Anda di halaman 1dari 3

DAFTAR HADIR SISWA

SMK AL-BAYAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Kelas : X Administrasi Perkantoran Mata Pelajaran :

PERTEMUAN
Nomor Total
Nama Juli Agustus September
Urut Induk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H I S A
DAFTAR HADIR SISWA
SMK AL-BAYAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Kelas : XI Administrasi Perkantoran Mata Pelajaran :

PERTEMUAN
Nomor Total
Nama Juli Agustus September
Urut Induk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H I S A
1 A9.1718.01 Basarul Mubin
2 A9.1718.02 Dede Syukur
3 A9.1718.03 Diki Mulyadi
4 A9.1718.04 Diki Wahyudi
5 A9.1718.05 Feri
6 A9.1718.06 Husban
7 A9.1718.07 Imas Juleha
8 A9.1718.08 Indra Maulana
9 A9.1718.09 Jeny Aprianti Febian
10 A9.1718.10 Jufalita
11 A9.1718.11 Mamlu Atul Hikmah
12 A9.1718.12 Marina Azhari
13 A9.1718.13 Nurrahmat
14 A9.1718.14 Pian Septian
15 A9.1718.15 Rehan
16 A9.1718.16 Saudi
17 A9.1718.17 Siti Ayanah
18 A9.1718.18 Syahrul Rifaldi
19 A9.1718.19 Yosep Soehayat
DAFTAR HADIR SISWA
SMK AL-BAYAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Kelas : XII Administrasi Perkantoran Mata Pelajaran :

PERTEMUAN
Nomor Total
Nama Juli Agustus September
Urut Induk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H I S A
1 A8.1617.01 Agung Solihin
2 A8.1617.02 Bambang Hermanto
3 A8.1617.03 Dede Rapyudi
4 A8.1617.04 DiahAyu Lestari
5 A8.1617.05 Hassanudin
6 A8.1617.06 Hendra
7 A8.1617.07 M. Fajarul Vikri
8 A8.1617.08 Marhayati
9 A8.1617.09 Mamas Masniawati
10 A8.1617.10 Meli Aryanti Lubis
11 A8.1617.11 Mila Anjarwati
12 A8.1617.12 Nensih
13 A8.1617.13 Pipit Pitriyani
14 A8.1617.14 Reno Fadli
15 A8.1617.15 Siti Nurlela
16 A8.1617.16 Siti Rohaeni
17 A8.1617.17 Ucu Nurhasanah
18 A8.1617.18 Ulvi Nuraeni
19 A8.1617.19 Wiratno
20 A8.1617.20 Zuhri

Anda mungkin juga menyukai