Anda di halaman 1dari 42

KONSEP ASAS ISLAM

ISLAM SEBAGAI AD-DIN


SATU CARA HIDUP YANG SYUMUL

Disediakan oleh:
Fahrul Irfan Ishak
UNIKL-MITEC
al_hakeems@yahoo.com
AGAMA

Bahasa : Ad-Din ( ‫ = ) الدين‬pasrah,


menyerah, tunduk, perhitungan.

Istilah Syarak : Ad-Din satu cara hidup


yang ditetapkan Allah, mencakupi segenap
aspek dalam kehidupan manusia, meliputi
hubungan antara Tuhan dengan manusia
dan alam.
Firman Allah bermaksud :

 Sesungguhnya agama (yang benar) di sisi Allah
ialah Islam. (Ali-Imran : 19)

Dalam ayat lain, Allah berfirman maksudnya
 Sesiapa yang mencari agama selain daripada
agama Islam, maka tidak akan diterima (agama
itu) daripadanya, dan dia di akhirat nanti
termasuk dalam golongan orang-orang yang
rugi. (Ali-Imran : 85)
ISLAM
Bahasa : Sejahtera, selamat, sentosa dan
kedamaian, taat dan patuh.

Istilah Syarak :
- Patuh dan menyerah diri kepada Allah dengan
penuh kesedaran dan kerelaan tanpa paksaan.
- Peraturan hidup yang mengatur cara hidup
manusia sebagaimana dibawa baginda
Rasulullah
Rukun Islam

Mengucap dua kalimah Solat 5 waktu sehari


Syahadah semalam

RUKUN ISLAM
Menunaikan Zakat
Puasa di bulan
Ramadhan

Haji bagi mereka yang mampu


IMAN
Bahasa : Kepercayaan, ketenangan, keamanan.

Istilah Syarak :
- Kepercayaan dengan penuh keyakinan
terhadap Allah dan rukun iman yang lain.
- Kepercayaan mutlak mengandungi 3 unsur :
Ikrar dengan lidah.
Tasdiq dengan hati.
Amal dengan anggota.
Rukun Iman
Beriman dengan Malaikat

Beriman dengan Allah Beriman dengan


kitab-kitab suci

RUKUN IMAN

Beriman dengan Qadha’ Beriman dengan


dan Qadar Rasul-Rasul

Beriman dengan hari Akhirat


IHSAN
Bahasa : Berbuat baik.
Istilah Syarak : Menyempurnakan ibadah atas
wajah yang paling baik serta menunaikannya
menurut garisan agama Islam yang suci.
Cara Ihsan :-
1. Ibadat seolah-olah kita melihatNya.
(Khusyu’dan tawaddu’/ menghadirkan diri dan
merendah diri)
2. Sekiranya tak boleh, yakin bahawa Allah tetap
melihat kita
(Allah berada dimana-mana)
ASAS-ASAS
ISLAM

AQIDAH SYARIAH AKHLAK

RUBUBIYYAH IBADAT ETIKA

ULUHIYYAH MU’AMALAT MORAL

ASMA’ WA SIFAT MUNAKAHAT NILAI

JENAYAT CIRI-CIRI
ASAS-ASAS ISLAM
1. AQIDAH

BAHASA SYARAK

simpulan, aqad, I’tiqad. Simpulan yang tetap atau


kepercayaan yang kukuh dalam
diri manusia yang berkaitan dengan
ketuhanan dan kepercayaan
agama

Rububiyyah , Uluhiyyah, Asma’ Wa Sifat Tauhid Sifat 20 Wajib, Mustahil dan Harus
Tauhid Rububiyyah.

 Beriman kepada tauhid rububiyyah bererti


mempercayai Allah sebagai Rab atau
Pencipta dan Penguasa seluruh alam.
 Ini juga bererti mengimani bahawa tidak ada
saingan dalam pemerintahanNya, Allah
adalah pemberi segala sesuatu dan tidak
ada sesiapa yang dapat melakukan sesuatu
kebaikan atau keburukan melainkan dengan
keizinanNya.
Samb.
 Tauhid Rububiyah juga
ialah kita mentauhidkan
Allah dalam perbuatan-
Nya. KATA KUNCI
 Ini bermakna kita Allah sebagai Rabb,
beriman dengan segala Pencipta, Penguasa
perbuatan yang Alam
disandarkan kepada Beriman dengan
Allah seperti Maha perbuatan Allah

Melihat, Maha
Mengetahui, Maha
Berkuasa dsb.
Dalil Tauhid Rububiyyah

Surah az-zukhruf : 87

Surah Al-Ankabut : 61
Surah Yunus 31
TIDAKKAH ANDA TERFIKIR BETAPA
KERDILNYA KITA !

SIAPALAH
ANDA ?
Tauhid Uluhiyyah
 Persaksian terhadap rububiyyah Allah
menuntut manusia untuk beriman kepada
tauhid uluhiyyah melalui ibadat dalam
ertinya yang sebenar, iaitu setiap perbuatan
zahir dan batin yang dilakukan semata-mata
untuk mendapatkan keredhaan Allah.
 Oleh itu maksud tauhid uluhiyyah ialah
mentauhidkan Allah dari segi ubudiyyah
iaitu peribadatan atau sembahan.
Samb…
 Bererti beri’tiqad bahawa Allah berhak disembah, dicintai,
dipatuhi dan ditumpui untuk meminta. Ini bererti
meletakkan seluruh percakapan, perbuatan dan tingkah
laku di atas petunjuk dan perintah Allah semata-mata.
 Ia juga memberi maksud bahawa kita mentauhidkan Allah
dalam segala perbuatan, perkataan dan kepercayaan kita
terhadap Allah SWT.
KATA KUNCI
Iman dengan ibadah
Perbuatan zahir dan batin
Ubudiyyah, pengibadatan
Tauhid melalui perbuatan, perkataan
dan kepercayaan
Iman dengan perbuatan Hamba
Dalil Tauhid Uluhiyyah

Surah Al-Ikhlas 1-4


Tauhid Asma’ wa Sifat
 Adalah meyakini dan memahami akan
nama-nama Allah yang baik-baik serta
sifatNya yang luhur dan tinggi.
 Nama-nama dan sifat-sifat itulah yang
merupakan perantara yang digunakan oleh
Allah agar makhlukNya itu dapat berma’rifat
padaNya.
KATA KUNCI
Asma’ul Husna
Sifat Kamaliyyat
Tanzih
 Rasulullah SAW bersabda, maksudnya :
 “Allah itu mempunyai sembilan puluh
sembilan nama. Barangsiapa yang
menghafalnya*, ia masuk syurga.
Sesungguhnya Allah itu Maha gangjil (tidak
genap) dan cinta sekali pada hal yang ganjil
(tidak genap).” (Riwayat Ibnu Majah).
 *Menghafal nama-nama yang baik-baik itu
maksudnya ialah mengingatiNya,
menghadirkan makna dan ertinya dalam
hati serta merasakan bekasnya dalam jiwa.
Dalil Asma’ Wa Sifat

Surah Al-’Araaf : 180

Surah Al-Hasyr : 22
KUIZ 1a
Nama : ……………………..
Course : ……………………

Huraikan maksud Islam. Mengapa


Islam agama yang anda anuti?
……………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Markah : /2
KUIZ 1b
Nama : ……………………..
Course : ……………………

Jelaskan maksud T.Uluhiyyah, T.


Rububiyyah & T. Asma’ Wasifat.
……………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Markah : /2
KUIZ 1c
Nama : ……………………..
Course : ……………………

Mengapa manusia memerlukan


tauhid?
……………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Markah : /2
2. SYARIAH.

Perundangan atau peraturan-peraturan dan


tatacara mengerjakan ibadah dalam Islam
merangkumi semua aspek kegiatan hidup.

Ibadat Mu’amalat
Pembahagian Hub. Sosial
Perundangan
Islam

Munakahat Jenayat
Perkahwinan Undang-undang
Jenayah
Ibadah : Bahasa = tunduk, patuh, taat.
Istilah syarak : Ketaatan dan penyerahan diri
Kepada Allah semata-mata, demi mendapat
KeredhaanNya.
-Segala apa yang dilakukan manusia adalah
ibadah.
- Ruang lingkup ibadah luas.

Dua jenis ibadat

Ibadah Ibadah
umum khusus
I. Ibadah umum
Ibadah yang tidak ditentukan sifat,
syarat dan peraturannya dlm al-Quran dan Sunnah

Cth ; makan , minum, tidur dll.

II. Ibadah khusus


Ibadah yang ditentukan syarat serta peraturannya
dalam al-Quran dan Sunnah.

Cth ; Solat, puasa, zakat dan haji.


Syarat Amal Menjadi Ibadat:-
1. Tidak bertentangan dengan syariat
2. Niat amalan tersebut kerana Allah dan dan
memberi manfaat kepada seluruh ummah.
3. Dilakukan dengan sebaik mungkin bagi
menepati apa yang ditetapkan oleh Rasulullah
SAW sebagai mana Hadisnya bermaksud :
“Sesungguhnya Allah suka apabila seseorang
dari kamu membuat sesuatu kerja dengan
memperelokkan kerjanya.” (Riwayat Muslim)
4. Ketika melakukan amalan tersebut hendaklah
sentiasa menurut hukum-hukum syarak dan
ketentuan batasnya.
5. Tidak mencuaikan ibadah-ibadah khusus
seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya
dalam melaksanakan ibadah-ibadah umum.
Meliputi kegiatan hidup dalam beberapa
Bidang, antaranya :-

Sosial Ekonomi

Politik Kesenian

Falsafah Pendidikan
Meliputi hukum-hakam yang berkaitan
Dengan pembentukan keluarga yang bahagia

Pertunangan, pernikahan, tanggungjawab


dalam keluarga Perceraian, poligami,
dan sebagainya
Meliputi hukum-hakam yang berkaitan dengan
Undang-undang untuk mengawal perbuatan
Jenayah dalam sesebuah negara

Terbahagi kepada tiga jenis

Hudud
Qisas

Ta’zir
HUDUD
Dari kata had ertinya batas / pencegahan

Kesalahan dan jenayah tertentu sahaja


Hukuman ini berkaitan dengan hak Allah ke atas
manusia.

Kesalahan tersebut:

1. Zina
2. Menuduh zina
3. Mencuri
4. Merompak
5. Minum arak
6. Murtad
7. Memberontak kepada pemerintah yang adil
QISAS
 Hukuman yang berkaitan dengan kesalahan
membunuh dengan balas bunuh, cedera
dengan balas cedera.
 Kesalahan ini berkaitan dengan hak Allah
dan manusia dengan manusia. Sekiranya
manusia itu memaafkan, maka hukuman
kifarat akan dikenakan.
 Hukuman ini untuk menjaga hak manusia
sesama manusia.
TA’AZIR

 Hukuman selain daripada kesalahan Hudud dan Qisas


 Hukuman ini merangkumi hukuman penjara, denda,
buang negeri, dicela dsb.
• Hukuman ini bergantung kepada keputusan hakim
yang dilantik pemerintah
• Tiada perincian secara jelas daripada Al-Quran
dan As-Sunnah
KUIZ 1d
Nama : ……………………..
Course : ……………………

Jelaskan pembahagian syariat.


……………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Markah : /3
KUIZ 1e
Nama : ……………………..
Course : ……………………

Apakah maksud ibadah? Bahagian


ibadah? Syarat-syarat ibadah?
……………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Markah : /3
KUIZ 1f
Nama : ……………………..
Course : ……………………

Berikan jenis jenayat dalam Islam dan


huraikan secara ringkas.
……………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Markah : /3
3. AKHLAK.

Imam Ghazali menjelaskan bahawa


akhlak merupakan gambaran atau
pemerihalan mengenai keadaan atau
suasana dalam jiwa manusia yang sudah
berada pada tahap kukuh dan sebati.

Berdasarkan keadaan yang sudah sebati


tersebut muncul perbuatan atau perlakuan
secara mudah dan senang, tanpa pelaku
berkenaan perlu berfikir dan membuat
apa-apa pertimbangan lagi.
Akhlak dipandu oleh Sistem nilai :
Suatu sistem untuk menilai tingkahlaku manusia
berdasarkan hukum nilai yang ditetapkan oleh
Allah. Sistem nilai ini serba tetap serta mutlak
dan bersifat sarwajagat.

Sistem nilai Islam :-


i. Wajib/fardu
ii. Sunat
iii. Mubah/harus
iv. Makruh
v. Haram
ISLAM SEBAGAI CARA HIDUP
(DUSTUR AL-HAYAT)
KENAPA SESUAI ???

1. Rasional ; fungsi akal : bebas menggunakan akal tetapi


dipandu oleh syariat.
2. Praktikal ; boleh dilakukan oleh semua manusia.
3. Realistik ; tidak beku , di mana-mana sahaja.
4. Manusia sebagai hamba dan khalifah.
5. Islam sebagai manhaj kehidupan unik.
6. Agama sebagai landasan sistem nilai dalam kehidupan.
7. Kelemahan akal manusia , perlukan panduan wahyu.
8. Kesedaran agama sebagai asas perlakuan makruf.
9. Hubungan manusia dengan Pencipta dan makhluk.
10. Lain-lain yang sesuai.
SIGNIFIKAN RUKUN ISLAM DAN AMALAN
ISLAM DENGAN SOSIOEKONOMI
Kesihatan fizikal,
Solat Jumaat mental dan spiritual

Puasa Ramadhan
Berkorban Mengecilkan jurang
kaya dan miskin
Hari Raya Korban
(Idul Adha)
Perhimpunan tahunan umat Islam
dan syiar kesatuan umat sejagat
Zakat dan sedekah

Haji di Mekah Perhimpunan mingguan


umat Islam
KESIMPULAN

Berikan kesimpulan yang anda dapat sepanjang


pengajian bab ini.
……………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Anda mungkin juga menyukai