Anda di halaman 1dari 1

PERATURAN LABORATORIUM

1. Peminjam alat harus mengikuti prosedur syarat peminjaman alat.


2. Pengguna diharap meminjam alat pada waktu jam kerja.
3. Setiap pemakaian fasilitas laboratorium wajib menjaga kesopanan, ketenangan,
keamanan, kebersihan ruangan dan kerapian alat.
4. Peralatan yang digunakan atau dipinjam harus dikembalikan tepat waktu dan
ditempatkan pada tempat semula dalam keadaan bersih dan siap dipakai kembali.
5. Bila pengembalian alat tidak tepat waktu maka dikenakan denda sebesar Rp 5.000,- /
alat / hari.
6. Selama praktikum berlangsung mahasiswa tidak boleh menyalakan TV, radio, dan
tape, kecuali perkuliahan audio visual.
7. Jangan pernah melakukan pekerjaan, penyiapan sampel atau percobaan tanpa
pengawasan supervisor laboratorium.
8. Cek semua peralatan setelah digunakan. Apabila terdapat kerusakan, segera laporkan
kepada petugas laboratorium untuk segera diganti / diperbaiki.
9. Diskusikan selalu setiap perkembangan dalam percobaan kepada dosen pembimbing.
10. Jangan meninggalkan suatu percobaan tanpa pengawasan, terutama percobaan yang
menggunakan bahan – bahan yang mudah meledak atau mudah terbakar.
11. Sepatu terbuka, sandal atau sepatu hak tinggi tidak boleh digunakan di laboratorium.
12. Selalu cuci tangan dan lengan anda sebelum meninggalkan laboratorium.
13. Laboratorium hanya untuk mengerjakan tindakan sesuai dengan prosedur yang tertulis
atau diterangkan oleh dosen pembimbing.
14. Segera laporkan kondisi – kondisi tak aman.
15. Bagi pengguna laboratorium yang lebih dari jam 16.00 WIB akan diatur kemudian.

Mengetahui,
Penanggung Jawab Laboratorium