Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TARIKH 18/1/2018


KELAS 1 Proaktif MASA 10.20-11.20
BIDANG Bidang 1
TAJUK Masalah remaja lari dari rumah
STANDARD KANDUNGAN 1.3 Hidup Bermoral
STANDARD PEMBELAJARAN
NILAI - Rasional
- Kasih sayang
- Hormat
OBJEKTIF PEMBELAJARAN  Dapat menyatakan 5 kepentingan mempelajari moral dalam
mengatasi masalah remaja lari dari rumah.
 Dapat menjelaskan 5 perbezaan antara cara hidup bermoral
dan tidak bermoral dalam kes remaja lari dari rumah
 Dapat melahirkan perasaan selepas membaca keratan akhbar
dan menonton video
EMK TMK, Kesenian, Bahasa, Inkuiri Terbimbing
BAHAN BANTU MENGAJAR
Keratan akhbar
PERKEMBANGAN 1. Pelajar diedarkan dengan keratan akbar dan gambar berkaitan
pencarian remaja hilang.
2. Pelajar- pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
Setiap kumpulan terdiri daripada 4-5 orang.
3. Setiap kumpulan diberikan skrip lakonan drama “konflik
keluarga” yang telah disediakan oleh guru.
4. Ketua kumpulan diminta membahagikan watak-watak dalam
skrip.
5. Pelajar diminta membincangkan persembahan mereka dengan
cara yang paling kreatif, seterusnya menghafal skrip lakonan.
6. Pelajar-pelajar diminta membincang dan meneroka idea paling
kreatif untuk menyampaikan lakonan di hadapan kelas.
PENILAIAN Guru membuat penilaian secara berterusan sepanjang waktu pdp
REFLEKSI