU KE 1
4 09.05 - 09.40 Komp & Jar Dasar DK20 X TKJ MINGGU KE 1
09.40 - 10.15 ISTIRAHAT X TKJ MINGGU KE 1
5 10.15 - 10.50 Pemrog.Dasar DK20 X TKJ MINGGU KE 1
6 10.50 - 11.25 Pemrog.Dasar DK20 X TKJ MINGGU KE 1
7 11.25 - 12.00 Pemrog.Dasar DK20 X TKJ MINGGU KE 1
8 12.00 - 12.35 Pemrog.Dasar DK20 X TKJ MINGGU KE 1
1 07.20 - 07.55 Instal SO LAN GUI DK3 XI TKJ MINGGU KE 2
2 07.55 - 08.30 Instal SO LAN GUI DK3 XI TKJ MINGGU KE 2
U
3 08.30 - 09.05 Instal SO LAN GUI DK3 XI TKJ MINGGU KE 2
4 09.05 - 09.40 Instal SO LAN GUI DK3 XI TKJ MINGGU KE 2

SABTU
09.40 - 10.15 ISTIRAHAT XI TKJ MINGGU KE 2
5 10.15 - 10.50 Resetting LAN DK3 XI TKJ MINGGU KE 2
6 10.50 - 11.25 Resetting LAN DK3 XI TKJ MINGGU KE 2
7 11.25 - 12.00 Resetting LAN DK3 XI TKJ MINGGU KE 2
8 12.00 - 12.35 Resetting LAN DK3 XI TKJ MINGGU KE 2
1 07.20 - 07.55 Admin. Server DK12 XII TKJ MINGGU KE 3 DAN 4
2 07.55 - 08.30 Admin. Server DK12 XII TKJ MINGGU KE 3 DAN 4
3 08.30 - 09.05 Admin. Server DK12 XII TKJ MINGGU KE 3 DAN 4
4 09.05 - 09.40 Admin. Server DK12 XII TKJ MINGGU KE 3 DAN 4
09.40 - 10.15 ISTIRAHAT XII TKJ MINGGU KE 3 DAN 4
5 10.15 - 10.50 Analisa WAN DK12 XII TKJ MINGGU KE 3 DAN 4
6 10.50 - 11.25 Analisa WAN DK12 XII TKJ MINGGU KE 3 DAN 4
7 11.25 - 12.00 Analisa WAN DK12 XII TKJ MINGGU KE 3 DAN 4
8 12.00 - 12.35 Analisa WAN DK12 XII TKJ MINGGU KE 3 DAN 4
JADWAL PELAJARAN SMK DARUL KAWAKIB
JURUSAN TKJ DAN TKR
SEMESTER GENAP - TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera Upacara Bendera
2 08.10 - 08.50 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 KKPI DK20 KKPI DK20 Pend. Agama & BP DK6 Kewirausahaan DK10
3 08.50 - 09.30 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 KKPI DK20 KKPI DK20 Pend. Agama & BP DK6 Kewirausahaan DK10
SENIN

4 09.30 - 10.10 Fisika DK13 Fisika DK13 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Bahasa Inggris DK9 Web Database DK12
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Fisika DK13 Fisika DK13 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK5 Bahasa Inggris DK9 Web Database DK12
6 11.20 - 12.00 SimKom Digital DK20 SimKom Digital DK20 Kewirausahaan DK10 Kewirausahaan DK10 Fiqih DK6 Bahasa Inggris DK9
7 12.00 - 12.40 SimKom Digital DK20 SimKom Digital DK20 Kewirausahaan DK10 Kewirausahaan DK10 Fiqih DK6 Bahasa Inggris DK9

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Penjas DK8 Penjas DK8 Service poros roda DK14 Resetting LAN DK12 Service Pengapian DK14 Fisika DK21
2 08.10 - 08.50 Penjas DK8 Penjas DK8 Service poros roda DK14 Resetting LAN DK12 Service Pengapian DK14 Fisika DK21
3 08.50 - 09.30 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Matematika DK7 Matematika DK7 Penjas DK8 Penjas DK8
SELASA

4 09.30 - 10.10 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 Matematika DK7 Matematika DK7 Penjas DK8 Penjas DK8
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Pend. Agama & BP DK6 Pend. Agama & BP DK6 IPS DK10 IPS DK10 Matematika DK22 KKPI DK12
6 11.20 - 12.00 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 IPS DK10 IPS DK10 Matematika DK22 KKPI DK12
7 12.00 - 12.40 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 Al Qur'an DK17 Al Qur'an DK17 Aswaja DK15 IPS DK10

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 Matematika DK22 Matematika DK22 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 Bahasa Inggris DK9 Web Database DK12
2 08.10 - 08.50 Matematika DK22 Matematika DK22 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 Bahasa Inggris DK9 Web Database DK12
3 08.50 - 09.30 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 FIQIH DK6 FIQIH DK6 Kewirausahaan DK10 Bahasa Inggris DK9
RABU

4 09.30 - 10.10 Bahasa Indonesia DK16 Bahasa Indonesia DK16 FIQIH DK6 FIQIH DK6 Kewirausahaan DK10 Bahasa Inggris DK9
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 KKPI DK12 Bahasa Indonesia DK16
6 11.20 - 12.00 Seni dan Budaya DK10 Seni dan Budaya DK10 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 KKPI DK12 Bahasa Indonesia DK16
7 12.00 - 12.40 Al Qur'an DK11 Al Qur'an DK11 Bahasa Inggris DK9 Bahasa Inggris DK9 IPS DK10 Aswaja DK15

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.30 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.30 - 08.10 PPKN DK5 PPKN DK5 Penjas DK8 Penjas DK8 Serv. Sistem AC DK14 Matematika DK22
2 08.10 - 08.50 PPKN DK5 PPKN DK5 Penjas DK8 Penjas DK8 Serv. Sistem AC DK14 Matematika DK22
3 08.50 - 09.30 Matematika DK22 Matematika DK22 PPKN DK5 PPKN DK5 Repair Kelistrikan DK14 Pend. Agama & BP DK6
KAMIS

4 09.30 - 10.10 Matematika DK22 Matematika DK22 PPKN DK5 PPKN DK5 Repair Kelistrikan DK14 Pend. Agama & BP DK6
10.10 - 10.40 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.40 - 11.20 Fiqih DK6 Fiqih DK6 Matematika DK7 Matematika DK7 PPKN DK5 Al Qur'an DK11
6 11.20 - 12.00 Sejarah Indonesia DK10 Sejarah Indonesia DK10 Matematika DK7 Matematika DK7 PPKN DK5 Al Qur'an DK11
7 12.00 - 12.40 Sejarah Indonesia DK10 Sejarah Indonesia DK10 Aswaja DK15 Aswaja DK15 Al Qur'an DK11 PPKN DK 5

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
1 07.15 - 07.40 Gambar Teknik DK12 Desain Grafis DK20 Servis Engine DK4 Bahasa Indonesia DK16 Serv. Statter, Isi DK14 Matematika DK22
2 07.40 - 08.25 Gambar Teknik DK12 Desain Grafis DK20 Servis Engine DK4 Bahasa Indonesia DK16 Serv. Statter, Isi DK14 Matematika DK22
3 08.25 - 09.00 Gambar Teknik DK12 Desain Grafis DK20 Fisika DK21 Fisika DK21 Prosedur Diagnosa DK4 Fiqih DK6
JUM'AT

4 09.00 - 09.40 Gambar Teknik DK12 Desain Grafis DK20 Fisika DK21 Fisika DK21 Prosedur Diagnosa DK4 Fiqih DK6
09.40 - 10.00 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.00 - 11.00 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama

JAM KELAS X - TKR KELAS X - TKJ KELAS XI - TKR KELAS XI - TKJ KELAS XII - TKR KELAS XII - TKJ
HARI WAKTU
KE- MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG MATA PELAJARAN KG
07.00 - 07.20 Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama Tadarus Bersama
1 07.20 - 07.55 Pek. Das. Otomotif DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Service Sist. Kemudi DK4 Instal SO LAN GUI DK3 Fisika DK21 Admin. Server DK12
2 07.55 - 08.30 Pek. Das. Otomotif DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Service Sist. Kemudi DK4 Instal SO LAN GUI DK3 Fisika DK21 Admin. Server DK12
3 08.30 - 09.05 Pek. Das. Otomotif DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Maint. Baterai DK4 Instal SO LAN GUI DK3 Matematika DK22 Admin. Server DK12
4 09.05 - 09.40 Pek. Das. Otomotif DK19 Komp & Jar Dasar DK20 Maint. Baterai DK4 Instal SO LAN GUI DK3 Matematika DK22 Admin. Server DK12
SABTU

09.40 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT


5 10.15 - 10.50 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK20 Servis Engine DK4 Resetting LAN DK3 Bahasa Indonesia DK16 Analisa WAN DK12
6 10.50 - 11.25 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK20 Servis Engine DK4 Resetting LAN DK3 Bahasa Indonesia DK16 Analisa WAN DK12
7 11.25 - 12.00 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK20 Bahasa Indonesia DK16 Resetting LAN DK3 Service Injection DK4 Analisa WAN DK12
8 12.00 - 12.35 Tek Das Otomotif DK19 Pemrog.Dasar DK20 Bahasa Indonesia DK16 Resetting LAN DK3 Service Injection DK4 Analisa WAN DK12

Cirebon, 10 Januari 2018


Kepala SMK Darul Kawakib

Ahmad Hasan, S.Pd.I