Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN AKTIVITI (RPA TASKA)

SLOT PENGAJARAN

Nama pendidik/ pengasuh : Tiong Zing Wen

Minggu :1

Hari/ tarikh : 1 Ogos 2018 (Rabu)

Masa : 9:00 pagi – 9:30 pagi

Umur : 3-4 tahun

Pengetahuan/ kemahiran

sedia ada : Kanak-kanak sudah boleh mengenal huruf dan berkomunikasi

dalam ayat mudah

Bilangan kanak-kanak : 10 orang

Tema : Negaraku

Subtema : Jalur Gemilang

Tajuk : Warna di Jalur Gemilang

Bidang perkembangan : Perkembangan Bahasa, Komunikasi dan Literasi awal

Kesepaduan bidang : 1. Perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran

2. Perkembangan kreativiti dan estetika

Objektif pembelajaran : Pada akhir pembelajaran kanak-kanak dapat:

1. Mengenali warna yang terdapat pada Jalur Gemilang.


2. Menyebut warna yang terdapat pada Jalur Gemilang dengan menggunakan dwibahasa.

Bahan : Jalur Gemilang, Lagu Jalur Gemilang, Lembaran kerja

Tempat/ ruang : Zon 5: Cempaka

Fokus KP / MI : Verbal-linguistik, muzik


Kosa Kata : red, yellow, blue dan white
Langkah-langkah Pengajaran:

MASA/ FASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN


PEMBELAJARAN
Set induksi Nyanyian Lagu Jalur 1. Guru meminta kanak-kanak untuk Sumber :
(5 minit) Gemilang berkumpul dan duduk di hadapan guru. • Video Lagu
2. Guru memainkan lagu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang
3. Kanak-kanak menyanyi lagu Jalur
Gemilang beramai-ramai. MI : muzik, verbal-
4. Guru membimbing kanak-kanak untuk linguistik
melakukan pergerakan kreatif.
5. Guru memperkenalkan tajuk Kesepaduan:
pembelajaran iaitu Jalur Gemilang. Perkembangan
kreativiti dan
estetika
Fasa Aktiviti mengenal 1. Guru memperkenalkan warna-warna Sumber :
Perkembangan warna pada Jalur yang terdapat pada Jalur Gemilang • Jalur Gemilang
Gemilang. kepada kanak-kanak dengan
Langkah 1 menggunkan dwibahasa. Strategi :
2. Guru menggunakan dwibahasa dalam Berpusatkan guru,
(10 minit) memperkenalkan nama-nama warna murid dan bahan.
yang terdapat pada Jalur Gemilang.
3. Guru membimbing kanak-kanak dalam Kesepaduan :
menyebut warna-warna yang terdapat Perkembangan
pada Jalur Gemilang dengan kedua- deria dan
dua bahasa. pemahaman dunia
4. Guru menguji kanak-kanak dengan persekitaran,
menunjukkan warna yang terdapat Perkembangan
pada Jalur Gemilang dan kanak-kanak fizikal
akan menyebut warna tersebut.

Sumber :
Aktiviti Padankan  Jalur Gemilang
Warna
1. Guru mengagihkan lembaran kerja  Lagu Jalur
padankan warna dengan perkataan Gemilang
Langkah 2 kepada kanak-kanak.  Lembaran
(10 minit) 2. Guru memberi galakan dan bimbingan kerja
kepada kanak-kanak untuk
menyiapkan lembaran kerja yang Kemahiran Berfikir:
diagihkan. Mengaplikasi
3. Guru menyemak jawapan bersama-
sama dengan kanak-kanak dan
membetulkan sekiranya terdapat
kesilapan oleh kanak-kanak.
4. Guru memberi pujian kepada kanak-
kanak dan membuat refleksi tentang
aktiviti yang dilaksanakan.
Penutup Aktiviti imbas 1. Kanak-kanak menyanyikan lagu Jalur Sumber:
kembali Gemilang sekali lagi untuk • Lagu Jalur
(5 minit) menyemarakkan nilai patriotisme Gemilang
Nyanyian Lagu Jalur dalam diri mereka.
Gemilang 2. Guru membuat rumusan tentang
aktiviti yang telah dilaksanakan.

Refleksi guru pelatih :

Ulasan pensyarah pembimbing :

Anda mungkin juga menyukai