Anda di halaman 1dari 1

��G#e#n#e#r#a#l##

#C#o#m#p#l#e#t#e# #n#a#m#e# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
#:# #C#:#\#U#s#e#r#s#\#R#a#n#d#i#
#p#c#\#A#p#p#D#a#t#a#\#L#o#c#a#l#\#M#i#c#r#o#s#o#f#t#\#W#i#n#d#o#w#s#\#I#N#e#t#C#a#
c#h#e#\#I#E#\#V#R#Y#1#N#A#Z#7#\#S#a#f#e#t#y#-#A#l#e#r#t#-#A#r#t#e#s#u#n#a#t#e#-
#I#n#j#e#k#s#[#1#]#.#p#d#f##
#F#i#l#e# #s#i#z#e# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
#:# #1#.#4#1# #M#i#B##
##
#