Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TARIKH 15/01/2018


KELAS 1 Mahir MASA 9.00-10.00
BIDANG Bidang 1
TAJUK Konsep moral
STANDARD KANDUNGAN 1.1
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1
1.1.2
NILAI  Bertanggungjawab
 Baik hati
 Hormat
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Dapat menjelaskan maksud moral dengan
berpandukan contoh gambar yang diberikan.
2. Dapat membezakan perlakuan baik, benar dan
patut berkaitan kes vandalisme dan gejala buli.
3. Dapat melahirkan perasaan simpati terhadap
mangsa buli.
EMK TMK, Kewarganegaraan global (Hidup beretika)
BAHAN BANTU MENGAJAR
PERKEMBANGAN AKTIVITI PDPC
PEMBELAJARAN 1. Guru menayangkan gambar-gambar berkaitan dengan kes buli
dan vandalisme.
2. Pelajar disoal
3. Guru menyatakan setiap perbuatan yang ditunjukkan dalam
gambar-gambar tersebut
4. Pelajar diminta mencatatkan idea-idea mereka dalam
kertas sebak yang disediakan.

PERKEMBANGAN
1. Guru mengedarkan kertas soalan yang mengandungi
20 soalan kepada pelajar.
2. Pelajar diminta menjawab soalan tersebut dalam masa
1 minit tanpa berbincang dengan rakan.
3. Guru memaparkan skema jawapan kepada pelajar.

PENILAIAN
REFLEKSI