Anda di halaman 1dari 1

APA , sursa vieții !

Proiect educational – Sc. Gimnazială Ștefan cel Mare Miclesti

Argument:

Data de 22 martie a fost declarată în 1992 de către Naţiunile Unite, Ziua Apei. În
această zi, în fiecare an, se atrage atenţia asupra importanţei apei şi a folosirii cu
responsabilitate a surselor de apă. Sărbătorirea acestei zile este un prilej de readucere în
atenţia opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative şi calitative a
apelor şi de a pune în adevarata lumină rolul, îndatoririle şi responsabilităţile noastre în
întreţinerea, valorificarea şi protejarea surselor de apă.

Scop:
• Informarea cu privire la formele sub care găsim apa pe Terra, proprietățile apei,
importanța ei, curiozități despre apă, sursele de poluare a apei;
• Avertizarea privind afectarea calităţii apei ca urmare a poluării.

Obiective:
• determinarea elevilor de a-şi asuma responsabilităţi, de a coopera, încurajarea
colaborării şi muncii în echipă;
• conştientizarea şi asumarea responsabilităţilor protejării mediului;
• formarea unor deprinderi ecologice prin activităţi extracurriculare.

Grup tinta:
• benificiari directi: elevii cls. V - VIII ;
• benificiari indirecti: toţi preșcolarii și elevii şcolii, comunitatea.
Activităţile proiectului:
• Lansarea proiectului la începutul lunii martie;
• Inscrierea elevilor doritori;
• Coordonarea şi monitorizarea proiectelor elevilor implicaţi;
• Prezentarea rezultatelor proiectului şi a mesajelor posterelor create de elevi.

Evaluare:
• Prezentari Power Point
• Expoziţie – concurs cu postere avand tema proiectului
• C.D cu aspecte din activitatile desfasurate .

Coordonator proiect,
Prof. Horduna Mihaela