Anda di halaman 1dari 1

LUCRĂRI PROPUSE:

· Se va acorda o atenţie deosebită restaurării tuturor elementelor decorative ,


cu punerea în valoare a grandorii spaţiului interior; se va redeschide
elementul vitrat (scoica) existent pe peretele sud al sălii mari din etaj, similar
cu cel vizibil pe faţada nord.
· Se propune realizarea unei pardoseli false cu cca 60cm peste cea existentă la
etaj.
· Pentru restaurarea şi refacerea finisajelor exterioare se va întocmi un proiect
de componente artistice, după cercetarea paramentului.
· După curăţarea depunerilor de praf se vor chitui, completa şi consolida
MAREA NEAGRA elementele decorative turnate, folosind mortare compatibile cu cele originale.
Se vor înlătura straturile succesive de gleturi aplicate în timp şi se vor aplica
OZ I
TA BILOP zugrăveli lavabile, conform cromaticii iniţiale.
ON PE S
MA B ET PL · În cadrul acestui proiect de componente artistice se vor stabili şi soluţiile
PLATFORMA BETON PE STABILOPOZI FO R AT
PL A T FO pentru tratarea finisajelor exterioare în vederea obţinerii unei rezistenţe
RM
A sporite la agenţii corozivi : umiditate, sare, vânt, diferenţe mari de
ALEE PIETONALA BE
TO NORD
N temperatură, etc.
PE
ST · Pentru restaurarea elementelor decorative interioare se vor detalia în cadrul
AB
TERASA
IL
OP
proiectului de componente artistice so luţiile adoptate pentru fiecare tip de
SPATIU VERDE OZ element : stucatură, stuco-marmură, vitralii, feronerie, etc.
I
· Se propune ca după consolidarea structurii acoperişului să se refacă toată
N
MA BETO învelitoarea cu tablă de zinc, cu păstrarea detaliilor şi a elementelor
F OR
PL AT decorative.
· În funcţie de starea de degradare se va acorda o atenţie deosebită
recondiţionării şi/sau înlocuirii tâmplăriei metalice şi de lemn, cu păstrarea
SPATIU VERDE PLATFORMA BETON
tipului de material, a dimensiunilor elementelor componente şi a decoraţiilor
originale.

CASINO

ISIP

IS
ALEE PIETONALA
PLAJA N

OLOVAN
ACCES PERSONAL
IN SUBSOL

PLAJA B
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A.

TONALA
Lift pentru persoanele CONSOLIDARE SI RESTAURARE CAZINOU CONSTANTA
cu dezabilitati locomotorii

ALEE PIE
AC
C

SPATIU VERDE
D.A.L.I. ( documentatie avizare lucrari de interventii)
ES
P

SPATIU VERDE
L

PROIECTANT GENERAL: Sediu: Str. DIMITRIE ORBESCU, nr. 11,


AJ

sector 2, Bucuresti
A

Birouri: BD. Kiseleff, nr. 14, sector 1


Bucuresti
APROVIZIONARE Tel: +40 741.684.132.
SC DOOI STUDIO SRL Email: daniel.ciocazanu@dooistudio.com

ACCES PUBLIC ACCES PUBLIC ACCES PUBLIC Sediu: Str. Pescarilor, nr. 38,bloc BM15,
MANAGEMENT PROIECT:
ap 39 , Constanta
Tel: +40 752 272 240.
Email: tehnoconsultproiect@yahoo.com
SC TEHNOCONSULT PROIECT SRL
ARHITECTURA: Sediu: Bd. Tineretului nr. 41A, parter, ap 5
sector 4, Bucuresti
Tel: +40 740 068.002.
Email: remon.proiect@gmail.com
SC REMON PROIECT SRL
STRUCTURI: Sediu: Str. Intrarea Baritonului, nr. 3,
sector 2, Bucuresti
Tel: +40 744.305.137.
Email: office@mirogrup.ro
SC MIRO GROUP SRL
INSTALATII ELECTRICE: Sediu: Str. Gh. Ionescu Sisesti, nr. 225,
sector 1, Bucuresti
Tel: +40 744.570.416.
Email: tdproiect@yahoo.com
SC TD PROIECT SRL
INSTALATII SANITARE / TERMICE / VENTILATII: Sediu: Str. Jiului nr 3,etaj 1,
oras Constanta, jud. Constanta
Tel: +40 744.682.581.
Email: office@installpro.ro

SC INSTALLPRO PERFECT SRL


SPATIU VERDE EXISTENT VERIFICATOR MCC REFERAT NR. ____/ __.__.____
ATESTAT structura
VERIFICATOR MCC
ARH. CONSTANȚA CARP REFERAT NR. ____/ __.__.____
ATESTAT arhitectura
VERIFICATOR REFERAT NR. ____/ __.__.____
ATESTAT B1
VERIFICATOR
Cc/Ci REFERAT NR. ____/ __.__.____
ATESTAT
VERIFICATOR REFERAT NR. ____/ __.__.____
ATESTAT D1
VERIFICATOR REFERAT NR. ____/ __.__.____
ATESTAT E
VERIFICATOR REFERAT NR. ____/ __.__.____
ATESTAT F
FAZA: NUMAR PLANSA:
DENUMIRE PLANSA:
ACVARIU
D.A.L.I. PLAN DE SITUAȚIE A00

DECEMBRIE 2014 SCARA _ 1:200

REVIZII OBSERVATII
DATA DESEN NUMAR PL.