Anda di halaman 1dari 10

SULIT 1

Jawab semua soalan. Bulatkan jawapan yang paling sesuai.

1. Taman Pertanian Malaysia terletak ........................... Shah Alam.


A. di
B. akan
C. dengan

Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah.

2. Layang-layang Zaki tersangkut ........................... sebatang pohon di tepi


padang.
A. ke
B. pada
C. kepada

3. Kulit bayi itu sangat lembut dan ........................... .


A. comot
B. licin
C. kasar

4. Longkang itu sangat kotor dan ........................... .


A. busuk
B. wangi
C. harum

5. Angin yang sungguh ........................... menyebabkan banyak pokok tumbang.


A. laju
B. pantas
C. kencang

© 2018 Hak Cipta Panitia BM SKKLN [Lihat halaman sebelah


SULIT 2

6. Nur Linda membeli beberapa ........................... setem di pejabat pos.


A. helai
B. pucuk
C. keping

7. Pak Wan meraut buluh dengan menggunakan se........................... pisau yang


tajam.
A. bilah
B. buah
C. bentuk

8. Jari Maria berdarah ........................... terkena pisau.


A. dan
B. tetapi
C. kerana

9. Doktor Faiz sedang merawat pesakitnya di ........................... .


A. Pusat Islam
B. Bank Simpanan Nasional
C. Hospital Besar, Kuala Lumpur

10. Budak-budak itu bermain bola di padang. ........................... tidak


menghiraukan cuaca yang panas.
A. Dia
B. Kalian
C. Mereka

© 2018 Hak Cipta Panitia BM SKKLN [Lihat halaman sebelah


SULIT 3

Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah.

11. ........................... harga baju kemeja itu?


A. Apakah
B. Siapakah
C. Berapakah

12. Pukul ........................... majlis itu akan tamat?


A. apakah
B. berapakah
C. mengapakah

13. “........................... awak hendak datang ke rumah saya?” tanya Amy kepada
Zura.
A. Siapakah
B. Berapakah
C. Bagaimanakah

14. ........................... itu mendarat dengan selamatnya di landasan.


A. Basikal
B. Kereta api
C. Kapal terbang

15. “Cikgu, ........................... tidak boleh berlatih bola sepak pada petang ini”,
kata Razif kepada Cikgu Osman.
A. saya
B. kita
C. kami

© 2018 Hak Cipta Panitia BM SKKLN [Lihat halaman sebelah


SULIT 4

Soalan 16 berdasarkan gambar di bawah.

16. Melissa suka membaca buku ........................... mendengar radio.


A. dan
B. sambil
C. kerana

17. Ayah ke pejabat pos kerana hendak ........................... bil air dan bil elektrik.
A. dibayar
B. terbayar
C. membayar

Soalan 18 berdasarkan gambar di bawah.

18. Pada setiap petang, saya dan ibu ........................... sampah di halaman rumah.
A. menyapu
B. mengemas
C. melonggok

19. Anjing itu telah ........................... seorang budak perempuan.


A. mengejar
B. memegang
C. mengangkat

© 2018 Hak Cipta Panitia BM SKKLN [Lihat halaman sebelah


SULIT 5

Soalan 19 berdasarkan gambar di bawah.

20. ........................... yang berterbangan di taman itu mempunyai sayap yang


cantik dan berwarna-warni.
A. Anai-anai
B. Kura-kura
C. Rama-rama

21. Kita hendaklah ........................... sampah ke dalam tong sampah.


A. membeli
B. membuang
C. membasuh

22. ........................... tom yam di restoran itu sangat lazat.


A. Hiasan
B. Pesanan
C. Masakan

23. Kebakaran kecil di makmal komputer itu telah berjaya kami ......................... .
A. laporkan
B. putuskan
C. padamkan

24. kucing itu tidur ......................... dalam kotak kasut saya.


A. di
B. dari
C. kepada

© 2018 Hak Cipta Panitia BM SKKLN [Lihat halaman sebelah


SULIT 6

25. Abang membeli dua ......................... seluar panjang.


A. biji
B. buah
C. helai

26. Anak kucing itu masih ......................... .


A. tua
B. kecil
C. muda

27. Kamu hendak pergi ke ......................... ?


A. mana
B. siapa
C. berapa

28. Ikan ......................... di dalam air.


A. berlari
B. memanjat
C. berenang

29. Abang membeli dua ......................... seluar panjang.


A. biji
B. buah
C. helai

30. Haris kurus ......................... adiknya gemuk.


A. dan
B. atau
C. tetapi

© 2018 Hak Cipta Panitia BM SKKLN [Lihat halaman sebelah


SULIT 7

31. Harimau itu sangat ......................... .


A. lemah
B. ganas
C. gagah

32. Amin sering menghasilkan lukisan yang ......................... .


A. kotor
B. comel
C. cantik

33. Fairuz sakit perut ......................... termakan lauk basi.


A. lalu
B. sambil
C. kerana

34. bungkusan kuih ini akan dikirim .........................keluarganya di kampung.


A. ke
B. bagi
C. kepada

35. Mak Mah menggunakan ......................... untuk memotong ikan di dapur.


A. pisau
B. gunting
C. parang

36. ........................., malang sungguh nasibku!


A. Ah
B. Wah
C. Nah

37. ........................., cantiknya kamu hari ini!


A. Oh
B. Nah
C. Amboi

© 2018 Hak Cipta Panitia BM SKKLN [Lihat halaman sebelah


SULIT 8

Pilih ayat tanya yang betul bagi ayat di bawah.

38. Jalan itu ditutup kerana sedang dibaiki akibat tanah runtuh.
A. Mengapakah jalan itu ditutup?
B. Apakah yang berlaku di jalan itu?
C. Di manakah kejadian tanah runtuh itu berlaku?

Soalan 39-40

Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.

39. Di manakah rumah kamu?


A. Rumah saya rumah papan.
B. Rumah saya dibeli pada tahun lepas.
C. Rumah saya terletak di hujung kampung ini.

40. Mengapakah para penonton bersorak?


A. Para penonton bersorak sambil menyanyi.
B. Penonton beransur pulang setelah penat bersorak.
C. Para penonton bersorak kerana Safie Sali berjaya menjaringkan gol.

© 2018 Hak Cipta Panitia BM SKKLN [Lihat halaman sebelah


SULIT 9

Soalan 41 hingga 45

Baca petikan di bawah. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Pada hari Sabtu yang lepas, Nazirah dan keluarganya pulang ke kampung.

Kampungnya terletak di Pantai Remism Perak.

Sebelum meninggalkan rumah, mereka memeriksa keselamatan rumah

terlebih dahulu. Nazirah mengunci semua tingkap. Abang Nazirah pula

memastikan semua suis elektrik ditutup. Ibu Nazirah memeriksa bahagian dapur.

Setelah semuanya selesai barulah ayah mengunci pintu dan paar rumah.

41. Bilakah Nazirah dan keluarganya pulang ke kampung?


A. Jumaat B. Sabtu C. Ahad

42. Apakah yang mereka lakukan sebelum pulang ke kampung?


A. Memeriksa keselamatan rumah
B. Memeriksa keselamatan kereta
C. Memeriksa keselamatan pintu rumah

43. Di manakah letaknya kampung Nazirah?


A. Pantai Remis
B. Pantai Morib
C. Pantai Dalam

44. Apakah yang dilakukan oleh abang?


A. Menutup suis elektrik
B. Menutup semua pintu
C. Menutup semua tingkap

45. Siapakah yang memeriksa dapur gas?


A. Ibu B. Ayah C. Abang

© 2018 Hak Cipta Panitia BM SKKLN [Lihat halaman sebelah


SULIT 10

Soalan 46 hingga 50

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut.

Nama saya Ana. Saya tinggal di Taman Keramat. Saya ada seorang jiran yang

baru berpindah pada bulan lepas.

Jiran baharu saya bernama Encik Hazwan. Beliau seorang peguam. Puan

Nora pula seorang doktor.

Encik Hazwan mempunyai dua orang anak perempuan. Mereka belajar di

sekolah yang sama dengan saya. Kami selalu belajar dan bermain bersama-sama.

46. Siapakah nama jiran baharu Ana?


A. Encik Dollah B. Encik C. Encik
Hazwan Michael

47. Bilakah jiran baharu Ana berpindah ke Taman Keramat?


A. Minggu lepas B. Bulan lepas C. Tahun lepas

48. Apakah pekerjaan Puan Nora?


A. Doktor B. Penguam C. Jururawat

49. Berapa orangkah anak jiran baharu Ana?


A. Dua orang
B. Tiga orang
C. Empat orang

50. Pilih pernyataan yang benar.


A. Encik Hazwan seorang doktor.
B. Anak-anak perempuan Encik Hazwan belajar di luar Negara.
C. Ana dan anak-anak perempuan Encik Hazwan selalu belajar dan bermain
bersama-sama.

© 2018 Hak Cipta Panitia BM SKKLN [Lihat halaman sebelah

Anda mungkin juga menyukai