Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM

TAHUN : 2 AMANAH

HARI / TARIKH : RABU / 01.08.2018

MASA : 7:30-8.30 PAGI

BILANGAN MURID :
12 ORANG

TEMA :
IBADAH

TAJUK : KONSEP PUASA

KEMAHIRAN

FOKUS UTAMA Memahami Konsep Puasa

(Standard Kandungan) :

FOKUS SAMPINGAN 1. 1. Membaca pengertian puasa dengan fasih dan lancar.

(Standard Pembelajaran) :
2. 2.Melakukan ibadah puasa mengikut syarat-syaratnya
dengan sempurna.

Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat:

OBJEKTIF : 1. Memahami konsep puasa Ramadhan.

2. Memahami dan menyatakan pengertian puasa


dengan baik dan tepat.

Selepas proses pengajaran dan pembelajaran murid

HASIL PEMBELAJARAN dapat:


Aras 1 : Memahami konsep puasa dengan baik .
:

Aras 2 : Memahami dan menyatakan pengertian puasa


dengan baik dan tepat.

PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid-murid pernah menunaikan ibadat puasa.

1
PENGISIAN KURIKULUM : Kemahiran Berfikir:
Menjana idea, mengkategori, membuat keputusan
dan menyusun atur.

SISTEM BAHASA : Bahasa Melayu , Bahasa Arab

MEDIA 1) Gambar

(Bahan Bantu Mengajar) :


2) video/laptop

3) Kad Imbasan

4) Lembaran kerja

2
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENGISIAN BAHAN
LANGKAH / ISI PELAJARAN AKTIVITI KURIKULUM BANTU
MASA MENGAJAR
& CATATAN
GURU MURID

-Memberi Salam dan membaca 1.Guru memberi salam 1.Muri-murid menjawab Nilai :
PENDAHULUAN doa sebelum belajar. kepada murid-murid. salam daripada guru. Tekun, Bersungguh
– sungguh,
( 3 MINIT )
2.Murid-murid membaca Khusyuk, Yakin,
2. Guru membaca doa Teliti,Patuh ,
bersama dengan murid- doa bersama dengan
Bersyukur
murid sebelum guru sebelum
memulakan pembelajaran Kemahiran
memulakan
pada hari ini. Berfikir
pembelajaran pada hari - Menjana idea
- Membaca Kalimah Syahadah.
ini.

3
SET INDUKSI Guru menunjukkan gambar 1.Guru mengaitkan 1.Murid melihat gambar Nilai : BBM:
tentang larangan makan dan
dengan tajuk yang dipaparkan oleh Tekun, Bersungguh Gambar
( 5 Minit) minum.
pembelajaran pada hari guru dan bersoal jawab. – sungguh,
tersebut. Khusyuk, Yakin,
Teliti,Patuh ,
Bersyukur
2. Guru menyoal murid 2.Murid menjawab

secara lisan tentang soalan lisan daripada Kemahiran


gambar. guru tentang gambar. Berfikir
- Menjana idea
Guru menyoal murid apa yang
tidak boleh dilakukan semasa
berpuasa.

4
LANGKAH 1 Pengertian Puasa. 1.Guru mempamerkan 1.Murid melihat isi Nilai: BBM:
pengertian puasa melalui pelajaran yang Tumpuan Slide laptop
( 12 Minit)
slide. dipaparkan oleh guru. Kemahiran Berfikir.
Memahami
2.Guru membaca 2.Murid mengikuti guru
maksud pengertian
pengertian puasa sambil membaca pengertian
puasa.
diikuti oleh murid. puasa bersama-saama
dengan guru. EMK:
3.penerangan guru.
Meningkatkat
3..Murid mendengar
pengetahuan.
pengertian puasa yang
diterangkan oleh guru.

LANGKAH 2 Lafaz Niat Berpuasa: 1.Guru mempamerkan 1.Murid melihat video Nilai: BBM:

5
( 15 Minit) video lafaz niat puasa lafaz niat berpuasa yang Bekerjasama -video lafaz
kepada murid ditunjukkan oleh guru ,bersungguh- niat berpuasa
menggunakan laptop. dengan teliti. sungguh dan yakin versi upin
dan ipin.
2.Guru membaca lafaz niat 2.Murid mengikuti guru Kemahiran
berpuasa diikuti oleh membaca lafaz iat Berfikir:
murid. berpuasa. -Membuat andaian
dan perhubungan,
2.Guru meminta wakil dari 3.Wakil dari setiap
sumbang saran.
setiap kumpulan murid kumpulan membaca
EMK :
melafazkan niat berpuasa lafaz niat berpuasa
Guru menunjukkan video lafaz -Kreativiti dan
dengan betul. seperti yang diarahkan.
niat berpuasa. Inovasi.

LANGKAH 3 *Aktiviti menyusun perkataan. 1. Guru meminta murid 1. Murid bergerak Nilai: BBM:
membentuk 2 kumpulan. membentuk 2 kumpulan. Tumpuan,bekerja- Kad imbasan

6
( 10 Minit)
2.Guru memberi 2. Murid mendengar sama.

penerangan tentang penerangan guru.


Kemahiran Berfikir.
aktiviti yang akan
3.Murid menyusun kad Mengenalpasti
dilakukan oleh murid
lafaz niat puasa yang lafaz niat puasa
sambil meletakkan kad
diberikan oleh guru yang betul.
perkataan di atas meja
secara berkumpulan
secara berselerak. EMK:
untuk menjadi lafaz niat
Meningkatkat
puasa yang sempurna.
3.Guru meminta murid pengetahuan serta
memilih perkataan kemahiran.
menjadi perkataan lafaz
puasa dan niat puasa.

Lembaran Kerja 1.Guru mengedarkan 1.Murid dalam setiap Nilai: BBM:


lembaran kerja kepada kumpulan dapat Bekerjasama -Lembaran
PENILAIAN
murid dalam setiap lembaran kerja yang ,bersungguh- kerja.

7
( 10 Minit) kumpulan. diedarkan oleh guru. sungguh dan yakin.

2.Guru meminta murid 2.Murid-murid dapat Kemahiran Berfikir


menjawab soalan tersebut menjawab soalan
selama 10 minit dengan betul selama 10 -Membuat andaian
minit. dan perhubungan,
3.Guru mengarahkan
sumbang saran.
seorang murid wakil dari 3.Seorang murid dari
setiap kumpulan setiap kumpulan EMK :
mengumpul lembaran mengumpul lembaran -Kreativiti dan
kerja tersebut dan kerja. tersebut dan Inovasi.
menyerahkannya kepada menyerahkannya kepada
guru guru.

PENUTUP *Objektif 1.Guru bertanya kepada 1.Murid menjawab Nilai:


( 5 Minit) - Apa yang difahami oleh semua semua murid samada soalan daripada guru. Rajin,Tumpuan,Ber
murid tentang pelajaran hari ini. mereka dapat memahami sunggu-
2.Murid mendengar

8
pengertian lafaz niat nasihat dan bimbingan sunguh,berdisiplin.
berpuasa. yang disampaikan oleh
Ilmu:
guru.
2.Guru memberi - Pendidikan islam.
bimbingan dan nasihat
kepada murid.

9
REFLEKSI:

1. 11/12 orang murid dapat membaca lafaz niat berpuasa dengan baik dan lancar.
2. 10/12 orang murid memahami pengertian lafaz niat berpuasa dengan baik.3. 2 orang
murid belum dapat memahami pengertian lafaz niat puasa dengan baik.
4. Guru perlu membimbing murid yang masih belum dapat memahami pengertian lafaz niat
puasa dengan baik dengan menggunakan kaedah pengajaran yang lain selepas ini.

10
SENARAI LAMPIRAN 1 : GAMBAR SLIDE PENGERTIAN PUASA

11
SENARAI LAMPIRAN 2: VIDEO LAFAZ NIAT BERPUASA

https://www.youtube.com/watch?v=jadxUk7rh6A

12
SENARAI LAMPIRAN 3: LEMBARAN KERJA

LEMBARAN KERJA LAFAZ NIAT PUASA DAN MAKSUDNYA:

Tuliskan semula lafaz niat puasa seperti berikut ;

‫نويت صوم غد عن اداء فرض شهر رمضان هذه السنة ل تعالى‬


......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Maksudnya:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

13
14