Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS WITIHAMA
KECAMATAN WITIHAMA
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS WITIHAMA
NOMOR:

PROSEDUR PENYUSUNAN LAYANAN KLINIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA UPTD PUSKESMAS WITIHAMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan klinis


maka dipandang perlu menetapkan prosedur penyusunan
layanan klinis;
: b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka
dipandang perlu menetapkan prosedur penyusunan layanan
klinis di Puskesmas Witihama;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009
tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan no 46 tahun 2015 tentang
akreditasi Puskesmas, klinik pratama,tempat praktik mandiri
dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi;
3 Peraturan Menteri Kesehatan no. 1438 tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Kedokteran;
4 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.75
tahun 2014, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS


WITIHAMA TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN
LAYANAN KLINIS.

Kesatu : Kepala puskesmas dan tim peningkatan mutu pelayanan


klinis mengadakan pertemuan membahas:
1. Prioritas prosedur layanan klinis yang harus disusun
dengan mempertimbangkan: visi misi puskesmas, tingkat
kegawatan penyakit, kondisi 15 besar penyakit yang
ditemui di puskesmas, kemampuan puskesmas.
2. Data literatur yang diperlukan dalam penyusunan.
3. Tim mutu pelayanan klinis membuat SOP layanan klinis.
4. Pertimbangan masing-masing unit dalam penyusunan
SOP.
5. Pelaksanaan SOP.
Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Witihama
Pada tanggal
KepalaUPTD Puskesmas Witihama,

Lambertus Ola Rua