Anda di halaman 1dari 9

10/10/2015

GERAK RELATIF
RELATIF

physics 1 1

Gerak Relatif

Oleh sebab itu, gerak suatu benda hanya berarti jika


dipandang terhadap kerangka acuan tertentu. Tidak ada
gerak yang mutlak, semua gerak bersifat relatif. Contohnya,
seorang penumpang kereta api yang sedang duduk di
dalam kereta api yang bergerak meninggalkan stasiun
dapat dikatakan diam bila kerangka acuannya adalah
kereta api. Akan tetapi, penumpang yang sedang duduk
itu justru dikatakan bergerak jika kerangka acuannya
adalah stasiun. Physics-1 2

1
10/10/2015

Contoh Gerak Relatif


• Sebuah kereta api bergerak dengan kelajuan
70 km/jam. Seorang penumpang melemparkan
benda dengan kelajuan 15 km/jam. Tentukan
kelajuan benda terhadap orang (pengamat)
yang diam di tepi rel kereta, jika arah
lemparan:
a. searah gerak kereta
b. berlawanan dengan arah gerak

Penyelesaian
Orang yang diam di tepi rel kereta kita pilih
sebagai kerangka acuan s dan kereta api sebagai
kerangka acuan s’ yang bergerak dengan
kelajuan v = 70 km/jam relatif terhadap s.
a. Gerak benda searah gerak kereta api
ux’ = 15 km/jam
kelajuan benda relatif terhadap orang yang diam
di tepi rel kereta:
ux = ux’ + v
= 15 + 70 = 85 km/jam

2
10/10/2015

b. Gerak berlawanan arah dengan gerak kereta


api
ux’ = -15 km/jam
kelajuan benda relatif terhadap orang yang
diam di tepi rel kereta:
ux = ux’ + v
= -15 + 70 = 55 km/jam

Contoh lain: Gerak Relatif


1. Kecepatan air mengalir di sungai adalah 3 km/jam. Bila
kecepatan perahu melaju dalam sungai adalah 8
km/jam, relatif terhadap air sungai, berapa kecepatan
perahu terhadap seorang pengamat yang diam ditepi
sungai :
a.Bila perahu bergerak melawan arus 8 – 3 = 5 km/jam
8 + 3 = 11 km/jam
b.Bila perahu bergerak searah dengan arus?
2. Pesawatterbang dengan laju 500 km/jam kearah timur,
sedangkan angin meniup dan bergerak kearah selatan
dengan kecepatan 90 km/jam. Tentukan laju dan arah
kecepatan pesawat relatif terhadap bumi?

R
Coba anda
selesaikan!! Physics-1 6

3
10/10/2015

Contoh Soal 1
Kecepatan air di sungai yang lebarnya 400 m adalah 2
km/jam. Bila seseorang hendak menyebrangi sungai
tersebut dengan perahu yang kecepatannya 5 km/jam,
berapa lama ia sampai ke tempat tujuan ?

 GERAK RELATIP

Vp Vpa Va

Va Va = Kecepatan air (relatip terhadap


bumi)
V p  V p  Va Vp = Kecepatan perahu (relatip
terhadap bumi)
V pa  V pa  Va
Vpa = Kecepatan relatip perahu
terhadap air

4
10/10/2015

Penyelesaian:

Contoh Soal 1
Kecepatan air di sungai yang lebarnya 400 m adalah 2 km/jam.
Seseorang hendak menyebrangi sungai tersebut dengan perahu
dengan tujuan 300 m sebelah hilir. Bila kecepatan perahu
terhadap air adalah 5 km/jam, kemana perahu harus di arahkan
dan berapa menit ia sampai ke tempat tujuan ?
Jawab :

5
10/10/2015

300 m

v a  2 km / jam
vpa
 vp v pa  5 km / jam
400 m
L

 va
0,4
tg      53,1o  sin   0,8 cos   0,6 L  0,4 2  0,32  0,5 km
0,3
Rumus  : v 2pa  v 2p  v a2  2 v a v p cos   52  v 2p  2 2  2(2)(0,6) v p
2,4  (2,4) 2  4(1)(21)
v 2p  2,4 v p  21  0  v p   v p  5,94 km / jam
2(1)
L 0,5
t pergi   (60)  5,1 menit
v pa 5,94

300 m


v a  2 km / jam
Vpa
 Vp v pa  5 km / jam
400 m
L

 Va

va v pa
Rumus  : 
sin  sin 
v sin  0,8(2)
sin   a   0,32    18,7 o
v pa 5
      53,1  18,7  71,8o

6
10/10/2015

Contoh Soal
Sebuah perahu yang mempunyai kecepatan (relatip terhadap
air) sebesar 1,8 m/s harus menyebrangi sebuah sungai selebar
260 m dan tiba pada jarak 110 m ke arah hulu. Agar sampai di
tempat tujuan, maka perahu tersebut harus diarahkan pada
sudut 45o ke arah hulu. Tentukan kecepatan air dan berapa
lama perahu tersebut sampai di tempat tujuan ?

Jawab : 110 m

Vp
260 m
Vpa

45o
Va

 260 
  tg 1    67,1   180    112,9
o o o

 110 
    45o  67,1o  45o  22,1o
va v pa vp sin 22,1o
   va  (1,8)  0,74 m / s
sin  sin  sin  sin 112,9o
Vpa sin  110 m
Vp 
sin 
 
(1,8)(sin 45o )
  1,39 m / s
sin 112.9o
L  260 2  110 2  282,3 m Vp
260 m Vpa
282,3  
t  3,39 menit
1,39(60) 
45o
Va

7
10/10/2015

Menggunakan penjumlahan vektor :


 260 
  tg 1    67,1  sin   0,92 cos   0,39
o

 110 
sin 45o  cos 45o  0,71
v a   v a î v pa  1,8 cos 45o î  1,8 sin 45o ĵ  1,28 î  1,28 î
v p  v p cos  î  v p sin  ĵ  0,39 v p î  0,92 v p ĵ
110 m
v p  v a  v pa

0,39 v p   v a  1,28
0,92 v p  1,28
1,28 260 m Vp
vp   1,39 m / s
0,92 Vpa
v a  1,28  0,39(1.39)  0,74 m / s
45o

Va

Contoh Soal 1.15


Sebuah pesawat terbang bergerak dengan kecepatan 720 km/jam
dari kota A di selatan ke kota B di utara. Pada saat jaraknya 360
km dari kota B, ada angin yang bertiup ke arah tenggara dengan
kecepatan 180 km/jam. Oleh karena itu pilot pesawat tersebut
harus mengubah arah pesawatnya agar ia tetap bergerak menuju
kota B. Bila kecepatan pesawat konstan,
a). Kemana pesawat terbang harus di arahkan ?
b) Berapa lama terlambat tiba di kota B Vpa
Vp
Jawab :
km
v a  180  50 m / s
jam
Va
km
v pa  720  200 m / s
jam

8
10/10/2015

Soal Latihan No. 5


Sebuah kapal perang bergerak ke timur dengan kecepatan 24 km/jam. Sebuah
kapal selam yang terletak 4 km jauhnya dari kapal perang menembakkan
torpedo dengan kecepatan 50 km/jam. Bila posisi kapal perang dilihat dari
kapal selam terletak pada sudut 20o ke arah timur dari utara, kemana arah
torpedo agar dapat mengenai kapal perang dan berapa waktu yang dibutuhkan
?
Jawab : t = 10,7 menit

WASSALAM

Anda mungkin juga menyukai