Anda di halaman 1dari 198

1

Förteckning över noter i Serie I


Alfabetiskt efter tonsättarnamn

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
6575 3876 "Evig! Evig! Evig! är heliga natur din smärta…" J
Se: W. o. W.
6977 4140 "Menska! O hvi dröjer du…" 453 i Ps. Handskr. N
Sid. 1.
5139 2965 "När skall den högtidsklocka slå" [Se: Pratté, A. N
E.?]
6978 4140 "O hoppets dag som klarnar opp…" 461 i Ps. N
Handskr. Sid. 2.
9400 5996 "Träskopolskor o. andra låtar" Tidn. urklipp. Kass. J
7473 4509 [Dansbok. Musik till och beskr. av danserna. N
Hdskr.]
7001 4141 [Danser.] 1) [Vals] Sid. 1. 2) Galopp. Sid. 2. J "Kass."
Pfte 2/H. Hdskr.
6116 3662 [Dans-musik för violin. Handskr. N
6026 3582 [Notbok för flöjt.] Inneh.: 1) Svearne. 2) Aria: N
"Min lefnad." m.m.
6036 3589 [Notbok innehållande Polonaiser, Walzer, N
Quadriller m.m.
7283 4360 [Sånger för 1 o. 2 r. ur W. Svedboms saml. N
Hdskr.]
7284 4361 [Sånger för 1 o. 2 r. ur W. Svedboms saml. N
Hdskr.]
7281 4359 [Sånger ur W. Svedboms saml. Handskr.] N
7280 4358 [Sånger] 1) Angelikas sång 2) En sommardag N
3) Frieriet 4) Svanhvits sång 5) I behåll 1 r. P.
Hdskr.
6635 3921 1) Lutans el. Zittans lösa strängar 2) Schala 3) J
Exempel 4) Noternas waleur. Sid. 1.
5996 3554 3554-3558. Drake, E. Dedikationer, inb. Se: J
Rosén, m.fl.
6014 3571 3571-3593 Rådhusarkiv, Stockholms, N
deposition af diverse musikalier
6222 3708 Adagio, Angloise, Polonaise, Marche m.m. N
Hdskr. clar. st.
3195 2152 Album des pianistes Cah. 4 J "kass"
1523 1410 Allehanda, musikaliskt [N:o]4. 5. 6. 5 r. m. pfte J "utgår"

5400 3090 Allehanda, musikaliskt d. 9 Oct. 1823. J


9286 5882 Amphion. Musikalisk tidskrift. H.1. [1824] N
3620 2342 Angläser [3:ne] pfte 2/h. N
5146 2967 Annato. Canzonetta di Mercadante. [N:o]24. N
[Hdskr.]
2688 1887 Arien mit begl. des pfte. 1 r. m. pfte N
3165 2124 Arier ut. de på Kongl. Theat. Uppf. Operor pfte. S. 1 r. m. J Nummer 2124-2195: C.
harpa el zittra Heft 1 pfte/Sv. saml. A. Johansons donation
3166 2125 Arier ut. de på Kongl. Theat. Uppf. Operor pfte. S. 1 r. m. J
harpa el zittra Heft 2 pfte/Sv. saml.
3167 2126 Arier ut. de på Kongl. Theat. Uppf. Operor pfte. S. 1 r. m. J
harpa el zittra Heft 3 pfte/Sv. saml.
3168 2127 Arier ut. de på Kongl. Theat. Uppf. Operor pfte. S. 1 r. m. J
harpa el zittra Heft 4 pfte/Sv. saml.
2195 1771 Autografer af musikkonstnärer o. d. in N
facsimilie
6574 3876 Baldurs död. Se: W. o. W. J
5598 3263 Balletter och Marcher samt Entre-actes ut. Sv. J
Theat.-P[?] [1:a] häftet
5599 3264 Balletter och Marcher samt Entre-actes ut. Sv. J
Theat.-P[?] [2:dr] häftet
5600 3265 Balletter och Marcher samt Entre-actes ut. Sv. J
Theat.-P[?] [3:de] häftet
4075 2597 Bibliothek, Musikaliskt familje pfte J
5645 3298 Bibliothèque classique des Pianistes. J
Introduction

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
2

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
5577 3246 Bragurmannen. Sånger … af Geijer, Lindblad, J
Nordblom.
6633 3920 Canon, cirkel- Se: Dehn, S. W. m.fl. Diverse Dehn. J
handskrifter Hskr.saml.
1597 1479 Canons. Häft 1. N
6153 3671 Claver-Musik. N
3995 2553 Claverstycken pfte 2/h N
3099 2089 Collecao de Modinhas 1 r. m. pfte N
2609 1841 Collect. p. le pfte ou la harpe. Cah. 1 J
9242 5838 Collection [=div. handskr. för flöjt] 1-25. N
3738 2437 Collection d'Airs et de vaudevilles C1B/Sv.-R. J
2583 1820 Collection de morceaux de chant etc. [N:o]11 1 S. 1 r. pfte J
r. m. pfte Saml.
2581 1818 Collection de morceaux de chant etc. [N:o]2 1 S. 1 r. pfte J
r. m. pfte Saml.
2584 1821 Collection de morceaux de chant etc. [N:o]24 1 S. 1 r. pfte J
r. m. pfte Saml.
2585 1822 Collection de morceaux de chant etc. [N:o]38 1 S. 1 r. pfte J
r. m. pfte Saml.
2582 1819 Collection de morceaux de chant etc. [N:o]4 o. S. 1 r. pfte J
5 1 r. m. pfte Saml.
2586 1823 Collection de morceaux de chant etc. [N:o]54 1 S. 1 r. pfte J
r. m. pfte Saml.
2587 1824 Collection de morceaux de chant etc. [N:o]81 1 S. 1 r. pfte J
r. m. pfte Saml.
5128 2964 Collection de Musique pour le harpe 1806. N
Hdskr.
2252 1785 Coupletter till H. M. Konungen: Din kungastund N
af purpur lyser 1 r. m. pfte
8834 5513 Dactylion. Se: Herz, H. 1000 Exercises PÖ J
6115 3661 Dans=musik för violin. Handskr. N
6117 3663 Dans=musik för violin. Handskr. N
6118 3664 Dans=musik för violin. Handskr. N
3606 2330 Dansbok DB/Sv.-R. J Överskrivet: Dansbok 1
3608 2332 Dansbok SO/Sv.-R J Överskrivet: Du
Anon. Phoebi… 2332 äv.
Dansbok 3
3622 2344 Dansbok N
3623 2345 Dansbok N
7512 4529 Dansbok [Handskr.] N
3607 2331 Dansbok Contradansbok m. turer o. noter tillh. DB/Sv.-R. J Överskrivet: Dansbok 2
C. J. Norrman
6560 3867 Dansbok för flöjt [inneh. Walser, polkor m.m.] FbB/Sv. J
Hdskr. Fl.
3609 2333 Dansbok med titelpl. tryckt hos J. J. Hummel DB/Sv.-R. J Överskrivet: Dansbok 4
Amsterdam
3624 2346 Dansbok Notbok f. Claver tillh. Charlotta N
Eleonna Dalin
3610 2334 Dansbok tillh. Johannes Andrae Thidstedt DB/Sv.-R. J Överskrivet: Dansbok 5
3591 2316 Dansbok tillh. Wilhlem Lagercrantz pfte 2/h. N
3593 2318 Dansbok tillhörig Johann Wohlfart N
4022 2563 Dansbok vl. [1o 2o] basso N
9359 5955 Dansbok. Handskr. Pfte 2/h. N
4754 2277 Dans-bok. Hdskr. Vl. 2. N
3601 2325 Dansbok. Saml. Quadriller, valzer o. anglaiser N
tillh. Per Hasselroth
3604 2328 Dansbok. Tillhörig Carl Petter Rabe DB/Sv.-R. J Överskrivet: Dansbok 9
7480 4516 Dansbok: Menuetter, Polonaiser m.m. N "Innehåll (en del)"
Handskr.
9398 5994 Danser Diverse à la Claës! Handsk. Vl. N
6123 3667 Danser Pfte. Hdskr. N
6112 3658 Danser, Dansmusik för Wiolino. Vl. Handskr. N
6111 3657 Danser, Dansmusik för Vl. primo. Vl. Handskr. N

3603 2327 Danser, diverse vl. primo N


6138 3669 Danser. Musik Saml. för Claver. För Piano 2/H. N
Hdskr.
6146 3670 Danser. Musik-samling för Claver. Handskr. N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
3

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
6177 3681 Danser. Note=bok för Claver o. Fortepiano. N
Hdskr.
8585 5337 Danser. Polonaiser. Pfte. Hdskr. N
6029 3585 Danser: [N:o]1. Longdans [N:o]2. Wals. [N:o]3. N
Långdans, m.m.
9394 5990 Dansmusik f. violin. Handskr. vl. N
2875 1990 Dans-soiréer i Hemmet 1858 dansmsk pfte Danser J
2/h.
3977 2550 Div. dansmusik vl. [1o] o. [2o] N
9360 5956 Div. handskr. Noter dels f. pfte 2 h. dels f. orgel N

9361 5957 Div. handskr. Noter dels f. pfte 2 h. dels f. orgel N

9362 5958 Div. handskr. Noter dels f. pfte 2 h. dels f. orgel N

9364 5960 Div. handskr. Noter f. 1 r. pfte. och orgel N


9380 5976 Diverse avskrifter (Donation af Otto Croneborg) N
9437 6033 Diverse f. vl. el. flöjt Ser. I J
6041 3594 Diverse handskr. musikalier. 9 st. (Günthers Günthers J
saml.) Hdskr.saml.
7034 4153 Diverse handskr. Musikstycken för harpa. Harpa J
5925 3489 Diverse handskrifna noter. (Winges N
donat.1920)
6015 3571 Diverse handskrifna notfragment. N
9288 5884 Diverse handskrifter N
8710 5425 Diverse kantater m.m. fr. Dr. A. Kulls saml. A. Kull J
Hdskr. Hdskr.saml.
9428 6024 Divertissements p. Clavecin Pfte 2/h. N
9388 5984 Duetter, Arier o. Romancer. (afskrifter) samt 2 N
[n:r] af Musikaliskt allehanda f. 1823
9382 5978 Duetter, Arier o. Romancer. Afskrifter ur Ser. I J
Operor m.m.
9296 5892 Duetter. Div. handskrivna Kass. J
6298 3745 Duetti con [accomp:t] di Pfte. 2 r. Pfte. Hdskr. T-2SPB J
6270 3720 Duettos, III ... nell'Op. L'Unifome del Weigl, J
Sargino del [Sig:r] Paer [2 r. Pfte. Hdskr.]
3174 2133 Echo af Upsalasången Häft 1-2 J
3175 2134 Echo af Upsalasången Häft 1-3 J
8913 5591 En repetition af "Tillfället gör tjuven" Textb. N
Hdskr.
3597 2321 Exempel till föregående Sånglära N Hör ihop med nr. 2321
Sånglära af
Musikkonservatorium i
Paris
9043 5718 Folkvisor, Finlands skönaste 1 r. m. pfte J "Kass."
8269 5115 Folkvisor, Norska Se: Byström, O. Norska N
folkvisor.
8271 5116 Folkvisor, Norska Se: Byström, O. Norska N
folkvisor.
6165 3675 Fugor. Orgel. Handskr. N
5241 2986 Förgät mig ej! Album för sång. [1:sta] årg. J
9314 5910 Handskr. Notbok. Pfte 2/h. PB-R J Placering: Notbok, CFS.

9422 6018 Handskrifna noter pfte 2/h. N


6854 4035 Harmonia. Saml. af flerst. sånger för bl. r. m. N
piano. Redig. af I. Hallström. 1a Afd. Hft 1, 4,
5, 6.
4008 2554 Harmoniexempel N
6856 4036 Hemma. I skog och på sjön. 25 valda sånger… J "Kass."
[Partitur]
2373 1798 Journal d'ariettes italiennes År 1787 [N:o]216. T-SEB-R J
5572 3243 Journal de musique. III Cahier. 1820. J
6309 3753 Journal hebdomadaire. [33:me] année. J
[Paesiello: Duetto…
5557 3239 Journal, musikalisk. [2:dra]häft. af åtskillige. J
1819
5561 3240 Journal, musikalisk. [3:de]häft. af F. Berwald. J
1819

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
4

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
5563 3241 Journal, musikalisk. [4:de]häft. af åtskillige. J
1819
5567 3242 Journal, musikalisk. [5:te]häft. af åtskillige. J
1819
5555 3238 Journal, musikalisk. [I:sta]häft. af F. Berwald J
9367 5963 Kolligatband. Handskrivet. (dels sånger, dels T-SEB-R J "Flyttad till T-SEB-R [61
piano solo) Arie e duetti…]"
4149 2631 Lindman, J. G. Notbok för J
3739 2438 Livre de musique Fahléns saml. J Överskrivet: Notbok,
Müllers-
5980 3539 Los Bailes Se: Allù, M. S. La Verdulera [?] S. 1 r. p. saml. J "Varias canciones
[Patti]."
5987 3545 Los Bailes Se: Gomis El Chacho moreno S. 1 r. p. saml. J "Varias canciones
[Patti]."
5978 3538 Los Bailes Se: Salas, D. Francisco Los toros S. 1 r. p. saml. J "Varias canciones
[Patti]."
6634 3921 Lutbok, handskrifven, inneh. Schala, exempel, J
musikst.
6282 3730 Lyre d'Orphée, La. [N:o]5. Scene et Duo de N
l'Op. Ermanno.
5338 3036 Lördags-magazin, Nytt musikaliskt. [N:o]9. J
1839.
711 649 Magazin f. unga klaverspelare 1. häft pfte Sv.saml pfte J
2/h saml.
8622 5364 Maître de la mousique. [En saml. handskr. C2B-R J
Musikstycken dels stråktrior, Pfte 2/H. o.a.]
7009 4142 Marche de General. Se: Notbok med Noter. N
[N:o]36. Sid. 28.
7276 4354 Melodies Tyroliennes: Abschied von Liebchen. N
m.fl. Sid. 100. 102. 104. Sånger m. [accomp:t]

1919 1763 Menuetter [Hsdkr.] vl. 1.2. basso C2/Sv-R J Överskrivet: Festing:
Menuett
3250 2207 Modinhas portuguoza con acc. Pfte lib. 1 N
3249 2206 Modinhas portuguoza con acc. Pfte lib. 2 N
3248 2205 Modinhas portuguoza con acc. Pfte lib. 3 N
3247 2204 Modinhas portuguoza con acc. Pfte lib. 4 N Nummer 2204-2219: De
Rores donation
5705 3349 Murki. Se: Serie I 3349. PB-R Samling J
av Murki
8975 5652 Musik f. piano. Div. afskr. ha tillh. J. Brovall. N
5134 2965 Musik för harpa, dels comp., dels arr. af Pratté N Titeln står inom klammer
i originalet
5487 3170 Musik för hemmet. Årg. I. [N:o]5 o. 6. 1889. J
3975 2548 Musik, öfnings för beg. i clav. speln. Häft 1 PÖ/Sv. J
5627 3292 Musik-Album. XII. Svensk musiktidnings. Bd. J
1899. [N:o]10.
1631 1513 Musikbilagor t. [9:de] häftet af Sehma. N
3599 2323 Mässan, svenska m. dert. hörande sånger 4 N
st. satta
5591 3256 Nordmannaharpan [N:o]6. J
6113 3659 Not=bok med Quadriller. Walser… Vl. N
Handskr.
3612 2335 Notbok DB/Sv.-R. J Överskrivet: Dansbok 7
6171 3679 Notbok N
3611 2334 Notbok Elias Annell. 1794. DB/Sv.-R. J Överskrivet: Dansbok 6
4021 2562 Notbok f. Clavér pfte 2/h N
8357 5181 Notbok för Claver och Orgelwerk. Handskr. N
3602 2326 Not-bok för claver. Tillh. L. A. Svanström N
6027 3583 Notbok för flöjt. N
6034 3587 Notbok för flöjt. Inneh.: 1) Allegretto. 2) N
Moderato. m.m.
6037 3590 Notbok för violin år 1831, inneh. Polon. Walser, N
Quadr.
7002 4142 Notbok med Noter. Öfversatta f. Claver. Pfte N
2/H. Hdskr.
3613 2336 Notbok tillh. Hans Gustav Gyllenspetz DB/Sv.-R. J Överskrivet: Dansbok 8
3614 2337 Notbok Åkerholms Tom-bok 1800 N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
5

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
6035 3588 Notbok. Innehåll.: 1) Andante. 2) Lilla matrosen N
m.m.
3595 2320 Note-bok f. Claver tillh. L. A. Svanström N
3600 2324 Note-bok t. violine Pollonoise [1:o 2:o] Eg. af N
C. J.
3619 2341 Notebok till claver tillh. Jonas Hammargren PB-R J Överskrivet: Notbok,
1773 Hammargren
9401 5997 Noter. Diverse handskrifna f. 2 violiner vl. N
6162 3674 Orgel-Musik N
4014 2557 Orgel-stycke-bok orgel N
8363 5182 Orgelstycken. Handskr. N
6330 3773 Ouverturer till … Operor P. 4/H. [N:o]23. Lully N
o. Quinault af H. Berens.
6334 3775 Ouvertures p. Pianos à 4/ms. [N:o]24. N
Donizetti: Belisario.
6332 3774 Ouvertures, 4-haendige f. Pfte. [N:o]3. C. G. N
Reissiger: Die Felsenmühle
1516 1403 Pantheon, musikaliskt. Utg. W. Bauck. J "utgår"
8832 5512 Pavane Se: Ganne, L. P J
7542 4556 Pianostycken, Diverse handskr., smb. J "Kass."
9370 5966 Pièces choisies. Div. handskrifna noter N
(Afskrifter gjorda af P. E. Svedbom
3732 2431 Pièces de musique Cah. 1 pfte Fahléns saml. J
8561 5318 Quadrille 1830. Se: Auber, [D. F. E.] Sid. 84. N
9115 5779 Quadrille, spelad af dansm. J. Borgman… N
1804
1871 1735 Quadriller T-SPB-R J "Nummer 1734-1735
flyttade till T-SPB-R
Notbok, Dahlin"
2907 2021 Quadriller m.m. dansade i Stockholm 1830 pfte J
2/h.
6254 3713 Quadriller, Contradanser m.m. Hdskr. Cl. o. vl. N

6209 3704 Quadriller, Walser m.m. Hdskr. Pfte N


9284 5880 Quadriller, Valser och Anglaiser … 1823. PDB/Sv.-R J
6237 3710 Qvadriljer m. fl. Danser. Hdskr. Pfte N
3551 2312 Qvartetter f. tenorer och basar J
2951 2036 Raccolta di [?] musica p. ghitarra J
8246 5095 Receuil des meilleurs Vaudev. ou chansons PAB J
fam. Sd. 19-32.
8245 5094 Receuil des meilleurs Vaudev. ou chansons PAB J
fam. Sid. 1-18.
1706 1587 Recueil de pièces fav. arr. des Op. et Ballet p. Vl solo J
1. vl. [N:o]2
4314 2683 Recueil de quelques Marches, polonoise et N
valses pfte 2/h.
8987 5663 Repertoire. Bassångarens 1 r. m. pfte J "Kass."
516 474 Romances francaises 1 r. m. guit. N
4634 2755 Samling, en liten af vald musik Hdskr. Pfte N
2859 1974 Samling, vald af nyaste dansmusik pfte 2/h. J
3235 2192 Samling, vald af nyaste dnsmsk f. 1839 Pfte J
2/h.
4739 2772 Samlingar diverse pianostycken i [3:ne] Band. Pb J
Hdskr.
4699 2767 Samlingsband af div. musikstycken m. text. N
Hdskr.
4738 2771 Samlingsband av diverse musikstycken. Hdskr. N

6337 3777 Samml. v. Ouverturen… [N:o]37. Donizetti: N


Anna Bolena.
6339 3778 Samml. v. Ouverturen… [N:o]52. Kuhlau: Lulu. N
Pfte 4/H.
8986 5662 Sangbok for [Joh:s] Gloersen pfte m. text Ser. ! J
8980 5657 Sange. Fest v. intoget i Rosenborghave 10/8 J
1869. 1 r. m. pfte
4451 2710 Sei romances con accompagnemento 1 r. m. SPB-R J Placering: "Romans
pfte [Romances,
chansons..]"
Överskrivet: Prati

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
6

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
4013 2556 Styckebok för claver pfte 2/h N
4007 2554 Styckebok pfte 2/h N
7279 4357 Stycken, valda för Forte-piano ensamt. Hdskr. N
7487 4517 Sångbok m. namnet And. Crisp. Lindbergis. KQB/Sv.-R J Placering: Sångbok,
Hdskr. Lindberg "Innehåll (en
del)"
3252 2209 Sånger brazilianska dels med dels ut. acc. af N
pfte
6258 3717 Sånger för [3:ne] röster ut. [acc:t] af åtsk. Ka(3) J
Comp. (3 mansr.)
7277 4355 Sånger för Altröst m. [acc:t] af Forte-piano. N
Hdskr.
7278 4356 Sånger för Altröst m. [acc:t] af Lutha. Hdskr. N
5152 2972 Sånger m. [accomp:t] af Forte-piano. [hdskr. 1 J "Kass."
o. 2 r. m. Pfte.]
7254 4354 Sånger m. [accomp:t] af Pfte, lutha el. Guit., N
saml. af P. E. Svedbom 1831.
3251 2208 Sånger m. acc. af pfte 1 r. m. pfte ur De N
Roriska samlingen
3210 2167 Sånger o. folkmelodier m.m. Diverse J "defekta"
7497 4520 Sånger och danser, Diverse handskr. N "Innehåll (en del)"
2169 1768 Sånger ur åtskillige operor afskr. för C. U. N
Löwenstedt af A. H.
3212 2169 Sånger, diverse i handskrift 1 r. m. pfte J
2431 1803 Sånger, diverse, satta för horn N
4893 2843 Sånger, svenska och tyska m. [accomp:t] för J
Guitarre
9025 5700 Sånger. Afskrifter af div. 1 r. m. pfte N
9026 5701 Sånger. Afskrifter af div. 1 r. m. pfte J "Kass."
9024 5699 Sånger. Afskrifter af div. irländska 1 r. m. pfte J "Kass."
8974 5651 Sånger. Div. afskr. ha tillh. J. Brovall. N
3596 2321 Sånglära af Musikkonservatorium i Paris N Hör ihop med nr. 2321
Exempel till föregående
Sånglära
9387 5983 Sångstycken. Div. afskrifter ur Operor m.m. N
Handsk.
9378 5974 Sångstycken. Diverse afskrifter. Handskr. Ser. I J
8078 4965 Sångstämmor. Diverse handskr. J "Kass."
8423 5222 Texter till diverse sånger. Handskrift. J
9356 5952 Tidsfördrif, musikaliskt år 1813 [N:o]21. 1 r. Kass. J
pfte
3187 2145 Tidsfördrif, Musikaliskt. År 1798 [N:o]20 o. 21 1 J
r. m pfte
3186 2144 Tidsfördrif, Musikaliskt. År 1830 [N:o]13 1 r. m J
pfte
9298 5894 Timrop från medeltiden Kass. J
5906 3477 Tonstücken, 8 af olika kompositörer Orgel. G. Mankell J
Hdskr. Hskr.saml.
5372 3068 Under hungersnöden 1869. Tvenne sånger. J
7812 4767 Wals ur Marinettes små skälmstycken. Sid. 24. Ser. I J
Pfte 2/H. Hdskr.
6114 3660 Wals-bok för Clar. o. vl. Handskr. N
9397 5993 Valser f. violin. Handsk. Vl. N
6561 3867 Walser Se: Dansbok för flöjt N
6239 3712 Valser, Francaiser, Marcher m.m. Hdskr. Pfte N
8292 5134 Vaterlands-lieder. Se: Beyer, F. Dessauer- N
Marsch.
8290 5133 Vaterlands-lieder. Se: Beyer, F. Polnischer N
National-gesang.
9295 5891 Verein, Kirchlicher, zu St. Gertrud. Bl. körer a N
capella. part.
3605 2329 Violin-schola. Div. stycken f. vl. N
7471 4507 ? Meditation Pag. 48 Hägg, G. Tio transkriptioner N
för orgel
1476 1363 ? Vals pfte 4/h. N
2715 [?] Arietta: "Tauro bell idol mio" etc. 1 r. m. pfte J "Kass." Uppgift om
tonsättare och nummer
har förstörts

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
7

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
2713 [?] Förgät ej mig. -Till Chloe 1 r. m. pfte J "Kass." Uppgift om
tonsättare och nummer
har förstörts
2714 [?] Trio de l'op. Guill. Tell 3 r. m. pfte J "Kass." Uppgift om
tonsättare och nummer
har förstörts
6077 3625 [Hérold] Recit. u. Aria aus Zampa 1 r. m. pfte. Hdskr. J
6076 3625 [Hérold] Zampa 1 r. m. pfte. Hdskr. T-SP J Står [Hérold] i originalet.
7845 4778 [N:r], J. G. Fantasie… av. Var. … Pfte 2/H. Hdskr. N
746 680 [S:t] Martini af Milano Collection, A of lessons f. the pfte by Jozzi J
[S.t] Martini af Milano Alberti Agrell
6202 3697 …..n Afskedet ur poemet "Konung Enzio". Hdskr. 1 N
r. Pfte.
6488 3836 A. G. [N:o]17. Schlummerlied. Sid.20. Vl. Hdskr. J "Kass."
412 378 Abel Overtura. 2 vl [?]. basso J
413 379 Abel Overtura. vl corno in B. vla. basso J "corno felas"
725 661 Abel Quatuor, Six p. Bach, Abel o. Giardini vl. taille J
fl. basse obl.
225 216 Abel Sinfonia [ouverture] D [Dur] (no12) J
4184 2647 Abel, A. Allegro di molto pfte P-R J Placering: Alberti [Sonat,
piano-, C.]
1072 997 Abel, C. F. 4 trest. Menuetter i G [G-Dur], C [C-dur], B [B- C2-R J
Dur], D [D-Dur], A [A-Dur] o. E [E-dur]. 2 vl.
basso
744 679 Abel, C. F. op.12 6 quatuor. 2 vl. (el. fl. o. 1 vl.) taille. Vcllo C3-R J

8624 5364 Abell Sonata per il Cemb. e Vl. Conc. con Vcello. C2B-R J
Pag. 16. Hdskr.
3145 2117 Abenheim, J. Wiegenlied 1 r. m. pfte N
6442 3813 Abt, [F.] [N:o]36. Blühmchen am Hag. Romans sid. 66. J "Kass."
Pfte, Vcell Hdskr.
3138 2117 Abt, F. Iréne 1 r. m. pfte N
4757 2779 Abt, F. Kgl. Serenad. Hdskr. Sångst. N
6073 3623 Abt, F. Namn och bild. "Jag vill det kära namnet få…" J "Kass." Står [Abt, F.] i
1 r. m. pfte. Hdskr. originalet.
3891 2522 Abt, F. Walpurgas' lied 1 r. m. pfte N
6668 3921 Acarbÿ Vals Sid. 22 J
400 366 Acerbi, G. Recitativo o. duett 1 o. 2 r. pfte 2 SP-R J
8312 5154 Acharius, S. Andante con moto. Pfte 2/H. Autogr. N
533 490 A-d? Cantus de Domina post cantum Aaliz N
8591 5337 Adam Polonoise. Se: Danser. Polonaiser. Sid. 10. N
4095 2613 Adam, A. La fille du Danubi 1 r. m. pfte J
3228 2185 Adam, A. Ouv. de l'op. Le Chalet Pfte 2/h. J
8873 5552 Adam, Ad. Alphyddan. Opera-kom. Textb. Hdskr. N
8948 5626 Adam, Ad. Drottningens vallfart. Op. Com. Textb. Hdskr. N
5716 3350 Adam, L. Sonate Part. Hdskr. N
9224 5820 Adolph Friedrich Kong. Sorg-musique… Xf/Sv.-R J "Flyttad till Adolf Fredrik,
Parentationsmusik"

5360 3056 Afzelius, A. F. Tre sånger vid Pfte. J


6260 3718 Afzelius, A. J. Chor Vals. Piano. Hdskr. Sid. 4. Ser. I J
748 680 Agrell Collection, A of lessons f. the pfte by Jozzi J
[S.t] Martini af Milano Alberti Agrell
3001 2065 Agrell, J. 2 sonata pfte 2/h. PB-R J "Flyttad til PB-R Notbok,
[Notbok tillhörig AB]"

972 902 Agricola La Pesca SP-R J


375 342 Ahlström, A. J. N. Kärleken 2 r. pfte N
701 640 Ahlström, J. A. Aftonsång dels komp. dels arr. 1 r. pfte J
1694 1575 Ahlström, J. A. Offertorium orch.stämmor N
8878 5557 Ahlström, J. N. Bellman i Mariefred. Vådev. Textb. Hdskr. N Står [Ahlström, J. N.] i
originalet.
1119 1042 Ahlström, J. N. Bönen 1 r. m. pfte J
1718 1599 Ahlström, J. N. Det bästa oraklet sång m. pfte Sv. saml. S. 2 r. J
pfte
8867 5546 Ahlström, J. N. Farinelli el. Kungen och sångaren. Textb. N
Hdskr.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
8

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
7465 4507 Ahlström, J. N. Festmarsch Pag. 14 Hägg, G. Tio N
transkriptioner för orgel
1890 1750 Ahlström, J. N. Ouv. till Urdur el. Näckens dotter J "Inlagd i saml."
orchesterpartitur
5244 2986 Ahlström, J. N. Se: Förgät mig ej! Sid. 4. J
4310 2679 Ahlström, J. N. Sjung, sjung 1 r. m. pfte J "Kass."
1083 1007 Ahlström, J. N. Solostämma m. chör ur Alfred d. store N
1889 1749 Ahlström, J. N. Souvenir de la troupe italienne J
orchesterpartitur
5261 2987 Ahlström, J. N. Sånger vid Pfte. [1 r. m. Pfte.] J
5262 2988 Ahlström, J. N. Sånger vid Pfte. [1 r. m. Pfte.] J
8968 5645 Ahlström, J. N. Sångpart. t. Hofvet i Biberack. Partitur. N Står I 5646 på noten.
8901 5579 Ahlström, J. N. Urdur eller Neckens dotter. Textb. Hdskr. N Står [Ahlström, J. N.] i
originalet.
1082 1006 Ahlström, J. N. Vocalconcert bl.chör partitur N
3169 2128 Ahlström, J. N. o. Boman, Valda sv. folksånger m.m. Häft 1-4. J
P. C.
1317 1207 Ahlström, O. Ouvert. till Frigga pfte P/Sv. J "Flyttad till Johnsen:
[Stycken för piano]"
9118 5782 Ahlströms son, N. Efter en Sång… "Femton finnar… Text Hdskr. N
8391 5205 Alary, G. Le livre de la vie. Autogr. 1 r. pfte. N
3890 2522 Alary, G. Un secret 1 r. m. pfte N
3794 2485 Alarÿ, G. Un secret 1 r. m. pfte N
3716 2418 Alberti Allegro pfte PB/Sv.-R J Frischs notbok
4170 2647 Alberti Allegro pfte P-R J Placering: Alberti [Sonat,
piano-, C.]
747 680 Alberti Collection, A of lessons f. the pfte by Jozzi J
[S.t] Martini af Milano Alberti Agrell
411 377 Albinoni [3:ene] sinfonier. Ork. Partitur. Stämmor J "dfkt" [defekta]
270 249 Albinoni, Th. Concerto p. il flauto solo à 4 J
4097 2615 Albinoni, Th. Il Cleomene. Opera orch.stämmor T-R J
5782 3398 Albrechtsberger Fuga … G dur. Fuga … Canon … Orgel. J "Kass."
Hdskr.
5781 3397 Albrechtsberger Fuga sopra il Theme Do, re… Orgel. Hdskr. J "Kass."
5897 3471 Albrechtsberger Orgelfuga. Orgel. Hdskr. J "Kass."
5815 3421 Albrechtsberger Sextett. Sid. 57. Pfte. Hdskr J "Kass."
425 387 Albrechtsberger, G. op.7. 6 fugues org. el. pfte Q-R J
3472 2302 Albrechtsberger, J. G. "Christus factus est" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]138
stämmor
3471 2302 Albrechtsberger, J. G. "Dexterra domini" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]137
stämmor
6743 3959 Albrechtsberger, J. G. Doppelfuge (C moll.) Sid. 24. N
6621 3911 Albrechtsberger, J. G. Fuga alla decima. Sid. 3. Orgel. Hdskr. G. Mankells J
Hskr.
6618 3910 Albrechtsberger, J. G. Fuge. Orgel. Hdskr. G. Mankells J
Hskr.
1436 1323 Albrechtsberger, J. G. Sestetto 1. vl. 1.2. vla. 1.2. vcllo basso W6-R J
1790 1670 Alessandri, F. In Genova nella Primavera 1744 1 r. m. T-SE-R J
orch.partitur
7531 4545 Alfvén, H. "Vad gagn har människan, kör m. Org. Partitur. KO/Sv. J

5474 3157 Alfvén, H. op.1. Sonat f. Vl. o. Piano. Pfte. J


5475 3158 Alfvén, H. Romans för Vl. o. Piano. Pfte. J
1851 1727 Allard fr. Simtuna div. uppsatser o. harmoniseringar N
3584 2315 Allegri, G. Miserere. Dubbelchör bl. r. partitur N
8371 5185 Allegri, G. Miserere. Sid. 35. N
5969 3530 Allù, M. S. El coco. Canzion andaluza. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Varias canciones
[Patti]."
5991 3549 Allù, M. S. El Lechero. Cancion. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Varias canciones
[Patti]."
5982 3541 Allù, M. S. La muerte del Mochilero. Canc. andal. 1 r. S. 1 r. p. saml. J "Varias canciones
Pfte. [Patti]."
5972 3533 Allù, M. S. La Ramilletera. [?] Cancion española. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Varias canciones
[Patti]."
5979 3539 Allù, M. S. La Verdulera. [?] 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Varias canciones
[Patti]."
5981 3540 Allù, M. S. Los Requibros. Cancion española. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Varias canciones
[Patti]."

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
9

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
9396 5992 Almgren, E. Musikalier f. violino [1:o] Handsk. Vl. [1:o] N
9049 5724 Almquist, C. J. L. Björninnan. Handskr. N
9050 5725 Almquist, C. J. L. Tanaquil. = 3 blad. Handskr. N
9051 5726 Almquist, C. J. L. Tanaquil. = 3 blad. Handskr. N
9052 5727 Almquist, C. J. L. Tanaquil. = 3 blad. Handskr. N
5156 2972 Alnér Andante Se: Sånger m. [accomp:t] af Forte- J "Kass."
piano. sid. 4.
1147 1066 Altén, F. M. T. Carl d. [12:tes] död. [n:o]1. ouv. 2. tacet 3. N "end. vl.1."
entre akt 1.. 2a akten 4. entr.act t. [t:dje] akten

1146 1066 Altén, F. M. T. Carl d. [12:tes] död. Trag. i 5 akter [n:o]9. chor N "ten 1 saknas"
mnsqv.
4974 2854 Altén, F. M. T. Carl den tolftes död. Tragedie. [N:o]9 Chor J "Kass."
1025 954 Altin, F. M. Carl [XII:tes] död vl. 1.2. vcllo et basse N
5264 2990 Altin, F. M. F. Marsch ur skådespelet Hilda. Pfte J
5265 2991 Altin, F. M. F. Sånger vid forte-piano. [2:a] häftet. J
1880 1743 Alussard [1:er] recueil vl. el. fl. 1.2. 2FbAB-R J
7490 4517 Amadige Godetto cori. Sid. 38 o.39. Sångbok m. namnet J Placering: Sångbok,
And. Crisp. Lindbergis Lindberg "Innehåll (en
del)"
6662 3921 Aminoff Vals. Sid. 19. J
4307 2676 Ana "Lycksaligt land. Lycksalig kung" 1 r. m. SO/Sv.-Anon. J
orch.partitur
1020 950 Andé Contre-point quadruple bl.chör orgel N
318 296 Andé, J. 9 tyska visor [N:o]1 1 r. m. pfte SPB-R J
319 296 Andé, J. 9 tyska visor [N:o]2 1 r. m. pfte N
320 296 Andé, J. 9 tyska visor [N:o]3 1 r. m. pfte N
321 296 Andé, J. 9 tyska visor [N:o]4 N
326 296 Andé, J. 9 tyska visor [N:o]9 1 r. pfte N
6866 4045 Andersdotter, Elsa Psalm. [N:o]487. "I hoppet sig…" Hdskr. J "Kass."
8143 5023 Andersen Adagio och scherzo för orkester N
8136 5016 Andersen Symfoni h-moll Partitur omf. Satserna I-IV J
8140 5020 Andersen Symfoni h-moll Partitur till Sats I J
8141 5021 Andersen Symfoni h-moll Partitur till Sats II J
8142 5022 Andersen Symfoni h-moll Partitur till Sats IV (2 ex.) J "Jfr I 5038"
8137 5017 Andersen Symfoni h-moll Stämmor omf. !-IV J
8138 5018 Andersen Symfoni h-moll Stämmor till sats I J
8139 5019 Andersen Symfoni h-moll Stämmor till sats IV J
8183 5063 Andersen, A. "Under Fanen…" Manskv. N
8145 5025 Andersen, A. A, B. Fantasistycke för 5 vcl. och 3 basso eller N
10 cello och 5 basso.
8174 5054 Andersen, A. a/ Når du vil på fjeldsti. Bl. kör. b/ Ingerid N
Sletten. 1 r. m. pfte. c/ Digterens vise Bl. kör
8172 5052 Andersen, A. Adagio (Bo Bergman) Manskvartett N
8148 5028 Andersen, A. Adagio (F.) för 4 celli och 2 basso N
8153 5033 Andersen, A. Adagio cantabile för 3 celli. N
8147 5027 Andersen, A. Adagio för 3 celli, 2 horn samt 1 basso N
8152 5032 Andersen, A. Adagio samt final. Kvartettsatser? N
8155 5035 Andersen, A. Adagio, A dur, för cello o. pfte Z/Sv. J
8154 5034 Andersen, A. Allegro moderato h-moll för viol, cello o. pfte Andersen J
Autogr. saml.
8150 5030 Andersen, A. Allegro, A Dur [för 4 celli] Fullst.? J "Kass."
8149 5029 Andersen, A. Andante C dur för 4 celli o. 2 basso N
8194 5074 Andersen, A. Andante och final för cello o. pfte N
8156 5036 Andersen, A. Andantino religioso (C) för cello o. pfte N
8188 5068 Andersen, A. Dalmarsch. Manskv. N
8165 5045 Andersen, A. Den hvide, röde rose. 1 r. m. Pfte. N
8171 5051 Andersen, A. Det var dans bort i vägen. Manskv. 2 olika arr. N
8167 5047 Andersen, A. Dulgt kaerlighed. 1 r. m. ork. Part.. N
8164 5044 Andersen, A. Dulgt kaerlighed. 1 r. m. Pfte. N
8193 5073 Andersen, A. Elegi f. sopran cello o. pfte N
8187 5067 Andersen, A. En fin vise. Manskv. N
8181 5061 Andersen, A. Flugsurr. Manskvartett. N
8184 5064 Andersen, A. Foglalåt (Fröding) Manskv. N
8185 5065 Andersen, A. Fylgia. Manskvartett N
8175 5055 Andersen, A. Fädrelandssang. Manskv. 2 ex. N
8192 5072 Andersen, A. Hardanger N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
10

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
8177 5057 Andersen, A. Herr Olof. Manskv. N
8180 5060 Andersen, A. Här dansar Fridolin. Manskv. N
8182 5062 Andersen, A. I valet och kvalet. Manskv. N
8162 5042 Andersen, A. Ingerid Sletten. 1 r. m. pfte. N
8178 5058 Andersen, A. Intet är som väntans tider. Manskv. N
8190 5070 Andersen, A. Kompositionsskisser till ork-verk N
8176 5056 Andersen, A. Midsomar. Manskv. N
8157 5037 Andersen, A. Norsk rhapsodie (?) för cello o. pfte N
8146 5026 Andersen, A. Oktett för 4 vcl och 4 bas N
8168 5048 Andersen, A. Over de höje Fjelde. 1 r. m. ork. Part. N
8179 5059 Andersen, A. Sagan om Rosalind. Manskv. N
8151 5031 Andersen, A. Serenad, G Dur [för 4 bassi] Fullst.? N
8173 5053 Andersen, A. Sogenfjorden. Manskv. N
8186 5066 Andersen, A. Sorgebudet (Fröding) Manskv. N
8144 5024 Andersen, A. Stycke för violonceller och kontrabasar N
8159 5039 Andersen, A. Symfoni D dur (No I) Arr. för 2 pianon. Hdskr. N
8160 5040 Andersen, A. Symfoni D dur (No I) Arr. för 2 pianon. Tryckt Andersen J
korr. ex. Autogr. saml.
8158 5038 Andersen, A. Symfoni D dur (No I) Partitur J
8161 5041 Andersen, A. Symfoni D dur (No II) J
8163 5043 Andersen, A. Synnöve Solbakken. 1 r. m. Pfte. N
8189 5069 Andersen, A. Säf, säf, susa. Manskv. N
8169 5049 Andersen, A. Säf. Säf, susa. Manskvart. 5 olika arr. N
8170 5050 Andersen, A. Vallarelåt. Manskvart. 4 olika arr. N
8166 5046 Andersen, A. Venevil. 1 r. m. ork. Part. N
8191 5071 Andersen, A. Övriga kompositionsskisser (2 kart.) N
8196 5076 Andersen, A.? "Var min vän". Sång t. luta el gitarr J
8195 5075 Andersen, A.? Sånger till luta och piano pag.1 Tunga droppar. N
(vers 3-5 å pag. 3) 5. Rosimaja (vers 4-5 å
pag. 7)
8134 5014 Andersen, Anton Symfoni Ess dur Ex I (avvik instr.) J
8133 5013 Andersen, Anton Symfoni Ess dur Ex I [2 kartonger a och b] J
8135 5015 Andersen, Anton Symfoni G dur. J
4009 2555 Anderson Vilhelmina-vals vl N
9352 5948 Anderson, John My[?] o. From [?] Eliza pfte m. text Kass. J
393 359 Andersson, L. Sång 1 r. pfte N
8294 5136 Andersson, R. "O, sole mio!" Pfte 2/H. Autogr. N
8304 5146 Andersson, R. [Diverse Kompositions-skisser] Autogr. N
9271 5867 Andersson, R. Im Walde (I skoven.) Sångstm Autogr. Kass. J
8300 5142 Andersson, R. op.10 (b). Vår-visa. 1 r. pfte. Sångst.=2 vol. N
Autogr.
8296 5138 Andersson, R. op.2. Impromptu. [?] Sång. Pfte 2/H. J "Kass."
8297 5139 Andersson, R. op.2. Impromptu. Pfte 2/H. Autogr. N
8301 5143 Andersson, R. op.7. Bolero för Piano. (à 4 /ms). Autogr. N
8295 5137 Andersson, R. op.8. Höststämning. Pfte 2/H. Autogr. N
8302 5144 Andersson, R. Schwed. u. Norw. Tänze f. Pfte 4/H. [N:o]1. N
Autogr.
8303 5145 Andersson, R. Schwedische Tänze f¨. Clavier 2/H. [N:o]3. N
Autogr.
8293 5135 Andersson, R. Spansk Serenad. Pfte 2/H. Autogr. N
8298 5140 Andersson, R. Thematisk genomföring o. Menuetto. Autogr. N
8299 5141 Andersson, R. Tre sånger m. Piano (Runeberg). 1 r. Pfte. N
Autogr.
6197 3693 Andersson, Rich. Hufvudbok för musikskolan m.m. J Står 3693a i originalet.
6194 3691 Andersson, Rich. Kalendrar etc. J
6196 3693 Andersson, Rich. Kantrap. [?] Korresp. m.m. J
6195 3692 Andersson, Rich. Kvittostockar fr. musikskolan J
6187 3684 Andersson, Rich. Program. Etc. J
6188 3685 Andersson, Rich. Program. Etc. J
6189 3686 Andersson, Rich. Program. Etc. J
6190 3687 Andersson, Rich. Program. Etc. J
6191 3688 Andersson, Rich. Program. Etc. J
6192 3689 Andersson, Rich. Program. Etc. J
6193 3690 Andersson, Rich. Program. Etc. J
3088 2087 Andrade, A. Fiskarbåten 1 r. m. pfte N
2523 1809 Andrade, A. Le dernier cri de soldat 1 r. m. pfte N
2524 1809 Andrade, A. Pleure petite fille 1 r. m. pfte N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
11

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
2661 1871 André, J. Petits airs et rondos. Liv. 1. Pfte vl. ad lib. VPA-R J Överskrivet: Gyrowetz,
A.
5479 3162 Andrée, Elfrida op.8. Tre sånger m. Piano. 1 r. m. Pfte J
5478 3161 Andrée, Elfrida Qvintett. end. Pfte J
5481 3164 Andrée, Elfrida Skogsrået. 1 r. m. Pfte J
5476 3159 Andrée, Elfrida Snöfrid, ballad. Pfte. J
5477 3160 Andrée, Elfrida Trio för piano, vl. och vcllo. Pfte J
5480 3163 Andrée, Elfrida Ur "Drömlif". Tre sånger. Bl. kör J
9329 5925 Andrée, T.? Haga. Autograf 1 r. pfte N
819 751 Andreozzi, G. Non vi Lascio amati Roi 1 r. m. ork. Partitur T-SE-R J
1744 1625 Anfossi, P. Aria dell'op. La Finta giardiniera 1 r. m. pfte T-SE-R J
5927 3491 Anfossi, P. I. Viaggiatori felice: Cara da voi… Part. Hdskr. N
293 272 Angello, A. [S.t] Concerto à 5 J
772 704 Angelo, A. [S.t] Concerto. D dur a 4. J
771 703 Angelo, A. [S.t] Concerto. G dur a 4. J
8444 5230 Annie Lawrie "Maxwelton brass… 1 r. Pfte. Hdskr. N
4977 2855 Anonym "Ach wenn du wässt [?] mein eigen…" 1 r. m. N
pfte. Handskr.
7834 4771 Anonym "Aldrig i verlden" Sid. 23. Hdskr. 1 r. P. N
8717 5428 Anonym "Allt i verlden skall förgås… [N:o]12. Sid. 8. N
Manstrio.
2479 1806 Anonym "And ye shall walk in silk attire" etc 1 r. pfte N
4967 2853 Anonym "Auch dieses Scenen…." 1 r. m. pfte. Handskr. N

6627 3915 Anonym "Bettina fe: mo pare giusta mola." [?] sid. 1. SPB-R J Placering: Canzoni
Hdskr. italiane…
3392 2301 Anonym "Bevare Gud vår kung" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]50
stämmor
6625 3913 Anonym "Bianca för sista gången" 1 r. m. pfte. Hdskr. N
2817 1949 Anonym "Bianca för sista gången, nu de min J Uppgift om besättning,
och del av titeln, har
förstörts
7295 4361 Anonym "Brudens öga passa föga tårar. Sid. 40. N
Sånger för 1 o. 2 r. ur W. Svedboms saml.
3495 2303 Anonym "Bäfvom då ej, fast" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]161
stämmor
1937 1765 Anonym "Ce soir, Ines à l'heure de silence" etc 1 r. m. N
pfte
3760 2459 Anonym "Come cheer up my Lads" etc T-SE-R J
2831 1949 Anonym "Det gamla Göta lejon hvilar" etc 1 r. m. guit. J
7250 4351 Anonym "Det var två såta vänner…" Sid. 4. Hdskr. J "Kass."
Sopr. 1 Ten. o. Bas.
4968 2853 Anonym "Die Lippe brent, die wange glüht… 1 r. m. N
pfte. Handskr.
2495 1808 Anonym "Donnez donc mes cher amours 2 r. m. pfte N
4971 2853 Anonym "D'ou vient que je rougis et qui me rend N
pensive? 1 r. m. pfte. Handskr.
3503 2303 Anonym "Du, som blef sänd till" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]169
stämmor
6637 3921 Anonym "Där sängta rullgardin" etc. Sid. 3. J
6704 3946 Anonym "En bygdens tärna, sjuton år…" sid. 7. 1 r. m. J "Kass."
pfte. Hdskr.
8930 5608 Anonym "En förföljd oskuld. Vaudeville. Textb. Hdskr. N
4881 2839 Anonym "En gång men aldrig mera"….. 1 r. m. pfte. J "Kass."
Hdskr.
2165 1767 Anonym "En krigsman så båld o. en fröken så grann" 1 N
r. m. pfte
7012 4143 Anonym "Es ist so angenehm, so süss…" Schiller. Sid. Harpa J
1. Handskr.
2428 1803 Anonym "Farväl du dunkla furuskog" etc bl. chör partitur N

3455 2302 Anonym "Felix libi" bl. chör partitur o. stämmor N I fyra volymer. [N:o]113
4995 2863 Anonym "Fjerran han dröjer…" [Folkvisa, finsk] 1 r. m. J "Kass."
pfte. Handskr.
6999 4140 Anonym "Flickor glädtigt yra, som i dansen styra…" N
Wallsen. G-Dur. [N:o]3. Sid. 38. Handskr.
4713 2767 Anonym "Flydda äro dessa glada dagar" sid. 16. N I Samlingsband af div.
musikstycken m. text.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
12

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
8549 5318 Anonym "Från hem med korsets fana … Sid. 31. 1 r. N
Pfte. Hdskr.
6701 3946 Anonym "Glädjen, lyckan, munterheten. Sid. 4. 1 r. pfte. J "Kass."
Hdskr.
4728 2767 Anonym "God afton Axel, nej God natt" etc. sid. 30 N I Samlingsband af div.
musikstycken m. text.
323 296 Anonym "Gott lob, dass ich nicht Kaiser bin" 9 tyska N "Gott lob, dass ich nicht
visor [N:o]6 1 r. pfte kaiser bin"
3494 2303 Anonym "Han, som nu för vår" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]160
stämmor
6998 4140 Anonym "Hur min Norma mig grymt bedragit". Sid.35. N
Handskr.
4953 2850 Anonym "I natten tindra blixtarnas sken" Hdskr. Pfte m. J "Kass."
ten.
8715 5428 Anonym "I sen vi eder ej bedragit" [N:o]9. Sid. 2. N
Manstrio.
3763 2462 Anonym "If o'er the cruel Tyrant love" etc SP-R Anon. J
4970 2853 Anonym "Ihr blumlein alle die Sie mir gab"… 1 r. m. N
pfte. Handskr.
4984 2858 Anonym "In meinem garten die Necken…" 1 r. m. pfte. N
Handskr.
3456 2302 Anonym "Insunt minis pater tuis" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]114
stämmor
4705 2767 Anonym "Jag flyr till dig" sid. 6. N I Samlingsband af div.
musikstycken m. text.
2832 1949 Anonym "Jag har en liten stuga" etc 1 r. m. guit. J
2384 1801 Anonym "Jag icke någon vällust känner" etc pfte m. text N

6985 4140 Anonym "Jag lyfter mina händer, till skaparna ljusa N
borg… Handskr. Sid. 7.
2356 1794 Anonym "Je peindrai sans détour" 1 r. m. pfte N
1282 1178 Anonym "Klara toner klara," 1 r. m. pfte N
2347 1792 Anonym "Lilla Clara" pfte m. text PA-R Anon. J "Flyttad till PA-R Anon."
6007 3564 Anonym "Me volen ben me volen ben Ni[?]utta… Hdskr J "Kass."

4981 2856 Anonym "Mein kopf ist wüst, mein herz ist voll…" 1 r. m. N
pfte. Handskr.
5410 3099 Anonym "Mina dagar". Romance. 1 r. m. Pfte J
536 493 Anonym "Morgonen grep, se töcknen försvinna 1 r. pfte J "utgår"
2388 1801 Anonym "Må på ditt hulda öga" etc mansqv. Partitur N
4986 2858 Anonym "Nicht in dem Augen liegt mein Herz…" N
5019 2871 Anonym "Noch grünen die Platanen….." (sid. 9.) 1 r. m. N
pfte. Handskr.
5719 3352 Anonym "Non nobis, domine… 3 r. Hdskr J "Kass."
6641 3921 Anonym "O Gud vi lofva dig"… Sid. 5. J
9082 5750 Anonym "O, Bauerensohn, lass die Röslein steh'n 1 r. N
Pfte. Hdskr.
9107 5771 Anonym "Om hundrade år är allting förglömt… Handskr. N

3457 2302 Anonym "Placas maris tumultus" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]115
stämmor
2366 1794 Anonym "Pour aimer j'ai recue la vie" etc 1 r. m. pfte N
2565 1809 Anonym "Prindsens kjold kalder paa svenderne 1 r. m. N
pfte
9347 5943 Anonym "Redan kan din purpurslöja" m.fl. sånger 1 r. Kass. J
pfte
1979 1765 Anonym "Sans égal est mon amour" etc. 1 r. m. pfte N
6991 4140 Anonym "Sent en majdag så skön såsom solen…" N
Handskr. Sid. 14.
4951 2848 Anonym "Sey uverzagt!" [?] 2 r. m. pfte. Hdskr. J "Kass."
8714 5428 Anonym "Skönhet skänk af himmelen." [N:o]3. Sid. 1. N
Manstrio.
7292 4361 Anonym "Säg hwarthän med wandrings-stafen. Sid. 27. N
Sånger för 1 o. 2 r. ur W. Svedboms saml.
6554 3866 Anonym "Sörj icke mer de fly bekymrens tider…" Pag. N
24. Hdskr. 1 r. Pfte
2370 1796 Anonym "Te bien aimer, ma chère Zélie" etc 1 r. m. pfte SP-R J Överskrivet: "Plantade,
Air, Te bien aimer"

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
13

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
2653 1864 Anonym "Te bien aimer, oh ma chère Zélie" 1 r. m. pfte SP-R J Överskrivet: Plantade,
C. H. [Air.]
3761 2460 Anonym "Th' happy News at lenght is" etc SP-R Anon. J
2144 1766 Anonym "Thormoder, Kohlburna Skald. Ur Olaf d. N
Heliges Saga 1 r. m. pfte
7296 4361 Anonym "Tidt er jeg glad og vil dog gjaerne groede. Sid. N
54. Sånger för 1 o. 2 r. ur W. Svedboms saml.

3458 2302 Anonym "Tu lacta reddis" etc [?] bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]115
stämmor 1/2
2441 1805 Anonym "Un beau matin, la jeune Adèle (Adèle ou la N
rose) 1 r. m. pfte
2648 1863 Anonym "When time, who steals our years" 1 r. m. pfte N

2365 1794 Anonym "Viendrais tu pas, toi que mon âme adore" 1 r. N
m. pfte
9089 5754 Anonym "Vore du ett ax… Sid. 2. Hdskr. N
6984 4140 Anonym "Wälkommen, wälkommen, du klara…" N
Handskr. Sid. 6.
5015 2871 Anonym "Zwischen Frankreich und dem N
Böhmenwald…" (sid. 5.) 1 r. m. pfte. Handskr.

3265 2222 Anonym [2:ne] Cantater à voce sola. Partitur SO-R. Anon. J Överskrivet: [Kantat]
8708 5423 Anonym [Den räddade sköldmön.] Sid. 1. Manskv. N
Hdskr.
6292 3739 Anonym [Duett] Sii tradito eppur mio Core [Handskr.] N
6572 3875 Anonym [Hyllning till Adolf Fredrik.] "Född att Wasars Z/Sv. J Överskrivet: Flyttad till
bragder dyrka." Part. Hdskr. Naumann?, Född…
9080 5748 Anonym [Melodi från Lappland] "Tyst är natten, kom ur N
tältet… Hdskr.
6708 3947 Anonym [Musikstycken, Fyra f. Pfte o. Vl. sid. 7. 8. 9. N
10. Hdskr.
9201 5805 Anonym [N:o]1 Allegretto Pour atendrir ma Zétulbé 1 r. N
m. pfte
5630 3295 Anonym [N:o]1. "Då örnarne mot solen ljungar…" sid.2. N
Hdskr. part.
4894 2843 Anonym [N:o]1. Hoppet sid. 3. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
5639 3295 Anonym [N:o]10. "Mörkrets fästen rifvas neder…" N
sid.24. Hdskr. part.
4903 2843 Anonym [N:o]10. Sid. 7. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska. Titel saknas.
4904 2843 Anonym [N:o]11. Clärchen sid. 8. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
5640 3295 Anonym [N:o]11. Elegie vid Margr. Sophie Georgii Död. N
sid.29. Hdskr. part.
6481 3836 Anonym [N:o]11. Sång, Troubadurens. Sid. 13. Vcell. J "Kass."
Hdskr.
5641 3295 Anonym [N:o]12. "O! Du som verldars millioner…" N
sid.30 Hdskr. part.
4905 2843 Anonym [N:o]12. Die kl. Adelaide sid. 8. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
5642 3295 Anonym [N:o]13. "Förkunnen högt hans lof" sid.34. N
Hdskr. part.
4906 2843 Anonym [N:o]13. sid. 9. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska." Titel saknas.

4907 2843 Anonym [N:o]14. Vierte lied sid. 10. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
4908 2843 Anonym [N:o]15. Die schwermuth sid. 10. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
4909 2843 Anonym [N:o]16. "Mir blüht etc. sid. 11. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
14

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
4910 2843 Anonym [N:o]17. Aria. "Jag ägde dig" sid. 12. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
4911 2843 Anonym [N:o]18. "Ensamheten mig ej döljer" etc sid. 12. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
4912 2843 Anonym [N:o]19. "Från hem med korset fram" sid. 13. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
4895 2843 Anonym [N:o]2. Aria sid. 3. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
4913 2843 Anonym [N:o]20. Lugnet. Sid. 14. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
4914 2843 Anonym [N:o]21. Romance. sid. 15. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
4915 2843 Anonym [N:o]22. Den ljuva hvilan. sid. 16. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
4917 2843 Anonym [N:o]23. Ode till sällheten. Sid. 17. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
4918 2843 Anonym [N:o]24. sid. 18. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska." Titel saknas.

4919 2843 Anonym [N:o]25. Wänskapen. sid. 18. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
4920 2843 Anonym [N:o]26. Lilla vackra flicka. sid. 19. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
4921 2843 Anonym [N:o]27. Blommans hämnd. sid. 21. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
4922 2843 Anonym [N:o]28. Norrland. sid. 22. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
4923 2843 Anonym [N:o]29. Hertas bön. sid. 23. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
9203 5805 Anonym [N:o]3 A trois notes 1 r. m. pfte N
5632 3295 Anonym [N:o]3. "Han föddes att oss sälla göra. Sid.6. N
Hdskr. part.
4896 2843 Anonym [N:o]3. Romance sid.4. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
4924 2843 Anonym [N:o]30. Sången. sid. 23. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
4925 2843 Anonym [N:o]31. Andante. sid. 25. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
4926 2843 Anonym [N:o]32. Kolar-gossen. sid. 26. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
6246 3713 Anonym [N:o]32. Pollonese, Blekingsk Hdskr. Vl. N
4927 2843 Anonym [N:o]33. Ungdomen. sid. 27. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
4928 2843 Anonym [N:o]34. Den åldrige skalden till sin lyra. sid. J Ingår i "Sånger, svenska
29. och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
6247 3713 Anonym [N:o]38. Polskan, Ryska Hdskr. Vl. N
5633 3295 Anonym [N:o]4. "Skapare att nalkas dig…" sid.8. Hdskr. N
part.
4897 2843 Anonym [N:o]4. Aria sid. 4. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
15

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
5634 3295 Anonym [N:o]5. "Du vill de spädas röster höra…" sid.10. N
Hdskr. part.
4898 2843 Anonym [N:o]5. Zu Hebe sid. 5. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
4899 2843 Anonym [N:o]6. Abendlied sid. 5. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
5635 3295 Anonym [N:o]6. Hymn. "O! du som under skilda namn." N
sid.12. Hdskr. part.
5636 3295 Anonym [N:o]7. "Hvad är vårt lif? En skugga…" sid.14. N
Hdskr. part.
4900 2843 Anonym [N:o]7. Romance sid. 6. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
5637 3295 Anonym [N:o]8. "Halleluja! Halleluja! Han mänska blifvit. N
sid.16. Hdskr. part.
4901 2843 Anonym [N:o]8. Serenad sid. 7. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
5638 3295 Anonym [N:o]9. "Ära vare Gud i höjden…" sid.20. N
Hdskr. part.
4902 2843 Anonym [N:o]9. Sid. 7. J Ingår i Sånger, svenska
och tyska." Titel saknas.

9122 5786 Anonym [När jag blef sjutton år.] [Folkvisa] "Fjorton år… N
1 r. Pfte. Hdskr.
6612 3904 Anonym [Preludium] Handskr. N
6698 3946 Anonym [Serenad.] "Hulda Rosa! Fjäriln frågar…" Sid. J "Kass."
1. Hdskr.
8272 5117 Anonym [Södermanlands regemente.] … Hdskr. Partitur OhB/Sv.-R J "Musique förskaffad till
Marscher Regts mötet år 1774 af
G. W. Seigroth."
6699 3946 Anonym [Thema med variationer.] sid. 3. Pfte. Hdskr. J "Kass."
6712 3947 Anonym [Til en ung flicka] "Unga flicka i din vår" sid. 18. N
Pfte 2/H. Hdskr.
6717 3951 Anonym [Trios] [30 sonater] Vl 1o Bass. Handskr. C2-R J "G. B. Sammartini,
[Triosonat. 26 sonate…]
Basso saknas"
7820 4768 Anonym 1) Allegro Sid. 10. 2) Allegro Sid. 11. 3) N
Andante Sid. 11. Pfte 2/H. Hdskr.
9093 5758 Anonym 1) Andante 2) Larghetto Pfte 2/H. Hdskr. N
6019 3575 Anonym 1) Rondo 2) Duetto N
6023 3579 Anonym 1) Vals. 2) Skalor för Flauto. N
3278 2235 Anonym 13 duos pour violon vl. [1:o 2:o] N
5426 3111 Anonym 185 Sånger Comp. und. en Cadettexp. till J
Tanger.
295 274 Anonym 2 quartetti E4-R J Överskrivet: C. G.
Toeschi, [Kvartett, stråk
- & blås -]
4117 2630 Anonym 2 walser pfte N
294 273 Anonym 4 quartetti O-R J Överskrivet: A. Briochi
(?) [Symfoni, [?]]
3279 2236 Anonym 6 duos pour violon vl. [1:o 2:o] N
9445 6041 Anonym 6 st. s.k. Skillingtryck 1.1768, December… Xf/Sv.-R J
"Hvad är…"
9446 6041 Anonym 6 st. s.k. Skillingtryck 2. 1768, [December Xf/Sv.-R J
1768] Swar… "Du viss poet…"
9447 6041 Anonym 6 st. s.k. Skillingtryck 3. 1768, [December Xf/Sv.-R J
1768] Aprilis… "Hwad är…"
9448 6041 Anonym 6 st. s.k. Skillingtryck 4. 1769, [Februari 1769] Xf/Sv.-R J
… "All Hypocrisie…"
9449 6041 Anonym 6 st. s.k. Skillingtryck 5. 1769, [April 1769]… Xf/Sv.-R J
"Hjertat wil…"
9450 6041 Anonym 6 st. s.k. Skillingtryck 6. 1769, [April 1769]… Xf/Sv.-R J
"Svenska hjertat…"
3748 2447 Anonym A favorite. Non e piu tempe T-SE-R J Överskrivet: Händel,
Tamerlano
2353 1794 Anonym A la mélancolie, Habitante paisible des lieux N
que fuit le jour 1 r. m. pfte

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
16

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
4404 2710 Anonym À Paris et loin de sa mère je pouvais la voir 1 r. SPB-R J Placering: "Romans
m. pfte [Romances,
chansons,,,]"
7245 4350 Anonym A strange little bird. Sid. 1. [Sångst. Autogr.] J "Kass."
2062 1766 Anonym À tois. "Je t'aime, hélas, et n'ose te le dire 1 r. N
m. pfte
1135 1058 Anonym Abendlied "Und w[?] sich einst die Seele J Textradens slut har fallit
sch[?]" bl.chör. Stämmor av
2825 1949 Anonym Abendlied, Zitterbubens 1 r. m. guit. J
8703 5421 Anonym Abendlied. Sid. 4. 1 r. Pfte. Hdskr. J "Kass."
4054 2577 Anonym Abendsgedanken pfte 2/h. N
3084 2086 Anonym Adagio con espressione: "På er, I sälla dagar" N
1 r. m. pfte
2159 1767 Anonym Adagio pfte 2/h. N
4531 2718 Anonym Adagio ur Sanningens belöning 1 r. m. pfte N
9180 5805 Anonym Adagio Ångerfull skåda ner i din graf Kör 3 st. N
med Claver
4932 2844 Anonym Adagio. Handskr. VP J
3053 2082 Anonym Adagio: "Gud, kär, kär, hvad börjar vakna för N
mig 1 r. m. pfte
3077 2086 Anonym Adagio: "Må på ditt hulda öga" etc 1 r. m. pfte N
2044 1766 Anonym Adèle ou La rose 1 r. m. pfte N
2433 1804 Anonym Adèle ou la rose: "Un beau matin la jeune N
Adèle" 1 r. m. pfte
4131 2630 Anonym Adèle, la pauvre 1 r. m. pfte N
2129 1766 Anonym Adieu, L'âne. Chanson 1 r. m. pfte N
9189 5805 Anonym Affettuoso con tenerezza Caro son tua cosi 1 r. N
m. pfte
6549 3866 Anonym Afskedet. "Lugn war dagen…" Pag. 6. Hdskr. 1 N
r. Pfte
2828 1949 Anonym Afskedet. "O Robert, grymma skilnans smärta" J
[?] 1 r. m. guit.
9100 5765 Anonym Afskedet. Sid. 1. Hdskr. N
8678 5402 Anonym Afskedssång. "Snart från Er jag far… Bl. kör a N
cap. Hdskr.
4444 2710 Anonym Afskedstimman 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
4330 2693 Anonym Aftonen af Stagnelius 1 r. m. pfte J "Kass."
9064 5737 Anonym Aftonfogeln, Till. 1 r. pfte. Handskr. N
2427 1803 Anonym Aftonstjernan: "Milda aftonstjerna" etc bl. chör N
partitur
3058 2082 Anonym Agitato: "O till hvad nejder af fara" 1 r. m. pfte N
8661 5388 Anonym Agnus dei. Partitur. 4 stmr. f. mansr. Altvl., vcll J "Kass."
o. 2 clar. Stmr.
7483 4516 Anonym Aimable vainqueur Pag. 55. Dansbok: N
Menuetter, Polonaiser m.m.
5209 2981 Anonym Air Andante. Sid. 21. Hdskr. Pfte P/Sv.-R J Överskrivet: Zellbell, F.
d. y.? Air.
2004 1766 Anonym Air des hasard de la guerre 1 r. m. pfte N
4128 2630 Anonym Air d'un amant epuis de sa bien-aimeé 1 r. m. N
pfte
2492 1808 Anonym Air Hongrois et Tyrolien. Parole de la lactière N
suisse "En voyageant dans le monde" 1 r. pfte

4425 2710 Anonym Air tendre 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans


[Romances,
chansons,,,]"
2193 1769 Anonym Air versez à boire pfte 2/h. N
2350 1794 Anonym Air. "Le tendre sourire qui m'ouvre les cieux 1 N
r. m. pfte
1327 1216 Anonym Album f. pianofte og sang [N:o]16 [?] Julaften Bl. kör a cap. J
bl.chör. Partitur
2835 1950 Anonym Alhambra-galopp pfte 2/h. Danser J
4435 2710 Anonym All will hail she joyous day 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
4509 2713 Anonym Alla moure melodie N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
17

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
9190 5805 Anonym Alla Polacca, con moto Come il candore 1 r. m. N
pfte
2042 1766 Anonym Allegretto "Des chevaliers guerriers et N
troubadours" etc 1 r. m. pfte
2041 1766 Anonym Allegretto "Si ma chanson plait à ce jour etc 1 N
r. m. pfte
2455 1805 Anonym Allegretto pfte 2/h. N
7028 4147 Anonym Allegretto quasi Allegro. Handskr. Harpa J
9193 5805 Anonym Allegretto Sans peine à l'accent je comprends N
1 r. m. pfte
6636 3921 Anonym Allegretto Sid. 3. J
6707 3947 Anonym Allegretto Sid. 5. Pfte 2/H. Hdskr. N
2452 1805 Anonym Allegretto, Allegro, Andante N
4792 2799 Anonym Allegretto. sid. 3. Se: Danser Gitarr Rar. J
6703 3946 Anonym Allegretto. Sid. 6. Pfte. Hdskr. J "Kass."
4787 2799 Anonym Allegretto. Sid.1. Se: Danser. Gitarr Rar. J
5218 2981 Anonym Allegro assay. Sid. 112. Hdskr. Pfte P-R Anon. J
4178 2647 Anonym Allegro de bataille pfte P-R J Placering: Alberti [Sonat,
piano-, C.]
9200 5805 Anonym Allegro Moderato Le plaisir 1 r. m. pfte N
9202 5805 Anonym Allegro non troppo Au temps heureux 1 r. m. N
pfte
4172 2647 Anonym Allegro pfte P-R J Placering: Alberti [Sonat,
piano-, C.]
4180 2647 Anonym Allegro pfte P-R J Placering: Alberti [Sonat,
piano-, C.]
2458 1805 Anonym Allegro pfte 2/h. N
2992 2065 Anonym Allegro pfte 2/h. PB-R J "Flyttad til PB-R Notbok,
[Notbok tillhörig AB]"

6154 3671 Anonym Allegro. Se: Claver-Musik. N


5207 2981 Anonym Allegro. Sid. 16. Hdskr. Pfte P-R Anon. J
5210 2981 Anonym Allegro. sid. 24. Hdskr. Pfte P-R Anon. J
3075 2086 Anonym Allegro: "Gif mig din blomma, din N
blomsterkrans 1 r. m. pfte
8872 5551 Anonym Allt för vacker. Komedi m. sång. Textb. Hdskr. N

9075 5745 Anonym Alunda-visan. (Folkvisa) [N:o]2. N


2860 1975 Anonym Amaranthen o. S[?] 1853 dnsmsk pfte 2/h. J
2861 1976 Anonym Amaranthen o. S[?] 1853 dnsmsk pfte 2/h. J
2689 1887 Anonym An die Entfernte von Goethe 1 r. m. pfte N "Se ofvanst."
2702 1890 Anonym An die Entfernte von Goethe 1 r. m. pfte N
4954 2851 Anonym An Emma. 1 r. m. pfte. Handskr. J "Kass."
3895 2522 Anonym An Vina (gedicht v. Jean Paul) 1 r. m. pfte N
6601 3893 Anonym Andante [med variationer] sid. 11. Pfte. P-R J Överskrivet: Flyttad till
Handskr. Lorentz, [Variationer]
4933 2844 Anonym Andante agitato, e mosso expressivo VP J
4957 2853 Anonym Andante con moto. Rudolphe u. Silvana. Sång, N
vcllo, pfte. Hdskr.
5709 3349 Anonym Andante gracioso. "Vous amantes…" sid. 6 PB-R Samling J
Part. Hdskr. av Murki
2650 1863 Anonym Andante grazioso "Sin tendo di mio[?]" etc 1 r. N
m. pfte
2822 1949 Anonym Andante m. var. 1 r. m. guit. J
2460 1805 Anonym Andante m. variationer pfte 2/h. N
6700 3946 Anonym Andante och allegro. Sid. 4. Pfte. Hdskr. J "Kass."
4176 2647 Anonym Andante pfte P-R J Placering: Alberti [Sonat,
piano-, C.]
2346 1792 Anonym Andante sostenuto. In amor vi vuol finezza 1 r. PA-R Anon. J "Flyttad till PA-R Anon."
m. pfte
2652 1863 Anonym Andante sostenuto: "La speranza al [?]" etc 1 r. N
m. pfte
2651 1863 Anonym Andante sostenuto: "Mi lugn[?] timendo" 1 r. m. N
pfte
4952 2849 Anonym Andante un poco Allegretto. "O Piscator" 2 r. 2SP J
m. pfte. Hdskr.
2450 1805 Anonym Andante, Andantino, Andante, Allegretto m.m. N
pfte 2/h.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
18

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
4722 2767 Anonym Andante. "Ingen, ingen hvila, tunga spade ila" N I Samlingsband af div.
etc, sid. 25. musikstycken m. text.
8630 5364 Anonym Andante. Pag. 71. Pfte 2/H. Hdskr. C2B-R J
4791 2799 Anonym Andante. sid. 2. Se: Danser Gitarr Rar. J
3076 2086 Anonym Andante: "Glädjen, lyckan, munterheten" etc 1 N
r. m. pfte
4704 2767 Anonym Andante: "Jag kan ej skiljas från din sida. sid. N I Samlingsband af div.
6. musikstycken m. text.
3074 2086 Anonym Andante: "Kinden brinner och mitt hjerta slår" 1 N
r. m. pfte
1969 1765 Anonym Andante: Des longueurs, que l'amour 1 r. m. N
pfte
4794 2799 Anonym Andantino grazioso sid. 4. Se: Danser Gitarr Rar. J
3042 2082 Anonym Andantino: "Hvad den är säll, som i sin egen N
hydda 1 r. m. pfte
3041 2082 Anonym Andantino: "I paradiset Adam kom 1 r. m. pfte N
3035 2082 Anonym Andantino: "Pour aimer, j'ai recu la vie 1 r. m. N
pfte
1956 1765 Anonym Andantino: Ecco giunta la barca guerriera 1 r. N
m. pfte
4513 2714 Anonym Anglais pfte J
5148 2968 Anonym Annato. Canzonetta italiana. [N:o]25. [Hdskr.] N
[2 r. pfte guit.]
5149 2969 Anonym Annato. Canzonetta italiana. [N:o]26. [Hdskr. N
guit. 2 r. pfte ]
5150 2970 Anonym Annato. Canzonetta italiana. [N:o]27. [Hdskr. 1 N
r. pfte guit.]
2332 1791 Anonym Aria "Belle cousine un être aimable" etc 1 r. m. SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
pfte af Arier SPB/Sv.-R"
2337 1791 Anonym Aria "Cette amitié, cette amitié." etc 1 r. m. pfte SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
af Arier SPB/Sv.-R"
2317 1791 Anonym Aria "Donne vignial bat" etc 1 r. m. pfte SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
af Arier SPB/Sv.-R"
2336 1791 Anonym Aria "D'une fleur à peine éclosé" etc 1 r. m. SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
pfte af Arier SPB/Sv.-R"
2316 1791 Anonym Aria "Femme sensible, entends tu le ramage" 1 SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
r. m. pfte af Arier SPB/Sv.-R"
2330 1791 Anonym Aria "I stillhet gömd för ödets nycker" 1 r. m. SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
pfte af Arier SPB/Sv.-R"
2335 1791 Anonym Aria "Io d'amore, oh Dio" 1 r. m. pfte SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
af Arier SPB/Sv.-R"
2327 1791 Anonym Aria "Je suis encore dans printemps 1 r. m. SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
pfte af Arier SPB/Sv.-R"
2329 1791 Anonym Aria "Povere mi speranza" 1 r. m. pfte SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
af Arier SPB/Sv.-R"
2312 1791 Anonym Aria "Snart är din sällhets tid förfluten" 1 r. m. SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
pfte af Arier SPB/Sv.-R"
4448 2710 Anonym Aria 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
9188 5805 Anonym Aria 1 r. m. pfte N
4431 2710 Anonym Aria d'ella Villanella r[?]ta 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
6973 4137 Anonym Aria di Silvia. "Non sò dir se… 1 r. m. ork. T-SE-R. Anon. J "Flyttad till T-SE-R.
Partitur. Anon. "Non se…"
4494 2712 Anonym Aria Donne regnia al balcon 1 r. m. pfte N
4535 2718 Anonym Aria grazioso: Jag icke vill om bygdens tärna N
fråga 1 r. m. pfte
4703 2767 Anonym Aria Maestoso con recitativo sid. 3. N I Samlingsband af div.
musikstycken m. text.
7828 4770 Anonym Aria o. recitativ: "Mina vänner jag sett…" N
Hdskr. 1 r. Pfte
5211 2981 Anonym Aria sid. 27. Hdskr. Pfte P-R Anon. J
4442 2710 Anonym Aria soprano: "Nel cor pin" 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
19

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
4419 2710 Anonym Aria tendre 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
6207 3702 Anonym Aria, Solo. "Hvad mänskolif… Upf i Calm. Sp/Sv.-R Anon. J Placering: Vad
Domk. 1789. Hdskr. mänskoliv…
6205 3700 Anonym Aria, uppf. i Calmar domk. 1784… Hdskr. stmr. SO/Sv.-R J
Anon. Arier
6126 3667 Anonym Aria. "Stunden bortilar men icke min smärta N
Se: Danser; sid. 6.
3288 2245 Anonym Aria. A# [A-Dur] "Den stunden nu nalkas" 1 r. SO/Sv.-R J Överskrivet: Uttini. Aria
m. orch. Partitur
7840 4774 Anonym Aria. Gustavs skål. Hdskr. Pfte 2/H. PM/Sv.-R. J
7839 4774 Anonym Aria. Gustavs skål. Hdskr. Pfte m. text. PM/Sv.-R. J
5711 3349 Anonym Aria. Sid. 8 "Ack, ljuva ensamhet… Part. PB-R Samling J
Hdskr. av Murki
5710 3349 Anonym Aria. Sid. 8 Part. Hdskr. PB-R Samling J
av Murki
3275 2232 Anonym Aria: "Du Pheobi älskarinna 1 r. m. orch N
2341 1791 Anonym Aria: "Mamma mia non migra date" 1 r. m. pfte SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
af Arier SPB/Sv.-R"
2319 1791 Anonym Aria: Det är ej värdt att nöta bort i qval etc 1 r. SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
m. pfte af Arier SPB/Sv.-R"
3160 2122 Anonym Aria: Kärlek du som glad o. fri 1 r. m. pfte SP/Sv.-R J Överskrivet: [J. G.
Naumann] Aria. Kärlek...

6040 3593 Anonym Arien, Zwei favorit. (2 r. m. Pfte) N


3791 2484 Anonym Ariette: "Dort wo die Schneeberg" etc 1 r. m. N
pfte
4413 2710 Anonym Astre donc la douce lumière 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
4403 2710 Anonym Attendons que les bois la [?] se colore 1 r. m. SPB-R J Placering: "Romans
pfte [Romances,
chansons,,,]"
2806 1945 Anonym Attilio regolo. Opera. Alto [2:o] T-R J Uppgift om besättning
har förstörts.
Överskrivet: Hasse
2164 1767 Anonym Austerlitz pfte 2/h. N
1035 964 Anonym Axel och Maria. Ord ur Poemet Axel af Tegnér N
1 r. pfte
7482 4516 Anonym B. Löfgren, Isr. Petersson i Radom. Pag. 28. N
namnteckn. Dansbok: Menuetter, Polonaiser
m.m.
3759 2458 Anonym Bacchus defeated SP-R Anon. J
9061 5735 Anonym Ballad, Skotsk. Den sista rosen. Sid. 2. N
Handskr.
1720 1601 Anonym Ballet. orchesterstämmor N
1044 973 Anonym Ballet-musique vid Hofspektaclet d. 28/1 1811. N

9363 5959 Anonym Balletten, Komiska f. 2. vl. alto & basse. end. W4A/Sv.-R J "Flyttad till W4A/Sv.-R,
st. Komisk"
2818 1949 Anonym Barn, Herthas "Fordom grönlockade Hertha J Uppgift om besättning,
och del av titeln, har
förstörts
2146 1766 Anonym Barn, Herthas: Fordom grönlockade Hertha" N
etc 1 r. m. pfte
3543 2306 Anonym Bas-aria: "O! allvise, din helga lag" etc 1 r. m. N
orch.partitur
4392 2708 Anonym Bataille de Marengo 1 r. m. pfte PA J Besättning spec. 1 r. m.
pfte
4380 2704 Anonym Bataille de Prag 1 r. m. pfte J
4432 2710 Anonym Beanvalet-Charpentier 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
6127 3667 Anonym Begrafnings-March, kon. Gustaf [III:s] Se: N
Danser, sid. 7.
4329 2692 Anonym Begär till eget namn 1 r. m. pfte J "Kass."
3923 2528 Anonym Belustigung, carnevals vom 1816 pfte J
3921 2526 Anonym Belustigung, carnevals vom 1817 pfte J

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
20

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
2466 1806 Anonym Benedetta sia la madre 1 r. m. pfte N
5172 2972 Anonym Berengers klagan Se: Sånger m. [accomp:t] af J "Kass."
Forte-piano. sid. 75.
4255 2666 Anonym Bergvandraren 1 r. m. pfte N
3133 2113 Anonym Beväringsvisa: "Bort plog och spade" etc 1r. m. N
pfte
8344 5177 Anonym Birfilaren. Sid. 10. 1 r. Pfte. Hdskr. 2SPB J
2819 1949 Anonym Björn o. Frithiof spela schack J Uppgift om besättning
har förstörts
4569 2729 Anonym Bland dessa täcka blommor sångpart. N
9182 5805 Anonym Blomstrande flickor som hören min sång 1 röst N
utan ack.
8212 5088 Anonym Blå färger. Polonoise cantabile. Sid. 9 o. 62. 1 Ser. I J
r. pfte. Hdskr.
3621 2343 Anonym Bolero pfte 2/h. N
3056 2082 Anonym Boleros: "Il faut garder votre savoir" 1 r. m. pfte N

6132 3667 Anonym Bondepart's Marsch Se: Danser, sid. 15. N


6131 3667 Anonym Bondepart's Tapto Se: Danser, sid. 14. N
9101 5765 Anonym Boungiorno! mio signor!... Sid. 2. Hdskr. N
8445 5230 Anonym Braw, braw lads. Sid. 5. 1 r. Pfte. Hdskr. N
2293 1788 Anonym Brudstassen. Upteckn. efter sång i Skåne 1 r. N
m. pfte
4190 2647 Anonym Bröder se bålen 2 r. m. pfte P-R J Placering: Alberti [Sonat,
piano-, C.]
4724 2767 Anonym Bröderna, de tre, "I en dal, der fjällen skydda. N I Samlingsband af div.
Sid. 26. musikstycken m. text.
8452 5232 Anonym Cadenza till Aria ur I Puritani N
6223 3709 Anonym Cadenza Vals Hdskr. Pfte N
3027 2079 Anonym Cadenzen vl. N
8451 5231 Anonym Cadenzer till Cav. och till Duett ur Barbiere. N
Hdskr.
5985 3544 Anonym Cancion española. El Léle. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Varias canciones
[Patti]."
5966 3527 Anonym Cancion española. La Naranjera. 1 r. Pfte. J
6613 3905 Anonym Canon à 4. "So geht es hier von vorn hinein" kuriosa J
4879 2838 Anonym Canon, för [3:ne] röster. "Göterna fordomdags N
etc. Hdskr.
6968 4135 Anonym Canons 3 r. m. Pfte. Hdskr. J "Kass."
6005 3562 Anonym Canons. Canons i [8:ven] J "Kass."
6006 3563 Anonym Canons. Trestämmiga Canons [i enklang] J "Kass."
Hdskr.
2795 1934 Anonym Cantique de Louange & d'actions de grace J Uppgift om besättning
har förstörts
6068 3618 Anonym Canto pop. toscane: "E lo mio amore…" folkmk J
1940 1765 Anonym Canzoncina Veneziana 1 r m. pfte N
1941 1765 Anonym Canzoncina Veneziana La biondina in N
Gondoletta 1 r. m. pfte
1942 1765 Anonym Canzoncina Veneziana seguito della Biondina N
1 r. m.pfte
3146 2117 Anonym Canzone Napolitana N
4276 2666 Anonym Canzonetta Mamma mia non miyridato 1 r. m. N
pfte
4496 2712 Anonym Canzonetta Non t'accostar all' uma 1 r. m. pfte N

2593 1829 Anonym Canzonetta Veneziana: La biondina in SP-Anon, J


gondoletto 1 r. m. pfte
3282 2239 Anonym Canzonetter (8 st.) vl. [1:o 2:o] vla. Basso Romansaml. 7b J Överskrivet: P. Brant?
[Kantat.] Cantata …
1754
9104 5768 Anonym Capelle, Die Pfte 2/H. Handskr. N
2813 1949 Anonym Capriserne: "Hela velden äf full af J Uppgift om besättning,
och del av titeln, har
förstörts
2851 1966 Anonym Carnivalsoiréer dnsmsk pfte 2/h. Danser J
1894 1753 Anonym Catch "T'was you sir, t'was you sir" 3 r. N
5000 2865 Anonym Cavatina. (Pag. 4) "Helene dich ruft dein N
Theures… " [?] 1 r. m. pfte. Handskr.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
21

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
4398 2710 Anonym Céleste objet, sensible creature 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
4416 2710 Anonym Cesse de déchirer mon coeur par la crainte 1 r. SPB-R J Placering: "Romans
m. pfte [Romances,
chansons,,,]"
4422 2710 Anonym C'est par les yeux, que tout s'exprime 1 r. m. SPB-R J Placering: "Romans
pfte [Romances,
chansons,,,]"
4134 2630 Anonym Chanson 1 r. m. pfte N
8377 5191 Anonym Chansonette russe. Salavei. 1 r. Pfte. Hdskr. SP J
6929 4100 Anonym Charlie is my darling. Duett. Hdskr af N
Hallström.
2711 1892 Anonym Choeur ur Le siège de Corinthe chör m. pfte N
3108 2094 Anonym Choral, rytmisk: "O Gud, din andas frid och N
fröjd" bl. ch. Part o. st
3768 2463 Anonym Choral. Vid sista versen: Vak upp min själ" etc N
1 r. m. pfte
5745 3367 Anonym Choraler sid. 16 Orgel. Hdskr.§ N Står [Choraler] i
originalet.
5861 3446 Anonym Choraler. Vid begrafningar Hdskr. N
9239 5835 Anonym Conc.11. Allegro. Fl. principale. [Hdskr.] N
3274 2231 Anonym Concerto a vcllo [1:o 2:o 3:o 4:o] basson [1:o E8-R Anon. J Överskrivet: Konsert
2:o] vl [1:o 2:o] stämmor
3286 2243 Anonym Concerto per il cembale obligate pfte 2/h. PO-R. Anon. J Överskrivet: Konsert
8626 5364 Anonym Concerto per il cembalo. Pag. 34. Part. Hdskr. C2B-R J

4414 2710 Anonym Concois-tu toutes mes douleurs 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
1930 1765 Anonym Conseils à mon frère 1 r. m. pfte N
7485 4516 Anonym Consistorie menuette. Pag. 61. Dansbok: N
Menuetter, Polonaiser m.m.
4263 2666 Anonym Constanza 1 r. m. pfte N
3271 2228 Anonym Coro bl.ch. m. orch. T-KO-R J Överskrivet: Hasse,
[Adriano in Siria.]
"Vivi…"
3296 2253 Anonym Coro chör m. orchester. Partitur T-SE/Sv.-R J Överskrivet: Graun,
Catone in Utica. "Vad
kan…"
4548 2725 Anonym Coro Secunda. Imeneo partitur KO-R. Anon. J
4463 2711 Anonym Cosaque 1 r. m. pfte N
2245 1785 Anonym Coupletter "Hon nalkas den sorgliga stunden" N
1 r. m. pfte
3003 2065 Anonym Courante pfte 2/h. PB-R J "Flyttad til PB-R Notbok,
[Notbok tillhörig AB]"

4421 2710 Anonym Cruel ruisseau ton important [?] 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
7811 4767 Anonym Cylinderuret. Sid. 24. Pfte 2/H. Hdskr. Ser. I J
6238 3711 Anonym Czekan, För. Hdskr. Vl. N
4145 2630 Anonym Da jeg förste gang dig saae Halvor 1 r. m. pfte N
7809 4767 Anonym Dahl-polske. Sid. 22. Pfte 2/H. Hdskr. Ser. I J
6867 4046 Anonym Dalkulle-visa. "Som turturdufvan klagar…" Folkmk J
Hdskr.
8680 5404 Anonym Damkapelle: Nunc est bibendum. Manskv. N
Autogr.
4309 2678 Anonym Dans un délire extrème 1 r. m. pfte SP J
5176 2974 Anonym Dansbok N
3618 2340 Anonym Danser, diverse vl. N
4890 2842 Anonym Danser. Anglaise. Sid. 9. [N:o]13. Vl. 1 o. 2. J
4887 2842 Anonym Danser. Duetto af Cloos. Sid. 5. [N:o]9. Vl. 1 o. J
2.
4886 2842 Anonym Danser. Marche. Sid. 5. [N:o]8. Vl. 1 o. 2. J
4891 2842 Anonym Danser. Marche. Sid. 9. [N:o]15. Vl. 1 o. 2. J
4889 2842 Anonym Danser. Quadrille. Sid. 8. [N:o]11 o. 12. Vl. 1 o. J
2.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
22

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
4884 2842 Anonym Danser. Rondo af Pleyel. Sid. 1. [N:o]1. Vl. 1 o. J
2.
4892 2842 Anonym Danser. Wals. Sid. 10. [N:o]16. Vl. 1 o. 2. J
4782 2798 Anonym Danser: Polonoise af Abbé Vogler sid. 2. Pfte. N
Handskr.
4848 2822 Anonym Danser: [2:ne] Polonaiser Pfte. Handskr. PD Rar. J
4786 2799 Anonym Danser: Allegretto. sid. 1. Pfte. Handskr. Gitarr Rar. J
4847 2821 Anonym Danser: Alopeus [?]. sid. 4. Pfte. Handskr. PD Rar. J
4790 2799 Anonym Danser: Andante. sid. 2. Allegretto. sid. 3. Pfte. Gitarr Rar. J
Handskr.
4793 2799 Anonym Danser: Andantino grazioso sid. 4. Pfte. Gitarr Rar. J
Handskr.
4850 2824 Anonym Danser: Angloise. Pfte. Handskr. PD Rar. J
4788 2799 Anonym Danser: Ballet. sid.1. Pfte. Handskr. Gitarr Rar. J
4776 2794 Anonym Danser: Cavaleri-marsch. Sid. 3. Pfte. N
Handskr.
4861 2827 Anonym Danser: Contradantz. sid. 6. Pfte. Handskr. J
4795 2800 Anonym Danser: Contre danse & gavotte. Dans le N
dansomanie. Pfte. Handskr.
4831 2816 Anonym Danser: Contredanse par Mr Maschmeier. N
Pfte. Handskr.
4856 2827 Anonym Danser: Contredantz sid. 2. Pfte. Handskr. J
4866 2828 Anonym Danser: Danza La Solita sid. 2 Pfte. Handskr. PD Rar. J
4864 2828 Anonym Danser: Danza Las Bodas [?]. sid. 1. Pfte. PD Rar. J
Handskr.
4865 2828 Anonym Danser: Danza Los Caba[?]os sid. 1. Pfte. PD Rar. J
Handskr.
4779 2797 Anonym Danser: Ecosaise Pfte à 4/ms. Pfte. Handskr. J
4841 2820 Anonym Danser: Ecosaise. sid. 31. Pfte J "Kass."
4867 2828 Anonym Danser: El Cancco sid. 3. Pfte. Handskr. PD Rar. J
4816 2811 Anonym Danser: Francaise Pfte. Handskr. PD Rar. J
4846 2821 Anonym Danser: Fransosen. sid. 3. Pfte. Handskr. PD Rar. J
4770 2791 Anonym Danser: Fäjare [?] Pfte. Handskr. N
4857 2827 Anonym Danser: Gigue sid. 2. Pfte. Handskr. J
4860 2827 Anonym Danser: Gigue sid. 5. Pfte. Handskr. J
4834 2817 Anonym Danser: Grenadier Corpsens. Pfte. Handskr. N
4763 2785 Anonym Danser: Halling (3 st.) sid. 1-2. Pfte. Handskr. N
4829 2815 Anonym Danser: Hornpip. sid. 1. Pfte. Handskr. N
4775 2794 Anonym Danser: Infanteri-marsch. Sid. 2. Pfte. N
Handskr.
4868 2828 Anonym Danser: Jacinta sid. 4. Pfte. Handskr. PD Rar. J
4844 2821 Anonym Danser: La belle Charlotte. sid. 1. Pfte. PD Rar. J
Handskr.
4845 2821 Anonym Danser: La belle Christine. sid. 2. Pfte. PD Rar. J
Handskr.
4869 2829 Anonym Danser: La Cuilga [?] [p:r] D. N. M. y Z. Pfte. PD Rar. J
Handskr.
4872 2831 Anonym Danser: La Persuasion. Pfte. Handskr. PD Rar. J
4871 2830 Anonym Danser: Lagurya sid. 3. Pfte. Handskr. PD Rar. J
4870 2830 Anonym Danser: Los Tombetos [?] de ? sid. 1. Pfte. PD Rar. J
Handskr.
4835 2818 Anonym Danser: Malins korgar. sid. 1-3. [V:no I:mo] N
Handskr.
4837 2819 Anonym Danser: Marche af Dupuÿ. [V:no I:mo] N
Handskr.
4773 2793 Anonym Danser: Marche dansante. Pfte. Handskr. J
4778 2796 Anonym Danser: Marche. Pfte. Handskr. J
4774 2794 Anonym Danser: Marche. Sid. 1. Pfte. Handskr. N
4854 2827 Anonym Danser: Marche. sid. 1. Pfte. Handskr. J
4765 2786 Anonym Danser: Marcia. Pfte. Handskr. J
4833 2817 Anonym Danser: Marsch år 1832, Kongl. Lif Regiments N
Brigadens
4851 2825 Anonym Danser: Masurka. Pfte. Handskr. PD Rar. J
4855 2827 Anonym Danser: Menuette. sid 1. Pfte. Handskr. J
4859 2827 Anonym Danser: Menuette. sid 4. Pfte. Handskr. J
4820 2814 Anonym Danser: Minuetto. sid. 8 Pfte. Handskr. J
4862 2827 Anonym Danser: Ouverture sid. 7. Pfte. Handskr. J

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
23

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
4858 2827 Anonym Danser: Pantom. Marche. sid. 3. Pfte. J
Handskr.
4852 2826 Anonym Danser: Polonaise Pfte. Handskr. PD Rar. J
4780 2798 Anonym Danser: Polonoise af Dupuÿ sid.1. Pfte. N
Handskr.
4804 2805 Anonym Danser: Polonoise. (2 st.) sid. 9. Pfte. Handskr. N

4830 2815 Anonym Danser: Polonoise. sid. 4. Pfte. Handskr. N


4769 2790 Anonym Danser: Punch's own Polka. Pfte. Handskr. J
4802 2805 Anonym Danser: Quadrille. (14 st.) sid. 1-7. Pfte. N
Handskr.
4823 2814 Anonym Danser: Quadrille. sid. 15. Pfte. Handskr. J
4824 2814 Anonym Danser: Quadrille. sid. 16. Pfte. Handskr. J
4825 2814 Anonym Danser: Quadrille. sid. 17. Pfte. Handskr. J
4826 2814 Anonym Danser: Quadrille. sid. 18. Pfte. Handskr. J
4827 2814 Anonym Danser: Quadrille. sid. 19. Pfte. Handskr. J
4828 2814 Anonym Danser: Quadrille. sid. 20. Pfte. Handskr. J
4842 2820 Anonym Danser: Quadrille. sid. 32. Pfte J "Kass."
4812 2807 Anonym Danser: Quadriller, år 1832, Fransyska. Pfte. N
Handskr.
4805 2805 Anonym Danser: Quadriller, år 1832, Fransyska. sid. 9. N
Pfte. Handskr.
4784 2798 Anonym Danser: Qvadrill. Fria w[?]. sid.3. Pfte. N
Handskr.
4836 2818 Anonym Danser: Socken-skomakaren. sid. 3-4. [V:no N
I:mo] Handskr.
4764 2785 Anonym Danser: Springedands. Sid.2. Pfte. Handskr. N
4810 2806 Anonym Danser: Thema med variat. af Braun. Pfte. N
Handskr.
4807 2806 Anonym Danser: Thema Russe. sid. 1. Pfte. Handskr. N
4777 2795 Anonym Danser: Vals à 4/ms. Pfte. Handskr. J
4813 2808 Anonym Danser: Wals. (2 st. på samma sid.) Pfte. PD Rar. J
Handskr.
4806 2805 Anonym Danser: Wals. (2 st.) sid. 11. Pfte. Handskr. N
4803 2805 Anonym Danser: Wals. (2 st.) sid. 8. Pfte. Handskr. N
4767 2788 Anonym Danser: Vals. Pfte. Handskr. J
4797 2802 Anonym Danser: Vals. Pfte. Handskr. PD Rar. J
4818 2813 Anonym Danser: Vals. Pfte. Handskr. PD Rar. J
4801 2804 Anonym Danser: Wals. Pfte. Handskr. PD Rar. J
4814 2809 Anonym Danser: Wals. Pfte. Handskr. PD Rar. J
4817 2812 Anonym Danser: Wals. Pfte. Handskr. PD Rar. J
4849 2823 Anonym Danser: Wals. Pfte. Handskr. PD Rar. J
4789 2799 Anonym Danser: Wals. sid. 2. Pfte. Handskr. Gitarr Rar. J
4843 2820 Anonym Danser: Vals. sid. 32. Pfte J "Kass."
4785 2799 Anonym Danser: Wals. Sid.1. Pfte. Handskr. Gitarr Rar. J
4768 2789 Anonym Danser: Valse à 4/ms. Pfte. Handskr. J
4766 2787 Anonym Danser: Valse. Pfte. Handskr. J
4819 2814 Anonym Danser: Walses. sid. 2-7 Pfte à 4/ms. Pfte. J
Handskr.
4808 2806 Anonym Danser: Walz af Mozart. sid. 1. Pfte. Handskr. N

4799 2803 Anonym Danser: Walz af Steibelt. Ord af Atterbom. PD Rar. J


Pfte. Handskr.
4798 2803 Anonym Danser: Walz. Comp. af förf. ded. till PD Rar. J
Friherrinnan. Pfte. Handskr.
4796 2801 Anonym Danser: Walzer. Handskr. PD Rar. J
4815 2810 Anonym Danser: Walzer. Pfte. Handskr. PD Rar. J
2849 1964 Anonym Dans-salon [4:de] häft dnsmsk. pfte 2/h. Danser J
4589 2733 Anonym De 5 blommorna. Romance 1 r. m. pfte N
2351 1794 Anonym De Avondt Aan Julia. Romance 1 r. m. pfte N
539 496 Anonym De to Drossler sång till pfte J "utgår"
3952 2546 Anonym De toi 2 r. m. pfte N
2378 1800 Anonym Den bergtagna: Och jungfrun hon skulle sig" N
etc pfte m. text
2393 1801 Anonym Den lyckliga drömmen 1 r. m. pfte N
2830 1949 Anonym Den lyckliga makan 1 r. m. guit. J
9170 5805 Anonym Den lycklige 1 r. pfte N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
24

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
9355 5951 Anonym Den lycklige 1 r. pfte Kass. J "defekt"
3073 2086 Anonym Den lycklige. Romance 1 r. m. pfte N
5168 2972 Anonym Den nya Cour-metoden. Se: Sånger m. J "Kass."
[accomp:t] af Forte-piano. sid. 64.
2435 1804 Anonym Den olycklige: "Glädjen, lyckan, munterheten" N
etc 1 r. m. pfte
4235 2655 Anonym Den sista rosen 1 r. m. pfte J
4331 2694 Anonym Der 13 juli - der 14 juli pfte 2/h. N
2476 1806 Anonym Der Bund 1 r. pfte N
3916 2522 Anonym Der lindenbaum 1 r. m. pfte N
3280 2237 Anonym Der lustige tabulettkrämer f. pfte el. guit. J
3917 2522 Anonym Der neugierige 1 r. m. pfte N
4550 2727 Anonym Dernier cri de la Garde impériale 1 r. m. pfte N
4725 2767 Anonym Det Eviga sid. 27. N I Samlingsband af div.
musikstycken m. text.
4604 2733 Anonym Det förflutna 1 r. m. pfte N
4290 2666 Anonym Det förflutna kommer aldrig åter 1 r. m. pfte N
3055 2082 Anonym Det gröna: "Det täcka gröna oss vårens glada N
helsning bär" 1 r. m. pfte
4445 2710 Anonym Det skummende beger begynte sin gang 1 r. SPB-R J Placering: "Romans
m. pfte [Romances,
chansons,,,]"
2891 2006 Anonym Detroit. Favorit-vals J
3028 2080 Anonym Dialogue sung by Mrs Kennedy and Mrs Ma[?] J "Kass" Del av andra
1 r. m. pfte namnet har förstörts.
4468 2712 Anonym Die Berggefangene 1 r. m. pfte N
2477 1806 Anonym Die Schietendern (?) 1 r. pfte N
1932 1765 Anonym Dis-mos Nanette 2 r. m. pfte N
415 381 Anonym Divertissement à 2 vl. 2 VAB-R J
4853 2827 Anonym Divertissement de Raton et Rosette PA-R Anon. J Placering: Raton et
Rosette
6061 3612 Anonym Donner Marsch Partitur o. ork. stmr. = 14 st. Oh-R J
Hdskr.
9435 6031 Anonym Doux instant, trop plains de charme. Mansqv. N
Partitur
4720 2767 Anonym Drapa, Rings sid. 22. N I Samlingsband af div.
musikstycken m. text.
3004 2065 Anonym Drolerie pfte 2/h. PB-R J "Flyttad til PB-R Notbok,
[Notbok tillhörig AB]"

2257 1785 Anonym Dryckessång: "Botten uti bålen, djupt N


förborgad" 1 r. m. pfte
3078 2086 Anonym Drömmarne. Romance 1 r. m. pfte N
401 367 Anonym Drömmen Qvartett med chör. qv. st. pfte N
7529 4544 Anonym Drömmen. "Jag drömde att jag… Sid. 8. 1 r. N
Pfte
4205 2651 Anonym Du pied de la croix solitaire 1 r. m. pfte J
8668 5393 Anonym Du tysta vind i qvällen. Solo m. bl. kör. Stmr. J "Kass."
Hdskr.
3277 2234 Anonym Due fughe per due pfte. Pfte 1. o. 2. J
6307 3751 Anonym Duett för 2 violiner. Hdskr. N
3281 2238 Anonym Duett mellan historien och tiden 2 r. m. pfte T-SE/Sv.-R J Överskrivet:
Divertissemento…1781
Duett
3284 2241 Anonym Duett. "Trogne herde" etc. 2 r. m. orch.partitur N
1990 1765 Anonym Duett: Come fugace lampo disparve 2 r. m. N
pfte
3180 2139 Anonym Duettino 2 r. m. pfte J
8352 5178 Anonym Duettino. "Nun ein spä[?]…" Sid. 14. 2 r. P. 2SPB J
Hdskr.
2404 1802 Anonym Duettino: "Keine Mühe lasst uns sparen" etc 1 N
r. m. pfte
2590 1826 Anonym Duetto "Ah mia speme" etc 2 r. m. pfte T-2SP J Överskrivet: Paisiello, G.
Elfrida. "Abbracciami.."

6038 3591 Anonym Duetto III. (En tryckt Flauto [1:me] stämma, N
trasig.
6291 3738 Anonym Duetto. "Basta Cosi l'intendo. [2 r. Pfte. Hdskr.] 2SP-R. Anon. J Överskrivet: Flyttad till
Bartalosi [?]

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
25

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
5007 2867 Anonym Duetto. "Se fiato in corpo a[?]…" 1 r. m. pfte. J "Kass."
Handskr.
5002 2865 Anonym Duetto. (Pag. 16) "Ja nur des Todes hand…" 1 N
r. m. pfte. Handskr.
2674 1881 Anonym Duetto: "Amore vi chiedo" etc 2 r. m. pfte N
2675 1882 Anonym Duetto: "Quando s[?]tua sposa" etc 2 r. m. pfte N

4292 2668 Anonym Duo 1 r. m. pfte T-SE/Sv.-R J Överskrivet: Grétry,


Zemire et Azor.
8351 5178 Anonym Duo. "Jag vid dig älskade… Sid. 11. 2 r. P. 2SPB J
Hdskr.
4594 2733 Anonym Då gömd för storm och dårar 1 r. m. pfte N
4225 2653 Anonym Då jag ser och hör dig 1 r. m. pfte J
4446 2710 Anonym E' amore [?] don cello 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
1943 1765 Anonym E nò, nò, nò, nò, nò etc. Canzoncina N
Veneziana
4118 2630 Anonym Echo pfte N
4198 2649 Anonym Elden. Orden af Tegnér 1 r. m. pfte N
9456 6047 Anonym Elegia oder Trauerlied uber… Gustav-Adolphe K-R Anon. J
8308 5150 Anonym Ellséns dalvisa uppteckn. af E. Sehr. N
4258 2666 Anonym En bygdens tärna, sjutton år 1 r. m. pfte N
7016 4144 Anonym En ganska vanlig historia. Sid. 12. Pfte 3/H N
Handskr.
4139 2630 Anonym En gång sad' Hans till lilla Clara 1 r. m. pfte N
6660 3921 Anonym En wals från Berlin Sid. 17. J
7293 4361 Anonym Engel, Konstens. "Se med lyran…" Sid. 33. N
Sånger för 1 o. 2 r. ur W. Svedboms saml.
9221 5817 Anonym Epilogue … till Högtidsdagen… 1800. Xf/Sv.-R J "Nytta och nöje, [Epilog.]
Epilogue…"
698 637 Anonym Eremiten el. Fadershjertat Aria 2a akt Z/Sv. J Överskrivet: Frigel
[8:de]scen 1 r. m. ork. Partitur
7967 4858 Anonym Ett är nödvändigt. Hdskr. sångst. N Står "Okänd" i originalet.

7860 4783 Anonym Etude för piano och ett finger. Se: Rondo kuriosa J
comique
2094 1766 Anonym Euphrosyne, changée en rose 1 r. m. pfte N
6796 4010 Anonym Exempel för orgelspelning. [Handskr.] N
8868 5547 Anonym Farligt frieri. Burlesk vådeville. Textb. Hdskr. N
3617 2339 Anonym Fausti, Allemands Xdi-R Anon. J Överskrivet: Allemande
4116 2630 Anonym Femme sensible et tendre 1 r. m. pfte N
5010 2869 Anonym Feste della Rosa. "Vieni, o Caro a g[?]to" 1 r. N
m. pfte. Handskr.
4771 2792 Anonym Festmarsch ur Oberon. Pfte. Handskr. J
4408 2710 Anonym Fidelio, mon doux ami, qu'il me tarde 1 r. m. SPB-R J Placering: "Romans
pfte [Romances,
chansons,,,]"
4254 2666 Anonym Fjell-gubben 1 r. m. pfte N
6261 3718 Anonym Fjellgubben. Pfte m. text. Hdslr. Sid. 7. Ser. I J
2101 1766 Anonym Fjäriln. "Lik en fjäril, älskade det sköna," etc 1 N
r. m. pfte
1837 1717 Anonym Flickorna fråm Xeres. spansk nat. dans orch. N
part.
4261 2666 Anonym Flickornas lof 1 r. m. pfte N
6544 3865 Anonym Flick-tankar. "Här jag sitter och syr…" sid. 9. N
Hdskr. 1 r. Pfte
4266 2666 Anonym Flyttfoglarne 1 r. m. pfte N
4706 2767 Anonym Flyttfoglarne sid. 7. N I Samlingsband af div.
musikstycken m. text.
2377 1800 Anonym Flyttfåglarne: Så hett skiner solen" etc pfte m. N
text
7851 4780 Anonym Folkmelodi, Gammal. Sid. 6. Hdskr. N
3987 2552 Anonym Folksång 1 r. m. pfte N
3173 2132 Anonym Folksång, svensk J
2190 1769 Anonym Folksång: "Carl Johan vår kung" etc 1 r. m. pfte N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
26

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
7006 4142 Anonym Folksånger, svenska Se: Notbok med Noter. N
[N:o]7. Sid. 4.
9066 5738 Anonym Folkv. fr. Dalarne. "Som solen uppå N
himmelen… Sid. 2. Hdskr.
9067 5739 Anonym Folkv. fr. Dalarne. "Som solen uppå N
himmelen… Sid. 2. Hdskr.
3134 2113 Anonym Folkvisa "Och kära mina hofmän" etc 1r. m. N
pfte
4334 2695 Anonym Folkvisa fr. Thüringen 1 r. m. pfte J "Kass."
5866 3448 Anonym Folkvisa, dansk. sid. 2. mansr. Hdskr. N
2410 1803 Anonym Folkvisa, dansk: Kung Kristian stod ved höjen N
mast mansqv. Partitur
4333 2695 Anonym Folkvisa, finsk 1 r. m. pfte J "Kass."
4199 2650 Anonym Folkvisa, finsk Liten fogel 1 r. m. pfte J
9077 5746 Anonym Folkvisa, Norrländsk. "Och mins du hvad du N
lofvade. Hdskr.
8620 5362 Anonym Folkvisa, Skotsk. "Charlie is my darling" 2 r. J "Kass."
Pfte. Hdskr.
9085 5752 Anonym Folkvisa, svensk, "Så tager jag min bössa … N
Hdskr.
9084 5751 Anonym Folkvisa, svensk, "Så tager jag min bössa … N
sid. 2. Hdskr.
9110 5774 Anonym Folkvisa, uppteckn. i Östergötland. 1 r. Pfte. N
Handskr.
6434 3813 Anonym Folkvisor, svenska. [N:o]28. [N:o]1, 2, 3, 4, 5, J "Kass."
6. Sid. 48. [Pfte, Vl., Corno in F. Handskr.]
4424 2710 Anonym Fra la q[?]lle il pianto 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
3535 2303 Anonym Fratres ego enim accepi [?] chör f. bl. röster N I fyra volymer. [N:o]201
stämmor
6537 3864 Anonym Frieri, Jeppes, "Lilla söta flicka du!..." sid. 2. N
Hdskr. 1 r. Pfte
5862 3447 Anonym Frihetsbön, Polens: Gud, som bevarat… 1 r. N
pfte. Chör. Hdskr.
4883 2841 Anonym Frihetssång. 1 r. m. pfte. Hdskr. J "Kass."
9097 5762 Anonym Frithiof på sin Faders Hög. Sång och guitarr. N
Hdskr.
4124 2630 Anonym Fritt som en vårdag var mitt hjerta N
6524 3861 Anonym Från ljus till ljus. Handskr. Orgel. N
4281 2666 Anonym Från Wadstena 1 r. m. pfte N
7576 4590 Anonym Fuga a tre voci. [Handskr.] N Står [Anonym] i
originalet.
236 216 Anonym Fuga G [moll] (no 1) J "Flyttad till Chelleri, F.
[Symfoni, g]"
3266 2223 Anonym Fuga pfte 2/h. PA-R J "Flyttad till L. Leo, [Dixit
Dominus - sista satsen] "

6004 3561 Anonym Fuga. Tvåstämmig fuga. Hdskr. J "Kass."


7013 4143 Anonym Fuyant et la ville et la cour. Sid.2. 1 r. Pfte. Harpa J
Handskr.
9340 5936 Anonym Fält-marche. Carl [XII:s]. 4 mansr. Pfte partitur N
9395 5991 Anonym Fältmarsch. Carl [XII:s] Ord o. musik handsk. N
Pfte 2/h.
537 494 Anonym Födelsedagen. Kupl. M. anl. Av Carl [XV:s] J "utgår"
födelse chör o. solo pfte
2391 1801 Anonym Förgät mig ej 1 r. m. pfte N
4301 2671 Anonym Förlåt mig! Tyst en tår jag smyger fram sångst. J

5324 3034 Anonym Försakelse. "Hvi skulle jag ej möta… sid. 23. 1 J
r. m. Pfte. Hdskr.
2811 1949 Anonym Garnisonen, Nya: "I tornets djup etc J Uppgift om besättning
har förstörts
2613 1841 Anonym Gavotte de la Dansomanie harpa el. pfte J "Se föreg."
7030 4149 Anonym Gavotte Harpa. Handskr. Harpa J
7033 4152 Anonym Gavotte Harpa. Handskr. Harpa J
708 647 Anonym Gondole-färden. "I gondolen sista qvällen" etc. J Överskrivet: Guitarr
1 r. pfte
7847 4780 Anonym Gondol-färden. Sid. 1. Hdskr. N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
27

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
4537 2719 Anonym Gossen och fågelboet 1 r. m. pfte N
5318 3034 Anonym Gossen. Sid. 13. Hdskr. 1 r. m. Pfte J
9230 5826 Anonym Grave. Sempre pianissimo. Part. o. stm. Od-R Anon. J
9231 5827 Anonym Grave. Sempre pianissimo. Part. o. stm. OdA-R J "Flyttad till Gassmann
[Kvartett, Stråk-]"
3045 2082 Anonym Grazioso: "O hvad sorgliga, kommande tider" 1 N
r. m. pfte
4529 2718 Anonym Gråt icke! Lär att sakna, lär att lida! 1 r. m. pfte N

4605 2733 Anonym Gud jag anropar dig ur desa töckniga vågor 1 r. N
m. pfte
4727 2767 Anonym Guitarr spelaren sid. 29.. N I Samlingsband af div.
musikstycken m. text.
6795 4009 Anonym Guldbröllopet på Stensnäs, Till, 1854 d. 14 N
Sept. [Handskr.] ofullst.
591 535 Anonym Gustaf Adolphs ädelmod. 2 r. m. orch. Partitur. T/Sv.-R. Anon. J

705 644 Anonym Gustaf III Quadrille, spelad vid hans [?] pfte Sv.saml. Pfte J "äldre dansm."
Äldre dansm.
3991 2552 Anonym Gustaf-Adolfs marche pfte 2/h N
4299 2671 Anonym Gå ej bort, jag vill ej bli allena sångst. J
600 544 Anonym Gåsen och lärkan Växelsång m. pfte 2SP/Sv. J "Flyttad till B. Crusell:
Gåsen och lärkan"
2833 1949 Anonym Halkan: "Verldens gång utför mitt fönster 1 r. J
m. guit.
5702 3346 Anonym Halleluja für 2 Chöre. [Canon] Partitur. Hdskr. N
7797 4767 Anonym Hambo-polska från Uppland. Sid. 17. Ser. I J
4123 2630 Anonym Han är det, han, hvars blick mig söker 1 r. m. N
pfte
4595 2733 Anonym Han är det, han, hvars blick mig söker 1 r. m. N
pfte
7831 4771 Anonym Harmonien. "Hvem är Engeln…" Sid. 19. N
Hdskr. 1 r. P.
9381 5977 Anonym Harmonilära Handsk. N
9168 5805 Anonym Hebe! se naturen böja hjessen emot hvilans N
arm. 1 r. m. pfte
6527 3861 Anonym Helt för Jesus. Handskr. Orgel. N
9063 5737 Anonym Hem, Den älskades. Sid.1. 1 r. pfte. Handskr. N
7854 4780 Anonym Hemmet. "Hvad skulle jag vid fjerran N
strand."Sid. 9. Hdskr.
8355 5179 Anonym Herdespel. Partitur. Handskr. T/Sv.-R. Anon J
9413 6009 Anonym Herr Lagman o. Herr T[?]. Harmonier af L. Kass. J
Höijer u Förr o. Nu 1876 1 r. pfte
8551 5318 Anonym Hertas barn. Sid. 35. Hdskr. 1 r. Pfte. N
5012 2871 Anonym Hidalgo, Der, (sid. 1) "Es ist so süss zu N
sch[?]n" 1 r. m. pfte. Handskr.
5317 3034 Anonym Himmel. Sång ur Tiedges Urania sid. 10. J
Hdskr. 1 r. m. Pfte
9151 5805 Anonym Histoire d'un Hussard et d'une jeune Fille 1 r. N
m. pfte
4723 2767 Anonym Hjelten. "Hvarför smädar du mig ständigt" etc. N I Samlingsband af div.
sid. 25. musikstycken m. text.
2538 1809 Anonym Home sweet home 1 r. m. pfte N
8447 5230 Anonym Home, sweet home. Sicilian air. Sid. 12. 1 r. P. N

4570 2729 Anonym Hon ensam har mig följt uti landsflykt o. nöd N
sångpart.
2896 2011 Anonym Honneur-marsch pfte 2/h. Marscher J
8929 5607 Anonym Hos kaptenen. Vaudeville-bagatelle. Textb. N
Hdskr.
4882 2840 Anonym Hvad trycker dig? 1 r. m. pfte. Hdskr. SP/Sv. J
4265 2666 Anonym Hyacinthen 1 r. m. pfte N
1891 1751 Anonym Hymn. Den allmänneliga kyrkan 1 r. m pfte N
1878 1741 Anonym Hymno Constitucional pfte N
7856 4780 Anonym Hå hå du modiga flicka" Sid. 12. Hdskr. N
1923 1765 Anonym Hälsning, pilgrims 1 r. m. pfte N
5123 2962 Anonym Hämnd, blommans. "Han är det han…." 1 r. m N
pfte. Hdskr.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
28

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
2256 1785 Anonym Hämnd, blommornas: "Han är det, han etc 1 r. N
m. pfte
4207 2651 Anonym Hör göken gal uti skogen 1 r. m. pfte J
4571 2729 Anonym I sitt äkta val, min vän, måste man försigtig N
sångpart.
4140 2630 Anonym Ibland Floras barn, jag valde fem 1 r. m. pfte N
2471 1806 Anonym Il cucu 1 r. m. pfte N
2797 1936 Anonym Il Giudizio d'Aminta. Opera. Alto [1:o. 2:o] vl.1 T/Sv.-R J Uppgift om besättning
har förstörts
8619 5361 Anonym Il Gondoliere veneziano. Nessun maggior J "Kass."
dolore. 1 r. Pfte. Hdskr.
3755 2454 Anonym In infancy, our hopes and fears. A song in T-SE-R J Överskrivet: Överskrivet:
Artaxerxes 1 r. m. pfte T. A. Arne
3756 2455 Anonym In infancy, our hopes and fears. A song in T-SE-R J Överskrivet: Överskrivet:
Artaxerxes 1 r. m. pfte T. A. Arne
4210 2651 Anonym Isfarten 1 r. m. pfte J
8554 5318 Anonym Jag drömde - jag vaknade. Sid. 41. Hdskr. 1 r. N
Pfte.
4143 2630 Anonym Jag gläder mig åt, hur man skall berömma N
4270 2666 Anonym Jag minnes dig och ljuft skall minnet blifva 1 r. N
m. pfte
4212 2651 Anonym Jag ser på dina ögon att du har en annan 1 r. J
m. pfte
4168 2645 Anonym Jagt. Lützows villa 1 r. m. pfte J
6535 3863 Anonym Jagtvisa. "Jungfrun går jägarspår" (defekt. N
Hdskr. 1 r. Pfte
4154 2636 Anonym J'ai vu partout dans mes voyages 1 r. m. pfte N
4057 2579 Anonym Je suis un bon soldat 1 r. m. pfte N
2695 1887 Anonym Je t'aime tant, je t'aime tant" etc 1 r. m. pfte N "Se ofvanst."
4409 2710 Anonym Je trouve une femme jolie, mais je n'en [?] 1 r. SPB-R J Placering: "Romans
m. pfte [Romances,
chansons,,,]"
4120 2630 Anonym Jeune fille, méfiez-vous 1 r. m. pfte N
4411 2710 Anonym Jeunes esclaves, croyez moi 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
8923 5601 Anonym Josephine såld av sina egna systrar. Opera N
buffa. Josephine
2355 1794 Anonym Journal d'Amsterdame. L'hymen est un [?]n N
charment" 1 r. m. pfte
9062 5736 Anonym Jungfruköp. "Och jungfrun hon gick… Handskr. N

9087 5754 Anonym Jungfrun i Ahlskogen. Sid. 1. Hdskr. N


7830 4771 Anonym Juveral sång: "Kamrater kom låt oss fara… N
Sid. 11.. Hdskr. 1 r. P.
3083 2086 Anonym Jägarsång 1 r. m. pfte N
3079 2086 Anonym Jämtlands fältjägarsång 1 r. m. pfte N
7806 4767 Anonym Jänta och ja etc. Wals. Sid. 21. Pfte 2/H. Ser. I J
Hdskr.
4612 2739 Anonym Jätten 1 r. m. pfte N
4876 2835 Anonym Kapellmeister, Der, von Krevinkel mit seine kuriosa J
Sve[?] Capell. Ein Schertz[?] Quolibet.
6882 4056 Anonym Kathleen Mavourneen. [?] Irändsk folkvisa. J "Kass."
Handskr.
2542 1809 Anonym Keine Lust ohn' treues Lieben 1 r. m. pfte N
9350 5946 Anonym Klagan på stranden 1 r. pfte Kass. J
2823 1949 Anonym Klage der Schäferin: "Tief unten in einsamen J
Thale" 1 r. m. guit.
1562 1448 Anonym Klage des Mädchens. Ein Volkslied. 1 r. m. S 1 r. p. J
pfte
2685 1885 Anonym Klaglied, Schäfers 1 r. m. pfte N
3475 2302 Anonym Klein Messa bl. chör partitur o. stämmor N I fyra volymer. [N:o]141
4969 2853 Anonym Klein. Lieder. 1 r. m. pfte. Handskr. N
6151 3670 Anonym Knalla walsen Se: Danser. Musik-samling för N
Claver
6147 3670 Anonym Knallar-polka. Se: Danser. Musik-samling för N
Claver
4715 2767 Anonym Korset på Idas graf sid. 18. N I Samlingsband af div.
musikstycken m. text.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
29

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
2814 1949 Anonym Korset på Jeus graf J Uppgift om besättning
har förstörts
3082 2086 Anonym Kosack-visa 1 r. m. pfte N
3081 2086 Anonym Krigaren 1 r. m. pfte N
5170 2972 Anonym Krigaren Se: Sånger m. [accomp:t] af Forte- J "Kass."
piano. sid. 72.
2375 1800 Anonym Krigaren: "Vid månan's sken" etc 1 r. m. pfte N
2099 1766 Anonym Krigssång, spansk: "A la guerra, a la guerra" N
etc 1 r. m. pfte
2325 1791 Anonym Kung och bonde denna qväll etc 1 r. m. pfte SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
af Arier SPB/Sv.-R"
4001 2553 Anonym Kung Rings död 1 r. m. pfte N Står 5553a i originalet.
9285 5881 Anonym Kupletter ur Kapellmästaren fr. Venedig. T-SP/Sv.-R J
9317 5913 Anonym Kväsarvalsen 1 r. pfte. PD/Sv. J
3285 2242 Anonym Kyrie eleison sång m. orch.partitur KO/Sv.-R. J "Flyttad till Mässa, G "
Anon.
4582 2733 Anonym Källan sångpart N
3048 2082 Anonym Källan: "Genom dalens stilla famn" 1 r. m. pfte N

4121 2630 Anonym Kärleken 1 r. m. pfte N


5167 2972 Anonym Kärleken. Duettino. Se: Sånger m. [accomp:t] J "Kass."
af Forte-piano. sid. 60.
4598 2733 Anonym Kärleken. Duo 2 r. m. pfte N
4992 2861 Anonym Kätchen hun staka' ! J "Kass."
8216 5088 Anonym La Bergère et le Roi. Sid. 16. 1 r. pfte. Hdskr. Ser. I J
3958 2546 Anonym La brigantine 1 r. m. pfte N
3876 2521 Anonym La Carolina Canz. [Napolt:a] 1 r. m. pfte N
6874 4053 Anonym La Carolina. Arietta napolitana. Sid. 1. 1 r. Pfte. J "Kass."
Handskr.
4135 2630 Anonym La charme de s'entendre 1 r. m. pfte N
4503 2713 Anonym La connaît tu ma chère Eleonne melodie N
2354 1794 Anonym La convalescence: "Oh bonheur de ma jeune N
amante" 1 r. m. pfte
4440 2710 Anonym La farfaletta che fralerbetta [?] 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
2105 1766 Anonym La femme: "Rien est si divine que la femme" 1 N
r. m. pfte
4480 2712 Anonym La fleuriste 1 r. m. pfte N
4206 2651 Anonym La folle 1 r. m. pfte J
2357 1794 Anonym La gaiéte: "Dans les cours de la vie" etc 1 r. m. N
pfte
2043 1766 Anonym La lecon de musique 1 r. m. pfte N
4041 2566 Anonym La Monacella. Canzonetta Luciana 1 r. m. pfte N

2501 1808 Anonym La nuit. "Au vallon tout et sombre" 2 r. m. pfte N


2052 1766 Anonym La panache de Henri IV: "Chers compagnons" N
etc 1 r. m. pfte
4443 2710 Anonym La pin vezzosa, Figlio di Flora 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
2112 1766 Anonym La Rose. Romance: "Des fleurs, ô toi, plus N
jolie" 1 r. m. pfte
2110 1766 Anonym La sentinelle: "L'astre des nuits" etc 1 r. m. pfte N

6875 4053 Anonym La stella de l'arenella. Canzone popo. Sid. 3. J "Kass."


Handskr.
3879 2521 Anonym La stella de l'Aronella Canz. Popul. Di Florino 1 N
r. m. pfte
4042 2566 Anonym La tarantella Napolitana N
3874 2521 Anonym La vera Luisella. Canz di strada 1 r. m. pfte N
2358 1794 Anonym L'amour ingénue:"Est-ce ma faute si je l'aime" N
1 r. m. pfte
2098 1766 Anonym Landtflickan: "En bygdens tärna, 17 år" etc 1 r. N
m. pfte
2051 1766 Anonym Lappvisa: "Spring min snälla ren" etc 1 r. m. N
pfte
6665 3921 Anonym Largetto [N:o]5. Andra delen i Skaldestycken J
Sid. 20.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
30

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
1924 1765 Anonym Larghetto. "De ma triste destinée o Dieu" N
4717 2767 Anonym Larghetto. "Ensamheten mig ej döljer" etc. sid. N I Samlingsband af div.
20. musikstycken m. text.
4402 2710 Anonym Laure à la fleur de sa jeunesse 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
2694 1887 Anonym L'autre jour, sous l'ombrage de etc 1 r. m. pfte N "Se ofvanst."
9178 5805 Anonym L'aveu 1 r. m. pfte N
2045 1766 Anonym L'aveu: "Je t'aime et n'ose te le dire" etc 1 r. m. N
pfte
7021 4144 Anonym Le Attaque Prussiens et Imperiaux. Sid. 22. N
Handskr.
3941 2546 Anonym Le bonheur de se revoir 1 r. m. pfte N
8548 5318 Anonym Le bouton de rose. Sid. 30. 1 r. m. Pfte. Hdskr. N

2015 1766 Anonym Le charme de s'entendre 1 r. m. pfte N


4504 2713 Anonym Le coeur de mon Anette melodie N
2693 1887 Anonym Le connais-tu, ma chèr Elenne 1 r. m. pfte N "Se ofvanst."
7019 4144 Anonym Le Corde chasse pour apeller la Cavallerie. N
Signal pour le Canon. Sid. 20. Handskr.
2020 1766 Anonym Le coup d'oiel 1 r. m. pfte N
2139 1766 Anonym Le necessaire et le superflu. Romance de l'op. N
Aladin 1 r. m. pfte
3877 2521 Anonym Le Patto Canz. [Napolt:a] 1 r. m. pfte N
2019 1766 Anonym Le regard 1 r. m. pfte N
3957 2546 Anonym Le retour de Pierre 1 r. m. pfte N
2645 1860 Anonym Le souvenir. "Le mortel le plus malheureux" 1 N
r. m. pfte
2012 1766 Anonym Le troubadour: "De guerre terrible revenait" N
etc. 1 r. m. pfte
4129 2630 Anonym Le voyage de l'Amour et du Temps 1 r. m. pfte N
2499 1808 Anonym L'echo des bois Nocturne à 2 voix 2 r. m. pfte N
3948 2546 Anonym L'écho des montagnes 2 r. m. pfte N
1926 1765 Anonym Les croisades. Romances N
4508 2713 Anonym Les dames francaises melodie N
4502 2713 Anonym Les filles de quinze ans melodie N
2016 1766 Anonym Les ouis et les nons 1 r. m. pfte N
2299 1789 Anonym Les ouis et les nons 1 r. m. pfte N
4132 2630 Anonym Les souvenirs 1 r. m. pfte N
2018 1766 Anonym Les yeux noirs et les yeux bleus 1 r. m. pfte N
2468 1806 Anonym L'heure du rendez-vous 1 r. m. pfte N
8701 5421 Anonym Lied im Freien. Sid. 2. 1 r. Pfte. Hdskr. J "Kass."
4460 2711 Anonym Lied, Neuguechisches [?] 1 r. m. pfte N
3930 2535 Anonym Lieder und gesänge N
4058 2580 Anonym Lieder, Zwei 1 r. m. pfte N
4059 2581 Anonym Lieder, Zwei 1 r. m. pfte N
4541 2721 Anonym Lik-sång 1 r. m. pfte N
4260 2666 Anonym Liljan 1 r. m. pfte N
5350 3046 Anonym Lind, Jenny, Farväl till Jenny Lind 1 r. m. Pfte. J

7792 4767 Anonym Linda-mazurka. Sid. 14. Pfte 2/H. Hdskr. Ser. I J
2469 1806 Anonym L'invitation à la valse 1 r. m. pfte N
3945 2546 Anonym L'invitation à la valse 2 r. m. pfte N
2379 1800 Anonym Liten Karin. Folkvisa pfte m. text N
9074 5745 Anonym Liten Peder och den väna Kjerstin. [N:o]1. N
2500 1808 Anonym L'Obstacle: "Soldat gardien de ces tourelles" 2 N
r. m. pfte
2031 1766 Anonym L'ombre de Marguerite 1 r. m. pfte N
2192 1769 Anonym L'ombre de Marguerite 1 r. m. pfte N
6210 3705 Anonym Longdans för 2 vl et basso. Hdskr. stmr. N
3065 2083 Anonym Lugnet: "Långt från den prakt" etc 1 r. m. pfte N
2049 1766 Anonym Lugnet: Långt från den prakt" etc 1 r. m. pfte N
4397 2710 Anonym Lundi pour un semaine parti la mère Susan [?] SPB-R J Placering: "Romans
1 r. m. pfte [Romances,
chansons,,,]"
4267 2666 Anonym Lutzows wilde jagd 1 r. m. pfte N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
31

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
6557 3866 Anonym Lydia och Arist. Syrisk monolog. Pag. 49. N
Hdskr. 1 r. Pfte
8345 5177 Anonym Längtan. Sid. 11. 1 r. Pfte. Hdskr. 2SPB J
4127 2630 Anonym Lärde med fåfäng kunskap blänka 1 r. m. pfte N
8266 5113 Anonym Lärkan. "Börja lilla lärka vårens glada fest… 1 N
r. Pfte. Hdskr.
4551 2728 Anonym Ma Normandie 1 r. m. pfte N
4138 2630 Anonym Ma tu tremi 1 r. m. pfte N
6885 4059 Anonym Madeleine et Madelon. Ancienne chanson. J "Kass."
Kathleen
4492 2712 Anonym Maestoso. Ella a trahit ses serments 1 r. m. N
pfte
4262 2666 Anonym Majsång 1 r. m. pfte N
4709 2767 Anonym Makan, den lyckliga sid. 9. N I Samlingsband af div.
musikstycken m. text.
4608 2735 Anonym Malt köpte Sippertippan sångst. N
4597 2733 Anonym Mamma mia non migridate 1 r. m. pfte N
3037 2082 Anonym Mamma mia! Canto italica 1 r. m. pfte N
8695 5417 Anonym Mamma Mia. [No.1] 1 r. Pfte. Hdskr. N
6212 3706 Anonym Mannerhjerta. [N:o]26. Vals. Hdskr. Vl. N
2011 1766 Anonym Marchand de Coeurs, Le petit 1 r. m. pfte N
3616 2339 Anonym Marche de Narva Xdi/Sv.-R J Överskrivet A. v. Düben
4354 2703 Anonym Marche des Marseillois Pfte 2/h. N
4507 2713 Anonym Marche d'Huron N
4506 2713 Anonym Marche du roi de Prusse melodie N
6025 3581 Anonym Marche för Flauto N
2160 1767 Anonym Marche pfte 2/h. N
9351 5947 Anonym Marche pfte 2/h. Kass. J
6172 3679 Anonym Marche vid… Kröningsdagen 1844. Pfte 4/H. N
Hdskr. Se: Notbok. Sid. 2.
7023 4144 Anonym Marche, Drottningens Sid. 58. Handskr. N
6220 3707 Anonym Marche, Rysk Regements- Hdskr. Pfte N
7022 4144 Anonym Marche, Turkarnas Sid. 38. Handskr. N
7838 4774 Anonym Marche, Östgötha-infanteriets nya, Hdskr. Pfte PM/Sv.-R. J
2/H.
7018 4144 Anonym Marche. Grande Bataille… Sid. 19. Pfte 2/H. N
Handskr.
9094 5759 Anonym Marche. Pfte 2/H. Hdskr. N
7528 4544 Anonym Marche. Sid. 1. Hdskr. Pfte 2/H. N
3269 2226 Anonym Marcia funebre orch.partitur N
1874 1737 Anonym Marcia II Contredanse pfte 2/h. N
9210 5806 Anonym Marcia trionfale. (Harmonimus) Partitur. Kass. J
Handskr.
7272 4354 Anonym Marknads-skrejarn. Sid. 60. Sånger m. N
[accomp:t] af Pfte, lutha el. Guit.
4523 2715 Anonym Marsch i Stralsund Lif. [reg:mtets] pfte PB/Sv.-R. J Placering: Stycken,
diverse, för Claver
3724 2423 Anonym Marsch pfte J
2454 1805 Anonym Marsch pfte 2/h. N
2463 1805 Anonym Marsch pfte 2/h. N
4356 2703 Anonym Marsch Pfte 2/h. N
2897 2011 Anonym Marsch ur op. Lifvet för kejsaren pfte 2/h. Marscher J
1030 959 Anonym Marsch vid de m. liar beväp. Polack. utr. fr. N
Warschau
9341 5937 Anonym Marsch vid Narva. Carl [XII:s]. f. 4 r. partitur Kass. J
2425 1803 Anonym Marsch, Björneborgarnas mansqv. Partitur N
4664 2755 Anonym Marsch, Kongl. 2 Gardes Regementes Se: N
Samling, en liten sid. 35.
4427 2710 Anonym Marsch, Kosinskas 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
3179 2138 Anonym Marsch, Marseiller pfte 2/h. J
4524 2715 Anonym Marsch, tankarnes pfte PB/Sv.-R. J Placering: Stycken,
diverse, för Claver
3770 2464 Anonym Marsch, und. hvilken Carl XII nalkades Narva N
4526 2715 Anonym Marsch. Ryssarnes vid deras intåg i Sveaborg PB/Sv.-R. J Placering: Stycken,
diverse, för Claver
1293 1187 Anonym Marsche aux pas accéleré pfte N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
32

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
4511 2713 Anonym Marsche melodie N
4651 2755 Anonym Marsche, Ryssarnes vid intåget i Sveaborg Se: N
Samling, en liten sid. 19.
2846 1961 Anonym Marscher, [2:ne] pfte 2/h. Marscher J
4683 2755 Anonym Martha. Polka Se: Samling, en liten sid. 85. N
4718 2767 Anonym Matrosen, ur Lilla, "Svårare seglats. sid. 21. N I Samlingsband af div.
musikstycken m. text.
4166 2644 Anonym Med hopplös blick, såg menskan lifvets skiften J
1 r. m. pfte
2348 1792 Anonym Medborgaren. Marsch pfte 2/h. PA-R Anon. J "Flyttad till PA-R Anon."
4214 2651 Anonym Melodi, schwabisk. Slättbons hemsjuka 1 r. m. J
pfte
4505 2713 Anonym Menuet melodie N
7841 4774 Anonym Menuett Hdskr. Pfte 2/H. PM/Sv.-R. J
6226 3709 Anonym Menuette för Zitt[?] Hdskr. Pfte N
4510 2713 Anonym Menuette melodie N
7032 4151 Anonym Menuetto Harpa. Handskr. Harpa J
4171 2647 Anonym Menuetto pfte P-R J Placering: Alberti [Sonat,
piano-, C.]
2326 1791 Anonym Menuetto pfte 2/h. SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
af Arier SPB/Sv.-R"
6697 3945 Anonym Menuetto, Favorit Pièce. Sid. 2. Pfte. Hdskr. J
4394 2710 Anonym Messieurs quel doit est donc le vôtre 1 r. m. SPB-R J Placering: "Romans
pfte [Romances,
chansons,,,]"
1278 1176 Anonym Minne af Gust. Ad. Festen i Göteb. d. 20/10 Sv.saml. Pfte J
1854 pfte danser
3171 2130 Anonym Minne af sednaste studentkoncert pfte 2/h. J
4719 2767 Anonym Minne, den saknades sid. 22 N I Samlingsband af div.
musikstycken m. text.
4230 2655 Anonym Minnet 1 r. m. pfte J
9176 5805 Anonym Minnet och saknaden 1 r. m. pfte N
5315 3034 Anonym Minnet och saknaden. Sid. 5. Hdskr. 1 r. m. J
Pfte
2997 2065 Anonym Minuetto pfte 2/h. PB-R J "Flyttad til PB-R Notbok,
[Notbok tillhörig AB]"

3000 2065 Anonym Minuetto pfte 2/h. PB-R J "Flyttad til PB-R Notbok,
[Notbok tillhörig AB]"

4379 2704 Anonym Minuten 1 r. m. pfte J


8553 5318 Anonym Minuten. Sid. 37. Hdskr. 1 r. Pfte. N
2827 1949 Anonym Minuten: "Hvar blef du af, o minut." 1 r. m. guit. J

4439 2710 Anonym Miraguel finmicello [?] 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
3536 2303 Anonym Miserere mei Deus etc chör f. bl. röster N I fyra volymer. [N:o]202
stämmor
3538 2303 Anonym Miserere mei Deus etc chör f. bl. röster N I fyra volymer. [N:o]204
stämmor
4183 2647 Anonym Moderato pfte P-R J Placering: Alberti [Sonat,
piano-, C.]
1925 1765 Anonym Moderato. "Reposez vous, bon chevalier" N
1583 1465 Anonym Monolog, Axels 1 r. m. pfte Sv. saml. S. 1 r. J Överskrivet: (Gyllenhal,
pfte h.)
4165 2644 Anonym Monolog, Axels 1 r. m. pfte J
2824 1949 Anonym Morgenlied, Zitterbubens 1 r. m. guit. J
3576 2314 Anonym Motett: Ära ske Gud dubbelchör f. bl. r. part. o. J I volym [N:o]1
stämmor
2084 1766 Anonym Mouvement de marche: "Partant pour la Syrie" N
1 r. m. pfte
5195 2978 Anonym Musik för Pfte. [Marscher] Hdskr. N
5177 2975 Anonym Musik- och sångstycken Hdskr. o. 1 r. m. pfte N
347 317 Anonym Musik vid Enked. Josephinas grafsättn. N "Sammandrag af
Sammandr. af J. A. Ahlström. Ahlström, J. A."
6263 3718 Anonym Musik, turkisk (ur Battle of Prague) Pfte Hdskr. Ser. I J
Sid. 9.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
33

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
1142 1062 Anonym Musique t. Comedien som speltes v. Hofvet d. T/Sv.-R Anon. J Exakt datum saknas.
Aug. 1752 Herdespel
4188 2647 Anonym Musqui [?] pfte P-R J Placering: Alberti [Sonat,
piano-, C.]
4234 2655 Anonym Mån' tro? jo jo! 1 r. m. pfte J
4284 2666 Anonym Narcissen 1 r. m. pfte N
2462 1805 Anonym Narcissen pfte 2/h. N
1325 1214 Anonym Nationalsang, Norsk. Jer er [?], jeg er saa glad. Nationalsånger, J
m. pfte Norge
4256 2666 Anonym Nattriddaren 1 r. m. pfte N
3762 2461 Anonym Naval Glory SP-R Anon. J
3184 2143 Anonym Necken 1 r. m pfte J
4280 2666 Anonym Neckens polka 1 r. m. pfte N
4716 2767 Anonym Nektergalen sid. 19. N I Samlingsband af div.
musikstycken m. text.
2496 1808 Anonym Ni jamais, ni toujours 2 r. m. pfte N
1978 1765 Anonym Nocturne à 2 voix: Le Mortel le plus malhereux. N
2 r. m. pfte
3950 2546 Anonym Nocturne d'azioli 2 r. m. pfte N
4429 2710 Anonym Non dubitar [?] non poi 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
6203 3698 Anonym Norden. Ny Folksång, Carl'sdagen till ära. Pfte N
m. text. Hdskr.
3080 2086 Anonym Norrland 1 r. m. pfte N
4710 2767 Anonym Norrland sid. 10. N I Samlingsband af div.
musikstycken m. text.
2008 1766 Anonym Notturno "Tu sei quel dolce foco" etc 1 r. m. N
pfte
1992 1765 Anonym Notturno: "Frena de torbidi" etc 3 r. m. pfte N
2022 1766 Anonym Notturno: "Gia della notte" etc 1 r. m. pfte N
2692 1887 Anonym Nur wer die sehnsucht kennst" 1 r. m. pfte N "Se ofvanst."
4721 2767 Anonym Nycken. "Utaf nyck är ju allting på jorden" sid. N I Samlingsband af div.
24. musikstycken m. text.
6130 3667 Anonym Nöijet vid Örebro, Se: Danser, sid. 12. N
2821 1949 Anonym Nöjet. "Utan dig, hvad skulle nöjet J Uppgift om besättning,
och del av titeln, har
förstörts
4547 2724 Anonym O rena Guds lamm partitur SO/Sv.-R J Överskrivet: Höpken?
4167 2644 Anonym O! Axel, snart är sårens smärta" 1 r. m. pfte J
6553 3866 Anonym Ode till Sällheten. Pag. 23. Hdskr. 1 r. Pfte N
4126 2630 Anonym Om för din blick det unga ljuset 1 r. m. pfte N
2426 1803 Anonym Om qvällen: "Hör jag en qväll uti skogen" etc N
bl. chör partitur
4400 2710 Anonym On dit que le sort d'une vende 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
4020 2561 Anonym Orgelmusik orgel N
6798 4011 Anonym Orgel-preludium [Handskr.] N
6267 3718 Anonym Orig. marsch d. Poln. Sensentrager [N:o]2. Ser. I J
Piano. Hdskr. Sid. 16.
4821 2814 Anonym Ouvert. de l'op. La caravane. sid. 10 Pfte. N
Handskr.
4080 2602 Anonym Ouverture f. d. pfte. [N:o]14 pfte J
4863 2827 Anonym Ouverture sid. 7 Se: Danser J
9369 5965 Anonym Parad-Marsch. Kungsholmsligans pfte 2/h. m. PM/Sv. J
text.
2267 1787 Anonym Paret ut, sista: "Göken gal i lunden" etc 1 r. m. N
pfte
2493 1808 Anonym Paris en miniature pfte m. text N
4880 2838 Anonym Partant pour la Syrie. Hdskr. sångst. N
2798 1937 Anonym Parzia lo Spaguonello f. Alle Dam[?] T-SE-R J Uppgift om besättning
har förstörts.
Överskrivet: Garcia
2991 2065 Anonym Pastorella: "Spera, spera, oh il destinsi PB-R J "Flyttad til PB-R Notbok,
cangiera [?] pfte m. text [Notbok tillhörig AB]"

3049 2082 Anonym Pastorelle: "J'aime, et je ne puis exprimer 1 r. N


m. pfte

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
34

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
9068 5740 Anonym Pehr Thyrssons döttrar i Wånge. 1 r. m. Pfte. N
Hdskr.
4418 2710 Anonym Pfad die Geliebte zu befreyen woll ich 1 r. m. SPB-R J Placering: "Romans
pfte [Romances,
chansons,,,]"
4461 2711 Anonym Phengari mu 1 r. m. pfte N
8835 5514 Anonym Pianino-Paedoterpe. Méthode pour le Pianino- PÖ J
Paedoterpe
2369 1795 Anonym Pianomusik [N:o] 1 o. 2 pfte 2/h. N
9090 5755 Anonym Polacken, Den döende. (2 ex.) Hdskr. N
9091 5756 Anonym Polacken, Den döende. (2 ex.) Hdskr. N
1267 1165 Anonym Polka, Bazar- pfte N
1031 960 Anonym Polka, neckens med var. f. flöjt fl. J
2855 1970 Anonym Polka, Saylor-boys pfte 2/h. J "Kass"
1292 1186 Anonym Polka, Vår- pfte N
2836 1951 Anonym Polka-Cecilia pfte 2/h. J "Kass"
6268 3718 Anonym Polkander. Piano. Hdskr. Sid. 18. Ser. I J
5202 2981 Anonym Pollonese. [Polonaiser]. sid. 1. sid. 4. etc. P-R Anon. J
Hdskr. Pfte
4497 2712 Anonym Polonaise 1 r. m. pfte N
4499 2712 Anonym Polonaise 1 r. m. pfte N
6002 3559 Anonym Polonaise för Forte-piano. Hdskr. Pfte. N
2163 1767 Anonym Polonaise och vals pfte 2/h. N
2993 2065 Anonym Polonaise pfte 2/h. PB-R J "Flyttad til PB-R Notbok,
[Notbok tillhörig AB]"

7486 4516 Anonym Polonaise Strömgubben. Pag. 110. Dansbok: N


Menuetter, Polonaiser m.m.
4119 2630 Anonym Polonaise, Neckens pfte N
6128 3667 Anonym Polonaise, Rysk Se: Danser, sid. 9. N
8362 5181 Anonym Polonaise. Sid. 34. Pfte 2/H. N
4603 2733 Anonym Polonoise Pfte N
6694 3943 Anonym Polonoise Pfte 2/H. Hdskr. J "Kass."
1266 1164 Anonym Polska fr. Bleking pfte N
6135 3668 Anonym Polska från Dalarne, arr. för piano 4/H. Hdskr. J "Kass."
7800 4767 Anonym Polska från Jemtland. Sid. 18. Pfte 2/H. Hdskr. Ser. I J

7799 4767 Anonym Polska från Norrland. Sid. 18. Pfte 2/H. Hdskr. Ser. I J

4016 2559 Anonym Polska, neckens m. var. pfte 2/h N


7804 4767 Anonym Polska. Sid. 20. Pfte 2/H. Hdskr. Ser. I J
3537 2303 Anonym Popule meus quid frei ti [?] etc chör f. bl. röster N I fyra volymer. [N:o]203
stämmor
9108 5772 Anonym Potpourri: Polonaise [n:o]1, Anglaise [n:o]2, N
etc. Handskr.
4449 2710 Anonym Pour aimer j'ai recue la vie 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
7027 4146 Anonym Prélude variée. Harpa. Handskr. Harpa J
3337 2294 Anonym Principes élémentaire de musique pfte 2/h. J
3338 2295 Anonym Principes élémentaire de musique pfte 2/h. J
1839 1719 Anonym Privilege de roi. Sång o. orch.st. SO-R J Överskrivet:
Mondonville, J. J. C.
1158 1077 Anonym Prologue d'un [div:ment] repr. dev. S. M. la Z/Sv. J "Flyttad till Uttini:
reine d. 14/5 1768 Prologue"
4962 2853 Anonym Prometheus 1 r. m. pfte. Handskr. N
6064 3615 Anonym Psalm 89 ur nya Sv. psalmb. Körstmr. = 13 st. J

9105 5769 Anonym Psalm. [N:o]426, 124, 381. Sopranstämma. N


Handskr.
1830 1710 Anonym Psyche. Ouv. & suite a 7 voci vl.1.2. vla. 1.2. O-R J Överskrivet: Lully,
basso 2 oboe. basson Psyche
8702 5421 Anonym Punsch Lied. Sid. 3. 1 r. Pfte. Hdskr. J "Kass."
7014 4143 Anonym Punschlied. Im Norden zu singen. Sid. 4. 1 r. Harpa J
Harpa. Handskr.
6020 3576 Anonym Quadrille (1-4) Waltz (5-6). För violine N
4873 2832 Anonym Quadrille jouée la Nuit du 16 au 17 Mars 1792. N
[Pfte. Handskrift]

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
35

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
7503 4520 Anonym Quadrille. Pag. 87. Sånger och danser N
8562 5318 Anonym Quadrille. Sid. 85 o. 86. Pfte 2/H. Hdskr. N
4399 2710 Anonym Quand la beauté recoit le jour 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
4401 2710 Anonym Quand le sort nous est prospère 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
8696 5417 Anonym Quand tu m'aimais constant [No.2] 1 r. Pfte. N
Hdskr.
3291 2248 Anonym Quartetto [N:o]2 D# [D-Dur] Due vl. e basso C2-R Anon. J Överskrivet: Triosonat,
vl.1.2. basso D.
3784 2478 Anonym Quatuor vl. [1o 2o] vla. vcllo. Part. N
4412 2710 Anonym Que le jour me dure, passé loin de toi SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
4417 2710 Anonym Qui veut rirer, qui veut pleurer 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
4406 2710 Anonym Quil [?] m'a fallut deux ans de courage 1 r. m. SPB-R J Placering: "Romans
pfte [Romances,
chansons,,,]"
3268 2225 Anonym Quintetto orch.partitur Z/Sv. J Överskrivet: J.B. Struve
Kvintett, stråk-
3783 2477 Anonym Qvartettsatser vl. [1o 2o] vla. vcllo. Part. N
3178 2137 Anonym Qvinnans lof 1 r. m. pfte J
7020 4144 Anonym Rappel pour la Trumpette. Sid. 21. Handskr. N
4976 2855 Anonym Rataplan 1 r. m. pfte. Handskr. N
2402 1802 Anonym Rec. u. Aria: "Bist untreu Wilhelm? oder tod?" N
1 r. m. pfte
7829 4771 Anonym Recit. "Man skola och gymnasium lemnat har." N
Sid. 1. Hdskr. 1 r. P.
4999 2865 Anonym Recit. Cavatina. (Pag. 1) "Glückliche N
mauern…" 1 r. m. pfte. Handskr.
3013 2067 Anonym Recit. d. Coupl. "Sin boja hafvet löst" etc sång N
m. pfte
5001 2865 Anonym Recit: Duettino. (Pag. 13) "In diesem harten N
Kampfe" 2 r. m. pfte. Handskr.
2664 1872 Anonym Recitativo "Ah si Cesare m'ama" [?] etc 2 r. m. N
pfte
2662 1872 Anonym Recitativo "Pur di veggo mio ben" etc 2 r. m. N
pfte
3340 2297 Anonym Recueil de solfeges. Seconde partie 1, 2 o. 4 Sångskalor J
röster
7008 4142 Anonym Regementsmarsch vid Södra Skånska infant. N
Se: Notbok med Noter. [N:o]34. Sid. 26.
2109 1766 Anonym Regrets d'absence: Triste écho d'und terre N
étrangère 1 r. m. pfte
4324 2690 Anonym Rejouissance pfte 2/h. P-R. Anon. J
2352 1794 Anonym Romance "Gusmanne ne connaît d'obstacle 1 N
r. m. pfte
2037 1766 Anonym Romance "Quand tu m'aimais en constante N
amie" 1 r. m. pfte
2076 1766 Anonym Romance "Salut ô sol hospitalier" etc 1 r. m. N
pfte
4157 2639 Anonym Romance "Tu le veux, je pars pour l'armée 1 r. N
m. pfte
4712 2767 Anonym Romance (utur Runesvärdet) sid. 15. N I Samlingsband af div.
musikstycken m. text.
9172 5805 Anonym Romance 1 r. m. pfte N
3039 2082 Anonym Romance amoroso: Personne n'aime comme N
moi 1 r. m. pfte
4467 2712 Anonym Romance aus d. Schwed. Die Kleine Karin 1 r. N
m. pfte
734 669 Anonym Romance comp. et déd. à mon ami U. Koskull N

2361 1794 Anonym Romance de Bondieu: S'il est vrai, que d'être N
deux" 1 r. m. pfte

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
36

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
4420 2710 Anonym Romance dédié à Eugénie 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
2075 1766 Anonym Romance d'Estelle: Je vais donc quittes pour N
jamais" 1 r. m. pfte
2360 1794 Anonym Romance d'Heloïse: "Abellard toi que j'adore" N
1 r. m. pfte
4450 2710 Anonym Romance J'irai près du ruisseau 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
9181 5805 Anonym Romance Le Jarn[?] Fleuriste 1 r. m. pfte N
2056 1766 Anonym Romance nouvelle "Amour le sait" etc 1 r. m. N
pfte
2812 1949 Anonym Romance om Amanda J Uppgift om besättning
har förstörts
2658 1868 Anonym Romance pour la Harpe 1 r. m. harpa HaS Anon. J Överskrivet: A l'ombre..
7836 4773 Anonym Romance toujuors Hdskr. Pfte 2/H. J "Kass."
6672 3921 Anonym Romance ur Berättaren el. båda J
Gästg.gårdarna Sid. 24.
2145 1766 Anonym Romance ur romanen Vådelden 1 r. m. pfte N
6639 3921 Anonym Romance utur Berättaren Sid. 4. J
9165 5805 Anonym Romance utur Herman von Unna N
2298 1789 Anonym Romance vid ruinerna af Brahehus 1 r. m. pfte N
4137 2630 Anonym Romance, comp. f. Mme Louis Bonaparte 1 r. N
m. pfte
2077 1766 Anonym Romance. "A deux époque de sa vie" etc 1 r. N
m. pfte
8214 5088 Anonym Romance. "Dis mois ce que j'eprouve. Sid. 12. Ser. I J
1 r. Pfte. Hdskr.
4283 2666 Anonym Romance. Jag satt och spann, det hände sig 1 N
r. m. pfte
2038 1766 Anonym Romance. La rose d'amour 1 r. m. pfte N
5573 3243 Anonym Romance. Se: Journal de musique. III Cahier. J
5569 3242 Anonym Romance. Se: Journal, musikalisk. [5:te]häft. J
[N:o]2.
2029 1766 Anonym Romance: "Ah que l'amour" etc 1 r. m. pfte N
2149 1766 Anonym Romance: "Bouton de rose" etc 1 r. m. pfte N
2718 1894 Anonym Romance: "I drömmar jag såg mig i gyllene J "Kass."
sal" 1 r. m. pfte
3044 2082 Anonym Romance: "I en bok, jag den satsen fann" 1 r. N
m. pfte
2093 1766 Anonym Romance: "Il n'est plus de repos pour moi" etc N
1 r. m. pfte
2089 1766 Anonym Romance: "L'amour pour prix de ma défaite" N
etc 1 r. m. pfte
6018 3574 Anonym Romance: "Lifligt mig foglarnes samljud… N
2067 1766 Anonym Romance: "Lorsque du flambeau de la nuit" 1 N
r. m. pfte
2035 1766 Anonym Romance: "Ren viftar der på ängens barm" etc N
1 r. m. pfte
2359 1794 Anonym Romance: "Voilà donc ce fatal bucher" 1 r. m. N
pfte
2363 1794 Anonym Romance: "Vous qui loin d'une amie" etc 1 r. N
m. pfte
4546 2723 Anonym Romance: À Cytère avec le printemps 1 r. m. N
pfte
2368 1794 Anonym Romance: Charme cruel, douce mélancolie 1 r. N
m. pfte
3067 2083 Anonym Romance: Hvad den är säll, som i sin egen N
hydda" 1 r. m. pfte
2246 1785 Anonym Romance: Lik en fjäril älskande det sköna 2 r. N
m. pfte
1506 1393 Anonym Romance: Må på ditt hulda öga" etc 1 r. pfte N
2113 1766 Anonym Romance: Quand tu m'aimais" etc 1 r. m. pfte N
2033 1766 Anonym Romance: Vous me quittez pour aller à la N
gloire" 1 r. m. pfte
2147 1766 Anonym Romance; "Le plaisir, prompt à disparaître 1 r. N
m. pfte
4155 2637 Anonym Romances: Jeunes amans 1 r. m. pfte N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
37

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
2703 1890 Anonym Romanze a. d. heil. Genoveva von Tieck N
3283 2240 Anonym Rondeau pour le vl. acc. de pfte. partitur N
2723 1895 Anonym Rondo adagio: "Dehper questo istante N
7029 4148 Anonym Rondo Allegretto. Harpa. Handskr. Harpa J
2719 1894 Anonym Rondo aragonaise: Fager och fin var Florine 1 J "Kass."
r. m. pfte
7859 4783 Anonym Rondo comique … executé p. un seul doigt. kuriosa J
Pfte 1 finger
4192 2647 Anonym Rondo con varithioni pfte P-R J Placering: Alberti [Sonat,
piano-, C.]
2628 1849 Anonym S[?]lta di neue duetti m.m. [N:o]7 1 r. m. pfte J
6414 3813 Anonym S[ch]weizervisa sjungen av Zouaverna [?]. Sid. J "Kass."
14. Pfte, Vl., Horn. Hdskr.
3858 2521 Anonym Sancta Lucia. Barcarole, napolitana 1 r. m. pfte N

5421 3109 Anonym Sancta Lucia. Napolitansk folkvisa. 1 r. m. Pfte J

709 647 Anonym Sang till Aftonstjernan 1 r. pfte N


4407 2710 Anonym Sans un peu d'or, un peu d'aisance 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
6876 4053 Anonym Santa Lucia. [Barc:o] napo. Sid. 6. 1 r. Pfte. J "Kass."
Handskr.
4755 2277 Anonym Sch[?]wa. (Dans) Hdskr. Vl. 2. N
3101 2089 Anonym Schioppetta [?] [S:e] Modinhas 1 r. m. pfte N
4382 2704 Anonym Schweitzer-wals 1 r. m. pfte J
8700 5421 Anonym Schweizer Lied. Sid. 1. 1 r. Pfte. Hdskr. J "Kass."
3100 2089 Anonym Scoppetta.[?] Modinhas 1 r. m. pfte N
7832 4771 Anonym Sensitivan: "Lilla blomma!..." Sid. 20. Hdskr. 1 N
r. P.
3188 2146 Anonym Serenad. "Hulda Rosa, fjäriln frågar" 1 r. m pfte J

6552 3866 Anonym Serenad. "Hulda Rosa, fjäriln frågar…" Pag. N


19. Hdskr. 1 r. Pfte
4929 2843 Anonym Serenad. Trio m. [acc:t] för Guitarre. sid. 41. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
9073 5744 Anonym Serenei. 1 r. m. pfte. Hdskr. N
4410 2710 Anonym Sexe charmant, j'adore ton empire 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
3292 2249 Anonym Sinfonia con mandolino solo vl. e basso. O-R J Överskrivet: [Symfoni,
Partitur G.]
219 216 Anonym Sinfonia, D [Dur] J "Flyttad till Chelleri, F.
[Symfoni, g]"
4257 2666 Anonym Sista Flancon [?] 1 r. m. pfte N
4711 2767 Anonym Sjömanssång: "Hvid vindars sång" etc. sid. 11. N I Samlingsband af div.
musikstycken m. text.
2725 1896 Anonym Skuva-dansen fr. Westmanland pfte 2/h. J Överskrivet: pfte 4/h.
7481 4516 Anonym Skönste Phillis Pag. 17. Dansbok: Menuetter, N
Polonaiser m.m.
4574 2729 Anonym Slut, dagsverkets sångpart. N
8349 5177 Anonym Smeden. Sid. 16. 1 r. Pfte. Hdskr. 2SPB J
4543 2721 Anonym Snart är din sällhetstid förfluten, Lyd muntra N
gosse 1 r. m. pfte
8348 5177 Anonym Snuset. Sid. 15. 1 r. Pfte. Hdskr. 2SPB J
5329 3034 Anonym Snön. "Fall lätt snöflock…" sid. 30. 1 r. m. Pfte. J
Hdskr.
2437 1805 Anonym Solfedgio 8 stycken N
3341 2298 Anonym Solfeges d'Italie, Nouveau Klaverutdrag Sångskalor J
3339 2296 Anonym Solfeges. Seconde partie Sångskalor J
3295 2252 Anonym Solo sonate för violin uti A# [A-Dur] vl. m. bas C1-R Anon. J Överskrivet: [Sonat,
violin, A.]
4396 2710 Anonym Sombres bois, grottes antiques 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
2392 1801 Anonym Sommarqvällen. Pastorale 1 r. m. pfte N
8625 5364 Anonym Sonata [2:de]. Vl. o. Flauto, cembalo, Basso. C2B-R J
Pag. 24. Part. Hdskr.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
38

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
3267 2224 Anonym Sonata a vl. solo con basso in C# [C-Dur] vl. C1-R Anon. J Överskrivet: [Sonat,
m. bas violin-, C.]
3273 2230 Anonym Sonata à vl. solo con basso in D# [D-Dur] vl. C1-R J Överskrivet:F. Lamotte,
m. bas [Sonat, violin-]
3272 2229 Anonym Sonata à vl. solo con basso in F# [F-Dur] vl. m. C1-R Anon. J Överskrivet: Sonat
bas
3293 2250 Anonym Sonata pfte 2/h. P/Sv.-R J Överskrivet: Åhlström,
[Op.1:1-2]
3294 2251 Anonym Sonata pfte 2/h. VP-R J Överskrivet: J. F.
Edelmann [Sonat, violin]
8632 5364 Anonym Sonata. (Trio.) Pag. 83. Partitur. Hdskr. C2B-R J
8623 5364 Anonym Sonata. Cembalo oblig. Vl. [2:de] [Stråktrio. C2B-R J
Pag. 1. Part.]
2660 1870 Anonym Sonates Pfte vl. ad lib. VP-R J [Dussek, J. L., Op.28 Six
sonates..]
8226 5088 Anonym Sorg Marche. Sid. 37. Pfte 2/H. Hdskr. Ser. I J
9399 5995 Anonym Sorgesång… öfver högtsalig Kon. Carl XIV J
Joh.'s död 1 r. pfte
8589 5337 Anonym Sorgmarsch Se: Danser. Polonaiser. Sid. 5 N
1857 1732 Anonym Sorgmusik eft. Stadsmaj r Strindberg vl. 1.2. N
basso fl. 1.2. clar. 1.2. … timp. solo o. chörst.

4385 2706 Anonym Sorgmusik trol. utf. vid Fredrik [II:s] begrafn. 1 KO-R J Överskrivet: Reichardt.
r. m. pfte Besättning spec. 1 r. m.
pfte
4271 2666 Anonym Spansk krigssång 1 r. m. pfte N
4701 2767 Anonym Spartanskan sid. 1. N I Samlingsband af div.
musikstycken m. text.
2816 1949 Anonym Spartanskan: "Hvarför blickar dagens J Uppgift om besättning,
och del av titeln, har
förstörts
3534 2303 Anonym Stabat mater chör f. bl. röster stämmor N I fyra volymer. [N:o]200
4269 2666 Anonym Stjernsång 1 r. m. pfte N
735 670 Anonym Stjernsången. Ord af Tegnér 1 r. vl. pfte. Part. N
2381 1800 Anonym Stolts Botelid stalldräng. Folkvisa pfte m. text N
6158 3671 Anonym Struts, Hertigen af Reichstadt Faw. Wals. Se: N
Claver-Musik.
4240 2656 Anonym Suck-alléen 1 r. m. pfte J
8666 5392 Anonym Suck-wals. Sid. 2. Pfte 2/h. Hdskr. PD/Sv. äldre J
hskr.
4428 2710 Anonym Sur la fin d'un beau journée 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
7294 4361 Anonym Svanhvits sång ur Lycks. ö. Sid. 38. Sånger för N
1 o. 2 r. ur W. Svedboms saml.
2382 1801 Anonym Svärdsång: "Hvad blixt ur sköldmöns" etc pfte N
m. text
8264 5111 Anonym Sång [n:o]1 o. 4. 1) Han ej åt en tjänsteflicka… J "Kass."
2) Sen han mitt tycke vann.
9336 5932 Anonym Sång på Oscars dag. 1 Dec. 1819. 1 r. Pfte. Kass. J
8526 5298 Anonym Sång till H. K. H. kronpr. v. lägret på Malmen N
31.8.1821.
2218 1785 Anonym Sång vid några vänners afresa d. 27 Junii 1815 N
pfte m. text
2007 1766 Anonym Sång, Dödgräfvar- "Ingen, ingen hvila" etc 1 r. N
m. pfte
2244 1785 Anonym Sång, Dödgräfvar efter Schiller 1 r. m. pfte N
3193 2150 Anonym Sånger (defekt) 1 r. m pfte J
5540 3223 Anonym Sånger från Södern. [1:sta] Häft. 1 r. m. Pfte J
2282 1788 Anonym Sånger ur Frithiofs saga. Frithiofs lycka 1 r. m. N
pfte
8374 5188 Anonym Säckpiparen. Operette. Hdskr. Textb. o. part. N
(No 13.
2188 1769 Anonym Sällheten. Romance 1 r. m. pfte N
8555 5318 Anonym Söndagsmorgonen. Sid. 43. Hdskr. 1 r. Pfte. N
3746 2445 Anonym Talk no more to me of Glory T-SE-R J Överskrivet: Händel, Il
Floridante
4677 2755 Anonym Tanke, En vansinnigs sista musikaliska Se: N
Samling, en liten sid. 69.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
39

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
4686 2755 Anonym Tanke, Webers sista Se: Samling, en liten sid. N
88.
1634 1516 Anonym Tapto orchesterstämmor J
9081 5749 Anonym Tattarspråket. Hdskr. N
9163 5805 Anonym Te bien aimer ô ma chère Zélie 1 r. m. pfte N
3875 2521 Anonym Te voglio bene assai. Canz. [Napolt:a] 1 r. m. N
pfte
2069 1766 Anonym Tempo de marcia: "Det gamla Göta lejon N
hvilar" 1 r. m. pfte
2996 2065 Anonym Tempo di gavotta pfte 2/h. PB-R J "Flyttad til PB-R Notbok,
[Notbok tillhörig AB]"

4179 2647 Anonym Tempo di menuetto pfte P-R J Placering: Alberti [Sonat,
piano-, C.]
1931 1765 Anonym T'en son viens tu 1 r. m. pfte N
4133 2630 Anonym Tendre amitié venez tarir mes larmes N
6286 3733 Anonym Terzett. "Ach wie herrlich ist der morgen." [3 r. T-3SP J Överskrivet: Flyttad till
m. Pfte.] Weigl, Die
Schweitzerfamilie] Ach…

2403 1802 Anonym Terzett: "Doch horch, Es nahen tritte" etc 1 r. N


m. pfte
2401 1802 Anonym Terzett: "Nehmt sie als ein Pfand der Trelle 3 r. N
pfte
3752 2451 Anonym The chaise marine SP-R Anon. J
3753 2452 Anonym The free Mistress SP-R Anon. J
3793 2484 Anonym The last rose of the summer 1 r. m. pfte N
3757 2456 Anonym The marquis of Granby's March 1 r. m. pfte SP-R Anon. J
3754 2453 Anonym The perfection of true love SP-R J Överskrivet: Lampe, J.
F.
3996 2553 Anonym Thema m. var. pfte 2/h N Står 5553a i originalet.
2451 1805 Anonym Thema m. variationer pfte 2/h. N
2459 1805 Anonym Thema m. variationer pfte 2/h. N
4367 2704 Anonym Thema m.m. Pfte 2/h. J
2449 1805 Anonym Thema med variationer pfte 2/h. N
2456 1805 Anonym Thema med variationer pfte 2/h. N
4665 2755 Anonym Thema med variationer Se: Samling, en liten N
sid. 36.
3185 2143 Anonym Thormoder, kolbruna skald 1 r. m pfte J
3135 2114 Anonym Till Erindring om studenternas Pariserfaerd J
1878. pfte m. text
2254 1785 Anonym Till H. K. H. Kronprinsen d. 28/2 1830 1 r. m. N
pfte
2166 1767 Anonym Till Helène "Ibland Floras barn, jag valde fem" N
1 r. m. pfte
4707 2767 Anonym Till Leopold. "Der satt på en af Pindens [?} sid. N I Samlingsband af div.
8. musikstycken m. text.
8209 5088 Anonym Till Minnet. "Minne saknans tröstarinna. Sid. 4. Ser. I J
1 r. Pfte. Hdskr.
2698 1887 Anonym Ton doux aspect m'inspire la tendresse" 1 r. m. N "Romance tirée des
pfte oeuvres de Florian"
2422 1803 Anonym Tovelille, Menuetten: "Og der gaar en dans" N
etc mansqv. Partitur
6943 4113 Anonym Traum, Der: "Ich hab' im Traum geweinet…" N
Hdskr.
6993 4140 Anonym Trias Harmonica. "Ack hur dagen dröjer… N
Handskr. Sid. 17.
1805 1685 Anonym Trinklied beym fröl. Sehmann "Lasst die N
Politiker annsprechen" 1r. Pfte
4931 2843 Anonym Trinklied sid. 42. J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
2386 1801 Anonym Trio "Låt oss i mörka lunden gå" 3 r. pfte N
4436 2710 Anonym Trio de Sapho 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
6468 3833 Anonym Trio för Pfte, Vl, Vcell. Hdskr. Vl. N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
40

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
3289 2246 Anonym Trio in A# [A-Dur]. Due violini e basso vl.1.2. O-R J Överskrivet: G. B.
basso Sammartini, [Symfoni, A]

3290 2247 Anonym Trio pastorella in Es# [Eb-Dur] Due vl. e basso C2-R Anon. J Överskrivet: pastoral
vl.1.2. basso
3287 2244 Anonym Trio vl. [1:o 2:o] C2-R J Överskrivet: A. Filtz
[Triosonat]
4647 2755 Anonym Triumph-marche Se: Samling, en liten sid. 15. N
4648 2755 Anonym Triumph-marche Se: Samling, en liten sid. 16. N
4660 2755 Anonym Trumpet-waltz Se: Samling, en liten sid. 30. N
4130 2630 Anonym Tu sei quel dolce fuoco 1 r. m. pfte N
4991 2861 Anonym Tyrolaren och hans barn [Folkvisa] 1 r. m. pfte. J "Kass."
Handskr.
2191 1769 Anonym Tyroler-walzer pfte N
4874 2833 Anonym Tyrolien, Le: "Mon cher enfant….. 1 r. m. pfte. J "Kass. Defekt"
Hdskr.
4229 2654 Anonym Tyrolienne 1 r. m. pfte J
4405 2710 Anonym Un amant sensible et discret 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
4395 2710 Anonym Un beau jour, que chacun 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
4534 2718 Anonym Upp bröder för Konung och fädrernes bygd 1 r. N
m. pfte
5171 2972 Anonym Uppmuntran till glädje Se: Sånger m. J "Kass."
[accomp:t] af Forte-piano. sid. 73.
8556 5318 Anonym Uppmuntran till glädje. Sid. 45. Hdskr. 1 r. Pfte N
o. flauto ad lib.
5164 2972 Anonym Ur Oedipe. Lyr. Op. Scène 3. Se: Sånger m. J "Kass."
[accomp:t] af Forte-piano. sid. 36.
6122 3666 Anonym Utgångstycke J "Kass."
6654 3921 Anonym Utur Richard. "Mig dansen intet nöje ger…" J
Sid. 12.
4264 2666 Anonym Vaggvisa 1 r. m. pfte N
4213 2651 Anonym Vaggvisa. ""Sof liten, sof, far vaktar hemma 1 J
r. m. pfte
5323 3034 Anonym Vaggvisa. "Tiden lider, solen skrider…" sid. 22. J
1 r. m. Pfte. Hdskr.
6266 3718 Anonym Valet, Fria. Piano. Hdskr. Sid. 15. Ser. I J
540 497 Anonym Wallflickan 1 r. pfte N
4236 2655 Anonym Wallflickan Wallvisa 1 r. m. pfte J
6536 3864 Anonym Wallflickan. "När om morgonen till skogs jag N
går" sid. 1. Hdskr. 1 r. Pfte
6534 3863 Anonym Wallflickan. "När om morgonen till skogs jag N
går…" Hdskr. 1 r. Pfte
4222 2653 Anonym Vallfärdssång. Urgammal J
4259 2666 Anonym Wallmon 1 r. m. pfte N
9209 5805 Anonym Walls pfte 2/h. N
6136 3668 Anonym Wallvisa, Norsk arr. för piano 4/H. Hdskr. J
4381 2704 Anonym Wals 1 r. m. pfte J
4122 2630 Anonym Vals 1 r. m. pfte N
4839 2820 Anonym Vals af S. Neukomm. sid. 31. Pfte J "Kass."
6232 3709 Anonym Vals ifrån Skåne Hdskr. Pfte N
4512 2714 Anonym Vals pfte J
2157 1767 Anonym Wals pfte N
4114 2630 Anonym Wals pfte N
2340 1791 Anonym Vals pfte 2/h. SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
af Arier SPB/Sv.-R"
2898 2012 Anonym Vals pfte 2/h. Danser J
2841 1956 Anonym Wals pfte 2/h. Danser J
4344 2703 Anonym Wals Pfte 2/h. N
9070 5742 Anonym Wals Pfte 2/h. Hdskr. N
4666 2755 Anonym Wals Se: Samling, en liten sid. 39. N
2168 1767 Anonym Vals, kompon. genom tärningskast pfte 2/h. N
6157 3671 Anonym Wals, rysk Se: Claver-Musik. N
6033 3586 Anonym Wals, Schweitzer N
7502 4520 Anonym Vals. Pag. 86. Sånger och danser N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
41

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
9092 5757 Anonym Vals. Pfte 2/H. Hdskr. N
9099 5764 Anonym Vals. Pfte 2/H. Hdskr. N
7794 4767 Anonym Wals. Sid. 15. Pfte 2/H. Hdskr. Ser. I J
7798 4767 Anonym Vals. Sid. 17. Pfte 2/H. Hdskr. Ser. I J
7802 4767 Anonym Wals. Sid. 19. Pfte 2/H. Hdskr. Ser. I J
9131 5794 Anonym Vals. Sid. 2. Pfte 2/H. Handskr. N
7807 4767 Anonym Wals. Sid. 21. Pfte 2/H. Hdskr. Ser. I J
8558 5318 Anonym Wals. Sid. 55. Pfte 2/H. Hdskr. N
3234 2191 Anonym Valse à la bayadère Pfte 2/h. J
4652 2755 Anonym Waltze Se: Samling, en liten sid. 20. N
2862 1977 Anonym Walz "Un seul regard". Polka pfte 2/h. Danser J
4960 2853 Anonym Walzer. Hdskr. N
5020 2871 Anonym Warum? (sid. 13.) 1 r. m. pfte. Handskr. N
2684 1885 Anonym Was zicht zu deinem Zauber kreise" etc 1 r. m. N
pfte
4441 2710 Anonym Ve come bello il man 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
2704 1890 Anonym Wechsel von Goethe 1 r. m. pfte N
9072 5743 Anonym Wedergällningen. Sid. 2. Hdskr. N
7966 4857 Anonym Welt, packe dich. 1 r. Pfte. Hdskr. N
4487 2712 Anonym Wer hörte wohl jemals mich klagen 1 r. m. pfte N

6075 3624 Anonym Vergissmeinnicht im Mai. "Diese kleine, holde J "Kass."


Blumen 1 r. m. pfte. Hdskr.
6525 3861 Anonym Vid ett års-skifte. Handskr. Orgel. N
4239 2656 Anonym Vid styret 1 r. m. pfte J
7246 4350 Anonym William is my darling. Sid. 2. [Sångst. Autogr.] J "Kass."

6545 3865 Anonym Vingåkersflicka, En, "Der strömkarlen spelar… N


sid. 11. Hdskr. 1 r. Pfte
2217 1785 Anonym Visa "En gång sad' Hans till lilla Clara pfte m. N
text
2255 1785 Anonym Visa "Jag icke vill en bygdens flicka fråga" 1 r. N
m. pfte
2399 1801 Anonym Visa, Finsk 1 r. m. pfte N
9117 5781 Anonym Visa, Spelmannens (fr. Bohusläns skärg.) N
Hdskr.
5125 2963 Anonym Wisa. PB-R J Placering: [Notbok…
Åhlström, Haydn…]
6709 3947 Anonym Visa. "Hur länge skall stormen då räcka?" sid. N
12. Hdskr.
6547 3866 Anonym Wisa. "Jag ägde dig och lifvet ägde värde." N
Pag. 1. Hdskr. 1 r. Pfte
6548 3866 Anonym Wisa. "Mellan njutningar och tårar…" Pag. 3. N
Hdskr. 1 r. Pfte
4146 2630 Anonym Visa. Dödgräfvarens 1 r. m. pfte N
4147 2630 Anonym Visa. Rysk 1 r. m. pfte N
2153 1767 Anonym Visa: "Det är ej värdt att nöta bort i qval" etc 1 N
r. m. pfte
9071 5743 Anonym Visan om Dufvan. Sid. 1. Hdskr. N
4462 2711 Anonym Wo bin ich in Thal in Berge 1 r. m. pfte N
4980 2856 Anonym Volkslied, ein (sid. 3) Liebesklage 1 r. m. pfte. N
Handskr.
7530 4544 Anonym Volkslied: Sid. 9. 1 r. Pfte. N
8215 5088 Anonym Vous devez le voir dans mes yeux. Romance. Ser. I J
Sid. 14. 1 r. pfte. Hdskr.
4415 2710 Anonym Vous qui sur ces montagnes, en gardant vos SPB-R J Placering: "Romans
troupeaux 1 r. m. pfte [Romances,
chansons,,,]"
3545 2307 Anonym Vår tillflygt o. vårt beskärm är Gud" etc bl. r. m. N
orgel. Partitur
6262 3718 Anonym Wåra korta lefnadsdagar. Pfte m. text. Hdskr. Ser. I J
Sid. 8.
4211 2651 Anonym Vårsång, alpherdens 1 r. m. pfte J
2389 1801 Anonym Vårsång. "Våren är kommen" mansqv. Partitur N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
42

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
6559 3866 Anonym Wår-wisa. "Wåren kommer…" Pag. 67. Hdskr. N
1 r. Pfte
4224 2653 Anonym Välde, Tonernas 1 r. m. pfte J
1588 1470 Anonym Vän, en sörjande. 4 sånger m. pfte 1 r. m. pfte Sv. saml. S. 1 r. J Överskrivet: (Gyllenhal,
pfte h. Fyra sånger)
5267 2993 Anonym Vän, en sörjande. Fyra sånger m. [acc:t] af J
Pfte.
4700 2767 Anonym Vänskapen sid. 1. N I Samlingsband af div.
musikstycken m. text.
5009 2868 Anonym Ziel der Sehnsucht 1 r. m. pfte. Handskr. N
8559 5318 Anonym Zigeunermarsch. Sid. 62. Pfte 2/H. Hdskr. N
2690 1887 Anonym Zum Abschied 1 r. m. pfte N "Se ofvanst."
4173 2647 Anonym Ädelmod, Gustaf Adolfs pfte P-R J Placering: Alberti [Sonat,
piano-, C.]
4726 2767 Anonym Ättehögen. "Lik en urna" etc. sid. 28. N I Samlingsband af div.
musikstycken m. text.
1986 1765 Anoym Duetto "En soupirant je vois naître l'aurore 2 r. N
m. pfte
1985 1765 Anoym Duetto "Sono dolce le catene" etc 2 r. m. pfte N

1984 1765 Anoym L'amormento: "Mi parla quel pianto etc 2 r. m. N


pfte
8486 5264 Anrep-Nordin, B. Två studier. Ex. [n:o]29. Pfte 2/H. J "Kass."
7532 4546 Anrep-Nordin, B. Två studier. Pfte 2/H. J "Kass."
395 361 Anton, C. Aftonsång 1 r. pfte N
1574 1456 Anton, C. Marsch pfte N
5989 3547 Apesteguia, D. J. La Caleta. Bayle andaluz. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Varias canciones
[Patti]."
3208 2165 Appelberg, L. I. Potpour. s. diff. th. connus pfte 2/h. J
1152 1071 Arcadelt, G. Sancta Maria arr. f. chör o. harmonium af W. kör m. pfte J
B. Madrigale
8075 4962 Arditi, L. Afskedsskålen, o.a. sångstycken ut. inskriven N
text.
9375 5971 Arlberg "Här har ljufva vännen vandrat (autograf?) bl. N
kör a capella
388 354 Arlberg, F. Dryckesvisa 1 r. pfte N
5484 3167 Arlberg, Fr. "Förgäfves uppå stigen" 1 r. m. Pfte J
5482 3165 Arlberg, Fr. op.10. I skogen. Tondikt. Partitur. J
5485 3168 Arlberg, Fr. op.11. Sånger vid piano. 6 Hft. 1 r. m. Pfte J
5483 3166 Arlberg, Fr. op.14. Vier lieder. 1 r. m. Pfte J
4975 2855 Arnim, A. v. Im walde. 1 r. m. pfte. Handskr. N
390 356 Arnold, C. Adagio quasi fantasie vcllo pr. acc. Alt 3 vcllo N
basso part.
1421 1310 Arrhén v. Kapfelman, E. Sång m. Mollbergs p. m. harpa, pfte o. 1 N
J. Walthorn ad lib
9354 5950 Arrhén v. Kapfelman, E. Vårsång mansqv. Part. N
J.
1334 1223 Arrhén v. Kapfelman, E. Vårsång på Valborgsmessoafton mnsqv. Part. J "utgår"
J.
5375 3069 Arrhen von Kopfelman, E. Blommorna J
J.
5587 3252 Arrhen von Kopfelman, E. Kon. Carl [XII:s] Fältmarche. J
J.
5588 3253 Arrhen von Kopfelman, E. Wårsång på Walborgsmässoafton J
J.
2108 1766 Arven Romance: "Hellige natur" etc 1 r. m. pfte N
1257 1157 Arvidson, A. Vals pfte 2/h. N
6288 3735 Asioli, L. Una Cavatina, una Polacca m.m. [1, 2 o. 3 r. SP J
Pfte]
7506 4523 Askling, I. A. Förgät mig ej. [Kvartett. Hdskr. Part.] N
765 697 Astorga, S. O. 6 trio fl. 1.2. basso C2-R J
2243 1785 Atierbi Visa ur romanen Munken 1 r. m. pfte N
3870 2521 Attaignant, P. Fly kärleken 1 r. m. pfte N
8381 5195 Auber Hommage à Mselle A. Patti. 1 r. Pfte. Autogr. N
8865 5544 Auber, [D. F. E.] Flickan från Circassien. Opr. Textb. Hdskr. N
8560 5318 Auber, [D. F. E.] Quadrille 1830. S. 84. Pfte 2/H. Hdskr. N
6469 3834 Auber, [D. F. G. ] Den stumma Vcell o. Clar. J "Kass."

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
43

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
6903 4077 Auber, [D. F. G. ] Recit. et Air de l'op La muette de Portici. N
Hdskr.
8353 5178 Auber, D. Sångst. ur … den Stumma. Sid. 17 o. 19. 2SPB J
Hdskr.
6427 3813 Auber, D. F. E. [N:o]21. Slummeraria ur "Den stumma." arr. af J "Kass." Står [Auber, D.
Kummer. Pfte o. Vl. Handskr. F. E.] i originalet.
8207 5087 Auber, D. F. E. Allegro. "Oui c'est demain…" 1 r. pfte. N
1782 1662 Auber, D. F. E. Barc. ur op. Elskovsdrikken 1 r. m. pfte el. J
guitar
4298 2671 Auber, D. F. E. Barcarole ur La muette de Portici sångst. J
4318 2686 Auber, D. F. E. Cav. ur Den stumma 1 r. m. pfte J "Kass."
2720 1894 Auber, D. F. E. Coupl. ur Svarta dominon 1 r. m. pfte J "Kass."
3213 2170 Auber, D. F. E. Die stumme v. Portici J
8858 5537 Auber, D. F. E. Första lyckodagen. Kom. Opera. Textb. Hdskr. N

3321 2278 Auber, D. F. E. La neige. Opera. Klaverutdrag Opera J


482 442 Auber, D. F. E. rec. o. Aria ur Den stumma fr. Portici 1 r. m. J
pfte
1973 1765 Auber, D. F. E. Romance ur op. Emma 1 r. m. pfte N
8507 5279 Auber, D. F. E. Schlummerlied a. d. Stumme. Pfte 4/H. Hdskr. G. Mankell J
autogr.saml.
739 674 Aubert, E. d' [Divert:ment] des Intr. Var. et polonaise Vl. J
princ. vl. 1.2. vla vcllo. Basso
1041 970 Aubert, E. d' 8 etudes p. le vl. seul vl. N
740 675 Aubert, E. d' Gr. potp. Vl. princ. vl. 1.2. Alto vcllo. Basso J
741 676 Aubert, E. d' Intr. et var. s. u. th. très fav. Vl. pr. vl. 1.2. alto. J
vcllo basso el. af pfte
1256 1156 Aubert, E. d' Polonaise à la Paganini vl.1.2. vla. Basso J
743 678 Aubert, E. d' Thema m. var. f. orkester J
9143 5802 Augier, E. och Sandeau, Klädesh. o. hans maj. Hdskr, Textb. N
J.
1489 1376 August, prins Cavalleri-marsch Bernadotte- J Strykningen har gjorts
saml. på kopian av
nummerlistan.
1478 1365 August, prins Lied ohne worte Bernadotte- J Strykningen har gjorts
saml. på kopian av
nummerlistan.
1681 1562 August, prins Mazurka pfte N
5486 3169 Aulin, T. Minnesblad för Vl. o. Piano. Vl. o. pfte. J
3955 2546 Auson, O. Ce que s'éprouve loin de nous 1 r. m. pfte N
2883 1998 Axel Dannebrogs-vals pfte 2/h. Danser J
4947 2847 Azioli, [B.] Duette 2 r. m. pfte. Hdskr. 2SP-R J
9417 6013 B. B. "Lieb Liebchen, leg's Hän[?]chen. Ur Ny Ill. Kass. J
Tidn. 1 r. pfte
2556 1809 B[om]an, P. C. "L'heure est passée" 1 r. m. pfte N
2566 1809 B[om]an, P. C. An den Abendstern 1 r. m. pfte N
2571 1809 B[om]an, P. C. Cavatina: "Glömma dig" etc 1 r. m. pfte N
2567 1809 B[om]an, P. C. De trolovade 1 r. m. pfte N
2543 1809 B[om]an, P. C. Hvi suckar det så tungt uti skogen." 1 r. m. pfte N

2557 1809 B[om]an, P. C. Nunnan 1 r. m. pfte N


2568 1809 B[om]an, P. C. Romans ur Engelb. Engelbrektson 1 r. m. pfte N
2569 1809 B[om]an, P. C. Romans ur Engelb. Engelbrektson 1 r. m. pfte N
2544 1809 B[om]an, P. C. Stafkarlen 1 r. m. pfte N
2570 1809 B[om]an, P. C. Timmermannen 1 r. m. pfte N
5571 3242 B…. Polonoise Se: Journal, musikalisk. [4:de]H. J
[N:o]4.
724 661 Bach Quatuor, Six p. Bach, Abel o. Giardini vl. taille J
fl. basse obl.
9265 5861 Bach Solfeggio für 's Pfte. Handskr. Kass. J
5900 3474 Bach, [J. S.] 4 Choräle. Orgel. Hdskr. J "Kass."
5901 3475 Bach, [J. S.] Fuga … Fuga allegro. Quartetto 5 m.m. Orgel. J "Kass."
Hdskr.
5899 3473 Bach, [J. S.] Fuge. "Kyrie eleison" Partitur. Hdskr. J "Kass."
8000 4888 Bach, [J. S.] Johannespassion. "Jesus"-parti. Hdskr. sångst. KO/Sv. J

5775 3391 Bach, A. W. Fantasie u. Fuge Orgel. Hdskr. N


5776 3392 Bach, A. W. Fantasie u. Fuge Orgel. Hdskr. N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
44

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
6741 3959 Bach, A. W. Praeludium och Fuga. (G moll) Sid. 15. N
6569 3873 Bach, A. W. Praeludium och Fuga. Sid. 13. Orgel. Handskr. J "Kass."

6570 3873 Bach, A. W. Toccata u. Fuga. Sid. 17. Orgel. Handskr. J "Kass."
5829 3429 Bach, C. B. Fuga. Sid. 5. Orgel. Hdskr. N
8487 5265 Bach, C. P. E. Bitten Gott deine Güte… 4 r. m. org. el. Pfte. J "5265-5282 omfattar
Hdskr. gåva av Henning
Mankell"
5720 3353 Bach, C. Ph. E. [N:o]3. Capriccio Pfte à 4/ms. Hdskr Bauck J
Hskr.saml.
1290 1184 Bach, Ch. op.15. Scherzo (etude) pfte N
6443 3813 Bach, Em. [N:o]37. Frühlings-erwachen. Sid. 72. Pfte, J "Kass."
Vcell. Hdskr.
6606 3898 Bach, Em. Allegro. Pfte. Handskr. J "Kass."
5733 3364 Bach, Fr. Orgelfuge. Sid. 2. Orgel. Hdskr. J
6628 3916 Bach, Fr. VII Fuge u choräle f. die Orgel. Hdskr. Q J
191 189 Bach, J. C. 6 quintetti, Op.11 N
593 537 Bach, J. C. Aria "Hvad farligt qval" etc. 1 r. m. orch. Partitur J

592 536 Bach, J. C. Aria "Min Lephis" etc. 1 r. m. orch. Partitur J


60 59 Bach, J. C. Six Quatuor Op.8 N
5213 2981 Bach, J. Chr. oeuv. V. Six sonates. sid. 32-73. Hdskr. Pfte P-R J
3581 2314 Bach, J. S. "Du ande ger oss kraft o. mod" dubbelchör f. J I volym [N:o]6
bl. r. part. o. stämmor
3582 2314 Bach, J. S. "Frukta dig ej, jag är med dig" etc dubbelchör f. J I volym [N:o]7
bl. r. part. o. stämmor
3580 2314 Bach, J. S. "Jag släpper dig ej" etc dubbelchör f. bl. r. part. J I volym [N:o]5
o. stämmor
3583 2314 Bach, J. S. "Jesus är min hägnad" etc dubbelchör f. bl. r. J I volym [N:o]8
part. o. stämmor
3578 2314 Bach, J. S. "Kom, kom, Jesu kom" etc dubbelchör f. bl. r. J I volym [N:o]3
part. o. stämmor
3577 2314 Bach, J. S. "Sjungom, sjungom" etc dubbelchör f. bl. r. J I volym [N:o]2
part. o. stämmor
6789 4003 Bach, J. S. 1) Orgelstycke. 2) Fuga för orgel. 4/H. N
[Handskr.]
5810 3421 Bach, J. S. 4-stimige Chorale. sid. 25 Orgel. Hdskr J "Kass."
6607 3899 Bach, J. S. 6 stimmiger Fuge. Pfte. Handskr. J "Kass."
6608 3900 Bach, J. S. 6 stimmiger Fuge. Pfte. Handskr. J "Kass."
6726 3957 Bach, J. S. Alla breve. Sid.10. [Afskr. af G. Mankell.] N
6609 3901 Bach, J. S. Andante [Aus no.2 in A-dur Sonata] Vl. et J "Kass."
cemb. Handskr.
6611 3903 Bach, J. S. Canones diversi. Hdskr. J "Kass."
1596 1478 Bach, J. S. Clavier-sonaten m. obl. vl. end pfte J "utgår"
434 394 Bach, J. S. Fuga f. orgel. N
5811 3421 Bach, J. S. Motette f. 2 4-stim. Chöre ohne Begl. sid. 33 J "Kass."
Hdskr
424 386 Bach, J. S. op. Posth. Fugue p. l. pfte [N:o]1 J
5922 3486 Bach, J. S. Orgel Fuge… 4 händ. arr v. G. A. Mankell. G. Mankell J
Hdskr. Hskr.saml.
3325 2282 Bach, J. S. Préludes et fugues. [1:er] suite. Pfte 2/h. pfte 2/h. J
3326 2283 Bach, J. S. Préludes et fugues. [2:de] suite. Pfte 2/h. pfte 2/h. J
3327 2284 Bach, J. S. Préludes et fugues. [3:me] suite. Pfte 2/h. pfte 2/h. J
3328 2285 Bach, J. S. Préludes et fugues. [4:me] suite. Pfte 2/h. pfte 2/h. J
3329 2286 Bach, J. S. Préludes et fugues. [5:me] suite. Pfte 2/h. pfte 2/h. J
3330 2287 Bach, J. S. Préludes et fugues. [6:me] suite. Pfte 2/h. pfte 2/h. J
3331 2288 Bach, J. S. Préludes et fugues. [7:me] suite. Pfte 2/h. pfte 2/h. J
3332 2289 Bach, J. S. Préludes et fugues. [8:me] suite. Pfte 2/h. pfte 2/h. J
5808 3421 Bach, J. S. Quartetto 2: Largo sid.17 Hdskr J "Kass."
5809 3421 Bach, J. S. Quartetto 4: Andante sid. 21 Hdskr J "Kass."
5771 3387 Bach, J. S. Vorspiel z. Choral: Auf meinen lieben Gott Org. N
Hdskr.
6578 3879 Bach, S. 5-stimmiger Choral aus… Motett: Jesu meine J
Freude."
5844 3436 Bach, S. Choral-trio: "Schmücke dich, o liebe seele" N
6610 3902 Bach, S. Duo in contrapunto ad 8, n, et 12. Hdskr. J "Kass."
5923 3487 Bach, S. Fuge, G-moll, mit Prael. v. G. Mankell. Orgel à G. Mankell J
4/ms. Hdskr. Hskr.saml.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
45

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
5912 3477 Bach, S. Se: tonstücken 8, af olika kompositörer [N:o]6. G. Mankell J
Hskr.saml.
5894 3470 Bach, Seb. Utur "Grandes suites" sid. 22. Pfte à 4/ms. J "Kass."
Hdskr.
4358 2703 Backman, G. Adagio Pfte 2/h. N
4053 2576 Bagge, J. Gamla melodier N
4052 2575 Bagge, J. Mel. t. svenska visor o. sångstycken N
4047 2570 Bagge, J. Notbok 1 [N:o 1-50] J
4048 2571 Bagge, J. Notbok 2 [N:o 51-103] J
4049 2572 Bagge, J. Notbok 3 [N:o 103-118] J
4050 2573 Bagge, J. Notbok Operor o. operetter 1. [N:o 1-24] J
4051 2574 Bagge, J. Notbok Operor o. operetter 2. [N:o 25-36] N
8369 5185 Baj, T. Miserere. Sid. 24. N
3586 2315 Baj, Th. Miserere Dubbelchör bl. r. partitur N
3502 2303 Baland, F. "Ave Regina coelum" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]168
stämmor
2717 1894 Balfe, M. W. Cav. ur Zigeunerskan 1 r. m. pfte J "Kass."
3162 2123 Balincourt Minuetto pfte m. besiffr. bas J
763 695 Balleni [?] Concerto. D dur a 4 J
759 691 Ballicourt Concerto in G [G-Dur] a 5 fl. vl. 1.2. vla. Basso J

1974 1765 Balochi, L. Mes souhaits 1 r. m. pfte N


457 417 Banck, C. V. Vallgossen 1 r. m. pfte N
760 692 Banstetter Pastorella. F dur a 5 J
4028 2566 Baptiste Rondeau du valet de deux maîtres 1 r. m. pfte N
8856 5535 Barbier, F. Gräshoppan och myran. Buffa-opr. Textb. N
Hdskr.
8920 5598 Barbier, F. Konung Midas. Kom. Opera. Textb. Hdskr. N
3667 2380 Barnekow, Chr.. 25 preludier f. orgel el. harm. J
3668 2381 Barnekow, Chr.. 25 preludier f. orgel el. harm. [2:a] saml. J
3669 2382 Barnekow, Chr.. 25 preludier f. orgel el. harm. [2:a] saml. J
3670 2383 Barnekow, Chr.. 50 preludier f. orgel el. harm. [2:a]saml. J
3682 2395 Barnekow, Chr.. Anciennes mélodies francaises. Cah. 1. sop J
[1o 2o] alt. Part. o. stäm.
3683 2396 Barnekow, Chr.. Anciennes mélodies francaises. Cah. 2. sop J
[1o 2o] alt. Part. o. stäm.
3684 2397 Barnekow, Chr.. Anciennes mélodies francaises. Cah. 3. sop J
[1o 2o] alt. Part. o. stäm.
3697 2410 Barnekow, Chr.. Andelige sange m. orgel el. harm. Heft 5. J
3699 2412 Barnekow, Chr.. Andelige sange m. orgel el. harm. Heft 6. 1 r. J
m. orgel el. harm.
3700 2413 Barnekow, Chr.. Andelige sange m. orgel el. harm. Heft 7. 1 r. J
m. orgel el. harm.
3702 2415 Barnekow, Chr.. Fadrelandshistoriske Sange 2 r. m. pfte J
3680 2393 Barnekow, Chr.. Hundrede aandelige sange pfte m. text J
3701 2414 Barnekow, Chr.. Juleklokken 2 r. m. pfte J
3659 2372 Barnekow, Chr.. Julesange 1 r. m. pfte J
3695 2408 Barnekow, Chr.. Kompositioner f. sang m. orgel. el. harm. 1 r. J
m. org. el. harm.
3698 2411 Barnekow, Chr.. Kompositioner f. sang m. pfte 1 r. m. pfte J
3694 2407 Barnekow, Chr.. Kompositioner f. sang m. pfte. 2 r. m. pfte J
3696 2409 Barnekow, Chr.. Kompositioner f. sang med piano 1 r. m. pfte J
3666 2379 Barnekow, Chr.. Melodier uds. f. chor. Ten [1o 2o] bas [1o 2o] J
stäm.
3661 2374 Barnekow, Chr.. Melodier uds. f. Kor. Hefte 20. sop [1o 2o] alt J
3662 2375 Barnekow, Chr.. Melodier uds. f. Kor. Hefte 21. sop [1o 2o] alt J
3663 2376 Barnekow, Chr.. Melodier uds. f. Kor. Hefte 22. sop [1o 2o] alt J
[1o 2o]
3664 2377 Barnekow, Chr.. Melodier uds. f. Kor. Hefte 23. sop [1o 2o] alt J
[1o 2o]
3665 2378 Barnekow, Chr.. Melodier uds. f. Kor. Hefte 27. sop [1o 2o] alt J
[1o 2o]
3660 2373 Barnekow, Chr.. Melodier uds. f. Kor. Hefte 3. bl. chör m. pfte J
4/h. o. harm. el orgel o. harpa
3647 2360 Barnekow, Chr.. oeuv 1. Trio. Pfte. Vl. vcllo J
3653 2366 Barnekow, Chr.. op. 17 Sex sange, bl. chör m. pfte. Partitur J
3689 2402 Barnekow, Chr.. op.11 Finske sange f. sop. m. pfte Heft 1. 1 r. J
m. pfte

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
46

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
3690 2403 Barnekow, Chr.. op.11 Finske sange f. sop. m. pfte Heft 2. 1 r. J
m. pfte
3648 2361 Barnekow, Chr.. op.12 qvartett pfte. Vl. vla vcllo J
3691 2404 Barnekow, Chr.. op.13. Dronningens klage 1 r. m. pfte J
3685 2398 Barnekow, Chr.. op.14 Fire folkesange 2 r. m. pfte J
3654 2367 Barnekow, Chr.. op.15. Flerst. Sange f. mandsstemme. Part. J
3655 2368 Barnekow, Chr.. op.18 Sex sange f. mandschor J
3692 2405 Barnekow, Chr.. op.19 Nocturne af Thor Lange bar. m. pfte J
3650 2363 Barnekow, Chr.. op.20 Kvintett. Pfte vl. [1o 2o] vla vcllo [1o 2o] J
Klaverutdr.
3649 2362 Barnekow, Chr.. op.20 Quintett. Pfte vl. [1o 2o] vla vcllo [1o 2o] J
3657 2370 Barnekow, Chr.. op.21 Fire sange f. mandschor. part. o. stäm. J
3686 2399 Barnekow, Chr.. op.22 Nord og syd. Duetter f. sop. o. alt m. pfte J

3687 2400 Barnekow, Chr.. op.22 Nord og syd. Duetter f. sop. o. alt m. pfte J
Heft 2
3651 2364 Barnekow, Chr.. op.23 Sonate. Pfte. vl. J
3652 2365 Barnekow, Chr.. op.24. Sonate pour piano pfte J
3658 2371 Barnekow, Chr.. op.26 Fem sange f. mandschor. Partitur J
3693 2406 Barnekow, Chr.. op.27. Ballade bar. m. pfte J
3688 2401 Barnekow, Chr.. op.7. Digte af Chr. Reichardt. 1 r. m. pfte. J
3656 2369 Barnekow, Chr.. op.8 Fire sange f. Damech. o. orch. el. pfte. J
Sopr. mezzosop. alt. Pfte. part.
3703 2416 Barnekow, Chr.. Sange fra Nordens sanghistorie Heft 1. 1 r. m. J
pfte
3704 2417 Barnekow, Chr.. Sange fra Nordens sanghistorie Heft 2. 1 r. m. J
pfte
3681 2394 Barnekow, Chr.. Udvalgte komp. af Diderich Buxtehude bearb. J
Pfte 4/h.
3671 2384 Barnekow, Chr.. Ved kirkelige lejligheder. J
3672 2385 Barnekow, Chr.. Ältere geistl. Lieder Heft. 1 1 r. m. pfte J
3673 2386 Barnekow, Chr.. Ältere geistl. Lieder Heft. 2 1 r. m. pfte J
3674 2387 Barnekow, Chr.. Ältere geistl. Lieder Heft. 3 1 r. m. pfte J
3675 2388 Barnekow, Chr.. Ältere geistl. Lieder Heft. 4 1 r. m. pfte J
3676 2389 Barnekow, Chr.. Ältere geistl. Lieder Heft. 5 1 r. m. pfte J
3677 2390 Barnekow, Chr.. Ältere geistl. Lieder Heft. 6 1 r. m. pfte J
3678 2391 Barnekow, Chr.. Ältere geistl. Lieder Heft. 7 1 r. m. pfte J
3679 2392 Barnekow, Chr.. Ältere geistl. Lieder Heft. 8 1 r. m. pfte J
4989 2859 Bartholdy, F. M. Volkslied. "Und hat din Gott…" 1 r. m. pfte. N Överskrivet:
Handskr. [Mendelssohn?]
2143 1766 Bassi, Floras Romance 1 r. m. pfte N
130 128 Batellie Sonata, D. J
6603 3895 Batt[?]ferri, L. Ricercare I-XII. Dehn, J
Hskrsaml.
1077 1001 Battista, L. F. op.2. 4 Sonates da camera fl. trav. el. vl. solo Mazers saml. J
pfte el. vcllo part.
5275 3001 Bauck, W. op.3. Sånger med [acc:t] af Pfte. 3 Heft. 1 r. m. J
Pfte.
5276 3002 Bauck, W. op.8. Album des pianistes. Cah. 4. Pfte J
5277 3003 Bauck, W. op.9. Sonatine facile et brill. Pfte J
5273 2999 Bauck, W. Sånger med [acc:t] af Pfte. 1 Heft. 1 r. m. Pfte. J

5274 3000 Bauck, W. Sånger med [acc:t] af Pfte. 2 Heft. 1 r. m. Pfte. J

6472 3836 Baumont Caprice-espagnol. Sid. 2. Vcell. Hdskr. J "Kass."


2473 1806 Beauplan, A. Le Songe Ord af Mlle Desbordes 1 r. pfte N
2209 1784 Beauplan, A. de Romance. Le calme succède aux etc. 1 r. m. N
pfte
3949 2546 Beaupt[?], A. Le charme. Romance 1 el. 2 r. m. pfte N
5882 3463 Becht, K. C. op.1. Orgelfuge. Orgel. Hdskr. Q J
5322 3034 Becker, C. Coupl. ur Villebrådstjuvarne sid. 20. 1 r. m. J Står [Becker, C.] i
Pfte. Hdskr. originalet.
8912 5590 Becker, E. arr. En liten satunge. Textb. Hdskr. N Står [Becker, E.] i
originalet.
8845 5524 Becker, E. Dryckessång och melodr. till Othello. Part. + 4 N
str stmr.
8525 5297 Becker, E. Julia polka. N
1849 1725 Becker, E. Skomakaren i Damas. Cupl. orch. partitur N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
47

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
4528 2717 Beckman, A. Bagateller 1 r. m. pfte N
9045 5720 Beckman, Ad. Sånger 1 r. m. pfte N
9048 5723 Beckman, B Skizz till en opera.klv.utdr. Autogr. N Står [Beckamn, B] i
originalet.
9004 5680 Beckman, B. "Det står ett träd" fragment 1 r. m. pfte N
9006 5682 Beckman, B. "Det var en gång en konung 1 r. m. pfte Beckman Z J
9039 5714 Beckman, B. "Månntro, jo, jo! 1 r. m. pfte N
8995 5671 Beckman, B. Adagio pfte 2/h. N
8993 5669 Beckman, B. Allegro ma non troppo pfte 2/h. N
9028 5703 Beckman, B. Andante m. var. f. 2 vl. vla. o. vcllo. Partitur N
8996 5672 Beckman, B. Andante pfte 2/h. N
9005 5681 Beckman, B. Aus Mädchenlieder 1 r. m. pfte N
9013 5689 Beckman, B. Dansvisa Pfte 2/h. N
9044 5719 Beckman, B. Den lilla sångfogeln klav.utdr. N
9033 5708 Beckman, B. En lyckoriddare. Dansnr. å scenen ork.part. N
9008 5684 Beckman, B. Episode f. Piano. Pfte 2/h. N
9009 5685 Beckman, B. Fantasi Pfte 2/h. N
9007 5683 Beckman, B. Fjell-låtar. Korrektur. Vl. pfte. Part. Beckman Z J
5489 3172 Beckman, B. Flodsånger 1 r. m. Pfte J
5490 3173 Beckman, B. Gambla gastar.. Ballad 1 r. m. Pfte J
8994 5670 Beckman, B. Helsning pfte 2/h. N
9010 5686 Beckman, B. Hvad göken spådde m. 1 supplement Pfte 2/h. N

9011 5687 Beckman, B. Improvisationer Pfte 2/h. N


8997 5673 Beckman, B. Kompositionsskizz pfte 2/h. N
9002 5678 Beckman, B. Kåres sang u. Sigurd Slembe 1 r. mnsk. o. N
pfte. Part.
9012 5688 Beckman, B. Mein Liebling Pfte 2/h. N
8992 5668 Beckman, B. Melodi pfte 2/h. N
5488 3171 Beckman, B. Op.1. Sonat f. Vl. o. Piano. End. Pfte. J
9031 5706 Beckman, B. op.10. Om lyckan ork.part. N
9032 5707 Beckman, B. op.10. Om lyckan ork.st. Ork/Sv. J
9034 5709 Beckman, B. op.11. 1 r. m. ork. 2 part. 1 vl. 1 giga N
8006 4894 Beckman, B. op.3. "I kammaren sitter kaplanens vif." 1 r. m. N Står 4894/95 odelad i
Pfte. Autogr. originalet.
8007 4895 Beckman, B. op.3. "I kammaren sitter kaplanens vif." 1 r. m. N Står 4894/95 odelad i
Pfte. Autogr. originalet.
9036 5711 Beckman, B. op.3. I Sommarnätter. Stråk.part. N
9037 5712 Beckman, B. op.4. Svenska Folkmel. f. orkester. Part. N
9035 5710 Beckman, B. op.7. Gambla gastar baryt. o. ork. part. N
5491 3174 Beckman, B. op.8. Sol sommares visor. 1 r. m. Pfte J
5492 3175 Beckman, B. op.9. Glädjens blomster. Pfte J
9042 5717 Beckman, B. Prosit-polka pfte 2/h. N
9030 5705 Beckman, B. Qvartett d dur. f. 2 vl. vla. o. vcllo. partitur N
9029 5704 Beckman, B. Qvartett ess dur. f. 2 vl. vla. o. vcllo. partitur N
8998 5674 Beckman, B. Rheinländer pfte 2/h. N
9003 5679 Beckman, B. Rosenknoppen mnsqv. Part. N
9027 5702 Beckman, B. Scherzo f. 2 vl. vla. o. vcllo. partitur N
8990 5666 Beckman, B. Serenade pfte 2/h. N
8989 5665 Beckman, B. Sommarnatt pfte 2/h. N
8985 5661 Beckman, B. Studier i kontrapunkt. Beckman J
autogr. Saml.
9001 5677 Beckman, B. Styrbjörn Starke f. mansk. Part. N
9014 5690 Beckman, B. Suite i gammal stil N
8991 5667 Beckman, B. Tempo di mazurka pfte 2/h. N
8988 5664 Beckman, B. Tempo di menuetto pfte 2/h. N
8999 5675 Beckman, B. Thema med Variationer pfte 2/h. N
9041 5716 Beckman, B. Till musiken 1 r. m. pfte N
9040 5715 Beckman, B. Tvenne enkla visor 1 r. m. pfte N
9038 5713 Beckman, B. Tvenne visor af E. Sehlstedt 1 r. m. pfte N
9047 5722 Beckman, B? I Svaneliden, Om sommartiden… autogr? Z/Sv. J Står [Beckamn, B?] i
originalet.
1823 1703 Beckman, Ch. E. Polka pfte 2/h. PD/Sv. J
5494 3177 Bedinger, H. "Du är…" 1 r. m. Pfte J
5495 3178 Bedinger, H. Davids 138e psalm. 1 r. m. Pfte J
5493 3176 Bedinger, H. En soldat. 1 r. m. Pfte J

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
48

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
2138 1766 Bedlam "Non, vous n'avez plus rien a craindre" 1 r. m. N
pfte
2137 1766 Bedlam Romance: "Amélie, hélas, moins fière" 1 r. m. N
pfte
2133 1766 Bedlam Romance: "Il est partie loin de sa mie" 1 r. m. N
pfte
2135 1766 Bedlam Romance: "Quel charme hereux" 1 r. m. pfte N
2134 1766 Bedlam Romance: "Serait-ce l'ami" etc 1 r. m. pfte N
2136 1766 Bedlam Romance: "Une surtout fraiche et jolie" 1 r. m. N
pfte
1065 990 Beer, J. A. Morceau de salon vl. pfte N
5191 2977 Beethoven Favorit-wals. Sid. 21. Hdskr. Pfte N
7805 4767 Beethoven Tonernas vågor. Sid. 21. Pfte 2/H. Hdskr. Ser. I J Står Beethofven
[=Beethoven] i originalet.

7801 4767 Beethoven Wals. Sid. 19. Pfte 2/H. Hdskr. Ser. I J Står Beethofven
[=Beethoven] i originalet.

5184 2976 Beethoven Wals. Sid. 27. Hdskr. Pfte N


6870 4049 Beethoven, [L. v.] Adelaide. Bl. r. m. pfte. Handskr. J "Kass."
5142 2965 Beethoven, [L. v.] Vals. [Mus. för harpa, dels comp. dels arr. sid. N
30.]
2899 2013 Beethoven, L. op.17 Sonate f. pfte arr. f. en vl. el. vcllo J "Kass"
6422 3813 Beethoven, L. v. [N.o]16. Adelaide. Handskr. Vl., [Tr. vcell. Ser. I J "Kass."
3830]
6465 3830 Beethoven, L. v. Adelaide. Vcell. J "Kass."
5851 3441 Beethoven, L. v. Chör utur en Sinfonie … m. obl orgel Hdskr. N
1307 1199 Beethoven, L. v. Farväl-vals pfte J "utgår"
1410 1299 Beethoven, L. v. op.20 Septuor arr. pfte 4/m. par Klint N
9015 5691 Beethoven, L. v. op.31. [N:o]3. Sats 1. Sonate ork.part Beckman Z J
9017 5692 Beethoven, L. v. op.31. [N:o]3. Sats 3. Menuetto ork.part Beckman Z J
515 473 Beethoven, L. v. Philomele [N:o]1 Beethoven Mignons gesang 1 N
r. m. guit.
7750 4731 Beethoven, L. v. Se: Nyblom, C. G. Cadenza N
1259 1158 Beethoven, L. v. Tonernas vågor pfte 2/h. N
6057 3608 Beethoven, L. v. Tonernas vågor. Part. Körst. 9 st. Hdskr. Günthers J
Hdskr.saml.
3834 2504 Beethoven, L. van An sie 1 r. m. pfte N
4667 2755 Beethoven, L. van Aria ur op. Die schöne Mülerinn Se: Samling, N
en liten sid. 40.
4973 2853 Beethoven, L. van Aus Goethe's Faust. "Es war einmal ein N Står [Beethoven, L. van]
könig…" 1 r. m. pfte. Handskr. i originalet
2910 2024 Beethoven, L. van Foi, charité & esperance pfte 2/h. J
7533 4547 Beethoven, L. van Harmoniens makt. Hdskr. Sångstm. J "Kass."
4355 2703 Beethoven, L. van Marsch Pfte 2/h. N
3231 2188 Beethoven, L. van oeuv. 7 Grande sonate Pfte 2/h. J
3230 2187 Beethoven, L. van op.27. 2 Sonates fantaisie Pfte 2/h. J
3172 2131 Beethoven, L. van Vals pfte 2/h. J
6385 3795 Behr Hjertats aning. Sid. 107. Hdskr. Pfte. J "Kass."
1751 1632 Behr, I. Mignon. "Kennst du das Land" 1 r. m. pfte N
2869 1984 Behrwald, J. Marsch o. hymn pfte 2/h. J "Kass"
5704 3348 Beijer, H. [Musikstycke] Part. Hdskr. N
5760 3378 Beijer, H. Morgonen. Quartett. Partitur. Hdskr. J "Kass."
5762 3378 Beijer, H. Quartett. Hvita frun. Partitur. Hdskr. J "Kass."
5761 3378 Beijer, H. Quartett. Till en Ros. Partitur. Hdskr. J "Kass."
5685 3333 Bellini Se: Nicolai, O. Duo p. P. o. flûte sur des mot. N
de Norma
6917 4090 Bellini, [V.] [Cap:e] e Montecchi. Cavatina. 1 r. Pfte. Hdskr. N

6914 4087 Bellini, [V.] Il Puritani. Aria. 1 r. Pfte. Hdskr. N


6915 4088 Bellini, [V.] La Straniera. Romanza. 1 r. Pfte. Hdskr. N
6396 3804 Bellini, [V.] Norma. Sid. 58. Pfte, Vcell, Vla o. Cl. Handskr. J "Kass."

6916 4089 Bellini, [V.] Preghiera nell'op. La Straniera. 1 r. Pfte. N


Hdskr.
6397 3805 Bellini, [V.] Sonnambula. Sid. 68. Pfte, Vcell, Vla o. Cl. J "Kass."
Handskr.
2845 1960 Bellini, V. All. mod. ur Norma pfte 2/h. J "Kass"

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
49

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
4086 2607 Bellini, V. Duettino ur op. Beatrice di Tenda 2 r m. pfte J
1095 1019 Bellini, V. Duo ur Op. Norma arr. af Schylander f. clar. o. Klar. o. pfte J
pfte. partitur
3204 2161 Bellini, V. Sångstycken ur op Norma 1 r. m pfte J
6710 3947 Bellman Andantino. Sid. 14. Pfte 2/H. Hdskr. N
2430 1803 Bellman Bellmanssång: Storm o. böljor tystna ren" etc N
bl. chör partitur
7249 4351 Bellman, C. M. "Böljan sig mindre rör… Sid. 2. Hdskr. Sopr. 1 J "Kass." Står [Bellman,
Ten. o. Bas. C. M.] i originalet.
7164 4273 Bellman, C. M. Fredmans epistel [N:o]14. Se: Svedbom, V. N Står [Bellman, C. M.] i
arr. originalet.
7166 4274 Bellman, C. M. Fredmans epistel [N:o]14. Se: Svedbom, V. N Står [Bellman, C. M.] i
arr. originalet.
8614 5357 Bellman, C. M. Originalmanuskr. t. Fexers arr. af Bellmans N Står [Bellman, C. M.] i
m[?] orig. Del av texten har
fallit av.
2225 1785 Bellman, C. M. Utur Bacchi tempel Aria. pfte m. text N
2226 1785 Bellman, C. M. Utur Bacchi tempel Aria. pfte m. text N
2227 1785 Bellman, C. M. Utur Bacchi tempel Aria. pfte m. text N
2228 1785 Bellman, C. M. Utur Bacchi tempel Aria. pfte m. text N
2229 1785 Bellman, C. M. Utur Bacchi tempel Aria. pfte m. text N
2230 1785 Bellman, C. M. Utur Bacchi tempel Aria. pfte m. text N
2231 1785 Bellman, C. M. Utur Bacchi tempel Aria. pfte m. text N
2232 1785 Bellman, C. M. Utur Bacchi tempel Aria. pfte m. text N
2233 1785 Bellman, C. M. Utur Bacchi tempel Aria. pfte m. text N
2234 1785 Bellman, C. M. Utur Bacchi tempel Aria. pfte m. text N
2235 1785 Bellman, C. M. Utur Bacchi tempel Aria. pfte m. text N
2236 1785 Bellman, C. M. Utur Bacchi tempel Aria. pfte m. text N
2237 1785 Bellman, C. M. Utur Bacchi tempel Aria. pfte m. text N
2238 1785 Bellman, C. M. Utur Bacchi tempel Aria. pfte m. text N
2239 1785 Bellman, C. M. Utur Bacchi tempel Aria. pfte m. text N
2242 1785 Bellman, C. M. Utur Bacchi tempel Aria. pfte m. text N
4278 2666 Bellmann, C. M. Fredmans epistel. Solen glimmar 1 r. m. pfte N
4279 2666 Bellmann, C. M. Fredmans sånger. Menuetto 1 r. m. pfte N
5374 3068 Bencke Se: Under hungersnöden J
1515 1402 Benda Ouverture t. Medusa pfte 2/h. N
1747 1628 Benda, G. Medea. Claverutdrag. N
6371 3795 Bendel, F. Souv. de Hongrie. Sid. 65. Hdskr. Pfte. J "Kass."
1980 1765 Bender, Ch. R. Le troubadour suppliant 1 r. m. pfte N
1976 1765 Bender, Ch. R. Tirolienne 1 r. m. pfte N
8694 5416 Bendix Le souvenire - Grande valse. Pfte 2/h. Hdskr. N
6072 3622 Bendix, J. Abschied vom Liebchen 1 r. m. pfte. Hdskr. N
1248 1148 Bendix, J. Favorit-polka orch.stämmor J
6514 3851 Bendix, J. Il Tramonto. Tyrolienne. 1 r. Pfte SP J
3026 2078 Bendix, J. Sechs Lieder 1 r. m. pfte N
6986 4140 Benecken "Hvila, o hvila, stilla i grafven!... Handskr. Sid. N
8.
5928 3492 Benedict, J. "Rock me to sleep." Song. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Musique de chant
[Patti]"
5930 3494 Benedict, J. La Rose d'Erin. Ballade irlandaise. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Musique de chant
[Patti]"
5929 3493 Benedict, J. Why art thou saddened. Song. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Musique de chant
[Patti]"
3477 2302 Benesoli, O. [?] "Christe eleison" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]143
stämmor
6975 4138 Benevohli, O. In festo ap[?]um Petri et Pauli. Sid. 5. Hdskr. N
8008 4896 Bengzon, F. Ung elskov. 1 r. m. Pfte. Autogr. N
2081 1766 Benincori, A. Présent d'amour. Ord af Ch. Zippel 1 r. m. pfte N
4488 2712 Benincori, A. Romance 1 r. m. pfte N
3839 2509 Benincori, A. M. Thême des morceaux d'Aladin [n:o]9 2 r. m. J
pfte
4383 2704 Bennet, L. Romance 1 r. m. pfte J
360 328 Bennet, M. "Farväl! Snart fält o. lundar" etc. 1 r. pfte N
449 409 Bennewitz, V. op.40 Var. üb. Ein Orig. thema vl. 1.2. vla vcllo J
basso
34 34 Benose [?] Sonata. C C1-R J
2201 1776 Béral, Fréderic Ma Normandie. Romance 1 r. m. pfte N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
50

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
9243 5839 Berbiguier, T. Op.48. Thème varié p. Flûte… piano... N
2127 1766 Berckenhoff, J. C. Cecilia ou le troubadour 1 r. m. pfte N
6408 3813 Berens, H. [N:o]2. Marsch ur op. Sommarnattsdröm. Sid. J "Kass."
2. Pfte, Vl. Hdskr.
3730 2429 Berens, H. Bröllopsmarsch arr. f. orch. Partitur N
1451 1338 Berens, H. Fader vår. Cantat 1 r. bl. chör m. orch. Sv. s. Kör m. J
stämmor ork
2727 1896 Berens, H. Husarmarsch J Överskrivet: pfte 4/h.
6331 3773 Berens, H. Lully o. Quinault. Se: Ouverturer till … Operor N
P. 4/H.
1251 1151 Berens, H. op.23. Gesellschaftsquartett pfte 4/h. vla vcllo J "Defekt. Utgår"
607 551 Berens, H. op.49 Sjung! Sjung! 1 r. m. pfte S 1 r. pfte/Sv. J
saml.
6364 3795 Berens, H. op.6. Allegro appasionato. Sid. 21. Hdskr. Pfte. J "Kass."

6349 3787 Berens, H. op.72. Drittes Gesellschafts-Quartett f. Pfte zu J "Kass."


4/H. Vl. u. Vcell. Stmr.
5260 2986 Berens, H. Se: Förgät mig ej! Sid. 46. J
3731 2430 Berens, H. Sonatine arr. f. orch. Partitur N
5362 3058 Berens, H. Sånger af W. von Braun. 1 r. m. Pfte. J
4942 2845 Berens, H. [N:o]10. Larghetto. [instrumentering] Kör m. ork. J "Musik vid KMA:s
sekularfest 1871"
4934 2845 Berens, H. [N:o]2. Kämpen Grimborg. [instrumentering] Kör m. ork. J "Musik vid KMA:s
sekularfest 1871"
4935 2845 Berens, H. [N:o]3. Dufvans sång på liljeqvist Kör m. ork. J "Musik vid KMA:s
[instrumentering] sekularfest 1871"
4936 2845 Berens, H. [N:o]4. Tacet. [instrumentering] Kör m. ork. J "Musik vid KMA:s
sekularfest 1871"
4937 2845 Berens, H. [N:o]5. Psalmen 378. [instrumentering] Kör m. ork. J "Musik vid KMA:s
sekularfest 1871"
4938 2845 Berens, H. [N:o]6. Aria af Düben. [instrumentering] Kör m. ork. J "Musik vid KMA:s
sekularfest 1871"
4939 2845 Berens, H. [N:o]7. Tacet. [instrumentering] Kör m. ork. J "Musik vid KMA:s
sekularfest 1871"
4940 2845 Berens, H. [N:o]8. Terzett af Roman. [instrumentering] Kör m. ork. J "Musik vid KMA:s
sekularfest 1871"
4941 2845 Berens, H. [N:o]9. Hymn ur op. Gustaf Wasa. Kör m. ork. J "Musik vid KMA:s
[instrumentering] sekularfest 1871"
5496 3179 Berens, H. [j:r] En liten visa 1 r. m. Pfte J
6515 3852 Berg Love Smiles no more. Handskr. 1 r. Pfte. J "Kass."
3907 2522 Berg Der hirt 1 r. m. pfte N
5497 3180 Berg, A. Aftonsång 1 r. m. Pfte J
1150 1069 Berg, A. Valse brillante pfte N
1149 1068 Berg, A. Valse pfte Sv.saml. Pfte J
2/h
9270 5866 Berg, Alfr. "Ich danke dein". 1 r. Pfte. Autogr. N
1898 1753 Berg, G. Catch. "As Jenny one morning etc r 3. N
9267 5863 Berg, I. A. L'amore 1 r. m. Pfte N
8705 5421 Berg, J. Canto. "Nel noc derchi adore. Sid. 7. Hdskr. J Kass.
4217 2651 Berg, J. A. "Fjerran i skog, långt från dig" J
5498 3181 Bergenson, A. Farväl! Romans Pfte J
5651 3304 Berger, L. op.8. Alla turca Pfte. Hdskr. N
5570 3242 Berger, L. Rondeau. Se: Journal, musikalisk. [5:te]häft. J
[N:o]3.
6551 3866 Berggreen Wisa. "Hvad den är säll…" Pag. 11. Hdskr. 1 r. N
Pfte
1330 1219 Bergqvist, O. H. Hymn i Venerborgs stadsk. d. 24/4 1853. N
bl.chör. partitur
2805 1944 Bergqvist, O. H. Petits morceaux N Uppgift om besättning
har förstörts
742 677 Bériot, Ch. De op. 3 Air varié vl. 1.2. vla. vcllo basso J
1911 1758 Berjaud Le souvenir 2 r. m. pfte N
6179 3681 Berkmnejer March. Se: Danser N
715 653 Berndes Siciliano m. var. N
1113 1036 Berndes, J. A. Musik för harpa Ha/Sv.-R J
2683 1884 Berner, F. Lied: "Ein kleiner bächlein" etc 1 r. m. pfte N
7810 4767 Berner, L. Myrtenkronan (Vals) Sid. 23. Pfte 2/H. Hdskr. Ser. I J
212 210 Bertini, I. G. Fantasie, g J

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
51

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
9150 5805 Berton Conte de l'Opera Francoise de Foix 2 r. m. pfte N

9152 5805 Berton Couplets de l'opera Le Grand Deuil 2 r. m. pfte N

6278 3726 Berton Duo. "Tu m'aimeras toute la vie" 2 r. m. Pfte. T-2SP J
2021 1766 Berton, H. Chant militaire i Francois de Foix 1 r. m. pfte N
2009 1766 Berton, H. Coupl. du page i Francois de Foix 1 r. m. pfte N
3837 2507 Berton, H. Duo de la Romance 1 r. m. pfte el. harpa J
9155 5805 Berton, H. Duo de l'Opera Francoise de Foix 2 r. m. pfte N
3843 2513 Berton, H. Duo de Montani et Stéphanie 2 r. m. pfte el. J
harpa
3841 2511 Berton, H. Francois de Foix 2 r. m. pfte el. harpa J
2032 1766 Berton, H. Le bouton de rose 1 r. m. pfte N
2617 1841 Berton, H. Ouv. de l'op. Le Délire pfte J "Se föreg."
3191 2148 Berton, H. Ouv. de l'op. Le Delire pfte 2/h. J
2633 1851 Berton, H. Polonaise de l'op. La Romance 1 r. pfte el. N
harpa
2634 1851 Berton, H. Romance de l'op. La Romance 1 r. pfte el. N
harpa
2039 1766 Berton, H. Romance: "D'un jeune epoux insensible" 1 r. N
m. pfte
2632 1850 Berton, H. Rondeau de la Romance 1 r. pfte el. harpa N
2046 1766 Berton, H. Vaudeville de l'Op. La Romance 1 r. m. pfte N
2635 1852 Berton, H. Vaudeville de l'op. La Romance 1 r. m. pfte N
3057 2082 Berton, H. Vådevill ur op. La Romance 1 r. m. pfte N
1742 1623 Bertoni, F. I. Benedetto 1 r. m. orch. Partitur T-SE-R J
2107 1766 Berwald Chanson. "Quand le bon Dieu fit la terre" 1 r. N
m. pfte
1108 1031 Berwald, A. [1:er] Concerto militaire f. vl. vl.princ. J
1107 1030 Berwald, A. Concertino vl. A dur vl. princ. J
1110 1033 Berwald, A. Intr. et Rondo giocoso f. vl. vl. princ. J
603 547 Berwald, A. op.1 Rondo p. 2 vl. Alto o. vcllo N
604 548 Berwald, A. op.2. Rondo capriccio p. 2 vl alto. Vcllo N
979 909 Berwald, A. Thema av. variations vl. vla basso J
1109 1032 Berwald, A. Thema m. var. f. vl. o. orch. Vl.princ. J
6546 3865 Berwald, F. "Sköna blomma, utan törnen…" sid. 13. Hdskr. N Står [Berwald, F.] i
1 r. Pfte originalet.
8883 5562 Berwald, F. Drottningen av Golconda. Rom. Opera. Textb. J "Josephson, L.
Hdskr. Drottningen… Hdskr.
336"
5501 3184 Berwald, F. Duo f. piano o. violin. Pfte J
5921 3485 Berwald, F. En landtlig Bröllopsfest. Fantasie. Orgel à G. Mankell J
4/ms. Hdskr. Hskr.saml.
5777 3393 Berwald, F. Hugkomst af norske Fjellen Orgel. Hdskr. Mankell. J
Hskr.saml
605 549 Berwald, F. Quartetter f. 2 vl. alto basso N
5562 3240 Berwald, F. Se: Journal, musikalisk. [3:de]häft. J
5556 3238 Berwald, F. Se: Journal, musikalisk. [I:sta]häft. J
1656 1537 Berwald, F. Stor polonäs arr. pfte Sv. s. J
5500 3183 Berwald, F. Stor septett Pfte J
406 372 Berwald, F. Svensk folksång 1 el. fl. r pfte N
5499 3182 Berwald, F. Östersjön. 1 r. m. Pfte J
2376 1800 Berwald, J. "Le plaisir prompt à disparaître" pfte m. text N
394 360 Berwald, J. 2 sånger af Lindblad arr. för 2 sop. o. alt pfte N
8667 5392 Berwald, J. Anglaise ur … Trettio år af en spelares lefnad. PD/Sv. äldre J
hskr.
5601 3266 Berwald, J. Danse suédoise var. p. le Pfte et Vl. obligé J
9079 5747 Berwald, J. En Morakarl. Ur Nat. Divert. Sid. 2. Hdskr. N Står [Berwald, J.] i
originalet.
383 350 Berwald, J. Fåraherden trio f. 2 sop. o. alt 3 r. pfte N
1674 1555 Berwald, J. Hymn "Högtlofvad vare du" bl. chör m. N
orch.stämmor
9280 5876 Berwald, J. Introduction et rondeau p. le pfte. Sv. saml pfte J
2/h.
5602 3267 Berwald, J. Introduction et Rondeau pour le Pfte. J
666 607 Berwald, J. Klagan på stranden 1 r. pfte N
3214 2171 Berwald, J. National-divertissement sång m. pfte J
5336 3034 Berwald, J. National-divertissement. J Står 3034a i originalet

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
52

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
384 351 Berwald, J. Romance ur Birgel Jarl trio f. 2 sop. o. alt 3 r. N
pfte
385 352 Berwald, J. Sång till den hel. Birgitta f. 2 sop. o. alt 3 r. pfte N

5337 3035 Berwald, J. Sånger… ur en Majdag i Värml. (arr.) J


380 347 Berwald, J. Trio "Ack du för hvilken jag evigt" 3 r. pfte N
381 348 Berwald, J. Trio "Lugn var dagen" 3 r. pfte N
5681 3331 Berwald, J. Tvåundraårig Dalvisa 1 r. Pfte J "Kass."
1946 1765 Berwald, J. F. Coupl. uti "Falkland" 1 r. m. pfte N
2070 1766 Berwald, J. F. Les souvenirs. Romance 1 r. m. pfte N
2072 1766 Berwald, J. F. Romance: "Le plaisir prompt à disparaître 1 r. N
m. pfte
9233 5829 Berwald, Joh. Prolog t. Vestalen. Klv. Utdr. [Handskr.] J
202 200 Besazzi, A. 4 duetti J
6540 3864 Beskow, B. v. Budskapen. "Döljen er suckar!... Hdskr. 1 r. N
Pfte
4223 2653 Beskow, B. v. Välkommen o. farväl 1 r. m. pfte J
5946 3509 Bevignani, E. La bouquetière. La Fioraja 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Musique de chant
[Patti]"
2885 2000 Beyer, F. Bouquet de mélodies. Linda di Chamounix pfte N
2/h.
8291 5134 Beyer, F. Dessauer-Marsch. Pfte 2/H. J "Kass."
8289 5133 Beyer, F. Polnischer National-gesang. Pfte 2/H. J "Kass."
5646 3299 Beyer, H. Marsch 1) Fantaisie 2) för Pfte. Hdskr. PM/Sv. J
9416 6012 Beyer, H. Tomten ur: Förr o. Nu 1877 1 r. pfte Kass. J
5857 3444 Beÿer, H. Hämnden. Quartett. Sopr. Alt. Ten. Bas. Hdskr. N

5858 3444 Beÿer, H. Quartett: Helsningen 4 mansr. Hdskr. N


1234 1141 Bezozzi Sonata (trio) vl.1.2. basso Törnwalls saml. J "1141 flyttad till G.M.
Schiassi, [Symfoni, C.]
Törnwalls saml."
1237 1141 Bezozzi Sonata (trio) vl.1.2. basso Törnwalls saml. J "1141 flyttad till G.M.
Schiassi, [Symfoni, C.]
Törnwalls saml."
1238 1141 Bezozzi Sonata (trio) vl.1.2. basso Törnwalls saml. J "1141 flyttad till G.M.
Schiassi, [Symfoni, C.]
Törnwalls saml."
1240 1141 Bezozzi Sonata (trio) vl.1.2. basso Törnwalls saml. J "1141 flyttad till G.M.
Schiassi, [Symfoni, C.]
Törnwalls saml."
8413 5221 Biancheri, A. [N:o]1 Le rossignol. Romance ital. 1 r. pfte. SP J
8422 5221 Biancheri, A. [N:o]10 Pace! Notturno a due voci. 2 r. Pfte. SP J
8414 5221 Biancheri, A. [N:o]2 La mia musa. Canzonetta. 1 r. pfte. SP J
8415 5221 Biancheri, A. [N:o]3 Quel di! Romanza. 1 r. pfte. SP J
8416 5221 Biancheri, A. [N:o]4 Giura. Canzonetta. 1 r. pfte. SP J
8417 5221 Biancheri, A. [N:o]5 La violetta. Melodia. 1 r. pfte. SP J
8418 5221 Biancheri, A. [N:o]6 Il mirto. Canzonetta. 1 r. pfte. SP J
8419 5221 Biancheri, A. [N:o]7 La Rosa. Duettino pastorale. 2 r. pfte. SP J
8420 5221 Biancheri, A. [N:o]8 La verginella. Melodia. 1 r. pfte. SP J
8421 5221 Biancheri, A. [N:o]9 Ascolta, infida, un sogno. 1 r. pfte. SP J
8412 5221 Biancheri, A. Casella album. [No. 1-10] 1 r. pfte. SP J
2342 1791 Bianchi "Oh cara imagine" etc 1 r. m. pfte SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
af Arier SPB/Sv.-R"
4275 2666 Bianchi Canzonetta 1 r. m. pfte N
2646 1861 Bianchi, (F?) Air de l'intern[?] il Calzolaso 1 r. m. pfte N
1756 1637 Bianchi, G. Song, periodical Italian [N:o]41 Bianchi, G. Ti SP J
lascio mio bene 1 r. m. pfte
9214 5810 Bierchén, J. af Ceremoniel vid Par. Hdskr. N
9215 5811 Bierchén, J. af Musique till Par. Adagio. Xf/Sv.-R J "Flyttad till
Parentationsmusik,
Bierchén."
9216 5812 Bierchén, J. af Musique till Par. Grave. O-R J "Flyttad till Chelleri,
[Symfoni, g. Sats 1]"
3560 2313 Bierey "Fåfängt, god vänner, Ni tänka" etc mansqv. J I volym [N:o]37
Part. o. stäm.
3558 2313 Bierey "Hoppet är kärlekens syster" etc mansqv. Part. J I volym [N:o]35
o. stäm.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
53

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
3559 2313 Bierey "Tag farväl af rosens ånga" [?] etc mansqv. J I volym [N:o]36
Part. o. stäm.
3371 2300 Bierey, G. B. "Allmagts Gud, du allas" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]29
stämmor
3428 2301 Bierey, G. B. "Drick med trånad" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]86
stämmor
3430 2301 Bierey, G. B. "För besvären i lifvet" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]88
stämmor
3429 2301 Bierey, G. B. "Hoppet, gäst från himlalunden" bl. chör N I fyra volymer. [N:o]87
partitur o. stämmor
1761 1642 Bigatti, C. Aria nell'op. L’amante prigioniero 1 r. m. pfte N
5502 3185 Billberg, K. Gavotte Pfte J
4681 2755 Bilse Storm marsch Galopp Se: Samling, en liten N
sid. 78.
3734 2433 Bird, W. Non nobis domine sångpartitur J "Kass."
4452 2711 Bishop, H. Should he upraid 1 r. m. pfte N
5936 3500 Bizet, G. Berceuse. Sur un viel air. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Musique de chant
[Patti]"
7463 4507 Bizet, G. Entr'act ur l'Arlesienne Pag. 6 Hägg, G. Tio N
transkriptioner för orgel
5935 3499 Bizet, G. La chanson du [?] 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Musique de chant
[Patti]"
5934 3498 Bizet, G. La coccinelle. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Musique de chant
[Patti]"
5933 3497 Bizet, G. Ma vie a son secret Sonnet. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Musique de chant
[Patti]"
5932 3496 Bizet, G. Pastorale 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Musique de chant
[Patti]"
5937 3501 Bizet, G. Rêve de la Bien-aimée. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Musique de chant
[Patti]"
8718 5428 Björk Om jag lefver tills i morgon. [N:o]13. Sid. 8. N Står [Björk] i originalet.
Manstrio.
1331 1220 Björkman, G. F. "Hvi graader du?" 1 r. m. pfte N
9060 5735 Bl…che Hoppet. Sid. 1. Handskr. N
1902 1754 Blaise, A. Chantons l'hymen. Ballet pfte N
4024 2565 Blangini Duetto 2 r. m. pfte N
4026 2565 Blangini Duetto 2 r. m. pfte N
4949 2847 Blangini Duetto. "Che vedo il mio" 2 r. m. pfte. Hdskr. J
5568 3242 Blangini Duo. Se: Journal, musikalisk. [5:te]häft. [N:o]1. J

4948 2847 Blangini Quand[?] mor m'avinseal [?] 2 r. m. pfte. 2SP-R J Överskrivet: [Duetter]
Hdskr.
9148 5805 Blangini Romance 1 r. m. pfte N
9385 5981 Blangini o. Garcia Div. duetter af Blangini, Garcia handsk. 2 r. N Står Mozart [överstruket]
pfte i originalet.
9383 5979 Blangini, F. 6 Notturni à due voci con acc. di pfte handsk. 2 N
r. pfte.
9384 5980 Blangini, F. 7 Notturni à due voci con acc. di pfte handsk. 2 N
r. pfte.
1949 1765 Blangini, F. Arietta 1 r. m. pfte N
1954 1765 Blangini, F. Ariette f. 1.2.3. el. 4r. 4 r. m. pfte el. harpa N
2636 1853 Blangini, F. Des fantaisies ou canzonzine 1 r. pfte el. harpa N

1953 1765 Blangini, F. Devines-moi. f. 1.2.3. el. 4r. 4 r. m. pfte el. N


harpa
2504 1808 Blangini, F. Duetto: "La speranza al cormidice" 2 r. m. pfte N

2503 1808 Blangini, F. Duetto: "Mi parla quel, pianto 2 r. m. pfte N


1938 1765 Blangini, F. La Devise Castellane 2 r. m. pfte N
2059 1766 Blangini, F. Le troubadour 1 r. m. pfte N
2058 1766 Blangini, F. Le troubadour infortuné 1 r. m. pfte N
1968 1765 Blangini, F. Notturno 2 r. m. pfte N
4465 2711 Blangini, F. Notturno à deux voix 1 r. m. pfte N
4466 2711 Blangini, F. Notturno à deux voix 1 r. m. pfte N
1967 1765 Blangini, F. Notturno a due voci. 2 r. m. pfte N
4472 2712 Blangini, F. Romance 1 r. m. pfte N
4464 2711 Blangini, F. Romance à deux voix 1 r. m. pfte N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
54

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
2048 1766 Blangini, F. Romance: "Jag ägde dig o. lifvet ägde värde" 1 N
r. m. pfte
2509 1808 Blangini, F. Sei notturne a 2 voci Liv 3 2 r. m. pfte N
4470 2712 Blangini, F. Tu plains mes jours 1 r. m. pfte N
9183 5805 Blangini, Felice Canzonetta [N:o]1 1 r. m. piano eller harpa N
9184 5805 Blangini, Felice Canzonetta [N:o]2 1 r. m. piano eller harpa N
9185 5805 Blangini, Felice Canzonetta [N:o]3 1 r. m. piano eller harpa N
9186 5805 Blangini, Felice Canzonetta [N:o]4 1 r. m. piano eller harpa N
9187 5805 Blangini, Felice Canzonetta [N:o]5 1 r. m. piano eller harpa N
3842 2512 Blangini, G. Nephtah ou Les ammonites 1 r. m. pfte J
2712 1892 Blangini, G. M. F. Chör: Devine moi, je n'ose te l'ecrire bl. chör a N
capella. Part.
7852 4780 Blidberg Den nya Blondel. Sid. 7. Hdskr. N
5558 3239 Blidberg, P. Blomman förgät ej mig. Rosen. Se: Journal, J
musikalisk [2:dra]häft. [N:o]1 o. 2.
164 162 Blockwitz, J. M. Sonata, G [Dur] C1-R J
2414 1803 Blom Norsk flagsang mansqv. Partitur N
6528 3861 Blomqvist "Var mig nådig, o Gud…" Handskr. Orgel. N
8469 5249 B-m, R. "När man i heta timmars qvalm… Hdskr. N
8945 5623 B-n, F. Misstaget. Bagatell… m. kupl. Textb. Hdskr. N
6686 3935 Boccherini op.5. Sonata. [Vl. hdskr.] J "inkompl. verk"
4189 2647 Boccherini, L. Menuett militaire pfte P-R J Placering: Alberti [Sonat,
piano-, C.]
6681 3930 Boccherini, L. oe. 12. Six sonates… Vl o. Vcell. Hdskr. J "Kass."
3838 2508 Bochsa fils, Ch. Le roi et la ligue 2 r. m. pfte J
3017 2071 Bochsa, Ch. Airs de differ. caractères pfte 2/h. N
3233 2190 Bochsa, N. Ch. Les adieux de la Bayadère 1 r. m. pfte J
9161 5805 Boieldieu Couplets du nouveau Seigneur de Village 2 r. N
m. pfte
9162 5805 Boieldieu Duo - Du nouveau Seigneur de Village 2 r. m. N
pfte
9167 5805 Boieldieu Duo de Jean de Paris. Paroles de Mr. St. Just. N
[Acc:ment] de piano ou Harpe par L… Jadin.

6906 4080 Boieldieu Petite fleur chérie, Romance. 1 r. Pfte. Hdskr. N


9154 5805 Boieldieu Romance 1 r. m. pfte N
5124 2962 Boieldieu Romance. "S'il est vrai…" 1 r. m pfte. Hdskr. N
6235 3709 Boieldieu Vals. Hdskr. Pfte N
5165 2972 Boieldieu, A. Cupl. ut. Nya Egendomsherrn Se: Sånger m. J "Kass."
[accomp:t] af Forte-piano. sid. 44.
5136 2965 Boieldieu, A. Ouv. de l'op. Le calif de Bagdad [Mus. för N
harpa, dels comp. dels arr. sid. 6.]
4501 2712 Boieldieu, A. Romance 1 r. m. pfte N
1993 1766 Boieldieu, A. Romance de Pinto 1 r. m. pfte N
4035 2566 Boieldieu, A. Romance tiré de Don Qioxote 1 r. m. pfte el. N
harpa
2467 1806 Boïeldieu, A. Air de l'op. Les voitures versées 1 r. m. pfte N
2608 1840 Boïeldieu, A. Air de l'op. Ma Tante Aurore 1 r. m. pfte J Överskrivet: Je vais la
voir…
2591 1827 Boïeldieu, A. Aria "S'il est vrai, que d'être deux" arr. 1 r. m. SP J
harpa
2001 1766 Boïeldieu, A. Chanson de table du Calif de Bagdad 1 r. m. N
pfte
2027 1766 Boïeldieu, A. L'amour et l'amitié 1 r. m. pfte N
2610 1841 Boïeldieu, A. Ouv. de l'op. Le calif de Bagdad pfte J "Se ofvanstående"
2000 1766 Boïeldieu, A. Romance "Tu fuis, emel" 1 r. m. pfte N
1998 1766 Boïeldieu, A. Romance. Ord af Longchamps 1 r. m. pfte N
1999 1766 Boïeldieu, A. Romance: "Je t'aime, c'ést là" 1 r. m. pfte N
2892 2007 Boïeldieu, A. [2:ne] valser efter fav. mel. u. Hv. Frun pfte 2/h. J

3342 2299 Boïeldieu, A. La dame blanche. Klaverutdrag J


4489 2712 Boieldieu, A. F. Bolero. Profitez de la vie 1 r. m. pfte N
4514 2714 Boieldieu, A. F. Ouv. t. Califen i Bagdad pfte J
4423 2710 Boieldieu, A. F. Romance 1 r. m. pfte SPB-R J Placering: "Romans
[Romances,
chansons,,,]"
2840 1955 Boïeldieu, A. F. Ouverture ur op. Califen i Bagdad pfte 2/h. J "Kass"

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
55

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
4105 2623 Boieldieu, Auber, Herold, Ouverturen v. Boieldieu, Auber, Herold, J "Kass."
Spontini m.fl. Spontini pfte
1972 1765 Boieldieu, F. Romance ur op. Les voitures versées 1 r. m. N
pfte
4085 2606 Boieldieu, F. A. Duo de la Dame Blanche 2 r m. pfte J
3850 2520 Boieldieu, F. A. Ouv. De Calif de Bagdad 2 r. m. pfte el harpa J
4039 2566 Boieldieu, F. A. Romance 1 r. m. pfte N
2447 1805 Boïeldieu, F. A. Romance ur Le calif de Bagdad 1 r. m. pfte N
6512 3849 Boito, A. Mefistofele. La Luna immobile. Lyric gems. T-SP J
[N:o]61. 2 r. Pfte
6532 3862 Bolander, [O.] Minne af Ekenäs. Handskr. Orgel. N
6531 3862 Bolander, [O.] Vid Ina Banérs död 1862. Handskr. Orgel. N
7488 4517 Boman, J. H. div. andl. sgr. Sid. 3, 34, 35, 52, 59 m.fl. J Placering: Sångbok,
Sångbok m. namnet And. Crisp. Lindbergis Lindberg "Innehåll (en
del)"
575 526 Boman, P. C. "När finner jag frid?" 1 r. pfte N
573 526 Boman, P. C. [2:ne] Fjärilar. - till Alma 1 r. pfte N
1538 1425 Boman, P. C. Axel på stranden 1 r. m. orch. Partitur Sv. s. s. 1 r. ork N

588 532 Boman, P. C. Barcarole N


2564 1809 Boman, P. C. Bortresan 1 r. m. pfte N
587 531 Boman, P. C. Den lungsigtiga N
589 533 Boman, P. C. Diverse manuskript N
583 530 Boman, P. C. Flerst. sånger för mansr. Husarvisa mansqv. N
part.
582 530 Boman, P. C. Flerst. sånger för mansr. mansqv. part. N
586 530 Boman, P. C. Flerst. sånger för mansr. Serenade mansqv. N
part.
585 530 Boman, P. C. Flerst. sånger för mansr. Soldatenlied mansqv. N
part.
584 530 Boman, P. C. Flerst. sånger för mansr. Treuröschen mansqv. N
part.
571 526 Boman, P. C. Galérslafvens sång 1 r. pfte N
580 528 Boman, P. C. Hildur, Romance Kör m. pfte N
1540 1427 Boman, P. C. Hymn om Carl XIV Joh. 1/8 1844. bl. ch. m. N
orch. partitur
2563 1809 Boman, P. C. Jätten Finn 1 r. m. pfte N
5575 3244 Boman, P. C. Laura. Erotiska sånger. 1 Häft. 1 r. Pfte J
590 534 Boman, P. C. Ljungby horn o. pipa. Klaverutd. m. text o. N
sång[?}
5271 2997 Boman, P. C. Marias farväl. 1 r. m. Pfte. J
5272 2998 Boman, P. C. Marias farväl. 1 r. m. Pfte. J
578 526 Boman, P. C. Norrman 1 r. pfte N
574 526 Boman, P. C. Qvarnen i skogen. - Den vandringens minne 1 N
r. pfte
2562 1809 Boman, P. C. Sabbatsaftonen i det gröna 1 r. m. pfte N
668 609 Boman, P. C. Sabbatsaftonen i det gröna 1 r. pfte N
1539 1426 Boman, P. C. Scen o. aria ur Gust. Eriksson i Dalarne 1 r. m. N
orch. Partitur
572 526 Boman, P. C. Skatorna 1 r. pfte N
3092 2087 Boman, P. C. Sång af den sköna af Provence 1 r. m. pfte N
5269 2995 Boman, P. C. Sånger ur Frithiofs saga. 1 r. m. Pfte. J
5266 2992 Boman, P. C. Sånger ur Nya Teckn. ur Hvardagslifvet. J
5270 2996 Boman, P. C. Sånger ur Nya Teckn. ur Hvardagslifvet. J
576 526 Boman, P. C. Tornväktarens visa 1 r. pfte N
5268 2994 Boman, P. C. Variat. f. Pfte öfver… "Ack, Wermeland... J
1687 1568 Boman, P. C. Wasas dröm Cantat orch.part. o. stämmor Sv.s. Kör m. J
ork.
579 527 Boman, P. C. Vid klockringningen eft. Prins G. 1 r. pfte N
581 529 Boman, P. C. Vikingasång till den sjunkande solen mansqv. N
Partitur
577 526 Boman, P. C. Önskningar 1 r. pfte N
4273 2666 Bomhardt, J. H. C. Trinklied am Rhein 1 r. m. pfte N
7005 4142 Bonaparte Marche. Se: Notbok med Noter. [N:o]5. Sid. 3. N

1143 1063 Bonaparte, General [4:me] marche pfte PM-R Anon. J


764 696 Bononcini, G. B. Ouv. in Astarte vl. 1.2. vla. basso. Part. J
3219 2176 Boom Fils, J. van Intr. et variations brill. Pfte 2/h. J

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
56

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
1828 1708 Boom, J. van Div. sångst. i handskrift N
5364 3060 Boom, J. van op.80. Pilgrims-sånger. 1 r. m. Pfte. J
5363 3059 Boom, J. van Svensk flaggsång J
610 554 Boom, J. van Sång till H. M. Kon. Oscar I 1 o. fl. r. m.orgel N
1887 1748 Boom, J. van Ur Necken eller Elfspelet orchesterpartitur N
8373 5187 Boom, van Necken eller Elfspelet. Hdskr. Textbok. N
1033 962 Booth, B. "Jag fruktar ej dödsflodens brus." 1 r. o. chör J "utgår"
m. pfte
1268 1166 Borg, O. Bataljons-marsch pfte N
7511 4528 Borg, P. A. Sångbok SPB/Sv.-R. J "Kass." Placering:
Visbok, Borgs
6682 3931 Borghi, L. op.2. [N:o]1. Concerto. Vl 2 o. Vla. Hdskr. J "inkompl. verk"
9116 5780 Borgman, Joh. Se: Quadrille N
3131 2111 Boschsa fils, N. Ch. Duo f. harpa o. pfte end. Pfte N
3130 2110 Boschsa fils, N. Ch. Le gout du jour f. harpa o. pfte. Endast pfte N
2080 1766 Bouffet, J. B. L'incertitude. Ord af Bougemaître 1 r. m. pfte N
2082 1766 Bouffet, J. B. Romance. Ord af Mlle Desbordes 1 r. m. pfte N
3751 2450 Boyce, W. The sailors return fr. Cape Breton SP-R J
3745 2444 Boyce, W. The song of Diana 1 r. m. pfte T-SE-R J
2482 1807 Boyneburgh, F. von Lied des Ariel 1 r. pfte N
3901 2522 Bradsky, F. "Ich will dich auf d. Händen tragen." 1 r. m. pfte N

8080 4967 Bradsky, Th. op.22. La petite Fadette. Pfte, venster hand. N
6445 3814 Braga, G. La Serenata. Vcell ou Vl. J "Kass."
7106 4216 Brahms "Meine liebe ist grün." 1 r. pfte. Hdskr. N
7552 4566 Brahms-Hallén Zwei Ungarische Tänze (No 2 u. 7) Parst. J
8130 5012 Brandell, H. Se: Skjöldebrand. Melodier ur "Gustaviade" N Står 5012b i originalet
No.7
4107 2625 Brandh, C. Composition facile J "Kass."
4101 2619 Brandh, C. Eugenia-vals pfte J
4098 2616 Brandh, C. Grande valse mélodique pfte J
4099 2617 Brandh, C. op.6 Polka de salon pfte J
2866 1981 Brandh, C. op.6 Polka de salon pfte 2/h. J "Kass"
2867 1982 Brandh, C. op.7 Etude i Gis moll J "Kass"
4106 2624 Brandh, C. op.7 Etude i Giss moll J "Kass."
4100 2618 Brandh, C. Polka dansante pfte J
1003 933 Brandt Sinfonia in B [B-Dur] a 4 voci J
1004 934 Brandt (?) Sinfonia in D [d-moll] a 4 voci J
8132 5012 Brandt, P. Se: Skjöldebrand. Melodier ur "Gustaviade" N Står 5012b i originalet
No.[?]
7491 4517 Brant (sånger) Sid. 37 o 66. Sångbok m. namnet J Placering: Sångbok,
And. Crisp. Lindbergis Lindberg "Innehåll (en
del)"
1560 1446 Branting, G. 4 stäm. Sånger i partitur. Sop. alt ten. o. bas N Texten har fallit bort
längst till höger på
raden.
1809 1689 Branting, G. Folksång. Dubbelch. f. bl. s. partitur K/Sv. J
731 666 Branting, G. Folksång. Dubbelchör. Bl. st. chör 1.2. Partitur. Bl. kör a cap. J

722 660 Branting, G. Quartetter sångpartitur Kör a cap. J


Sv.saml.
5365 3061 Branting, G. Tio sånger vid Pfte. [2:a] Häft. J "(defekt)"
732 667 Branting, G. ? 3 sånger 1 r. pfte Bl. kör a cap. J
3733 2432 Bratt, H. op.1. 6 sonater f. vl. o. basse. Partitur VP J
1537 1424 Bratt, H. op.1. 6 sonater. Vl. basse. Partitur Vl. o. pfte J "Inlagd i saml. Vl. o.
pfte"
3355 2300 Braun "Gud är Gud i åskans dunder" etc bl.chör N I fyra volymer. [N:o]13
partitur o. stämmor
3364 2300 Braun "Store Carl uppå hans hjerta etc bl.chör partitur N I fyra volymer. [N:o]22
o. stämmor
4043 2567 Braun Canon f. 3 r. N
277 256 Braun Concerto p. il flauto solo à 5 J
4811 2806 Braun Thema med variat. Se: Danser N
9282 5878 Braun, C. A. P. 6 Sångstycken m. acc. f. fortep. SP/Sv.-R J
1684 1565 Braun, C. A. P. Das "Vater unser" v. Gleim mansqv. Partitur N
1100 1023 Braun, C. A. P. Das Vater-Unser von Gleim mus. qvartett. N
stämmor

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
57

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
5701 3345 Braun, C. A. P. Duo a 2 violini. Räthsel canons Hdskr N
1463 1350 Braun, C. A. P. Duo f. oboe 1.2. partitur J
5158 2972 Braun, C. A. P. Trasten Se: Sånger m. [accomp:t] af Forte- J "Kass."
piano. sid. 8.
6542 3865 Braun, textf. Farväl till Hilma. Sid. 3. Hdskr. 1 r. Pfte N Står [Braun, textf.] i
originalet.
50 49 Braun. J. Trio, F [Dur] Bl. instr., ej J
piano.
8677 5401 Brendler [Ryno] "Det är ej samma sol…" Ork. part. N Står [Brendler] i
Hdskr. originalet.
7850 4780 Brendler Jägaren. Sid. 5. Hdskr. N
7849 4780 Brendler Necken. Sid. 4. Hdskr. N
6336 3776 Brendler Sinfonie . Pianos à 4/ms. N
8076 4963 Brendler Spastaras död. Klv. f. 4/H. o. sångstmr. Hdskr N/Sv. J

4163 2644 Brendler, E. "Har du den glömt" etc 1 r. m. pfte J


6016 3572 Brendler, E. 1) Melodie, Sv. nat. [N:o]1. 2) Brendler, E. N
Jägaren 3) Romance
2278 1787 Brendler, E. Amanda. Ord af Stagnelius 1 r. m. pfte N
5341 3039 Brendler, E. Amanda. Romance. 1 r. m. Pfte. J
7255 4354 Brendler, E. Amanda. Sid. 2. Sånger m. [accomp:t] af Pfte, N
lutha el. Guit.
3157 2119 Brendler, E. Bön-chör bl. chör m. pfte N
3151 2119 Brendler, E. Chör ur op Ryno bl. ch. m pfte N
1081 1005 Brendler, E. Duo m. Chör ur Op. Ryno solo o. chörstämmor Sv.saml. J
Operor
5339 3037 Brendler, E. Impromptu vid Trollhättan. 1 r. m. Pfte. J
3150 2119 Brendler, E. Introd. Chör ur op Ryno bl. ch. m pfte N
3154 2119 Brendler, E. Recit. o. Aria 1 r. m. pfte N
5340 3038 Brendler, E. Skördeqvinnan J
8224 5088 Brendler, E. Snillet. "Till vida oceanen…" Sid. 34. 1 r. pfte. Ser. I J
Hdskr.
1323 1212 Brendler, E. Spartacus död. Sång o. orch. stämmor Sv. saml. J
Deklamatorier
2990 2064 Brendler, E. Spastaras död 1 r. m. pfte. orgel. Vcllo N
8321 5163 Brendler, E. Thema m. variationer. Pfte 2/H. Autogr. N
3153 2119 Brendler, E. Trio ur op Ryno 3 r. m. pfte N
3155 2119 Brendler, E. Visa ur på Ryno 1 r. m. pfte N
3152 2119 Brendler, E. Zigeunarchörer ur op Ryno bl. ch. m pfte N
5342 3040 Brendler, E. och en Sångst. ur Ryno. 2 Hft. J
musikälskare
5343 3041 Brendler, E. och en Sångst. ur Ryno. 3 Hft. J
musikälskare
1241 1141 Brescianello, G. W. Sonata (quatuor) vl.1.2. vla. Basso Törnwalls saml. J "1141 flyttad till G.M.
Schiassi, [Symfoni, C.]
Törnwalls saml."
8544 5316 Breslaur, E. op.23 Drei lieder von Karl XV. Bl. kör. Part. N
Autogr.
8545 5317 Breslaur, E. op.31. 4 Lieder von Oskar II. Bl. kör. Part. N
Autogr.
1464 1351 Breval, J. B. op.49 6 duos f. 2 vl. endast vl.1 2V-R J
1895 1753 Brewer, C. Catch. Wind gentle evergreens 3 r. N
5503 3186 Brink, G. Ballad för piano Pfte J
4341 2701 Brink, G. Flickan vid forssen 1 r. m. pfte N
4339 2699 Brink, G. Inskenet på heden 1 r. m. pfte N
4340 2700 Brink, G. Komm in die stille nacht 1 r. m. pfte N
5942 3506 Brink, J. Ten. Ghazel. Valse. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Musique de chant
[Patti]"
996 926 Brioschi, A. Sinfonia a 4 voci J
995 925 Brioschi, A. Sinfonia i E [E-Dur] a 4 voci J
987 917 Brioschi, A. Sinfonia in B [B-Dur] a 4 voci J
992 922 Brioschi, A. Sinfonia in B [B-Dur] a 4 voci J
993 923 Brioschi, A. Sinfonia in B [B-Dur] a 4 voci J
991 921 Brioschi, A. Sinfonia in C [C-Dur] a 4 voci J
988 918 Brioschi, A. Sinfonia in Es dur J
990 920 Brioschi, A. Sinfonia in Ess [Ess-Dur] a 4 voci J
997 927 Brioschi, A. Sinfonia in Ess dur a 4 voci J
989 919 Brioschi, A. Sinfonia in F [F-Fur] a 4 voci J

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
58

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
994 924 Brioschi, A. Sinfonia in F [F-Fur] a 4 voci J
761 693 Brioschi, A. Sinfonia. G dur. a 4 J
762 694 Brioschi, A. Sinfonia. G dur. a 5 J
1010 940 Brivio, G. Sinfonia in D [D-Dur] a 4 voci J
6398 3806 Broch, S. Mel. Alphornet. Andante. Sid. 73. Hdskr. J "Kass."
5345 3042 Brooman, Hanna Tre sånger vid Piano. 1 r. m. Pfte. J
2208 1783 Bruguière, E. L'enlèvement 1 r. m. pfte N
3835 2505 Bruguière, E. Romance 1 r. m. pfte el. harpa S. 1 r. m. pfte J
5162 2972 Bruni Duo ur Claudine el. Skoputsaren. Se: Sånger J "Kass."
m. [accomp:t] af Forte-piano. sid. 29.
2152 1767 Bruni, A. B. Alleg. con moto ur Claudine 1 r. m. pfte N
3047 2082 Bruni, A. B. Andantino ur Fiskaren 1 r. m. pfte N
1861 1734 Bruni, A. B. Aria ur Skoputsaren 1 r. m. pfte T-SPB-R J "Nummer 1734-1735
flyttade till T-SPB-R
Notbok, Dahlin"
1760 1641 Bruni, A. B. Canzonetta. "Se meriar potessi 1 r. m. pfte N
4578 2733 Bruni, A. B. Duo ur Claudine sångpart N
2154 1767 Bruni, A. B. Kupletter ur Claudine N
5192 2977 Bräffelt Wals sid. 22. Hdskr. Pfte N
9323 5919 Bubrow, W. "The sweetest songs" A gray day. Autograf. 1 N
r. pfte
9325 5921 Bubrow, W. Esquisse. Autograf. Pfte 2/h. N
9324 5920 Bubrow, W. op.46. Autograf. 1 r. pfte N
409 375 Bulachoff, P. "O eile" Russ. Romancen u. volkslieder Kör m. pfte J
[N:o]135 1 r. pfte
821 753 Bundler, E. Zigeunarebön ur op. Ryno pfte 4/h J
8527 5299 Bundsen, Fr. Nattvandrarens samtal med Nordens näktergal N

6430 3813 Burgmüller [N:o]24 o. 25. Nocturne. Sid. 38, 39. Guit., Vl. J "Kass."
Hdskr.
7796 4767 Burgmüller, F. De blå ögonen. Wals. Sid. 16. Pfte 2/H. Hdskr. Ser. I J

4103 2621 Burgmüller, F. op.86. Fant o. vals öf. op. Lambert Simnell pfte J

2531 1809 Burguiere, E. Les adieus du gondolier 1 r. m. pfte N


2691 1887 Busch, A. von Ruhig mein herz 1 r. m. pfte N "Se ofvanst."
2060 1766 Butignot, A. Balade: "Tous nos croisés" etc 1 r. m. pfte N
2406 1802 Buzzola, A. Arietta veneziana. "Un bel matin de Zugno 1 r. N
m. pfte
6243 3713 Byrström [N:o]21. Wals. Hdskr. Vl. N
6638 3921 Byström Vals. Sid. 4. J
1297 1191 Byström, O. Mazurka pfte Byströms saml. J

8270 5116 Byström, O. Norska folkvisor. (Huldre aa en Ell[?] ) 1 r. P. Byström saml. J


8268 5115 Byström, O. Norska folkvisor. (Stri[?] vise) 1 r. P. Byström saml. J
8485 5263 Byström, O. Svenska mässan (m. handskr. ant. av R. Lit. J
Geete)
5504 3187 Byström, O. Symfoni arr. för Pfte à 4/ms. J
9420 6016 Byström, O. Ur medeltidens kyrkosång i Sverige 1 r. orgel Kass. J
9421 6017 Byström, O. Ur medeltidens kyrkosång i Sverige Vol.II 1 r. Kass. J
orgel
4291 2667 Byström, O. Ännu de hör Byströmsaml. J
5505 3188 Bäck, K. Visa. "Och många tusen kroner…" 1 r. m. Pfte J

8866 5545 Bögh, E. Hon skall debutera. Fars. Textb. Hdskr. N


1326 1215 Böhm, C. Melodi till den af H. Blauenfelt förf. Norske Nationalsånger, J
Nat.sang pfte bl.ch. Part. Norge
3143 2117 Böllner, A. Das arme kind 1 r. m. pfte N
4017 2560 C. E. T. Praeludium 1854 orgel N
1689 1570 C. J. J. Qvällen 1 r. m. pfte N
8904 5582 Cagnoni, A. Papa Martin. Libretto… Tr. texthäfte ital. Dram. J
8903 5581 Cagnoni, A. Pappa Martin. Opera. Textb. Hdskr. N
5848 3440 Caldara 3-stimmiger, offener Canon. Sid. 5. Hdskr. N
3481 2303 Caldara, A. "Peccavi, peccavi super" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]147
stämmor
1847 1724 Caldara, A. Canon J "utgår"
4559 2729 Caldara, A. Canon à 3 voce sångpart. N
291 270 Califano, A. Solo à fl. trav. é vcllo E2-R J

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
59

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
3555 2313 Call "Gläd dig i din ungdoms vrå" etc trio part. J I volym [N:o]32
stämmor
3556 2313 Call "Skön och nyfödd var naturen" etc mansqv. J I volym [N:o]33
Partitur o. stäm.
1465 1352 Call, L. de op.55 Sérénade très facile vl. guitarr J
3826 2502 Call, L. de Serenade f. guit. o. vl. mansqv. f. pfte o. guitar N
7619 4633 Call, L. de Serenade. "Så klar som hennes öga… S. 1. N
Hdskr.
8342 5177 Call, L. v. Aftonen. Sid. 8. 1 r. Pfte. Hdskr. 2SPB J
3418 2301 Call, L. von "Du vet att vin mot" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]76
stämmor
3410 2301 Call, L. von "I vänners krets" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]68
stämmor
3409 2301 Call, L. von "Nattliga stunden sänkas" etc bl. chör partitur N I fyra volymer. [N:o]67
o. stämmor
3420 2301 Call, L. von "Skön och uppfödd" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]78
stämmor
3565 2313 Call, V. "O kärlek, utan fråga" mansqv. Part. o. stäm. J I volym [N:o]42
3563 2313 Call, V. "Vet kärlek lurar efter rof" etc mansqv. Part. o. J I volym [N:o]40
stäm.
3553 2313 Call, V.? L.? "Du vet att vin mot vatten [?]" mansqv. Part. o. J I volym [N:o]30
stäm.
3552 2313 Call, V.? L.? Nattliga stunder" etc. mansqv. Part. o. stäm. J I volym [N:o]29
46 45 Cambini Trois Quintetti Op.8 E5-R J
192 190 Cambini, G. G. 3 quintetti, Op.8. E5-R J
982 912 Camerlotti Sinfonia A [A-Dur] a 4 voci J
983 913 Camerlotti Sinfonia a 4 voci J
984 914 Camerlotti Sinfonia D [D-Dur] a 4 voci J
985 915 Camerlotti Sinfonia D [D-Dur] a 4 voci J
981 911 Camerlotti Sinfonia D [D-Dur] a 4 voci J
986 916 Camerlotti Sinfonia G [G-dur] a 4 voci J
756 688 Camm[?] Concerto à vl. pr. m. orch. Acc. J
531 488 Campagnoli, B. op.10 6 fugues p. l. vl. Liv. 1 N
530 487 Campagnoli, B. op.10 6 fugues p. l. vl. Liv. 2 N
476 436 Campagnoli, B. op.12 30 prel. p. le vl. VÖ J
787 719 Campioni 6 sonates à 2 vl.et vcllo obl. C2-R J
1246 1146 Campioni, A. C. op.4 Sonate pfte P-R J
15 15 Campioni, C. A. 6 sonatas Op.5 C2-R J
190 188 Campioni, C. A. 6 sonates, Op.4 C3-R J
3594 2319 Campra, A. La sérénade venetienne sångpartitur T-R J
203 201 Canal, G. Six Duo, Op.3. J
2938 2034 Canelli, F. "À te, à te grandiva Italia" [?] 1 r. m. guit. J
2937 2034 Canelli, F. "Come s'ascotta à Gemere." [?] 1 r. m. guit. J
2940 2034 Canelli, F. "Dove soletta flori" [?] 1 r. m. guit. J
2948 2034 Canelli, F. "Ecco quel fiero istante" 1 r. m. guit. J
2943 2034 Canelli, F. "Lo gimo a tuori bei Rai" [?] 1 r. m. guit. J
2941 2034 Canelli, F. "Non ti [?] mia fille" 1 r. m. guit. J
2947 2034 Canelli, F. "Ombra adorata aspetta" 1 r. m. guit. J
2939 2034 Canelli, F. "Perche Vezzosa flori" [?] 1 r. m. guit. J
2945 2034 Canelli, F. "S[?] miguardi tu sospire" 1 r. m. guit. J
2944 2034 Canelli, F. "Sol per te bell' Idol mio" 1 r. m. guit. J
2946 2034 Canelli, F. "Sopra una candida foglia" [?] 1 r. m. guit. J
2942 2034 Canelli, F. "Vieni o Leggiadra" [?] 1 r. m. guit. J
2949 2034 Canelli, F. Tre cavatine per voce di soprano 1 r. m. guit. J
2950 2035 Canelli, F. Tre cavatine per voce di soprano 1 r. m. guit. o. J
basso
292 271 Cannabich, C. op.1. 6 quatuor C3-3 J
4673 2755 Canthal, A. M. Champagne-polka Se: Samling, en liten sid. N
57.
4674 2755 Canthal, A. M. Waltz Se: Samling, en liten sid. 59. N
1758 1639 Capelli Song, periodical Italian [N:o]45 Capelli. Recit: SP J
Ferma aspetta 1 r. m. pfte
289 268 Caputi, D. Concerto p. il flauto con vl et vcllo J
290 269 Caputi. A. Concerto p. il flauto solo à 4 J
3847 2517 Carafa, M. E. Le solitaire. Opéra en 3 acte. Duo 2 r. m. pfte J
el. harpa
738 673 Caraffa, M. Bolero ur op. Barberaren i Sevilla 1 r. pfte N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
60

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
1006 936 Carassie Sinphonia A [A-Dur] a 4 voci J
2087 1766 Carbonel "Rien ne guerit l'amour" etc 1 r. m. pfte N
2083 1766 Carbonel La panne Adèle 1 r. m. pfte N
2085 1766 Carbonel La vision d'Emma 1 r. m. pfte N
3018 2071 Cardon Sonat i Ass dur pfte 2/h. N
3019 2071 Cardon Sonat i Ess dur pfte 2/h. N
4231 2655 Careassi La nuit s'avance 1 r. m. pfte J
4232 2655 Careassi L'echo des montagnes 1 r. m. pfte J
6185 3682 Carl Johan Danser. March, wals af Carl Johan. Pfte 2/h. J "Kass."
Hdskr.
8606 5349 Carlén, V. I skymningen. Pfte 2/H. Hdskr. N
6293 3740 Carlo, Abbate Giov. Duetti. Parte prima. [Handskr.] 2SP-R J
3598 2322 Carlsson, Hen Sch[?] Frågor vid exam. i Kongl. Musik. Ak d 14/6 J "Överflyttad till Litteratur.
1826 Handskrifter"
5988 3546 Carnicer, D. R. El caramba. Cancion española. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Varias canciones
[Patti]."
5967 3528 Carnicer, D. R. El no se! Cancion española. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Varias canciones
[Patti]."
5990 3548 Carnicer, D. R. El Poder de las Mugeres. Canz. españ. 1 r. S. 1 r. p. saml. J "Varias canciones
Pfte. [Patti]."
6259 3718 Carolina Louise Midsommarnattsdrömmen. Wals Pfte Sid. 1. Ser. I J
7786 4764 Carstensen, H. Jula-gille i Storstugan. Pfte 2/H. Autogr. N
7785 4763 Carstensen, H. Polka. Pfte 2/H. N
1154 1073 Carstensen, J. P. Längtan fr. hafvet 1 r. m. ork.partitur N
822 754 Carulli, F. Ecco quel fiero Istante 1 r. acc. Guit. Fr. J Titel enligt
Lellkykatalogen
5235 2985 Casali, G. B. Se. Winge, O. J
1392 1281 Casati 14 der vorzüglichsten Musiker a. der Pantomin T-klav.-R Anon. J
pfte Balettmusik
6008 3565 Castro, S. Bolero. Air espagnol. Hdskr. 1 r. m. guit. J
6009 3566 Castro, S. Canzonetta. Sul margine. Hdskr. 1 r. m. guit. J
6011 3568 Castro, S. Chant espagnol. Bolero. Hdskr. 1 r. m. guit. J
6012 3569 Castro, S. Italien. Variat. de la Biondina. Hdskr. 1 r. m. J
guit.
6010 3567 Castro, S. Romance par Plantade. Bucages… Air franc. J
Hdskr. 1 r. m. guit.
1987 1765 Catalani, A. Duettino: "Per valli, per boschi" 2 r. m. pfte N
3086 2087 Catalani, A. La biondina in Gondoletta 1 r. m. pfte N
1918 1762 Catalani, Mme La biondina in gondoletta 1 r. m. pfte N
2124 1766 Catel, Ch. S. Coupl. de l'auberge de Baznères 1 r. m. pfte N
2125 1766 Catel, Ch. S. Coupl. de l'auberge de Baznères 1 r. m. pfte N
279 258 Cattaneo, F. M. 2 Sonates vl. solo con basso. C1-R J
2344 1792 Cécille Air pfte 2/h. PA-R Anon. J "Flyttad till PA-R Anon."
1933 1765 Celli, F. Romance ur op. Amalia e Palmer 1 r. m. pfte N
3225 2182 C-gh. Dödens engel 1 r. m. pfte N
2601 1834 Chao[?], J. "Sais, ma Taïs, les couplets de l'abscence" 1 r. SP J
m. pfte
2116 1766 Charle **** Negre par amour. Ord af [S:t] Juste 1 r. m. pfte N

2890 2005 Charlotte, Amélie et Trois valses pfte 2/h. Danser J


Gustave W.
5647 3300 Chaulieu, Ch. Scherzo. Pfte. Hdskr. N
4208 2651 Cheret La mère du chasseur 1 r. m. pfte J
4538 2720 Cheret La mère du chasseur 1 r. m. pfte N
5161 2972 Cherubini Kupl. ur Vattendr. Se: Sånger m. [accomp:t] af J "Kass."
Forte-piano. Sid. 27.
408 374 Cherubini Pater noster pfte sångst. J
6121 3666 Cherubini, [L.] Allegretto ur Faniska. Hdskr. J "Kass."
6614 3906 Cherubini, [L.] Crucifixus. Tiré de la [2:me] Messe. Hdskr. J "Kass."
5831 3431 Cherubini, [L.] Mönster-fuga, komp. m. 1 (krom.) subjekt o. N
[3:ne] kontrasubjekter
2465 1806 Cherubini, L. Canon à trois voix 3 r. m. pfte N
2464 1806 Cherubini, L. Chanson italienne: "Solitario" etc 2 r. m. pfte N
8229 5088 Cherubini, L. Coupl. ur Vattendragaren. Sid. 44. 1 r. pfte. Ser. I J
Hdskr.
4242 2658 Cherubini, L. Fuga. 2 stämmig stämmor J "Kass."
5648 3301 Cherubini, L. Fugue. Pfte. Hdskr. N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
61

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
6304 3748 Cherubini, L. IV Duettini. 2 r. m. pfte el harpa. Hdskr. 2-SP-R J
4600 2733 Cherubini, L. Kupl. ur Wattendragaren 1 r. m. pfte N
4033 2566 Cherubini, L. La ceinture d'Armide 1 r. m. pfte N
2301 1789 Cherubini, L. La Cintura d'Armida 1 r. m. pfte N
3818 2494 Cherubini, L. Ouv. de l'op. Faniska arr. pfte PA J
8338 5176 Cherubini, L. Sei Duetti per due voci… 1 r. Pfte o [?] Hdskr. 2SPB J
2669 1876 Cherubini, L. Trio de l'op. Les deux journées 1 r. m. pfte N
6368 3795 Chopin, F. op.28. Prélude. Sid. 57. Hdskr. Pfte. J "Kass."
6362 3795 Chopin, F. op.42. Valse. Sid. 12. Hdskr. Pfte. J "Kass."
3232 2189 Chopin, F. Valse p. le pfte pfte 2/h. J
6365 3795 Chopin, Fr. op.34. [N:o]2. Valse brillante. Sid. 33. Hdskr. J "Kass."
Pfte.
2055 1766 Choron, A. La sentinelle. Ord af Mr Brault 1 r. m. pfte N
2343 1791 Cimador "Mama mia" Air fav. variée 1 r. m. pfte SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
af Arier SPB/Sv.-R"
6300 3745 Cimarosa Duo nel Matrimonio per raggiro. Sid. 9. T-2SPB J
6297 3744 Cimarosa Duo nel Op. Matrimonio segreto. 2. r. Pfte. 2SP-R J Står [Cimarosa] i
[Handskr.] originalet.
6313 3756 Cimarosa Rieda la pace in seno. Duo T-2SP J
2605 1838 Cimarosa, D. Aria del Matrimonio Segretto 1 r. m. pfte T-SP J
2598 1831 Cimarosa, D. Aria del Mercato di Malmantille 1 r. m. pfte T-SP J
1865 1734 Cimarosa, D. Aria ur Italienskan i London 1 r. m. pfte T-SPB-R J "Nummer 1734-1735
flyttade till T-SPB-R
Notbok, Dahlin"
3051 2082 Cimarosa, D. Aria ur Italienskan i London 1 r. m. pfte N
2625 1846 Cimarosa, D. Cav. nell'Astuzie femminili 1 r. pfte J
2600 1833 Cimarosa, D. Cav. past. Dell'Olimpiade 1 r. m. pfte T-SP J
2507 1808 Cimarosa, D. Du del Matrimonio secretto 2 r. m. pfte N
2621 1842 Cimarosa, D. Polacca nelle Astuzie femminili 1 r. m. pfte J
2626 1847 Cimarosa, D. Terzetto 3 r. pfte J
2588 1825 Cimarosa, D. Terzetto delle Astuzie femminili 3 r. m. pfte T-3SP J
17 17 Cirri, G. Sonatas Op.9 C2-R J
2801 1940 Cl[?]mene Concertino partitur T-R J Överskrivet: Albinoni
2547 1809 Clapisson (?), L. Dieu soit loué de tout 1 r. m. pfte N
9145 5803 Claretie, Jules Le prince Zilah. [Handskr. Textbok, fransk text.] N

6295 3742 Clari, Abbate Diverses Cantate de studio [Handskr.] SP-R J


6067 3617 Clementi Sonate per il cembalo. Hdskr. J "Kass."
1647 1528 Clementi Sonate pfte 4/h. pfte 4/h N
4391 2708 Clementi, M. Rondo 1 r. m. pfte P J Besättning spec. 1 r. m.
pfte
8592 5337 Clementi, M. Sonatina. Se: Danser. Polonaiser. Sid. 12. N Står [Clementi, M.] i
originalet.
4484 2712 Clery, Mme Romance a l'amitié 1 r. m. pfte N
4888 2842 Cloos Duetto Se: Danser J
8380 5194 Coldès, A. Premiers mots d'amour. 1 r. Pfte. Autogr. N
1304 1198 Colizzi Adagio pfte C1-R J
2013 1766 Collin, G. Den lycklige. Ord af Granberg 1 r. m. pfte N
632 576 Collin, G. Duett: "Lik en fjäril" etc. 2 r. pfte N
1586 1468 Collin, G. Lugnet 1 r. m. pfte el. harpa Sv. saml. S. 1 r. J
pfte
9169 5805 Collin, G. Lugnet. Orden af L. A. Ekmarck 1 r. m. pfte N
2364 1794 Collini Air de l'op. Les francais chez les Husons 1 r. N
m. pfte
226 216 Conforto, N. Sinfonia, D [Dur] (no 11) J
8892 5571 Conradi, A. Öfver land och haf. Karaktersbild… Textb. N Står [Conradi, A.] i
Hdskr. originalet.
288 267 Conti Concerto ouverture à 5 J
3933 2538 Cooper, H. Min stjerna 1 r. m. pfte J
2958 2043 Corelli da Fusignano Concerti grossi vl.1.2. vla. vcllo. basso J
2959 2044 Corelli da Fusignano Oeuv. posth. Sonate a 3. vl.1.2. vcllo. Orgel J
3011 2065 Corelli, A. Giga pfte 2/h. PB-R J "Flyttad til PB-R Notbok,
[Notbok tillhörig AB]"

2954 2039 Corelli, A. op.1. Sonata a 3 vl.1.2. vcllo. Orgel J


2955 2040 Corelli, A. op.2. Sonata a 3 vl.1.2. vcllo. Orgel J
2956 2041 Corelli, A. op.3. Sonata a 3 vl.1.2. vcllo. Orgel J

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
62

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
2957 2042 Corelli, A. op.4. Sonata a 3 vl.1.2. vcllo. Orgel J
1226 1141 Corelli, A. Sonata (trio) vl.1.2. basso Törnwalls saml. J "1141 flyttad till G.M.
Schiassi, [Symfoni, C.]
Törnwalls saml."
2953 2038 Corelli, A. Sonater arr. af C. E. Psilander f. pfte el. orgel J
2497 1808 Corinne Romance. Nous 2 r. m. pfte N
5055 2897 Cornwall, B. Hurrah for merry England 1 r. pfte Se: N
Neukomm, S. and Cornwall, B.
5566 3241 Corri Polonoise Se: Journal, musikalisk. [4:de]H. J
[N:o]3
1778 1658 Costa, M. Ecco quel fiero Istante. bl. chör m. pfte partitur N

1781 1661 Costa, M. Il paragone. Arietta 1 r. m. pfte N


1777 1657 Costa, M. Quartetto a canone bl. ch. m. pfte partitur N
5768 3384 Couperin, [F.] Pièces de clavecin. [1:er] liv. Pfte. Hdskr. N
4753 2776 Cramer Rondo Hdskr. Pfte 2/h. J
4575 2730 Cramer, I. B. Rondeau pastoral sångpart. N
2909 2023 Cramer, J. B. Mozarts fav.Thema m. var. pfte 2/h. N
2068 1766 Crémont, P. L'ancienne chevalier 1 r. m. pfte N
1028 957 Croce Sonata pfte P-R J
274 253 Croce di Anversa Concerto p. il flauto à 5 J
275 254 Croce di Anversa Concerto p. il flauto à 6 J
273 252 Croce di Anversa Concerto per 2 fl. à 6 J
1247 1147 Croce, G. Six sonates pfte P-R J
1838 1718 Cronhamn, J. P. "Lilla stjerna" mansqv. stäm. J
2288 1788 Cronhamn, J. P. Jagt-sång 1 r. m. pfte N
8973 5650 Cronhamn, J. P. Lätta stycken f. pfte arr. pfte 2/h. N
5366 3062 Cronhamn, J. P. Nya militärsånger. [1:sta] Häft. J
2808 1947 Cronhamn, J. P. Sorgkantat. Mansqv. st. N
1383 1272 Cronhamn, J. P. Sång på hafvet. Bl.ch. Partitur N
1385 1274 Cronhamn, J. P. Sång vid Oscar [I:stes] graf. Bl.chör. m. N
orchester. stämmor
3276 2233 Cronhamn, P? Studier f. die flöte J
5173 2972 Cronhamn? Svärds-sång. Se: Sånger m. [accomp:t] af J "Kass." Står
Forte-piano. sid. 75. [Cronhamn?] i originalet.

8449 5230 Crouch, F. N. Kathleen Mavourneen. Sid. 20. 1 r. P. N


8722 5428 Crusell, [B.] De fyra skålarne. Manstrio. [N:o]17. Sid. 9. N
6995 4140 Crusell, [B.] Flyttfoglarne. Partitur. Handskr. Sid. 20. N
7289 4361 Crusell, [B.] Mathilda. Sid. 11. Sånger för 1 o. 2 r. ur W. N
Svedboms saml.
7259 4354 Crusell, [B.] Mathilda. Sånger m. [accomp:t] af Pfte, lutha N
el. Guit.
8723 5428 Crusell, [B.] Qvartett. "Sköna Rosersberg farväl… [N:o]18. N
Sid. 10.
8724 5428 Crusell, [B.] Trio. "Kung Carl den unge hjelte. [N:o]19. Sid. N
10.
6024 3580 Crusell, [B] 1) Chör: "Hjelten… 2) Choral: "Höga N
Majestät…"
6201 3697 Crusell, [B] Smeden Hdskr. 1 r. m. pfte N
2409 1803 Crusell, B. "Hymn: "Hell dig, du höga Nord" mansqv. N
Partitur
2769 1932 Crusell, B. "Jag har dig åter, och mitt glada hjerta" etc 1 r. J
m. pfte
549 506 Crusell, B. "När för sitt Högtes väl" 1 r. orch. Partitur Z/Sv. J
4203 2651 Crusell, B. 1 r. m. pfte J Titel saknas
3192 2149 Crusell, B. 12 sånger ur Frithiofs Saga 1 r. m. pfte J "Defekt exemplar -
bortkastat"
980 910 Crusell, B. Bön ur "Lilla slafinnan" med bassi [1:o] J "utgår"
1550 1437 Crusell, B. Den siste kämpen. Bl. ch. m. orch. partitur N
3085 2087 Crusell, B. Div. sånger ur op. Lilla slafvinnan 1 r. m. pfte N
2286 1788 Crusell, B. Duett ur Frithiofs saga 2 r. m. pfte N
1426 1314 Crusell, B. Fiskaren 1 r. m. pfte J "utgår"
2270 1787 Crusell, B. Fiskaren 1 r. m. pfte N
7631 4635 Crusell, B. Fiskaren. Sid. 17. Avskr. av C. R. Nyblom. N
5314 3034 Crusell, B. Fiskaren. Sid. 4. Hdskr. 1 r. m. Pfte J
8343 5177 Crusell, B. Fiskaren. Sid. 9. 1 r. Pfte. Hdskr. 2SPB J
2150 1766 Crusell, B. Flyttfoglarne 1 r. m. pfte N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
63

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
464 424 Crusell, B. Flyttfoglarne 1 r. pfte s 1 r. pfte J
3393 2301 Crusell, B. Flyttfoglarne af Tegnér bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]51
stämmor
1551 1438 Crusell, B. Flyttfåglarne 2 sop. 2. bas. partitur N
4056 2579 Crusell, B. Fågelleken 1 r. m. pfte N
4162 2644 Crusell, B. Fågelleken 1 r. m. pfte J
5284 3010 Crusell, B. Fågelleken 1 r. m. Pfte J
9452 6043 Crusell, B. Introduct. et air suédois var. p. la clar. [handsk. N
part.]
2078 1766 Crusell, B. Le souvenir. Romance 1 r. m. pfte N
2763 1932 Crusell, B. Les regrets. Romance. 1 r. m. pfte J
2272 1787 Crusell, B. Mathilda 1 r. m. pfte N
5316 3034 Crusell, B. Mathilda. Sid. 6. Hdskr. 1 r. m. Pfte J
2271 1787 Crusell, B. Minne af Friherrinnan Åkerhjelm 1 r. m. pfte N
613 557 Crusell, B. op.6. 3 duos p. 2 Clar. N
1106 1029 Crusell, B. Potpour. [Clar.en] et basson. J
1549 1436 Crusell, B. Rec. m. Aria o. choeur f. pfte o. röster. Part. N
4164 2644 Crusell, B. Romance af Esaias Tegnér 1 r. m. pfte J
8676 5400 Crusell, B. Romance cantabile. [No. 10. Partitur o. piano. N
Hdskr.
1094 1018 Crusell, B. Skall allt i grafvens tysta natt försvinna 1 r. pfte N

496 456 Crusell, B. Skandinavisk sång bl. ch. pfte N


631 575 Crusell, B. Smeden 1 r. m. pfte N
5313 3034 Crusell, B. Smeden. Sid. 2. Hdskr. 1 r. m. Pfte J
3032 2081 Crusell, B. Sång f. Jämtl. Fältjägare ten. 1.2. bass J
jägarhorn
3736 2435 Crusell, B. Sång v. Grefve Platens jordfästn. Mansqv. J
Part.
5576 3245 Crusell, B. Tio sånger ur Frithiofs saga. J
1260 1158 Crusell, B. Ur Fritiofs Saga: "Nu är det höst" pfte 2/h. N
2220 1785 Crusell, B. Vid Bergsrådinnan L. Robsons graf pfte m. text N

1803 1683 Crusell, B. Vid H. Ex. Grefve v. Platens begrafning i N


Motala 7/2 1830. Mansqv. Pfte
4252 2666 Crusell, B. H. Söndagsmorgonen 1 r. m. pfte N
9120 5784 Crusell, B? Melodien till Halkan af Tegnér. Hdskr. N Står [Crusell, B?] i
originalet.
9069 5741 Crusell, B? Suset nej snuset (2 blad) Hdskr. N Står [Crusell, B?] i
originalet.
6558 3866 Crusell? Flyttfoglarne. Pag. 64. Hdskr. 1 r. Pfte N Står [Crusell?] i
originalet.
6216 3707 Cruselle Marche för Orger Hdskr. Org. N
296 275 Cunesi Concerto à 5 J
4979 2856 Curschmann Mailied (sid. 2.) 1 r. m. pfte. Handskr. N
3881 2522 Cursehmann, Fr. Willkommen du Göttes Sonne 1 r. m. pfte N
3903 2522 Cursehmann, Fr. Zweigesang 1 r. m. pfte N
8641 5368 Czapek, J. 1) Vorspiel. 2) Souvenir. Copia. Pfte. Hdskr. N Diakrit borttagen i
tonsättarnamnet.
8646 5373 Czapek, J. 3 Lieder. 1) Tiroler lied. 2. Abschied. Immer N Diakrit borttagen i
fröhlich. 1 r. pfte. Autogr. tonsättarnamnet.
8638 5365 Czapek, J. Adagio et rondo f. Vl. m. Vl. 1 o. 2, Vla, Vcell. N Diakrit borttagen i
Stmr. Autogr. tonsättarnamnet.
8642 5369 Czapek, J. Andante för Vl. och piano. Part. Hdskr. N Diakrit borttagen i
tonsättarnamnet.
8643 5370 Czapek, J. Andante. Autograf. N Diakrit borttagen i
tonsättarnamnet.
8644 5371 Czapek, J. Andl. Sång, arr. f. B.corn. o. org. Part. Autogr. N Diakrit borttagen i
tonsättarnamnet.
1279 1177 Czapek, J. Göteborgs Skarpskyttemarsch pfte Sv.saml. Pfte J
marscher
8640 5367 Czapek, J. Idyll. Pfte. Autograf. N Diakrit borttagen i
tonsättarnamnet.
8645 5372 Czapek, J. Minne fr. Björkdalen. Conc.-vals. Pfte. Autogr. N Diakrit borttagen i
tonsättarnamnet.
1280 1178 Czapek, J. op.65 Midsommarmazurka pfte Sv.saml. Pfte J
marscher
1276 1174 Czapek, J. Potpourri f. pianoforte. Häft 1 Pfte Sv.saml. J

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
64

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
1277 1175 Czapek, J. Potpourri f. pianoforte. Häft 2 Pfte Sv.saml. J
8647 5374 Czapek, J. Sommaren. Sång vid Pfte. Autogr. N Diakrit borttagen i
tonsättarnamnet.
8639 5366 Czapek, J. Sonate. Pfte. Autograf. N Diakrit borttagen i
tonsättarnamnet.
1275 1173 Czapek, J. Sorgmarsch pfte Sv.saml. Pfte J
marscher
8649 5376 Czapek, J. Sorgmarsch utf. på hans begr. 1915. Pfte 2/H. N Diakrit borttagen i
tonsättarnamnet.
8648 5375 Czapek, J. The Birth. Words by Emily Nonnen. Autogr. N Diakrit borttagen i
tonsättarnamnet.
159 157 Czarth, G. Sonata, C [moll] 3/4 C1-R J
3227 2184 Czerny, C. Impr. Brill. s. u. pastoral de l'op Guill. Tell. Pfte J
2/h.
2856 1971 Czerny, C. Nyaste Wienermetoden pfte 2/h. J "Kass"
426 388 Czerny, C. op. 92. Toccata ou exercise p. l. pfte pfte 2/h J
2905 2019 Czerny, C. op.119 Öfningsstycken pfte 2/h. J "Kass"
2864 1979 Czerny, C. op.139 Öfningsstycken pfte 2/h. J "Kass"
2260 1786 Czerny, C. Var. f. pfte öfver Sehnsuchtswalzer af N
Beethoven
5819 3422 Czerny, Ch. oeuv.31. Trois Fugues… sid. 1. Pfte. Hdskr J "Kass."
5820 3423 Czerny, Ch. op.89. Capriccio à la Fugue. Pfte. Hdskr J "Kass."
4377 2704 D. m. J. Favorit-marsch Pfte 2/h. J
3758 2457 D[?] On the reduction of Martinique (äldre engelska SP-R J
sånger)
6996 4140 D[annströ]m, A. G. 1) Serenade S. 28. 2) Hymn. Sid. 29. Handskr. N

6997 4140 D[annströ]m, I. "Glad som den gyllene sol. Sid. 30. Handskr. N
7510 4527 D[unkkel] D[orotea] Vid … P. A. Bergs graf. Hdskr. J "Kass."
4998 2864 D…. m. De tre kyssarne Pfte m. text J
8403 5217 Daase, R. op.141. Patti-polka. Autogr. Pfte 2/H. N
2548 1809 D'Adhémar, A. Le brigand calabrais 1 r. m. pfte N
5428 3113 Dahl, A. Barndomsbruden. Romans. 1 r. m. Pfte J
5429 3114 Dahl, A. I lifvets vår. 1 r. m. Pfte J
9272 5868 Dahl, A. Vaggsång [Ur "Pastorn till Norröra] 1 r. Pf. N
Autogr.
1036 965 Dahl, B. Pariser Mode-revy. Polka pfte J "utgår"
8210 5088 Dalayrac Aria ur op. Slottet Montenero. Sid. 6. 1 r. pfte. Ser. I J Står [Dalayrac] i
Hdskr. originalet.
8887 5566 Dalayrac En egendom till salu. Komedi m. sång. Textb. N
Hdskr.
8252 5099 Dalayrac Ingessons sångrol i En egendom till salu. N Står [Dalayrac] i
Hdskr. originalet.
8253 5100 Dalayrac Role för Fru Karlfelt i En egendom till salu. N Står [Dalayrac] i
Hdskr. originalet.
6666 3921 D'Alayrac Allegretto Sid. 20 J
8234 5088 D'Alayrac Aria ur Slottet Montenero. "Lancelot kom från Ser. I J
bardaleken… Sid. 60. 1 r. pfte. Hdskr.
6667 3921 D'Alayrac Coupletter ur Savoijarerna Sid. 21. J
6658 3921 D'Alayrac Larghetto utur Nina, Romance. Sid. 14. J
6648 3921 D'Alayrac Marche i Nina Sid. 9. J Står [D'Alayrac] i
originalet.
8228 5088 D'Alayrac Romance ur Slottet Montenero. Laura: "Ännu Ser. I J
ej förtviflan mig fällt…" Sid. 42. 1 r. pfte. Hdskr.

6550 3866 D'Alayrac Romance utur Slottet Montenero. Pag. 6. N


Hdskr. 1 r. Pfte
6877 4054 D'Alayrac Romans ur Slottet Montenero. Sid. 3. Handskr. J "Kass." Står [D'Alayrac ]
i originalet.
6944 4114 D'Alayrac Trio ur op. Slottet Montenero. Sid. 1. Hdskr. J Kass.
4125 2630 Dalayrac, N. Coupletter ur Kuluff 1 r. m. pfte N
8262 5109 Dalayrac, N. En timmas äktenskap. Sångst. för Germeuil. N
Hdskr.
8261 5108 Dalayrac, N. En timmas äktenskap. Sångst. för Marcé. N
Hdskr.
8263 5110 Dalayrac, N. En timmas äktenskap. Sångst. för Saint-Ange. N
Hdskr.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
65

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
5926 3490 Dalayrac, N. Leheman. Opera. Arr. p. Fl. 2 vls. Alt o. Vcl. Bl. kvint. J
Hdskr..
4113 2630 Dalayrac, N. Romance i op. Léhéman N
4152 2634 Dalayrac, N. Trio ur opr. Camilla 3 r. m. pfte N
2618 1841 D'Alayrac, N. Air de l'op. Le Château Montenero 1 r. pfte J "Se föreg."
4274 2666 D'Alayrac, N. Allegretto ur Philippe et Georgette 1 r. m. pfte N
2446 1805 D'Alayrac, N. Andante ur Talima 1 r. m. pfte N
1138 1059 D'Alayrac, N. Aria ur Azemira [Azémia?] 1 r. m. pfte T-SP/Sv. J
2442 1805 D'Alayrac, N. Aria ur Camilla 1 r. m. pfte N
4321 2689 D'Alayrac, N. Aria ur Camilla 1 r. m. pfte N
4579 2733 D'Alayrac, N. Aria ur Gubben i Bergsbygden sångpart N
1737 1618 D'Alayrac, N. Chanson des deux Savoyard 1 r. m. pfte J
5131 2964 D'Alayrac, N. Choeur de Nina Se: Collection de Musique N
pour le harpe. Sid. 20.
4587 2733 D'Alayrac, N. Coupeltt ur Slottet Montenero 1 r. m. pfte N
4586 2733 D'Alayrac, N. Couplett ur Folke Birgersson 3 r. m. pfte N
2622 1843 D'Alayrac, N. Duo de la Jeune prude 2 r. pfte el. harpa J
2629 1850 D'Alayrac, N. Duo de Primerose 2 r. m. pfte N
1863 1734 D'Alayrac, N. Larghetto ur Azemia 1 r. m. pfte T-SPB-R J "Nummer 1734-1735
flyttade till T-SPB-R
Notbok, Dahlin"
2367 1794 D'Alayrac, N. Ode à l'être suprème 1 r. m. pfte N
1869 1735 D'Alayrac, N. Ouv. till Azemia pfte T-SPB-R J "Nummer 1734-1735
flyttade till T-SPB-R
Notbok, Dahlin"
2005 1766 D'Alayrac, N. Romance de la Tour de Neustadt 1 r. m. pfte N
2615 1841 D'Alayrac, N. Romance de l'op. Le Château Montenero 1 r. J "Se föreg."
pfte el harpa
5130 2964 D'Alayrac, N. Romance de Nina Se: Collection de Musique N
pour le harpe. Sid. 17.
2141 1766 D'Alayrac, N. Romance ur op. Le château de Montenero 1 r. N
m. pfte
4580 2733 D'Alayrac, N. Romance ur Op. Le château Montenero N
sångpart
2258 1785 D'Alayrac, N. Romance ur op. Léheman 1 r. m. pfte N
4702 2767 D'Alayrac, N. Romance ur Slottet Montenero sid. 2. N I Samlingsband af div.
musikstycken. Står
[d'Alayrac] i original
2445 1805 D'Alayrac, N. Romance ur Talima 1 r. m. pfte N
2158 1767 D'Alayrac, N. Romance: "Oui je dois encore espérer" 1 r. m. N
pfte
1423 1311 D'Alayrac, N. Tamb. de basque solo m. Gubben i J "utgår"
bergsbygen. pfte
378 345 D'Alayrac, N. Trio ur Folke Birgerson 3 r. pfte N
379 346 D'Alayrac, N. Trio ur opr. Slottet Montenero 3 r. pfte N
2224 1785 D'Alayrac, N. Ur "Kom helga vänskap kom" 1 r. m. pfte N
2223 1785 D'Alayrac, N. Ur "Stormiga aftonen" 1 r. m. pfte N
2318 1791 D'Alayrac, N. Ur slottet Montenero 1 r. m. pfte SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
af Arier SPB/Sv.-R"
2186 1769 D'Alayrac, N. Ur"Slottet Montenero" Oui je dois encore N
esperer 1 r. m. pfte
9407 6003 D'Alayrac, N. Azemia… f. 2 vl. vla & basso. N "Basso saknas"
2014 1766 D'Almivare, M. P. Le revenant 1 r. m. pfte N
2097 1766 D'Almivare, P. Romance "Mon coeur soupire" etc 1 r. m. pfte N
6251 3713 Damm [N:o]50. Polonesse solo Hdskr. Vl. 1 o. 2. N
6541 3865 Dannström Motgången. "Malins milda öga…" sid. 1. Hdskr. N Står [Dannström] i
1 r. Pfte originalet.
8864 5543 Dannström, [I.] Den lilla foten. Komedi. Textb. Hdskr. N
5028 2871 Dannström, [I.] Wore jag blomma (sid. 25.) 1 r. m. pfte. N
Handskr.
8265 5112 Dannström, I. Aftonen. 1 r. m. Pfte el orgel. Hdskr. N
7627 4635 Dannström, I. Erotiskt svärmeri. Sid. 12. [avskr. av C. R. N-m] N

541 498 Dannström, I. Farväl till Vilma 1 r. pfte N


4227 2653 Dannström, I. Fiskare-sång 1 r. m. pfte J
2279 1787 Dannström, I. Gondoliersång ur Marino Faliero 1 r. m. pfte N
1302 1196 Dannström, I. Krigssång mnsqv. Stämmor N
542 499 Dannström, I. Med henne på vägen - Hjertat 1 r. pft N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
66

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
630 574 Dannström, I. Motgången 1 r. m. pfte N
6000 3557 Dannström, I. Mourir là. Romance. 1 r. Pfte. SP/Sv. J
7000 4140 Dannström, I. op.7. Den älskades öga. Sid. 40. Hdskr. N Står [Dannström, I.] i
originalet.
1620 1502 Dannström, I. Parade-hymn bl.ch. pfte N
6543 3865 Dannström, I. Romance ur Maria Tudor. Sid. 7. Hdskr. 1 r. N Står [Dannström] i
Pfte originalet.
6539 3864 Dannström, I. Romance. "Flickor jag beder… sid. 5. Hdskr. 1 N
r. Pfte
8607 5350 Dannström, I. Souvenir de Varsovie. Mazurka. Hdskr. N
1734 1615 Dannström, I. Sång v. Prins Gustafs död J "kass."
813 745 Dannström, I. Sång vid afl. af P. J. Cronhamns minnesvård J
bl. ch.
1732 1613 Dannström, I. Sånger f 1 r. m. pfte. Häft 12. J "kass."
5283 3009 Dannström. I. Hymn vid Kon. Oscar I kröning Pfte J
5279 3005 Dannström. I. op.15. Sånger vid Piano. Häft. 7. 1 r. Pfte J
5280 3006 Dannström. I. op.19. Fyra sånger vid piano. Häft 8. 1 r. Pfte. J
5256 2986 Dannström. I. Se: Förgät mig ej! Sid. 37. J
5430 3115 Dannström. I. Sånger J
5282 3008 Dannström. I. Sånger vid Pfte. 1 r. Pfte J
5278 3004 Dannström. I. Sånger vid Piano. [11:te] Häft. J
9171 5805 Danti Largh: af Danti. Sörj icke mer de fly bekymrens N
tider 1 r. m. pfte
2397 1801 Danzi Hoppet: "Sörj icke mer, de fly bekymrens tider" N
1 r. m. pfte
2444 1805 Danzi Sörj icke mer, de fly bekymrens tider" etc 1 r. N
m. pfte
2155 1767 Danzi, (F?) Coupl. "Sörj icke mer, de fly bekymrens tider" 1 N
r. m. pfte
3349 2300 Danzi, F. "Ack Guds lam, som borttager" etc bl.chör N I fyra volymer. [N:o]7
partitur o. stämmor
3348 2300 Danzi, F. "Helig, helig Herre Zebaoth bl.chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]6
stämmor
3347 2300 Danzi, F. "Herre allsmägtige Fader" etc bl.chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]5
stämmor
3444 2302 Danzi, F. "Salve Regina" bl. chör partitur o. stämmor N I fyra volymer. [N:o]102
3346 2300 Danzi, F. "Ära vare Gud i höjden" bl.chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]4
stämmor
3345 2300 Danzi, F. Kyrie eleison bl.chör partitur o. stämmor N I fyra volymer. [N:o]3
4096 2614 Danzi, F. Lied: "O weine nicht" 2 r m. pfte J
1592 1474 Danzi, F. op.28 Sonate pfte. vl. el. vcllo end. pfte Vl & p J
3105 2091 Danzi, F. Regina bl. chör stämmor N
2100 1766 Danzi, F. Romance: "Sörj icke mer, de fly" etc 1 r. m. N
pfte
4323 2689 Danzi, F. Sörj icke mer, de fly bekymrens 1 r. m. pfte N
4277 2666 Danzi, F. Sörj icke mer, de fly bekymrens tider" 1 r. m. N
pfte
4592 2733 Danzi, F. Sörj icke mer, de fly bekymrens tider" 1 r. m. N
pfte
3063 2083 Danzi, F. Sörj icke mer, de fly, bekymrens tider" 1 r. m. N
pfte
2436 1804 Danzi? "Sörj icke mer, de fly bekymrens tider" 1 r. m. N
pfte
8393 5207 Darewski, M. I dream of a garden of Rose. Autogr. 1 r. m. N
pfte.
755 687 Dargomyzski, A. Russalka. arr. f. 2 vl. af Fuchs N
4011 2555 Datsch Vals vl. N
3270 2227 D'Aubert, T. A. E.? Allegro orch.partitur N
750 682 Davaux, J. B. op.1. 6 quartetto 2 vl. taille basse J
9149 5805 de Brun Romance des Petits Aveugles de Francomille N
2 r. m. pfte
2494 1808 De Foix, Gaston Romance "C'en est donc fait 1 r. pfte N
44 43 De Jardini Six sonates Op.1 J
43 43 De Lusse Six sonates Op.2 J
4196 2648 De Pui, E. Harmoniens lof mansqv. J
3777 2471 De Ron Andante con espressione 1 r. m. orch. N
3773 2467 De Ron Cancions espanholas 1 r. m. pfte N
3775 2469 De Ron Canzonetta 1 r. m. pfte N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
67

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
3776 2470 De Ron Cavatina af V. Trento 1 r. m. pfte N
3774 2468 De Ron Duetto com Lundum af B. Lentini 1 r. m. pfte N
3772 2466 De Ron Lundum da Bahia pfte N
3780 2474 De Ron Quartetto vl. [1o 2o] vla. vcllo. Part. N
3781 2475 De Ron Quartetto vl. [1o 2o] vla. vcllo. Part. N
3778 2472 De Ron Quatuor [N:o]1 partitur N
3782 2476 De Ron Quatuor vl. [1o 2o] vla. vcllo. Part. N
3779 2473 De Ron Trio pfte. clar. basson. Part. N
2772 1932 De Ron, M. "Ditt hjerta, så stolt som naturen" etc 1 r. m. J
pfte
2790 1932 De Ron, M. "Du schöner Tag" etc J Uppgift om besättning
har förstörts
2787 1932 De Ron, M. "Kennst du das Land" J Uppgift om besättning
har förstörts
2792 1932 De Ron, M. "Lång var natten och med slag på slag" J Uppgift om besättning
har förstörts
2771 1932 De Ron, M. Afskedet. Ord af Lindegren. 1 r. m. pfte J
2768 1932 De Ron, M. An den Abendstern 1 r. m. pfte J
2784 1932 De Ron, M. Andante con sentimento: "Dessa ljuva, milda J
dagen" 1 r. m. pfte
2788 1932 De Ron, M. Bella Nilen in quella rosa" [?] etc J Uppgift om besättning
har förstörts
2786 1932 De Ron, M. Beraucht im seligsten Entzücken" etc 1 r. m. J
pfte
2789 1932 De Ron, M. Der Geheimniss J Uppgift om besättning
har förstörts
2764 1932 De Ron, M. Det bästa trädet 1 r. m. pfte J
2766 1932 De Ron, M. Die Freyheit 1 r. m. pfte J
2780 1932 De Ron, M. La Perdita i[?]able 1 r. m. pfte J
2782 1932 De Ron, M. La rose e Nice [?] 1 r. m. pfte J
2773 1932 De Ron, M. Le baiser, ou la rose 1 r. m. pfte J
2781 1932 De Ron, M. Le pupille di Nice [?] 1 r. m. pfte J
2783 1932 De Ron, M. Le sfozo amoroso [?] 1 r. m. pfte J
2791 1932 De Ron, M. Les regrets J Uppgift om besättning
har förstörts
2779 1932 De Ron, M. L'esprit et la coeur. Romance 1 r. m. pfte J
2767 1932 De Ron, M. Romance 1 r. m. pfte J
2776 1932 De Ron, M. Romance: "Ah mia Nici perche moi [?] etc 1 r. J
m. pfte
2775 1932 De Ron, M. Romance: "C'est pour vous, que je soupire" etc J
1 r. m. pfte
2778 1932 De Ron, M. Romance: "C'est pour vous, que je soupire" etc J
1 r. m. pfte
2774 1932 De Ron, M. Romance: "Deux moments, trop, pleins de J
charmes 1 r. m. pfte
2777 1932 De Ron, M. Romance: Dir folgen meine Thränen" etc 1 r. J
m. pfte
2770 1932 De Ron, M. Romance: Heureux celui, qui près de toi" etc 1 J
r. m. pfte
2793 1932 De Ron, M. Terzetto: Willst du wohl ein Gläschen" etc J Uppgift om besättning
har förstörts
2765 1932 De Ron, M. Till Lina med en blomsterqvast 1 r. m. pfte J
2785 1932 De Ron, M. Vilhelmina's bly verj[?]" etc 1 r. m. pfte J
8891 5570 De Wahl, O. arr. Ännu en gång. "Den waga sidan" Textb. N Står [De Wahl, O.] i
Hdskr. originalet.
4174 2647 de Vilde Marsch ur op. Amphion pfte P-R J Placering: Alberti [Sonat,
piano-, C.]
6079 3626 Degiardino Sonata I - Vl p. Cembalo e. vl. o Flauto tr. C1-R J
Hdskr.
6597 3891 Dehn, S. W. Canon doppio a quatro voci. Partit. Handskr. N Står 3891/92 i originalet.

6598 3892 Dehn, S. W. Canon doppio a quatro voci. Partit. Handskr. N Står 3891/92 i originalet.

6576 3877 Dehn, S. W. Canon f. 4 Stimmen mit 2 themas. Partitur. N Står 3877/78 i originalet
Hdskr.
6577 3878 Dehn, S. W. Canon f. 4 Stimmen mit 2 themas. Partitur. N Står 3877/78 i originalet
Hdskr.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
68

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
6583 3882 Dehn, S. W. Fughetta üb. ein gegebenes thema d. Grafen [?] J
Wielhersky [?]. Hdskr. Pfte.
5240 2985 Dehn, S. W. Generalb. Beispiele. Contrap. Ueb[?]. Hdskr. N
6632 3920 Dehn, S. W. m.fl. Diverse handskrifter Dehn. J
Hskr.saml.
8924 5602 Dejazet, E. Fanchette (Jean & Fanchette) Operett Textb. N
Hdskr.
4219 2651 Delavigne Gondoliersång ur Marina F[?] 1 r. m. pfte J
8375 5189 Délibes, L. Scena e Leggenda. Lakmé. Sångst. Hdskr. J Rubrik: Adelina Pattis
saml. "Kass." Står
[Délibes, L.] i orig.
8260 5107 Della Maria Opera-Comique'n. 4 hdskr. stråkst. N
8259 5106 Della Maria Sångrol. f. Armand i Opera Komiken Hdskr. N
8258 5105 Della Maria Sångrol. f. Laura i Opera Komiken Hdskr. N
2374 1799 Della Maria, D. Duo du Prisonnier 2 r. m. pfte T-SP-R J
2111 1766 Della Maria, D. Les soupirs d'amour 1 r. m. pfte N
2580 1817 Della Maria, D. Opera Komiken klaverutdr. T-klav J
4249 2665 Della Maria, D. Ouv. t. Opera-komiken pfte J "Kass."
1322 1211 Della Maria, D. Åtsk. Prièrer ur opr. Den unge arrestanten N
sång m. pfte
2028 1766 Demar, Th. Le souvenir et l'espérance 1 r. m. pfte N
2643 1859 Demar, Th. Romance. Ord [M:lle] Rond[?]t 1 r. m. pfte el. N
harpa
2026 1766 Demar, Th. Romance. Ord af Mme Bourdie 1 r. m. pfte N
1512 1399 Densa Sång. Se ufenta tu non fuss' etc. 1 r. m. pfte N
6961 4128 Dente, J. [2 Pianotrios. Partitur. Autograf.] N Står [Dente, J.] i
originalet.
6955 4122 Dente, J. [Andante f. Clar. o. Piano] N Står [Dente, J.] i
originalet.
6965 4132 Dente, J. [Diverse kompositionsfragment. Autograf.] N Står [Dente, J.] i
originalet.
6962 4129 Dente, J. [Fuga.] [Orgel. Autograf.] N Står [Dente, J.] i
originalet.
6951 4118 Dente, J. [Marsch.] Partitur (autogr.) Orkstmr (hdskr.) Ork/Sv. J Del av pappret har fallat
=40 av. Står [Dente, J.] i
originalet.
6952 4119 Dente, J. [Marsch.] Pfte 2/H. Autograf. N Står [Dente, J.] i
originalet.
8538 5310 Dente, J. [Orkestersats] Partitur. Autograf. N Står [Dente, J.] i
originalet.
6953 4120 Dente, J. [Skizzer.] Autograf. N Står [Dente, J.] i
originalet.
6964 4131 Dente, J. [Stråkkvartett i C-dur. Partitur. Autograf.] N Står [Dente, J.] i
originalet.
6954 4121 Dente, J. [Violinkvartett.] Autograf. Partitur. N Står [Dente, J.] i
originalet.
6963 4130 Dente, J. Aria. "Ack min Zemire" (Texten Zemire och N Står [Dente, J.] i
Azor af A.M. Lenngren.) 1 r. P. o. sångst.=2 originalet.
vol. Autogr.
8535 5307 Dente, J. Ballad. Hdskr. solosångstmr., körstmr., KO/Sv. J Står [Dente, J.] i
orkstmr. originalet.
8534 5306 Dente, J. Ballad. Partitur. Autograf. N Står [Dente, J.] i
originalet.
8536 5308 Dente, J. Concert f. vl. m. ork. el. piano. Ork.part. Autogr. N

6958 4125 Dente, J. Danse espagnole. Autograf. Pfte 2/H. N Står [Dente, J.] i
originalet.
6957 4124 Dente, J. Scherzo [Pianokvartett] Autograf. Partitur. N Står [Dente, J.] i
originalet.
6956 4123 Dente, J. Scherzo för Pianoforte Autograf. N Står [Dente, J.] i
originalet.
6960 4127 Dente, J. Stafkarlen af E. Malmström. Autograf. 1 r. m. N
Pfte o. 1 sångstämma = 2 vol.
6966 4133 Dente, J. sumphonie (d-moll) för stor orch. Partitur. N
Autograf.
5431 3116 Dente, J. Symfoni, d-moll. Pfte 4/ms. J
6959 4126 Dente, J. Tanken af Runeberg. Autograf. 1 r. m. Pfte. N
5367 3063 Dente, J. Tre Sånger till ord af Runeberg. 1 r. m. Pfte. J

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
69

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
6474 3836 Denza [N:o]4. Si tu m'aimais. Romans. Sid. 4. Vcell. J "Kass."
Hdskr.
5328 3034 Depuis Les amants de la Chevalerie. Sid. 28. 1 r. m. J
Pfte. Hdskr.
8251 5098 Dèsaugiers, [M. A.] La vestale. Potp. en trois actes N
5305 3030 Dessauer, J. Stjernan. Hdskr. 1 r. m. Pfte J
2478 1806 Dethmar, L. Canon italien: Eviva, eviva Bacco 3 r. m. pfte N
9238 5834 Devienne [7:me] Concerto. Fl. principale. FbO J
9241 5837 Devienne Concerto. Fl. principale. [Hdskr.] N
1867 1734 Devienne, F. Coupletter ur Nunnorne 1 r. m. pfte T-SPB-R J "Nummer 1734-1735
flyttade till T-SPB-R
Notbok, Dahlin"
786 718 Devienne, F. Potp. p. une fl. acc. de vl. ad lib. J
1866 1734 Devienne, F. Rondo Alegretto ur Nunnorne 1 r. m. pfte T-SPB-R J "Nummer 1734-1735
flyttade till T-SPB-R
Notbok, Dahlin"
1775 1655 Devienne, Fr. Air dans lo'p. Les visitandines orch.stämmor N
4248 2664 Dezède Div. mel. u. op. Les trois fermiers N
9114 5778 Diabelli, A. Der goldene Jugendzeit. 2 Rondos p. le Pfte. N
Handskr.
9119 5783 Diabelli, A. Sonatine för Pfte. Pfte 2/H. Hdskr. N
4650 2755 Dille, J. O. [?} Mathilda-vals Se: Samling, en liten sid. 18. N
8706 5422 Dillner "Anden, vars strider blott natten ser"… N
manskv.
8707 5423 Dillner "Anden, vars strider blott natten ser"… sid. 2. N
9096 5761 Dillner, G. Vals. Pfte 2/H. Hdskr. N
2679 1883 Dillner, J. Vaggvisa 1 r. m. pfte N
2002 1766 Doche, J. D. Romance de Gentil Bernard 1 r. m. pfte N
3579 2314 Doles, J. F. "Lofsjungom, lofsjungom" dubbelchör f. bl. r. J I volym [N:o]4
part. o. stämmor
8893 5572 Donay, G. Två modeller. Komisk operett. Textb. Hdskr. N
6338 3777 Donizetti, [G.] Anna Bolena. Se: Samml. v. Ouverturen… N
6335 3775 Donizetti, [G.] Belisario Se: Ouvertures p. Pianos à 4/ms. N
6861 4040 Donizetti, [G.] Duettino nell'op. Lucia di Lammermoor. Hdskr. J "Kass."

6921 4092 Donizetti, [G.] Duetto … per la sua Opera Fausta. 2 r. P. N


6937 4107 Donizetti, [G.] Duo de l'op. La Favorita. [Leonoras sångst. J "Kass."
Hdskr. af I. Hallstörm
6406 3812 Donizetti, [G.] La fille du Régiment. Sid. 120. Pfte, Vl. Hdskr. J "Kass."

6404 3811 Donizetti, [G.] L'Elisire d'Amore. Sid. 108. Pfte, Vl. Hdskr. J "Kass."
6872 4051 Donizetti, [G.] Lucia di Lammermoor. Duettino. Handskr. J "Kass."
6860 4039 Donizetti, [G.] Lucia di Lammermoor. Duettino. Hdskr. J "Kass."
6405 3811 Donizetti, [G.] Lucia di Lammermoor. S. 113. Pfte, Vl. Hdskr. J "Kass."

6887 4061 Donizetti, [G.] Romanza nell'op. A. Bolena. "Va infelice" [?] J "Kass."
Handskr.
5179 2976 Donizetti, [G.] Se: Weller, F. N
3097 2087 Donizetti, G. Aria ur op. Lucie 1 r. m. pfte N
695 634 Donizetti, G. Cav. Furioso f. clar. Princ. N
3856 2521 Donizetti, G. Cav. ur Reg. Dotter 1 r. m. pfte N
3098 2088 Donizetti, G. Div. sånger ur op. Kärleksdrycken 1 r. m. pfte J
8388 5202 Donizetti, G. Lucia-rondo Flauti obl. Hdskr. J Står [Donizetti, G.] i
originalet. "Kass."
8389 5203 Donizetti, G. Lucia-rondo Flauti obl. Hdskr. J Står [Donizetti, G.] i
originalet. "Kass."
8390 5204 Donizetti, G. Lucia-rondo Flauti obl. Hdskr. J Står [Donizetti, G.] i
originalet. "Kass."
3014 2068 Donizetti, G. Maria Padilla. Duo 2 r. m. pfte N
3205 2162 Donizetti, G. Potpouri ur op Lucie pfte 2/h. J
3857 2521 Donizetti, G. Romance ur Reg. Dotter 1 r. m. pfte N
3203 2160 Donizetti, G. Valda sånger ur Op Lucie 1 r. m pfte J
2637 1854 Donmieh, H. [?] Romances 1 r. pfte el. harpa N
4659 2755 Donnizetti Vals ur Op. Kärleksdrycken Se: Samling, en N
liten sid. 29.
6363 3795 Door, A. Souvenir de Mendelssohn-Barth., Lied ohne J "Kass."
worte. Sid. 18. Handskr. Pfte.
201 199 Dothel, (N). F. Sei duetti J

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
70

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
8205 5085 Douay, G. Två modeller. Handskr. Orkstmr. = 7 vol. T/Sv. J
694 633 Drake, C. Sonata p. l. pfte o. vl. N
2918 2027 Drake, E. Blommorna af A. Atterbom sid 107 1 r. m. pfte N

4955 2852 Drake, E. Bortresan 1 r. m. pfte. Handskr. N Står [Drake, E.] i


originalet
2913 2027 Drake, E. Sapho-Declamation Klvr.utdr. sid 1. N
2917 2027 Drake, E. Sjung Du! sid 87 3 r. m. pfte N
2914 2027 Drake, E. Sjögummans romans sid 29 1 r. m. pfte N
2915 2027 Drake, E. Skön Clara sid 40 1 r. m. pfte N
2916 2027 Drake, E. Stabat Mater sid 73 3 r. m. pfte N
2919 2027 Drake, E. Sånger m. acc. af pfte 1 r. m. pfte Z/Sv. J
1708 1589 Dreyschock, A. op 4. Souvenir pfte 2/h. J "utgår"
6376 3795 Dreyschock, A. op.140. Chanson sans paroles. Sid. 84. Hdskr. J "Kass."
Pfte.
8563 5319 Dreyschock, A. op.22. Var. f. venstra handen solo. Hdskr. N
6039 3592 Drouët, L. Variations sur la Chanson nat. franc. Vive N
Henry quatre p. 2 Flûtes.
1603 1485 du Lindrich "Quoi dans la langue germanique" etc 1 r. m. N
pfte
7015 4144 Du Puij Polonoise Pfte Sid.4. Pfte 2/H. Handskr. N
3388 2301 Du Puy "Evige Gud för din" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]46
stämmor
6657 3921 Du Puy 1) Allegretto. 2) Allegretto ur Klensmeden Sid. J
13.
6651 3921 Du Puy Allegretto af Depuÿ Sid. 10. J Står [Du Puy] i originalet.

5581 3247 Du Puy Duetto pour deux violons. Vl. 1 o. 2. J


6987 4140 Du Puy Evige Gud för din trohn vi nedfalle…" Handskr. N
Sid. 8.
6669 3921 Du Puy Marche Sid. 22 J
7813 4768 Du Puy Mus. Tidsfördr. 1796. Polonoise. Sid. 1. Pfte N Står Dupy [=Du Puy] i
2/H. Hdskr. originalet
5583 3248 Du Puy Se: Zetterström, J. G. Föreningen musik af J
Prof. Du Puy
6664 3921 Du Puy Trio Sid. 19. J
6003 3560 Du Puÿ Polonaise. Hdskr. Pfte. N
5584 3249 Du Puy, [E.] Hymne. 2 r. m. pfte. J
5585 3250 Du Puy, [E.] Musique utur baletten Feten för den gamle J
generalen
623 567 Du Puy, E. "Ei for et Guddomspund at gjemme" 1 r m. ork. N
Partitur
508 466 Du Puy, E. "Est-ce un canon" 1 r. N
3384 2301 Du Puy, E. "Hvad som furstar svårast" bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]42
stämmor
629 573 du Puy, E. Air pour le pfte avec chant 1 r. m. pfte N
602 546 Du Puy, E. Aria "For verlden ei for sig allena" 1 r. ork. N
partitur
4561 2729 Du Puy, E. Canon à 3 sångpart. N
1633 1515 Du Puy, E. Duetto p. 2 vl. vl. 1. 2. J "utgår"
1419 1308 Du Puy, E. Föreningen arr. f. pfte af J. G. Zetters … chör J
m. pfte
1117 1040 Du Puy, E. Hymn arr. af Gxxxx bl. ch. Partitur N
9327 5923 Du Puy, E. Hymn o. En ung bonde. Sågn m. pfte. Kass. J
4286 2666 Du Puy, E. Ja sorgen är skuggan i lifvet 1 r. m. pfte N
9174 5805 Du Puy, E. Le Revenant 1 r. m. pfte N
9175 5805 Du Puy, E. Les Amans des Temps de la Chevalerie 1 r. m. N
pfte
719 657 Du Puy, E. Marsch "Faedreland! "Faedreland! Chör m. N
ork. Partitur
467 427 du Puy, E. Musik ur Föreningen för Forte piano N
1084 1008 Du Puy, E. Musik vid Enked. Sofia Magd. begr. 30/9 1813. N
bl.chör pfte partitur
1386 1275 Du Puy, E. Polonaise pfte N
466 426 du Puy, E. Quartetto "Harmonie douce" bl. chör. Partitur N
534 491 Du Puy, E. Svensk folksång qvartett m. pfte J "utgår"
1522 1409 Du Puy, E. Sång f. 4 r. partitur N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
71

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
4552 2729 Du Puy, E. Terzetto (Agander, Wiberg, Pagander) N
sångpart.
9177 5805 Du Puy, E. Utur Ungdom och dårskap 1 r. m. pfte N
2911 2025 Du Puÿ, E. Polonaise pfte 2/h. N
618 562 Du Puy, Ed. "O Friedrich med ditt namn" etc. 1 r. m. ork. N
Partitur
619 563 Du Puy, Ed. Andante "Svage bryst, alt hvad du kan" etc. 1 r. N
m. ork. Partitur
1691 1572 Dubenius Pugna triumphalis vid Gust. [2:dra] begrafn. J "utgår"
1634
8462 5242 Dubuk, A. Romanser och sånger op.51 [N:o]3. Ptucka J
5958 3520 Ducci, C. La Mammola. (Das veilchen) Canzone. 1 r. S. 1 r. p. saml. J "Musique de chant
Pfte. [Patti]"
7853 4780 Duchambge, [M:me] Provencal-Lied. Sid. 8. Hdskr. N
5243 2986 Due, Alethe Se: Förgät mig ej! Sid. 2. J
1242 1142 Due, F. Das alte Lied 1 r. m. pfte N
407 373 Dufay Hymne. En ung bonde 2 r. pfte N
420 382 Dufay Polonaise. Div. comp. à 2 vl N
1970 1765 Dugazon, G. La sérénade. Bolero. 2 r. m. pfte N
2498 1808 Dugazon, G. Nocturne à 2 voix. Le Pastour. 2 r. m. pfte N
8110 4995 Duni Arietta ur Landtflickan på hofvet m.m. Hdskr. T-SE/Sv. J
8254 5101 Duni, E. G. Målaren kär i sin modell. Hdskr. Sångr. m.m. N
2253 1785 Dupuis Utur tragedien Engelbrecht 1 r. m. pfte N
6555 3866 Dupuy Aria. "Hulda, ljufva Tonkonst. Pag. 27. Hdskr. 1 N
r. Pfte
6236 3709 Dupuy March Hdskr. Pfte N
6070 3620 Dupuy Trio ur Agander, Pagander, Winberg 3 Sa J Står: [Dupuy] i originalet.

6071 3621 Dupuy Trio ur Agander, Pagander, Winberg. J "Kass." Står: [Dupuy] i
Paganders sångst. Hdskr. originalet.
4838 2819 Dupuÿ Marche Se: Danser J "Kass."
4781 2798 Dupuÿ Polonoise Se: Danser N
8361 5181 Dupuÿ Polonoise. Sid. 21. Pfte 2/H. N
3421 2301 Dupuy, E. "Ach Thildas ögons strålar" etc bl. chör partitur N I fyra volymer. [N:o]79
o. stämmor
3422 2301 Dupuy, E. "Ach Thildas ögons strålar" etc bl. chör partitur N I fyra volymer. [N:o]80
o. stämmor
3530 2303 Dupuy, E. "Af inga skuggor mera skymd" bl. chör partitur N I fyra volymer. [N:o]196
o. stämmor
3413 2301 Dupuy, E. "Dig, som skilda röster kalla" etc bl. chör N I fyra volymer. [N:o]71
partitur o. stämmor
3412 2301 Dupuy, E. "Harmonie, tjusande" bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]70
stämmor
3533 2303 Dupuy, E. "Himlen vare prisad" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]199
stämmor
3343 2300 Dupuy, E. "Hvad det är roligt" etc. bl.chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]1
stämmor
3411 2301 Dupuy, E. "Kom, ljufva vänskap" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]69
stämmor
3575 2313 Dupuy, E. "Yngling, ditt hjerta ännu ej qvalet" chör f. J
blandade röster
2216 1785 Dupuy, E. Duo ur Balder: "Mitt redliga nit af Carl Johan N
belönas" pfte m. text
3771 2465 Dupuy, E. Hymne 2 r. m. pfte J "Kass."
2211 1785 Dupuy, E. Ur Balder: "Der frihet finns o. rätt o. tro pfte m. N
text
2213 1785 Dupuy, E. Ur Balder: "Jag liten fattig lapp" etc pfte m. text N

2215 1785 Dupuy, E. Ur Balder: "Jag nu lefvat nog" etc pfte m. text N
2214 1785 Dupuy, E. Ur Balder: "Nu ska hammaren göra larm" pfte N
m. text
2212 1785 Dupuy, E. Ur Balder: "Skilda seglare" etc pfte m. text N
9318 5914 Dupuÿ, E. Quartetto vl.1, 2, vla, vcllo N
460 420 Durand, E. Chanson à vingt ans 1 r. m. pfte J
6305 3749 Durante Dodici duetti 2-SP-R J
6864 4043 Durante Duetto [N:o]1. "Son i[?] [N:o]2. Quator tento… J "Kass."
Hdskr.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
72

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
5910 3477 Durante Se: tonstücken 8, af olika kompositörer [N:o]4. G. Mankell J
Hskr.saml.
5892 3470 Durante Vivace. Sid. 12. Pfte à 4/ms. Hdskr. J "Kass."
5239 2985 Durante, F. Se. Winge, O. J
4744 2775 Dussek Trois sonates progressives. Hdskr. Pfte à J
4/ms.
5649 3302 Dussek, J. L. La consolation Pfte. Hdskr. N
5650 3303 Dussek, J. L. oeuv. 50. Concerto Pfte. Hdskr. N
6687 3936 Dussek, J. L. Sonata [Vl. hdskr.] J "Kass."
1759 1640 Dussek, J. L. Triendium 1 r. m. pfte N
7861 4784 Dybeck, R. I det fria. Svenska folkmel. f. 4 mansr. Manskv. J
1163 1082 Dybeck, R. Program v. aft.underh. m. Nordisk folkmusik. J "Gåva t. Musikhist.
Stkhlm Mars 1859 Museet"
3170 2129 Dybeck, R. Svenska visor 1 r. m. pfte J
4943 2845 Düben Tacet. Se: Berens, H. [instrumentering] Kör m. ork. J "Musik vid KMA:s
sekularfest 1871"
3801 2489 Dürrner, J. Mein Gluck 1 r. m. pfte N
5586 3251 E****** Die glocken. Duo. 2 r. m. pfte. J Överskrivet: Eugénie
6873 4052 E****** Die glocken. Duo. Sopr. o. Alt. Handskr. Bernadotte- J Står [E******] i originalet
saml.
2900 2014 E. L-m Symphonie-mazurka pfte 2/h. Danser J
3989 2552 E. T. Andante 26/4 1822. pfte 2/h N
4074 2596 Ebeling Minne af Mathilda. Häft 5 1 r. m. pfte J
4746 2775 Eberl, A. Polonoise Hdskr. Pfte à 4/ms. J
5905 3476 Eberlin Fuga. Sid. 1. Orgel. Hdskr. Qb J
6604 3896 Eberlin Fugue. Pfte. Handskr. J "Kass."
213 211 Ebers, G. F. Ouverture t. "Lidoiska" J "(arr.)"
8384 5198 Eckert Echo. 1 r. m. Ork. Part. o. stmr. N
3800 2489 Eckert, G. Tausendschön 1 r. m. pfte N
3913 2522 Eckert, G. Tausendschön 1 r. m. pfte N
6690 3939 Edelmann oe. 8. Trois sonates p. Pfte et Vl. ad lib. [Vl.] VP-R. J
6689 3938 Edelmann oe. X. Trois sonates p. Pfte et Vl. ad lib. [Vl.] VP-R. J
6691 3940 Edelmann op. I. Sinfonia p. il Cembalo. 2 Vl., C. e B. ad O-R J
lib. End. Vl. I.
2453 1805 Edelmann Thema med variationer pfte 2/h. N
1655 1536 Edgren, A. L'invitation 5 r. m. pfte N
6325 3768 Edguth (?) Ich habe viel gelitten 1 r. Pfte Autograf N
2912 2026 Eggeling, F. En vårmorgon i Westergötland, polka pfte 2/h. N
4985 2858 Eggers, G. "Ein flehten Baumsteht einsam…" 1 r. m. pfte. N
Handskr.
3344 2300 Eggert "Sjung du om vin och flickor" etc bl.chör partitur N I fyra volymer. [N:o]2
o. stämmor
521 479 Eggert Das [15:te] Psalm Davids 2 r. m. pfte N
519 477 Eggert Die Geburts-feyer eine Mutters 2 r. pfte N
520 478 Eggert Trio N
4563 2729 Eggert, F. Terzett. Sjung du! Hvad då? sångpart. N
1555 1441 Eggert, J. G. N. Canon 2 r. m. pf N Texten har fallit bort
längst till höger på
raden.
1554 1440 Eggert, J. G. N. Cantate pfte el. orgel. klvrut N
627 571 Eggert, J. N. Andante "Sörj ej den gryende dagen" etc. 1 r. N
m. pfte
1716 1597 Eggert, J. N. Div. orchestercompositioner J
1683 1564 Eggert, J. N. Largo orch.partitur J
1453 1340 Eggert, J. N. Recitativ och Aria 1 r. m. orch. Partitur N
628 572 Eggert, J. N. Sång 1 r. m. pfte N
1622 1504 Eggert, J. N. Trio. Ten. 1.2. bas. Sångpartitur Ka3/Sv.-R J
1264 1162 Egressi Siralom vigalom pfte N
1294 1188 Ehrlich, J. C. Kyrie a. der C dur messe m.m. pfte N
5216 2981 Eichner, E. oeuv. 11. III Sonates. Sid. 82-108. Hdskr. Pfte VP-R J Överskrivet: [Sonat,
violin-]
3070 2084 Eimele Div. Sångtrior partitur Z/Sv. J
1038 967 Eimele, F. Intr. et thème orig. avec var. vl. J
626 570 Eimele, F. Sånger 1 r. m. pfte J
1127 1050 Eimele, F. Violinqvartett vl.1.2. vla vcllo Z/Sv. J
8396 5210 Eissler, Clara Im Garten meiner Holden. Autogr. 1 r. Pfte. N
5346 3043 Ekeberg, B. G. Sånger satta i musik. [1:a] häft. J

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
73

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
9220 5816 Ekeblad, C. Musique vid Parentationen… Xf/Sv.-R J "Flyttad till
Parentationsmusik,
Ekeblad"
5432 3117 Ekenberg, A. "Och här i dungen, der göken gol." 1 r. m. Pfte J

8840 5519 Ekrem Bey Chant Turc. Folkmk. Turkiet J "5519-23 Turkiska
kompositioner"
817 749 Eleoart, A. Le chalumeau 1 r. pfte N
5433 3118 Elfåker, A. "Båten gungar sakta" 1 r. m. Pfte J
5434 3119 Elfåker, A. "Då hvita böljor mot stranden" 1 r. m. Pfte J
8333 5171 Ellis, E. Luciasang. 1 r. m. Pfte. (Tidn. urkl.) N
6269 3719 Elzvik, G. Roccoco Vals Piano. Hdskr. PD/Sv. J
6587 3886 Endig, C. Fuga, D-dur. Sid. 1. Orgel. Handskr. G. Mankells J
Hskr. saml.
6513 3850 Engel, L. Now was I wrong. Song. 1 r. Pfte. SP J
9402 5998 Engelbrecht, G. "Ljuft är blommans doft" 1 r. ut. acc. N
9411 6007 Engelbrecht, G. Ljuf är blommans doft ur Förr o. Nu 1876 1 r. Kass. J
pfte
5327 3034 Ennes, G. A. Aria. "Jag är lycklig… sid. 26. 1 r. m. Pfte. J
Hdskr.
601 545 Envallson, C. Kron-fogdarna Sångpartitur stämmor Operor J
710 648 Envallson, C. Raton et Rosette vl. 1.2. canto e basso T-R Anon. J
3718 2418 Envattson, C. Gigue de l'op. Raton et Rosette pfte PB/Sv.-R J Frischs notbok
200 198 Erbaci, A. G. Tre duetti J
7827 4769 Ericson, A. Thematisk genomföring. Hdskr. Part. f. 4 str. J "Kass."
stmr.
1888 1748 Ernst, H. W. Carnaval de Venice N
8267 5114 Essen, Sophie v. f. Katharina Månsdotter. Hdskr. J "Kass."
Gyllenhal.
3592 2317 Esser Dansbok 202 Danser fr. Upland af Esser N
3892 2522 Esser, H. Abschied 1 r. m. pfte N
1900 1753 Este, M. Glee chearfull. "Now merrily we life" 3 r. N
9321 5917 Eugenie Andeliga sånger bl. chör a capella partitur Kungl. Saml J
1289 1183 Eugenie La prière pfte Kungl. Saml. J
1504 1391 Eugenie (?) "Med toner igen, jag nalkas min vän" 1 r. pfte J
1502 1389 Eugenie (?) Augustadagen 1865 1 r. pfte J
1501 1388 Eugenie (?) Guds ord. Den höga kärleken. 1 r. pfte J
1503 1390 Eugenie (?) Hvad fattas mig än? 1 r. pfte J
1500 1387 Eugenie (?) Largh. "Min fosterbygd, dig hör mitt hjerta till" 1 J
r. m. pfte
1505 1392 Eugenie (?) Pröfningen 1 r. pfte J
3147 2117 Eugenie (Prinsessan) Chanson du chasseur m.m. pfte 2/h. N
1474 1361 Eugenie de Hohenzollern Galopp pfte 4/h N
3641 2354 Eugenie, prinsessan "Im sch[?] k[?] Gondel" 2 r. m. pfte Bernadotte- J
saml.
351 320 Eugenie, Prinsessan "Min enda omsorg" 1 r. m. pfte J
3645 2358 Eugenie, prinsessan 2 qvartetter. Partitur alt ten. bas [1o 2o] stäm Bernadotte- J
saml.
349 319 Eugenie, Prinsessan Andante o. Adagio [?] troppo pfte J
3642 2355 Eugenie, prinsessan Die glocken. Duo 2 r. m. pfte Bernadotte- J
saml.
1482 1369 Eugenie, Prinsessan En sommardag 2 r. m. pfte Bernadotte- J Strykningen har gjorts
saml. på kopian av
nummerlistan.
350 320 Eugenie, Prinsessan Romanza 1 r. m pfte J
7484 4516 Eurenius Carte 1782. Pag. 56. Dansbok: Menuetter, N
Polonaiser m.m.
1486 1373 Exxxxxx Aftontankar bl. chör partitur Bernadotte- J Strykningen har gjorts
saml. på kopian av
nummerlistan.
1484 1371 Exxxxxx Det åldriga parets minnesdrömmar 2 r. m. pfte Bernadotte- J Strykningen har gjorts
saml. på kopian av
nummerlistan.
1481 1368 Exxxxxx Die Glocken 2 r. m. pfte Bernadotte- J Strykningen har gjorts
saml. på kopian av
nummerlistan.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
74

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
1485 1372 Exxxxxx Farväl-balen. Bl. chör. Partitur o. stäm Bernadotte- J Strykningen har gjorts
saml. på kopian av
nummerlistan.
1473 1360 Exxxxxx Fiskaren. Ord af Hollander 1 r. m. pfte J
1479 1366 Exxxxxx Fåglarnes morgonlof 2 r. m. pfte Bernadotte- J Strykningen har gjorts
saml. på kopian av
nummerlistan.
1483 1370 Exxxxxx Hjertats hem 2 r. m. pfte Bernadotte- J Strykningen har gjorts
saml. på kopian av
nummerlistan.
1671 1552 Exxxxxx Romance "Så snabbt sjunker dagen" 1 r. pfte J
1480 1367 Exxxxxx Till vågen 2 r. m. pfte Bernadotte- J Strykningen har gjorts
saml. på kopian av
nummerlistan.
9412 6008 F. Fr. Saeterjentens visa. ur: Förr och Nu 1876 1 r. Kass. J
pfte
704 643 F. H. Serenad pfte J
3264 2221 F. K. Allegro con presto orchesterpartitur PO/Sv.-R J Överskrivet: Kuhlau, F.
4063 2585 Fahlcrantz, W. Sånger. Häft 1 S. 1 r. pfte/Sv. J
saml.
4759 2781 Fahrbach, J. A. Il Ritratto del Suedése. Pfte Hdskr. N
6155 3671 Fakata Allegro. Se: Claver-Musik. N
3836 2506 Falandy, A. G. Le petit Savoyard 1 r. m. pfte el. harpa S. 1 r. m. pfte J
9342 5938 Falba Vals. [N:o]4. pfte 2/h. Kass. J
5174 2972 Falbe, gen. Bertrands afskqvad. Se: Sånger m. [accomp:t] J "Kass."
af Forte-piano. sid. 79.
8310 5152 Fallberg, C. op.2. [n:o]1. Barcarolle. Pfte 2/H. Autogr. N
2303 1789 Fandolini Dammi il braccio, o mio Tesoro 2 r. m. pfte N
922 853 Fargel Festmarsch ork.partitur J
1602 1484 Fargel, C. op.50 Eugenia-Walzer pfte N
6302 3746 Farinelli, G. Duetto. Amore vi chiedo. Hdskr. Partitur. T-2SO-R J
5893 3470 Fasch Moderato con spir. Sid. 16. Pfte à 4/ms. Hdskr. J "Kass."

5911 3477 Fasch Se: tonstücken 8, af olika kompositörer [N:o]5. G. Mankell J


Hskr.saml.
5939 3503 Fauconnier, B. C. Souvenez-vous! Mél. religieuse. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Musique de chant
[Patti]"
6905 4079 Faure, J. La valse des feuilles. 1 r. Pfte. Hdskr. N
5957 3519 Faure, J. Que le jour me dure, Plainte. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Musique de chant
[Patti]"
6409 3813 Faust [N:o]3. La violetta. Polka Mazurka. Sid. 4. Pfte, J "Kass."
Vl. Hdskr.
7795 4767 Faust Lisel und Gretel. Polka. Sid. 15. Pfte 2/H. Ser. I J
Hdskr.
1244 1144 Faust, K. Hans Mütterschen-polka orch.stäm. J
1827 1707 Favier, A. Suonata harpa, vl. end. Harpa HAWA-R J
247 227 Fedeli Concerto per il flauto à 5 J
128 126 Fehrmann 35 Duettini J
3016 2070 Feneroli, F. [?] Solfeggio pfte 2/h. J
1783 1663 Feo, Fr. Canto solo. Salve. 1 r. m. vl. 1.2. o. bas SO-R J
1784 1664 Feo, Fr. Salve Regina 1 r. m. vl. 1.2. o. bas SO-R J
297 276 Ferrandi, G. Concerto à 5 J
187 185 Ferrandini, G. 2 sonate, G [moll], H [moll] 3/4 C1-R J
298 277 Ferrandini, G. Concerto à 5 J
299 278 Ferrandini, G. Concerto à 5 J
300 279 Ferrandini, G. Concerto à 5 J
301 280 Ferrandini, G. Concerto à 5 J
2470 1806 Ferrari L'agnellina e la Cornacchia 1 r. m. pfte N
2148 1766 Ferrari Romance. Ord af abbe Gardeaux 1 r. m. pfte N
2654 1865 Ferrari, G. 12 nouv. Romances. [1:er] livraison 1 r. m. pfte SP-R J "Flyttat till saml."

2656 1866 Ferrari, G. 12 nouv. Romances. [2:er] livraison 1 r. m. pfte SP-R J "Flyttat till saml."

2655 1865 Ferrari, G. Le départ 1 r. m. pfte SP-R J "Flyttat till saml."


4495 2712 Ferrari, G. G. A Gengina 1 r. m. pfte N
8716 5428 Fesca Vin och kärlek är i världen. [N:o]11. Sid. 8. N Står [Fesca] i originalet.
Manstrio.
2484 1807 Fesca, F. E. Romanze aus der op. Omar u. Leila 1 r. pfte N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
75

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
5644 3297 Fétis Esquisse de l'histore de piano et des pianistes. J "3297-3434 = Winges
[Hdskr. Afskr. ur] samling"
8615 5357 Fexer Se: Bellman, C. M. Originalmanuskr. N
5657 3309 Field, J. [7:me] concerto. Pfte. Hdskr. N
4034 2566 Fiocchi, V. L'Impatience, romance 1 r. m. pfte N
4032 2566 Fiocchi, V. Polonaise de nouv. Journal d'Apollon 1 r. m. N
pfte
4485 2712 Fiocchi, V. Romance 1 r. m. pfte N
4030 2566 Fiocchi, V. Rondeau 1 r. m. pfte N
2667 1874 Fioravanti, V. Terzetto "Jo dire, se nel gestiro [?] 1 r. m. pfte N
1881 1744 Fischer Menuet en variations clar. el. fl. acc. af basso C1-R. Anon. J "Flyttad till Variationer,
Menuet…"
5749 3369 Fischer Motette für 5 singst. Partitur. Hdskr N
207 205 Fischer Sei duetti (sonate) J
7536 4550 Fischer, C. A. Jubel-ouverture. 5 hdskr. Orkstm. J "Kass."
7535 4549 Fischer, G. A. Präludium u. Fuge üb. Den Choral: Ein Feste J "Kass."
Burg. 4 hdskr. Orkstm.
180 178 Fischer, J. C. 2 sonate, D [Dur] 2/4 C1-R J
181 179 Fischer, J. C. 2 sonate, D [Dur] 2/4 C1-R J
5732 3364 Fischer, M. G. Introduction und fuge Orgel. Hdskr. J
5838 3435 Fischer, M. G. Orgelfuga… sid. 1. Orgel Hdskr. N
8587 5337 Fischer, M. G. Polonaise. Se. Danser. Polonaiser. Sid. 2. N
246 226 Fischer, R. Concerto à 4 J
736 671 Fischof Ständchen 1 r. vl. pfte part. N
6084 3630 Fisher, J. A. French air Hdskr. Z J
6858 4037 Flodin, K. An Lina. Sid. 2. [1 r. Pfte. Autograf.] N
6857 4037 Flodin, K. Gefunden. Sid. 1. [1 r. Pfte. Autograf.] N
8107 4994 Flodmark, J. Diverse - mest äldre - sångstycken afskrifna N
8109 4995 Flodmark, J. Äldre sånger och musikstycken, saml. o. afskr. N

2010 1766 Florian Chant du captif dans Gonsalve de Cordoue 1 r. N


m. pfte
9153 5805 Florian Romance de [?]alue de Cordone 1 r. m. pfte N
3396 2301 Florschütz, E. "Från min graf" etc bl. chör partitur o. stämmor N I fyra volymer. [N:o]54

6394 3802 Flotow, [F. v.] Martha. Sid. 46. Pfte o. Vcell. J "Kass."
6395 3803 Flotow, [F. v.] Stradella. Sid. 50. Pfte o. Vl. Handskr. J "Kass."
8917 5595 Flotow, F. v. Pianella. Operette. Textb. Hdskr. N
4055 2578 Flotow, F. von Hymne aus Stradella 1 r. m. pfte N
1696 1577 Flotow, Fr. v. Album, bassångarens [N:o]9 Flotow, Fr. v. [?] T-SE/Sv.-R J
Visa ur op. Martha 1 r. pfte
1745 1626 Fodor, J Romance 1 r. m. pfte N
5182 2976 Fogelberg Wals. Sid. 19. Hdskr. Pfte N
5186 2976 Fogelberg Wals. Sid. 30 Hdskr. Pfte N
6170 3678 Fogelberg, J. Sånger vid Pfte. 1) Barndomen 2) Blommorna N
och vågen. 3) Silvio till Laura. Hdskr.
702 641 Fogelmark Marsch f. Währends skarpskytteförening Sv.saml. Pfte J
mansqv. Part. kvart.
4877 2836 Foroni Andante pastorale. 1 r. m. pfte. Hdskr. N
595 539 Foroni, J. Coro-religioso "Snart spänner" etc. Kör m. pfte N

9268 5864 Foroni, J. Etude mélodique p. le Piano Kass. J


594 538 Foroni, J. Krigssång ur op. I Gladaitori 2 r. pfte N
8320 5162 Foroni, J. L'ami du Purgatoire. Autogr. N
3937 2542 Foroni, J. Offertorio 1 r. m. pfte el orgel J
6082 3628 Foroni, J. Offertorium. 1 r. Pfte el. orgel. Hdskr. N
1719 1600 Foroni, J. Quatuor vl. 1.2. vcllo. Vla saknas N
5257 2986 Foroni, J. Se: Förgät mig ej! Sid. 40. J
422 384 Foroni, J. Triumfmarsch arr. f. pfte o. f. musc. J "Kass"
5435 3120 Foroni, J. Triumfmarsch Pfte J
7537 4551 Forroni Offertorium. Hdskr. 1 r. m. orgel J "Kass." Står 4551/52
odelad i originalet.
7538 4552 Forroni Offertorium. Hdskr. 1 r. m. orgel J "Kass." Står 4551/52
odelad i originalet.
374 341 Forsell, O. Sång "Du är min" 1 r. pfte N
8518 5290 Forsgrén, E. Får ej ega. "Förlåt det jag… 1 r. pfte. Autogr. N
8379 5193 Fox, G. "My Darlings lullaby. Ork.part. Autogr. N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
76

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
3893 2522 Franz, R. Er ist gekommen 1 r. m. pfte N
3904 2522 Franz, R. Für musik 1 r. m. pfte N
3908 2522 Franz, R. Gute nacht 1 r. m. pfte N
3897 2522 Franz, R. Umsonst 1 r. m. pfte N
3253 2210 Freitas, I. de Duetto com Lumdum 2 r. m. pfte N
3257 2214 Freitas, I. de Eu ja tive hum sinka zinko 1 r m. pfte N
3258 2215 Freitas, I. de Gue prazer sera o nosso 2 r. m. pfte N
3259 2216 Freitas, I. de Monino deixe a mania 2 r. m. pfte N
3255 2212 Freitas, I. de Ou seja lundum ou seja fofa 3 r. m. pfte N
3260 2217 Freitas, I. de Quando eu for seu marido [?] 2 r. m. pfte N
3256 2213 Freitas, I. de Se guizer cazar comigo [?] 2 r. m. pfte N
3262 2219 Freitas, I. de Seus cajus são frutas doces 2 r. m. pfte N
3261 2218 Freitas, I. de Todos confessão [q:e] amor he menino 1 r. m. N
pfte
3254 2211 Freitas, I. de Vamòs, lâ toca a saber 2 r. m. pfte N
1231 1141 Freithof, J. Sonata (trio) vl.1.2. basso Törnwalls saml. J "1141 flyttad till G.M.
Schiassi, [Symfoni, C.]
Törnwalls saml."
1232 1141 Freithof, J. Sonata (trio) vl.1.2. basso Törnwalls saml. J "1141 flyttad till G.M.
Schiassi, [Symfoni, C.]
Törnwalls saml."
2995 2065 Freithof, J. Tempo di menuetto pfte 2/h. PB-R J "Flyttad til PB-R Notbok,
[Notbok tillhörig AB]"

5238 2985 Frescobaldi, G. Se. Winge, O. J


6411 3813 Frieberg [N:o]5. Serenade. Sid. 7. Pfte. Vl., Hdskr. J "Kass."
7833 4771 Frieberg, F. A. Hade jag vingar. Sid. 21. Hdskr. 1 r. P. N
5368 3064 Frieberg, F. A. Korpral Brandts wisor. Häft.1. 1 r. m. Pfte. J
7514 4530 Frieberg, F. A. Romance m. [acc:t] af P. o. clar. Autogr. N
5259 2986 Frieberg, F. A. Se: Förgät mig ej! Sid. 44. J
6314 3757 Friedenthal, L. Ouverture für orchester. Partitur. Autogr. N
6319 3762 Friedenthal, L. Stråkkvartett. Partitur. Autogr. N
1288 1182 Friedler, A. Festmarsch arr. pfte N
1404 1293 Friedler, A. Minnessånger. Polka N
8900 5578 Friese, C. Ad. Se: Millöcker, C. Der Bettelstudent. J
5121 2960 Frigel, [P.] Terzetto ur Försonaren på Oljeberget. 3 r. m. KO-klav./Sv-R J
pfte. Hdskr
345 315 Frigel, P. "Ack lyckliga hjerta" etc. Aria 1 r. orch. Partitur Z/Sv. J

1701 1582 Frigel, P. "Du är allena Herren, Herren etc. bl. chör m. KO/Sv.-R J "Flyttad till L. Leo, Gud!
orch. stämmor Du är… KO/Sv.-R"
3470 2302 Frigel, P. "Helige Herre Gud Zebaoth" etc bl. chör N I fyra volymer. [N:o]136
partitur o. stämmor
1624 1506 Frigel, P. "Hvem är himlens rike störst." sop. ten. m. KO/Sv.-R J
chör. Sång o. orch.partitur
569 524 Frigel, P. "Kärlekens yra livar mitt bröst" etc. 1 r. pfte Frigel saml. J
Z/Sv.
564 520 Frigel, P. "Naturen mig lärde" etc. 1 r. pfte Frigel saml. J
Z/Sv.
657 599 Frigel, P. 3 Arie 1 r. m. ork. Partitur Z/Sv. J
658 600 Frigel, P. Aria "Ack hvad himmelsk gädje" Z/Sv. J
2736 1905 Frigel, P. Aria "Du död, hvar är din udd." etc 1 r. m. Z/Sv. J Står "Frl (Frigel, P.)" i
orch.partitur original.
342 312 Frigel, P. Aria "Kom Lephis du min ömhets" etc. 1 r. Z/Sv. J
orch. Partitur
2733 1902 Frigel, P. Aria "Kärlek hvad du plåga gifver" etc 1 r. m. Z/Sv. J Står "Frl (Frigel, P.)" i
orch.partitur original.
339 309 Frigel, P. Aria "Låt seger[?] [?]" etc. 1 r. m. orch. Partitur Z/Sv. J

343 313 Frigel, P. Aria "Naturen glada prakt" etc. 1. r. orch. Z/Sv. J
Partitur
341 311 Frigel, P. Aria "Om sig min höghet" etc.1 r. orch. Partitur Z/Sv. J

2735 1904 Frigel, P. Aria 1 r. m. orch.partitur Z/Sv. J Står "Frl (Frigel, P.)" i
original.
2731 1900 Frigel, P. Aria adagio: "Om de lågor fåfängt brinna" etc 1 Z/Sv. J Står "Frl (Frigel, P.)" i
r. m. orch.partitur original.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
77

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
2744 1913 Frigel, P. Aria efter parentationen: "Höj Svea" etc. Z/Sv. J Överskrivet: Frigel, P.
orchester o. sång. partitur [Parentationsmusik]
2730 1899 Frigel, P. Aria i 1 Akt. 6 scen uti Eremiten 1 r. m. Z/Sv. J Står "Frl (Frigel, P.)" i
orch.partitur original.
2732 1901 Frigel, P. Aria rondo "Ack sälla stund då dig" etc 1 r. m. Z/Sv. J Står "Frl (Frigel, P.)" i
orch.partitur original.
566 521 Frigel, P. Aria ur Eremiten "Håll upp min färd" 1 r. pfte Frigel saml. J
Z/Sv.
2738 1907 Frigel, P. Aria uti akt 2. scen 8 uti Eremiten 1 r. m. Z/Sv. J Står "Frl (Frigel, P.)" i
orch.partitur original.
2741 1910 Frigel, P. Aria ämnad att uppf. i Dramen Midnatten 1 r. Z/Sv. J Står "Frl (Frigel, P.)" i
m. orch.partitur original.
340 310 Frigel, P. Aria. "Fly första hopp" etc. 1 r. orch. Partitur Z/Sv. J
9218 5814 Frigel, P. Aria. (Sopr. m. ork) Autograf Arkivet: J Står [Frigel, P.] i
Autograf- originalet.
skåpet
2728 1897 Frigel, P. Aria: "Herden under eken hvilar" etc 1 r. m. Z/Sv. J Står "Frl (Frigel, P.)" i
pfte original.
1699 1580 Frigel, P. Canone alla divitta à 4 voci partitur J
2742 1911 Frigel, P. Cantabile Andante ämnad att uppf. i Dramen Z/Sv. J Står "Frl (Frigel, P.)" i
Midnatten 1 r. m. orch.partitur original.
2758 1927 Frigel, P. Cantat jemte Intr. o divertissement. D. 15. 11 Z/Sv. J
1795. partitur
2729 1898 Frigel, P. Cantata "Lef för verlden, gagna dina bröder" 1 Z/Sv. J Står "Frl (Frigel, P.)" i
r. m. pfte original.
2751 1920 Frigel, P. Cantata Duetti con Cori: Hvem är i himlens rike Z/Sv. J
störst" partitur
2750 1919 Frigel, P. Cantata per la chiesa. "Hvem är i himlens rike Z/Sv. J
störst" etc 2 r. m. orch. Partitur
2745 1914 Frigel, P. Cantata: "Hvad röst af himmelsk fröjd etc Z/Sv. J Överskrivet: Frigel, P.
orchester o. sång. Partitur [Parentationsmusik]
3149 2118 Frigel, P. Choral [N:o] 131 o. 237 partitur N
2748 1917 Frigel, P. Coro d. 29/6 1804. "Hvad fröjd för Pygmalion" Z/Sv. J
1 r. m. orch.partitur
2762 1931 Frigel, P. Coro: "Firom denne glada dagen" etc Chör m. J
orch.partitur
2761 1930 Frigel, P. Coro: Fulle äro himlarne o. jorden af ditt J
Majestät. Chör m. orch.partitur
344 314 Frigel, P. Duett ur Eremiten "Fatto mod" etc. 2 r. orch. Z/Sv. J
Partitur
2746 1915 Frigel, P. Duetto: "Ej större vällust finner själen etc Z/Sv. J
orchester o. sång. Partitur
8593 5338 Frigel, P. Försonaren på Oljeberget. 2a Avd. Autogr. Z/Sv. J Står [Frigel, P.] i
Partitur. originalet.
5120 2959 Frigel, P. Försonaren på Oljeberget. Oratorium. Partitur. N
Hdskr.
568 523 Frigel, P. I"I vårens skugga fann jag dig" 1 r. pfte Frigel saml. J
Z/Sv.
9219 5815 Frigel, P. Inaugurations-Mus. Z/Sv. J Står [Frigel, P.] i
originalet.
1698 1579 Frigel, P. Magnificat anima mea Dominum" etc. Z/Sv. J "Flyttad till Z/Sv."
659 600 Frigel, P. Meneutto Z/Sv. J
1697 1578 Frigel, P. Nell op. Arbace Scena ed aria. Orch.stämmor K-R Anon. J "Flyttad till K-R: Anon."
1552 1439 Frigel, P. Quatuor. Quatuor m. orch. Partitur T-SE-R J "T-SE-R. Gluck, Echo &
Narcisse"
346 316 Frigel, P. Rec. o. Aria "Du Gudamagt" etc. 1 r. orch. Z/Sv. J
Partitur
2737 1906 Frigel, P. Rec. o. Aria uti [2:a]Akt. 1 scen. uti Eremiten 1 Z/Sv. J Står "Frl (Frigel, P.)" i
r. m. orch.partitur original.
2759 1928 Frigel, P. Recitat. uppf. i Utile Dulci d. 24/1 1782 partitur Z/Sv. J

2760 1929 Frigel, P. Recitat. uppf. i Utile Dulci vid parent. öf. Z/Sv. J "Flyttad till Frigel,
Lejonhjelm partitur Parentationsmusik."
2734 1903 Frigel, P. Recitativo 'Hvad röst af himmelsk fröjd" etc 1 r. Z/Sv. J Överskr.: Frigel, P.
m. orch.partitur [Parentationsmusik] Står
"Frl" i original.
2749 1918 Frigel, P. Salmo 86 con variata harmonia. Bl. chör m. Z/Sv. J
orch.partitur

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
78

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
2752 1921 Frigel, P. Sanctus in coenam Domini: Agnus Dei Z/Sv. J
dominicale. Coro 1 o. 2. m. orch. Partitur
2753 1922 Frigel, P. Sanctus in coenam Domini: Agnus Dei Z/Sv. J
dominicale. Coro 1 o. 2. m. orch. Partitur
2754 1923 Frigel, P. Sanctus in coenam Domini: Agnus Dei Z/Sv. J
dominicale. Coro 1 o. 2. m. orch. Partitur
2755 1924 Frigel, P. Sanctus in coenam Domini: Agnus Dei Z/Sv. J
dominicale. Coro 1 o. 2. m. orch. Partitur
2756 1925 Frigel, P. Sanctus in coenam Domini: Agnus Dei Z/Sv. J
dominicale. Coro 1 o. 2. m. orch. Partitur
2757 1926 Frigel, P. Sanctus in coenam Domini: Agnus Dei Z/Sv. J
dominicale. Coro 1 o. 2. m. orch. Partitur
2739 1908 Frigel, P. Scena nell Arbace 1 r. m. orch.partitur Z/Sv. J Står "Frl (Frigel, P.)" i
original.
2740 1909 Frigel, P. Scena nell Arbace 1 r. m. orch.partitur Z/Sv. J Står "Frl (Frigel, P.)" i
original.
524 482 Frigel, P. Sång m. clar. obl. "Ack hvad nöje" Z/Sv. J
565 520 Frigel, P. Sång till glädjen 1 r. pfte Frigel saml. J
Z/Sv.
567 522 Frigel, P. Sällskapsvisa 1 r. pfte Frigel saml. J
Z/Sv.
3103 2091 Frigel, P. m.fl. Diverse choraler bl. chör stämmor J
2743 1912 Frigel, P.? Fragment af chörer Z/Sv. J
2747 1916 Frigel, P.? Largo. "Tillbedjan dig" etc bl. chör m. KO/Sv.-R J "Flyttad till Naumann, J.
orch.partitur G., [Fader vår. [?] ]"
7578 4592 Frigell, H. Canzonetta. Vl. o. Pfte. Autogr. N
4062 2584 Frigell, H. Tre sånger J "Kass."
3705 2418 Frisch, C. G. Allmän musiklära m.m. pfte PB/Sv.-R J Frischs notbok
3710 2418 Frisch, C. G. Pastorale pfte PB/Sv.-R J Frischs notbok
2219 1785 Frodelius, J. N. "Visa": med glädjen i hjertat" etc pfte m. text N
4158 2640 Frykholm, M. Folkvisor från Wermland J "Kass."
1265 1163 Frykholm, M. Salut-marsch pfte N
8984 5660 Fryklöf, H. Harmonistudier Z J "Gåva fr. Prof.
Beckmans stbhs."
5437 3121 Fröding, P. op.1. Suite för piano. Pfte J
5438 3122 Fröding, P. Två dikter 1 r. m. Pfte J
6584 3883 Fröhlich, I. F. Räthsel-canon. Handskr. N
1162 1081 Frölich, J. F. 3ne sånger för karlröster. Partitur o. stämmor N
5750 3370 Fröst, P. A. Vaggvisa 1 r. pfte. Trio (Alt, Ten. Bas.) Hdskr. N
4238 2655 Fröst, P. A. Förtröstan 1 r. m. pfte J
5850 3440 Fux, A. Fuga in G-moll. Sid. 7. Orgel Hdskr. N
1657 1538 Füssel, C. G. Samling af Sange, Marscher m.m. arr. pfte N
248 228 Füster Concerto per il flauto à 4 J
249 229 Füster Concerto per il flauto à 5 J
250 230 Füster Concerto per il flauto à 5 J
251 231 Füster Concerto per il flauto à 5 J
143 141 Förster Concerto Ess [Dur] J
1068 993 Förster Concerto per il oboe e il vl. solo in B [B-Dur] a J
6. partitur
183 181 Förster Concerto, D [moll] 2/4 J
184 182 Förster Concerto, Ess [Dur] J
1005 935 Förster, A. Sinfonia in G [G-Dur] a 6 voci J
5285 3011 G***** Sånger ur Kom. Hvita Frun på Drotningholm. J
5369 3065 G***** Sånger vid piano. 1 r. m. Pfte. J
1921 1765 G. R. Riddar Tryggenborg 1 r. m. pfte N
8477 5256 G[eete], R. Under häggarnas doft. 1 r. Pfte Autogr. N Står 5256/57 odelad i
originalet.
8478 5257 G[eete], R. Under häggarnas doft. 1 r. Pfte Autogr. N Står 5256/57 odelad i
originalet.
9331 5927 G[ustaf] Flerst. Sånger 3 o. 4 r. pfte N
9330 5926 G[ustaf] Fyrst. Sånger f. mansr. Partitur N
5772 3388 G….. Sorg-marsch vid minnesfesten i t. Pfte. Hdskr. J "Kass."
1692 1573 G….. 1848 Hemlängtan 1 r. m. pfte N
52 51 Gabrielsky, J. W. 7 variations J
53 52 Gabrielsky, J. W. 8 variations J
4996 2864 Gabussi "Il rimorso" Duetto 2 r. m. pfte. Handskr. J
6950 4117 Gabussi Mélodie toscane. Duetto. Sid. 7. N Del av pappret har fallat
av.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
79

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
4093 2611 Gabussi, V. Chi haraggione Duettino 2 r m. pfte J
4091 2611 Gabussi, V. I contadini di Siena 2 r m. pfte J
4090 2610 Gabussi, V. Il duolo d'amore 2 r m. pfte J
4092 2611 Gabussi, V. Rizzio Duettino 2 r m. pfte J
1908 1756 Gabuzzi 2 duetten 2 r. m. pfte N
1907 1755 Gabuzzi 3 duetten 2 r. m. pfte N
1903 1755 Gabuzzi Der getilgte schuld 2 r. m. pfte N
1906 1755 Gabuzzi Die Kreuzfahrer Frauen 2 r. m. pfte N
1904 1755 Gabuzzi La Pieta 2 r. m. pfte N
355 324 Gabuzzi, G. C. "I Pescatori" etc. 2 r. m. pfte N
356 325 Gabuzzi, G. C. "Il solletario e la pellegrina" N
6485 3836 Gade, [N. W.] [N:o]14. Elegie Sid. 17. Vl. Hdskr. J "Kass."
2283 1788 Gade, N. W. "Farvel lille Grete" 1 r. m. pfte N
472 432 Gade, N. W. Der spielmann 1 r. pfte N
8982 5659 Gade, N. W. Festmusik I pfte 4/h. Pb J
8981 5658 Gade, N. W. Festmusik II bl. ch. m. pfte KP J
7999 4887 Gade, N. W. Scene af "Baldurs Dröm" . Solo o. chör m. pfte. N
Hdskr.
506 465 Gade, N. W. Vandringssång 2 r. m. pfte N
672 613 Gadhe, J. A. Davids klagan Sång 1 r. pfte N
7274 4354 Gagge, R. Visa. "Går jag mig ut… Sid. 74. Sånger m. N
[accomp:t] af Pfte, lutha el. Guit.
3953 2546 Gail, E. S. Orthus. Nocturne 2 r. m. pfte N
1966 1765 Gail, S. Arthus. Romance 2 r. m. pfte N
1977 1765 Gail, S. Bolero 1 r. m. pfte N
4478 2712 Gail, S. Delaunay. Romnace 1 r. m. pfte N
4481 2712 Gail, S. Trio ur op. Serenaden 1 r. m. pfte N
2086 1766 Gail, S. Tyrolienne. Ord af Dubois 1 r. m. pfte N
1774 1654 Gaisiello, G. Aria dell'op il Geloso al Cimento 1 r. m. orch. T-SE-R J
Partitur
2952 2037 Galdieri, F. Arietta 1 r. m. pfte J
1391 1280 Galimberti, F. Sinfonia a 3 partitur N
1332 1221 Gallenberg, W. R. von Wienervals pfte Pfte [?] Danser J
1140 1060 Gallo, A. Warbeck. Första akten div. handskr. st. T/Sv-R J
3712 2418 Galuppi pfte PB/Sv.-R J Frischs notbok. Titel
saknas.
1789 1669 Galuppi, B. Aria "Ti parla il core. 1 r. m. orch.partitur SO-R J
243 223 Galuppi, B. Concerti per Due Flauti Str-2: Rar J
244 224 Galuppi, B. Concerti per il Flauto J
227 216 Galuppi, B. Sinfonia, D [Dur] (no 10) J
1637 1519 Galuppi, B. Sonata pfte 2/h P-R Marscher J
1074 998 Galuppi, B. Sonata. Pfte P-R J
727 662 Gambini, A.. op.2 [N:o]1.3.4 Quartetter vl. 1.2. vla. Vcllo N
728 663 Gambini, A.. op.3 4 Quartetter vl. 1.2. vla. Vcllo W4-R J
8830 5512 Ganne, L. Pavane. Air à danser du 16e Siècle. Pfte 2/h. P J
7298 4363 Ganz, W. Näktergalens drill. 1 r. P. Hdskr. SP/Sv. J
8547 5318 Garat Romance. "Hur ömt jag älskar dig. Sid. 27. 1 r. N
Pfte. Hdskr.
2118 1766 Garat, F. Eliska ou la Ruse. Romance. 1 r. m. pfte N
2061 1766 Garat, F. Fuite d'Emma 1 r. m. pfte N
2065 1766 Garat, F. Le ménéstrel à Olmar 1 r. m. pfte N
2066 1766 Garat, J. P. Le pont de la veuve. Romance 1 r. m. pfte N
2064 1766 Garat, J. P. Les adieux de Cid 1 r. m. pfte N
1945 1765 Garaudé, A. de Cavatina 1 r. m. pfte N
3951 2546 Garaudé, A. de La cloche du Cameau 2 r. m. pfte N
3814 2490 Garaudé, A. de op.25 Nouvelle métode de chant etc sångskolor J
5993 3551 Garcia, D. M. El Playero. Cancion española. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Varias canciones
[Patti]."
8406 5220 Garcia, J. R. F. Album musical. [no. 1-5] 1 r. Pfte SP-R J
8407 5220 Garcia, J. R. F. Amour maternel. Garcia. Alb. Mus. No. 1. SP-R J
8409 5220 Garcia, J. R. F. Chant de paix. Garcia. Alb. Mus. No. 3. SP-R J
8408 5220 Garcia, J. R. F. Fille des neiges. Garcia. Alb. Mus. No. 2. SP-R J
8411 5220 Garcia, J. R. F. Il povero nudo. Garcia. Alb. Mus. No. 5. SP-R J
8410 5220 Garcia, J. R. F. L'Orientale. Garcia. Alb. Mus. No. 4. SP-R J
1034 963 Garibaldi Marsch 20/10 1863 pfte Sv.saml. Pfte J
marscher
6482 3836 Garjanow [N:o]12. Succèspolka. Sid. 14. Vcell. Hdskr. J "Kass."

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
80

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
9326 5922 Garrat, P. Sympathy. Autograf. 1 r. pfte N
4556 2729 Gassman, F. L. Canon à 3 voce sångpart. N
8450 5230 Gatty, Alfr. Scott True till death. Sid. 26. 1 r. P. N
4156 2638 Gaveaux, (P?) Aria ur den unge (lilla?) matrosen 1 r. m. pfte N
6659 3921 Gaveaux, [P.] Allegretto i Lilla matrosen J
1629 1511 Gaveaux, P. "Den musikaliske skräddaren" Celestines o. N
Barbeaus sångroller
2131 1766 Gaveaux, P. [2:e] couplet 1 r. m. pfte N
2132 1766 Gaveaux, P. [5:me] couplet 1 r. m. pfte N
8849 5528 Gaveaux, P. Den lille matrosen. Komedi. Hdskr. Textbok. N
2117 1766 Gaveaux, P. La rose blanche et la rose rouge 1 r. m. pfte N
2119 1766 Gaveaux, P. Le tombeau du nouveaux né 1 r. m. pfte N
2120 1766 Gaveaux, P. Les adieux d'Atala 1 r. m. pfte N
2130 1766 Gaveaux, P. L'Hermite hospitalier 1 r. m. pfte N
2121 1766 Gaveaux, P. Veilée funèbre 1 r. m. pfte N
2102 1766 Gayer, J. J. G. Ni jamais, ni toujours 1 r. m. pfte N
8479 5258 Geete, R. 1) Hvad månne de vänta på? 2) I N Står [Geete, R.] i
Sommarnatten. 1 r. Pfte Autogr. originalet.
8484 5262 Geete, R. Folkvisa. "En gosse så ensam" s.13. Autogr. N
8481 5260 Geete, R. Harmoniövningar. Handskr. J "Kass."
8480 5259 Geete, R. Hvad månne de vänat på? 1 r. Pfte Autogr. N
8482 5261 Geete, R. Kontrapunktexempel. Handskr. J "Kass."
8483 5262 Geete, R. Näktergalen. Sid. 11. 1 r. Pfte Autogr. N
8473 5253 Geete, R.? Farkosten på vågen. (ofullb. 1 r. Pfte Autogr. N Står [Geete, R.?] i
originalet.
8475 5255 Geete, R.? Hjertats sommar. Sid. 1. 1 r. Pfte Autogr. N
8474 5254 Geete, R.? Sydländskan i Norden. 1 r. Pfte Autogr. N
253 233 Gehia [?] Concerto à 4 J
6439 3813 Geijer, [E. G.] [N:o]33. Söderländskan i Norden. Sid. 58. J "Kass."
Hdskr. Pfte.
5855 3444 Geijer, [E. G.] Adagio. "Stilla skuggor…" satt f. 3 höga o. 1 N
låg r. Hdskr.
7271 4354 Geijer, [E. G.] Blomplockerskan. Sid. 46. Sånger m. N
[accomp:t] af Pfte, lutha el. Guit.
7288 4361 Geijer, [E. G.] Blomplåckerskan. Sid. 7. Sånger för 1 o. 2 r. ur N
W. Svedboms saml.
5859 3444 Geijer, [E. G.] På sjön. "Ro, ro… Quartett. Sopr. Alt. Ten. N
Bas. Hdskr.
7260 4354 Geijer, [E. G.] Vikingen. Sid. 19. Sånger m. [accomp:t] af N
Pfte, lutha el. Guit.
3095 2087 Geijer, E. G. "Kommer ej våren"? 1 r. m. pfte N
9129 5793 Geijer, E. G. 1) Söderländskan i Norden 2) N Står [Geijer, E. G.] i
Blomsterplockerskan. 1 r. m. pfte Handskr. originalet.
7628 4635 Geijer, E. G. 1) Tonerna. 2) Första aftonen i det nya N
hemmet. Sid. 13.
8354 5178 Geijer, E. G. 1) Tonerna. 2) I en ung flickas album. S. 22. 2SPB J
5854 3443 Geijer, E. G. Adagio. "Stilla skuggor…" chör f. mansr. Hdskr. N

6868 4047 Geijer, E. G. Afton på sjön. S. 1. De små. Duo. S. 3. Den J "Kass."


första sommarflägten. Trio f. fruntimmersr. S.
10 Hdskr.
8838 5517 Geijer, E. G. Aftonstunder vid Pfte, tillegnade min dotter N Står 5517/18 odead i
originalet.
8839 5518 Geijer, E. G. Aftonstunder vid Pfte, tillegnade min dotter N Står 5517/18 odead i
originalet.
9344 5940 Geijer, E. G. Anderöst. (Post. Kalender åren 1812 o. 13.) 1 SP/Sv. J
r. pfte.
1099 1022 Geijer, E. G. Den enfaldiga visan 1 r. m. pfte N
4573 2729 Geijer, E. G. Den lilla kolargossen sångpart. N
2047 1766 Geijer, E. G. Den lille kolargossen 1 r. m. pfte N
9345 5941 Geijer, E. G. Den lille Kolargossen. (Post. Kalender åren SP/Sv. J
1814 o. 15.) 1 r. pfte.
9130 5794 Geijer, E. G. Den slumrande lilla flickan. Sid. 1. Handskr. N Står [Geijer, E. G.] i
originalet.
3209 2166 Geijer, E. G. Gammalt och nytt Häft 4 1 r. m. pfte J "Kass"
4200 2651 Geijer, E. G. Gräl och allt väl 1 r. m. pfte J
8347 5177 Geijer, E. G. Höstvisa. Sid. 14. 2 r. Pfte. Hdskr. 2SPB J

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
81

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
4272 2666 Geijer, E. G. Marche. O yngling om du hjerta har 1 r. m. pfte N

7626 4635 Geijer, E. G. Mod och försakelse. Sid. 11. [avskr. av C. R. N


N-m]
2721 1894 Geijer, E. G. Natthimlem 1 r. m. pfte J "Kass."
1054 981 Geijer, E. G. Natthimlen 1 r. pfte J "utgår"
7622 4635 Geijer, E. G. Natthimmelen. Sid. 1. [avskr. av C. R. N-m] N
8239 5088 Geijer, E. G. Nähe des Geliebten. Sid. 70. 1 r. pfte. Hdskr. Ser. I J
2383 1801 Geijer, E. G. O yngling om du hjerta har" etc pfte m. text N
9127 5791 Geijer, E. G. På en resa till hembygden. Hdskr. N Står [Geijer, E. G.] i
originalet.
4218 2651 Geijer, E. G. På nyårsmorgonen 1 r. m. pfte J
5778 3394 Geijer, E. G. Quartett Pfte. Hdskr. N Står [Quartett] i
originalet.
7629 4635 Geijer, E. G. Reseda. Sid. 16. Avskr. av C. R. Nyblom. N
4306 2675 Geijer, E. G. Riddar Toggenborg 1 r. m. pfte J "Kass.
3096 2087 Geijer, E. G. Salongen och skogen 1 r. m. pfte N
3068 2083 Geijer, E. G. Svanhvits sång 1 r. m. pfte N
3196 2153 Geijer, E. G. Sånger till pfte 1 r. m pfte J
9393 5989 Geijer, E. G. Sånger, originaluppl. H. 1-9. N
7496 4519 Geijer, E. G. Theda, en Anderöst. Sid. 3. N
7244 4349 Geijer, E. G. Till min dotter. [Sångst. Autogr.] J "Kass."
5578 3246 Geijer, E. G. Tålamod. Harmoniens makt. Se: J
Bragurmannen
3176 2135 Geijer, E. G. Vikingen 1 r. m. pfte J
3859 2521 Geijer, E. G. Vikingen 1 r. m. pfte N
8829 5511 Geijer, E. G. Wikingen. [Musikbil. t. Iduna. 1914.] J "Kass."
5347 3044 Geijer, E. G. Vikingen. 1 r. m. Pfte. J
1916 1760 Geijer, E. G. Vår och saknad 2 r. m. pfte N
5348 3045 Geijer, E. G. o. Lindblad, Mus. f. Sång o. f. Pfte. [1:a] Häft. J
A. F.
9125 5789 Geijer, G. Pilgrimen. Trio. Hdskr. N
8009 4897 Geijer, Gösta Det komma skall en sorgens stund. 1 r. Pfte. N Står 4897/98 odelad i
Hdskr. originalet.
8010 4898 Geijer, Gösta Det komma skall en sorgens stund. 1 r. Pfte. N Står 4897/98 odelad i
Hdskr. originalet.
8011 4899 Geijer, Gösta Det komma skall en sorgens stund. 1 r. Pfte. SP/Sv. J
Hdskr. Ex. B
8012 4900 Geijer, Gösta Dröm. 1 r. Pfte. Autogr. N Står 4900/01 odelad i
originalet.
8013 4901 Geijer, Gösta Dröm. 1 r. Pfte. Autogr. N Står 4900/01 odelad i
originalet.
8014 4902 Geijer, Gösta Dröm. 1 r. Pfte. Autogr. Ex. B. SP/Sv. J
8015 4903 Geijer, Gösta Trollens Gud. 1 r. Pfte. Hdskr. N
8016 4904 Geijer, Gösta Trollens Gud. Sångst. Hdskr. J "Kass."
5845 3437 Geissler, C. Fantasie u. Fuge Orgel. Hdskr. N
5846 3438 Geissler, C. Fugirtes nachspiel. Orgel Hdskr. N
5847 3439 Geissler, C. Fugirtes nachspiel. Orgel Hdskr. N
6017 3573 Gelineck Thema m. variat. Satta f. flöjt. m.m. N
6030 3586 Gelineck Thema med variat. Satta för Flauto. N
6156 3671 Gelineck Tyroler walsen. Se: Claver-Musik. N
4749 2776 Gelinek [Variat:ns] sur la Cavatine de l'op.Tancred: Di J
l[?] Pfte 2/h.
3980 2552 Gelinek Thema pfte 2/h. N
4752 2776 Gelinek Variat. sur la Romance de l'op. Cendrillon: "Je J
suis modeste"
2904 2018 Gelinek, J. Air de Rode pfte 2/h. N
3181 2140 Gelinek, J. Oeuv. 46 pfte 2/h. J
238 218 Geminiani Concerto VIII J
1130 1053 Geminiani, F. op.8. Rules for playing in a true haste vl. germ. J "endast pfte"
fl. vcllo o. pfte
2998 2065 Geminiani, F. pfte 2/h. PB-R J "Flyttad til PB-R Notbok,
[Notbok tillhörig AB]"
Titel saknas
8934 5612 Genie, R. Nanon. Värdinnan på Gyllene lammet. Textb. N
Hdskr.
4479 2712 Genlis, S. F. Romance ur Les Voyages d'Eugène et N
Antoinette 1 r. m. pfte

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
82

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
9223 5819 Georgii, J. H. Wid Parentationen… Xf/Sv.-R J "Flyttad till
Parentationsmusik,
Georgii."
252 232 Geraneck Concerto à 5 J
254 234 Geraneck Concerto à 5 J
255 234 Geraneck Concerto à 5 J
256 235 Geraso Concerto per il flauto solo J
6032 3586 Gerlach Wals N
6213 3707 Gernandt Allegretto. Hdskr. Pfte N
4522 2715 Gernandt, I. Menuet pfte PB/Sv.-R. J Placering: Stycken,
diverse, för Claver
6624 3913 Gerson Önskan och försakelse. 1 r. m. pfte. Hdskr. N
9083 5751 Gerson Önskan och försakelse. Sid. 1. Hdskr. N
2705 1890 Gerson, G. Die kleine Myris von Baggesen 1 r. m. pfte N
2709 1890 Gerson, G. La faisance de Bouquets 1 r. m. pfte N
2707 1890 Gerson, G. La jeune Hortense 1 r. m. pfte N
2708 1890 Gerson, G. L'amour et la jalousie 1 r. m. pfte N
2706 1890 Gerson, G. Wiegenlied 1 r. m. pfte N
6588 3886 Gessler, C. Fuga. Sid. 2. Orgel. Handskr. G. Mankells J
Hskr. saml.
196 194 Ghillini di Asuni Six Duets N
316 294 Giacomello, G. Sinfonia à 4 J
726 661 Giardini Quatuor, Six p. Bach, Abel o. Giardini vl. taille J
fl. basse obl.
1899 1753 Giardini, F. Catch "Send thy voice celestial m[?] 3 r. N
1896 1753 Giardini, F. Glee: B[?] tutti etc. 3 r. N
1897 1753 Giardini, F. Glee: Vadi pure buona notte" [?] etc. 3 r. N
753 685 Giardini, F. op.2. 6 trios à vl. vla. Vcllo W3-R J
1104 1027 Giardini, F. G. Duetter 2 r. m. pfte 2 SP-R J
260 239 Giay, G. A. Concerto à 5 J
259 238 Giay, G. A. Concerto p. il flauto solo à 4. J
258 237 Giay, G. A. Concerto p. il flauto solo à 5 J
5245 2986 Gilla, J. E. Se: Förgät mig ej! Sid. 6. J
6478 3836 Gille [N:o]8. Offertorium ur Messa. Sid. 8. Vl. Hdskr. J "Kass."

6496 3836 Gille, [J. E.] [N:o]25 Offertorium ur Messa [n:o]8. Sid. 30. J "Kass."
Vl. Hdskr.
6345 3783 Gille, Anna Sophia Vals, polka och hambop. af en tolf års flicka. PD/Sv. N Står "(Gille, Anna
Pfte Sophia)" i originalet.
6346 3784 Gille, Anna Sophia Vals, polka och hambop. af en tolf års flicka. PD/Sv. N Står "(Gille, Anna
Pfte Sophia)" i originalet.
6347 3785 Gille, Anna Sophia Vals, polka och hambop. af en tolf års flicka. PD/Sv. N Står "(Gille, Anna
Pfte Sophia)" i originalet.
6348 3786 Gille, Anna Sophia Vals, polka och hambop. af en tolf års flicka. PD/Sv. N Står "(Gille, Anna
Pfte Sophia)" i originalet.
6355 3793 Gille, J. E. "Vi tacke dig Gud, som har räddat vår kung" 1 SP/Sv. J
r. pfte
6423 3813 Gille, J. E. [N:o]17. Aria ur op. Lamech eller Svärdet. 1 r. T-SPE/Sv. J
Pfte o. Vl.
6499 3836 Gille, J. E. [N:o]28. Credo ur Messa [n:o]8. Sid. 33. Vcell. J "Kass."
Hdskr.
8051 4938 Gille, J. E. [N:o]3. Melodram et choeur. Sid. 4. Orgel. N
6354 3792 Gille, J. E. Bas-Aria ur Orat. Abraham. Hdskr. 1 r. pfte. N
8979 5656 Gille, J. E. Credo ur Messa [N:o]8. J "Kass."
6351 3789 Gille, J. E. Credo ur Messa [n:o]8. f. 1 r. m. Piano. J "Kass."
6350 3788 Gille, J. E. Gloria ur Messa [n:o]8. f. 1 r. m. Piano. J "Kass."
6352 3790 Gille, J. E. Gratias ur Messa [n:o]5. [Chör] J "Kass."
6356 3794 Gille, J. E. Hvar är min älskling, 1 r. m. Pfte. J "Kass."
9258 5854 Gille, J. E. Masken. Stor Opera. Partitur. Autogr.? N
6341 3779 Gille, J. E. Missa [N:o]7. (i A). [Bl. kör m. Orgel el. Piano.] Kp/Sv. I:5 J

6342 3780 Gille, J. E. Missa in D. [Handskr. Bl. kor o. orgel.] N


6328 3771 Gille, J. E. Ouv. l. Opr. "Den lurade Cadin…" Hdskr. Pfte N "3771-3840. Gåva fr.
4/H. Änkefru Maria Gille."
8906 5584 Gille, J. E. Qvinnolist eller Den lurade Cadin. Textb. N
Hdskr.
9135 5797 Gille, J. E. Se: Josephson, L., Allt för Kungen N Står [Gille, J. E.] i
originalet.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
83

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
9137 5798 Gille, J. E. Se: Josephson, L., Allt för Kungen N Står [Gille, J. E.] i
originalet.
5774 3390 Gille, J. E. Sonate för orgel eller piano Hdskr. N
6343 3781 Gille, J. E. Stor trio för flöjt, violin och vcell. Stmr. Hdskr. N
6470 3835 Gille, J. E. Trio för Fl., Altstma i st. f. [3:e] flöjt. Vla. Hdskr. N

6344 3782 Gille, J. E. Trio för piano, vl. el. flöjt o. vcell. Hdskr. stmr. N
6353 3791 Gille, J. E. Ur Messa i E-dur. 1 r. Pfte. SP/Sv. J
6471 3836 Gillet Loin du Bal … à 4/ms. & Vcell. S.1. Vcell. J "Kass."
Hdskr.
6476 3836 Gillet, E. [N:o]6. Illusion. Sid. 6. Vcell. Hdskr. J "Kass."
21 21 Giordani Favourite airs FbPA-R J
6680 3929 Giornovichi Concerto II. End. Ob. 1 o. 2. J "Inkompl. o. defekta
ork."
6675 3924 Giornovichi Libr. III. Concerto a Vl. pr. Vl. 1.2. Alto & Basso VO-R J

504 464 Giuraud Sorrentisk visa 1 r. pfte J "utgår"


3817 2493 Gleichmann, J. A. Bretzel cantate. Klaverutdr. N
8468 5248 Glinka, M. I. Ruslan och Ludmilla. [n:o]2. Cavatina T-SP J [5189-5248 ... Ad. Pattis
musikalier, gåva av Frih.
Cederström.]
8208 5088 Gluck Aria ur Alceste i Musik. Tidsf. År 1794. [n:o]14. Ser. I J
sid. 2. hdskr.
6713 3947 Gluck March ur Op. Iphigenia i Auliden. Pfte 2/H. N Står [Gluck] i originalet.
Hdskr.
6938 4108 Gluck Recit. och Aria ur Orpheus. 1 Sångst. Autograf J "Kass."
I. Hallström.
6911 4084 Gluck Telemaco. 1755. Aria di Circe. 1 r. Pfte. Hdskr. N

8721 5428 Gluck, [Chr. W.] Canon: "Pour le bannir de la mémoire. [N:o]16. N
S. 9.
2296 1789 Gluck, C. W. von Air d'Iphégenie en Taulide 1 r. m. pfte N
2487 1807 Gluck, C. W. von Aria a. d. op. Alceste 1 r. pfte N
3831 2504 Gluck, C. W. von Aria a. d. Op. Orpheus 1 r. m. pfte N
2171 1768 Gluck, C. W. von Ur Alceste: "Grymme vän, hvad qval o. smärta" N
1 r. m. pfte
2170 1768 Gluck, C. W. von Ur Alceste: "Nej, afgrunds gudar" 1 r. m. pfte N
2172 1768 Gluck, C. W. von Ur Alceste: "Skuggor, spöken, sjelfva döden" 1 N
r. m. pfte
2177 1768 Gluck, C. W. von Ur Armide: "Ack är då ödets dom" 1 r. m. pfte N
2297 1789 Gluck, C. W. von Ur Iphigenia i Auliden 1 r. m. pfte N
2178 1768 Gluck, C. W. von Ur Iphigenia in Auliden: "Farväl, behåll i N
ständigt minne" 1 r. m. pfte
6455 3823 Gluck, Ch. Aria aus "Iphigenie auf Tauris" Vcell. J "Kass."
1553 1439 Gluck, Ch. W. Aria d. l. prol. d'Echo et Narcisse 1 r. m. orch. T-SE-R J
Partitur
1305 1198 Gluck, Ch. W. Ouv. d'Iphigenie pfte PA-R J
1230 1141 Gluck, Ch. W. Sonata (trio) vl.1.2. basso Törnwalls saml. J "1141 flyttad till G.M.
Schiassi, [Symfoni, C.]
Törnwalls saml."
1236 1141 Gluck, Ch. W. Sonata (trio) vl.1.2. basso Törnwalls saml. J "1141 flyttad till G.M.
Schiassi, [Symfoni, C.]
Törnwalls saml."
3505 2303 Gluck, Ch. W. von "Blif för det blod" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]171
stämmor
3504 2303 Gluck, Ch. W. von "Vår oförrätt, Diana" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]170
stämmor
1690 1571 Gluck, Ch. W. von Aria "Sjung folk" 1 r. pfte orch. stämmor J
4194 2647 Gluck, Ch. W. von Aria ur Iphigénie 1 r. m. pfte P-R J Placering: Alberti [Sonat,
piano-, C.]
1418 1307 Gluck, Ch. W. von ouv. d'Iphgénie arr. à 4/m. … J
3236 2193 Gluck, Ch. W. von Ouv. t. Armide Pfte 2/h. J
8921 5599 Gluck, Chr. Ritter v. Den lurade Kadin. Kom. Opera. Textb. Hdskr. N
1366 1255 Gluk Overtura vl.1.2.3. vla. Basso J
6644 3921 Glück Andantino i Armid. Sid. 6. J
6218 3707 Glück Wals Hdskr. Pfte N
6619 3911 Gobhard, J. G. Fuge. Orgel. Hdskr. G. Mankells J
Hskr.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
84

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
6518 3855 Godard, B. 30 Morceaux de chant. 1 r. Pfte SP J
7462 4507 Godard, B. Introd. Till "Diane, Poëme antique" Pag. 3 N
Hägg, G. Tio transkriptioner för orgel
6486 3836 Godard, Ch. [N:o]15. Le matin. Sid. 18. Vl. Hdskr. J "Kass."
1390 1279 Gode, P. A. Fest-polonaise pfte N
9197 5805 Godin, L. La Sécurité. Rondeau. Paroles de St: Laurent. N
1 r. m. pfte
47 46 Goepfert, C. A. Six Duos faciles Op.30 J
714 652 Goës La petite favorite, Rondo o. [3:dje] var på vila N
gossen [?]
5986 3545 Gomis El Chacho moreno. Cancion andal. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Varias canciones
[Patti]."
8457 5237 Gorilev, A. Romansy i pesui. [N:o]7. Matuika… J "Kass." Diakriter
borttagna i titeln. Står
5237/38 i orig.
8458 5238 Gorilev, A. Romansy i pesui. [N:o]7. Matuika… J "Kass." Diakriter
borttagna i titeln. Står
5237/38 i orig.
9217 5813 Gother, E. Musique till Par. OA-R J "Flyttad till Corell
[Corelli?] Triosonat."
6450 3818 Gottermann, G. op.104. Ernst u. Scherz. Sechs leichte J "Kass."
Tonstücke f. Vcll od. Vl. u Pfte. Hft I. [n:o]1-3.
Vcell.
7539 4553 Gounod Långfredagen. Hdskr. sopr.stämma J "Kass."
6889 4063 Gounod, [Ch.] Au Printemps. 1 r. Pfte. Handskr. J "Kass."
6888 4062 Gounod, [Ch.] Ave Maria. Prélude de Bach. 1 r. Pfte. J "Kass."
Handskr.
6367 3795 Gounod, [Ch.] Faust. Sid. 40. Hdskr. Pfte. J "Kass."
6373 3795 Gounod, [Ch.] Roméo et Juliette. Sid. 68. Hdskr. Pfte. J "Kass."
6458 3824 Gounod, Ch. [N:o]3. Méditation sur le [1:er] prélude de J "Kass."
Bach. Vl.
3966 2547 Gounod, Ch. Ave Maria 1 r. m. pfte N
6463 3828 Gounod, Ch. Méditation sur le [1:er] Prélude de S. Bach. J "Kass."
7225 4331 Gounod, Ch. Noël. Trestäm. Frunt. Chör m. soli. 13 hdskr. J "Kass."
stmr.
7499 4520 Gourieff, La Contesse Walse Pag. 67. Sånger och danser N
8 8 Graaf, C. E. Sei Quintetti Op.8 N
5721 3354 Graben-Hoffman Erinnerung 1 r. m. pfte Hdskr N
56 55 Graf, C. E. Sei Quartetti Op. C3-R J Del av texten har fallit
bort.
59 58 Graf, F. H. Quartetto, D [Dur] J
58 57 Graf, F. H. Quartetto, G [Dur] J
57 56 Graf, F. H. Six Quatuor C3-R J
733 668 Graf, F. Hartman 6 quatuor fl. vl. vla. Basse C3-R J
1070 995 Graf, Fr. H. Concerto oboe obl. et basson obl. In B [B-Dur] J
a 8. stämmor
261 240 Graf, Fred. Hartm. Concerto p. il flauto solo à 9 J
1773 1653 Grafman, Fl. Son pur quest'Uomini falsi, e mendaci 1 r. m. SP-R J
pfte
7569 4583 Grafström, C. J. "Jag ser en syn" ur Svea. 1 r. Pfte. N
7575 4589 Grafström, C. J. 1) Den öfvergifna sid.1 2) Morgonfröjd. Sid. 6. N
m.m. 1 r. Pfte. Autogr.
7572 4586 Grafström, C. J. 1) Tidningsurklipp: verser 2) Maria. Verser N
Hdskr. 3) Den gamla konditorn 4) En
minnesruna 1820-80
7562 4576 Grafström, C. J. 1) Träsn. i hemmet 2) d:o i Breflådan 3) kort N
biografi
7566 4580 Grafström, C. J. Fest-marsch. Pfte 2/H. N
7565 4579 Grafström, C. J. Gai, gai! Polka-mazurka. Pfte 2/H. N
7564 4578 Grafström, C. J. Grazioso. Valse féerique. Pfte 2/H. N
7571 4585 Grafström, C. J. Gästabudet. [N:o]1-8, 14-19. 1 o. 3 r. Pfte. N
Autogr.
7574 4588 Grafström, C. J. Gästabudet. Sånger vid Piano. Autogr. N
7568 4582 Grafström, C. J. Kriget. Sång med Piano. 1 r. Pfte. N
7563 4577 Grafström, C. J. La vision. Valse féerique. Pfte 2/H. N
7570 4584 Grafström, C. J. Till Julie [Boutillot 11/1 1847] 1 r. Pfte. Autogr. N
7567 4581 Grafström, C. J. Till kärleken. Sång vid Piano. 1 r. Pfte. N
7573 4587 Grafström, C. J. Träsnitt i Hemmet. [5:te}årg. [n:o]38. N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
85

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
2265 1786 Grahl, C. G. Carl-Adam-polka N "1786 B"
2839 1954 Grahl, C. G. Kalifornien-polka pfte 2/h. Danser J
1459 1346 Grahl, C. G. Midsommardagen 1843 orch. Stämmor J
2871 1986 Grahl, C. G. Ny vals pfte 2/h. J "Kass"
2906 2020 Grahl, C. G. Quadriller m.m. dansade i Stockholm 1828-29 J
pfte 2/h.
1457 1344 Grahl, C. G. Slaget vid Fredricia 8/7 1849 orch. st. J
1458 1345 Grahl, C. G. Terzetto f. Es o. B cornetti o. tenorhorn. N
Orch.st.
2264 1786 Grahl, C. G. Hulda-polka N "1786 B"
1607 1489 Grahl, T. Minne af sångaren på Haga. Potp. f. pfte N
1735 1616 Grahl, Tr. Sveas helsning t. Nose [?] pfte P/Sv. J
8583 5335 Grandenson, A. Se: Hallström, I. "La fleur de foi". N
1604 1486 Grandjean, A. op.20. Mörk himmel o. Barcarol f. 4 st. m. pfte Kör m. pfte J

7513 4529 Granstrand, P. J. Aug. Se: Dansbok N


1022 951 Grass, J. Suite in B Gamba 2 htbois 2 basson partitur J
3463 2302 Graun "Et rege eos" etc bl. chör partitur o. stämmor N I fyra volymer. [N:o]120
3464 2302 Graun "Inte Domine speravi" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]121
stämmor
3459 2302 Graun "Te deum laudamus" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]116
stämmor
3460 2302 Graun "Te prophetarum laudabilis" etc bl. chör partitur N I fyra volymer. [N:o]117
o. stämmor
3462 2302 Graun "Tu ad dexterram dei" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]119
stämmor
3461 2302 Graun "Tu Rex Gloria" etc bl. chör partitur o. stämmor N I fyra volymer. [N:o]118

1814 1694 Graun, C. Angelica e Medora. Offesa ed implacabile". 1 r. N


vl.1.2. vla
729 664 Graun, C. E. Artaserse. Opera. Alto [1:o] partitur T-R Anon. J
1449 1336 Graun, C. H. Der Tod Jesu. Cantate partitur Kör m. ork. J
3383 2301 Graun, C. H. Kvartett (A dur) bl. chör partitur o. stämmor N I fyra volymer. [N:o]41
1855 1730 Graun, C. H. Långfredagen bl. chör stämmor J
3539 2304 Graun, C. H. Te deum bl. chör. Stämmor J
235 216 Graun, G. H. Concerto (no 2) J
223 216 Graun, G. H. Concerto D [Dur] (no 14) J
230 216 Graun, G. H. Sinfonia (no 7) J
265 244 Graun, J. G. Concerto à 5 J
713 651 Graun, J. G. Concerto a cemb. Solo 2 vl. vla basso J
144 142 Graun, J. G. Concerto B [Dur] J
145 143 Graun, J. G. Concerto D [Dur] J
146 144 Graun, J. G. Concerto D [Dur] J
264 243 Graun, J. G. Concerto p. il flauto solo J
262 241 Graun, J. G. Concerto p. il flauto solo à 5 J
263 242 Graun, J. G. Concerto p. il flauto solo à 5 J
1096 1020 Graun, J. G. Solo in D [D-Dur] a fl. trav. o. basso partitur C1-R J
1105 1028 Graun, J. G. Sonata in G [G-Dur] a fl. trav. Solo con basso. C1-R J
Stämmor
3488 2303 Graun, K. H. "Låtom oss beprisa Jesum" etc bl. chör partitur N I fyra volymer. [N:o]154
o. stämmor
1428 1316 Graun, K. H. 4 sinfonier f. vl. 1.2. vla. Basso part. J
266 245 Grave, J. Concerto p. il flauto solo à 5 J
3749 2448 Green, M. Go Rose. A fav. song. SP-R J
195 193 Greiner, J. G. 6 sonates, Op.1. N
1469 1356 Grenger Arietta G# [G-Dur] pfte. Vl. vcllo P3/Sv. -R J
1709 1590 Grenser, J. F. Aria "Med din sång du redan funnit" etc. 1 r. m. SO/Sv.-R J
orch.partitur
8124 5009 Grétry Le tableau partant. Sångr. för Cassandre J
8126 5011 Grétry Le tableau partant. Sångr. för Colombine J
8127 5012 Grétry Le tableau partant. Sångr. för Isabelle J
8123 5008 Grétry Le tableau partant. Sångr. för Leande [?] J
8125 5010 Grétry Le tableau partant. Sångr. för Pierrot J Står [Grétry] i originalet.
4822 2814 Grétry Ouvert. de l'op. La caravane. Se: Danser N Står [Grétry] i originalet
615 559 Grétry, A. Aria ur Richard Coeur de Lion 1 r. m. ork. T-SE/Sv.-R J
partitur
3052 2082 Grétry, A. E. M. Andante ur Caravan [?] 1 r. m. pfte N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
86

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
2670 1877 Grétry, A. E. M. Duo de l'op. La caravane de Caire 2 r. m. pfte N
1422 1311 Grétry, A. E. M. Hornpipe. Ur Caravanen pfte J "utgår"
4251 2665 Grétry, A. E. M. Ouv. t. Zemire et Azor J "Kass."
2345 1792 Grétry, A. E. M.? Gavotta. Air de ballet d'Andromaque pfte 2/h. PA-R Anon. J "Flyttad till PA-R Anon."
3514 2303 Gretry, A. E. N. "Gråten och klagen vänner" etc bl. chör partitur N I fyra volymer. [N:o]180
o. stämmor
5725 3358 Greulich, C. W. oeuv. 19. Six Exercises… Pfte. Hdskr. N
8017 4905 Grevillius, H. Aprilnarri. 1 r. Pfte. Autogr. N
8692 5414 Grevillius, H. På vattnet. Pfte 2/H. Hdskr. N
6473 3836 Grieg, E. [N:o]3. Romans. "Jeg elsker Dig". Sid. 4. Vcell. J "Kass."
Hdskr.
8604 5348 Grieg, E. Albumblatt. Instr. af A. Kull. Part. Hdskr. N
9018 5693 Grieg, E. Intermezzo ork.part Beckman Z J
8503 5275 Grieg, E. Landkjending. För mansr. Part. Hdskr. J "Kass."
4082 2604 Grieg, E. op.11. "I höst" pfte 4/h. J "Kass."
7540 4554 Grieg, E. op.38. [n:o]1. Berceuse. Hdskr. Pfte 2/H. J "Kass."
1042 971 Grieg, E. Springdands fra Vinje arr. pfte J
1043 972 Grill Andante n. variationer 2 VA/Sv.-R J "endast vl.1"
6650 3921 Grill Andante Sid. 9. J
5023 2871 Grill, E. Geistliches lied (sid. 17.) N
8857 5536 Grisar, A. God natt Herr Pantalon. Kom. Opera. Textb. N
Hdskr.
723 660 Grisar, A. Kör ur op. Sarah. Kör m. pfte Kör a cap. J
Sv.saml.
8927 5605 Grisart, Ch. Infantinnans dockor. Kom. Op. Textb. Hdskr. N
267 246 Gronemann, A. Concerto à 4 J
268 247 Gronemann, A. Concerto à 5 J
751 683 Gronemann, A. Sonata fl. trav. con cemb. o. vcllo C1-R J
193 191 Gronemann, J. F. 6 duetti N
194 192 Gronemann, J. F. 6 duetti N
4115 2630 Grosheim, G. C. Andantino pfte N
8221 5088 Grund, F. W. Lied aus der Corona. Sid. 26. 1 r. pfte. Hdskr. Ser. I J
721 659 Grundén, A. Bröllopsmarsch [Divert:ment] i Figaros bröllop. J
Orch.part. o. st.
720 658 Grundén, A. Sorgemusik chör m. ork. Part. N
835 767 Grundén, A. J. Kupl. i Knn. Charlatanerna part. och ork.st. N
8244 5093 Grundén, A. J. Sång i [4:de] acten af Forvagnen i Joigny. N
1120 1043 Grundén, A. J. Vals orch.partitur N
1625 1507 Grundén, J. Ouv. o. ballet t. "Andebesvärjningen J
orkstämmor
9349 5945 Gråbergh, O. Hjertats hem. 1 r. pfte. Kass. J
3940 2545 Grädener, C. G. P. op.44. Heft 2. [N:o]6 1 r. m. pfte J
4209 2651 G-s Balders bål 1 r. m. pfte J
8464 5244 Gubkin, M. I. Ja pomnju otradno… SP J
6519 3856 Guerini, F. op.10. Six sonatines à deux violons. Hdslr. Vl. I 2V-R J
o. II.
2603 1836 Guglielmi Aria de Raggiri Amorosi 1 r. m. pfte el. harpa T-SP J
1791 1671 Guglielmi, D. P. Aria e Rec. Vedrai spietata Figlia 1 r. m. T-SE-R J
orch.partitur
2663 1872 Guglielmi, P. Duo di Sisara e Debora 2 r. m. pfte N
2668 1875 Guglielmi, P. C. Vengo qual Cerva timida [?] 4 r. m. pfte N
14 14 Guiliani, G. Sonata Ess J
5984 3543 Guillen, Espen y Red de amores. Cancion esp. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Varias canciones
[Patti]."
7470 4507 Guilmant, Alex. Allegro moderato e pastorale Pag. 43. Hägg, N
G. Tio transkriptioner för orgel
7469 4507 Guilmant, Alex. Melodie Pag. 38 Hägg, G. Tio transkriptioner N
för orgel
7468 4507 Guilmant, Alex. Prière Pag. 36 Hägg, G. Tio transkriptioner för N
orgel
3812 2489 Gumbert, F. "O wie wunderschön ist die frühlingzeit" 1 r. m. N
pfte
3798 2489 Gumbert, F. "Wie hat sie's dreh angefangen 1 r. m. pfte N
3799 2489 Gumbert, F. Liebchen, weine nicht 1 r. m. pfte N
6862 4041 Gumpert Liebesracker. 1 r. m. Pfte. Hdskr. J "Kass."
7803 4767 Gungl Wals. Drömmen på oceanen. Sid. 20. Pfte 2/H. Ser. I J
Hdskr.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
87

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
6437 3813 Gung'l [N:o]31. Klänge aus der Heimath. Sid. 54. Pfte, J "Kass."
Vl. Hdskr.
4081 2603 Gungl, J. Magyarerna pfte J "Kass."
2857 1972 Gungl, J. Magyarerna. Vals pfte 2/h. N
4680 2755 Gungl, J. Magyarerna. Vals Se: Samling, en liten sid. 76. N

2852 1967 Gungl, J. op. 94 Reussenlieder. Vals pfte 2/h. Danser J


2853 1968 Gungl, J. op. 98 Fleurs de Fantaisie. Vals pfte 2/h. J "Kass"
2884 1999 Gungl, J. op.56 Militairisches Marschpotpourri pfte 2/h. Marscher J
2889 2004 Gungl, Jos. op.1 Ungarischer Marsch pfte 2/h. Marscher J
3636 2352 Gustaf, prins "Han vill det så" sid 68 N
1098 1022 Gustaf, prins "I Rosens doft" etc. 1 r.m. pfte N
3634 2352 Gustaf, prins "Julvisa" sid 64 N
9055 5730 Gustaf, prins (arr.) Norrländsk Folkv. Handskr. N
8364 5183 Gustaf, prins 1) Dragonmarschen o. 2) Dragonsången J
3116 2102 Gustaf, prins 4 sånger f. 4 mansr. sångst. Manskvartetter J
526 484 Gustaf, prins Brudens fråga 1 r. pfte J
8836 5515 Gustaf, prins Compositioner af… Prins Gustaf J
3114 2100 Gustaf, prins D. 14 oct. 1852 Sorgmarsch pfte 2/h. J
3129 2109 Gustaf, prins Enkla melodier arr. af A. Mankell 1 r. m. pfte J
3125 2105 Gustaf, prins Eugenia-vals pfte 2/h. N
3111 2097 Gustaf, prins Flerstämmiga sånger m. pfte J
3112 2098 Gustaf, prins Fyrstämmiga sånger f. mansr. Partitur J
3633 2352 Gustaf, prins För evigt sid 62 . 1 r. m. pfte N
3635 2352 Gustaf, prins Hemlängtan sid 65 N
1584 1466 Gustaf, prins Hv Frun på Drottningholm 1 o. fl. r. m. Pfte J
3631 2352 Gustaf, prins Hvita frun på Drottningholm. Klav.utd. Vl. vcllo N
4220 2651 Gustaf, prins I rosens doft 1 r. m. pfte J
527 485 Gustaf, prins Julklockorna (Julafton 1848) 1 r. pfte J
3632 2352 Gustaf, prins Julklockorna. Visa sid 61. 1 r. m. pfte N
3113 2099 Gustaf, prins Marscher pfte 2/h J
3637 2352 Gustaf, prins Mina lefnadstimmar stupa sid 69 N
3115 2101 Gustaf, prins Parade-marsch pfte 2/h. N
3126 2106 Gustaf, prins Polka mélancolique pfte 2/h. N
3630 2351 Gustaf, prins Qvartett: "Vänskap, vänskap" etc. sångpart. N
3638 2352 Gustaf, prins Romance sid 71 N
6538 3864 Gustaf, Prins Romance. "I rosens doft…" sid. 3. Hdskr. 1 r. N Står [Gustaf, prins] i
Pfte originalet
3122 2104 Gustaf, prins Saknaden mansqv. stäm. Manskvartetter J
8837 5516 Gustaf, prins Sorgmarsch… utförd… 14 okt. 1852. J Står "G***** (Prins
Gustaf)" i originalet.
3639 2352 Gustaf, prins Svanen sid 72 N
3127 2107 Gustaf, prins Sånger ur Hvita frun på Drottningholm 1 r. m. J
pfte
3110 2096 Gustaf, prins Sånger vid piano J
3627 2349 Gustaf, prins Sångst. ur Hvita frun på Drottningholm N
1116 1039 Gustaf, prins Tempo di marzia pfte 4/h. N
3117 2103 Gustaf, prins Tidens flykt (Odinslun och Lundagård h.17) Manskvartetter J
mansqv. stäm.
3628 2350 Gustaf, prins Ur "Hvita Frun på Drottningholm" 2 ten. N
3629 2351 Gustaf, prins Ur "Hvita Frun på Drottningholm" vla N
3128 2108 Gustaf, prins Vals dansad på Riksalen d. 7/10 1844 pfte 2/h. J

2400 1801 Gustaf, prins Visa "I rosens doft" etc 1 r. m. pfte N
8317 5159 Gustafson, J. Jungfru Maria. 1 r. m. pfte. Autogr. N
1556 1442 Gyllenhaal, A. Galopp mansqv. m. pfte Sv. s. pfte [?] J Texten har fallit bort
Danser längst till höger på
raden.
1654 1535 Gyllenhaal, A. I staden o. på landet solo m. qvart. o. duo acc. N
af pfte
4542 2721 Gyllenhaal, A. Jag icke någon vällust känner 1 r. m. pfte N
5370 3066 Gyllenhaal, Mathilda Sånger vid Fortep. 1 r. m. Pfte. J
5180 2976 Gyllenstolpe, E. R. Wals. Sid. 9. Hdskr. Pfte N
6051 3603 Günther, G. "Och stranden hörer dag och natt…" Part. o. Günthers J
orch.stmr. 10 st. Hdskr.saml.
6052 3604 Günther, G. [Hoppet och längtan.] "Jag väntar dig!" 1 r. m. Günthers J
pfte. 2 sångstmr. Hdskr. Hdskr.saml.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
88

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
6063 3614 Günther, G. 1) Chör. Gud! Gud! Du hvälfver menskors J
öden…" 2) Nu förklarad i aeoner…" 13
körstmr. Hdskr.
6049 3601 Günther, G. 1) Walz 2) Geschwind marsch. Hdskr. Pfte Günthers J
4/ms. Hdskr.saml.
6044 3597 Günther, G. Allegro agitato Hdskr. Günthers J
Hdskr.saml.
5669 3321 Günther, G. Allegro agitato Pfte. Hdskr. N
6042 3595 Günther, G. Canon per tres voces Hdskr. Günthers J
Hdskr.saml.
6055 3606 Günther, G. Chor: "Svenska Zion!..." Partitur. Körstmr. . 17 Günthers J
st. Hdskr. Hdskr.saml.
2196 1771 Günther, G. Choral [N:o] 424 ur Sv. Ps. boken N
6043 3596 Günther, G. Choral [N:o]424 aus d. schwed. Gesangb. Günthers J
Hdskr. Hdskr.saml.
6054 3605 Günther, G. Chör f. mansr. [a capella]: "Ej lifvet blommar…" Günthers J
Part. o. körstmr. Hdskr. Hdskr.saml.
6053 3605 Günther, G. Chör f. mansr. m. [acc:t] af obl. Orgel: "Gud, Günthers J
Gud du [?] Hdskr.saml.
6047 3599 Günther, G. Chör. Hdskr. Orkest.stm. =18 st. Günthers J
Hdskr.saml.
6048 3600 Günther, G. Geschwind marsch. Hdskr. Pfte 2/h. Günthers J
Hdskr.saml.
6065 3616 Günther, G. Psalm [N:o]484. 1) Trestämmiga 2) Fyrstäm. J
arr. f. mansr. af G. Günther
6046 3598 Günther, G. Se: Labitzky, I. Intr. zum Woronzow-walzer. Günthers J
Hdskr.saml.
6066 3616 Günther, G. Se: Psalm [N:o]484 J
6050 3602 Günther, G. Wals för 4 händer. Hdskr. Pfte 4/ms. Günthers J
Hdskr.saml.
4338 2698 Günther, J. Källa och sol 1 r. m. pfte N
9250 5846 Gyrowetz, A. Op.25. [n:o]11. Notturno… [St. Fl. Vl. Vla. E4 J
Vcell.]
9251 5847 Gyrowetz, A. Op.32. [n:o]4. Notturno. [St. Fl. Vl. Vla. Vcell.] E4 J

9252 5848 Gyrowetz, A. Op.33. [n:o]6. Notturno. [St. Fl. Vl. Vla. Vcell.] E4 J

3984 2552 Gyrowitz Marche de Regiment Orage pfte 2/h N


4302 2671 H. 2 walser stämma J
1981 1765 H. K. H. K. Chor ur Hvita frun på Avenel bl. ch. N
1947 1765 H. K. H. K. Orden ur Il Mosé in Egitto mansqv. Partitur N
1982 1765 H. K. H. K. Romance m. chör ur Hvita frun 1 r. m. manskör N
o pfte
9179 5805 H. K. H. Kronprinsen "Flyg lätta Zéphir" 1 r. m. pfte N
/Oscar I/
6031 3586 H. K. H. Prins Oscar Wals N
9054 5729 H[all], L[udwig] (?) 2 Mazurka p. le piano. Handskr. Autogr? N
9053 5728 H[all], L[udwig] (?) Tåren. 1 r. pfte. Handskr. N
8610 5353 H[allström], I. Cantat… vid J. Lehmans [70:de] föd.dag. Stmr. N
Autograf.
9058 5733 H[edrén], S. (?) (1844) Svanen. 1 r. pfte. Handskr. (Autogr?) N
9059 5734 H[edrén], S. (?) Till Stjernan. 1 r. Pfte. Handskr. Autogr? N
5331 3034 H[olmberg], Emilie Lärkparet. Sid. 50. 1 r. m. Pfte. Hdskr. J
5332 3034 H[olmberg], Emilie Till en tonkonstnär. Sid. 52. 1 r. m. Pfte. J
Hdskr.
4964 2853 Hackel, A. Abschied vom Liebchen 1 r. m. pfte. Handskr. N
8841 5520 Hadji Emin Bey Mazurka et Sirto PD J
8844 5523 Hadji Emin Bey Polka et chant turc PD J "Dr. N. Personnes
donat. 1928"
7290 4361 Haeffner Lydia och Arist. Sid. 15. Sånger för 1 o. 2 r. ur N
W. Svedboms saml.
4646 2755 Haeffner, G. A. Wals Se: Samling, en liten sid. 14. N
2412 1803 Haeffner, J. C. E. Lejonriddarne, Marsch mansqv. Partitur N
2333 1791 Haeffner, J. C. F. Andantino m. var. pfte 2/h. SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
af Arier SPB/Sv.-R"
1454 1341 Haeffner, J. C. F. Aria ur op. Elektra orch. Stäm. Sv. s. Operor J
1598 1480 Haeffner, J. C. F. Carl d. [12:tes] marsch v. Narva f. 4 r. Sv. s. manskv. J
sångpartitur
9338 5934 Haeffner, J. C. F. Grafven 1 r. pfte. SP/Sv.-R J

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
89

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
1675 1556 Haeffner, J. C. F. Ouverture orchesterstämmor N
1676 1557 Haeffner, J. C. F. Ouverture orchesterstämmor N
1530 1417 Haeffner, J. C. F. Sång d. 1 Dec. 1819. mansqv. Part. J
9339 5935 Haeffner, J. C. F. Till H. K. H. Kronprinsen 17/12 1819. Xf/Sv.-R J
1870 1735 Haeffner, J. C. H. Ouv. Till Azemia se ovan T-SPB-R J "Nummer 1734-1735
flyttade till T-SPB-R
Notbok, Dahlin"
1922 1765 Haeffner, J. C. M. Lefnadsmelodier 1 r. m. pfte N
1559 1445 Haeffner, J. Ch. Klaverutdr. af musiken vid Ak. Högtidligheterna N Texten har fallit bort
d. 4. o. 5. Okt. 1827. längst till höger på
raden.
2931 2028 Haeffner, J. Ch. F Bergvandraren 1 r. m. pfte Z/Sv. J
2929 2028 Haeffner, J. Ch. F Flyttfåglarne 1 r. m. pfte Z/Sv. J
2925 2028 Haeffner, J. Ch. F Harpan till Laura 1 r. m. pfte Z/Sv. J
2930 2028 Haeffner, J. Ch. F Herthas barn 1 r. m. pfte Z/Sv. J
2921 2028 Haeffner, J. Ch. F Majsång 1 r. m. pfte Z/Sv. J
2922 2028 Haeffner, J. Ch. F Manhem 1 r. m. pfte Z/Sv. J
2932 2029 Haeffner, J. Ch. F Marcia dubbelchör f. mansr. N
2923 2028 Haeffner, J. Ch. F Rosen 1 r. m. pfte Z/Sv. J
2927 2028 Haeffner, J. Ch. F Skridskofarten 1 r. m. pfte Z/Sv. J
2933 2030 Haeffner, J. Ch. F Studenternas marsch vid exercisen pfte 2/h. N
2924 2028 Haeffner, J. Ch. F Thormoder Kolbruna skald 1 r. m. pfte Z/Sv. J
2928 2028 Haeffner, J. Ch. F Utur romanen vådelden 1 r. m. pfte Z/Sv. J
2926 2028 Haeffner, J. Ch. F Wallmon 1 r. m. pfte Z/Sv. J
3352 2300 Haeffner, J. Ch. F. "Brödrabandet vid nordliga" etc bl.chör partitur N I fyra volymer. [N:o]10
o. stämmor
3445 2302 Haeffner, J. Ch. F. "Bönhöre dig, den evige" bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]103
stämmor
3354 2300 Haeffner, J. Ch. F. "Konungars konung etc bl.chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]12
stämmor
3382 2300 Haeffner, J. Ch. F. "Om än från lifvets land" bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]40
stämmor
3363 2300 Haeffner, J. Ch. F. "Vikingasäten" etc bl.chör partitur o. stämmor N I fyra volymer. [N:o]21
3446 2302 Haeffner, J. Ch. F. "Vår tillflygt, vårt beskärm" bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]104
stämmor
3452 2302 Haeffner, J. Ch. F. "Öfver din magt, o evige" bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]110
stämmor
1646 1527 Haeffner, J. Ch. F. Andeliga sånger 1 o. fl. r. m. pfte J
1713 1594 Haeffner, J. Ch. F. Aria "Hur sällt det folk" etc. 1 r. m. orch. partitur SO/Sv.-R J

4610 2737 Haeffner, J. Ch. F. Div. sånger f. mansqv. Stämmor Mansqv. Sv. J
saml.
1080 1004 Haeffner, J. Ch. F. Dubbelchör sång partitur N
4343 2703 Haeffner, J. Ch. F. Gubben Noach m. var. Pfte 2/h. N
3066 2083 Haeffner, J. Ch. F. Herthas barn 1 r. m. pfte N
454 414 Haeffner, J. Ch. F. Lydia och Arist. 1 r. m. pfte N
1027 956 Haeffner, J. Ch. F. Manhem SP/Sv.-R J
4110 2627 Haeffner, J. Ch. F. Manhem m.m. 1 r. m. pfte J
9333 5929 Haeffner, J. Ch. F. Manhem pfte m. text Kass. J
3544 2307 Haeffner, J. Ch. F. Motet bl. r. m. orgel. Partitur N
8274 5118 Haeffner, J. Ch. F. Musiken vid Acad. Högtidl. i Ups.1805. Z/Sv. J
9302 5898 Haeffner, J. Ch. F. Preludier t. Melodierna i Sv. Psalmboken Orgel/ [?] J
453 413 Haeffner, J. Ch. F. Scene o. Aria ur op. "Electra" J "utgår"
4384 2705 Haeffner, J. Ch. F. Schwedische lieder 1 r. m. pfte S. 1 r. pfte Sv. J
saml.
1834 1714 Haeffner, J. Ch. F. Schwedische Lieder [1:stes] Heft. 1 r. pfte Sv. saml. S. 1 r. J
pfte
570 525 Haeffner, J. Ch. F. Vårsång 1 r. m. orch. Partitur SO/Sv.-R J
2920 2028 Haeffner, J. Ch. F? Marsch f. de stud. i Upsala 1809 1 r. m. pfte Z/Sv. J
1514 1401 Haeffner, J. Chr. F. Frälsaren på Golgata sång o. orch. Sv. s. s. 1 r. m. J
ork.
5865 3448 Haeffner, J. G. F. Gammal dalvisa. sid. 3. mansr. Hdskr. N
5224 2982 Haeffner, J. G. F. Se: Winge, D. Winge J
Hskr.saml.
5228 2984 Haeffner, J. G. F. Svensk choralbok. Hdskr.. Liturgik J
8539 5311 Haeffner, R. L. Souvenir de Gårdveda. Valses et Polka. Pfte J "Kass."
2/H.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
90

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
5024 2871 Haendel Arie aus Samson. "Ihr söhne…" (sid. 18.) 1 r. N
m. pfte. Handskr.
5712 3349 Haendel Gavotte. Sid. 12 Part. Hdskr. PB-R Samling J
av Murki
3829 2504 Haendel, G. F. Aria ur Josua 1 r. m. pfte N
229 216 Haendel, G. F. Ouverture (no 8) J
3828 2504 Haendel, G. F. Recit o. aria ur Salomo 1 r. m. pfte N
2512 1809 Haeser, F. A. Abendlied: "Uebel allen Wipfeln" etc 1 r. m. N
pfte
3824 2500 Haeser, W. 4 Heimwehlieder 1 r. m. pfte N
1085 1009 Haessler, S. W. Fantaisie et sonate pfte J
686 626 Hage, W. Den första trösten 1 r. pfte N
685 626 Hage, W. Marsch pfte 2/h N
687 626 Hage, W. Tro ej glädjen arr. f. mansqv. N
354 323 Hagemeister Liebeslied "Hör du ej" etc. 1 r. m. pfte N
1640 1522 Hagemeister, R. J. Gratulat. på Ed. Auberts [53.dje] födelsedag vl. N
1.2
8313 5155 Hagman, Anna Tre etuder Pfte 2/H. Autogr. N
5629 3294 Hagman, O. F. 3 Parodiska sånger. 1 r. m. pfte J
4348 2703 Hagström, N. M. Marsch Pfte 2/h. N
6904 4078 Halévy Romance de l'op. La Juive. "Il va venir…" N
Hdskr.
5999 3556 Hall, L. op.18. 2 mazurka. PD/Sv. J
1111 1034 Hallberg, B. V. Hostias o. Quam olim ur ett Requiem coro 1.2. Z/Sv. J
bl.chör partitur
5246 2986 Hallberg, B. w. Se: Förgät mig ej! Sid. 8. J
8519 5291 Hallberg, V. Polka fugitive. Pfte 2/H. Autogr. N
7551 4565 Hallén, A. "Söfd av himlen hvilar jorden." Kör. J "Kass."
7312 4377 Hallén, A. Ballad J
7321 4386 Hallén, A. Ballad ur "Gustaf Wasas saga" J
7317 4382 Hallén, A. Botgörerskan J
7316 4381 Hallén, A. Drömkungen och hans käresta J
7547 4561 Hallén, A. Drömmen. Kör. Manuskr. J "Kass."
7305 4370 Hallén, A. En sommarsaga J
7303 4368 Hallén, A. Frithiof och Ingeborg J
7550 4564 Hallén, A. Furiedans ur Glucks "Orpheus" bearb. f. stor J
ork.
7329 4389 Hallén, A. Fyra sånger md orkester 1. Till min sångmö J
7330 4389 Hallén, A. Fyra sånger md orkester 2. I solnedgången J
7331 4389 Hallén, A. Fyra sånger md orkester 3. En visa om mig J
och narren Herkules
7332 4389 Hallén, A. Fyra sånger md orkester 4. Visa i folkton J
7322 4387 Hallén, A. Fyra sånger med orkester 1) Feststämning J
(Bacchanale)
7323 4387 Hallén, A. Fyra sånger med orkester 2) Serenad J
7324 4387 Hallén, A. Fyra sånger med orkester 3) Höststämning J
7325 4387 Hallén, A. Fyra sånger med orkester 4) Julisol J
7301 4366 Hallén, A. Gustaf Wasas saga. Suite II. J
7310 4375 Hallén, A. Huldigungsmarsch J
7549 4563 Hallén, A. I Folkviseton ur kantat "Till Fäderneslandet" J
och "Du svenska folk framåt"
7308 4373 Hallén, A. I skymningen J
7307 4372 Hallén, A. Im herbst J
7318 4383 Hallén, A. Julafton J
7544 4558 Hallén, A. Korsfararsång ur "Sancta Maria". Kör J "Kass."
7545 4559 Hallén, A. Neckens polska. Kör och solo. Manuskr. K/Sv. J
7315 4380 Hallén, A. Pagen och kungadottern (4 ballader) J
7543 4557 Hallén, A. Påskklockorna [Kör] KP/Sv. J
7546 4560 Hallén, A. Reformationen. Kör ur Gustaf Wasas saga. T/Sv. J
Manuskr.
7319 4384 Hallén, A. Requiescat J
7313 4378 Hallén, A. Romans för violinsolo med Orkester J
7320 4385 Hallén, A. Skogsrået J
7306 4371 Hallén, A. Sphärenklänge J
7302 4367 Hallén, A. Suite [N:o]3 J
7309 4374 Hallén, A. Svensk hyllningsmarsch J
7311 4376 Hallén, A. Svensk rhapsodie J

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
91

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
7548 4562 Hallén, A. Sverige. Festkantat för soli, kör och orkester. J
7304 4369 Hallén, A. Todteninsel J
7326 4388 Hallén, A. Tre sånger med orkester 1. En visa till Karin J
7327 4388 Hallén, A. Tre sånger med orkester 2. Romans ur Sancta J
Maria"
7328 4388 Hallén, A. Tre sånger med orkester 3. Jungfru Maria i J
rosengård
7314 4379 Hallén, A. Trollslottet J
7300 4365 Hallén, A. Ur Waldemarsagan. Suite I. J
528 485 Hallström, I. "I hvad jag lovat, det skall jag hålla" 1 r. pfte J
5441 3125 Hallström, I. "Ich bin jung" 1 r. m. Pfte J
8581 5335 Hallström, I. "La fleur de foi". Arr. Pfte 4/H. N
6949 4117 Hallström, I. [Kvartett ur den bergtagna] (Sid. 1 saknas.) N Del av pappret har fallat
av. Står [Hallström, I.] i
originalet.
6935 4105 Hallström, I. 1) Duo ur op. Neaga. 2) Ciel bleu. 3) Stjernan. N Står [Hallström, I.] i
4) Die Palmen. 1 sångstämma - Alt - Autograf. originalet.

8597 5342 Hallström, I. 1) Hulda Rosa … 2) Nu är så stilla …3) Välk., N


välk. du klara… 3 r. ut. acc. Autograf.
6932 4102 Hallström, I. 1. Cavatina ur op. Vikingarne. Sid. 2. 2. Dei N
Palmen (aus das Sonnenkind) Sid. 6. Autogr.
6936 4106 Hallström, I. 1. Die Palmen. 2. Stjernan. 3. Ciel bleu. 1 N Står [Hallström, I.] i
sångstämma - tener - Autograf. originalet.
3938 2543 Hallström, I. 4 sånger af Z. Topelius 1 r. m. pfte J
8600 5345 Hallström, I. Agnus Dei. 2 r. Pfte. Autograf. N
6923 4094 Hallström, I. Agnus Dei. f. Sopr. o. Alt m. acct af P. o. Org N
(ad lib.) Autogr.
6939 4109 Hallström, I. Agnus Dei. Orgel. Autograf. N
353 322 Hallström, I. Aria "Skall det dunkla" etc. 1 r. m. pfte N
8875 5554 Hallström, I. Aristoteles. Kom. Opera. Autograf. Textb. N
6930 4101 Hallström, I. Charlie is my darling. Schottisch Song, arr. per N
Alto and tenore. 2 r. Pfte. Autogr.
6931 4101 Hallström, I. Charlie is my darling. Schottisch Song. Se: N
Hallström, I.
3107 2093 Hallström, I. Composit. 2 o. flerst. sånger m. o. ut. acc. N
4628 2749 Hallström, I. Dagslända 1 r. m. pfte hdskr. N
8729 5431 Hallström, I. Den bergtagna. 3e akt. [N:o]17. Qvartett. Hallström J
Autograf. Autogr.saml.
4615 2742 Hallström, I. Den trettonåriga 1 r. m. pfte Hdskr. N
4619 2744 Hallström, I. Den trettonåriga 1 r. m. pfte Hdskr. N
4625 2747 Hallström, I. Den trettonåriga 1 r. m. pfte hdskr. N
3864 2521 Hallström, I. Den unge barden 1 r. m. pfte N
6933 4103 Hallström, I. Die Palmen. Duo f. Alt u. Tenor. Autograf. N
9289 5885 Hallström, I. Die Sphinx klav. Utdrag N
9290 5886 Hallström, I. Div. sånger N
9291 5887 Hallström, I. Div. sånger N
6925 4096 Hallström, I. Duett för Alt och Tenor: "Säg känner du än…" N
Autogr.
8599 5344 Hallström, I. Duo ur op. Den Bergtagna. 2 r. Pfte. Autograf. N
6934 4104 Hallström, I. Duo ur op. Neaga. Autograf. N
4630 2751 Hallström, I. En dröm. Ballett-idyll. Pfte 4/h. 1 r. m. pfte N
hdskr.
4622 2745 Hallström, I. En melank. stund på Nyårsdagen 1873 1 r. m. N
pfte hdskr.
4616 2742 Hallström, I. En stemning 1 r. m. pfte hdskr. N
4620 2744 Hallström, I. En stemning 1 r. m. pfte hdskr. N
4064 2586 Hallström, I. Fem norske viser 1 r. m. pfte J
4066 2588 Hallström, I. Folkvisor fr. främmande länder H.1 1 r. m. pfte J "kass."
4065 2587 Hallström, I. Folkvisor fr. främmande länder H.2 1 r. m. pfte J "kass."
6853 4034 Hallström, I. Folkvisor fr. olika länder, bearb. f. soli o. chör N
m. Pfte.
5445 3129 Hallström, I. Fru Kajsa Rulta och hennes katt. J
6941 4111 Hallström, I. Frågor. "Hvart flyger vinden…" 1 r. P. Hdskr. N
9294 5890 Hallström, I. Fågelleken af B. Crusell arr. f. bl. kör. N
6922 4093 Hallström, I. Gondel-lied. Duett f. Sopr. o. Alt. Autogr. N
8688 5411 Hallström, I. Hammarby-trior. [f. Sopr. Ten. Bas.] N [Står Hallström, I.] i
originalet.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
92

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
4632 2753 Hallström, I. Herr Hjalmar och skön Ingrid. Bl. kör Pfte hdskr N

4617 2743 Hallström, I. Hvad månne de vänta på? 1 r. m. pfte hdskr. N


4621 2744 Hallström, I. Hvad månne de vänta på? Visa 1 r. m. pfte N
hdskr.
6896 4070 Hallström, I. Italia. Sång. 1 r. pfte. Autograf. N
4623 2745 Hallström, I. Ja! Nej! Pfte hdskr. N
5439 3123 Hallström, I. Kantat … vid Kon. Oscar II:s 25. år J
regeringsjub.1 r. m. Pfte
8594 5339 Hallström, I. Kantat vid [Kon:ns] 50-årsjub. Som F. h. N
Autograf.
8595 5340 Hallström, I. Kantat vid Frim. Logens … inv. … 1877. N
Autograf.
8598 5343 Hallström, I. Kung Carls minnesruna. 2 r. Pfte. Autograf. N
5442 3126 Hallström, I. Kvällstankar. Duett. J
4624 2746 Hallström, I. Källan. Duett 2 r. m. pfte N
6928 4099 Hallström, I. La Barcarola. Duettino p. Alto e Ten. Autogr. N
4626 2748 Hallström, I. Lieder von R. Schumann. Pfte m. text hdskr. N
4629 2750 Hallström, I. Lur-cantat. 3 r. m. pfte hdskr. N Står [Hallström, I.] i
originalet
1688 1569 Hallström, I. Marsch pfte 2/h. N
5440 3124 Hallström, I. Min sång 1 r. m. Pfte J
5443 3127 Hallström, I. Motsatser. Duett J
6898 4072 Hallström, I. Mutter! Sång. 1 r. pfte. Autograf. N
6899 4073 Hallström, I. Müde.! Lied. 1 r. pfte. Autograf. N
6897 4071 Hallström, I. Natten. Sång. 1 r. pfte. Autograf. N
8932 5610 Hallström, I. Neckens polska. 2 Textb. Hdskr. N
8933 5611 Hallström, I. Neckens polska. 2 Textb. Hdskr. N
6871 4050 Hallström, I. Orsa-melodi. Soli m. Chör. Handskr. N
6924 4095 Hallström, I. Qvartett ur Op. Vikingarne. 4 r. P. Autogr. N
6940 4110 Hallström, I. Recit. och duett ur Balladen Hjalmar. Hdskr. J "Kass."
5254 2986 Hallström, I. Se: Förgät mig ej! Sid. 33. J
6855 4035 Hallström, I. Se: Harmonia. Saml. af flerst. sånger N
6927 4098 Hallström, I. Stjernan. Duett. f. Alt o. Tenor. Autogr. N
4631 2752 Hallström, I. Stolts Elisif. Skådespel Pfte 4/h. hdskr N
8596 5341 Hallström, I. Stunderna. 1 r. Pfte. Autograf. N
6926 4097 Hallström, I. Svarta svanor. 1 r. Pfte. Autogr. N
3851 2521 Hallström, I. Sylvias visa 1 r. m. pfte N
3871 2521 Hallström, I. Sången. Duo 2 r. m. pfte N
5444 3128 Hallström, I. Sånger ur op. "Liten Karin". 1 r. m. Pfte J
6198 3694 Hallström, I. Till min moders minne. Hdskr. Part. o. N
sångstm.
9292 5888 Hallström, I. Trio ur operan Granadas dotter N
6900 4074 Hallström, I. Trost. Lied für eien Alt-stimme. N
9293 5889 Hallström, I. Två silvferbröllopskantater N
4614 2741 Hallström, I. Visa ur Stolts Elisif. 1 r. m. pfte hdskr. N
4618 2744 Hallström, I. Visa ur Stolts Elisif. 1 r. m. pfte hdskr. N
7541 4555 Hallström, I. Visa ur… "Stolts Elisif". Hdskr. 1 r. P. J "Kass."
6895 4069 Hallström, I. Öknen. Sång. 1 r. pfte. Autograf. N
8689 5412 Hallström, I., Kull, J. Segerhymn. Manskv. Partitur. N [Står Hallström, I., Kull,
J.] i originalet.
6152 3670 Hamberg Pollnoise. Se: Danser. Musik-samling för N
Claver
5286 3012 Hamberg, C. G. Åtta sånger af Tegnér, Silfverstolpe m.fl. J
7517 4533 Hambraeus, A. Ensam. 1 r. Pfte. Autogr. N
7515 4531 Hambraeus, A. Preludium. Partitur. Autogr. N "4531-4556. Hägg, G. Ur
Gustafs Häggs saml."

7516 4532 Hambraeus, A. Romans [f. Vl. o. Piano] Autogr. N


463 423 Hammerich, A. "Du kommer saa er allting gott" 1 r. pfte s 1 r. pfte J
2423 1803 Hammerich, A. "Ur julekantaten" mansqv. Partitur N
8853 5532 Hammerik, Asger Hjalmar och Ingeborg. Hdskr. (end. 1 o. 2 N
handl.)
8851 5530 Hammerik, Asger Hjalmar och Ingeborg. Textb. Autogr. av komp. N

8852 5531 Hammerik, Asger Hjalmar och Ingeborg. Textb. Autogr. av L. N


Josephson.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
93

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
8309 5151 Hamnqvist, H. Si drömmaren kommer der. 1 r. Pfte. Autogr. N
6506 3843 Handel, [G. F.] Angels wer bright and fair (Theodora). 1 r. Pfte T-SP J
9269 5865 Handel, G. F. Air in the Oratorio of the Messiah SP J
435 395 Handel, G. F. Alleluja f. orgel J "Kass"
799 731 Handel, G. F. solo f. a germ. fl. a hobay el. vl. acc. Pft el J
basso
800 732 Handel, G. F. Sonatas o. Chamberairs. Germ. fl. vl.el. pfte J
1223 1141 Handel, G. F. Symfoni vl.1.2. vla basso Törnwalls saml. J "1141 flyttad till G.M.
Schiassi, [Symfoni, C.]
Törnwalls saml."
4289 2666 Hans Kongl. Högh. Fly o lätta Sephyr 1 r. m. pfte N
Kronpr.
1659 1540 Hantoch, A. Wie eine Blume 1 r. m. pfte N
3825 2501 Harder, A. Gesänge u. lieder a. d. Sonntage v. F. A. N
Krummacher 1. 2. 3. el 4 r. m. pfte
9390 5986 Hartman Ambrosius af Macbeth 1 r. pfte N
4982 2857 Hartman Bitte! Bitte! 1 r. m. pfte. Handskr. N
2415 1803 Hartman, J. P. E. Jaegersang mansqv. Partitur N
423 385 Hartmann, J. P. E. Sorgemarsch arr. pfte 2/h. J
8523 5295 Haslerud Ch. 1) Blomsterflickan 2) Serenad 3) Till Franzén N
4) Lärkan. Bl. kör a cap. Autogr.
3713 2418 Hasse pfte PB/Sv.-R J Frischs notbok. Titel
saknas.
233 216 Hasse Sinfonia (no 4) J
436 396 Hasse, A. Andante o. fuga f. orgel. N
794 726 Hasse, A. Sonata in D [D-Dur] a fl. trav. Con basso C1-R J
795 727 Hasse, A. Sonata, D-Dur fl. trav. Pfte el. vcllo C1-R J
1754 1635 Hasse, G. A. Cantata 1 r. m. bas. Acc. SP-R J
1753 1634 Hasse, G. A. Cantata con fl. trav. 1 r. m. bas. SPE-R J
269 248 Hasse, G. A. Quartetto ò Sonata C3A-R J "Flyttad till Vivaldi
[Symfoni, g.]"
1441 1328 Hasse, G. A. Sinfonia 2 oboe 2 corni. 2 vl. vla. Partitur J
923 854 Hasse, J. A. Concerto B [B-dur] a 5 J
2999 2065 Hasse, J. A. Allegro pfte 2/h. PB-R J "Flyttad til PB-R Notbok,
[Notbok tillhörig AB]"

4555 2729 Hasse, J. A. Canon à 3 voce sångpart. N


941 872 Hasse, J. A. Concero A dur a 4 J
966 897 Hasse, J. A. Concerto [N:o]10 p. il fl. solo in H [h-moll] a 4 N
965 896 Hasse, J. A. Concerto [N:o]8 p. il fl. solo in F [F-Dur] a 4. N
939 870 Hasse, J. A. Concerto A dur a 4 J
943 874 Hasse, J. A. Concerto A dur a 4 J
924 855 Hasse, J. A. Concerto A.moll a 4 J
925 856 Hasse, J. A. Concerto C dur a 5 J
936 867 Hasse, J. A. Concerto D dur a 4 J
942 873 Hasse, J. A. Concerto E dur a 4 J
937 868 Hasse, J. A. Concerto Es dur a 4 J
147 145 Hasse, J. A. Concerto F [Dur] J
931 862 Hasse, J. A. Concerto G dur 2/4 a 4 J
935 866 Hasse, J. A. Concerto G dur 2/4 a 5 J
926 857 Hasse, J. A. Concerto G dur a 4 J
927 858 Hasse, J. A. Concerto G dur a 4 J
928 859 Hasse, J. A. Concerto G dur a 4 J
929 860 Hasse, J. A. Concerto G dur a 4 J
932 863 Hasse, J. A. Concerto G dur a 4 J
964 895 Hasse, J. A. Concerto G dur a 4 N
930 861 Hasse, J. A. Concerto G dur a 5 J
934 865 Hasse, J. A. Concerto G dur a 5 J
938 869 Hasse, J. A. Concerto in D [D-Dur] fl. vl. 1.2. basso J
933 864 Hasse, J. A. Concerto p. il fl. d'amore G dur a 5 J
950 881 Hasse, J. A. Concerto p. il fl. solo in A [A-dur] a 4 J
952 883 Hasse, J. A. Concerto p. il fl. solo in B [B-Dur] a 4 J
951 882 Hasse, J. A. Concerto p. il fl. solo in B [B-Dur] a 5 J
944 875 Hasse, J. A. Concerto p. il fl. solo in C [C-Dur] o D [D-Dur] a J
5
949 880 Hasse, J. A. Concerto p. il fl. solo in D [D-Dur] a 5 J
945 876 Hasse, J. A. Concerto p. il fl. solo in G [G-Dur] a 4 J

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
94

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
947 878 Hasse, J. A. Concerto p. il fl. solo in G [G-Dur] a 4 J
948 879 Hasse, J. A. Concerto p. il fl. solo in G [G-Dur] a 4 J
946 877 Hasse, J. A. Concerto p. il fl. solo in G [G-Dur] a 5 J
940 871 Hasse, J. A. Concerto p. il. fl. solo in A [A-Dur] 2/4 a 4 J
961 892 Hasse, J. A. Concerto. D dur a 4 N
968 898 Hasse, J. A. Concerto. G dur a 4 J
2994 2065 Hasse, J. A. Minuetto pfte 2/h. PB-R J "Flyttad til PB-R Notbok,
[Notbok tillhörig AB]"

953 884 Hasse, J. A. op.3 12 concertos in six partes. Endast vl. 1.2. J
vla vcllo o. cemb.
962 893 Hasse, J. A. op.3 Concerto [N:o]6 p. il fl. solo in D [D-Dur] a N
4
969 899 Hasse, J. A. op.3 Concerto Concerto G dur a 4 N
963 894 Hasse, J. A. op.3 Concerto p. il fl. solo G dur a 4 N
954 885 Hasse, J. A. op.3. Concerto [N:o]1. p. il fl. solo in G [G-Dur] J
a4
955 886 Hasse, J. A. op.3. Concerto [N:o]2 p. il fl. solo a 4. J
956 887 Hasse, J. A. op.3. Concerto [N:o]2 p. il fl. solo a 4. J
970 900 Hasse, J. A. op.3. Concerto [N:o]2 p. il fl. solo in G [G-dur] a N
4
957 888 Hasse, J. A. op.3. Concerto [N:o]3 p. il fl.solo in G [G-Dur] a J
4
958 889 Hasse, J. A. op.3. Concerto [N:o]3 p. il fl.solo in G [G-Dur] a J
4
959 890 Hasse, J. A. op.3. Concerto [N:o]4 p. due fl. soli in C [C- J
Dur] a 5
960 891 Hasse, J. A. op.3. Concerto [N:o]4 p. due fl. soli in C [C- J
Dur] a 5
3546 2308 Hasse, J. A. Opera Solimano f. orch. Defekt J
4327 2690 Hasse, J. A. Sonata pfte 2/h. P-R J
4637 2755 Hasselund Marche Se: Samling, en liten sid. 5. N
4639 2755 Hasselund, J. W. Sorg-marche Se: Samling, en liten sid. 7. N
3468 2302 Hasser [?] "Mitt hjerta är redo" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]134
stämmor
8848 5527 Hauptner, [Th.] Den lilla sångfågeln. Övers. Hdskr. Textbok. N
9086 5753 Hauser Anglaise. Pfte 2/H. Hdskr. N
6416 3813 Hauser, M. [N:o]10. Liebeslied. Sid. 14-15. Pfte, Vl., J "Kass." [N:o]9 och
Handskr. [Tr. vl. stmr finnas Ser. I 3825/26.] [N:o]10 skrivna som en
post i originalet.
6415 3813 Hauser, M. [N:o]9. Wiegenlied. Sid. 14-15. Pfte, Vl., J "Kass." [N:o]9 och
Handskr. [Tr. vl. stmr finnas Ser. I 3825/26.] [N:o]10 skrivna som en
post i originalet.
6461 3826 Hauser, M. Liebeslied. Vl. J "Kass." Står [Hauser, M.]
i originalet.
6460 3825 Hauser, M. Wiegenlied. Vl J "Kass." Står [Hauser, M.]
i originalet.
3807 2489 Hauser, M. H. "Ach wie ist's möglich dann" 1 r. m. pfte N
3808 2489 Hauser, M. H. "Ich fahr dahin" 1 r. m. pfte N
3806 2489 Hauser, M. H. "Ich wollt ein Sträusslein binden" 1 r. m. pfte N
3805 2489 Hauser, M. H. Bei der Linden N
4023 2564 Hausmann Due de souterrain [N:o]2. 2 r. m. pfte N
6979 4140 Haydn Adagio. "Du som vår förtröstan väntar. N
Handskr. Sid. 2.
5220 2981 Haydn Allegretto con variat. Sid. 124. Hdskr. Pfte PA-R J Överskrivet: [Op.33:5]
6640 3921 Haydn Andante Sid. 5. J
6227 3709 Haydn Anglaiser Hdskr. Pfte N
4751 2776 Haydn Menuette fav. variée. Hdskr. Pfte 2/h. J
6706 3947 Haydn Menuetto al Roverscio. Sid. 3. Pfte. Hdskr. N
6058 3609 Haydn J. Recit. u. Cavat. aus d. Jahrzeiten: 1) Orgel m. J
text 2) Orgel m. sångst. u. text 2 ex. 3) Orgel.
Hdskr.
6074 3624 Haydn, [J.] Hymn an die Freundschaft. 1 r. m. pfte. Hdskr. J

5955 3517 Haydn, [J.] Idylle. Mélodie. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Musique de chant
[Patti]"
5673 3325 Haydn, G. Il maestro e scolari ô Sonata. Pfte 4/h. J
8828 5510 Haydn, G. oe.17. Six sonates p. le Clavecin ou le Pfte. P-R J

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
95

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
1642 1524 Haydn, G. op.14 6 sonates pfte P-R J
61 59 Haydn, G. Six Quatuor Op.5 J
3367 2300 Haydn, J. "All min kraft försvunnen är" etc bl. chör partitur N I fyra volymer. [N:o]25
o. stämmor
3484 2303 Haydn, J. "Fader från din himmel" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]150
stämmor
3360 2300 Haydn, J. "Gud som mig lifvet givit" bl.chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]18
stämmor
3361 2300 Haydn, J. "Hvad är väl gods och guld" etc bl.chör partitur N I fyra volymer. [N:o]19
o. stämmor
3507 2303 Haydn, J. "Till dig o Gud, lyfts" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]173
stämmor
3370 2300 Haydn, J. "Underbara harmoni" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]28
stämmor
3506 2303 Haydn, J. "Utaf din magt" etc bl. chör partitur o. stämmor N I fyra volymer. [N:o]172

3369 2300 Haydn, J. "Vän, du varnas, agta" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]27
stämmor
3368 2300 Haydn, J. "Ömhet, envishet, förnuft" etc bl. chör partitur N I fyra volymer. [N:o]26
o. stämmor
6435 3813 Haydn, J. [N:o]29. Cavatina ur Årst (Sommaren). Sid. 52. J "Kass."
Pfte, Vl. Hdskr.
749 681 Haydn, J. 6 quatuor 2 vl. taille basso obl. C3-R J
5746 3367 Haydn, J. Allegro. L'oratoire … La création Orgel. Hdskr. N
4743 2775 Haydn, J. Andante avec variations. Hdskr. Pfte à 4/ms. J
4287 2666 Haydn, J. Andante ur Orat. Skapelsen 1 r. m. pfte N
8508 5280 Haydn, J. Chör utur J. Haydn's Skapelse, arr. f. org. à G. Mankell J
4/ms. autogr.saml.
3335 2292 Haydn, J. Die jahrezeiten. Orchesterpartitur J
3336 2293 Haydn, J. Die jahrezeiten. Orchesterpartitur J
416 382 Haydn, J. Div. comp. à 2 vl N
6056 3607 Haydn, J. Duetto o. terzetto ur orat. Skapelsen. 3 J
sångstm. till terz. o. duetten, 1 stm. t. end.
Duetten. Hdskr.
1608 1490 Haydn, J. En ganska vanlig historia SP/Sv.-R J
9441 6037 Haydn, J. Fav. Pieces ur Haydns Sinfonier N
430 391 Haydn, J. Fuga f. orgel. N
8372 5186 Haydn, J. Kinder sinfonie. Part. o. stmr. Hdsk. J "Kass."
5198 2980 Haydn, J. Kinder-sinfonie. Hdskr. Partitur Winge Barnork J
5200 2980 Haydn, J. Kindersinfonie. Pfte. Kinderinstrum. Winge Barnork J Står 2980a i originalet.
5201 2980 Haydn, J. Kindersinfonie. Vl. 1 o. 2. Kinderinstrum. Winge Barnork J Står 2980b i originalet.
5822 3423 Haydn, J. Menuet aus einem Es dur qu[?]. Sid. 12. Pfte. J "Kass."
Hdskr
3467 2302 Haydn, J. Messa bl. chör partitur o. stämmor N I fyra volymer. [N:o]124-
133
9442 6038 Haydn, J. Messa bl. kör a capella. Partit. KO J
3540 2304 Haydn, J. Messa i B dur bl. chör stämmor J
3646 2359 Haydn, J. Messe. Sop [1o 2o] alt. vl [1o 2o] corno [1o 2o] Kör m. ork. J
vla. Orgel
4288 2666 Haydn, J. Moderato ur Orat. Skapelsen 1 r. m. pfte N
1840 1720 Haydn, J. op.1. 6 quatuor vl.1.2. vla. basso C3-R J
9312 5908 Haydn, J. op.18. 2 Simphonies… Libra I. vl.1, 2, vla, O-R J
basso
9313 5909 Haydn, J. op.18. 2 Simphonies… Libra II. vl.1, 2, vla, O-R J
basso
1841 1720 Haydn, J. op.2. 6 quatuor vl.1.2. vla. Basso C3-R J
9308 5904 Haydn, J. op.24. 3 simphonies… vl.1, 2, vla, basso O-R J
9309 5905 Haydn, J. op.56. Sinfonie… Liv. I. vl.1, 2, vla, basso O-R J
1844 1721 Haydn, J. op.7 6 quatuor 2 vl. vla. Basse C3-R J
1842 1721 Haydn, J. op.7. 2 qautuor vl.1.2. vla. Basso C3-R J
9311 5907 Haydn, J. op.77. Liv. I. Sinfonie. vl.1, 2, vla, basso O-R J
1845 1722 Haydn, J. op.9 6 quatuor 2 vl. vla. Basse C3-R J
4111 2628 Haydn, J. Passions-musik pfte el. orgel N
2659 1869 Haydn, J. Pièces fav. de l'orat. La création. Pfte vl. ad lib. PA J [Die Schöpfung]
pfte
2490 1807 Haydn, J. Rec. o. Cav. ur dram. Orpheus o. Euridice 1 r. N
pfte

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
96

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
4521 2715 Haydn, J. Roxolane pfte PB/Sv.-R. J Placering: Stycken,
diverse, för Claver
5791 3405 Haydn, J. Se: Winge, O. D. op. 6. N
8211 5088 Haydn, J. Serenade. "Sköna flicka… Sid. 8. 2 r. Pfte. Ser. I J
Hdskr.
8827 5509 Haydn, J. Simphonie. p. le Clav. ou Pfte av. [acc:t] de 2 P5A-R J
Vl., Alto et Basse. = Stmr
1757 1638 Haydn, J. Song, periodical Italian [N:o]42 Haydn, J. A che SP J
in van 1 r. m. pfte
6462 3827 Haydn, J. Sympathie "Wie lieb' ich dich. Vcell o. Vl. J "Kass."
4083 2605 Haydn, J. Symphonien pfte 4/h. J
5856 3444 Haydn, J. Söndagsmorgonen: "Hör i fria rymden skalla…" N

1628 1510 Haydn, J. Trio "Den gamle hoppas än ett år." J "utgår"
240 220 Haydn, J. Trio, h. W3-R J
5879 3460 Haydn, J. Violinquartett. Pfte. Hdskr. J "Kass."
3476 2302 Haydn, M. "Juravit Dominus" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]142
stämmor
8935 5613 Hedberg, Fr. (textf.) Mötet vid Rämen. Textb. Hdskr. N
3934 2539 Hedenblad, I. 3 sånger 1 r. m. pfte J
5446 3130 Hedenblad, I. op.8. Necken. J
9113 5777 Hedrén, S. Marche [n:o]1. Handskr. N
9098 5763 Hedrén, S. "Barnet gick i Rosenlund" Sångstm. Hdskr. N Står [Hedrén, S.] i
originalet.
9102 5766 Hedrén, S.(?) Bönestunder. Handskr. N Står [Hedrén, S.] i
originalet.
9103 5767 Hedrén, S.(?) Thema m. Var. Pfte 2/H. Handskr. N Står [Hedrén, S.] i
originalet.
6492 3836 Hegermann Lindencrone, [N:o]20. Gardes Husar marsch. Sid. 25. Vl. J "Kass."
J. Hdskr.
8573 5329 Heimdahl, F. (arr.) Marsch ur En Sommarnattsdröm. Hdskr. N
8575 5330 Heimdahl, F. arr. Ouv. t. op. Banditenstreich. Part. Autogr. N
8571 5327 Heimdahl, F. Hymn. [För cornetti] Part. Autogr. N
8570 5326 Heimdahl, F. Impromptu. För Vl. o. Piano. Part. Autogr. N
8572 5328 Heimdahl, F. Polonaise. [För cornetti] Part. Autogr. N
4990 2860 Heine Was will du einsame Thräne? 1 r. m. pfte. N
Handskr.
3813 2489 Heinrich, prinz R[?] Die Heimath der seele 1 r. m. pfte N
1066 991 Heinrici Petits duos recuellis. Vl.1.2. 2V-R J
35 35 Heinsius, S. Sonata. C C1-R J
6591 3887 Heintze Orgelstycke, comp. 1864 af unge Heintze. N
Orgel. Handskr.
3024 2076 Heintze, C. W. Sånger vid pfte 1 r. m. pfte S. 1 r. m. J
pfte/Sv. saml.
6592 3888 Heintze, G. W. Fantasie f. Orgel öfver en koral. Orgel. N
Handskr.
4741 2774 Heintze, Sara Quatre Pièces caract. tirées des oeuvres de G. N
F. Händel et transcrites p. le Pfte seul.
5748 3368 Heintze, W. Festhymn Orgel. Hdskr. N
9374 5970 Heise, P. Foraar og Sommer f. 2 sop. Alt bas o. piano. KP J
Bl. kör m. pfte. Partitur.
8983 5659 Heise, P. Foraar og sommer sångpart. SP J
9095 5760 Hejkensköld, C. V. D. Choral. Hdskr. N
8926 5604 Heland, F. v. Det var jag. Operett. Textb. Hdskr. N
2394 1801 Hellström Notturno a duo 2 r. m. pfte N
427 389 Hellström, P. T. 24 Prel.f. orgel N
621 565 Hellström, P. T. 24 preludier för orgelverk Orgel J
1136 1058 Hellwig, L. Choral. "Der mond ist aufgegangen" bl.chör. kör a cap. J
Stämmor
1067 992 Hendel, (G. F.?) Trio C [C-Dur] vl. 1.2. basso partitur C2-R J
1763 1644 Hendel, G. F. Duett 2 r. m. basacc. 2SP-R J
1764 1645 Hendel, G. F. Duett 2 r. m. basacc. 2SP-R J
3453 2302 Hendel, G. F. Halelujah! bl. chör partitur o. stämmor N I fyra volymer. [N:o]111
1440 1327 Hendel, G. F. Ouvert. in Orlando vl. 1.2.3 vla bassi partitur. J
1439 1326 Hendel, G. F. Sinfonia vl.1.2. vla. Basso. partitur. J
4325 2690 Hendell, G. F. Aria pfte 2/h. PA-R J Överskrivet: [Sats 3 av
ouvert. till Arianna..]
8854 5533 Henneberg, R. "Lussi-gossarne" Hdskr. N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
97

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
8847 5526 Henneberg, R. 1) Dryckessång ur Othello [Jago]: Gif bägaren N
hit 2) Kung Staffan han var en hedersman.
Hdskr.
8960 5638 Henneberg, R. Brand. Akt 3 o. 5. partitur N
8959 5637 Henneberg, R. Brand. Introduktion partitur N
8966 5644 Henneberg, R. Catilina Akt 2 o. 3 partitur N
8957 5635 Henneberg, R. Domaren af Zalamea Partitur ofullst. N
8970 5647 Henneberg, R. Don Carlos (sång bak. scenen) ork. part. N
8967 5644 Henneberg, R. Dryckessång ur Catilina. Sångpart. N Står I 5645 på noten.
8955 5633 Henneberg, R. Ett [?] af Infantinnans dockor (14) partitur N
8958 5636 Henneberg, R. Kapten Gass Partitur t. akt 3 N
8971 5648 Henneberg, R. Scenmus. i Tiggarstudenten Akt 1. part. N
5947 3510 Henrien, P. Un nid dans l'aubepine. Mélodie. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Musique de chant
[Patti]"
4303 2672 Henry Lidas yttersta vilja 1 r. m. pfte SP/Sv.-Rar. J
3827 2503 Henschkel, J. P. 12 variations pfte N
8443 5229 Henselt Se: Pierre d'Oldenbourg, prince N
7534 4548 Henselt, A. Romanze m. Chor refrain. Etud f. Pfte. Hdskr. N
8439 5226 Herbin, [F:sco] Cuor che piange. Melodia Nap. Autogr. 1 r. N
Pfte
3012 2066 Hering, K. E. op.25 [N:o]1 o. op.54. Männerchöre sång m. J
pfte
6571 3874 Hering, M. C. G. Fuge. J "Kass."
1328 1217 Herman, G. von Abendqvartett bl.chör partitur N
448 408 Herold, J. Sopr. Aria ur op. Duellen 1 r. pft vl. N
2488 1807 Herold, L. J. F. Romance a. d. op. Die Rosenmädchen 1 r. N
pfte
1014 944 Hertel, J. W. Ouv. m. fuga i Ess [Ess-Dur] a 6 voci J
6125 3667 Hertz Wals, Se: Danser, sid. 4. N
8029 4917 Hertzman, F. "Du är min ro." 1 r. Pfte. Autogr. Herzmansaml. J
8023 4911 Hertzman, F. 1) Mötet. 2) Sjung. Sångstma. Autogr. Herzmansaml. J
8018 4906 Hertzman, F. Erik den helige. 1 r. Pfte. Autogr. Herzmansaml. J
8019 4907 Hertzman, F. Erik den helige. Sångstma. Autogr. Herzmansaml. J
8028 4916 Hertzman, F. Ett minne. 1 r. Pfte. Autogr. Herzmansaml. J
8030 4918 Hertzman, F. Hennes skål. 1 r. Pfte. Autogr. Herzmansaml. J
8031 4919 Hertzman, F. Hennes skål. Sångstma. Autogr. Herzmansaml. J
8520 5292 Hertzman, F. Höstsuck. Qvartette f. bl. r. Partitur. Autogr. Hertzmansaml. J
8022 4910 Hertzman, F. Mötet. 1 r. Pfte. Autogr. Herzmansaml. J
8027 4915 Hertzman, F. När tanken waknat. 1 r. Pfte. Autogr. Herzmansaml. J
8024 4912 Hertzman, F. Sjung. 1 r. Pfte. Autogr. Herzmansaml. J
8025 4913 Hertzman, F. Sommarens sista ros. 1 r. Pfte. Autogr. Herzmansaml. J
8026 4914 Hertzman, F. Stafkarlen. 1 r. Pfte. Autogr. Herzmansaml. J
8020 4908 Hertzman, F. Sången. 1 r. Pfte. Autogr. Herzmansaml. J
8021 4909 Hertzman, F. Sången. Sångstma. Autogr. Herzmansaml. J
8833 5513 Herz, H. 1000 Exercises p. l'emploi du Dactylion. PÖ J
2872 1987 Herz, H. Cav. de l'op Anna Boleyn af Donizetti pfte 2/h. J "Kass"
2281 1788 Herz, H. Dernière pensée musicale de N. Paganini pfte N
2262 1786 Herz, H. Intr. o. var. öf. Cavatinan i La Violetta af N
Carafan pfte
3220 2177 Herz, H. op.48 Intr. et variations brill. p. pfte s. le Cav. J
fav. de la Violetto de Caraf.
2882 1997 Herz, H. Var. Brill. s. l. Cav. Fav. de l'op. Le pirate pfte J "Kass"
2/h.
2877 1992 Herz, H. Var. sur un cav. se La Cenerentola pfte 2/h. N
5757 3377 Herz, H. et J. op.16. Variations & Rondo br. Pfte 1 o. 2. N
Hdskr.
5758 3377 Herz, J. Se: Herz, H. et J. op.16. N
1808 1688 Herzman, F. Solnedgång. Fiskarsång på hafvet mansq. J "Inordnat i
Partitur Herzmansaml. 1937"
1023 952 Herzman, F. Till musiken bl. chör orgel Herzmansamlin J
gen
6568 3873 Hesse, Ad. Choral. [N:o]55. sid. 9. Orgel. Handskr. J "Kass."
6567 3873 Hesse, Ad. op.22. Fantasie (C-moll). Sid. 2. Orgel. J "Kass."
Handskr.
1402 1291 Hierta Don Juan Polka pfte N
1269 1167 Hierta Marsche funèbre pfte N
1403 1292 Hierta Mazurka pfte N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
98

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
7527 4543 Hildach, E. Wo du hingehst... Hdskr. 1 r. P. o. orgel. J "Kass."
2380 1800 Hildebrand Folkvisa pfte m. text N
4297 2671 Hildebrandson, H. Rom. ur Hämndesvärdet 1 r. m. pfte J
6183 3681 Hildebrantsson 1) March - 2) Allegro. Se: Danser N
4375 2704 Hillbrantsson Marsch Pfte 2/h. J
3499 2303 Hiller "När min tanke ifrån" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]165
stämmor
3501 2303 Hiller "Uti våra hjertan skall" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]167
stämmor
8032 4920 Hiller, F. 1) Duett. "Abendlich schon… 2) Duett. "Im J "Kass."
wald im hellen Sonnenschein. 2 r. Pfte. Hdskr.

3487 2303 Hiller, I. "Allt förgängligt är" bl. chör partitur o. stämmor N I fyra volymer. [N:o]153

3356 2300 Hiller, I. "Tröstens och förhoppens" etc bl.chör partitur N I fyra volymer. [N:o]14
o. stämmor
6255 3714 Hiller, J. G. Capriccio p. Pfte scal. [?] Hdskr. Autogr? N
6256 3715 Hiller, J. G. Morceau de salon p. Piano. Hdskr. Autogr? N
9419 6015 Hiller, J. G. Polka mélancolique pfte 2/h. P J
8969 5646 Hiller, J. G. Skrattvurmen. Sångpart. N
5287 3013 Hiller, J. G. Sånger vid Pianoforte J
4649 2755 Hillman Polka Se: Samling, en liten sid. 17. N
9248 5844 Hilms, T. W. Op.47. Air tyrolien [St. Pfte & Fl.] Kass. J
2697 1887 Him (sic), H. G. Romance tirée des oeuvres de Florian 1 r. m. N
pfte
6250 3713 Himmel [N:o]48. Favorit-wals Hdskr. Vl. N Står "Himel" med streck
över m i originalet.
9159 5805 Himmel Duett ur Fanchon 2 r. m. pfte N
6178 3681 Himmel Favorit Wals der königen von Preussen Se: N
Danser
9157 5805 Himmel Kupletter ur Fanchon 1 r. m. pfte N
9160 5805 Himmel Kupletter ur Fanchon 1 r. m. pfte N
9158 5805 Himmel Romance ur Fanchon 1 r. m. pfte N
7855 4780 Himmel Romance ur Felsheim husar. Sid. 11. Hdskr. N
2881 1996 Himmel, F. H. Aria ur opr. Fanchon pfte 2/h. s. 1 r. pfte J
Teater
2249 1785 Himmel, F. H. Fanchon: "Ja verlden är en stor orchester 1 r. N
m. pfte
2682 1884 Himmel, F. H. Gebet während der Schlacht 1 r. m. pfte N
3822 2498 Himmel, F. H. op.27. 12 alte deutsche lieder des Knaben SP J
wunderhorn
1411 1300 Himmel, F. H. Ouvertyr arr. f. vl. vla. Vcllo fl. o. pfte af Klint J
1413 1302 Himmel, F. H. Overtyr arr. f. liten ork. af Klint partitur J
4373 2704 Himmel, F. H. Wals Pfte 2/h. J
1013 943 Hirner Sinfonia in F [F-Fur] a 5 voci J
6248 3713 Hirsch [N:o]44. Waltz con warjatjone Hdskr. Vl. N
4517 2715 Hirschfeldt, R. Marsch pfte PB/Sv.-R. J Placering: Stycken,
diverse, för Claver
6217 3707 Hirtz Walls Hdskr. Pfte N
5447 3131 Hjelm, A. op.2. 3 Dal-låtar 1 r. m. Pfte J
4638 2755 Hjerta, Baron Marche Se: Samling, en liten sid. 6. N
3025 2077 Hjertstrand, G. M. 24 förspel o. choraler Orgel/Sv. saml. J

7808 4767 Hjertstrand, J. A. Galopp-wals. Sid. 22. Pfte 2/H. Hdskr. Ser. I J
6182 3681 Hjertstrand, P. M. 1) Marsch. - 2) Allegro. Se: Danser N
5449 3133 Hjort, Fr. Den första gång 1 r. m. Pfte J
5450 3134 Hjort, Fr. Hjärtats saga 1 r. m. Pfte J
5448 3132 Hjort, Fr. Skymning 1 r. m. Pfte J
8033 4921 Hjort, Fr. Fiskarens wisa. 1 r. Pfte. Autogr. N
8332 5170 Hoff, E. "Vi ere en nation vi med." Ord af H. Nationals. J
Wergeland. [ [?] ]
163 161 Hoffman, L. 2 Quartette o divertimento D [Dur] C3-R J
162 160 Hoffman, L. 2 Quartette o divertimento G [Dur] C3-R J
9244 5840 Hoffmeister Op.8. Grande sonate… [St. Pfte & Flöjt] N
9255 5851 Hoffmeister, F. A. Op.55. Trois quatuors p. Fl., Vl., Vla, Vcell. E4 J
[St.]
1843 1721 Hoffmeister, R. 6 quatuor 2 vl. vla. basse C3-R J Överskrivet: Hoffstetter
2362 1794 Hofman, C. H. Air nouveau 1 r. m. pfte N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
99

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
7526 4542 Hofmann, H. Berceuse. Handskr. J
7466 4507 Hofmann, H. Serenad för stråkorkester Pag. 18 Hägg, G. Tio N
transkriptioner för orgel
8704 5421 Hohmann Svensk artillerist Sång. Manskv. Hdskr. Ka/Sv. J
6988 4140 Holmberg, E. "Är du oss ej nära Fader…" Handskr. Sid. 10. N
8976 5653 Holmberg, E. Adagio och Choral. 1 r. m. pfte N
2275 1787 Holmberg, E. Eolsharpan 1 r. m. pfte N
8977 5654 Holmberg, E. Flickornas vänskap. Oxfösaren. 1 r. m. pfte N
2274 1787 Holmberg, E. Le prisonnier de la guerre 1 r. m. pfte N
3023 2075 Holmberg, E. Sånger m. pfte 1 r. m. pfte S. 1 r. m. J
pfte/Sv. saml.
2266 1787 Holmberg, E. Till en blomma 1 r. m. pfte N
2276 1787 Holmberg, E. Ulfven o. lärkan 1 r. m. pfte N
5330 3034 Holmberg, Emelie Till lyran. Sid. 48. 1 r. m. Pfte. Hdskr. J
8248 5097 Holmberg, Emilie Gökvisa. Handskr. Sid. 1. N
6807 4017 Holmberg, F. G. Finale till en sonat … No.2. Sid. 7. Handskr. N
6805 4017 Holmberg, F. G. Inledn. till … Ess dur Sonate. Sid. 3. Handskr. N

6808 4017 Holmberg, F. G. Quartett f. Mansr. comp… 1863. Sid. 17. N


Handskr.
6804 4017 Holmberg, F. G. Scherzo för Pianoforte. Sid. 1. Handskr. N
6806 4017 Holmberg, F. G. Sorgmarsch f. Pfte. Sid. 4. Handskr. N
9112 5776 Holmberg, Otto Tarantella Pfte 2/H. Handskr. N
399 365 Holmgren, E. A. Aftonsång 1 r. pfte N
2338 1791 Holmström "När dansens hamonier" etc 1 r. m. pfte SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
af Arier SPB/Sv.-R"
2331 1791 Holmström Marsch pfte 2/h. SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
af Arier SPB/Sv.-R"
4359 2703 Holmström, A. F. Marsch maestoso Pfte 2/h. N
4365 2703 Holmström, A. F. Poloise f. pfte acc. af vl. endast pfte N
2323 1791 Holström Adagio vl. pfte. Partitur SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
af Arier SPB/Sv.-R"
3489 2303 Homilius, G. A. "Du vår fader uti himlen" bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]155
stämmor
3482 2303 Homilius, G. A. "Magnificat anima" bl. chör partitur o. stämmor N I fyra volymer. [N:o]148

3500 2303 Homilius, K. H. "Milde Fader, alla verldars Gud" bl. chör N I fyra volymer. [N:o]166
partitur o. stämmor
3719 2418 Honauer, L. pfte PB/Sv.-R J Frischs notbok. Titel
saknas.
6221 3707 Honick Nerikes Kongl Regementes Mars. Hdskr. Pfte N
8446 5230 Hook, J. Within a mill o' Edinboro Town. Sid. 8. N
6264 3718 Horneman, E. Den tappre landsoldat. Hdskr. Sid. 11. Ser. I J
1826 1706 Horsley, W. A union service pfte el. orgel N
2803 1942 Hortense f. d. Drottning af Romans J "Kass."
Holland
3728 2427 Huerta, A. The hymn of Riego J "Kass."
6296 3743 Hultgren, A. Sonat för Piano o. Vl. [Autograf?] N
4756 2778 Hultman, N. A. Div. hdskr. Harmoni och modulationsöfningar Hskr. J Står 2778 a o. 2778 b. i
originalet
1389 1278 Hultqvist, A. W. Eugenia-polka pfte N
1585 1467 Humbla, C. R. Sång till H. M. Konungen mansqv. Partitur J "utgår"
5653 3306 Hummel, J. N. [81:tes] werk. Grosse sonate Pfte. Hdskr. N
5652 3305 Hummel, J. N. [85:tes] werk. Grosses concert Pfte. Hdskr. N
5654 3306 Hummel, J. N. op.106. Grande sonate brillante Pfte. Hdskr. N
5655 3307 Hummel, J. N. op.56. Rondo brillant Pfte. Hdskr. N
6361 3795 Humple, W. Auf der Höhe. Sid. Hdskr. Pfte. J "Kass." Uppgift som
siduppslag saknas.
6980 4140 Hurka "Jag helsar dig fredliga flagga…" Handskr. Sid. N
2.
4562 2729 Hurka, F. Canon à 3 sångpart. N
4553 2729 Hurka, F. Canon à 3 voce sångpart. N
4148 2630 Hurka, F. Jag helsar dig, fredliga flagga 1 r. m. pfte N
2722 1895 Hurka, F. Skeppsfarten 1 r. m. pfte N
3008 2065 Hurlebusch, K. F. Andante pfte 2/h. PB-R J "Flyttad til PB-R Notbok,
[Notbok tillhörig AB]"

1017 947 Hylén, O. Dryckessång. Ord af Renström 1 r. pfte N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
100

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
6137 3668 Hünten, [F.] Galoppad. arr. för piano 4/H. Hdskr. J
2259 1786 Hünten, F. Air allemand var. f. pfte N
6119 3665 Hünten, F. op.51. Tyrolienne variée p. le Pfte. Hdskr. N
3223 2180 Hünten, F. Air italien var. p. le pfte. J
3221 2178 Hünten, F. Air italien var. p. pfte. [N:o]1. La Norma Thème J
de Bellini
3222 2179 Hünten, F. Air italien var. p. pfte. Air fav. du Pirate de J
Bellini
3224 2181 Hünten, F. Deux rondos s. des th. fav. de l'op. Les J
hugenots de Meyerbeer. Pfte
2879 1994 Hünten, F. H. op.26. An Alexis pfte 2/h. J "Kass"
4353 2703 Håman Marsch Pfte 2/h. N
6215 3707 Häffner Marche Hdskr. Pfte N
7450 4496 Hägg, G. "Syng kun i din ungdoms vår" 1 r. m. pfte. N
7459 4505 Hägg, G. [Diverse skisser m.m.] N
7460 4506 Hägg, G. [Gustaf Häggs studie- och övningsarbeten] N
7458 4504 Hägg, G. [Ritualmusik och koralförspel] N
7430 4479 Hägg, G. 1. På värdshuset Tre tonstycken för pfte. N
7431 4479 Hägg, G. 2. Festlighet i byn Tre tonstycken för pfte. N "Se 4399"
7432 4479 Hägg, G. 3. Vid qvarnen Tre tonstycken för pfte. N
7382 4431 Hägg, G. Aftonskymning (orgel) N
7395 4444 Hägg, G. Altsolo Sång till piano N
7396 4445 Hägg, G. Amorosa Sång till piano N "Se 4473"
7424 4473 Hägg, G. Amorosa. 1 r. med pfte N "N:ris 4473-4503
sammanbundna" "Se
4445"
7472 4508 Hägg, G. Aria ur Psalm XVIII av C. Saint-Saëns satt för N
orgel.
7441 4488 Hägg, G. Au revoir. Pfte N "Se 4393"
7434 4481 Hägg, G. Barcarole. Pfte N
7397 4446 Hägg, G. Barmhärtig är Herren. 4 ex. 2 sättningar Sång N
till piano
7383 4432 Hägg, G. Bröllopsmarsch orgel N
7394 4443 Hägg, G. Bröllopsmusik för orkester N
7415 4464 Hägg, G. Det står ett ljus i Österland. Folkvisor arr. av N
Gustaf Hägg.
7423 4472 Hägg, G. Du gamla du friska. Folkvisor arr. av Gustaf N
Hägg.
7384 4433 Hägg, G. Elegi (2 ex) orgel N
5623 3288 Hägg, G. Elegi för piano. Pfte J
7436 4483 Hägg, G. Fantasistycke. E dur. Pfte N
7438 4485 Hägg, G. Fantasistycke. F dur. Pfte N
7398 4447 Hägg, G. Farväl Sång till piano N "Se 4474"
7425 4474 Hägg, G. Farväl. 1 r. m. pfte N "Se 4447"
7445 4492 Hägg, G. Festmarsch för pfte N
5624 3289 Hägg, G. Festmarsch för piano. Pfte J
7427 4476 Hägg, G. Festmarsch och sorgmarsch. Orgel. N
7385 4434 Hägg, G. Feststycke orgel N
7421 4470 Hägg, G. Flickan gick på ängen och räfsade hö. N
Folkvisor arr. av Gustaf Hägg.
7456 4502 Hägg, G. För sent 1 r. m. pfte N
7442 4489 Hägg, G. Gavott för pfte N
7429 4478 Hägg, G. Gladt mod. Pfte 2/H. N
7412 4461 Hägg, G. Hvad jag har lovat, det skall jag hålla. Folkvisor N
arr. av Gustaf Hägg.
7386 4435 Hägg, G. I bön orgel N
7451 4497 Hägg, G. I skoven 1 r. m. pfte N
7439 4486 Hägg, G. I tankar. Pfte N
7449 4495 Hägg, G. Invocation. Pfte N
7419 4468 Hägg, G. Jag gick mig ut en aftonstund. Folkvisor arr. av N
Gustaf Hägg.
7418 4467 Hägg, G. Jag tror jag får börja överge att sörja. Folkvisor N
arr. av Gustaf Hägg.
7414 4463 Hägg, G. Jag unnar dig ändå allt gott. Folkvisor arr. av N
Gustaf Hägg.
7437 4484 Hägg, G. Konsertvals. Dess dur. Pfte N "Jfr 4427"
7448 4494 Hägg, G. La coquette. Vals pfte N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
101

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
7387 4436 Hägg, G. Legend orgel N
7405 4454 Hägg, G. Lofva Herren min själ. (Blandad kör) N
7435 4482 Hägg, G. Ländler. Pfte N
7399 4448 Hägg, G. Maj Sång till piano N
5620 3285 Hägg, G. Maj-sång 1 r. m. pfte J
7400 4449 Hägg, G. O vad salighets hopp Sång till piano N
7411 4460 Hägg, G. Och minns du vad du lovade. Folkvisor arr. av N
Gustaf Hägg.
7410 4459 Hägg, G. Om sommaren sköna. Folkvisor arr. av Gustaf N
Hägg.
5625 3290 Hägg, G. op.15. Trio för piano, Vl. o. vcell. Pfte J
5621 3286 Hägg, G. op.17. Stämningar. Fyra Pianostycken J
5622 3287 Hägg, G. op.18. Fyra Pianost.: Ländler, Humoresk, J
Albumblad, Visa
7393 4442 Hägg, G. Ouverture för stor orkester N
7388 4437 Hägg, G. Pastoral orgel N
7457 4503 Hägg, G. Påskhymn för blandad kör m. orgel N
7453 4499 Hägg, G. Ro 1 r. m. pfte N
7401 4450 Hägg, G. Serenad Sång till piano N
7455 4501 Hägg, G. Slummersång 1 r. m. pfte N
7416 4465 Hägg, G. Som stjärnan uppå himmelen. Folkvisor arr. av N
Gustaf Hägg.
7444 4491 Hägg, G. Sorgetoner. Pfte N
9303 5899 Hägg, G. Sorgmarsch f. orgel. [Arrang:mnt] f. pfte 2/h. N Står "Peterson, G.
[överstr.]=Hägg, G." i
originalet.
7443 4490 Hägg, G. Sorgmarsch för orgel N
7391 4440 Hägg, G. Souvenir. För violin och piano. N
7390 4439 Hägg, G. Stråksextett (Vl II saknas) N
7404 4453 Hägg, G. Stycke i g moll. Sång till orgel. N
7402 4451 Hägg, G. Svärmeri Sång till piano N "Se 4475"
7426 4475 Hägg, G. Svärmeri. 1 r. m. pfte N "Se 4451"
7392 4441 Hägg, G. Symfoni för stor orkester N
7403 4452 Hägg, G. Till hembygden. 2 ex. i olika sättningar Sång till N
piano
7452 4498 Hägg, G. Tillegnan 1 r. m. pfte N
7461 4507 Hägg, G. Tio transkriptioner för orgel N
7420 4469 Hägg, G. Trindskallar ä' vi allihopa. Folkvisor arr. av N
Gustaf Hägg.
7389 4438 Hägg, G. Trio för piano, violin och cello N
7446 4493 Hägg, G. Två pianostycken 1. Erotik N
7447 4493 Hägg, G. Två pianostycken 2. Romance sans paroles N
7376 4425 Hägg, G. Vals B dur. För pianoforte N "N:ris 4425-4458 i
manuskript"
7378 4427 Hägg, G. Vals caprice För pianoforte N "Jfr 4484"
7428 4477 Hägg, G. Vals caprice. Pfte 2/H. N
7377 4426 Hägg, G. Vals D dur. För pianoforte N
9304 5900 Hägg, G. Valse lente Autograf N
7440 4487 Hägg, G. Valse lente för pfte N
7379 4428 Hägg, G. Vesper i s:t Lars För pianoforte N
7417 4466 Hägg, G. Vi ska stilla té en roliger dans. Folkvisor arr. av N
Gustaf Hägg.
7380 4429 Hägg, G. Vid afskedet För pianoforte N
7454 4500 Hägg, G. Vinteruppgång 1 r. m. pfte N
7381 4430 Hägg, G. Vårjubel För pianoforte N
7413 4462 Hägg, G. Vårvindar friska Folkvisor arr. av Gustaf Hägg. N
7433 4480 Hägg, G. Ziguenarliv. Pfte N
7422 4471 Hägg, G. Å jänta å ja Folkvisor arr. av Gustaf Hägg. N
7333 4390 Hägg, Gust. Aftonskyar (2 ex.) piano N "N:ris 4390-4393 i
manuskript"
7334 4391 Hägg, Gust. Aftonstämning pfte N "N:ris 4390-4393 i
manuskript"
7338 4392 Hägg, Gust. Album für Pianoforte Albumblad (1899) N "N:ris 4390-4393 i
manuskript"
7336 4392 Hägg, Gust. Album für Pianoforte Barcarolle N "N:ris 4390-4393 i
manuskript"

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
102

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
7339 4392 Hägg, Gust. Album für Pianoforte Humoresk N "N:ris 4390-4393 i
manuskript"
7335 4392 Hägg, Gust. Album für Pianoforte Nocturne N "N:ris 4390-4393 i
manuskript"
7337 4392 Hägg, Gust. Album für Pianoforte Valse lente N "N:ris 4390-4393 i
manuskript"
7340 4393 Hägg, Gust. Au revoir Romance N "N:ris 4390-4393 i
manuskript" "Se 4488"
7341 4394 Hägg, Gustaf Balscen För pianoforte N "N:ris 4394-4424 i
manuskript"
7406 4455 Hägg, Gustaf Denkst du an deinen Eid nicht mehr. Folkvisor N
arr. av Gustaf Hägg.
7342 4395 Hägg, Gustaf Elegi För pianoforte N
7343 4396 Hägg, Gustaf Fantasidans F dur För pianoforte N
7344 4397 Hägg, Gustaf Fantasistycke a moll För pianoforte N
7345 4398 Hägg, Gustaf Fantasistycke Dess dur För pianoforte N
7346 4399 Hägg, Gustaf Festlighet i byn För pianoforte N "Se 4479/2"
7347 4400 Hägg, Gustaf Fjärilslek För pianoforte N
7351 4401 Hägg, Gustaf For home and village church Eveningidyll För N
pianoforte
7348 4401 Hägg, Gustaf For home and village church Festivalhymn För N
pianoforte
7350 4401 Hägg, Gustaf For home and village church Festivalmarch För N
pianoforte
7352 4401 Hägg, Gustaf For home and village church Funeralmarch För N
pianoforte
7349 4401 Hägg, Gustaf For home and village church Weddingmarch N
För pianoforte
7408 4457 Hägg, Gustaf Får du en vän som dig har kär. Folkvisor arr. N
av Gustaf Hägg.
7353 4402 Hägg, Gustaf I aftonens stillhet För pianoforte N
7354 4403 Hägg, Gustaf I folkton a moll För pianoforte N
7355 4404 Hägg, Gustaf I folkton e moll För pianoforte N
7356 4405 Hägg, Gustaf I rövar Liljas håla För pianoforte N
7407 4456 Hägg, Gustaf Kristallen den fina Folkvisor arr. av Gustaf N
Hägg.
7358 4407 Hägg, Gustaf Marsch D dur För pianoforte N
7357 4406 Hägg, Gustaf Marsch E dur För pianoforte N
7409 4458 Hägg, Gustaf Per Svinaherde Folkvisor arr. av Gustaf Hägg. N
7359 4408 Hägg, Gustaf Polska För pianoforte N
7360 4409 Hägg, Gustaf På månbelyst sjö För pianoforte N
7361 4410 Hägg, Gustaf Scherzo För pianoforte N
7362 4411 Hägg, Gustaf Sof, sof barnet mitt För pianoforte N
7363 4412 Hägg, Gustaf Soluppgång För pianoforte N
7364 4413 Hägg, Gustaf Sommarmorgon För pianoforte N
7365 4414 Hägg, Gustaf Sommarnatt (2 ex.) För pianoforte N
7366 4415 Hägg, Gustaf Sonat i d moll Op.19 För pianoforte N
7367 4416 Hägg, Gustaf Sorgetoner För pianoforte N
7368 4417 Hägg, Gustaf Souvenir För pianoforte N
7369 4418 Hägg, Gustaf Stilla drömmar För pianoforte N
7371 4420 Hägg, Gustaf Stycke i F dur För pianoforte N
7370 4419 Hägg, Gustaf Stycke i g moll (ofullb) För pianoforte N
7372 4421 Hägg, Gustaf Svensk allmogedans För pianoforte N
7373 4422 Hägg, Gustaf Ungdomen springer sista paret ut (2 ex) För N
pianoforte
7374 4423 Hägg, Gustaf Ungmansdrängarnas dans För pianoforte N
7375 4424 Hägg, Gustaf Vaggsång För pianoforte N
4076 2598 Hägg, J. Koncertouverture [N:o]2 pfte 4/h. J
5618 3283 Hägg, J. Ad. 21 Bjuråkers-polkor för Piano. J
5615 3280 Hägg, J. Ad. Impromptu Pfte. J
5617 3282 Hägg, J. Ad. op.17. Bilder ru barnalifvet. Pfte. J
5616 3281 Hägg, J. Ad. op.3 [N:o]3. Romance ur Suite för piano. J
5603 3268 Hägg, J. Ad. Tolf sånger o. visor. 1. Blomman. 1 r. pfte J
5612 3277 Hägg, J. Ad. Tolf sånger o. visor. 10. Hvar är hon? 1 r. pfte J
5613 3278 Hägg, J. Ad. Tolf sånger o. visor. 11. Flickan i skogen.1 r. J
pfte
5614 3279 Hägg, J. Ad. Tolf sånger o. visor. 12. Flickans födelsedag. 1 J
r. pfte

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
103

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
5604 3269 Hägg, J. Ad. Tolf sånger o. visor. 2. Härlig är J
högsommarens prakt
5605 3270 Hägg, J. Ad. Tolf sånger o. visor. 3. Vaggvisa. 1 r. pfte J
5606 3271 Hägg, J. Ad. Tolf sånger o. visor. 4. Jungfrun i det gröna J
5607 3272 Hägg, J. Ad. Tolf sånger o. visor. 5. Stämning 1 r. pfte J
5608 3273 Hägg, J. Ad. Tolf sånger o. visor. 6. Du är min ro. 1 r. pfte J
5609 3274 Hägg, J. Ad. Tolf sånger o. visor. 7. Lokkeleg. 1 r. pfte J
5610 3275 Hägg, J. Ad. Tolf sånger o. visor. 8, Hvem är din lefnads ljus J

5611 3276 Hägg, J. Ad. Tolf sånger o. visor. 9. Vårkänslor. 1 r. pfte J


5619 3284 Hägg, J. Ad. Valse de salon. Pour le piano. J
429 391 Händel Fuga f. orgel. N
5780 3396 Händel Fuga Orgel. Hdskr. J "Kass."
5826 3427 Händel Fuga. Orgel. Hdskr. J "Kass."
5830 3430 Händel Fugato J "Kass."
5708 3349 Händel Marche sid. 5 Part. Hdskr. PB-R Samling J
av Murki
5896 3470 Händel Sarabande. Sid. 26. Pfte à 4/ms. Hdskr. J "Kass."
5913 3477 Händel Se: tonstücken 8, af olika kompositörer [N:o]8. G. Mankell J
Hskr.saml.
5715 3349 Händel Water-musik. Sdi. 14 Part. Hdskr. PB-R Samling J
av Murki
6946 4115 Händel, [G. F.] Alt-aria ur Orat. Messias. Hdskr. J Kass.
3474 2302 Händel, G. F. "Stor är Herren" etc bl. chör partitur o. stämmor N I fyra volymer. [N:o]140

1438 1325 Händel, G. F. Adagio in Gb [g-moll] a 10 vl. obl. Vl. 1.2.3. vla J
vcllo obl. Basso obl. Oboe obl. Fl. obl. fag obl.

3005 2065 Händel, G. F. Andante pfte 2/h. PB-R J "Flyttad til PB-R Notbok,
[Notbok tillhörig AB]"

3159 2121 Händel, G. F. Aria ur Pastoralen 1 r. m. pfte T-SE/Sv.-R J


149 147 Händel, G. F. Concerto D [Dur] J
148 146 Händel, G. F. Concerto Ess [Dur] J
2575 1812 Händel, G. F. For unto us a child is born orgel el. pfte 4/h. J
2577 1814 Händel, G. F. From the geuser [?] orgel el. pfte 4/h. J
2576 1813 Händel, G. F. Hallelujah orgel el. pfte 4/h. J
2574 1811 Händel, G. F. He gave them hailstones orgel el. pfte 4/h. J
8001 4889 Händel, G. F. Jefta: stämma. J "Kass." Står [Händel, G.
F.] i originalet.
1695 1576 Händel, G. F. Lofsång. Div. sång o. orch.st. J "utgår"
967 897 Händel, G. F. Messias. Orat. Pfte 4/h. J "Defekt utgår"
(onumrerad post)
152 150 Händel, G. F. Ouverture, G [Dur] J
4742 2774 Händel, G. F. Se: Heintze, Sara N Ingår i Quatre pièces
caract.
1700 1581 Händel, G. F. Te deum laudamus solo. bl.chör pfte N
5122 2961 Händel, G. F. Te deum laudamus. Partitur KO-R J
2578 1815 Händel, G. F. The horse and his rider orgel el. pfte 4/h. J
1802 1682 Händel, G. F. Ur Messias "Trösta, trösta Zion" 1 r. m. vl. J
8356 5180 Händel, G. F. Ur op. "Acis och Galathea" "Hjertat eldas… T/Sv.-R. Anon J "Ej Händel! " Står
Partitur [Händel, G. F.] i
originalet.
5827 3428 Händel, G. F. Variations pour le Pfte. Hdskr. J "Kass."
2573 1810 Händel, G. F. Zadock the priest orgel el. pfte 4/h. J
4972 2853 Händel, G. F.? Messias. "Han blef försmädad…" 1 r. m. pfte. N Står [Händel, G. F.?] i
Handskr. originalet
1363 1252 Händel, G. Fr. Ouvert. in A [A-Dur] a 4 voci oboe vl.1.2. basso J

1360 1249 Händel, G. Fr. Ouvert. in A [A-Dur] a 4 voci vl.1.2. vla basso J
1358 1247 Händel, G. Fr. Ouvert. in B [B-dur] nell' op. Almira a 4 voci J
vl.1.2. vla basso
1359 1248 Händel, G. Fr. Ouvert. in F [F-Dur] a 4 voci vl.1.2. vla basso J
1362 1251 Händel, G. Fr. Ouvert. in G [g-moll] a 4 voci oboe vl.1.2. J
basso
1361 1250 Händel, G. Fr. Ouvert. in G [g-moll] vl.1.2. vla. Basso. Oboe J
solo

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
104

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
1357 1246 Händel, G. Fr. Overt. in Fiss [fiss-moll] nell' Orlando a 5 voci J
vl. 1.2.3. vla basso
3161 2123 Händel, Roman, Graun o. Aria 1 r. vl. pfte vcllo af Händel, Roman, T-SEB-R J
Lampugnani Lampugnani o. Graun. Part.
6327 3770 Hänssler, E. La Danza. Cantata a due voci. Part. Hdskr. N
3425 2301 Häser, A. F. "Stundom kring de" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]83
stämmor
2558 1809 Hässer Elegie par Florian N
1298 1192 Hässler, J. W. 6 leichte Sonaten pfte. fl. el. vl. el. 3 h. auf N
einen clavier. partitur
9391 5987 Hässler, J. W. 6 leichte Sonaten pfte 2/h., pfte 3/h., pfte 2/h. P J
o. vl.
2863 1978 Häuser, J. E. Terpsichore [5:tes] Heft pfte 2/h. Danser J
4370 2704 Högquist, E. Wals Pfte 2/h. J
1623 1505 Höijer, J. L. Vieni amore sop. m. orch. partitur N
5371 3067 Höijer, L. Fem sånger… [N:o]2. Snällposten. 1 r. m. Pfte. J

5247 2986 Höijer, L. Se: Förgät mig ej! Sid. 12. J


468 428 Höjer, J. L. Liebe 1 r. pfte N
6219 3707 Hönick Marche Hdskr. Pfte N
3920 2525 Hönnan, J. Münchener R[?]t Deutsche jahre 1817. pfte J
650 592 Höpken, A. N. Teseo. Cantata con stromenti SO/Sv.-R J
655 597 Höpken, A. von Strödda arier Rariteteravd J
6727 3957 Höpner Fuga. Sid. 11. [Afskr. af G. Mankell.] N
2424 1803 Ibsen, H. Faedrelandssang: "Hon herligt er" etc mansqv. N
Partitur
608 552 Ibsen, L. M. Cantate 1.2 o. fl. r pfte N
2895 2010 Ibsen, L. M. Norsk nationalsang 1 r. m. pfte J
2505 1808 Isabella Duetto. "Nume, benefico" 2 r. m. pfte N
2644 1860 Isouard, N. Ariettes de l'op. Michel-Ange. 1 r. m. pfte N
2616 1841 Isouard, N. Barcarole de l'op. Michel-Ange 1 r. pfte el J "Se föreg."
harpa
1740 1621 Isouard, N. Barcarolla del'op. Michel Ange 1 r. pfte el. N
harpa
2104 1766 Isouard, N. Coupl. ur "Intrigen i fönstren" 1 r. m. pfte N
2181 1768 Isouard, N. Coupl. ur Cendrillon "Hvarför höghet N
eftersträfva" 1 r. m. pfte
2180 1768 Isouard, N. Coupl. ur Cendrillon "Jag, blygsam, tyst o. N
undergifven" 1 r. m. pfte
2142 1766 Isouard, N. Coupl. ur L'intrigues au fenêtres. 1 r. m. pfte N
2440 1805 Isouard, N. Coupletter ur Cendrillon 1 r. m. pfte N
6556 3866 Isouard, N. Coupletter utur Cendrillon. Pag. 46. Hdskr. 1 r. N Står [Isouard, N.] i
Pfte originalet.
8206 5086 Isouard, N. De löjliga mötena. Fars … Textbok. Hdskr. N
8936 5614 Isouard, N. De löjliga mötena. Textb. Hdskr. N Står [Isouard, N.] i
originalet.
4084 2606 Isouard, N. Duo de l'op. Cendrillon 2 r m. pfte J
8249 5097 Isouard, N. Kuplett ur op. Joconde. Sid.1. Hdskr. N
2640 1856 Isouard, N. Le médicin turc 1 r. m. pfte N
2126 1766 Isouard, N. Nouv. Romance d. l'op. Michel Ange 1 r. m. N
pfte
2619 1841 Isouard, N. Romance de l'op. Michel Ange 1 r. pfte J "Se föreg."
5308 3030 Isouard, N. Romance de l'op. Michel Ange. 1 r. m. Pfte J
2179 1768 Isouard, N. Romance ur Cendrillon "Vackra men N
bedrägliga kön" 1 r. m. pfte
4581 2733 Isouard, N. Romance ur op. Michel Ange sångpart N
1893 1753 Ives, S. Catch "Come koncert friends 3 r. N
6186 3683 J[:son] Juldagen 1857. Marche. Pfte 2/h. Hdskr. PM/Sv. J
8697 5418 J[egerschjöl]d, E. L. M. Ett litet försök Pfte 2/h. Autogr. N
3936 2541 Jacobson, J. op.30. 5 nya visor 1 r. m. pfte J
6507 3844 Jacobsson, J. Du är min ro. Ord af Topelius. Hdskr. 1 r. Pfte N
8039 4927 Jacobsson, J. En dröm. 1 r. Pfte. Autogr. N
5453 3136 Jacobsson, J. op.33. Fyra sånger. [N:o]1. Maanesken J
5454 3137 Jacobsson, J. op.33. Fyra sånger. [N:o]2. Vallflickan J
5455 3138 Jacobsson, J. op.33. Fyra sånger. [N:o]3. Lönnen. J
5456 3139 Jacobsson, J. op.33. Fyra sånger. [N:o]4. Gif akt! J
8036 4924 Jacobsson, J. Saga på kämpens hög! klv. Autogr. N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
105

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
8037 4925 Jacobsson, J. Saga på kämpens hög! Sångstma. Hdskr. J "Kass."
8035 4923 Jacobsson, J. Serenad och Önskevisa 1 r. Pfte. Autogr. N
5451 3134 Jacobsson, J. Ur min portfölj: tre sånger 1 r. m. Pfte J
4078 2600 Jacobsson, J. ur op.13. Vårsång pfte J
8038 4926 Jacobsson, J. Wisa. "O, yngling … 1 r. pfte. Hdskr. N
8034 4922 Jacobsson, J. Wårsång 1 r. Pfte. Autogr. N
5452 3135 Jacobsson, J. Vårsång. 1 r. m. Pfte J
6379 3795 Jadassohn, S. op.26. [N:o]3. Air de ballet. Hdskr. Pfte. J "Kass."
6374 3795 Jadassohn, S. op.26. [N:o]4. Air de ballet. Sid. 80. Hdskr. J "Kass."
Pfte.
2053 1766 Jadin Romance. Ord af Mme Thélusson 1 r. m. pfte N
4454 2711 Jadin, L. 1 r. m. pfte N Titel saknas
4036 2566 Jadin, L. Chanson 1 r. m. pfte N
4483 2712 Jadin, L. Chanson nègre 1 r. m. pfte N
4474 2712 Jadin, L. Pourquoi troubler dans mon âme 1 r. m. pfte N
4037 2566 Jadin, L. Romance 1 r. m. pfte N
4038 2566 Jadin, L. Romance 1 r. m. pfte N
4476 2712 Jadin, L. Romance L'hiver 1 r. m. pfte N
4473 2712 Jadin, L. Romance. Quoi tu peux douter 1 r. m. pfte N
4475 2712 Jadin, L. Romance: Hâte toi nuit silencieuse 1 r. m. pfte N

4029 2566 Jadin, L. Rondeau 1 r. m. pfte N


1356 1245 Janitsch, J. G. Sinfonia in A [A-Dur] a 4 vl.1.2. vla. Basso J
1354 1243 Janitsch, J. G. Sinfonia in B [B-Dur] a 4 vl.1.2. vla. Basso J
1351 1240 Janitsch, J. G. Sinfonia in Ess [Ess-Dur] a 4 vl.1.2. vla. Basso J

1352 1241 Janitsch, J. G. Sinfonia in Ess [Ess-Dur] a 4 vl.1.2. vla. Basso J

1353 1242 Janitsch, J. G. Sinfonia in Ess [Ess-Dur] a 4 vl.1.2. vla. Basso J

1355 1244 Janitsch, J. G. Sinfonia in F [F-Dur] a 4 vl.1.2. vla. Basso J


1249 1149 Jarnowich, G. Fantasia in Rondo pfte P J
4068 2590 Jennings, S. 2 Sånger f. pianoforte 1 r. m. pfte S. 1 r. pfte/Sv. J
saml.
215 212 Jensen, P. J. 3 Duos, Op.7 N
1614 1496 Johanson, J. Charlotta-Walz pfte N
8515 5287 Johansson, C. J. op.1. Den döende skalden. 1 r. Pfte. Autogr. N
8516 5288 Johansson, C. J. op.2. Tonernas makt. 1 r. pfte. Autogr. N
1316 1207 Johnsen, H. F. All. Vivace. - Menuetto pfte P/Sv.-R J "Flyttad till Johnsen:
[Stycken för piano]"
1318 1207 Johnsen, H. F. Andantino - Menuetto pfte P/Sv.-R J "Flyttad till Johnsen:
[Stycken för piano]"
3707 2418 Johnsen, H. Ph. Menuett pfte PB/Sv.-R J Frischs notbok
1122 1045 Johnsen, H. Ph. Violinsolo Z/Sv. J
7493 4517 Johnsen, I. Ph. Kom aftonstierna… Sid. 103. J Placering: Sångbok,
Lindberg "Innehåll (en
del)"
1456 1343 Johnsen, W. Pastoral "Solen synes härligt pråla" bl. chör m. Sv. s. Kör m. J
orch. Stämmor ork
6306 3750 Jomelli Salmo miserere. Partitur. Hdskr. 2-SO-R J
1341 1230 Jomelli Sinph. a quator vl.1.2. vla basso N
1337 1226 Jomelli Sinph. in A [A-Dur] a quator vl.1.2. vla basso N
1340 1229 Jomelli Sinph. In D [D-Dur] a quator vl.1.2. vla basso N
1339 1228 Jomelli Sinph. in E [E-Dur] a quator vl.1.2. vla basso N
1338 1227 Jomelli Sinph. in Ess [Ess-Dur] a quator vl.1.2. vla N
basso
1336 1225 Jomelli Sinph. in F [F-Dur] a quator vl.1.2. vla basso N
3473 2302 Jomelli, N. Miserer bl. chör partitur o. stämmor N I fyra volymer. [N:o]139
228 216 Jomelli, N. Ouverture (no 9) J
6139 3669 Jonas Quadrille Se: Danser. Musik Saml. för Claver. N
8860 5539 Jonas, E. Fru Suzette - Första kyssen. Operett. Textb. N
Hdskr.
8861 5540 Jonas, E. Fru Suzette - Första kyssen. Operett. Öfvers. N
Textb. Hdskr.
6494 3836 Jones [N:o]22. "Geishan" Operett. Romans. Sid. 26. J "Kass."
Vcell. Hdskr.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
106

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
8517 5289 Jonsson, W. I Saga vid spiseln. Ord af Topelius. II N
Skärgårdsflickans sång. Ord af Fjalar. 1 r. pfte.
Autogr.
8040 4928 Jonsson, W. Julvisa. Ord af Topelius. 1 r. Pfte. Autogr. N
8041 4929 Jonsson, W. Julvisa. Ord af Topelius. Sångstm. Autogr. N
4760 2782 Jonsson, W. Parad-marsch. Pfte. Hdskr N
9020 5695 Jonsson, W. Toccatina f. pfte o. manskör pfte o. partitur N
8579 5333 Jonsson, V.. Romance f. Vl. el. Vcell o. Piano. Hdskr N Står 5333/34 odelad i
originalet.
8580 5334 Jonsson, V.. Romance f. Vl. el. Vcell o. Piano. Hdskr N Står 5333/34 odelad i
originalet.
6948 4116 Josephson, [J. A.] op.19. Serenad. "Stjernorna tindra… Sid.12 N Del av pappret har fallat
av.
6879 4054 Josephson, [J. A.] Vårsång. Sid. 8. 1 r. Pfte. Handskr. J "Kass."
3109 2095 Josephson, J. A. "Se glad ut" 1 r. m. pfte N
3177 2136 Josephson, J. A. "Till glädjen" 1 r. m. pfte J
2273 1787 Josephson, J. A. "Tro ej glädjen" etc 1 r. m. pfte N
1424 1312 Josephson, J. A. Cavatina orch. Stämmor N
3865 2521 Josephson, J. A. den lilla visan 1 r. m. pfte N
4761 2783 Josephson, J. A. En visa som många andra. 1 r. pfte. Hdskr N
4216 2651 Josephson, J. A. Fogeln i November 1 r. m. pfte J
2285 1788 Josephson, J. A. I skogen pfte N
4997 2864 Josephson, J. A. Ljus och värme 1 r. m. pfte. Handskr. J "Kass." Står
[Josephsson, J. A.] i
originalet
1509 1396 Josephson, J. A. Lofoffer 1 r. m. pfte N
2284 1788 Josephson, J. A. Morgonfärd pfte N
4337 2697 Josephson, J. A. Morgonvandring 1 r. m. pfte J
9415 6011 Josephson, J. A. Morgonvandring ru Förr o. Nu 1877 1 r. pfte Kass. J
1729 1610 Josephson, J. A. op 20 Quando corpus. div orchstäm. KO/Sv. J "defekt"
3785 2479 Josephson, J. A. op.1 Sånger vid pfte [N:o]2. 1 r. m. pfte N
1639 1521 Josephson, J. A. op.17 Cavatina 1 r. m. pfte N
8660 5387 Josephson, J. A. op.19. Musikaliskt album. [N:o]1-11. Sv. saml. Pfte J
2/h.
4067 2589 Josephson, J. A. op.39 Fem sånger 1 r. m. pfte S. 1 r. pfte/Sv. J
saml.
9261 5857 Josephson, J. A. Pilgrimens hemlängtan m.fl. sånger. 1 r. Pf. J
5248 2986 Josephson, J. A. Se: Förgät mig ej! Sid. 14. J
5373 3068 Josephson, J. A. Se: Under hungersnöden J
4228 2653 Josephson, J. A. Stjernklart 1 r. m. pfte J
7633 4635 Josephson, J. A. Stjernklart. Sid. 19. Avskr. av C. R. Nyblom. N
3238 2195 Josephson, J. A. Sv. folkvisa f. pfte häft 1.2.3. J
3198 2155 Josephson, J. A. Sånger vid pfte Häft 3 1 r. m. pfte J
4215 2651 Josephson, J. A. Tro ej glädjen 1 r. m. pfte J
2421 1803 Josephson, J. A. Vårt land mansqv. Partitur N
3735 2434 Josephson, J. A. Värme och ljus 1 r. m. pfte N
9134 5797 Josephson, L. Allt för Kungen. (Maj 1869.) Text. Autogr. N
9136 5798 Josephson, L. Allt för Kungen. Omskr. 71-72. Text. Hdskr. N
8876 5555 Josephson, L. Ballongfärden. Nyårsfantasi. Textb. Hdskr. N Står [Josephson, L.] i
originalet.
9133 5796 Josephson, L. David och Saul. Opera-dikt. Hdskr. Kass. J
9132 5795 Josephson, L. David och Saul. Opera-dikt. Text. Autogr. N
9138 5799 Josephson, L. o. "En liten skatt." Text. Hdskr. N Står [Josephson, L. o.
Wallmark, E.? Wallmark, E.?] i
originalet.
9140 5800 Josephson, L. o. Kiki. Text. Autogr. ? N Står [Josephson, L. o.
Wallmark, E.? Wallmark, E.?] i
originalet.
815 747 Josephsson, J. A. Hon sjunger 1 r. pfte J "utgår"
465 425 Josephsson, J. A. op.20 Quando corpus Klav.utdr. J
730 665 Josephsson, J. A. Vid slutet af sommaren 1 r. pfte N
5205 2981 Jozzi Allegr[?] non Tanto. Sid. 10. Hdskr. Pfte P-R J Överskrivet: Alberti, D.
[Sonat, piano-]
745 680 Jozzi Collection, A of lessons f. the pfte by Jozzi J
[S.t] Martini af Milano Alberti Agrell
3009 2065 Jozzi, G. Tempo di menuetto pfte 2/h. PB-R J "Flyttad til PB-R Notbok,
[Notbok tillhörig AB]"

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
107

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
1393 1282 Juhlin, A. F. Dans-musik pfte N
1609 1491 Juhlin, A. F. Tanken på vågen pfte 2/h. N
4714 2767 Julienne "Ej Nordens is vid öknen smides sid. 17. N I Samlingsband af div.
musikstycken m. text.
4636 2755 Julin Engelsk polketta Se: Samling, en liten sid. 4. N
6384 3795 Jungman, A. Die Nixe. Sid. 106. Hdskr. Pfte. J "Kass."
4079 2601 Jungmann, A. Andalusisches Ständchen pfte J
1335 1224 Juringius, J. P. Musik till Skaldens morgonpsalm. 1 r. m. pfte. N
Bl. chör st.
8385 5199 Justice, H. M. True to thee ever. Piano m. ork. SO J
4376 2704 Kaarsten, Ch. Tiggarflickan Pfte 2/h. J
8465 5245 Kachin, D. Loutchina loutchinouska… J
5729 3362 Kalkbrenner, F. Gage d'amitié! Pfte, vl. I o. II, vla. vcl. Hdskr. N
1594 1476 Kalkbrenner, F. Marsch. Pfte o. harpa el. 2 pfte endast harpa J "utgår"
2510 1808 Kalkbrenner, F. Non serve il piangere 1 r. m. pfte N
5726 3359 Kalkbrenner, F. op.182. 3 Etudes en forme de Toccata Pfte. N
Hdskr.
8584 5336 Kall, A. Kantat vid Sv. läkarsällsk. 100-årsfest. J Står [Kall, A.] i originalet.

3121 2104 Kalliwoda "Hörst du den ton." mansqv. stäm. Manskvartetter J


1806 1686 Kalliwoda, J. W. Concerto. Orch. Partitur J
6449 3817 Kalliwoda, J. W. op.236. Der Sennin [?] Heimweh. Vl. od Cl. J "Kass." Står 3817 och
3817a i originalet.
1807 1687 Kalliwoda, J. W. Pianoacc. t. [1:sta] Concerten pfte 2/h. N
1831 1711 Kalliwoda, J. W. Pianoacc. till concert N
9000 5676 Kallstenius, G. Vid R. Malmstens graf pfte 2/h. N
6622 3912 Kammel, A. oe. 6. Six sonatines à 2 Vls & Basso. Vl. 2 o. C2-R J
Bass Hdskr.
6623 3913 Kammel, A. op.3. Six sonatines à 2 Vls & Basso. Vl. 2 o. C2-R J
Bass Hdskr.
3132 2112 Kan, H. op.15 Duo f. harpa o. pfte end. Pfte N
9128 5792 Kapfelmann, E. J. A. von Wårsång. "Våren är kommen Hdskr. N Står [Kapfelmann, E. J.
A. von] i originalet.
523 481 Karsten "Botten uti bålen" etc. 1 r. pfte N
8346 5177 Karsten Tiggarflickan. Sid. 13. 1 r. Pfte. Hdskr. 2SPB J
8240 5089 Karsten, Chr. Sällskaps sång. [Facs. af autogr. i notskr.] SP/Sv. J 5089/91 odelad i
originalet.
8241 5090 Karsten, Chr. Sällskaps sång. [Facs. af autogr. i notskr.] SP/Sv. J 5089/91 odelad i
originalet.
8242 5091 Karsten, Chr. Sällskaps sång. [Facs. af autogr. i notskr.] SP/Sv. N 5089/91 odelad i
originalet.
9425 6021 Katzwara The battle of Prague Pfte 2/h. N
1255 1155 Kauer, F. Andante aus d. Donau weibchen 1 r. m. pfte N
8885 5564 Kaufmann, R. Hvem är han! Komedi. Textb. Hdskr. N
3490 2303 Kayser, Ph. Ch. "Hoppas lugn och tröst" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]156
stämmor
1442 1329 Keck, P. L. 6 pièces f. fl. o. guitarr J
6329 3772 Kéler, Bela op.73. Lustspels-Ouvert. [Arr:t] för Piano 4/H. N
1062 987 Keller, R. An Maria 1 r. pfte N
3006 2065 Kelleri, F. Andante pfte 2/h. PB-R J "Flyttad til PB-R Notbok,
[Notbok tillhörig AB]"

3002 2065 Kelleri, F. Sonata pfte 2/h. PB-R J "Flyttad til PB-R Notbok,
[Notbok tillhörig AB]"

1225 1141 Kelleri, F. Symfoni partitur Törnwalls saml. J "1141 flyttad till G.M.
Schiassi, [Symfoni, C.]
Törnwalls saml."
4326 2690 Kelleri, F. Menuett pfte 2/h. P-R J
5208 2981 Kellerii Allegro. Sid. 18. Hdskr. Pfte P-R J
2198 1773 Kellerman, Ch. L. Die erwartung 1 r. vcllo pfte. Partitur N
1434 1322 Kellery, F. [2:e] sinfonia p. la chiesa in Gb [g-moll] J
1343 1232 Kellery, F. Ouv. in E [e-moll] à 4 vl.1.2. vla basso N
1342 1231 Kellery, F. Ouv. in G [g-moll] vl. 1.2. vla. basso N
1433 1321 Kellery, F. Ouvertura J
1345 1234 Kellery, F. Sinph. in B [B-Dur] à 4 vl.1.2. vla basso N
1344 1233 Kellery, F. Sinph. in G [G-Dur] à 4 vl.1.2. vla basso N
3142 2117 Kelller, C. Sångers Rückblick 1 r. m. pfte N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
108

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
6586 3885 Kellner, F. 3 fugen. Stockh. Dec. 1861. Orgel. Handskr. Q [?] J
1882 1745 Kemtl, C. F. [?] op 2. 6 [divertiss:nts] f 2 fl. trav J
6596 3890 Kiel, Fr. Variationen f. das Pfte. Handskr. N
2210 1785 Kinmansson, F. G. Sånger, egenhändigt skrifna N
4668 2755 Kinnvall, C. G. Thema med variat. Se: Samling, en liten sid. N
48.
324 296 Kirnberger 9 tyska visor [N:o]7 1 r. pfte N
5849 3440 Kirnberger Dreistimmige ricercato. Orgel Hdskr. N
855 787 Kjellstrand, J. F. "Edelweiss". Chör a cap. m. uts. Pfte. partitur N
859 790 Kjellstrand, J. F. "Frågor". "Hoppet." Chör a cap. Bl. r. partitur N
838 770 Kjellstrand, J. F. "Jag vet en sorg". "Herdestunder" 1 r. pfte N
864 795 Kjellstrand, J. F. "Juninatten" "Sommarqvällen" "De tu." N
mansqv. Partitur
849 781 Kjellstrand, J. F. "Mitt fosterland." "Våren." Grenadieren. 1 r. N
pfte
1177 1096 Kjellstrand, J. F. 2 militär-marscher [N:o]1. Ess dur Pfte N
846 778 Kjellstrand, J. F. 2 små erotiska sånger f. ten. el. bas 1 r. pfte N
1175 1094 Kjellstrand, J. F. 3 Karaktärsst. f. orkester. partitur o. stämmor J
1176 1095 Kjellstrand, J. F. 3 Marscher ork.partitur J
1166 1085 Kjellstrand, J. F. 3 småduetter f. vl. o. pfte partitur N
842 774 Kjellstrand, J. F. Bergvandraren 1 r. pfte N
843 775 Kjellstrand, J. F. Bergvandraren 1 r. pfte N
844 776 Kjellstrand, J. F. Bergvandraren 1 r. pfte N
845 777 Kjellstrand, J. F. Bergvandraren 1 r. pfte N
852 784 Kjellstrand, J. F. Canon af J. O. Wallin "Fulla glas etc." 3 r. pfte N

1219 1138 Kjellstrand, J. F. Concert-polonaise ork.partitur J


862 793 Kjellstrand, J. F. Den allgode. Musik af Mendelssohn-Bartholdy. N
arr. f. bl. chör. partitur
847 779 Kjellstrand, J. F. Den lycklige. Romans sop. el. ten. 1 r. pfte N
858 789 Kjellstrand, J. F. Det ligger en tjusande rosengård Ch. à cap. Bl. N
r. partitur
876 807 Kjellstrand, J. F. Dröm och vaka (fragment) N
861 792 Kjellstrand, J. F. Dödsön Chör a cap. Bl. r. partitur N
880 811 Kjellstrand, J. F. Emiliavals ork.partitur J
1188 1107 Kjellstrand, J. F. Fantasie pfte vl. N
879 810 Kjellstrand, J. F. Festmarsch d. 1 Dec. 1883 pfte 4/h. N
1168 1087 Kjellstrand, J. F. Festmarsch ork.partitur J
1187 1106 Kjellstrand, J. F. Folkvisor pfte vl. N
1218 1137 Kjellstrand, J. F. Francaise pfte N
863 794 Kjellstrand, J. F. Friheten. Quintett f. mansr. Partitur N
865 796 Kjellstrand, J. F. Fyra mansqvartetter partitur N
1190 1109 Kjellstrand, J. F. Fyra stråkqvartetter vl.1.2. vla. Vcllo N
839 771 Kjellstrand, J. F. Fyra sånger ur Ridderstads N
Midsommardrömmar 1 r. pfte
873 804 Kjellstrand, J. F. Gossen och vårbäcken bl. chör. partitur N
875 806 Kjellstrand, J. F. Grenadieren. Sång för Bas. 1 r. pfte N
1198 1117 Kjellstrand, J. F. Hemlandstoner af J. N. Ahlström arr. vl. pfte N
867 798 Kjellstrand, J. F. Herr Sten. Ballad f. manskv. partitur N
868 799 Kjellstrand, J. F. Herr Sten. Ballad f. manskv. partitur N
869 800 Kjellstrand, J. F. Herr Sten. Ballad f. manskv. partitur N
870 801 Kjellstrand, J. F. Korsarens afsked 1 r. pfte N
1185 1104 Kjellstrand, J. F. Likväl! I jullen. Undergifven. Danse caracterist. N
Tittut! Frågas. Tomtelek. pfte vl.
1221 1140 Kjellstrand, J. F. Marche solonelle f. militärorch. J
1220 1139 Kjellstrand, J. F. Marsch d. 22/6 1884. militärork. Partitur J
1172 1091 Kjellstrand, J. F. Marsch ork.partitur J
871 802 Kjellstrand, J. F. Mitt fosterland 1 r. pfte N
856 787 Kjellstrand, J. F. Morgonbetraktelser. Chör a cap. Partitur N
853 785 Kjellstrand, J. F. Motett. Psaltaren 68. v.5. bl. ch. orgel. Partitur. N

854 786 Kjellstrand, J. F. Motett. Psataren 68. v.5. bl. ch. orgel. Partitur. N

1209 1128 Kjellstrand, J. F. Musiken till Systersonen partitur N


877 808 Kjellstrand, J. F. Nyårsönskningar Vals ork. stämmor N
1205 1124 Kjellstrand, J. F. op.31. Tomtelek. Nordisk tonmåln. Arr. pfte N
4/h.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
109

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
1201 1120 Kjellstrand, J. F. op.31. Tomtelek. Nordisk tonmåln. f. orch. N
Partitur
1202 1121 Kjellstrand, J. F. op.31. Tomtelek. Nordisk tonmåln. f. orch. N
Partitur
1203 1122 Kjellstrand, J. F. op.31. Tomtelek. Nordisk tonmåln. f. orch. N
Partitur o. stämmor
1204 1123 Kjellstrand, J. F. op.31. Tomtelek. Nordisk tonmåln. f. orch. N
Partitur o. stämmor
1208 1127 Kjellstrand, J. F. Ouv. Solenelle pfte 4/h. vl. clar. obl. fl. vl.2 o. N
trombone ad lib. Partitur o. pfte
1210 1129 Kjellstrand, J. F. Ouverture al fresco. För orkester. Partitur J
1200 1119 Kjellstrand, J. F. Ouverture orch.stämmn. N "fag. 2 saknas"
1170 1089 Kjellstrand, J. F. Ouverture ork.partitur J
1192 1111 Kjellstrand, J. F. Ouverture vl. 1.2. vla. Vcllo. Basso J
1194 1113 Kjellstrand, J. F. Piano accompagnement N
1197 1116 Kjellstrand, J. F. Potpour. öf. Sv. mel. af J. N. Ahlström arr. vl. N
pfte
1184 1103 Kjellstrand, J. F. På vandring. På berget. Marciale mod. pfte vl. N
1165 1084 Kjellstrand, J. F. Quintett f. 2 vl. 2 vla. vcllo J
1167 1086 Kjellstrand, J. F. Quintett f. fl. oboe Clar. in B. Waldh. in F o. N
fag. stämmor
1174 1093 Kjellstrand, J. F. Quintett fl. oboe clar. in B. Waldh. in F o. Fag. Sv.saml. J
partitur Blåskvintett
1211 1130 Kjellstrand, J. F. Qvartett [N:o]1 f. 2 vl. vla vcllo partitur N
1212 1131 Kjellstrand, J. F. Qvartett [N:o]1 f. 2 vl. vla vcllo partitur N
1213 1132 Kjellstrand, J. F. Qvartett [N:o]2 vl.1.2. vla vcllo partitur N
1214 1133 Kjellstrand, J. F. Qvartett [N:o]2 vl.1.2. vla vcllo partitur N
1215 1134 Kjellstrand, J. F. Qvartett [N:o]3 vl.1.2. vla vcllo partitur N
1216 1135 Kjellstrand, J. F. Qvartett [N:o]4 vl.1.2. vla vcllo partitur N
1206 1125 Kjellstrand, J. F. Qvartett f. 2 vl. vla. Vcllo partitur N
1193 1112 Kjellstrand, J. F. Qvartett vl. 1.2. alto vcllo. partitur N
1207 1126 Kjellstrand, J. F. Qvartetter o. trior f. mnsr. sångpartitur N
1186 1105 Kjellstrand, J. F. Romance élégique pfte vl. N
1196 1115 Kjellstrand, J. F. Romance f. vl. acc. Pfte. partitur N
1195 1114 Kjellstrand, J. F. Romance f. vl. o. orgel partitur N
841 773 Kjellstrand, J. F. Saknaden 1 r. pfte N
1217 1136 Kjellstrand, J. F. Saml. skizzer m.m. till Sångkompositioner N
840 772 Kjellstrand, J. F. Seglaren 1 r. pfte N
1173 1092 Kjellstrand, J. F. Sextett fl. oboe clar. corni fag. Partitur o. st. N
1181 1100 Kjellstrand, J. F. Sonat [N:o]3 pfte vl. N
1182 1101 Kjellstrand, J. F. Sonat [N:o]4 pfte vl. N
1183 1102 Kjellstrand, J. F. Sonat [N:o]5 pfte vl. N
1179 1098 Kjellstrand, J. F. Sonat pfte vl. N
1180 1099 Kjellstrand, J. F. Sonat pfte vl. N
1169 1088 Kjellstrand, J. F. Sorgtoner ork.partitur. Stämmor J
1189 1108 Kjellstrand, J. F. Souvenir de Bellman pfte vl. N
1199 1118 Kjellstrand, J. F. Symphonie f. stor orch. i D.dur partitur o. stäm. N

857 788 Kjellstrand, J. F. Sångens makt. Bl. chör. a cap. partitur N


4609 2736 Kjellstrand, J. F. Sånger 1 r. m. pfte N
850 782 Kjellstrand, J. F. Tamburmajoren bar. el. bas 1 r. pfte N
851 783 Kjellstrand, J. F. Tamburmajoren bar. el. bas 1 r. pfte N
1178 1097 Kjellstrand, J. F. Tomtelek pfte vl. N
881 812 Kjellstrand, J. F. Tre francaiser ork.partitur J
866 797 Kjellstrand, J. F. Trenne duetter 1 r. m. pfte N
837 769 Kjellstrand, J. F. Trenne qvart. (gladare) f. mansr. part. N
1171 1090 Kjellstrand, J. F. Trio f. vl. clar. o pfte. partitur N
878 809 Kjellstrand, J. F. Trio f. vl. clar. o. pfte partitur o. st. N
1191 1110 Kjellstrand, J. F. Trio vl. vla vcllo N
836 768 Kjellstrand, J. F. Trollhättan av Orvar Odd 1 r. pftr N
848 780 Kjellstrand, J. F. Vallkullans sång 1 r. pfte N
860 791 Kjellstrand, J. F. Vid Trollhättan af Orvar Odd 1 r. pfte N
872 803 Kjellstrand, J. F. Våren 1 r. pfte N
874 805 Kjellstrand, J. F. Zigeunarflickan 1 r. pfte N
471 431 Kjerulf, H. Albumsblad "Lundens blomster" 1 r. pfte N
4332 2695 Kjerulf, H. Bön för den elskade 1 r. m. pfte J "Kass."
6892 4066 Kjerulf, H. Gud vet det hvar han vankar. 2 r. pfte. Hdskr. N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
110

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
3852 2521 Kjerulf, H. Quand tu dors 1 r. m. pfte N
3853 2521 Kjerulf, H. Serenade 1 r. m. pfte N
1511 1398 Kjerulf, H. Solveigs sang 1 r. m. pfte J
7275 4354 Kjerulf, H. Spansk romans. (Texten ej inskriven). Sid. 75. N
Sånger m. [accomp:t] af Pfte, lutha el. Guit.

6369 3795 Kjerulf, H. Synnöves Sang. Sid. 60. Hdskr. Pfte. J "Kass."
6326 3769 Kjerulf, H. Waldabendlust. 1 r. Pfte Autograf N
8502 5274 Klein, B. "Vår hjelp, vår tröst, vår frälsn… Part. KQ/Sv. J
8500 5272 Klein, B. (Psalm 46:2-4) "Wårt värn…Part. K/Sv. J
8501 5273 Klein, B. (Psalm 96 o. 98) Sjungen vår Gud… Part. K/Sv. J
8498 5270 Klein, B. Hymne för 4 mansr. [acc:t] af piano el. org. N
Autogr.
8499 5271 Klein, B. Motette. "Gud vare pris för all hans nåd… Part. KQ/Sv. J

2506 1808 Klen, J. B. Aria a. d. op. Die schöne Müllerin 1 r. m. pfte N


1414 1303 Klint, F. W Duo per il flauto fl. pfte N
1415 1304 Klint, F. W Vals f. pfte o. vl. pfte N
5380 3070 Klint, F. W. Aftonbön. Hdskr. 1 r. m. Pfte. J
5377 3070 Klint, F. W. Den älskades gåfva. Hdskr. 1 r. m. Pfte. J
1407 1296 Klint, F. W. Fuga f. 2 vl. vla. Vclle med vl.2 o. vla J
9307 5903 Klint, F. W. Hjertats hem. Autograf 1 r. pfte. N
461 421 Klint, F. W. Impromptu pfte 4/h. N
1408 1297 Klint, F. W. Minne af Stkhlm 1866. vl. pfte an. f. vcllo pfte N
5379 3070 Klint, F. W. Morgonbön. Hdskr. 1 r. m. Pfte. J
5390 3080 Klint, F. W. op.[?]. [N:o]9. Öfvergifven. Hdskr. 1 r. m. Pfte. J Uppgift om opustalet har
förstörts.
5376 3070 Klint, F. W. op.12. [N:o].2. Harmonien. Hdskr. 1 r. m. Pfte. J

5384 3074 Klint, F. W. op.12. [N:o]3. Sömnen. Hdskr. 1 r. m. Pfte. J


5383 3073 Klint, F. W. op.12.[N:o]1. Sång. Hdskr. 1 r. m. Pfte. J
5391 3081 Klint, F. W. op.14. [N:o]2. Kärlek. Hdskr. 1 r. m. Pfte. J
5393 3083 Klint, F. W. op.21. [N:o]1. Skogsblomman. Hdskr. 1 r. m. J
Pfte.
5389 3079 Klint, F. W. op.21. [N:o]2. Hjertats hem. Hdskr. 1 r. m. Pfte. J

5381 3071 Klint, F. W. op.21. [N:o]3. Hösten. Hdskr. 1 r. m. Pfte. J


671 612 Klint, F. W. op.6 [5?] [N:o]4 Saknad. Sång 1 r. pfte N
5392 3082 Klint, F. W. op.8. [N:o]1. Korsaren. Hdskr. 1 r. m. Pfte. J
5385 3075 Klint, F. W. op.8. [N:o]3. Fiskaren J
5382 3072 Klint, F. W. op.9. [N:o]4. Wintern. Hdskr. 1 r. m. Pfte. J
1412 1301 Klint, F. W. Qvartetto vl. 1.2. vla. Basso N
5678 3328 Klint, F. W. Se: Mezger, F. Bataille de Fleurus Pb J
5387 3077 Klint, F. W. Somaren. Hdskr. 1 r. m. Pfte. J
5378 3070 Klint, F. W. Strid och frid. Hdskr. 1 r. m. Pfte. J
5388 3078 Klint, F. W. Svensk folksång. Hdskr. 1 r. m. Pfte. J
5386 3076 Klint, F. W. Wåren. Hdskr. 1 r. m. Pfte. J
205 203 Klöffler, J. F. 6 Duetti, Op.4. J
206 204 Klöffler, J. F. 6 Duetti, Op.7 J
6 6 Klöffler, J. F. Nonetto C J
5 5 Klöffler, J. F. Nonetto Ess J
4 4 Klöffler, J. F. Quintetto Ess E5-R J
5842 3435 Knecht, J. H. Fuga. Sid. 8. Orgel Hdskr. N
5839 3435 Knecht, J. H. Fughetta Es dur. Sid. 3. Orgel Hdskr. N
5841 3435 Knecht, J. H. Fughette. Sid. 7. Orgel Hdskr. N
5843 3435 Knecht, J. H. Fugirtes vorspiel. Sid. 11 Orgel Hdskr. N
5840 3435 Knecht, J. H. Fugirtes vorspiel. Sid. 5. Orgel Hdskr. N
428 390 Knecht, J. H. Neue vollst. Samml. Aller Art von Vor u. N "Heft 1. orgel"
Nachsp. etc.
4015 2558 Knecht, J. H. Orgelstücke f. anfänger orgel N
1261 1159 Knorring Elisabeth-polka pfte N
5394 3084 Knorring, O. v. op.5. Sorg-marche Pfte J
4662 2755 Knorring, O. v. Ottiliana-vals Se: Samling, en liten sid. 32. N
4663 2755 Knorring, O. v. Vals Se: Samling, en liten sid. 34. N
1401 1290 Knorring, O. van Vals pfte N
9275 5871 Koch, S. v. Vårbäcken. 1 r. Pf. Autogr. N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
111

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
6565 3871 Kochler, E. [72:tes]Werk. Fantasie. Einleit. u. var. Orgel. N
Handskr.
6564 3870 Kochler, M. Fuga. Orgel. Handskr. N
5741 3367 Koehler, H. Allegro con spirito Pfte. Hdskr. N
6168 3676 Koezara, M. Ouverture Grande Battaisé [?] N
598 542 Kohlmann-Beistein, A. Drei lieder N
597 541 Kohlmann-Beistein, A. Sånger 1 r. pfte N
6324 3767 Kolbe, J. v. Concert-ouverture. [Dmoll.] Pfte Autograf N
5658 3310 Kontski, [A. de] Sonate Pfte. Hdskr. N
5659 3311 Kontski, [A. de] Sonate Pfte. Hdskr. N
5692 3338 Kontski, A. de op.104. Pas redoublé Autograf? Pfte à 4/ms. N
Hdskr.
5693 3339 Kontski, A. de op.105. Berquien du Piano Pfte. Hdskr. N
5690 3337 Kontski, A. de op.131. La Résignation. Pfte à 4/ms. Hdskr. N Står 3337a ch b i
originalet
5691 3337 Kontski, A. de op.131. La Résignation. Pfte à 4/ms. Hdskr. N Står 3337a ch b i
originalet
5686 3334 Kontski, A. de op.149. Carneval de Berlin. Galop brillant (3 st. N
hft. )
5687 3335 Kontski, A. de op.90. Le fameux Scherzo. Pfte à 4/ms. Hdskr. N

5689 3336 Kontski, A. de op.90. Scherzo. Tiré de la [2:e] Symph. Pfte à N


4/ms. Hdskr.
5695 3341 Kontski, A. de Une pensée. Lied ohne worte. Pfte à 4/ms. N
Hdskr.
5694 3340 Kontski, Ritter von Concerto in A moll. Partitur. Hdskr. N
4317 2685 Koskull, A. W. Älskade kön, ditt värde 1 r. m. pfte N
669 610 Koskull, U. "Uti en rosenbuske satt en näktergal" 1 r. pfte N
2630 1850 Koskull, U. Chanson: "Amis, croyez-moi etc. melodie N
9204 5805 Koskull, U. Coupl. ur "En scene bl. Tusende" 1 r. m. pfte N
1124 1047 Koskull, U. Kör af bergsmän i "Brudsmycket" N
mansqvart.partitur
525 483 Koskull, U. Marche funèbre pfte orch. Partitur Pfte 2/h Sv. J
501 461 Koskull, U. Marsch f. orchester J
1892 1752 Koskull, U. Marsch f. pfte 4/h. samt div comp f. pfte 2/h. N
518 476 Koskull, U. Näktergalen 1 r. pfte N
609 553 Koskull, U. Quatuor à 4 voix sångpartitur N
820 752 Koskull, U. Quatuor f. 2 basar o. 2 tenorer (Das Ruhethal) N
500 460 Koskull, U. Quatuors f. 2 ten. o. 2 bas. Partitur N
469 429 Koskull, U. Romance m.fl. 1 r. pfte N
1057 983 Koskull, U. Romance. Auprès de toi 1 r. pfte N
499 459 Koskull, U. Romancer o. sångstycken 1 o. fl. r. pfte N
497 457 Koskull, U. Sorgmarsch vid Karl XIV Joh. Begr. f. stor J
orch. Partitur
5953 3515 Kotschoubey, L. Oh! Dites-lui. Romance. 1 r. Pfte. S. 1 r. p. saml. J "Musique de chant
[Patti]"
3050 2082 Kotzebue, A. Fr. F. v. Solo af Dödgräfvaren i Sanningens belöning 1 N
r. m. pfte
4557 2729 Kotzeluch, L. Canon à 3 voce sångpart. N
6484 3836 Koven, de [N:o]13. "O lofen mig!" F[?]k Jub. Sånger. Sid. J "Kass."
16. Vcell. Hdskr.
6688 3937 Kozeluch op.20. Sonata [Vl. hdskr.] J "Kass."
1271 1169 Krag, S. Chr. Vals. Erindring fr. d. 22 Aug. 1849 pfte N
6080 3626 Kramer, J. J. Sonata per il cembalo Hdskr. P-R J
6652 3921 Kraus Andante Sid. 11. J
6671 3921 Kraus Aria. "Glädien som mitt hjerta känner" Sid. 23 J
8719 5428 Kraus Canon: Meine Mutter hat Gänze… [N:o]14. N
Sid. 9.
4916 2843 Kraus Den ljuva vilan. Se: Sånger, svenska och tyska J Ingår i "Sånger, svenska
och tyska m. [accomp:t]
för Guitarre"
5643 3296 Kraus Deux sonates. Pfte o. vl. Hdskr. Z/Sv. J
5227 2983 Kraus Fuga. Hdskr. Partitur. J
8225 5088 Kraus Gustaf [III:s] Sorg-marsch. Sid. 36. Pfte 2/H. Ser. I J
Hdskr.
327 297 Kraus, G. Due sonate per il pfte Mazers saml. J
2313 1791 Kraus, J. "Dröj sol, uti din uppgångstimma 1 r. m. pfte SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
af Arier SPB/Sv.-R"

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
112

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
1467 1354 Kraus, J. Begrafn. Musik v. Gustaf III bisättning. Sv. s. ork. Rar J
Orkesterstämmor
6716 3950 Kraus, J. Dubbelchör ur op. "Proserpine. Hdskr. Part. KO/Sv. J
1452 1339 Kraus, J. Hymn bl. chör m. orch. stämmor Sv. s. Kör m. J
ork
5589 3254 Kraus, J. Musik vid … Gustaf [III:s] begrafning. J
7561 4575 Kraus, J. Quartetto in [G-Dur] a Due violini, Vla & Basso. Z/Sv. J
(defekt)
1311 1202 Kraus, J. Sorgmusik bl.ch. Stämmor Sv.saml. Kör m. J
ork.
1450 1337 Kraus, J. Vid Kraus' sorgfest 1793 bl. ch. m. orch. Sv. s. Kör m. J
stämmor ork
2975 2054 Kraus, J. M. "Bjällrorna på isen klinga" etc pfte m. text J
2322 1791 Kraus, J. M. "Du i hvars oskuldsfulla blick" etc 1 r. m. pfte SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
af Arier SPB/Sv.-R"
2977 2054 Kraus, J. M. "Dyre kung i Geflebygd" etc pfte m. text J
2976 2054 Kraus, J. M. "Gustaf vi vårt lof hembära" etc pfte m. text J
2978 2054 Kraus, J. M. "Ja må dine hvärf till rikets beröm" etc pfte m. J
text
1971 1765 Kraus, J. M. "Ma tu tremi" 1 r. m. pfte N
2315 1791 Kraus, J. M. "Ma tu tremo, mio tesoro" etc 1 r. m. pfte SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
af Arier SPB/Sv.-R"
2983 2057 Kraus, J. M. "O Jofur! I hans ömma bröst" T-SE/Sv.-R J "Flyttad till rariteter" "Ur
Proserpine"
2974 2054 Kraus, J. M. "Posten rigtigt öppnad blef" etc pfte m. text J
2965 2050 Kraus, J. M. "Svallhaf brustna djup" etc 1 r. m. pfte Z/Sv. J
2967 2052 Kraus, J. M. [N:o]6. Aria: "Ma tu tremi. Partitur o. stämma J
1632 1514 Kraus, J. M. Air à gr. orchestre. Partitur SO/Sv.-R J
2970 2054 Kraus, J. M. Andante: "Farväl mitt kära barn pfte m. text Z/Sv. J
2986 2060 Kraus, J. M. Aria per la signora Augusti 1 r. m. pfte. vl. vla J
partitur
2963 2048 Kraus, J. M. Aria: "D[?]belle che spirate" 1 r. m. orch. Z/Sv. J
Partitur
2981 2055 Kraus, J. M. Aria: "Non piu, non piu" SO/Sv.-R J
2988 2062 Kraus, J. M. Aria: Mot en allsvåldig makt 1 r. m. orch.partitur J

2982 2056 Kraus, J. M. Aria:"Fra l'ombre un lampo solo" pfte m. text SO/Sv.-R J
2964 2049 Kraus, J. M. Cantate a soprano vl.1.2. vla. Basso. Partitur Z/Sv. J
2960 2045 Kraus, J. M. Coro doppio ur Proserpine bl.chör partitur KO/Sv.-R J
2973 2054 Kraus, J. M. Den 24 Jan 1792. "Bland de hvita tjäll" etc pfte J
m. text
4588 2733 Kraus, J. M. Dröj sol uti din uppgångstimma 1 r. m. pfte N
2987 2061 Kraus, J. M. Due sonate per il Fortepiano pfte 2/h. J
2985 2059 Kraus, J. M. Duett: Se non ti [?] 2 r. m. pfte J
2320 1791 Kraus, J. M. Jag helsar dig förtjusande Clavér 1 r. m. pfte SPB/Sv.-R J "1791 flyttad till samling
af Arier SPB/Sv.-R"
2961 2046 Kraus, J. M. La Primavera 1 r. m. orch. Parittur Z/Sv. J
2962 2047 Kraus, J. M. Larghetto. 1 r. m. orch. Partitur J
2989 2063 Kraus, J. M. Miserere endast bas.st. J
2980 2054 Kraus, J. M. Mjölk-kammaren på hagen pfte m. text J
2971 2054 Kraus, J. M. Måltiden i fiskarstugan pfte m. text J
2968 2053 Kraus, J. M. Ouv. de Dido en quatuor vl.1.2. vla. Basso Mazerska saml. J

1722 1603 Kraus, J. M. Ouv. t. Dido o. Aeneas arr pfte 4/h. af Haeffner J
2966 2051 Kraus, J. M. Sonata per il pfte. 1 vl. o. vcllo partitur J "Flyttad till Raritet"
2984 2058 Kraus, J. M. Utvalda stycken ur op. Proserpina T/Sv.-R J
2979 2054 Kraus, J. M. Återfarten från Fiskarstugan pfte m. text J
2972 2054 Kraus, J. M. Öfver Mozarts död pfte m. text J
797 729 Krause Concerto in D [D-Dur] p. il fl. solo a 5 J
796 728 Krause Concerto in G [G-Dur] p. il fl. solo a 5 J
6410 3813 Krebs [N:o]4. "Liebchen über alles. Sid. 5. Pfte, Vl. J "Kass."
Horn. Hdskr.
6412 3813 Krebs [N:o]6. Der süsse Bell. Sid. 8. 1 r. Pfte, Vcell. J "Kass."
Hdskr.
5006 2867 Krebs, A. M. (?) Duettino 2 r. m. pfte. Handskr. J
6413 3813 Krebs, C. [N:o]7. Die Heimath. Sid. 11. 1 r. Pfte, Vcell, J "Kass."
Horn. Hdskr.
322 296 Krebs, J. G. [L?] 9 tyska visor [N:o]5 kör m. pfte N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
113

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
6742 3959 Krebs, J. L. Fuga. (B, a, c, h.) (B-dur) Sid. 22. N
6620 3911 Krebs, J. L. Fuger. Sid. 3. Orgel. Hdskr. G. Mankells J
Hskr.
6566 3872 Krejci, J. op.2. [n:ris] 1-3. [Handskr. Orgelkompositioner] Q J

3123 2104 Kreutzer, C. "Hon var ett barn, än ha[?] dagen" mansqv. Manskvartetter J
stäm.
1767 1647 Kreutzer, C. Lebewohl 1 r. m. pfte N
396 362 Kreutzer, C. Trio 2 ten o. bas acc. af blåsinstr. Par liten o. N
sångst.
5137 2965 Kreutzer, R. Ouv. de Lodoiska. [Mus. för harpa, dels comp. N
dels arr. sid. 14]
214 211 Kreutzer, R. Ouverture t. "Lidoiska" J
7 7 Kreüsser, G. A. 6 Quintets Op.10 C4-R J
5674 3326 Krommer, F. Andante et deux Menuets. Arr. p. Pfte à 4/ms J Står Kromer, F. med
Hdskr. streck över "m" i
originalet
6452 3820 Kron, L. op.103. In's Stammbuch. Romanza. Vl. J "Kass."
6453 3821 Kron, L. op.105. Die stimme eines Engels. Vl. J "Kass."
9346 5942 Kronprinsen Jos. Frans Tempo di marcia. sop. 1.2. bas. 1.2. partitur. N
Oscar
6211 3706 Kronprinsen, H. K. H. [N:o]2, 19, 22. Hdskr. Vl. N
(Prins Oscar!)
6124 3667 Kronprinsessan, H. K. H. Wals. Se: Danser sid. 3. N
1739 1620 Krumpholz, J. B. [1:er] sonate p. la Harpe acc d'un vl endast harpa J
harpa
9206 5805 Krusell Flyttfoglarne. 4 sångstämmor (2 Sopranst. och N
2 basst.) med piano
3789 2482 Krüger, G. 6 Gesänge f. mezzosop. 1 r. m. pfte N
3795 2486 Krüger, G. Wiegenlied u. Die Auge wacht 1 r. m. pfte N
7273 4354 Kuhlau, [F.] Hexornas spinnsång ur Lulu. Sid. 71. Sånger N
m. [accomp:t] af Pfte, lutha el. Guit.
6340 3778 Kuhlau, [F.] Lulu Se: Samml. v. Ouverturen… N
611 555 Kuhlau, C. G. 3 Andanter m. var. ur Pleyels qvartetter arr. J
zittra o. vl.
612 556 Kuhlau, C. G. 3 Andanter m. var. ur Pleyels qvartetter arr. J
zittra o. vl.
7269 4354 Kuhlau, F. [11:tes]W. Der Engel der Unschuld. Sid. 40. N
Sånger m. [accomp:t] af Pfte, lutha el. Guit.
8232 5088 Kuhlau, F. Ariette ur Röfvarborgen. "Gif detta skärp, gif Ser. I J
dessa band… Sid. 54. 1 r. pfte. Hdskr.
5700 3344 Kuhlau, F. oeuvr. 69. Grande sonate p. Pfte et flûte. N
Hdskr.
3229 2186 Kuhlau, F. op.46. 3 sonates faciles et brill. Pfte 2/h. J
8231 5088 Kuhlau, F. Romance ur Röfvarborgen. "Jag gerna dör…" Ser. I J
Sid. 49. 1 r. m. pfte. Hdskr.
8233 5088 Kuhlau, F. Romance ur Röfvarborgen. "Kung Ludvig drog Ser. I J
i fordomtid…" Sid. 58. 1 r. pfte. Hdskr.
2868 1983 Kuhlau, F. Rondo s. u. th. fav. af Rode P 4/h. J
1599 1481 Kuhlau, F. 3 sonates f. pfte o. vl. [N:o]1. pfte. vl. J "kass."
1600 1482 Kuhlau, F. 4 sonates f. pfte o. vl. [N:o]2. pfte. vl. J
1601 1483 Kuhlau, F. 5 sonates f. pfte o. vl. [N:o]3. pfte. vl. J
414 380 Kuhlau, F. Marcia. orch. Partitur J
1056 982 Kuhlau, F. Trestämmig canon 3 r. pfte J "utgår"
51 50 Kuhlau, F. Trois Fantaisies J
8222 5088 Kuhlau, Fr. Zartes Herz. Sid. 28. 1 r. pfte. Hdskr. Ser. I J
3263 2220 Kuhlau, J. C. Concerto p. il cembale à 12 parte in D# [D-Dur] PO/Sv.-R J

6231 3709 Kull Polonaise Hdskr. Pfte N


8709 5424 Kull, A. 1. Polska. 2. Polska. Part. o. orkstmr. Autogr. J Står [Kull, A.] i originalet.

8670 5395 Kull, A. Albumblad, W. Svedbom. [instr. af A. K-l.] N


8605 5348 Kull, A. Se: Greig, E. Albumblatt. N
8603 5347 Kull, A. Se: Tschaikowsky, P. Chant sans paroles. N
1901 1754 Kull, Ch. Gubben Noak, thema m. var. Pfte N
8690 5412 Kull, J. [Se. Hallström, I. Kull, J.] N
4758 2780 Kull, J. Gubben Noach, varierad f. Pfte. Hdskr N
8552 5318 Kullberg Lefnadsslutet. Sid. 36. Hdskr. 1 r. Pfte. N

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
114

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
4669 2755 Kummel Souvenir-polka Se: Samling, en liten sid. 50. N
801 733 Kuntze Concerto, E dur a 5 J
220 216 Kupfeld, B. Sinfonia D [Dur] J
4069 2591 Kücken Duetter, Favorit. [N:o]3 Barcarole af Kücken 2 J
r. m. pfte
5011 2870 Kücken (?) Duetto. "Mein Leib ist eine rothe Ros. 2 r. m. N
pfte. Handskr.
3804 2489 Kücken, F. "Du meines blitzendes sternelein" 1 r. m. pfte N
5025 2871 Kücken, F. "Mein herz ich will dich fragen" (sid. 19.) 1 r. m. N
pfte. Handskr.
3786 2480 Kücken, F. "Om du vore min egen 1 r. m. pfte N
3909 2522 Kücken, F. Der kleines blitzendes sternelein 1 r. m. pfte N
3811 2489 Kücken, F. Der wunsch 1 r. m. pfte N
3809 2489 Kücken, F. Die thräne 1 r. m. pfte N
3898 2522 Kücken, F. Maurisches ständchen 1 r. m. pfte N
3787 2481 Kücken, F. op.52 [N:o]1 "Gute nach, fahr wohl" 1 r. m. pfte N

1910 1758 Kücken, F. W. Barcarolle 2 r. m. pfte N


4987 2859 Kücken, Fr. Das mädchen von Juda 1 r. m. pfte. Handskr. N
4988 2859 Kücken, Fr. I mortelle 1 r. m. pfte. Handskr. N
6214 3707 Küffner Marche Hdskr. Pfte N
4671 2755 Küffner, J. "Skämt och munterhet" Polka Se: Samling, en N
liten sid. 53.
7011 4142 Küffner, J. (1818) Sorg-Marsch. Se: Notbok med Noter. N
Sid. 44.
1417 1306 Küffner, J. Fant. öf. en schw. sång f. B. clar. med orch. J Del av texten har fallit
Arr. f. fl. oboe horn o. fag af Kli av.
1593 1475 Küffner, J. op.42 Sonate. Guit. o. pfte. end. pfte pfte J
6173 3679 Küffner, J. Sorg-marsch. Se: Notbok. Sid. 6. N
3496 2303 Küster, H. "Högt i aeterns regioner" etc bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]162
stämmor
3531 2303 Küster, H. "Känsla för en fosterjord" bl. chör partitur o. N I fyra volymer. [N:o]197
stämmor
4186 2647 Källery [Kellery, F.] Allegro pfte P-R J Placering: Alberti [Sonat,
piano-, C.]
7525 4541 Källström, R. Förgät mig ej! 1 r. m. Pfte. J "Kass."
5904 3476 Köhler, E. Fuga. Sid. 10. Orgel. Hdskr. Qb J
9249 5845 Köhler, H. Op.119. Variations. [St. Pfte & Fl.] Kass. J
1836 1716 Köhlström, A. "Klinga kamrat" 1 r. m. pfte J
6493 3836 Körling [N:o]21. Aftonstämning. Sid. 26. Vcell. Hdskr. J "Kass."
6109 3655 Körling, A. "Hvad är bragden, om den icke fyller ett mål… N Står [Körling, A.] i
4 stmg manskör originalet.
6087 3633 Körling, A. 1) Menuetto i 2 takts rythm 2) Menuetto i 3 J Står [Körling, A.] i
takts rythm originalet.
6094 3640 Körling, A. Canzone. Vcl o. Pfte. N Står [Körling, A.] i
originalet.
6110 3656 Körling, A. Causerie intime. Ork. Partitur. N Står [Körling, A.] i
originalet.
6096 3642 Körling, A. Ett litet huskors. Intermezzo Klv. utdr. Tr. text N Står [Körling, A.] i
närlagd. originalet.
6104 3650 Körling, A. Fest-Marsch. (vid festen f. Lagman Sylvan N Står [Körling, A.] i
1873) P. 4/ms originalet.
6107 3653 Körling, A. Fest-Marsch. f. piano. 4/H. Till fru G. Ness N
1887.
6089 3635 Körling, A. Fugato Pfte 2/h. N Står [Körling, A.] i
originalet.
5459 3142 Körling, A. Fyra sånger. [N:o]1. Behagen. 1 r. m. Pfte J
5460 3143 Körling, A. Fyra sånger. [N:o]2. Drömlif. 1 r. m. Pfte J
5461 3144 Körling, A. Fyra sånger. [N:o]3. "När stjärnekåren blänker" J

5462 3145 Körling, A. Fyra sånger. [N:o]4. "Ein blick des Auges". J
5458 3141 Körling, A. Hvita rosor. 1 r. m. Pfte J
6098 3644 Körling, A. Invocation. "Af djupets nöd o Gud!... 4 mansr. N Står [Körling, A.] i
à cap. originalet.
6108 3654 Körling, A. Kant. vid aftackn. af Stenbocksstatyn. Partitur. A. Körling J Står [Körling, A.] i
Klav.utdr. 15 orkstmr. Baryton solost. Tr. text i hdskr.saml. originalet.
sop.

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
115

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
6095 3641 Körling, A. Kantat vid inv. af… lärov. hus i Ystad 1890. N Står [Körling, A.] i
Klv. utr. originalet.
6088 3634 Körling, A. Kantat vid öppn. af Industri…utst. i Hsbg 1903 N Står [Körling, A.] i
originalet.
6091 3637 Körling, A. Malbrough Opera-spex. Klv.utr. o. kstmr. N Står [Körling, A.] i
Riddaren Melb[?]s döds[?} närlagd. originalet.
6105 3651 Körling, A. Marcia solenne. Pfte à 4/ms. N Står [Körling, A.] i
originalet.
6092 3638 Körling, A. Menuett i folkton o. Romans f. 4 vcll. N Står [Körling, A.] i
originalet.
6097 3643 Körling, A. Nyårshymn. (1908) 4 stmg mansk. Klv. utdr. N Står [Körling, A.] i
Hektogr. stmr. originalet.
6093 3639 Körling, A. Pastorale för horn och orgel. Partitur. N Står [Körling, A.] i
originalet.
6101 3647 Körling, A. Serenad. [Vakna i tigande vinternatt] 1 r. m. N Står [Körling, A.] i
pfte. originalet.
6090 3636 Körling, A. Sjömanssång o. sjömansdans. Klv.utr. o. N Står [Körling, A.] i
kstmr. originalet.
6099 3645 Körling, A. Slöja af rödan sky. (1899.) 1 r. m. pfte. N Står [Körling, A.] i
originalet.
6086 3632 Körling, A. Studier i contrapunkt. Handskrifter. A. Körling J Står [Körling, A.] i
hdskr. originalet.
6103 3649 Körling, A. Sång för ensk. G. T. föreningsmöten. 4 stmg N Står [Körling, A.] i
mans originalet. Ofullständig
uppg. om besättning.
6106 3652 Körling, A. Tempo di marcia Solenne. /Till fru S. N Står [Körling, A.] i
Areskoug. Pfte 4/ms. originalet.
5465 3148 Körling, A. Tre nya sånger. [N.o]3. En spelman. J
5463 3146 Körling, A. Tre nya sånger. [N:o]1. Den heliga natten. J
5464 3147 Körling, A. Tre nya sånger. [N:o]2. En dag har gått. J
6100 3646 Körling, A. Tre sånger. 1. Sjung, snälla trast. 2. Höst. 3. N Står [Körling, A.] i
Ungmöns bekännelse. 1 r. m. pfte. originalet.
5457 3140 Körling, A. Två sånger för mezzosopran. J
6102 3648 Körling, A. Wanderlied. Dueto för Sopr. o. baryton. N Står [Körling, A.] i
originalet.
9274 5870 Körling, F. En höstdag 1 r. Pf. Autogr. N
9273 5869 Körling, F. So wundersüss hab' ich geträumt 1 r. Pf. N
Autogr.
443 403 Körner Den beständiga olyckan sång m. pfte N
4737 2770 Körner, [Th.] Trinklied u. trinklied vorder schlacht Se: N Ingår i Ruhethal….
Leonhardt, A. Trinklied… Wo?
7291 4361 Körner, Th. Afsked till lifwet. Sid. 23. Sånger för 1 o. 2 r. ur N
W. Svedboms saml.
5005 2866 Körner, Th. Bön under ett fältslag 1 r. m. pfte. Handskr. N
2006 1766 Körner, Th. Bön under pågående slagtning 1 r. m. pfte N
5361 3057 L. B. Romance. "God afton Axel! Nej god natt!..." J
1319 1208 L. P. R. O. Le regrets de Drottningholm pfte 4/h. N
9194 5805 La Font Le depart du Guerrier 1 r. m. pfte N
6252 3713 La Hais [N:o]51. Menuetto Hdskr. Vl. N
2529 1809 Labarre, Th. La matador 1 r. m. pfte N
2530 1809 Labarre, Th. Le chant du bandit 1 r. m. pfte N
2902 2016 Labitsky Labitsky's Soiréer. Dansmusik pfte 2/h. N
5188 2977 Labitzky Amora-valsen Hdskr. Pfte N
3217 2174 Labitzky Labitzkys soiréer Dnsmsk. Pfte 2/h. J
4010 2555 Labitzky Natalien-vals vl. N
6045 3598 Labitzky, I. Intr. zum Woronzow-walzer. Arr. quart. Partitur. Günthers J
Hdskr. Hdskr.saml.
2263 1786 Labitzky, J. Alexandrina-Valser pfte N
2261 1786 Labitzky, J. Maskeraden Vals pfte N
1673 1554 Labitzky, J. Mazurka pfte 2/h. Pfte J
707 646 Lablache, L. Sång 1 r. pfte J "utgår"
1762 1643 Lachariae, F. W. Samml. einiger musikal. Versuche Th. 1.2. 1 o. P-R J
fl. r. m. pfte
2517 1809 Lachner, F. Das Lied von der Liebsten 1 r. m. pfte N
2515 1809 Lachner, F. Ihr schattenbild 1 r. m. pfte N
2518 1809 Lachner, F. Ständchen 1 r. m. pfte N
6615 3907 Lacombe, L. op.40. Etudes en octaves. Pfte. Hdskr. J "Kass."

Musik- och teaterbiblioteket


2012-01-23
116

Id Nummer Tonsättare Titel m.m. Placerings- Struken Kommentar


hänv.
8863 5542 Lacome, P. Fru Boniface. Opéra comique. N
Regissörsexemplar. Textb. Hdskr.
8862 5541 Lacome, P. Fru Boniface. Opéra comique. Öfvers. Textb. N
Hdskr.
5559 3239 Lacoste Adagio Se: Journal, musikalisk [2:dra]häft. J
[N:o]5.
5675 3326 Laegel, J. G. Se: Krommer, F. Andante et deux Menuets. J
2123 1766 Laffille, Ch. Malvina. Romance 1 r. m. pfte N
2096 1766 Lafont, Ch. P. Une larme 1 r. m. pfte N
1955 1765 Lafont, Ch. Ph. Le troubadour au tambeau de Poniatowski 1 r. N
m. pfte
1983 1765 Lafont, Mme "Je veux t'aimes toujuors 2 r. m. pfte N
9195 5805 Lafont, P. Le Delire 1 r. m. pfte N
2880 1995 Lagercrantz, W. Polka serenad pfte 2/h. N
8476 5255 Lagercrantz, W. Polka-serenad. Sid. 2. 1 r. Pfte. Hdskr. N
4019 2560 Lagerfelt Pastorale orgel N
5326 3034 Lagergren Frithiofs lycka. Sid. 25. 1 r. m. Pfte. Hdskr. J
5288 3014 Lagergren, A. Åtta sånger till Forte-piano 1 r. m. Pfte J
670 611 Lagergren, J. F. Tonmålningar 1 r. pfte N
7555 4569 Lagerlöf, M. I trust in thy salvation. Kör. Autogr. N
7557 4571 Lagerlöf, M. Lappen på hemväg. Piano dekl. o. violin. N
Autogr.
7558 4572 Lagerlöf, M. Melodi Viol. och piano. Autogr. N
7554 4568 Lagerlöf, M. Serenad. Kvartett. Autogr. N
7556 4570 Lagerlöf, M. Så är sagan nu om sången. Kör. Autogr. N
8546 5318 Lagerqvist, E. M. Polonoise. Sid. 23. Pfte 2/H. Hdskr. N
402 368 Lago "De komma de vingade skaror" 3 r. N
7969 4860 Lago Ballad. [Bl. kör o. ork.] Partitur. Autogr. N
3931 2536 Lago Kyrkovisa 1 r. m. pfte el. orgel J
8042 4930 Lago Sång vid piano. 1 r. Pfte. Autogr. N
7992 4880 Lago, N. Andante relig. Berceuse f. Vl. o. str. ork. N
Partitur. Autogr.
7991 4879 Lago, N. Berceuse p. violon av. Orch à cordes. Partitur. N
Autogr.
7979 4867 Lago, N. Deux trios, [acc:t] de Piano. Stmr. Autogr. N
7983 4871 Lago, N. Marcia. Solo m. bl. kör. Partitur. Autogr. N
7995 4883 Lago, N. op.29. Davids 146 Ps. f. kör o. orgel. Part. o. N
stmr. Autogr.
7982 4870 Lago, N. op.30. Deux Choeurs f. Fruntimmersr. Partitur N
o. Stmr. Autogr.
7980 4868 Lago, N. op.30. Deux Choeurs f. Fruntimmersr. Partitur. N Står 4868/69 odelad i
Autogr. originalet.
7981 4869 Lago, N. op.30. Deux Choeurs f. Fruntimmersr. Partitur. N Står 4868/69 odelad i
Autogr. originalet.
7972 4863 Lago, N. op.35. Ballad f. Sopr. m. orch. Partitur. Hdskr. N
7973 4864 Lago, N. op.35. Ballad f. Sopr. m. orchester. Partitur. N
Hdskr.
7976 4865 Lago, N. op.35. Ballad m. Pfte. 1 r. Pfte. Hdskr. N Står 4865a i originalet.
7977 4865 Lago, N. op.35. Ballad m. Pfte. 1 r. Pfte. Hdskr. N Står 4865b i originalet.
7974 4864 Lago, N. op.35. Ballade p. sopr. av. Orch. Partitur. N Står 4864a i originalet.
Hdskr.
7975 4864 Lago, N. op.35. Ballade p. sopr. av. Orch. Partitur. N Står 4864b i originalet.
Hdskr.
7986 4874 Lago, N. op.35. Ballade. 1 r. Pfte. Autogr. N
7978 4866 Lago, N. op.41. Ave Maria av. Orgue et P. Autogr. N
7971 4862 Lago, N. op.56. Air av. [acc:t] de Harpe et d'orch. Hdskr. N

7985 4873 Lago, N. op.63. Sehnsucht. Lied. 1 r. Pfte. Autogr. N


7994 4882 Lago, N. op.72. Colibri p. fl. ou vl. av. Pfte. Fl. o. Pfte. N
Autogr.
7987 4875 Lago, N. op.77. Fantaisie … p. Orch. Part. o. stmr. N/Sv. J
Autogr.
7988 4876 Lago, N. op.77. Fantaisie … p. Orch. Partitur. Autogr.