Anda di halaman 1dari 2

PROGRAM PENGHAYATAN BULAN KEMERDEKAAN

PERINGKAT SEKOLAH

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN LAGU-LAGU PATRIOTIK

KELAS Suara Gaya Kreativiti Kesesuaian Kerjasama Jumlah


(30 markah) (30 markah) (10 markah) (20 markah) (10 markah) (100 markah)
Tahun 1 &
Tahun 3
Tahun 2

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Kriteria pemarkahan

Suara : lancar, intonasi, nada, dan sebagainya

Kesesuaian : pakaian, tema, seni kata dan keserasian

Kerjasama : Keseragaman nyanyian Disahkan oleh;

……………………………