Anda di halaman 1dari 1

SAINS 3 ABU BAKAR 2018

SOALAN KUIZ SEMPENA LAWATAN KE PLANETARIUM NEGARA (1 SEPT 2018)

1. Bilakah Planeterium Negara mula dibuka kepada awam?


2. Siapakah yang merasmikan Planeterium Negara? Bilakah perasmian itu dilaksanakan
3. ______________ ialah alat yang digunakan dalam astronomi dan navigasi. Ia telah diterangkan
oleh Al Khwarizmi (780-850 M).
4. Antara kegunaan satelit adalah bagi menentukan __________ bagi mana-mana objek di atas
bumi.
5. Lima Komponen utama satelit
6. ‘I see Earth. It is so beatiful’ . __________ ialah manusia pertama ke angkasa pada _________
7. _______ dibina dan diselenggara hasil daripada usaha sama 16 buah negara yang mahukan
manusia tinggal di angkasa dalam jangka masa yang panjang. Ia menjadi tempat untuk
melaksanakan uji kaji dalam keadaan mikrograviti dan sebagai batu loncatan dalam penerokaan
sistem solar dan alam semesta
8. __________ adalah planet ke-7 dalam Sistem Solar. Planet gas gergasi ini kelihatan_________
kerana _____________ dalam atmosferanya.
9. Tiga fenomena matahari
10. Zarah bercas akibat nyalaan suria sampai ke kutub utara dan kutub selatan bumi dan
berlanggaran dengan molekul gas di atmosfera. Cahaya berwarna warni terhasil pada waktu
malam

1. Mei 1993
2. Tun Dr Mahathir Muhammad, 7 Februari 1994
3. Kuadran
4. Koordinat geografi
5. A) Bekas
B) Penentu Arah
C) Alat Komunikasi
D) Sumber Kuasa
E) Peralatan Saintifik
6. Yuri Gagarin , 12 April 1961
7. ISS
8. Uranus , biru , metana
9. A) Tompok Matahari
B) Nyalaan Suria
C) Prominen
10. Aurora