Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN AKTIVITI (RPA Taska)

Pelaksanaan Aktiviti PERMATA (Slot Pengajaran)

Taska : Taska Permata Kemas Kg. Keda Bukit Tukang Jusoh


Umur : 4 Tahun
Tarikh : 02 Ogos 2018
Masa : 4.00 – 4.30 petang ( 30 minit )
Bilangan Kanak-Kanak : 05 orang ( 2 L & 3 P )

Tema / Tajuk : Haiwan / Arnab yang baik hati


Sub Tema : Haiwan Liar
Bidang : Perkembangan Sahsiah, Sosioemosi dan Kerohanian
Hasil Pembelajaran : Menunjukkan rasa simpati dan belas kasihan
Kesepaduan Bidang : PBKDLA Menguasai kemahiran bertanya dan mengingati pesanan/cerita

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) :


Kreativiti : Pemerhatian, analisis dan penjanaan idea
Nilai : Berdisplin, Bersungguh-sungguh, Yakin, Berani, Kerjasama, Berusaha, Hormat-menghormati, kasih sayang, baik hati
Keusahawanan : Kesanggupan belajar daripada kesilapan
TMK : Belajar melalui TMK

Objektif Pembelajaran : Pada akhir aktiviti, kanak-kanak dapat:


1. Melakukan aksi yang ditetapkan semasa mendengar perkataan atau arnab dalam cerita
2. Melakukan aksi yang ditetapkan semasa mendengar perkataan atau arnab dalam cerita
3. Mencatumkan puzzle haiwan yang ditetapkan.

1
Pengetahuan Sedia Ada : Kanak-kanak sudah didedahkan haiwan liar pada sesi pengajaran lepas.
Kemahiran Berfikir (KB) : Menghubungkait, Membanding beza, Menganalisis, Menjana idea, Membuat gambaran mental,
(+ HOM + KBAT) Menggabungkan
Bahan Bantu Mengajar : Video klip MP 4, Media tayangan, Gambar haiwan, Puzzle haiwan, Dadu haiwan
Fokus KP / MI : Verbal-linguistik, Visual-ruang, Muzik-irama, Kinestetik, Logik-matematik, Interpersonal
Kosa Kata : Arnab, Kura-kura, Ayam
Amalan Asuhan & Didikan(AD) : Dibantu mengetahui sikap-sikap moral

** Tema NCSS yang diterapkan: - Perkembangan individu dan identiti **

CATATAN
MASA / FASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (Sumber
Pembelajaran,Kesepaduan,
KB, Nilai dll.)

Persediaan “Arnab dan Kura-kura I” Guru meminta kanak-kanak untuk berkumpul, duduk di Sumber :
Video klip (Cerita arnab dan kura-kura atas lantai, guru memberi salam dan bertanya khabar Video klip MP 4,
(Pemerhatian, siri I) untuk kanak-kanak kanak-kanak. Media tayangan
Analisis)
Kanak-kanak berkumpul di ruang aktiviti, duduk di atas KB :
lantai, dan memberi respon kepada pertanyaan guru. Menggabungkan
( 5 minit)
Guru menayangkan video kepada kanak-kanak. KP:
Kanak-kanak menonton video dengan teliti. Verbal-linguistik,
Visual-ruang
Guru memberi pujian/ganjaran kepada kanak-kanak atas
kerjasama yang diberikan.
Nilai :
Berdisplin,
Bekerjasama

Cth Transisi : cerita Arnab


dan kura-kura

2
Imaginasi Penerangan arahan Guru menerangkan dan memberi arahan kepada kanak- Sumber :
kanak tentang sesi bercerita yang akan dijalankan -
(Penjanaan Menerangkan aksi untuk dilakukan oleh seterusnya.
idea, Sintesis kanak-kanak semasa mendengar cerita
idea) nanti Guru menunjukkan contoh aksi yang perlu dilakukan oleh KB :
kanak-kanak semasa mendengar cerita guru. Membanding beza,
Contoh aksi : Kanak-kanak belajar membuat aksi untuk dilakukan pada Menganalisis,
(5 minit) - Aksi semasa mendengar perkataan sesi bercerita nanti.
arnab
- Aksi semasa mendengar perkataan Guru memberi pujian/ganjaran kepada kanak-kanak atas KP :
kura-kura kerjasama yang diberikan. Verbal-linguistik,
Interpersonal,
Logik-matematik,
Visual-ruang

Nilai :
Berdisiplin,
Bersungguh-sungguh

AD :
mengenal pasti aksi aksi
bagi watak dalam cerita

Perkembangan “Arnab-kalah atau menang?” Guru memberi arahan aktiviti yang disediakan. Sumber :
Kanak-kanak berkumpul di depan guru dan duduk dalam -
(Penambah Cerita sambungan daripada cerita arnab satu bulatan.
baikan, Menilai) dan kura-kura asal KB :
- telah dilampirkan ceritanya Guru membimbing kanak-kanak melakukan aktiviti. Menghubung kait,
Kanak-kanak akan duduk diam untuk mendengar cerita Menganalisis,
(12 minit) guru.
Sambil mendengar, kanak-kanak perlu melakukan aksi
yang telah ditetapkan tadi (arnab dan kura-kura). KP :
Interpersonal,
Guru memberi peluang kepada semua kanak-kanak untuk Logik-matematik,
meneka. Verbal-linguistik,
Visual-ruang,
Guru memberi bimbingan dan penjelasan lanjut jika ada Kinestetik
kanak-kanak yang masih kurang faham.

3
Guru memberi peneguhan positif iaitu pujian/ganjaran Nilai :
kepada kanak-kanak atas kerjasama yang diberikan. Baik hati
Kasih sayang
Yakin,
Bekerjasama

AD:
Bimbingan

Tindakan “Topeng muka ku” Guru bersama kanak-kanak imba kembali cerita. Sumber :
Imbas kembali + Perkongsian Kanak-kanak memikirkan balik perjalanan cerita dan Topeng muka arnab
(Pelaksanaan, membuat gambaran mental.
Amalan KB :
Berterusan) Berkongsi perasaan dan watak Guru memberi bimbingan lkepada kanak-kanak agar Membuat gambaran mental,
kegemaran dalam cerita-pengagihan mempelajari sikap arnab yang suka menolong. Menghubung kait,
( 5 minit) topeng muka arnab kepada kanak- Kanak-kanak memakai topeng muka yang diberikan guru. Mencirikan
kanak.
Guru memberi pujian/ganjaran kepada kanak-kanak atas KP :
kerjasama yang diberikan. Logik-matematik,
Visual-ruang,
Verbal-linguistik,
Interpersonal,
Intrapersonal

Nilai :
Kerjasama,
Yakin,
Berusaha

AD:
Bimbingan memakai topeng
muka

Penutup “Lagu Tolong-menolong” Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini. Sumber:
Video klip MP4
(3 minit) Guru menayangkan video lagu kepada kanak-kanak.
KB :
Menghubung kait

4
Kanak-kanak memakai topeng muka arnab dan
menyanyikan lagu bersama-sama dengan melakukan KP:
gerakan kreatif. Muzik-irama,
Verbal-linguistik,
Guru memberi pujian/ganjaran kepada kanak-kanak. Kenestetik,
Interpersonal

Nilai :
Berdisiplin,
Berusaha

Cth. Transisi : soal jawab +


nyayian lagu

Petunjuk
Contoh AD, rutin, fungsi guru sebagai fasilitator
Fokus penulisan yang menggambarkan berpusatkan kanak-kanak/murid
Penyataan untuk kefahaman kepada isi kandungan (jika perlu)

Refleksi Guru Pelatih:

5
Ulasan Pensyarah / Pendidik Pembimbing :

Contoh Pentaksiran Kanak-kanak ( Penilaian berterusan ) :

Indikator:

Bil Nama Kanak-kanak Skor Catatan


Ya Tidak
1
2
3
4
5

Anda mungkin juga menyukai