Anda di halaman 1dari 1

Marilah sejenak kita bersama-sama Ya Allah Ya ‘Alim(Maha mengetahui)

menundukkan kepala, hati dan jiwa kita. Berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah
bermunajat kepada Allah agar kegiatan kita kemudahan kepada kami untuk
hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan memahaminya. Anugrakanlah kepada kami
lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan apa-apa yang telah engkau anugrahkan
cara Islam. Bapak/Ibu hadirin sekalian kepada hamba-hambaMu yang sholeh.
mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai
dengan keyakinan masing-masing. Marilah Allahumma Yaa Allah Ya Ghaffar(Maha
kita bersama-sama Membaca ummul kitab : Pengampun)
Al-Fatihah, (non muslim menyesuaikan). Dalam kekhusu’an dan ketundukan hati,
kami memohon Ampunan pada Mu atas
A’udzubillahi minasysyaithannirrajim segala dosa dan kesalahan kami, dosa
Bismillahirrahmaanirrahiim pemimpin kami, guru-guru kami, serta dosa
Alhamdulillahirabbil’alamin, hamdan dan kesalahan kedua orang tua kami.
yuwafi ni’amahu Wayukafi maziidah, Ya Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.
rabbana walakal hamdu, kamaa yambaghi
lijalali wajhikal kariim wa'adziima Allahumma Ya Allah Ya Mujiib (Maha
sulthoonik. Allahumma shalli wa salim ala mengabulkan)
Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi Jadikanlah kami semua yang hadir di sini,
ajmain. menjadi pribadi yang memiliki sifat amanah
dan jujur dalam hidup dan kehidupan kami.
Allahumma Ya Allah Rahman (Maha Ya Allah, hanya kepada-MU kami
pengasih) melakukan pengabdian dan hanya kepada-
Dengan mengucapkan puji dan syukur MU kami memohon pertolongan.
kehadirat-MU, atas segala rahmat dan Anugrahkanlah kepada kami tekad,
karunia yang telah ENGKAU limpahkan kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan
kepada kami, kepada para pemimpin kami, bimbingan untuk menjalankan segala
kepada masyarakat dan negara kami ini. amanah.

Ya Allah Ya Kariim( Maha mulia) Rabbana Atina Fiddun ya Hasanah. Wafil


Jadikanlah acara workshop ini sebagai Akhirati Hasanah. waqinna ‘adza bannar,
majelis ilmu yang bermanfaat, acara ini Rabbana taqabbalminna innaka antassami’ul
ditujukan tidaklain hanya untuk memperoleh alim, watub ‘alaina innaka
ridho-MU semata, untuk itu berilah petunjuk antattauwaburrahim.
dan bimbingan kepada kami, Sehingga kami Amin Ya Allah Ya Rabbal ‘alamin
dapat senantiasa memetik hikmah dalam
kegiatan ini.