Anda di halaman 1dari 6

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

PELAN STRATEGIK UNIT PPDa TAHUN 2016-2020

NKRA MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH SEKOLAH.


Sub-NKRA Sekolah Bebas Dadah
FOKUS Peningkatan Pengetahuan dan Kemahiran Pendidikan Pencegahan Dadah bagi Sekolah Menengah
BIDANG Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan
UNIT/PANITIA Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa)

SASARAN PRESTASI
PELAKSAN
BIL OBJEKTIF KPI TOV 2016 2017 201 2019 2020 INISIATIF
A
8

Meningkatkan Tahap 95% 96% 97% 98% 99% 100 ST1. Bengkel penyediaan Guru PPDa
2 pengetahuan dan pengetahuan % sudut/lorong/pusat akses maklumat
kemahiran murid amat PPDa di sekolah.
membanteras rendah berkaitan ST2. Program 5 Minit PPDa.
penggunaan kemahiran ST3. Program Anti - Dadah peringkat
dadah. membanteras dan sekolah.
mencegah dadah.
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

PELAN TAKTIKAL UNIT PPDa 2016

PROGRAM KOS / KPI PELAN


BIL T/ JAWAB TEMPOH OUTPUT
/PROJEK SUMBER (Sasaran) KONTINGENSI

1 Bengkel PK HEM Sepanjang RM500 Murid-murid dapat mencari 95% murid Pelaksanaan program
penyediaan Guru PPDa tahun /PIBG/ bahan , sumber rujukan dan terlibat akan dijalankan secara
sudut/lorong/ NGO renungan tentang dalam berperingkat
pusat akses pencegahan dadah. bengkel .
maklumat
PPDa di
sekolah.

2 Program PK HEM Sepanjang RM100 Memberi pendedahan yang 100% murid Program akan di
Cuma 5 Guru PPDa Tahun /PIBG/ menyeluruh kepada pelajar terlibat adakan sepanjang
Minit Anti NGO tentang bahaya dadah. dalam tahun di Dataran
dadah Memastikan semua pelajar aktiviti Perhimpunan
bebas daripada dadah. Sebelum PnP
Memastikan semua guru
tahu tentang bahaya najis
dadah dan komited dalam
program PPDa di sekolah

3 Pameran PK HEM OKTOBER RM500 Melahirkan warga sekolah Ceramah dan pameran
Anti Dadah Guru PPDa /PIBG/ yang prihatin dan Di Dewan Sekolah
NGO bermuafakat sebagai satu Urin Test
pasukan dalam usaha
mencegah dadah di sekolah.
Menanam perasaan benci
pelajar terhadap dadah.
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

Ikrar Selepas
4 Ikrar " Saya Pengawas Sepanjang Melahirkan warga sekolah 100% murid Perhimpunan Harian
Benci Tahun yang prihatin dan terlibat & Rasmi
Dadah" bermuafakat sebagai satu dalam
pasukan dalam usaha aktiviti
mencegah dadah di sekolah.
Menanam perasaan benci
pelajar terhadap dadah.

PELAN OPERASI UNIT PPDa TAHUN 2016

Nama projek 1. Bengkel Penyediaan Sudut/Lorong/Pusat Akses Maklumat Ppda

Objektif Memberi pendedahan yang menyeluruh kepada pelajar tentang bahaya dadah.

Tempoh Sepanjang Tahun

sasaran Semua Murid

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI


1 Mesyuarat AJK Guru PPDA 1 hari Taklimat/Perbincangansemula
2 Pelaksanaan program Semua jawatankuasa Sepanjang Pameran Anti Dadah
program tahun
4 Pemantauan keberkesanan PK HEM, AJK Sepanjang Tahap pengendalian pengurusan
Program PPDa tahun Unit PPDa
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

PELAN OPERASI UNIT PPDa TAHUN 2016


Nama projek 2. Program Cuma 5 Minit Anti dadah

Objektif Memberi pendedahan yang menyeluruh kepada pelajar tentang bahaya dadah.
Memastikan semua guru tahu tentang bahaya najis dadah dan komited dalam program PPDa di sekolah

Tempoh Sepanjang Tahun

sasaran Semua Murid

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI


1 Mesyuarat AJK Guru PPDA 1 hari Taklimat/Perbincangansemula
2 Pelaksanaan program Semua jawatankuasa Sepanjang Murid meyampaikan bahan
program tahun bermaklumat tentang keburukan
Dadah selama 5 minit
4 Pemantauan keberkesanan PK HEM, AJK Sepanjang Tahap pengendalian pengurusan
Program PPDa tahun Unit PPDa

PELAN OPERASI UNIT PPDa TAHUN 2016

Nama projek 3. Pameran Anti Dadah


PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

Objektif Melahirkan warga sekolah yang prihatin dan bermuafakat sebagai satu pasukan dalam usaha mencegah dadah di
sekolah.
Menanam perasaan benci pelajar terhadap dadah.

Tempoh Sepanjang Tahun

sasaran Semua Murid

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI


1 Mesyuarat AJK Guru PPDA 1 hari Taklimat/Perbincangansemula
2 Pelaksanaan program Semua jawatankuasa Sepanjang Penyediaan Tempat
program tahun Jemputan ( Penceramah, Pegawai
AADK)
Mengadakan pertandingan mewarna,
melukis poster, membuat buku skrab
tentang bahaya DADAH.
4 Pemantauan keberkesanan PK HEM, AJK Sepanjang Tahap pengendalian pengurusan
Program PPDa tahun Unit PPDa
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020