Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Mengajar Harian Sekolah Menengah

Kemahiran bahasa MENULIS

Tingkatan 3

Masa 8.00-9.00 PAGI

Tema/Tajuk SUKAN DAN REKREASI

Tajuk Cara-cara meningkatkan mutu sukan negara,

Standard
3.4 Menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang.
Kandungan

Standard
3.4.1 Menulis kerangka penulisan dengan menyusun isi secara
Pembelajaran terancang.

Objektif Pengajaran Pada akhir pengajaran, murid dapat:


&Pembelajaran 1) Mengenal pasti 3 isi penting berdasarkan kehendak soalan.
2) Menulis kerangka penulisan lengkap berdasarkan hasil
pembentangan kumpulan

Elemen Merentas Ilmu: Sains sukan


Kurikulum Nilai: Kerjasama

Kemahiran:
 EMK - TMK
 KBAT - Menganalisis
 i-Think - Peta Dakap

Sistem Bahasa
Morfologi dan sintaksis

BBM/Media
Komputer,Keratan Akhbar dan rencana sukan,Gambar jaguh sukan negara
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan
Pengenalan
Gambar jaguh sukan
 Murid ditayangkan beberapa keping gambar jaguh sukan negara iaitu Dato Lee Chong
menggunakan paparan slaid. Wei, Dato Nicol Ann
David, Azizulhasni
Awang.
Aktiviti:
 Murid bersoal jawab tentang gambar yang ditayangkan.
 Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan dan diberi tugasan.
 Murid diminta berbincang dalam kumpulan berdasarkan tugasan
yang diberi :
- Kumpulan 1 : pendahuluan
- Kumpulan 2 : Isi pertama
- Kumpulan 3 : Isi kedua
- Kumpulan 4 : Isi ketiga
- Kumpulan 5 : penutup
 Murid berbincang dalam kumpulan masing-masing
-Komputer riba
 Murid mencari maklumat cara-cara meningkatkan mutu sukan
negara dengan melayari internet menggunakan komputer riba.
 Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan.

 Murid diminta membuat refleksi tentang hasil pembentangan.

 Murid diminta menulis karangan lengkap berdasarkan hasil


pembentangan kumpulan.
LAMPIRAN 1