Anda di halaman 1dari 2

DIRECŢIA PENTRU SPORT

A JUDEŢULUI HARGHITA

GHID
privind completarea documentelor necesare înregistrării unei Asociaţii Sportive fără
personalitate juridică.

DOCUMENTELE:
A. Cererea de acordare a avizului şi autorizării funcţionării A.S.fără personalitate juridică.
Punctul: 1. Se completează cu datele persoanei care vine la D.S.J. Harghita să facă procedura:
2. Se descrie complet „denumirea asociaţiei”;
3. Se completează cu „majuscule” denumirea asociaţiei sportive;
4. Se completează pe rând, jud.loc.,adresa,tel/fax,e-mail;
5. Se trece valoarea în lei „a sumei” care constituie „capitalul iniţial” a cărei valoare nu
poate fi mai mică de 30 (treizeci) lei;
6. Actele de constituire autentificată de „NOTARUL PUBLIC.............”, sub nr........ la
data de ............(este nr. încheierii de pe ultima pagină);
7. Ramurile de sport practicate se înscriu în ordinea alfabetică, şi numai ramuri de sport
legal recunoscute ( vezi tabelul cu federaţiile sportive naţionale cu CIS (disciplină sportivă,
marcată cu verde);
8. Temeiul juridic al cererii (Legea 69/2000, cap.II.,art..25,26 şi 27);
9. Cererea se datează, se semnează şi după caz se ştampilează;
B. Cerere de înscriere în Registrul Sportiv al As.Sp. fără pers. Juridică, se completează exact,
ca prima cerere;
C. Completarea „Contractului de societate pentru constituirea Societăţii Civile particulare
Asociaţia Sportivă (ex. se trece denumirea:ex.Asociaţia Sportivă a Liceului Teoretic „Salamon
Ernő” Gheorgheni);
Atenţie: În denumire nu se poate folosi cuvântul „club”, ex. F.C. sau CS deoarece această formă
este pentru cluburile sportive, care se înregistrează prin judecătorii, dobândând personalitate
juridică;
La cap.II. la părţi contractante, se trece datele din cartea de identitate a cel puţin 3 (trei) persoane;
La cap.III.,denumirea şi sigla se completează cu denumirea AS fără prescurtări, iar la punctul 2
(siglă) se descrie sigla, dacă aceasta există;
La cap.IV. - se trece sediul unde va funcţiona viitorul AS;
La cap.VII - se trece ramurile de sport în ordinea alfabetică strictă (pct.1,2 şi 3);
La cap.VIII,- punctul 5, se trece patrimoniul asociaţiilor, care este de minim 30 (treizeci) lei, care
se divide în cel puţin 3 (trei) părţi sociale, valoarea unei părţi sociale fiind de .......... pe care îl
stabiliţi Dvs.
a.) Aport în numerar – se trece nominal datele celor minim 3 (trei) asociaţi;
b.) Aport în bunuri – rămâne necompletată;
c.) Aport constând în prestaţii în muncă, - rămâne necompletată;
La cap. X. – punctul 1, se stabileşte o cotă de maxim 10% pentru împărţirea rezultatelor financiare
şi un procent corespunzător poate fi alocat, pentru dezvoltarea asociaţiei (nu este obligatoriu);
Contractul se încheie în cel puţin 4 (patru) exemplare autentificate sau certificate de un
notar public sau avocat autorizat, se semnează în original în faţa notarului;
D. Actul constitutiv- proces verbal – se completează şi se semnează în faţa notarului în minim 4
(patru) exemplare, completându-se toate rubricile cu datele solicitate;
E. Membrii Asociaţiei Sportive – se cmpletează denumirea A.S;
- în tabel se completează cel puţin 3 nume (ale fondatorilor), cu toate datele solicitate;
F. Consiliul de administraţie al A.S.
- este compusă din minim trei persoane, indicându-se şi funcţia; ex.preşedinte, secretar, trezorerier.
În cazul în care nr. membrilor fondatori este mai mare de 3 (trei) poate aloca şi funcţia de
vicepreşedinte, membru, etc.;
G. Adeverinţă: - Se eliberează şi se completează de către Liceul/Grupul Şcolar, în cadrul căreia se
înfiinţează asociaţia sportivă fără pers.juridică;
Notă: Pentru orice nelămurire se cere lămuriri prin tel:0744-396804.

DIRECTOR COORDONATOR,
Csiki Andrei