Anda di halaman 1dari 55

UNIT KERJA PUSKESMAS DATUK BANDAR

DAFTAR HADIR
BULAN : SEPTEMBER TAHUN : 2017
MINGGU : I ( PERTAMA )
TANDA TANGAN
STATUS 2-Sep-17
NO NAMA KET
JABATAN Sabtu
P S
1 Husni Thamrin TKS

2 Sutrani Pohan TKS

3 Julia Indriany TKS

4 An Fikri Magang

5 Suryani Hasibuan Magang

6 Khairiyah Br Sinaga Magang

7 Ismah .A Saragih Magang

8 Nurhalimah Magang

9 Suherman Magang

10 Siska Imelda Magang

11 Rahmad Fauzi Srg Magang

12 Mugi Handayani Mrp Magang

13 Beuty Rosari Pardede Magang

14 Anggi Margolang Magang

15 Nurul Hikmah Lubis Magang

16 Diva Triayu Magang

17 Lasmaria Magang

18 Siti Mutia Hazmal Magang

19 Yusri Batubara Magang

20 Lisnawati Magang

21 Ramot Manurung Magang

22 Muhammad Syukur Magang

23 Juraida Prt

Tanjungbalai, 02 September 2017


Kepala Puskesmas Datuk Bandar
Kota Tanjungbalai

drg. Suri Kumala Dewi Nasution


Nip. 19821003 201001 2 029

UNIT KERJA PUSKESMAS DATUK BANDAR


DAFTAR HADIR
BULAN : SEPTEMBER TAHUN : 2017
MINGGU : I I ( KEDUA )

TANDA TANGAN
STATUS 4-Sep-17 5-Sep-17 6-Sep-17 7-Sep-17 8-Sep-17 9-Sep-17
NO NAMA KET
JABATAN Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
P S P S P S P S P S P S
1 Husni Thamrin TKS

2 Sutrani Pohan TKS

3 Julia Indriany TKS

4 An Fikri Magang

5 Suryani Hasibuan Magang

6 Khairiyah Br Sinaga Magang

7 Ismah .A Saragih Magang

8 Nurhalimah Magang

9 Suherman Magang

10 Siska Imelda Magang

11 Rahmad Fauzi Srg Magang

12 Mugi Handayani Mrp Magang

13 Beuty Rosari Pardede Magang

14 Anggi Margolang Magang

15 Nurul Hikmah Lubis Magang

16 Diva Triayu Magang

17 Lasmaria Magang

18 Siti Mutia Hazmal Magang

19 Yusri Batubara Magang

20 Lisnawati Magang

21 Ramot Manurung Magang

22 Muhammad Syukur Magang

23 Juraida Prt

Tanjungbalai,09 September 2017

Kepala Puskesmas Datuk Bandar


Kota Tanjungbalai

drg. Suri Kumala Dewi Nasution


Nip. 19821003 201001 2 029

UNIT KERJA PUSKESMAS DATUK BANDAR

DAFTAR HADIR
BULAN : SEPTEMBER TAHUN : 2017
MINGGU : I I I ( KETIGA )

TANDA TANGAN
STATUS 11-Sep-17 12-Sep-17 13-Sep-17 14-Sep-17 15-Sep-17 16-Sep-17
NO NAMA KET
JABATAN Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
P S P S P S P S P S P S
1 Husni Thamrin TKS

2 Sutrani Pohan TKS

3 Julia Indriany TKS

4 An Fikri Magang

5 Suryani Hasibuan Magang

6 Khairiyah Br Sinaga Magang

7 Ismah .A Saragih Magang

8 Nurhalimah Magang

9 Suherman Magang

10 Siska Imelda Magang

11 Rahmad Fauzi Srg Magang

12 Mugi Handayani Mrp Magang

13 Beuty Rosari Pardede Magang

14 Anggi Margolang Magang

15 Nurul Hikmah Lubis Magang

16 Diva Triayu Magang

17 Lasmaria Magang

18 Siti Mutia Hazmal Magang

19 Yusri Batubara Magang

20 Lisnawati Magang

21 Ramot Manurung Magang

22 Muhammad Syukur Magang

23 Juraida Prt
Tanjungbalai,16 September 2017
Kepala Puskesmas Datuk Bandar
Kota Tanjungbalai
drg. Suri Kumala Dewi Nasution
Nip. 19821003 201001 2 029

UNIT KERJA PUSKESMAS DATUK BANDAR


DAFTAR HADIR
BULAN : SEPTEMBER TAHUN : 2017
MINGGU : I V ( KEEMPAT )

TANDA TANGAN
STATUS 18-Sep-17 19-Sep-17 20-Sep-17 21-Sep-17 22-Sep-17 23-Sep-17
NO NAMA KET
JABATAN Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
P S P S P S P S P S P S
1 Husni Thamrin TKS

2 Sutrani Pohan TKS

3 Julia Indriany TKS

4 An Fikri Magang

5 Suryani Hasibuan Magang

6 Khairiyah Br Sinaga Magang

7 Ismah .A Saragih Magang

8 Nurhalimah Magang

9 Suherman Magang

10 Siska Imelda Magang

11 Rahmad Fauzi Srg Magang

12 Mugi Handayani Mrp Magang

13 Beuty Rosari Pardede Magang

14 Anggi Margolang Magang

15 Nurul Hikmah Lubis Magang

16 Diva Triayu Magang

17 Lasmaria Magang

18 Siti Mutia Hazmal Magang

19 Yusri Batubara Magang

20 Lisnawati Magang

21 Ramot Manurung Magang

22 Muhammad Syukur Magang

23 Juraida Prt

Tanjungbalai, 23 September 2017


Kepala Puskesmas Datuk Bandar
Kota Tanjungbalai
drg. Suri Kumala Dewi Nasution
Nip. 19821003 201001 2 029

UNIT KERJA PUSKESMAS DATUK BANDAR


DAFTAR HADIR
BULAN : SEPTEMBER TAHUN : 2017
MINGGU : V ( KELIMA )

TANDA TANGAN
STATUS 25-Sep-17 26-Sep-17 27-Sep-17 28-Sep-17 29-Sep-17 30-Sep-17
NO NAMA KET
JABATAN
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
P S P S P S P S P S P S
1 Husni Thamrin TKS
2 Sutrani Pohan TKS

3 Julia Indriany TKS

4 An Fikri Magang

5 Suryani Hasibuan Magang

6 Khairiyah Br Sinaga Magang

7 Ismah .A Saragih Magang

8 Nurhalimah Magang

9 Suherman Magang

10 Siska Imelda Magang

11 Rahmad Fauzi Srg Magang

12 Mugi Handayani Mrp Magang

13 Beuty Rosari Pardede Magang

14 Anggi Margolang Magang

15 Nurul Hikmah Lubis Magang

16 Diva Triayu Magang

17 Lasmaria Magang

18 Siti Mutia Hazmal Magang

19 Yusri Batubara Magang

20 Lisnawati Magang

21 Ramot Manurung Magang

22 Muhammad Syukur Magang

23 Juraida Prt

Tanjungbalai,30 September 2017

Kepala Puskesmas Datuk Bandar


Kota Tanjungbalai

drg. Suri Kumala Dewi Nasution


Nip. 19821003 201001 2 029
UNIT KERJA PUSKESMAS DATUK BANDAR
DAFTAR HADIR TENAGA KERJA KONTRAK PROMOSI KESEHATAN
BULAN : OKTOBER TAHUN : 2017
MINGGU : I ( PERTAMA)
TANDA TANGAN

2-Oct-17 3-Oct-18 4-Oct-18 5-Oct-18 6-Oct-18 7-Oct-18


NO NAMA Status / Jabatan KET
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
P S P S P S P S P S P S

1 Imelda Faulina.SKM Pegawai Kontrak

Tanjungbalai,07 Oktober 2016


Kepala Puskesmas Datuk Bandar
Kota Tanjungbalai

drg. Suri Kumala Dewi Nasution


Nip. 19821003 201001 2 029
UNIT KERJA PUSKESMAS DATUK BANDAR
DAFTAR HADIR TENAGA KERJA KONTRAK PROMOSI KESEHATAN
BULAN : OKTOBER TAHUN : 2017
MINGGU : II (KE DUA )
TANDA TANGAN
9-Oct-17 10-Oct-17 11-Oct-17 12-Oct-17 13-Oct-17 14-Oct-17
NO NAMA Status / Jabatan KET
Sabtu Sabtu Sabtu Sabtu Sabtu Sabtu
P S P S P S P S P S P S
1 dr.Erika R Marpaung Pegawai Kontrak
2 Imelda Faulina.SKM Pegawai Kontrak
3 Nurbaity S.Fam.Apt Pegawai Kontrak
Tanjungbalai,14 Oktober 2016
Kepala Puskesmas Datuk Bandar
Kota Tanjungbalai

drg. Suri Kumala Dewi Nasution


Nip. 19821003 201001 2 029
UNIT KERJA PUSKESMAS DATUK BANDAR
DAFTAR HADIR TENAGA KERJA KONTRAK PROMOSI KESEHATAN
BULAN :OKTOBER TAHUN : 2017
MINGGU : III (KE TIGA )

TANDA TANGAN
16-Oct-17 17-Oct-17 18-Oct-17 19-Oct-17 20-Oct-17 21-Oct-17
NO NAMA Status / Jabatan KET
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
P S P S P S P S P S P S
1 dr.Erika R Marpaung Pegawai Kontrak
2 Imelda Faulina.SKM Pegawai Kontrak
3 Nurbaity S.Fam.Apt Pegawai Kontrak

Tanjungbalai, 21 Oktober 2017


Kepala Puskesmas Datuk Bandar
Kota Tanjungbalai
drg. Suri Kumala Dewi Nasution

Nip. 19821003 201001 2 029


UNIT KERJA PUSKESMAS DATUK BANDAR
DAFTAR HADIR TENAGA KERJA KONTRAK PROMOSI KESEHATAN
BULAN : OKTOBER TAHUN : 2017
MINGGU : IV ( KEEMPAT )

TANDA TANGAN
23-Oct-17 24-Oct-17 25-Oct-17 26-Oct-17 27-Oct-17 28-Oct-17
NO NAMA Status / Jabatan KET
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
P S P S P S P S P S P S
1 dr.Erika R Marpaung Pegawai Kontrak
2 Imelda Faulina.SKM Pegawai Kontrak
3 Nurbaity S.Fam.Apt Pegawai Kontrak

Tanjungbalai,28 Oktober 2017


Kepala Puskesmas Datuk Bandar

Kota Tanjungbalai
drg. Suri Kumala Dewi Nasution

Nip. 19821003 201001 2 029


UNIT KERJA PUSKESMAS DATUK BANDAR
DAFTAR HADIR TENAGA KERJA KONTRAK PROMOSI KESEHATAN
BULAN : OKTOBER TAHUN : 2017
MINGGU : V ( KELIMA )

TANDA TANGAN
30-Oct-17 31-Oct-17
NO NAMA Status / Jabatan KET
Senin Selasa
P S P S
1 dr.Erika R Marpaung Pegawai Kontrak
2 Imelda Faulina.SKM Pegawai Kontrak
3 Nurbaity S.Fam.Apt Pegawai Kontrak

Tanjungbalai,31 Oktober 2016


Kepala Puskesmas Datuk Bandar

Kota Tanjungbalai
drg. Suri Kumala Dewi Nasution
Nip. 19821003 201001 2 029
UNIT KERJA PUSKESMAS DATUK BANDAR
DAFTAR HADIR DOKTER INTERNSIP
BULAN : JULI TAHUN : 2017
MINGGU : VI (KEENAM)

Tanda Tangan
1-Aug-17 2-Aug-17 3-Aug-17 4-Aug-17 5-Aug-17 KET
NO NAMA STATUS / JABATAN
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
P S P S P S P S P S P S
1 dr. Arianty Kataren Dokter Internsip

2 dr. Elis Srihenta Sembiring Dokter Internsip

3 dr. Eva Susilawatty Samosir Dokter Internsip

4 dr. Frenisca Septya Dewi Sitepu Dokter Internsip

5 dr. Muhammad Sofyan Dokter Internsip

6 dr. Pustri Nahrisya Dokter Internsip

7 dr. Wira Adil Putra Zai Dokter Internsip

Tanjungbalai, 05 Agustus 2017


Pendamping Dokter Internsip
Kota Tanjungbalai

dr.Yenny Meilia Susanti


Nip.19790515 200604 2 009
UNIT KERJA PUSKESMAS DATUK BANDAR
DAFTAR HADIR DOKTER INTERNSIP
BULAN : AGUSTUS TAHUN : 2017
MINGGU : II (KEDUA)

TANDA TANGAN
7-Aug-17 8-Aug-17 9-Aug-17 10-Aug-17 11-Aug-17 12-Aug-17 KET
NO NAMA STATUS / JABATAN
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
P S P S P S P S P S P S
1 dr. Arianty Kataren Dokter Internsip

2 dr. Elis Srihenta Sembiring Dokter Internsip

3 dr. Eva Susilawatty Samosir Dokter Internsip

4 dr. Frenisca Septya Dewi Sitepu Dokter Internsip

5 dr. Muhammad Sofyan Dokter Internsip

6 dr. Pustri Nahrisya Dokter Internsip

7 dr. Wira Adil Putra Zai Dokter Internsip

Tanjungbalai, 07 Januari 2017


Pendamping Dokter Internsip
Kota Tanjungbalai

dr.Yenny Meilia Susanti


Nip.19790515 200604 2 009

UNIT KERJA PUSKESMAS DATUK BANDAR


DAFTAR HADIR DOKTER INTERNSIP
BULAN : AGUSTUS TAHUN : 2017
MINGGU : III (KETIGA)

TANDA TANGAN
16-Jan-17 17-Jan-17 18-Jan-17 19-Jan-17 20-Jan-17 21-Jan-17 KET
NO NAMA STATUS / JABATAN
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
P S P S P S P S P S P S

1 dr. Arianty Kataren Dokter Internsip

2 dr. Elis Srihenta Sembiring Dokter Internsip

3 dr. Eva Susilawatty Samosir Dokter Internsip

4 dr. Frenisca Septya Dewi Sitepu Dokter Internsip

5 dr. Muhammad Sofyan Dokter Internsip

6 dr. Pustri Nahrisya Dokter Internsip

7 dr. Wira Adil Putra Zai Dokter Internsip

Tanjungbalai, 07 Januari 2017


Pendamping Dokter Internsip
Kota Tanjungbalai
dr.Yenny Meilia Susanti
Nip.19790515 200604 2 009

UNIT KERJA PUSKESMAS DATUK BANDAR


DAFTAR HADIR DOKTER INTERNSIP
BULAN : AGUSTUS TAHUN : 2017
MINGGU : IV (KEEMPAT)

TANDA TANGAN
23-Jan-17 24-Jan-17 25-Jan-17 26-Jan-17 27-Jan-17 28-Jan-17 KET
NO NAMA STATUS / JABATAN
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
P S P S P S P S P S P S
1 dr. Arianty Kataren Dokter Internsip

2 dr. Elis Srihenta Sembiring Dokter Internsip

3 dr. Eva Susilawatty Samosir Dokter Internsip

4 dr. Frenisca Septya Dewi Sitepu Dokter Internsip

5 dr. Muhammad Sofyan Dokter Internsip

6 dr. Pustri Nahrisya Dokter Internsip

7 dr. Wira Adil Putra Zai Dokter Internsip

Tanjungbalai, 07 Januari 2017


Pendamping Dokter Internsip
Kota Tanjungbalai
dr.Yenny Meilia Susanti
Nip.19790515 200604 2 009

UNIT KERJA PUSKESMAS DATUK BANDAR


DAFTAR HADIR DOKTER INTERNSIP
BULAN : AGUSTUS TAHUN : 2017
MINGGU : V (KELIMA)

TANDA TANGAN
30-Jan-17 31-Jan-17 KET
NO NAMA STATUS / JABATAN
Senin Selasa
P S P S
1 dr. Arianty Kataren Dokter Internsip

2 dr. Elis Srihenta Sembiring Dokter Internsip

3 dr. Eva Susilawatty Samosir Dokter Internsip

4 dr. Frenisca Septya Dewi Sitepu Dokter Internsip

5 dr. Muhammad Sofyan Dokter Internsip

6 dr. Pustri Nahrisya Dokter Internsip

7 dr. Wira Adil Putra Zai Dokter Internsip

Tanjungbalai, 07 Januari 2017


Pendamping Dokter Internsip
Kota Tanjungbalai
dr.Yenny Meilia Susanti
Nip.19790515 200604 2 009

UNIT KERJA PUSKESMAS DATUK BANDAR


DAFTAR HADIR DOKTER INTERNSIP
BULAN : AGUSTUS TAHUN : 2017
MINGGU : III ( KETIGA)

TANDA TANGAN
13/II/2017 14/II/2017 15/II/2017 16/II/2017 17/II/2017 18/II/2017 KET
NO NAMA STATUS / JABATAN
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
P S P S P S P S P S P S

1 dr Agus Halomoan Hutagaol Dokter Internsip

2 dr.Almira Ulfa Utari N Dokter Internsip

3 dr.Dian Adriani Dokter Internsip

4 dr.Dita Paramitha Dokter Internsip

5 dr.Eny Muhartiyati Dokter Internsip

6 dr.Hilmiatul Husna Dokter Internsip

7 dr.Paula Cyntia Pulungan Dokter Internsip

Tanjungbalai, 07 Januari 2017


Pendamping Dokter Internsip
Kota Tanjungbalai

dr.Yenny Meilia Susanti


Nip.19790515 200604 2 009

UNIT KERJA PUSKESMAS DATUK BANDAR


DAFTAR HADIR DOKTER INTERNSIP
BULAN : AGUSTUS TAHUN : 2017
MINGGU : IV ( KEEMPAT)

TANDA TANGAN
20/II/2017 21/II/2017 22/II/2017 23/II/2017 24/II/2017 25/II/2017 KET
NO NAMA STATUS / JABATAN
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
P S P S P S P S P S P S

1 dr Agus Halomoan Hutagaol Dokter Internsip

2 dr.Almira Ulfa Utari N Dokter Internsip

3 dr.Dian Adriani Dokter Internsip

4 dr.Dita Paramitha Dokter Internsip

5 dr.Eny Muhartiyati Dokter Internsip

6 dr.Hilmiatul Husna Dokter Internsip

7 dr.Paula Cyntia Pulungan Dokter Internsip


Tanjungbalai, 07 Januari 2017
Pendamping Dokter Internsip
Kota Tanjungbalai

dr.Yenny Meilia Susanti


Nip.19790515 200604 2 009

UNIT KERJA PUSKESMAS DATUK BANDAR


DAFTAR HADIR DOKTER INTERNSIP
BULAN : AGUSTUS TAHUN : 2017
MINGGU : V ( KELIMA )

TANDA TANGAN
27/II/2017 28/II/2017 22/II/2017 23/II/2017 24/II/2017 25/II/2017 KET
NO NAMA STATUS / JABATAN
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
P S P S P S P S P S P S

1 dr Agus Halomoan Hutagaol Dokter Internsip

2 dr.Almira Ulfa Utari N Dokter Internsip

3 dr.Dian Adriani Dokter Internsip

4 dr.Dita Paramitha Dokter Internsip

5 dr.Eny Muhartiyati Dokter Internsip

6 dr.Hilmiatul Husna Dokter Internsip

7 dr.Paula Cyntia Pulungan Dokter Internsip


Tanjungbalai, 07 Januari 2017
Pendamping Dokter Internsip
Kota Tanjungbalai

dr.Yenny Meilia Susanti


Nip.19790515 200604 2 009
UNIT KERJA PUSKESMAS DATUK BANDAR
DAFTAR HADIR
BULAN : SEPTEMBER TAHUN : 2017
MINGGU : I ( PERTAMA )
TANDA TANGAN
2-Sep-17
NO Nama/Nip Pangkat/Gol Ket
Sabtu
P S
drg.Suri Kumala Dewi Nasution Penata Tk I
1
Nip. 19821003 201001 2 029 III/d
drg. Raden Roro Annja Eutheriana Pembina
2
Nip. 19710720 200604 2 003 IV/a
Asna Ginting,AM.Keb Penata Tk I
3
Nip.19671225 198903 2 006 III/d
Asdora Sinaga Penata Tk I
4
Nip.19660129 198703 2 002 III/d
dr Rustimariana Pasaribu Penata
5
Nip.19830112 201001 2 025 III/d
Nilawati Sinaga Penata
6
Nip.19790502 200212 2 002 III /c
Ernawati T. Siahaan Penata
7
Nip. 19770424 200012 2 001 III/c
Asmida Sitorus Penata
8
Nip.19720217 199603 2 001 III/c
dr. Budil Tapatiwi Penata Muda
9
Nip. 19860922 201403 2 003 TK I III/b
Nirwana Manurung, AMKeb Penata Muda
10
Nip. 19780921 199703 2 002 TK I III/b
Elisabeth Saulina Hutabarat Penata Muda
11
Nip. 19760809 199702 2 001 TK I III/b
Eva erlina Am.kep Penata Muda
12
Nip. 19790216 200701 2 002 TK I III/b
Mariana Penata Muda
13
Nip.19681115 199801 2 004 TK I III/b
Rismawati,SST Penata Muda
14
19760620 200502 2 002 TK I III/b
Herpina Sitorus, AMKeb Penata Muda
15
Nip.19820915 200112 2 001 TK I III/b
Lasma Nurlina Galingging Penata Muda
16
Nip. 19800623 200701 2 002 III/a
Ruri Endang Astuti Penata Muda
17
19830417 200604 2 008 III/a
Chadijah Siregar Penata Muda
18
Nip. 19790329 200701 2 004 III/a
Lilik Suryani,AMK Penata Muda
19
Nip. 19830424 200801 2 005 III/a
Zulpah Afni, AMK Penata Muda
20
Nip.19810805 200801 2 004 III/a
Yunila Manik, AMK Penata Muda
21
Nip.19841006 200904 2 003 III/a
Ernita Vibriyanti Sitorus, AMKL Penata Muda
22
Nip. 19780814 200904 2 004 III/a
Nani Triana, AMK Penata Muda
23
23
Nip.19800204 200904 2 003 III / a

TANDA TANGAN
2-Sep-17
NO Nama/Nip Pangkat/Gol Ket
Sabtu
P S
Lamria Boru Sirait AM.Keb Penata Muda
24
Nip. 19850118 200904 2 006 III / a
Lamrida Silaban Penata Muda
25
Nip.19781012 200904 2 001 III / a
Tiurmawati Nainggolan P Pengatur
26
Nip. 19810820 200502 2 005 III/a
Hj.Yulia Tri Putri Pengatur
27
197670720 200502 0 001 III/a
Novi Aldilla Damanik, AMK Pengatur
28
Nip.19811120 201001 2 019 TK I II/d
Elina Rahayu, AMK Pengatur
29
Nip. 19810615 201001 2 021 TK I II/d
Melda Januarti, AMK Pengatur
30
Nip. 19810201 200701 2 002 TK I II/d
Alwinsyah Mora Harahap Pengatur
31
19781102 201001 1 014 TK I II/d
Zunaidi Pengatur
32
Nip.19730715 200502 1 003 TK I II/d
Eva Syahrani Pengatur
33
Nip.19740202 200701 2 008 II/c
Delfi Yuliana Pengatur
34
Nip. 19840327 200801 2 003 II/c
Irma Suriyani Simanjuntak
35 Pengatur II/c
Nip. 19870609 201507 2 001
Setia Darma Sitorus, AMK
36 Pengatur II/c
Nip. 19801209 200701 1 002

Tanjungbalai, 02 September 2017


Kepala Puskesmas Datuk Bandar
Kota Tanjungbalai

drg. Suri Kumala Dewi Nasution


Nip.19821003 201001 2 029
UNIT KERJA PUSKESMAS DATUK BANDAR
DAFTAR HADIR
BULAN : SEPTEMBER TAHUN : 2017
MINGGU : II ( DUA )
TANDA TANGAN
4-Sep-17 5-Sep-17 6-Sep-17 7-Sep-17 8-Sep-17 9-Sep-17
NO Nama/Nip Pangkat/Gol Ket
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
P S P S P S P S P S P S
drg.Suri Kumala Dewi Nasution Penata Tk I
1
Nip. 19821003 201001 2 029 III/d
drg. Raden Roro Annja Eutheriana Pembina
2
Nip. 19710720 200604 2 003 IV/a
Asna Ginting,AM.Keb Penata Tk I
3
Nip.19671225 198903 2 006 III/d
Asdora Sinaga Penata Tk I
4
Nip.19660129 198703 2 002 III/d
dr Rustimariana Pasaribu Penata
5
Nip.19830112 201001 2 025 III/d
Nilawati Sinaga Penata
6
Nip.19790502 200212 2 002 III /c
Ernawati T. Siahaan Penata
7
Nip. 19770424 200012 2 001 III/c
Asmida Sitorus Penata
8
Nip.19720217 199603 2 001 III/c
dr. Budil Tapatiwi Penata Muda
9
Nip. 19860922 201403 2 003 TK I III/b
Nirwana Manurung, AMKeb Penata Muda
10
Nip. 19780921 199703 2 002 TK I III/b
Elisabeth Saulina Hutabarat Penata Muda
11
Nip. 19760809 199702 2 001 TK I III/b
Eva erlina Am.kep Penata Muda
12
Nip. 19790216 200701 2 002 TK I III/b
Mariana Penata Muda
13
Nip.19681115 199801 2 004 TK I III/b
Rismawati,SST Penata Muda
14
19760620 200502 2 002 TK I III/b
Herpina Sitorus, AMKeb Penata Muda
15
Nip.19820915 200112 2 001 TK I III/b
Lasma Nurlina Galingging Penata Muda
16
Nip. 19800623 200701 2 002 III/a
Ruri Endang Astuti Penata Muda
17
19830417 200604 2 008 III/a
Chadijah Siregar Penata Muda
18
Nip. 19790329 200701 2 004 III/a
Lilik Suryani,AMK Penata Muda
19
Nip. 19830424 200801 2 005 III/a
Zulpah Afni, AMK Penata Muda
20
Nip.19810805 200801 2 004 III/a
Yunila Manik, AMK Penata Muda
21
Nip.19841006 200904 2 003 III/a
Ernita Vibriyanti Sitorus, AMKL Penata Muda
22
Nip. 19780814 200904 2 004 III/a
Nani Triana, AMK Penata Muda
23
Nip.19800204 200904 2 003 III / a

TANDA TANGAN
4-Sep-17 5-Sep-17 6-Sep-17 7-Sep-17 8-Sep-17 9-Sep-17
NO Nama/Nip Pangkat/Gol Ket
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
P S P S P S P S P S P S
Lamria Boru Sirait AM.Keb Penata Muda
24
Nip. 19850118 200904 2 006 III / a
Lamrida Silaban Penata Muda
25
Nip.19781012 200904 2 001 III / a
Tiurmawati Nainggolan P Pengatur
26
Nip. 19810820 200502 2 005 III/a
Hj,Yulia Tri Putri Pengatur
27
19760720 200502 0 001 III/a
Novi Aldilla Damanik, AMK Pengatur
28
Nip.19811120 201001 2 019 TK I II/d
Elina Rahayu, AMK Pengatur
29
Nip. 19810615 201001 2 021 TK I II/d
Melda Januarti, AMK Pengatur
30
Nip. 19810201 200701 2 002 TK I II/d
Alwinsyah Mora Harahap Pengatur
31
19781102 201001 1 014 TK I II/d
Zunaidi Pengatur
32
Nip.19730715 200502 1 003 TK I II/d
Eva Syahrani Pengatur
33
Nip.19740202 200701 2 008 II/c
Delfi Yuliana Pengatur
34
Nip. 19840327 200801 2 003 II/c
Irma Suriyani Simanjuntak
35 Pengatur II/c
Nip. 19870609 201507 2 001
Setia Darma Sitorus, AMK
36 Pengatur II/c
Nip. 19801209 200701 1 002

Tanjungbalai, 09 September 2017


Kepala Puskesmas Datuk Bandar
Kota Tanjungbalai

drg. Suri Kumala Dewi Nasution


Nip.19821003 201001 2 029
UNIT KERJA PUSKESMAS DATUK BANDAR
DAFTAR HADIR
BULAN : SEPTEMBER TAHUN : 2017
MINGGU : III ( KETIGA )
TANDA TANGAN
11-Sep-17 12-Sep-17 13-Sep-17 14-Sep-17 15-Sep-17 16-Sep-17
NO Nama/Nip Pangkat/Gol Ket
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
P S P S P S P S P S P S
drg.Suri Kumala Dewi Nasution Penata Tk I
1
Nip. 19821003 201001 2 029 III/d
drg. Raden Roro Annja Eutheriana Pembina
2
Nip. 19710720 200604 2 003 IV/a
Asna Ginting,AM.Keb Penata Tk I
3
Nip.19671225 198903 2 006 III/d
Asdora Sinaga Penata Tk I
4
Nip.19660129 198703 2 002 III/d
dr Rustimariana Pasaribu Penata
5
Nip.19830112 201001 2 025 III/d
Nilawati Sinaga Penata
6
Nip.19790502 200212 2 002 III /c
Ernawati T. Siahaan Penata
7
Nip. 19770424 200012 2 001 III/c
Asmida Sitorus Penata
8
Nip.19720217 199603 2 001 III/c
dr. Budil Tapatiwi Penata Muda
9
Nip. 19860922 201403 2 003 TK I III/b
Nirwana Manurung, AMKeb Penata Muda
10
Nip. 19780921 199703 2 002 TK I III/b
Elisabeth Saulina Hutabarat Penata Muda
11
Nip. 19760809 199702 2 001 TK I III/b
Eva erlina Am.kep Penata Muda
12
Nip. 19790216 200701 2 002 TK I III/b
Mariana Penata Muda
13
Nip.19681115 199801 2 004 TK I III/b
Rismawati,SST Penata Muda
14
19760620 200502 2 002 TK I III/b
Herpina Sitorus, AMKeb Penata Muda
15
Nip.19820915 200112 2 001 TK I III/b
Lasma Nurlina Galingging Penata Muda
16
Nip. 19800623 200701 2 002 III/a
Ruri Endang Astuti Penata Muda
17
19830417 200604 2 008 III/a
Chadijah Siregar Penata Muda
18
Nip. 19790329 200701 2 004 III/a
Lilik Suryani,AMK Penata Muda
19
Nip. 19830424 200801 2 005 III/a
Zulpah Afni, AMK Penata Muda
20
Nip.19810805 200801 2 004 III/a
Yunila Manik, AMK Penata Muda
21
Nip.19841006 200904 2 003 III/a
Ernita Vibriyanti Sitorus, AMKL Penata Muda
22
Nip. 19780814 200904 2 004 III/a
Nani Triana, AMK Penata Muda
23
Nip.19800204 200904 2 003 III / a

TANDA TANGAN
11-Sep-17 12-Sep-17 13-Sep-17 14-Sep-17 15-Sep-17 16-Sep-17
NO Nama/Nip Pangkat/Gol Ket
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
P S P S P S P S P S P S
Lamria Boru Sirait AM.Keb Penata Muda
24
Nip. 19850118 200904 2 006 III / a
Lamrida Silaban Penata Muda
25
Nip.19781012 200904 2 001 III / a
Tiurmawati Nainggolan P Penata Muda
26
Nip. 19810820 200502 2 005 III/a
Hj,Yulia Tri Putri Penata Muda
27
19760720 200502 0 001 III/a
Novi Aldilla Damanik, AMK Penata Muda
28
Nip.19811120 201001 2 019 III/a
Elina Rahayu, AMK Pengatur
29
Nip. 19810615 201001 2 021 TK I II/d
Melda Januarti, AMK Pengatur
30
Nip. 19810201 200701 2 002 TK I II/d
Alwinsyah Mora Harahap Pengatur
31
19781102 201001 1 014 TK I II/d
Zunaidi Pengatur
32
Nip.19730715 200502 1 003 TK I II/d
Eva Syahrani Pengatur
33
Nip.19740202 200701 2 008 TK I II/d
Delfi Yuliana Pengatur
34
Nip. 19840327 200801 2 003 II/c
Irma Suriyani Simanjuntak Pengatur
35
Nip. 19870609 201507 2 001 II/c
Setia Darma Sitorus, AMK
36 Pengatur II/c
Nip. 19801209 200701 1 002
Yuni Sartika ,A.Md.Keb
37 Pengatur II/c
Nip.19850530 201704 2 004
Maskaum Hasibuan,A/Md.Keb
38 Pengatur II/c
Nip. 19820828 201704 2 001
Sri Muliani,Amd.Keb
39 Pengatur II/c
Nip.198303304 201704 2 003
Leni Marlina Sinaga ,A.Md.Keb
40 Pengatur II/c
Nip. 19821019 201704 2 002
Rahkma YanaNasution,A.Md,Keb
41 Pengatur II/c
Nip.19821023 201704 2 001
Tanjungbalai, 16 September 2017
Kepala Puskesmas Datuk Bandar
Kota Tanjungbalai

drg. Suri Kumala Dewi Nasution


Nip.19821003 201001 2 029

UNIT KERJA PUSKESMAS DATUK BANDAR


DAFTAR HADIR
BULAN :SEPTEMBER TAHUN : 2017
MINGGU : IV ( KEEMPAT )

TANDA TANGAN
18-Sep-17 19-Sep-17 20-Sep-17 21-Sep-17 22-Sep-17 23-Sep-17
NO Nama/Nip Pangkat/Gol Ket
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
P S P S P S P S P S P S
drg.Suri Kumala Dewi Nasution Penata Tk I
1
Nip. 19821003 201001 2 029 III/d
drg. Raden Roro Annja Eutheriana Pembina
2
Nip. 19710720 200604 2 003 IV/a
Asna Ginting,AM.Keb Penata Tk I
3
Nip.19671225 198903 2 006 III/d
Asdora Sinaga Penata Tk I
4
Nip.19660129 198703 2 002 III/d
dr Rustimariana Pasaribu Penata
5
Nip.19830112 201001 2 025 III/d
Nilawati Sinaga Penata
6
Nip.19790502 200212 2 002 III /c
Ernawati T. Siahaan Penata
7
Nip. 19770424 200012 2 001 III/c
Asmida Sitorus Penata
8
Nip.19720217 199603 2 001 III/c
dr. Budil Tapatiwi Penata Muda
9
Nip. 19860922 201403 2 003 TK I III/b
Nirwana Manurung, AMKeb Penata Muda
10
Nip. 19780921 199703 2 002 TK I III/b
Elisabeth Saulina Hutabarat Penata Muda
11
Nip. 19760809 199702 2 001 TK I III/b
Eva erlina Am.kep Penata Muda
12
Nip. 19790216 200701 2 002 TK I III/b
Mariana Penata Muda
13
Nip.19681115 199801 2 004 TK I III/b
Rismawati,SST Penata Muda
14
19760620 200502 2 002 TK I III/b
Herpina Sitorus, AMKeb Penata Muda
15
Nip.19820915 200112 2 001 TK I III/b
Lasma Nurlina Galingging Penata Muda
16
Nip. 19800623 200701 2 002 III/a
Ruri Endang Astuti Penata Muda
17
19830417 200604 2 008 III/a
Chadijah Siregar Penata Muda
18
Nip. 19790329 200701 2 004 III/a
Lilik Suryani,AMK Penata Muda
19
Nip. 19830424 200801 2 005 III/a
Zulpah Afni, AMK Penata Muda
20
Nip.19810805 200801 2 004 III/a
Yunila Manik, AMK Penata Muda
21
Nip.19841006 200904 2 003 III/a
Ernita Vibriyanti Sitorus, AMKL Penata Muda
22
Nip. 19780814 200904 2 004 III/a
Nani Triana, AMK Penata Muda
23
Nip.19800204 200904 2 003 III / a

TANDA TANGAN
18-Sep-17 19-Sep-17 20-Sep-17 21-Sep-17 22-Sep-17 23-Sep-17
NO Nama/Nip Pangkat/Gol Ket
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
P S P S P S P S P S P S
Lamria Boru Sirait AM.Keb Penata Muda
24
Nip. 19850118 200904 2 006 III / a
Lamrida Silaban Penata Muda
25
Nip.19781012 200904 2 001 III / a
Tiurmawati Nainggolan P Pengatur
26
Nip. 19810820 200502 2 005 III/a
Hj.Yulia Tri Putri Pengatur
27
Nip.19760720 200502 0 001 III/a
Novi Aldilla Damanik, AMK Pengatur
28
Nip.19811120 201001 2 019 TK I II/d
Elina Rahayu, AMK Pengatur
29
Nip. 19810615 201001 2 021 TK I II/d
Melda Januarti, AMK Pengatur
30
Nip. 19810201 200701 2 002 TK I II/d
Alwinsyah Mora Harahap Pengatur
31
Nip:19781102 201001 1 014 TK I II/d
Zunaidi Pengatur
32
Nip.19730715 200502 1 003 TK I II/d
Eva Syahrani Pengatur
33
Nip.19740202 200701 2 008 II/c
Delfi Yuliana Pengatur
34
Nip. 19840327 200801 2 003 II/c
Irma Suriyani Simanjuntak
35 Pengatur II/c
Nip. 19870609 201507 2 001
Setia Darma Sitorus, AMK
36 Pengatur II/c
Nip. 19801209 200701 1 002
Yuni Sartika ,A.Md.Keb
37 Pengatur II/c
Nip.19850530 201704 2 004
Maskaum Hasibuan,A/Md.Keb
38 Pengatur II/c
Nip. 19820828 201704 2 001
Sri Muliani,Amd.Keb
39 Pengatur II/c
39 Pengatur II/c
Nip.198303304 201704 2 003
Leni Marlina Sinaga ,A.Md.Keb
40 Pengatur II/c
Nip. 19821019 201704 2 002
Rahkma YanaNasution,A.Md,Keb
41 Pengatur II/c
Nip.19821023 201704 2 001

Tanjungbalai, 23 Sptember 2017


Kepala Puskesmas Datuk Bandar
Kota Tanjungbalai

drg. Suri Kumala Dewi Nasution


Nip.19821003 201001 2 029

UNIT KERJA PUSKESMAS DATUK BANDAR


DAFTAR HADIR
BULAN : SEPTEMBER TAHUN : 2017
MINGGU : V (KELIMA)

TANDA TANGAN
25-Sep-17 26-Sep-17 27-Sep-17 28-Sep-17 29-Sep-17 30-Sep-17
NO Nama/Nip Pangkat/Gol Ket
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
P S P S P S P S P S P S
drg.Suri Kumala Dewi Nasution Penata Tk I
1
Nip. 19821003 201001 2 029 III/d
drg. Raden Roro Annja Eutheriana Pembina
2
Nip. 19710720 200604 2 003 IV/a
Asna Ginting,AM.Keb Penata Tk I
3
Nip.19671225 198903 2 006 III/d
Asdora Sinaga Penata Tk I
4
Nip.19660129 198703 2 002 III/d
dr Rustimariana Pasaribu Penata
5
Nip.19830112 201001 2 025 III/d
Nilawati Sinaga Penata
6
Nip.19790502 200212 2 002 III /c
Ernawati T. Siahaan Penata
7
Nip. 19770424 200012 2 001 III/c
Asmida Sitorus Penata
8
Nip.19720217 199603 2 001 III/c
dr. Budil Tapatiwi Penata Muda
9
Nip. 19860922 201403 2 003 TK I III/b
Nirwana Manurung, AMKeb Penata Muda
10
Nip. 19780921 199703 2 002 TK I III/b
Elisabeth Saulina Hutabarat Penata Muda
11
Nip. 19760809 199702 2 001 TK I III/b
Eva erlina Am.kep Penata Muda
12
TK I III/b
Penata Muda
12
Nip. 19790216 200701 2 002 TK I III/b
Mariana Penata Muda
13
Nip.19681115 199801 2 004 TK I III/b
Rismawati,SST Penata Muda
14
19760620 200502 2 002 TK I III/b
Herpina Sitorus, AMKeb Penata Muda
15
Nip.19820915 200112 2 001 TK I III/b
Lasma Nurlina Galingging Penata Muda
16
Nip. 19800623 200701 2 002 III/a
Ruri Endang Astuti Penata Muda
17
19830417 200604 2 008 III/a
Chadijah Siregar Penata Muda
18
Nip. 19790329 200701 2 004 III/a
Lilik Suryani,AMK Penata Muda
19
Nip. 19830424 200801 2 005 III/a
Zulpah Afni, AMK Penata Muda
20
Nip.19810805 200801 2 004 III/a
Yunila Manik, AMK Penata Muda
21
Nip.19841006 200904 2 003 III/a
Ernita Vibriyanti Sitorus, AMKL Penata Muda
22
Nip. 19780814 200904 2 004 III/a
Nani Triana, AMK Penata Muda
23
Nip.19800204 200904 2 003 III / a

TANDA TANGAN
25-Sep-17 26-Sep-17 27-Sep-17 28-Sep-17 29-Sep-17 30-Sep-17
NO Nama/Nip Pangkat/Gol Ket
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
P S P S P S P S P S P S
Lamria Boru Sirait AM.Keb Penata Muda
24
Nip. 19850118 200904 2 006 III / a
Lamrida Silaban Penata Muda
25
Nip.19781012 200904 2 001 III / a
Tiurmawati Nainggolan P Pengatur
26
Nip. 19810820 200502 2 005 III/a
Hj.Yulia Tri Putri Pengatur
27
Nip.19760720 200502 0 001 III/a
Novi Aldilla Damanik, AMK Pengatur
28
Nip.19811120 201001 2 019 TK I II/d
Elina Rahayu, AMK Pengatur
29
Nip. 19810615 201001 2 021 TK I II/d
Melda Januarti, AMK Pengatur
30
Nip. 19810201 200701 2 002 TK I II/d
Alwinsyah Mora Harahap Pengatur
31
Nip:19781102 201001 1 014 TK I II/d
Zunaidi Pengatur
32
Nip.19730715 200502 1 003 TK I II/d
Eva Syahrani Pengatur
33
Nip.19740202 200701 2 008 II/c
Delfi Yuliana Pengatur
34
Nip. 19840327 200801 2 003 II/c
Irma Suriyani Simanjuntak
35 Pengatur II/c
Nip. 19870609 201507 2 001
Setia Darma Sitorus, AMK
36 Pengatur II/c
Nip. 19801209 200701 1 002
Yuni Sartika ,A.Md.Keb
37 Pengatur II/c
Nip.19850530 201704 2 004
Maskaum Hasibuan,A/Md.Keb
38 Pengatur II/c
Nip. 19820828 201704 2 001
Sri Muliani,Amd.Keb
39 Pengatur II/c
Nip.198303304 201704 2 003
Leni Marlina Sinaga ,A.Md.Keb
40 Pengatur II/c
Nip. 19821019 201704 2 002
Rahkma YanaNasution,A.Md,Keb
41 Pengatur II/c
Nip.19821023 201704 2 001

Tanjungbalai, 30 September 2017


Kepala Puskesmas Datuk Bandar
Kota Tanjungbalai

drg. Suri Kumala Dewi Nasution


Nip.19821003 201001 2 029
ABSEN APEL PAGI DAN APEL SIANG PUSKESMAS DATUK BANDAR
MINGGU : II BULAN: NOVEMBER 2017
Pagi Jam : 07.30 Wib Siang : 14.30 Wib
PARAF

NAMA PEGAWAI / NIP/ Senin Selasa Rabu Kamis


NO JABATAN
GOL.RUANG 27/11/1728/11/18 29/11/19 30/11/19
P S P S P S P S
drg.Suri Kumala Dewi Nasution
1 Kepala Puskesmas
Nip.19821003 201001 2 029/III.d
drg.Raden Roro Annja Eutherina Staff Puskesmas
2
Nip.19710720 200604 2 003/IV.a Datuk Bandar
Asnah Ginting AM.Keb
3 Staff Puskesmas
Nip.19671225 198903 2 006/III.d Datuk Bandar
Asdora Sinaga
4 Staff Puskesmas
Nip.19660129 198703 2 001/III.d Datuk Bandar
Hj.Halimah Sagala Staff Pustu P.Traktor
5
Nip.19641110 198603 2 010/III.d
Efidayanti Koordinator Pustu
6
Nip.19710303199203 2 002/III.d BTN
Nirwana Manurung
7 Staff Puskesmas
Nip.19790502 200212 2 002/III.c Datuk Bandar
Ernawati Theresya Siahaan
8 Staff Puskesmas
Nip.19770424 200012 2 001/III.c Datuk Bandar
Asmida Sitorus
9 Staff Puskesmas
Nip.19720217 199603 2 001/III.c Datuk Bandar
Hotmariani Saragih koordinator Pustu
10
Nip.19741208 200502 2 002/IIIb P.Traktor
Nilawati Sinaga,AMK Staff Puskesmas
11
Nip.19780921 199803 2 002/III.b Datuk Bandar
Elisabeth Saulina Hutabarat Staff Puskesmas
12
Nip.19760809 199702 2 001/III.b Datuk Bandar
Mariana Staff Puskesmas
13
Nip.19681115 199801 2 004/III.b Datuk Bandar
dr.Budil Tapatiwi
14 Staff Puskesmas
Nip.19860922 201403 2 003/III.b Datuk Bandar
Mawaddah Batubara AM.Keb Koordinator Poli
15
Nip.19840125 200604 2 004/III.a klinik Pemko
Ruri Endang Astuti, AMG Staff Puskesmas
16
Nip.19830417 200604 2 008/III.a Datuk Bandar
Chadijah Siregar,AMK
17 Staff Puskesmas
Nip.19790329 200701 2 004/III.a Datuk Bandar
Lasma Nurlina Galingging,AMK
18 Staff Puskesmas
Nip.19800623 200701 2 002/III.a Datuk Bandar
Leris Marlina Limbong,AMK
19 Staff Puskesmas
Nip.19780506 200604 2 008/III..a Datuk Bandar
Lilik Suryani,AMK
20 Staff Puskesmas
Nip.19830424 200801 2 005/III.b Datuk Bandar
Zulpah Afni ,AMK
21 Staff Puskesmas
Nip.19810805 200801 2 004/III.a Datuk Bandar
Vera Leris Sirait,AM.keb
22 Staff Pustu BTN
Nip.19860126 200804 2 001/III.a
Kanni Simarmata Staff Poli klinik
23
Nip.19621231 198303 2 037 /III.a Pemko
Herpina Sitorus, AM.Keb
24 Staff Puskesmas
Nip.19820915 200112 2 001/III.a Datuk Bandar
Nani Triana, AMK
25 Staff Puskesmas
Nip.19800204 200904 2 005/III.a Datuk Bandar
Ernita Vibriyanti Sitorus, AMKL
26 Staff Puskesmas
Nip.19780814 200904 2 004/III.a Datuk Bandar
Darwina ,AMKG
27 Staff Poli Klinik
Nip.19840329 200904 2 005 / III.a Pemko
Yulina Manik , AMK
28 Staff Puskesmas
Nip.19841006 200904 2 003/III.a Datuk Bandar
Lamria Boru Sirait,AM.Keb Staff Puskesmas
29
Nip.19850118 200904 2 006 Datuk Bandar
Lamrida Silaban , AMKG Staff Puskesmas
30
Nip.19781012 200904 2 001 /III.a Datuk Bandar
Rismawati,SST Staff Puskesmas
31
Nip.19760620 200502 2 003 /III.a Datuk Bandar
Eva Erlina ,AMK
32 Staff Puskesmas
Nip.19790216 2007012 2 002 /III.a Datuk Bandar
Novi Ardilla Damanik, AMK Staff Puskesmas
33
Nip.19811120 201001 2 019 /III.a Datuk Bandar
Tiurmawati Nainggolan ,SKM Staff Puskesmas
34
Nip.19810820 200502 2 005 /III.a Datuk Bandar
Alwinsyah Mora Harahap,AMK Staff Puskesmas
35
Nip.19781102 201001 1 014 /II.d Datuk Bandar

36 Erlina Rahayu , Amk Staff Puskesmas


Nip.19810615 201001 2 021 /II.d Datuk Bandar
Yulia Tri Putri , AM.Keb Staff Puskesmas
37
Nip.19760720 200502 2 001 / II.d Datuk Bandar
Melda Januarti, AMK Staff Puskesmas
38
Nip.19810201 200701 2 004 /II.d Datuk Bandar
Farah Diba ,AM.Keb
39 Staff Pustu P.Traktor
Nip.19750522 200801 2 002 /II.d
Debi Kristanti Adha, AMK
40 Staff Pustu BTN
Nip.19761202 200604 2 010 / II.d
Ernawati Hutabarat, AM.Keb Staff Poli Klinik
41
Nip.19830118 200904 2 003 /II.c Pemko
Hotmaria Silalahi
42 Staff Pustu BTN A A A A A A A A A A A A
Nip.19760605 200512 2 021 /II.c
Sri Hartati
43 Staff Pustu BTN
Nip.19810719 200701 1 002 / II.c
Ella Nuryetna
44 Staff Pustu P.Traktor
Nip.19810110 200701 2 004 / II.c

45 Eva Syahrani Staff Puskesmas


Nip.19740202 200701 2 008 / II.c Datuk Bandar

46 Elis Prayatna Staff Pustu P.Traktor


Nip.19741011 200502 2 002 / II.c
Nalida
47 Staff Pustu BTN
Nip.19750601 200604 2 008 /II.c
Delfi Yulina Staff Puskesmas
48
Nip.19840327 200801 2 003 / II.c Datuk Bandar
Irma Suryani Simanjuntak Staff Puskesmas
49
Nip.19870609 201507 2 001 / II.c Datuk Bandar
julita Sz Staff Poli Klinik
50
Nip.19810913 200701 2 003 / II.c Pemko
Setia Darma Sitorus , AMK Staff Puskesmas
51
Nip.19801209 200701 2 003 / II.c Datuk Bandar
Emma Nurmaulina,AM.Keb
52 Staff Pusktu BTN
Nip.19881024 201507 2 001 / II.c
Maskaum Hasibuan,AM.Keb
53 Bidan Kelurahan
Nip.19820828 201704 2 001 / II.c

54 Yuni Sartika,AM.Keb Bidan Kelurahan


Nip.19850530 201704 2 004 / II.c
Sri Mulyani,AM.Keb
55 Bidan Kelurahan
Nip.19830304 201704 2 003 / II.c
Leni Marlina Sinaga ,AM.Keb
56 Bidan Kelurahan
Nip.19821019 201704 2 002

57 Rahkma Yana Nasution ,AM.Keb Bidan Kelurahan


Nip.19821023 201704 2 001 / II.c

58 Nurina Sinaga,AMK Staff Poli Klinik


Nip.19760913 201001 2 003 / II.b Pemko
Nuraini Desyawati
59 Staff Poli Klinik
Nip.19781215 200112 2 003 / II.b Pemko

60 dr.Erica R. Marpaung Dokter Kontrak

61 Imelda Paulina SKM Kontrak

62 Nurbaiti S.Fam.Apt Kontrak

Tanjungbalai,30 November 2017


Kepala Puskesmas Datuk Bandar
Kota Tanjungbalai

drg.Suri Kumala Dewi Nasution


Nip.19821003 201001 2 029
7
ABSENSI MINILOK TKS/MAGANG
MINGGU : V BULAN : NOVEMBER Tahun : 2017
Pagi jam : 07.30 Siang :14.30
PARAF
Senn Selasa Rabu Kamis
NO NAMA PEGAWAI JABATAN
27/11/17 28/11/17 29/11/17 30/10/18
P S P S P S P S
1 Husni Thamrin TKS
2 Sutrani Pohan,AMK TKS
3 Julia Indriani,AMK TKS
4 An Fikri,AMK Magang
5 Suryani Hasibuan,AMK Magang
6 Khairiyah Br.Sinaga,AMK Magang
7 Ismah A. Saragih,AM.Keb Magang
8 Nurhalimah,AM.Keb Magang
9 Suherman,AMK Magang
10 Siska Imelda,AMK Magang
11 Rahmad Fauzi Siregar,AMK Magang
12 Mugi Handayani Marpaung,AMK Magang
13 Beuty Rosari Pardede,AM.keb Magang
14 Anggi Margolang,AM.Keb Magang
15 Nurul Hikmah Lubis,AM.Keb Magang
16 Diva Tri Ayu Napitupulu,AM.Keb Magang
17 Elpda Marpaung, Magang
18 Fin Fauzi,AMK Magang
19 Tiwa Safriani, Magang
20 Khairunnisa Magang
21 Rina Nasution,AMK Magang
22 Dodi Kurniawan Dalimunthe,AMK Magang
23 Siti Maryam,AMK Magang
24 Akto Sariani Simbolon,AM.Keb Magang
25 Devi Rizqiah Penjaitan,AMK Magang
26 Sabrina Nasution,AM.Keb Magang
27 Lasmaria,AMK Magang
28 Siti Mutia Hazmal Siahaan,AM.Keb Magang
29 Yusri Batu Bara,AMK Magang
30 Lisnawati,AM.keb Magang
31 Muhammad Syukur,AMK Magang
32 Ramot Manurung,AM.Keb Magang
33 Juraidah Magang

Tanjungbalai,25 November 2017


Kepala Puskesmas Datuk Bandar
Kota Tanjungbalai

drg.Suri Kumala Dewi Nasution


Nip.19821003 201001 2 029
ABSENSI APEL PAGI PEGAWAI KONTRAK PUSKESMS DATUK BANDAR
MINGGU : V BULAN : OKTOBER Tahun : 2017
Pagi jam : 07.30 Siang :14.30
PARAF
Senin Selasa
NO NAMA PEGAWAI JABATAN
30/10/17 31/10/18
P S P S

1 dr.ERIKA R. MARPAUNG KONTRAK


2 IMELDA PAULINA KONTRAK

3 NURBAITI KONTRAK

Tanjungbalai,31 Oktober 2017


Kepala Puskesmas Datuk Bandar
Kota Tanjungbalai

drg.Suri Kumala Dewi Nasution


Nip.19821003 201001 2 029
ABSENSI MINILOK TKS/MAGANG
MINGGU : V BULAN : NOVEMBER Tahun : 2017
Pagi jam : 07.30 Siang :14.30

NO NAMA PEGAWAI JABATAN Rabu


06 November 2017
1 Husni Thamrin TKS
2 Sutrani Pohan,AMK TKS
3 Julia Indriani,AMK TKS
4 An Fikri,AMK Magang
5 Suryani Hasibuan,AMK Magang
6 Khairiyah Br.Sinaga,AMK Magang
7 Ismah A. Saragih,AM.Keb Magang
8 Nurhalimah,AM.Keb Magang
9 Suherman,AMK Magang
10 Siska Imelda,AMK Magang
11 Rahmad Fauzi Siregar,AMK Magang
12 Mugi Handayani Marpaung,AMK Magang
13 Beuty Rosari Pardede,AM.keb Magang
14 Anggi Margolang,AM.Keb Magang
15 Nurul Hikmah Lubis,AM.Keb Magang
16 Diva Tri Ayu Napitupulu,AM.Keb Magang
17 Elpda Marpaung, Magang
18 Fin Fauzi,AMK Magang
19 Tiwa Safriani, Magang
20 Khairunnisa Magang
21 Rina Nasution,AMK Magang
22 Dodi Kurniawan Dalimunthe,AMK Magang
23 Siti Maryam,AMK Magang
24 Akto Sariani Simbolon,AM.Keb Magang
25 Devi Rizqiah Penjaitan,AMK Magang
26 Sabrina Nasution,AM.Keb Magang
27 Lasmaria,AMK Magang
28 Siti Mutia Hazmal Siahaan,AM.Keb Magang
29 Yusri Batu Bara,AMK Magang
30 Lisnawati,AM.keb Magang
31 Muhammad Syukur,AMK Magang
32 Ramot Manurung,AM.Keb Magang
33 Juraidah Magang

Tanjungbalai,06 November 2017


Kepala Puskesmas Datuk Bandar
Kota Tanjungbalai

drg.Suri Kumala Dewi Nasution


Nip.19821003 201001 2 029
ABSEN MINILOK PUSKESMAS DATUK BANDAR
MINGGU : II BULAN: NOVEMBER 2017
Pagi Jam : 07.30 Wib Siang : 14.30 Wib
PARAF
NAMA PEGAWAI / NIP/
NO JABATAN Senin
GOL.RUANG
06 November 2017
drg.Suri Kumala Dewi Nasution
1 Kepala Puskesmas
Nip.19821003 201001 2 029/III.d

2 drg.Raden Roro Annja Eutherina Staff Puskesmas


Nip.19710720 200604 2 003/IV.a Datuk Bandar
Asnah Ginting AM.Keb Staff Puskesmas
3
Nip.19671225 198903 2 006/III.d Datuk Bandar
Asdora Sinaga Staff Puskesmas
4
Nip.19660129 198703 2 001/III.d Datuk Bandar
Hj.Halimah Sagala Staff Pustu P.Traktor
5
Nip.19641110 198603 2 010/III.d
Efidayanti Koordinator Pustu
6
Nip.19710303199203 2 002/III.d BTN
Nirwana Manurung Staff Puskesmas
7
Nip.19790502 200212 2 002/III.c Datuk Bandar
Ernawati Theresya Siahaan Staff Puskesmas
8
Nip.19770424 200012 2 001/III.c Datuk Bandar
Asmida Sitorus Staff Puskesmas
9
Nip.19720217 199603 2 001/III.c Datuk Bandar
Hotmariani Saragih koordinator Pustu
10
Nip.19741208 200502 2 002/IIIb P.Traktor
Nilawati Sinaga,AMK Staff Puskesmas
11
Nip.19780921 199803 2 002/III.b Datuk Bandar
Elisabeth Saulina Hutabarat Staff Puskesmas
12
Nip.19760809 199702 2 001/III.b Datuk Bandar
Mariana Staff Puskesmas
13
Nip.19681115 199801 2 004/III.b Datuk Bandar
dr.Budil Tapatiwi Staff Puskesmas
14
Nip.19860922 201403 2 003/III.b Datuk Bandar
Mawaddah Batubara AM.Keb Koordinator Poli
15
Nip.19840125 200604 2 004/III.a klinik Pemko
Ruri Endang Astuti, AMG Staff Puskesmas
16
Nip.19830417 200604 2 008/III.a Datuk Bandar
Chadijah Siregar,AMK Staff Puskesmas
17
Nip.19790329 200701 2 004/III.a Datuk Bandar
Lasma Nurlina Galingging,AMK Staff Puskesmas
18
Nip.19800623 200701 2 002/III.a Datuk Bandar
Leris Marlina Limbong,AMK Staff Puskesmas
19
Nip.19780506 200604 2 008/III..a Datuk Bandar
Lilik Suryani,AMK Staff Puskesmas
20
Nip.19830424 200801 2 005/III.b Datuk Bandar
Zulpah Afni ,AMK Staff Puskesmas
21
Nip.19810805 200801 2 004/III.a Datuk Bandar
Vera Leris Sirait,AM.keb
22 Staff Pustu BTN
Nip.19860126 200804 2 001/III.a
Kanni Simarmata Staff Poli klinik
23
Nip.19621231 198303 2 037 /III.a Pemko
Herpina Sitorus, AM.Keb Staff Puskesmas
24
Nip.19820915 200112 2 001/III.a Datuk Bandar
Nani Triana, AMK Staff Puskesmas
25
Nip.19800204 200904 2 005/III.a Datuk Bandar
Ernita Vibriyanti Sitorus, AMKL Staff Puskesmas
26
Nip.19780814 200904 2 004/III.a Datuk Bandar
Darwina ,AMKG
27 Staff Poli Klinik
Nip.19840329 200904 2 005 / III.a Pemko
Yulina Manik , AMK Staff Puskesmas
28
Nip.19841006 200904 2 003/III.a Datuk Bandar
Lamria Boru Sirait,AM.Keb Staff Puskesmas
29
Nip.19850118 200904 2 006 Datuk Bandar
Lamrida Silaban , AMKG Staff Puskesmas
30
Nip.19781012 200904 2 001 /III.a Datuk Bandar
Rismawati,SST Staff Puskesmas
31
Nip.19760620 200502 2 003 /III.a Datuk Bandar
Eva Erlina ,AMK Staff Puskesmas
32
Nip.19790216 2007012 2 002 /III.a Datuk Bandar
Novi Ardilla Damanik, AMK Staff Puskesmas
33
Nip.19811120 201001 2 019 /III.a Datuk Bandar
Tiurmawati Nainggolan ,SKM Staff Puskesmas
34
Nip.19810820 200502 2 005 /III.a Datuk Bandar
Alwinsyah Mora Harahap,AMK Staff Puskesmas
35
Nip.19781102 201001 1 014 /II.d Datuk Bandar
Erlina Rahayu , Amk Staff Puskesmas
36
Nip.19810615 201001 2 021 /II.d Datuk Bandar
Yulia Tri Putri , AM.Keb Staff Puskesmas
37
Nip.19760720 200502 2 001 / II.d Datuk Bandar
Melda Januarti, AMK Staff Puskesmas
38
Nip.19810201 200701 2 004 /II.d Datuk Bandar
Farah Diba ,AM.Keb
39 Staff Pustu P.Traktor
Nip.19750522 200801 2 002 /II.d
Debi Kristanti Adha, AMK
40 Staff Pustu BTN
Nip.19761202 200604 2 010 / II.d
Ernawati Hutabarat, AM.Keb Staff Poli Klinik
41
Nip.19830118 200904 2 003 /II.c Pemko
Hotmaria Silalahi
42 Staff Pustu BTN A A
Nip.19760605 200512 2 021 /II.c
Sri Hartati
43 Staff Pustu BTN
Nip.19810719 200701 1 002 / II.c
Ella Nuryetna
44 Staff Pustu P.Traktor
Nip.19810110 200701 2 004 / II.c
Eva Syahrani Staff Puskesmas
45
Nip.19740202 200701 2 008 / II.c Datuk Bandar
Elis Prayatna
46 Staff Pustu P.Traktor
46 Staff Pustu P.Traktor
Nip.19741011 200502 2 002 / II.c
Nalida
47 Staff Pustu BTN
Nip.19750601 200604 2 008 /II.c
Delfi Yulina Staff Puskesmas
48
Nip.19840327 200801 2 003 / II.c Datuk Bandar
Irma Suryani Simanjuntak Staff Puskesmas
49
Nip.19870609 201507 2 001 / II.c Datuk Bandar
julita Sz Staff Poli Klinik
50
Nip.19810913 200701 2 003 / II.c Pemko
Setia Darma Sitorus , AMK Staff Puskesmas
51
Nip.19801209 200701 2 003 / II.c Datuk Bandar
Emma Nurmaulina,AM.Keb
52 Staff Pusktu BTN
Nip.19881024 201507 2 001 / II.c
Maskaum Hasibuan,AM.Keb
53 Bidan Kelurahan
Nip.19820828 201704 2 001 / II.c
Yuni Sartika,AM.Keb
54 Bidan Kelurahan
Nip.19850530 201704 2 004 / II.c
Sri Mulyani,AM.Keb
55 Bidan Kelurahan
Nip.19830304 201704 2 003 / II.c
Leni Marlina Sinaga ,AM.Keb
56 Bidan Kelurahan
Nip.19821019 201704 2 002

57 Rahkma Yana Nasution ,AM.Keb Bidan Kelurahan


Nip.19821023 201704 2 001 / II.c
Nurina Sinaga,AMK Staff Poli Klinik
58
Nip.19760913 201001 2 003 / II.b Pemko
Nuraini Desyawati Staff Poli Klinik
59
Nip.19781215 200112 2 003 / II.b Pemko
60 dr.Erica R. Marpaung Dokter Kontrak

61 Imelda Paulina SKM Kontrak

62 Nurbaiti S.Fam.Apt Kontrak


7