Anda di halaman 1dari 2

AKTVITI/PROGRAM UNIT BIMBINGAN & KAUSNELING 2015

BIL AKTIVITI/PROGRAM
1 Minggu Orientasi Murid Tingkatan 1, 2015
2 Kejohanan Balapan & Padang SMK Ulu Sapi 2015

3 Latihan Bola Sepak sekolah & Kejohanan Bola Sepak MSSD, MSSB, MSSN
4 Bengkel Halatuju Kerjaya Lepasan SPM 2014 & Taklimat IPTA & IPTS

5 Bengkel Pengisian Online Permohonan IPTA

6 Mesyuarat Agong PIBG


7 Kajian Aliran Tingakatan 4 2015
8 Minggu 3K (Ceramah bahaya Merokok & Pemeriksaan Kesihatan)
9 Program Suntikan Minda Tingkatan 3 & 5 2015
10 Program Sentuhan Ilmu SPM 2015
11 Program Minda Sihat Tingkatan 4
- Saringan 1
- Saringan 2
- Intervensi (Modul Minda Sihat & Sesi Kaunseling)
12 Pencegahan Alkohol Untuk Remaja
13 Sarana Ibu Bapa & Sarana SMK Ulu Sapi 2015
14 Dialog Prestasi Zon Sapi 2015
15 Restu Ilmu PT3 2015
16 Restu Ilmu SPM 2015
17 Program Honeymoon PT3 2015
- Sukan Otdoor
- Mural PPDa
- Laluan Kerjaya Lepasan PT3 (kolej Vokasional/SM Teknik, SBP & MRSM)
- Ceramah Giat Mara
- Ceramah Kolej Vokasiaonal
18 Pembangunan Dan Perkembangan Sahsiah Diri Murid
- Pengurusan Diri
- Tingkah Laku Kurang Sopan/Biadap
- Hormat-menghormati
- Kepimpinan
- Kemahiran Sosial
19 Peningkatan Disiplin Murid
- Rokok
- Tingkah Laku Tidak Pentingkan Masa
- Buli
- Ponteng
- Masalah Kehadiran
- Lawatan Ke rumah
20 Pendidikan Kerajaya Murid
- Hala Tuju Kerjaya
AKTVITI/PROGRAM UNIT BIMBINGAN & KAUSNELING 2015

- Pemilihan Bidang Kerjaya


- Penyebaran Maklumat Kerjaya
- Pengetahuan Berkaitan Kerjaya
- Inventori Personaliti
- Inventori Nilai Kerjaya
- Ujian Minat Kerjaya
21 Psikososial Dan Kesejahteraan Mental Murid
- Masalah Keluarga
- Kemahiran Belajar
- Komunikasi
- Jati Diri
- Pengurusan Emosi
- Seksual
- Perkembangan Remaja
- Keibubapaan
22 PRS Sekolah & Kelab PRS Kokum
23 Kelab SLAD
24 Konvensyen Remaja Sihat Peringkat Negeri Sabah
25 Kem PROSTAR Daerah Beluran
26 Kaunseling Indidividu & Bimbingan Individu = 170 Sesi
- Profil Klien
27 Kaunseling Kelompok & Bimbingan Kelompok = 200 orang
- Profil Klien
28 E-Profil Kerjaya Murid
29 Dasar warga Emas Negara Malaysia
30 Lawatan & Gotong Royong (DWEN & Kelab PRS) 2015
31 Laluan, Mural & Papan Kenyataan PPDa SMK Ulu Sapi
32 Amalan Guru Penyayang
- Mengalu-alukan Kehadiran Murid di Pintu Pagar
- Mentor- Mentee
- Penghargaan Terhadap Murid (Ucapan Positif & hadiah)
- Projek Guru Penyayang
33 Psikometrik Tingaktan 1,2,3,4 & 5
34 Konsultasi Ibu Bapa
- Kes akademik
- Kes akademik
- Kes peribadi
- Kes Keluarga
35 Kempen Anda Bijak Jauhi Zina
36 Ponteng Sifar
- Kaunseling
- Konsultasi Ibu Bapa
37 Pengawas Peperiksaan Dalaman SMK Ulu Sapi
38 Pengawas PT3
39 Kelas Bimbingan (Rilief)